Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep!"

Transcriptie

1 Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 3 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050 Brussel 5 / Driemaandelijks tijdschrift van de vzw Liever Thuis LM / 13de jaargang, nr 3, 2013 Oktober 2013 november 2013 Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! Pagina 3 Portret van een mantelzorger Pagina 6-7 Liever Thuis P Zelfstandig wonen, ook op latere leeftijd... Dag van de Mantelzorg 2013! Zorgverzekering: vraag ze tijdig aan!

2 VOORWOORD Inhoud Voorwoord 2 In de steigers 3 Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! Nieuws uit je streek 4 5 In de kijker 6 7 Portret van een mantelzorger Weetjes 8 Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde Geert Messiaen Suggesties of klachten? Lachen is gezond! Mantelzorgpremies online! Adreswijziging of uitschrijven? Gelieve bij adreswijziging of wanneer post toekomt bij een overleden lid contact op te nemen met het nationaal secretariaat van de vereniging. Dit kan op het nummer 02/ of via Wij danken je alvast voor de moeite. Wens je niet langer lid te zijn van onze vereniging? Uitschrijven kan op eenvoudige aanvraag op het nummer 02/ of via Je zal dan geen post meer van ons ontvangen. Uitbetaling Vlaamse zorgverzekering/mantelzorgpremie Voor vragen over de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering kan je steeds terecht op het nummer 011/ Gelieve te vragen naar de Zorgkas. 2 Editoriaal Beste lezer Vandaag geven een groot aantal gemeenten een premie aan hun mantelzorgers, als erkenning voor hun inzet. Elke gemeente hanteert een eigen reglement. Bovendien kiezen gemeenten zelf of ze een dergelijke premie invoeren of niet. Daarom biedt nog niet elke gemeente een mantelzorgpremie aan en veranderen regelgevingen snel. Het is soms niet duidelijk welke gemeenten een premie voorzien en welke voorwaarden precies van toepassing zijn. Daarom sloegen wij de afgelopen maanden de handen in elkaar en gaven we vorm aan een actueel overzicht van de gemeentelijke mantelzorgpremies in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad. Surf naar klik op de knop Mantelzorgpremie? en ontdek of jouw gemeente een mantelzorgpremie voorziet en waar je daarvoor kan aankloppen! Ook in het najaar zetten we ons beste beentje voor. We blijven ijveren voor een goed uitgebouwde dienstverlening. Mantelzorgers hebben een goede ondersteuning nodig. Het verhaal van Norbert, dat je kan lezen op pagina 6 en 7 van deze nieuwsbrief, toont ons nogmaals het belang hiervan. Norbert zorgt fulltime voor zijn echtgenote die 15 jaar geleden de diagnose van de ziekte van Parkinson kreeg. Wanneer mantelzorgers ons hun verhaal vertellen, staan we telkens opnieuw stil bij onze rol en opdracht als mantelzorgvereniging. Daarom houden we ook in het najaar het tempo hoog! Roni De Waele - voorzitter Vzw Liever Thuis LM Vzw Liever Thuis LM is de mantelzorgvereniging van de Liberale Mutualiteit. We zetten ons dagelijks in voor de ondersteuning van mantelzorgers en zorgbehoevenden. Bij de vzw Liever Thuis LM kan je terecht met vragen over mantelzorg of thuiszorg of voor een luisterend oor. De website, brochures, infosessies en nieuwsbrief informeren je over thema s die met zorg te maken hebben. Dit boekje, Liever Thuis, is de nieuwsbrief van de vzw Liever Thuis LM. Allerhande onderwerpen, tegemoetkomingen en regelgevingen die voor jou, als zorgbehoevende of mantelzorger, belangrijk kunnen zijn, komen erin aan bod. Naast informatie verstrekken, komen we ook op voor de belangen van onze leden. Mantelzorgers ervaren immers tal van knelpunten in het zorglandschap. Daarom ijveren we bij de overheid voor een goed uitgebouwde dienstverlening en hebben we regelmatig overleg met verschillende organisaties uit de zorgsector. Problemen en knelpunten worden er aangekaart en besproken. Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren, dan zoeken we er samen een antwoord op! Contact: vzw Liever Thuis LM Livornostraat 25, 1050 Brussel - Tel.: 02/ Website: De vereniging is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar! Tijdens de kantooruren (maandag - vrijdag: 8u00-12u00 en 13u00-16u00) kom je rechtstreeks terecht bij één van onze medewerkers. Na de kantooruren staat een medewerker van de wachtdienst je graag te woord. Regionaal contactpunt Regionaal Dienstencentrum Horizon Liberale Mutualiteit Limburg Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt 011/ Regionaal Dienstencentrum jouw gids in de thuiszorg

3 Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! IN DE STEIGERS Reeds voor de 20ste keer organiseren de World Federation for Mental Health (WFMH) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid. Met deze dag wil men geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen bij het brede publiek. Het thema van de Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid in 2013 is Geestelijke gezondheid en ouderen. In het kader van deze dag zetten we graag een bijzondere groep mantelzorgers in de kijker: mantelzorgers die zorgen voor iemand met schizofrenie, borderline, een verslaving of een andere psychiatrische stoornis. Zorgen voor een naaste met een psychiatrische stoornis is op vele vlakken vergelijkbaar met zorgen voor een chronisch zieke of een persoon met een beperking. Gelijkaardige taken moeten worden uitgevoerd, zoals het bieden van emotionele steun, verzorging, huishoudelijke hulp en het doen van administratie. Toch bestaan er ook belangrijke verschillen: Onzichtbaarheid Een psychiatrische stoornis is meestal niet meteen zichtbaar en een patiënt zal in de aanwezigheid van anderen vaak aangepast gedrag vertonen. Door deze onzichtbaarheid lijkt het voor de buitenwereld alsof zorgen voor iemand met een psychiatrische stoornis wel meevalt. Het geeft de indruk dat de mantelzorger de zorg goed voor elkaar krijgt. Taboe en onbegrip Vandaag leeft er in de samenleving nog steeds een taboe en heel wat onbegrip rond psychiatrische stoornissen. Daarom hebben familieleden het moeilijk om met anderen over de zorgsituatie te praten, hebben zij het gevoel het vertrouwen van hun naaste te schenden en zijn zij bang niet begrepen te worden. Onvoorspelbaarheid Psychiatrische stoornissen zijn vaak onvoorspelbaar van aard. De situatie van de patiënt kent goede periodes of kan plots verslechteren. Tijdens de goede periodes blijft de mantelzorger bezorgd, aangezien de angst voor een terugval blijft bestaan. Schuldgevoel Ook kunnen mantelzorgers zich mede verantwoordelijk voelen voor het ontstaan van de aandoening. Dit leidt tot gevoelens van schaamte en schuld. Deze bijkomende moeilijkheden kunnen zwaar wegen op de schouders van mantelzorgers en vergroten het risico op overbelasting. Overbelasting treedt meestal geleidelijk op. Daarom is het belangrijk tijdig de symptomen te herkennen. Je niet goed meer in je vel voelen is vaak de eerste indicatie die aangeeft dat de zorg te zwaar wordt. Daarna volgen spanningsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, concentratie-moeilijkheden, slaapproblemen of rusteloosheid. Overbelasting kan leiden tot ziekte en ervoor zorgen dat je zelfs de zorgtaken niet meer kunt uitvoeren. Voor sommigen is een luisterend oor voldoende om met deze moeilijkheden om te gaan. Voor anderen is meer informatie, langdurige ondersteuning of gericht advies nodig. De vzw Liever Thuis LM is een eerste aanspreekpunt. We luisteren naar jouw verhaal en kunnen gericht doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instanties. Ook bij de dienst maatschappelijk werk en het regionaal dienstencentrum van je ziekenfonds kun je aankloppen voor ondersteuning. Het is erg belangrijk voldoende aandacht aan jezelf te besteden, ook als je voor iemand anders zorgt. Want pas wanneer je jezelf gezond en in evenwicht voelt, kun je echt goed voor iemand anders zorgen. TIP! Vraag gratis de brochure Zelfzorg voor mantelzorgers aan bij de vzw Liever Thuis LM. Deze brochure geeft je informatie over grenzen stellen, assertiviteit, de energiebalans en praktische tips voor zelfzorg. Je kan de brochure ook gratis downloaden op de website. vzw Liever Thuis LM - 02/ Website over geestelijke gezondheid Ken je de website Deze website verzamelt betrouwbare en begrijpelijke informatie over psychische problemen en maakt je wegwijs in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De website werd gemaakt in opdracht van de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen, een samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Te Gek!?. BRON: 3

4 LIMBURG Zelfstandig wonen, ook op latere leeftijd Trappen, drempels, deuren, enzovoort, kunnen in zorgsituaties erg lastig zijn. In zulke situaties kunnen bepaalde aanpassingen, bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift of het verbreden van een deur, het mogelijk maken om thuis zelfstandig te blijven functioneren. Deze aanpassingen kunnen echter veel geld kosten. Wist je dat je bij een aantal instanties kan aankloppen voor een tussenkomst? Hieronder volgt een kort overzicht. De Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Als je je woning wenst aan te passen voor jou, jouw partner of een inwonend gezinslid en je bent ouder dan 65 jaar, kan je een beroep doen op de Vlaamse aanpassingspremie. Hiervoor dien je over een bescheiden woonst te beschikken (K.I ) en over een bescheiden inkomen (het netto belastbaar inkomen van drie jaar vóór de aanvraag mag niet meer dan bedragen, eventueel verhoogd met per inwonende persoon ten laste). De maximale premie bedraagt 50 % van de voorgelegde facturen met een maximum van en minimum 600 euro. Je kan een aanvraag indienen voor deze premie na de uitgevoerde werkzaamheden. Voor onder andere de volgende werkzaamheden kan een premie worden aangevraagd: aanpassing van badkamer en toilet, plaatsing van een traplift of rolstoelplateaulift, aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in het sanitair, automatiseren van de toegangsdeur, garagepoort of rolluiken, enzovoort. De Limburgse provinciale toelage woningaanpassing van ouderen (nog geldig tot ) Ook het provinciebestuur van Limburg verleent een toelage voor ouderen (65+). Hierbij wordt, net zoals bij dezelfde premie van de Vlaamse Overheid, rekening gehouden met het inkomen (het netto belastbaar gezinsinkomen van drie jaar vóór de aanvraag mag niet meer dan voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden bedragen, eventueel verhoogd met per persoon ten laste). Het kadastraal inkomen van de aan te passen woning mag niet meer bedragen dan De maximale premie bedraagt 30 % van de kostprijs van de werken met een maximum van 750 per aanvraag. Je kan de toelage aanvragen na de uitvoering van de werken. Volgende aanpassingswerken komen in aanmerking voor een premie: plaatsing van een traplift, aanpassing van de toegang tot Zorgverzekering: vraag ze tijdig aan! Bij ouderdom of ziekte kunnen dagelijkse handelingen zoals jezelf aankleden, een bad nemen en koken moeilijker worden. Soms moet je beroep doen op professionele hulp. Dan kan de zorgkas tussenkomen in de extra niet-medische kosten. Vraag daarom tijdig de thuiszorgpremie aan. Deze bedraagt momenteel 130 euro en wordt toegekend aan zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden of verblijven in een rusthuis. Wanneer indienen? Wanneer je nog geen thuiszorgpremie geniet, vraag je deze best zo snel mogelijk aan, nog vóór je opgenomen wordt in het ziekenhuis of voor je het ziekenhuis verlaat. Met deze aanvraag gaat immers een wachttijd van 3 maanden gepaard. Tijdens deze wachttijd mag geen uitbetaling gebeuren. Wanneer je opgenomen wordt in een rusthuis, bezorgt de sociaal assistent van het rusthuis je de nodige aanvraagformulieren. Deze bezorg je zo snel mogelijk aan jouw zorgkas. Hoe indienen? Bel naar jouw zorgkas. De zorgkas brengt vervolgens de aanvraag in orde. Contact: Zorgkas van de Liberale Mutualiteit Limburg Geraetsstraat Hasselt Tel.: 011/ adres : 4

5 Regionaal Dienstencentrum jouw gids in de thuiszorg de woning en de verschillende vertrekken, vergroten van de deuropeningen en aanpassen van de gangbreedte, aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon of een automatische poortopener, installeren van een aangepast toilet, bad of douche, aanpassing slaapkamer, badkamer of keuken, enzovoort. Volgende werken komen niet in aanmerking: Aanpassing van gebouwen die niet in aanmerking komen voor bewoning. Normale onderhouds- en herstellingswerken zoals deze aan daken, gevels, centrale verwarming. Verfraaiingswerken zoals schilderen en behangen. Alle andere werken die niet in verband kunnen gebracht worden met de handicap of leeftijd. Gemeentelijke tussenkomst Sommige gemeenten komen eveneens tussen in de aanpassing van de woning. Dit vraag je best zelf bij je gemeente. Dag van de mantelzorger 2013 Naar jaarlijkse gewoonte zette het Regionaal Dienstencentrum Horizon van de Liberale Mutualiteit Limburg, in samenwerking met de mantelzorgvereniging vzw Liever Thuis LM, enkele mantelzorgers in de bloemetjes. Dit jaar werden de mantelzorgers voor de regio Noord- Limburg hiervoor uitgenodigd op een leuke ontspanningsnamiddag. Op deze manier willen wij ze bedanken voor de dagelijkse inzet voor de verzorging van hun hulpbehoevende partner/familielid of kennis. NIEUWS UIT JE STREEK Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Naast tussenkomsten inzake materiële hulp, tewerkstelling, opleiding en zorg, verleent het VAPH (voorheen Vlaams Fonds) ook tussenkomsten inzake woningaanpassingen. Naast tussenkomsten inzake materiële hulp, tewerkstelling, opleiding en zorg, verleent het VAPH ook tussenkomsten inzake woningaanpassingen. Je dient een bewezen en blijvende handicap te hebben én reeds ingeschreven te zijn bij deze instantie vòòr je 65ste. De tussenkomsten waar je mogelijk recht op hebt, zijn vastgesteld en afhankelijk van de aard van de aanpassingswerken. Een inschrijving binnen het Vlaams Agentschap is onafhankelijk van je inkomen en gebeurt via het multidisciplinair team van de Dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit. Heb je graag een huisbezoek met advies over aanpassingen en/of hulpmiddelen? Wens je meer informatie betreffende deze premies? Wens je de aanvraagformulieren te ontvangen? Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Contacteer hiervoor jouw Regionaal Dienstencentrum! Regionaal dienstencentrum Horizon Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt 011/ Dienst Maatschappelijk Werk Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt 011/ LIMBURG

6 IN DE KIJKER Portret Je vrouw lijdt aan de ziekte van Parkinson. Herinner je je nog het moment waarop de diagnose werd gesteld? Wat ging er op het eerste moment door je gedachten? Na maanden van diverse problemen en onderzoeken, werd de diagnose vastgesteld in december Op dat ogenblik waren wij slechts 6 maanden getrouwd (tweede huwelijk). Op het moment van de diagnose slaakten wij beiden een zucht van opluchting met de gedachte: Eindelijk heeft men gevonden wat het probleem is en kunnen wij geholpen worden. De opluchting verdween echter zodra we ons, tijdens de zoektocht naar antwoorden op onze vragen, een beeld konden vormen van de ware toedracht van de ziekte. Norbert is 66 jaar en zorgt fulltime voor zijn echtgenote Martine (Tineke). Tineke kreeg 15 jaar geleden de diagnose van de ziekte van Parkinson. Norbert sprak met ons over zijn leven als fulltime mantelzorger. Waar ben je op zoek gegaan naar informatie? In de wachtzaal van de neuroloog hing een affiche over de ziekte van Parkinson. Wij hebben gebeld naar het contactadres en zijn zo terechtgekomen bij de Vlaamse Parkinson Liga. Dit is voor ons een belangrijke bron van informatie geweest. Na verloop van tijd beseften we wat ons te wachten stond, maar we besloten niet bij de pakken te blijven zitten en ieder probleem aan te pakken op het moment dat het zich voordeed. Wij waren ons bewust van de woorden bij ons huwelijk ik beloof je trouw te blijven in goed en kwade dagen, in ziekte en gezondheid en dat beloofden wij elkaar nogmaals na de diagnose. Je hebt kinderen. Hoe gaan zij met de ziekte om? Mijn vrouw heeft twee kinderen en ikzelf heb ook twee kinderen. Ook zij wisten natuurlijk niet wat de ziekte inhield, maar ondertussen hebben ze de ware toedracht leren kennen. Gelukkig kunnen wij steeds op hun begrip en medeleven rekenen. Ook de zeven kleinkinderen hebben stilaan leren leven met de ziekte van oma. Het leven met de ziekte van Parkinson is niet eenvoudig, het is zeer zwaar. De ziekte van Parkinson is een vuile ziekte die nog steeds op veel onbegrip stuit bij het grote publiek. Deze ziekte is nog heel onbekend, niettegenstaande velen denken de ziekte te kennen. Ze is erg complex en daardoor ook zeer moeilijk te behandelen. Vandaag kan men alleen nog maar de symptomen behandelen. Het is telkens zoeken naar de juiste medicatie of cocktail van medicaties. Vandaag ben je met pensioen, maar Tineke werd reeds ziek rond haar 50ste. Hoe vond je destijds een evenwicht tussen de zorg en jouw job? Toen Tineke zwaar ziek werd en dag en nacht verzorging nodig had, zag ik mij genoodzaakt thuis te blijven. Overdag had ik professionele hulp, maar de nachtverzorging en de dagelijkse concentratie op mijn werk werden onmogelijk. Na een goede overeenkomst met mijn werkgever mocht ik op 55-jarige leeftijd vervroegd vertrekken om zelf voor mijn vrouw te zorgen. Ik ben er mijn werkgever steeds dankbaar voor geweest. 6 Voel je je voldoende gesteund door jouw omgeving? Een algemeen verschijnsel bij mensen met de ziekte van Parkinson, met alle chronische ziekten, is het feit dat bijna alle vrienden

7 van een mantelzorger verdwijnen. Men weet zich geen houding te geven of men kan het niet aanvaarden. Met een chronisch zieke op vakantie gaan, sporten, uitstapjes doen, enzovoort, is niet vanzelfsprekend. Maar gelukkig zijn er altijd uitzonderingen! Vandaag ben je samen met Tineke actief binnen de Vlaamse Parkinson Liga. Wat doet de Vlaamse Parkinson Liga precies? De doelstellingen van de Vlaamse Parkinson Liga zijn zeer uitgebreid. Van info verlenen tot samenkomsten en bewegingssessies organiseren, hulp aan studenten voor een thesis of eindwerk, medewerking aan diverse instanties en onderzoeken van diverse universiteiten, tot ondersteuning van partners en mantelzorgers, huisbezoeken, lezingen geven, enzovoort. Sinds ons contact met de Parkinson Liga voelden wij ons aangetrokken om ons het lot van alle Parkinsonpatiënten aan te trekken. Na een paar jaar werd Tineke zelfs patiëntenbegeleidster! Dit hield in dat zij mensen die de diagnose pas gekregen hadden, ging bezoeken om hen een hart onder de riem te steken en de nodige info te geven. Later kwam de vraag van diverse patiënten om in het Gentse een zelfhulpgroep op te richten. Ook de overkoepelende organisatie was op zoek naar een verantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen. Ik heb na enig beraad besloten dit, samen met Tineke, in het leven te roepen. Sinds de oprichting van zelfhulpgroep regio Gent, in mei 2002, ben ik ook voorzitter en de contactpersoon met de overkoepelende organisatie van de Vlaamse Parkinson Liga. Tineke is nog steeds bestuurslid. Ondanks haar toestand doet zij nog altijd wat zij kan, zoals o.a. telefonisch contact onderhouden met lotgenoten. Goede zorgen bieden vraagt energie en tijd. Wat doe je om je batterijen weer op te laden en een evenwicht te vinden tussen zorg en ontspanning? Veel tijd voor mezelf heb ik niet. Na 5 jaar met de ziekte van Parkinson heeft de patiënt permanente hulp nodig: opstaan, gaan zitten, aankleden, toilet, eten, enzovoort. Nu, na 15 jaar, is dit nog meer het geval. Ook mijn functie bij de Vlaamse Parkinson Liga is bijna een fulltime job. Ontspanning bestaat bij mij uit samen met mijn vrouw naar onze studio aan zee gaan. Verder kijk ik TV na 21u00. Om de paar maanden volg ik soms een samenkomst van mantelzorgers. Maar eerlijk gezegd, heb ik nog steeds geen evenwicht gevonden tussen de zorg en de tijd voor mijzelf. De zorg primeert steeds. Ik krijg het niet over mijn hart om mijn vrouw een paar dagen in de week naar een dagopvang te brengen of iemand anders mijn vrouw te laten verzorgen. Wat zorgt er dan voor dat je de zorg volhoudt? Als fulltime mantelzorger kan ik mij weinig mooie kanten indenken. Niemand staat te springen om fulltime mantelzorger te worden. Wel kan men voldoening halen uit zijn taak, als men die taak doet uit overtuiging en liefde voor zijn partner, bijvoorbeeld als men dankbaarheid ondervindt. Dat geeft kracht om verder te gaan. Welke knelpunten ervaar je vandaag m.b.t. mantelzorg? Mantelzorgers die fulltime ten diensten staan van hun partner, kind of ouder, hebben een zeer zware opdracht. Men kan wel professionele hulp vragen, maar het zwaartepunt en de verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij hen. Hij of zij blijft met de grootste last zitten. Hoe kan de overheid mantelzorgers volgens jou het beste ondersteunen? Een groot probleem voor elke mantelzorger is de toekomst. Elke mantelzorger denkt verder in de tijd: Wat als ik niet meer voor de persoon kan zorgen?. Momenteel is er nog steeds een groot gebrek aan opvangmogelijkheden als de taak van de mantelzorger een einde neemt, door bijvoorbeeld de vergevorderde situatie van de patiënt of de gezondheidstoestand van de mantelzorger. Er bestaat vandaag bijvoorbeeld nog geen enkele waardige opvang voor Parkinsonpatiënten. Die mensen worden geplaatst in een woonzorgcenturm of ziekenhuis. Nergens is een aangepaste verzorging voorzien voor die specifieke noden. Neem nu bijvoorbeeld het geven van medicatie. Overal wordt de medicatie gegeven op vastgestelde uren: s morgens, s middags, s avonds, terwijl een parkinsonpatiënt zijn medicatie dient in te nemen op tijdstippen, vastgelegd voor elke patiënt afzonderlijk. Dit is erg belangrijk. Welke raad zou je mantelzorgers, met de ervaring die je ondertussen hebt, vandaag geven? Probeer een goede planning op te stellen van alle dagelijkse taken en tracht je daar aan te houden. Maak goede afspraken met de patiënt en overtuig hem/haar dat niet alles onmiddellijk moet gebeuren. Heb geduld met en begrip voor de ziekte. Roep zeker hulp in als je voelt dat je aan het verdrinken bent, haal er desnoods een psycholoog bij om je te helpen. Meer informatie over de Vlaamse Parkinson Liga vzw? Secretariaat: Leo Boermans Heesakkerstraat 52 - B-3900 Overpelt tel: 011/ Maatschappelijke zetel: Ria Leeman Graafstraat 29 - B-3945 Ham tel: 013/ Zelfhulpgroep regio Gent Norbert en Tineke Vanderhaegen-De Smet Raf Verhaeststraat 79/ B-9050 Gentbrugge Tel: 09/ IN DE KIJKER 7

8 WEETJES Weetjes... Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde Gezondheidszorg op een keerpunt Geert Messiaen Gezondheid is de grootste schat in een mensenleven... Suggesties of klachten? Als vereniging van gebruikers en mantelzorgers vinden wij, de vzw Liever Thuis LM, inspraak van leden in de werking erg belangrijk. Daarom bieden we iedereen de mogelijkheid tot het formuleren van suggesties en/of klachten. Heb je een suggestie voor het verbeteren of uitbouwen van onze werking en dienstverlening? Dan horen wij dit graag! Je kan ons hierover steeds contacteren via , telefoon of brief. Indien mogelijk zullen wij dit in de toekomst meenemen in onze werking. Ben je ontevreden over onze werking? Dan vragen wij je ons dit ook mee te delen. Een klacht ontvangen is niet leuk, maar wij ervaren dit niet als een negatief gegeven. Het is immers een uitnodiging tot optimalisering van onze hulp- en dienstverlening. Via de link vind je meer uitleg over de manier waarop onze verening klachten behandelt. Je vindt er ook een klachtenformulier voor het indienen van klachten. Mantelzorgpremies online! Bij de vzw Liever Thuis LM sloegen we de afgelopen maanden de handen in elkaar. We gaven vorm aan een actueel overzicht van de gemeentelijke mantelzorgpremies in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad. Surf naar klik op de knop Mantelzorgpremie? en ontdek of jouw gemeente een mantelzorgpremie voorziet en waar je daarvoor kan aankloppen! 8 Vanuit een echte, hechte solidariteit wordt aandacht besteed aan de gezondheidszorg die op een belangrijk keerpunt staat. In woord en daad beklemtoont en blijft Geert Messiaen met vaste overtuiging ons sociaal zekerheidssysteem verdedigen in het Europa van morgen, dit soms wars van tekortkomingen, maar met heel veel uitdagingen, vooruitzichten en wensen. Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde telt 140 blz. en wordt uitgegeven bij Uitgeverij Garant Antwerpen Apeldoorn. Geert Messiaen is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. Interesse? Je kan het boek bestellen via Kostprijs? 10 euro Website: Eerder verschenen: Onvoltooide Symfonie 2007 Gezondheid is geen koopwaar 2009 Uitdagingen voor de ziekenfondsen in 21ste eeuw 2012 Lachen is gezond! Een flinke lachbui is zeer gezond! Volgens wetenschappers zijn mensen die veel lachen gezonder dan mensen die weinig lachen. Tijdens het lachen produceren onze hersenen endorfine, ook wel het gelukshormoon genoemd. Deze stof kan ons een gevoel van geluk en euforie geven en werkt kalmerend en pijnstillend. Bovendien brengt lachen spieren in beweging en verbetert het de ademhaling. Volgens de resultaten van een onderzoek van de Amerikaanse cardioloog Michael Miller van de Universiteit van Maryland, zou lachen ook de doorbloeding van de aderen verbeteren. Op lange termijn betekent dit dat de kans op hart- en vaatziektes en op infarct, beroerte en embolie, vermindert. Wist je trouwens dat, vanuit deze lachwetenschap, ook de CliniClowns zijn ontstaan? Om zieke kinderen in ziekenhuizen meer te laten lachen? Mensen die veel lachen zouden een beter afweersysteem ontwikkelen en minder vatbaar zijn voor infecties. Veel lachplezier! Bron:

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

MS en wonen. Visieoefening MS-Liga. Universal Design. Aromatherapie. Salon van het testament. In deze editie: Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov.

MS en wonen. Visieoefening MS-Liga. Universal Design. Aromatherapie. Salon van het testament. In deze editie: Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov. Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov. 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Visieoefening MS-Liga Universal Design Aromatherapie Salon van het testament MS en wonen Een driemaandelijkse

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Anita 6 Studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie