Is er zicht op grotere kansengelijkheid door de-segregatie of door opbrengstgericht werken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is er zicht op grotere kansengelijkheid door de-segregatie of door opbrengstgericht werken?"

Transcriptie

1 Is er zicht op grotere kansengelijkheid door de-segregatie of door opbrengstgericht werken? dr. paul jungbluth programmaleider KAANS.NL School of Business and Economics juni 2012

2 Doel ORD-presentatie: eerst beeld schetsen van omvang en inhoud van Limburgse cohortonderzoeken en vervolgens demonstreren wat je daarmee zoal kunt doen. Wat we zoal weten na het meten Inhoudsopgave Voortdurende kansenongelijkheid Achtergronden van Limburgse cohortonderzoeken Opbrengstmetingen: 3 jaar uitstroommetingen bij 200 basisscholen outputmaten naast CITO hoe buitenschools is de opbrengst controlevariabelen: voorrangsgewicht of opleidingsniveau controlevariabelen: etnische segregatie of sociaal-economische minder sociale ongelijkheid door desegregatie? minder sociale ongelijkheid door effectieve scholen? variatie in schooleffectiviteit over meetjaren school- of klaseffectiviteit: binnenschoolse segregatie? segregatie versus schooleffectiviteit extra sociale ongelijkheid in beeldvorming (verwachtingen)? leerwinst? Opbrengstgericht werken: feedback en dan?

3 Kaleidoscoop van onderwijs-opbrengsten als gemeten in Limburgse cohortonderzoeken In deze presentatie volgt hieruit alleen een selectie. Schoolverschillen in output TYPE OUTPUT SCHOOLVERSCHILLEN % variantie door schoolverschillen - Prettige school vlg leerlingen 12 % - Leuke leerkrachten 9 % - Ervaren steun door lln van hun lrkrn (20% zwaksten op CITO) 12 % - Ervaren steun door lln van hun lrkrn (20% sterksten op CITO) 14 % - Vertrouwen in succes in vervolgonderwijs 3 % - BIG5-Openness gecontroleerd voor opleiding ouders 3 % - Assertiviteit (zelfbeoord.) gecontroleerd voor opleiding ouders 4 % - Academic competences (zelfbeoord.) gecontr. voor opleid. ouders 4 % - Acad. compet. gecontrol. voor CITOscore én opl. ouders (meiden) 6 % - Acad. compet. gecontrol. voor CITOscore én opl. ouders (jongens) 6 % - over-/onderadvisering AdviesVO, gecorrigeerd voor CITOscore 3 % - CITO-score gecorrigeerd voor nonverbaal IQ 6 % - CITO-score gecorrigeerd voor opleiding ouders 8 % - CITO-score gecorrigeerd voor opleiding ouders én nonv. IQ ( effectiviteit ) 6 % - Tevredenheid van ouders over deze school, achteraf 3 %

4 Vooraf: demonstratie aanhoudende kansenongelijkheid adhv cijfers ministerie onderwijs in 2011 Kansenongelijkheid anno 2010 Intussen is de kansenongelijkheid volgens OC&W (mei 2011, pag. 37) terug bij 1965 en worden talentenreserves alleen nog bij de toch al kansrijken vermoed. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% vwo havo vmbo gl/tl vmbo kl vmbo bl 10% 0% inkomkw1 inkomkw2 inkomkw3 inkomkw4 Conclusie: er is een schril contrast in rumoer eind jaren zestig op de toen door Van Heek in Het Verborgen Talent gepresenteerde cijfers en de nu uitblijvende verontwaardiging bij deze nieuwe, in wezen vergelijkbare cijfers.

5 De aanleiding voor de Limburgse cohortonderzoeken: Kansenongelijkheid langs de randen van het land Autochtone kansarmen 5

6 De context van de Limburgse cohortonderzoeken: Krimp en armoede Zuid-Limburg: krimp, armoede en ontkenning?

7 Dankzij convenant van alle gemeenten in Zuid-Limburg en alle schoolbesturen PO en VO en de Universiteit Maastricht!! Drie aansluitende cohortonderzoeken regiobreed Evaluatie VVE-pilot ca. 3 x kinderen 3-6 én hun ouders Alle schoolbesturen, alle gemeenten Alle organisaties voor peuterspeelz. Uitstroomonderzoek 185 basisscholen 4 x kinderen groep 8 én hun ouders Alle schoolbesturen 54 scholen V.O. onderwijsniveau 15-jarigen 2 2 x lln. én hun ouders Alle schoolbesturen VO

8 Soc-econ.status (SES) via schaalscore: Zuid-Limburg in de cohortonderzoeken: Limburgers qua aantal in meerderheid, in termen van SES in minderheidspositie, SES zeer ongelijk verdeeld over subregio s Sociale ongelijkheid in Zuid-Limburg: naar etniciteit en subregio OM = oostelijke mijnstreek WM = westelijke mijnstreek MH = Maastricht heuvelland +/- imp = wel /geen armoedepostcode

9 Resultaten Zuid-Limburgse cohortmetingen: Scepsis enerzijds en optimisme anderzijds bij ouders van kleuters Beide opmerkelijk realistisch: feitelijke kansenverdeling onder 12jarigen Door ouders van kleuters verwacht schoolsucces over tien jaar naar inkomen en feitelijk ontvangen VO-advies in voorjaar 2011 (rechts)

10 Praktische toepassing van grondidee 1991: Scholen ordenen op opbrengst En dat terugrapporteren Déja vu: Wetensch. Raad voor Regeringsbeleid Diverse output-indicatoren: - Zelfvertrouwen - Vertrouwen in vervolgonderwijs - Schoolbeleving (+ ervaren veiligheid) - Ervaren steun van leerkrachten - Personality (?) - CITOscores Breed scala aan controlevariabelen - Vooralsnog alleen buitenschools Vandaag alleen: CITO-scores

11 Uitgebreid verslag te vinden op Schooleffectiviteit : kanttekeningen bij de operationalisatie 11

12 Vooraf: illustratie gevaar van alleen corrigeren voor Voorrangsgewicht ipv voor hele opleidingsrange ouders CITOscores versus voorrangsgewichten, resp. opleidingsniveau ouders 12

13 Vooraf: gevaar van correcties op schoolniveau voor alleen Voorrangsgewicht ipv voor hele opleidingsrange ouders Resultaat: Segregatie-typologie van basisscholen naar opleiding ouders rechts: zelfde typologie, nu naar gewichtenleerlingen

14 Normtabel voor schooleffectiviteit Prestaties gecorrigeerd voor twee buitenschoolse determinanten Sociale ongelijkheid in CITO-toetsscores Bij gelijk nonverbaal IQ: een normtabel voor CITO-opbrengsten

15 Schoolverschillen naar schooleffectiviteit: Illustratie van gevonden schoolverschillen - Voorlopige conclusie: weinig verschil in afstanden tussen categoriëen links en rechts in elke grafiek Sociale ongelijkheid in CITO-toetsscores: De impact van schoolverschillen (2011)

16 Schoolverschillen naar segregatie: Illustratie van gevonden schoolverschillen - Ook hier voorlopige conclusie: weinig verschil in afstanden tussen categoriëen links en rechts in rechter grafiek CITOscores naar segregatie-typologie, zonder en met controle op individueel niveau voor opleiding ouders 16

17 dimension0 Statistische toets: daalt de betekenis van sociale achtergrond Voor de CITO-eindscore na controle voor achtereenvolgens: - Nonverbale intelligentie, - segregatie en schooleffectiviteit? Na IQ doen de beide andere niets meer af aan de invloed van SES: zie Beta s Sociale ongelijkheid in CITO-toetsscores: de impact van schoolverschillen Corr van CITO met NSCCT.44 segreg kl efftt_3jr.21 opl.ouders.36 Opeenvolgende regressies CITO by opleiding ouders, onder controle van NSCCT, segregatie en schooleffectiviteit: Model R Model Summary R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1,364 a,132,132 7, ,526 b,277,277 7, ,527 c,278,277 7, ,557 d,310,310 7,05698 Voorlopige conclusie: De-segregatie en opbrengstgericht werken leiden beide wel tot prestatieverbetering maar niet tot een reductie van kansenongelijkheid naar sociaal milieu.

18 Onder de scholen met relatief veel kansarme leerlingen (1,2,3) is het aandeel effectieve scholen relatief geringer dan onder de scholen met relatief veel kansrijke leerlingen (6.7,8) (terwijl we bij het berekenen van die effectiviteit juist de individuele sociale achtergrond al hadden verdisconteerd, zie het begin van deze presentatie. Het verband tussen segregatie en effectiviteit (links absol, rechts relat.) 18

19 Meer weten? Hou onze rapportages bij op onze site.

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel?

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel? Leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe zitten ze in hun vel? De leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg: Emotionele ontwikkeling Inventaar 3VO Maastricht, augustus 2011

Nadere informatie

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs.

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Merlijn Karssen Ineke van der Veen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam Samenvatting In

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken Marian van der Klein Fabian Dekker Augustus 2011 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Naar een open samenleving?

Naar een open samenleving? Schoon formaat: 170 x 240 x 7 mm. De rmo is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De rmo werkt aan nieuwe concepten

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Jaap Dronkers, Rolf van der Velden en Allison Dunne 1 1. Inleiding In dit paper onderzoeken we het

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Help ze bij het maken van goede keuzes!

Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Help ze bij het maken van goede keuzes! Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Help ze bij het maken van goede keuzes! Tussenrapportage 2008 Project havo-vwo, Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling Programmalijn

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (5LB MAR)

evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (5LB MAR) evaluatie sessie Filip Bourgeois 2014 (5LB MAR) De inhoud vond ik prima. Tof dat de kdn. zelf zaken konden uitproberen. Geen overbodige inhoud. Soms wel wat te moeilijk geformuleerd of te snel. Bepaalde

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie