1. Voorwoord Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5"

Transcriptie

1

2 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg Lezingen uit het aanbod 2,5-12 jarigen Individuele leertraject keuzemodules en inschrijven Teamleertraject keuzemodules en aanvragen Competenties en leerdoelen in de opleidingen 7 4. Overzicht opleidingsaanbod Teamleertrajecten 2,5-12 jarigen Individuele leertrajecten voor verantwoordelijken Individuele leertrajecten voor begeleiding en verantwoordelijken 22

3 2 Colofon Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincieraad van Limburg Marc Vandeput, Jean-Paul Peuskens, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Walter Creemers, Mieke Ramaekers, gedeputeerden; Renata Camps, provinciegriffier Samenstelling Riet-Bensy Bertels, PLOT-Kinderopvang, provincie Limburg Vormgeving & drukwerk cover Nele Daniëls & Corine Reynders, PLOT-Kinderopvang, provincie Limburg Drukkerij Paesen Vormgeving & drukwerk binnenband Riet-Bensy Bertels, PLOT-Kinderopvang, provincie Limburg Directie Facilitair Beheer, dienst kopieerkamer Verantwoordelijke uitgever Renata Camps Provinciegriffier Universiteitslaan Hasselt Wettelijk depotnummer D/2011/5857/45

4 3 1. Voorwoord Beste verantwoordelijke en begeleider in de kinderopvang, Ook in 2012 kiest het provinciebestuur in Limburg ervoor om kwalitatief hoogstaande opleidingen in de kinderopvang aan te bieden aan een laagdrempelig tarief. Door te investeren in het verwerven en ontwikkelen van competenties van medewerkers in de kinderopvang werken we immers verder aan de professionalisering van de sector. Vanuit deze beleidslijnen spelen we in op het voorontwerp van het kaderdecreet kinderopvang dat in mei 2011 goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering. Naar aanleiding van de recente herstructurering van het PLOT zijn we op zoek gegaan naar een andere partner om deze opleidingen te organiseren en te coördineren. De keuze om dit project verder te laten uitvoeren door ons provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn lag dan ook voor de hand. In deze folder vindt u ons nieuwe opleidingsaanbod voor 2012, dat samengesteld werd in de gekende mix van: het goede van gisteren behouden, het nodige van nu toevoegen en het mogelijke voor morgen erbij halen. Samen willen we immers gaan voor kwaliteitsvolle kinderopvang voor onze Limburgse kinderen. Ik wens jullie alvast veel opleidingsplezier, Mieke Ramaekers, gedeputeerde van Welzijn

5 4 2. Diensten voor opvoedingsondersteuning in Limburg De opvoedingswinkel bij jou in de buurt: Opvoedingswinkel Genk Opvoedingswinkel Hasselt Opvoedingswinkel Maasland Opvoedingswinkel Noord-Limburg of Opvoedingswinkel Haspengouw Opvoedingswinkel Beringen Opvoedingswinkel West-Limburg Opvoedingswinkel Zuid-Limburg Meer info over opvoedingsondersteuning in Limburg: Dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn

6 5 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktische informatie Levenslang leren binnen de kinderopvang kadert binnen een integrale campagne van het provinciebestuur Limburg, PLOT Limburg, de Centra voor Volwassenonderwijs, Syntra, VDAB, en het Huis van het Nederlands. Het doel van levenslang leren binnen de kinderopvang is om de voortdurende veranderingen, vereisten en de maatschappijverwachtingen die op de diensten afkomen, te kunnen blijven opvolgen en integreren in het eigen functioneren en binnen het grotere geheel van een team en organisatie. We gaan trajecten ook regionaal in de provincie aanbieden. We willen met deze optie de individuele werknemers én de diensten uit deze sector uitnodigen en stimuleren om een leerengagement naar deze trajecten aan te gaan. 4.1 Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg In de toekomst zal PLOT de effectieve kostprijs voor veiligheidsopleidingen aan het project aanrekenen. Het gaat concreet over volgende sessies: - basis brandpreventie dat verzorgd wordt door PLOT-oefenterrein - opfrissing eerste hulp reanimatie dat vanaf 2012 zal worden verzorgd door de Cel Dringende Geneeskundige Hulpverlening van het PLOT Omwille van de hoge kostprijs, komt er een procentueel maximum van 30% budget ter besteding aan veiligheid. Vanuit de reden van deze hoge kostprijs zal ook de deelnameprijs verhoogd worden naar 7,5 euro per deelnemer per sessie van 3 uren voor de vernoemde veiligheidssessies. 4.2 Lezingen uit het aanbod 2,5-12 jarigen Vanuit het project bieden we geen lezingen meer aan voor de sector 2,5-12 jarigen. Er zijn wel interessante lezingen die door verschillende diensten aangeboden worden. Zo heeft de provinciale Dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn heel wat lezingen die ook naar de sector toe gericht zijn. Ga dus regelmatig kijken op:

7 4.3 Individueel leertraject informatie inschrijven 6 Sommige leertrajecten zijn enkel praktische oefentrajecten, andere leertrajecten kunnen uit 2 delen bestaan die samenhangen en ook best samen gevolgd worden. Bij elk traject staat er duidelijk vermeld welk soort leertraject dit betreft. Hoe inschrijven? Dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn één adres: Na je inschrijving krijg je een schriftelijke ontvangstmelding. Je kan inschrijven of annuleren tot 3 weken voor de start van traject of deelmodule. Om zoveel mogelijk diensten de kans te geven een teamtraject te kunnen aanvragen, vragen we maximum vier inschrijvingen per module per dienst. Ten laatste 2 weken voor de start van een traject geven wij je een schriftelijke bevestiging of annulatie. Het individueel tarief blijft 5 Euro per halve dag (of 1,67 euro per uur), behalve voor: - basisbrandpreventie (3 uren) = 7,5 euro per deelnemer - opfrissing reanimatie (3 uren) = 7,5 euro per deelnemer Attest en factuur worden je na afloop van het volledige traject opgestuurd. 4.4 Teamleertraject informatie aanvragen Je kan alle aangeboden teamtrajecten en sommige individuele leertrajecten aanvragen. Bij elk individueel leertraject staat daarom duidelijk aangegeven of dit thema ook voor een teamtraject kan worden aangevraagd. Wanneer aanvragen? Ten vroegste vanaf februari Hoe aanvragen? Dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn één adres: Na je aanvraag krijg je een schriftelijke ontvangstmelding. Om zoveel mogelijk diensten de kans te geven een teamtraject te kunnen aanvragen, vragen we maximum 2 aanvragen per dienst, groep van diensten en koepelorganisaties. Soms kan het lang duren voordat je een concreet datumvoorstel krijgt. Je kan altijd informeren naar de stand van zaken van het gevraagde teamtraject. Ten laatste 1 maand voor de start van het teamleertraject krijg je van ons twee overeenkomsten. We vragen je deze overeenkomsten te ondertekenen en één exemplaar terug te sturen. In de overeenkomst staan alle afspraken nog eens opgelijst. Attesten worden enkel naar de diensten gestuurd. Facturen worden naar de diensten of de koepelorganisatie gestuurd. Eén factuur per dienst of koepelorganisatie wordt na afloop van het volledige traject opgestuurd. Facturen worden altijd opgemaakt op basis van individuele deelname aan 5 Euro per halve dag (of 1,67 euro per uur), tenzij expliciet anders vermeld: - basisbrandpreventie (3 uren) = 7,5 euro per deelnemer - opfrissing reanimatie (3 uren) = 7,5 euro per deelnemer

8 4.5 competenties en leerdoelen in de kinderopvang 7 Onder 'competenties in de kinderopvang' verstaan wij: 'het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig kinderopvang.' zijn om te werken in de Competenties in de kinderopvang vertalen zich naar beroepskennis en sleutelvaardigheden in de omgang met: - kinderen, - ouders, - collega's en verantwoordelijken, - organisatie en maatschappij. Competenties worden zichtbaar, aantoonbaar en meetbaar door concrete handelingen. Deze handelingen zijn omschreven als 'het kunnen uitvoeren van taken'. Elke taak vraagt meerdere specifieke (handelings)competenties. De taken en handelingscompetenties zijn bepaald in de beroepsprofielen van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) en in het competentieprofiel van de expertengroep competenties kinderopvang met Kind&Gezin. Onder 'leerdoelen in opleidingen voor de kinderopvang' verstaan wij: 'opleidingen aanbieden met als doel: het inoefenen of aanleren van een taak of van specifieke (handelings-) competenties vereist om tot (verhoogde) professionele taakuitvoering te komen'. In overleg met de docent wordt één hoofdleerdoel per opleiding opgesteld. Dit leerdoel wordt vermeld op het attest. Het gekende vormingsattest zal wijzigen in een leerattest. Met dit leerattest kan de deelnemer aantonen rond welke competentie er in de opleiding geleerd/geoefend werd. Meer info over de profielen vind je terug op:

9 8 5 Overzicht opleidingsaanbod Teamleertrajecten Communicatie in het team 10 Teambuilding in actie 11 Verantwoord omgaan met lijf en leden 12 Rugschool 13 Opvolgsessie: ouders begrijpen, ouders begrenzen 14 Motiveren van tieners Individuele leertrajecten voor verantwoordelijken Competentiegericht leren en sturen in de opvang 16 Betrokkenheid van medewerkers stimuleren 17 Draaiboek voor creatieve doe-sessies 18 Motiverend leidinggeven 19 Veranderingen implementeren in teams en organisaties 20 Werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen in de opvang 21

10 Individuele leertrajecten voor begeleiding en verantwoordelijken Assertiviteit en conflicthantering 22 Avontuurlijk spelen en buitenspelen 23 Communiceren met kinderen 24 Communiceren met ouders 26 Creatief met ballonnen 27 Creatief vanuit het niveau van het kind 28 Deontologie samen oefenen 29 Kernkwadranten spel over jezelf en de anderen 30 Scheiden doet lijden 31 Sociale vaardigheden - praktisch 32 Spelinkleding en themawerking 33 Taalstimulering 34 Terug van weggeweest: grimeertechnieken 35 Basiscursus - Brandpreventie thuis en in de opvang 36 Opfrissing - Eerste hulpverlening bij kinderen 37

11 10 Communicatie in het team Feedback aan collega's, hoe doe je dat het best? Teamleertraject : Deze opleiding is erop gericht samen met het hele team na te gaan op welke manier men feedback geeft of kritiek uit. We belichten ook het verschil tussen kritiek op iemands persoon of op iemands gedrag. Volgende items komen zeker aan bod: - onderscheid terechte en onterechte kritiek - efficiënt en rustig omgaan met kritiek - niet-agressieve communicatie We bieden deze opleiding aan voor minimum 6 uren en een terugkomdag. De docent neemt voor de start van de opleiding contact op met de aanvrager om zicht te krijgen op de verwachtingen en het soort team waarvoor deze opleiding wordt aangevraagd. : Leerdoel: team herkent verschillende soorten feedback en leert feedback vanuit gedrag te geven Attest: Leerattest Doelpubliek: teams die samen willen werken aan interne communicatie Totale duur: 6 uren teamleertraject + 3 uren terugkom-moment indien gewenst Docent: Boumans Consultant Bureau Karl Boumans Dit dien je verder nog zelf te regelen: maximum 15 cursisten, tenzij het team groter is leslokaal voldoende groot tv + videorecorder beamer en projectiescherm een krijtbord met verschillende kleuren krijt en bordveger OF een flip-over met verschillende kleuren alcoholstiften en voldoende papier (liever niet) exacte adreslocatie en telefoonnummer Kan zowel overdag als s avonds.

12 11 Teambuilding in actie Met je eigen team samen-werken Teamleertraject : Tijdens deze dag gaan we op een actieve manier teamuitdagingen aan. Je verlegt al doende en stap voor stap je grenzen op het vlak van samenwerking. Daarna kijken we wat we kunnen leren uit dit soort opdrachten. Afhankelijk van de behoefte, gaan we in tijdens de nabesprekingen in op communicatie, kwaliteiten in het team, feedback geven, We leggen de link tussen de teambuildingsoefeningen en het samenwerken op de werkvloer. Een boeiende doe-dag waar we op tijd en stond stil staan en kijken naar onze eigen invulling van samen-werken! : Leerdoel: het team krijgt inzicht in belangrijke aspecten van teamwerk door te werken met teambuildingsopdrachten Attest: Leerattest Doelpubliek: begeleiding en verantwoordelijken van de kinderopvang (0-12 jarigen) Totale duur: 6 uren; verkorte versie 3 uren niet mogelijk Docent: Art de Co Saskia Vandeputte Dit dien je verder nog zelf te regelen: maximum 20 deelnemers; meer deelnemers best op voorhand bespreken flipover met voldoende papier & schrijfgerief kleine post-its, scharen, stiften, kleurpotloden, exacte adreslocatie en telefoonnummer Liefst volledige dag, kan ook 2 voormiddagen of 2 avonden

13 12 Verantwoord omgaan met lijf en leden Teamoefenleertraject voor verantwoordelijken en begeleiding : Kinderen opvangen, verzorgen en optillen is vrij belastend voor ons lichaam. We draaien en bukken constant hetgeen onze rug vroegtijdig doet verslijten. In deze bijscholing krijg je inzicht in de algemene problematiek van rugklachten. We situeren de oorzaken en duiden op rugbelastende bewegingen en houdingen in onze werksituatie. We krijgen tips mee om op een rugsparende wijze kinderen te verzorgen en te begeleiden. We zoeken naar de ergonomische fouten in onze werkomgeving en doen verbetervoorstellen zodat we ons lichaam minder gaan belasten. We leren om op een gezonde wijze met ons lichaam om te gaan. We maken kennis met lichaamsoefeningen (rekkings-, ontspannings-, ademhalings en versterkende oefeningen) waardoor we ons lichaam wapenen tegen vroegtijdige slijtage. Sportieve kledij is een must! : Leerdoel: Begeleiding leert verantwoord omgaan met het lichaam. Attest: deelname-attest Totale duur: 3 uren Doelpubliek: begeleiding werkend in de kinderopvang Docent: René Schreurs sportfunctionaris provinciebestuur Limburg Dit dien je verder nog zelf te regelen: - de aanvragende dienst zorgt zelf voor de inschrijvingen; - een ruim lokaal met projectiescherm of witte muur en schrijfbord; - deelnemers dragen sportieve kledij; - maximum 20 deelnemers per sessie; - de exacte adreslocatie en telefoonnummer. kan zowel overdag als s avonds

14 13 Terug van weggeweest: Rugschool Teamoefenleertraject voor verantwoordelijken en begeleiding : Kinderen opvangen, verzorgen en optillen is vrij belastend voor ons lichaam. We draaien en bukken constant hetgeen onze rug vroegtijdig doet verslijten. In deze bijscholing krijg je een uitgebreid inzicht in de algemene problematiek van rugklachten. We situeren de oorzaken en duiden op rugbelastende bewegingen en houdingen in onze werksituatie. We krijgen tips mee om op een rugsparende wijze kinderen te verzorgen en te begeleiden. We zoeken naar de ergonomische fouten in onze werkomgeving en doen verbetervoorstellen zodat we ons lichaam minder gaan belasten. We leren om op een gezonde wijze met ons lichaam om te gaan. We gaan dieper in op lichaamsoefeningen (rekkings-, ontspannings-, ademhalings en versterkende oefeningen) waardoor we ons lichaam wapenen tegen vroegtijdige slijtage. Sportieve kledij is een must! : Leerdoel: Begeleiding leert in de rugschool alles over de rug. Attest: leerattest Totale duur: 6 uren; verkorte sessie van 3 uren niet mogelijk Doelpubliek: begeleiding werkend in de kinderopvang Docent: René Schreurs sportfunctionaris provinciebestuur Limburg Dit dien je verder nog zelf te regelen: - de aanvragende dienst zorgt zelf voor de inschrijvingen; - een ruim lokaal met projectiescherm of witte muur en schrijfbord; - deelnemers dragen sportieve kledij; - maximum 20 deelnemers per sessie; - de exacte adreslocatie en telefoonnummer. kan zowel overdag als s avonds

15 14 Opvolgsessie: ouders begrijpen, ouders begrenzen Na communiceren met (jonge) kinderen Teamleertraject als vervolg op communiceren met kinderen - Kroost Net zoals we in de communicatietraining met kinderen leerden om begrip en begrenzing in te brengen in ons contact, geldt dit evenzeer voor ons contact dat we met ouders hebben. We gaan uit van 7 basisvaardigheden: contact maken, je doel van het gesprek vasthouden, spreken vanuit observatie, positieve krachten van het kind benoemen, leiding nemen en geven in een gesprek de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider, om uiteindelijk het gesprek goed te kunnen afronden en te kunnen nabespreken met collega s. We zien dit enkel als opvolgsessies op de basistraining communiceren met (jonge) kinderen. Enkel als opvolgsessie van communiceren met kinderen. Leerdoel: het team traint in het begripvol en begrenzend in dialoog gaan met ouders over kindaspecten Attest: Leerattest Doelpubliek: teams binnen de opvang (alle leeftijden) Totale duur: 6 uren Docent: Kroost Lies Ledegen Dit dien je verder nog zelf te regelen: maximum 20 deelnemers; meer deelnemers best op voorhand bespreken leslokaal voldoende ruim om in grote groep en in kleine groepjes te kunnen werken beamer projectiescherm of witte muur exacte adreslocatie en telefoonnummer Mogelijke tijdstip voor de docent: In overleg af te spreken met de docent zelf

16 15 Motiveren van tieners Hoe betrek je tieners nu in je spel? Teamleertraject In dit programma proberen we een brede visie weer te geven over het omgaan met deze oudste kinderen in de kinderopvang: hun leefwereld, hun onzekerheid, hun behoefte aan een andere aanpak en natuurlijk ook aan de aangename kanten van het omgaan met tieners. We wisselen tips uit om als kindbegeleider deze tieners op een goede manier aan te spreken op hun eigenheid en goede activiteiten aan te bieden, zodat ze de opvang ook een leuke pauze kunnen vinden in de dagelijkse routine Leerdoel: de deelnemer krijgt verschillende tis om tieners te motiveren in hun werking. Attest: leerattest Doelpubliek: begeleiders van tieners in de opvang) Totale duur: 3 of 6 uren (na overleg met VCOK) Docent: VCOK Dit dien je verder nog zelf regelen: maximum deelnemers in overleg met de docent exacte adreslocatie en telefoonnummer Mogelijke tijdstip voor de docent: Kan zowel s avonds als overdag

17 16 Competentiegericht leren en sturen in de opvang Een ontwikkelingsgericht competentiebeleid opzetten in de opvang Individueel leertraject voor verantwoordelijken Uitgangspunt van dit traject is een ontwikkelingsgerichte visie op competenties. Eénmaal aan de slag in de kinderopvang, blijft opleiding een belangrijk aspect in het ontwikkelen van een competent team. Het is de taak van de verantwoordelijke om dit leren van teamleden te stimuleren en te sturen. Daartoe is het belangrijk om individuele, team- en organisatienoden te inventariseren en op elkaar af te stemmen. Hoe kan hieruit dan voor elk teamlid een persoonlijk ontwikkelingsplan vloeien? Aan welke competenties kan je als leidinggevende zelf bijdragen door het opzetten van werkbegeleiding en coaching? Welke vorming heeft het meeste effect op de werkvloer? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen. In de zijlijn wordt ook aandacht besteed aan selectie en inscholing. Deze opleiding rijgt theorie en toepassingen aan elkaar en huistaken zijn gericht op concrete realisaties. Het opzet is te komen tot een eigen handelingswijze die vorm geeft aan een doordacht en effectief competentiebeleid. We vertrekken vanuit de richtlijnen van Kind&Gezin inzake competente opvang Leerdoel: De deelnemer leert te komen tot een eigen handelingswijze dat vorm geeft aan een doordacht en effectief competentiebeleid. Attest: Leerattest Doelpubliek: voor verantwoordelijken die interesse hebben in competentiegericht werken Totale duur: 6 uren basis + 2 terugkom-momenten Leertrajectdag: donderdag 8 maart 2012 van uur terugkom-moment 1: donderdag 26 april 2012 van uur terugkom-moment 2: donderdag 7 juni 2012 van uur Docent: VCOK Dirk Brants Locatie: PLOT Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg)

18 17 Betrokkenheid van medewerkers stimuleren Hoe de waarderende benadering je medewerkers kan stimuleren Individueel oefenleertraject voor verantwoordelijken In dit traject leer je als verantwoordelijke hoe je op een positieve, enthousiaste en betrokken manier je medewerkers kan gaan betrekken in denken en handelen in de opvang. We vertrekken vanuit een aantal denkmodellen in communicatie en teambenadering, we gaan daarna vooral veel oefenen. Leerdoel: de verantwoordelijke krijgt inzicht in de waarderende benadering van medewerkers op de werkvloer Attest: Leerattest Doelpubliek: voor leidinggevenden in de opvang Totale duur: 6 uren + terugkom-moment leertrajectdag 1: maandag 5 maart 2012 van uur leertrajectdag 2: vrijdag 12 maart 2012 van uur terugkom-moment: maandag 4 juni 2012 van uur Docent: Boumans Consultant Bureau Karl Boumans Locatie: PLOT Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg)

19 18 Draaiboek voor creatieve doe-sessies voor tandem van verantwoordelijke en begeleider Voor het lanceren van nieuwe ideeën en om te komen tot creatieve oplossingen Individueel leertraject voor 1 verantwoordelijke + 1 begeleider Algemene schets: Het tot ontwikkeling laten komen van creativiteit is één van de meest uitdagende taken voor het hedendaags management. Het voortbestaan en de groei van organisaties zijn in hoge mate afhankelijk van de capaciteiten, om nieuwe ideeën te lanceren en creatieve oplossingen voor problemen te vinden. BasisModule 1: Iedereen creatief! (3 uren) (Bewustwording van de kracht van creatief denken en doen) Inzicht krijgen in de principes van creatief denken en doen: BasisModule 2: Haal de creativiteit uit jezelf! (3 uren) (Inzichtverwerving in creatief denken en doen) Het zich eigen maken van creatieve vaardigheden, technieken en methoden Leerdoel: de deelnemer krijgt inzicht in creatieve denkprocessen binnen een groep via een actief doe-traject VerdiepingsModule: En nu concreet aan de slag! (2x 3 uren) (Ideeën genereren en selecteren) Binnen een creativiteitssessie wordt er gezocht naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee medewerkers geconfronteerd worden. Enkel voor deelnemers van de verdiepingsmodule Terugkommoment: Hoe loopt het nu? (3 uren) Leerdoel: de deelnemer leert creatieve probleemoplossend denken binnen een groep via een actief doe-traject Tijdsduur: 6 uren basis of 15 uren Basismodule 1: Basismodule 2: Verdiepingsmodule: Terugkom-moment: maandag 6 februari 2012 van uur vrijdag 10 februari 2012 van uur maandag 13 februari 2012 van uur vrijdag 17 februari 2012 van uur vrijdag 16 maart 2012 van uur Docent: Boumans Consultant Bureau Karl Boumans Locatie: PLOT Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg)

20 19 Motiverend leidinggeven Hoe als verantwoordelijke je medewerkers gaan motiveren Individueel oefenleertraject voor verantwoordelijken Door deze managementopleiding leer je als verantwoordelijke je eigen functioneren, dat van je begeleiders en van je team te verhogen; meer specifiek richt zich dit traject op competenties die het effectief en efficiënt communiceren, motiveren, plannen, organiseren en probleemoplossing optimaliseren. Hieronder een opsomming waarrond gewerkt wordt: Sterkte / zwakte analyse van de eigen competenties als verantwoordelijke Wat betekent dat: de verantwoordelijke van een team zijn? Competenties van motiverend communiceren Competenties van motiverend leiderschap Competenties van oriënteren Leerdoel: de deelnemer leert op een positieve, enthousiaste en betrokken manier de begeleiders te motiveren en te blijven motiveren Attest: Leerattest Doelpubliek: voor leidinggevenden in de opvang Totale duur: 12 uren leertrajectdag 1: leertrajectdag 2: leertrajectdag 3: leertrajectdag 4: maandag 16 januari 2012 van uur vrijdag 20 januari 2012 van uur maandag 23 januari 2012 van uur vrijdag 27 januari 2012 van uur Docent: Boumans Consultant Bureau Karl Boumans Locatie: PLOT Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg)

21 20 Werken met Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP s) in de opvang De combinatie tussen de vereisten, de competenties en de wensen Individueel leertraject voor verantwoordelijken - wat is een POP- een persoonlijk ontwikkelingsplan? - welke voordelen biedt dit voor de organisatie, de persoon en de leidinggevende/coach? - aan welke voorwaarden moet een POP voldoen? - hoe maak je een POP, rekeninghoudend met de objectieven van de organisatie, de vereiste competenties en de wensen van de medewerker? - hoe voeren we een ontwikkelingsgesprek? - hoe stellen we duidelijke doelstellingen op? - hoe maken we het actieplan op? - hoe volgen we het actieplan op? Leerdoel: De verantwoordelijke leert werken met POP s in de opvang. Attest: leerattest Doelpubliek: voor verantwoordelijken van de kinderopvang Totale duur: 6 uren leertrajectdag 1: dinsdag 23 oktober 2012 van uur Docent: IMPACT nv - Stijn Vandenberk Locatie: PLOT- Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg)

22 21 Veranderingen implementeren in je team Hoe krijg je je team mee in een veranderend verhaal? Individueel leertraject voor verantwoordelijken wat zijn de opeenvolgende fasen in een veranderingsproces? hoe wordt het veranderingsproces ervaren? hoe gaan we zelf om met veranderingen? wat zegt mijn eigen gedrag? En wat kan ik wijzigen? hoe kan ik mijn team (beter) begeleiden bij verandering? welke communicatie is aangewezen bij het begeleiden van mijn team in verandering? Leerdoel: De verantwoordelijke leert verandering te implementeren in het team. Attest: leerattest Doelpubliek: voor verantwoordelijken van de kinderopvang Totale duur: 12 uren leertrajectdag 1: leertrajectdag 2: dinsdag 9 oktober 2012 van uur dinsdag 16 oktober 2012 van uur Docent: IMPACT nv - Stijn Vandenberk Locatie: PLOT- Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg)

23 22 Assertiviteit en conflicthantering Beter voor jezelf opkomen, zonder anderen nodeloos te kwetsen Individueel oefenleertraject voor begeleiding Je gaat op zoek naar mogelijkheden om beter voor jezelf op te komen, zonder anderen nodeloos te kwetsen. Je werkt dus aan het verbeteren van je eigen assertiviteit. Stap voor stap werk je aan een duidelijke en open communicatie en dit vanuit een gelijkwaardige positie tegenover anderen. Concreet ga je hiermee aan de slag: - wat is assertief gedrag en waar ligt de grens met agressief en onderdanig gedrag? - hoe kan ik duidelijk en open zeggen wat ik wil? - mijn houding bepaalt mee hoe ik overkom - neen zeggen: hoe doe ik dat? - hoe breng ik moeilijke boodschappen over? - omgangskunde volgens het B.O.T.S. model Leerdoel: de deelnemer leert voor zichzelf op te komen zonder de ander nodeloos te kwetsen Attest: leerattest Doelpubliek: begeleiding werkend met kinderen van alle leeftijden Totale duur: 12 uren leertrajectdag 1: donderdag 24 mei 2012 van uur leertrajectdag 2: donderdag 31 mei 2012 van uur terugkom-moment: donderdag 14 juni 2012 van uur Docent: Boumans Consultant Bureau Karl Boumans Locatie: PLOT- Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg) Dit individueel leertraject is niet aan te vragen als teamleertraject

24 23 Avontuurlijk spelen en buitenspelen In je spel het avontuur naar buiten brengen Individueel oefenleertraject voor begeleiding Of je nu in het dorp/de stad, het park of het bos bent: buiten valt er altijd wat te beleven en te spelen! Door het weer laten we ons natuurlijk niet kisten! We spelen er een hele dag op los: er staan zowel spelen voor kleuters als voor lagere schoolkinderen, spelen met en zonder materiaal, rustige als actieve spelen op het programma. Ook enkele grotere spelen gaan we uittesten. Daarnaast bekijken we wat het spel tot een geschikt avontuurlijk of buitenspel maakt, op welke manier we het spel in de eigen opvang kunnen implementeren en zoeken ook samen naar mogelijke variaties. Leerdoel: de deelnemer krijgt inzicht in avontuurlijke en buitenspelen Attest: leerattest Doelpubliek: begeleiding werkend met kinderen vanaf 2,5 jaar Totale duur: 6 uren / 3 uren Avontuurlijk spelen: maandag 19 maart 2012 van uur Buitenspelen: dinsdag 22 april 2012 van uur Docent: Art de Co Saskia Vandeputte Locatie: PLOT- Marcel Habetslaan Genk (Zwartberg) Dit individueel traject kan je ook aanvragen als teamleertraject Dit dien je verder nog zelf te regelen: maximum 18 deelnemers lokaal met tafels en stoelen buitenruimte kledij die tegen een stootje kan In overleg met de docent verder te regelen

25 24 Communiceren met kinderen Ontwikkelingsgerichte communicatietraining Oefenleertraject met keuzemodules In de training gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in je contact met kinderen. Ze zijn erop gericht om de achterliggende gevoelens en reacties van het kind beter te begrijpen en tegelijk het gedrag te begrenzen waar nodig. We reiken ook een kader aan waarbij het duidelijk kan worden waarom een kind in pijn, soms niet de pijn naar buiten kan brengen, maar wel een ander vaak afwerend gedrag stelt om de pijn niet te voelen. Het kind gaat dan bv. een ander kind pijn doen, in plaats van zijn verdriet te tonen. We gaan in elke sessie in kleine groepjes aan de slag. Het is in die zin een echte training in communicatie die ook vaak zijn vruchten afwerpt in de communicatie tussen volwassenen. Module 1: Begrijpen en begrenzen De verschillende gebieden in de binnenwereld van een kind: het autonome gebied. Waarom het praten met kinderen hen kan helpen als ze het moeilijk hebben. Hoe maak ik contact met de binnenwereld van gedachten en gevoelens? Hoe kan ik het contact verstevigen? Hoe kan ik ondanks begrip toch begrenzen? Module 2: Omgaan met basisemoties De verschillende gebieden in de binnenwereld van een kind: het pijn gebied Soms zijn kinderen erg heftig in het uiten van hun emoties. Praten helpt dan in de eerste plaats niet. Wat kunnen we wel doen? Module 3: Omgaan met afweerreacties De verschillende gebieden in de binnenwereld van een kind: het afweer gebied Soms gaan kinderen zich anders gedragen dan ze zich van binnen voelen. Dit is een soort reactie op het innerlijke gevoel dat moeilijk te verdragen is. Hoe kunnen we hen ervan bewust maken en helpen om iets te doen met hun slecht voelen in plaats van zich af te reageren op de buitenwereld. Module 4: Omgaan met onze eigen opvoeding De verschillende gebieden in de binnenwereld; het introject gebied We hebben van onze opvoeders allerlei normen en waarden meegekregen, dit noemen we het introject in onszelf. We gaan vandaag de verschillende posities in de binnenwereld toepassen op onszelf als opvoeders. We hebben het over onze vaak automatische reflex waarmee we kinderen benaderen, dit gaat over dat deel dat we zelf overgenomen hebben. Hoe kunnen we met onze eigen bagage uit onze kindertijd toch adequaat en rustig blijven reageren?

Opleidingsaanbod Kinderopvang jarigen

Opleidingsaanbod Kinderopvang jarigen 0 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2.

Nadere informatie

2 Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3 Open aanbod of teamopleiding: duiding en praktische informatie 5

2 Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3 Open aanbod of teamopleiding: duiding en praktische informatie 5 Opleidingsaanbod project kinderopvang 2013 N 1 Voorwoord 3 2 Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3 Open aanbod of teamopleiding: duiding en praktische informatie 5 4 Overzicht opleidingsaanbod

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Voorstelronde Mesut Cifci, onderwijsondersteuner/oudercontactpersoon Welke ouders zijn er vandaag aanwezig? Samen met en van elkaar leren! Het belang

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP Dit competentieprofiel is een (zelf)reflectiedocument betreffende het functioneren van de BIO op een bepaald moment. Het wordt ingevuld: 1) door de begeleider zelf tijdens

Nadere informatie

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Kennismakingsmodules kandidaten gezinsopvang Gesuperviseerde Beroepspraktijk werkenden gezinsopvang, Bink-opleiding in CVO s Parallellen en verschillen KMM,

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Thuis van huis. Gezinsbond VORMINGSPROGRAMMA 2016

Thuis van huis. Gezinsbond VORMINGSPROGRAMMA 2016 Thuis van huis Gezinsbond VORMINGSPROGRAMMA 2016 Beste kindbegeleiders, We zijn blij jullie het nieuwe vormingsprogramma voor 2016 te kunnen voorstellen. Bij de samenstelling hiervan hebben we gelet op

Nadere informatie

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Voor u ligt een folder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld met een

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL Met dit spel kun je op speelse wijze nagaan of je over de juiste vaardigheden beschikt om de omgang met anderen zo prettig en effectief mogelijk te maken. Het Vaardighedenspel

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013. Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA

WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013. Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA WORKSHOPS EN TRAININGEN NAJAAR 2013 Georganiseerd door STUVO-KAHO Technologiecampus in samenwerking met STUVO-LUCA Uitstelgedrag te lijf: doe het nu! * Blijf je taken voor je uitschuiven? * Begin je pas

Nadere informatie

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop Welkom Boek Deel 2; Pedagogisch beleid Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat 22 8421 PE Oldeberkoop www.gastouder-friesland.nl info@welkomkindfriesland.nl 0516-850338 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch programma Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training AGRESSIE EN WEERBAARHEID Overzicht Elementen Training Voorwoord Hier is een overzicht van Agressie en Weerbaarheid Wat leuk dat je interesse hebt in onze training Agressie en Weerbaarheid! In deze training

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

vorming voor kinderopvang Vormingsaanbod

vorming voor kinderopvang Vormingsaanbod vorming voor kinderopvang Vormingsaanbod 2 3 wie zijn we? Al meer dan 10 jaar bieden we vormingsprogramma s aan voor leidinggevenden en medewerkers van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en diensten

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Workshop aanbod BOEI-Limburg

Workshop aanbod BOEI-Limburg Workshop aanbod BOEI-Limburg Vanuit maatschappelijke betrokkenheid biedt BOEI-Limburg jaarlijks gratis 5 workshops aan. Afhankelijke van de trends in de samenleving, de trends in de problematiek waar kinderen-

Nadere informatie

Kernklas. Ieder kind is uniek...

Kernklas. Ieder kind is uniek... Alle kinderen blij in het onderwijs van nú Kernklas Ieder kind is uniek......en is méér dan het gedrag dat zich laat zien. Een kind heeft gevoelens, emoties, behoeften, interesses, passie en talenten.

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

JE BENT ADVISEUR ASSERTIVITEITSTRAINING

JE BENT ADVISEUR ASSERTIVITEITSTRAINING JE BENT ADVISEUR ASSERTIVITEITSTRAINING Als je tien mensen vraagt wat assertiviteit betekent, krijg je tien verschillende antwoorden. Het is meer dan nee durven te zeggen. Assertief gedrag betekent dat

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

GROEP INTRO WEST-VLAANDEREN / CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN / JAC MIDDEN WEST-VLAANDEREN / KLINIEK SINT-JOZEF PITTEM / ARKTOS WEST-VLAANDEREN / STAD

GROEP INTRO WEST-VLAANDEREN / CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN / JAC MIDDEN WEST-VLAANDEREN / KLINIEK SINT-JOZEF PITTEM / ARKTOS WEST-VLAANDEREN / STAD GROEP INTRO WEST-VLAANDEREN / CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN / JAC MIDDEN WEST-VLAANDEREN / KLINIEK SINT-JOZEF PITTEM / ARKTOS WEST-VLAANDEREN / STAD ROESELARE THERAPIE EN ONDERZOEKSCENTRUM DE BOOM / OCMW

Nadere informatie

De eerste stap de eerste stap de eerste stap Herhaling BHV Basis Gordon Knap lastig Basis Knap lastig Pro Startblokken Vroeg signalering

De eerste stap de eerste stap de eerste stap Herhaling BHV Basis Gordon Knap lastig Basis Knap lastig Pro Startblokken Vroeg signalering De eerste stap wordt geconfronteerd met een vermindering van het aantal kindplaatsen. Ook is er een terugloop in inkomsten vanuit subsidiebronnen. Het MT heeft een opleidingsplan vastgesteld voor 2013

Nadere informatie

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Inhoudsopgave 1. Verantwoorde kinderopvang... 2 2. Pedagogisch beleid... 2 3. Kind/gastouder ratio... 4 4. Bemiddelingswerkwijze... 4 5. Begeleiding

Nadere informatie

Ouders begrijpen, ouders begrenzen

Ouders begrijpen, ouders begrenzen Ouders begrijpen, ouders begrenzen Lies Ledegen Integratief kindertherapeute www.kroost.be Programma Inleiding en opwarmer Basisvaardigheden omtrent communicatie met ouders : trainen en oefenen. Doelstelling

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen skalender Samen bouwen aan kinderkansen Januari 2016 Peuters lief, maar soms lastig Praatavond over peuterpuberteit donderdag 28 januari 2016 van 19u15 tot 21u30 Ouders met kinderen tussen 18 Februari

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen skalender Samen bouwen aan kinderkansen Maart 2016 Workshop Draagdoeken donderdag 17 maart 2016 van 10u tot Peuters lief, maar soms lastig donderdag 31 maart 2016 van 19u15 tot Ouders met kinderen tussen

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

contact Messaouda Zaouali 09 267 68 11 messaouda.zaouali@odice.be www.odice.be Kinderdagverblijven en buitenschoolse werkingen weerspiegelen de samenleving: je vindt er kinderen uit allerlei gezinnen en

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk

Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk Cursus Animator/ Hoofdanimator in het jeugdwerk Ben je lid van een jeugdvereniging en wil je jezelf vormen tot een competente leidinggevende? Of werk je graag met kinderen en jongeren en wil je je hierin

Nadere informatie

Weer aan het werk na kanker?

Weer aan het werk na kanker? Weer aan het werk na kanker? Colofon Uitgave De deputatie van de provincieraad van Limburg Herman Reynders, gouverneur-voorzitter Marc Vandeput, Walter Cremers, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul

Nadere informatie

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang)

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang) Workshop Taal, veel meer dan praten. Koolhof Coaching en Training Over de complexiteit van communicatie Onderwerp: Uitgangspunt: communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren,

Nadere informatie

Opleiding tot management assistant

Opleiding tot management assistant Opleiding tot management assistant In samenwerking met Opleiding van 12 sessies woensdag, 29 maart 2017, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Start: Roeselare Lesdata van deze opleiding: 29/03/2017 ( 18:30-21:30

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie.

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Basisopleiding Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Geef je leiding aan een team? Ben je actief betrokken bij het beleid en het management van de organisatie waar je werkt maar heb

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen 2015 Vorming Klare taal - duidelijk gesproken & geschreven taal Klare taal - duidelijk gesproken taal Datum (telkens dezelfde vorming op Doelgroep Locatie

Nadere informatie

INTERVISIE ALGEMEEN INLEIDING

INTERVISIE ALGEMEEN INLEIDING INTERVISIE ALGEMEEN 1 INLEIDING Met deze waaier kunnen intervisiegroepen (en begeleiders daarvan) nieuwe, aantrekkelijke en dynamische werkvormen kiezen die intervisie tot een succes maken. Nieuwe werkvormen

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Tijdsduur van de volledige opleiding: maximum 1 uur. 1. Voorbereiding Vóór de opleiding plaats vindt. Doel In deze minivorming

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl14 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Werk AO BE 032 (Ontwerp) Versie {1.0} (ontwerp) Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Pedagogische trainingen

Pedagogische trainingen Pedagogische trainingen Hoekgericht werken Kinderen leren het beste door te doen, te ontdekken en te beleven en waar kunnen ze dat beter dan in een heuse speelhoek. Een bouwhoek, een poppenhoek, een huishoek,

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie