Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie"

Transcriptie

1 Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 2013 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

2 ND Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

3 28 januari 2013 & 23 april 2013 Manifest voor de Lokale Democratie Op 28 januari 2013 vond de startbijeenkomst van de Burgerinitatiefgroep Lokale Democratie plaats. Netwerk Democratie is een van de initiatiefnemers. De Burgerinitatiefgroep Lokale Democratie zet zich in voor het verstevigen van de democratie op lokaal niveau. Dit project richt zich op: 1. Het opnieuw vormgeven van lokale democratie in de participatiesamenleving 2. Het behoud van lokale democratie na het opheffen van de stadsdelen 3. Het opnieuw definiëren van de rol van maatschappelijke initiatieven en burgerinitiatieven in het behoud van de lokale democratie 4. Het herdefiniëren van professionele en bestuurlijke ondersteuning van burgers in de participatiesamenleving Dit project is inmiddels uitgegroeid tot een alliantie waar 120 burgers, burgerorganisaties en lokale politici zich bij hebben aangesloten. Bezoekers 120 Partners: Pakhuis de Zwijger, de Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie 5 februari 2013 Lancering Voorjebuurt Amsterdam Noord Netwerk Democratie organiseerde op 5 februari de lancering van het crowdfunding en crowdsourcing platform Voorjebuurt.nl in Amsterdam Noord. Voorjebuurt.nl is een platform dat burgerparticipatie op een innovatieve manier stimuleert door: 1. Nieuwe vormen van financiering voor burgerprojecten te realiseren 2. Burgerinitiatieven onafhankelijk maken van overheidsgeld 3. Inspelen op veranderende rollen tussen overheid, burger en markt Verslag is te lezen: Bezoekers 55 Partners: Nederland Kennisland, Deelraad Amsterdam Noord 14 februari 2013 isamenleving 2030 Op 14 februari 2013 vond de bijeenkomst isamenleving 2030 plaats. Netwerk Democratie organiseerde deze bijeenkomst samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De isamenleving 2030 bijeenkomst beoogde: 1. Het uitwerken van toekomstscenario s van de informatiesamenleving 2030 door experts uit openbaar bestuur, wetenschap, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld 2. Knelpunten signaleren t.a.v. democratie, burgerrechten en sociaaleconomische verhoudingen in de informatiesamenleving 3. Een basis leggen voor de toekomstige beleidsagenda voor de overheid op het gebied van informatisering Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst is hier te lezen: uploads/advies-minbzk-definitief.pdf Bezoekers 77 Partner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 15 maart 2013 EYCA Kick Of Jaar van de burger Netwerk Democratie is nationaal coördinator van de Europese Alliantie voor het Jaar van de Burger (de EYCA). Het doel van deze Europese alliantie is om met een groot aantal burgerorganisaties gezamenlijk een beleidsadvies te schrijven vanuit het perspectief van de burger. Netwerk Democratie nam als nationaal coördinator deel aan de EYCA werkgroepen. Het beleidsadvies zal eind 2013 worden aangeboden aan vicepresident van de Europese Commissie Vivane Reding. Doel van de Kick Off bijeenkomst: 1. Opzetten van nationaal netwerk in het kader van het Europees Jaar van de Burger 2. Nationaal klankbord opzetten voor de Nederlandse bijdrage aan het beleidsadvies 3. Geluiden van burgerorganisaties signaleren t.a.v. de EU en de Europese democratie 4. Stimuleren van het gezamenlijk opzetten van activiteiten en projecten 5. Burgers en burgerorganisaties in Nederland vragen hoe we het Europese Jaar van de Burger succesvol kunnen maken Bezoekers 45 Partners: EYCA, Huis van Europa. Netwerk na afloop van de bijeenkomst: European Alternatives, Nieuws in de Klas, Boerenfluitjes, SICA, Felix Meritis, ProDemos. Tanja Jadnansing (PvdA), VNG en GGZ Nederland. 19 maart 2013 Datajournalism Mesmerizing, Mobilizing or Misleading Draagt datajournalistiek bij tot betere informatievoorziening? Met die vraag organiseerde Netwerk Democratie in samenwerking met Waag Society en Pakhuis de Zwijger de bijeenkomst Datajournalism Mesmerizing, Mobilizing or Misleading, tijdens de tweede editie van Big, Open & Beautiful. De bijeenkomst richtte zich op: 1. De impact van big data en informatiestromen op maatschappelijke ontwikkelingen 2. De mogelijkheden van big data voor politieke lobbyisten, journalisten en burgers 3. De effecten van het Europees Patiënten Dossier (EPD) en de OV-chipkaart en dergelijke projecten op privacy en burgerrechten 4. De rol van datajournalistiek op het informeren van burgers in een democratische samenleving 5. De mogelijkheden om met data maatschappelijke trends te verklaren en voorspellen 6. De impact op machtsverhoudingen kennis en informatie = macht Bezoekers 120 Partners: Waag Society, Pakhuis de Zwijger 25 tm 29 maart 2013 Workshop Behind de Screens of Internet Het internet wordt door velen gezien als een plek waar vrijelijk informatie gedeeld wordt. Sociale media dragen bij aan het creëren van een groot, open netwerk over de hele wereld. Netwerk Democratie ondersteund dit idee maar wil ook zichtbaar maken dat het World Wide Web (www) ook een donkere keerzijde heeft. Netwerk Democratie, Waag Society en antropoloog Dorien Zandbergen organiseerden in het kader van het project Forms of Today s Future de Networkshop Behind the Screens of the Internet. De vijfdaagse workshop werd gegeven door de hackers/kunstenaars/docenten Julian Oliver en Danja Vasiliev met als doel:

5 1. Inzicht krijgen in de politieke, institutionele en materiele infrastructuur van het internet 2. Inzicht krijgen in de onderliggende machtsstructuren 3. Begrijpen hoe belangrijk het bewaken van privacy en burgerrechten op het www is 4. Het zelf leren besturen van een computer en beveiligen ervan Deelnemers 25 Partners: Waag Society, Universiteit van Leiden 28 maart debat 2013 Debat: Onder de motorkap van het internet In het kader van de Networkshop organiseerde Netwerk Democratie het debat: Onder de motorkap van het internet. Tijdens het debat Onder de motorkap van het internet gingen opinieleiders en denkers met aanwezigen in gesprek over de thema s: 1. Democratie in de informatiesamenleving 2. Machtsstructuren in de informatiesamenleving 3. Hoe verhouden bestuurders en burgers zich tot de machtsrelaties in de informatie samenleving Bezoekers 60 Partners: Waag Society, Universiteit van Leiden, Marietje Schaake D april 2013 Lancering Volgdewet.nl met symposium Gij zult openbaarmaken Op 25 maart 2013 lanceerde Netwerk Democratie het project Volgdewet. De website Volgdewet.nl werd gepresenteerd tijdens het symposium Gij zult openbaar maken. Een symposium dat Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met de Raad voor openbaar bestuur (Rob) en de Universiteit Leiden. Het symposium vormde onderdeel van het discussietraject n.a.v. het Rob-rapport Gij zult openbaar maken. Een symposium over: 1. Transparantie in het openbaar bestuur en wetgevingsproces 2. De rol van burgers in de totstandkoming van wetgeving 3. Accountability van politici / bestuurders 4. Het creëren van draagvlak vanuit de samenleving voor nieuwe wetgeving 5. Met wetenschappelijke presentaties van Prof. Drs. Wallage (Rob), Mr. dr. Ten Napel (Universiteit Leiden), mr. dr. Munish Ramlal (Nationale Ombudsman) dr. Stephan Grimmelikhuijsen (UU) en mr. Reijer Passchier (Universiteit Leiden 6. Met presentaties over de politieke implicaties door Arjan el Fassed (GroenLinks, Open State Foundation), Charlotte Maas (Telderstichting) en Guido van Enthoven (IMI) Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst: Bezoekers 75 Partners: Rob, Universiteit van Leiden

6 Volgdewet.nl Om transparantie te bevorderen startte Netwerk Democratie het project Volgdewet. Met dit project worden de mogelijkheden van ICT ingezet voor het inzichtelijk maken van politieke besluitvorming rondom wetgeving, maar ook om de kennis en expertise van burgers op dit terrein te bundelen. Het project omvat de volgende activiteiten: 1. De website Volgdewet.nl. 2. Op deze website wordt besluitvorming van specifieke wetten gevolgd door burgers 3. Worden medestanders gezocht om het draagvlak voor een wetswijzigingen te vergroten 4. Wordt kennis en expertise gedeeld 5. Geeft inzicht in de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden 6. Praktische obstakels voor de uitvoering van de wet in een vroeg stadium van de besluitvorming aan het licht brengen 7. Kwaliteit en efficiëntie van het wetgevingsproces te vergroten 8. Organiseren van publieksbijeenkomsten zoals Gij zult openbaar maken dat in samenwerking met het Rob en de universiteit Leiden plaatsvond 9. Lobby op ministeries en in de politiek voor meer transparantie Partners: Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, Raad voor openbaar bestuur, De Brauw Blackstone en Westbroek Advocaten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie. 21 mei 2013 Look at Me in Foam Josien Pieterse is namens Netwerk Democratie gevraagd deel te nemen aan een debat in het kader van de expositie Look at Me in Foam. Een expositie van het werk van Monica Nouwens: een portret van de underground van Los Angeles. Een debat n.a.v. het werk van Nouwens over: 1. Zelfverkozen in- en uitsluiting. Thematiek die ten grondslag ligt aan het werk van Monica Nouwens. 2. Bijdragen van Josien Pieterse, Frank Ortmanns (curator Foam) en Dorien Zandbergen (antropologe, The Future is Elsewhere ) Bezoekers 40 Partners: Universiteit van Leiden, Foam, Veenfabriek en Paradox 14 juni 2013 Debat Hacking Wars over Ethisch Hacken Bescherming van burgerrechten en privacy zijn van groot belang voor een democratische samenleving. Bestuurders en politici beschikken niet altijd over voldoende informatie over de gevaren van technologie. Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met Waag Society en Internet Society een debat Hacking Wars over het belang van Ethisch Hacken : 1. Het belang van openbaarmaking van ICT-kwetsbaarheden 2. De rol van hackers die privacy en burgerrechten willen beschermen 3. De omstreden Richtlijn voor Ethisch Hacken - overheidsbeleid 4. De bedreigingen die uitgaan van o.a. DDos-aanvallen op banken, cybercrime als bedreiging voor onze economische welvaart en informatielekken binnen grote systemen 5. Met bijdragen van: Gerben Klein Baltink (secretaris Cyber Security Raad), Astrid Oosenbrug (kamerlid PvdA), Brenno de Winter (onderzoeksjournalist), Jurre van Bergen (Black Mountain Security hacker), Jetse Sprey (Versteeg Wigman Sprey Advocaten) Bezoekers 50 Partners: Cybersecurity Centrum, Waag Society, Internet Society, juristen, diverse hackers

7 28 maart debat 2013 Workshop: Succesfull Failures Burgerinitiatieven worden hoofdzakelijk beoordeeld op basis van wat ze niet bereiken. Om het succes te vergroten is men er vooral op gericht op het ontwikkelen van (betere) succes strategieën, het enthousiasmeren (meer) vrijwilligers en het creëren van een groter draagvlak, e.d. Interessant is om juist te kijken wat er niet behaald is en wat dat ons oplevert. Falen wordt hiermee niet slechts als probleem gezien maar als iets wat juist nieuwe, vaak onvoorziene informatie oplevert. De achterliggende vraag hierbij is: tegen welke problemen loop je als burgerorganisatie aan om succesvol invloed uit te oefenen op de politiek of op het openbaar bestuur? Cato Léonard een van de initiatiefnemers van de G1000 heeft de bijeenkomst voorgezeten. Het was een besloten bijeenkomst waarin we intensief met elkaar in gesprek gingen. Bezoekers: 8 Partners: G500, G moderator, Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie, WijThorbecke, Petities.nl, ETCNL, KrachtinNL, Dag van juli 2013 Petitie event 2013 op Plein in Den Haag Op nationaal niveau richt Netwerk Democratie zich met Petities.nl tot de Tweede Kamer. Petiities.nl is geeft de representatieve democratie een impuls door: - Signalen uit de samenleving af te geven aan het politiek bestuur - Burgers gehoord te laten worden door politici - Politici aan te spreken op hun plicht om onderwerp die in de samenleving spelen te agenderen en in behandeling te brengen in de Tweede Kamer Netwerk Democratie organiseerde juli 2013 een Petitiesmanifestatie waarbij Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd om contact te leggen met Petitionarissen. Ondanks brede maatschappelijke steun voor een petitie, blijkt dat het veel moeite vergt om een onderwerp op de politieke agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. Bezoekers: 150 Partners: Petities.nl, 20 petitionarissen en 15 Tweede Kamerleden Pers: Hart van Nederland, diverse kranten, online blogs 9 september 2013 Publeaks.nl Netwerk Democratie is mede-initiatiefnemer van Publeaks. Journalisten spelen een belangrijke rol in het informeren van burgers. Gedegen onderzoeksjournalistiek is onontbeerlijk om het onderzoeks- en controlerend vermogen van de Nederlandse pers te versterken. Publeaks is een project dat zich richt op: - Het mogelijk maken om veilig en anoniem documenten te lekken naar de media - Het beschermen van klokkenluiders - Misstanden aan de kaak te stellen - Bevorderen van de democratie - Onderzoeksjournalistiek te stimuleren en te ondersteunen - De informatiepositie van de burger te verbeteren

8 Publeaks heeft overweldigend veel persaandacht gekregen. In alle landelijke kranten is er paginagroot aandacht besteed aan de lancering van de website Publeaks.nl. Ook in radioen nieuwsuitzendingen (NOS Journaal, NOS op 3, RTL Nieuws, Radio 1 journaal, NCRV Lunchradio, VRT Radio) is er ruim aandacht aan besteed. Partners: Netwerk Democratie werkt voor Publeaks samen 15 Nederlandse Media organisaties (AD, ANP, De Correspondent, De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, Het Financieele Dagblad, het Parool, NOS Nieuws, NRC Handelsblad, Nieuwsuur, Nu.nl, Pownews, RTL-Nieuws, Trouw en Vrij Nederland), Stichting Publeaks.nl, Greenhost, Het Internet Protectie Lab, Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Pers: In alle landelijke kranten is er paginagroot aandacht besteed aan de lancering van Publeaks.nl. Ook in radio- en nieuwsuitzendingen (Nos Journaal, NOS op 3, RTL Nieuws, Radio 1 journaal, NCRV Lunchradio, VRT Radio) is er ruim aandacht aan besteed. oktober en november 2013 Masterclass Netpolitiek Netwerk Democratie organiseert de Masterclass Netpolitiek. ACTA, PRISM, open data, copyright & privacy: internetpolitiek staat in toenemende mate centraal in het publiek debat. Technologie ontwikkelt zich razend snel, en de implementatie ervan kan grote gevolgen voor het voortbestaan van onze democratie en burgerrechten hebben. Hoe onze democratie er over 20 jaar uit gaat zien kunnen we niet voorspellen, maar goede scholing van degene die hier later over gaan beslissen kan een sturende invloed hebben op deze ontwikkelingen. De Masterclass Netpolitiek is bedoelt om: - High Potentials en politieke talenten gedegen kennis te geven thema s op het grensvlak van internet en politiek - Hen in staat stellen een onderbouwde mening te vormen, zodat ze over voldoende bagage beschikken wanneer zij in de toekomst een bestuurlijke functie vervullen - Kennis van toponderzoekers en sprekers te koppelen aan politieke vraagstukken De onderwerpen zijn: Open Data en transparantie, overheid, ICT, wetgeving en transparantie, modernisering van het auteursrecht, ethisch hacken en sociale innovatie, en privacy Deelnemers 25 Partners: Bits of Freedom, Waag Society, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Kennisland

9 29-31 oktober Borders to Cross Netwerk Democratie is een van de medeorganisatoren van de conferentie Borders to Cross. On democratic innovation and civic driven change. Tijdens deze conferentie komen betrokken van 40 projecten uit heel Europa die zich bezighouden met democratische innovatie en burgerparticipatie, samen om kennis en ervaring uit te wisselen over: - Innovatieve democratische initiatieven - De impact van burgerparticipatie op bestaande democratieën - De rol van burgers in het in gang zetten van verandering in de huidige samenleving - Nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie - Veranderende rollen en verantwoordelijkheden van burgers, overheden en de markt Deze conferentie wordt georganiseerd door Netwerk Democratie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sociale Zaken, en het Ministerie van Economische Zaken, de UvA, KU Leuven, Gemeente Amsterdam en zes burgerorganisaties. Netwerk Democratie sluit deze conferentie af met het symposium: Renewing Democracy. Dit symposium is een uitwisseling tussen burgers die betrokken zijn bij burgerorganisaties en wetenschappers. De conferentie en het symposium wordt georganiseerd om een brug te slaan tussen theorie en praktijk en te reflecteren op: - De aard en de omvang van de transitie van de huidige samenleving - De bredere politieke en sociale implicaties van deze veranderingen - Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leuven, de Universiteit van Amsterdam en de G1000. Bezoekers: 250 Partners: Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sociale Zaken, en het Ministerie van Economische Zaken, de UvA, KU Leuven, Gemeente Amsterdam, G1000, European Alternatives, European Cultural Foundation, European Civic Forum, EYCA en Duurzaam Door. 16 november 2013 Congres: Plattelands Parlement Netwerk Democratie is door de KNHM uitgenodigd om medeorganisator van het Plattelands Parlement te zijn. Netwerk Democratie is gevraagd om inbreng te leveren op het gebied van vernieuwende vormen van burgerparticipatie en democratische innovatie. Het PlattelandsParlement wordt georganiseerd om de kwaliteit van het platteland en haar bewoners in stand te houden. Tijdens de tweejaarlijkse PlattelandsParlement: - Laten actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici - Maken zij hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven - Wisselen actieve burgers en ondernemers kennis en expertise uit m.b.t. burgerinitiatieven Bezoekers: Partners: Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM), Landelijke vereniging van Kleine Kernen, Netwerk Platteland

10 november 2013 Counterpoint - Reluctant Radicals Nederland is een van de Europese landen waar het populisme hoogtij viert. Er is een toenemende ontevredenheid t.a.v. de politiek en de opkomst tijdens verkiezingen neemt af. Dit is een niet te onderschatten bedreiging voor de (representatieve) democratie. Netwerk Democratie is gevraagd mede-uitvoerder van het Counterpoint onderzoek Reluctant Radicals te zijn. Dit Europees vergelijkend onderzoek: 1. Onderzoekt de opkomst en de oorzaken van het populisme in Nederland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 2. Onderzoekt waarom burgers zich afkeren tegen de politiek 3. Bevraagd kiezers die niet-stemmen of op populistische partijen stemmen op wat er (voor hen) nodig is om zich weer gerepresenteerd voelen 4. Door een mixed-method approach (kwantitatief en kwalitatief onderzoek) een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de politieke ontevredenheid in de vier bovengenoemde landen 5. Door het organiseren van burgermeetings in direct contact te komen met burgers en kennis te vergaren over politieke ontevredenheid 6. Heeft ten doel de politieke betrokkenheid van burgers te vergroten en ontevredenheid te verminderen Bezoekers burger meeting Nederland: Partners: Counterpoint november 2013 Publicatie in het najaarsnummer 2013 van Beleid en MaatschappijDossier Gij zult openbaar maken Met artikelen van: Prof. Drs. Wallage (Rob), Mr. dr. Ten Napel (Universiteit Leiden), mr. dr. Munish Ramlal (Nationale Ombudsman) dr. Stephan Grimmelikhuijsen (UU) en mr. Reijer Passchier (Universiteit Leiden), Drs. Yvette Jeuken (Netwerk Democratie) Bijdrage is getiteld: Volgdewet! november 2013 Gastredactie De Werkplaats voor de leefomgeving - is een magazine van KNHM Gastredactie de Werkplaats. Najaarsnummer Met interview Mieke van Heesewijk en Josien Pieterse. Daarnaast ook aandacht voor verschillende project van Netwerk Democratie, zoals Voorjebuurt.nl en Volgdewet Oplage:

11 NET WERK Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

12 Netwerk Netwerk Democratie Europa Politieke Partijen Overheid Adviesorganen NGO's NGO Europa! European Alternatives! Groen Links! Ministerie van Binnenlandse Zaken! Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid! Waag Society! Nederland Kennisland! European Cultural Foundation! Counterpoint! European Civic Forum! Partij van de Arbeid! Ministerie van Buitenlandse Zaken! Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling! Raad voor het openbaar bestuur! Bits of Freedom! Hack de Overheid! CDA! EYCA! Verwey Jonker Instituut! Pakhuis de Zwijger! European House Hungary! Ministerie OC&W! D66! Petities.nl! Overheid Europa! Rathenau! E-motive (OXFAM)! Marietje Schaake D'66! Europese Commissie Representatie Den Haag! VVD! Gemeente Amsterdam! Movisie! Internet Society!

13 Netwerk Netwerk Democratie Burgergroepen Universiteiten & Hogescholen Bedrijven Media Overige Burgeradviesgroep Lokale Democratie! Vakgroep Politicologie UvA! De Brauw, Blackstone en Westbroek! Tegenlicht, VPRO! De Groene Amsterdammer! Volkskrant! Sargasso! Nu.nl! IMI! Nationaal Comite 4 en 5 Mei! Agora Europe! Vakgroep Politicologie VU! Webwereld! G500! Vakgroep Politicologie RU! KNHM / Arcadis! Media Publeaks! AD! ANP! De Correspondent! ProDemos! De Balie! De Volkskrant! De Groene! G1000! Vakgroep rechtsgeleerdheid universiteit Leiden! XS4ALL Internet! FD! Parool! NOS! Nieuwsuur! Tolhuistuin! Felix Meritis! Wij Thorbecke! Hogeschool van Amsterdam! NRC! Nu! PowNed! ETC / Netwerk Platteland! CEW IT (Oeganda)! THNK Amsterdam School of Creative Leadership! Greenhost! RTl Nieuws! Trouw! Vrij Nederland! Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen!

Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie

Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie Activiteitenoverzicht 2013 Netwerk Democratie 2013 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief

Nadere informatie

Projectvoorstel 2014 Netwerk Democratie

Projectvoorstel 2014 Netwerk Democratie Projectvoorstel 2014 Netwerk Democratie t.b.v. projectondersteuning 2014 Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg 2014 Onze missie Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen

Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Kivi-Niria Technology Assessment: omgang met publieke zorgen Geert Munnichs Opzet Algemene introductie Wat is/doet het Rathenau Instituut? Publieksonderzoek Status uitkomsten Implicaties voor besluitvorming

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Nieuwsbrief april 2015 April was een maand vol lanceringen, congressen, media aandacht en het smeden van nieuwe plannen! We kijken terug op een veelbewogen periode en kondigen de volgende aan met o.a.

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie

Uitnodiging. Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Uitnodiging Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval? Donderdag 20 juni 2013 Slotcongres van het NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie Hoezo democratie?! Onze democratische rechtsstaat lijkt

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding

Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding Duale Master Journalistiek en Media Mirjam Prenger coördinator opleiding Marlie van Zoggel 2 e jaars student schrijvende journalistiek Christian de Bruijn 2 e jaars student research en redactie Duale Master

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0 Realisatie Toeval of Niet Stef van Grieken / A.J. Slaghuis Versie 1.0 Hoge der A 12 9712 AC Groningen bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Groningen, 9 December 2011 Inhoudsopgaven 1 Inleiding...

Nadere informatie

Legitimiteit onder de Loep

Legitimiteit onder de Loep Legitimiteit onder de Loep Brochure van het EXPERTISECENTRUM POLITIEKE LEGITIMITEIT Universiteit Leiden Mei 2017 Inhoud Legitimiteit: brandpunt van Leidse expertise... 3 Voorbeelden van wetenschappers

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Avond van de Digitale Economie

Avond van de Digitale Economie Nieuwsbrief september 2015 In deze nieuwsbrief leest u wie de winnaars tijdens de Avond van de Digitale Economie waren, vatten we samen welke digitale onderwerpen op Prinsjesdag aan bod kwamen, leest u

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Wetenschap 2.0. Social media als tools voor wetenschapscommunicatie en burgerparticipatie

Wetenschap 2.0. Social media als tools voor wetenschapscommunicatie en burgerparticipatie Wetenschap 2.0 Social media als tools voor wetenschapscommunicatie en burgerparticipatie Marjolein Pijnappels Inspiratiedag 2012: Cocreatie & participatie in onderzoek 13 december, Stadscampus Universiteit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 januari 2017 Beantwoording Kamervragen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 januari 2017 Beantwoording Kamervragen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Democratie en Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 3 4 5 6 7 8 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

Uitnodiging. 5 oktober 2011 Utrecht

Uitnodiging. 5 oktober 2011 Utrecht DOETANKS ONLINE Uitnodiging 5 oktober 2011 Utrecht CAFÉS Slimmernetwerk Grand Café: Slimmer werken in actie! KENNISSEN Slimmernetwerk, het netwerk voor vernieuwers werkzaam in de publieke sector, pakt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel:

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel: Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck Cranendonck, krachtige kernen VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 11 maart 2014 Naam opsteller Fractie CDA Cranendonck

Nadere informatie

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Terugblik 2011 3. Communicatiestrategie en doelgroepen 2012 4. Communicatiemiddelen 5. Direct en indirect publieksbereik

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

Bezorgdheid over de samenleving

Bezorgdheid over de samenleving Bezorgdheid over de samenleving ProDemos Dr. Eefje Steenvoorden Erasmus Universiteit Rotterdam Negatieve stemming Gebruikte termen in het publieke debat: De boze burger De bezorgde burger (Maatschappelijk)

Nadere informatie

Jaarplan /alv1

Jaarplan /alv1 Jaarplan 2017 161117/alv1 2 Strategisch kader: Verbinden Vernieuwen Versterken - Vertegenwoordigen Vertrouwen DOEL: Krachtige ontwikkelingssamenwerking voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving

Nadere informatie

Femina Vrouwenrechten & Integratie. Jaarverslag 2016

Femina Vrouwenrechten & Integratie. Jaarverslag 2016 Femina Vrouwenrechten & Integratie Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 van de Stichting Femina Stichting Femina werd op 10 januari 2016 opgericht door Mastoora Sultani. Mastoora en haar gezin ontvluchtten

Nadere informatie

Meetellen en Meedoen

Meetellen en Meedoen Vrijdag 23 november, 13.00-17.00 uur, RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht Meetellen en Meedoen Debat over sociale uitsluiting, armoede en diversiteit in Nederland MOVISIE organiseert een publiek debat met experts

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Beste lezer, Wij presenteren hier het Beleidsplan 2016-2020. Dit beleidsplan is tot stand gekomen na consultatie van onze lid organisaties, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Advies

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

CASE INTERMAX THOUGHT LEADERSHIP

CASE INTERMAX THOUGHT LEADERSHIP CASE INTERMAX THOUGHT LEADERSHIP INHOUD 1 INLEIDING 1.1 DE CASUS 1.2 MISSIE INTERMAX 2. STRATEGIE 2.1 DOEL VAN DE PR CAMPAGNE 3. UITVOERING 3.1 EEN VOORBEELD 3.2 VERDERE VERSPREIDING 4. KENNISAUTORITEIT

Nadere informatie

Europees Plattelands Parlement 2017 Nederland, Noord-Brabant, Venhorst

Europees Plattelands Parlement 2017 Nederland, Noord-Brabant, Venhorst Nederland, Noord-Brabant, Venhorst ERP: netwerk van 42 nationale partners uit Europa. Biedt een platform aan en uitwisseling tussen zo n 300 vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk, thema van de toekomst AT Osborne organiseert op 29 oktober 2009 het symposium:

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli/augustus 2015

Nieuwsbrief juli/augustus 2015 Nieuwsbrief juli/augustus 2015 In deze nieuwsbrief leest u over een mooie toevoeging aan het programma van het Jaarcongres ECP, krijgt u de kans uw cybersecurity te testen door een ethische hack, gaan

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

etouradres Postbus EA Den Haag Directie Democratie en Burgerschap oorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

etouradres Postbus EA Den Haag Directie Democratie en Burgerschap oorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bij deze brief treft u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden aan op de vragen die de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 22 december jl. heeft gesteld over het manipuleren

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big Data zijn alle data die niet meer fysiek of logisch in één locatie of in één systeem kunnen worden opgeslagen. Open data

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek Nationaal Kiezers Onderzoek 00 VOOR U GAAT INVULLEN... AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING Informatieavond gemeenteraad Oosterhout 19 mei 2015 Boukje Keijzer 1 levensloopbestendige woningen brede stoepen cirkel van controle steunkousen OV en

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

De Lokale Omroep. midden in de samenleving

De Lokale Omroep. midden in de samenleving De Lokale Omroep midden in de samenleving De Lokale Omroep is de grootste mediaorganisatie van Nederland maar heeft het moeilijk. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie

Nadere informatie

Samenvatting. Debating Europe Samenvatting

Samenvatting. Debating Europe Samenvatting Debating Europe Samenvatting Samenvatting Sinds de start van de Europese integratie in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er vanuit de samenleving regelmatig vragen gesteld over het democratische

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Open Overheid en Omgevingswet. Raad op Zaterdag, 24 september 2016 Guido Enthoven, IMI

Open Overheid en Omgevingswet. Raad op Zaterdag, 24 september 2016 Guido Enthoven, IMI Open Overheid en Omgevingswet Raad op Zaterdag, 24 september 2016 Guido Enthoven, IMI Information is the Currency of Democracy (Thomas Jefferson) Open Overheid, waartoe? Economie, nieuwe toepassingen,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 25 110 Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie van 1 januari tot 1 juli Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

1 In de Handelingen browsen, zoeken en vinden. Maarten Marx Universiteit van Amsterdam 3 November 2008

1  In de Handelingen browsen, zoeken en vinden. Maarten Marx Universiteit van Amsterdam 3 November 2008 www.polidocs.nl 1 www.polidocs.nl In de Handelingen browsen, zoeken en vinden. Maarten Marx Universiteit van Amsterdam 3 November 2008 www.polidocs.nl 2 Wie zijn we? Prof Dr Maarten de Rijke. Leerstoel

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 140 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de

Nadere informatie

Geen privacy zonder transparantie

Geen privacy zonder transparantie Van: Jansen, FJH (Freek) [mailto:fjhjansen@gemeentewestland.nl] Verzonden: woensdag 31 augustus 2016 11:09 CC: Broekema, N (Nico) Onderwerp: LODA Conferentie - Geen privacy zonder transparantie 9 september

Nadere informatie

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter Kennismaking FIN SGF 3 september 2015 Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter www.gezondheidsfondsen.nl Feiten en cijfers Sinds 2002 Bundeling van 19 gezondheidsfondsen Grote achterban: 5 miljoen donateurs

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R 1 R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 10 maart 2017 Betreft Effectieve

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Startnotitie. Nieuwe democratie

Startnotitie. Nieuwe democratie Startnotitie Nieuwe democratie Benoemde thema s uit Friese Dorpentop van 5 november 16 Auteurs: Harm Jan Urbach/Ed Stoelinga. 8 november 16 Concern Startnotitie nieuwe democratie november 2016 1 Inhoud

Nadere informatie

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen,

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid van Dr. Anne Flierman als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente op 24 april 2013. Geachte

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 12 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 6, 9, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 12, 14 FIN i.v.m. agendapunt 14 SZW i.v.m.

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management Permanent op de hoogte Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 17 april 2012 Voorstelnummer: 1 Uturnity Aanleiding In Nederland is er een taboe op failliet gaan. En dat terwijl er dagelijks

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 Wat is er aan de hand? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te weinig samenwerking en informatiedeling door professionals roep om meer regie (Heerlen) Juridische kritiek

Nadere informatie

Non-Discrimination: The Impulse from Europe 3e Nationale Rondetafelconferentie EUMC

Non-Discrimination: The Impulse from Europe 3e Nationale Rondetafelconferentie EUMC Uitnodiging Non-Discrimination: The Impulse from Europe Stadhuis Rotterdam 15 december 2003 Non-Discrimination: The Impulse from Europe Geachte heer/mevrouw, De Europese eenwording is hevig in ontwikkeling.

Nadere informatie

Cocreatie in de opsporing. Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht

Cocreatie in de opsporing. Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Cocreatie in de opsporing Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Cocreatie in de opsporing: Perspectief van de wetenschap Albert Meijer Universiteit Utrecht Politieacademie 11 september 2012 Even voorstellen

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/042

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/042 Rapport Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/042 2 Klacht De Partij van het Noorden klaagt, mede namens Democratisch Europa, Leefbaar Europa, Nieuw Rechts, de Partij voor de Dieren en Respect.nu,

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie