patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag."

Transcriptie

1 ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie van apothekers pag. 07

2 02 Patiënt centraal hoognodige veranderingen Een arts vertelde me over een patiënt die ongeneeslijk ziek was. Hij vroeg hem wat hij het liefst zou willen doen. De man hoefde hier niet lang over na te denken: wandelen in Portugal. De arts legde de patiënt uit dat hij zijn leven iets langer dan een jaar kon rekken met een kuur. Maar daardoor zou hij zich wel erg ziek gaan voelen en de wandeling niet kunnen maken. De andere optie was: niet behandelen, zodat hij wel kon wandelen, maar eerder zou overlijden. De man koos voor de wandeling. Omdat hij bewust zijn laatste maanden wilde meemaken. meer zeggenschap Dit voorbeeld is waar wij als overheid met de zorg naartoe willen. Meer zeggenschap bij de patiënt, kennis over behandeling delen en goed luisteren naar wat een patiënt wil. Er zijn momenteel veel veranderingen in de zorg. Dat is nodig omdat het beter kan worden georganiseerd. De vergrijzing neemt razendsnel toe, waardoor de zorg de komende tijd enorme geldbedragen gaat opslokken. Als we op dezelfde manier doorgaan, moeten gezinnen straks hun halve inkomen afdragen aan zorgpremie. Om dit te voorkomen gaat de hand dus op de knip. Maar dat betekent niet dat de patiënt niet meer op zorg kan rekenen. Integendeel: er zullen juist veel dingen verbeteren. Zoals meer zeggenschap over de zorg die je krijgt. Daarnaast wordt de zorg kleinschaliger en meer op maat geleverd. Ook zullen ouderen langer thuis blijven wonen, waardoor ze minder snel in een verzorgingshuis belanden. Dus je blijft zolang mogelijk in je vertrouwde omgeving, in je eigen huis waar jouw regels gelden. Eventueel word je ondersteund door je kinderen of andere mantelzorgers. Daar schrikken veel mensen van. Want wat als je helemaal geen kinderen hebt? Of je kinderen deze ondersteuning niet kunnen geven? Maar de overheid laat niemand in de kou staan. Het als overheid proberen we de patiënt steeds centraler te stellen is ook een misvatting dat je naasten je moeten wassen of injecties gaan geven. keuzevrijheid De zorg aan het lijf en medische handelingen worden altijd door professionals gedaan, en door de basisverzekering vergoed. Ook op dat vlak veranderen dingen. Zorgverzekeraars kopen straks zorg selectiever in bij de zorgaanbieders, waardoor je niet bij alle aanbieders terecht kunt. Sommige mensen zijn bang dat de keuzevrijheid hiermee beperkt wordt. Maar ook deze vrees is niet helemaal terecht. Zorgverzekeraars moeten garanderen dat feiten & cijfers 92% vindt dat de vrije keuze van zorgverlener een recht van iedere zorgverzekerde is 87% wil niet dat de keuze voor een zorgverlener door zorgkosten van een zorgverlener naar keuze niet vergoed worden 60% is van mening dat zij zelf beter in staat is om de de zorgverzekeraar wordt beïnvloed kwaliteit van een zorgverlener te beoordelen dan ruim 75% is niet bereid om de vrije keuze voor zorgverlener op te geven ten gunste van een 44% weet niet welke polisvorm hij/zij heeft de zorgverzekeraar premieverlaging van 8 per maand 91% van de respondenten vindt het onacceptabel als (Bron: Annalise Market Intelligence, onderzoek uitgevoerd in opdracht van VvAA) er voldoende te kiezen over blijft en heel belangrijk: dat je bij spoed binnen een straal van 45 minuten terecht kunt bij een ziekenhuis. Je kunt ook elk jaar kiezen voor de zorgverzekeraar die de arts of het ziekenhuis van je voorkeur vergoedt. Als overheid proberen we de patiënt steeds centraler te stellen. En dat zullen we ook blijven doen. Lea Bouwmeester Tweede Kamerlid (PvdA) Zorg, Stelsel en financiering Kwaliteit en Toezicht in de zorg 05 inhoudsopgave apothekers hebben dan ook een belangrijke signaalfunctie p onvz uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar zorgheld bas bloem wil een revolutie in de zorg de patiënt zelf aan het woord beter medicijngebruik door de medicijnmonitor colofon Dit is een commerciële bijlage bij De telegraaf. Deze valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. projectmanager: Sven kok,

3 Patiënt centraal 03 Red uw vrije artsenkeuze! iedere burger in nederland heeft een zorg verzekering. u hebt altijd het recht te kiezen naar welke dokter of andere zorgverlener u gaat los van welke zorgverzekering u hebt. de zorgverzekeraar moet die zorg helemaal of voor een belangrijk deel vergoeden. Het fundamentele recht op vrije artsenkeuze* dreigt nu te vervallen. en veel nederlanders hebben geen idee wat dat voor hen betekent. wij zetten dit hieronder voor u op een rij. Wat betekent dit concreet? Er zullen schrijnende situaties ontstaan. Neem bijvoorbeeld de patiënt met een naturapolis die met een ernstige ziekte wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hij denkt er uiteraard niet aan zijn polisvoorwaarden te bekijken. Hij laat de verzekering gewoon doorlopen, zoals bijna 96% van de Nederlanders het afgelopen jaar heeft gedaan. Als blijkt dat de zorgverzekeraar het ziekenhuis niet langer contracteert, zal de patiënt het ziekenhuis moeten verlaten, of de rekening zelf moeten betalen. Ook chronische patiënten hebben een probleem. Zij zullen een langjarige en vertrouwde relatie met een zorgverlener en diens team ineens moeten stopzetten, als de zorgverzekeraar kiest voor een andere zorgverlener. Wat is er aan de hand? Het kabinet wil bezuinigen op de zorguitgaven en heeft daarvoor een pakket maatregelen afgesproken. Zorgverzekeraars krijgen meer taken en verantwoordelijkheden. In ruil daarvoor krijgen zij meer mogelijkheden om keuzes van patiënten te beïnvloeden. Onder andere door te bepalen naar welke zorgverlener of instelling u toe moet gaan. Dit overigens terwijl ook de NZa stelt dat zorgverzekeraars onvoldoende medische kennis in huis hebben en vooral inkopen op prijs. Zorgverzekeraars hoeven dan alleen nog een vergoeding te betalen aan zorgverleners of instellingen met wie zij een contract hebben afgesloten. Dit gaat direct ten koste van een fundamenteel recht van de patiënt: Het recht om zelf, ongeacht de zorgverzekering die hij of zij heeft, een zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Als u straks een zorgverlener kiest waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan krijgt u de behandeling niet meer vergoed. Nu is dat nog wel grotendeels het geval, want dat is in de wet vastgelegd. Het wetsartikel dat dit regelt, artikel 13, dreigt nu te worden gewijzigd. Binnenkort beslissen de Tweede en Eerste Kamer hierover. Voor wie is dit een probleem? Deze maatregel treft iedereen. Hij heeft de meeste gevolgen voor mensen die een zogeheten naturaverzekering hebben. En dat is het overgrote deel van de Nederlandse bevolking: ruim 75%. Bij een naturapolis hebt u simpel gesteld recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener of instelling wordt betaald. Daarvoor sluit de verzekeraar contracten met die partijen af. Gaat u naar een zorgverlener of instelling waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan wordt dat nu nog grotendeels vergoed. Straks moet u dat helemaal zelf betalen. Helpt artikel 13? Artikel 13 garandeert dat patiënten altijd zelf hun zorgverlener kunnen kiezen. Op basis van dit artikel heeft de rechter een groot aantal Nederlandse patiënten toch een vergoeding toegewezen voor een behandeling die eerder was geweigerd door de zorgverzekeraar. En dat is terecht. Onlangs heeft het Europese Hof vastgesteld dat de vrije keuze voor een advocaat een grondrecht is. Dat zou dan zeker voor de keuze van een zorgverlener moeten gelden. Maar politici beweren toch dat de vrije keuze niet ter discussie staat? Daarmee wordt iedereen op het verkeerde been gezet. Vrije zorgkeuze is echt iets anders dan de vrije keuze voor een zorgverlener. Vrije zorgkeuze betekent uitsluitend dat de Nederlandse burger altijd zelf de eigen zorgverzekering kan kiezen. Het fundamentele recht vervalt om zelf altijd je eigen zorgverlener te kiezen. Alleen wie een zogeheten restitutiepolis heeft, kan zich straks nog op dat recht beroepen. Maar ook een restitutiepolis biedt dan geen garantie op volledige vergoeding. Er zijn toch ook verzekeringen waarbij je zelf je arts mag kiezen? Bij een restitutiepolis hebt u recht op vergoeding van de zorg, ongeacht de zorgverlener die u kiest. Maar niet bij alle verzekeraars die restitutiepolissen aanbieden, is volledige vergoeding gegarandeerd. Bij een aantal restitutieverzekeringen betaalt de zorgverzekeraar een zogenaamde marktconforme vergoeding, maar hij bepaalt zelf de hoogte van die vergoeding. Dat zou zo maar slechts de helft van de werkelijke kosten van een behandeling kunnen zijn, dat weet niemand. Als artikel 13 vervalt, dan moet ook de verzekerde met een restitutiepolis bij die verzekeraars afwachten wat er wordt vergoed. Het lijkt alsof de vrije artsenkeuze mogelijk blijft zolang u maar een restitutiepolis afsluit. Dat is dus een schijnargument. Artikel 13 biedt mede op basis van de ontwikkelde jurisprudentie daarvoor praktische bescherming. En dan ook nog: de politiek stelt dat mensen die chronisch ziek zijn hun aanvullende verzekering kunnen behouden. Ze hoeven dan alleen voor de basisverzekering over te stappen. Er zijn dan echter verzekeraars die een boete berekenen van 25%... Maar ook in de dagelijkse praktijk ontstaan onwenselijke situaties. Een patiënt komt bijvoorbeeld met een klacht bij de huisarts. De huisarts heeft goede ervaringen met een specialist in een ziekenhuis in de buurt. Hij wil de patiënt naar die specialist verwijzen. Als de zorgverzekeraar van de patiënt deze specialist echter niet heeft gecontracteerd, dan moet de patiënt deze straks zelf betalen. Patiënt en huisarts kunnen dus niet meer samen kiezen wie de juiste specialist is. De zorgverzekeraar bepaalt dat. Laat uw stem horen! Ieder van ons kan patiënt worden. Daarom raakt deze discussie ons allemaal. Wij roepen u als Nederlandse burger en patiënt op uw stem te laten horen tegen dit voornemen. Gaat u daarvoor naar en onderteken de petitie red de vrije artsenkeuze. U kunt ook uw stem laten horen via https://facebook.com/redpatient. *Als we spreken over vrije artsenkeuze bedoelen we de keuze voor zorgverleners en zorginstellingen in de volle breedte. VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener waarbij meer dan zorgprofessionals zijn aangesloten. Huisartsen, medisch specialisten, tandartsen, fysiotherapeuten, dierenartsen, apothekers, verloskundigen maar ook studenten voor die beroepsgroepen zijn lid. VvAA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling omdat ze denkt dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en met name het vertrouwen tussen zorgverleners en patiënten geschaad worden. De Nederlandse zorg is van een hoge kwaliteit en voert al jarenlang diverse Europese ranglijsten aan. Laten we dat zo houden.

4 04 Patiënt centraal Vrije keuze maakt onvz opnieuw beste zorgverzekeraar Zorgverzekeraar onvz is dit jaar wederom uitgeroepen tot de beste van nederland. Verzekerden zijn vooral tevreden vanwege de vrijheid om zélf hun arts en ziekenhuis te mogen kiezen. Maar brengt dit ook hogere kosten met zich mee? Het bureau MarketResponse ondervraagt ieder jaar Nederlanders over hun ervaringen met zorgverzekeraars. En uit deze proef komt verzekeraar ONVZ voor het tweede achtereenvolgende jaar als beste uit de bus. In het onderzoek zijn 26 verschillende labels van zorgverzekeraars meegenomen. Kleinere verzekeraars, waartoe ook ONVZ behoort, scoren aanmerkelijk beter dan grotere verzekeraars. Ondervraagden waarderen de dekking en de premie die ze daarvoor bij ONVZ betalen en zeggen erg veel vertrouwen in het bedrijf te hebben. Maar verzekerden blijken vooral de vrijheid die ze hebben om zelf hun arts en ziekenhuis te mogen kiezen enorm te waarderen. Dit is iets dat bij lang niet alle Nederlandse zorgverzekeraars mogelijk is. Maar is die vrije keuze ook in de toekomst te garanderen? twee typen zorgverzekeringen De meeste Nederlandse verzekeraars bieden naturaverzekeringen. ONVZ biedt daarentegen uitsluitend restitutieverzekeringen aan. Het grote verschil tussen een natura- en een restitutieverzekering zit in de ruimte die je zelf krijgt om een arts, specialist of bijvoorbeeld fysiotherapeut te kiezen. Naturaverzekeraars vergoeden de kosten alleen volledig wanneer een patiënt naar een zorgverlener gaat bij wie de zorgverzekeraar vooraf zorg heeft ingekocht. Het is een groot misverstand dat de premie van een naturaverzekering lager is dan die van een restitutieverzekering, betoogt bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg van ONVZ Zorgverzekeraar. Meerdere grote naturaverzekeraars stellen dat de prijzen omlaaggaan als zij groot inkopen, legt Kleijnenberg uit. Dat klinkt heel logisch. Als ik één voetbal koop, dan kost die tien euro. Maar als ik honderd voetballen tegelijk koop, dan kost diezelfde voetbal nog maar acht euro per stuk. Maar wat logisch klinkt, hoeft nog niet waar te zijn. De vergelijking met de zorg gaat namelijk mank, beklemtoont de bestuursvoorzitter. De kostprijs van honderd behandelingen is per stuk niet lager dan die van één behandeling. Aangezien in de zorg het aanbod de vraag bepaalt, dwing je met massa-inkoop niet per definitie de laagste prijs af. Sterker nog: een ziekenhuis kan met te lage prijzen niet overleven. Werken onder de kostprijs brengt de continuïteit van het ziekenhuis in gevaar. Kleijnenberg voorspelt wel dat ziekenhuizen zich door voorgenomen bezuinigingen in de zorg verder zullen gaan specialiseren. Daardoor wordt de zorg die ze leveren goedkoper. Op zich is dat een uitstekende ontwikkeling, vindt Kleijnenberg. Het kabinet haalt op die manier de afgesproken bezuinigingsdoelstellingen. Vaak wordt beweerd dat die bezuiniging enkel te danken is aan naturaverzekeraars. Dit is niet het geval, legt de bestuursvoorzitter uit. Want zowel natura- als restitutieverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen over de prijs van zorg die zij inkopen. Het verschil tussen beide type zorgverzekeringen zit hem tenslotte niet in de contracten die ze met zorgverleners sluiten, maar in de vrijheid van keuze voor de verzekerde. de beste zorg Wanneer een verzekerde voor een heupoperatie naar een ziekenhuis gaat dat niet gespecialiseerd is in deze vorm van orthopedie, dan zou de operatie duurder kunnen uitvallen. Duurder dan in een ziekenhuis dat daar wel in gespecialiseerd is. Inderdaad, als alle verzekerden met een restitutiepolis dat zouden doen, zou de premie omhooggaan, erkent Kleijnenberg. Maar dat is slechts een papieren werkelijkheid. In de praktijk blijkt dat mensen de beste zorg willen, en niet de goedkoopste. Wanneer een ziekenhuis zich aantoonbaar heeft gespecialiseerd, kiezen verzekerden voor zo n ziekenhuis. ONVZ heeft speciale zorgconsulenten in dienst die patiënten helpen bij de keuze voor de beste arts, het beste ziekenhuis en de beste zorg. De twee typen zorgverzekeringen bestaan al sinds de invoering van het huidige zorgstelsel acht jaar geleden. Als vrije keuze duurder zou zijn, had de premie van een vrijekeuzeverzekering ook de afgelopen jaren hoger moeten zijn, rekent Kleijnenberg van ONVZ voor. Objectieve vergelijkingssites wijzen al jaren uit dat dat niet het geval is. Er zijn naturaverzekeraars die duurder zijn dan vrijekeuzeverzekeraars. Restitutieverzekeraars hebben sinds het invoeren van het huidige zorgstelsel bewezen dat ze met hun zorginkoop uitstekend bij kunnen blijven. De vrije keuze is overigens niet de enige reden die ondervraagden van Market - Res ponse noemen voor de hoge waardering van ONVZ. Zij stellen dat ook de uitgebreide dekking een belangrijke rol speelt. Andere punten zijn de snelle uitbetaling van de zorgkosten (binnen tien werkdagen) en de handige app om nota s te declareren. * wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen omtrent vrije keuze, kan zich abonneren op de gratis vrijekeuzenieuwsbrief via: misverstanden over de restitutiepolis over de restitutieverzekering bestaan veel misverstanden. een van de belangrijkste misverstanden is dat een restitutieverzekering duurder is dan een naturaverzekering. uit cijfers van meerdere vergelijkingswebsites blijkt dat een restitutiepolis helemaal niet per definitie duurder is dan een naturapolis. wel is de restitutiepolis van een verzekeraar die uitsluitend dit type verzekeringen aanbiedt, vaak goedkoper dan restitutiepolissen van verzekeraars die ook naturapolissen aanbieden. het kan daarom raadzaam zijn een zuivere restitutieverzekeraar te kiezen. een ander veelgehoord misverstand over de restitutieverzekering is dat verzekerden behandelingen moeten voorschieten. ook dat is onjuist. onvz regelt de financiën net als naturaverzekeraars rechtstreeks met de zorgverlener.

5 Patiënt centraal 05 samenwerken met de gezondheidszorg efficiënter Pleidooi voor de patiënt als partner Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc en oprichter van Parkinson Centrum Nijmegen (ParC), MijnZorgnet en ParkinsonNet, wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking in de gezondheidszorg stimuleren. Uw pleit voor een actievere rol van patiënten. Waarom? Artsen zijn experts van ziekte en behandeling. Maar ook de rol van patiënten is cruciaal. Zij weten immers als geen ander wat wel of niet voor hen werkt. Hun betrokkenheid in medische besluitvorming leidt tot wijzere besluiten die de zorg niet alleen beter, maar ook goedkoper maken. Bewijs uit de medische literatuur is gebaseerd op groepen en is niet altijd eenduidig. Om zieken écht te helpen, moet je ze als partner zien in plaats van een object van goedbedoelde zorg. Bijvoorbeeld door de dialoog met hen aan te gaan, om zo de zorg af te stemmen op hun specifieke Om zieken écht te helpen, moet je ze als partner zien in plaats van een object van goedbedoelde zorg wensen. Nu is onze zorg nog te veel gericht op de wensen en voorkeuren van de dokters en andere zorgaanbieders. Het zou beter zijn om wat meer regie bij de zieke neer te leggen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat een dergelijke klantgestuurde aanpak veel efficiënter is. Maar wat als de patiënt deze regie niet pakt. Of hem juist misbruikt door voor elk wissewasje aan de bel te trekken Participatory health is niet ik wil een MRI-scan; en ik wil m nu! Het gaat er niet om dat je toegeeft aan elke wens of gril van de patiënt. Het is complementair aan de bestaande medische zorg. Alle beslissingen worden uiteindelijk samen met de arts gemaakt, altijd. Vandaar ook de term partners in zorg. Het zou goed zijn de patiënt een meer actieve rol te geven, actief te betrekken bij belangrijke keuzes en ze bij het maken van die keuzes bij te staan." Is dat de reden waarom u de online community Mijn- Zorgnet heeft opgericht - één van de initiatieven die u uiteindelijk de titel Nationale Zorgheld 2011 heeft opgeleverd? Exact. Wat tegenwoordig bekend staat als het elektronisch patiëntendossier is feitelijk een elektronisch doktersdossier. Patiënten hebben zelf geen inzage in hun medische gegevens. MijnZorgnet is anders opgezet - vergelijk het met een soort Facebook voor de zorg. Een beveiligd platform waarbij iedereen, van wijkverpleegkundige tot specialist, op uitnodiging kan aanschuiven en dat het veel makkelijker maakt om af te stemmen wie wat oppakt. Ook kunnen patiënten forumvragen stellen, zowel onderling aan lotgenoten als aan zorgprofessionals. Door een andere aanpak in ze zorg kunnen belangrijke ontdekkingen gedaan worden. Zo zijn er patiënten die nog zonder problemen kunnen fietsen, terwijl ze vrijwel niet meer zelfstandig kunnen lopen. Dit is niet een nieuw fenomeen. Maar omdat artsen er nooit naar vroegen, is dit nooit gedocumenteerd. Inmiddels blijkt de vraag kunt u nog fietsen? zelfs effectiever in het diagnosticeren van Parkinson dan dure onderzoeksinstrumenten. Wanneer patiënten niet meer kunnen fietsen, gaat het waarschijnlijk om een andere hersenziekte. Een ontdekking die we alleen hebben kunnen doen door de patiënt écht centraal te stellen. De patiënt aan het woord Zoveel Nederlanders, zoveel zorg. Patiënten vertellen openhartig over de zorg die ze krijgen. Bertine Brookhuis (37) is moeder van Gijs (2), die regelmatig naar de fysiotherapeut en neonatoloog gaat. "Gijs werd twee maanden te vroeg geboren en er waren veel complicaties. Uiteindelijk is hij vier keer aan zijn darmen geopereerd en heeft hij bijna zes maanden in het ziekenhuis gelegen. Opeens leef je als ouder in de medische wereld, die je totaal vreemd is. Gelukkig namen de artsen en verpleegkundigen alle tijd om ons uit te leggen wat er precies speelde. Ik ben soms benieuwd hoeveel alle zorg heeft gekost, want we hebben er geen cent van hoeven te betalen, dankzij onze zorgverzekering. Gijs doet het nu hartstikke goed, hij is flink bezig zijn motorische achterstand in te halen." Atie Vrasdonk (80) krijgt twee keer per week huishoudelijke hulp van de thuiszorg. "Stofzuigen, bed opmaken, ramen lappen, poetsen - het is fysiek nu te zwaar voor mij, dus doen mijn twee huishoudelijke hulpen van de thuiszorg dit. Steeds als ze geweest zijn, denk ik: heerlijk, alles is weer netjes en schoon. En het is gezellig, want ze maken vaak een praatje. Er verandert een hoop in de zorg. Ze willen dat ouderen langer thuis blijven wonen en meer mantelzorg krijgen. Dat is nogal wat ja, maar ik maak me niet zo n zorgen. Ik red mezelf prima, en anders staan mijn vier zoons altijd voor me klaar. Eenzaam ben ik al helemaal niet. Ik heb vrienden, en verveel me nooit." Joris van den Broek (41) heeft MS en is door deze ziekte chronisch patiënt. "MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, waardoor ik momenteel moeite heb met lopen, slikken, en praten. De afgelopen vijf maanden ging ik twee keer per week naar het ziekenhuis om te revalideren van een aanval. De fysiotherapeut, neuroloog, logopedist, maatschappelijk werker - allemaal passeerden ze de revue. Gelukkig kon dit in het ziekenhuis van mijn woonplaats Alkmaar. Daarom vind ik keuzevrijheid in de zorg erg belangrijk. Ik volg de ontwikkelingen in de zorg zeker, maar veel verandert er niet voor mij. Als chronisch patiënt krijg ik de zorg die ik nodig heb." Cabriëlla Vinke (35) gaat regelmatig naar de fysiotherapeut. "Spieren als gespannen staalkabels in mijn schouders en tintelende handen, dat is best een griezelig gevoel. Ik zit dagelijks urenlang achter mijn computer, dus dan moet je snel handelen voordat je met een muisarm thuis zit. Dus klopte ik aan bij de fysiotherapeut. Hij heeft me geleerd hoe ik kan voelen wanneer mijn lichaamshouding niet ontspannen is. De oefeningen die hij meegeeft helpen goed en dankzij zijn massages werden de staalkabels in mijn schouders ook zachter. De behandelingen worden vergoed door mijn verzekering. Als dat niet zo zou zijn, zou ik twijfelen om met mijn klachten naar de fysio te gaan. Het is toch een smak geld dat je anders kwijt bent."

6 06 Patiënt centraal DANKZIJ DE BEHANDELINGEN KAN IK OP DE FIETS BOODSCHAPPEN DOEN En voor mezelf blijven zorgen BEELD: Janus van den Eijnden Mevrouw Sarolea-Christoffels (90) Fysiotherapeuten houden Nederland in beweging Wat hebben de olympische helden in Sotsji, senioren die nog volop in het leven staan en brandweermannen die hun leven riskeren met elkaar gemeen? Ze hebben baat bij een fysiotherapeut. Jaarlijks behandelen fysiotherapeuten in Nederland drie miljoen mensen en houden de samenleving zo in beweging. Ze helpen klachten voorkomen of verminderen en besparen de samenleving op deze manier miljoenen euro s aan zorgkosten. Al stellen fysiotherapeuten zichzelf vaak bescheiden op, ze zijn van niet te onderschatten belang. Bijvoorbeeld voor David Coppes, een 41-jarige brandweerman bij het korps Amsterdam-Amstelland. Zijn soms levensgevaarlijke werk vergt heel veel lichamelijke inspanning. Brandweerman is voor mij het mooiste beroep ter wereld, maar het is loodzwaar, bekent hij. Zowel psychisch als lichamelijk. Een topconditie is van groot belang. Op het moment dat er levens op het spel staan, denkt David niet langer aan zichzelf. Als we een brandend huis binnengaan, giert de adrenaline door je lijf en moet er snel gehandeld worden. We dragen zware beschermende kleding en hebben metalen flessen perslucht, dikke slangen en ander gereedschap bij ons. Je kunt je met gemak verstappen, maar door de stress heb je dat op het moment zelf vaak niet door. Meestal merkt David pas de volgende dag aan zijn rug wat hij van zijn lichaam heeft gevraagd. Ik sport veel om het risico op blessures te minimaliseren, vertelt hij. Maar ook zijn fysiotherapeut is onmisbaar. Als ik last heb van mijn rug, dan ga ik naar mijn fysiotherapeut. Zijn behandeling en trainingsprogramma helpen bij mijn herstel en hij geeft mij tips hoe ik nieuwe klachten kan voorkomen. Ik moet er niet aan denken dat ik thuis kom te zitten. Beter voorkomen dan genezen Veel mensen denken aan fysiotherapie als er al klachten zijn. En inderdaad kan een fysiotherapeut bij klachten aan spieren of gewrichten mensen weer in beweging krijgen. Ook het voorkomen van klachten is belangrijk. Zo helpen fysiotherapeuten bijvoorbeeld mensen met fysiek zware beroepen om klachtenvrij te blijven. Weer op de been Fysiotherapeuten behandelen in hun eigen praktijk, in het ziekenhuis of in het verzorgings- of verpleeghuis. Als het niet anders kan, komen ze bij patiënten aan huis. Ze helpen jong en oud, met verschillende klachten. Brandweerman is voor mij het mooiste beroep ter wereld, maar het is loodzwaar BEELD: Janus van den Eijnden Soms zijn het blessures die zijn ontstaan tijdens het werk of bij het sporten. Maar fysiotherapeuten verhelpen ook veel klachten die zijn veroorzaakt door chronische ziekte, een ongeluk of door ouder worden. In overleg met de patiënt ontwikkelt de fysiotherapeut een behandelplan en geeft hij of zij adviezen om de patiënt weer zo snel mogelijk op de been te helpen en te houden. David Coppes (41) Daar kan Nelly Sarolea-Christoffels (90) over meepraten. Ze woont in het Groningse Leek, waar ze mede dankzij haar fysiotherapeut nog zelfstandig kan wonen. Ouder worden komt met gebreken, ook voor mij. Ik heb artrose en heb daardoor veel last van de gewrichten in mijn handen, mijn rug en mijn heupen. De fysiotherapeut helpt me met oefeningen, waardoor ik na elke behandeling weer een tijdje zonder pijn kan bewegen. Prettig contact Naast de pijn in haar gewrichten heeft mevrouw Sarolea-Christoffels de ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte aan de spijsverteringsorganen. De daarbij behorende buikklachten versterken de andere klachten die ze heeft. Ze heeft voor haar gewrichten nu wekelijks een afspraak bij de fysiotherapeut, waar ze steevast op de fiets naartoe gaat. Ik fiets omdat dat goed is voor mijn heupen. En als ik te veel last heb om te kunnen fietsen, dan komt de fysiotherapeut naar mij toe. Mevrouw Sarolea-Christoffels vindt het persoonlijke contact met haar eigen fysiotherapeut erg prettig. Omdat ze een restitutiepolis heeft bij haar zorgverzekeraar, kan ze zelf kiezen door wie ze zich laat behandelen. Ik ben erg tevreden over mijn fysiotherapeut. We hebben erg prettig contact, ik voel me op mijn gemak in de praktijk. Al doet de behandeling vaak pijn, ik voel me er uiteindelijk beter door. Midden in het leven Zonder fysiotherapeut zou het leven van Nelly Sarolea-Christoffels er beslist anders uitzien. Dankzij de behandelingen kan ik op de fiets boodschappen doen, pianospelen en mijn hobby s blijven uitoefenen. Ik kan gewoon voor mezelf blijven zorgen en hoef niet het verzorgingshuis in, dat is mijn grootste angst. Voor brandweerman David Coppes zorgen de behandelingen bij de fysiotherapeut dat hij zijn werk goed kan uitvoeren, maar daar blijft het niet bij. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn collega s is het van belang dat ik gezond ben. Meer informatie over fysiotherapie is te vinden

7 Patiënt centraal 07 Medicijnen slikken is niet erg, maar doe het goed Liefde en lef. Voor Judith Schoenmaeckers, Zakenmama van 2012 (vier kinderen) en Commercieel Directeur van het Jaar 2010/2011, is het dé formule voor goede zorg. Lef om dingen anders te doen. En liefde voor je klanten. De huidig Directeur Operations bij Mediq Apotheken heeft maar één doel: klanten de beste en meest efficiënte service bieden. Judith Schoenmaeckers Een belangrijk speerpunt van het werk van Schoenmaeckers, is ervoor zorgen dat medicatie op juiste wijze gebruikt wordt. Wil je dat medicijnen optimaal werken, dan moet je ze wel goed volgens voorschrift gebruiken. En daar gaat het nog wel eens mis. Bijvoorbeeld wanneer iemand alleen zijn cholesterolverlager slikt als hij zich niet lekker voelt. Terwijl hij deze, om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen, toch echt dagelijks zou moeten slikken. Of omdat het bij veel pijn verleidelijk is om een paar pijnstillers extra te nemen. Zulk gedrag is menselijk, maar niet zonder gevaren, waarschuwt de directeur. Onjuist medicijngebruik kan leiden tot complicaties, ziekenhuisopnames of in het ergste geval overlijden. Uit onderzoek blijkt dat slechts 60 procent van de chronische medicijngebruikers zijn geneesmiddelen op de juiste manier gebruikt. Door onjuist medicijngebruik belanden jaarlijks patiënten in het ziekenhuis. Signaalfunctie Apothekers hebben dan ook een belangrijke signaalfunctie, zegt Schoenmaeckers. "Wij zien, sneller dan huisartsen, of mensen te veel of juist te weinig medicijnen gebruiken. Als iemand te vroeg of te laat voor een herhaalrecept komt, is er meestal iets aan de hand. En iemand die al lang pijnstillers slikt, zou baat kunnen hebben bij maagbeschermers. Om het medicijngebruik van klanten nauwgezet bij te houden, heeft Mediq Apotheek de Medicijnmonitor ontwikkeld. Schoenmaeckers: De Medicijnmonitor checkt continu of je nog wel de juiste medicatie krijgt toegediend. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe, betere middelen beschikbaar zijn komen. Of omdat je gezondheidstoestand is veranderd. Tegelijk wordt gekeken of je nog voldoende medicijnen in huis hebt. En of je deze wel volgens voorschrift inneemt. Dit gebeurt overigens altijd in overleg met de huisarts of specialist, vervolgt ze. Zij blijven eindverantwoordelijk voor de medicijnen die je krijgt. Medicijnautomaten We krijgen regelmatig positieve reacties van klanten op de Medicijnmonitor. Velen vinden het een veilig gevoel om te weten dat hun medicijngebruik wordt gecheckt. Ook merken we dat de klant het waardeert dat hij meer uitleg krijgt. Dat leidt soms tot vertraging, omdat er ook wachtenden zijn die even snel hun pakketje willen ophalen. Maar ook daar zoeken we oplossingen voor. Klanten die langere tijd dezelfde medicijnen gebruiken, kunnen deze via Herhaalgemak van Mediq gratis en eenvoudig online bestellen, zegt Schoenmaeckers. Ook breiden we onze service uit met steeds meer Mediq automaten. Medicijnautomaten waar je 24 uur per dag, 7 dagen per week medicatie op kunt halen. Om dezelfde reden zijn we onlangs een samenwerking aangegaan met supermarktketen Jumbo. Zolang de winkel open is, kunnen klanten ook daar hun recept ophalen. Makkelijk toch? Door het beter te organiseren, kunnen we meer gezondheidsproblemen oplossen Een actieve samenwerking tussen huisarts en medisch specialist zorgt ervoor dat de apotheker vaker gezondheidsproblemen kan oplossen zonder onnodige (en dure) verwijzingen. "Een win-win situatie voor alle partijen." Gerben Klein Nulent Gerben Klein Nulent, tot voor kort groepsdirecteur is nu Directeur Public Affairs bij Mediq Apotheken. Klein Nulent begon begin jaren tachtig als apotheker. De apotheek was toen vooral een plek waar medicijnen werden bereid en gedistribueerd. Heel anders dan nu het geval is. Want meer dan ooit is de apotheek een lokale vraagbak geworden die patiënt, maar ook huisarts adviseert en informeert over medicatie. Geen onnodige verwijzingen Minister Schippers van Volksgezondheid wil meer zorg en ondersteuning in de buurt, aldus Klein Nulent. Zorg die laagdrempelig en nabij is, waar je terecht kunt met eenvoudige vragen, die onnodige medicalisering tegengaat, zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevordert en ertoe bijdraagt dat mensen zo lang en zo gezond mogelijk kunnen functioneren. De eerste lijn speelt hierin een sleutelrol: de huisarts, de wijkverpleging, thuiszorg, apotheek. Want als je deze beter organiseert, kun je vaker gezondheidsproblemen oplossen Verbetering medicijngebruik met de Medicijnmonitor Sinds de invoering is van 3,1 * miljoen patiënten de medicatie gecontroleerd via de Medicijnmonitor * * Bij patiënten is het medicatiegebruik verbeterd Bij patiënten is de kans op ziekenhuisopnames verkleind zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis of de specialist. Klein Nulent vervolgt: "Door een huisarts en apotheker hetzelfde pand te laten delen, kunnen klanten vaak direct hun recept ophalen. Bijkomend voordeel van die zorg onder één dak is dat arts en apotheker de patiënt beter in de gaten kunnen houden. Bijvoorbeeld door het voeren van een zogenoemd farmacotherapeutisch overleg. Tijdens dit overleg worden medicatiedossiers van patiënten besproken en medicatieproblemen opgespoord en aangepakt. Lage zorgpremies Mediq doet daar nog een schepje bovenop met de Medicijnmonitor. Dit zorgprogramma maakt inzichtelijk of een klant nog wel het juiste middel krijgt. Zodra de Medicijnmonitor een signaal geeft overleggen de apotheker en huisarts wat er moet gebeuren: stoppen met een bepaald middel, een medicijn toevoegen of vervangen door een ander middel. Deze keuze wordt altijd gemaakt op basis van de nieuwste behandelrichtlijnen en ervaringen met het middel, vertelt Klein Nulent. Hoewel de kwaliteit voorop staat, wegen ook de kosten mee in de keuze voor een bepaald middel. Goedkoop waar het kan en duurder als dat medisch noodzakelijk is. Hierdoor wordt het eigen risico niet onnodig aangesproken en blijven zorgpremies zo laag mogelijk. Ook zorgverzekeraars zijn hier blij mee. Want elke patiënt die door goede eerstelijnszorg een verblijf in het ziekenhuis bespaart blijft, levert hen een betere gezondheid en een besparing op. Kortom, een winwinsituatie voor alle partijen.

8 08 Advertorial energiebewust Kies een apotheek die met u meedenkt Als u medicijnen nodig heeft, is het wel zo prettig dat een apotheker u kent en alles weet over uw gezondheidssituatie. Bij Mediq Apotheek krijgt u meer dan alleen advies aan de balie. Ga voor een team van experts dat actief meedenkt, samenwerkt met uw huisarts én slimme zorgprogramma s biedt. Optimale Medicijnstart Starten met een nieuw medicijn voor langdurig gebruik is altijd (weer) spannend. Hoe gaat uw lichaam reageren? Is de dosering wel goed? Mediq Apotheek begrijpt dat goed. Daarom heeft deze apotheekketen de Optimale Medicijnstart in het leven geroepen. De medewerkers controleren vooraf of de medicijnen geschikt en veilig voor u zijn. Ook nemen ze uitgebreid de tijd om u uit te leggen hoe u het middel moet gebruiken. Zo begint u met een gerust hart aan elke nieuwe therapie. Samenwerking met (huis)arts Mediq Apotheek vindt het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw gezondheidssituatie, zeker als u meerdere medicijnen gebruikt, en werkt dan ook intensief samen met uw huisarts of specialist. De apotheker controleert regelmatig of u de juiste medicijnen in de juiste hoeveelheid krijgt en checkt met de arts of u ze nog wel allemaal nodig heeft. Ook houden apotheker en arts kwetsbare patiënten extra in de gaten. Voor hen wordt zonodig een Persoonlijk Medicijnplan opgesteld, waarin we de wensen en ervaringen van de patiënt meenemen. De Medicijnmonitor, een uniek zorgprogramma van Mediq, maakt alles voor de apotheker en arts overzichtelijk. Rustig in een spreekkamer Het programma Optimale Medicijnstart houdt niet op bij het leveren van uw geneesmiddelen. Na enige tijd bespreekt u samen met de assistent de werking en uw ervaring met de medicijnen. Dit kan gewoon aan de balie, maar ook rustig in een spreekkamer of des gewenst telefonisch. Of vindt u het fijner om met de apotheker te over leggen? Ook dat is mogelijk. De Mediq Apotheker heeft onder andere een wekelijks inloopspreekuur. U vindt de tijden op de website van uw lokale Mediq Apotheek. Altijd een vinger aan de pols Door de Medicijnmonitor en de nauwe samenwerking met uw huisarts of specialist krijgt u bij Mediq Apotheek de beste ondersteuning bij medicijn gebruik. Een voordeel van dit zorgprogramma is dat uw medicijngebruik continu gecontroleerd wordt. Neemt u uw medicijnen op tijd in? Gebruikt u ze op de juiste manier? Gaan ze goed samen met eventuele andere middelen? Dit wordt allemaal gesignaleerd en zo nodig aangepast. Met de Medicijnmonitor houden arts en apotheker dus altijd een vinger aan de pols, op basis van de laatste richtlijnen en wetenschappelijke inzichten. Wel zo n veilig idee. Een nieuwe verpakking? Bij Mediq Apotheek staat de klant centraal. Regel matig vraagt de apotheek naar uw mening. Zo worden veel mensen onzeker als het vertrouwde medicijn een andere verpakking heeft. Een wisseling van merk is vaak opgelegd door de verzekeraar, legt een apotheker van Mediq Apotheek uit. Maar het kan ook beleid van Mediq zelf zijn. Bijvoorbeeld omdat we medicijnen zo veel mogelijk bij één leverancier willen bestellen. Of omdat het kosten bespaart. Wel proberen we wisselingen zo veel mogelijk te voorkomen. Als er toch sprake van is, bellen we klanten meestal van tevoren op om het ze te vertellen. En voor vragen kunnen ze natuurlijk altijd bij ons terecht. Handig Herhalen Nooit meer zonder medicatie zitten? Met de gratis service Handig Herhalen maakt Mediq Apotheek het chronische patiënten een stuk makkelijker. Nog voordat uw medicijnen opraken, zorgen wij ervoor dat uw medicijnen besteld worden en krijgt u een bericht dat er nieuwe voor u klaarliggen. Ook hiermee bewijst Mediq dat uw gezondheid en veilig medicijngebruik vooropstaan. Mevrouw van Vliet: Ik ben erg tevreden over de service Handig Herhalen. Een wisseling van merk is vaak opgelegd door de ver zekeraar, maar het kan ook beleid van Mediq zelf zijn. Bijvoorbeeld omdat we medicijnen zo veel mogelijk bij één leverancier willen bestellen. Of omdat het kosten bespaart. Wel proberen we wisselingen zo veel mogelijk te voorkomen. Kies bewust uw apotheek Het is gemakkelijk om de dichtstbijzijnde apotheek te kiezen. Maar bij Mediq Apotheek weet u zeker dat er goed voor u wordt gezorgd. U staat er nooit alleen voor en kunt terecht bij experts op het gebied van geneesmiddelen. Dus kom gerust eens langs of kijk op AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Gezond lijfblad. Verspilling in de zorg. in de zorg. Verspilling. voor alle Limburgers

Gezond lijfblad. Verspilling in de zorg. in de zorg. Verspilling. voor alle Limburgers Noord-Limburg 2014 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Verspilling in de zorg Wat kan ik er als patiënt, zorgaanbieder, zorgverzekeraar aan doen? Noord-Limburg 2014 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

ArtsenAuto. Special. Doktersadvies voor de minister. VvAA leden adviseren over kostenbeheersing

ArtsenAuto. Special. Doktersadvies voor de minister. VvAA leden adviseren over kostenbeheersing 01 WWW.ARTSENAUTO.NL MAGAZINE VAN 110.996 ZORGPROFESSIONALS Special ArtsenAuto Doktersadvies voor de minister VvAA leden adviseren over kostenbeheersing Binnenkort zijn alle richtlijnen en protocollen

Nadere informatie

Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk. www.hetroermoetom.nu

Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk. www.hetroermoetom.nu Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk www.hetroermoetom.nu dokter omslag.indd 1 27-05-15 15:14 Help! de dokter... Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie