DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN"

Transcriptie

1 DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

2 2 3

3 WE ZORGEN ERVOOR DAT WE DE RELATIE EN ZIJN BUSINESS KENNEN 4

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 05 Familiebedrijf 09 Ambitie 13 Activiteiten 17 Onderscheidend 21 Anders denken 28 Anders samenwerken 34 Anders combineren 40 Anders doen 46 Andere mogelijkheden 52 De organisatie 56 De toekomst

5 INLEIDING IS HET NIEUWE BOEK VAN GREEN. WAAROM EEN NIEUW BOEK? De vorige uitgave Levend Vastgoed was vooral het voorstellen van de jonge en energieke onderneming die met zelfvertrouwen de vastgoedmarkt betrad. De vraag Wie zijn wij stond centraal. We gaven het boek deze opvallende titel, omdat vastgoed in onze ogen altijd in beweging is en er altijd leven is in en rondom vastgoed. Dat is en blijft onze overtuiging. Ruim vier jaar na de publicatiedatum is de onderneming GREEN veranderd. Het aantal medewerkers is behoorlijk gegroeid. Maar we zijn nog steeds jong en energiek. De bestaande portefeuille is uitgebreid en we zijn ons met veel energie en inzet gaan richten op het ontwikkelen van en beleggen in tal van vastgoedprojecten. Tijd voor een nieuw boek dat een actueel beeld geeft van GREEN. omdat iedereen op zijn of haar manier onder neemt. Centraal in onze visie staat de relatie. We zorgen er voor dat we de relatie en zijn business kennen. Daardoor kunnen we met de relatie meedenken over locatie, financiering en ook de inrichting van zijn vastgoed. Dat is de toegevoegde waarde van GREEN. Om De kracht van anders denken aan u te laten zien, hebben we gekozen om de projecten vanuit een ander perspectief te fotograferen. We nemen u mee langs klassieke zwart-wit beelden en moderne kleurenfoto s, die verrassend anders uitpakken. Zo hebben wij onze visie vereeuwigd op een tijdloze manier. Per slot van rekening is GREEN er als onderdeel van het familiebedrijf V.o.Zee voor de lange termijn. De kracht van anders denken is ook anders doen. Het gaat over de wijze waarop we werken aan missie en ambities. De vraag Hoe werken wij is in dit boek onze focus. De succesformule voor ondernemen bestaat niet, Jan Zeeman Ondernemer Aart Jan Verdoold GREEN Real Estate B.V. 4 5

6 Tiel - Hoogeindsestraat 2-4 Een bijzonder pand en een bijzondere huurder. GREEN en Zeeman textielsupers ontmoeten elkaar op de Hoogeindestraat 2-4 in Tiel. Het pand zit sinds 1990 in de portefeuille en wordt gehuurd door Zeeman textielsupers. Het is een vestiging met een verhaal. Het pand werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. Na de oorlog ontwikkelde de architect W.J. van Nieuwenhuize een nieuw gebouw. Vanwege het bijzondere ontwerp kreeg de locatie in 2000 de monumentale status toegekend. 6 7

7 FAMILIEBEDRIJF GREEN REAL ESTATE B.V. IS ONDERDEEL VAN EEN FAMILIEBEDRIJF DAT ONTSTOND IN 2005 DOOR DE SAMENWERKING VAN JAN ZEEMAN EN AART JAN VERDOOLD. WE RICHTEN ONS OP DE ONTWIKKELING, AANKOOP EN HET MANAGEMENT VAN VASTGOED. GREEN maakt samen met de internationale winkel In een later stadium van een project werken we met keten Zeeman textielsupers en de investeringsmaat onderhoudspecialisten zoals loodgieters en dakbedek schappij Navitas Capital deel uit van de Verenigde kers. Partners waarderen ons om diverse redenen: Ondernemingen Zeeman (V.o.Zee). De naam GREEN is doelmatig werken, altijd denken in oplossingen en de door Jan Zeeman en Aart Jan Verdoold samen bedacht. belangen van alle betrokkenen goed voor ogen hou Saillant detail: het geel en blauw van Zeeman tex den. GREEN ambieert zaken te doen met relaties van tielsupers B.V. wordt bij mengen groen. De V.o.Zee is goede naam en faam en een mentaliteit waarin we ons de stichting die het vermogen en de bedrijven van de herkennen. We willen een stevige band met onze part familie Zeeman zeker moet stellen voor de toekomst. ners waarbij wederzijds vertrouwen tot het maximale Dat moet in de vorm van de textielsupers, het vastgoed resultaat zal leiden. Succes begint met vertrouwen. en de investeringsmaatschappij blijven renderen door ondernemerschap. GREEN en de overige staken van de V.o.Zee zijn er voor de lange termijn. We willen geen snelle winst maken GREEN heeft een duidelijke manier van werken. We ten koste van anderen. Vanuit die opvatting kun je als zijn een onderneming die groot belang hecht aan con onderneming financieel gezien ook wel eens minder tinuïteit met onze relaties. Onze externe relaties zijn hard groeien, maar ook minder hard krimpen als rela divers: huurders, projectontwikkelaars, gespeciali ties echt belangrijk worden. seerde dienstverleners, bouwconcerns en verzekeraars. Hoogeindsestraat, Tiel 8 9

8 FLOW - Amsterdam FLOW is een prachtige samenwerking tussen ondernemers en het ROC van Amsterdam. In het pand FLOW Amsterdam krijgen leerlingen de kans om met stageplekken op het gebied van bijvoorbeeld retail of horeca, praktijkervaring op te doen. Succesvolle ondernemers en nieuwsgierige leerlingen onder één dak: FLOW Amsterdam

9 AMBITIE GREEN HEEFT EEN DUIDELIJKE KERNTAAK: EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE FAMILIE ZEEMAN STRUCTUREREN IN VASTGOED. DAARBIJ AMBIËREN WE EEN STABIELE GROEI VAN HET LANGE-TERMIJN RENDEMENT VAN ONZE VASTGOEDPORTEFEUILLES. We zijn actief op diverse markten. Bij de start van onze Wat echter vandaag verstandig is, kan morgen weer onderneming was de retailmarkt onze voornaamste anders zijn. Ondernemen is werken in de wereld van focus. Logisch gelet op de kennis en ervaring van Jan morgen. Onze inschatting van die wereld van morgen Zeeman. is onder andere een overheid die meer taken over zal laten aan de private markt. Succes zal mede afhanke In de loop der jaren is GREEN zich ook gaan richten lijk zijn van het signaleren van veranderingen en de op andere segmenten zoals bedrijfsruimten, horeca mogelijkheden die deze bieden. GREEN zal kansen (hotels), woningen en maatschappelijk vastgoed. We beoordelen aan de hand van één vraag: kan een project zijn eigenaar van bijvoorbeeld het Anna van Bueren middels een stabiele groei en lange termijn rendement gebouw in Den Haag. Dit gebouw bij het station Den bijdragen aan het structureren van een deel van het Haag Centraal brengt onderwijs- en woonfuncties in vermogen van de familie Zeeman. één gebouw samen ten behoeve van Leiden University College T he Hague. Maar we investeren ook in zorgappartementen zoals het grachtenpand De Uylenburgh aan de Lauriergracht in de binnenstad van Amsterdam. Level, Leiden 12 13

10 De Gerven - Putten GREEN werd in 2007 verantwoordelijk voor de reconstructie van een deel van het centrumgebied in Putten. Het ging daarbij zowel om ontwikkeling van de supermarkt en het betreffende centrumgebied als ook om de uitvoering van de plannen. Het leidde tot een restyling van het gebied en een aantal nieuwe winkelpanden. Het nieuwe gebied sluit qua concept en bouw prima aan op het oude winkelgebied van Putten

11 ACTIVITEITEN GREEN VINDT HAAR BESTAANSRECHT IN HET BELEGGEN IN VASTGOED DOOR KOOP, EXPLOITATIE EN ONTWIKKELING TEN BEHOEVE VAN DE AAN HAAR GELIEERDE VASTGOED- VENNOOTSCHAPPEN. ONTWIKKELING GREEN wil op een ondernemende manier een aantrek GREEN is van oorsprong belegger. Maar de afgelopen kelijk beleggingsresultaat realiseren. Hierbij hoort jaren zijn we ook vastgoed gaan ontwikkelen. Daar een gecalculeerd risico door tijdig te anticiperen op naast waren we voor ontwikkelaars meedenkende zaken zoals verhuur- en debiteurenrisico s, technische eindbelegger. Het doel van ontwikkelen is het creëren risico s en ook reputatierisico s. van kwalitatief goede beleggingen ten behoeve van de eigen vastgoedportefeuille. En op een ondernemende manier resultaat realiseren betekent ook heel af en toe een onverwachte kans met AANKOOP een korte termijn actie realiseren. Dat gebeurde met De aankoop van vastgoed heeft betrekking op verschil het H&M pand in Gouda. Kort na de oplevering van de lende markten: winkels, maatschappelijk vastgoed, nieuwe winkel meldde zich onverwacht een investeer bedrijfsruimten en woningen. der die het pand van GREEN kocht. Beleggen op lange termijn betekent niet de ogen sluiten voor mogelijke PORTEFEUILLE MANAGEMENT successen of kansen op de (zeer) korte termijn. In onze visie begint goed portefeuille management met de huurder centraal stellen. GREEN verdiept zich in de business van de huurder. We begrijpen zijn activiteiten. Mede daardoor zijn we een sterke partner voor de huurder en weten we waar toegevoegde waarde wordt geleverd voor zijn zaken. 16 De Gerven, Putten 17

12 Ermelo - De Verbinding De Verbinding: een stijlvol nieuwbouw resultaat dat bestaat uit comfortabele koopappartementen en winkels

13 ONDERSCHEIDEND GREEN HEEFT ALTIJD EEN DUIDELIJKE VISIE OP VASTGOED GEHAD. IN 2009 PUBLICEERDEN WE ONS BOEK LEVEND VASTGOED. WE MAAKTEN DAARMEE HET STATEMENT DAT VAST- GOED EEN OMGEVING VERLEVENDIGT. Letterlijk: Het kan een broedplaats zijn voor economi GREEN is in toenemende mate regisseur van de hele sche groei en innovatie. En het kan de levendige open levenscyclus van een vastgoedproject. Denk daarbij bare ruimte zijn waar mensen elkaar ontmoeten. bijvoorbeeld aan grondaankoop, planontwikkeling, Centraal in onze filosofie staat de verantwoordelijk het bouwproces, de financieringsmogelijk heden, het heid voor de juiste samenhang tussen gebouw, locatie, beheertraject en ook het verhuren van vastgoed. We omgeving en gebruiker. Met deze benadering van kijken in het boekje van de ontwikkelaar, de bouwer, vast goed dragen we bij aan een inspirerende woon-, de huurder en de belegger. We begrijpen hun rol en leer- en werkomgeving. komen vervolgens tot nieuwe proposities of andere oplossingen. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld efficiency, In de eerste jaren van ons bestaan was de focus vooral een nieuwe bestemming van een project, nieuwe het beoordelen en ontwikkelen van vastgoed. We con concepten of andere financieringsvormen. stateren dat de vastgoedmarkt is veranderd. Werken in vastgoed betekent tegenwoordig rekening houden met GREEN ambieert een stevige band met zijn partners. allerlei dimensies die succes bepalen. Die ontstaat vooral door hoe wij zaken doen. Partners waarderen onze degelijkheid. Dat betekent dat we Succes vraagt meer dan alleen het beoordelen en ont grondig ons huiswerk maken, ingetogen werken en wikkelen van vastgoed. Grondaankoop, financiering, overeengekomen afspraken nakomen. Dat in combi planontwikkeling, bouw, exploitatie en verkoop zijn natie met de kracht van anders denken, anders doen, leidt aspecten die zo efficiënt mogelijk moeten worden opge tot verrassende resultaten. We geven u op de volgende zet. Dat vraagt vaak om een nieuwe benaderingswijze. pagina s een aantal voorbeelden. 20 De Verbinding, Ermelo 21

14 ANDERS DENKEN ANDERS DOEN 22 23

15 24 25

16 26 27

17 andere manier van denken over de inrichting van grote winkelgebieden. Daarbij stellen wij in alles de huurder en haar klant centraal. ANDERS DENKEN Dat begint met de naam: GoStores roept mensen letterlijk op om de verzameling van winkels te bezoeken. En dat faciliteren we optimaal met een goede bereikbaarheid. GoStores zijn uitstekend bereikbaar doordat ze nabij autosnelwegen liggen. Niemand wil een winkel zoeken. Daarom zorgen we voor een goede bewegwijzering op de uitvalswegen. En eenmaal op locatie zijn er voor de bezoekers volop gratis, ruime parkeermogelijkheden tussen groenvoorzieningen. We zijn ervan overtuigd dat mensen herkenbaarheid zoeken. Dat lukt niet met veel verschillende namen van winkels en producten op de gevel. Herkenbaar worden Ze vormen vaak de rafelrand van menige stad: de sombere betekent één naam hanteren. Op de panden staat alleen winkelboulevards met megastores. Het terrein van GoStores in een opvallend roze kleur. Inpandig voeren zaterdag winkelpubliek. De rest van de week vergeten huurders hun naam. En GREEN zoekt de formules die gebied. elkaar versterken op het gebied van wonen, outdoor, living en food. Kortom, beleving. GREEN ziet perspectief in het gat dat is ontstaan tussen de grote winkelcentra en de kleinschalige winkelgebieden Vervolgens is het zaak om de naam GoStores te laden en in de binnensteden. Voor met name deze grote te profileren: waar staat het voor. Wij willen geen acties winkelgebieden komt GREEN met een nieuwe formule: van verschillende winkeliers. Alleen GREEN voert een GoStores. actief marketingbeleid voor GoStores. We formuleren het verhaal van de GoStores. Vervolgens dragen advertenties, GREEN is als eindbelegger verantwoordelijk voor de buitenreclames en een website het verhaal uit. Alles ontwikkeling en de bouw. Maar anders is dat GREEN ook in een duidelijk herkenbare stijl en kleur. Het resultaat verantwoordelijk is voor de formule, de marketing van het van dit alles is een winkelplein met meer dan m² winkelgebied en het beheer. En dat doen we vanuit een winkelaanbod

18 30 31

19 32 33

20 termijn. Risico s met betrekking tot bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van het vastgoed komen te liggen bij de ANDERS SAMENWERKEN (private) partij die ze het beste kan beheersen. Dat werkt kostenverlagend. De PPS-constructie heeft niet alleen voordelen op het gebied van financiering, maar ook op het gebied van risicobeheer. Overheden kiezen voor zekerheden en willen daarom de volledige verantwoordelijkheid voor vastgoedprojecten in de markt leggen. Naast de eenmalige realisatie gaat het ook om de exploitatie over langere termijn. Dat betekent dat een PPS bijna altijd bestaat uit GREEN en BNG Bank zijn in 2008 een succesvolle publiek een samenwerking tussen de overheid en een consortium private samenwerking (PPS) begonnen in maatschappelijk van marktpartijen. Immers, meerdere disciplines zijn vastgoed, zoals zorgcentra en onderwijs. Een nodig: ontwerpers, bouwers, financiers, een exploitant en maatschappelijk betrokken belegger en een bank die met een beheerder. haar klanten meedenkt en meebeweegt. Voordelen zijn er ook in de operationele sfeer. Immers, Het eerste PPS-project van GREEN en de BNG Bank ook de betrokken private partijen hebben belang bij deze betrof de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor constructie met de overheid. Door de samenwerking in een het ROC Leiden. Het ging hierbij om de realisatie van zo vroeg mogelijk stadium te beginnen, kunnen private twee gebouwen. GREEN was voor het eerste gebouw de partijen direct bij aanvang hun wensen in (overheids) eindbelegger en bij het tweede gebouw de ontwikkelaar. projecten kenbaar maken. En als het gewenste einddoel is De PPS-constructie is uniek binnen de onderwijssector. overeengekomen, hebben marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Zo mogelijk Een PPS-constructie biedt een aantal voordelen. Op op de meest efficiënte manier. financieel vlak biedt de PPS-constructie langdurige zekerheden over de kosten. Opdrachtgevers hoeven Vele verlangens en eisen maken de PPS complex in de investeringen niet meer vooraf te financieren, maar uitvoering. Maar aan het succes van deze nieuwe wijze van kunnen deze over de duur van het project uitspreiden. samenwerken twijfelt GREEN geenszins. Immers, iedere Dit levert zekerheid op over de uitgaven op de langere partij doet waar hij goed in is

21 36 37

22 38 39

23 en ook de entrees van de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum. ANDERS COMBINEREN In deze dynamische omgeving, waar vastgoed letterlijk tot leven komt, is GREEN de eigenaar van het Anna van Buerengebouw en niet zonder reden. Het past in de ambitie van GREEN om projecten te ontwikkelen die midden in de maatschappij staan. En daarbij geloven we in de combinatie van studeren en wonen onder één dak. De oplevering van het gebouw staat gepland in augustus De start van het collegejaar is tevens het moment waarop het nieuwe gebouw in gebruik zal worden genomen. In het moderne pand komt de permanente vestiging van de studierichting Liberal Arts & Sciences waar (inter)nationale studenten worden opgeleid voor posities bij internationale instanties. Een studierichting die prima past bij de positionering van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Het Anna van Buerengebouw staat voor een integrale visie op studie, wonen en werken. In het gebouw komen onderwijs en 396 studentenwoningen ten behoeve van Leiden University College samen. En op de begane grond komen horeca en winkels. In deze constructie doen We bouwen graag panden die in een bepaalde context zijn alle betrokken partijen waar ze goed in zijn. Het Leiden ontwikkeld en daardoor een betekenis krijgen. Het Anna University College heeft verstand van onderwijs en van van Buerenplein naast Den Haag CS is de multifunctionele bedrijfsvoering. De Universiteit Leiden huurt zowel het ontmoetingsplek in Den Haag. Blikvanger is het nieuwe studentenprogramma als de 396 studentenwoningen voor rijksgebouw van zeventig meter hoog dat een baken van een periode van twintig jaar. De rol van GREEN is divers: licht en levendigheid moet worden. Het gebouw, met Behalve eigenaar is GREEN ook opdrachtgever voor de de bijnaam de Lampion, bevat horeca, expositieruimtes realisatie en verhuurder richting de Universiteit Leiden

24 42 43

25 44 45

26 ANDERS DOEN Ogenschijnlijk niet te realiseren, maar uiteindelijk na zeven jaar toch gelukt. De vestiging van de Zweedse modeketen Hennes & Mauritz (H&M) in Gouda is het succes van anders doen. GREEN was de ontwikkelende belegger. Voor de H&M filialen in 34 verschillende landen geldt dat ze allemaal op de perfecte A1-locatie zitten en dat er een ondergrens is voor het aantal vierkante meters winkeloppervlakte, namelijk m 2. Probleem in Gouda: de meest geschikte locatie was bezet door Zeeman textielsupers en een particulier die sinds 1 augustus 1992 de bovenetage huurde. Bovendien zou de moderne H&M winkelinrichting niet stroken met het pand dat monumentaal erfgoed is. Niet rigoureus maar constructief, doelmatig en geduldig zijn de diverse problemen opgelost. De eerste stap in een lang proces was de winkelruimte op de begane grond van de betreffende locatie beschikbaar krijgen. In goed overleg met Zeeman textielsupers verhuisde de winkel naar een andere locatie in Gouda. Ook voor de bewoonster van de bovenetage kwam met geduld en begrip een passende oplossing. Zij kon met hulp van GREEN een geschikte woning kopen elders in de binnenstad van Gouda. Daarmee kwam het pand aan de Kleiweg te Gouda vrij voor de verbouwing. Voornaamste uitdaging daarbij: de oude elementen, zoals de plafond- en balkconstructies en gedeeltes van de oude woning van het monumentale pand, combineren met nieuwe bouwonderdelen en met de moderne eisen van H&M met behoud van oude stijlelementen. De uiteenlopende wensen van de verenigde bewoners werden in goed overleg door Centrum Projecten, die namens GREEN optrad als gedelegeerd ontwikkelaar, met alle betrokkenen opgelost. Het gesprek als krachtige schakel tussen ontwikkelaar en bezorgde bewoners met ieder een verscheidenheid aan belangen. Het doel: een resultaat dat door alle betrokkenen uiteindelijk als goed wordt bestempeld. Het heeft er onder andere toe geleid dat de bewoners inspraak kregen in de bouw, waaronder de bouwvorm en de nieuwe kleurstellingen van het gebouw. Daarnaast heeft GREEN gezorgd voor een nieuw parkeerterrein voor de Slapperdel. De kern van de dialoog is wat we noemen de meervoudige partijdigheid. Hierbij werken we met en aan het vertrouwen van alle betrokkenen

27 48 49

28 50 51

29 ANDERE MOGELIJKHEDEN De herontwikkeling, Groot Baronie genaamd, is de eerste stap in een uitgebreid gemeentelijk renovatieplan van het Rijnhavengebied. Dit oude bedrijventerrein zal worden omgevormd tot één gemengd stedelijk woon-werkgebied. Groot Baronie vormt hierin een overgang tussen de bestaande woonwijken en het industriegebied en ligt daarmee op de grens van wonen en werken. Gezichtsbepalend voor Alphen aan den Rijn en industrieel erfgoed: Het pand De Baronie. Deze voormalige chocoladefabriek is een begrip voor de bewoners van Alphen aan den Rijn. De chocoladefabriek heeft de stad voorgoed veranderd. Dankzij de werkgelegenheid groeide het inwonersaantal en de stad staat nu nog steeds op de kaart als het gaat om bedrijvigheid. Het industrieel erfgoed uit de jaren twintig van de vorige eeuw ging in 2001 dicht. Het gebouw uit de begin jaren twintig, met veel gelijkenissen met de Van Nellefabriek in Rotterdam, raakte zichtbaar in verval. GREEN werd in 2006 eigenaar van het indrukwekkende gebouw. De opgave voor een rendabele exploitatie was eenvoudig: zoek nieuwe mogelijkheden voor het monumentale gebouw en breng de oude luister terug in een modern jasje. De schittering van weleer betrof niet alleen de architectuur, maar ook de sfeer van bedrijvigheid. Die combinatie van wonen en werken heeft GREEN letterlijk bij de ontwikkeling van het gebouw terug laten komen. Functiemenging en de combinatie van winkel-, kantoor- en bedrijfsruimten was vanaf dag een het uitgangspunt bij de nieuwe Baronie: de community die het was, zal hier straks weer terugkeren. Zo komt er voor de ondernemers een speciaal ondernemerscafé. In samenwerking met onder andere de gemeente Alphen aan den Rijn, een aannemersbedrijf, een architectenbureau en een woningcorporatie realiseert GREEN nu een compleet woon-, werk- en winkelgebied dat werkgelegenheid biedt aan vijfhonderd mensen. Die arbeidsplaatsen betreffen het winkel- en horecagebied (ca m 2 ) en de kantoor- of bedrijfsruimte van ruim m 2. Daarnaast worden er nog circa 34 appartementen gerealiseerd. Wonen, werken en winkelen in een historische context, maar met moderne voorzieningen onder andere op het gebied van duurzaamheid. De Baronie wordt het eerste industrieel erfgoed voorzien van een duurzame Warmte-Koude Opwekking (WKO)

30 54 55

31 DE ORGANISATIE GREEN IS EEN PLATTE ORGANISATIE DIE VERANTWOORDELIJKHEDEN ZO VEEL MOGELIJK DELEGEERT. ONZE MEDEWERKERS De dagelijkse leiding is in handen van Aart Jan W. Verdoold (algemeen directeur), Robert Jan van Hamersveld (financieel directeur) en Jan-Jeroen Schaap, portefeuilledirecteur. kennis op de terreinen treasury, financieringen en risicomanagement en ervaring in profit en non-profit organisaties treedt Robert Jan in 2013 bij GREEN in dienst. In zijn rol is hij gericht op samenwerken en heeft hij oog voor de belangen van de verschillende Bart Witzier Willem Pieter Keuning Patricia Bos Ilse Linssen (Titulair) Directeur maatschappelijk vastgoed en concepten Concern Controller Assetmanager Directiesecretaresse AART JAN VERDOOLD stakeholders waar GREEN mee werkt. Barbara Nell Management Assistente Aart Jan start in 2001 zijn carrière als medewerker bij Basis Bedrijfshuisvesting waar hij in 2004 partner wordt. Hij is dan belast met de onroerendgoedportefeuille van Jan Zeeman. In 2005, Aart Jan is inmiddels vastgoedmanager van de portefeuille, vraagt Jan Zeeman JAN-JEROEN SCHAAP Jan-Jeroen start zijn loopbaan in 1997 als makelaar commercieel vastgoed bij Basis Bedrijfshuisvesting waar hij in 2004 partner wordt. Als GREEN Real Estate B.V. wordt Sabrina van Roest Joyce Heersma Elyse Blok Pieter Dirk Ouwehand Secretaresse Secretaresse Secretaresse Property /Assetmanager om aan zijn kant van de tafel te komen zitten. De vastgoedportefeuille Zeeman is sterk gegroeid en Jan Zeeman wil verder groeien in vastgoed. Op 1 oktober 2005 starten beide ondernemers met GREEN Real Estate B.V. op gericht, neemt Jan-Jeroen de verantwoordelijkheid van Aart Jan bij Basis Bedrijfshuisvesting over als vastgoedmanager van de onroerend goed portefeuille van GREEN. Op 1 april 2010 komt Jan-Jeroen in dienst bij GREEN als portefeuilledirecteur. Zijn team zet zich dagelijks met veel enthousiasme en energie in voor de exploitatie en Klaas Jonathan Bals Sander Wallaart Koen Gerrits Martijn Borst Steven van Ginkel Property /Assetmanager Property /Assetmanager Property /Assetmanager Bouwkundig/Technisch coördinator Assistent Controller ROBERT JAN VAN HAMERSVELD Robert Jan start zijn carrière bij KPMG waar hij zes jaar als Audit Manager werkt. Daarna heeft hij diverse directie functies bij Rabobank Groep vervuld, waaronder Financieel Directeur bij Rabo Vastgoed. Met veel het zo goed mogelijk laten renderen van de totale portefeuille. Met een prioritering naar continuïteit van de kasstromen, de juiste huurder bij het juiste vastgoedobject, optimalisering van de vastgoedobjecten en goed doorzien waar kansen liggen voor verhuur of verkoop. Jaap Plokker Esther Middendorp Ellen Verdoes Inge van der Geest Financieel Medewerker Project Controller Financieel Medewerker Financieel Medewerker 56 57

32 58 59

33 DE TOEKOMST GREEN HEEFT EEN DUIDELIJKE MANIER VAN WERKEN: DOELMATIG, ALTIJD DENKEN IN OPLOSSINGEN, DE BELANGEN VAN ALLE BETROKKENEN GOED VOOR OGEN HOUDEN EN DE KLANT CENTRAAL. HET ZIJN DE WAARDEN WAARMEE WE IN EEN SNEL VERANDERENDE VASTGOEDWERELD WERKEN. Diverse ontwikkelingen hebben een blijvende invloed op de (commerciële) vastgoed markt. Om maar een voorbeeld te noemen: door de toenemende digitalisering hebben gebruikers van vastgoed minder ruimte nodig. We slaan alles op mobiele apparaten op. Een voorbeeld: decennia hadden advocatenkantoren grote gebouwen met oneindige rijen kasten vol met (wet) boeken. Dat is voorbij. In plaats van kasten staat er nu een database. Zo heeft de digitalisering een geweldig effect op de ruimtevraag. Een volgende ontwikkeling. In toenemende mate willen de gebruikers van vastgoed geen grote plek. Zij zoeken een waardevolle plek. Wat waardevol is, verschilt per gebruikerstype en haar klanten, bezoekers of relaties. De vastgoed retailmarkt ziet dalende consumentenbestedingen. Dat heeft te maken met de economie en het dalende consumentenvertrouwen. Een structurele oorzaak van deze trend is het internetwinkelen. De vraag die overblijft, is te verdelen in dagelijkse boodschappen en winkelen voor plezier. Voor fun shoppen vraagt de consument in toenemende mate winkelgebieden met een beleving, zoals de in dit boek beschreven GoStores. Net als kantoren en de winkelmarkt, krijgt maatschappelijk vastgoed te maken met veranderingen. De crisis, de (demografisch) snel veranderende samenleving en een veranderende opstelling van de overheid zijn invloedrijke factoren op de wijze waarop deze markt in de toekomst vorm gaat krijgen. Gemeenten gaan anders denken over de inhoud en realisatie van maatschappelijk vastgoed. In toenemende mate gaan zij de samenwerking aan met private partijen; ook om financiële risico s uit te sluiten. GREEN geeft vorm aan die samenwerking vanuit haar waarden: lange termijn beleggingen en continuïteit. We zijn er voor de totale levenscyclus van een project: vanaf de aankoop van grond, planontwikkeling, de realisatie van het object en een goede infrastructuur rond het project tot en met de exploitatie voor een lange termijn. Met lang durig geïndexeerde kasstromen bieden we financiële zekerheid voor de lange termijn en sluiten we de snelle korte termijn winst uit. Een voorbeeld van een dergelijk maatschappelijk vastgoed project is Level in Leiden. De dynamiek op de woningmarkt is enorm. De overheid heeft een sterke invloed op de ontwikkelingen. De kabinetsmaatregelen zorgen voor een stagnerende particuliere markt voor koopwoningen. Voorgenomen kabinetsmaatregelen zullen leiden tot een beter functionerende huurwoningmarkt. De aanpak van scheefwonen maakt huurverhoging mogelijk. Dit zal ervoor zorgen dat huishoudens in de gereguleerde huursector gaan verhuizen naar woningen die meer aansluiten bij hun wensen. GREEN ziet hier voor de toekomst een markt met mogelijkheden die ontstaan vanuit een vraag: past dit huis nog bij het inkomen van deze huurder of moet het huis dat bij deze huurder en haar inkomen past, worden gecreëerd? Deze zorg op maat - het meedenken met huurders - is ook een voorbeeld van de manier waarop GREEN met ontwikkelingen in de markt meebeweegt. Al deze zakelijke en privé-gebruikers zijn op zoek naar waardevol vastgoed. Maar de betekenis van waardevol is snel aan het veranderen. Niet langer telt het aantal vierkante meters tegen een bepaalde prijs. Het gaat in toenemende mate om de waardevolle plek op de waardevolle locatie. De plek waar mensen zich prettig voelen als ze wonen, werken en winkelen. Als belegger in vastgoed bouwen wij mee aan de toekomst van de huidige en volgende generatie. Om vastgoed te ontwikkelen, te kopen en te managen heeft GREEN altijd de relatie en zijn (eventuele) business centraal gesteld. Met die kennis kunnen we ook in de toekomst met de relatie meedenken over locatie, financiering en de inrichting van zijn vastgoed. We zorgen ervoor dat we de relatie en zijn business kennen. En daarom proberen we altijd succesvol te zijn in de wereld van morgen. Directie GREEN 60 61

34 62 63

35 COLOFON Copyright 2013 Uitgave van: GREEN Real Estate B.V., Fotografie: Off the Grid Suus Sanders, Tekst: Off the Grid, Redactie: Barbara Nell Eindredactie: Aart Jan Verdoold Vormgeving: Verheul Communicatie, Niet uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, mits hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming door de uitgever is gegeven

36 66 67

37

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Nationaal Debat Maatschappelijk Vastgoed

Nationaal Debat Maatschappelijk Vastgoed Nationaal Debat Maatschappelijk Vastgoed 15 december 2011 PPS in de praktijk: zorg en onderwijs Programma: Hoe, wat en waarom? Irma Langeraert, directeur Ilfa Treasury Support Jacques van Gaal, voormalig

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Toplocatie in Nederland Uitstekend bereikbaar vanaf de A12 Meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen Vernieuwende marketing-aanpak

Toplocatie in Nederland Uitstekend bereikbaar vanaf de A12 Meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen Vernieuwende marketing-aanpak indoor outdoor living Toplocatie in Nederland Uitstekend bereikbaar vanaf de A12 Meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen Vernieuwende marketing-aanpak Inhoud pagina living 1. GoStores: een unieke formule

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE IJBURGLAAN 157-B AMSTERDAM IJBURG

PROJECTINFORMATIE IJBURGLAAN 157-B AMSTERDAM IJBURG ZEER HERKENBAAR GOED BEREIKBAAR OPVALLENDE ARCHITECTUUR INDUSTRIEEL & CREATIEF AFWERKINGSNIVEAU UNIT VAN CIRCA 50 M² + P TE KOOP IJburglaan 157, Amsterdam IJburg PROJECTINFORMATIE IJBURGLAAN 157-B AMSTERDAM

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE België, Inno Nieuwstraat, Brussel België, centre commercial Parc de la Madeleine, Jumet Redevco staat voor Real Estate Development Company. Redevco Belgium

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

The gradual makeover SOCIALE MISSIE. Constructie CONTOUR najaar 2007 31

The gradual makeover SOCIALE MISSIE. Constructie CONTOUR najaar 2007 31 The gradual makeover Voormalig minister Dekker van VROM spoorde woningbouwverenigingen in Den Haag aan om de gaten in de stad op te vullen. In de Boekhorststraat heeft Staedion hier haar eigen visie op

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 845,- PER MAAND CIRCA 55 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM Veembroederhof 45 te Amsterdam

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1. GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.350,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE WILHELMINASTRAAT 1 HAARLEM Wilhelminastraat

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 225,- PER M² PER JAAR CIRCA 142 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM Veembroederhof 93 te Amsterdam

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL IN UITSTEKENDE STAAT LEVENDIGE OMGEVING TURN-KEY, GEMEUBILEERD & DIRECT PLUG & PLAY BEMANDE RECEPTIE UNITS VANAF CIRCA 7 M² BESCHIKBAAR PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE IJBURGLAAN 141 AMSTERDAM IJBURG

PROJECTINFORMATIE IJBURGLAAN 141 AMSTERDAM IJBURG ZICHTLOCATIE UITSTEKEND BEREIKBAAR OPVALLENDE ARCHITECTUUR HOOGWAARDIG & COMPLEET OPLEVERINGSNIVEAU UNIT VAN CIRCA 200 M² + PARKEERPLAATSEN TE HUUR IJburglaan 141, Amsterdam IJburg PROJECTINFORMATIE IJBURGLAAN

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE AGATHA DEKENSTRAAT 4-6 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE AGATHA DEKENSTRAAT 4-6 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR LEVENDIGE OMGEVING HUURPRIJS 125,- PER M² PER JAAR CIRCA 173 M² PROJECTINFORMATIE AGATHA DEKENSTRAAT 4-6 AMSTERDAM Agatha Dekenstraat 4-6 te

Nadere informatie

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Oak Building Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Huren in FizzionLAB vanaf 20 m² Full service kantoorruimte FizzionParc biedt hoog serviceniveau Direct bij de ingang van het FizzionParc aan de Oude Apeldoornseweg

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KORTE KONINGSSTRAAT 13 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KORTE KONINGSSTRAAT 13 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE LEVENDIGE OMGEVING BEGANE GROND HUURPRIJS 895,- PER MAAND CIRCA 64 M² PROJECTINFORMATIE KORTE KONINGSSTRAAT 13 AMSTERDAM Korte Koningsstraat 13 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt Informatie Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort Ateliergebouw De Birkt In deze brochure Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE GROTE HOUTSTRAAT 133 HAARLEM

VERHUURINFORMATIE GROTE HOUTSTRAAT 133 HAARLEM WINKELRUIMTE MET MOOIE HOEKLIGGING HUURPRIJS 50.000,- PER JAAR CIRCA 80 M² VLOEROPPERVLAK VERHUURINFORMATIE GROTE HOUTSTRAAT 133 HAARLEM Grote Houtstraat 133 te Haarlem ALGEMEEN Deze mooie winkelruimte

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE MEESTER TREUBLAAN 18 AMSTERDAM

VERHUURINFORMATIE MEESTER TREUBLAAN 18 AMSTERDAM TE HUUR FANTASTISCHE ZICHTLOCATIE UITSTEKEND BEREIKBAAR 16 METER WINKELFRONT HUURPRIJS 2.477,- PER MAAND CIRCA 205 M² VERHUURINFORMATIE MEESTER TREUBLAAN 18 AMSTERDAM Meester Treublaan 18 te Amsterdam

Nadere informatie

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand Grote Markt 181, Grote Markt 181 Huurprijs: 3.300,- per maand Neem contact op Grote Markt 181, Algemene Informatie TE HUUR: Horecaruimte in het stadshart van Almere. GROTE MARKT 181 te ALMERE STAD Locatie

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k.

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k. Raaltepad 31-33 Koopprijs: 150.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP: Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte nabij Almere Centrum Adres: Raaltepad 31-33 te Almere-Stad Dit zelfstandige, kleinschalige

Nadere informatie

TE HUUR. Varkensmarkt 13 Roermond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0)

TE HUUR. Varkensmarkt 13 Roermond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) TE HUUR Varkensmarkt 13 Roermond 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een winkelruimte, gelegen aan de Varkensmarkt 13 te Roermond. De ruimte is gelegen pal in het centrum van

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE JACOB VAN LENNEPSTRAAT 78 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE JACOB VAN LENNEPSTRAAT 78 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE LEVENDIGE LOCATIE BEGANE GROND HUURPRIJS 950,- PER MAAND CIRCA 69 M² PROJECTINFORMATIE JACOB VAN LENNEPSTRAAT 78 AMSTERDAM Jacob van Lennepstraat 78 te Amsterdam

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

O n d e r n e m e n. m e t e e n B o u w h u i s v i s i e!

O n d e r n e m e n. m e t e e n B o u w h u i s v i s i e! O n d e r n e m e n m e t e e n B o u w h u i s v i s i e! Visie zonder handelen is dromen. Handelen zonder visie is slechts tijdverdrijf. Visie en handelen kunnen samen de wereld veranderen. O n d e r

Nadere informatie

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt!

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! OPINIE- ONDERZOEK- OPLOSSINGEN 6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! Robert de Wit Bart Theunissen Hetty van der Pennen 21 juni 2011 LEEGSTAND VAN ZAKEN?! KANSEN!

Nadere informatie

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE DE RUYTERKADE 112 AMSTERDAM De Ruyterkade 112 te Amsterdam

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL PAND UITSTEKEND BEREIKBAAR TEGENOVER L HERMITAGE GELEGEN AAN DE STRAATZIJDE UNIT VAN CIRCA 30 M² 465,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM Nieuwe Keizersgracht

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR MULTIFUNCTIONEEL

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR MULTIFUNCTIONEEL KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR MULTIFUNCTIONEEL CIRCA 287 M² HUURPRIJS 1.800 PER MAAND UITSTEKEND ONDERHOUDEN PROJECTINFORMATIE CHRYSANTENSTRAAT 8 AMSTERDAM NOORD Chrysantenstraat 8

Nadere informatie

Kantoorobject. Kroonbastion. Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem.

Kantoorobject. Kroonbastion. Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem. Kantoorobject Kroonbastion Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Kroonbastion Object : Hoogwaardig, zeer fraai en luxe kantoorgebouw genaamd Kroonbastion, op een zichtlocatie

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM

VERHUURINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL GOED BEREIKBAAR TURN-KEY TEGENOVER L HERMITAGE KEN GELEGEN OP TWEEDE VERDIEPING CIRCA 75 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM Nieuwe Keizersgracht 58

Nadere informatie

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten WPM Retail Shopping Center Consult en de nieuwe retailwereld Shopping Center Consult (SCC) SCC richt zich op een versterking van het functioneren van winkelgebieden met als doel waardeoptimalisatie van

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE FRANS HALSSTRAAT 35 AMSTERDAM

VERHUURINFORMATIE FRANS HALSSTRAAT 35 AMSTERDAM KANTOOR-/WINKELRUIMTE TE HUUR FANTASTISCHE HOEKLIGGING LEVENDIGE LOCATIE HUURPRIJS 1.434,- PER MAAND CIRCA 65 M² VERHUURINFORMATIE FRANS HALSSTRAAT 35 AMSTERDAM Frans Halsstraat 35 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie

Chique herenhuizen Luxe appartementen Individuele grachtenpanden Temidden van veel water en groen Volop winkels en voorzieningen

Chique herenhuizen Luxe appartementen Individuele grachtenpanden Temidden van veel water en groen Volop winkels en voorzieningen Chique herenhuizen Luxe appartementen Individuele grachtenpanden Temidden van veel water en groen Volop winkels en voorzieningen WWW.NIEUWEGRACHTENGORDEL.NL Projecten 1. Het Nieuwe Damplein 2. Plaspoelstraat

Nadere informatie

VOORMALIG PAKHUIS CREATIEVE UITSTRALING NABIJ CENTRAAL STATION GELEGEN AAN HET

VOORMALIG PAKHUIS CREATIEVE UITSTRALING NABIJ CENTRAAL STATION GELEGEN AAN HET VOORMALIG PAKHUIS CREATIEVE UITSTRALING NABIJ CENTRAAL STATION GELEGEN AAN HET WATER UNITS VAN 90 TOT 372 M² HUURPRIJZEN VAN 120,- TOT 175,- PER M² PER JAAR PROJECTINFORMATIE VAN DIEMENSTRAAT 20-200 (Y-TECH)

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE RONDWEG 1 MIJDRECHT

PROJECTINFORMATIE RONDWEG 1 MIJDRECHT VRIJSTAAND REPRESENTATIEF ABSOLUTE ZICHTLOCATIE RUIM EIGEN PERCEEL TOTAAL CIRCA 410 M² KANTOORRUIMTE 13 PARKEERPLAATSEN PROJECTINFORMATIE RONDWEG 1 MIJDRECHT Rondweg 1, Mijdrecht ALGEMEEN Dit representatieve

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE SINT NICOLAASSTRAAT 17 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE SINT NICOLAASSTRAAT 17 AMSTERDAM CENTRUM RIJKSMONUMENT ZEER CENTRAAL GELEGEN UITSTEKEND ONDERHOUDEN TE HUUR GESCHIKT VOOR KANTOOR OF WINKEL CIRCA 46 M² 995,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE SINT NICOLAASSTRAAT 17 AMSTERDAM CENTRUM Sint Nicolaasstraat

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf VOGON Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf Samenwerking: het perspectief van de belegger Syntrus Achmea Vastgoed Ca. 14,0 miljard belegd vermogen; Ca. 1,0 miljard in het buitenland Ca. 4,0 miljard financiering

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014 Rob Lith Technical Director van Merin sinds Juli 2013 Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en de services Meer dan 28 jaar werkervaring bij PRC en ARCADIS in diverse functies,

Nadere informatie

TE HUUR. Winkelruimte 385 m 2 v.v.o. Huurbaar vanaf 100 m². Wijnhavenkwartier 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie

TE HUUR. Winkelruimte 385 m 2 v.v.o. Huurbaar vanaf 100 m². Wijnhavenkwartier 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie Winkelruimte 385 m 2 v.v.o. Huurbaar vanaf 100 m² TE HUUR Wijnhavenkwartier 's-gravenhage Winkelruimte in kwalitatieve omgeving, midden in het centrum Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Wijnhavenkwartier

Nadere informatie

Te Huur. Hoogstraat 14 te Veenendaal. Representatieve winkelruimte gelegen in Veenendaal Centrum. ca. 258 m² op de begane grond.

Te Huur. Hoogstraat 14 te Veenendaal. Representatieve winkelruimte gelegen in Veenendaal Centrum. ca. 258 m² op de begane grond. Te Huur Hoogstraat 14 te Veenendaal Representatieve winkelruimte gelegen in Veenendaal Centrum. ca. 258 m² op de begane grond. Huurprijs 45.000,-- per jaar excl. btw. ActiVast Bedrijfshuisvesting Bonnetstraat

Nadere informatie

Te Koop/Te Huur. Ohmstraat 5 te Ede

Te Koop/Te Huur. Ohmstraat 5 te Ede Te Koop/Te Huur Ohmstraat 5 te Ede Vrijstaand bedrijfspand met buitenterrein gelegen op bedrijventerrein De Frankeneng nabij de Rijkswegen A-12 & A-30. Huurprijs 75.000,-- per jaar exclusief btw Koopprijs

Nadere informatie

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k.

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Schoutstraat 49, Schoutstraat 49 Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Neem contact op Schoutstraat 49, Algemene Informatie Unieke beleggingskans in het centrum van Almere Stad. Kantoorgebouw "Het Schouthuis" Adres:

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE CZAAR PETERSTRAAT 169 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE CZAAR PETERSTRAAT 169 AMSTERDAM CENTRUM RECENT GEBOUWD CENTRAAL GELEGEN UITSTEKEND ONDERHOUDEN KANTOORRUIMTE VAN CIRCA 101 M² TE KOOP EN TE HUUR PROJECTINFORMATIE CZAAR PETERSTRAAT 169 AMSTERDAM CENTRUM ALGEMEEN Deze bedrijfsruimte is gelegen

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam Te huur / Te koop Monumentaal object Eendrachtsweg 71, Rotterdam Klassieke details Centrum van Rotterdam Voorzieningen in de directe omgeving www.dtz.nl Dit monumentale object is gebouwd in de 19e eeuw.

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE SINGEL 300-A AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE SINGEL 300-A AMSTERDAM CENTRUM TE HUUR KANTOOR-/ BEDRIJFS-/ GALERIERUIMTE LEVENDIGE OMGEVING KARAKTERISTIEK HUURPRIJS 200,- PER M² PER JAAR CIRCA 104 M² PROJECTINFORMATIE SINGEL 300-A AMSTERDAM CENTRUM Singel 300-A te Amsterdam Centrum

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE WARNSBORN 2 AMSTERDAM NOORD

VERHUURINFORMATIE WARNSBORN 2 AMSTERDAM NOORD TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE T.B.V. KLEINSCHALIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN BEGANE GROND HUURPRIJS 600,- PER MAAND CIRCA 59 M² VERHUURINFORMATIE WARNSBORN 2 AMSTERDAM NOORD Warnsborn 2 te Amsterdam Noord ALGEMEEN

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE SCHALK BURGERSTRAAT 17 AMSTERDAM

VERHUURINFORMATIE SCHALK BURGERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE LEVENDIGE LOCATIE BEGANE GROND HUURPRIJS 120,- PER M² PER JAAR CIRCA 460 M² VERHUURINFORMATIE SCHALK BURGERSTRAAT 17 AMSTERDAM Schalk Burgerstraat 17 te Amsterdam

Nadere informatie

RIJSSEN Wattstraat 16-18

RIJSSEN Wattstraat 16-18 VAB gaat verhuizen en dus is er een uniek bedrijfspand te koop! Het kantoorpand omvat op dit moment naast de entree met keuken en toilet om te beginnen een drietal kleinere kantoorruimtes / spreekkamers

Nadere informatie

HB Kroese Paternotte. pagina 1 van 6 Den Haag, New Babylon, MvdH/GB

HB Kroese Paternotte. pagina 1 van 6 Den Haag, New Babylon, MvdH/GB pagina 1 van 6 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE NEW BABYLON 1 HET PROJECT Het project betreft de modernisering en uitbreiding van het gebied Babylon naar New Babylon. De nieuwe ontwikkeling omvat twee woon-

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Aanzet tot profielen voor herbestemmingsprofessionals e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond

Nadere informatie

Kenmerken van een vastgoedfinanciering 13-6-2014 AGENDA. De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek

Kenmerken van een vastgoedfinanciering 13-6-2014 AGENDA. De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek AGENDA I. Kenmerken van een vastgoedfinanciering II. De vastgoedfinancieringsmarkt in Nederland III. Herontwikkelingsopgave De herontwikkelingsopgave vanuit financieringsoptiek IV. Financiering bij transformatie

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen?

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? van Vliet FAMO Regiobijeenkomsten 2011 April 2011 #1282874 Agenda BNG missie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Woonoppervlakte 65 m 2 Koopsom ,- vrij op naam TE KOOP. Capelse blok appartement Capelle aan den IJssel

Woonoppervlakte 65 m 2 Koopsom ,- vrij op naam TE KOOP. Capelse blok appartement Capelle aan den IJssel Woonoppervlakte 65 m 2 Koopsom 87.000,- vrij op naam TE KOOP Capelse blok appartement Capelle aan den IJssel OMSCHRIJVING BINNENKORT IN VERKOOP! SCHRIJF U NU IN! START VERKOOP 17 DECEMBER 2015. WONEN IN

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 presentatie april 2015 Pelle Steigenga Technische Universiteit

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013 Provincie Noord-Brabant Volle bak, dat was het in de Bois le Duczaal van het provinciehuis op 16 januari 2013. Van begin

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

TE HUUR PEPERSTRAAT 26 PURMEREND HISTORISCH WINKELPAND IN CENTRUM PURMEREND BEGANE GROND CA 150 M² BVO GEVELBREEDTE CA. 7 METER

TE HUUR PEPERSTRAAT 26 PURMEREND HISTORISCH WINKELPAND IN CENTRUM PURMEREND BEGANE GROND CA 150 M² BVO GEVELBREEDTE CA. 7 METER TE HUUR PEPERSTRAAT 26 PURMEREND HISTORISCH WINKELPAND IN CENTRUM PURMEREND BEGANE GROND CA 150 M² BVO GEVELBREEDTE CA. 7 METER HUURPRIJS 1.950- PER MAAND EXCL. BTW 1 PEPERSTRAAT 26 1441 BJ PURMEREND Te

Nadere informatie