DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN"

Transcriptie

1 DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

2 2 3

3 WE ZORGEN ERVOOR DAT WE DE RELATIE EN ZIJN BUSINESS KENNEN 4

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 05 Familiebedrijf 09 Ambitie 13 Activiteiten 17 Onderscheidend 21 Anders denken 28 Anders samenwerken 34 Anders combineren 40 Anders doen 46 Andere mogelijkheden 52 De organisatie 56 De toekomst

5 INLEIDING IS HET NIEUWE BOEK VAN GREEN. WAAROM EEN NIEUW BOEK? De vorige uitgave Levend Vastgoed was vooral het voorstellen van de jonge en energieke onderneming die met zelfvertrouwen de vastgoedmarkt betrad. De vraag Wie zijn wij stond centraal. We gaven het boek deze opvallende titel, omdat vastgoed in onze ogen altijd in beweging is en er altijd leven is in en rondom vastgoed. Dat is en blijft onze overtuiging. Ruim vier jaar na de publicatiedatum is de onderneming GREEN veranderd. Het aantal medewerkers is behoorlijk gegroeid. Maar we zijn nog steeds jong en energiek. De bestaande portefeuille is uitgebreid en we zijn ons met veel energie en inzet gaan richten op het ontwikkelen van en beleggen in tal van vastgoedprojecten. Tijd voor een nieuw boek dat een actueel beeld geeft van GREEN. omdat iedereen op zijn of haar manier onder neemt. Centraal in onze visie staat de relatie. We zorgen er voor dat we de relatie en zijn business kennen. Daardoor kunnen we met de relatie meedenken over locatie, financiering en ook de inrichting van zijn vastgoed. Dat is de toegevoegde waarde van GREEN. Om De kracht van anders denken aan u te laten zien, hebben we gekozen om de projecten vanuit een ander perspectief te fotograferen. We nemen u mee langs klassieke zwart-wit beelden en moderne kleurenfoto s, die verrassend anders uitpakken. Zo hebben wij onze visie vereeuwigd op een tijdloze manier. Per slot van rekening is GREEN er als onderdeel van het familiebedrijf V.o.Zee voor de lange termijn. De kracht van anders denken is ook anders doen. Het gaat over de wijze waarop we werken aan missie en ambities. De vraag Hoe werken wij is in dit boek onze focus. De succesformule voor ondernemen bestaat niet, Jan Zeeman Ondernemer Aart Jan Verdoold GREEN Real Estate B.V. 4 5

6 Tiel - Hoogeindsestraat 2-4 Een bijzonder pand en een bijzondere huurder. GREEN en Zeeman textielsupers ontmoeten elkaar op de Hoogeindestraat 2-4 in Tiel. Het pand zit sinds 1990 in de portefeuille en wordt gehuurd door Zeeman textielsupers. Het is een vestiging met een verhaal. Het pand werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. Na de oorlog ontwikkelde de architect W.J. van Nieuwenhuize een nieuw gebouw. Vanwege het bijzondere ontwerp kreeg de locatie in 2000 de monumentale status toegekend. 6 7

7 FAMILIEBEDRIJF GREEN REAL ESTATE B.V. IS ONDERDEEL VAN EEN FAMILIEBEDRIJF DAT ONTSTOND IN 2005 DOOR DE SAMENWERKING VAN JAN ZEEMAN EN AART JAN VERDOOLD. WE RICHTEN ONS OP DE ONTWIKKELING, AANKOOP EN HET MANAGEMENT VAN VASTGOED. GREEN maakt samen met de internationale winkel In een later stadium van een project werken we met keten Zeeman textielsupers en de investeringsmaat onderhoudspecialisten zoals loodgieters en dakbedek schappij Navitas Capital deel uit van de Verenigde kers. Partners waarderen ons om diverse redenen: Ondernemingen Zeeman (V.o.Zee). De naam GREEN is doelmatig werken, altijd denken in oplossingen en de door Jan Zeeman en Aart Jan Verdoold samen bedacht. belangen van alle betrokkenen goed voor ogen hou Saillant detail: het geel en blauw van Zeeman tex den. GREEN ambieert zaken te doen met relaties van tielsupers B.V. wordt bij mengen groen. De V.o.Zee is goede naam en faam en een mentaliteit waarin we ons de stichting die het vermogen en de bedrijven van de herkennen. We willen een stevige band met onze part familie Zeeman zeker moet stellen voor de toekomst. ners waarbij wederzijds vertrouwen tot het maximale Dat moet in de vorm van de textielsupers, het vastgoed resultaat zal leiden. Succes begint met vertrouwen. en de investeringsmaatschappij blijven renderen door ondernemerschap. GREEN en de overige staken van de V.o.Zee zijn er voor de lange termijn. We willen geen snelle winst maken GREEN heeft een duidelijke manier van werken. We ten koste van anderen. Vanuit die opvatting kun je als zijn een onderneming die groot belang hecht aan con onderneming financieel gezien ook wel eens minder tinuïteit met onze relaties. Onze externe relaties zijn hard groeien, maar ook minder hard krimpen als rela divers: huurders, projectontwikkelaars, gespeciali ties echt belangrijk worden. seerde dienstverleners, bouwconcerns en verzekeraars. Hoogeindsestraat, Tiel 8 9

8 FLOW - Amsterdam FLOW is een prachtige samenwerking tussen ondernemers en het ROC van Amsterdam. In het pand FLOW Amsterdam krijgen leerlingen de kans om met stageplekken op het gebied van bijvoorbeeld retail of horeca, praktijkervaring op te doen. Succesvolle ondernemers en nieuwsgierige leerlingen onder één dak: FLOW Amsterdam

9 AMBITIE GREEN HEEFT EEN DUIDELIJKE KERNTAAK: EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE FAMILIE ZEEMAN STRUCTUREREN IN VASTGOED. DAARBIJ AMBIËREN WE EEN STABIELE GROEI VAN HET LANGE-TERMIJN RENDEMENT VAN ONZE VASTGOEDPORTEFEUILLES. We zijn actief op diverse markten. Bij de start van onze Wat echter vandaag verstandig is, kan morgen weer onderneming was de retailmarkt onze voornaamste anders zijn. Ondernemen is werken in de wereld van focus. Logisch gelet op de kennis en ervaring van Jan morgen. Onze inschatting van die wereld van morgen Zeeman. is onder andere een overheid die meer taken over zal laten aan de private markt. Succes zal mede afhanke In de loop der jaren is GREEN zich ook gaan richten lijk zijn van het signaleren van veranderingen en de op andere segmenten zoals bedrijfsruimten, horeca mogelijkheden die deze bieden. GREEN zal kansen (hotels), woningen en maatschappelijk vastgoed. We beoordelen aan de hand van één vraag: kan een project zijn eigenaar van bijvoorbeeld het Anna van Bueren middels een stabiele groei en lange termijn rendement gebouw in Den Haag. Dit gebouw bij het station Den bijdragen aan het structureren van een deel van het Haag Centraal brengt onderwijs- en woonfuncties in vermogen van de familie Zeeman. één gebouw samen ten behoeve van Leiden University College T he Hague. Maar we investeren ook in zorgappartementen zoals het grachtenpand De Uylenburgh aan de Lauriergracht in de binnenstad van Amsterdam. Level, Leiden 12 13

10 De Gerven - Putten GREEN werd in 2007 verantwoordelijk voor de reconstructie van een deel van het centrumgebied in Putten. Het ging daarbij zowel om ontwikkeling van de supermarkt en het betreffende centrumgebied als ook om de uitvoering van de plannen. Het leidde tot een restyling van het gebied en een aantal nieuwe winkelpanden. Het nieuwe gebied sluit qua concept en bouw prima aan op het oude winkelgebied van Putten

11 ACTIVITEITEN GREEN VINDT HAAR BESTAANSRECHT IN HET BELEGGEN IN VASTGOED DOOR KOOP, EXPLOITATIE EN ONTWIKKELING TEN BEHOEVE VAN DE AAN HAAR GELIEERDE VASTGOED- VENNOOTSCHAPPEN. ONTWIKKELING GREEN wil op een ondernemende manier een aantrek GREEN is van oorsprong belegger. Maar de afgelopen kelijk beleggingsresultaat realiseren. Hierbij hoort jaren zijn we ook vastgoed gaan ontwikkelen. Daar een gecalculeerd risico door tijdig te anticiperen op naast waren we voor ontwikkelaars meedenkende zaken zoals verhuur- en debiteurenrisico s, technische eindbelegger. Het doel van ontwikkelen is het creëren risico s en ook reputatierisico s. van kwalitatief goede beleggingen ten behoeve van de eigen vastgoedportefeuille. En op een ondernemende manier resultaat realiseren betekent ook heel af en toe een onverwachte kans met AANKOOP een korte termijn actie realiseren. Dat gebeurde met De aankoop van vastgoed heeft betrekking op verschil het H&M pand in Gouda. Kort na de oplevering van de lende markten: winkels, maatschappelijk vastgoed, nieuwe winkel meldde zich onverwacht een investeer bedrijfsruimten en woningen. der die het pand van GREEN kocht. Beleggen op lange termijn betekent niet de ogen sluiten voor mogelijke PORTEFEUILLE MANAGEMENT successen of kansen op de (zeer) korte termijn. In onze visie begint goed portefeuille management met de huurder centraal stellen. GREEN verdiept zich in de business van de huurder. We begrijpen zijn activiteiten. Mede daardoor zijn we een sterke partner voor de huurder en weten we waar toegevoegde waarde wordt geleverd voor zijn zaken. 16 De Gerven, Putten 17

12 Ermelo - De Verbinding De Verbinding: een stijlvol nieuwbouw resultaat dat bestaat uit comfortabele koopappartementen en winkels

13 ONDERSCHEIDEND GREEN HEEFT ALTIJD EEN DUIDELIJKE VISIE OP VASTGOED GEHAD. IN 2009 PUBLICEERDEN WE ONS BOEK LEVEND VASTGOED. WE MAAKTEN DAARMEE HET STATEMENT DAT VAST- GOED EEN OMGEVING VERLEVENDIGT. Letterlijk: Het kan een broedplaats zijn voor economi GREEN is in toenemende mate regisseur van de hele sche groei en innovatie. En het kan de levendige open levenscyclus van een vastgoedproject. Denk daarbij bare ruimte zijn waar mensen elkaar ontmoeten. bijvoorbeeld aan grondaankoop, planontwikkeling, Centraal in onze filosofie staat de verantwoordelijk het bouwproces, de financieringsmogelijk heden, het heid voor de juiste samenhang tussen gebouw, locatie, beheertraject en ook het verhuren van vastgoed. We omgeving en gebruiker. Met deze benadering van kijken in het boekje van de ontwikkelaar, de bouwer, vast goed dragen we bij aan een inspirerende woon-, de huurder en de belegger. We begrijpen hun rol en leer- en werkomgeving. komen vervolgens tot nieuwe proposities of andere oplossingen. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld efficiency, In de eerste jaren van ons bestaan was de focus vooral een nieuwe bestemming van een project, nieuwe het beoordelen en ontwikkelen van vastgoed. We con concepten of andere financieringsvormen. stateren dat de vastgoedmarkt is veranderd. Werken in vastgoed betekent tegenwoordig rekening houden met GREEN ambieert een stevige band met zijn partners. allerlei dimensies die succes bepalen. Die ontstaat vooral door hoe wij zaken doen. Partners waarderen onze degelijkheid. Dat betekent dat we Succes vraagt meer dan alleen het beoordelen en ont grondig ons huiswerk maken, ingetogen werken en wikkelen van vastgoed. Grondaankoop, financiering, overeengekomen afspraken nakomen. Dat in combi planontwikkeling, bouw, exploitatie en verkoop zijn natie met de kracht van anders denken, anders doen, leidt aspecten die zo efficiënt mogelijk moeten worden opge tot verrassende resultaten. We geven u op de volgende zet. Dat vraagt vaak om een nieuwe benaderingswijze. pagina s een aantal voorbeelden. 20 De Verbinding, Ermelo 21

14 ANDERS DENKEN ANDERS DOEN 22 23

15 24 25

16 26 27

17 andere manier van denken over de inrichting van grote winkelgebieden. Daarbij stellen wij in alles de huurder en haar klant centraal. ANDERS DENKEN Dat begint met de naam: GoStores roept mensen letterlijk op om de verzameling van winkels te bezoeken. En dat faciliteren we optimaal met een goede bereikbaarheid. GoStores zijn uitstekend bereikbaar doordat ze nabij autosnelwegen liggen. Niemand wil een winkel zoeken. Daarom zorgen we voor een goede bewegwijzering op de uitvalswegen. En eenmaal op locatie zijn er voor de bezoekers volop gratis, ruime parkeermogelijkheden tussen groenvoorzieningen. We zijn ervan overtuigd dat mensen herkenbaarheid zoeken. Dat lukt niet met veel verschillende namen van winkels en producten op de gevel. Herkenbaar worden Ze vormen vaak de rafelrand van menige stad: de sombere betekent één naam hanteren. Op de panden staat alleen winkelboulevards met megastores. Het terrein van GoStores in een opvallend roze kleur. Inpandig voeren zaterdag winkelpubliek. De rest van de week vergeten huurders hun naam. En GREEN zoekt de formules die gebied. elkaar versterken op het gebied van wonen, outdoor, living en food. Kortom, beleving. GREEN ziet perspectief in het gat dat is ontstaan tussen de grote winkelcentra en de kleinschalige winkelgebieden Vervolgens is het zaak om de naam GoStores te laden en in de binnensteden. Voor met name deze grote te profileren: waar staat het voor. Wij willen geen acties winkelgebieden komt GREEN met een nieuwe formule: van verschillende winkeliers. Alleen GREEN voert een GoStores. actief marketingbeleid voor GoStores. We formuleren het verhaal van de GoStores. Vervolgens dragen advertenties, GREEN is als eindbelegger verantwoordelijk voor de buitenreclames en een website het verhaal uit. Alles ontwikkeling en de bouw. Maar anders is dat GREEN ook in een duidelijk herkenbare stijl en kleur. Het resultaat verantwoordelijk is voor de formule, de marketing van het van dit alles is een winkelplein met meer dan m² winkelgebied en het beheer. En dat doen we vanuit een winkelaanbod

18 30 31

19 32 33

20 termijn. Risico s met betrekking tot bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van het vastgoed komen te liggen bij de ANDERS SAMENWERKEN (private) partij die ze het beste kan beheersen. Dat werkt kostenverlagend. De PPS-constructie heeft niet alleen voordelen op het gebied van financiering, maar ook op het gebied van risicobeheer. Overheden kiezen voor zekerheden en willen daarom de volledige verantwoordelijkheid voor vastgoedprojecten in de markt leggen. Naast de eenmalige realisatie gaat het ook om de exploitatie over langere termijn. Dat betekent dat een PPS bijna altijd bestaat uit GREEN en BNG Bank zijn in 2008 een succesvolle publiek een samenwerking tussen de overheid en een consortium private samenwerking (PPS) begonnen in maatschappelijk van marktpartijen. Immers, meerdere disciplines zijn vastgoed, zoals zorgcentra en onderwijs. Een nodig: ontwerpers, bouwers, financiers, een exploitant en maatschappelijk betrokken belegger en een bank die met een beheerder. haar klanten meedenkt en meebeweegt. Voordelen zijn er ook in de operationele sfeer. Immers, Het eerste PPS-project van GREEN en de BNG Bank ook de betrokken private partijen hebben belang bij deze betrof de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor constructie met de overheid. Door de samenwerking in een het ROC Leiden. Het ging hierbij om de realisatie van zo vroeg mogelijk stadium te beginnen, kunnen private twee gebouwen. GREEN was voor het eerste gebouw de partijen direct bij aanvang hun wensen in (overheids) eindbelegger en bij het tweede gebouw de ontwikkelaar. projecten kenbaar maken. En als het gewenste einddoel is De PPS-constructie is uniek binnen de onderwijssector. overeengekomen, hebben marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Zo mogelijk Een PPS-constructie biedt een aantal voordelen. Op op de meest efficiënte manier. financieel vlak biedt de PPS-constructie langdurige zekerheden over de kosten. Opdrachtgevers hoeven Vele verlangens en eisen maken de PPS complex in de investeringen niet meer vooraf te financieren, maar uitvoering. Maar aan het succes van deze nieuwe wijze van kunnen deze over de duur van het project uitspreiden. samenwerken twijfelt GREEN geenszins. Immers, iedere Dit levert zekerheid op over de uitgaven op de langere partij doet waar hij goed in is

21 36 37

22 38 39

23 en ook de entrees van de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum. ANDERS COMBINEREN In deze dynamische omgeving, waar vastgoed letterlijk tot leven komt, is GREEN de eigenaar van het Anna van Buerengebouw en niet zonder reden. Het past in de ambitie van GREEN om projecten te ontwikkelen die midden in de maatschappij staan. En daarbij geloven we in de combinatie van studeren en wonen onder één dak. De oplevering van het gebouw staat gepland in augustus De start van het collegejaar is tevens het moment waarop het nieuwe gebouw in gebruik zal worden genomen. In het moderne pand komt de permanente vestiging van de studierichting Liberal Arts & Sciences waar (inter)nationale studenten worden opgeleid voor posities bij internationale instanties. Een studierichting die prima past bij de positionering van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Het Anna van Buerengebouw staat voor een integrale visie op studie, wonen en werken. In het gebouw komen onderwijs en 396 studentenwoningen ten behoeve van Leiden University College samen. En op de begane grond komen horeca en winkels. In deze constructie doen We bouwen graag panden die in een bepaalde context zijn alle betrokken partijen waar ze goed in zijn. Het Leiden ontwikkeld en daardoor een betekenis krijgen. Het Anna University College heeft verstand van onderwijs en van van Buerenplein naast Den Haag CS is de multifunctionele bedrijfsvoering. De Universiteit Leiden huurt zowel het ontmoetingsplek in Den Haag. Blikvanger is het nieuwe studentenprogramma als de 396 studentenwoningen voor rijksgebouw van zeventig meter hoog dat een baken van een periode van twintig jaar. De rol van GREEN is divers: licht en levendigheid moet worden. Het gebouw, met Behalve eigenaar is GREEN ook opdrachtgever voor de de bijnaam de Lampion, bevat horeca, expositieruimtes realisatie en verhuurder richting de Universiteit Leiden

24 42 43

25 44 45

26 ANDERS DOEN Ogenschijnlijk niet te realiseren, maar uiteindelijk na zeven jaar toch gelukt. De vestiging van de Zweedse modeketen Hennes & Mauritz (H&M) in Gouda is het succes van anders doen. GREEN was de ontwikkelende belegger. Voor de H&M filialen in 34 verschillende landen geldt dat ze allemaal op de perfecte A1-locatie zitten en dat er een ondergrens is voor het aantal vierkante meters winkeloppervlakte, namelijk m 2. Probleem in Gouda: de meest geschikte locatie was bezet door Zeeman textielsupers en een particulier die sinds 1 augustus 1992 de bovenetage huurde. Bovendien zou de moderne H&M winkelinrichting niet stroken met het pand dat monumentaal erfgoed is. Niet rigoureus maar constructief, doelmatig en geduldig zijn de diverse problemen opgelost. De eerste stap in een lang proces was de winkelruimte op de begane grond van de betreffende locatie beschikbaar krijgen. In goed overleg met Zeeman textielsupers verhuisde de winkel naar een andere locatie in Gouda. Ook voor de bewoonster van de bovenetage kwam met geduld en begrip een passende oplossing. Zij kon met hulp van GREEN een geschikte woning kopen elders in de binnenstad van Gouda. Daarmee kwam het pand aan de Kleiweg te Gouda vrij voor de verbouwing. Voornaamste uitdaging daarbij: de oude elementen, zoals de plafond- en balkconstructies en gedeeltes van de oude woning van het monumentale pand, combineren met nieuwe bouwonderdelen en met de moderne eisen van H&M met behoud van oude stijlelementen. De uiteenlopende wensen van de verenigde bewoners werden in goed overleg door Centrum Projecten, die namens GREEN optrad als gedelegeerd ontwikkelaar, met alle betrokkenen opgelost. Het gesprek als krachtige schakel tussen ontwikkelaar en bezorgde bewoners met ieder een verscheidenheid aan belangen. Het doel: een resultaat dat door alle betrokkenen uiteindelijk als goed wordt bestempeld. Het heeft er onder andere toe geleid dat de bewoners inspraak kregen in de bouw, waaronder de bouwvorm en de nieuwe kleurstellingen van het gebouw. Daarnaast heeft GREEN gezorgd voor een nieuw parkeerterrein voor de Slapperdel. De kern van de dialoog is wat we noemen de meervoudige partijdigheid. Hierbij werken we met en aan het vertrouwen van alle betrokkenen

27 48 49

28 50 51

29 ANDERE MOGELIJKHEDEN De herontwikkeling, Groot Baronie genaamd, is de eerste stap in een uitgebreid gemeentelijk renovatieplan van het Rijnhavengebied. Dit oude bedrijventerrein zal worden omgevormd tot één gemengd stedelijk woon-werkgebied. Groot Baronie vormt hierin een overgang tussen de bestaande woonwijken en het industriegebied en ligt daarmee op de grens van wonen en werken. Gezichtsbepalend voor Alphen aan den Rijn en industrieel erfgoed: Het pand De Baronie. Deze voormalige chocoladefabriek is een begrip voor de bewoners van Alphen aan den Rijn. De chocoladefabriek heeft de stad voorgoed veranderd. Dankzij de werkgelegenheid groeide het inwonersaantal en de stad staat nu nog steeds op de kaart als het gaat om bedrijvigheid. Het industrieel erfgoed uit de jaren twintig van de vorige eeuw ging in 2001 dicht. Het gebouw uit de begin jaren twintig, met veel gelijkenissen met de Van Nellefabriek in Rotterdam, raakte zichtbaar in verval. GREEN werd in 2006 eigenaar van het indrukwekkende gebouw. De opgave voor een rendabele exploitatie was eenvoudig: zoek nieuwe mogelijkheden voor het monumentale gebouw en breng de oude luister terug in een modern jasje. De schittering van weleer betrof niet alleen de architectuur, maar ook de sfeer van bedrijvigheid. Die combinatie van wonen en werken heeft GREEN letterlijk bij de ontwikkeling van het gebouw terug laten komen. Functiemenging en de combinatie van winkel-, kantoor- en bedrijfsruimten was vanaf dag een het uitgangspunt bij de nieuwe Baronie: de community die het was, zal hier straks weer terugkeren. Zo komt er voor de ondernemers een speciaal ondernemerscafé. In samenwerking met onder andere de gemeente Alphen aan den Rijn, een aannemersbedrijf, een architectenbureau en een woningcorporatie realiseert GREEN nu een compleet woon-, werk- en winkelgebied dat werkgelegenheid biedt aan vijfhonderd mensen. Die arbeidsplaatsen betreffen het winkel- en horecagebied (ca m 2 ) en de kantoor- of bedrijfsruimte van ruim m 2. Daarnaast worden er nog circa 34 appartementen gerealiseerd. Wonen, werken en winkelen in een historische context, maar met moderne voorzieningen onder andere op het gebied van duurzaamheid. De Baronie wordt het eerste industrieel erfgoed voorzien van een duurzame Warmte-Koude Opwekking (WKO)

30 54 55

31 DE ORGANISATIE GREEN IS EEN PLATTE ORGANISATIE DIE VERANTWOORDELIJKHEDEN ZO VEEL MOGELIJK DELEGEERT. ONZE MEDEWERKERS De dagelijkse leiding is in handen van Aart Jan W. Verdoold (algemeen directeur), Robert Jan van Hamersveld (financieel directeur) en Jan-Jeroen Schaap, portefeuilledirecteur. kennis op de terreinen treasury, financieringen en risicomanagement en ervaring in profit en non-profit organisaties treedt Robert Jan in 2013 bij GREEN in dienst. In zijn rol is hij gericht op samenwerken en heeft hij oog voor de belangen van de verschillende Bart Witzier Willem Pieter Keuning Patricia Bos Ilse Linssen (Titulair) Directeur maatschappelijk vastgoed en concepten Concern Controller Assetmanager Directiesecretaresse AART JAN VERDOOLD stakeholders waar GREEN mee werkt. Barbara Nell Management Assistente Aart Jan start in 2001 zijn carrière als medewerker bij Basis Bedrijfshuisvesting waar hij in 2004 partner wordt. Hij is dan belast met de onroerendgoedportefeuille van Jan Zeeman. In 2005, Aart Jan is inmiddels vastgoedmanager van de portefeuille, vraagt Jan Zeeman JAN-JEROEN SCHAAP Jan-Jeroen start zijn loopbaan in 1997 als makelaar commercieel vastgoed bij Basis Bedrijfshuisvesting waar hij in 2004 partner wordt. Als GREEN Real Estate B.V. wordt Sabrina van Roest Joyce Heersma Elyse Blok Pieter Dirk Ouwehand Secretaresse Secretaresse Secretaresse Property /Assetmanager om aan zijn kant van de tafel te komen zitten. De vastgoedportefeuille Zeeman is sterk gegroeid en Jan Zeeman wil verder groeien in vastgoed. Op 1 oktober 2005 starten beide ondernemers met GREEN Real Estate B.V. op gericht, neemt Jan-Jeroen de verantwoordelijkheid van Aart Jan bij Basis Bedrijfshuisvesting over als vastgoedmanager van de onroerend goed portefeuille van GREEN. Op 1 april 2010 komt Jan-Jeroen in dienst bij GREEN als portefeuilledirecteur. Zijn team zet zich dagelijks met veel enthousiasme en energie in voor de exploitatie en Klaas Jonathan Bals Sander Wallaart Koen Gerrits Martijn Borst Steven van Ginkel Property /Assetmanager Property /Assetmanager Property /Assetmanager Bouwkundig/Technisch coördinator Assistent Controller ROBERT JAN VAN HAMERSVELD Robert Jan start zijn carrière bij KPMG waar hij zes jaar als Audit Manager werkt. Daarna heeft hij diverse directie functies bij Rabobank Groep vervuld, waaronder Financieel Directeur bij Rabo Vastgoed. Met veel het zo goed mogelijk laten renderen van de totale portefeuille. Met een prioritering naar continuïteit van de kasstromen, de juiste huurder bij het juiste vastgoedobject, optimalisering van de vastgoedobjecten en goed doorzien waar kansen liggen voor verhuur of verkoop. Jaap Plokker Esther Middendorp Ellen Verdoes Inge van der Geest Financieel Medewerker Project Controller Financieel Medewerker Financieel Medewerker 56 57

32 58 59

33 DE TOEKOMST GREEN HEEFT EEN DUIDELIJKE MANIER VAN WERKEN: DOELMATIG, ALTIJD DENKEN IN OPLOSSINGEN, DE BELANGEN VAN ALLE BETROKKENEN GOED VOOR OGEN HOUDEN EN DE KLANT CENTRAAL. HET ZIJN DE WAARDEN WAARMEE WE IN EEN SNEL VERANDERENDE VASTGOEDWERELD WERKEN. Diverse ontwikkelingen hebben een blijvende invloed op de (commerciële) vastgoed markt. Om maar een voorbeeld te noemen: door de toenemende digitalisering hebben gebruikers van vastgoed minder ruimte nodig. We slaan alles op mobiele apparaten op. Een voorbeeld: decennia hadden advocatenkantoren grote gebouwen met oneindige rijen kasten vol met (wet) boeken. Dat is voorbij. In plaats van kasten staat er nu een database. Zo heeft de digitalisering een geweldig effect op de ruimtevraag. Een volgende ontwikkeling. In toenemende mate willen de gebruikers van vastgoed geen grote plek. Zij zoeken een waardevolle plek. Wat waardevol is, verschilt per gebruikerstype en haar klanten, bezoekers of relaties. De vastgoed retailmarkt ziet dalende consumentenbestedingen. Dat heeft te maken met de economie en het dalende consumentenvertrouwen. Een structurele oorzaak van deze trend is het internetwinkelen. De vraag die overblijft, is te verdelen in dagelijkse boodschappen en winkelen voor plezier. Voor fun shoppen vraagt de consument in toenemende mate winkelgebieden met een beleving, zoals de in dit boek beschreven GoStores. Net als kantoren en de winkelmarkt, krijgt maatschappelijk vastgoed te maken met veranderingen. De crisis, de (demografisch) snel veranderende samenleving en een veranderende opstelling van de overheid zijn invloedrijke factoren op de wijze waarop deze markt in de toekomst vorm gaat krijgen. Gemeenten gaan anders denken over de inhoud en realisatie van maatschappelijk vastgoed. In toenemende mate gaan zij de samenwerking aan met private partijen; ook om financiële risico s uit te sluiten. GREEN geeft vorm aan die samenwerking vanuit haar waarden: lange termijn beleggingen en continuïteit. We zijn er voor de totale levenscyclus van een project: vanaf de aankoop van grond, planontwikkeling, de realisatie van het object en een goede infrastructuur rond het project tot en met de exploitatie voor een lange termijn. Met lang durig geïndexeerde kasstromen bieden we financiële zekerheid voor de lange termijn en sluiten we de snelle korte termijn winst uit. Een voorbeeld van een dergelijk maatschappelijk vastgoed project is Level in Leiden. De dynamiek op de woningmarkt is enorm. De overheid heeft een sterke invloed op de ontwikkelingen. De kabinetsmaatregelen zorgen voor een stagnerende particuliere markt voor koopwoningen. Voorgenomen kabinetsmaatregelen zullen leiden tot een beter functionerende huurwoningmarkt. De aanpak van scheefwonen maakt huurverhoging mogelijk. Dit zal ervoor zorgen dat huishoudens in de gereguleerde huursector gaan verhuizen naar woningen die meer aansluiten bij hun wensen. GREEN ziet hier voor de toekomst een markt met mogelijkheden die ontstaan vanuit een vraag: past dit huis nog bij het inkomen van deze huurder of moet het huis dat bij deze huurder en haar inkomen past, worden gecreëerd? Deze zorg op maat - het meedenken met huurders - is ook een voorbeeld van de manier waarop GREEN met ontwikkelingen in de markt meebeweegt. Al deze zakelijke en privé-gebruikers zijn op zoek naar waardevol vastgoed. Maar de betekenis van waardevol is snel aan het veranderen. Niet langer telt het aantal vierkante meters tegen een bepaalde prijs. Het gaat in toenemende mate om de waardevolle plek op de waardevolle locatie. De plek waar mensen zich prettig voelen als ze wonen, werken en winkelen. Als belegger in vastgoed bouwen wij mee aan de toekomst van de huidige en volgende generatie. Om vastgoed te ontwikkelen, te kopen en te managen heeft GREEN altijd de relatie en zijn (eventuele) business centraal gesteld. Met die kennis kunnen we ook in de toekomst met de relatie meedenken over locatie, financiering en de inrichting van zijn vastgoed. We zorgen ervoor dat we de relatie en zijn business kennen. En daarom proberen we altijd succesvol te zijn in de wereld van morgen. Directie GREEN 60 61

34 62 63

35 COLOFON Copyright 2013 Uitgave van: GREEN Real Estate B.V., Fotografie: Off the Grid Suus Sanders, Tekst: Off the Grid, Redactie: Barbara Nell Eindredactie: Aart Jan Verdoold Vormgeving: Verheul Communicatie, Niet uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, mits hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming door de uitgever is gegeven

36 66 67

37

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met 7 4 OP EEN RIJ met Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam Dwire heeft vier architecten vijf vragen gesteld 1 Corinne Schrauwen Abken Schrauwen Architecten Misschien een beetje

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

PAMFLET 2.NL Anders Werken

PAMFLET 2.NL Anders Werken PAMFLET 2.NL Anders Werken Colofon Pamflet 2.nl Anders Werken vijftig verhalen over sociale innovatie Auteurs: Aukje Nauta, Guurtje van Sloten en Cristel van de Ven Ontwerp / lay-out: Henny Witjes Dit

Nadere informatie