Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ"

Transcriptie

1

2 Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens, algemeen directeur Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

3 Inhoud 1. De FUSIE-paradox 2. Een organisatie is een systeem 3. Even inzoomen op een aantal begrippen 1. Strategieontwikkeling / strategisch beleidsplan 2. Stuurmodel / managementmodel 3. Beleidscyclus 4. Enkele reflecties 3 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

4 1. De FUSIE-paradox De beslissing tot fusie : wordt genomen door een kleine groep mensen hoog aan de top van een organisatie op rationele gronden (schaalvergroting, economie,, ) De gevolgen van een fusie : wordt ervaren door een zeer grote groep mensen vnl. de basis van een organisatie en veroorzaakt veel emotionele reacties (tgv. onzekerheid, werkplaats wijzigt, uren wijzigen, chef/dienst wijzigt, uniform wijzigt, ) 4 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

5 2. Een organisatie is een systeem Dit systeem vraagt INZICHT en KENNIS van de spelregels Een organisatie = een SAMENHANGEND GEHEEL van : Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Wat gebeurt er indien je 1 factor NIET ontwikkelt? Wat gebeurt er als je ALLE factoren simultaan ontwikkelt? 5 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

6 ? Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + = Verwarring Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Producten & Effecten Geen samenhang & visie Strategie Scenario s & Architectuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten +? + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + = Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Producten & Effecten Chaos Geen besturing & beheersing Strategie Scenario s & Architectuur Structuur Mensen Middelen Resultaten + Processen & +? + Competenties + ICT, Geld + = Weerstand Organisatie Vaardigheden Faciliteiten Producten & Effecten Geen binding Strategie Scenario s & Architectuur Structuur Cultuur Middelen Resultaten + Processen & + Leiderschap & +? + ICT, Geld + = Ongerustheid Organisatie Basiswaarden Faciliteiten Producten & Effecten Geen vaardigheden Strategie Scenario s & Architectuur Structuur Cultuur Mensen Resultaten + Processen & + Leiderschap & + Competenties +? + = Frustratie Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Producten & Effecten Geen voorzieningen Strategie Scenario s & Architectuur Structuur Cultuur Mensen Middelen + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld +? = Nutteloosheid Geen toegevoegde Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten waarde Strategie Scenario s & Architectuur Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + = Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Producten & Effecten Groei en Verandering 6 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

7 2. Een organisatie is een systeem Een organisatie = een SAMENHANGEND GEHEEL van : Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Wat gebeurt er indien je 1 factor NIET ontwikkelt? Wat gebeurt er als je ALLE factoren simultaan ontwikkelt? Conclusies : 1. Het is niet OF OF maar EN EN! 2. Dit geldt voor ELKE organisatie (groot èn klein / alle types)! 3. Het creëren van een nieuwe organisatie als gevolg van FUSIE betekent : veranderingsmanagement dat inspeelt op de 6 factoren! 7 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

8 3. Even inzoomen op a. Strategieontwikkeling / strategisch beleidsplan (SBP) : Staat niet op zichzelf is geen DOEL op zich maar een MIDDEL tot b. Let op de samenhang met : Een stuurmodel / managementmodel (vb. EFQM, Kwadrant ) Kwaliteitszorg kwaliteitsbeleid Quality Assurance Dit alles ingebed in een beleidscyclus c. Dit alles wordt nu geïllustreerd a.d.h.v. de casus AZ Alma 8 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

9 3.b.1 Management Model: KWADRANT Managementgebieden Resultaatgebieden Leiderschap Hoe zorgen wij voor een creatief en inspirerend leiderschap, afgestemd op continue verbetering? Procesmanagement Medewerkersmanagement Hoe kunnen wij zorgen voor een optimale ontplooiing van kennis, inzet en vaardigheden? Beleid & Strategie Hoe beheersen en verbeteren wij processen? Hoe sturen wij professionals aan? medewerkers Wat vinden medewerkers belangrijk? klanten Eindresultaten Welk niveau van zorg willen wij bereiken? Welke operationele en financiële resultaten zijn belangrijk? Hoe ontwikkelen wij beleid? Hoe werken wij missie/visie optimaal uit? Wat vinden klanten belangrijk? Middelenmanagement Hoe kunnen wij middelen optimaal inzetten? de maatschappij Wat vindt de maatschappij en directe omgeving belangrijk? Leren - Sturen -Verbeteren 9 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

10 Visie op de toekomst Wie willen we zijn, wat willen we bereiken Leiderschapsstijl aanpassen aan de groeifase van je organisatie Vb. crisismanagement lange termijn management & opbouw vertrouwen met stakeholders! Leiderschap Hoe zorgen wij voor een creatief en inspirerend leiderschap, afgestemd op continue verbetering? Medewerkersmanagement Hoe kunnen wij zorgen voor een optimale ontplooiing van kennis, inzet en vaardigheden? Procesmanagement Hoe beheersen en verbeteren wij processen? Hoe sturen wij professionals aan? medewerkers Wat vinden medewerkers belangrijk? Eindresultaten Welk niveau van zorg willen wij bereiken? Welke operationele en financiële resultaten zijn belangrijk? Beleid & Strategie Hoe ontwikkelen wij beleid? Hoe werken wij missie/visie optimaal uit? klanten Wat vinden klanten belangrijk? Middelenmanagement Hoe kunnen wij middelen optimaal inzetten? de maatschappij Wat vindt de maatschappij en directe omgeving belangrijk? 10 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

11 Benodigde Middelen Mensen, Materiaal, Infrastructuur, Financiën Leiderschap Hoe zorgen wij voor een creatief en inspirerend leiderschap, afgestemd op continue verbetering? Medewerkersmanagement Hoe kunnen wij zorgen voor een optimale ontplooiing van kennis, inzet en vaardigheden? Procesmanagement Hoe beheersen en verbeteren wij processen? Hoe sturen wij professionals aan? medewerkers Wat vinden medewerkers belangrijk? Eindresultaten Welk niveau van zorg willen wij bereiken? Welke operationele en financiële resultaten zijn belangrijk? Beleid & Strategie Hoe ontwikkelen wij beleid? Hoe werken wij missie/visie optimaal uit? klanten Wat vinden klanten belangrijk? Middelenmanagement Hoe kunnen wij middelen optimaal inzetten? de maatschappij Wat vindt de maatschappij en directe omgeving belangrijk? 11 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

12 Beleidsactiviteiten Hoe gaan we te werk om de visie te realiseren Leiderschap Hoe zorgen wij voor een creatief en inspirerend leiderschap, afgestemd op continue verbetering? Medewerkersmanagement Hoe kunnen wij zorgen voor een optimale ontplooiing van kennis, inzet en vaardigheden? Procesmanagement Hoe beheersen en verbeteren wij processen? Hoe sturen wij professionals aan? medewerkers Wat vinden medewerkers belangrijk? Eindresultaten Welk niveau van zorg willen wij bereiken? Welke operationele en financiële resultaten zijn belangrijk? Beleid & Strategie Hoe ontwikkelen wij beleid? Hoe werken wij missie/visie optimaal uit? klanten Wat vinden klanten belangrijk? Middelenmanagement Hoe kunnen wij middelen optimaal inzetten? de maatschappij Wat vindt de maatschappij en directe omgeving belangrijk? 12 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

13 Opvolgen en Bijsturen Indicatoren en Boordtabellen Leiderschap Hoe zorgen wij voor een creatief en inspirerend leiderschap, afgestemd op continue verbetering? Medewerkersmanagement Hoe kunnen wij zorgen voor een optimale ontplooiing van kennis, inzet en vaardigheden? Procesmanagement Hoe beheersen en verbeteren wij processen? Hoe sturen wij professionals aan? medewerkers Wat vinden medewerkers belangrijk? Eindresultaten Welk niveau van zorg willen wij bereiken? Welke operationele en financiële resultaten zijn belangrijk? Beleid & Strategie Hoe ontwikkelen wij beleid? Hoe werken wij missie/visie optimaal uit? klanten Wat vinden klanten belangrijk? Middelenmanagement Hoe kunnen wij middelen optimaal inzetten? de maatschappij Wat vindt de maatschappij en directe omgeving belangrijk? 13 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

14 3.b.2 Voorbeeld beleidscyclus AZ Alma 14 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

15 3.b.2 Voorbeeld beleidscyclus AZ Alma 1. Opstellen strategisch plan voor beleidsperiode Neen Neen Informatieverzameling (intern/ extern) SWOT analyse Formuleren van strategische doelstellingen o.b.v. analyse Bepalen strategische projecten Sluit aan op visietekst AZ Alma? Ja Selectie v/d strategische projecten o.b.v. tijd/ prioriteit Validatie geselecteerde projecten Ja Opmaken van kosten/baten per strategisch project 1.9 Neen Validatie kosten/ baten analyses Ja Schrappen van strategische projecten Confrontatie kosten/ baten met het LTFP 1.14 Ontwikkelen alternatieve scenario s ja Neen 1.12 Zijn er alternatieve scenario s (financiering/ inhoudelijk/ timing) mogelijk? Neen 1.11 Budgettair haalbaar cfr. LTFP I Opstellen strategisch beleidsplan voor beleidsperiode = FASE 2 (opstellen jaarplannen voor resterende beleidsperiode) 1.17 Strategische projecten met voorlopige toewijzing in beleidsperiode op organisatieniveau a.d.h.v. criteria 1.16 Verzamelen argumentatie Ja Nee 1.15 Ja Validatie (jaar 1) / statusrapport (jaar 2&3) Strategisch beleidsplan 15 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

16 3.b.3 Hoe een SBP opmaken? a. Zorg voor een orgaan dat als opdracht heeft met strategie bezig te zijn vb. stuurgroep strategie, RVB, commissie strategie... = naargelang de gewoontes van het huis b. Werk volgens een methode c. Let op voor teveel strategische doelen + durf prioriteiten stellen! d. Neem voldoende tijd voor debat dit creëert draagvlak (heb je nadien nodig om het SBP gerealiseerd te krijgen) focus vooral op wat mensen verbindt NIET op de verschillen! e. Verzorg de interne & externe communicatie over dit SBP, zodat dit gekend en bekend is in & buiten de organisatie f. En vooral. VOLG OP! Denk hierbij evt. aan een softwaretool. Er zijn al genoeg SBP waar alleen stof op komt. 16 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

17 3.b.4 Hoe een SBP implementeren? a. Duidt verantwoordelijken aan per strategische doelstelling belangrijk = ownership creëren vandaar : in AZ Alma : doelstellingeneigenaars b. Leer uw team werken volgens de principes van het projectmanagement c. Wees consequent in het toewijzen van middelen (vb. investeringen, ) en mensen (arbeidstijd) : wat bijdraagt tot de realisatie van het SBP krijgt altijd hogere prioriteit! Als je deze regel niet instelt, waarom zou men dan meewerken aan een SBP? We krijgen finaal toch middelen om d. Volg op d.m.v. aangepaste rapporteringstructuren & -kanalen vast te leggen (aan wie? hoe frequent? onder welke vorm?). Denk evt. aan een sofwaretool om de voortgang van elke strategische doelstelling te kunnen registreren. e. Combineer standvastigheid met flexibiliteit : standvastigheid : nodig om na x jaar zoveel mogelijk van het SBP gerealiseerd te hebben flexibiliteit : nodig om toch tussentijds te evalueren en bij te sturen waar nodig 17 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

18 3.b.5 Hoe een SBP opvolgen, meten? Belang van gestructureerde rapportage tot op het hoogste niveau in de organisatie (vb. bij vzw = Algemene Vergadering) Voorbeeldcasus AZ Alma 18 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

19 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Status december 2008 Naam = FUNDAMENT 2o1o Goedgekeurd RvB d.d. 8 mei 2006 Goedgekeurd MR d.d. 23 mei 2006 Looptijd = 5 jaar. Van Aantal doelstellingen: 2006: : : 21 BUFFERJAAR 2009: : Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

20 Doelstellingen 2006 (1/5) Van doelstellingen (uitsplitsing) 13 doelstellingen zijn volledig afgewerkt (=+1). 3 doelstellingen zijn in uitvoering (=-1). 5 doelstellingen werden tijdelijk bevroren vanwege andere prioriteiten. 1 doelstelling werd niet gestart, vanwege de betrokkenheid van spilfiguren bij de realisatie van andere doelstellingen. SRM september 2006 SRM december 2006 SRM maart 2007 SRM juni % 24% 14% 38% 10% 5% 14% 43% 57% 48% 38% 52% 38% SRM september 2007 juni 2008 december % 9% 23% 23% 45% 5% 5% 41% 18% 54% 14% 58% SRM Strategic Review Meeting Afgewerkt In uitvoering Niet gestart Tijdelijk bevroren 20 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

21 Doelstellingen 2006 (2/5) Afgewerkt: Uitbouwen van een gynaecologische activiteit op campus Sijsele (poli en dagziekenhuis) Verhogen van het aanbod cardiologie door het voorzien van een avondraadpleging regio Brugge De contacten met de RVT s dienen verder gezet te worden als extramurale liaisongeriatrie Realisatie van het aanbod nierdialyse met de hiervoor meest opportune netwerkpartner van het fusieziekenhuis Uitbouwen van een passend plastisch en esthetisch chirurgisch aanbod Verdere uitbouw van het actuele aanbod stomatologie op campus Sijsele Uitbouwen van een voedingsconsultatie ter ondersteuning van de verschillende medische disciplines 21 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

22 Doelstellingen 2006 (3/5) Afgewerkt: Realisatie van een uniform beleid inzake klinische biologie Verdere uitbouw van de dienstverlening anatoompathologie voor zowel campus Eeklo als campus Sijsele Oprichting van een multidisciplinaire campusoverschrijdende borstkliniek, met hoofdzetel op campus Eeklo en bijzetel op campus Sijsele Uitbouwen van een dienst klinische psychologie Voeren van een verantwoord investeringsbeleid waarin vermeden wordt dat investeringen de beschikbare en de toekomstige middelen hypothekeren Ontwikkeling van een pre-hospitaaltriage cardiologie ter ondersteuning van de MUG-arts 22 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

23 Doelstellingen 2006 (4/5) In uitvoering: Ontwikkelen van een zorgtraject Morbide obesitas Realisatie van een multidisciplinair Low Risk centrum De dienst beleidsinformatie zal i.s.m. de belanghebbenden een structuur uitbouwen om op systematisch wijze beleidsinformatie ter beschikking te stellen aan de respectieve doelgroepen 23 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

24 Doelstellingen 2006 (5/5) Tijdelijk bevroren: Uitbouwen van een volwaardig multidisciplinair Regionaal Digestief Centrum Ondersteuning van de opvang van patiënten met een diabetische voet, in samenwerking met de andere betrokken specialismen Uitbouwen van een zorgpad osteoporose, in samenwerking met de dienst orthopedie Uitbouw van een consultatie reumatologie op campus Eeklo Verdere uitbouw van de urologische laparoscopische technieken op campus Sijsele en opstart ervan op campus Eeklo Niet gestart: Realisatie en verder uitbouw van een multidisciplinaire vaatkliniek, in samenwerking met cardiologen en vaatchirurgen 24 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

25 Doelstellingen 2007 (1/6) 28 doelstellingen 8 doelstellingen zijn volledig afgewerkt (=+4). 9 doelstellingen zijn in uitvoering (=-4). 7 doelstellingen werden tijdelijk bevroren vanwege andere prioriteiten. 4 doelstellingen werden nog niet gestart. 3 doelstellingen werden geschrapt, 3 andere werden verder uitgesplitst. 38% SRM september % 39% SRM december % 25% SRM maart % 29% SRM juni % 11% 55% 61% 71% 56% 29% SRM september % 11% 25% mei % 25% december % 53% 14% 47% 14% 32% SRM Strategic Review Meeting Afgewerkt In uitvoering Niet gestart Tijdelijk bevroren 25 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

26 4. Enkele reflecties a. Een fusie is als een beurscurve : OK NIET OK Verwacht veel pieken en dalen Verwacht af en toe een terugval Maar als de trend stijgend is, bouw je (de organisatie) op! 26 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

27 4. Enkele reflecties a. Een fusie is als een beurscurve b. Neem de tijd voor verandering vb. AZ Alma : 2,5 jaar voorbereiding van de integratie dan pas fusie c. Laat de betrokken medewerkers het tempo van de verandering (mee) bepalen 27 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

28 4. Enkele reflecties d. Leer (voldoende) relativeren om dit te vermijden 28 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

29 EINDE 29 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo leren inspireren Projectgroep GBZM Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie