de Schouw Het jaartje wel...? Zorgverzekering.. 6 Spelenderwijs... 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Schouw Het jaartje wel...? Zorgverzekering.. 6 Spelenderwijs... 22"

Transcriptie

1 de Schouw Januari 2015 jaargang 34 nummer 1 Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE Met ruim leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant. Het jaartje wel...? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? (Wim Kan, 1956) Geen themanummer, maar toch veel informatie en meningen over alle veranderingen vanaf 1 januari Zorgverzekering.. 6 Het venijn zit ook in 2015 vaak in de kleine letters. Theo Tromp (van de FPVG Commissie Zorg en Zorgverzekeringen) legt alle wijzigingen onder een vergrootglas. Spelenderwijs Volksmuziek en bordspelen: twee passies van Paul Holtermans. Die draagt hij ook uit: de ene via omroep Best en de ander via een spellenclub bij PVGE Best

2 de PVGE Secretariaat Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven; ; Geopend maandag t/m donderdag van 9.30 tot uur, niet op feestdagen. Buiten openingstijden bereikbaar via antwoordapparaat. Reisbureau Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven; ; Geopend voor informatie elke maandag van tot uur, behalve tijdens feestdagen en in de vakantieperiode. Bureau Kunst & Cultuur Het bureau Kunst & Cultuur is bereikbaar onder: of Individuele advisering Gratis advies (vertrouwelijk en persoonlijk). Individuele advisering kan iedere werkdag tussen en uur worden aangevraagd via Tijdens de vakantieperiode gesloten. de Afdelingen Aalst-Waalre/Valkenswaard Best e.o Eindhoven Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende Helmond e.o Nuenen c.a Son en Breugel e.o Veldhoven e.o de Schouw Tweemaandelijkse uitgave van de PVGE, Vereniging voor senioren Hoofdredacteur: Paul Holmes, Redacteuren: Mieke Timmer, Jan Peerlings, Erik de Kluizenaar, Louis Broos, Advertenties: Peter Legierse, Vormgevingadvies: Alan Palmer Druk: Drukkerij Best, Best Kalenderscoop Activiteiten en aanmeldingsdata van januari tot en met maart Afdelingsactiviteiten toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden) K&C, concert 'Raadsels van de contrabas' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'Raadsels van de contrabas' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'De klank van de natuur' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'Picknicken met Beethoven' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'Flirten met Mozart' (Bestelformulier op pagina 15) Verenigingsreizen, dagtocht Heerlen / Wittem (Aanmelding gesloten) Verenigingsreizen, dagtocht Rotterdam Aanmelding uiterlijk 22/ Verenigingsreizen, dagtocht Maastricht, ENCI Aanmelding uiterlijk 29/ Verenigingsreizen, tiendaagse reis Toscane (30/05-08/06) Aanmelding uiterlijk 22/ Eindhoven, dialezing 'Marc Chagal' Aanmelding uiterlijk 31/ Eindhoven, Op Restaurant, Parkzicht Aanmelding uiterlijk 29/ Eindhoven, dialezing 'Doorgangskamp Westerbork' Aanmelding uiterlijk 24/ Eindhoven, Op Restaurant, New Century Aanmelding uiterlijk 26/ Eindhoven, dialezing met muziek Rond het Paasverhaal Aanmelding uiterlijk 28/ Eindhoven, Op Restaurant, The Longhorn Aanmelding uiterlijk 26/ Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, lezing Symboliek in de Hollandse schilderkunst Aanmelding uiterlijk 21/ Veldhoven, twaalfdaagse busreis Baltische staten (13/06-24/06) Aanmelding uiterlijk 15/ Veldhoven, negendaagse vlieg/busreis Baltische staten (15/06-23/06) Aanmelding uiterlijk 15/01 de Schouw - pagina 2, januari 2015

3 2015, weer een ontspannen maar ook een spannend jaar Terugkijkend over 2014 mogen wij gelukkig constateren dat wij als PVGE nog steeds een gezonde ontspanningsvereniging zijn. Een Vereniging die bij alle afdelingen groeiende is omdat het aanbod van recreatieve, educatieve en belangenbehartigende activiteiten aanspreekt bij haar huidige leden en een trekpleister is voor nieuwe leden. Met alle veranderingen die met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden zal het voor sommigen van u een spannend jaar worden zal een overgangsjaar worden voor wie al zorg ontvangt. Gemeenten worden verantwoordelijk voor hen die op een of andere manier aanspraak willen maken op ondersteuning door de overheid. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat de zorgvrager en zijn netwerk zelf kunnen bijdragen. De PVGE is, soms met andere ouderenorganisaties, actief betrokken bij het organiseren of laten organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor alle ouderen. Ook wordt hard gewerkt aan het beschikbaar hebben van cliëntondersteuners om de ouderen op hun verzoek te ondersteunen bij gesprekken met functionarissen die bepalend zijn voor de invulling van de zorgvraag. Voor het vinden van dit soort ondersteuning kan op lokaal niveau contact gezocht worden met uw afdeling. Een andere wezenlijke discussie gaat over de inrichting van de derde levensfase. Natuurlijk is alles onzeker. De regering is daarbij niet voorspelbaar. De spelregels rond pensioenen en aangelegde reserves veranderen structureel. De AOW kan zo maar belast gaan worden. Als u aanspraak op intramurale zorg moet maken wordt uw eigen vermogen getoetst om te bepalen wat uw eigen bijdrage moet zijn. Wij betreuren het dat soms te gemakkelijk aan de kwaliteit van leven van senioren wordt getornd. Wat is nodig om de solidariteit tussen de generaties te behouden zonder dat de liefde van één kant komt? In uw financiële meerjarenplanning kunt u hiermee rekening houden. Daarbij komen vragen omtrent inkomen, wonen, leefomstandigheden, bezittingen, sparen en schenkingen aan de orde. Wij hopen u in de loop van dit jaar mee te kunnen nemen in deze vraagstelling met goede objectieve voorlichting. Maar het allerbelangrijkste is en blijft een goede gezondheid. Je kunt maar beter iemand helpen dan zelf aanspraak te moeten maken op de hulp van uw eigen netwerk. Wij wensen u allen een prachtig nieuw jaar toe met veel leuke en goede ontspanning binnen de PVGE en in een goede gezondheid. Caspar Rosenbaum, voorzitter PVGE de Schouw - pagina 3, januari 2015

4 In 2015 verandert er veel voor ouderen die aangewezen zijn op zorg! 2015 is een overgangsjaar, waarbij veel bij de lokale overheden komt te liggen. Bovendien moet er stevig bezuinigd worden. De Wmo zal niet meer de insteek hebben zorgen voor maar veranderen in zorgen dat. Eigen netwerken zullen worden aangesproken. Maar als er echt geen oplossing gevonden kan worden moet de lokale overheid een oplossing aanreiken. Bij het 'keukentafelgesprek' waarin de zorgvraag wordt besproken kan iedereen zich kosteloos laten ondersteunen door een cliëntondersteuner. Er zal dus maatwerk worden gevraagd en geleverd. Keukentafelgesprek Hierbij zullen er ongetwijfeld gevoelens gaan ontstaan van 'gestraft worden' voor goed gedrag en voor het hebben van een goed netwerk. Iemand die dat niet heeft zal eerder geholpen worden door de overheid. De lokale overheid zal tijd nodig hebben om dit allemaal zorgvuldig en rechtvaardig te implementeren. Er ontstaat hierbij ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Voorzieningen zullen in toenemende mate vragen om een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen. Het hebben of herstellen van goede sociale contacten zal voor velen een aandachtspunt moeten zijn. Dit was vroeger overigens zeer gebruikelijk. Onze rol als PVGE Als ouderenverenigingen zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen, en daar waar nodig of wenselijk de lokale overheid wijzen op misstanden of al dan niet vermeende onrechtvaardigheden. De contacten daarover zijn lopende. Wij vragen onze leden hun ervaringen te melden. Zo stelt u ons in staat om op de juiste manier actie te ondernemen, gericht op verbetering.... goede sociale contacten... Alle besturen van onze afdelingen zetten zich in om 2015 succesvol door te komen en de zorg voor alle ouderen in onze maatschappij verantwoord ingevuld te krijgen. Dat voortzetting van het oude beleid onbetaalbaar werd is onbetwist, maar als Nederlandse samenleving moeten we gezamenlijk in staat zijn een hoog niveau van plezierig oud worden vast te houden. Flinke inzet hiervoor mag u van uw bestuur verwachten, in het kader van belangenbehartiging. Wim Kemps, voorzitter afdeling Eindhoven Verslag van de vergadering van de Verenigingsraad De vergadering van de Verenigingsraad was gepland op 19 november. Na het toesturen van de uitnodiging bleek dat veel Verenigingsraadsleden moeite hadden om de uitgebreide informatie omtrent de verwachte realiteit 2014 en de begroting 2015 voldoende eigen te maken. Zij zouden dan niet in staat zijn om een verantwoorde goedkeuring te geven aan het gepresenteerde. Daarom heeft het bestuur voorgesteld om de vergadering van 19 november om te zetten in een informatiemiddag, waarbij uitgebreid een toelichting is gegeven op de gepresenteerde cijfers. Vervolgens is de vergadering van de Verenigingsraad doorgeschoven naar 17 december. Dit januarinummer van de Schouw gaat al op 10 december naar de drukker. Een verslag van de Verenigingsraadsvergadering van 17 december heeft dan zelfs voor een zeer vooruitstrevende redactie iets teveel van het koffiedi de Schouw - pagina 4, januari 2015

5 2015: Financieel ongewis? Vic Kerkhoff staat bekend om zijn brede kennis van feiten, achtergronden en actualiteiten. Wij publiceerden al diverse bijdragen van zijn hand, en ook op opiniepagina's van andere media neemt hij vaak stelling. Voor dit januarinummer vroegen wij hem om zijn visie op de recente berichten over pensioenen, zorgkosten, belastingen en wat dies meer zij. Foto René Manders Het nieuwe jaar is begonnen. Zonder fiscale ouderenkorting, met hogere zorgkosten (eigen risico en vaak de premie) en onduidelijkheid over de mogelijke eigen bijdrage daarin. In elk geval vergoeden de meeste verzekeraars minder fysiotherapie, hoewel dat de minst kostende maar meest effectieve vorm van therapie is bij storingen in en van het bewegingsapparaat. Pensioenen worden de komende tijd niet meer geïndexeerd. ABP en Zorg en De wereld rond in een luxe jacht... Welzijn maakten direct na de pensioendiscussie in beide Kamers bekend dat wellicht de komende tien jaar van indexering geen sprake meer kan zijn. De rekenrente blijft (zeer) laag, deflatie dreigt (Klaas Knot) en van inhalen van eerdere kortingen zal geen sprake meer zijn. De ANBO berekende dat veel gepensioneerden er sinds 2007 al 14% op achteruit zijn gegaan als gevolg van niet-indexeren en korten op het pensioen. Lans Bovenberg pleit voor een eigen pensioenpot die men zelf gaat beheren. Tel uit je winst! Als je tenminste door de bomen het bos nog kunt zien. Jackpot? Twee geleerde heren (Dietvorst en Starink) uit Tilburg spraken over de jackpotgeneratie met wie men geen medelijden hoefde te hebben. Zij bedoelden daarmee onze doelgroep, die direct na de laatste wereldoorlog is geboren. Onze generatie is inmiddels bijna 70 of die leeftijd al gepasseerd en "maakt gelukkig alleen nog gebruik van een scootmobiel of rollator" (ja, zo stond het er letterlijk), "dus dat zijn geen echte kostenmakers meer". Hun conclusie: het kan dus qua inkomen wel wat minder! Een week voor deze publicatie meldde het Eindhovens Dagblad dat het autobezit onder ouderen was verdubbeld. Langer zelfstandig wonen, dus ook een betere zelfredzaamheid waar het vervoer betreft. In tegenstelling tot dit laatste verdwijnt fiscaal de ouderenkorting, terwijl het kabinet langer zelfstandig wonen, met zorg op maat bepleitte. Dat is dan weer die vreemde tegenstelling als het gaat om ouderenbeleid. En een bevestiging dat het kabinet met veel willekeur bezig is. Langer zelfstandig moeten wonen is bij uitstek een punt waarbij een beperkte fiscale tegemoetkoming een logisch vervolg op deze beleidsmaatregel vormt. Denk aan met name onderhoud van de woning. Ouderen zijn rijk, lees je dan opnieuw als de Tilburgse pensioendeskundigen... of daarover dromen bij de vijver? aan het woord zijn. Ouderen (dus wij) waren in hun ogen de eeuwige studenten en zitten bovenop een pot met (veel) geld in de vorm van het hypotheekvrije eigen huis. Maar stenen kun je niet opeten, en zorgappartementen en andere vormen van seniorwonen zijn tot nu toe niet in grotere aantallen gebouwd. Dus het eigen huis echt verzilveren is niet of nauwelijks Het Zwitserleven gevoel... mogelijk. Afgezien van het feit dat velen nog huren en daar slaat minister Blok (heeft zijn naam mee) zijn slag met jaarlijkse extra huurverhogingen. Wat staat ons nog te wachten? Middeninkomens gaan er volgens diverse salarisbureaus dit jaar 10 tot 15 euro netto per maand op vooruit. Boven de euro op jaarbasis daalt het netto-inkomen fractioneel en dat geldt ook voor inkomens tot ca euro bruto per jaar. Pensioenen blijven echter nadrukkelijk buiten die berekening, dus reken je niet rijk! Een volgende bedreiging is een mogelijke fiscalisering van de AOW. Niet alleen gaat de AOW-leeftijd omhoog, maar er liggen in Den Haag verkennende voorstellen om de AOW weer premiedragend te maken, ook voor AOWgerechtigden. Wat betekent dat? Gewoon weer premie betalen, zoals de meesten van ons tot hun 65e ook hebben gedaan. Dat zou voor de meeste gepensioneerden echt een gat slaan in hun inkomen. Ook al wordt dat door de huidige coalitiepartners (hoe lang nog?) hevig ontkend, met PvdA-leider (hoe lang nog?) Samsom voorop. Kortom, de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn vooral diffuus en onzeker. Ook de nieuwe belastingplannen waar D66 en CDA zo sterk voor hebben gepleit. De huidige dienst is al overbelast (naheffingen!) en kan een volgende reorganisatie nauwelijks aan. Het kabinet liet bij de begrotingsbehandeling in september via premier Mark Rutte weten wij pakken alles aan. De terechte vraag is wordt dat beleid dan ook afgemaakt? En vooral: is er naast draagvlak ook voldoende draagkracht? Dat laatste betwijfel ik. Er is vooral onzekerheid als gevolg van een groter aantal hervormingen die specifieke doelgroepen, zoals de... of daarover dromen in de achtertuin? ouderen in het algemeen, ongemeen hard treffen. De vraag is hoe dat komt. Laatst hoorde ik een politicus stellen dat de blaadjes die ouderenorganisaties uitgeven vol staan met prachtige en vooral dure reisaanbiedingen naar de meest exotische bestemmingen. Als dat nog steeds kan, stelde de zegsman, dan zijn we bij jullie doelgroep nog lang niet uitgewinkeld. Vic Kerkhoff voormalig PvdA-wethouder Best de Schouw - pagina 5, januari 2015

6 De zorgverzekering in 2015 Als u deze editie van de Schouw leest heeft u ongetwijfeld het nieuwe polisblad van uw zorgverzekeraar in huis. In principe weet u dus wat u te wachten staat. Maar misschien zijn een paar zaken u toch ontgaan? In dit artikel proberen wij de belangrijkste wijzigingen, tendensen en de intenties van de minister in kaart te brengen, zowel in algemene zin als voor het zorgcollectief 1482 van IAK / VGZ waar veel PVGEleden gebruik van maken. Om de veranderingen duidelijk te maken eerst een kort historisch overzicht. Vanaf 2006 tot en met 2014 is er m.b.t. de zorgverzekering inhoudelijk voor de klant niet al te veel gewijzigd. In 2006 werd de zorg opnieuw geregeld via drie aparte wetten, te weten: De zorg waar je beter van wordt, de curatieve zorg die derhalve verzekerbaar is, valt onder de zorgverzekeringswet Zvw. Een volksverzekering met privaatrechtelijke uitvoering, met een min of meer uniforme premie en met een zorgtoeslag voor lagere inkomens. De zorg waar je niet beter van wordt, de langdurige of onverzekerbare zorg valt onder AWBZ voor bijzondere ziektekosten. Als derde de wet maatschappelijke ondersteuning Wmo, om te zorgen dat we zolang mogelijk thuis blijven wonen. Dit leek een logisch concept dat goed had moeten functioneren, maar dat was maar ten dele het geval. De Zvw werd met succes ingevoerd en ook de Wmo is na aanloopproblemen gaan functioneren. De AWBZ daarentegen was al uit zijn voegen gebarsten omdat alles wat we op zorggebied niet kwijt konden daar werd ondergebracht. Daarbij kwam nog de vergrijzing, en een heel scala ongewenste effecten (gevolgen van onbedoeld gebruik, oneigenlijk gebruik, gesjoemel met persoonsgebonden budgetten tot oplichting aan toe). Na de invoering van de Zvw in 2006 had de volgende stap moeten zijn het aanpakken van de AWBZ. Dat is echter niet gebeurd. Opeenvolgende ministers en staatssecretarissen hebben het bij bijsturen gelaten. Nederland heeft na de USA de hoogste zorgkosten in de wereld, en dat komt door de AWBZ (een tekort van circa 19 miljard). Bekijkt men alleen de curatieve zorg dan blijkt die ongeveer even duur te zijn als in de meeste andere Noord-Europese landen. Als het de politiek niet lukt om zaken onder controle te krijgen, wat doe je dan? Dan maak je een nieuw wettelijk kader. De invoering daarvan staat nu voor de deur. De AWBZ verdwijnt en wordt in feite gesplitst, een deel gaat naar de zorgverzekeringswet en een (veel kleiner) deel gaat naar de nieuwe wet langdurige zorg Wlz. De gemeentes krijgen een veel grotere rol bij de uitvoering van een en ander, zoals beschreven in het novembernummer van de Schouw. De staatssecretaris, de heer van Rijn, moest met dit gegeven volgens het regeerakkoord aan de slag. Op zich kunnen we vertrouwen op zijn capaciteiten en expertise om tot een toekomstbestendig stelsel voor de langdurige zorg te komen. Wel is het zorgelijk dat de oorspronkelijke driedeling wordt verlaten. Er komt dus in de basisverzekering een stuk langdurige zorg. Daarmee worden twee heel verschillende zaken gemengd, namelijk verzekerbare en niet verzekerbare zorg. Dat kan op termijn alleen maar leiden tot onduidelijkheid, en voor u als 'klant' tot oncontroleerbare inkomensafhankelijke effecten. Tegelijkertijd worden een aantal wijzigingen in de basisverzekering aangebracht. (Zie ook onderstaand kader.) In het kader op de volgende pagina staan opmerkingen die specifiek zijn voor het collectief Toch zijn deze in het algemeen ook relevant voor polissen van andere verzekeraars. Conclusies Op basis van alle verkregen informatie en onze ervaring uit het recente verleden komen wij tot de volgende (subjectieve) conclusies. In 2012 was de zorg al voor meer dan 80% inkomensafhankelijk en dat zal in 2015 alleen maar verder toenemen. Zorg en Inkomenspolitiek worden nog verder met elkaar vermengd: u gaat gewoon meer betalen. Dat mag 'sociaal' zijn, maar kwaliteit, bestuurbaarheid en transparantie worden er niet beter op. Het wordt alle- Wijzigingen voor 2015 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) berekent ieder jaar wat de verwachte gemiddelde stijgingen en kosten zullen zijn. Voor de volledigheid noemen wij hier de zaken die voor gepensioneerden van belang zijn voor Premies. De overheid gaat uit van een premiestijging tot 1211 per jaar. Het is zeer wel mogelijk dat voor het curatieve deel de verzekeraars zoveel financiële ruimte hebben dat er nauwelijks of geen premieverhoging nodig zal zijn voor dat deel. Maar dan komen daar de effecten van de AWBZ-splitsing bij, en die werkt wel degelijk kostenverhogend. Het verplicht eigen risico stijgt met 15 naar 375. Inkomensafhankelijke bijdragen: de 7,5% voor uitkeringsgerechtigden daalt naar 6,95%, en de 5,4% voor gepensioneerden en zelfstandigen gaat naar 4,85% De Premie Wlz komt in plaats van de AWBZ. Dit wordt 9,65%, geheven over de eerste twee belastingschijven. De AWBZ-premie was 12,65%. Deze lagere premie lijkt mooi, maar: Inkomstenbelasting. De burger gaat fors meer betalen via de inkomstenbelasting. In 2014 was de bijdrage aan de zorg 783; in 2015 stijgt dit naar AWBZ-splitsing. Wijkverpleging en thuiszorg worden voortaan vergoed vanuit de basisverzekering! Dit geldt ook voor de zintuigelijke gehandicaptenzorg en voor langdurige geestelijke gezondheidszorg bij opnames tot maximaal 3 jaar. Nieuw in de basis: geriatrische (ouderen) revalidatie, en voorwaardelijke toelating van bepaalde nieuwe behandelingen en medicijnen. We hebben hier gelukkig te maken met een versoepeling van het beleid. Werelddekking. Die stond op de tocht, maar blijft voor 2015 intact. Of dat in 2016 ook het geval zal zijn is nog zeer de vraag. Basisverzekering. Wij zien druk vanuit VWS om iedereen in de richting van de naturapolis te sturen. Vrijwel alle verzekeraars bieden nu drie versies van de basisverzekering aan. (Zie de nadere uitleg elders in dit artikel.) Rijksbijdragen. Een aantal bijdragen vanuit het Rijk zullen gaan dalen, en dat zal resulteren in extra premiestijgingen van circa 20 per jaar. de Schouw - pagina 6, januari 2015

7 maal complexer, en hierdoor wordt grensoverschrijdende zorg verder bemoeilijkt. Hetgeen strijdig is met de grondgedachte van de EU: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld. De bezuinigingen zouden tot lagere zorguitgaven moeten leiden, maar de koopkrachtontwikkeling is voor vrijwel alle gepensioneerden negatief. Wij verwijzen naar berekeningen van het Nibud, het overzicht in het Senioren Bulletin, en de website van de FPVG. Gepensioneerden, zelfs met een klein aanvullend pensioen, zijn in de ogen van de politiek 'rijk' en 'daar doet men nu wat aan'. De toegenomen complexiteit leidt er ook toe dat grote Europese verzekeraars (AXA, Allianz, Helvetia) zich niet op de Nederlandse markt begeven. Hierdoor moeten we het eigenlijk doen met een klein aantal grote Nederlandse verzekeraars, wel met veel verschillende labels. Maar of dat nou goede marktwerking is blijft de vraag... De zorgverzekering is een volksverzekering, geen gewone verzekering zoals voor een auto of een woonhuis. Daarom is het niet logisch dat De Nederlandse Bank hoge buffers eist, 'omdat dat van Brussel zou moeten'. Deze eis van DNB heeft tot onnodig hoge premies geleid. Het (verplicht) eigen risico is eigenlijk helemaal geen eigen risico. In de praktijk is het eerder een premieverhoging of verplichte bijdrage. De politiek wenste destijds geen financiële drempel (zoals verplichte betaling bij een eerste bezoek aan de huisarts), om de toegang tot de zorg niet te belemmeren. Zo zou een tweedeling in de samenleving voorkomen worden. De no-claim werd afgeschaft en het eigen risico ingevoerd. Nu, met 375, is dat 'eigen risico' zo hoog dat mensen wellicht niet naar de dokter gaan. Zij zijn bang doorgestuurd te worden naar de tweedelijnszorg, waardoor zij het hele bedrag aan eigen risico moeten betalen. Ondanks alle goede bedoelingen: toch een tweedeling. Dit lijkt geen goede manier om oneigenlijk gebruik van de voorzieningen aan te pakken. Bij de start van de Zvw in 2006 was er 'vrije artsenkeuze' en 'second opinion'. Van meet af aan zijn die onder druk komen te staan. Vorig jaar al wilde de minister, mede op aangeven van de Orde van Medische Specialisten, de second opinion uit de basisverzekering laten vervallen zonder aan te geven wat dan de besparing zou zijn. Dit werd door de Tweede Kamer maar net afgeschoten. De druk om nu alles te herleiden tot een naturapolis is niet vertrouwenwekkend. Samen met de fusies van ziekenhuizen, waardoor er minder te kiezen valt, is onze indruk dat de rechten van de klant / patiënt langzaam uitgehold worden. Dat men kan kiezen uit meerdere basisverzekeringen lijkt op grote keuzevrijheid en marktwerking, maar het is een 'vrijheid' waar op af te dingen valt. Het idee is dat de verzekeraars goed inzicht hebben waar kwaliteit wordt geleverd, vanwege hun statistische gegevens. Op zich is statistiek hier nuttig, maar hoe staat het met de medische expertise van de verzekeraar? Goede cijfers uit het verleden zijn niet per se een garantie voor goede operaties in de toekomst. In die zin is de aanpak van de minister te beperkt. Bovendien mag men de vraag stellen: hebben artsen en patiënten nog wel voldoende invloed in het overleg tussen ministerie, Nederlandse Zorg Autoriteit en verzekeraar? Vaak horen we van gepensioneerden dat men blij is met de productdifferentiatie. Men kan immers kiezen uit polissen en aanvullende verzekeringen voor senioren, hoogopgeleiden, jonggehuwden enzovoorts. Daarbinnen komen er nog allerlei extra variaties bij. Al die differentiatie heeft een keerzijde. Als iedereen gaat kiezen wat hij denkt nodig te hebben dan kom je uit bij een soort zorgsparen, niet bij het afdekken van medische risico s. Daarmee komt de veelgeroemde solidariteit onder druk te staan en wordt het voor de klant juist niet goedkoper. Nemen we alles bijeen: het beleid van de minister dat je neo-liberaal kan noemen, de marktwerking, de prominente rol van de verzekeraars, de inkomenspolitiek van het kabinet... Je vraagt je af: staat de patiënt nog wel centraal en heeft de arts nog voldoende te zeggen? Misschien vindt u onze opmerkingen te kritisch terwijl de zorg in Nederland toch prima is? Daarom tot slot een citaat uit het rapport Naar beter betaalbare zorg van de Taskforce van de minister over de hoge kosten: De excess growth blijkt in de meeste sectoren vrijwel geheel samen te vallen met groei- en remimpulsen vanuit het beleid. Een ontluisterende bevinding. Theo Tromp, namens de Commissie Zorg en Zorgverzekeringen (CZZV) van de FPVG Collectief IAK / VGZ De basispolis van collectief 1482 was tot en met 2014 een 'naturapolis', echter met een extra faciliteit: de polis had daar waar gewenst ook de werking van een 'restitutiepolis'. In 2016 gaat dit veranderen. De minister wil de naturapolis als standaard voor de basisverzekering, en dat moet wettelijk nog geregeld worden. Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar naar de nieuwe regeling. Hierdoor is de restitutiefaciliteit voor collectief 1482 komen te vervallen. Deze wijziging van de polis is misschien niet opgevallen, verzekeringsdocumenten zijn niet altijd even goed leesbaar. Verder is de polis gelijk gebleven qua inhoud. Het schrappen van de restitutiefaciliteit hoeft geen groot probleem te zijn, omdat VGZ met heel veel zorgaanbieders een contract heeft. Als alternatief kunt u wel een aparte restitutiepolis afsluiten, maar die is duurder. Uiteraard zijn wij daar niet blij mee. De drie IAK/VGZ varianten zijn: IAK Goede Keuze: naturapolis gebaseerd op een beperkt aantal zorgaanbieders; maandpremie 91,15.Dit is een nieuwe, goedkopere variant. IAK Ruime keuze: naturapolis, groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd; maandpremie 97,15 IAK Eigen Keuze: restitutiepolis; maandpremie 102,55 De vermelde premies zijn de netto premies voor collectief Over de buitenlanddekking en de aanvullende verzekeringen blijken misverstanden te bestaan. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft voor de basisverzekering de buitenlanddekking in stand: er wordt maximaal 100% uitgekeerd van de in Nederland geldende tarieven. Wat in 2016 gaat gebeuren is nog niet zeker. Met de aanvullende verzekeringen Compleet en Comfort Plus heeft u een dekking tot 200% van de geldende tarieven. Bij Comfort Plus geldt dat ook nog voor planbare of voorzienbare (niet spoedeisende) zorg, mits vooraf aan IAK om toestemming wordt gevraagd. Bedenk dat uw reisverzekering in principe alleen de eerste zorg betaalt en tot doel heeft u zo snel mogelijk weer thuis te krijgen. De verzekeraars regelen meestal onderling hoe de zaken zo nodig verrekend worden. de Schouw - pagina 7, januari 2015

8 Iets gemist? Of was u er ook? Eind november kon u gratis de 'Liever Thuis!' beurs bezoeken. Wij hebben er zelf ook rondgeneusd, en diverse interessante dingen gevonden. Natuurlijk bezochten wij eerst onze 'eigen' stand, waar een wisselende bezetting werkte aan meer bekendheid voor de PVGE. Ook luisterden wij aandachtig toen onze voorzitter, Caspar Rosenbaum, een voordracht hield over 'De economische waarde van senioren'. In de wandelgangen, zoals dat heet, merkte hij enigszins cynisch op 'dat je als senior eigenlijk moet zorgen dat je al je spaargeld opgemaakt hebt tegen de tijd dat je tachtig bent'. Gezien de huidige en voorgestelde wetgeving... Mantelzorgwoning Een goede investering is dan misschien de 'mantelzorgwoning'. Voorwaarde is wel dat de beoogde mantelzorger een niet te kleine tuin heeft, want daar wordt deze verplaatsbare woning geplaatst. Met alle aansluitingen en verdere inrichting duurt dat ongeveer een week, maar dan heb je ook wat. Stenen muren, dubbelglas, hardhouten kozijnen; goede isolatie, een prettig binnenklimaat en veel licht. Desnoods kan alles, vanaf het sluiten van de gordijnen tot en met het doorspoelen van het toilet, met een afstandsbediening geregeld worden. De voorzieningen groeien mee met de behoefte, tot het niveau van een verpleeghuis als u dat wilt. Na gebruik gaat de woning weg en komt de tuin terug. De woning kan dan weer verkocht worden voor een prijs die dicht tegen de aanschafprijs ligt. (meer informatie: Traplift om een hoekje In moderne woningen draaien trappen vaak met een vrij scherpe bocht naar de bovenverdieping. Een traplift langs de buitenkant is dan verre van ideaal, omdat niet-gehandicapte bewoners dan langs de krappe binnenbocht moeten klimmen. Wij keken dan ook met belangstelling naar een versie waarbij de traplift juist de binnenbocht neemt. De stoel draait daarbij op een kunstige manier, om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. De liftmotor loopt op een accu, die zowel boven als onder in de parkeerstand bijgeladen wordt. Zelfs als de netspanning uitvalt kom je dus veilig aan! (meer informatie: Particuliere zorgaanbieders Al wandelend op de 'Liever Thuis!' beurs in Eindhoven vond ik het aanbod particuliere zorgaanbieders opvallend. De particuliere zorg is in opmars. Vanaf 1 januari 2015 heeft iedereen met een zorgindicatie recht op een 'PersoonsGebonden Budget' (PGB), en kan daarmee zelf zijn zorg inkopen. De veranderingen in de zorg zijn vaak in het nieuws. Op radio en televisie, en ook de bladen staan er vol mee. En nu vind je op deze beurs ook een ruim aanbod aan particuliere zorgaanbieders die hun diensten aanbieden. De nadruk in de media wordt gelegd op wat er niet meer mogelijk is en wat er gaat verdwijnen. Maar de particuliere zorgaanbieders op de beurs laten zien dat zij aan mensen die zorg nodig hebben veel kunnen bieden. Deze zorgaanbieders sluiten middels een PGB rechtstreekse contracten af met hun klanten. Het doel is tevreden klanten, en dit betekent dat ze veel service bieden. U spreekt rechtstreeks met de aanbieder af wie er komt, wanneer ze komen en wat ze doen. Bent u niet tevreden kunt u direct opzeggen en naar een ander toe gaan. Door deze concurrentie zijn deze zorgaan- bieders dagelijks bezig met wat ze kunnen verbeteren naar hun klanten toe. Tot nu toe is ook onderbelicht gebleven dat mensen die gebruik maken van 'zorg in natura' dit kunnen laten omzetten in een PGB. Met name bij een herindicatie is het zinvol om door een onafhankelijke zorgmakelaar of bewindvoerder uit te laten rekenen wat voor u de verschillen zijn tussen zorg in natura en een PGB. In de meeste gevallen kunt u meer uren zorg krijgen als u gebruik maakt van een PGB, en gebruik gaat maken van een van de particuliere zorgaanbieders. Al wandelend op deze beurs heb ik genoten van het grote aantal collega s met een stand die, net als ik, u laten weten dat u wel degelijk een keuze heeft. Suzanne Verploegen Directeur Home Instead Eindhoven e.o. "Het PGB bevordert innovatie in het beschikbare zorgaanbod doordat aanbieders kunnen worden gefinancierd die niet door de gemeente zijn gecontracteerd. Door de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen voor het vormgeven van hun PGB-beleid kunnen zij experimenteren met nieuwe zorgaanbieders en nieuwe vormen van ondersteuning en jeugdhulp. Gemeenten kunnen met hun PGB-beleid inzetten om (mede) vorm te geven aan hun eigen visie op het bieden van hulp en ondersteuning aan burgers die dit echt nodig hebben. Het PGB kan het sociale beleid van de gemeente ondersteunen als zij vooraf nadenkt over de doelen die zij met het PGB-beleid wil bereiken." Transitie bureau WMO, juli 2014 de Schouw - pagina 8, januari 2015

9 Zorgelooshuis is een platform voor kennisuitwisseling en discussie met betrekking tot het zelfstandig thuis blijven wonen. Op de website staan allerlei interessante 'blogs'. Een voorbeeld geven wij hier weer. Het beroep mantelzorger Gisteren zag ik op mijn polikliniek een ruim 90-jarige patiënte met haar enig kind, een bijna 65-jarige zoon. Zij was met haar man enkele jaren geleden naar dezelfde woonplaats als die van haar zoon verhuisd zodat wij makkelijker hulp van hem konden krijgen. En dat heeft die zoon geweten Zowel patiënte als haar man zijn het laatste jaar gaan sukkelen met hun gezondheid. Door de episoden rond verschillende ziekenhuisopnames, is de zoon dit jaar al lang door zijn zorgverlofdagen heen. Hij maakte op mij een uitgeputte, maar ook onverschillige indruk. Geen pro-actieve houding, geen ik-kom-op-voor-mijn-moeder, maar wel iemand met een eigen agenda: zo-kan-het-niet-langer!! MEZZO onderscheidt vier rollen voor de mantelzorger: expert (de deskundige van het leven van de zorgvrager), schaduwcliënt (zelf ook cliënt geworden door het zorgen), partner in de zorg (zij willen vaak een stukje zorg in handen houden) en familielid. De bijna 65-jarige zoon speelde zeker nog de rol van familielid. Hij stelde zich bij de introductie ook zo voor ( dé zoon ). Gedurende het policonsult vulde hij met zijn kennis de lacunes van zijn moeder aan als expert. Maar hij wilde beslist geen partner meer zijn in de zorg voor zijn moeder. Hij dreigde duidelijk een schaduwcliënt te worden. Het afschuiven van zorgtaken door professionele hulpverleners op zijn mantelzorgschouders is hem teveel geworden. (Meer op Paul Dautzenberg, november 2014 Kunst & Cultuur Met korting naar philharmonie zuidnederland Speciaal voor leden van de PVGE maakte philharmonie zuidnederland een mooie selectie concerten waar u met korting naar toe kunt. Al deze concerten vinden plaats in Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. Inschrijven met het formulier op pagina 15. De raadsels van de contrabas Vrijdag 27 februari 2015, uur, met gratis concertinleiding uur Zondag 1 maart 2015, uur, met gratis concertinleiding uur Dirigent David Danzmayr, Contrabas Rick Stotijn Werken van De Falla, Rota en Elgar Geen mooier solo-instrument dan de contrabas van Rick Stotijn. De Nederlandse musicus is er in korte tijd in geslaagd om de raadsels van de contrabas te ontsluieren en de brombeer neer te zetten als een briljant solist. De klank van de natuur Zaterdag 25 april 2015, uur, met gratis concertinleiding uur Dirigent Kees Bakels, Studium Chorale Werken van Debussy en Mahler Toen Debussy de impressies van de Engelse schilder Whistler zag was hij verkocht. Whistler wist licht, water en de natuur in kleur te vangen. Debussy wilde dit evenaren in muziek, en ook Mahler zocht het in de klanken van de natuur. Beide componisten zijn daar wonderwel in geslaagd. Picknicken met Beethoven Dinsdag 12 mei 2015, uur, gratis concertinleiding uur Dirigent Andreas Spering, Viool Lena Neudauer Werken van Schubert, Mozart en Beethoven Beethoven's zesde symfonie schetst het beeld van een idyllische boerenpicknick op het land, compleet met ruisende beekjes en een stevige onweersbui. Een goed moment om eens te luisteren met de oren van de late achttiende en vroege negentiende eeuw. Flirten met Mozart Zondag 31 mei 2015, uur, gratis concertinleiding uur Dirigent Gábor Takács-Nagy, Cello Jean-Guihen Queyras Werken van Mozart, Dvorák, Tsjaikovski en Kodály Dit is een uitgelezen mogelijkheid om de muzikale grootheid Jean-Guihen Queyras aan het werk te horen in Dvoráks fameuze Celloconcert. Ook Tsjaikovski s flirt met Mozart is een reden om dit concert snel in de agenda te zetten. De concerten van vrijdag 27 februari en dinsdag 12 mei vallen in de serie favoriet klassiek met vele extra s. Live speelt na het concert nog een ensemble van philharmonie zuidnederland in de foyer. Uw toegangskaart geeft recht op een gratis drankje ná het concert. Een aantal musici lopen dan rond, waar u vragen aan kunt stellen. de Schouw - pagina 9, januari 2015

10 Verenigingsreizen Dagtocht Rotterdam wandeling langs moderne architectuur en bezoek aan het Maritiem Museum Donderdag 19 februari Na de koffie leidt een gids ons langs gebouwen met opvallende architectuur, die kenmerkend zijn voor de havenstad. Heel opvallend is het Centraal Station, een visitekaartje van de stad. Dit nieuwe station is ruimer van opzet dan het oude, wat wordt versterkt door een groot glazen venster met direct uitzicht op de stad. Ook het dak boven de sporen is van glas. Het station heeft een loopbrug die de zestien sporen verbindt en een nieuwe reizigerspassage van bijna 50 meter breed. Dagelijks passeren mensen het m 2 grote stationsgebied. In de stationshal is m 2 ruimte voor nieuwe winkels en kantoren, en de ondergrondse stalling biedt onderdak aan fietsen. Behalve als knooppunt, waarin alle vervoersstromen samenkomen, kreeg Rotterdam met dit stationsgebouw ook een nieuwe entree. Tijdens de wandeling bekijken wij natuurlijk ook het Weena met zijn opmerkelijke gebouwen, het Schouwburgplein en de nieuwe Markthal: het Foodwalhalla van Nederland. Vlakbij waar Rotterdam in het jaar 1270 werd gesticht verrees steen voor steen het unieke boogvormige gebouw. Kunstenaar Arno Coenen creëerde het grootste kunstwerk in Nederland: de Horn of Plenty. Met een oppervlakte van m 2 en heldere kleuren is het niet vreemd dat het ook wel de Sixtijnse kapel van Rotterdam wordt genoemd. Laat u verrassen door de architectuur en de fascinerende mogelijkheden van het nieuwe centrum: winkelen onder het grootste kunstwerk van Nederland. U heeft ruim de gelegenheid om in de Markthal of omgeving de lunch te gebruiken. Na de middagmaaltijd mag een bezoek aan het Maritiem Museum niet ontbreken. Dit museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland, waar je op historische schepen en kranen beleeft hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon. U ontdekt hier de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Na deze dag vol indrukken van architectuur en maritieme geschiedenis, zijn we rond 18:00 weer in Eindhoven. Prijs: 37,50 met Museumkaart, 44,50 zonder Museumkaart NB: Lunch is NIET inbegrepen. Betaling: zie algemene afspraken Vertrek: 08:30 uur vanaf de ingang van het Parktheater in Eindhoven Aanmelden: het inschrijfformulier moet uiterlijk zondag 22 januari binnen zijn op het PVGE-secretariaat. R 3602 Maastricht: ENCI en de Zonneberg grotten Zaterdag 18 april Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen met een rollator. U moet goed ter been zijn, en goed schoeisel dragen! Als je vanuit het noorden Maastricht nadert, dan zie je hem al liggen de Sint Pietersberg, ook wel de ENCI berg genoemd. De groeve zelf, ontstaan door het afgraven van de berg door de ENCI fabriek, is zo n 200 hectare groot. De Sint Pietersberg bestaat uit krijtgesteente. Bij ons eerste kopje koffie, op het Buitengoed Slavante' aan de voet van de berg, heeft u een prachtig uitzicht over de Maas en het Maasdal. De geschiedenis van deze plek gaat terug naar het midden van de 15e eeuw, toen hier het klooster van de Observanten werd gesticht. Hierna beginnen we de rondleiding over het ENCI-terrein, de Eerste Nederlandse Cement Industrie: een bijzonder industrieel erfgoed. Een fabriek, met grote monumentale industriële panden, sinds 1926 gelegen tussen de groene glooiingen van de Sint Pietersberg. In 2018 stopt de cementproductie. Enkele delen van het complex zijn nu al toegankelijk gemaakt voor bezoek, onder bezielende begeleiding van vroegere ENCI-medewerkers. de Schouw - pagina 10, januari 2015 De rondleiding is veelzijdig, met uitstapjes naar industrie, geologie én de transformatie van de groeve naar een voor Nederland uniek natuurgebied. Na de lunch wacht een gids ons op, voor een fascinerende tocht door het gangenstelsel Zonneberg, een deel van de gangen tellende mergelgrotten. Mensen hebben een labyrint gemaakt, door mergel te zagen en te hakken uit de oeroude laag zachte kalksteen. Door hun geheimzinnigheid en uitgestrektheid kregen de gangenstelsels bij de tientallen belegeringen van vestingstad Maastricht ook grote strategische betekenis. Bovendien hebben de gangen in oorlogstijd dienst gedaan als schuilplekken voor de bevolking van Maastricht en omstreken. In de grotten werden waterputten gegraven, een complete ziekenboeg ingericht en een bakkerij en een kapel gebouwd. De sporen daarvan zijn nog steeds te zien. In september 1944 vonden de Maastrichtenaren in de grotten een bomvrije bescherming, terwijl buiten de stad bevrijd werd. De constante temperatuur in de gangen is circa 10 graden. Een vest, trui of jas wordt dan ook dringend aangeraden, én stevig schoeisel! Prijs: 59,00 (incl.koffie en lunch) Betaling: zie algemene afspraken Vertrek: 09:00 uur vanaf de ingang van het Parktheater in Eindhoven. Rond 18:00 uur zijn we terug. Aanmelden: het inschrijfformulier moet uiterlijk donderdag 29 januari binnen zijn op het PVGE-secretariaat. R 3604

11 Verenigingsreizen Tiendaagse busreis Toscane en Florence Zaterdag 30 mei maandag 8 juni Toscane noemt men wel eens één groot openluchtmuseum, met schitterend gelegen middeleeuwse stadjes, een enorme rijkdom aan kunstschatten en heuvels vol groene cipressen, olijfbomen, wijnranken en zonnebloemen. Tijdens deze reis maakt u kennis met dit wereldberoemde Toscane: zijn kunst, zijn geschiedenis en zijn prachtige landschap De hoofdstad van Toscane, Florence, is de stad van de Renaissance, de periode die volgt op de duistere middeleeuwen. Geïnspireerd door de antieke Romeinse kunst brachten onder andere Michelangelo en Leonardo da Vinci een wedergeboorte van de klassieke idealen teweeg. De resultaten kunt u zelf beoordelen. Programma (wijzigingen voorbehouden) Dag 1 - heenreis (zaterdag 30 mei) We vertrekken vanaf het Parktheater en rijden met twee tussenstops naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland. Dag 2 - naar Montecatini Terme Via Centraal Zwitserland - Vierwoudstedenmeer - en de Gotthardtunnel rijden we naar Italië. Tegen de avond zijn we in het centrum van Montecatini Terme, waar we verblijven in Hotel Manzoni. Dag 3 - Pisa en Carrara s Morgens rijden we naar Pisa om de monumenten op het Campo te bekijken. 's Middags naar een marmergroeve in Carrara, beroemd om haar witte marmer. Dag 4 - vrije dag Als u in Montecatini blijft, raden wij u aan per kabelbaan naar Montecatini Alto te gaan, de plaats op de top van de heuvel die Montecatini Terme domineert. U kunt ook kiezen voor een excursie. Dag 5 - De Etruskische stad Volterra met prachtige witte beelden van lokaal gewonnen albast en een spectaculair uitzicht is een bezoek meer dan waard. 's Middags naar San Gimignano, een prachtig middeleeuwse stadje, bekend om de vele hoge vierkante torens. Dag 6 - dagtocht Florence De hoofdstad van Toscane herbergt vele kunstschatten. Vanaf Montecatini Terme gaan we er met de trein heen (treinreis inbegrepen, duur circa 45 minuten). Een gids leidt ons langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Onder andere de kathedraal van Santa Maria del Fiore; de San Miniato al Monte, een mooi Toscaans-Romaanse kerk, elfde eeuw; en Ponte Vecchio, de beroemde oudste brug. Daarna kunt u de stad verder verkennen, voordat we per trein terugreizen. Dag 7 - dagtocht Siena en Chiantiroute In Siena kunt u wandelen langs het Piazza del Campo, het middeleeuwse centrum met majestueuze gotische gebouwen. De terugreis naar Montecatini voert over een deel van de Chiantigiana, een van de mooiste en charmantste routes van Italië. Wij bezoeken een wijnboerderij, waar u verschillende Toscaanse wijnen kunt proeven en waar we zullen lunchen. Dag 8 - Lucca s Morgens bezoeken deze karakteristieke middeleeuwse stad, bekend om haar prachtige Romaanse kerken. We maken ook een wandelingetje over de wallen die Lucca al eeuwenlang omringen en die een oase van rust vormen. De rest van de dag kunt u naar eigen inzicht indelen. Dag 9 - naar Zuid-Duitsland Via de Brennerpas en Oostenrijk naar het overnachtingshotel in Zuid-Duitsland. Dag 10 - naar huis (maandag 8 juni) Onderweg naar Eindhoven geniet u nog van een heerlijk afscheidsdiner. Prijs: 780,00 per persoon op basis van tweepersoonskamer; toeslag eenpersoonskamer 179,00 Inbegrepen: volledige verzorging op basis van halfpension; genoemde excursies. (Niet inbegrepen: lunches; reis- en annuleringsverzekering!) Aanmelden: uw inschrijfformulier moet uiterlijk 22 januari binnen zijn op het secretariaat PVGE. (Op het formulier ook vermelden of u een rollator meeneemt!) Betaling: zie algemene voorwaarden. Vertrek: zaterdag 30 mei om 09:00 uur, Parktheater Eindhoven. R 3605 Algemene afspraken bij Verenigingsreizen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden voor alle Verenigingsreizen de volgende voorwaarden: Prijs: Inbegrepen zijn alle reiskosten, koffie/thee met gebak, entree, gidsen/ rondleidingen, attentie chauffeur(s). Aanmelden: het inschrijfformulier moet op de aangegeven datum ontvangen zijn bij het secretariaat (Kastanjelaan 400, gebouw SHF 1/2, 5616 LZ Eindhoven). Betaling: door eenmalige machtiging via het inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats. Museumkaart Bij bezoek aan musea waar deze kaart voordeel oplevert vermelden we twee prijzen, een met en een zonder kaart. Met een Museumkaart moet u zelf naar de kassa gaan; als u de kaart vergeet moet u zelf de entreeprijs betalen. de Schouw - pagina 11, januari 2015

12 Philips Harmonie Nieuwjaarsconcert Zondag 18 januari, uur; zaal open om 11 uur. Het Auditorium van de TU/e in Weense sferen: een mooie manier om het nieuwe jaar te beginnen, samen met de Philips Harmonie. Op het programma staan mooie walsen, zoals de wereldberoemde Schatzwalzer van Strauss. Maar ook Wagner en Tsjaikovski komen voorbij, met het beruchte schip 'de vliegende Hollander' en de prachtige ouverture Capriccio Italien. Verder zorgen de muzikanten nog voor een duivels verrassinkje en komen enkele vreemde gevleugelde vrienden op bezoek. Dit alles onder de bezielende leiding van chef-dirigent Matty Cilissen. De Philips Harmonie is te volgen via en Prijs aan de kassa 15; bij voorverkoop via 12,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Medewerkers van de TU/e gratis toegang op vertoon van hun badge PVGE Orkest Best Komt u meespelen? Wij zijn naarstig op zoek naar gezellige mensen die het fijn vinden om samen met ons muziek te maken. PVGE-ers uit alle afdelingen zijn bij ons welkom! Ons repertoire bestaat voornamelijk uit evergreens. Momenteel heeft ons orkest de volgende bezetting: klarinet, accordeon, alt-saxofoon, tenor-saxofoon, tenor-schuiftrombone, bariton, grote trom en djembee. Wij repeteren wekelijks in Best op donderdagochtend van uur. Wij zoeken nu vooral enthousiaste muzikanten die bugel of trompet, baritonsaxofoon, bas of basgitaar spelen. Heb je interesse of wil je nog meer informatie, neem dan contact op: Trees Brands (clubcoach), , Raph Giesen (voorzitter), , Ons huidig instrumentarium Dit zoeken we! Trees Brands en Raph Giesen Advertenties Voor plaatsingsmogelijkheden en tarieven voor uw advertentie in 'de Schouw' kunt u contact opnemen met Peter Legierse de Schouw - pagina 12, januari 2015

13 " " Donderdag 19 februari Verenigingsreis R3602 Eenmalige machtiging S PA NL Dagtocht Rotterdam Incassant: Naam:... Lidnr:... vrouw / man Partner:... Lidnr:... vrouw / man Adres:... PVGE Vereniging voor senioren Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/ LZ Eindhoven IBAN: NL 23 ABNA Telefoon: Door ondertekening van dit formulier machtigt u Neemt rollator mee: ja / nee. de PVGE om een eenmalige incasso-opdracht 'Thuisblijver' (in noodgevallen) naam / telefoon:... te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven; en verleent u uw bank toestemming om eenmalig het bedrag van uw Prijs: 37,50 p.p. met museumkaart, 44,50 zonder kaart; betaling met deze machtiging. rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de PVGE. Ondergetekende machtigt de PVGE eenmalig het totaalbedrag van Afschrijving vindt plaats omstreeks de uiterste af te laten schrijven van inschrijfdatum, met als kenmerk uw lidnummer zijn/haar rekeningnummer: gevolgd door het nummer van deze reis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen Handtekening:... acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Plaats en datum:... Dit formulier moet uiterlijk 22 januari binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Eenmalige machtiging NL Zaterdag 18 april Verenigingsreis R3604 Dagtocht Maastricht: ENCI en Zonneberg grotten S PA Incassant: Naam:... Lidnr:... vrouw / man Partner:... Lidnr:... vrouw / man Adres:... PVGE Vereniging voor senioren Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/ LZ Eindhoven IBAN: NL 23 ABNA Telefoon: Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen met een rollator! 'Thuisblijver' (in noodgevallen) naam / telefoon:... Prijs: 59,00 p.p. ; betaling met deze machtiging. Ondergetekende machtigt de PVGE eenmalig het totaalbedrag van af te laten schrijven van zijn/haar rekeningnummer: Handtekening:... Aanmelding nieuw lid Door ondertekening van dit formulier machtigt u de PVGE om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven; en verleent u uw bank toestemming om eenmalig het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de PVGE. Afschrijving vindt plaats omstreeks de uiterste inschrijfdatum, met als kenmerk uw lidnummer gevolgd door het nummer van deze reis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Plaats en datum:... Dit formulier moet uiterlijk 29 januari binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Nieuw lid: Naam:... Geboortedatum:.... Naam:... Geboortedatum:.... Straat en huisnummer:... Postcode/plaats: Telefoon:... Wil lid worden van de PVGE en verzoekt hiermee om toezending van een aanmeldingsformulier. Dit formulier indienen bij het secretariaat van de PVGE, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. Aanmelden kan ook via onze website: of telefonisch: (dagelijks uur) de Schouw - pagina 13, januari 2015

14 Zelfstandig wonen met zorg? mooie huurappartementen in bosrijk Waalre Senioren besluiten steeds vaker om hun eigen huis te verruilen voor een appartement. De beslommeringen van een eigen huis (tuinonderhoud, schilderwerk, goten, beveiliging en brandpreventie) worden ingeruild voor het wonen in een beschermde omgeving. Eeckenrhode is bestemd voor senioren die zelfstandig kunnen wonen, maar wel een breed pakket aan dienst verlening tot hun beschikking willen hebben. Eeckenrhode is ooit gebouwd voor gepensioneerden van Philips. Op Eeckenrhode komt het welzijn van de bewoners op de eerste plaats! Op Eeckenrhode is een hele infrastructuur voor professionele dienstverlening. Deze dienstverlening gaat van huishoudelijke hulp, keuken en huismeester tot 24-uurs verzorging en verpleging. Uitgangspunt voor deze dienstverlening is dat mensen zich in hun eigen woonomgeving het beste op hun gemak voelen. Irenelaan 9, Waalre t EECK_DeSchouw_adv210x105_v02.indd :08 Komt u in actie? Dan wij ook! U weet het al lang: meer bewegen is goed voor u. Maar ja, het komt er vaak niet van, zeker niet als u het telkens zelf moet organiseren. Laat ons dat doen. Kom één uur in de week naar Centrum Gezond Bewegen. Rustige lessen, speciaal voor senioren. Goed voor uw conditie, coördinatie, souplesse en zelfs voor uw humeur. Probeer maar, het werkt. Kijk even op en kom langs of maak een afspraak. Wij bieden leden van de PVGE een gratis kennismakingsles aan en 25% korting op hun eerste abonnement. Europalaan LJ Eindhoven Tel: Geen sportschool. Wel een fitnesscentrum. de Schouw - pagina 14, januari 2015

15 " Zaterdag 30 mei - maandag 8 juni Verenigingsreis R3605 Eenmalige machtiging S PA NL Tiendaagse busreis Toscane NB: Buitenlandreis, dus naam en voornamen precies vermelden zoals in uw paspoort. Naam:... Lidnr:... vrouw / man Partner:... Lidnr:... vrouw / man Adres: Telefoon: Incassant: PVGE Vereniging voor senioren Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/ LZ Eindhoven IBAN: NL 23 ABNA Neemt rollator mee: ja / nee. 'Thuisblijver' (in noodgevallen) naam / telefoon:... Ziektekostenverzekeraar / polisnummer:... Prijs: 780,00 p.p., toeslag eenpersoonskamer 179,00; betaling met deze machtiging. Ondergetekende machtigt de PVGE eenmalig het totaalbedrag van af te laten schrijven van zijn/haar rekeningnummer: Handtekening:... Bestelformulier concerten van philharmonie zuidnederland Door ondertekening van dit formulier machtigt u de PVGE om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven; en verleent u uw bank toestemming om eenmalig het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de PVGE. Afschrijving vindt plaats omstreeks de uiterste inschrijfdatum, met als kenmerk uw lidnummer gevolgd door het nummer van deze reis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Plaats en datum:... Dit formulier moet uiterlijk 22 januari binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Kunst & Cultuur Naam:... Adres: Telefoon:... Datum Rangen Kortingsprijzen 1 Aantal Totaal vrijdag 27 februari De raadsels van de contrabas zondag 1 maart De raadsels van de contrabas zaterdag 25 april De klank van de natuur dinsdag 12 mei Picknicken met Beethoven zondag 31 mei Flirten met Mozart 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 TOTAAL: 1 Uw voordeel is al berekend in bovenstaande prijzen (incl. theatertoeslag) Ondergetekende machtigt Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven voor een eenmalige automatische incasso. IBAN rekeningnummer: Ten name van:... Handtekening:... Plaats en datum:... Dit bestelformulier opsturen naar: philharmonie zuidnederland t.a.v. Anita Goedhart Antwoordnummer VB Eindhoven (NB: dus niet naar de PVGE!) de Schouw - pagina 15, januari 2015

16 Vertrouwd sparen via IAK Voor uzelf, uw kinderen, kleinkinderen of misschien zelfs voor uw achterkleinkinderen! Ga voor meer informatie, de actuele rente en direct afsluiten naar Altijd hoge rente Samen voor een perfect verzekerde toekomst de Schouw - pagina 16, januari 2015

17 Voordeelverpakking Rayovac batterijen Bij aankoop van 10 kaartjes 2,49 per kaartje (6 batterijen op een kaartje) Nergens goedkoper! Zo hoort t! Ekelhoff H o o r t o e s t e l l e n & O p t i e k Vertrouwd door eenvoud Ekelhoff Ekelhoff Hoortoestellen Hoortoestellen & Optiek & Optiek Pastoor Harkxplein 2 17 Septemberplein 1b 5614 HX Eindhoven 5691 DG Son & Breugel de Schouw - pagina 17, januari 2015

18 Seniorensteun uw steun en toeverlaat in uw latere levensfasen tel Persoonlijk, zorgzaam, accuraat en dichtbij De Horizon Uitvaartverzorging voor Veldhoven en omgeving De Horizon Uitvaartverzorging Dinie Toonders-Verberne Dinie Toonders-Verberne Tel Mobiel Tel / Dreef 1, 5504 LA Veldhoven Postadres: Sele 21, 5502 NC Veldhoven Elektrische heren- en damesfietsen! Grote inruilactie!! De laatste 3 jaar als beste of betere getest! Service, vakmanschap, kwaliteit! Ferry Kelders, manager Compleet & luxe uitvoering NX8. Frontmotor, lage instap. Bereik: tot 100/120 km Compleet & luxe uitvoering NX8. Middenmotor, lage instap. Bereik: tot 135 km Tel: Dag en nacht bereikbaar Voor een compleet en betaalbaar uitvaartpakket Scootmobielen Nieuw v.a. E 1.495,- Dit model, div. kleuren. Adviesprijs E 4.798,- Prijs VMC E 2.850,- Brommobielen DuéFirst Tel Service, vakmanschap, kwaliteit! Mari van Kasteren, techniek & verkoop Dué v.a. E 8.990,- Ligier IXO v.a. E ,- JS 50 v.a. E ,- JS RC Coupe v.a. E ,- Bezoek voor brommobielen onze showroom aan de Pisanostraat 49, Eindhoven Scootmobielen verkoop nieuw & gebruik v.a. E 350,-. Heemweg 2, Veldhoven T Jong, ambitieus, werken in de auto-tweewielerbranche? Bel ons! TEL de Schouw - pagina 18, januari 2015

19 Te huur: appartement in Calella Calella ligt in het noorden van Spanje, aan zee, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Barcelona. Aangenaam warm in de zomer en ideaal om te overwinteren. Barcelona, Girona, Vic en vele andere interessante steden zijn binnen bereik. Het appartement is rustig gelegen, op de zesde verdieping, met een groot dakterras en op loopafstand van het centrum en van het strand (6..10 minuten). Twee kamers, met een slaapbank in de woonkamer waardoor het ook voor 4 personen geschikt is. Er is Nederlandse televisieontvangst, air conditioning, ijskast, vaatwasser, wasmachine en luxe doucheruimte. Het complex heeft een eigen zwembad, en er is royale parkeerplaats in de garage onderin het gebouw. Het appartement is het hele jaar beschikbaar. Vliegen vanaf Eindhoven naar Girona of Barcelona; vandaaruit is het goed te bereiken met bus, trein of taxi. De huurprijs is afhankelijk van tijdsduur en periode van het jaar. Voor informatie bellen met Maria van Antwerpen, (eventueel GEWICHTSCONSULEN Sport, ontspan en geniet! Fitness en extra verwarmd zwembad (32 C). Zonder of met abonnement O.a.: - trainen onder begeleiding - vrij zwemmen -P.V.G.E. leden 15% korting op alle abonnementen VAN DER VALK TOUCAN SPORT & WELLNESS CENTER Aalsterweg RL Eindhoven de Schouw - pagina 19, januari 2015

20 Inschrijving 'Doorgangskamp Westerbork' maandag 9 februari, uur Naam:... Lidnummer:... Partner:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Geeft/geven zich op voor de lezing 'De geschiedenis van doorgangskamp Westerbork' in 'De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Dit formulier moet uiterlijk 24 januari in de brievenbus van de PVGE afdeling Eindhoven zijn (Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven). " SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Inschrijving 'Rond het Paasverhaal' maandag 16 maart, uur Naam:... Lidnummer:... Partner:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Geeft/geven zich op voor de lezing 'Rond het Paasverhaal in 'De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Dit formulier moet uiterlijk 28 februari in de brievenbus van de PVGE afdeling Eindhoven zijn (Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven). " SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Inschrijving 'Op Restaurant' Naam:... Lidnummer:... Partner:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon: Introducé:... Adres:... Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant' op: Ο 5 februari Restaurant Parkzicht Ο 2 april The Longhorn (aankruisen wat van toepassing is) Ο 5 maart New Century Dit formulier uiterlijk één week voor de genoemde data opsturen naar Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven. " SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Als PVGE-lid kunt u toegang krijgen tot Myshop (de Philips personeelswinkel ), ook al heeft u niet bij Philips gewerkt. Aanvraagformulier Kooprecht Myshop Onderstaand lid van de PVGE (één pas per adres) verzoekt om hem/haar kooprecht te verlenen bij de winkels van Myshop: Naam:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Aanvrager geeft PVGE toestemming daartoe bovenstaande gegevens aan Myshop bekend te maken. Handtekening:... Datum:... Dit formulier sturen naar: PVGE Vereniging voor senioren, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. de Schouw - pagina 20, januari 2015

de Schouw Het jaartje wel...? Zorgverzekering.. 6 Spelenderwijs... 22

de Schouw Het jaartje wel...? Zorgverzekering.. 6 Spelenderwijs... 22 de Schouw Januari 2015 jaargang 34 nummer 1 Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE Met ruim 10.000 leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant. Het

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten Inhoud Voorwoord Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen 1 Wat verandert er in 2016? 2 Overstappen van zorgverzekeraar: hoe doet u dit, en tot welke datum kan dat precies? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel:

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u?

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? Servicecontract Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV en 2. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? U heeft gekozen voor het sluiten van een servicecontract. Dat is een goede keuze, want daarmee

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. ZLO Strandgoed_2016_versie Pagina 1

Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. ZLO Strandgoed_2016_versie Pagina 1 . Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2016 Laatste update: 31 mei 2016 Pagina 1 Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg- en herstelhotel

Zorg- en herstelhotel Zorg- en herstelhotel udensduyn Udens Duyn biedt alle luxe van een hotel, aangevuld met de zorg die u nodig heeft. 24 uur per dag, dat geeft een prettig gevoel! Udens Duyn heet u van harte welkom! Comfortabel

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Bridgen onder de Toscaanse zon! 18 mei 2016 Of 21 september 2016. Martens Bridge Reizen. Excursiereis. Veilig op reis met Pelikaan Reizen!

Bridgen onder de Toscaanse zon! 18 mei 2016 Of 21 september 2016. Martens Bridge Reizen. Excursiereis. Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Bridgen onder de Toscaanse zon! 18 mei 2016 Of 21 september 2016 Martens Bridge Reizen Excursiereis Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Toscane, beroemd om zijn kunst, geschiedenis en aansprekende groene

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

Zorg- en herstelhotel

Zorg- en herstelhotel Zorg- en herstelhotel Udens Duyn biedt alle luxe van een hotel, aangevuld met de zorg die u nodig heeft. 24 uur per dag, dat geeft een prettig gevoel! Comfortabel herstellen, revalideren en verblijven

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis

De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis de huidige AV en collectieve zorgverzekering sluit daar niet op aan en daarom zijn er kansen

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is AEGON Ziektekosten onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit Oplegvel 1. Onderwerp Zorginkoop LVB doelgroep 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd ons duidelijk

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Langer thuis wonen en de zorg in Nederland

Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Zo lang mogelijk thuis wonen Aanleiding voor veranderingen Oplossingen vanuit de overheid Veranderende wetten en het tijdpad De rol en verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Zorghotels. Even op adem komen in een luxe en comfortabele hotelomgeving met professionele zorg

Zorghotels. Even op adem komen in een luxe en comfortabele hotelomgeving met professionele zorg Zorghotels Even op adem komen in een luxe en comfortabele hotelomgeving met professionele zorg Soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Doordat u herstellende bent van een

Nadere informatie

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af.

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af. Wanneer u bij ons komt wonen, zorgen wij ervoor dat bepaalde voorzieningen en diensten vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Zo kunt u erop rekenen dat zorgmedewerkers 24 uur per dag voor u zijn. Wanneer u

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

Arrangementen wijkbewoners

Arrangementen wijkbewoners Om het u thuis te vergemakkelijken en te veraangenamen hebben we voor u een aantal arrangementen samengesteld. Deze aangeboden arrangementen kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van uw huidige plezierige

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Onderzoek onder representatief panel datum mei 15 auteur(s) Boukje Cuelenaere Joris Mulder versie V2. classificatie CentERdata, Tilburg, 15

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie