de Schouw Het jaartje wel...? Zorgverzekering.. 6 Spelenderwijs... 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Schouw Het jaartje wel...? Zorgverzekering.. 6 Spelenderwijs... 22"

Transcriptie

1 de Schouw Januari 2015 jaargang 34 nummer 1 Tweemaandelijks verenigingsblad voor de leden van de PVGE Met ruim leden is de PVGE een van de grootste seniorenverenigingen in Zuidoost-Brabant. Het jaartje wel...? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? (Wim Kan, 1956) Geen themanummer, maar toch veel informatie en meningen over alle veranderingen vanaf 1 januari Zorgverzekering.. 6 Het venijn zit ook in 2015 vaak in de kleine letters. Theo Tromp (van de FPVG Commissie Zorg en Zorgverzekeringen) legt alle wijzigingen onder een vergrootglas. Spelenderwijs Volksmuziek en bordspelen: twee passies van Paul Holtermans. Die draagt hij ook uit: de ene via omroep Best en de ander via een spellenclub bij PVGE Best

2 de PVGE Secretariaat Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven; ; Geopend maandag t/m donderdag van 9.30 tot uur, niet op feestdagen. Buiten openingstijden bereikbaar via antwoordapparaat. Reisbureau Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven; ; Geopend voor informatie elke maandag van tot uur, behalve tijdens feestdagen en in de vakantieperiode. Bureau Kunst & Cultuur Het bureau Kunst & Cultuur is bereikbaar onder: of Individuele advisering Gratis advies (vertrouwelijk en persoonlijk). Individuele advisering kan iedere werkdag tussen en uur worden aangevraagd via Tijdens de vakantieperiode gesloten. de Afdelingen Aalst-Waalre/Valkenswaard Best e.o Eindhoven Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende Helmond e.o Nuenen c.a Son en Breugel e.o Veldhoven e.o de Schouw Tweemaandelijkse uitgave van de PVGE, Vereniging voor senioren Hoofdredacteur: Paul Holmes, Redacteuren: Mieke Timmer, Jan Peerlings, Erik de Kluizenaar, Louis Broos, Advertenties: Peter Legierse, Vormgevingadvies: Alan Palmer Druk: Drukkerij Best, Best Kalenderscoop Activiteiten en aanmeldingsdata van januari tot en met maart Afdelingsactiviteiten toegankelijk voor alle PVGE-leden (onder voorwaarden) K&C, concert 'Raadsels van de contrabas' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'Raadsels van de contrabas' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'De klank van de natuur' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'Picknicken met Beethoven' (Bestelformulier op pagina 15) K&C, concert 'Flirten met Mozart' (Bestelformulier op pagina 15) Verenigingsreizen, dagtocht Heerlen / Wittem (Aanmelding gesloten) Verenigingsreizen, dagtocht Rotterdam Aanmelding uiterlijk 22/ Verenigingsreizen, dagtocht Maastricht, ENCI Aanmelding uiterlijk 29/ Verenigingsreizen, tiendaagse reis Toscane (30/05-08/06) Aanmelding uiterlijk 22/ Eindhoven, dialezing 'Marc Chagal' Aanmelding uiterlijk 31/ Eindhoven, Op Restaurant, Parkzicht Aanmelding uiterlijk 29/ Eindhoven, dialezing 'Doorgangskamp Westerbork' Aanmelding uiterlijk 24/ Eindhoven, Op Restaurant, New Century Aanmelding uiterlijk 26/ Eindhoven, dialezing met muziek Rond het Paasverhaal Aanmelding uiterlijk 28/ Eindhoven, Op Restaurant, The Longhorn Aanmelding uiterlijk 26/ Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, lezing Symboliek in de Hollandse schilderkunst Aanmelding uiterlijk 21/ Veldhoven, twaalfdaagse busreis Baltische staten (13/06-24/06) Aanmelding uiterlijk 15/ Veldhoven, negendaagse vlieg/busreis Baltische staten (15/06-23/06) Aanmelding uiterlijk 15/01 de Schouw - pagina 2, januari 2015

3 2015, weer een ontspannen maar ook een spannend jaar Terugkijkend over 2014 mogen wij gelukkig constateren dat wij als PVGE nog steeds een gezonde ontspanningsvereniging zijn. Een Vereniging die bij alle afdelingen groeiende is omdat het aanbod van recreatieve, educatieve en belangenbehartigende activiteiten aanspreekt bij haar huidige leden en een trekpleister is voor nieuwe leden. Met alle veranderingen die met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden zal het voor sommigen van u een spannend jaar worden zal een overgangsjaar worden voor wie al zorg ontvangt. Gemeenten worden verantwoordelijk voor hen die op een of andere manier aanspraak willen maken op ondersteuning door de overheid. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat de zorgvrager en zijn netwerk zelf kunnen bijdragen. De PVGE is, soms met andere ouderenorganisaties, actief betrokken bij het organiseren of laten organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor alle ouderen. Ook wordt hard gewerkt aan het beschikbaar hebben van cliëntondersteuners om de ouderen op hun verzoek te ondersteunen bij gesprekken met functionarissen die bepalend zijn voor de invulling van de zorgvraag. Voor het vinden van dit soort ondersteuning kan op lokaal niveau contact gezocht worden met uw afdeling. Een andere wezenlijke discussie gaat over de inrichting van de derde levensfase. Natuurlijk is alles onzeker. De regering is daarbij niet voorspelbaar. De spelregels rond pensioenen en aangelegde reserves veranderen structureel. De AOW kan zo maar belast gaan worden. Als u aanspraak op intramurale zorg moet maken wordt uw eigen vermogen getoetst om te bepalen wat uw eigen bijdrage moet zijn. Wij betreuren het dat soms te gemakkelijk aan de kwaliteit van leven van senioren wordt getornd. Wat is nodig om de solidariteit tussen de generaties te behouden zonder dat de liefde van één kant komt? In uw financiële meerjarenplanning kunt u hiermee rekening houden. Daarbij komen vragen omtrent inkomen, wonen, leefomstandigheden, bezittingen, sparen en schenkingen aan de orde. Wij hopen u in de loop van dit jaar mee te kunnen nemen in deze vraagstelling met goede objectieve voorlichting. Maar het allerbelangrijkste is en blijft een goede gezondheid. Je kunt maar beter iemand helpen dan zelf aanspraak te moeten maken op de hulp van uw eigen netwerk. Wij wensen u allen een prachtig nieuw jaar toe met veel leuke en goede ontspanning binnen de PVGE en in een goede gezondheid. Caspar Rosenbaum, voorzitter PVGE de Schouw - pagina 3, januari 2015

4 In 2015 verandert er veel voor ouderen die aangewezen zijn op zorg! 2015 is een overgangsjaar, waarbij veel bij de lokale overheden komt te liggen. Bovendien moet er stevig bezuinigd worden. De Wmo zal niet meer de insteek hebben zorgen voor maar veranderen in zorgen dat. Eigen netwerken zullen worden aangesproken. Maar als er echt geen oplossing gevonden kan worden moet de lokale overheid een oplossing aanreiken. Bij het 'keukentafelgesprek' waarin de zorgvraag wordt besproken kan iedereen zich kosteloos laten ondersteunen door een cliëntondersteuner. Er zal dus maatwerk worden gevraagd en geleverd. Keukentafelgesprek Hierbij zullen er ongetwijfeld gevoelens gaan ontstaan van 'gestraft worden' voor goed gedrag en voor het hebben van een goed netwerk. Iemand die dat niet heeft zal eerder geholpen worden door de overheid. De lokale overheid zal tijd nodig hebben om dit allemaal zorgvuldig en rechtvaardig te implementeren. Er ontstaat hierbij ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Voorzieningen zullen in toenemende mate vragen om een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen. Het hebben of herstellen van goede sociale contacten zal voor velen een aandachtspunt moeten zijn. Dit was vroeger overigens zeer gebruikelijk. Onze rol als PVGE Als ouderenverenigingen zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen, en daar waar nodig of wenselijk de lokale overheid wijzen op misstanden of al dan niet vermeende onrechtvaardigheden. De contacten daarover zijn lopende. Wij vragen onze leden hun ervaringen te melden. Zo stelt u ons in staat om op de juiste manier actie te ondernemen, gericht op verbetering.... goede sociale contacten... Alle besturen van onze afdelingen zetten zich in om 2015 succesvol door te komen en de zorg voor alle ouderen in onze maatschappij verantwoord ingevuld te krijgen. Dat voortzetting van het oude beleid onbetaalbaar werd is onbetwist, maar als Nederlandse samenleving moeten we gezamenlijk in staat zijn een hoog niveau van plezierig oud worden vast te houden. Flinke inzet hiervoor mag u van uw bestuur verwachten, in het kader van belangenbehartiging. Wim Kemps, voorzitter afdeling Eindhoven Verslag van de vergadering van de Verenigingsraad De vergadering van de Verenigingsraad was gepland op 19 november. Na het toesturen van de uitnodiging bleek dat veel Verenigingsraadsleden moeite hadden om de uitgebreide informatie omtrent de verwachte realiteit 2014 en de begroting 2015 voldoende eigen te maken. Zij zouden dan niet in staat zijn om een verantwoorde goedkeuring te geven aan het gepresenteerde. Daarom heeft het bestuur voorgesteld om de vergadering van 19 november om te zetten in een informatiemiddag, waarbij uitgebreid een toelichting is gegeven op de gepresenteerde cijfers. Vervolgens is de vergadering van de Verenigingsraad doorgeschoven naar 17 december. Dit januarinummer van de Schouw gaat al op 10 december naar de drukker. Een verslag van de Verenigingsraadsvergadering van 17 december heeft dan zelfs voor een zeer vooruitstrevende redactie iets teveel van het koffiedi de Schouw - pagina 4, januari 2015

5 2015: Financieel ongewis? Vic Kerkhoff staat bekend om zijn brede kennis van feiten, achtergronden en actualiteiten. Wij publiceerden al diverse bijdragen van zijn hand, en ook op opiniepagina's van andere media neemt hij vaak stelling. Voor dit januarinummer vroegen wij hem om zijn visie op de recente berichten over pensioenen, zorgkosten, belastingen en wat dies meer zij. Foto René Manders Het nieuwe jaar is begonnen. Zonder fiscale ouderenkorting, met hogere zorgkosten (eigen risico en vaak de premie) en onduidelijkheid over de mogelijke eigen bijdrage daarin. In elk geval vergoeden de meeste verzekeraars minder fysiotherapie, hoewel dat de minst kostende maar meest effectieve vorm van therapie is bij storingen in en van het bewegingsapparaat. Pensioenen worden de komende tijd niet meer geïndexeerd. ABP en Zorg en De wereld rond in een luxe jacht... Welzijn maakten direct na de pensioendiscussie in beide Kamers bekend dat wellicht de komende tien jaar van indexering geen sprake meer kan zijn. De rekenrente blijft (zeer) laag, deflatie dreigt (Klaas Knot) en van inhalen van eerdere kortingen zal geen sprake meer zijn. De ANBO berekende dat veel gepensioneerden er sinds 2007 al 14% op achteruit zijn gegaan als gevolg van niet-indexeren en korten op het pensioen. Lans Bovenberg pleit voor een eigen pensioenpot die men zelf gaat beheren. Tel uit je winst! Als je tenminste door de bomen het bos nog kunt zien. Jackpot? Twee geleerde heren (Dietvorst en Starink) uit Tilburg spraken over de jackpotgeneratie met wie men geen medelijden hoefde te hebben. Zij bedoelden daarmee onze doelgroep, die direct na de laatste wereldoorlog is geboren. Onze generatie is inmiddels bijna 70 of die leeftijd al gepasseerd en "maakt gelukkig alleen nog gebruik van een scootmobiel of rollator" (ja, zo stond het er letterlijk), "dus dat zijn geen echte kostenmakers meer". Hun conclusie: het kan dus qua inkomen wel wat minder! Een week voor deze publicatie meldde het Eindhovens Dagblad dat het autobezit onder ouderen was verdubbeld. Langer zelfstandig wonen, dus ook een betere zelfredzaamheid waar het vervoer betreft. In tegenstelling tot dit laatste verdwijnt fiscaal de ouderenkorting, terwijl het kabinet langer zelfstandig wonen, met zorg op maat bepleitte. Dat is dan weer die vreemde tegenstelling als het gaat om ouderenbeleid. En een bevestiging dat het kabinet met veel willekeur bezig is. Langer zelfstandig moeten wonen is bij uitstek een punt waarbij een beperkte fiscale tegemoetkoming een logisch vervolg op deze beleidsmaatregel vormt. Denk aan met name onderhoud van de woning. Ouderen zijn rijk, lees je dan opnieuw als de Tilburgse pensioendeskundigen... of daarover dromen bij de vijver? aan het woord zijn. Ouderen (dus wij) waren in hun ogen de eeuwige studenten en zitten bovenop een pot met (veel) geld in de vorm van het hypotheekvrije eigen huis. Maar stenen kun je niet opeten, en zorgappartementen en andere vormen van seniorwonen zijn tot nu toe niet in grotere aantallen gebouwd. Dus het eigen huis echt verzilveren is niet of nauwelijks Het Zwitserleven gevoel... mogelijk. Afgezien van het feit dat velen nog huren en daar slaat minister Blok (heeft zijn naam mee) zijn slag met jaarlijkse extra huurverhogingen. Wat staat ons nog te wachten? Middeninkomens gaan er volgens diverse salarisbureaus dit jaar 10 tot 15 euro netto per maand op vooruit. Boven de euro op jaarbasis daalt het netto-inkomen fractioneel en dat geldt ook voor inkomens tot ca euro bruto per jaar. Pensioenen blijven echter nadrukkelijk buiten die berekening, dus reken je niet rijk! Een volgende bedreiging is een mogelijke fiscalisering van de AOW. Niet alleen gaat de AOW-leeftijd omhoog, maar er liggen in Den Haag verkennende voorstellen om de AOW weer premiedragend te maken, ook voor AOWgerechtigden. Wat betekent dat? Gewoon weer premie betalen, zoals de meesten van ons tot hun 65e ook hebben gedaan. Dat zou voor de meeste gepensioneerden echt een gat slaan in hun inkomen. Ook al wordt dat door de huidige coalitiepartners (hoe lang nog?) hevig ontkend, met PvdA-leider (hoe lang nog?) Samsom voorop. Kortom, de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn vooral diffuus en onzeker. Ook de nieuwe belastingplannen waar D66 en CDA zo sterk voor hebben gepleit. De huidige dienst is al overbelast (naheffingen!) en kan een volgende reorganisatie nauwelijks aan. Het kabinet liet bij de begrotingsbehandeling in september via premier Mark Rutte weten wij pakken alles aan. De terechte vraag is wordt dat beleid dan ook afgemaakt? En vooral: is er naast draagvlak ook voldoende draagkracht? Dat laatste betwijfel ik. Er is vooral onzekerheid als gevolg van een groter aantal hervormingen die specifieke doelgroepen, zoals de... of daarover dromen in de achtertuin? ouderen in het algemeen, ongemeen hard treffen. De vraag is hoe dat komt. Laatst hoorde ik een politicus stellen dat de blaadjes die ouderenorganisaties uitgeven vol staan met prachtige en vooral dure reisaanbiedingen naar de meest exotische bestemmingen. Als dat nog steeds kan, stelde de zegsman, dan zijn we bij jullie doelgroep nog lang niet uitgewinkeld. Vic Kerkhoff voormalig PvdA-wethouder Best de Schouw - pagina 5, januari 2015

6 De zorgverzekering in 2015 Als u deze editie van de Schouw leest heeft u ongetwijfeld het nieuwe polisblad van uw zorgverzekeraar in huis. In principe weet u dus wat u te wachten staat. Maar misschien zijn een paar zaken u toch ontgaan? In dit artikel proberen wij de belangrijkste wijzigingen, tendensen en de intenties van de minister in kaart te brengen, zowel in algemene zin als voor het zorgcollectief 1482 van IAK / VGZ waar veel PVGEleden gebruik van maken. Om de veranderingen duidelijk te maken eerst een kort historisch overzicht. Vanaf 2006 tot en met 2014 is er m.b.t. de zorgverzekering inhoudelijk voor de klant niet al te veel gewijzigd. In 2006 werd de zorg opnieuw geregeld via drie aparte wetten, te weten: De zorg waar je beter van wordt, de curatieve zorg die derhalve verzekerbaar is, valt onder de zorgverzekeringswet Zvw. Een volksverzekering met privaatrechtelijke uitvoering, met een min of meer uniforme premie en met een zorgtoeslag voor lagere inkomens. De zorg waar je niet beter van wordt, de langdurige of onverzekerbare zorg valt onder AWBZ voor bijzondere ziektekosten. Als derde de wet maatschappelijke ondersteuning Wmo, om te zorgen dat we zolang mogelijk thuis blijven wonen. Dit leek een logisch concept dat goed had moeten functioneren, maar dat was maar ten dele het geval. De Zvw werd met succes ingevoerd en ook de Wmo is na aanloopproblemen gaan functioneren. De AWBZ daarentegen was al uit zijn voegen gebarsten omdat alles wat we op zorggebied niet kwijt konden daar werd ondergebracht. Daarbij kwam nog de vergrijzing, en een heel scala ongewenste effecten (gevolgen van onbedoeld gebruik, oneigenlijk gebruik, gesjoemel met persoonsgebonden budgetten tot oplichting aan toe). Na de invoering van de Zvw in 2006 had de volgende stap moeten zijn het aanpakken van de AWBZ. Dat is echter niet gebeurd. Opeenvolgende ministers en staatssecretarissen hebben het bij bijsturen gelaten. Nederland heeft na de USA de hoogste zorgkosten in de wereld, en dat komt door de AWBZ (een tekort van circa 19 miljard). Bekijkt men alleen de curatieve zorg dan blijkt die ongeveer even duur te zijn als in de meeste andere Noord-Europese landen. Als het de politiek niet lukt om zaken onder controle te krijgen, wat doe je dan? Dan maak je een nieuw wettelijk kader. De invoering daarvan staat nu voor de deur. De AWBZ verdwijnt en wordt in feite gesplitst, een deel gaat naar de zorgverzekeringswet en een (veel kleiner) deel gaat naar de nieuwe wet langdurige zorg Wlz. De gemeentes krijgen een veel grotere rol bij de uitvoering van een en ander, zoals beschreven in het novembernummer van de Schouw. De staatssecretaris, de heer van Rijn, moest met dit gegeven volgens het regeerakkoord aan de slag. Op zich kunnen we vertrouwen op zijn capaciteiten en expertise om tot een toekomstbestendig stelsel voor de langdurige zorg te komen. Wel is het zorgelijk dat de oorspronkelijke driedeling wordt verlaten. Er komt dus in de basisverzekering een stuk langdurige zorg. Daarmee worden twee heel verschillende zaken gemengd, namelijk verzekerbare en niet verzekerbare zorg. Dat kan op termijn alleen maar leiden tot onduidelijkheid, en voor u als 'klant' tot oncontroleerbare inkomensafhankelijke effecten. Tegelijkertijd worden een aantal wijzigingen in de basisverzekering aangebracht. (Zie ook onderstaand kader.) In het kader op de volgende pagina staan opmerkingen die specifiek zijn voor het collectief Toch zijn deze in het algemeen ook relevant voor polissen van andere verzekeraars. Conclusies Op basis van alle verkregen informatie en onze ervaring uit het recente verleden komen wij tot de volgende (subjectieve) conclusies. In 2012 was de zorg al voor meer dan 80% inkomensafhankelijk en dat zal in 2015 alleen maar verder toenemen. Zorg en Inkomenspolitiek worden nog verder met elkaar vermengd: u gaat gewoon meer betalen. Dat mag 'sociaal' zijn, maar kwaliteit, bestuurbaarheid en transparantie worden er niet beter op. Het wordt alle- Wijzigingen voor 2015 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) berekent ieder jaar wat de verwachte gemiddelde stijgingen en kosten zullen zijn. Voor de volledigheid noemen wij hier de zaken die voor gepensioneerden van belang zijn voor Premies. De overheid gaat uit van een premiestijging tot 1211 per jaar. Het is zeer wel mogelijk dat voor het curatieve deel de verzekeraars zoveel financiële ruimte hebben dat er nauwelijks of geen premieverhoging nodig zal zijn voor dat deel. Maar dan komen daar de effecten van de AWBZ-splitsing bij, en die werkt wel degelijk kostenverhogend. Het verplicht eigen risico stijgt met 15 naar 375. Inkomensafhankelijke bijdragen: de 7,5% voor uitkeringsgerechtigden daalt naar 6,95%, en de 5,4% voor gepensioneerden en zelfstandigen gaat naar 4,85% De Premie Wlz komt in plaats van de AWBZ. Dit wordt 9,65%, geheven over de eerste twee belastingschijven. De AWBZ-premie was 12,65%. Deze lagere premie lijkt mooi, maar: Inkomstenbelasting. De burger gaat fors meer betalen via de inkomstenbelasting. In 2014 was de bijdrage aan de zorg 783; in 2015 stijgt dit naar AWBZ-splitsing. Wijkverpleging en thuiszorg worden voortaan vergoed vanuit de basisverzekering! Dit geldt ook voor de zintuigelijke gehandicaptenzorg en voor langdurige geestelijke gezondheidszorg bij opnames tot maximaal 3 jaar. Nieuw in de basis: geriatrische (ouderen) revalidatie, en voorwaardelijke toelating van bepaalde nieuwe behandelingen en medicijnen. We hebben hier gelukkig te maken met een versoepeling van het beleid. Werelddekking. Die stond op de tocht, maar blijft voor 2015 intact. Of dat in 2016 ook het geval zal zijn is nog zeer de vraag. Basisverzekering. Wij zien druk vanuit VWS om iedereen in de richting van de naturapolis te sturen. Vrijwel alle verzekeraars bieden nu drie versies van de basisverzekering aan. (Zie de nadere uitleg elders in dit artikel.) Rijksbijdragen. Een aantal bijdragen vanuit het Rijk zullen gaan dalen, en dat zal resulteren in extra premiestijgingen van circa 20 per jaar. de Schouw - pagina 6, januari 2015

7 maal complexer, en hierdoor wordt grensoverschrijdende zorg verder bemoeilijkt. Hetgeen strijdig is met de grondgedachte van de EU: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld. De bezuinigingen zouden tot lagere zorguitgaven moeten leiden, maar de koopkrachtontwikkeling is voor vrijwel alle gepensioneerden negatief. Wij verwijzen naar berekeningen van het Nibud, het overzicht in het Senioren Bulletin, en de website van de FPVG. Gepensioneerden, zelfs met een klein aanvullend pensioen, zijn in de ogen van de politiek 'rijk' en 'daar doet men nu wat aan'. De toegenomen complexiteit leidt er ook toe dat grote Europese verzekeraars (AXA, Allianz, Helvetia) zich niet op de Nederlandse markt begeven. Hierdoor moeten we het eigenlijk doen met een klein aantal grote Nederlandse verzekeraars, wel met veel verschillende labels. Maar of dat nou goede marktwerking is blijft de vraag... De zorgverzekering is een volksverzekering, geen gewone verzekering zoals voor een auto of een woonhuis. Daarom is het niet logisch dat De Nederlandse Bank hoge buffers eist, 'omdat dat van Brussel zou moeten'. Deze eis van DNB heeft tot onnodig hoge premies geleid. Het (verplicht) eigen risico is eigenlijk helemaal geen eigen risico. In de praktijk is het eerder een premieverhoging of verplichte bijdrage. De politiek wenste destijds geen financiële drempel (zoals verplichte betaling bij een eerste bezoek aan de huisarts), om de toegang tot de zorg niet te belemmeren. Zo zou een tweedeling in de samenleving voorkomen worden. De no-claim werd afgeschaft en het eigen risico ingevoerd. Nu, met 375, is dat 'eigen risico' zo hoog dat mensen wellicht niet naar de dokter gaan. Zij zijn bang doorgestuurd te worden naar de tweedelijnszorg, waardoor zij het hele bedrag aan eigen risico moeten betalen. Ondanks alle goede bedoelingen: toch een tweedeling. Dit lijkt geen goede manier om oneigenlijk gebruik van de voorzieningen aan te pakken. Bij de start van de Zvw in 2006 was er 'vrije artsenkeuze' en 'second opinion'. Van meet af aan zijn die onder druk komen te staan. Vorig jaar al wilde de minister, mede op aangeven van de Orde van Medische Specialisten, de second opinion uit de basisverzekering laten vervallen zonder aan te geven wat dan de besparing zou zijn. Dit werd door de Tweede Kamer maar net afgeschoten. De druk om nu alles te herleiden tot een naturapolis is niet vertrouwenwekkend. Samen met de fusies van ziekenhuizen, waardoor er minder te kiezen valt, is onze indruk dat de rechten van de klant / patiënt langzaam uitgehold worden. Dat men kan kiezen uit meerdere basisverzekeringen lijkt op grote keuzevrijheid en marktwerking, maar het is een 'vrijheid' waar op af te dingen valt. Het idee is dat de verzekeraars goed inzicht hebben waar kwaliteit wordt geleverd, vanwege hun statistische gegevens. Op zich is statistiek hier nuttig, maar hoe staat het met de medische expertise van de verzekeraar? Goede cijfers uit het verleden zijn niet per se een garantie voor goede operaties in de toekomst. In die zin is de aanpak van de minister te beperkt. Bovendien mag men de vraag stellen: hebben artsen en patiënten nog wel voldoende invloed in het overleg tussen ministerie, Nederlandse Zorg Autoriteit en verzekeraar? Vaak horen we van gepensioneerden dat men blij is met de productdifferentiatie. Men kan immers kiezen uit polissen en aanvullende verzekeringen voor senioren, hoogopgeleiden, jonggehuwden enzovoorts. Daarbinnen komen er nog allerlei extra variaties bij. Al die differentiatie heeft een keerzijde. Als iedereen gaat kiezen wat hij denkt nodig te hebben dan kom je uit bij een soort zorgsparen, niet bij het afdekken van medische risico s. Daarmee komt de veelgeroemde solidariteit onder druk te staan en wordt het voor de klant juist niet goedkoper. Nemen we alles bijeen: het beleid van de minister dat je neo-liberaal kan noemen, de marktwerking, de prominente rol van de verzekeraars, de inkomenspolitiek van het kabinet... Je vraagt je af: staat de patiënt nog wel centraal en heeft de arts nog voldoende te zeggen? Misschien vindt u onze opmerkingen te kritisch terwijl de zorg in Nederland toch prima is? Daarom tot slot een citaat uit het rapport Naar beter betaalbare zorg van de Taskforce van de minister over de hoge kosten: De excess growth blijkt in de meeste sectoren vrijwel geheel samen te vallen met groei- en remimpulsen vanuit het beleid. Een ontluisterende bevinding. Theo Tromp, namens de Commissie Zorg en Zorgverzekeringen (CZZV) van de FPVG Collectief IAK / VGZ De basispolis van collectief 1482 was tot en met 2014 een 'naturapolis', echter met een extra faciliteit: de polis had daar waar gewenst ook de werking van een 'restitutiepolis'. In 2016 gaat dit veranderen. De minister wil de naturapolis als standaard voor de basisverzekering, en dat moet wettelijk nog geregeld worden. Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar naar de nieuwe regeling. Hierdoor is de restitutiefaciliteit voor collectief 1482 komen te vervallen. Deze wijziging van de polis is misschien niet opgevallen, verzekeringsdocumenten zijn niet altijd even goed leesbaar. Verder is de polis gelijk gebleven qua inhoud. Het schrappen van de restitutiefaciliteit hoeft geen groot probleem te zijn, omdat VGZ met heel veel zorgaanbieders een contract heeft. Als alternatief kunt u wel een aparte restitutiepolis afsluiten, maar die is duurder. Uiteraard zijn wij daar niet blij mee. De drie IAK/VGZ varianten zijn: IAK Goede Keuze: naturapolis gebaseerd op een beperkt aantal zorgaanbieders; maandpremie 91,15.Dit is een nieuwe, goedkopere variant. IAK Ruime keuze: naturapolis, groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd; maandpremie 97,15 IAK Eigen Keuze: restitutiepolis; maandpremie 102,55 De vermelde premies zijn de netto premies voor collectief Over de buitenlanddekking en de aanvullende verzekeringen blijken misverstanden te bestaan. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft voor de basisverzekering de buitenlanddekking in stand: er wordt maximaal 100% uitgekeerd van de in Nederland geldende tarieven. Wat in 2016 gaat gebeuren is nog niet zeker. Met de aanvullende verzekeringen Compleet en Comfort Plus heeft u een dekking tot 200% van de geldende tarieven. Bij Comfort Plus geldt dat ook nog voor planbare of voorzienbare (niet spoedeisende) zorg, mits vooraf aan IAK om toestemming wordt gevraagd. Bedenk dat uw reisverzekering in principe alleen de eerste zorg betaalt en tot doel heeft u zo snel mogelijk weer thuis te krijgen. De verzekeraars regelen meestal onderling hoe de zaken zo nodig verrekend worden. de Schouw - pagina 7, januari 2015

8 Iets gemist? Of was u er ook? Eind november kon u gratis de 'Liever Thuis!' beurs bezoeken. Wij hebben er zelf ook rondgeneusd, en diverse interessante dingen gevonden. Natuurlijk bezochten wij eerst onze 'eigen' stand, waar een wisselende bezetting werkte aan meer bekendheid voor de PVGE. Ook luisterden wij aandachtig toen onze voorzitter, Caspar Rosenbaum, een voordracht hield over 'De economische waarde van senioren'. In de wandelgangen, zoals dat heet, merkte hij enigszins cynisch op 'dat je als senior eigenlijk moet zorgen dat je al je spaargeld opgemaakt hebt tegen de tijd dat je tachtig bent'. Gezien de huidige en voorgestelde wetgeving... Mantelzorgwoning Een goede investering is dan misschien de 'mantelzorgwoning'. Voorwaarde is wel dat de beoogde mantelzorger een niet te kleine tuin heeft, want daar wordt deze verplaatsbare woning geplaatst. Met alle aansluitingen en verdere inrichting duurt dat ongeveer een week, maar dan heb je ook wat. Stenen muren, dubbelglas, hardhouten kozijnen; goede isolatie, een prettig binnenklimaat en veel licht. Desnoods kan alles, vanaf het sluiten van de gordijnen tot en met het doorspoelen van het toilet, met een afstandsbediening geregeld worden. De voorzieningen groeien mee met de behoefte, tot het niveau van een verpleeghuis als u dat wilt. Na gebruik gaat de woning weg en komt de tuin terug. De woning kan dan weer verkocht worden voor een prijs die dicht tegen de aanschafprijs ligt. (meer informatie: Traplift om een hoekje In moderne woningen draaien trappen vaak met een vrij scherpe bocht naar de bovenverdieping. Een traplift langs de buitenkant is dan verre van ideaal, omdat niet-gehandicapte bewoners dan langs de krappe binnenbocht moeten klimmen. Wij keken dan ook met belangstelling naar een versie waarbij de traplift juist de binnenbocht neemt. De stoel draait daarbij op een kunstige manier, om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. De liftmotor loopt op een accu, die zowel boven als onder in de parkeerstand bijgeladen wordt. Zelfs als de netspanning uitvalt kom je dus veilig aan! (meer informatie: Particuliere zorgaanbieders Al wandelend op de 'Liever Thuis!' beurs in Eindhoven vond ik het aanbod particuliere zorgaanbieders opvallend. De particuliere zorg is in opmars. Vanaf 1 januari 2015 heeft iedereen met een zorgindicatie recht op een 'PersoonsGebonden Budget' (PGB), en kan daarmee zelf zijn zorg inkopen. De veranderingen in de zorg zijn vaak in het nieuws. Op radio en televisie, en ook de bladen staan er vol mee. En nu vind je op deze beurs ook een ruim aanbod aan particuliere zorgaanbieders die hun diensten aanbieden. De nadruk in de media wordt gelegd op wat er niet meer mogelijk is en wat er gaat verdwijnen. Maar de particuliere zorgaanbieders op de beurs laten zien dat zij aan mensen die zorg nodig hebben veel kunnen bieden. Deze zorgaanbieders sluiten middels een PGB rechtstreekse contracten af met hun klanten. Het doel is tevreden klanten, en dit betekent dat ze veel service bieden. U spreekt rechtstreeks met de aanbieder af wie er komt, wanneer ze komen en wat ze doen. Bent u niet tevreden kunt u direct opzeggen en naar een ander toe gaan. Door deze concurrentie zijn deze zorgaan- bieders dagelijks bezig met wat ze kunnen verbeteren naar hun klanten toe. Tot nu toe is ook onderbelicht gebleven dat mensen die gebruik maken van 'zorg in natura' dit kunnen laten omzetten in een PGB. Met name bij een herindicatie is het zinvol om door een onafhankelijke zorgmakelaar of bewindvoerder uit te laten rekenen wat voor u de verschillen zijn tussen zorg in natura en een PGB. In de meeste gevallen kunt u meer uren zorg krijgen als u gebruik maakt van een PGB, en gebruik gaat maken van een van de particuliere zorgaanbieders. Al wandelend op deze beurs heb ik genoten van het grote aantal collega s met een stand die, net als ik, u laten weten dat u wel degelijk een keuze heeft. Suzanne Verploegen Directeur Home Instead Eindhoven e.o. "Het PGB bevordert innovatie in het beschikbare zorgaanbod doordat aanbieders kunnen worden gefinancierd die niet door de gemeente zijn gecontracteerd. Door de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen voor het vormgeven van hun PGB-beleid kunnen zij experimenteren met nieuwe zorgaanbieders en nieuwe vormen van ondersteuning en jeugdhulp. Gemeenten kunnen met hun PGB-beleid inzetten om (mede) vorm te geven aan hun eigen visie op het bieden van hulp en ondersteuning aan burgers die dit echt nodig hebben. Het PGB kan het sociale beleid van de gemeente ondersteunen als zij vooraf nadenkt over de doelen die zij met het PGB-beleid wil bereiken." Transitie bureau WMO, juli 2014 de Schouw - pagina 8, januari 2015

9 Zorgelooshuis is een platform voor kennisuitwisseling en discussie met betrekking tot het zelfstandig thuis blijven wonen. Op de website staan allerlei interessante 'blogs'. Een voorbeeld geven wij hier weer. Het beroep mantelzorger Gisteren zag ik op mijn polikliniek een ruim 90-jarige patiënte met haar enig kind, een bijna 65-jarige zoon. Zij was met haar man enkele jaren geleden naar dezelfde woonplaats als die van haar zoon verhuisd zodat wij makkelijker hulp van hem konden krijgen. En dat heeft die zoon geweten Zowel patiënte als haar man zijn het laatste jaar gaan sukkelen met hun gezondheid. Door de episoden rond verschillende ziekenhuisopnames, is de zoon dit jaar al lang door zijn zorgverlofdagen heen. Hij maakte op mij een uitgeputte, maar ook onverschillige indruk. Geen pro-actieve houding, geen ik-kom-op-voor-mijn-moeder, maar wel iemand met een eigen agenda: zo-kan-het-niet-langer!! MEZZO onderscheidt vier rollen voor de mantelzorger: expert (de deskundige van het leven van de zorgvrager), schaduwcliënt (zelf ook cliënt geworden door het zorgen), partner in de zorg (zij willen vaak een stukje zorg in handen houden) en familielid. De bijna 65-jarige zoon speelde zeker nog de rol van familielid. Hij stelde zich bij de introductie ook zo voor ( dé zoon ). Gedurende het policonsult vulde hij met zijn kennis de lacunes van zijn moeder aan als expert. Maar hij wilde beslist geen partner meer zijn in de zorg voor zijn moeder. Hij dreigde duidelijk een schaduwcliënt te worden. Het afschuiven van zorgtaken door professionele hulpverleners op zijn mantelzorgschouders is hem teveel geworden. (Meer op Paul Dautzenberg, november 2014 Kunst & Cultuur Met korting naar philharmonie zuidnederland Speciaal voor leden van de PVGE maakte philharmonie zuidnederland een mooie selectie concerten waar u met korting naar toe kunt. Al deze concerten vinden plaats in Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. Inschrijven met het formulier op pagina 15. De raadsels van de contrabas Vrijdag 27 februari 2015, uur, met gratis concertinleiding uur Zondag 1 maart 2015, uur, met gratis concertinleiding uur Dirigent David Danzmayr, Contrabas Rick Stotijn Werken van De Falla, Rota en Elgar Geen mooier solo-instrument dan de contrabas van Rick Stotijn. De Nederlandse musicus is er in korte tijd in geslaagd om de raadsels van de contrabas te ontsluieren en de brombeer neer te zetten als een briljant solist. De klank van de natuur Zaterdag 25 april 2015, uur, met gratis concertinleiding uur Dirigent Kees Bakels, Studium Chorale Werken van Debussy en Mahler Toen Debussy de impressies van de Engelse schilder Whistler zag was hij verkocht. Whistler wist licht, water en de natuur in kleur te vangen. Debussy wilde dit evenaren in muziek, en ook Mahler zocht het in de klanken van de natuur. Beide componisten zijn daar wonderwel in geslaagd. Picknicken met Beethoven Dinsdag 12 mei 2015, uur, gratis concertinleiding uur Dirigent Andreas Spering, Viool Lena Neudauer Werken van Schubert, Mozart en Beethoven Beethoven's zesde symfonie schetst het beeld van een idyllische boerenpicknick op het land, compleet met ruisende beekjes en een stevige onweersbui. Een goed moment om eens te luisteren met de oren van de late achttiende en vroege negentiende eeuw. Flirten met Mozart Zondag 31 mei 2015, uur, gratis concertinleiding uur Dirigent Gábor Takács-Nagy, Cello Jean-Guihen Queyras Werken van Mozart, Dvorák, Tsjaikovski en Kodály Dit is een uitgelezen mogelijkheid om de muzikale grootheid Jean-Guihen Queyras aan het werk te horen in Dvoráks fameuze Celloconcert. Ook Tsjaikovski s flirt met Mozart is een reden om dit concert snel in de agenda te zetten. De concerten van vrijdag 27 februari en dinsdag 12 mei vallen in de serie favoriet klassiek met vele extra s. Live speelt na het concert nog een ensemble van philharmonie zuidnederland in de foyer. Uw toegangskaart geeft recht op een gratis drankje ná het concert. Een aantal musici lopen dan rond, waar u vragen aan kunt stellen. de Schouw - pagina 9, januari 2015

10 Verenigingsreizen Dagtocht Rotterdam wandeling langs moderne architectuur en bezoek aan het Maritiem Museum Donderdag 19 februari Na de koffie leidt een gids ons langs gebouwen met opvallende architectuur, die kenmerkend zijn voor de havenstad. Heel opvallend is het Centraal Station, een visitekaartje van de stad. Dit nieuwe station is ruimer van opzet dan het oude, wat wordt versterkt door een groot glazen venster met direct uitzicht op de stad. Ook het dak boven de sporen is van glas. Het station heeft een loopbrug die de zestien sporen verbindt en een nieuwe reizigerspassage van bijna 50 meter breed. Dagelijks passeren mensen het m 2 grote stationsgebied. In de stationshal is m 2 ruimte voor nieuwe winkels en kantoren, en de ondergrondse stalling biedt onderdak aan fietsen. Behalve als knooppunt, waarin alle vervoersstromen samenkomen, kreeg Rotterdam met dit stationsgebouw ook een nieuwe entree. Tijdens de wandeling bekijken wij natuurlijk ook het Weena met zijn opmerkelijke gebouwen, het Schouwburgplein en de nieuwe Markthal: het Foodwalhalla van Nederland. Vlakbij waar Rotterdam in het jaar 1270 werd gesticht verrees steen voor steen het unieke boogvormige gebouw. Kunstenaar Arno Coenen creëerde het grootste kunstwerk in Nederland: de Horn of Plenty. Met een oppervlakte van m 2 en heldere kleuren is het niet vreemd dat het ook wel de Sixtijnse kapel van Rotterdam wordt genoemd. Laat u verrassen door de architectuur en de fascinerende mogelijkheden van het nieuwe centrum: winkelen onder het grootste kunstwerk van Nederland. U heeft ruim de gelegenheid om in de Markthal of omgeving de lunch te gebruiken. Na de middagmaaltijd mag een bezoek aan het Maritiem Museum niet ontbreken. Dit museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland, waar je op historische schepen en kranen beleeft hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon. U ontdekt hier de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Na deze dag vol indrukken van architectuur en maritieme geschiedenis, zijn we rond 18:00 weer in Eindhoven. Prijs: 37,50 met Museumkaart, 44,50 zonder Museumkaart NB: Lunch is NIET inbegrepen. Betaling: zie algemene afspraken Vertrek: 08:30 uur vanaf de ingang van het Parktheater in Eindhoven Aanmelden: het inschrijfformulier moet uiterlijk zondag 22 januari binnen zijn op het PVGE-secretariaat. R 3602 Maastricht: ENCI en de Zonneberg grotten Zaterdag 18 april Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen met een rollator. U moet goed ter been zijn, en goed schoeisel dragen! Als je vanuit het noorden Maastricht nadert, dan zie je hem al liggen de Sint Pietersberg, ook wel de ENCI berg genoemd. De groeve zelf, ontstaan door het afgraven van de berg door de ENCI fabriek, is zo n 200 hectare groot. De Sint Pietersberg bestaat uit krijtgesteente. Bij ons eerste kopje koffie, op het Buitengoed Slavante' aan de voet van de berg, heeft u een prachtig uitzicht over de Maas en het Maasdal. De geschiedenis van deze plek gaat terug naar het midden van de 15e eeuw, toen hier het klooster van de Observanten werd gesticht. Hierna beginnen we de rondleiding over het ENCI-terrein, de Eerste Nederlandse Cement Industrie: een bijzonder industrieel erfgoed. Een fabriek, met grote monumentale industriële panden, sinds 1926 gelegen tussen de groene glooiingen van de Sint Pietersberg. In 2018 stopt de cementproductie. Enkele delen van het complex zijn nu al toegankelijk gemaakt voor bezoek, onder bezielende begeleiding van vroegere ENCI-medewerkers. de Schouw - pagina 10, januari 2015 De rondleiding is veelzijdig, met uitstapjes naar industrie, geologie én de transformatie van de groeve naar een voor Nederland uniek natuurgebied. Na de lunch wacht een gids ons op, voor een fascinerende tocht door het gangenstelsel Zonneberg, een deel van de gangen tellende mergelgrotten. Mensen hebben een labyrint gemaakt, door mergel te zagen en te hakken uit de oeroude laag zachte kalksteen. Door hun geheimzinnigheid en uitgestrektheid kregen de gangenstelsels bij de tientallen belegeringen van vestingstad Maastricht ook grote strategische betekenis. Bovendien hebben de gangen in oorlogstijd dienst gedaan als schuilplekken voor de bevolking van Maastricht en omstreken. In de grotten werden waterputten gegraven, een complete ziekenboeg ingericht en een bakkerij en een kapel gebouwd. De sporen daarvan zijn nog steeds te zien. In september 1944 vonden de Maastrichtenaren in de grotten een bomvrije bescherming, terwijl buiten de stad bevrijd werd. De constante temperatuur in de gangen is circa 10 graden. Een vest, trui of jas wordt dan ook dringend aangeraden, én stevig schoeisel! Prijs: 59,00 (incl.koffie en lunch) Betaling: zie algemene afspraken Vertrek: 09:00 uur vanaf de ingang van het Parktheater in Eindhoven. Rond 18:00 uur zijn we terug. Aanmelden: het inschrijfformulier moet uiterlijk donderdag 29 januari binnen zijn op het PVGE-secretariaat. R 3604

11 Verenigingsreizen Tiendaagse busreis Toscane en Florence Zaterdag 30 mei maandag 8 juni Toscane noemt men wel eens één groot openluchtmuseum, met schitterend gelegen middeleeuwse stadjes, een enorme rijkdom aan kunstschatten en heuvels vol groene cipressen, olijfbomen, wijnranken en zonnebloemen. Tijdens deze reis maakt u kennis met dit wereldberoemde Toscane: zijn kunst, zijn geschiedenis en zijn prachtige landschap De hoofdstad van Toscane, Florence, is de stad van de Renaissance, de periode die volgt op de duistere middeleeuwen. Geïnspireerd door de antieke Romeinse kunst brachten onder andere Michelangelo en Leonardo da Vinci een wedergeboorte van de klassieke idealen teweeg. De resultaten kunt u zelf beoordelen. Programma (wijzigingen voorbehouden) Dag 1 - heenreis (zaterdag 30 mei) We vertrekken vanaf het Parktheater en rijden met twee tussenstops naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland. Dag 2 - naar Montecatini Terme Via Centraal Zwitserland - Vierwoudstedenmeer - en de Gotthardtunnel rijden we naar Italië. Tegen de avond zijn we in het centrum van Montecatini Terme, waar we verblijven in Hotel Manzoni. Dag 3 - Pisa en Carrara s Morgens rijden we naar Pisa om de monumenten op het Campo te bekijken. 's Middags naar een marmergroeve in Carrara, beroemd om haar witte marmer. Dag 4 - vrije dag Als u in Montecatini blijft, raden wij u aan per kabelbaan naar Montecatini Alto te gaan, de plaats op de top van de heuvel die Montecatini Terme domineert. U kunt ook kiezen voor een excursie. Dag 5 - De Etruskische stad Volterra met prachtige witte beelden van lokaal gewonnen albast en een spectaculair uitzicht is een bezoek meer dan waard. 's Middags naar San Gimignano, een prachtig middeleeuwse stadje, bekend om de vele hoge vierkante torens. Dag 6 - dagtocht Florence De hoofdstad van Toscane herbergt vele kunstschatten. Vanaf Montecatini Terme gaan we er met de trein heen (treinreis inbegrepen, duur circa 45 minuten). Een gids leidt ons langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Onder andere de kathedraal van Santa Maria del Fiore; de San Miniato al Monte, een mooi Toscaans-Romaanse kerk, elfde eeuw; en Ponte Vecchio, de beroemde oudste brug. Daarna kunt u de stad verder verkennen, voordat we per trein terugreizen. Dag 7 - dagtocht Siena en Chiantiroute In Siena kunt u wandelen langs het Piazza del Campo, het middeleeuwse centrum met majestueuze gotische gebouwen. De terugreis naar Montecatini voert over een deel van de Chiantigiana, een van de mooiste en charmantste routes van Italië. Wij bezoeken een wijnboerderij, waar u verschillende Toscaanse wijnen kunt proeven en waar we zullen lunchen. Dag 8 - Lucca s Morgens bezoeken deze karakteristieke middeleeuwse stad, bekend om haar prachtige Romaanse kerken. We maken ook een wandelingetje over de wallen die Lucca al eeuwenlang omringen en die een oase van rust vormen. De rest van de dag kunt u naar eigen inzicht indelen. Dag 9 - naar Zuid-Duitsland Via de Brennerpas en Oostenrijk naar het overnachtingshotel in Zuid-Duitsland. Dag 10 - naar huis (maandag 8 juni) Onderweg naar Eindhoven geniet u nog van een heerlijk afscheidsdiner. Prijs: 780,00 per persoon op basis van tweepersoonskamer; toeslag eenpersoonskamer 179,00 Inbegrepen: volledige verzorging op basis van halfpension; genoemde excursies. (Niet inbegrepen: lunches; reis- en annuleringsverzekering!) Aanmelden: uw inschrijfformulier moet uiterlijk 22 januari binnen zijn op het secretariaat PVGE. (Op het formulier ook vermelden of u een rollator meeneemt!) Betaling: zie algemene voorwaarden. Vertrek: zaterdag 30 mei om 09:00 uur, Parktheater Eindhoven. R 3605 Algemene afspraken bij Verenigingsreizen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden voor alle Verenigingsreizen de volgende voorwaarden: Prijs: Inbegrepen zijn alle reiskosten, koffie/thee met gebak, entree, gidsen/ rondleidingen, attentie chauffeur(s). Aanmelden: het inschrijfformulier moet op de aangegeven datum ontvangen zijn bij het secretariaat (Kastanjelaan 400, gebouw SHF 1/2, 5616 LZ Eindhoven). Betaling: door eenmalige machtiging via het inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats. Museumkaart Bij bezoek aan musea waar deze kaart voordeel oplevert vermelden we twee prijzen, een met en een zonder kaart. Met een Museumkaart moet u zelf naar de kassa gaan; als u de kaart vergeet moet u zelf de entreeprijs betalen. de Schouw - pagina 11, januari 2015

12 Philips Harmonie Nieuwjaarsconcert Zondag 18 januari, uur; zaal open om 11 uur. Het Auditorium van de TU/e in Weense sferen: een mooie manier om het nieuwe jaar te beginnen, samen met de Philips Harmonie. Op het programma staan mooie walsen, zoals de wereldberoemde Schatzwalzer van Strauss. Maar ook Wagner en Tsjaikovski komen voorbij, met het beruchte schip 'de vliegende Hollander' en de prachtige ouverture Capriccio Italien. Verder zorgen de muzikanten nog voor een duivels verrassinkje en komen enkele vreemde gevleugelde vrienden op bezoek. Dit alles onder de bezielende leiding van chef-dirigent Matty Cilissen. De Philips Harmonie is te volgen via en Prijs aan de kassa 15; bij voorverkoop via 12,50. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Medewerkers van de TU/e gratis toegang op vertoon van hun badge PVGE Orkest Best Komt u meespelen? Wij zijn naarstig op zoek naar gezellige mensen die het fijn vinden om samen met ons muziek te maken. PVGE-ers uit alle afdelingen zijn bij ons welkom! Ons repertoire bestaat voornamelijk uit evergreens. Momenteel heeft ons orkest de volgende bezetting: klarinet, accordeon, alt-saxofoon, tenor-saxofoon, tenor-schuiftrombone, bariton, grote trom en djembee. Wij repeteren wekelijks in Best op donderdagochtend van uur. Wij zoeken nu vooral enthousiaste muzikanten die bugel of trompet, baritonsaxofoon, bas of basgitaar spelen. Heb je interesse of wil je nog meer informatie, neem dan contact op: Trees Brands (clubcoach), , Raph Giesen (voorzitter), , Ons huidig instrumentarium Dit zoeken we! Trees Brands en Raph Giesen Advertenties Voor plaatsingsmogelijkheden en tarieven voor uw advertentie in 'de Schouw' kunt u contact opnemen met Peter Legierse de Schouw - pagina 12, januari 2015

13 " " Donderdag 19 februari Verenigingsreis R3602 Eenmalige machtiging S PA NL Dagtocht Rotterdam Incassant: Naam:... Lidnr:... vrouw / man Partner:... Lidnr:... vrouw / man Adres:... PVGE Vereniging voor senioren Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/ LZ Eindhoven IBAN: NL 23 ABNA Telefoon: Door ondertekening van dit formulier machtigt u Neemt rollator mee: ja / nee. de PVGE om een eenmalige incasso-opdracht 'Thuisblijver' (in noodgevallen) naam / telefoon:... te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven; en verleent u uw bank toestemming om eenmalig het bedrag van uw Prijs: 37,50 p.p. met museumkaart, 44,50 zonder kaart; betaling met deze machtiging. rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de PVGE. Ondergetekende machtigt de PVGE eenmalig het totaalbedrag van Afschrijving vindt plaats omstreeks de uiterste af te laten schrijven van inschrijfdatum, met als kenmerk uw lidnummer zijn/haar rekeningnummer: gevolgd door het nummer van deze reis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen Handtekening:... acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Plaats en datum:... Dit formulier moet uiterlijk 22 januari binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Eenmalige machtiging NL Zaterdag 18 april Verenigingsreis R3604 Dagtocht Maastricht: ENCI en Zonneberg grotten S PA Incassant: Naam:... Lidnr:... vrouw / man Partner:... Lidnr:... vrouw / man Adres:... PVGE Vereniging voor senioren Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/ LZ Eindhoven IBAN: NL 23 ABNA Telefoon: Deze dagtocht is niet geschikt voor mensen met een rollator! 'Thuisblijver' (in noodgevallen) naam / telefoon:... Prijs: 59,00 p.p. ; betaling met deze machtiging. Ondergetekende machtigt de PVGE eenmalig het totaalbedrag van af te laten schrijven van zijn/haar rekeningnummer: Handtekening:... Aanmelding nieuw lid Door ondertekening van dit formulier machtigt u de PVGE om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven; en verleent u uw bank toestemming om eenmalig het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de PVGE. Afschrijving vindt plaats omstreeks de uiterste inschrijfdatum, met als kenmerk uw lidnummer gevolgd door het nummer van deze reis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Plaats en datum:... Dit formulier moet uiterlijk 29 januari binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Nieuw lid: Naam:... Geboortedatum:.... Naam:... Geboortedatum:.... Straat en huisnummer:... Postcode/plaats: Telefoon:... Wil lid worden van de PVGE en verzoekt hiermee om toezending van een aanmeldingsformulier. Dit formulier indienen bij het secretariaat van de PVGE, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. Aanmelden kan ook via onze website: of telefonisch: (dagelijks uur) de Schouw - pagina 13, januari 2015

14 Zelfstandig wonen met zorg? mooie huurappartementen in bosrijk Waalre Senioren besluiten steeds vaker om hun eigen huis te verruilen voor een appartement. De beslommeringen van een eigen huis (tuinonderhoud, schilderwerk, goten, beveiliging en brandpreventie) worden ingeruild voor het wonen in een beschermde omgeving. Eeckenrhode is bestemd voor senioren die zelfstandig kunnen wonen, maar wel een breed pakket aan dienst verlening tot hun beschikking willen hebben. Eeckenrhode is ooit gebouwd voor gepensioneerden van Philips. Op Eeckenrhode komt het welzijn van de bewoners op de eerste plaats! Op Eeckenrhode is een hele infrastructuur voor professionele dienstverlening. Deze dienstverlening gaat van huishoudelijke hulp, keuken en huismeester tot 24-uurs verzorging en verpleging. Uitgangspunt voor deze dienstverlening is dat mensen zich in hun eigen woonomgeving het beste op hun gemak voelen. Irenelaan 9, Waalre t EECK_DeSchouw_adv210x105_v02.indd :08 Komt u in actie? Dan wij ook! U weet het al lang: meer bewegen is goed voor u. Maar ja, het komt er vaak niet van, zeker niet als u het telkens zelf moet organiseren. Laat ons dat doen. Kom één uur in de week naar Centrum Gezond Bewegen. Rustige lessen, speciaal voor senioren. Goed voor uw conditie, coördinatie, souplesse en zelfs voor uw humeur. Probeer maar, het werkt. Kijk even op en kom langs of maak een afspraak. Wij bieden leden van de PVGE een gratis kennismakingsles aan en 25% korting op hun eerste abonnement. Europalaan LJ Eindhoven Tel: Geen sportschool. Wel een fitnesscentrum. de Schouw - pagina 14, januari 2015

15 " Zaterdag 30 mei - maandag 8 juni Verenigingsreis R3605 Eenmalige machtiging S PA NL Tiendaagse busreis Toscane NB: Buitenlandreis, dus naam en voornamen precies vermelden zoals in uw paspoort. Naam:... Lidnr:... vrouw / man Partner:... Lidnr:... vrouw / man Adres: Telefoon: Incassant: PVGE Vereniging voor senioren Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/ LZ Eindhoven IBAN: NL 23 ABNA Neemt rollator mee: ja / nee. 'Thuisblijver' (in noodgevallen) naam / telefoon:... Ziektekostenverzekeraar / polisnummer:... Prijs: 780,00 p.p., toeslag eenpersoonskamer 179,00; betaling met deze machtiging. Ondergetekende machtigt de PVGE eenmalig het totaalbedrag van af te laten schrijven van zijn/haar rekeningnummer: Handtekening:... Bestelformulier concerten van philharmonie zuidnederland Door ondertekening van dit formulier machtigt u de PVGE om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven; en verleent u uw bank toestemming om eenmalig het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de PVGE. Afschrijving vindt plaats omstreeks de uiterste inschrijfdatum, met als kenmerk uw lidnummer gevolgd door het nummer van deze reis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Plaats en datum:... Dit formulier moet uiterlijk 22 januari binnen zijn bij het PVGE-secretariaat, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Kunst & Cultuur Naam:... Adres: Telefoon:... Datum Rangen Kortingsprijzen 1 Aantal Totaal vrijdag 27 februari De raadsels van de contrabas zondag 1 maart De raadsels van de contrabas zaterdag 25 april De klank van de natuur dinsdag 12 mei Picknicken met Beethoven zondag 31 mei Flirten met Mozart 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 1e rang 2e rang 3e rang 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 31,25 23,25 14,25 TOTAAL: 1 Uw voordeel is al berekend in bovenstaande prijzen (incl. theatertoeslag) Ondergetekende machtigt Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven voor een eenmalige automatische incasso. IBAN rekeningnummer: Ten name van:... Handtekening:... Plaats en datum:... Dit bestelformulier opsturen naar: philharmonie zuidnederland t.a.v. Anita Goedhart Antwoordnummer VB Eindhoven (NB: dus niet naar de PVGE!) de Schouw - pagina 15, januari 2015

16 Vertrouwd sparen via IAK Voor uzelf, uw kinderen, kleinkinderen of misschien zelfs voor uw achterkleinkinderen! Ga voor meer informatie, de actuele rente en direct afsluiten naar Altijd hoge rente Samen voor een perfect verzekerde toekomst de Schouw - pagina 16, januari 2015

17 Voordeelverpakking Rayovac batterijen Bij aankoop van 10 kaartjes 2,49 per kaartje (6 batterijen op een kaartje) Nergens goedkoper! Zo hoort t! Ekelhoff H o o r t o e s t e l l e n & O p t i e k Vertrouwd door eenvoud Ekelhoff Ekelhoff Hoortoestellen Hoortoestellen & Optiek & Optiek Pastoor Harkxplein 2 17 Septemberplein 1b 5614 HX Eindhoven 5691 DG Son & Breugel de Schouw - pagina 17, januari 2015

18 Seniorensteun uw steun en toeverlaat in uw latere levensfasen tel Persoonlijk, zorgzaam, accuraat en dichtbij De Horizon Uitvaartverzorging voor Veldhoven en omgeving De Horizon Uitvaartverzorging Dinie Toonders-Verberne Dinie Toonders-Verberne Tel Mobiel Tel / Dreef 1, 5504 LA Veldhoven Postadres: Sele 21, 5502 NC Veldhoven Elektrische heren- en damesfietsen! Grote inruilactie!! De laatste 3 jaar als beste of betere getest! Service, vakmanschap, kwaliteit! Ferry Kelders, manager Compleet & luxe uitvoering NX8. Frontmotor, lage instap. Bereik: tot 100/120 km Compleet & luxe uitvoering NX8. Middenmotor, lage instap. Bereik: tot 135 km Tel: Dag en nacht bereikbaar Voor een compleet en betaalbaar uitvaartpakket Scootmobielen Nieuw v.a. E 1.495,- Dit model, div. kleuren. Adviesprijs E 4.798,- Prijs VMC E 2.850,- Brommobielen DuéFirst Tel Service, vakmanschap, kwaliteit! Mari van Kasteren, techniek & verkoop Dué v.a. E 8.990,- Ligier IXO v.a. E ,- JS 50 v.a. E ,- JS RC Coupe v.a. E ,- Bezoek voor brommobielen onze showroom aan de Pisanostraat 49, Eindhoven Scootmobielen verkoop nieuw & gebruik v.a. E 350,-. Heemweg 2, Veldhoven T Jong, ambitieus, werken in de auto-tweewielerbranche? Bel ons! TEL de Schouw - pagina 18, januari 2015

19 Te huur: appartement in Calella Calella ligt in het noorden van Spanje, aan zee, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Barcelona. Aangenaam warm in de zomer en ideaal om te overwinteren. Barcelona, Girona, Vic en vele andere interessante steden zijn binnen bereik. Het appartement is rustig gelegen, op de zesde verdieping, met een groot dakterras en op loopafstand van het centrum en van het strand (6..10 minuten). Twee kamers, met een slaapbank in de woonkamer waardoor het ook voor 4 personen geschikt is. Er is Nederlandse televisieontvangst, air conditioning, ijskast, vaatwasser, wasmachine en luxe doucheruimte. Het complex heeft een eigen zwembad, en er is royale parkeerplaats in de garage onderin het gebouw. Het appartement is het hele jaar beschikbaar. Vliegen vanaf Eindhoven naar Girona of Barcelona; vandaaruit is het goed te bereiken met bus, trein of taxi. De huurprijs is afhankelijk van tijdsduur en periode van het jaar. Voor informatie bellen met Maria van Antwerpen, (eventueel GEWICHTSCONSULEN Sport, ontspan en geniet! Fitness en extra verwarmd zwembad (32 C). Zonder of met abonnement O.a.: - trainen onder begeleiding - vrij zwemmen -P.V.G.E. leden 15% korting op alle abonnementen VAN DER VALK TOUCAN SPORT & WELLNESS CENTER Aalsterweg RL Eindhoven de Schouw - pagina 19, januari 2015

20 Inschrijving 'Doorgangskamp Westerbork' maandag 9 februari, uur Naam:... Lidnummer:... Partner:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Geeft/geven zich op voor de lezing 'De geschiedenis van doorgangskamp Westerbork' in 'De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Dit formulier moet uiterlijk 24 januari in de brievenbus van de PVGE afdeling Eindhoven zijn (Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven). " SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Inschrijving 'Rond het Paasverhaal' maandag 16 maart, uur Naam:... Lidnummer:... Partner:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Geeft/geven zich op voor de lezing 'Rond het Paasverhaal in 'De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Dit formulier moet uiterlijk 28 februari in de brievenbus van de PVGE afdeling Eindhoven zijn (Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven). " SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Inschrijving 'Op Restaurant' Naam:... Lidnummer:... Partner:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon: Introducé:... Adres:... Geeft/geven zich op voor 'Op Restaurant' op: Ο 5 februari Restaurant Parkzicht Ο 2 april The Longhorn (aankruisen wat van toepassing is) Ο 5 maart New Century Dit formulier uiterlijk één week voor de genoemde data opsturen naar Rita Stuyt, Dordognelaan 31, 5627 HB Eindhoven. " SVP alles duidelijk leesbaar invullen - zeker uw adres! Als PVGE-lid kunt u toegang krijgen tot Myshop (de Philips personeelswinkel ), ook al heeft u niet bij Philips gewerkt. Aanvraagformulier Kooprecht Myshop Onderstaand lid van de PVGE (één pas per adres) verzoekt om hem/haar kooprecht te verlenen bij de winkels van Myshop: Naam:... Lidnummer:... Straat en huisnummer:... adres:... Postcode en plaats:... Telefoon:... Aanvrager geeft PVGE toestemming daartoe bovenstaande gegevens aan Myshop bekend te maken. Handtekening:... Datum:... Dit formulier sturen naar: PVGE Vereniging voor senioren, Kastanjelaan 400, gebouw SFH 1/2, 5616 LZ Eindhoven. de Schouw - pagina 20, januari 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Trefzeker. powered by KOSTER. Wat houdt de. Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord

Trefzeker. powered by KOSTER. Wat houdt de. Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord Trefzeker Service Schrift het powered by KOSTER Special Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord In dit bulletin geven KOSTER verzekeringen b.v. en haar pensioenadviesbureau Koster van Mil

Nadere informatie

S E P T E M B E R 2 0 1 3

S E P T E M B E R 2 0 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 3 I n d i t n u m m e r : Van de bestuurstafel Uit Pensioenland KNVG: Uit de Nieuwsbrief Kwartaalverslag PPF Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven telefoon 040-251 20 02 (maandag-woensdag-dond

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Knelpunten in volksgezondheid

Knelpunten in volksgezondheid EEN UITGAVE VAN DE STICHTING IMPORTANT MESSAGE IN OPDRACHT VAN DE ANGO Nummer 6 - December 2010 Knelpunten in volksgezondheid Terugblik Rehacare 2010 WK-goud voor tafeltennissers www.doubleperformance.nl

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie