Kiezen voor kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiezen voor kwaliteit"

Transcriptie

1 Rapport Kiezen voor kwaliteit Portfoliokeuzes van ziekenhuizen zorgen voor hogere kwaliteit en lagere kosten

2 The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied van strategie. Samen met de klant onderzoeken wij mogelijkheden tot waardecreatie, adresseren we cruciale uitdagingen en transformeren we het bedrijf. Dit doen we in alle bedrijfstakken en op allerlei gebied. Onze bedrijfsspecifieke aanpak combineert diepgaand inzicht in de dynamiek van bedrijven en markten met vergaande samenwerking met alle niveaus van de klantorganisatie. Dit zorgt ervoor dat onze klanten duurzaam concurrentievoordeel verkrijgen, betere organisaties bouwen en verzekerd zijn van blijvende resultaten. BCG is opgericht in 1963 en heeft 69 kantoren in 40 landen.

3 Kiezen voor kwaliteit Portfoliokeuzes van ziekenhuizen zorgen voor hogere kwaliteit en lagere kosten Jan Willem Kuenen Marcel Geurts Wouter van Leeuwen Tessa Nolst Trenité Mei 2010 bcg.com

4 The Boston Consulting Group Alle rechten voorbehouden. Voor informatie of herdruk neem contact op met BCG: Fax: , ter attentie van BCG/Marketing Mail: Marketing afdeling The Boston Consulting Group Postbus JN Amsterdam Nederland

5 Inhoud Inleiding 5 Conclusies en aanbevelingen 6 Nederlandse (ziekenhuis)zorg presteert goed, maar kan en moet beter 8 Nederlandse zorg presteert goed in internationale vergelijkingen 8 Er is ruimte voor verbetering van kwaliteit en kosten in Nederlandse ziekenhuizen 9 Toenemende druk op ziekenhuizen: hogere kwaliteit én lagere kosten 11 Toenemende druk van patiënten: kiezen van ziekenhuis op basis van kwaliteit 12 Toenemende druk van concurrenten: lokale en regionale strijd om patiënten op basis van kwaliteit 14 Toenemende druk van zorgverzekeraars: goede kwaliteit van zorg tegen een scherpe prijs 14 Toenemende druk van banken: garanties voor goed rendement-risicoprofiel op verstrekte lening 15 Winnende strategie van ziekenhuizen is gebaseerd op kwaliteit, niet op kosten 16 Portfoliokeuzes zijn de beste manier om kwaliteit en efficiëntie te verhogen 19 Wat bedoelen we met het maken van portfoliokeuzes? 19 Nederland leent zich uitstekend voor het maken van portfoliokeuzes 20 Een voorbeeld: concentratie van het aantal borstkankercentra van 97 naar 30 à Implicatie: aanzienlijke verschuivingen in het Nederlandse ziekenhuislandschap 24 Portfoliokeuzes kunnen het best via regionaal overleg tussen ziekenhuizen tot stand komen 25 Om portfoliokeuzes tot een succes te maken moet aan vijf voorwaarden worden voldaan 26 Ziekenhuizen moeten portfoliokeuzes maken om de kansen te grijpen en het roer in eigen hand te houden 28 Drie aanbevelingen aan ziekenhuizen om portfolio keuzes in praktijk te brengen 29 Aanbeveling 1: Maken en uitvoeren van portfoliokeuzes op basis van 4 stappen 29 Aanbeveling 2: Uitvoeren van optimalisatietraject om kwaliteit en/of efficiëntie van zorgaanbod te verhogen 32 Aanbeveling 3: Investeren op basis van een businessplan dat wordt gedragen door de belangrijkste interne en externe stakeholders 33 Afsluiting 36 Bijlagen Bijlage 1. Nadere toelichting op Lean for Quality 37 Bijlage 2. Referentie-businessplan 40 Bijlage 3. Literatuurlijst 42 Kiezen voor Kwaliteit 3

6 Aan de lezer Over de auteurs Jan Willem Kuenen is Partner & Managing Director bij The Boston Consulting Group in Amsterdam. U kunt contact met hem opnemen via Marcel Geurts is Principal bij The Boston Consulting Group in Amsterdam. U kunt contact met hem opnemen via Dankbetuiging De auteurs van dit rapport willen graag alle ziekenhuisbestuurders, marktexperts en medisch specialisten bedanken, die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek in interviews en gesprekken. Daarnaast willen zij de vele collega s van The Boston Consulting Group bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. Wouter van Leeuwen is Project Leader bij The Boston Consulting Group in Amsterdam. U kunt contact met hem opnemen via Tessa Nolst Trenité is Consultant bij The Boston Consulting Group in Amsterdam. U kunt contact met haar opnemen via Voor verder contact Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van dit rapport, dan kunt u contact opnemen met de marketingafdeling van BCG: 4 The Boston Consulting Group

7 Inleiding The Boston Consulting Group (BCG) levert graag een bijdrage aan de discussie over de verbetering van de Nederlandse ziekenhuismarkt. In dit rapport schetsen we op basis van interviews, feiten, analyses en onze ervaring een toekomstbeeld van een betere zorgmarkt. Niet omdat die op dit moment slecht zou zijn in internationaal perspectief het tegendeel is namelijk het geval maar omdat er duidelijke mogelijkheden liggen om nog beter te presteren. We hopen nieuwe inzichten te bieden in marktontwikkelingen die op hoofdlijnen voor de meeste partijen bekend zullen zijn. Door verbanden te leggen en een aantal zaken voor het eerst te kwantificeren, denken we de urgentie en de omvang van deze ontwikkelingen aan te tonen, evenals de noodzaak voor ziekenhuizen om hier adequaat op in te spelen. Met drie concrete aanbevelingen willen we ziekenhuizen helpen bij het omgaan met de bedreigingen, maar vooral met het grijpen van de kansen die er liggen. Kiezen voor Kwaliteit 5

8 Conclusies en aanbevelingen De Nederlandse ziekenhuiszorg presteert goed in internationale vergelijkingen. Toch is er een flink potentieel voor verbetering, zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van kosten. Door de libe ra lisering van de zorgmarkt en de toenemende trans parantie in kwaliteitsverschillen neemt de druk op ziekenhuizen toe om tegelijkertijd de kwaliteit te ver hogen en de kosten te verlagen. Focus op kwaliteit leidt tot hogere kwaliteit én lagere kosten Hoewel dit op het eerste gezicht een onmogelijke opgave lijkt, kunnen hogere kwaliteit en lagere kosten prima samengaan, onder de voorwaarde dat de focus allereerst op kwaliteitsverhoging ligt. Hogere kwaliteit voor een bepaalde behandeling leidt tot lagere kosten, bijvoorbeeld doordat complicaties en heroperaties worden voorkomen en de ligduur wordt beperkt. Bovendien zal een ziekenhuis door hogere kwaliteit extra patiënten aantrekken voor deze behandeling. Deze hogere volumes stellen een ziekenhuis vervolgens in staat om de kwaliteit en efficiëntie van zorg voor deze behandeling verder te verhogen. Zo leidt hogere kwaliteit tot een opwaartse spiraal van betere kwaliteit, grotere volumes en lagere kosten. Het omgekeerde is overigens niet het geval: een focus op lagere kosten leidt niet vanzelf tot een hogere kwaliteit. Suboptimale kwaliteit en efficiëntie doordat alle ziekenhuizen alle typen zorg aanbieden Nederland kent een uitzonderlijke dichtheid aan ziekenhuizen. De gemiddelde reistijd van een Nederlandse inwoner tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 14 minuten. 99% van de bevolking woont binnen 30 minuten reizen van een ziekenhuis. 69% van de Nederlanders kan kiezen uit minimaal 3 ziekenhuizen binnen 30 minuten reistijd, 25% van de bevolking zelfs uit minimaal 10 zieken huizen. Elk van de bijna 100 ziekenhuizen in Nederland biedt vrijwel alle typen zorg aan. Dit betekent dat het gemiddelde volume per type behandeling per ziekenhuis relatief laag is, wat leidt tot suboptimale kwaliteit en efficiëntie. Bovendien bestaan er grote verschillen in kwaliteit tussen Nederlandse ziekenhuizen. Transparantie in kwaliteit zal leiden tot een gewenste aardverschuiving in het ziekenhuislandschap Onderzoek wijst uit dat mensen bereid zijn verder te reizen dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis als ze daar aantoonbaar betere kwaliteit van zorg krijgen. De stijgende transparantie ten aanzien van de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen zal daarom tot een aard verschuiving in het ziekenhuislandschap leiden. Als patiënten zouden weten welke kwaliteit geleverd wordt per aandoening en zouden kiezen voor het beste ziekenhuis binnen 30 minuten reistijd, dan blijft voor elk type electieve 1 zorg nog maar eenderde van het huidige aantal behandellocaties over. Dit is een gewenste ontwikkeling omdat het leidt tot een groter volume per behandellocatie en daarmee tot hogere kwaliteit en lagere kosten. 1. Electieve zorg is planbare of niet acute zorg. Dit is zorg waar Electieve zorg is planbare of niet-acute zorg. Dit is zorg waarvoor het medisch aanvaardbaar is om deze enkele dagen of weken uit te stellen. 6 The Boston Consulting Group

9 Portfoliokeuzes van ziekenhuizen zijn noodzakelijk en zullen leiden tot hogere kwaliteit en lagere kosten Ziekenhuizen moeten niet afwachten totdat deze aardverschuiving hen overkomt, maar actie ondernemen om hun toekomst in eigen hand te houden. Ziekenhuizen kunnen dit doen door heldere keuzes te maken in hun zorgaanbod. Elk ziekenhuis moet zich toeleggen op die typen zorg waarin het kan uitblinken en extra volume kan aantrekken. Dit betekent ook dat ziekenhuizen sommige zorgonderdelen niet langer zelf moeten aanbieden. Een deel van de zorg, zoals acute zorg en enkele vormen van chronische en ouderenzorg, leent zich minder voor dit soort portfoliokeuzes omdat een korte reisafstand voor de patiënt cruciaal is. Voor het merendeel van het huidige aanbod zijn dergelijke keuzes echter mogelijk en noodzakelijk. Voor deze zorg zullen ziekenhuizen gemiddeld maar eenderde van de behandelingen binnen hun huidige aanbod moeten selecteren, waarin ze wel gemiddeld drie maal zo groot zullen worden. Zo zullen ziekenhuizen ontstaan met een breed palet aan acute en chronische zorg en een gericht aanbod in de electieve zorg. Door te investeren in de kwaliteit van deze zorg, kan het ziekenhuis extra volume aantrekken op de geselecteerde zorgonderdelen en de kwaliteit en efficiëntie verder verhogen. Hogere kwaliteit zal zich onder meer uiten in minder medische complicaties, minder vervolgbehandelingen en een kortere ligduur. Dit zal leiden tot indicatieve kostenbesparingen voor de Nederlandse ziekenhuissector van 2 miljard euro per jaar. ziekenhuislandschap ontstaan dat in balans is, met een samenhangend zorgaanbod binnen elke regio en binnen elk ziekenhuis. Hierbij is het van belang dat toezichthouders, verzekeraars en lokale overheden ziekenhuizen de ruimte geven en ondersteuning bieden. Als ziekenhuizen eenmaal portfoliokeuzes gemaakt hebben, moeten ze maatregelen nemen om verder uit te gaan blinken in de geselecteerde zorgonderdelen, en selectief gaan investeren in het nieuwe aanbod. We doen in dit rapport concrete aanbevelingen om ziekenhuizen te helpen bij het uitvoeren van elk van deze acties. We beseffen dat de aanbevolen veranderingen niet eenvoudig tot stand zullen komen. Maar we geloven dat, met voldoende visie, moed en daadkracht, de kansen gegrepen kunnen worden. Dit zal niet alleen grote voordelen opleveren voor individuele ziekenhuizen, maar ook voor de Nederlandse ziekenhuiszorg als geheel. Portfoliokeuzes kunnen het best via regionaal overleg tussen ziekenhuizen tot stand komen Het is in het belang van ziekenhuizen, specialisten en de samenleving in haar geheel dat ziekenhuizen op een gecoördineerde manier tot hun portfoliokeuzes komen. Het moet namelijk worden voorkomen dat binnen een regio meerdere ziekenhuizen dezelfde portfoliokeuzes maken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat er voor sommige typen zorg overcapaciteit ontstaat en dat andere typen zorg door geen enkel ziekenhuis worden aangeboden. BCG stelt daarom een model van regionaal overleg voor waarin ziekenhuizen afspraken maken over de herverdeling van zorg binnen de regio en een nieuwe manier van samenwerking. Zo kan er een nieuw Kiezen voor Kwaliteit 7

10 Nederlandse (ziekenhuis)zorg presteert goed, maar kan en moet beter Nederlandse zorg presteert goed in internationale vergelijkingen Om de zorgprestaties van een land te meten, moet worden gekeken naar de kwaliteit van de zorg en naar de kosten die worden gemaakt. In internationale vergelijkingen scoort Nederland goed op deze twee dimensies. Figuur 1 laat zien dat de kwaliteit van zorg in Nederland het best is van 22 onderzochte Europese landen, terwijl de kosten relatief laag zijn. Toch moeten we twee kanttekeningen plaatsen bij de getoonde uitkomsten. Ten eerste is het vergelijken van de kwaliteit van zorg tussen landen moeilijk. De belangrijkste reden is dat er een structureel gebrek is aan indicatoren die inzicht geven in de daadwerkelijke resultaten van de geleverde zorg. In het onderzoek waarop figuur 1 is gebaseerd, is de kwaliteit per land slechts voor 25% gebaseerd op resultaten (zoals de kindersterfte per geboortes en het percentage mensen dat een hartaanval niet overleeft). Samen met Noorwegen, Figuur 1. Nederlandse gezondszorg presteert uitstekend in vergelijking met andere Europese landen Kwaliteitsindex 2009¹ (in vergelijking tot EU-gemiddelde) 1,4 NL Duitsland Denemarken Zwitserland 1,2 Zweden IJsland Noorwegen Frankrijk Luxemburg Oostenrijk Finland 50mld Totale kosten gezondheidszorg ,0 0,8 Tsjechië VK² Italië België Ierland EU-gemiddelde Spanje Hongarije Griekenland Polen Portugal Slowakije Kosten gezondheidszorg (percentage van BBP 2007) (%) Bron: Björnberg A, et al. (oktober 2009); OECD (2009); BCG-analyse. 1 Euro Health Consumer Index Verenigd Koninkrijk 8 The Boston Consulting Group

11 Figuur 2. Kosten van Nederlandse gezondheidszorg zijn relatief hoog en stijgen relatief sterk Gezondheidszorgkosten als percentage van het BBP Gemiddelde jaarlijkse groei van zorgkosten per capita ( ) 2 België 10,2 IJsland Duitsland 10,2 10,0 Frankrijk 9,8 Zwitserland 8,4 Tsjechië 8,4 Denemarken 8,3 Noorwegen 8,2 Oostenrijk 8,1 Italië 8,1 Hongarije 8,0 Zweden 7,9 Nederland 7,7 Griekenland 7,6 Verenigd Koninkrijk 7,3 Luxemburg 6,8 Ierland 6,7 Spanje 6,6 Finland 6,4 Slowakije 5,8 Portugal 5,6 Polen 5,6 Frankrijk 11,0 Zwitserland 10,8 Duitsland 10,4 België Oostenrijk 10,2 10,1 Portugal 9,9 Nederland 9,8 Denemarken 9,8 Griekenland 9,6 IJsland 9,3 Zweden 9,1 Noorwegen 8,9 Italië 8,7 Spanje 8,5 Verenigd Koninkrijk 8,4 Finland 8,2 Slowakije 7,7 Ierland 7,6 Hongarije 7,4 Luxemburg 7,3 Tsjechië 6,8 Polen 6,4 4,9% 4,5% 4,0% 6,2% 4,5% 6,8% 7,2% 5,5% 7,3% 4,6% 5,8% 7,3% 4,5% 7,5% 7,2% 5,9% 10,7% 9,4% 7,4% 8,7% 5,8% 7,6% Bron: World Health Organization (november 2009); BCG-analyse. 1 Voor Luxemburg en Portugal zijn 2006 getallen gebruikt aangezien gegevens over 2007 niet bekend zijn. 2 Gemiddelde jaarlijkse groei van gezondheidszorgkosten per capita in US$ Purchasing Power Parity (gecorrigeerd voor koopkracht). Finland en IJsland scoort Nederland op deze échte resultaatindicatoren een gedeelde tweede plaats na koploper Zweden. Voor de overige 75% is de kwaliteit van zorg per land gebaseerd op meer indirecte indicatoren, zoals het recht op een second opinion en het gebruik van elektronische patiëntendossiers. De tweede kanttekening is dat de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg nog steeds hoog zijn en relatief snel groeien. Figuur 2 laat zien dat in 1997 nog 12 van de geselecteerde Europese landen een hoger percentage van het BBP uitgaven aan de gezondheidszorg dan Nederland. Tussen 1997 en 2007 steeg Nederland echter naar een gedeelde zevende plaats. In deze periode groeiden de zorgkosten per persoon in Nederland met gemiddeld 7,2% per jaar (na correctie voor de koopkracht). Er is ruimte voor verbetering van kwaliteit en kosten in Nederlandse ziekenhuizen Door gebrek aan kwaliteitsindicatoren is het lastig Nederlandse ziekenhuizen te beoordelen en onderling en met die in het buitenland te vergelijken. Ondanks het gebrek aan heldere kwaliteitsmaatstaven zijn wij ervan overtuigd dat de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen sterk verbeterd kunnen worden. Directe en indirecte aanwijzingen laten zien dat er groot potentieel is voor het verder verhogen van de kwaliteit en het verlagen van de kosten. Een directe aanwijzing wordt onder meer gevonden in de grote verschillen tussen ziekenhuizen. Zo bestaat er een groot verschil in de sterftecijfers tussen ziekenhuizen in Nederland: de kans op overlijden is in het slechtst presterende ziekenhuis twee keer zo groot als in het ziekenhuis dat het best presteert. Hierbij is per ziekenhuis gekeken naar de werkelijke sterfte in verhouding tot de verwachte sterfte gegeven de zorgvraag en het risico van de patiëntgroep (de case-mix ) 2. Een andere directe aanwijzing is het hoge aantal vermijdbare 2. Bron: Borghans HJ, et al. (september 2008). Kiezen voor Kwaliteit 9

12 medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen. Uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten, bleek dat 2,3% van de opgenomen patiënten in Nederlandse ziekenhuizen vermijdbare schade oploopt als gevolg van het (niet) handelen van de zorgverlener of het zorgsysteem. 4,1% van de in het ziekenhuis overleden patiënten sterft als gevolg hiervan. Dit betekent dat er in Nederland jaarlijks door medische fouten patiënten vermijdbare schade oplopen en patiënten overlijden 3. Hoewel Nederland met deze percentages niet slechter scoort dan andere ontwikkelde landen, is het duidelijk dat er veel ruimte voor verbetering bestaat. Een indirecte aanwijzing is het feit dat bijna alle Nederlandse ziekenhuizen nog vrijwel alle zorg aanbieden. Hierdoor hebben ze vaak onvoldoende volume per type behandeling om te zorgen voor optimale kwaliteit en efficiëntie. Wij zijn ervan overtuigd dat juist de Nederlandse ziekenhuismarkt, waar de bevolkingsdichtheid en daarmee de dichtheid van ziekenhuizen hoog is, zich uitstekend leent voor het maken van portfoliokeuzes. Hiermee kunnen kwaliteit en efficiëntie sterk verbeterd worden, terwijl de bereikbaarheid van ziekenhuizen en de onderlinge concurrentie gegarandeerd blijven. Een andere indirecte aanwijzing is dat nog slechts een beperkt aantal Nederlandse ziekenhuizen een ziekenhuisbreed optimalisatieprogramma heeft uitgevoerd. Op basis van onze ervaringen in het buitenland weten we dat zulke programma s leiden tot 20 30% efficiëntieverbetering en betere kwaliteit van zorg. Wij denken dat een dergelijke impact in Nederland ook haalbaar is. 3. Bron: Bruijne MC de, et al. (2007). 10 The Boston Consulting Group

13 Toenemende druk op ziekenhuizen: hogere kwaliteit én lagere kosten In de afgelopen jaren zijn in de Nederlandse ziekenhuissector twee belangrijke ontwikkelingen in gang gezet: de liberalisering van de zorgmarkt en de toenemende transparantie ten aanzien van de kwaliteit van ziekenhuizen. Met de liberalisering is sinds 2005 op verschillende terreinen marktwerking geïntroduceerd. Zo wordt de financiering van ziekenhuizen steeds minder gebaseerd op historische budgetten en steeds meer op basis van het aantal uitgevoerde behandelingen. Bovendien vinden voor een steeds groter deel van de ziekenhuiszorg jaarlijks vrije onderhandelingen plaats tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de prijs per behandeling. Ook bij de nieuwbouw of verbouwing van ziekenhuizen zijn marktprikkels geïntroduceerd. Waar voorheen de overheid vergunningen verstrekte en garant stond voor de kapitaalslasten, moeten ziekenhuizen nu zelfstandig tot een overeenkomst met de bank komen over de financiering van hun investeringen. De liberalisering heeft ook grote gevolgen voor de zorgverzekeraars. Het invoeren van een basisverzekering met een nominale premie heeft de vergelijkbaarheid tussen verzekeraars verhoogd. Bovendien is het voor klanten eenvoudiger geworden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Door toenemende transparantie worden de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen zichtbaar. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, bijvoorbeeld via de jaarlijkse publicatie van kwaliteitsrankings (zoals in Elsevier en het Algemeen Dagblad), informatieverstrekking door patiëntenverenigingen en de publicatie van kwaliteitsindicatoren door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Tot nu toe zijn deze publicaties nog voor een groot deel gebaseerd op meer indirecte kwaliteitsindicatoren en op de reputatie van ziekenhuizen. Wel maken de verschillende partijen in de zorgmarkt, zoals patiënten, huisartsen, verzekeraars en banken, in toenemende mate gebruik van de verstrekte informatie. Daarmee neemt de behoefte aan verdergaande transparantie alleen maar toe. Zo zullen de Nederlandse ziekenhuizen, onder druk van o.a. het Ministerie van VWS en de IGZ, vanaf medio 2010 de sterftecijfers per ziekenhuis openbaar maken. Daarnaast wordt op dit moment, op initiatief van het Ministerie van VWS, gewerkt aan het project Zichtbare Zorg, waarin kwaliteitsindicatoren worden uitgewerkt voor 80 veel voorkomende aandoeningen. Hoe ziekenhuizen op die indicatoren presteren, wordt vanaf 2011 openbaar gemaakt. Ongetwijfeld blijft, ook na publicatie van die nieuwe kwaliteitsindicatoren, verdere aanscherping nodig. Toch zullen de verschillende spelers in de ziekenhuismarkt steeds vaker hun keuzes baseren op dergelijke kwaliteitsindicatoren. BCG ziet dit, onder meer op basis van haar ervaringen in Zweden, als een grote stap richting (nog) betere ziekenhuiszorg (zie praktijkvoorbeeld 1). De verdergaande liberalisering en transparantie leiden tot een toenemende druk op ziekenhuizen om de kwaliteit van zorg te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Deze druk wordt concreet uitgeoefend door vier partijen: patiënten, concurrenten, zorgverzekeraars en banken. Kiezen voor Kwaliteit 11

14 Praktijkvoorbeeld 1. BCG faciliteert de ontwikkeling van een landelijke strategie voor kwaliteitsindicatoren in Zweden BCG faciliteert ontwikkeling van Zweedse strategie voor kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren leiden tot hogere kwaliteit en lagere kosten Sinds 2009 begeleidt BCG het onderzoek naar de status van 70 bestaande kwaliteitsregistraties en hun toekomstige rol in de Zweedse gezondheidszorg In samenwerking met de belangrijkste besluitvormers van ziekenhuizen, overheden, zorgverzekeraars, wetenschap en industrie Prof. Michael Porter (auteur van Redefining Healthcare ) heeft zich aangesloten bij deze discussie Op voorstel van BCG is gekozen voor een opzet die zorgt voor betere registratie en betere transparantie en uitwisseling van best practices Verbeterde functionaliteit van bestaande registraties Verhoogde dekking voor belangrijkste ziektebeelden Verbeterde IT-infrastructuur om transparantie te verhogen terwijl privacy gegarandeerd blijft Transparantie over de kwaliteit (op basis van resultaten) heeft bijgedragen aan verhoging van de kwaliteit en verlaging van de kosten voor belangrijke behandelingen in Zweden Ziekenhuizen die slecht scoren in de bestaande kwaliteitsrankings in Zweden laten sterke verbeteringen zien in de erop volgende jaren (dankzij de uitwisseling van best practices) Voorbeeld voor hart- en vaatziekten: ziekenhuizen die slecht scoorden verlaagden sterftecijfer met 50% en stegen in de rankings De door BCG voorgestelde landelijke opzet voor kwaliteitsindicatoren zal de zorgkosten in Zweden sterk verlagen Jaarlijkse besparingen van de totale nationale zorgkosten lopen op tot 5% in 2018 Businesscase laat zien dat investeringen in eerste 10 jaar meer dan 10 keer worden terugverdiend Toenemende druk van patiënten: kiezen van ziekenhuis op basis van kwaliteit Onderzoeken wijzen uit dat Nederlandse patiënten hun keuze voor een ziekenhuis het liefst baseren op kwaliteit, maar dat ze op dit moment nog onvoldoende inzicht hebben in de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Een onderzoek uit 2003 liet reeds zien dat patiënten kwaliteit veel belangrijker vinden dan bereikbaarheid. Ook wees dit onderzoek uit dat zij veel moeite hebben met het inwinnen van informatie over kwaliteit (zie figuur 3) 4. Hoewel inmiddels meer informatie beschikbaar is, liet een onderzoek uit 2008 een vergelijkbaar resultaat zien. 80% van de patiënten gaf aan zelf te willen bepalen in welk ziekenhuis zij behandeld worden. Slechts 14% gaf aan deze keuze geheel over te willen laten aan de huisarts. Bij gebrek aan transparantie baseerde de patiënt de keuze nu echter nog grotendeels op het advies van de huisarts (66% van de patiënten raadpleegde de huisarts over het te kiezen ziekenhuis) 5. Uit onderzoek in Engeland blijkt dat meer dan 90% van de patiënten bereid is om voor een kankerbehandeling verder te reizen dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis als dat leidt tot betere kwaliteit 6. Meer dan de helft van de patiënten is bereid om minimaal twee uur extra of zelfs zo ver als nodig te reizen voor betere zorg (zie figuur 4). Het valt op dat de reisbereidheid voor een lagere kans op een complicatie niet veel lager is dan de reisbereid- heid voor een betere 5-jaars overlevingskans. We zijn ervan overtuigd dat ook voor andere electieve behandelingen patiënten bereid zijn om verder te reizen voor betere kwaliteit. Wel zal de reisbereidheid voor minder bedreigende aandoeningen waarschijnlijk wat lager zijn dan voor kanker. Ook in Nederland zijn patiënten bereid om verder te reizen voor een betere behandeling. Zo laat onderzoek uit 2005 zien dat patiënten bereid zijn 24% verder te reizen voor een ziekenhuis met een 10% betere reputatie 7. De reisbereidheid op basis van daadwerkelijk aantoonbare kwaliteitsverschillen zal naar verwachting nog groter zijn. Gegeven de relatief kleine reisafstanden tussen Nederlandse ziekenhuizen verwachten we dat het toenemende inzicht in kwaliteitsverschillen zal leiden tot significante verschuivingen van patiëntenstromen. Patiënten zullen, al dan niet geholpen door hun huisarts of verzekeraar, kiezen voor het ziekenhuis dat de beste kwaliteit van zorg levert binnen een acceptabele reisafstand. Het belang van goede kwaliteit zal voor ziekenhuizen dus alleen maar groter worden: ondergemiddelde kwaliteit zal leiden tot een volumedaling, terwijl bovengemiddelde kwaliteit extra patiënten zal aantrekken. 4. Bron: tns nipo (2003). 5. Bron: Independer en Porter Novelli (2008). 6. Bron: Ipsos Mori Social Research Institute (mei 2007). 7. Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit (2005). 12 The Boston Consulting Group

15 Figuur 3. Patiënt wil graag ziekenhuis kiezen op basis van kwaliteit, maar heeft moeite met het inwinnen van informatie Patiënt wil graag ziekenhuis kiezen o.b.v. kwaliteit......maar heeft het gevoel hier onvoldoende informatie over te kunnen inwinnen Kennis specialisten 70 Kennis specialisten 18 Kwaliteit van behandeling 55 Kwaliteit van behandeling 26 Bejegening 29 Bejegening 20 Fysieke bereikbaarheid 18 Fysieke bereikbaarheid 90 Weinig wachtlijsten 6 Weinig wachtlijsten % dat aspect belangrijk/ het belangrijkst vindt voor keuze % dat denkt weinig moeite te hebben met vinden van informatie Kwaliteit Bereikbaarheid Bron: TNS NIPO (2003); BCG-analyse. Figuur 4. Reisbereidheid van patiënten in ruil voor hogere kwaliteit van zorg (bij opname voor kankerbehandeling) Percentage van respondenten 1 80 Niet extra reizen Minder dan 1 uur extra reizen Tussen 1 en 2 uur extra reizen Meer dan 2 uur extra reizen 60 7% 28% 14% 52% Betere 5-jaar overlevingskans Lager sterftecijfer in maand na operatie Lagere kans op complicaties na operatie Niet verder reizen dan lokale ziekenhuis Max. 20 minuten verder reizen minuten verder reizen minuten verder reizen minuten verder reizen minuten verder reizen >120 minuten verder reizen Zo ver als nodig Bron: Ipsos Mori Social Research Institute (mei 2007); BCG-analyse. Noot: Op basis van representatieve steekproef onder volwassenen. Vraag gesteld over reisbereidheid in geval van de diagnose kanker waarvoor ziekenhuisbehandeling vereist is. 1 Percentage op basis van respondenten die een van de weergegeven antwoorden gaven (in werkelijkheid betrof dit ~85% van totale aantal respondenten). Respondenten die antwoordden Hangt ervan af (~11%), Weet niet (~3%) en Geen van deze opties (~1%) zijn buiten beschouwing gelaten. Kiezen voor Kwaliteit 13

16 Toenemende druk van concurrenten: lokale en regionale strijd om patiënten op basis van kwaliteit Met de liberalisering van de ziekenhuismarkt neemt ook de onderlinge strijd om de patiënt sterk toe. Drie ontwikkelingen leiden tot deze toenemende concurrentie. De eerste ontwikkeling is de sterke opkomst van Zelfstandige Behandel Centra (ZBC s), die gespecialiseerd zijn in een selectief zorgaanbod. Sinds 2005 stijgt het aantal ZBC s en hun aandeel in de verzekerde ziekenhuismarkt sterk. In 2005 waren er 37 ZBC s actief, in 2009 waren dat er 195 (een gemiddelde stijging van 52% per jaar) 8. Tussen 2005 en 2008 steeg de omzet van ZBC s met gemiddeld 60% per jaar tot 182 miljoen euro. Wanneer deze groei doorzet, zullen ZBC s in 2015 een marktaandeel van 16% hebben in de ziekenhuismarkt 9. Helemaal ondenkbaar is dat niet. Door zich te richten op een beperkt aantal zorgonderdelen zijn deze centra in staat om een goede kwaliteit van zorg te leveren tegen een lagere prijs. Een recent IGZ-onderzoek stelde dat de kwaliteit in ZBC s over het algemeen goed is en liet zien dat patiënten tevreden zijn (een gemiddeld rapportcijfer van 8,5) 10. Tegelijkertijd liggen de prijzen per behandeling in een ZBC beduidend onder die in ziekenhuizen, gemiddeld 22% in Hoewel een andere case-mix een deel van dit verschil kan verklaren, is het duidelijk dat ZBC s een geduchte concurrent zijn geworden voor ziekenhuizen. De tweede ontwikkeling is dat ziekenhuizen actief patiën ten beginnen te werven buiten hun traditionele verzorgingsgebied door poliklinieken (zogenaamde buitenpoli s) te openen in het verzorgingsgebied van een ander ziekenhuis. Steeds meer ziekenhuizen proberen op deze manier de concurrentie met omliggende ziekenhuizen aan te gaan. Enkele voorbeelden: het Antonius Ziekenhuis in Sneek met een buitenpoli in Emmeloord (verzorgingsgebied van IJsselmeerziekenhuizen) en het Maastricht UMC met een buitenpoli in Heerlen (verzorgingsgebied van het Atrium MC). De derde ontwikkeling is de toenemende mate waarin ziekenhuizen patiënten van buiten hun eigen verzorgingsgebied aantrekken op basis van een bovengemiddelde kwaliteit of in elk geval de perceptie daarvan. Een voorbeeld is het Oogziekenhuis in Rotterdam, waarvan 50% van de patiënten van buiten Rotterdam komt. Naarmate de zorgkwaliteit transparanter wordt, zal deze trend sterker worden. Deze ontwikkelingen maken een einde aan de vanzelfsprekende functie die ziekenhuizen lange tijd in hun verzorgingsgebied hadden. Bij gebrek aan inzicht in kwaliteitsverschillen en bij gebrek aan lokale alternatieven kozen patiënten vaak automatisch voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, al dan niet op basis van een verwijzing van de huisarts. Met de opkomst van ZBC s en buitenpoli s komen er lokale alternatieven. Met het transparanter worden van kwaliteitsverschillen verschuift de concurrentie bovendien van lokaal naar (op zijn minst) regionaal niveau. Deze toegenomen concurrentie dwingt elk ziekenhuis om competitief te zijn, vooral op het gebied van kwaliteit. Toenemende druk van zorgverzekeraars: goede kwaliteit van zorg tegen een scherpe prijs Het doel van de zorgverzekeraar is het zekerstellen van een goede kwaliteit van zorg voor zijn verzekerden tegen een scherpe prijs. Met de liberalisering in 2005 hebben verzekeraars een nadrukkelijke regierol gekregen in de ziekenhuismarkt. Van verzekeraars wordt verwacht dat ze patiëntstromen naar die ziekenhuizen verwijzen die de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. Meer transparantie over de kwaliteit van ziekenhuizen ondersteunt hen in deze rol. Een ander gevolg van de liberalisering is het toegenomen belang van verzekeraars om de zorgkosten te minimaliseren. Om succesvol te zijn, moeten ze een aantrekkelijke premie kunnen bieden voor de geleverde kwaliteit. Aangezien meer dan 90% van de premie wordt doorbetaald aan zorgverleners is een actieve rol op het gebied van zorginkoop voor hen noodzakelijk. De druk van zorgverzekeraars op ziekenhuizen om kwaliteit te verhogen en kosten te verlagen, is toegenomen en zal alleen maar verder stijgen. Ten eerste zal het deel van de zorg waar verzekeraars en ziekenhuizen vrij over kunnen onderhandelen naar 8. Bron: rivm (10 december 2009). 9. Bron: Piersma J. (2 december 2009). 10. Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (oktober 2009). 11. Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (januari 2007). 14 The Boston Consulting Group

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden Rapport Zorg voor waarde Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererend managementadviesbureau en

Nadere informatie

Rapport. Hoofdkantoren een hoofdzaak. Perspectieven 2008. Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl

Rapport. Hoofdkantoren een hoofdzaak. Perspectieven 2008. Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl Rapport Perspectieven 2008 Hoofdkantoren een hoofdzaak Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Patiënten zonder grenzen. Medisch toerisme van Nederland naar India

Bacheloropdracht. Patiënten zonder grenzen. Medisch toerisme van Nederland naar India Bacheloropdracht Patiënten zonder grenzen Medisch toerisme van Nederland naar India Naam: Krystel Singh Studie: Algemene Gezondheidswetenschappen Examinator: Dhr. Kroon Meelezer: Dhr. Maathuis 1 Samenvatting

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert Report Interned Hoe het internet de Nederlandse economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Wie doet het met wie in de zorg?

Wie doet het met wie in de zorg? Capita selecta: samenwerking en uitbesteding van (medisch) ondersteunende diensten kpmg gezondheidszorg Wie doet het met wie in de zorg? Het jaarlijkse overzicht van bestuurlijke samenwerking tussen Nederlandse

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Kwaliteit als medicijn Aanpak voor betere zorg en lagere kosten

Kwaliteit als medicijn Aanpak voor betere zorg en lagere kosten Perspectief Sander Visser Rudi Westendorp Kees Cools Jan Kremer Ab Klink Kwaliteit als medicijn Aanpak voor betere zorg en lagere kosten Contactinformatie Booz & Company B.V. Sander Visser 020-504-1919

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

ACUTE ZORG. Er zit meer aan vast dan u denkt!

ACUTE ZORG. Er zit meer aan vast dan u denkt! ACUTE ZORG Er zit meer aan vast dan u denkt! NVZ Zicht op zorg, september 2013 02 // 03 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Visie van de NVZ op de acute zorg in Nederland Dit visiedocument is voor

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert

BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert Onderzoek naar nieuwe business modellen in de zorg Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Context... 8 1. Zorginkoop meer doelgroepgeoriënteerd... 12

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel Rapport Perspectieven 2012 NL 2030 Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied

Nadere informatie

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Inzicht in e-health Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies E-health in zicht Zoetermeer,

Nadere informatie