Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2"

Transcriptie

1 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt bepaalde vaardigheden. U kunt zich nu inschrijven voor een training in het kader van solliciteren, daar leest u in deze nieuwsbrief meer over. Hiernaast zal het u vast niet ontgaan zijn dat er vanaf 2015 een aantal zaken gaan wijzigen voor klanten van Sociale Zaken. Dit heeft te maken met de Participatiewet. We vertellen u hier graag meer over in deze nieuwsbrief en uiteraard houden we u gedurende het jaar goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Inhoudsopgave Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Inkomen De Participatiewet in Koopkrachttegemoetkoming: Een extraatje voor de laagste inkomensgroep 3 Een schuld bij de gemeente. En nu? 3 Collectieve Zorgverzekering Minima Hulp Bemiddeling bij burenconflict 4 Bereikbaarheid 5 En nog meer. Creatief Inloop Atelier 5 Kansen voor uw kind 6 Kerst-in stichting Durf jij? 6 Colofon 6

2 WERK Online trainingen over solliciteren en social media Solliciteren, hoe doet u dat nou goed? En hoe gebruikt u social media bij het vinden van een baan? In de online trainingen van UWV leert u dat. Iedereen kan de online trainingen volgen. Er zijn 2 online trainingen die u kunt volgen: 1. Online training: Solliciteren Uw weg naar werk begint met een goede sollicitatie. Leer met deze training alles over solliciteren en vergroot zo uw kans op een baan. 2. Online training: Vind een baan met social media Leer hoe u werk vindt via sociale media. In deze training ontdekt u hoe u sociale media op een slimme manier inzet bij het vinden van een baan. Online trainingen volgen Iedereen kan onze online trainingen volgen, ook als u geen uitkering krijgt en niet bent ingeschreven bij het UWV. U hoeft alleen in te loggen op werk.nl met uw DigiD. Dit doet u in 3 stappen: 1. Klik rechtsboven op de zwarte knop 'Inloggen met DigiD (Werkmap)'. 2. Log in met uw DigiD gegevens. U komt daarmee in uw persoonlijke omgeving: Mijn Werkmap. 3. Klik links in het menu op Online trainingen en kies de training die u wilt volgen. Hoe stelt u een goed cv op? Een goed en up to date curriculum vitae (CV) is essentieel als u een nieuwe baan zoekt. Het cv is uw persoonlijk visitekaartje. Relevante werkervaringen, opleidingen, vaardigheden en kwaliteiten moeten uit uw cv naar voren komen. Zorg dat u uzelf verkoopt maar wees wel eerlijk! Tips bij het maken van een cv Pas uw cv aan, aan de vacature en leg de nadruk op werkervaring en opleiding die voor de functie relevant is. Houd het kort en bondig: een cv bestaat hooguit uit twee pagina s. Zorg dat het cv er netjes en verzorgd uit ziet. Let op type- en taalfouten. Begin bij uw laatste werkgever en eindig bij de eerste werkgever. Noem elke werkervaring die relevant is (denk ook aan stages, vrijwilligerswerk). Vermijd gaten in uw cv. Als u een bepaalde periode werkeloos bent geweest, vermeld dan andere zaken, waarmee u zich in die periode hebt beziggehouden. Vermeld geen referenties in uw cv, tenzij daar uitdrukkelijk om is gevraagd. Laat iemand anders uw cv lezen voordat u het cv verstuurt. INKOMEN De Participatiewet: veranderingen in werk en inkomen in 2015 Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. 2

3 Nieuwe regels voor bijstand De bijstand (WWB) wordt verduidelijkt met nieuwe regels die bijstandsgerechtigden op de meest passende wijze moeten ondersteunen. De bijstand dient als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving. Met dit voorstel wordt de bijstand meer activerend en tegelijkertijd helderder uitvoerbaar voor gemeenten. Enkele zaken die zullen wijzigen in de bijstandsuitkering zijn: 1. Strengere en heldere regels voor uitkeringsgerechtigden die hun arbeidsverplichtingen niet nakomen en het accepteren van algemeen passende arbeid. 2. Als een uitkeringsgerechtigde zich ernstig misdraagt kan de gemeente de uitkering voor drie maanden stopzetten. 3. De hoogte van een uitkering wordt aangepast als men met meerdere volwassenen in één huis woont (dit geldt niet voor echtparen, personen jonger dan 21 jaar of personen die studiefinanciering ontvangen). 4. De uitkering van alleenstaande moeders die recht hebben op de ALO-kop van de Belastingdienst wordt verlaagd met ongeveer 270, De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele inkomenstoeslag. 6. De gemeente verwacht dat u maatschappelijk nuttige taken verricht zoals mantelzorg en/of vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Doet u dit al? Dan verandert er niets voor u Hoe de regels er precies uit gaan zien en wat dat voor u persoonlijk inhoudt is nog steeds niet helemaal duidelijk. Er wordt hard aan gewerkt om deze duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen. Wel is al duidelijk dat de grootste veranderingen op gebied van het inkomen zullen plaatsvinden bij alleenstaande ouders en bij degenen die met meerdere volwassenen, die geen echtpaar zijn, in één woning wonen. Valt u binnen één van deze groepen, dan krijgt u een brief van ons waarin we u op de hoogte stellen van de wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Koopkrachttegemoetkoming: Een extraatje voor de laagste inkomensgroep De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig 100, een alleenstaande ouder 90 en een alleenstaande 70. In deze financieel zware tijden staat de koopkracht van minima onder druk. Daarom heeft het kabinet eenmalig 70 miljoen gereserveerd. De gemeente Best gaat deze bijdrage nog dit jaar verstrekken. U ontvangt hier automatisch bericht over, ook als u alleen bijzondere bijstand van de gemeente ontvangt. Personen die geen uitkering of bijzondere bijstand van de gemeente ontvangen kunnen ook voor dit extraatje in aanmerking komen. Hun inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm en ze moeten tenminste 18 jaar oud zijn. Zij kunnen het extraatje aanvragen bij de gemeente. Een schuld bij de gemeente. En nu? Sommige personen hebben een schuld bij de gemeente openstaan. Binnen de gemeente noemen we dit vorderingen. In dit geval betekent dit dat iemand in het kader van een (voormalige) bijstandsuitkering nog een schuld bij de gemeente heeft. Deze kan zijn ontstaan doordat de juiste gegevens nog niet bekend waren, de persoon zich niet goed aan de regels heeft gehouden, of doordat er fraude is gepleegd. Hoe werkt het terugbetalen? Als iemand een openstaande schuld heeft bij de gemeente, dan ontvangt deze persoon een brief waarin de uiterste terugbetaaldatum staat. Mocht de persoon hier niet aan voldoen, dan ontvangt deze een aanmaning waarin staat dat er binnen twee weken betaald moet worden. Mocht dit ook niet voldoende zijn, dan ontvangt deze persoon een dwangbevel. Dit houdt in dat binnen twee dagen betaald moet worden. 3

4 Gebeurt dit niet, dan gaat de gemeente over tot beslaglegging op het salaris en/of de uitkering van deze persoon Iemand die een uitkering van de gemeente ontvangt krijgt een brief waarin staat vermeld dat vanaf een bepaalde datum een deel van de vordering zal worden ingehouden op de uitkering. Er wordt daarbij rekening gehouden met de beslagvrije voet. Dit betekent dat de persoon minimaal 90% van de bijstandsnorm moet overhouden om van te kunnen leven. Nieuw is dat de gemeente voortaan incassokosten mag berekenen Het gaat om incassokosten en dwangbevelen die vanaf 1 november 2013 gelden, dus niet met terugwerkende kracht. Collectieve Zorgverzekering Minima De gemeente Best heeft bij zorgverzekeraar CZ een Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan deze collectieve ziektekostenverzekering bent u beter verzekerd voor minder geld. Met de collectieve zorgverzekering bent u verzekerd voor: de basisverzekering de aanvullende verzekering: basis + tandarts (CZ) het uitgebreide gemeentelijke verzekeringspakket U bent gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering en het uitgebreide gemeentelijke verzekeringspakket. U krijgt van de gemeente namelijk bijzondere bijstand in maandelijkse termijnen om deze premies te betalen. Alleen de premie voor de basisverzekering blijft voor uw eigen rekening. Bovendien krijgt u als deelnemer een collectiviteitskorting op deze premie. Hoewel het afsluiten van deze verzekering niet verplicht is, heeft de CZM wel gevolgen voor de toekenning van bijzondere bijstand bij diverse medische kosten. Sociale Zaken kijkt bij de beoordeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand altijd naar wat u had kunnen ontvangen als u collectief verzekerd zou zijn geweest. Dit bedrag wordt dus altijd in mindering gebracht, óók wanneer u niet deelneemt aan de CZM. Let op! Kosten die vallen onder uw wettelijk bepaalde eigen risico worden nooit vergoed. U kunt u voor de collectieve zorgverzekering aanmelden u via uw klantmanager Inkomen. Als u al verzekerd bent bij CZ, dan kunt u zich het hele jaar door aanmelden. Als u niet bij CZ verzekerd bent, kunt u zich aanmelden in november Als voorwaarde geldt wel dat u in alle gevallen geen betalingsachterstand van de zorgpremie hebt en dat er geen betalingsachterstanden zijn bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw klantmanager Inkomen of kijk in de informatiemap in hoofdstuk 4.1. U vindt de informatiemap op de website van Gemeente Best: HULP Bemiddeling bij burenconflict In elke buurt kan het voorkomen dat buren zich ergeren aan elkaars gedrag. Soms leidt dit tot een groter wordend probleem. Buurtbemiddeling kan dan een goede manier zijn om het conflict uit te praten en tot een oplossing te komen. 4

5 Buurtbemiddeling is een laagdrempelige methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Deze methode werkt het beste in een zo vroeg mogelijk stadium, bij voorkeur voordat er al bijvoorbeeld politie of een woningcorporatie bij betrokken is geweest. Buurtbemiddeling ondersteunt bij het oplossen van problemen. Buurtbemiddelaars: helpen buren weer met elkaar in gesprek te gaan om samen een oplossing te vinden; luisteren eerst afzonderlijk naar het verhaal van de partijen bij hen thuis; gaan daarna in overleg beoordelen of er een gezamenlijk gesprek georganiseerd kan worden op neutraal terrein en onder begeleiding van de bemiddelaars; oordelen niet over de schuldvraag; hebben geheimhoudingsplicht; dragen geen oplossingen aan. Heeft u een probleem met uw buren waar u on wat voor reden dan ook niet uitkomt, waar irritaties blijven bestaan en u misschien angst heeft om het conflict bespreekbaar te maken met uw buren, neem dan contact op met het coördinatiepunt buurtbemiddeling Best Oirschot van de Stichting Welzijn Best Oirschot. Per telefoon via (Bestwijzer) of per via BEREIKBAARHEID Adres- en contactgegevens van de gemeente Best Bezoekadres Raadhuisplein 1 Postadres Website Postbus AB BEST Telefoonnummer Spreekuur klantmanagers Van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en uur zijn de klantmanagers Inkomen bereikbaar. Uw klantmanager Re-integratie kunt u bereiken tijdens kantooruren op de dagen dat uw klantmanager aanwezig is. EN NOG MEER. Creatief Inloop Atelier Leef je uit, ontdek en ontmoet! Heb je zin om te mozaïeken, tekenen, schilderen, haken/breien of heb je eigen ideeën die je graag in groepsverband wilt vormgeven? De Lumens Groep geeft je de mogelijkheid om met je eigen materiaal binnen te lopen en lekker aan de slag te gaan. Het inloopatelier is bedoeld voor iedereen die thuis niet toekomt aan een creatief moment voor zichtzelf, die toe is aan inspiratie of een gesprek met gelijkgestemden wil voeren. 5

6 Het inloopatelier biedt je de ruimte, beschikking over verschillende gereedschappen, een stamtafel met inspirerende tijdschriften en boeken. Liever toch wat meer begeleiding? Dat is geen probleem. Er is begeleiding die je graag verder helpt als je vragen hebt of hulp wilt. Je vindt het Creatief Inloop Atelier aan Leemkuilen 101 te Best (in het pand van De Boei ). Het vindt plaats op maandag van uur en op vrijdag van uur. Voor het gebruik van de ruimte en gereedschappen wordt 1,00 per dagdeel gevraagd. Dit is inclusief koffie en thee. Kom je op vrijdag de hele dag dan vragen zij dus 2,00 en is het de bedoeling dat je je eigen lunch meebrengt. Kansen voor uw kind Rondkomen met een laag inkomen is niet gemakkelijk. Helemaal niet als u kinderen hebt: u wilt ze niet tekort doen en ze volop laten meedoen met vriendjes en klasgenoten. Gelukkig zijn daar genoeg mogelijkheden en kansen voor, als u slim omgaat met uw budget en gebruikmaakt van de regelingen die daarvoor bedoeld zijn. Kijkt u eens op de website Daar vindt u allerlei regelingen, informatie over voorzieningen en handige tips en trucs om slim met uw geld om te gaan. Kansvoormijnkind.nl is een initiatief van het Nibud en Stimulansz. Kerst-in stichting Durf jij? Op 25 december 2014 van 13:00 tot 16:00 uur organiseert stichting Durf Jij? haar jaarlijkse Kerst-in, dit jaar in Best! Gezellig eten en samen zijn. De Kerst-in is bedoeld voor senioren die veel alleen zijn en gezinnen met een laag inkomen uit de gemeente Best, Oirschot, Gemert-Bakel, Laarbeek, Boekel, Helmond en Eindhoven. Het evenement vindt plaats in Best (exacte locatie wordt later bekend gemaakt) en de kosten bedragen 15,00 voor volwassenen en 7,00 voor kinderen. Heeft u weinig inkomsten dan mag u gratis deelnemen. Meldt u aan via of via telefoonnummer op maandagavond en donderdagavond. Voor de PR worden er tijdens de Kerst-in foto s gemaakt. Wilt u dit niet? Geef dit dan aan. Stichting "Durf jij?" is een stichting die helemaal op eigen kracht draait, en aangesloten is bij ANBI. Zij krijgen geen enkele vorm van subsidie van overheid of gemeente, maar zijn daar wel mee bezig. De stichting helpt mensen in Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Best en Oirschot. Colofon Deze nieuwsbrief is bestemd voor klanten van Sociale Zaken. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties? Neemt u dan contact op met een van uw klantmanagers. U kunt hem of haar bereiken tijdens het telefonisch spreekuur. Raadpleeg zijn/haar kaartje voor het telefoonnummer en de werktijden. 6

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie