LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek"

Transcriptie

1 LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek

2

3 LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van den Berg Amsterdam, maart 2012 Regioplan publicatienr Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal RD Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax : +31 (0) Onderzoek, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van de Parkinson Vereniging.

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Aanleiding en doel van het onderzoek Opzet van het onderzoek Leeswijzer Kenmerken respondenten Inleiding Respondenten Zorgverzekering Inleiding Basis- en aanvullende verzekering Informatie en collectieve verzekering Zorggebruik en -behoefte Inleiding Gebruikte zorg Dekking zorggebruik en zorgbehoefte Vergoeding zorgtypen Vraag naar en aanbod van voorvoorzieningen Inleiding Gebruikte zorg respondenten Profielen van patiënten met Parkinson of een parkinsonisme Opties vier zorgverzekeraars Tot slot Samenvatting en aanbevelingen Onderzoeksopzet Beantwoording onderzoeksvragen Aanbevelingen Bijlagen Bijlage 1 Ledenenquête aanvullende zorgverzekering Parkinson Vereniging Bijlage 2 Dekking zorggebruik Bijlage 3 Zorggebruik respondentengroepen... 73

6

7 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek De Parkinson Vereniging wil de kennis over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen vergroten en meer begrip kweken voor degenen die eraan lijden. Daarnaast verzorgt de vereniging informatie en voorlichting over de ziekte en behartigt zij de belangen van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De Parkinson Vereniging wil in dit kader nagaan wat de wensen van haar leden zijn met betrekking tot de (aanvullende) zorgverzekering. Daarnaast wil zij nagaan of er bij haar leden behoefte is aan een collectieve aanvullende zorgverzekering en waar een dergelijke verzekering aan zou moeten voldoen. De Parkinson Vereniging heeft Regioplan de opdracht gegeven de behoeftes omtrent de aanvullende zorgverzekering bij haar leden te onderzoeken. Patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme hebben vaak behoefte aan specifieke zorg die niet wordt vergoed uit het basispakket. Hierbij kan het onder andere gaan om fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychologische zorg of complementaire behandelingen zoals acupunctuur. Voor deze zorg kan men zich aanvullend verzekeren, maar de vraag is of deze aanvullende verzekeringen goed aansluiten bij de situatie van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Bovendien zijn er veel verschillende aanbieders en zorgverzekeringspakketten waaruit men kan kiezen en is het niet voor iedereen duidelijk welke verzekering het beste aansluit bij de zorgbehoefte. In het kader daarvan wil de Parkinson Vereniging met dit onderzoek nagaan aan welke voorwaarden een aanvullende verzekering volgens de leden zou moeten voldoen, om vervolgens deze informatie af te zetten tegen bestaande aanvullende verzekeringen. Hiermee krijgt de Parkinson Vereniging een beeld welke aanvullende verzekeringen het beste aansluiten bij de behoeften van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en kan zij haar leden hierover informeren. Tot slot wil de Parkinson Vereniging nagaan of er onder haar leden behoefte is aan een collectieve aanvullende verzekering en waar een dergelijke verzekering aan zou moeten voldoen. Met behulp van deze informatie kan de Parkinson Vereniging mogelijk het gesprek aangaan met zorgverzekeraars om afspraken te maken over een collectieve verzekering die aansluit bij de behoeften van haar leden. In het onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal. 1. Aan welke voorwaarden zou een aanvullende verzekering moeten voldoen om aan de wensen van de patiënten tegemoet te komen? 2. Sluiten bestaande aanvullende verzekeringen aan bij de behoefte van de patiënten? 1

8 3. Hebben de leden van de Parkinson Vereniging behoefte aan een collectieve aanvullende verzekering en waar zou deze aan moeten voldoen? 1.2 Opzet van het onderzoek Om zicht te krijgen op de wensen van patiënten met betrekking tot de aanvullende verzekering en de eventuele behoefte van leden aan een collectieve verzekering is een uitgebreide vragenlijst uitgezet onder de leden van de Parkinson Vereniging. Dit vond plaats in het najaar van De vragenlijst bevatte vragen over de zorgverzekering, het zorggebruik en de zorgbehoeften van de leden of de patiënten waar de leden mee te maken hebben. Ook is gevraagd naar enkele demografische kenmerken en de behoefte aan een aanvullende collectieve zorgverzekering. De vragenlijst is te vinden in bijlage 1 van dit rapport. 1 De vragenlijst is opgesteld door Regioplan in nauw overleg met de Parkinson Vereniging. De conceptvragenlijst is door enkele leden van de Parkinson Vereniging getest op leesbaarheid en begrijpelijkheid. In de derde week van november hebben ruim 4000 leden per een uitnodiging gekregen om via internet de vragenlijst in te vullen. Parallel hieraan hebben nog eens 500 leden per post de vragenlijst, voorzien van een brief en een antwoordenvelop, toegestuurd gekregen. Na enkele weken is een bedank- en herinneringsbrief verstuurd. Ook per is een herinnering gestuurd aan de leden die nog niet begonnen waren aan de vragenlijst of de vragenlijst nog niet volledig hadden ingevuld. In de tweede fase van het onderzoek is er op basis van de resultaten van de enquête onderzoek gedaan naar de aanvullende verzekeringen die momenteel bij de verschillende zorgverzekeraars beschikbaar zijn en die aansluiten bij de behoeften van de respondenten. 2 Hiervoor is gebruikgemaakt van de website KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 1 De vragenlijst in de bijlage is de schriftelijke vragenlijst die is uitgezet onder 500 leden. De vragenlijst die via internet is verstuurd, heeft een afwijkende antwoordcategorie bij vraag 17. De vijfde antwoordcategorie is daar gesplitst in twee verschillende antwoordcategorieën: kortingsregeling voor (ADL-)hulpmiddelen en kortingsregeling voor andere voorzieningen namelijk. 2 De resultaten van de enquête hebben betrekking op de situatie van de respondenten aan het einde van Voor de zorgverzekeringen die geanalyseerd zijn. gelden echter de voorwaarden die vanaf 2012 zijn ingegaan. 2

9 Op basis van de resultaten uit de vragenlijst is een selectie gemaakt van zorgtypen voor de tweede fase het onderzoek. De zorgtypen zijn samen met de Parkinson Vereniging geselecteerd door te kijken naar de mate van gebruik en de relevantie. Vervolgens zijn de aanvullende verzekeringen onderzocht die momenteel bij de verschillende zorgverzekeraars beschikbaar zijn. 3 Op de website van KiesBeter.nl zijn voor de meest gebruikte zorgtypen de polissen vergeleken op: de mate van dekking van het zorgtype, de prijs en of de zorgverzekeraar iedereen accepteert voor deze verzekering of dat een medische keuring nodig is. Ook zijn aan de hand van de resultaten van de vragenlijst een aantal profielen opgesteld van de patiënten en hun zorggebruik. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de respons op de vragenlijst en de kenmerken van de respondenten gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de zorgverzekeringssituatie van de respondenten. Ook wordt aangegeven in hoeverre de respondenten behoefte hebben aan een collectieve verzekering en informatie over bestaande verzekeringen. Hoofdstuk 4 gaat in op het zorggebruik van de respondenten en toont in hoeverre de dekking aansluit bij de zorgbehoeften. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de resultaten van de tweede fase gepresenteerd en zijn de conclusies over de best passende aanvullende verzekeringen voor patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme terug te vinden. In hoofdstuk 6 worden tot slot de onderzoeksvragen beantwoord en enkele aanbevelingen gedaan op basis van de resultaten van het onderzoek. 3 De resultaten van de enquête hebben betrekking op de situatie van de respondenten aan het einde van Voor de zorgverzekeringen die geanalyseerd zijn, gelden echter de voorwaarden die vanaf 2012 zijn ingegaan. 3

10 4

11 2 KENMERKEN RESPONDENTEN Samenvatting In november 2011 zijn ruim 4000 van de 9000 leden van de Parkinson resultaten Vereniging benaderd om de ledenenquête aanvullende zorgverzekering in te vullen. Bijna de helft (n=2183) van de benaderde leden is aan de enquête begonnen en 33 procent (n=1545) heeft de vragenlijst volledig ingevuld. Bijna vier vijfde van de respondenten (79,4) is zelf patiënt, waarvan bijna acht procent parkinsonismepatiënt. Eén vijfde van de respondenten is zelf geen patiënt, maar is partner of mantelzorger en heeft de vragen beantwoord over de partner of patiënt waarvoor gezorgd wordt. Ruim de helft van de respondenten beoordeelt de eigen gezondheid als matig, en één derde classificeert de gezondheid als goed. Met name respondenten van 75 jaar of ouder beoordelen de gezondheid als slecht. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 67 jaar en 57,8 procent van de respondenten is ouder dan 66 jaar. Parkinsonismepatiënten zijn gemiddeld iets ouder dan parkinsonpatiënten. Bijna twee derde van de respondenten is man (62,3). De meeste respondenten wonen in Brabant (14,8), Utrecht en het Gooi (12,1) en Zuid-Holland Noord (11,1). De resultaten zijn niet geheel representatief voor de gehele populatie van de Parkinson Vereniging. 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de demografische en andere achtergrondkenmerken van de respondenten beschreven. De respondenten bestaan uit verschillende groepen, namelijk patiënten met Parkinson of een parkinsonisme en nietpatiënten, bestaande uit partners van patiënten en (andere) mantelzorgers. De kenmerken die hier worden beschreven, hebben betrekking op de patiënten. Als de vragenlijst is ingevuld door niet-patiënten hebben de antwoorden betrekking op de partner of patiënt waarvoor wordt gezorgd. 2.2 Respondenten In november 2011 is een selectie van de leden van de Parkinson Vereniging benaderd om de ledenenquête aanvullende zorgverzekering in te vullen. Ruim 4000 leden hebben per een uitnodiging gekregen om via internet de vragenlijst in te vullen. Omdat de leeftijd van de leden met een adres enigszins afwijkt van de verdeling van het gehele ledenbestand, hebben parallel hieraan nog eens 500 leden per post de vragenlijst, voorzien van een brief en een antwoordenvelop, toegestuurd gekregen. In totaal zijn 4678 leden benaderd. Na drie weken is een herinnering verstuurd. Bijna de helft van de benaderde respondenten is begonnen met het invullen van de vragenlijst (45,3). Een deel daarvan heeft deze niet volledig afgerond en een derde deel van de respondenten heeft de vragenlijst volledig ingevuld (33, n=1545). 5

12 Tabel 2.1 Respons Totaal benaderd Aantal (n) Percentage Totaal ledenbestand Totaal benaderd ,3 Totaal benaderd post ,7 Totaal benaderd Bruto respons* ,2 Netto respons ,3 * Dit is de respons inclusief mensen die zijn overleden of zich hebben afgemeld omdat de vragenlijst om uiteenlopende redenen niet van toepassing is. Van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, is bijna vier vijfde deel zelf patiënt. Daarnaast is dertien procent partner van een patiënt en iets meer dan één procent is mantelzorger, maar geen partner van de patiënt. Tot slot heeft ruim zes procent aangegeven met patiënten te werken of onder een andere categorie te vallen. Tabel 2.2 Kenmerken respondenten Kenmerken Aantal (n) Percentage (n=2121) respondenten Patiënten ,4 Partners van patiënten ,0 Mantelzorgers 25 1,2 Professionals 67 3,2 Anders 68 3,2 Totaal De respondenten die hebben aangegeven professional te zijn of op een andere manier lid te zijn van de Parkinson Vereniging, hebben de rest van de vragenlijst niet ingevuld. Een derde (33, n=1545) van de benaderde leden heeft de vragenlijst volledig ingevuld. De onderstaande tabel laat zien dat het merendeel van de respondenten de ziekte van Parkinson heeft of te maken heeft met de ziekte van Parkinson (92,4). Een klein aandeel van de leden van de Parkinson Vereniging die de vragenlijst hebben ingevuld, heeft te maken met een aan Parkinson verwant ziektebeeld (een parkinsonisme) (7,6). Tabel 2.3 Ziektebeeld patiënt (of partner of patiënt van mantelzorger) Type patiënt Aantal (n) Percentage (n=1959) Ziekte van Parkinson ,4 Parkinsonisme 149 7,6 Totaal Het ziektebeeld van parkinson- of parkinsonismepatiënten kan variëren. Zodra er eenmaal parkinsonklachten zijn, gaan ze niet meer weg en door de jaren 6

13 heen nemen de klachten toe. Om de gezondheidssituatie van de respondenten in beeld te krijgen, is in de enquête gevraagd naar de ervaren gezondheid. Een derde van de patiënten beoordeelt de gezondheid als goed (33). Een ruime meerderheid classificeert de gezondheid als matig (56) en een tiende van de respondenten beoordeelt de gezondheid als slecht (10) of zeer slecht (1). Figuur 2.1 Hoe beoordeelt u uw gezondheid (de gezondheid van uw partner of de patiënt voor wie u zorgt) 1 10 goed 33 matig slecht 56 zeer slecht De groep van mensen van 75 jaar en ouder beoordeelt de eigen gezondheid het slechtst. Dit past in het eerder geschetste beeld van mensen met Parkinson of en parkinsonisme. Tabel 2.4 Beoordeling gezondheidssituatie per leeftijdsgroep Gezondheid (n=1419) Goed Matig Slecht/zeer slecht Leeftijdsgroep ,6 60,9 6, ,4 53,6 8, ,2 54,2 10, ,3 59,5 18,2 De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 67 jaar. Een ruime meerderheid van de respondenten is ouder dan 66 jaar. Het merendeel van de respondenten is man (62,3) en ruim een derde van de respondenten is vrouw (37,7). Eén vijfde deel van de respondenten is zelf geen patiënt en heeft de vragen beantwoord over de partner of patiënt waarvoor gezorgd wordt. De meeste respondenten wonen in Brabant (14,8), Utrecht en het Gooi (12,1) en Zuid-Holland Noord (11,1). Dit komt overeen met de verdeling van de leden van de Parkinson Vereniging. De gemiddelde leeftijd van de respondenten lijkt lager te liggen dan die van de populatie van de Parkinson Vereniging. De man-vrouwverdeling van de respondenten wijkt ook af van de verdeling van de populatie. Er hebben 7

14 relatief meer mannen de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat de resultaten niet geheel representatief zijn voor het achtergrondkenmerk leeftijd en wat de man-vrouwverdeling betreft. In tabel 2.5 zijn de demografische kenmerken van de leden van de Parkinson Vereniging en van de respondenten opgenomen. Responsgegevens () Tabel 2.5 Kenmerken respondenten ledenenquête 1 Kenmerken leden Parkinson Vereniging 2 Leeftijd Gemiddelde leeftijd totaal (n=1420) 70,3 3 67,5 Parkinson patiënten (n=1300) - 67,2 Parkinsonisme patiënten (n=112) - 69,6 Leeftijdscategorieën jaar 7,7 9, jaar 19,0 32, jaar 33,3 37,2 75+ jaar 30,1 20,6 Geslacht (n=1421) M (95 BI)* M (95 BI)* Man 54,2 (54,2-56,3) 62,3 (59,8-64,8) Vrouw 44,0( 43,8-45,8) 37,7 (35,2-40,2) Patiënt Patiënt 88,6 79,4 Geen patiënt 11,4 20,6 Provinciestreek Groningen 3,7 3,2 Friesland 4,1 4,8 Drenthe 3,6 3,7 Overijssel 2,1 2,2 Salland/Twente 4,4 3,4 Gelderland Noord-West 6,3 6,8 Gelderland Oost 4,0 4,3 Gelderland Zuid 3,3 2,9 Utrecht en t Gooi 11,6 12,1 Noord-Holland Noord 7,4 6,1 Noord-Holland Zuid 2,7 2,7 Amsterdam 4,3 4,5 Zuid-Holland Noord 10,5 11,1 Zuid-Holland Rijnmond 9,3 9,2 Zeeland 2,6 3,2 Brabant 14,1 14,8 Limburg 5,3 4,8 * M = gemiddelde. BI: betrouwbaarheidsintervallen boven- en ondergrens. 1 Van de benaderde leden heeft dertig procent vragen beantwoord op basis waarvan de demografische kenmerken bepaald kunnen worden. 2 De percentages in deze kolom tellen niet altijd op tot honderd procent, aangezien niet van alle leden van de Parkinson Vereniging de getoonde kenmerken bekend zijn. 3 Van 90,1 procent van de leden is de leeftijd bekend. 8

15 3 ZORGVERZEKERING Samenvatting De helft van de respondenten heeft een zorgverzekering afgesloten bij één resultaten van de vier grote zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ en Menzis. Bijna alle respondenten hebben ook een aanvullende zorgverzekering (91). Bijna de helft van de respondenten heeft een naturapolis afgesloten. De respondenten zijn het meest tevreden over de dienstverlening binnen het huidige zorgverzekeringspakket. Daarna volgt het gebruikersgemak, gevolgd door de dekking en de poliskosten. De dekking van het zorgverzekeringspakket wordt door ruim de helft van de respondenten als heel belangrijk ervaren bij het kiezen van een verzekeringspakket. Op de tweede plek komt de dienstverlening bij het vergoeden van zorg, gevolgd door het gebruikersgemak en als laatste de poliskosten. Aanvullend hierop wordt maatwerk belangrijk gevonden door de respondenten. Maatwerk in gebruikersgemak, dienstverlening, prijs en dekking. Bijna alle respondenten hebben behoefte aan jaarlijkse informatie over de beste aanvullende zorgverzekering. Bijna een derde van de respondenten heeft veel tot zeer veel behoefte aan een collectieve verzekering met voordelen voor parkinsonpatiënten. Bijna alle respondenten geven aan gegarandeerde acceptatie door een zorgverzekering een belangrijk voordeel van een eventuele collectieve verzekering te vinden. Daarna wordt een uitgebreidere dekking van belang gevonden gevolgd door extra gebruikersgemak en lagere poliskosten. 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de zorgverzekeringssituatie van de respondenten. Ook wordt aangegeven in hoeverre de respondenten behoefte hebben aan een collectieve verzekering en informatie over bestaande verzekeringen. 3.2 Basis- en aanvullende verzekering Basisverzekering In de vragenlijst is gevraagd bij welke verzekeraar de patiënt de (basis-) zorgverzekering heeft afgesloten. In tabel 3.1 is de volledige verdeling weergegeven. 9

16 Tabel 3.1 Bij welke zorgverzekeraar heeft u uw (basis)zorgverzekering afgesloten? Verzekeraar Aantal (n=1932) Percentage Zilveren Kruis Achmea ,0 CZ ,2 VGZ ,1 Menzis ,4 Univé 99 5,1 Ohra 90 4,7 Agis 85 4,4 De Friesland 54 2,8 Delta Lloyd 37 1,9 FBTO 35 1,8 Interpolis 17,9 Anders ,6 Totaal ,0 De helft van de respondenten heeft een basisverzekering bij één van vier grote zorgverzekeraars afgesloten. Dit zijn Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ en Menzis. Bij de categorie anders worden onder andere de Amersfoortse, Avero Achmea en IZA meerdere keren genoemd. In de vragenlijst is ook gevraagd naar de wijze van van de zorgkosten. Bij een naturapolis worden de volledige kosten vergoed wanneer de zorg afgenomen wordt bij een aanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft. Bij een restitutiepolis is het mogelijk zelf een zorgaanbieder te kiezen, waarna de verzekeraar de nota s (gedeeltelijk) vergoedt. Ook is een combinatie van beide vormen van mogelijk. In de onderstaande tabel staat aangegeven welke wijze van de respondenten hebben. Tabel 3.2 Op welke wijze worden uw zorgkosten vergoed? Wijze van Aantal (n) Percentage In natura ,1 Restitutie ,8 Combinatie van beide ,9 Weet niet ,1 Totaal ,0 Bijna de helft van de respondenten geeft aan een naturapolis te hebben afgesloten (46,1). Een kwart heeft een restitutiepolis (24,8) en 13,9 procent van de respondenten geeft aan een combinatie van beiden te hebben Aanvullende verzekering Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht in Nederland. Jaarlijks wordt door de overheid bepaald welke zorgtypen onder de basisverzekering 10

17 vallen. Daarnaast is het mogelijk om voor andere zorgtypen een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. De meeste respondenten geven in de vragenlijst aan een aanvullende zorgverzekering te hebben afgesloten (zie tabel 3.3). Tabel 3.3 Heeft u naast uw basisverzekering ook een aanvullende verzekering? Aanvullende verzekering Aantal (n) Percentage Ja ,1 Nee 168 8,9 Totaal Voor de vier verzekeraars bij wie de meeste respondenten een verzekering hebben afgesloten, is gekeken welke aanvullende zorgverzekeringspolissen het vaakst genoemd worden. Bij Zilveren Kruis Achmea worden met name de Beter Af Plus-polissen genoemd (zowel de twee-, drie- als de viersterrenpolis). Bij CZ hebben meerdere respondenten de 50 Plus-polis afgesloten, maar ook de Plus- en Top-polissen worden meermaals genoemd. De respondenten die een verzekering bij VGZ hebben afgesloten, noemen het vaakst de Plus Aanvullend-verzekering, de Uitgebreid Aanvullend-polis en het Vitaal Pakket. Door de respondenten die een polis hebben bij Menzis worden met name Extra Verzorgd 2 en 3 genoemd. 1 Ook voor de aanvullende verzekering is gevraagd op welke wijze de zorgkosten vergoed worden. Tabel 3.4 geeft de resultaten hiervan weer. Tabel 3.4 Op welke wijze worden uw zorgkosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering? Wijze van Aantal (n) Percentage In natura ,1 Restitutie ,5 Combinatie van beide ,7 Weet niet ,2 Totaal ,0 De wijze van in de aanvullende verzekering is te vergelijken met de wijze van bij de basisverzekering. Ook hier geeft het grootste deel van de respondenten aan een naturapolis te hebben afgesloten (42,1) Tevredenheid zorgverzekeringspakket In de vragenlijst is de tevredenheid met het zorgverzekeringspakket op een viertal punten bevraagd (zie tabel 3.5). 1 Dit gaat om respondenten die zowel een basisverzekering als een aanvullende zorgverzekering bij dezelfde maatschappij hebben afgesloten. Het is uit de gegevens niet op te maken of mensen een aanvullende verzekering bij een andere maatschappij hebben afgesloten dan waar ze de basisverzekering hebben. Op het oog lijkt dit niet voor te komen. 11

18 Tabel 3.5 In hoeverre bent u tevreden met uw huidige zorgverzekeringspakket? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Dienstverlening (n=1822) 20,4 64,8 13,2 1,4 0,2 Gebruikersgemak (n=1801) 18,8 64,7 14,7 1,5 0,3 Dekking (n=1774) 12,8 52,8 27,5 6,7 0,3 Poliskosten (n=1751) 7,1 37,4 45,8 8, 5 1,2 Overig (n=458) 7,6 34,5 49,5 6,1 2,6 De dienstverlening bij het vergoeden van de zorg van de zorgverzekeraar, zoals de bereikbaarheid en klantvriendelijkheid bij vragen over het zorggebruik, leidt tot veel tevredenheid bij de respondenten. Bijna twee derde geeft aan tevreden te zijn met de dienstverlening en een vijfde deel is zelfs zeer tevreden (respectievelijk 64,8 en 20,4). Nog geen twee procent geeft aan ontevreden te zijn over de dienstverlening. Ook over het gemak waarmee de zorgkosten worden vergoed en rekeningen kunnen worden ingediend, is een ruime meerderheid tevreden tot zeer tevreden (respectievelijk 64,7 en 18,8). Ook voor het gebruikersgemak geldt dat nog geen twee procent van de respondenten aangeeft ontevreden te zijn. De tevredenheid met de dekking van het zorgverzekeringspakket wordt door ruim een kwart neutraal beoordeeld (27,5). Ruim de helft geeft aan tevreden te zijn (52,8) en 12,8 procent is zeer tevreden over de dekking. Over de dekking is zeven procent van de respondenten ontevreden. Ook is gevraagd naar de tevredenheid over de poliskosten. Ruim een derde van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met de poliskosten (37,4) en 7,1 procent is zeer tevreden. Over de kosten van het zorgverzekeringspakket is bijna de helft van de respondenten neutraal (45,8). Een tiende deel van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de kosten van het zorgverzekeringspakket. De respondenten zijn het meest tevreden over de dienstverlening, daarna volgt het gebruikersgemak, gevolgd door de dekking en de poliskosten. De respondenten hadden de mogelijkheid een toelichting te geven of overige zaken in het kader van het zorgverzekeringspakket te noemen waarover zij al dan niet tevreden zijn. Met name de onvoldoende dekking van medicijnen is genoemd (vooral het medicijn Azilect) Kiezen van een zorgverzekeringspakket In de vragenlijst is gevraagd in hoeverre een viertal factoren belangrijk zijn bij het kiezen van een zorgverzekeringspakket. In de tabel 3.6 zijn de resultaten weergegeven. 12

19 Tabel 3.6 In hoeverre zijn de onderstaande factoren belangrijk voor u bij het kiezen van een zorgverzekeringspakket? Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet heel belangrijk Niet belangrijk Dienstverlening (n=1812) 39,3 52,8 7,1 0,6 0,1 Gebruikersgemak (n=1807) 32,7 58,0 8,7 0,5 0,1 Dekking (n=1808) 53,5 41,0 5,2 0,2 0,1 Poliskosten (n=1808) 30,8 48,1 18,8 1,8 0,5 De dekking van het zorgverzekeringspakket wordt door het merendeel van de respondenten als heel belangrijk (53,5) of belangrijk (41,0) ervaren. Vier vijfde geeft aan de dienstverlening bij het vergoeden van zorg belangrijk tot heel belangrijk te vinden (respectievelijk 52,8 en 39,3). Ook het gebruikersgemak wordt door het grote merendeel als (heel) belangrijk ervaren bij het kiezen van een zorgverzekering (respectievelijk 58,0 en 32,7). De poliskosten worden door ruim driekwart als belangrijk tot heel belangrijk ervaren bij het kiezen van een zorgverzekeringspakket (respectievelijk 48,1 en 30,8) en bijna een vijfde geeft (18,8) aan dat dit een neutrale factor is bij het maken van een keuze. In de vragenlijst is aansluitend gevraagd naar eventuele andere factoren die belangrijk zijn bij het kiezen van een zorgverzekeringspakket. Veel mensen noemen snelle dienstverlening en persoonlijke communicatie. Ook duidelijkheid over de polis en duidelijke communicatie worden meermaals genoemd om het inzicht in de polissen te vergroten. Wat het gebruikersgemak betreft, worden met name de snelheid en het gemak van de afhandeling van declaraties genoemd. Over de dekking van de polis wordt veel geschreven. Veel respondenten zouden belang hebben bij een pakket waarin geen zaken in opgenomen zijn die ze niet nodig hebben (kraamzorg wordt veel genoemd) en waarin de Parkinsongerelateerde zorg wel gedekt wordt, zoals fysiotherapie en de van medicijnen buiten het geneesmiddelenssysteem, zoals Azilect. Maatwerk in de dekking wordt belangrijk gevonden, maar ook continuïteit in de mate van wordt meermaals genoemd. Wat de prijs betreft, wordt met name gewezen op een redelijke prijs voor een relevante polis. Met relevant wordt bedoeld dat respondenten liever niet betalen voor een polis waar veel zorgtypen in worden vergoed waar men nooit gebruik van maakt. 3.3 Informatie en collectieve verzekering Leden van de Parkinson Vereniging met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme hebben bepaalde zorg nodig. Aan de respondenten is gevraagd of ze behoefte hebben om via de Parkinson Vereniging jaarlijks te vernemen wat de beste aanvullende verzekeringen zijn voor parkinson- of 13

20 parkinsonismepatiënten. Veruit het grootste deel van de respondenten geeft aan hier inderdaad behoefte aan te hebben (85,8, zie tabel 3.7). Tabel 3.7 Behoefte jaarlijkse informatie over aanvullende verzekeringen voor parkinson- of parkinsonismepatiënten Jaarlijkse informatie aanvullende Aantal (n=1417) Percentage verzekering wenselijk Ja ,8 Nee ,2 Sommige verzekeraars bieden een collectieve verzekering aan voor bepaalde groepen patiënten of personen. Voor deze groepen gelden bijvoorbeeld lagere premies voor bepaalde typen zorg, of de verzekeraar biedt een speciaal samengestelde aanvullende verzekering aan. Navraag hierover bij de respondenten laat zien dat twee vijfde van hen (39,1) hier behoefte of zeer veel behoefte aan heeft (zie tabel 3.8). Ruim een kwart geeft een neutraal antwoord (27,5) en iets minder dan een kwart geeft aan weinig of geen behoefte te hebben aan een dergelijke collectieve verzekering (24,1). Tabel 3.8 Behoefte collectieve verzekering met voordelen voor parkinson- of parkinsonismepatiënten Aantal (n=1415) Percentage Zeer veel behoefte ,6 Veel behoefte ,5 Neutraal ,5 Niet veel behoefte ,7 Geen behoefte ,4 Weet niet 132 9,3 De meeste respondenten geven aan dat ze hier geen behoefte aan hebben omdat ze al ergens een collectieve verzekering hebben afgesloten. Om een beeld te kunnen krijgen van de motieven van de leden voor het wel of geen behoefte hebben aan een collectieve verzekering voor parkinsonpatiënten, is gevraagd naar de belangrijkste voordelen die een collectieve verzekering voor parkinson- of parkinsonismepatiënten zou moeten bieden. De resultaten zijn weergegeven in tabel

21 Tabel 3.9 Belangrijkste voordelen collectieve verzekering voor leden van de Parkinson Vereniging Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet heel belangrijk Niet belangrijk Lagere poliskosten (n=1346) 37,4 35,9 21,6 2,8 2,2 Uitgebreidere dekking (n=1349) 50,5 39,1 8,5 0,7 1,1 Gegarandeerde acceptatie door 60,4 31,2 7,0 0,5 1,0 zorgverzekeraar (n=1351) Extra gebruikersgemak (n=1808) 32,5 41,0 22,3 2,0 2,1 Kortingsregeling voor (ADL) 29,3 42,9 22,9 2,4 2,5 hulpmiddelen (n=1316) Kortingsregelingen voor andere 19,8 24,0 36,9 3,6 15,7 voorzieningen (n=1137) Anders (n=769) 12,2 8,7 39,1 2,3 37,8 Ruim negentig procent van de respondenten noemt gegarandeerde acceptatie door een zorgverzekeraar een belangrijk of heel belangrijk voordeel van een eventuele collectieve verzekering (respectievelijk 31,2 en 60,4). Een tweede voordeel dat als heel belangrijk wordt aangeduid, is een uitgebreidere dekking van de polis in kwestie (50,5). Ook extra gebruikersgemak en lagere poliskosten worden door bijna driekwart van de respondenten als belangrijk tot heel belangrijk voordeel genoemd voor een eventuele collectieve verzekering voor leden (respectievelijk 73,5 en 73,3). In tabel 3.9 staan de genoemde voordelen van een collectieve verzekering weergeven. Het zorggebruik en de behoeften van zorg van de respondenten worden in het volgende hoofdstuk besproken. 15

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen INVENTARISATIE VAN BEHOEFTEN EN ERVARINGEN VAN MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA. Periode: 10 mei t/m 13 juni 2016 Daniëlle van der Horst Tineke

Nadere informatie

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt? VvAA Zilveren Kruis Achmea Verzekering Mix Jong Pakket Mix Gezin Pakket Mix Mix Plus 2 Plus 3 Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis 4 sterren Zorg en Zekerheid AV Totaal Op zoek naar een verzekeraar

Nadere informatie

Medicijnen grote verschillen in vergoeding zorgverzekeraars

Medicijnen grote verschillen in vergoeding zorgverzekeraars 6 december 2011 Medicijnen grote verschillen in vergoeding zorgverzekeraars Een onderzoek door Scanwork Research Met de juiste zorgverzekering honderden euro s besparing aan medicijnkosten. Nederland kent

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013 Geld.nl Uitslag kennistest zorg 2013 In dit overzicht vind je alle vragen uit de Kennistest Zorg 2013 van Geld.nl en de antwoorden die de deelnemers hierop hebben gegeven. Wil je meer weten? Bekijk dan

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron:  van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u vanuit de basiszorgverzekering,

Nadere informatie

Vergoeding basisverzekering

Vergoeding basisverzekering Vergoeding basisverzekering De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische

Nadere informatie

Vergoeding ergotherapie aanvullende pakketten 2013

Vergoeding ergotherapie aanvullende pakketten 2013 Vergoeding ergotherapie aanvullende pakketten 2013 Aevitae (VGZ) Supervip Pakket 100% (aanvulling op de Agis 50+ Actief Polis 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de 50+ Actief Polis 100%, max. 2 uur

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Inventarisatieformulier voor. collectieve aanvragen

Inventarisatieformulier voor. collectieve aanvragen Inventarisatieformulier voor collectieve aanvragen Met genoegen bieden wij u een inventarisatieformulier aan voor uw collectieve aanvragen. Wanneer wij het inventarisatieformulier van u retour ontvangen

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Inventarisatieformulier ten behoeve van marktonderzoek

Inventarisatieformulier ten behoeve van marktonderzoek Inventarisatieformulier ten behoeve van marktonderzoek Met genoegen bieden wij u vrijblijvend en geheel onafhankelijk een marktonderzoek met betrekking tot een collectieve zorgverzekering aan. Met dit

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering

Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering Zwolle Maart 2009 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 4 3. Resultaten 5 3.1 Algemeen 7 3.2 Een 50plus

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Marktmacht Zorgverzekeraars. Oktober 2015

Marktmacht Zorgverzekeraars. Oktober 2015 Marktmacht Zorgverzekeraars Oktober 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen Tussenconclusies 3. Conclusies: valt

Nadere informatie

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar Verzekeraar Aangeboden polissen Diëtist Menzis Jongeren verzorgd Ja 4 Extra verzorgd 1 Nee 0 Extra verzorgd 2 Ja 4 Extra verzorgd 3 Ja 4 Extra verzorgd 4 Ja 6 Uren CZ Jongeren 18 t/m 30 Ja jr Jongeren

Nadere informatie

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd?

Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Q1 Hoe bent u momenteel voor zorg verzekerd? Beantwoord: 7.030 Overgeslagen: 0 Alleen een basisverzeke... Een basisverzeke... Een basisverzeke... Anders, namelijk Alleen een basisverzekering Een basisverzekering

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen.

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen. Vergoedingen 2015 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt

Nadere informatie

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies Titel

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Behorende bij de volgende publicatie Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers & Judith D. de Jong. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

De Vergoeding van Medicinale Cannabis door zorgverzekeraars in Nederland

De Vergoeding van Medicinale Cannabis door zorgverzekeraars in Nederland De Vergoeding van Medicinale Cannabis door zorgverzekeraars in Nederland Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Aevitae (VGZ)... 6 Agis... 6 Anderzorg... 6 Avéro Achmea... 7 Azivo... 7 CZ... 7 De Amersfoortse... 7 De Friesland... 8 De Goudse... 8 Delta Lloyd... 8 Ditzo... 8

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Versie 5-2011 Laatst gewijzigd: 19-12-2011 Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Vergoeding BGN geregeld Via de volgende link kun je de polissen van alles zorgverzekeraars terugvinden: http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/voorwaarden.cfm

Nadere informatie

Vergoeding fysiotherapie 2013

Vergoeding fysiotherapie 2013 Vergoeding fysiotherapie 2013 Fysiotherapie is één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. Wil je weten welke vergoedingen er per verzekeraar worden gegeven? Hieronder

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2012 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2012 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2012 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Uw werkgever zorgt voor u!

Uw werkgever zorgt voor u! Uw werkgever zorgt voor u! Via mijn werk verzekeringen is een aantrekkelijk en compleet verzekeringspakket met collectief voordeel, aangeboden door uw werkgever en Aon. U heeft keuze uit verschillende verzekeringen,

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Comfort Polis. Comfort Plus Polis. 50+ Actiefpolis.

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Comfort Polis. Comfort Plus Polis. 50+ Actiefpolis. VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN AEVITEA 2013 Vergoedingen volgens Achmea/ASR/Avéro/VGZ AGIS 2013 Compleet Polis Comfort Polis Comfort Plus Polis 50+ Actiefpolis

Nadere informatie

2008 Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!!

2008 Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!! Verzekeraar pakket 2008 az / acu Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!! De overheid heeft bepaald dat u tot 1 februari 2009 van zorgverzekeraar kunt veranderen Achmea Zilveren kruis basis geen

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringen op alfabetische volgorde

Aanvullende Verzekeringen op alfabetische volgorde Aanvullende Verzekeringen op alfabetische volgorde (EB = eigen bijdrage: per sessie 20, per internettraject 50, p.p.= per persoon, kal.j.= kalenderjaar, verg.= vergoeding, verz. = verzekerde) Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

*arts, therapie en geneesmiddelen samen; ** conform lijst beroepsverenigingen respectievelijk Delta Lloyd / Univé; *** 80% indien geen contract

*arts, therapie en geneesmiddelen samen; ** conform lijst beroepsverenigingen respectievelijk Delta Lloyd / Univé; *** 80% indien geen contract Vergelijking polissen ziektekosten 2014 Aanvullende Verzekeringen: antroposofische zorg, dieetadvies, fysiother, 1elijns psycholoog Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. pagina pag. 21

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Vergoedingen 2016: Vergoedingen Aevitae (ASR/VGZ/Avero) Vergoedingen Agis/Zilveren Kruis. Vergoedingen Avero Achmea.

Vergoedingen 2016: Vergoedingen Aevitae (ASR/VGZ/Avero) Vergoedingen Agis/Zilveren Kruis. Vergoedingen Avero Achmea. Vergoedingen 2016: Vergoedingen Aevitae (ASR/VGZ/Avero) Verzekeringsonderdeel: Preventie gewichtsconsulent Plus: 0,- Top: 50,- Vip: 100,- Polisvoorwaarden: artikel 9 en 10 Vergoedingen Agis/Zilveren Kruis

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie