- QUICKSCAN - Zoals eerder aangegeven is er met de bouw van het pand goed rekening gehouden met de isolatie van de thermische schil.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- QUICKSCAN - Zoals eerder aangegeven is er met de bouw van het pand goed rekening gehouden met de isolatie van de thermische schil."

Transcriptie

1 - QUICKSCAN - Klimaatroute Nieuwe Hemweg BG Amsterdam Tel: KVK nr.: datum: 19 februari 2015 PROJECTOMSCHRIJVING Deze quickscan is uitgevoerd op 6 februari 2015 voor: AthenA hockeyclub Dhr. Mik Rijnhart Voorlandpad TZ, Amsterdam RAPPORT AthenA hockeyclub is opgericht op 20 april 2004 en telt ongeveer 1600 leden. De vereniging heeft 3 semi-watervelden en een zandingestrooid kunstgrasveld. Sinds eind vorig jaar heeft Athena haar nieuw gebouwde clubhuis betrokken. Naast hockey wordt het clubhuis ook gebruikt voor fysiotherapie en als kinderopvang. In dit rapport is een volledig overzicht te vinden van de besparingen, investeringen en technische consequenties. De genoemde besparingen en investeringen zijn exclusief btw. Aansluitingen clusteren Athena heeft maar liefst 5 aansluitingen waardoor er voor elke aansluiting de maximale energiebelasting wordt betaald. Dan kunt uw energieleverancier verzoeken de verbruiken op die aansluitingen te sommeren zodat u wellicht energiebelasting kunt terugvorderen van de fiscus. Dit kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar. Zia hier een voorbeeld van Essent: https://www.essent.nl/content/zakelijk/ondernemersdesk/rekening_en_betalen/clustering_energiebelasting.html# Verbruik - Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik ligt wat boven het gemiddelde in vergelijking met andere sportverenigingen van vergelijkbare grote. De grootste elektriciteitsverbruiker is de veldverlichting. Deze verlichting neemt ruim 55% van het totale elektriciteitsverbruik voor rekening. Tijdens de bouw van het pand zijn er 24 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd waarmee jaarlijks KWh wordt opgewekt, dit is met het verbruik verrekend. - Gas Het gasverbruik ligt in verhouding tot vergelijkbare sportverenigingen juist weer onder het gemiddelde. Bijna al het gasverbruik komt uit de verwarming van het pand, er wordt namelijk relatief weinig gedoucht. Op het gebied van duurzame verwarming en isolatie is goed rekening gehouden met de bouw van het pand, zodoende kan hier verder niet rendabel op bespaard worden. Verlichting - Veldverlichting Ruim 55% ( KWh) van het totale elektriciteitsverbruik wordt veroorzaakt door de veldverlichting. Hier valt goed op te besparen wanneer de huidige armaturen worden vervangen door LED. Naast een reductie in elektriciteitsverbruik wordt er ook bespaard op de onderhouds- en vervangingskosten t.o.v. de huidige conventionele verlichting. - Overige verlichting De overige verlichting bestaat voornamelijk uit hoogfrequent TL. De verlichting wordt via bewegingsdetectie geschakeld, zodoende kan hier niet rendabel op bespaard worden. Verwarming/Koeling Er wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming met warmteterugwinning. De opwekking voor de warmte geschiedt middels nieuwe hr-107 ketels. Zowel op de installatie als de inregeling hiervan kan niet verder rendabel verduurzaamd worden. Isolatie Zoals eerder aangegeven is er met de bouw van het pand goed rekening gehouden met de isolatie van de thermische schil. Wattcher Ook kan uw sportvereniging na de scan, gedurende vier weken, een energiemonitor van Wattcher in bruikleen krijgen. Met deze monitor kunt u precies zien hoeveel energie de apparaten en installaties in en rondom uw clubhuis gebruiken. Onze adviseur maakt voor u een afspraak voor de installatie en helpt met het uitlezen van de monitor. Na de vier weken wordt de Wattcher weer verwijderd. Indien gewenst kan de vereniging de Wattcher aanschaffen vanaf 129,- euro (incl. BTW).

2 Water Er zou nog water bespaard kunnen worden met goed afgestelde sensor- of drukkranen op de wasbakken. Verder is het mogelijk om een aquafox systeem te plaatsen op de spoelbak achter de bar. Duurzame opwekking Tijdens de bouw van het pand zijn er al 24 zonnepanelen geïnstalleerd op het platte dak van het clubgebouw. Echter is er nog voldoende ruimte voor 20 extra panelen, hiermee zou het uitermate geschikte dak optimaal gebruikt worden. Subsidiemogelijkheden: Voor sommige duurzame maatregelen is een wat grotere investering nodig. Op de lange termijn kunt u hiermee echter veel besparen. Mogelijk zijn de regelingen op deze pagina voor uw sportvereniging interessant. Bijzondere subsidieverordening voor (aanpassingen aan) verenigingsaccommodaties ( 1/3-regeling ) Wilt u een nieuw clubhuis bouwen of het bestaande renoveren of uitbreiden? Of wilt u lichtinstallaties bij de sportvelden plaatsen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regeling. Deze regeling houdt in dat de vereniging 1/3e van de kosten zelf inbrengt en 1/3e kan worden geleend met een garantstelling van de gemeente Amsterdam. Het resterende 1/3e deel van de kosten wordt gedekt door de subsidie, met een maximum van ,-. Energiefonds Amsterdam Investeren in duurzame energie Heeft u een goed idee voor een project om energie te besparen, op te wekken of de lucht schoner te maken, maar lukt het niet om de financiering rond te krijgen? Bij het Energiefonds kunt u voor uw duurzame initiatief een lening aanvragen met een vaste rente van 1,99 procent en een looptijd van maximaal 15 jaar. Gebleken is dat de initiatiefnemers vaak vastlopen op strenge eisen van financiers, waardoor er onvoldoende geld beschikbaar is om het project daadwerkelijk uit te voeren. Daarom wil het Energiefonds geschikte projecten voorzien van een lening met een vast rentepercentage van 1,99 procent met een looptijd van maximaal 15 jaar. Let wel, het gaat hier om een lening voor een investering in een project; geen subsidie. Het is de bedoeling dat de investering zichzelf terugverdient zodat de lening met rente kan worden terugbetaald. Subsidie Oplaadpunten In de gemeente Amsterdam kunnen rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals sportverenigingen, subsidie aanvragen voor het plaatsen van elektrische oplaadpunten. Voor oplaadpunten op een eigen terrein dat voor iedereen toegankelijk is, kan maximaal 1000,- subsidie worden aangevraagd. Voor oplaadpunten voor eigen gebruik, dus niet voor iedereen toegankelijk, is maximaal 500, beschikbaar. Maximaal 50% van de kosten voor aanschaf en plaatsing wordt vergoed. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) Met SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie door bedrijven en non-profit instellingen. In 2015 wordt hiervoor weer 3,5 miljard beschikbaar gesteld. In negen fases kan subsidie worden aangevraagd; de eerste fase opent op 31 maart Er kan subsidie worden aangevraagd voor energieproductie uit o.a. biomassa (bijv. een installatie voor biovergisting), zon (bijv. zonne-installaties met een vermogen van meer dan 15 kilo-wattpiek) en wind. Energie-Investerings Aftrek (EIA) Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Zij kunnen dan 41,5% van de investeringskosten in bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen, oplaadpalen of elektrische voertuigen aftrekken van hun fiscale winst. Sportverenigingen kunnen soms indirect van de EIA gebruik maken door met een bedrijf samen te werken. Zo kan een bedrijf de EIA aanvragen voor de aanschaf en plaatsing van een duurzame installatie voor in het clubhuis. De vereniging huurt vervolgens de installatie van het bedrijf. Energy Service Companies (ESCo s) Een Energy Service Company (ESCo) is een financieringsconstructie voor duurzame energiemaatregelen. De sportvereniging sluit dan een contract af met een leverancier die duurzame maatregelen neemt, waarmee energie bespaard wordt. De kosten van deze maatregelen worden door de leverancier gefinancierd. De sportvereniging hoeft dus niet zelf te investeren, maar betaalt de investering terug met de besparing op de energierekening. Na de looptijd van deze regeling wordt de investering eigendom van de vereniging. ESCo s bestaan in allerlei soorten en maten. Ze kunnen zich richten op een specifieke maatregel, zoals het vervangen van de verlichting, maar ook op zeer ingrijpende maatregelen (bijv. isolatie) of zelfs het volledige energiebeheer en management van het clubhuis. Crowdfunding Wilt u investeren in bijv. zonnepanelen op het clubhuis, maar krijgt u het benodigde bedrag niet bij elkaar? Crowdfunding kan een oplossing zijn. Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren (de crowd ) een klein bedrag investeren en dat deze kleine bedragen bij elkaar het project volledig financieren. De crowd bestaat bijvoorbeeld uit clubleden, familieleden en vrienden. De investeringen bij crowdfunding kunnen de vorm hebben van een donatie; sponsoring (investeerders krijgen een niet-financiele beloning, zoals een vaste zitplaats op de tribune); lening (investeerders krijgen hun inleg met rente terug) of participatie (de opbrengsten, bijv. de besparing op de energierekening door zonnepanelen, wordt gedeeld met de investeerders). Oppervlakte: 500 m 2 Bedrijfstijd: 60 uur per week

3 VOOR NA ATHENA HOCKEYCLUB BRANCHEGEMIDDELDE ATHENA HOCKEYCLUB ELEKTRICITEIT IN KWH/JAAR GAS IN M 3 /JAAR WATER IN M 3 /JAAR MAATREGELEN Jaarbesparing Investering Resultaat energie Bruto Netto tvt (jaar) rendement winst (5 jaar) Vraag aan ELEKTRICITEIT Conventionele veldverlichting veld 1 t/m 3 vervangen door AAA-Lux LED verlichting - 48 armaturen kwh ,5 2 % Groen dak aanleggen (~150m2) kwh ,3 6 % PV installatie plaatsen op de resterende ruimte op het dak, 5 KWp (20 panelen) - schatting kwh ,3 8 % Totaal kwh WATER Aquafox systeem plaatsen op de spoelbak m ,3 23 % 200 Sensor,- of drukknopkranen plaatsen op de wasbakken in 4 kleedkamers m ,8 20 % 250 Totaal TOTAAL m TIP: U als ondernemer weet als geen ander hoeveel werk het is om contracten/offertes te tekenen, of te laten tekenen. Naast uw tijd worden met het printen, ondertekenen en inscannen ook veel energie, papier en inkt verspild. Met de dienst van SignRequest is dit verleden

4 tijd. Hiermee kunt u namelijk kosteloos online documenten (laten) tekenen. Klik voor de website op de volgende link: TOELICHTING ELEKTRICITEIT Maatregel: Conventionele veldverlichting veld 1 t/m 3 vervangen door AAA-Lux LED verlichting - 48 armaturen De vereniging beschikt in totaal over 4 hockeyvelden, waarvan er 3 het meeste gebruikt worden (trainingen etc). Deze 3 velden worden verlicht met een totaal van 48 armaturen van watt. Hierbij is de schakeling zo geregeld dat een veld alleen maar ofwel volledig aan, ofwel volledig uitgeschakeld is. Hierdoor kan het voorkomen dat het gehele veld verlicht wordt terwijl slechts 1/2 veld bezet is, echter zijn alle velden vrijwel altijd bezet vanwege het grote aantal leden. Een zuinige, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing is te vinden in het vervangen van de huidige verlichting door LED-lampen, waarbij de armaturen worden vervangen maar de masten kunnen blijven staan. LED armaturen zijn in het gebruik vele malen flexibeler dan conventionele en hebben de volgende voordelen: geen opstarttijd geen opstartstroom alleen dat gedeelte van het terrein verlichten dat nodig is dimprotocollen (verlichting op een gewenst niveau instellen) Bij dit dynamisch verlichtingssysteem wordt een gebruikersvriendelijke bedieningsinterface geleverd. Dit systeem werkt volledig draadloos, op een eigen frequentie en staat in verbinding met de LED armaturen. Met dit systeem kan de verlichting handmatig of automatisch op afstand bediend worden. Dimmen en aan-en uitschakelen zijn hierbij mogelijk. LED verlichting is een stuk zuiniger en efficiënter dan metaalhalidelampen. De kosten van onderhoud bij toepassing van LED verlichting zijn een stuk lager. LED armaturen voor sportvelden hebben minimaal een levensduur van uur, terwijl de huidige lampen gemiddeld om de vijf jaar vervangen worden. Door het toepassen van lichtmanagement zijn enorme besparingen te realiseren. In de besparingsberekening is uitgegaan van de volgende parameters: besparing van ~33% op het energiegebruik van de lampen inclusief ballast vermeden onderhoudskosten vermeden vervangingskosten Uitvoerende partij: Elektrotechnisch installateur Maatregel: Groen dak aanleggen (~150m2) Naast dat het een dak veel mooier maakt, heeft het laten leggen van een groen dak vele voordelen. - Vanwege de isolerende werking zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer waardoor de elektriciteitsvraag voor koeling in de zomer aanzienlijk wordt verlaagd. - Een groen dak verdubbelt de levensduur van uw dak; een groen dak beschermt de dakbedekking namelijk tegen extreme temperatuursschommelingen, UV-straling, hagel en veroudering. - In combinatie met zonnepanelen zorgt een groen dak tot een verbetering van het rendement van uw zonnepanelen van 6-14%. - Ten slotte heeft een groen dak ook nog een geluidsdempende functie, filtert het giftige stoffen, kunt u er voedsel op produceren, neemt het veel regenwater op en ontlast daarmee het riool en zorgt het voor een toename in de biodiversiteit. Gezien een groen dak redelijk veel gewicht heeft, dient onderzocht te worden of uw dak zich er voor leent. Er zijn verschillende typen groene daken mogelijk met verschillende diktes en samenstellingen. In verschillende gemeenten kunnen fikse subsidies verkregen worden op het aanleggen van een groen dak. Tevens kunnen bedrijven gebruik maken van de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Uitvoerende partij: Isolatiebedrijf Maatregel: PV installatie plaatsen op de resterende ruimte op het dak, 5 KWp (20 panelen) - schatting Uw dak als energiebron. Met zonnepanelen op uw dak verdient u geld met zonlicht, ook bij bewolking. U produceert zelf de elektriciteit die u nodig heeft en alles wat u teveel heeft levert u terug. Opgave is inclusief: Zonnepanelen Omvormer Montagesysteem Aansluitingsmaterialen Montagewerkzaamheden

5 Uitvoerende partij: Elektrotechnisch installateur WATER Maatregel: Aquafox systeem plaatsen op de spoelbak Aquafox is een geautomatiseerd systeem dat de kwaliteit van het spoelwater bewaakt en tegelijkertijd enorme waterbesparing (en daarmee kostenbesparing) realiseert. Het systeem telt het aantal gespoelde glazen en geeft weinig water en zeep wanneer het rustig is in de horecaonderneming en meer wanneer het druk is. De investering is inclusief: Een AquaFox systeem Een designkraan met drukknop aansturing Een flacon bierglasreiniger van 2 liter Installatie door een monteur Een serviceabonnement voor één jaar Uitvoerende partij: In overleg te bepalen. Maatregel: Sensor,- of drukknopkranen plaatsen op de wasbakken in 4 kleedkamers Gemiddeld wordt tijdens het handen wassen ± 4 liter puur drinkwater verbruikt. Heel jammer gezien het feit dat water steeds schaarser wordt. Met een sensorkraan wast u uw handen comfortabel en grondig. U gebruikt echter nog geen fractie van wat er normaal uit een gewone kraan stroomt. De investering is inclusief installatie. Uitvoerende partij: Installateur DUURZAME AMBITIES De gemeente Amsterdam onderzoekt met welke duurzame maatregelen ze sportverenigingen verder kan helpen. Nadat er bij meerdere verenigingen duurzaamheidsscans zijn uitgevoerd, bekijkt de gemeente bij welke maatregelen zij verenigingen verder kan ondersteunen (bijv. middels informatieavonden, laagrente leningen of gezamenlijke inkooptrajecten). Afvalscheiding en -preventie Papier, plastic en restafval wordt gescheiden, over het gehele terrein staan verschillende gekleurde afvalbakken voor verschillende soorten afval. Sociale duurzaamheid Er wordt geen snoep verkocht, wel wordt er gratis fruit uitgedeeld aan onder de jeugd. Leden betalen hiervoor een meerprijs van 5,- per jaar. Alle rapporten van Klimaatroute zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Klimaatroute geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het rapport rechten worden ontleend. Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Klimaatroute van toepassing. Deze kunnen op aanvraag ook kosteloos worden toegezonden.

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen, wat U moet weten

Zonnepanelen, wat U moet weten 8-3-2014 GPI Elektrotechniek Zonnepanelen, wat U moet weten Fiscale voordelen GPI Elektrotechniek Fresialaan 5 6851 TH Huissen 026-4423257 Voordelen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV Energieadvies Sportverenigingen Voetbalvereniging IJVV IJVV IJsselmuiden: Naam van de vereniging : IJVV IJsselmuiden Contactpersoon : Wilco Wezenberg Adres : Bergweg 3 Postcode en Plaats : 8271 CC IJsselmuiden

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Management Samenvatting Het energieverbruik, en dan met name het gasverbruik, ligt behoorlijk hoog. Een reden om een energieonderzoek uit te voeren en vast

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie