,-60$&+,1(# 0RGHO#4078

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",-60$&+,1(# 0RGHO#4078"

Transcriptie

1 ,QVWDOODWLH Een plaats kiezen voor de ijsmachine De plaats die voor de ijsmachine wordt gekozen, moet voldoen aan de volgende criteria. Wanneer niet aan alle vermelde criteria wordt voldaan, kiest u een andere plaats. De plaats moet binnenshuis zijn. Er mogen geen rondvliegende of andere vervuilende of besmettende deeltjes aanwezig zijn. De luchttemperatuur moet ten minste 1,6 C (35 F) bedragen en mag nooit hoger zijn dan 43 C (110 F). De plaats mag niet in de nabijheid zijn van warmteopwekkende toestellen en mag ook niet in direct zonlicht liggen. Er moet voldoende plaats zijn voor de water-, afvoer- en elektrische aansluitingen aan de achterkant van de ijsmachine. De plaats mag geen belemmering vormen voor de luchtcirculatie door en rond de ijsmachine. Zie ook onderstaand schema voor precieze vereisten inzake tussenruimte. Onafhankelijk Watergekoeld luchtgekoeld Bovenkant/ zijkanten *127mm (5") *127mm (5") Achterkant *127mm (5") *127mm (5") * Er is geen minimum tussenruimte vereist. Deze waarde wordt alleen aanbevolen om het toestel gemakkelijk te kunnen bedienen en onderhouden. Elektrische gegevens,-60$&+,1( 0RGHO4078 :$$56&+8:,1* De elektrische bedrading moet voldoen aan de lokale, nationale en Europese voorschriften. Stroomspanning De maximale toegelaten stroomspanning varieert binnen ± 10% van de nominale spanning bij het opstarten van de ijsmachine (wanneer de elektrische lading het hoogst is). :$$56&+8:,1* De ijsmachine moet worden geaard in overeenstemming met de lokale en nationale elektriciteitscodes. Elektrische aansluitingen De ijsmachines 230/50/1 zijn bij het verlaten van de fabriek niet uitgerust met een stekker. Bij het installeren moet er daarom ter plaatse eerst een stekker worden aangebracht met de juiste stroomspanning en stroomsterkte. (Zie schema op volgende pagina voor elektrische gegevens.) 23*(3$67 De ijsmachine moet beschermd worden wanneer ze zal worden blootgesteld aan temperaturen van minder dan 0 C (32 F). Defecten veroorzaakt door blootstelling aan vriestemperaturen, worden niet door de garantie gedekt. MANITOWOC ICE, INC S. 26 th ST., PO Box 1720, Manitowoc, WI USA P/N FAX = Website - Qm45installdutch.doc

2 Elektrische gegevens van ijsmachine Stroomspanning terkte Luchtgekoeld Watergekoeld Op afstand Ijs machine Fase Cyclus Max. zekering/ stroomonderbreker Min. Ampères van circuit Max. zekering/ stroomonderbreker Min. Ampères van circuit Max. zekering/ stroomonderbreker Min. Ampères van circuit QM45 115/1/ ,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 230/1/ ,6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Afmetingen/aansluitingen van watertoevoer- en afvoerleiding :$$56&+8:,1* Alle waterleidingen moeten voldoen aan de lokale, nationale en Europese voorschriften Sluit de inlaat voor het maken van het ijs alleen aan op een drinkbaarwatertoevoer. Niet aansluiten op een warmwatertoevoer. Installeer een waterafsluitkraan. Isoleer de water- en afvoerleidingen om condensatie te voorkomen. 3ODDWV :DWHUWHPSHUDWXXU :DWHUGUXN )LWWLQJYDQ LMVPDFKLQH $IPHWLQJOHLGLQJDDQ )LWWLQJYDQLMVPDFKLQH :DWHULQODDWYRRU PDNHQYDQLMV 0LQ13/9ƒ&+66ƒ), 0D[165/5ƒ&+<3ƒ), 0LQ146:/<N3$+53SVL, 0D[1884/8N3$+;3SVL, 62;%YURXZHOLMNH SLMSVFKURHIGUDDG 0LQ1</8PP+62;%, %LQQHQGLDPHWHU :DWHULQODDW FRQGHQVRU 0LQ13/9ƒ&+66ƒ), 0D[165/5ƒ&+<3ƒ), 0LQ146:/<N3$+53SVL, 0D[14367/5N3$+483SVL, 62;%YURXZHOLMNHSLMSVFKURHIGUDDG :DWHUDIYRHU FRQGHQVRU %YURXZHOLMNH SLMSVFKURHIGUDDG 0LQ145/:PP+425%, ELQQHQGLDPHWHU $IYRHUYHUJDDUEDN ¹Min. = Minimum </4PP+627%,YURXZHOLMNH SLMSVFKURHIGUDDG 0LQ14</4PP+627%, ELQQHQGLDPHWHU ²Max. = Maximum 2

3 %HGLHQLQJHQRQGHUKRXG Dikte van het ijs Na een inzamelcyclus inspecteert u de ijsblokjes in de vergaarbak voor ijsblokjes. De dikte van het ijs wordt in de fabriek zodanig ingesteld dat er een ijsbrug ontstaat van 3,2mm (1/8 inch). Indien de dikte moet worden aangepast, volgt u de onderstaande stappen. 1. Draai de regelschroef van de ijsdiktesonde met de wijzers van de klok mee voor een dikkere ijsbrug, of tegen de wijzers van de klok in voor een dunnere ijsbrug. Controle van het waterpeil Controleer het waterpeil terwijl de ijsmachine in de spoelmodus staat en terwijl de pomp draait. Het correcte waterpeil bedraagt 6,3mm tot 9,5mm (1/4" tot 3/8") onder de bovenkant van de standpijp. Waterpeil 6,3mm tot 9,5mm (1/4" tot 3/8") onder de bovenkant van de standpijp Waterpeil REGELSCHROEF 3,2 MM IJSDIKTE Aanpassing van de dikte van het ijs Zorg ervoor dat de draad en de beugel van de ijsdiktesonde de beweging van de sonde niet belemmeren. SV1208 De vlotterkraan werd in de fabriek ingesteld voor het correcte waterpeil. Controleer het waterpeil en pas aan indien nodig: 1. Controleer of de ijsmachine waterpas staat. 2. Verwijder de heveldop van de standpijp. 3. Zet de hoofdtuimelschakelaar ICE/OFF/WASH (IJS/UIT/SPOEL) in de WASH-stand (SPOELstand), en wacht tot de vlotterkraan geen water meer toevoegt. 4. Het correcte waterpeil bedraagt 6,3mm tot 9,5mm (1/4" tot 3/8") onder de bovenkant van de standpijp. Indien het waterpeil niet correct is, past u het peil aan: A. Schroef de twee schroeven van de vlotterkraanbeugel los. B. Plaats de vlotterkraanconstructie afhankelijk van de behoefte hoger of lager en draai de schroeven vast. 5. Zet de hoofdtuimelschakelaar ICE/OFF/WASH (IJS/UIT/SPOEL) in de OFF-stand (UIT-stand). Het waterpeil in de trog zal boven de standpijp stijgen en in de afvoer lopen. 6. Breng de heveldop weer aan op de standpijp en controleer het waterpeil en de werking van de hevel door de stappen 3 tot en met 5 te herhalen. 3

4 Bewerkingsfasen voor het maken van ijs EERSTE KEER OPSTARTEN OF OPSTARTEN NA AUTOMATISCHE UITSCHAKELING 1. Drukvereffening Voor de compressor opstart, wordt de heetgaskraan gedurende 15 seconden geactiveerd om de druk te vereffenen gedurende de eerste opstartfase van het koelsysteem. 2. Opstarten van het koelsysteem De compressor begint te werken nadat de druk gedurende 15 seconden vereffend is en blijft werken gedurende de volledige vriesen inzamelfase. De heetgaskraan blijft 5 seconden aan gedurende de eerste opstartfase van de compressor en wordt daarna uitgeschakeld. Op het ogenblik dat de compressor opstart, wordt er stroom geleverd aan de ventilatormotor van de condensor (luchtgekoelde modellen) en dat blijft zo gedurende de volledige vries- en inzamelvolgorde. De ventilatormotor is aangesloten op een drukcontrole voor de ventilatorcyclus, en kan daarom meermaals opstarten en weer stilvallen. (De compressor en de motor van de condensorventilator zijn aangesloten op een relais. Het gevolg hiervan is dat telkens wanneer de relaisspoel wordt geactiveerd, de compressor en de ventilatormotor ook stroom toegeleverd krijgen.) VRIESFASE 3. Voorkoeling De compressor is in werking gedurende 30 seconden vóór het water binnenstroomt, om de verdamper voor te koelen. 4. Vriezen Na dertig seconden voorkoeling begint de waterpomp te werken. Een gelijkmatige waterstroom wordt doorheen de verdamper geleid en naar elke ijscel, waar het vervolgens vervriest. Wanneer er voldoende ijs is gevormd, maakt de waterstroom (niet het ijs) contact met de ijsdiktesonde. Nadat het water gedurende ongeveer 7 seconden continu in contact is geweest met de sonde, wordt de inzamelfase opgestart. Een inzamelfase kan niet worden begonnen alvorens een verplichte vriestijd van 6 minuten is beëindigd. 4

5 INZAMELFASE 5. Inzamelen De waterpomp valt stil, waardoor er geen water meer over de verdamper stroomt. Door het stijgende waterpeil in de vergaartrog vloeit het water uit de overlooppijp, waardoor overtollige mineralen uit de vergaartrog worden geleid. De heetgaskraan wordt eveneens geopend om heet koelgas in de verdamper te leiden. Het koelgas verwarmt de verdamper waardoor de ijsblokjes, als een plaat, van de verdamper glijden en in de vergaarbak belanden. De glijdende plaat van ijsblokjes komt in contact met de ijsgasveer, waardoor de bakschakelaar word geopend. Met het kortstondige openen en opnieuw sluiten van de bakschakelaar wordt de inzamelfase beëindigd en wordt de ijsmachine weer in de vriesfase gezet (stappen 3-4). AUTOMATISCHE UITSCHAKELING 6. Automatische uitschakeling Wanneer de vergaarbak vol is op het einde van een inzamelfase, zal de plaat ijsblokjes de ijsgasveer niet vrijmaken en ingedrukt houden. Wanneer de ijsgasveer gedurende 7 seconden open gehouden wordt, wordt de ijsmachine uitgeschakeld. De ijsmachine blijft gedurende 3 minuten uitgeschakeld alvorens de machine automatisch opnieuw kan opstarten. De ijsmachine blijft uitgeschakeld tot er genoeg ijs is verwijderd uit de vergaarbak om ervoor te zorgen dat al het ijs van de gasveer kan vallen. Wanneer de gasveer opnieuw in stand springt die verdere bewerkingen mogelijk maakt, wordt ook de bakschakelaar gesloten en de ijsmachine start opnieuw op (stappen 1-2), op voorwaarde dat de wachttijd van 3 minuten is afgelopen. 5

6 Schoonmaken en desinfecteren van de binnenkant ALGEMEEN Maak de ijsmachine elke zes maanden schoon om een efficiënte werking te garanderen. Indien de ijsmachine vaker moet worden schoongemaakt en gedesinfecteerd, neemt u contact op met een gekwalificeerd dienstenbedrijf om de kwaliteit van het water te controleren en een geschikte waterbehandeling voor te stellen. Indien nodig kan een extreem vervuilde ijsmachine worden gedemonteerd om ze te kunnen schoonmaken en desinfecteren. 23*(3$67 Gebruik uitsluitend het door Manitowoc goedgekeurde schoonmaakmiddel (onderdeel nummer ) en desinfecteermiddel (onderdeel nummer ). Het gebruiken van deze oplossingen op een manier die niet overeenstemt met wat op de etiketten ervan vermeld staat, is een inbreuk op de wet. Lees alle etiketten op de flessen alvorens u ze gebruikt. 23*(3$67 De oplossingen voor het schoonmaken en desinfecteren van de ijsmachine mogen niet met elkaar worden vermengd. Het gebruiken van deze oplossingen op een manier die niet overeenstemt met wat op de etiketten ervan vermeld staat, is een inbreuk op de wet. :$$56&+8:,1* Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril (en/of een gezichtsbeschermer) wanneer u het schoonmaakmiddel of het desinfecteermiddel voor de ijsmachine gebruikt. SCHOONMAAKPROCEDURE Het schoonmaakmiddel voor de ijsmachine wordt gebruikt om kalkaanslag of andere mineraalafzettingen te verwijderen. Het wordt niet gebruikt om algen of slijm te verwijderen. Voor het verwijderen van algen en slijm raadpleegt u de "desinfecteerprocedure" op de volgende pagina. Stap 1 Schakel de tuimelschakelaar in de OFFstand (UIT-stand) nadat het ijs van de verdamper is gevallen op het einde van de inzamelcyclus. Of, zet de schakelaar in de OFF-stand (UIT-stand) en laat het ijs van de verdamper smelten. 23*(3$67 Gebruik nooit iets om het ijs met kracht van de verdamper te verwijderen. Dat kan het toestel beschadigen. Stap 2 Verwijder al het ijs uit de vergaarbak Stap 3 Om de schoonmaakcyclus te starten, zet u de tuimelschakelaar in de WASH-stand (SPOELstand). Stap 4 Voeg de juiste hoeveelheid Manitoc ijsmachineschoonmaakmiddel toe aan de watertrog. 0RGHO +RHYHHOKHLGVFKRRQPDDNPLGGHO PO+4/8RXQFHV, Stap 5 De ijsmachine zal automatisch met een tien minuten durende schoonmaakcyclus beginnen, gevolgd door vijf spoelbeurten. Daarna stopt de machine. De volledige cyclus neemt ongeveer 22 minuten in beslag. Stap 6 Wanneer het schoonmaakproces afgelopen is, zet u de tuimelschakelaar in de OFF-stand (UITstand). Zie "desinfecteerprocedure". Stap 7 De ijsmachine kan worden ingesteld om de schoonmaakprocedure te beginnen, te beëindigen en daarna automatisch opnieuw te beginnen met het maken van ijs. A. Wacht ongeveer één minuut nadat de schoonmaakcyclus is begonnen en schakel dan de tuimelschakelaar van de WASH-stand (SPOEL-stand) in de ON-stand (AAN-stand). B. Wanneer de schoonmaakcyclus is voltooid, zal de machine automatisch de verschillende stappen voor het maken van ijs opstarten. 6

7 DESINFECTIEPROCEDURE Gebruik het desinfecteermiddel om algen of slijm te verwijderen. Gebruik het niet om kalkaanslag of andere mineraalafzettingen te verwijderen. Stap 1 Schakel de tuimelschakelaar in de OFFstand (UIT-stand) nadat het ijs van de verdamper is gevallen op het einde van de inzamelcyclus. Of, zet de schakelaar in de OFF-stand (UIT-stand) en laat het ijs van de verdamper smelten. 23*(3$67 Gebruik nooit iets om het ijs met kracht van de verdamper te verwijderen. Dat kan het toestel beschadigen. Stap 2 Verwijder al het ijs uit de vergaarbak. Stap 3 Om de desinfecteercyclus te starten, zet u de tuimelschakelaar in de WASH-stand (SPOELstand). Stap4 Voeg de juiste hoeveelheid Manitoc ijsmachinedesinfecteermiddel toe aan de watertrog. Model QM45 Hoeveelheid schoonmaakmiddel 45 ml (1,5 ounces) Stap 5 De ijsmachine zal automatisch met een tien minuten durende desinfecteercyclus beginnen, gevolgd door vijf spoelbeurten. Daarna stopt de machine. De volledige cyclus neemt ongeveer 22 minuten in beslag. Noot: wanneer de vergaarbak moet worden gedesinfecteerd, doet u dat met een oplossing van 30 ml (1 ounce) desinfecteermiddel met 15 liter (4 gallons) water. Stap 6 Wanneer het desinfecteerproces afgelopen is, zet u de tuimelschakelaar in de OFF-stand (UITstand) om opnieuw ijs beginnen te maken. Stap 7 De ijsmachine kan worden ingesteld om de desinfecteerprocedure te beginnen, te beëindigen en daarna automatisch opnieuw te beginnen met het maken van ijs. A. Wacht ongeveer één minuut nadat de desinfecteercyclus is begonnen en schakel dan de tuimelschakelaar van de WASHstand (SPOEL-stand) in de ON-stand (AAN-stand). B. Wanneer de desinfecteercyclus is voltooid, zal de machine automatisch de verschillende stappen voor het maken van ijs opstarten. 7

8 :LMEHKRXGHQRQVKHWUHFKWYRRURP WHQDOOHQWLMGHYHUEHWHULQJHQDDQWH EUHQJHQDDQKHWSURGXFW1 6SHFLILFDWLHVHQRQWZHUSNXQQHQ ]RQGHUYRRUDIJDDQGHNHQQLVJHYLQJ ZRUGHQJHZLM]LJG1 0$1,72:2&,&(/,1& RXWK59WK6WUDDW3121%R[4:53 0DQLWRZRF/:, HOHIRRQ=+<53,9; )D[=+<53,9;60:8;8 :HEVLWH0www.manitowoc.com 4<<<0DQLWRZRF,FH/,QF *HGUXNWLQGH9161

Flake IJsmachines QF800-QC700. Installatie. Elektriciteit. Locatie van de ijsmachine

Flake IJsmachines QF800-QC700. Installatie. Elektriciteit. Locatie van de ijsmachine Flake IJsmachines QF800-QC700 Installatie Locatie van de ijsmachine Elektriciteit De gekozen locatie van de ijsmachine moet aan de volgende criteria voldoen. Kies een andere locatie als aan een van deze

Nadere informatie

Installatie. Ijsmachines SN tafelmodel. Elektrische aansluiting

Installatie. Ijsmachines SN tafelmodel. Elektrische aansluiting Ijsmachines SN tafelmodel Installatie Opstelling van de ijsmachine De voor de ijsmachine gekozen plaats moet beantwoorden aan de volgende criteria. Indien niet aan een van deze criteria kan worden voldaan,

Nadere informatie

IJsmachines model S. Installatie. Plaats van installatie van de ijsmachine. Elektrische aansluiting

IJsmachines model S. Installatie. Plaats van installatie van de ijsmachine. Elektrische aansluiting IJsmachines model S Installatie Plaats van installatie van de ijsmachine De plaats gekozen voor de ijsmachine moet beantwoorden aan de volgende criteria. Indien een van deze criteria niet beantwoord is,

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare douchebrancard Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

Hotto boilerkraan plaatsen

Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Hotto boilerkraan plaatsen Materialen Gereedschap Hotto Quadro kraan Chroom Steeksleutel Hotto Arco kraan RVS Hotto Arco kraan Chroom Hotto Quadro kraan RVS http://bit.ly/29e6suk

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

AUTOMATISCHE MODULAIRE SCHILFERIJSMACHINE

AUTOMATISCHE MODULAIRE SCHILFERIJSMACHINE AUTOMATISCHE MODULAIRE SCHILFERIJSMACHINE HANDLEIDING VOOR REINIGING EN ONTSMETTING VOORBEHOUDEN VOOR DE GEAUTORISEERDE ONDERHOUDER 24859 ed. 07-2010 De repróductie van dit Handboek, ook alleen gedeeltelijk,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Tel: 038-3328844 Fax: 038-3329802 Omschrijving BTC ovens zijn uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, fastfood restaurants, broodjeszaken

Nadere informatie

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14 HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT Koelvitrine KV-RR 12/14 Gebruikershandleiding & Installatievoorschrift van de Koelvitrine type KV-RR 12/14 Belangrijk! Lees voor gebruik deze handleiding, dit voorkomt

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE LO10H. luchtontvochtiger

INSTRUCTIEBOEKJE LO10H. luchtontvochtiger INSTRUCTIEBOEKJE LO10H luchtontvochtiger - 2 - Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor de EUROM LO10H luchtontvochtiger gekozen hebt. U hebt daarmee gekozen voor een functioneel apparaat, uitgevoerd

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Van de PROVETRO Profi-Beveler 600mm

Gebruiksaanwijzing Van de PROVETRO Profi-Beveler 600mm Gebruiksaanwijzing Van de PROVETRO Profi-Beveler 600mm Lees deze handleiding voor gebruik van de machine aandachtig door. Met deze slijp- en polijstmachine heeft u een machine aangeschaft die: Door zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl

STORINGEN BASIS. www.vb-klimaattechniek.nl STORINGEN BASIS Wanneer u bij een storing komt, overleg dan eerst met de klant en probeer de klacht zo goed mogelijk te analyseren. Vaak worden storingen veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerde montage

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

1600VA Medische Scheidingstransformator Handleiding

1600VA Medische Scheidingstransformator Handleiding 1600VA Medische Scheidingstransformator Handleiding Versie 1.0 2012 Jansen Medicars Jansen Medicars Postbus 49 3600 AA Maarssen Netherlands Tel. +31 30 2613500 Fax. +31 30 2616714 URL www.medicars.com

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE

Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE Verwarmingspomp voor zwembad INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING GUIDE Inhoudsopgave I. Toepassing... 3 II. Kenmerken... 3 III. Technische parameters... 4 IV.Afmetingen... 5 V. Installatie-instructies...

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Montage instructies voor de automatische driewegkraan aan de Digisol solarregler

Montage instructies voor de automatische driewegkraan aan de Digisol solarregler Montage instructies voor de automatische driewegkraan aan de Digisol solarregler Lees deze instructies voor het installeren van de automatische driewegkraan. SCHADE VEROORZAAKT DOOR NIET DEZE INSTALLATIEINSTRUCTIES

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Wijn. klimaatkast.nl. Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A

Wijn. klimaatkast.nl. Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A Wijn klimaatkast.nl Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A Volg de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico van brand, elektrische schokken of verwondingen bij het gebruik van de te voorkomen Lees de volgende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser

Inhoudsopgave. SatéJet Dispenser Inhoudsopgave Inleiding...1 Veiligheidsinstructies...2 Technische gegevens...4 Benodigde ruimte...5 Benaming onderdelen...6 Werkingsprincipe...7 Bedieningsinstructies...8 Instellingen...10 Onderhoudsschema...11

Nadere informatie

OPEN MULTIDECK IMPULS KOELER GEBRUIKSAANWIJZING. RC 60-65 Murray

OPEN MULTIDECK IMPULS KOELER GEBRUIKSAANWIJZING. RC 60-65 Murray OPEN MULTIDECK IMPULS KOELER GEBRUIKSAANWIJZING RC 60-65 Murray Belangrijke aanwijzingen aan de gebruiker; - Vervoer het meubel rechtop, de hoek mag nooit groter zijn dan 30 - Laat het meubel minimaal

Nadere informatie

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program 08/2005 Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX The catering program ELEKTRISCHE WATERGRILL HS-1, HS-1½, HS-2 HS1-S70, HS1/2-S70, HS2-S70 SPECIFICATIES De onderstaande tabel verwijst naar de specificaties

Nadere informatie

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 VRA-8-2 VRA-12-2 VRA-16-2 VRA-20-2 VRA-28-2 VRA-32-2 VRA-38-2 VRA-46-2 VRA-53-2 VRA-60-2 VRA-70-2 VRA-80-2 VRA-93-2 VRA-106-2 Onderhoud en Service De sectie

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP Veiligheidsvoorschriften - De machine dient uitsluitend voor het mengen en verpompen van chape. Het verwerkte zand dient minimum korrel 05 te zijn en de maximum partikelgrootte bedraagt 16mm. Andere stoffen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

NL GEBRUIKSAANWIJZING. Diepvriezer BFU112W

NL GEBRUIKSAANWIJZING. Diepvriezer BFU112W NL GEBRUIKSAANWIJZING Diepvriezer BFU112W Beste Klant, U heeft net een BRANDT diepvriezer gekocht, en wij danken u voor uw vertrouwen. Onze researchteams hebben speciaal voor u een nieuwe generatie toestellen

Nadere informatie

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM Het Centraal-vetsmeersysteem is een progressief vetsmeersysteem, dat vet tot en met de NLGI klasse II kan verpompen en verdelen. Progressief wil zeggen dat de vetstroom,

Nadere informatie

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR 1371034-01 TM KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR INSTALLATIE-, ONDERHOUD EN GEBRUIKSINSTRUCTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS LEES DEZE INSTRUCTIES A.U.B.

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Gebruiksaanwijzing: DRINKWELL NOOIT AANZETTEN ZONDER WATER! 1. Kijk aan

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Line 5 Installatie instructies

Line 5 Installatie instructies Line 5 Installatie instructies Technische Specificatie Item No. Line 5 Omschrijving Automatische kraan Elektrische aansluiting DC : 6V (4 x AA alkaline batterij AC : 220-240 V;50/60 Hz Opgenomen energie

Nadere informatie

38RA Serie. Bediening en onderhoud

38RA Serie. Bediening en onderhoud 38RA Serie PRO-DIALOG Regeling Bediening en onderhoud INHOUD 1 - VEILIGHEID...3 1.1 - Algemeen...3 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken...3 2 - ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2.1 - Algemeen...3 2.2 - Gebruikte

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Kamerthermostaat 24/5 (2) A~ met wisselcontact

Bedieningshandleiding. Kamerthermostaat 24/5 (2) A~ met wisselcontact Bedieningshandleiding Kamerthermostaat 24/5 (2) A~ met wisselcontact 0397.. Inhoud Bedieningshandleiding Kamerthermostaat 24/5 (2) A~ met wisselcontact 3 Installatie van de kamerthermostaat Toepassingsgebied

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. IJsblokjesmachine. Model M M-50

Gebruikershandleiding. IJsblokjesmachine. Model M M-50 Gebruikershandleiding IJsblokjesmachine Model 4628.012 M-26 4628.020 M-50 FUNCTIES Onze automatische ijsblokjesmachines uit de Maxxfrost M-serie hebben een kubusvormig ontwerp, een afgerond voorpaneel

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

Manual Pro-Leaf klimaatsystemen

Manual Pro-Leaf klimaatsystemen Original Climate System Manual Pro-Leaf klimaatsystemen www.pro-leaf.eu 1 U heeft op de Pro-Leaf airco 12 maanden fabrieksgarantie, De garantie vervalt echter wanneer er schade ontstaat door verkeerd gebruik.

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

800VA en 1600VA Medische Scheidingstransformator Handleiding

800VA en 1600VA Medische Scheidingstransformator Handleiding 800VA en 1600VA Medische Scheidingstransformator Handleiding Versie 1.1 2016 Jansen Medicars Jansen Medicars Postbus 49 3600 AA Maarssen Netherlands Tel. +31 30 2613500 Fax. +31 30 2616714 URL www.medicars.com

Nadere informatie

Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel.

Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel. www.alphametal.be info@alphametal.be H andleiding YT-160A G ebruiksaanwijzing Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel. Een ieder die met dit toestel zal werken dient deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding NL-25

Gebruikshandleiding NL-25 Gebruikshandleiding NL-25 Halfautomatische heat seal persmachine Optionele verwisselbare platen 40x50cm 20x20cm 10x45cm 20 cm 12x12cm 38 cm 43 cm - Werkt zonder perslucht - Opent automatisch na de perscyclus

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Algemene montage-instructie van het ATON B100RV-VW zonne-energie systeem- VOORL.

Algemene montage-instructie van het ATON B100RV-VW zonne-energie systeem- VOORL. 1 Algemene montage-instructie van het ATON B100RV-VW zonne-energie systeem- VOORL. 1. Algemeen. De basis van het systeem is een 100 liter boiler met daarop gemonteerd een pompunit en een regeling. Deze

Nadere informatie

Robot Zwembadreiniger Mass 12 Gebruikershandleiding

Robot Zwembadreiniger Mass 12 Gebruikershandleiding NL Robot Zwembadreiniger Mass 12 Gebruikershandleiding Inhoud 1. INLEIDING... 57 2. SPECIFICATIES... 57 3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN... 57 3.1 Waarschuwingen... 57 3.2 Aandachtspunten... 57 4.

Nadere informatie

Elektrische Takels, PA 200D, PA250D, PA 300D, PA 400D,PA 500D, PA 600D, PA 800D.

Elektrische Takels, PA 200D, PA250D, PA 300D, PA 400D,PA 500D, PA 600D, PA 800D. 9705190 GEBRUIKSAANWIJZING Elektrische Takels, PA 200D, PA250D, PA 300D, PA 400D,PA 500D, PA 600D, PA 800D. Elektrische Kabel Takel. Onderstaande nummers corresponderen met foto`s 1 t/m 7. 1. Haak 7.

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

VOEGEN FREES"TERA" 95310

VOEGEN FREESTERA 95310 VOEGEN FREES"TERA" 95310 SPECIFICATIES Met de frees "TERA" maakt u gelijkvormige groeven langs voegen in PVC en linoleum voordat u gaat warmlassen. TECHNISCHE KENMERKEN Vermogen: Snelheid: Diepteregeling:

Nadere informatie

Product informatie 3. Technische specificaties 4. Installatie / onderhoud 5. Thermometer BKM waterkoeler 6. Aansluitschema thermometer 7

Product informatie 3. Technische specificaties 4. Installatie / onderhoud 5. Thermometer BKM waterkoeler 6. Aansluitschema thermometer 7 Kombimix KWC-075 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Product informatie 3 Technische specificaties 4 Installatie / onderhoud 5 Thermometer BKM waterkoeler 6 Aansluitschema thermometer 7 Elektrisch schema waterkoeler

Nadere informatie

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen.

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen. Handleiding BS 505 Let op! U werkt met heet vet. Let dus erg goed op met wat u doet. Draag veiligheidskleding bij vetfiltreren. Laat u niet afleiden en... werk volgens gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig!

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie