PERSBERICHT. Microfinanciering: al tien jaar een belangrijk instrument voor sociale re-integratie in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT. Microfinanciering: al tien jaar een belangrijk instrument voor sociale re-integratie in België"

Transcriptie

1 PERSBERICHT 14,7 % van Belgische bevolking onder de armoedegrens 1 Microfinanciering: al tien jaar een belangrijk instrument voor sociale re-integratie in België Sterke stijging van de microkredietaanvragen in 2009 Brussel, 6 juli 2010 Microfinancieringen, die populair werden dankzij Muhammad Yunus uit Bangladesh, Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 2006, bestaan ook in ons land. In België worden al 10 jaar microkredieten toegekend aan mensen die geen toegang hebben tot de traditionele kredietvormen. In tijden van crisis en met anderhalf miljoen Belgen die onder de armoedegrens leven, zijn microkredieten meer dan ooit een noodzaak. Ook de cijfers bewijzen het: in 2009 werden Hefboom en Crédal immers geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal aanvragen voor microkredieten. In de volksmond wordt wel eens gezegd dat alleen rijken kunnen lenen. Met die realiteit worden ook heel wat Belgen geconfronteerd die wegens onvoldoende waarborgen of een gebrek aan eigen middelen uitgesloten zijn van het klassieke kredietcircuit. Voor Hefboom en Crédal, twee coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk en de belangrijkste spelers op het vlak van microfinanciering in België, zijn dat echter geen uitsluitingscriteria. Hun ervaring toont aan dat microfinanciering een belangrijk instrument is in de strijd tegen de armoede en een te hoge schuldenlast. De twee coöperatieve vennootschappen zijn samen goed voor 95 % van de microfinancieringen die in België worden toegekend. Ze zorgen voor een individuele begeleiding en aangepaste producten, zowel wat de bedragen, de verlaagde rentetarieven als de flexibele terugbetalingsvormen betreft. Microfinanciering in België Drie microfinancieringsproducten in België 1. Het microkrediet (opgericht in 2000) voor zelfstandigen 1 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische informatie

2 Met een microkrediet (van maximaal euro) kan iemand zijn eigen kleine onderneming opstarten of uitbouwen en werkgelegenheid voor zichzelf scheppen. Zonder inbreng van een waarborg, met een rentevoet van 5 % die niet is gekoppeld aan de marktvoorwaarden en met begeleiding op het terrein. Dat microkrediet wordt sinds 2000 verstrekt door Crédal in het Franstalige landsgedeelte en sinds eind 2007 door Hefboom in het Nederlandstalige landsgedeelte. Zij verdelen dit product in samenwerking met het Participatiefonds. 2. Het begeleid sociaal krediet (opgericht in 2003) voor particulieren Dit is een sociaal consumptiekrediet, van 500 tot EUR, eveneens met een rentevoet van 5 %. Het is bestemd voor particulieren die een consumptiegoed wensen aan te kopen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Het krediet, dat in 2003 in het leven werd geroepen, wordt momenteel uitsluitend verdeeld door Crédal. Het project is een van de eerste in Europa. Hefboom wil het binnenkort ook lanceren in Vlaanderen. 3. De sociale groene lening (opgericht in 2008) voor particulieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dit is een sociaal consumptiekrediet met een nulrente dat particulieren met een bescheiden inkomen in staat moet stellen om energiebesparende werkzaamheden uit te voeren aan hun woning. Het krediet wordt uitsluitend verdeeld door Crédal en enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cijfers en trends in 2009 Crédal (actief in Wallonië en bij Franstalige Brusselaars) 1. Microkrediet voor zelfstandigen In 2009 heeft Crédal 57 microkredieten toegekend (- 31 % tegenover 2008) voor een gemiddeld bedrag van euro. De gemiddelde kandidaat-ondernemer is 38 jaar en heeft een diploma secundair onderwijs. De meesten onder hen zijn uitkeringsgerechtigden die hun eigen arbeidsplaats willen creëren. 83 % had geen ervaring als zelfstandige. 40 % van de aanvragers zijn vrouwen, een positieve indicator voor het vrouwelijke ondernemersschap. De detailhandel is de best vertegenwoordigde sector: het gaat om kledingwinkels, voedingswinkels, enz. Dan volgen de ambachten (juwelenontwerpers, enz.) en buurtdiensten. De ondernemers zijn ook erg actief in de horecasector. Het hoeft niet te verbazen dat we hier heel wat activiteiten aantreffen die slechts een beperkt startkapitaal vereisen. Vaak gaat het ook om lastige sectoren, waarbij een grote persoonlijke betrokkenheid noodzakelijk is. Bij de start van de activiteit staat verbetering van de financiële situatie van de projecthouder niet altijd voorop. Voor velen onder hen gaat het erom een zelfstandige en bloeiende beroepsactiviteit op te zetten. 2. Begeleid sociaal krediet In 2009 kende Crédal 378 begeleide sociale kredieten toe (een stijging van 50 % tegenover 2008), voor een gemiddeld bedrag van euro. De modelklant van een sociaal krediet is een alleenstaande persoon of een eenoudergezin. De gemiddelde leeftijd schommelt rond de 40 jaar. De begunstigden zijn hoofdzakelijk huurders en 64 % van

3 hen zijn uitkeringsgerechtigden. Hun gemiddelde inkomen (alle inkomsten samen) bedraagt euro per maand. Het sociale krediet wordt gebruikt voor de financiering van heel uiteenlopende dingen. De meeste ervan hebben evenwel te maken met mobiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt (voor een rijbewijs of voor de aankoop van een tweedehandsvoertuig of een scooter). Dan volgen uitgaven in verband met de kwaliteit of het comfort van de woning. Tot slot vormt gezinshereniging een nieuwe categorie sinds Sociale groene lening In 2009 kende Crédal 96 groene leningen toe (een stijging van 700 % tegenover 2008), voor een gemiddeld bedrag van euro. Het modelprofiel van een groene lener verschilt lichtjes van de voorgaande. 90 % van hen is immers eigenaar van zijn woning. Alleenstaanden met of zonder gezin ten laste zijn talrijk aanwezig, maar ook koppels zijn goed vertegenwoordigd. 46 % van hen is uitkeringsgerechtigd en het gemiddelde inkomen bedraagt euro. 23 % van de door een groene lening gedekte investeringen betreffen verwarming, 77 % isolatie (isolatie van daken en vervanging van ramen). De groene lening staat ook open voor huurders. Zij zijn uiteraard minder talrijk (10 %), omdat zij investeren in een woning die de hunne niet is. Toch gaat het vaak om investeringen waarmee zij heel snel energie kunnen besparen. Hefboom (actief in Vlaanderen en bij Nederlandstalige Brusselaars) Hefboom sloot in 2009 zijn tweede volledige activiteitsjaar op het gebied van microkrediet af. De ervaring toont aan dat microkrediet ook in Vlaanderen inspeelt op een behoefte. In 2009 kende Hefboom 26 microkredieten toe, dat zijn er evenveel als in 2008, voor een gemiddeld bedrag van euro. De helft van de micro-ondernemers wonen in West- of in Oost-Vlaanderen. Vlaams-Brabant en Brussel zijn het zwakst vertegenwoordigd. De micro-ondernemers hebben een eerder praktijkgerichte opleiding gevolgd: bijna de helft volgde technische studies of komt uit het gespecialiseerde onderwijs. 20 % volgde hoger onderwijs. Bijna de helft van de micro-ondernemers was voordien uitkeringsgerechtigd. De activiteitssectoren zijn heel uiteenlopend. De verzorgingssector, technische werken en de bouw vertegenwoordigen bijna de helft van de activiteiten. Onder verzorging (19 %) vallen hoofdzakelijk zelfstandige minicrèches. Technische werken en bouw (25 %) groeperen zelfstandigen die hun kost verdienen door handenarbeid: schilders, elektriciens, aannemers in kleine inrichtingswerken,... De dienstensector (25 %) omvat uiteenlopende activiteiten, van fotograaf tot financieel adviseur. In de horecasector (16 %) werden een aantal cafés en frituren geopend of overgenomen. Sterke stijging van de aanvragen door de crisis In 2009 kenden de aanvragen bij Crédal en Hefboom een heel sterke toename. Crédal stelt vast dat de aanvragers zich in een sociaal moeilijkere situatie bevinden. Nochtans zijn er niet meer goede dossiers die door de filter geraken. Microkredietprojecten bereiken vaak maar heel nipt de rentabiliteitsdrempel. De motivatie en de realiteitszin van de kandidaat, alsook een reëel ondernemersprofiel zijn doorslaggevend bij de beslissing van de kredietcomités.

4 Het microkrediet voor zelfstandigen ondervindt de weerslag van de financiële en sociale crisis: tal van projecthouders hebben geaarzeld om van start te gaan Het aantal personen met sociale problemen die op zoek zijn naar steun in de vorm van een consumptiekrediet, blijft daarentegen stijgen. Hefboom kende in 2009 een spectaculaire stijging van de aanvragen (267 microkredietaanvragen in 2009 tegenover 162 in 2008). Dat is toe te schrijven aan de groeiende naambekendheid van Hefboom op de microkredietmarkt en aan de reële behoefte aan dit producttype in Vlaanderen. Door een veel strengere filter voor de aanvragen te hanteren, werden in 2009 even veel kredieten toegekend als in Deze aanpak zou moeten leiden tot een hoger slaagpercentage van de ondernemers. De kracht van Crédal en Hefboom ligt ook in de begeleiding van en het advies aan hun klanten, alsook in het nauwgezette toezicht op de meest kwetsbare sectoren (zoals de horeca). Zo zou de stijging van de risicograad beperkt moeten blijven. De steun van Dexia Foundation Belgium vzw Dexia Foundation steunt voor het vijfde jaar op rij microfinancieringen in België. Dankzij de Foundation is deze activiteit kunnen groeien. Dexia Foundation verstrekt werkingstoelagen aan Crédal en Hefboom en stelt hen vrijwilligers ter beschikking. Die mensen, werknemers en gepensioneerden van Dexia, houden zich hoofdzakelijk bezig met de coaching van micro-ondernemers. Dexia Foundation gaat voor een duurzaam mecenaat. Ondanks de financiële crisis blijft de steun van de Foundation aan sociale kredieten ongewijzigd. WAT IS CREDAL? Crédal, een instelling voor alternatieve kredieten die werd opgericht in 1984, financiert verenigingen en ondernemingen uit de sociale economie (solidair krediet), door de banken uitgesloten personen die een zelfstandige activiteit willen opstarten (microkrediet) of goederen willen aanschaffen die zij nodig hebben in het kader van hun levensproject (begeleid sociaal krediet). Crédal is een coöperatieve vennootschap met een kapitaal van ongeveer 14 miljoen euro, in handen van coöperanten. Die personen - particulieren, ondernemingen, instellingen, ngo s, enz. hebben ervoor gekozen om hun geld op een transparante en solidaire manier te beleggen. De financiële activiteiten kunnen als volgt worden ingedeeld: - Het solidair krediet : risicokrediet en financiering voor sociaal-economische projecten (scheppen van arbeidsplaatsen voor behoeftige personen, sociale geneeskunde, permanente vorming, sociale huisvesting, eerlijke handel, ). - Het microkrediet voor personen die hun eigen werkgelegenheid willen scheppen, maar die geen toegang hebben tot het traditionele banksysteem. - Het sociale consumptiekrediet voor personen in financiële problemen en met gerichte behoeften (bijvoorbeeld de aankoop van een auto voor een werkzoekende die een job wil en geen aangepast bankkrediet kan genieten). - De sociale groene lening (voor Brusselse particulieren) om energiebesparende maatregelen te financieren. In 2009 werden 149 solidaire kredieten, 57 microkredieten, 378 begeleide sociale kredieten en 96 groene leningen toegekend, waarmee tal van personen of ondernemingen arbeidsplaatsen konden scheppen, uitbouwen of vrijwaren, of hun levenskwaliteit konden verbeteren. Perscontact: Bernard Horenbeek 010/ )

5 Julie Janssens 0493/ ) WAT IS HEFBOOM? Hefboom is een organisatie die kredieten en advies verstrekt in het kader van duurzame initiatieven in Vlaanderen en in Brussel. Hefboom richt zich in het bijzonder tot verenigingen en projecten die de nadruk leggen op de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen. Hefboom wil ook kwetsbare bedrijfsleiders begeleiden naar meer autonomie, door hen kredieten te verstrekken en voor begeleiding te zorgen. Daartoe ging Hefboom een samenwerking aan met het Participatiefonds en Dexia Foundation Belgium vzw. In dat kader wordt samengewerkt via een kredietproduct dat solidaire lening wordt genoemd. Die samenwerking heeft tot doel een aangepast financieringsaanbod aan te bieden aan (kandidaat-) bedrijfsleiders die niet terechtkunnen in het traditionele bankcircuit om hun micro-onderneming op te starten of uit te bouwen. Een solidaire lening aanvragen kan via of op 02/ Perscontact: Dirk Dalle 0486/ ). WAT IS DEXIA FOUNDATION BELGIUM VZW? Dexia Foundation Belgium is een vzw die werd opgericht in 2005 en die de socialemecenaatsactiviteiten van Dexia in België groepeert. De rode draad bij de Foundation is de ondersteuning van solidariteit. De Foundation werkt volgens twee grote krachtlijnen: - sociale integratie: via het microkrediet en het begeleid sociaal krediet; - welzijn: ondersteuning van aan ziekenhuizen verbonden palliatievezorgeenheden. Website : Perscontact: Alexandra Van Hemeldonck 02/ ) Persdienst Dexia ) Over Dexia Dexia is een Europese bank die op 31 maart werknemers telde. Op dezelfde datum bedroeg het kern eigen vermogen 18,7 miljard EUR. De Groep is vooral actief op het vlak van Retail and Commercial Banking in Europa, vooral in België, Luxemburg en Turkije en van Public and Wholesale Banking met een aanbod van omvattende bancaire en financiële oplossingen voor lokale, openbare besturen. Asset Management and Services omvat asset management, investor services en verzekeringen, onder meer ten behoeve van de klanten van de andere twee metiers. De diverse metiers staan in voortdurende interactie met elkaar om de klanten nog beter van dienst te zijn en om de commerciële activiteit van de Groep te ondersteunen. Voor meer inlichtingen: Persdienst Dexia Bank België - Pachecolaan 44 - B-1000 Brussel

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 2. Werkingsverslag en bijzonder verslag van het boekjaar 2006... 5 a. Statuten en doelstellingen... 5 b. Het Kringloopfonds

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit 3FVA/MK Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM

r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit 3FVA/MK Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM Academiejaar 2013-2014 Scriptie voorgedragen door KATJA VAN CUTSEM Studentennummer: r0425997 De beste beleggingsstrategie voor jongeren: theorie versus realiteit Tot het behalen van het diploma van Bachelor

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog

Sector analyse. Micro finance. Ditteke den Hartog Sector analyse Micro finance Ditteke den Hartog 2006 Woord en Daad Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Elke kopie van dit document

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie