Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:"

Transcriptie

1 Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke maand een vast bedrag. Dit is een bedrag voor rente en voor de aflossing van de lening. Heeft u alle termijnen betaald, dan is de lening afgelost. Meestal geldt: hoe meer geld u leent, hoe lager de rente die u betaalt. Dit heeft een Persoonlijke Lening vaste rente: de rente blijft altijd gelijk; vaste looptijd: de tijd dat de lening duurt staat vast; vast maandbedrag: elke maand betaalt u een vast bedrag. Dit is nodig voor een Persoonlijke Lening van Athlon Auto Financiering: Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: u heeft een geldig identiteitsbewijs; u woont in Nederland; u heeft de Nederlandse nationaliteit; heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; als u een Persoonlijke Lening afsluit bent u 18 jaar of ouder. Maar u bent jonger dan 69 en 6 maanden; u heeft een regelmatig inkomen (zoals salaris of pensioen, maar geen studiefinanciering of een inkomen uit een zelfstandige onderneming); u en een eventuele tweede kredietnemer wonen op hetzelfde huisadres; u gaat akkoord met betaling van maandtermijnen per automatisch incasso; u heeft een adres en een (mobiel) telefoonnummer; u heeft maximaal aan consumptief krediet faciliteiten openstaan. Dit is een Persoonlijke Lening van Athlon Auto Financiering: een lening op basis van een Persoonlijke Lening; voor mensen van 18 jaar t/m 69 jaar en 6 maanden; u kunt minimaal euro en maximaal euro lenen; de lening duurt tussen 6 en 120 maanden; zonder kosten voor het afsluiten van de lening of de administratie ervan; zonder kosten kunt u extra geld aflossen; de lening wordt vastgelegd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook een betaalachterstand vanaf twee maanden wordt aan BKR doorgegeven; overlijdt de leningnemer, dan vervalt de overgebleven schuld; in de Mijn Lening-omgeving vindt u het laatste overzicht van uw lening. Zo behandelt Athlon Auto Financiering uw aanvraag voor een Persoonlijke Lening: Online vult u het bedrag in dat u wilt lenen. Ook vult u wat persoonsgegevens in. Dit is uw aanvraag. Als wij uw aanvraag hebben gekregen, belt een medewerker van onze klantenservice u op. Samen neemt u de aanvraag door. Missen er nog gegevens? Die vult u meteen samen in. pag. 1/6 aaf.861.infopl

2 Op basis van al deze gegevens kijken we dan naar uw inkomsten en uw financiële lasten. Wij rekenen uit of u in aanmerking komt voor het bedrag dat u wilt lenen. Ook nemen we contact op met Bureau Krediet Registratie (BKR). Daar controleren we of u andere leningen heeft en of u ooit betaalachterstanden heeft gehad. Al deze informatie geeft ons een goed beeld van uw situatie. Zo adviseren we u een lening die het beste bij u past. Daarna sturen we u een aanbod (overeenkomst) op maat. Het geld staat op uw rekening Staat ons aanbod u aan? Kloppen alle gegevens op de overeenkomst? Dan ondertekent u de overeenkomst. Deze stuurt u daarna terug naar Athlon Auto Financiering. U stuurt dan ook een aantal bewijsstukken mee die wij nodig hebben. Is alles in orde? Wij ondertekenen de overeenkomst ook en zetten het kredietbedrag op uw rekening. U regelt het zelf via Mijn Lening Als de lening is geregeld, krijgt u ook uw eigen online Mijn Lening-omgeving. Mijn Lening staat in een beveiligde omgeving. Er kan dus niemand anders bij uw gegevens. U logt hier in met uw e- mailadres en wachtwoord. Deze sturen we u per . In Mijn Lening staan handige formulieren. Bijvoorbeeld om een adreswijziging door te geven. Later kunt u hier zelfs uw lening aanpassen, precies zoals u dat wilt. Daarom een Persoonlijke Lening van Athlon Auto Financiering: Geld lenen kost geld. Want u betaalt niet alleen de lening terug, maar u betaalt ook rente. Belangrijk is dat u deze betalingen ook kunt doen. Dat de lening bij uw persoonlijke situatie past. Zodat u niet in problemen komt. Leen daarom bij Athlon Auto Financiering, zodat u: altijd weet hoeveel geld u kunt lenen, zonder dat u in problemen komt; duidelijk weet wat de lening kost; nooit meer geld leent dan goed voor u is. Krijgt u problemen met betalen? Verwacht u problemen met betalen of heeft u een betalingsachterstand? Bel tegen lokale kosten met onze afdeling Debiteurenbeheer en incasso via telefoonnummer Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. Wilt u voor langere tijd een betalingsregeling bij Athlon Auto Financiering aanvragen? Bel ook dan tegen lokale kosten met de afdeling Debiteurenbeheer en incasso via Wij sturen u het inkomsten/lastenformulier. Stuur het ingevulde formulier terug. Wij bieden u dan een oplossing die bij uw situatie past. Zo zegt u de Persoonlijke Lening van Athlon Auto Financiering op: Bent u niet tevreden over de Persoonlijke Lening van Athlon Auto Financiering die u via internet heeft afgesloten? U kunt de overeenkomst dan ongedaan laten maken. Dit moet u wel doen binnen 14 kalenderdagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat het kredietbedrag op uw rekening staat. Wij kunnen hiervoor administratiekosten rekenen. Wilt u de overeenkomst ongedaan maken? Bel tegen lokale kosten met onze klantenservice via telefoonnummer U kunt de klantenservice ook bereiken via het contactformulier. pag. 2/6

3 Daarom doen wij een toetsing bij Bureau Krediet Registratie: Vraagt u bij Athlon Auto Financiering een lening aan, dan doen wij een BKR-toetsing. Die toetsing beoordeelt uw kredietgedrag. De uitslag hiervan speelt mee in ons besluit om u wel of geen lening aan te bieden. Ook melden we alle leningen bij BKR. Zo willen we voorkomen dat mensen die al bij BKR staan geregistreerd grotere geldproblemen krijgen. Ook zorgen we er zo voor dat u als klant geen overkreditering krijgt. Overkreditering is een lening die voor uw situatie te hoog is. Hierdoor loopt u het risico dat u de maandelijkse termijnen niet kunt terugbetalen. Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op de website van BKR. pag. 3/6

4 Algemene voorwaarden Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Jaarlijks kostenpercentage: Totaal te betalen bedrag: De natuurlijke persoon of personen die een lening van de kredietgever krijgt. Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met rechten en plichten. De maatschappij die de lening aan de kredietnemer aanbiedt. De naam van deze maatschappij staat in de overeenkomst. De aflopende lening die de kredietgever aan de kredietnemer aanbiedt. De totale kosten van de lening. Deze kosten zijn per jaar uitgedrukt in procenten. Dit is op basis van het krediet leenbedrag. Het hele bedrag dat de kredietnemer moet betalen. In dit bedrag zitten ook de rente en andere kosten. 2. Hiervoor hebben één of meer kredietnemers toestemming: De kredietgever bepaalt op welke manier de kredietnemer toegang heeft tot de lening. Hebben meer kredietnemers samen een lening, dan hebben ze: - of samen; of - ieder apart toegang tot de lening. De kredietnemer mag ook andere besluiten nemen die te maken hebben met de lening. Elke kredietnemer kan de kredietgever zaken doorgeven die met de lening te maken hebben. Dit mag voor uzelf, maar ook voor de andere kredietnemer. De kredietgever kan aan elke kredietnemer apart zaken doorgeven die met de lening te maken hebben. De kredietgever kan hier meer regels aan verbinden. De kredietgever en kredietnemer kunnen schriftelijk afwijken van de toestemming om allebei de kredietnemers toegang tot de lening te geven. Dat geldt ook voor de toestemming om namens de tweede kredietnemer de kredietgever in te lichten over zaken die met de lening te maken hebben. Ook kan iedere kredietnemer de toestemming stoppen om ieder apart de lening te gebruiken. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de kredietgever. Is dit verzoek goedgekeurd, dan mogen de kredietnemers de lening alleen samen gebruiken. 3. Hiervoor heeft de kredietgever toestemming: De kredietgever mag de kredietovereenkomst stopzetten. Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden. 4. U bent hoofdelijk aansprakelijk Wordt de lening aan meer dan één kredietnemer gegeven, dan is iedere kredietnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Dit betekent dat allebei de kredietnemers verantwoordelijk zijn voor het terugbetalen van de lening. Dit geldt ook voor de rechtsopvolger(s) van de kredietnemer. Een rechtsopvolger is de persoon die uw rechten en plichten overneemt. Bijvoorbeeld bij een faillissement. 5. Zo betaalt u uw maandelijkse termijnen: De kredietnemer betaalt elke maand een bedrag voor rente en aflossing. Dat gebeurt elke maand op een vaste dag. Dit gaat in vanaf de eerste maand nadat de overeenkomst is ondertekend. Dit duurt tot de lening helemaal is terugbetaald: - Is de overeenkomst voor de 8ste dag van de maand ondertekend? De betaling gebeurt omstreeks de 7de dag van elke maand; - Is de overeenkomst na de 7de dag, maar voor de 15e dag van de maand ondertekend? De betaling gebeurt op de 14de dag van elke maand - Is de overeenkomst na de 14de dag, maar voor de 22ste dag van de maand ondertekend? De betaling gebeurt op de 21ste dag van elke maand; - Is de overeenkomst na de 21ste dag van de maand ondertekend? De betaling gebeurt op de 28ste dag van elke maand. pag. 4/6

5 6. U kunt altijd eerder terugbetalen De kredietnemer kan de lening altijd eerder terugbetalen. Dit kan in één keer helemaal of in delen. Zonder extra kosten. Betaalt de kredietnemer een deel eerder terug? De maandtermijnen moeten blijven worden betaald. Het bedrag dat de kredietnemer eerder heeft terugbetaald, wordt van de schuld afgetrokken. U betaalt eerder terug door een bedrag over te maken op het rekeningnummer dat de kredietgever doorgeeft. Hierbij moet wel het nummer van de overeenkomst worden vermeld. Is de lening afbetaald voor de afgesproken einddatum? Dan hoeft de kredietnemer de rente en overige kosten voor de overige maanden niet te betalen. De kredietgever kan regels opstellen voor de manier waarop de kredietnemer de lening eerder kan aflossen. 7. Achterlopen met betalingen, en dan? Loopt de kredietnemer 2 maanden achter met het betalen van de maandtermijn(en)? De kredietgever stuurt een ingebrekestelling. Hiermee vertellen wij de kredietnemer per brief dat hij de gemaakte afspraken niet nakomt. In deze ingebrekestelling staat tot wanneer de openstaande termijnen nog kunnen worden betaald. Betaalt de kredietnemer het openstaande bedrag niet op tijd? Er wordt vertragingsrente over dit bedrag berekend. Deze rente wordt berekend als de kredietnemer de betalingsafspraken niet nakomt. De vertragingsrente wordt naast de normale rente berekend en is net zo hoog. 8. Verrekening Door de overeenkomst te ondertekenen zijn kredietgever en kredietnemer het over het volgende eens. De kredietgever kan vorderingen op de kredietnemer verrekenen met vorderingen van kredietnemer op de kredietgever. Krijgt de kredietnemer een bedrag terug van kredietgever? En krijgt kredietgever een bedrag terug van kredietnemer? Dan worden beide bedragen van elkaar afgetrokken. 9. Zo wordt het jaarlijks kostenpercentage bepaald: In de kredietovereenkomst staan het kostenpercentage, de looptijd en het totaalbedrag van de lening. Deze cijfers baseert de kredietgever op de volgende aannames: - de overeenkomst loopt zo lang als is afgesproken; - de kredietnemer komt alle verplichtingen die in de kredietovereenkomst staan precies na; - tijdens de lening worden er geen extra aflossingen gedaan; en - de maandtermijn blijft gelijk. 10. Zo zegt u de kredietovereenkomst op: De kredietnemer mag de overeenkomst opzeggen. Dat heet het ontbindingsrecht. Dit moet wel gebeuren binnen veertien kalenderdagen. Deze veertien dagen gaan in op de dag dat de lening volgens de kredietgever beschikbaar is. Wilt u dit ontbindingsrecht gebruiken? Geef dit dan binnen veertien dagen na deze dag schriftelijk aan de kredietgever door. Dit kan per brief of per . Zonder kosten of boetes. Zegt de kredietnemer de overeenkomst op? Het al opgenomen bedrag en de rente die daarbij hoort moet hij meteen terugbetalen aan de kredietgever. Hiervoor heeft de kredietnemer na het opzeggen maximaal dertig dagen de tijd. Zolang dit bedrag niet is terugbetaald, brengt de kredietgever de afgesproken rente in rekening. Ook kan de kredietgever dan rechtsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld het starten van een proces bij de kantonrechter. Dit hoeft hij de kredietnemer niet van te voren te vertellen. Gebruikt de kredietnemer het ontbindingsrecht niet? Hij moet zich dan houden aan de overeenkomst. Ook moet hij zich houden aan alle rechten en plichten die daarbij horen. pag. 5/6

6 11. In deze gevallen mag de kredietgever de lening terugeisen: De kredietgever mag meteen en zonder opzeggen, ingebrekestelling of andere officiële handeling het kredietbedrag terugeisen: - als de kredietnemer minstens twee maanden achterloopt met het betalen van een verlopen maandtermijn. De kredietnemer heeft hiervoor een ingebrekestelling gekregen. Toch komt hij zijn verplichtingen nog steeds niet na; - als de kredietnemer niet meer in Nederland woont. Of als het heel waarschijnlijk is dat de kredietnemer binnen enkele maanden niet meer in Nederland zal wonen; - als de kredietnemer is overleden en de kredietgever een goede reden heeft om te denken dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; - als de kredietnemer failliet is verklaard; of onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen komt te vallen; - als blijkt dat de overeenkomst is aangegaan nadat de kredietnemer de kredietgever bewust foute informatie heeft gegeven. Had de kredietgever de juiste informatie, was hij de overeenkomst niet onder dezelfde voorwaarden aangegaan. 12. Aantonen wie u bent De kredietgever moet de kredietnemer kunnen herkennen (identificeren). Dit is volgens de wet- en regelgeving van nu. De kredietgever mag bepalen hoe dit identificeren gebeurt. 13. In deze gevallen vervalt bij overlijden de lening: Overlijdt de kredietnemer, dan vervalt de lening en wordt het openstaande bedrag kwijtgescholden als: - dit geldt voor de kredietnemer en dit ook in de overeenkomst staat; en - de kredietnemer vóór zijn zeventigste verjaardag overlijdt; en - de kredietnemer overlijdt binnen de looptijd van de kredietovereenkomst. Per kredietovereenkomst wordt door de kredietgever maar één keer het openstaande bedrag kwijtgescholden. Dit gebeurt tot maximaal vijftigduizend euro per lening. Is de kredietovereenkomst door kredietnemer of kredietgever opgezegd? Het recht op kwijtschelding van deze lening vervalt. 14. Zo informeren we elkaar: Is er iets belangrijks veranderd in de informatie die de kredietgever heeft gegeven? En is die verandering van belang voor de kredietnemer, zoals een rentewijziging? Dan brengt de kredietgever de kredietnemer hiervan op de hoogte. Hoe en hoe vaak dat gebeurt, bepaalt de kredietgever. Ontdekt de kredietnemer een vergissing van de kredietgever? Dan moet de kredietnemer dit meteen doorgeven aan de kredietgever. Ook moet de kredietnemer meewerken aan het herstellen van de vergissing. 15. Administratie als bewijs Is er een meningsverschil over de kredietovereenkomst? Dan geldt de dóór of vóór de kredietgever gevoerde administratie als bewijs. Dit bewijs vervalt als de kredietnemer tegenbewijs levert. 16. Bureau Krediet Registratie De kredietgever is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. BKR verplicht de kredietgever de leninggegevens vast te leggen. Achterstanden in betalingen en andere afwijkingen worden ook bij BKR vastgelegd. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor nieuwe aanvragen voor leningen. 17. De administratieve regels De kredietgever mag administratieve regels vaststellen. De kredietnemer is verantwoordelijk voor de formulieren en andere papieren die de kredietgever aan de kredietnemer heeft gegeven. pag. 6/6

7 18. Verhuizing? Geef het meteen door De kredietnemer moet een adreswijziging zo snel mogelijk aan de kredietgever doorgeven. Het liefst voordat de verhuizing een feit is. 19. Dit gebeurt bij een fusie: Fuseert de kredietgever met een andere instelling? Of draagt hij (een deel van) de activiteiten en/of rechten over aan een andere instelling? De rechten van de kredietovereenkomst mogen dan ook aan die instelling worden overgedragen. De kredietnemer geeft hiervoor vooraf toestemming. Als dit gebeurt, mag de kredietnemer het krediet zonder boete aflossen. 20. Wonen buiten Nederland Woont een kredietnemer niet in een Nederlandse gemeente? Het kantoor van de kredietgever moet als woonplaats worden gekozen. Alle (officiële) brieven voor de kredietnemer kunnen op dit adres door de kredietgever worden bezorgd. Ook kunnen papieren van de deurwaarder hier officieel worden overhandigd. 21. Het veranderen van de algemene voorwaarden De kredietgever mag deze algemene voorwaarden veranderen. Hoe en hoe vaak dat gebeurt, beslist de kredietgever. 22. Dit doet u als u een klacht heeft: Heeft de kredietnemer een klacht? Deze kan op twee manieren aan Athlon Auto Financiering worden doorgegeven. Via het online klachtenformulier of per telefoon bij een van de medewerkers van Athlon Auto Financiering. Is de kredietnemer niet tevreden met het antwoord? Dan kan de klacht worden gestuurd naar: Athlon Auto Financiering klantenservice, Postbus 2347, 5611 CH Eindhoven. Is de kredietnemer hierna nog niet tevreden? De klacht kan worden voorgelegd aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Tel: De kredietnemer kan zich via aanmelden op mijn Kifid. Hier kan de klacht worden ingevuld. Hier staan ook andere manieren om de klacht in te dienen. Kijk voor meer informatie op 23. Toezicht De kredietgever staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. 24. Toepasselijk recht Op de relatie tussen de kredietgever en de kredietnemer is Nederlands recht van toepassing. pag. 7/6

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik We brengen uw favoriete auto binnen handbereik Uw favoriete auto toch bereikbaar, ook als u niet over het hele bedrag beschikt. U hebt hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2015 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft gemaakt

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl WOZ-krediet PLUS BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl www.defamplus.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomkeuken gevonden, het huis verbouwen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie