Jaarbericht Ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2014. Ondernemen"

Transcriptie

1 Ondernemen In de culturele sector is ondernemen de laatste jaren enorm in opkomst. Instellingen, kunstenaars en creatieven zijn bezig nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, nieuw publiek aan zich te binden en culturele waarden te laten samenvallen met ondernemerschap. Dit heeft niet alleen te maken met teruglopende subsidiemogelijkheden, maar komt ook door de houding en inzichten van de sector zelf. Veel kunstenaars en creatieven zien goede mogelijkheden om te ondernemen, kunstvakopleidingen bieden tegenwoordig modules aan die het ondernemerschap moeten bevorderen en er komen steeds meer faciliteiten om het ondernemen ook echt mogelijk te maken. Een van die faciliteiten is de Utrechtse Cultuurlening. Banken zijn vaak niet bereid om cultureel ondernemers kredieten te verstrekken. Dat terwijl kunstenaars en creatieven vaak wel in staat zijn om succesvolle ondernemingen op te zetten. GMRaven Enthousiaste, veelal jonge, kunstenaars die mogelijkheden zien om met een lening een onderneming op te zetten. Samen met de gemeente en provincie Utrecht en Cultuur-Ondernemen heeft het K.F.Hein Fonds in 2014 het initiatief genomen voor de Utrechtse Cultuurlening. Kunstenaars, cultureel ondernemers, creatieven en culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een lening tot De lening moet de Utrechtse culturele sector versterken en bijdragen aan ondernemerschap en werkgelegenheid. De provinciale en gemeentelijke overheden financieren de lening en het en Cultuur-Ondernemen voeren de lening uit. LiGHT-UP COLLECTIVE Met de Utrechtse Cultuurlening werkt het met een nieuwe doelgroep samen: enthousiaste, veelal jonge, kunstenaars die mogelijkheden zien om met een lening een onderneming op te zetten en culturele waarden met zakelijke belangen te combineren. Het ziet de Utrechste Cultuurlening als belangrijke aanvulling op de bestaande activiteiten. Giften zullen altijd nodig blijven om culturele producties van hoog niveau mogelijk te maken. Een lening kan echter aanvullend zijn en extra kansen bieden. Niet alleen komen veel niet subsidiabele kosten wel in aanmerking voor een lening, ook biedt een lening kunstenaars en creatieven de mogelijkheid een eigen bedrijfsvoering op poten te zetten, onafhankelijk van subsidies en giften. U leest in dit jaarbericht over de eerste leningen die in 2014 verstrekt zijn, en uiteraard over de vele andere activiteiten van de K.F.Hein Stichting. Annemijn Eschauzier Voorzitter K.F.Hein Stichting K.F.Hein Stichting

2 K.F.Hein Stichting De K.F. Hein Stichting werd in 1938 opgericht door Karl Friedrich Hein. Bij zijn overlijden in 1945 bleef zijn hele vermogen in deze stichting achter. Het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en het K.F. Hein Fonds Monumenten zijn voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting en vormen samen de drie dochterstichtingen. Zij steunen initiatieven op diverse terreinen in de regio Utrecht. De activiteiten van de oorspronkelijke moederstichting beperken zich tot algemene zaken zoals het vermogensbeheer en de contacten met de familie van Hein in Duitsland. De familie Hein Mede dankzij het economisch gunstige klimaat is het beleggingsrendement over 2014 boven verwachting positief uitgevallen. In 2014 nam penningmeester Boudewijn Molenaar afscheid van het bestuur. Zijn taken zijn overgenomen door Aleid Kruize. Zij zette het door dhr. Molenaar ingezette beleid omtrent het vermogensbeheer voort. Mede dankzij het economisch gunstige klimaat is het beleggingsrendement over 2014 boven verwachting positief uitgevallen. Het bestedingsbudget voor het en het Studie en Individuele Noden voor 2015 zal daarom gelijk blijven aan Bestuurssamenstelling in 2014 Voorzitter Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier Penningmeester De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar (tot juni 2014) Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize (vanaf 8 december 2014) Leden De heer J.G.I. (Ingmar) Baas Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester In januari 2015 trad Hein van Beuningen toe tot het bestuur Samenstelling bureau Directeur Lianne Peters (tot 1 juni 2015) Projectadviseurs Ronald Rommes Menno Wiegman Adviseur Studie en Individuele Noden Daniëlle Sauren

3 In 2014 nam het aantal aanvragen voor projectondersteuning iets toe. Er werden vooral meer aanvragen ingediend voor grote projecten. Niet alleen het aantal grote aanvragen nam toe, ook de kwaliteit van de aanvragen heeft het positief verrast. Als gevolg daarvan zijn er 17 toezeggingen gedaan van meer dan ,00. Het was vooral opvallend dat steeds meer organisaties interessante en creatieve samenwerkingsverbanden aangaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het Museum Catharijneconvent dat voor de expositie Ik geef om jou samenwerkt met verschillende maatschappelijke organisaties in Utrecht. De expositie Ik geef om jou in het Museum Catharijneconvent Wanneer duidelijk is dat een initiatief breedgedragen is, is dat een extra motivatie voor het fonds om een project te ondersteunen. Andere initiatieven sprongen er positief uit omdat ze duidelijk vanuit de samenleving kwamen. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van Stichting Stralend Middelpunt van Nederland. Een groep inwoners van Amersfoort wilde de Onze-Lieve-Vrouwe toren aldaar opnieuw aanlichten. Doormiddel van een succesvolle crowdfundings en sponsoringscampagne wist deze organisatie een groot aantal Amersfoorters achter het plan te krijgen. Wanneer duidelijk is dat een initiatief breedgedragen is, is dat een extra motivatie voor het fonds om een project te ondersteunen. Het fonds hoopt daarom dat deze positieve trend zich voortzet, dat partijen elkaar en het publiek gaan opzoeken en vanuit een gezamenlijke kracht initiatieven opzetten. De Onze-Lieve-Vrouwe toren in Amersfoort Buurtinitatieven In 2014 is een nieuwe kleinschalige giftenregeling in het leven geroepen: de Buurtinitatieven. Het wil projecten ondersteunen die dichtbij en het liefst vanuit de samenleving komen. Veel mensen beschouwen het echter als een hindernis dat alleen stichtingen en verenigingen in aanmerking kunnen komen voor financiële steun. Om kleine lokale, vooral sociale initiatieven die veelal vanuit buurtbewoners komen toch te kunnen ondersteunen, is deze nieuwe regeling in het leven geroepen. Buurtinitiatieven zonder rechtspersoon kunnen eenmalig in aanmerking komen voor een bijdrage tot 500. Wij hopen dat deze nieuwe regeling voor mensen een aanmoediging is om leuke en interessante projecten op te zetten. Het hoopt dat hierdoor nieuwe en duurzame verbanden in buurten en wijken ontstaan en de leefbaarheid in wijken en buurten verbetert. Bedragen toegekend bedrag aantal aanvragen positief positief gemiddelde bijdrage Bestuurssamenstelling Voorzitter Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier Penningmeester De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar (tot juni 2014) Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize (vanaf 8 december 2014) Leden De heer J.G.I. (Ingmar) Baas Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester Mevrouw A.S. (Suzanna) de Sitter De heer C.J.M. (Cees) van Eijk In januari 2015 trad Hein van Beuningen toe tot het bestuur Studie en Individuele Noden

4 Studie en Individuele Noden Het afgelopen jaar is het aantal ingediende aanvragen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2013 (toen er een duidelijke dip waarneembaar was). Met 423 behandelde aanvragen in 2014 is het niveau van voor 2013 weer bereikt. Ook zijn er in verhouding, zowel bij de individuele noden als bij de studie, minder aanvragen afgewezen. De aanvragen waren kwalitatief beter, mede doordat er regelmatig contact is met hulpverleners en studenten. De toegekende bedragen liggen dan ook een stuk hoger. In 2014 was er met de aankomende decentralisaties die in januari 2015 ingaan, veel in beweging in het maatschappelijke veld. Zorgtaken worden overgedragen aan de gemeenten. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de jeugdzorg, AWBZ en WMO. Veel aanvragen werden ingediend door hulpverleners die vanuit hun moederorganisatie al werkzaam waren bij een sociaal team of buurtteam zoals het in de gemeente Utrecht wordt genoemd. De gemeente Utrecht heeft in 2014 diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd om de Utrechtse fondsen in te lichten over de transitie, maar ook om de wensen en aandachtspunten van de fondsen te verzamelen zodat hier in de uitvoering rekening mee gehouden kan worden. Met name de persoonlijke verhalen laten vaak een diepe indruk achter. Stadssafari 2014 Elk jaar gaat het bestuur op stadssafari waarbij verschillende maatschappelijke instanties worden bezocht. Deze bezoeken zijn zeer waardevol omdat het een kijkje in de keuken van de organisaties biedt. Wat doen organisaties voor hun cliënten en wie zijn de mensen waar het fonds voor is opgericht? Met name de persoonlijke verhalen laten vaak een diepe indruk achter. Dit jaar stond de stadssafari in het teken van de Utrechtse buurtteams. Hoe zal de gemeente Utrecht de decentralisaties vormgeven? En hoe werken de buurtteams in de praktijk? Hulpverleners en cliënten vertelden over hun ervaringen. De safari werd afgesloten met een bezoek aan het initiatief WijkConnect. Dit is een online platform waarmee vraag en aanbod van bewoners en organisaties in wijken bij elkaar wordt gebracht waardoor nieuwe initiatieven en ontmoetingen ontstaan. Het was een leerzame dag en een goede inleiding op de transitie die op 1 januari 2015 ingaat. Stimuleringsprijs 2014 Sinds 2008 reikt het Fonds Studie en Individuele Noden jaarlijks een stimuleringsprijs uit aan een Utrechtse instantie voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Met de prijs geeft het fonds een impuls aan het Utrechtse maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving ontstaan. Om in aanmerking te komen voor de prijs zoekt het fonds naar concrete projecten die in principe in één kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. Het prijzengeld bedraagt ,-. Het project overtuigde de jury vanwege de mooie vorm van buurtparticipatie. In november is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Paardenkathedraal de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2014 uitgereikt aan AxionContinu voor het project Mengelmoes. Het doel van het moestuinproject is dat bewoners actief en op hun eigen manier kunnen participeren in het dagelijkse leven. Het project overtuigde de jury vanwege de mooie vorm van buurtparticipatie waarbij, naast ontmoeten en je thuis voelen in je buurt, ook aandacht is voor educatie, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Met de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2014 wil AxionContinu de moestuin uitbreiden naar een braakliggend terrein naast het woonzorgcentrum om zo nog meer aan de behoeften van verschillende doelgroepen tegemoet te kunnen komen. Stichting Noodhulp Utrecht Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is samen met de Johan van Drongelen Stichting en Het Evert Zoudenbalch Huis één van de founding fathers van de in 2003 opgerichte Stichting Noodhulp Utrecht (St. NU). De doelstelling van St. NU is het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter binnen de gemeente Utrecht. De huidige bestuursleden zijn vertegenwoordigers van fondsen die giften verstrekken aan de stichting. De gemeente Utrecht geeft administratieve ondersteuning en stelt de stichting personeel beschikbaar bij de uitvoering van haar doelstelling. Scholarships Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden kent jaarlijks, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, twee type studiebeurzen toe. KABS Foundation De Hogeschool Utrecht is een van de medeoprichters van de Kofi Annan Business Schools Foundation (KABS). De aangesloten businessschools in Europa bieden getalenteerde en gemotiveerde studenten uit ontwikkelingslanden de gelegenheid om een Bachelor of Master in Business Administration te volgen. Na het behalen van het diploma keren zij terug naar het land van herkomst. De HU selecteert jaarlijks vijf à zes studenten. De afgelopen jaren heeft het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden voorzien in een deel van de kosten (leefgeld en huisvesting) van twee fellows die gedurende een jaar aan de HU studeren. In augustus 2014 was het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden aanwezig bij de diploma-uitreiking van de fellows Hillary Kipkorir Maket uit Kenia en Ruth Nandazi uit Zambia. In het studiejaar heeft de HU, door een verandering in de wet, geen nieuwe fellows laten instromen. Zij zoeken naar een nieuwe constructie om dit in wel door te laten gaan. Utrecht Excellence Scholarship programme Sinds 2009 heeft het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Scholarship ingesteld waarmee een Afrikaanse student een tweejarig masterprogramma kan volgen. In 2014 heeft de bursaal Comfort Bamidale uit Nigeria het eerste jaar van haar master Development and Socialization in Childhood and Adolescence met goed gevolg afgerond. Bedragen toegekend bedrag noden aanvragen 248 positief 340 aanvragen 321 positief toegekend bedrag studie aanvragen 41 positief 83 aanvragen 58 positief Totaal aantal giften bijdrage Stichting Noodhulp Utrecht Stimuleringsprijs Totaal Bestuurssamenstelling Voorzitter Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer Penningmeester Drs. H. (Harm) Noordhof Leden Mr. A.K. (Astrid) van Steenhoven-Andela Mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier Adviseur Prof. dr. J.F.G. (Hans) Vliegenthart Monumenten

5 Monumenten In 2014 heeft het Monumenten geen nieuwe panden aangekocht. Veel aandacht is echter gegaan naar de bestemming van de verschillende panden in bezit van de stichting. Een aantal panden wordt gehuurd door culturele instellingen. Een aantal van hen heeft moeite met de bedrijfsvoering, waardoor de verhuur onder druk komt te staan. De monumentenstichting betreurt dit, maar wil constructief met de huurders in overleg om samen te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Zo wordt er momenteel onderzocht hoe het fonds kan helpen om het Museum Sonnenborgh financieel gezond te krijgen. De monumentenstichting wil constructief met de huurders in overleg om samen te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Bastion Sonnenborgh / afbeelding: Het Utrechts Archief Bestuurssamenstelling Voorzitter Ing. H.J. Jurriëns Penningmeester Ir. G.W. van Hoogevest Leden Mr. J.G.I. Baas en Dr. A.M. de Ranitz Kunstcommissie

6 Kunstcommissie In 2014 namen Jeroen Hermkens en Patricia Deiters afscheid van de K.F.Hein Kunstcommissie. Jeroen en Patricia hebben het afgelopen decennium de kunstcollectie van de K.F.Hein Stichting opgebouwd samen met Suzanna de Sitter. De laatste jaren initieert de commissie meer projecten buiten de vertrouwde omgeving van het pand van de stichting aan de Maliesingel. Hierdoor komt de nadruk minder op het aankopen van kunst te liggen, en meer op het begeleiden van kunstprojecten op locatie. De kunstcommissie wil de komende jaren een verbindende rol spelen binnen het culturele maar ook maatschappelijke domein, en kwalitatief hoogwaardige culturele projecten realiseren in en voor de provincie Utrecht. Stipendium Het K.F.Hein Stipendium werd in 2014 voor de tweede keer uitgeschreven. Deze keer werden ontwerpers opgeroepen een voorstel in te zenden onder het thema Utrecht in vorm. Uit de 19 inzendingen werden vier ontwerpers genomineerd: Merel Bekking, Jeroen van Loon, Erik Munnikhof en Joyce Vlaming. Het geeft een positieve kijk op het vaak negatieve alone together. Winnaar Ontwerper Jeroen van Loon is met zijn schetsontwerp Totempole winnaar geworden van het K.F. Hein Stipendium Zijn creatie van een ontmoetingsplek die zowel digitaal als fysiek is, charmeerde de jury en paste het best bij het thema Utrecht in vorm. Voorzitter van het bestuur van het K.F. Hein Fonds, mevrouw Annemijn Eschauzier, reikte in het Centraal Museum Utrecht de prijs van euro aan Van Loon uit. Totempole Totempole is een uit een boomstam gekerfde totempaal in de vorm van een WIFI antenne. De paal zal in de tuin van het Centraal Museum Utrecht komen en een gratis toegankelijk WIFI signaal uitzenden. Om de paal heen kunnen mensen zitten en internetten. Zo ontmoeten zij elkaar off- en online. Het geeft een positieve kijk op het vaak negatieve alone together. Totempole zal ook naar festivals in de provincie reizen. Nissenproject Marijke Schurink gaf in 2014 invulling aan het jaarlijkse nissenproject. Voor dit nissenproject vraagt de kunstcommissie jaarlijks een kunstenaar om een installatie te maken voor twee nissen in de hal en directiekamer van de K.F.Hein Stichting. Schurink ontwierp haar installatie Sierbarium 3. Hiermee laat ze de rijkdom van de natuur zien, waarvan de westerse wereld steeds meer vervreemd raakt. Het Sierbarium is een collectie juwelen gemaakt van objecten die Marijke Schurink in de natuur heeft gevonden. Hiermee laat ze de rijkdom van de natuur zien, waarvan de westerse wereld steeds meer vervreemd raakt. Eerder maakte zij voor het Lloyd Hotel in Amsterdam en Museum Flehite in Amersfoort Sierbarium 1 en Sierbarium 2. Onderdeel van Sierbarium 3 is de videofilm Schaduwcollier. Marijke Schurink, Sierbarium 3 / foto Arthur Martin Kunstparticipatieproject Jaarlijks geeft de kunstcommissie opdracht aan een jonge kunstenaar om in samenwerking en voor de bewoners van een maatschappelijke instelling een kunstwerk te realiseren. Er is een letterlijke inkijk in de huiskamers, slaapkamers en keukens van vroeger. Marieke Meijer realiseerde in zorgcentrum De Drie Ringen het tweede Kunstparticipatieproject. Hiervoor maakte Marieke het kunstwerk Belicht. Belicht is een installatie die aansluit op de behoefte aan huiselijkheid en gezelligheid, met tekeningen die gebaseerd zijn op levensverhalen van de bewoners van zorginstelling De Drie Ringen. Het werk laat interieurs en huiselijke situaties zien. Er is een letterlijke inkijk in de huiskamers, slaapkamers en keukens van vroeger. Belicht wil het geheugen prikkelen, verhalen uitlokken. Hopelijk ontstaat een gesprek: over vroeger, over nu, met elkaar, met kinderen, kleinkinderen, vrienden, medewerkers en voorbijgangers. Marieke Meijer, Belicht / foto Arthur Martin Cultuurlening

7 Cultuurlening In mei 2014 sloten het, de gemeente en provincie Utrecht en stichting Cultuur- Ondernemen het cultuurconvenant. Onderdeel van het Convenant is de Utrechtse Cultuurlening. Het wil met dit initiatief aansluiten bij financieringsbehoeften van cultureel en creatief ondernemers en wil het ondernemerschap in het culturele domein versterken. De gemeente en provincie stellen een bedrag van beschikbaar om leningen tot te verstrekken aan kunstenaars, creatieven en cultureel ondernemers. Het K.F.Hein Fonds beoordeelt de leningaanvragen inhoudelijk: draagt de aanvraag bij aan de versterking van de culturele sector en aan de professionalisering daarvan? Het wil met dit initiatief aansluiten bij financieringsbehoeften van cultureel en creatief ondernemers en wil het ondernemerschap in het culturele domein versterken. Niet alleen wil het fonds helpen de leningen te verstrekken, ook wil het fonds de sector versterken door voorlichting, workshops en het bevorderen van samenwerkingen. Hiervoor is het partnerschap met Cultuur-Ondernemen van groot belang. Zo organiseerde het fonds samen met Cultuur-Ondernemen en de gemeente en provincie Utrecht een symposium over cultureel ondernemerschap. Op 27 oktober kwamen ruim honderd cultureel ondernemers bijeen in de Vechtclub XL. Verschillende specialisten uit het veld en ervaren ondernemers gaven voorlichting over cultureel ondernemerschap en over de financieringsmogelijkheden. Het wil meer van dit soort initiatieven ontwikkelen en samen met Cultuur- Ondernemen het klimaat voor cultureel ondernemers in de provincie versterken. Twee voorbeelden van leningen: GMRaven GMRaven maakt maatpakken waarin ontwerpen van jonge, veelal Utrechtse, kunstenaars zitten verwerkt. GMRaven is hiermee meer dan alleen een kledingmerk. Naast het opzetten van een succesvol bedrijf dat persoonlijke handgemaakte maatpakken maakt, wil GMRaven kunst toegankelijker maken voor een ander en breder publiek. De klant kan kiezen welk werk ze in hun voering willen en of ze wellicht het daadwerkelijke kunstwerk willen kopen. GMRaven zoekt sterk de samenwerking met kunstenaars om synergie te creëren. Zo wordt hen een podium geboden en kunnen ze hun portfolio kunnen opbouwen of uitbreiden in een echt bestaand bedrijf dat ook daadwerkelijk gebruik maakt van de geproduceerde content. Tijdens de bespreking met de klant worden de stoffen gekozen en de persoonlijke wensen besproken. De klant kan kiezen welk werk ze in hun voering willen en of ze wellicht het daadwerkelijke kunstwerk willen kopen. Voor elk verkocht product waarin kunst wordt gebruikt van de desbetreffende kunstenaar geeft GMRaven een vergoeding aan de kunstenaar. GMRaven heeft voor het ontwikkelen van de marketingtools een Utrechtse Cultuurlening aangevraagd. Kijk op gmraven.com of kom langs in de winkel (De Schoutenstraat 4s, Utrecht). LiGHT-UP COLLECTIVE LiGHT-UP // Optica LiGHT-UP collectief is een platform voor interaction design, projection mapping en kunst. LiGHT-UP ontwikkelde unieke software om live te kunnen tekenen met licht en stelt dit vrij beschikbaar; hierdoor ontwikkelt het vanuit verschillende disciplines een hybride vorm van traditionele kunst en nieuwe media. Het optica project is een installatie waarbij er live in drie dimensies met licht kan worden getekend op modellen. De resultaten worden ook door middel van 3D camera s opgeslagen en geplaatst in een virtuele ruimte. Het model kan door middel van bijvoorbeeld een VRheadset direct zichzelf bekijken, resultaten en processen worden direct opgeslagen en kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Creative director Jan Willem Campmans over het Optica project: Optica is een poging om met nieuwe media nieuwe betekenis te geven aan klassieke kunstvormen. Door de beschouwer zelf direct deelgenoot te maken van deze artistieke performance betrek je hem of haar op een directere manier bij het proces. Het is ook erg bijzonder om jezelf op deze manier terug te kunnen zien. Het is een magische ervaring waarbij de scheiding tussen de digitale en de tastbare werkelijkheid vervaagd. Het proces van het vervaardigen van een optica portret is ook direct een verhaal over het onderwerp zelf. Het is een documentatie van de tijd en ruimte in het artistiek proces. First live 3D render LIGHT-UP Testing Optica 3D modeling & texturing Optica 3D render instagram.com Kijk voor meer informatie over LiGHT-UP COLLECTIVE op: lightupcollective.com. Cijfers en aantallen

8 Cijfers en aantallen Overzicht giften 2014 Projectondersteuning aantal giften toegezegd bedrag Monumentenzorg Natuurberhoud Podiumkunsten Volksgezondheid Cultuur & volksontwikkeling Maatschappelijk werk Diversen Totaal Kunststipendium Kunstcommissie Totaal Totaal Studie en Individuele Noden Projectondersteuning aantal giften toegezegd bedrag Studie Stimuleringsprijs Bijzondere noden Stichting Noodhulp Utrecht Totaal Colofon

9 Colofon Teksten Daniëlle Sauren & Menno Wiegman Ontwerp Dietwee merk, ontwerp en communicatie Beeldmateriaal GMRaven; Light-Up Collective; Archief K.F.Hein Stichting; Catharijneconvent; Stichting Stralend Middelpunt van Nederland; Het Utrechts Archief; Rob Stam; Jeroen van Loon, Arthur Martin Ga naar onze website:

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Project Buurtcentrum 3.0 Verbinden doe je samen. Een praktisch onderzoek naar een nieuwe werkwijze in buurtcentra.

Project Buurtcentrum 3.0 Verbinden doe je samen. Een praktisch onderzoek naar een nieuwe werkwijze in buurtcentra. Project Buurtcentrum 3.0 Verbinden doe je samen Een praktisch onderzoek naar een nieuwe werkwijze in buurtcentra. Colofon ContourdeTwern, Bezoekadres: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg Telefoon: 013 583 99

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht Plan van aanpak Powered by: De Slinger Utrecht Samenvatting...3 Citaten...5 Inleiding...7 Utrecht onder stroom...8 Visie...8 Missie...8 Strategie...8 Thema s 2014 2018...9 Stippen aan de horizon...9 Platform...

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie