Jaarbericht Ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2014. Ondernemen"

Transcriptie

1 Ondernemen In de culturele sector is ondernemen de laatste jaren enorm in opkomst. Instellingen, kunstenaars en creatieven zijn bezig nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, nieuw publiek aan zich te binden en culturele waarden te laten samenvallen met ondernemerschap. Dit heeft niet alleen te maken met teruglopende subsidiemogelijkheden, maar komt ook door de houding en inzichten van de sector zelf. Veel kunstenaars en creatieven zien goede mogelijkheden om te ondernemen, kunstvakopleidingen bieden tegenwoordig modules aan die het ondernemerschap moeten bevorderen en er komen steeds meer faciliteiten om het ondernemen ook echt mogelijk te maken. Een van die faciliteiten is de Utrechtse Cultuurlening. Banken zijn vaak niet bereid om cultureel ondernemers kredieten te verstrekken. Dat terwijl kunstenaars en creatieven vaak wel in staat zijn om succesvolle ondernemingen op te zetten. GMRaven Enthousiaste, veelal jonge, kunstenaars die mogelijkheden zien om met een lening een onderneming op te zetten. Samen met de gemeente en provincie Utrecht en Cultuur-Ondernemen heeft het K.F.Hein Fonds in 2014 het initiatief genomen voor de Utrechtse Cultuurlening. Kunstenaars, cultureel ondernemers, creatieven en culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een lening tot De lening moet de Utrechtse culturele sector versterken en bijdragen aan ondernemerschap en werkgelegenheid. De provinciale en gemeentelijke overheden financieren de lening en het en Cultuur-Ondernemen voeren de lening uit. LiGHT-UP COLLECTIVE Met de Utrechtse Cultuurlening werkt het met een nieuwe doelgroep samen: enthousiaste, veelal jonge, kunstenaars die mogelijkheden zien om met een lening een onderneming op te zetten en culturele waarden met zakelijke belangen te combineren. Het ziet de Utrechste Cultuurlening als belangrijke aanvulling op de bestaande activiteiten. Giften zullen altijd nodig blijven om culturele producties van hoog niveau mogelijk te maken. Een lening kan echter aanvullend zijn en extra kansen bieden. Niet alleen komen veel niet subsidiabele kosten wel in aanmerking voor een lening, ook biedt een lening kunstenaars en creatieven de mogelijkheid een eigen bedrijfsvoering op poten te zetten, onafhankelijk van subsidies en giften. U leest in dit jaarbericht over de eerste leningen die in 2014 verstrekt zijn, en uiteraard over de vele andere activiteiten van de K.F.Hein Stichting. Annemijn Eschauzier Voorzitter K.F.Hein Stichting K.F.Hein Stichting

2 K.F.Hein Stichting De K.F. Hein Stichting werd in 1938 opgericht door Karl Friedrich Hein. Bij zijn overlijden in 1945 bleef zijn hele vermogen in deze stichting achter. Het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en het K.F. Hein Fonds Monumenten zijn voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting en vormen samen de drie dochterstichtingen. Zij steunen initiatieven op diverse terreinen in de regio Utrecht. De activiteiten van de oorspronkelijke moederstichting beperken zich tot algemene zaken zoals het vermogensbeheer en de contacten met de familie van Hein in Duitsland. De familie Hein Mede dankzij het economisch gunstige klimaat is het beleggingsrendement over 2014 boven verwachting positief uitgevallen. In 2014 nam penningmeester Boudewijn Molenaar afscheid van het bestuur. Zijn taken zijn overgenomen door Aleid Kruize. Zij zette het door dhr. Molenaar ingezette beleid omtrent het vermogensbeheer voort. Mede dankzij het economisch gunstige klimaat is het beleggingsrendement over 2014 boven verwachting positief uitgevallen. Het bestedingsbudget voor het en het Studie en Individuele Noden voor 2015 zal daarom gelijk blijven aan Bestuurssamenstelling in 2014 Voorzitter Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier Penningmeester De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar (tot juni 2014) Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize (vanaf 8 december 2014) Leden De heer J.G.I. (Ingmar) Baas Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester In januari 2015 trad Hein van Beuningen toe tot het bestuur Samenstelling bureau Directeur Lianne Peters (tot 1 juni 2015) Projectadviseurs Ronald Rommes Menno Wiegman Adviseur Studie en Individuele Noden Daniëlle Sauren

3 In 2014 nam het aantal aanvragen voor projectondersteuning iets toe. Er werden vooral meer aanvragen ingediend voor grote projecten. Niet alleen het aantal grote aanvragen nam toe, ook de kwaliteit van de aanvragen heeft het positief verrast. Als gevolg daarvan zijn er 17 toezeggingen gedaan van meer dan ,00. Het was vooral opvallend dat steeds meer organisaties interessante en creatieve samenwerkingsverbanden aangaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het Museum Catharijneconvent dat voor de expositie Ik geef om jou samenwerkt met verschillende maatschappelijke organisaties in Utrecht. De expositie Ik geef om jou in het Museum Catharijneconvent Wanneer duidelijk is dat een initiatief breedgedragen is, is dat een extra motivatie voor het fonds om een project te ondersteunen. Andere initiatieven sprongen er positief uit omdat ze duidelijk vanuit de samenleving kwamen. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van Stichting Stralend Middelpunt van Nederland. Een groep inwoners van Amersfoort wilde de Onze-Lieve-Vrouwe toren aldaar opnieuw aanlichten. Doormiddel van een succesvolle crowdfundings en sponsoringscampagne wist deze organisatie een groot aantal Amersfoorters achter het plan te krijgen. Wanneer duidelijk is dat een initiatief breedgedragen is, is dat een extra motivatie voor het fonds om een project te ondersteunen. Het fonds hoopt daarom dat deze positieve trend zich voortzet, dat partijen elkaar en het publiek gaan opzoeken en vanuit een gezamenlijke kracht initiatieven opzetten. De Onze-Lieve-Vrouwe toren in Amersfoort Buurtinitatieven In 2014 is een nieuwe kleinschalige giftenregeling in het leven geroepen: de Buurtinitatieven. Het wil projecten ondersteunen die dichtbij en het liefst vanuit de samenleving komen. Veel mensen beschouwen het echter als een hindernis dat alleen stichtingen en verenigingen in aanmerking kunnen komen voor financiële steun. Om kleine lokale, vooral sociale initiatieven die veelal vanuit buurtbewoners komen toch te kunnen ondersteunen, is deze nieuwe regeling in het leven geroepen. Buurtinitiatieven zonder rechtspersoon kunnen eenmalig in aanmerking komen voor een bijdrage tot 500. Wij hopen dat deze nieuwe regeling voor mensen een aanmoediging is om leuke en interessante projecten op te zetten. Het hoopt dat hierdoor nieuwe en duurzame verbanden in buurten en wijken ontstaan en de leefbaarheid in wijken en buurten verbetert. Bedragen toegekend bedrag aantal aanvragen positief positief gemiddelde bijdrage Bestuurssamenstelling Voorzitter Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier Penningmeester De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar (tot juni 2014) Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize (vanaf 8 december 2014) Leden De heer J.G.I. (Ingmar) Baas Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester Mevrouw A.S. (Suzanna) de Sitter De heer C.J.M. (Cees) van Eijk In januari 2015 trad Hein van Beuningen toe tot het bestuur Studie en Individuele Noden

4 Studie en Individuele Noden Het afgelopen jaar is het aantal ingediende aanvragen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2013 (toen er een duidelijke dip waarneembaar was). Met 423 behandelde aanvragen in 2014 is het niveau van voor 2013 weer bereikt. Ook zijn er in verhouding, zowel bij de individuele noden als bij de studie, minder aanvragen afgewezen. De aanvragen waren kwalitatief beter, mede doordat er regelmatig contact is met hulpverleners en studenten. De toegekende bedragen liggen dan ook een stuk hoger. In 2014 was er met de aankomende decentralisaties die in januari 2015 ingaan, veel in beweging in het maatschappelijke veld. Zorgtaken worden overgedragen aan de gemeenten. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de jeugdzorg, AWBZ en WMO. Veel aanvragen werden ingediend door hulpverleners die vanuit hun moederorganisatie al werkzaam waren bij een sociaal team of buurtteam zoals het in de gemeente Utrecht wordt genoemd. De gemeente Utrecht heeft in 2014 diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd om de Utrechtse fondsen in te lichten over de transitie, maar ook om de wensen en aandachtspunten van de fondsen te verzamelen zodat hier in de uitvoering rekening mee gehouden kan worden. Met name de persoonlijke verhalen laten vaak een diepe indruk achter. Stadssafari 2014 Elk jaar gaat het bestuur op stadssafari waarbij verschillende maatschappelijke instanties worden bezocht. Deze bezoeken zijn zeer waardevol omdat het een kijkje in de keuken van de organisaties biedt. Wat doen organisaties voor hun cliënten en wie zijn de mensen waar het fonds voor is opgericht? Met name de persoonlijke verhalen laten vaak een diepe indruk achter. Dit jaar stond de stadssafari in het teken van de Utrechtse buurtteams. Hoe zal de gemeente Utrecht de decentralisaties vormgeven? En hoe werken de buurtteams in de praktijk? Hulpverleners en cliënten vertelden over hun ervaringen. De safari werd afgesloten met een bezoek aan het initiatief WijkConnect. Dit is een online platform waarmee vraag en aanbod van bewoners en organisaties in wijken bij elkaar wordt gebracht waardoor nieuwe initiatieven en ontmoetingen ontstaan. Het was een leerzame dag en een goede inleiding op de transitie die op 1 januari 2015 ingaat. Stimuleringsprijs 2014 Sinds 2008 reikt het Fonds Studie en Individuele Noden jaarlijks een stimuleringsprijs uit aan een Utrechtse instantie voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Met de prijs geeft het fonds een impuls aan het Utrechtse maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving ontstaan. Om in aanmerking te komen voor de prijs zoekt het fonds naar concrete projecten die in principe in één kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. Het prijzengeld bedraagt ,-. Het project overtuigde de jury vanwege de mooie vorm van buurtparticipatie. In november is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Paardenkathedraal de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2014 uitgereikt aan AxionContinu voor het project Mengelmoes. Het doel van het moestuinproject is dat bewoners actief en op hun eigen manier kunnen participeren in het dagelijkse leven. Het project overtuigde de jury vanwege de mooie vorm van buurtparticipatie waarbij, naast ontmoeten en je thuis voelen in je buurt, ook aandacht is voor educatie, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Met de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2014 wil AxionContinu de moestuin uitbreiden naar een braakliggend terrein naast het woonzorgcentrum om zo nog meer aan de behoeften van verschillende doelgroepen tegemoet te kunnen komen. Stichting Noodhulp Utrecht Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is samen met de Johan van Drongelen Stichting en Het Evert Zoudenbalch Huis één van de founding fathers van de in 2003 opgerichte Stichting Noodhulp Utrecht (St. NU). De doelstelling van St. NU is het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter binnen de gemeente Utrecht. De huidige bestuursleden zijn vertegenwoordigers van fondsen die giften verstrekken aan de stichting. De gemeente Utrecht geeft administratieve ondersteuning en stelt de stichting personeel beschikbaar bij de uitvoering van haar doelstelling. Scholarships Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden kent jaarlijks, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, twee type studiebeurzen toe. KABS Foundation De Hogeschool Utrecht is een van de medeoprichters van de Kofi Annan Business Schools Foundation (KABS). De aangesloten businessschools in Europa bieden getalenteerde en gemotiveerde studenten uit ontwikkelingslanden de gelegenheid om een Bachelor of Master in Business Administration te volgen. Na het behalen van het diploma keren zij terug naar het land van herkomst. De HU selecteert jaarlijks vijf à zes studenten. De afgelopen jaren heeft het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden voorzien in een deel van de kosten (leefgeld en huisvesting) van twee fellows die gedurende een jaar aan de HU studeren. In augustus 2014 was het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden aanwezig bij de diploma-uitreiking van de fellows Hillary Kipkorir Maket uit Kenia en Ruth Nandazi uit Zambia. In het studiejaar heeft de HU, door een verandering in de wet, geen nieuwe fellows laten instromen. Zij zoeken naar een nieuwe constructie om dit in wel door te laten gaan. Utrecht Excellence Scholarship programme Sinds 2009 heeft het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Scholarship ingesteld waarmee een Afrikaanse student een tweejarig masterprogramma kan volgen. In 2014 heeft de bursaal Comfort Bamidale uit Nigeria het eerste jaar van haar master Development and Socialization in Childhood and Adolescence met goed gevolg afgerond. Bedragen toegekend bedrag noden aanvragen 248 positief 340 aanvragen 321 positief toegekend bedrag studie aanvragen 41 positief 83 aanvragen 58 positief Totaal aantal giften bijdrage Stichting Noodhulp Utrecht Stimuleringsprijs Totaal Bestuurssamenstelling Voorzitter Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer Penningmeester Drs. H. (Harm) Noordhof Leden Mr. A.K. (Astrid) van Steenhoven-Andela Mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier Adviseur Prof. dr. J.F.G. (Hans) Vliegenthart Monumenten

5 Monumenten In 2014 heeft het Monumenten geen nieuwe panden aangekocht. Veel aandacht is echter gegaan naar de bestemming van de verschillende panden in bezit van de stichting. Een aantal panden wordt gehuurd door culturele instellingen. Een aantal van hen heeft moeite met de bedrijfsvoering, waardoor de verhuur onder druk komt te staan. De monumentenstichting betreurt dit, maar wil constructief met de huurders in overleg om samen te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Zo wordt er momenteel onderzocht hoe het fonds kan helpen om het Museum Sonnenborgh financieel gezond te krijgen. De monumentenstichting wil constructief met de huurders in overleg om samen te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Bastion Sonnenborgh / afbeelding: Het Utrechts Archief Bestuurssamenstelling Voorzitter Ing. H.J. Jurriëns Penningmeester Ir. G.W. van Hoogevest Leden Mr. J.G.I. Baas en Dr. A.M. de Ranitz Kunstcommissie

6 Kunstcommissie In 2014 namen Jeroen Hermkens en Patricia Deiters afscheid van de K.F.Hein Kunstcommissie. Jeroen en Patricia hebben het afgelopen decennium de kunstcollectie van de K.F.Hein Stichting opgebouwd samen met Suzanna de Sitter. De laatste jaren initieert de commissie meer projecten buiten de vertrouwde omgeving van het pand van de stichting aan de Maliesingel. Hierdoor komt de nadruk minder op het aankopen van kunst te liggen, en meer op het begeleiden van kunstprojecten op locatie. De kunstcommissie wil de komende jaren een verbindende rol spelen binnen het culturele maar ook maatschappelijke domein, en kwalitatief hoogwaardige culturele projecten realiseren in en voor de provincie Utrecht. Stipendium Het K.F.Hein Stipendium werd in 2014 voor de tweede keer uitgeschreven. Deze keer werden ontwerpers opgeroepen een voorstel in te zenden onder het thema Utrecht in vorm. Uit de 19 inzendingen werden vier ontwerpers genomineerd: Merel Bekking, Jeroen van Loon, Erik Munnikhof en Joyce Vlaming. Het geeft een positieve kijk op het vaak negatieve alone together. Winnaar Ontwerper Jeroen van Loon is met zijn schetsontwerp Totempole winnaar geworden van het K.F. Hein Stipendium Zijn creatie van een ontmoetingsplek die zowel digitaal als fysiek is, charmeerde de jury en paste het best bij het thema Utrecht in vorm. Voorzitter van het bestuur van het K.F. Hein Fonds, mevrouw Annemijn Eschauzier, reikte in het Centraal Museum Utrecht de prijs van euro aan Van Loon uit. Totempole Totempole is een uit een boomstam gekerfde totempaal in de vorm van een WIFI antenne. De paal zal in de tuin van het Centraal Museum Utrecht komen en een gratis toegankelijk WIFI signaal uitzenden. Om de paal heen kunnen mensen zitten en internetten. Zo ontmoeten zij elkaar off- en online. Het geeft een positieve kijk op het vaak negatieve alone together. Totempole zal ook naar festivals in de provincie reizen. Nissenproject Marijke Schurink gaf in 2014 invulling aan het jaarlijkse nissenproject. Voor dit nissenproject vraagt de kunstcommissie jaarlijks een kunstenaar om een installatie te maken voor twee nissen in de hal en directiekamer van de K.F.Hein Stichting. Schurink ontwierp haar installatie Sierbarium 3. Hiermee laat ze de rijkdom van de natuur zien, waarvan de westerse wereld steeds meer vervreemd raakt. Het Sierbarium is een collectie juwelen gemaakt van objecten die Marijke Schurink in de natuur heeft gevonden. Hiermee laat ze de rijkdom van de natuur zien, waarvan de westerse wereld steeds meer vervreemd raakt. Eerder maakte zij voor het Lloyd Hotel in Amsterdam en Museum Flehite in Amersfoort Sierbarium 1 en Sierbarium 2. Onderdeel van Sierbarium 3 is de videofilm Schaduwcollier. Marijke Schurink, Sierbarium 3 / foto Arthur Martin Kunstparticipatieproject Jaarlijks geeft de kunstcommissie opdracht aan een jonge kunstenaar om in samenwerking en voor de bewoners van een maatschappelijke instelling een kunstwerk te realiseren. Er is een letterlijke inkijk in de huiskamers, slaapkamers en keukens van vroeger. Marieke Meijer realiseerde in zorgcentrum De Drie Ringen het tweede Kunstparticipatieproject. Hiervoor maakte Marieke het kunstwerk Belicht. Belicht is een installatie die aansluit op de behoefte aan huiselijkheid en gezelligheid, met tekeningen die gebaseerd zijn op levensverhalen van de bewoners van zorginstelling De Drie Ringen. Het werk laat interieurs en huiselijke situaties zien. Er is een letterlijke inkijk in de huiskamers, slaapkamers en keukens van vroeger. Belicht wil het geheugen prikkelen, verhalen uitlokken. Hopelijk ontstaat een gesprek: over vroeger, over nu, met elkaar, met kinderen, kleinkinderen, vrienden, medewerkers en voorbijgangers. Marieke Meijer, Belicht / foto Arthur Martin Cultuurlening

7 Cultuurlening In mei 2014 sloten het, de gemeente en provincie Utrecht en stichting Cultuur- Ondernemen het cultuurconvenant. Onderdeel van het Convenant is de Utrechtse Cultuurlening. Het wil met dit initiatief aansluiten bij financieringsbehoeften van cultureel en creatief ondernemers en wil het ondernemerschap in het culturele domein versterken. De gemeente en provincie stellen een bedrag van beschikbaar om leningen tot te verstrekken aan kunstenaars, creatieven en cultureel ondernemers. Het K.F.Hein Fonds beoordeelt de leningaanvragen inhoudelijk: draagt de aanvraag bij aan de versterking van de culturele sector en aan de professionalisering daarvan? Het wil met dit initiatief aansluiten bij financieringsbehoeften van cultureel en creatief ondernemers en wil het ondernemerschap in het culturele domein versterken. Niet alleen wil het fonds helpen de leningen te verstrekken, ook wil het fonds de sector versterken door voorlichting, workshops en het bevorderen van samenwerkingen. Hiervoor is het partnerschap met Cultuur-Ondernemen van groot belang. Zo organiseerde het fonds samen met Cultuur-Ondernemen en de gemeente en provincie Utrecht een symposium over cultureel ondernemerschap. Op 27 oktober kwamen ruim honderd cultureel ondernemers bijeen in de Vechtclub XL. Verschillende specialisten uit het veld en ervaren ondernemers gaven voorlichting over cultureel ondernemerschap en over de financieringsmogelijkheden. Het wil meer van dit soort initiatieven ontwikkelen en samen met Cultuur- Ondernemen het klimaat voor cultureel ondernemers in de provincie versterken. Twee voorbeelden van leningen: GMRaven GMRaven maakt maatpakken waarin ontwerpen van jonge, veelal Utrechtse, kunstenaars zitten verwerkt. GMRaven is hiermee meer dan alleen een kledingmerk. Naast het opzetten van een succesvol bedrijf dat persoonlijke handgemaakte maatpakken maakt, wil GMRaven kunst toegankelijker maken voor een ander en breder publiek. De klant kan kiezen welk werk ze in hun voering willen en of ze wellicht het daadwerkelijke kunstwerk willen kopen. GMRaven zoekt sterk de samenwerking met kunstenaars om synergie te creëren. Zo wordt hen een podium geboden en kunnen ze hun portfolio kunnen opbouwen of uitbreiden in een echt bestaand bedrijf dat ook daadwerkelijk gebruik maakt van de geproduceerde content. Tijdens de bespreking met de klant worden de stoffen gekozen en de persoonlijke wensen besproken. De klant kan kiezen welk werk ze in hun voering willen en of ze wellicht het daadwerkelijke kunstwerk willen kopen. Voor elk verkocht product waarin kunst wordt gebruikt van de desbetreffende kunstenaar geeft GMRaven een vergoeding aan de kunstenaar. GMRaven heeft voor het ontwikkelen van de marketingtools een Utrechtse Cultuurlening aangevraagd. Kijk op gmraven.com of kom langs in de winkel (De Schoutenstraat 4s, Utrecht). LiGHT-UP COLLECTIVE LiGHT-UP // Optica LiGHT-UP collectief is een platform voor interaction design, projection mapping en kunst. LiGHT-UP ontwikkelde unieke software om live te kunnen tekenen met licht en stelt dit vrij beschikbaar; hierdoor ontwikkelt het vanuit verschillende disciplines een hybride vorm van traditionele kunst en nieuwe media. Het optica project is een installatie waarbij er live in drie dimensies met licht kan worden getekend op modellen. De resultaten worden ook door middel van 3D camera s opgeslagen en geplaatst in een virtuele ruimte. Het model kan door middel van bijvoorbeeld een VRheadset direct zichzelf bekijken, resultaten en processen worden direct opgeslagen en kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Creative director Jan Willem Campmans over het Optica project: Optica is een poging om met nieuwe media nieuwe betekenis te geven aan klassieke kunstvormen. Door de beschouwer zelf direct deelgenoot te maken van deze artistieke performance betrek je hem of haar op een directere manier bij het proces. Het is ook erg bijzonder om jezelf op deze manier terug te kunnen zien. Het is een magische ervaring waarbij de scheiding tussen de digitale en de tastbare werkelijkheid vervaagd. Het proces van het vervaardigen van een optica portret is ook direct een verhaal over het onderwerp zelf. Het is een documentatie van de tijd en ruimte in het artistiek proces. First live 3D render LIGHT-UP Testing Optica 3D modeling & texturing Optica 3D render instagram.com Kijk voor meer informatie over LiGHT-UP COLLECTIVE op: lightupcollective.com. Cijfers en aantallen

8 Cijfers en aantallen Overzicht giften 2014 Projectondersteuning aantal giften toegezegd bedrag Monumentenzorg Natuurberhoud Podiumkunsten Volksgezondheid Cultuur & volksontwikkeling Maatschappelijk werk Diversen Totaal Kunststipendium Kunstcommissie Totaal Totaal Studie en Individuele Noden Projectondersteuning aantal giften toegezegd bedrag Studie Stimuleringsprijs Bijzondere noden Stichting Noodhulp Utrecht Totaal Colofon

9 Colofon Teksten Daniëlle Sauren & Menno Wiegman Ontwerp Dietwee merk, ontwerp en communicatie Beeldmateriaal GMRaven; Light-Up Collective; Archief K.F.Hein Stichting; Catharijneconvent; Stichting Stralend Middelpunt van Nederland; Het Utrechts Archief; Rob Stam; Jeroen van Loon, Arthur Martin Ga naar onze website:

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Post/bezoekadres van de stichting: Maliesingel BH Utrecht

Post/bezoekadres van de stichting: Maliesingel BH Utrecht Publicatie in het kader van de ANBI-regels over 2016 Naam van de stichting: K.F. Hein Stichting Nummer handelsregister: 41178172 RSIN: 800932791 Post/bezoekadres van de stichting: Maliesingel 28 3581 BH

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Kenmerk 14.002504 Vergadering Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 3 april 2014 Borgstellingfonds Creatieve Broedplaatsen Het College van

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009 Juryrapport Joke Smit-prijs 2009 Tweejaarlijkse prijs van de regering voor het leveren van een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland De jury Joke Smit-prijs 2009

Nadere informatie

Ondersteuning ondernemerschap in cultuur

Ondersteuning ondernemerschap in cultuur Ondersteuning ondernemerschap in cultuur VNG congres Cultuur, Zwolle Jo Houben - 4 juni 2013 Context 1. Vraag 2. C-O 2012 3. Ondernemerschapsprogramma OCW 4. C-O st.borgstellingsfonds C en C O&O fonds

Nadere informatie

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN Het Nieuwe Werken is hot in de media, maar bestaat voor kunsthistorici al lang. Niettemin hebben recente ontwikkelingen als de toenemende schaarste aan vaste aanstellingen, maar

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen.

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen. peterjoziasse.com Het nieuwe culturele winkelen. ONT-MOETEN Ware kunst creëert een moment van niet moeten tussen ik en mezelf, ik en de ander, ik en de wereld. Lucas De Man, Congres Podiumkunsten 2013.

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

De SMAAK van vakantie

De SMAAK van vakantie Museum SMAAK is een tijdelijk museum voor en door senioren, in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open: van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Aanvraagformulier lening

Aanvraagformulier lening Aanvraagformulier lening Waarom dit formulier? Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor een lening bij Cultuur+Ondernemen van minimaal 1.000 tot maximaal 40.000. Kom ik je aanmerking voor een

Nadere informatie

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ Disclaimer: Bij het samenstellen van deze 47 tips is

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Workshop Projectplan. Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper

Workshop Projectplan. Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper Workshop Projectplan Een helder en kwalitatief projectplan. En vergeet de financiën niet. 29 november 2016, Jan-Willem Pijper Waarom deze workshop? Ter aanmoediging: om een goede aanvraag bij de juiste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER UTRECHTSE CULTUURLENING VOOR KUNSTENAARS EN CREATIEVEN

AANVRAAGFORMULIER UTRECHTSE CULTUURLENING VOOR KUNSTENAARS EN CREATIEVEN AANVRAAGFORMULIER UTRECHTSE CULTUURLENING VOOR KUNSTENAARS EN CREATIEVEN Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als kunstenaar of ondernemer in de creatieve sector een aanvraag indienen voor de

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Welkom Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Uw dagvoorzitter Jan Paternotte 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland De rol van lokale

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Inleiding Voor U ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de stichting Studiefonds ROC van Twente. In oktober 2016 zijn er door de Minister

Nadere informatie

BrabantZetOpenPrijs 2011

BrabantZetOpenPrijs 2011 Zet Spoorlaan 460 Postbus 271 info@zet-brabant.nl 5038 CH Tilburg 5000 AG Tilburg www.zet-brabant.nl Statenlaan 4 Tel 013 54 41 440 ABN-AMRO 46.90.68.620 5042 RX Tilburg Fax 013 54 40 605 Kvk Midden-Brabant

Nadere informatie

Karin van Paassen heeft haar hele leven al een grote passie voor sieraden uit andere culturen. Ze verzamelt etnische sieraden, die ze op haar vele

Karin van Paassen heeft haar hele leven al een grote passie voor sieraden uit andere culturen. Ze verzamelt etnische sieraden, die ze op haar vele sieraden & objecten Karin van Paassen heeft haar hele leven al een grote passie voor sieraden uit andere culturen. Ze verzamelt etnische sieraden, die ze op haar vele reizen vindt en in haar werk als curator

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht 2012 Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht De Zeeuwse Uitdaging 2012 Expertise is van onschatbare waarde Fysieke bijeenkomsten als De Beursvloer

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2014 Datum : 15 januari 2014 B&W datum : 21 januari 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Active Ageing; digitaal platform voor professionals Aanleiding

Nadere informatie

Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC000070i Portefeuillehouder: mr. A. Kamp Titel : Tijdelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. Reglement De Brabantse Stijlprijs 2017 Provincie Noord-Brabant s - Hertogenbosch, 12 januari 2017 Vooraf Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Creatief Welzijn Senioren

Jaarverslag 2015 Stichting Creatief Welzijn Senioren Jaarverslag 2015 Stichting Creatief Welzijn Senioren 1. INLEIDING Dit is het jaarverslag van Stichting Creatief Welzijn Senioren. Het behandelt de werkzaamheden en projecten van het derde jaar van de Stichting.

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Stimuland Vilsterseweg PD Vilsteren Tel (0529) Fax (0529)

Stimuland Vilsterseweg PD Vilsteren Tel (0529) Fax (0529) Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl Lokale initiatieven succesvol tijdens Pitch Burgerondernemingen Overijssel Voor een

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com

De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen. drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen drs. ing. Richard Lamb, Bureau Trendwatcher.com De economische crisis duurt voort, werk aan vertrouwen ~ Ontwikkel uw eigen toekomstvisie ~ Trends

Nadere informatie

Inhoud. 11 Verkoopondersteuning. Ontdek je huis. Licht+lampen. Meubels. Kleuren. Materialen. Bakstenen en dakpannen. Stoffering. website.

Inhoud. 11 Verkoopondersteuning. Ontdek je huis. Licht+lampen. Meubels. Kleuren. Materialen. Bakstenen en dakpannen. Stoffering. website. Inhoud Ontdek je huis 1 Kleuren 2 Materialen 3 Meubels 5 Stoffering 6 Licht+lampen 7 Bakstenen en dakpannen 11 Verkoopondersteuning 14 website presentatie brochures Ontdek je huis Online uw woning inrichten

Nadere informatie

Jaarverslag Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Jaarverslag Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Jaarverslag 2015 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Colofon Samen voor Woerden Het Klooster, Wilhelminaweg 77 3441 XB Woerden T:

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

RUSLANDGROEP CUNO. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa

RUSLANDGROEP CUNO. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa RUSLANDGROEP CUNO Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa Jaarbericht 2015 1 Inhoud blad Algemeen 3 algemeen 5 resultaten en

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Bijlage(n) Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016 Continueren Uitbreiden - Verduurzamen 1. WAT DE STICHTING APPELTAARTCONCERTEN DOET De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel om, zonder winstbejag,

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Zij maken een wereld van verschil Vodafone World of Difference 2007

Zij maken een wereld van verschil Vodafone World of Difference 2007 Zij maken een wereld van verschil De Vodafone Netherlands Foundation organiseert dit jaar voor de derde maal het World of Difference project. World of Difference is een zeer succesvol project dat bevlogen

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie