BRUPART : nieuwe producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUPART : nieuwe producten"

Transcriptie

1 BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde opdracht, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de G.I.M.B., via haar filiaal Brupart, naamloze vennootschap van publiek recht, de bevoegdheid gegeven om kredieten en begeleidingen toe te kennen. Dit was voordien de verantwoordelijkheid van de federale staat. Brupart heeft de leningen voor zelfstandigen en KMO s hergedefiniëerd om enerzijds rekening te houden met de bestaande producten die door de G.I.M.B. groep worden aangeboden, maar anderzijds heeft ze deze ook vereenvoudigd en aangepast, rekening houdend met de bijzonderheden, eigen aan de Brusselse economie. Bovendien werden de begeleidingsmodaliteiten van zelfstandigen en KMO s herzien : ofwel neemt Brupart zelf de begeleiding voor haar rekening, ofwel wordt deze gerealiseerd door een steunpunt dat door Brupart is goedgekeurd. Deze steunpunten worden vergoed op basis van de kwaliteit van de ingediende dossiers. Ten slotte komt Brupart systematisch samen met de promotor om een vertrouwensrelatie op te bouwen, wat een cruciale rol speelt bij het toekennen van eventuele leningen. II. Nieuwe producten 1) Cofinanciering met een bank: Brufin a) Hoe een aanvraag voor een gezamenlijke lening van een promotor indienen? De promotor kan ervoor kiezen een aanvraag rechtstreeks bij Brupart in te dienen, of kan deze indienen bij een kredietinstelling. 1 Bij Brupart : Brupart ontvangt en onderzoekt de aanvraag voor gezamenlijke lening ingediend door de promotor. Brupart neemt eventueel een princiepsakkoord op de aanvraag voor een gezamenlijke lening. In geval van akkoord, beschikt de promotor over een bijkomend argument voorafgaand aan zijn/haar onderhandelingen met de kredietinstellingen die een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden met Brupart. Op basis van die onderhandelingen, dient de kredietinstelling die de promotor heeft uitgekozen een schriftelijke bevestiging met de toekenningsmodaliteiten van de gezamenlijke lening in bij Brupart. Brupart bevestigt vervolgens dat de gezamenlijke lening definitief werd toegekend. 1

2 2 Bij een erkende kredietinstelling De kredietinstelling die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Brupart ontvangt en onderzoekt de aanvraag voor gezamenlijke lening ingediend door de promotor. Indien de kredietinstelling akkoord gaat, samen met BRUPART, een gezamenlijke lening toe te kennen, dient zij een schriftelijke aanvraag tot tussenkomst in bij BRUPART. BRUPART onderzoekt de ingediende aanvraag en beslist deze al dan niet te aanvaarden. b) Kenmerken lening Brufin? -Doelpubliek? Alle KMO s (natuurlijk persoon, inclusief vrije beroepen) -Investeringstype? Elk type investering. -Geïnvesteerde bedragen? Tussen en Brupart komt echter slechts tussen voor maximum 50 % van de totale nood aan financiering. -Rentevoet? Rentevoet van de bank + 50 punten -Duur van de tussenkomst? Dezelfde duur als die van de bank. Geen franchise. -Minimale eigen inbreng vereist? Ja, 10 % van het project. -Gevraagde waarborgen? -Lening tot en met : persoonlijke borgtocht -Lening tussen en : een specifieke zekerheid wordt verdeeld in pari passu met de bank. -Beslissingstermijn? De beslissingstermijn bedraagt 4 weken (indien het dossier volledig is). -Dossierkosten? -Kan een lening Brufin gecombineerd worden met een lening Boost-me? 2

3 2) Micro-financiering : lening Boost-me a) Hoe een aanvraag voor een lening Boost-me indienen? Een aanvraag kan rechtstreeks bij Brupart ingediend worden door de promotor, of door een steunpunt erkend door Brupart. b) Kenmerken lening Boost-me? - Doelpubliek? De volledig uitkeringsgerechtigde werkloze en elke zelfstandige of SOHO (opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen sinds minder dan 4 jaar) die gevestigd is in of een professionele activiteit wenst op te starten buiten de Prioritaire Interventiezone (www.gimb.be/nl/prioritaire-interventiezone) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Bedrag van de lening? Bedrag van tot Investeringstype? Elk type investering. - Minimale eigen inbreng vereist? Ja, 25 % van het project, behalve voor personen jonger dan 30 jaar, die slechts 10 % aan eigen inbreng moeten voorzien. - Rentevoet? Een rentevoet van 4 %. - Duur van de tussenkomst? De duur varieert van 3 tot 5 jaar. (Uitzondering: de duur kan, indien nodig, aangepast worden in functie van de aflossing van de gefinancierde investering.) Er is geen franchise. - Gevraagde waarborgen? Geen waarborgen vereist. - Beslissingstermijn? De beslissingstermijn bedraagt 4 weken (indien het dossier volledig is). - Dossierkosten? -Is er een begeleiding van de promotor voorzien? Ja, gerealiseerd door Brupart of door een goedgekeurd steunpunt. - Kan een lening Boost-me gecombineerd worden met een lening Brufin? 3

4 III. Begeleiding 1) Doel van de begeleiding Het coachen van elke potentiële promotor van een lening Boost-me 1 gedurende de periode voorafgaand de indiening van de aanvraag bij Brupart, 2 bij het indienen van de leningaanvraag en 3 bij de opstart van zijn/haar zelfstandige activiteit na de toekenning van de lening van Brupart. Zoals hoger vermeld wordt de begeleiding gerealiseerd door Brupart of door een erkend steunpunt. 2) De erkenning van de organisaties die kunnen fungeren als goedgekeurd steunpunt voor Brupart 1) Welke steunpunten komen in aanmerking voor het realiseren van de begeleiding? Deze gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ervaring hebben met de Brusselse socio-economische context. 2) Looptijd van de erkenning van een steunpunt? 2 jaar. Van 01/01/2015 t.e.m. 31/12/2016 3) Welke documenten voor kandidatuur in te dienen bij Brupart? Volgende documenten dienen ingediend te worden ten laatste op 14/11/2014 : -Algemene voorstelling van het steunpunt dat geen overheidssubsidies ontvangt (naam, maatschappelijke zetel, opdracht, laatste jaarverslag, statuten, perso(o)n(en) die het steunpunt tegenwoordigt/vertegenwoordigen). -Bewijs van bekwaamheid om een KMO en een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze te begeleiden. -Toelichting van de begeleidingsmethoden die zullen worden toegepast. -Realisatie van de coaching in ten minste één van de talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Frans of Nederlands). -Aantonen dat het steunpunt beschikt over een optimale infrastructuur : onthaal en secretariaat, toegankelijkheid, nabijheid en kennis van de bovengenoemde doelgroep. -Bewijs van ervaring in de opvolging van de doelgroep. 4

5 3) Voorwaarden voor de toekenning van de financiering voor de geleverde prestaties 1 Looptijd van de begeleiding? Dezelfde als die van de lening Boost-me. 2 Hoe vaak worden de opvolgingsverslagen verstrekt? Om de zes maanden. 3 Voert Brupart controles uit? Ja, Brupart kan op elk ogenblik beslissen de promotor en het steunpunt te controleren wat de inhoud en de kwaliteit van de begeleiding betreft. 4 Hoeveel bedraagt de financiering? inclusief BTW. 5 Welke zijn de voorwaarden voor het betalen van de financiering? 20 % van het bedrag wordt betaald op het moment van de toekenning van de lening Boost-me. De resterende 80 % wordt verspreid betaald, om de zes maanden tijdens de looptijd van de lening voor zover een gedetailleerd opvolgingsverslag wordt overgemaakt en de voorwaarden, bepaald door Brupart, worden nageleefd. De opzegging van de lening Boost-me leidt automatisch tot de annulering van de gehele (of een deel van de) (resterende) financiering. Het steunpunt ontvangt geen enkele financiering voor de lening Brufin. 6 Controle van het aantal goedgekeurde/geweigerde dossiers en de verhouding schadelast: In januari 2016 bepaalt Brupart voor alle goedgekeurde steunpunten de verhouding schadelast en het aantal goedgekeurde/geweigerde dossiers. Op basis van deze verhoudingen, zal Brupart beslissen de samenwerking met een steunpunt stop te zetten indien de verhouding schadelast te hoog en/of de verhouding goedgekeurde dossiers te laag is. 4) Vervolg van de samenwerking met een steunpunt na de goedkeuringsperiode Na 2 jaar (einde goedkeuringsperiode) wordt voor elk goedgekeurd steunpunt de respectievelijke verhouding schadelast berekend. Op basis van deze ratio s en eventuele gerealiseerde audits en in functie van een nieuwe kandidatuur van het steunpunt bij het verstrijken van de eerste goedkeuringsperiode, kan Brupart de nieuwe aanvraag weigeren of goedkeuring verlenen, gekoppeld aan één of meerdere voorwaarden. 5

6 IV. De producten van BRUPART vervolledigen het aanbod van de GIMB groep Brupart biedt de lening Brufin aan, in cofinanciering met een bank, en vervolledigt het aanbod van de GIMB groep, meer bepaald de gezamenlijke lening van Brucofin. De gezamenlijke lening van Brupart is geplafonneerd op Indien een hoger bedrag wordt gevraagd, kan de promotor een lening van Brucofin aanvragen. Voor een microfinanciering biedt Brupart de lening Boost-me aan, ter aanvulling bij de leningen van Brusoc. De lening Boost-me voorziet in een financiering voor promotoren die buiten de Prioritaire Interventiezone zijn gevestigd. Hier vindt u een samenvatting van het volledige aanbod van de GIMB groep: 6

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie