ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON Benelux als onderneming 7 Over dit verslag 9 1. E.ON Benelux in het kort De rollen van E.ON Benelux in de Nederlandse energiemarkt De wereld om ons heen Relevante onderwerpen en materiele aspecten Onze missie & Strategie E.ON Benelux als leverancier De wereld om ons heen Strategie en doelen van E.ON Benelux als leverancier Klant centraal Producten en diensten Service E.ON Benelux als producent De wereld om ons heen Strategie en doelen van E.ON Benelux als producent Veiligheid (MA) Emissies en reststoffen De Maasvlakte 3 centrale (MPP3) Afvangst van CO 2 : het ROAD CCS project De herkomst van kolen (MA) Gebruik van biomassa (MA) Onvoorziene onbeschikbaarheid (MA) Veranderingen in de warmtemarkt Co-siting: Industriële samenwerking / symbiose op Maasvlakte E.ON Benelux als onderneming De wereld om ons heen Strategie en doelen van E.ON Benelux als onderneming Gezondheid Diversiteit Opleiding en ontwikkeling Aandacht voor techniek in het onderwijs Beloning van onze medewerkers Verantwoord inkopen Feedback van onze medewerkers: Interne NPS Social Involvement Risico management 75 Bijlagen Begrippenlijst Gebruikte afkortingen Gehanteerde meetmethode Global Reporting Initiative (GRI) index ( Core ) Onze juridische structuur De E.ON Groep structuur Organogram Regional Unit E.ON Benelux Organogram Generation E.ON Benelux Bestuur, management, Raad van Commissarissen en OR Samenwerkingsverbanden en lidmaatschappen Onze centrales en locaties Grafische weergave medewerkers E.ON Benelux Onze manier van werken Belastingafdracht E.ON Benelux Milieucijfers Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu ISO UN Global Compact Fira Materiële aspecten en inhoud verslag OHSAS Voetnoten 128

3 2 Voorwoord E.ON Benelux als leverancier E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over De energie-industrie gaat door een periode van ingrijpende veranderingen. Strengere regelgeving, scherpere concurrentie en beleid om de groei van hernieuwbare energie* in Europa te bevorderen geven ons aanzienlijke uitdagingen. Duurzame bronnen, al dan niet ondersteund met subsidies, spelen een steeds grotere rol en energie-efficiënte technieken beïnvloeden de energievraag. Eindverbruikers zijn niet alleen afnemer, maar ook producent van kleinschalige, decentraal opgewekte energie: ze worden prosument. Er ontstaat een nieuwe, interactieve relatie tussen energiebedrijf en klant. Op hetzelfde moment verandert de manier van prestatiemeting door onze investeerders en het publiek. Er ligt grote nadruk op de milieu- en sociale aspecten. Wereldwijde trends voor de toekomst De veranderingen in de samenleving en energievoorziening brengen kansen en risico s met zich mee. Door de dialoog met onze stakeholders aan te gaan kunnen wij trends, kansen, risico s, dilemma s, maar ook onze omgeving in kaart brengen. Dit draagt bij aan het formuleren het realiseren van onze missie, strategie en doelstellingen. Verduurzaming. De bescherming van het milieu en de verbetering van de ecologische omstandigheden zijn de laatste jaren toenemend in het blikveld van de publieke opinie gekomen. Wij kunnen als energieconcern een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de bescherming van het milieu. Voor ons betekent dat concreet: onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid nog nadrukkelijker beschouwen als onderdeel van onze strategie. Als wereldwijd energieconcern hebben we de maatschappelijke verplichting de omschakeling naar duurzame energie te realiseren. Daaronder valt ook het duurzame economische succes van onze onderneming, aangezien wij anders niet in staat zijn de noodzakelijke veranderingen voor een * Meer informatie over schuingedrukte woorden vindt u in de begrippenlijst duurzame toekomst te realiseren. De transitie naar een volledig duurzame energievoorziening is een langdurig proces. In de komende decennia zal centraal opgewekte, fossiele energie nog een belangrijke rol spelen. Zolang dat het geval is, kunnen wij door fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk om te zetten in bruikbare energie een bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening. Veranderende rol eindgebruikers. Behoeften van klanten worden steeds complexer. Verbeterde toegang tot informatie en sociale netwerken zijn de belangrijkste drijfveren voor deze trend. Klanten willen dat hun energievoorziening klimaatvriendelijk is, maar ook betaalbaar en betrouwbaar, zelfs op bewolkte, koude en windstille dagen. Veel klanten zijn op zoek naar manieren om energie te besparen. Anderen willen zelf energie produceren en hebben daar ondersteuning bij nodig. Wij hebben uitgebreide expertise en ervaring op al deze gebieden. De toenemende complexiteit van de behoeften van onze klanten creëert mogelijkheden voor ons om op maat gesneden producten aan te bieden die ons in staat

4 Voorwoord E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over zullen stellen om voorkeurspartner voor energieoplossingen te worden. Digitalisering en Innovatie. De toenemende digitalisering van onze maatschappij ligt aan de basis van innovatieve en winstgevende bedrijfsmodellen. Steeds meer aspecten van dienstverlening worden gedigitaliseerd, zoals opname en verwerking van meterstanden en communicatie met klanten, maar ook de besturing van centrales. Met deze digitalisering groeit ook de hoeveelheid data die wordt gegenereerd. Wij hebben toegang tot grote hoeveelheden gegevens die we kunnen gebruiken om onze klanten betere producten en diensten te leveren en onze service te verbeteren. Het is belangrijk om deze data op een intelligente manier te gebruiken terwijl de privacy van onze klanten geborgd blijft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij E.ON Benelux De energievoorziening is volop in beweging. Klanten willen een energiedienstverlener in plaats van een energieleverancier. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij centrale thema s. Gelet op haar centrale rol in de maatschappij laat E.ON Benelux zich in haar dagelijks handelen en strategie niet alleen leiden door een streven naar een winstgevende exploitatie maar eveneens door het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij de belangen en verwachtingen van onze stakeholders en de samenleving meewegen, bij grote besluiten en in ons dagelijks werk. Daarnaast zijn wij ook transparant over de manier waarop wij balanceren tussen ons streven naar een winstgevende exploitatie en het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit dat wij: De zeven MVO-principes van de ISO richtlijn onderschrijven en naleven, zie bijlage 17. Ons committeren aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de tien principes van het UN Global Compact, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Verantwoordelijk zijn voor het veilig produceren en leveren van energie, met respect voor milieu en klimaat. Wij zullen: - Een open dialoog aangaan met onze stakeholders over onze activiteiten, ontwikkelingen en uitdagingen voor ons bedrijf en onze industrie. - Onze MVO-aspecten in kaart brengen, voor de materiele aspecten hiervan doelen formuleren en een programma ontwikkelen om deze doelen te realiseren. Dit zullen wij jaarlijks evalueren. - Het E.ON MVO groepsprogramma 1 uitvoeren. - Onze prestaties op het gebied van MVO presenteren op een transparante, betrouwbare en zelfkritische manier. - De G4 richtlijnen van het GRI hanteren voor de verslaglegging over ons MVO-beleid. - Voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Ons management en onze medewerkers stimuleren om actief bij te dragen aan ons MVO-beleid. Dit alles komt samen in onze centrale onderliggende waarden, te weten: onze klanten komen op de eerste plaats, we werken samen, we streven naar verbeteren en innovatie, we willen samen succesvol zijn, we handelen verantwoordelijk en we zijn open. Frits Bruijn CEO E.ON Benelux Holding B.V.

5 Korte samenvatting E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over E.ON is een van de grootste private energiebedrijven ter wereld. E.ON telt meer dan 26 miljoen klanten in 30 landen en heeft meer dan medewerkers. Over 2014 rapporteerde E.ON een omzet van ruim 111 miljard. Resultaten van de E.ON groep over 2014 vindt u hier. E.ON Benelux is onderdeel van het internationale E.ON concern en produceert elektriciteit, stoom en warmte en levert elektriciteit, gas en stoom aan zowel zakelijke gebruikers als consumenten. Daarnaast leveren wij producten en diensten die onze klanten in staat stellen efficiënter met energie om te gaan, om kosten te besparen of om zelf energie te produceren.

6 Korte samenvatting E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over : NL 1,6 NL 0,7 GW Electrisch GW Thermisch 2014: 33 NL % Aandeel gas centrales 2014: 67 NL % Aandeel Kolen centrales (excl. MPP3)* 2014: 7,33 miljoen ton CO ton SO ton NO x Capaciteit van onze centrales 2013: NL 1,9 GW Electrisch NL 0,957 GW Thermisch 2014: -17,8 miljoen Bruto operationeel bedrijfsresultaat E.ON Benelux 2013: -13,9 miljoen bruto bedrijfsresultaat 2013: NL 44% 2014: 12,72 7,41 1,4 2,1 Sales NL + BE 2013: 12,01 TWh Elektriciteit 4,89 TWh Gas TWh Elektriciteit TWh Gas TWh Warmte TWh Stoom 2013: NL 56% Veiligheid 2014: 669 FTE Medewerkers in de Benelux 2013: 686 FTE 2014: 2,25 TRIF 2013: TRIF score 1,53 score 45,2 ton Milieu NL 2013: 8,43 miljoen ton CO ton SO ton NO x 50,6 ton Fijnstof 2014: 1,6 miljard Omzet E.ON Benelux 2013: 1,9 miljard Fijnstof *Zie over dit verslag

7 4 E.ON Benelux als onderneming E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Onze visie op MVO Onze missie laat zich vatten in de woorden Improvings People s Lives Hierbij hebben wij ons als doel gesteld om voorkeurspartner voor energieoplossingen te zijn. MVO maakt deel uit van deze missie. We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze activiteiten en beslissingen. MVO gaat bij E.ON Benelux om het vinden van een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van onze activiteiten op de samenleving. In dialoog met onze stakeholders krijgen wij feedback op ons dagelijks handelen maar eveneens een beter beeld over de toekomst. De verkregen inzichten implementeren wij in onze missie, strategie en doelstellingen. De door ons aangewezen materiële aspecten zijn: - Biodiversiteit/omgeving van MPP3. - Emissies. - Herkomst kolen. - Herkomst biomassa. - Beschikbaarheid van centrales. - Veiligheid. Doelstellingen 2014 Deze doelstellingen worden in de hoofdstukken E.ON Benelux als leverancier, E.ON Benelux als producent en E.ON Benelux als onderneming verder toegelicht. Sociaal Onze klanten staan centraal. Met onze producten en diensten geven wij hen Regie over Energie. Wij verbeteren onze service tot het niveau Best in Class. Wij streven ernaar een werkgever te zijn die prestaties beloont, potentieel herkent en luistert naar medewerkers. Wij zoeken actief de dialoog op met al onze stakeholders over onze activiteiten en uitdagingen. Milieu Voor de E.ON Groep gelden met betrekking tot de productie van elektriciteit de volgende doelen: De CO 2 -uitstoot van onze elektriciteitsproductie als E.ON Groep per kilowattuur in Europa tot 2025 te halveren ten opzichte van Te streven naar een toename van het aantal bedrijven binnen de E.ON Groep dat gecertificeerd is voor OHSAS Veiligheid staat voorop: we werken veilig of we werken niet. In de E.ON Groep zal de TRIF in 2015 zijn teruggebracht naar 3.0. Daarnaast hanteert E.ON Benelux de volgende doelen: E.ON neemt deel in het ontwikkelen van offshore windparken in Nederland. Wij dragen maximaal bij aan het voeren van de dialoog en de ontwikkeling van criteria voor de productie van energie uit biomassa. Het realiseren van het ROAD CCS project voor afvangst en opslag van CO 2. Wij zijn een leidende speler in het zo efficiënt, schoon en flexibel mogelijk produceren van betaalbare (fossiele) energie.

8 4 E.ON Benelux als onderneming E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Economisch Het behalen van een EBITDA van 19 miljoen in Wij vinden het van belang om een innovatiecultuur te scheppen en te stimuleren. Belangrijkste kwesties uit 2014 Issues als veiligheid, betrouwbaarheid en milieu staan op ieders netvlies en beïnvloeden onze reputatie. Wij waarderen de kritische blik van onze stakeholders. Hieronder geven we de belangrijkste kwesties weer die voor ons in 2014 speelden. Dossier: De Maasvlakte 3 centrale Voor de bouw van de nieuwe Maasvlakte 3 centrale zijn meerdere vergunningen vereist. Alle benodigde vergunningen zijn geruime tijd geleden verleend. Eén vergunning, benodigd voor de natuurbeschermingswet, is nog niet onherroepelijk. Tegen deze vergunning, die in april 2008 is verleend, is beroep aangetekend door een drietal organisaties. Dossier: Mensenrechten en milieunormen in de kolenmijnbouw Steenkolen maken deel uit van onze brandstofmix. In een aantal landen is er aanleiding tot zorg over de omstandigheden in en rondom kolenmijnen. Punten van zorg zijn emissies, vervuiling van grondwater en mensenrechten. Wij zetten ons in internationaal verband in voor verbetering van omstandigheden en transparantie door middel van de organisatie Bettercoal die mede op ons initiatief is opgericht. Dossier: Gebruik biomassa Landgebruik in kwetsbare gebieden en concurrentie met voedsel zijn belangrijke thema s die centraal staan als het om het gebruik van biomassa gaat. Begin 2015 is, na maanden intensief onderhandelen, op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de milieubeweging over een samenhangend pakket inhoudelijke eisen voor de inzet van biomassa voor bij- en meestook in kolencentrales. Dit is uitgewerkt in criteria voor duurzaam bosbeheer, koolstofschuld, indirect landgebruik en netto- CO 2 -reductie. E.ON Benelux heeft een actieve rol gespeeld, mede door constructief de dialoog aan te gaan. Dossier: Overheidsbeleid kolencentrales In het SER energieakkoord was een verstrekkende afspraak over kolencentrales opgenomen: een aantal energiebedrijven zouden hun oudere kolencentrales vervroegd sluiten. Daarnaast is afgesproken dat de kolenbelasting, welke was ingevoerd in 2012, ongedaan gemaakt zou worden vanaf De ACM maakte bezwaar tegen de voortijdige sluiting, waarna de minister van Economische Zaken heeft besloten deze sluiting te bewerkstelligen door strikte rendementseisen te stellen aan kolencentrales. Daarvoor zal het Activiteitenbesluit aangepast moeten worden. Een voorstel van de minister van Economische Zaken moet nog door het parlement behandeld worden. Als dit activiteitenbesluit wordt goedgekeurd zullen wij onze Maasvlakte centrales 1 en 2 (per 1 juli 2017) moeten sluiten, waar die zonder deze maatregel nog jaren rendabel hadden kunnen draaien. Ondanks het feit dat deze afspraak onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het gehele Energieakkoord en is ondertekend door alle relevante partijen waaronder natuur- en milieuorganisaties blijft er een sterke roep om de kolenbelasting opnieuw in het leven te roepen.

9 1 Over E.ON dit Benelux verslag in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over In dit verslag rapporteren wij over de belangrijkste maatschappelijke aspecten van onze activiteiten in Nederland. Wij leggen uit welke maatschappelijke aspecten relevant zijn, waarom zij relevant zijn en wat ons beleid voor deze aspecten is. Daarnaast rapporteren we over de resultaten van ons beleid, in woorden en in cijfers. Met dit verslag streven wij naar een toegankelijke weergave van onze invulling van maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen, voor een brede groep geïnteresseerden. We richten ons hierbij in elk geval tot onze klanten, niet-gouvernementele organisaties (NGO s), de overheid en onze eigen medewerkers. In de bijlage is een begrippenlijst opgenomen. Termen die in deze lijst zijn opgenomen worden de eerste keer dat ze gebruikt worden cursief gedrukt om aan te geven dat zij in de begrippenlijst zijn opgenomen. E.ON Benelux of E.ON Wanneer we in dit verslag spreken over wij dan doelen wij op E.ON Benelux. Wanneer we praten over E.ON of de E.ON Groep, dan doelen wij op het moederbedrijf. Afbakening, consolidatie en Opname gegevens Reikwijdte: Er is gekozen om, net als in het verslag over 2013, te rapporteren over de activiteiten van E.ON op Nederlands grondgebied, over bedrijfsonderdelen die in 2014 onderdeel uitmaakten van E.ON en waarvoor de directie van E.ON Benelux operationele verantwoordelijkheid draagt. Zie hiervoor de bijlage juridische structuur. De verslagperiode is het kalenderjaar 2014, maar in een beperkt aantal gevallen is extra informatie uit het eerste kwartaal van 2015 opgenomen. In deze gevallen is dat duidelijk aangegeven. De constructie van de Maasvlakte 3 centrale valt onder de verantwoordelijkheid van E.ON New Build & Technology. E.ON Benelux is de toekomstige eigenaar / gebruiker van de centrale. Om deze reden maakt het project bouw Maasvlakte 3 geen onderdeel uit van deze rapportage. In 2014 is onze vestiging aan de Galileïstraat 15 te Rotterdam omgebouwd tot warmtestation. Er is een nieuwe ketel geplaatst ten behoeve van de stadsverwarming en per 1 april 2014 is de warmtekracht centrale FG1 gesloten waardoor de elektriciteitsproductie op deze locatie is gestopt. Het opgestelde elektrische vermogen is hierdoor afgenomen met 209 MW.De productie tot aan datum van sluiting is opgenomen in de cijfers over Afbakening en diepgang van het verslag is vastgesteld op basis van de relevante (materiele) aspecten, hierbij is gekeken naar de impact, onze invloed en het belang voor onze stakeholders. Zie voor meer informatie bijlage 20. Herkomst gegevens De door ons in dit jaarlijkse verslag opgenomen gegevens zijn onttrokken aan diverse bronnen. Hierbij is gebruik gemaakt van reguliere rapportagesystemen en managementinformatie, aangevuld met specifiek voor het MVO verslag 2014 gehouden interviews (in- en extern) en opgestelde rapportages. Vanzelfsprekend zijn de geschreven teksten voor dit verslag intern getoetst op juistheid. Met de directie en hoger management van E.ON Benelux en stakeholders zijn gesprekken gevoerd over de opzet van het verslag. Verder is informatie afkomstig uit de diverse in 2014 gevoerde stakeholderdialogen. Hierbij is E.ON Benelux zowel initiator van stakeholderdialogen geweest als ook deelnemer bij door derden georganiseerde dialogen. Uitgangspunt voor initiatie van en deelname aan dialogen vormt de ISO richtlijn (zie bijlage 17). Bepalen van stakeholders Wij gebruiken de uitgangspunten van de ISO richtlijn 2 voor de bepaling van stakeholders; dit gebeurt aan de hand van de rechtstreekse betrokkenheid van stakeholders, de relatie die deze

10 1 Over E.ON dit Benelux verslag in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over stakeholders hebben tot een specifiek onderwerp en de relatie die zij hebben tot E.ON Benelux. Hierbij wordt gekozen voor zowel stakeholders die een belang hebben bij specifieke onderwerpen of een specifiek belang behartigen als ook voor stakeholders die meer brede belangen behartigen. Externe assurance De in het verslag opgenomen kwantitatieve data, zoals energieproductie en bijbehorende emissies, zijn tevens onderdeel van andere rapportages zoals het financiële jaarverslag en het elektronisch milieujaarverslag en het verslag voor de audit van Fira. Bij een aantal van deze rapportages is een Assurance rapport opgenomen. Daarom hebben we bij het onderhavige verslag geen zelfstandig Assurance rapport opgenomen. Zie bijlage 19 voor de Assurance verklaring van Fira. Global Reporting Initiative (GRI) E.ON Benelux gebruikt de Global Reporting Initiative (GRI) G4-rapportagerichtlijnen als richtsnoer voor de jaarlijkse maatschappelijke verslaglegging. Voor de bepaling van de op te nemen gegevens en de afbakening van dit verslag, zijn het GRI boundary protocol en de uitgangspunten van de ISO richtlijn het vertrekpunt geweest. Hierbij is uitgegaan van rapportage over de voor een energiebedrijf belangrijkste waarden. GRI hanteert twee weergaven opties: In accordance Core en In accordance Comprehensive. E.ON Benelux heeft er voor gekozen een weergave te geven van: In accordance Core, maar waar mogelijk ook de indicatoren van de Comprehensive versie te beschrijven. Een overzicht van de GRI indicatoren en positie van bijbehorende informatie in het verslag, is gepubliceerd als onderdeel van dit verslag in bijlage 4. Publicatievorm Dit verslag is digitaal gepubliceerd en is te downloaden op onze website: Leeswijzer Om de leesbaarheid en relevantie voor stakeholders te vergroten is dit verslag, anders dan vorig jaar, verdeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een beknopt totaaloverzicht van E.ON Benelux en de missie die de basis vormt voor ons dagelijks werk. Ook geven we in dit hoofdstuk aan welke onderwerpen relevant zijn voor ons bedrijf en elke hiervan materieel 3 zijn en waarom, in de rest van het verslag duiden we deze onderwerpen aan met het symbool (MA). In het tweede hoofdstuk behandelen we alle thema s rondom E.ON MA Benelux als energieleverancier. Hoe gaan wij om met onze klanten, welke producten en diensten leveren wij, waar komt onze geleverde energie vandaan, etc. In het derde hoofdstuk gaan we in op alle thema s rondom E.ON Benelux als producent (emissies (MA), veiligheid (MA) en herkomst van kolen/biomassa (MA)). In het vierde en laatste hoofdstuk gaan we in op zaken rondom E.ON Benelux als als onderneming, zoals werkgeverschap, organisatiestructuur en toezicht. Na deze hoofdstukken volgen een lijst met begrippen en afkortingen, de GRI index en overige bijlagen. Voor informatie die in het hoofdverslag of één van de bijlagen is opgenomen, staat in de GRI index een verwijzing naar het betreffende onderdeel van het verslag. Overige informatie is direct opgenomen in deze index. Tot slot Lezers van dit verslag nodigen we uit om hun vragen of opmerkingen over het door E.ON Benelux gevoerde MVO-beleid te stellen of te maken. Wij ontvangen graag uw reactie op dit verslag op het volgende adres: E.ON Benelux, Capelseweg 400, 3068 AX in Rotterdam, of per mail Meer informatie over ons bedrijf vindt u op onze website of

11 1 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over E.ON Benelux is onderdeel van de E.ON Groep, één van de grootste private energiebedrijven ter wereld. De E.ON Groep telt meer dan 26 miljoen klanten in 30 landen en heeft meer dan medewerkers. In 2014 had E.ON een wereldwijde omzet van ruim 111 miljard.

12 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Traditionele waardeketen van energie Traditionele waardeketen van energie 100% 100% 0% 0% winning brandstoffen internationale brandstoffenhandel internationaal transport productie elektriciteit en warmte groothandel transport en levering gebruik distributie activiteiten E.ON SE activiteiten E.ON Benelux

13 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over De rollen van E.ON Benelux in de Nederlandse energiemarkt In bovenstaande figuur is de traditionele waardeketen van de energiemarkt weergegeven. Deze begint links met de winning van fossiele en biobrandstoffen en eindigt rechts met het gebruik van energie in huishoudens en bedrijven. De E.ON Groep opereert wereldwijd en heeft activiteiten in alle onderdelen van deze keten. Dit betekent echter niet dat E.ON overal alles doet. In Nederland is E.ON alleen actief in productie van elektriciteit en warmte, in groothandel (in zeer kleine mate), in warmtetransport en tot slot in levering van elektriciteit en gas 4. Om efficiënt en slagvaardig te kunnen opereren op de internationale energiemarkten en om de marktrisico s beter te kunnen beheersen, zijn binnen de E.ON Groep, alle groothandelsactiviteiten gebundeld in één bedrijf, E.ON Global Commodities SE (EGC). EGC is verantwoordelijk voor de inkoop van brandstoffen 5 voor de E.ON centrales en voor het verkopen van de elektriciteit uit deze centrales op de groothandelsmarkt. Hiermee heeft E.ON Benelux dus twee belangrijke activiteiten in Nederland: Het leveren van energie (elektriciteit, gas en stoom) en het produceren van energie (elektriciteit, stoom en warmte). Het E.ON Benelux verslag zal zich dan ook beperken tot deze twee onderdelen van de waardenketen. E.ON Benelux is naast Nederland ook actief in België. De Belgische activiteiten vallen buiten de scope van dit verslag. Wij leveren elektriciteit en gas aan zowel zakelijke gebruikers als consumenten en leveren warmte en stoom aan andere energiebedrijven en de industrie. Daarnaast leveren wij producten en diensten die onze klanten kunnen helpen om energie efficiënt te gebruiken, om kosten te besparen of om zelf energie te produceren. In hoofdstuk twee en drie van dit verslag wordt verder ingegaan op de omgevingsanalyse met onder andere de kansen en daaruit voortkomende doelstellingen voor E.ON Benelux als leverancier en producent. Voor het produceren van elektriciteit en warmte heeft E.ON Benelux zes centrales in Nederland: twee kolencentrales en vier gascentrales. Drie gascentrales zijn stadscentrales: warmtekrachtcentrales die elektriciteit voor het landelijke net en warmte ten behoeve van stadsverwarming produceren (in Rotterdam, Den Haag en Leiden). Naast de gascentrales gebruiken wij in deze steden ook enkele hulpketels om warmte te produceren. Aan het begin van 2014 was er nog een vierde stadscentrale, maar die is in de loop van 2014 gesloten. De kolencentrales staan op de Maasvlakte. Zij produceren voornamelijk elektriciteit en een deel van de vrijkomende warmte wordt door bedrijven uit de buurt gebruikt. Daarnaast hebben wij op de Maasvlakte een gasgestookte elektriciteits- en stoomcentrale ten behoeve van de nabij gelegen industrie. Een nieuwe kolencentrale, op de Maasvlakte, is in aanbouw. De brandstoffen voor de centrales worden door ons ingekocht bij EGC. Alle geproduceerde elektriciteit wordt verkocht aan EGC. De warmte wordt verkocht aan Eneco (Rotterdam en Den Haag) en Nuon (Leiden) die in voornoemde steden de warmtedistributienetten exploiteren (stadsverwarming). 1.2 De wereld om ons heen De energievoorziening in heel Europa bevindt zich in een transitiefase. Een aantal direct aan energie gerelateerde factoren ligt hieraan ten grondslag, zoals de bescherming van klimaat en milieu, duurzaamheid en afhankelijkheid van brandstof uit instabiele regio s. Ook buiten de

14 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over energiesector vinden er grote veranderingen plaats. Zo wordt nieuwe technologie niet alleen steeds sneller ontwikkeld, maar is deze ook steeds sneller overal ter wereld en voor steeds bredere groepen verkrijgbaar. Producten en diensten op basis van data en internet komen op, soms aanvullend op hun klassieke voorgangers, soms als vervanging. Terwijl in veel globaliserende markten schaalgrootte en anonimiteit toenemen is er ook een tegenovergestelde beweging zichtbaar, waarin juist kleinschaligheid, nabijheid en lokale collectiviteit gewaardeerd worden. Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Het is cruciaal dat onze energievoorziening ook tijdens de transitie naar een duurzame energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar is. Deze transitie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd maar kan tientallen jaren duren. Wij ondersteunen de energietransitie en willen deze graag mede gestalte geven. Het is niet aan ons om te bepalen hoe duurzaam of hoe betrouwbaar de energievoorziening moet zijn, of welke prijs die energievoorziening mag hebben, dat is aan de samenleving om te bepalen. Onze rol is om het maken van die keuzes mogelijk te maken en vervolgens uit te voeren. Door alle ontwikkelingen is er enige onzekerheid over hoe de energievoorziening er in de toekomst uit zal zien en welke rol wij daarin zullen spelen. Desondanks zien wij een aantal belangrijke trends om onze koers op te baseren. Verduurzaming. De energievoorziening wordt in toenemende mate duurzaam. Voor de periode tot 2023 heeft de Nederlandse overheid duidelijk vastgelegd met welke middelen deze verduurzaming gerealiseerd zal worden. Dit is relevant voor onze rol van producent en leverancier. Voor productie zijn er kansen in de groeiende productie van duurzame energie in onze bestaande centrales door de inzet van biomassa. Daarnaast zijn er kansen voor de ontwikkeling van offshore windparken. Een risico, vooral van belang voor productie, is dat de marktprijzen van elektriciteit dalen door het groeiende aanbod van (veelal gesubsidieerde) duurzame energie terwijl de conventionele centrales nog wel nodig zijn om de maatschappij te voorzien van energie als duurzame energie niet of te weinig geproduceerd wordt. Voor onze activiteiten als leverancier biedt de verduurzaming kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zoals collectieve PV installaties. Investeren in plaats van consumeren. Er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van variabele kosten (zoals voor brandstof of kilowatturen elektriciteit) naar investeringskosten (zoals in efficiëntere apparaten, isolatie, batterijen, zonnepanelen of windparken). Onze klanten zullen meer investeren in producten. Voor ons is dat een kans om deze producten te verkopen en bijbehorende diensten te leveren. Veranderende rol eindgebruikers. Met alle technologische ontwikkelingen komen er voor consumenten en bedrijven steeds meer mogelijkheden om hun energieverbruik en/of -productie te optimaliseren. Door de ontwikkelingen van energieprijzen zal dit ook vanuit het oogpunt van betaalbaarheid belangrijker voor hen worden. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Warmte in transitie. In de gebouwde omgeving wordt nu vooral gas gebruikt voor verwarming. Dit zal veranderen. Nieuwbouw zal in toenemende mate energie-neutraal zijn. Voor bestaande bouw zal warmte uit industriële processen en andere Lage-temperatuur warmte zoals aardwarmte een grotere rol krijgen, terwijl het gebruik van aardgas in CV-ketels zal afnemen. Voor onze productie- en leveringactiviteiten betekent dit

15 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over een verandering. Voor onze stadscentrales neemt de hoeveelheid geproduceerde warmte af, terwijl er voor de nieuwe Maasvlakte centrale juist een kans ligt in het benutten van warmte. Voor onze leveringsactiviteiten houdt dit een (beperkt) nadeel in: de verkoop van aardgas zal dalen. Overheidsbeleid zal een grote invloed blijven houden op de prijs van energie, via toezicht op gehanteerde tarieven, subsidies, heffingen maar ook indirecte effecten van energiebeleid. De rekening van de klant bestaat hierdoor voor een steeds groter deel uit kosten die niet door ons als producent en/of leverancier kunnen worden beïnvloed. Bovendien heeft ook het overheidsbeleid in de landen om ons heen effect op de markt in Nederland. Zo is de elektriciteitsprijs in Nederland regelmatig erg laag door een toevloed van gesubsidieerde zonne- en windstroom uit Duitsland. Fluctuerende prijzen op (internationale) energiemarkten. Onder andere door het toenemende aandeel duurzaam zal de marktprijs voor elektriciteit veranderlijker worden, met snellere fluctuaties en grotere verschillen tussen hoogste en laagste prijzen. Voor onze productie zorgt dit voor sterker variërende marges. Dit is een risico voor de winstgevendheid van onze productie. Voor onze klanten ligt hier een kans om kosten te verlagen door slim met energie om te gaan. De toenemende digitalisering van onze maatschappij ligt aan de basis van innovatieve en winstgevende bedrijfsmodellen. Steeds meer aspecten van onze bedrijfsvoering worden gedigitaliseerd. Met deze digitalisering groeit ook de hoeveelheid data die wordt gegenereerd. Intelligente analyses van de beschikbare data maken nieuwe energie-efficiëntieoplossingen, handelsstrategieën of innovatieve dienstverlening mogelijk. Deze ontwikkeling wordt versneld door grotere internationale concurrentie, steeds hogere klantbehoeften en snelle verspreiding van nieuwe technologieën. Wij hebben toegang tot grote hoeveelheden gegevens die we kunnen gebruiken om onze klanten betere producten en diensten te leveren en onze service te verbeteren. Het is belangrijk dat op een intelligente manier te doen. Sociale media zullen een grote rol blijven spelen in serviceverlening, informatievoorziening en oordeelsvorming, niet alleen door consumenten en bedrijven, maar ook door beleidsmakers. Sociale media bieden ons de kans te werken aan de verbetering van ons serviceniveau en onze reputatie. Daarnaast is het gebruik van sociale media een manier om met stakeholders in dialoog te gaan. Sociale media werken snel en zijn toegankelijk. Naast de voordelen kleven hier ook risico s aan. Zo kunnen reputaties in zeer korte tijd ernstig verslechteren en is de scheiding tussen meningen en feiten vaak onduidelijk. Hoe wij met deze ontwikkelingen omgaan, wordt verder uitgewerkt in de hoofdstukken 3, 4 en 5.

16 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Relevante onderwerpen en materiele aspecten laag midden hoog Lokaal en wereldwijd hebben onze activiteiten invloed op mens en milieu in zowel positieve als negatieve zin. We spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de transformatie van de energie-industrie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen. Tegelijkertijd is het van groot belang voor de samenleving dat de energievoorziening te allen tijde betrouwbaar is, omdat energie een primaire (levens)behoefte is voor mens en economie. In de matrix zijn de belangrijkste onderwerpen weergegeven, waarbij de positie is bepaald op basis van belang voor het bedrijf op de horizontale as en belang voor stakeholders op de verticale as. De onderwerpen in het vak uiterst rechtsboven zijn de onderwerpen die voor zowel het bedrijf als stakeholders zeer relevant zijn. Dit zijn de Materiele onderwerpen. Belang voor beoordeling door stakeholders Marktaandeel Klimaat Transparantie verbruiksgegevens Werkgelegenheid Privacy Verantwoord Inkopen Watergebruik Diversiteit, gelijke beloning, non-discriminatie Anti-corruptie Betaalbaarheid energie Compliance (levering) Lobby praktijk Reststoffen Emissies Omgeving MPP3 Herkomst kolen Herkomst biomassa Veiligheid Beschikbaarheid centrales Compliance (milieu) Innovatie Relatie met OR Ontwikkeling medewerkers Efficiënt gebruik van brandstoffen Rampenbestrijding Winstgevendheid hoog midden laag Belang voor succes van het bedrijf

17 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Voor de materiele onderwerpen zijn de daaraan gerelateerde aspecten zoals gehanteerd in het GRI raamwerk de materiele aspecten waarover in dit verslag wordt gerapporteerd. Deze zijn vermeld in tabel 1, samen met een indicatie of de verantwoordelijkheid voor het aspect binnen (I) of buiten (O) het bedrijf ligt. Details over de totstandkoming en selectie van de onderwerpen en aspecten zijn opgenomen in bijlage 20. GRI-Aspect Environmental veiligheid emissies Materieel onderwerp Emissions I I I A, B, C Supplier Environmental Assessment ,4 A Biodiversity I A herkomst kolen klimaat omgeving MPP3 herkomst biomassa beschikbaarheid centrales Entiteiten 1 Social Supplier Human Rights Assessment A Supplier Assessment for Labor Practices A Occupational Health and Safety I A, B, C Economic Availability and Reliability I A, B, C Tabel 1. Relatie tussen de in dit verslag besproken materiele maatschappelijke onderwerpen en GRI aspecten. Toelichting: I betekent dat dit aspect materieel is binnen de organisatie, O betekent dat dit aspect materieel is buiten de organisatie (conform GRI G4-20 en G4-21). 1) Entiteiten waarvoor het betreffende aspecten materieel is. A: E.ON Benelux N.V.; B: Utilities Center Maasvlakte Leftbank B.V.; C: E.ON Benelux CCS Project B.V. 2) Dit aspect betreft leveranciers van biomassa en/of kolen. E.ON Benelux betrekt beide brandstoffen van E.ON Global Commodities (EGC). EGC betrekt deze op haar beurt van (inter)nationale leveranciers. 3) Deze aspecten zijn mede gerelateerd aan de winning van steenkolen en daarmee materieel voor de eigenaars en/ of exploitanten van kolenmijnen. Relevante regio s in deze zijn Colombia en Rusland. 4) Dit aspect is mede gerelateerd aan de productie van biomassa en daarmee materieel voor de eigenaars en/of exploitanten van bos- en/of landbouwpercelen. Relevante regio s in deze zijn Noord Amerika en Europa.

18 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Onze missie & strategie Onze rol Improving People s Lives Door transparant de dialoog met onze stakeholders aan te gaan kunnen wij externe signalen in kaart brengen. Op die manier weten we wat stakeholders drijft en welke belangen zij hebben. Door dilemma s tijdens de dialogen inzichtelijk te maken aan onze stakeholders kunnen we gezamenlijk oplossingen bedenken. Dit alles geeft ons input om na te denken over de toekomst en het draagt bij aan de totstandkoming van onze missie, strategie en doelstellingen. Het cluster Corporate Affairs draagt, samen met het bestuur van E.ON Benelux, zorg voor de invulling van ons stakeholdermanagement binnen de daarvoor door het moederbedrijf gestelde kaders. Met al deze input hebben wij onze ideeën kunnen bevestigen, namelijk: energie ligt aan de basis van de samenleving en is van groot belang voor ieder individu. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om Improving People s Lives te kiezen als onze missie. Hierbij hebben wij ons als doel gesteld om Voorkeurspartner voor energieoplossingen te zijn. Ons doel Onze waarden Working Together Samenwerken Your Partner of Choice for Energy Solutions Je Voorkeurspartner voor Energieoplossingen Putting Our Customers First Onze klanten komen op de eerste plaats Improving & Innovating Verbeteren & Innoveren Acting Responsibly We handelen verantwoordelijk Winning Together Samen succesvol zijn

19 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over Waarom Improving People s Lives? Wat ons motiveert is wat energie mensen in staat stelt om te doen. Ons werk bestaat onder andere uit het produceren en leveren van elektriciteit en warmte, maar dat is niet ons doel. Ons doel is om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren, we willen daarom voorkeurspartner voor energieoplossingen zijn. Hoe kunnen we het leven van mensen verbeteren? Door het continu verbeteren van hoe energie wordt opgewekt en gebruikt. Wij bieden onze klanten meer keuze, betere technologie en meer gemak tegen betaalbare prijzen. Wij helpen om de energie-efficiëntie van onze klanten te verbeteren. We krimpen onze ecologische voetafdruk in door het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen en koolstofarme technologieën en door het genereren onderhouden van energie-bewustzijn bij onze klanten. Ons doel moet ons inspireren en helpt ons om verder te denken dan onze huidige producten, diensten en markten. Door vijf, onderling nauw verbonden, kernwaarden wordt richting gegeven aan onze business en ons handelen: Alles wat we doen begint en eindigt bij onze klanten. Onze klanten komen op de eerste plaats. We hebben veel waardering voor onze werkrelaties met klanten, collega s en de samenleving. Samenwerken staat daarom op de voorgrond. We dagen onszelf steeds uit om de waardepropositie voor onze klanten te verbeteren. We willen continu verbeteren en innoveren. Als onze klanten succesvol zijn, zijn wij dat ook. We creëren waarde voor onze klanten en aandeelhouders en leren van elkaar. We zijn samen succesvol. We handelen verantwoordelijk en staan open voor andere perspectieven en nieuwe kansen. Onze waarden geven een duidelijk beeld van waar we naar toe willen. De waarden vormen een bron van inspiratie: ze gidsen ons bij alles wat we doen. Nieuwe strategie voor de E.ON Groep In 2013 hebben we uitgebreid dialoog met onze medewerkers en externe stakeholders gevoerd om de kansen en risico s, gecreëerd door de fundamentele veranderingen in het energielandschap, te analyseren (zie megatrends voor informatie over deze ontwikkelingen (Engels). Op basis van de uitkomsten van deze dialoog hebben wij een nieuwe bedrijfsstrategie ontwikkeld. Eind 2014 maakte E.ON haar nieuwe strategie bekent: Empowering customers, shaping markets. In de toekomst zal E.ON zich concentreren op duurzame energie, energienetten en energieoplossingen voor klanten. Empowering Customers: E.ON streeft ernaar om voorkeurspartner voor energieoplossingen te worden voor gemeentelijke, publieke, industriële, commerciële en particuliere klanten. E.ON zal zich ook richten op moderne, intelligente netwerken voor de distributie van energie als basis voor innovatieve energieproducten die het leven van de klanten van E.ON makkelijker maken.

20 1 E.ON Benelux in het kort E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over E.ON zal haar activiteiten op het gebied van conventionele productie, wereldwijde energiehandel en exploratie & productie onder brengen in een nieuw, beursgenoteerd bedrijf, genaamd Uniper, waarvan E.ON een meerderheid van de aandelen zal afstoten. Shaping Markets: Met een portfolio van conventionele elektriciteitsproductie, wereldwijde energiehandel en exploratie & productie, zal het nieuw op te richten bedrijf Uniper, zich richten op het waarborgen van de voorzieningszekerheid van energie en het verschaffen van toegang tot wereldwijde handelsmarkten ten behoeve van energieproducten, aspecten die ook op lange termijn nodig zijn. Dit betekent dat Uniper goed voorbereid is om de benodigde structuur voor de Europese elektriciteitsproductie te ontwikkelen en aantrekkelijke services te bieden die het energiesysteem in de toekomst nodig heeft. wij samengevat in ons werkplan, waarvan wij de doeltreffendheid tijdens de inwerkingtreding van onze nieuwe strategie zullen nagaan. In 2015 wordt een herziene versie van kracht, die als doel heeft de structurele veranderingen op één lijn te brengen met de accenten van onze duurzaamheidsstrategie. In de loop van 2015 zal duidelijk worden wat deze nieuwe strategie betekent voor E.ON Benelux. MVO groepswerkprogramma: Voor ons is het vanzelfsprekend dat de duurzaamheidsprincipes die bij ons worden gehandhaafd ook door het toekomstige E.ON en door Uniper volledig zullen worden overgenomen. Beide firma s zullen daarnaast ook gebonden blijven aan Global Compact van de Verenigde Naties. Onze concrete doelstellingen op het gebied van duurzaamheid hebben

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie