AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1); een jaarlijks bruto gezinsinkomen < ,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013); in schuldbemiddeling zit en omdat hij/zij de verwarmingsfactuur niet kan betalen; door het OCMW begeleidt word omdat hij/zij de facturen voor gas en elektriciteit niet kan betalen; en alle eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit bovenstaande doelgroep kunnen bij Interwaas een renteloze energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied van één van de negen Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster). Voorwaarden? De Vlaamse energielening wordt ter beschikking gesteld als lening op afbetaling. Het maximale bedrag van de lening is euro per woning en is nooit groter dan het bedrag van de investeringen zelf (je mag meerdere investeringen tegelijkertijd uitvoeren). Het minimale bedrag van de lening is euro (of 750 euro in geval van dak- of zoldervloerisolatie door doe-hetzelvers) (NVT bij aankoop huishoudtoestel). De lening is terugbetaalbaar op maximaal 5 jaar (60 maanden) en het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt 0%. Na volledige terugbetaling van een eerste energielening kan nogmaals euro worden ontleend voor nog meer energiebesparende ingrepen. Er is geen leeftijdsvoorwaarde van toepassing. Welke investeringen (voorwaarden zie pagina 7)? o uitgevoerd door een aannemer: plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie; photovoltaïsche zonnepanelen plaatsen van buitenmuur- of spouwmuurisolatie; (enkel indien reeds dakisolatie, dubbel glas en hoogrendementsverwarming aanwezig is); plaatsen van vloerisolatie; zonneboiler of ander energiezuinig systeem voor plaatsen van hoogrendementsbeglazing, sanitair warm water; -deuren en -poorten; re-lighting of re-lamping; luchtdichting en blowerdoortest; energiezuinige huishoudtoestellen (enkel sociale energiezuinig ventilatiesysteem; doelgroep) zuinige verwarmingsinstallatie; energie audit. o Voor doe-het-zelvers: plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie (vormingsattest of begeleiding verplicht); In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw komen deze investeringen enkel in aanmerking indien uw woning een E-peil 30 bedraagt op het moment van de bouwaanvraag. Gegevens kredietgever: Energiehuis INTERWAAS Lamstraat Sint-Niklaas T: F: M: 1

2 Gegevens van de kredietaanvrager Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Aanspreking Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Straat:... Huisnr:... Busnr:... Postnr en woonplaats:... Rijksregisternummer - _. Telefoon:... GSM:... adres:... Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / weduwe / weduwnaar /samenwonend / gescheiden Aantal kinderen ten laste:... Hebt u al een FRGE-lening of Vlaamse Energielening lopen bij ons?... Ja Zo ja, wat is het dossiernummer?... Rekeningnummer BE BIC code:... Indien u getrouwd bent of samenwoont, dient u de lening samen met uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner aan te vragen. Vul hieronder de gegevens van uw partner in. Aanspreking Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... GSM:... Rijksregisternummer - _. Gegevens van het pand waarvoor u een lening wenst aan te vragen Adres van het pand Zelfde adres als vorige pagina: Ja Indien ander adres, vul in: Straat:... Huisnr:... Busnr:... Postnr en woonplaats:... 2

3 De woning is vergund. Ja Ouderdom van de woning De woning is ouder dan 5 jaar. Ja Type woning/wooneenheid Vrijstaande woning Appartement Halfopen bebouwing Gesloten bebouwing Andere, verduidelijk:... Hoofdverwarming woning: aardgas / elektriciteit / stookolie / hout / propaangas / warmtepomp / andere Eigendomssituatie U bent Eigenaar en bewoner van het pand Eigenaar en verhuurder van het pand Eigenaar en verhuurder van het pand via het SVK aan een persoon die behoort tot de bijzondere doelgroep Huurder van het pand Mede-eigenaar-bewoner Mede-huurder-bewoner Andere, beschrijf:... In te vullen door eigenaar-verhuurder Naam huurder:... GSM/Tel Huurder:... In te vullen door huurder-bewoner Naam eigenaar:... Adres eigenaar:... GSM/Tel eigenaar:... 3

4 Financiële gegevens van de kredietaanvrager(s) Inkomsten Beroep of zelfstandige activiteit Naam en adres werkgever Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 Nettoloon/maand Jaarlijks belastbaar inkomen Andere inkomsten/maand - werkloosheidsuitkering - ziekte-uitkering - invaliditeitsuitkering - pensioen - andere: (alimentatie, huur, vervangingsinkomen, ) Uitgaven Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 Maandelijkse kosten: Huur Alimentatie Aardgas Elektriciteit Sociaal tarief JA - NEE Andere energiekosten (vb.stookolie, propaangas, hout) Heeft u andere kredieten in aanvraag? Ja => ga naar volgende pagina Ja => ga naar volgende pagina Heeft u andere kredieten in omloop? Ja => ga naar volgende pagina Ja => ga naar volgende pagina Heeft u een schuldsaldoverzekering lopende? Ja => jaarlijks te betalen bedrag: euro Ja => jaarlijks te betalen bedrag: euro 4

5 Details van kredieten in aanvraag/in omloop (hypothecair, autolening, lening op afbetaling, bij een winkelketen, andere,.) Krediet 1: Type krediet hypothecair lening op afbetaling andere:... Doel krediet woning renovatie auto andere Aangevraagd op naam van kredietnemer 1 / kredietnemer 2 / samen * Kredietgever:... Ontleende bedrag:... Maandelijkse aflossing:... Looptijd van de lening:... Startdatum krediet:... Krediet 2: Type krediet hypothecair lening op afbetaling andere:... andere: Doel krediet woning renovatie auto andere Aangevraagd op naam van kredietnemer 1 / kredietnemer 2 / samen * Kredietgever:... Ontleende bedrag:... Maandelijkse aflossing:... Looptijd van de lening:... Startdatum krediet:... Krediet 3: Type krediet hypothecair lening op afbetaling andere:... Doel krediet woning renovatie auto andere Aangevraagd op naam van kredietnemer 1 / kredietnemer 2 / samen * Kredietgever:... Ontleende bedrag:... Maandelijkse aflossing:... Looptijd van de lening:... Startdatum krediet:... Krediet 4: Type krediet hypothecair lening op afbetaling andere:... Doel krediet woning renovatie auto andere Aangevraagd op naam van kredietnemer 1 / kredietnemer 2 / samen * Kredietgever:... Ontleende bedrag:... Maandelijkse aflossing:... Looptijd van de lening:... Startdatum krediet:... * schrappen wat niet past 5

6 Behoort u tot de bijzondere doelgroep? Niet van toepassing indien eigenaar verhuurder via het SVK aan een persoon die behoort tot de doelgroep Indien u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet, behoort u tot de (kwetsbare) doelgroep en kan u een beroep doen op bijkomende begeleiding. U krijgt een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering (attest ziekteverzekering toevoegen in kredietaanvraagdossier) Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan ,47 EUR verhoogd 3 140,77 EUR per persoon ten laste. U doet een beroep op schuldbemiddeling en u kunt u uw verwarmingsfactuur niet betalen (attest schuldbemiddeling toevoegen in kredietaanvraagdossier) U wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kunt betalen (attest OCMW toevoegen in kredietaanvraagdossier) Gelieve onderstaande kaders aan te vullen: Ik (naam invullen) ga akkoord met de gratis maar verplichte energiescan van mijn woning. Het rapport van de energiescan zal deel uitmaken van het kredietdossier. Ik (naam invullen) ben akkoord dat lokale entiteit Interwaas het dossier met alle noodzakelijke bijlagen doorgeeft aan het OCMW van mijn woonplaats i.f.v. het advies vanwege het OCMW zoals bepaald in artikel 11 van het kredietreglement. Indien u tot de bijzonder doelgroep behoort, heeft u recht op extra begeleiding bij de uitvoering van de renovatie. Indien u van de renovatiebegeleiding wenst gebruik te maken vult u onderstaande kader aan. In het kader van deze renovatiebegeleiding treedt de Interwaas op als adviseur/begeleider. Interwaas zal/kan offertes opvragen. De offertes worden samen met u bekeken en u sluit het contract af met de aannemer. Interwaas zal u ook adviseren m.b.t. kwaliteit van de uitvoering van de werken. Interwaas zal de facturen rechtstreeks betalen aan de uitvoerder van de werken. Ik (naam invullen) wens gebruik te maken van de gratis renovatiebegeleiding van Interwaas bij de uitvoering van voorziene energiesparende werken in mijn woning. Klevertje ziekenfonds hoofdkredietnemer Klevertje ziekenfonds Medekredietnemer 6

7 Duid hieronder de energiesparende maatregel(en) aan waarvoor u een Vlaamse energielening aanvraagt: Type werkzaamheden Voorwaarde Renovatie Nieuwbouw (E30) Dakisolatie: zelf / aannemer * R 3,5 m²k/w Zoldervloerisolatie: zelf / aannemer * Buitenmuurisolatie Spouwmuurisolatie Vloerisolatie Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten R 3,5 m²k/w R 2,0 m²k/w R 1,3 m²k/w R 1,2 m²k/w U 1,1 W/m²K Luchtdichting en blowerdoortest Energiezuinig ventilatiesysteem Zuinige verwarmingsinstallatie Photovoltaïsche zonnepanelen ** Zonneboiler of ander energiezuinig systeem voor sanitair warm water Re-lighting of re-lamping Energiezuinige huishoudtoestellen Energie - audit * Schrappen wat niet past Indien u zelf dak- of zoldervloerisolatie wenst te plaatsen, dient u een vormingsattest voor te leggen, of begeleiding door een energiesnoeier of aannemer te voorzien. ** Ingeval aanvraag lening voor photovoltaïsche zonnepanelen dient u de verklaring op eer te vervolledigen en toe te voegen aan uw aanvraagdossier. 7

8 Overzicht offertes Nr. Datum Aannemer Bedrag Type werkzaamheden Gevraagd krediet: Het totaal te ontlenen bedrag:... De looptijd van de lening (maximum 5 jaar):... Totaal bedrag geplande werken (inclusief BTW):... Bedrag ander(e) krediet(en) m.b.t. deze investering:... Eigen financiële inbreng:... Hoe bent u in contact gekomen met de Vlaamse energielening? mijn architect mijn aannemer mijn installateur kennissen/familie beurs (lokale) pers Infowaas gemeentelijk infoblad loket gemeente/ocmw folder affiche ander kanaal (verduidelijk):... Ondertekening De aanvrager(s) verklaart (verklaren) dat alle gegevens op dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld zijn en dat hij of zij kennis heeft (hebben) genomen van de algemene voorwaarden die gelden voor de kredietovereenkomst. Datum dag maand jaar Handtekening kredietnemer 1... Handtekening kredietnemer 2... Na ontvangst van dit aanvraagformulier mét alle bijhorende bijlagen (zie volgende pagina) stuurt de lokale entiteit Interwaas u een ontvangstbewijs met de officiële openingsdatum van uw dossier. 8

9 Checklist bijlagen Gelieve bij uw kredietaanvraag de onderstaande documenten bij te voegen indien van toepassing. Documenten aangeduid met een * zijn verplicht. dit aanvraagformulier * kopie van de identiteitskaart recto verso van uzelf en uw partner * attest gezinssamenstelling (dienst bevolking) * kopie van een prijsofferte voor de uit te voeren werken * verplichte gegevens op prijsofferte: Gegevens aannemer (naam, adres en ondernemingsnummer); Gegevens aanvrager; Datum; Werfadres + gedetailleerde omschrijving werkzaamheden; Kostprijs + BTW per artikel. kopie van de loonfiche(s) of pensioenfiche van uzelf en uw partner van de laatste 3 maanden * kopie van het laatste (meest recente) aanslagbiljet personenbelasting (alle pagina s) waarop uw belastbaar inkomen staat en, indien u getrouwd bent of feitelijk samenwoont, dat van uw partner * kopie van je laatste (meest recente) aanslagbiljet personenbelasting (alle pagina s) van uzelf en uw partner indien u beiden een aanslagbiljet ontvangt * (meest) recente eindafrekening elektriciteit (volledige eindafrekening) * (meest) recente eindafrekening aardgas (volledige eindafrekening) * (indien van toepassing) de facturen van de laatste 12 maanden voor aankoop stookolie of andere energiekosten * (indien van toepassing) attest indien je tot de bijzondere doelgroep behoort *: attest van de ziekteverzekering (indien van toepassing) attest van schuldbemiddeling (indien van toepassing) attest van OCMW-begeleiding (indien van toepassing) rapport van de energiescan < 5j (indien deze reeds plaats vond) (Niet van toepassing als eigenaar verhuurder via het SVK aan een persoon die behoort tot de doelgroep) voor verhuurders en huurders: kopie van de huurovereenkomst onderhandse overeenkomst met betrekking tot deze investering vanuit de huurder voor verhuurders via het SVK: kopie van de huurovereenkomst tussen het SVK en de eigenaar voor nieuwbouw: grondplan/gevelaanzicht en EPB-voorafberekening Verklaring op eer indien u photovoltaïsche zonnepanelen laat plaatsen (zie bijlage).

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie