T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: Opgericht 27 maart 1980.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980."

Transcriptie

1 Jaargang 30 Nummer

2 T.C. Welgelegen Lage Weide NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: Opgericht 27 maart 1980 Bestuur Voorzitter : Ad van der Zandt Kloetschup CM Warnsveld Secretariaat : Petra Hiddink Tenierstraat CA Zutphen Penningmeester : Bert Robberegt Het Have DT Warnsveld Ledenadministratie : Willy Berends Dorskamp JX Warnsveld Leden : Joop Scholten R. v. Guliklaan CB Zutphen René Arends de Nachtegaal NX Warnsveld Ron van Beek De Bosrand MH Zutphen Beheerscommissie Joop Scholten Exploitatie: Heidi Berends Manon Blokhuis Cindy Arends Jorijn Eenkema van Dijk Karla Juriëns Laurens Verbeek Onderhoud: René Arends Willy Berends Ab van Blijkshof Pim Borninkhof Hans ten Bosch Jan Gibcus Waander van Heerde Harry Kuijpers Jos Smale Jeugdcommissie Ron van Beek Patrick Aldus Heidi Berends Muriël ten Bosch Wouter ten Bosch Imke Brinkerhof Joyce Kok Ilona van Zuilekom Technischecommissie René Arends Patrick Aldus Peter Borninkhof Petra Hiddink Rob Jansen Jeffrey Lahallo Frank Lazeroms Edward Nijhuis Sander Ridder Wilbert Went Sponsorcommissie Bert Arends Ruud Hoenderdos Groep Ab van Blijkshof Pim Borninkhof Waander van Heerde Tennisleraar Wieger Dijkstra Les coördinatoren Jeugd: Ilona v.zuilekom Senioren: Edward Nijhuis Topspin Redactie : Willy Berends Dorskamp JX Warnsveld Coördinatie bezorging : Anneke Vergeer Leestensepad AC Warnsveld

3 Aftrap/voorzet Hopelijk hebben jullie goede c.q. prettige feestdagen gehad Dit zal niet gelden voor de dierbaren van Maarten Hamming, gewaardeerd langdurig lid van TCW en lid van de sponsorcommissie. Maarten is woensdagmorgen 24/12/08 op 61-jarige leeftijd onverwacht overleden aan een hartstilstand. Een schaduw over Kerst en TCW. Het uitblijven van een aftrap/voorzet in de vorige Topspin omdat bezinning en overdenking aangewezen leek, bleek helaas maar al te waar. Hierbij condoleer ik al degenen die Maarten zullen missen. Mijn aftrap/voorzet wijd ik ditmaal aan ons ledental. Kort en goed: bij gebreke van een wachtlijst kunnen wij nieuwe leden plaatsen en ronduit gebruiken. Hoewel, met name de actieve tennissers onder ons zullen misschien al dan niet stiekem soms eraan denken dat minder leden ook meer speelruimte/baanbezetting oplevert en dus minder afgehangen worden. Echter, er zit er ook een andere belangrijker zijde aan de ledenonderbezetting. Uiteraard kunnen jullie die ook zelf bedenken, maar ik maak het je makkelijk en lepel m op. Onderbezetting betekent namelijk zoveel als dat een aantal mogelijkheden onbenut blijft. Anders gezegd: hoe meer leden, hoe meer afwisseling, hoe meer inkomsten, hoe meer leven in de brouwerij, hoe meer mogelijke kontakten/medespelers/tegenstanders, hoe meer bekendheid. Zoals praktisch elke tennisclub in Nederland dient ook TCW aandacht te hebben voor de omvang van ledental, oftewel we kunnen/mogen en moeten dan ook groeien. We hebben 6 banen, kunnen daarmee maximaal 360 senioren plaatsen. Hier zitten we bepaald niet aan en we (jullie dus ook schrijf ik daar direct in vertrouwen in jullie bij) gaan daar om te beginnen dit jaar - wat aan doen. Hoe gaan we dat doen? Via het nu volgende verzoek. Het verzoek van mij (uiteraard namens het bestuur) is om je gedachten eens te laten gaan over je vriendenen kennissenkring (dit mogen uiteraard ook mensen uit je straat of anderszins bekenden zijn) en eens te bedenken wie van deze mensen jij TCW als lid toewenst (en andersom). Uiteraard weten we dan direct welk soort mensen we beogen, te weten sportieve en sociale mensen. We zijn immers eerst en vooral een tennisvereniging, met de nadruk op tennis en vereniging. Inmiddels is het idee ontstaan om een TCW-Doe Mee tournooi, afgekort TDM-tournooi, te gaan organiseren. Hierover verderop meer (n.b.: verplicht leesvoer met een verplichte aan-/inbreng!!), maar niettemin hier het volgende. Ga eens na wie je wilt vragen c.q. altijd al had willen vragen voor een (tennis-)date. Fantaseer c.q. visualiseer dan ook hoe het zou zijn als diegene ook daadwerkelijk lid zou (willen) worden. Leuk idee/perspektief? Neem dan ook s.v.p. z.s.m. contact met hem/haar op: TCW rekent op je! Mede gelet op de mogelijke tsunami van nieuwe (senior-)leden attendeer ik hierbij volledigheidshalve nog even op de afspraak/regel die geldt i.v.m. de training door Wieger: Wieger maakt bij zijn training gebruik van 1 baan, maximaal ( s-avonds) 2 banen. Uiteraard wordt deze regel in redelijkheid toegepast, hetgeen betekent dat zo de overige baanbezetting dit mogelijk maakt Wieger desgewenst (m.n. bij de jeugd daar dit grote(re) trainingsgroepen betreft, bovendien op rustiger uren) meer banen mag gebruiken. Mocht je willen gaan spelen en (b)lijkt de training hierbij parten te (gaan) spelen is (redelijk) overleg met/door Wieger uiteraard de aangewezen weg. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-/kaderledenavond d.d. 29/11/08 is dit keer na een voortreffelijk stamppotbuffet - aandacht besteed aan het fenomeen intuitie en hoeveel kracht daarin schuilt: een voor velen verrassend thema, zeker gezien de uitwerking. Hierover is van gedachten gewisseld, (mogelijk?) zelfs in letterlijke zin (laat even tot je doordringen wat ik hier onderstreep en ja ik meen het) door en met onze gastspreker van die avond. Degenen die dit hebben gemist, hebben echt iets gemist. De geïnteresseerde(n) verwijs ik naar Daags erna vond het pepernotentournooi plaats voor de kleineren. Hoewel dit moest worden afgebroken vanwege het te slechte/riskante weer, was het overigens/per saldo toch geslaagd. Voor de mensen onder jullie die het gratis meeneemblad tennisjournaal misten in onze kantine (ik vind het zelf wel een aardig blad, zeker gratis); deze is v.w.b. de maanden april-september als papieren versie verkrijgbaar en verder/daarbuiten als digitale versie (omdat volgens de uitgever-hoofdredacteur) de meeste clubhuizen dan gesloten zijn.. (?!). De link naar dit blad (www.tennisjournaal.nl) is op onze website terug te vinden onder de rubriek links. Inmiddels ben ik tot mijn genoegen reeds herhaald ingevallen in de zondag-winterdubbelcompetitie, een interne competitie van op 5 banen op initiatief van Frank Lazeroms. Een leuke competitie die een reclame voor zichzelf is. En toch zeg ik het

4 De ALV (Algemene LedenVergadering) zit er weer aan te komen: dinsdagavond 24/2/09. Naast de reguliere agenda zal hierbij ook aandacht worden besteed aan de gedachte aanpassing/verbouwing van het clubgebouw. Wil je hierover meedenken en -praten is de ALV daarvoor DE gelegenheid (reserveren van plaatsen is mogelijk niet onverstandig). Ook zal het bestuur aftreden. Mocht je hiervan schrikken, zij zijn allen herkiesbaar, met uitzondering van Rene Arends (i.v.m. zijn werk). Rene blijft gelukkig wel lid van de Tc. De Tc. is inmiddels uitgebreid met Sander Ridder en Rob Jansen (chapeau!): welkom! Sprak ik in mijn vorig voorwoord van de aangeschafte tri-tennis en de aardigheid daarvan, inmiddels is er ook een sponsor voor deze tri-tennis gevonden, t.w. De Hypotheker. De Hypotheker tast nog verder in de buidel voor TCW en wel meer specifiek voor de jeugd van TCW, waarvoor onze hartelijke dank. n.b.: Maarten Hamming heeft nadrukkelijk meegewerkt aan het bereiken van dit mooie sponsor-resultaat, daarmee ten overvloede nog een mooi visitekaartje achterlatend. Ook is dit jaar weer de nieuwjaarsreceptie gehouden, waarbij we werden verblijd met de aanwezigheid van de jongste senioren die zelfs al een intern tournooitje hadden gedraaid. Resteert mij jullie voor zover van toepassing - langzamerhand een goede voorbereiding op de komende competitie toe te wensen, mogelijk al een van jullie goede voornemens. Uiteraard naast die andere: het aanbrengen van een nieuw lid van TCW via het TDM-tournooi (het mag uiteraard ook zonder het TDM-tournooi en ook niet-senioren zijn welkom). Ad van der Zandt Voorzitter Met veel plezier hebben Maarten en ik de taak van sponsorcommissie ruim een jaar geleden over genomen. Wij vonden het leuk om dit samen te doen. Helaas heeft dit maar zo kort geduurd. Het is zo wrang en het is zo triest om zo n dierbare vriend zo vlug te moeten verliezen. Bert. Warnsveld, 8 januari 2009.

5 Wijziging incasso 2009 Van de penningmeester Door aanschaf van een nieuw ledenadministratiepakket gekoppeld aan de financiële administratie wordt vanaf 2009 de incasso gewijzigd. Er wordt dan maandelijks geïncasseerd. Voor degene die les hebben, veranderd er niet veel maar voor vele senioren zal de incasso dus per maand plaats vinden in plaats van elke twee maanden. Contributie 2008 Senioren 140,00 Senioren kennismakingslid 8,00 p/maand (beperkte rechten) Jeugd 72,50 (beperkte rechten) 55+ leden 85,50 (beperkte rechten) Studentenleden (in bezit van OV kaart) 72,50 (geen beperkte rechten) Statiegeld vrijwilligers 20,00 (terugverdienen per dienst 10,00) Iedereen met een automatische machtiging krijgt op bovenstaande contributie 5,00 korting. Contributie. Degenen, die (nog) geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een rekening met de vermelding van het over te maken bedrag en de uiterste betaaldag. Het is ook mogelijk om een nota per te ontvangen. Zend daarvoor een naar met als onderwerp contributienota. Begroting 2009 Zoals uit het verslag over 2008 blijkt staat de club er in financiële zin goed voor. Dit willen wij natuurlijk vooral zo houden. Onze positie handhaven betekent dat wij minstens van een sluitende begroting uit moeten gaan en het liefst nog iets over houden voor de toekomst. Voor wat betreft de reguliere jaarlijkse uitgaven lukt het de vereniging net om de exploitatie rond te krijgen. In algemene zin stijgen de uitgaven, wordt alles duurder en neemt de subsidie van de gemeente af. Om tot een sluitende begroting te komen en de plannen die binnen de vereniging leven te kunnen realiseren zullen de inkomsten echter wat omhoog moeten. Er zijn mooie plannen om ons clubgebouw te faseliften. De kleedkamers en toiletten zijn dringend aan renovatie toe en de kantine zelf kan wel een opknapbeurtje gebruiken. Ook is behoefte aan iets meer ruimte. Deze plannen kosten geld. Willen wij deze realiseren dan zullen deze tot investeringen leiden. De daarbij behorende afschrijvingen zullen vanuit de jaarlijkse exploitatie moeten worden opgebracht. In deze economisch mindere tijd is het niet makkelijk om plannen te realiseren. Als wij over inkomsten verhoging praten, dan zijn er maar een paar mogelijkheden. De inkomsten van de club bestaan in eerste instantie uit contributies. Daarnaast is er nog de kantine opbrengst en hebben wij de inkomsten van sponsoring. Als enige reële mogelijk zien wij echter een contributie verhoging. Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen de plannen worden voorgelegd. Het is aan de ledenvergadering om hierover een besluit te nemen. Voorstel algemene ledenvergadering februari 2009 inzake contributieverhoging naar: Contributie 2009 Senioren 155,00 Senioren kennismakingslid 8,00 p/maand (beperkte rechten) Jeugd 80,00 (beperkte rechten) 55+ leden 93,00 (beperkte rechten) Studentenleden (in bezit van OV kaart) 80,00 (geen beperkte rechten) Statiegeld vrijwilligers 20,00 (terugverdienen per dienst 10,00) Iedereen met een automatische machtiging krijgt op bovenstaande contributie 5,00 korting. Bert Robberegt Penningmeester

6 Ledenadministratie Ledenaantallen per 10 januari Soort lid M V Aantal 55+ lid Jeugd Senior Student leden Slapend lid Totaal Pas verloren / aanvraag vervangende KNLTB pas Voor een vervangende KNLTB pas moeten helaas administratiekosten in rekening worden gebracht, deze bedragen thans 10,00 per pas. Deze kosten worden bij een eerstvolgend incasso afgeschreven indien u een vervangende pas heeft ontvangen. Opzegging lidmaatschap Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u dit schriftelijk of per op te zeggen bij de ledenadministratie Mocht u na 15 december 2008 maar vóór 01 februari 2009 hebben opgezegd dan moeten wij de bondscontributie over 2009 en administratiekosten in rekening brengen zijnde 25,00. Als u na 01 februari opzegt dan bent u de contributie over 2009 in zijn geheel verschuldigd. Studentenleden Leden die gebruik willen maken van het studentenlidmaatschap worden verzocht om dit z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie, met een kopie van de Ov-studentenkaart. Uitreiking spelerspasjes. Op zaterdag 21 maart, van 10:00 uur tot 13:00 uur, kunnen de KNLTB spelerspasjes 2009 in de kantine worden afgehaald. Ik wil een ieder verzoeken dit ook daadwerkelijk te doen. De ervaring leert ons, dat niet opgehaalde pasjes zoek kunnen raken en dat deze opnieuw bij de KNLTB moeten worden aangevraagd. Dit kost mij onnodig veel tijd en het treft u in de beurs, 10,00 per spelerspas, omdat de tennisbond voor deze (her)productie de vereniging een rekening stuurt. Laat het spelerspasje desnoods door een ander ophalen!! Pasfoto Leden die competitie spelen zijn verplicht om een pasfoto op het spelerspasje te hebben. Heb je nog geen pasfoto op je spelerspas staan, stuur dan voor 15 februari een pasfoto naar de ledenadministratie. Vermeld achterop de pasfoto naam en bondsnummer. Of kom zondag 08 februari, tussen 12:00 uur en 13:00 uur, naar de kantine waar dan de mogelijk is om een pasfoto te laten maken. Ook leden die geen competitie spelen kunnen op deze dag naar de kantine komen om een pasfoto te laten maken. Ledenadministratie, Willy Berends

7 Afscheid als penningmeester Na 15 jaar penningmeester geweest te zijn draag ik mijn functie over aan Bert Robberegt. Op de ledenvergadering in 2008 is Bert al benoemd maar afgesproken was dat ik dit jaar nog de zaken netjes zal afronden. Het financiële beleid en de verantwoording over het jaar 2008 draag ik dan ook volledig en zal ik a.s. ledenvergadering kunnen toelichten. Er is veel gebeurd vanaf 1993 tot heden. De uitbreiding van baan 5 en 6 in 1997 en de overgang van gravel in 2002 staan mij nog helder voor de geest. Veel besprekingen met Gemeente/ Bank enz. om dit te realiseren. Op de afgelopen 15 jaar kan ik met tevredenheid terug kijken. Vele jaren hadden we een wachtlijst waardoor de contributie-inkomsten volledig waren. Ook ontvingen we meer inkomsten uit de kantine doordat we het hele jaar omzet konden genereren door het kunstgras. Vele jaren konden daarom met een positief saldo worden afgesloten. In 1993 hadden we een vermogen van NLG (EUR ) Per hebben we een vermogen van Dit vermogen staat garant voor een stabiele financiële positie van onze club. Als bestuur met wisselende bezettingen en alle vrijwilligers hebben we veel bereikt! Trots mogen we hierop daarom wel zijn. Wel moeten we waken voor de toekomst. Consolideren in een financiële crisis heet dat. Het leden aantal is thans 20% minder dan in Gelukkig kunnen we veel opvangen omdat onze rentelasten flink zijn gedaald doordat we lineair zijn gaan aflossen vanaf De contributie kon daarom op een laag peil blijven en ook de prijzen in de kantine zijn uitermate redelijk te noemen. Aangezien de Gemeente Zutphen niet meer bereid is om net als de voormalige Gemeente Warnsveld subsidie te verlenen wordt deze afgebouwd. In 2009 ontvangen we voor het laatst subsidie, welke nog maar 1/3 is van wat vroeger ontvangen werd. De samenvoeging met Zutphen kost ons dus helaas wel wat. Ook gaan andere kosten aanzienlijk omhoog. Een contributieverhoging kan dus helaas niet uitblijven, willen we als vereniging gezond blijven. Ook zijn er mooie plannen om ons clubgebouw te faseliften. Deze investeringen en de daarbij behorende afschrijvingen zullen moeten worden opgebracht. Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen de plannen worden voorgelegd. Het financiële verslag over 2008 zal ik in een apart hoofdstuk behandelen. Rest mij nog om iedereen (alle vrijwilligers/bestuursleden/commissieleden) te bedanken voor de samenwerking. Ik hoop dat mijn opvolger Bert Robberegt dit zelfde vertrouwen krijgt en wens hem heel veel succes toe bij het beheren van de penningen van TCW. Ruud Hoenderdos TCW - Doe Mee TOERNOOI Pardon? We lichten het toe (voorzover het voorwoord al niet duidelijk genoeg was). Vanuit het idee dat TCW nieuwe senior-leden kan plaatsen (op dit moment is er immers geen wachtlijst), alsmede soort soort zoekt (en wie zoekt vindt) gaan we als TCW-ers op zondag 1 maart 2009 vanaf uur samen met een door jezelf daartoe uitgenodigde, de baan op om een bal te slaan. Kennismaken met TCW en met andere leden is het middel waarmee we beogen nieuwe leden te scoren. De tennisopzet zal hetzelfde zijn als op een racketavond. Kortom, vraag die collega, straatgeno(o)t(e), kennis Maak hem/haar lekker voor tennis/tcw, een club waar je tot op hoge leeftijd actief en plezierig kunt tennissen Opgeven kan tot zaterdag 28 februari bij Rene Arends. adres; Kosten; 2,50 euro pp Tot zondag 1 maart Ad van der Zandt, voorzitter TCW, Rene Arends, voorzitter Technische Commissie, Willy Berends, ledenadministratie.

8 Agenda voor de algemene ledenvergadering van TC Welgelegen op dinsdag 24 februari om uur in het clubhuis 1. Opening 1 e vergadering 2. Vaststellen van het aantal aanwezigen. Indien het aantal aanwezige stemgerechtigde leden minder is dan 1/5 van het totale aantal stemgerechtigde leden zal de vergadering moeten worden gesloten en wordt om uur een tweede algemene vergadering gehouden. 3. Bestuursverkiezing Alle bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar (René?) 4. Mededelingen verbouw kantine (puur informatief) 5. Ingekomen stukken 6. Notulen van de ledenvergadering van 19 februari Bespreking jaarverslag Bespreking financieel verslag Verslag van de kascommissie a: Decharge verlenen aan de penningmeester b: Verkiezing kascommissie 10. Begroting Wat verder ter tafel komt Eventuele punten minimaal 1 week van tevoren doorgeven aan de voorzitter 12. Rondvraag 13. Sluiting Agenda voor de algemene ledenvergadering van TC Welgelegen op dinsdag 24 februari om uur in het clubhuis 1. Opening 2 e vergadering 2. Zie punten 3 t/m 13 van de agenda van de ALV d.d. 24 februari 2009 aanvang uur.

9 Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 februari 2008 Aanwezig: Afmeldingen: 45 leden (incl. bestuur) Koos Hollander, Anneke Vergeer, Carin Bobbink, Petra Hiddink, Andries Boekholt, Marieke van Reen 1. Opening Jan opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststellen van het aantal aanwezigen Er zijn niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig. De volgende vergadering zal om uur beginnen, daarmee sluit Jan de vergadering. 1. Opening Jan opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststellen van het aantal aanwezigen Is niet meer van toepassing. 3. Bestuursverkiezing Iedere functie is voor 3 jaar en na die 3 jaar herkiesbaar. Alleen de voorzitter is in naam gekozen. Voorzitter TC, Rene Arends, aftredend en herkiesbaar. Rene wordt door de vergadering herkozen. Andries Boekholt is afgetreden. Voorzitter, Jan Mulder, is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Jan geeft aan, dat hij het voorzitterschap het laatste jaar als zeer zwaar heeft ervaren naast zijn studie en er nu echt mee op houdt. Ad van de Zandt stelt zichzelf beschikbaar als voorzitter waarbij aangegeven dat dit effectief wordt per Ad wordt door de vergadering gekozen. Voorzitter jeugdcommissie, vacature. Afgelopen jaar als ad interim ingevuld door Patrick Aldus waarvoor veel dank. Het bestuur heeft Ron van Beek bereid gevonden voor deze functie. Ron doet al een tijdje mee. Ron wordt door de vergadering gekozen. Penningmeester, aftredend. Het bestuur heeft Bert Robberegt bereid gevonden om vanaf invulling te geven aan het penningmeesterschap. Ruud zal tot die tijd aanblijven en daarna Bert inwerken en ondersteunen. Bert wordt door de vergadering gekozen. Secretaris, vacature. Marieke heeft vorig jaar al te kennen gegeven te stoppen. Er is lang gezocht en uiteindelijk dichtbij gevonden: Petra Hiddink. Petra wordt door de vergadering gekozen. De ledenadministratie zal worden gedaan door Willy Berends. Maarten Hamming en Bert Arends zullen de sponsorcommissie blijven doen. 4. Mededelingen Jan geeft een uitgebreid relaas over de verschillende fantastische kwaliteiten van alle vrijwilligers bij de vereniging. Als een vrijwilliger een bijzondere bijdrage heeft geleverd kan dit worden beloond. Het bestuur stelt de volgende personen voor als Lid van Verdienste: o Peter Borninkhof wegens zijn grote en langdurige bijdrage aan de TC. o Andries Boekholt wegens zijn langdurige functie als ledenadministratie. o Harry Kuiper wegens zijn langdurige steun en bijdrage in de baancommissie De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Allen ontvangen uit handen van Jan een bos bloemen en een oorkonde. Wegens zijn grote betrokkenheid en langdurige en intensieve bijdrage in het bestuur, draagt het bestuur als Erelid voor: Ruud Hoenderdos. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Ruud ontvangt, compleet verrast, uit handen van Jan een bos bloemen en een oorkonde. Ruud richt vervolgens het woord tot de vergadering en draagt, namens het bestuur, Jan Mulder voor het Lid van Verdienste wegens zijn toewijding en langdurige betrokkenheid als voorzitter. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Jan ontvangt uit handen van Ruud een bos bloemen en een oorkonde Er worden dit jaar weer Open Dagen gehouden en wel op: o Woensdagmiddag 19 maart voor de jeugd o Donderdagavond 20 en 27 maart voor de senioren. Joop geeft een toelichting op de plannen van de kantine. De bedoeling is om de kantine een beetje op te knappen : o Plafond eruit?, binnenmuren verven en andere opstelling met tafeltjes. Als de ideeën zijn uitgewerkt volgt verdere toelichting.

10 5. Ingekomen stukken Geen. 6. Notulen van de ledenvergadering Er zijn geen opmerkingen. Daarmee is het verslag vastgesteld. 7. Bespreking Jaarverslag 2007 Jan geeft een toelichting op de jaarverslagen. De vergadering gaat akkoord met de verslagen, waarmee ze zijn vastgesteld. 8. Verslag kascommissie A. Decharge verlenen aan de penningmeester Geert van der Ende en Marius Wassink hebben de boeken bij Ruud gecontroleerd. Zij waren unaniem van mening, dat het er keurig uit zag en stelde voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat daarmee akkoord. B. Verkiezing van de kascommissie Geert van der Ende en Rob Kampman zijn benoemd tot lid van de kascommissie. Bert Robberegt kan geen reserve meer zijn aangezien hij vanaf penningmeester zal zijn. Ron van t Hul zal optreden als reserve. 9. Bespreking financieel jaarverslag 2007 Ruud geeft een uitgebreide toelichting op het overzicht dat is uitgereikt bij binnenkomst. 10. Begroting 2008 Ruud geeft een toelichting op de begroting. Het is een hele puzzel geworden, omdat het ledenaantal is gedaald. Daarentegen is ook de afschrijving op de banen sterk afgenomen waardoor de contributie niet hoeft te worden verhoogd. Vraag: hoe wordt de op termijn vervanging van de banen financieel gezien? o Er is een reservering van 3000,= per jaar maar dat is alleen voor onderhoud en niet toereikend voor volledige vervanging. Bij vervanging zou dan (opnieuw) geleend moeten worden. Vraag: waarom nu niet extra reserveren? o Dan moeten de huidige leden investeren voor de toekomstige leden en de vraag is of dit verlangd kan worden. Verdere kanttekeningen van de penningmeester: o o o We hebben een gezonde jaarrekening Er is een liquiditeitsoverschot bij de bank De banen kunnen ook verspreid worden vervangen hetgeen de investering verlaagd. 11. Wat verder ter tafel komt Er zijn geen vragen ingediend. Jan geeft een afscheidsspeech en blikt terug op het verleden. 12. Rondvraag Sander Scholten vraagt of er nog budget is voor een nieuwe microfoon. Ruud bevestigt dit en geeft aan dat hieraan gewerkt wordt. Hans ten Bosch vraagt wat het bestuur denkt van de reacties die zijn geplaatst op de website met betrekking tot de competitie-indeling. Hans geeft aan dat de website voor iedereen (dus ook niet-leden) zichtbaar is en geen goed visitekaartje is voor de club. Jan geeft aan dit mee te nemen naar het bestuur en hier later op terug te komen (in de Topspin). Hierbij speelt het besef van normen en waarden jegens elkaar een belangrijke rol. Rob Kampman vraagt het bestuur naar de mening omtrent het aantal leden van een competitieteam. Hij spreekt zijn wens uit voor een maximum van 4 en een reservelijst voor noodgevallen. Nu zit hij in een team van 8 personen waarbij er dus erg weinig gespeeld kan worden. Hij wordt bijgevallen door Atie de Geus die ook in het team zit. Rob zal zijn wens in de mail richting het bestuur zetten. Aandachtspunt hierbij is tevens de competitiebijdrage. Rob vraagt of de competitie-bijdrage naar beneden kan indien er meer dan 6 personen in het team zitten. Deze kan bij meer dan 6 personen worden gematigd. Ron van t Hul vraagt daarbij hoe wordt omgegaan indien er teveel aanmeldingen zijn? Jan Mulder geeft aan dat het bestuur zich zal beraden en hier op terug zal komen (onder andere tijdens de competitieavond). 13. Sluiting Jan bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om uur

11 Op vertoon van ledenpas 10% korting op alle tennisartikelen m.u.v. aanbiedingen. Competitieteams krijgen bij aanschaf van teamkleding, op vertoon van ledenpas, 25% korting.

12 Een aantal nieuwe gezichten verscheen ten tonele. Per 2008 werd Wieger Dijkstra onze tennistrainer. Jaarverslag 2008 Daarna(ast) waren er in het bestuur wat wisselingen. Al langer was bekend dat een aantal mensen (op termijn) zou gaan stoppen en is vervolgens dan ook uitgekeken naar opvolgers. Daarbij kon enerzijds niet over 1 nacht ijs worden gegaan, maar is anderzijds wel het beoogde resultaat bereikt. Ron van Beek nam het voorzitterschap van de jeugdafdeling formeel/officieel op zich (nadat hij daar najaar 2007 feitelijk al begonnen was); Bert Robberegt bleek bereid het penningmeesterschap over te nemen en vlak voor de ALV 2008 bleek Petra Hiddink het secretariaat op zich te nemen. Ook was er een wisseling van voorzitter (voor die functie had ik mij al geruime tijd eerder bereid verklaard) en dat betekende dat TC Welgelegen dit jaar een nieuwe kapitein aan het roer kreeg bracht dus een in meerderheid (4/7) nieuw bestuur. Ondanks het voorgevoel dat het erg moeilijk zou worden om opvolgers te vinden waren er gelukkig voldoende leden om de kar te (gaan) trekken en dat is alleen maar geweldig fijn! Een aantal vrijwilligers zijn tijdens de ledenvergadering extra in het zonnetje gezet gezien de lange tijd en/of bijzondere kwaliteit waarin c.q. waarmee zij zich hebben ingezet voor de vereniging. Tot Leden van Verdienste werden benoemd: Harry Kuijpers, Andries Boekholt, Peter Borninkhof en Jan Mulder. Een speciale benoeming betrof Ruud Hoenderdos die als Lid van Verdienste nu benoemd werd tot Erelid. Ondanks zijn voornemen per ledenvergadering te stoppen ging hij toch nog weer door tot de functiewisseling volledig zou zijn. Grote complimenten voor allen! 2008 bleek een venijnig eind te kennen doordat 24/12/08 Maarten Hamming, lid van de sponsorcommissie, totaal onverwacht overleed. Mijn eerste zeven maanden als voorzitter heb ik ervaren als boeiend, waarbij ik me gelukkig prijs in een goed lopende vereniging te opereren en me omringd te weten met betrokken goedwillende medevrijwilligers met een gezond TCW-hart (en ook nog op de goede plaats!). Eenieder daarvoor uiteraard hartelijk dank!! Uiteraard vertrouw ik erop dat deze complimenteuze constatering niet zal (en al helemaal niet moge!) leiden tot zelfgenoegzaamheid. Lauweren waarop gerust wordt, zakken immers in!!! In het vertrouwen in een goed 2009, Ad van der Zandt, voorzitter N.B.: Dit jaarverslag betreft een coproductie van Jan Mulder (tot 1/6/08 voorzitter) en Ad van der Zandt (vanaf 1/6/08 voorzitter). Financieel verslag 2008 Op de a.s. ledenvergadering zal uitgebreid verantwoording afleggen over het financiële beheer over het jaar Momenteel zijn de jaarstukken in concept gereed. We gingen bij de begroting uit van een positief resultaat van bijna Ik kan al meedelen dat het resultaat net de 3000 heeft overschreden. We mogen dus niet klagen. Enkele in het oog vallende tegenvallers waren verminderde subsidie van de Gemeente Zutphen, extra onderhoud en reparaties lichtinstallatie, voor het overige kleinere overschrijdingen. Enkele in het oog springende meevallers waren de netto/opbrengst van de kantine, de sponsorinkomsten, de meevallende energielasten. Al met al een positieve jaarafsluiting. Wel moet een waarschuwing worden gegeven naar de komende jaren. De energielasten zullen behoorlijk gaan oplopen het 1 e halfjaar wordt door de energiemaatschappijen de `hoofdprijs`in rekening gebracht. De kosten nemen toe en de subsidie is in 2009 nog maar 1/3 van de subsidie in 2007 en na 2009 ontvangen we helemaal geen subsidie meer! Gelukkig nemen de rentelasten ook af doordat er vanuit de afschrijvingen flink is en wordt afgelost. Een contributieverhoging zal m.i. noodzakelijk zijn om de financiën op orde te houden. Ruud Hoenderdos

13 Jaarverslag beheers(= exploitatie & onderhouds)commissie Ook 2008 is weer op zijn einde. Net als vorig jaar hebben we met de baancommissie minder werkzaamheden kunnen ondernemen, door alle toernooien, clubactiviteiten etc. Er zijn hierdoor niet veel veranderingen geweest qua onderhoudswerkzaamheden. Wel is de verlichting van baan 5 en 6 vervangen met nieuwe lichtkappen met een goed resultaat aan licht! Met de kantinecommissie hebben we dit jaar voor het eerst tijdens de competitie en toernooien patat, slaatjes en ballen gehakt verkocht. Dit is ingekocht bij cafetaria MIDI en dit is door de teams zo wel uit als thuis goed bevallen. De omzet van de kantine was goed dit jaar. Verder is er een inbraakpoging geweest in onze kantine tijdens de zomervakantie. Gelukkig voor ons ging het inbraakalarm af. De schade was beperkt gebleven met dank aan onze buren die ons op tijd inlichtte over de inbraakpoging. We gaan er vanuit ook komend jaar - net zoals alle andere jaren - weer goed samen te werken met alle commissies van onze tennisclub TC Welgelegen. Groeten, Joop Scholten. Jaarverslag Technische Commissie 2008 En weer is er een tennisjaar voorbij gegaan ligt inmiddels al weer achter ons. Tijd dus voor een terugblik over het afgelopen jaar in de vorm van wat hebben we ook al weer gedaan; De twee open toernooien (in maart en juni) Onze clubkampioenschappen: eerst de mix, later in het jaar de enkels en de dubbels De diverse KNLTB competities, Nacht van TC Welgelegen Bokkendag Racketavonden Wintercompetitie donderdag Wintercompetitie zondag

14 Op dit moment lopen de beide wintercompetities nog. De wintercompetitie op de zondag was een succes en hebben we uitgebreid met de toevoeging van mixdubbels. Bijkomstigheid is dat we nu nagenoeg allemaal tegelijk op de baan staan en het na afloop ook weer iets gezelliger is in de kantine. De bewijzen voor al deze bovengenoemde happenings zijn terug te vinden op de TC site onder de kop foto s. Fotograven, dank hiervoor. Langs deze weg wil ik Cindy en Karla bedanken voor hun inzet en werkzaamheden voor de technische commissie, zij zijn bij ons gestopt, maar wel behouden als vrijwilliger voor onze vereniging. Ze zijn beiden overgestapt naar de beheerscommissie, meer precies het exploitatie gedeelte daarvan. Nieuw verwelkomen we in de TC Rob Jansen en Sander Ridder. Als toegift: wij stappen als vereniging en daarmee gemoeide commissies(tc en JC) over op Hiermee kun je je via de computer/internet inschrijven voor diverse (open) toernooien. Voorheen maakten wij jarenlang gebruik van het Jotoplan maar op aandringen en wensen van velen zijn ook wij overgestapt. Het betreft hier een computer ondersteuningsprogramma voor de organisatie tijdens toernooien. We schijnen nu nog beter bereikbaar te worden en makkelijker te vinden op internet. Hiermee hopen we dus nog meer mensen te trekken voor onze toernooien in maart en juni, m.n. van buiten onze vereniging. Dit betreft overigens een vraag/taak die Sander op zich heeft genomen: hoe trekken we nog meer mensen van buiten richting onze toernooien? Verder gaan we nog bekijken of we de clubkampioenschappen iets anders in kunnen kleden maar dit volgt nog. Met vriendelijke groet en namens de Technische Commissie, Rene Arends. Jaarverslag Jeugdcommissie In de jeugdcommissie is eind 2007 Ron van Beek toegetreden als voorzitter en heeft het stokje overgenomen van Patrick Aldus die de JC heeft verlaten. Halverwege 2008 heeft ook Peter Jansen na een flink aantal jaren de JC verlaten. Imke Brinckerhof is begin 2008 de JC komen versterken. De jeugdcommissie bestaat nu uit Ron van Beek (vz), Heidi Berends, Muriël ten Bosch, Wouter ten Bosch, Imke Brinckerhof, Joyce Kok en Ilona van Zuilekom (coördinator jeugdlessen). Het begin van 2008 stond in het teken van afscheid van Erwin Mekers als trainer die is vervangen door Wieger Dijkstra, geen onbekende van de vereniging. Wieger heeft in het verleden al stage gelopen bij de club via Erwin. Dit eerste jaar van Wieger stond in het teken van inwerken, positie binnen de club bepalen, aantal cursisten vergroten en gewoonweg aan elkaar wennen. Ik kan gelukkig melden dat dit prima is gelukt en dat we zeer tevreden zijn en dat we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Uiteraard is er regelmatig overleg gevoerd met Wieger over het wel en wee. In het

15 najaar van 2008 zijn er 2 discussie-avonden georganiseerd met de selectie-a jeugd met betrekking tot de trainer en de plus- en verbeterpunten. In 2008 heeft de JC alle onderdelen van de clubkampioenschappen gezamenlijk georganiseerd verspreid over 2 weken in de maand juni. Achteraf heeft dit het deelnemersaantal niet bevorderd. Daarnaast viel een week samen met toernooien in de buurt waardoor velen voor het toernooi kozen en niet voor de clubkampioenschappen. Het open toernooi is gehouden in de eerste week van september Door te weinig deelname kon onverhoopt het verbonden K5-toernooi niet doorgaan waardoor alleen een open toernooi over bleef. Dit laatste in tegenstelling tot andere toernooien in de buurt die niet doorgingen (LTC, de Stoven). Als klap op de vuurpijl organiseerde de JC het jeugdkamp van 4 tm 6 juli in de Veldhof in Kring van Dorth. De deelname van groots en zo ook het plezier. De JC is bij de organisatie ondersteund door een 4-tal enthousiaste jongelui buiten de JC. In de topspin nr 4 van 2008 is uitvoerig verslag van dit leuke kamp gedaan. Al met al was het voor mij als voorzitter ook even wennen maar vond ik het een leuk jaar. Belangrijk voor mij is te merken dat er enthousiaste jeugd is en daar doen we het uiteindelijk voor. Namens de jeugdcommissie, Ron van Beek Van de Sponsorcommissie Dit jaar zijn we begonnen met de activiteiten van de sponsorcommissie. We hebben de zaken op een rijtje gezet. Administratief hebben we meer duidelijkheid gekregen in de contracten die er waren gesloten met diverse sponsoren. Van een aantal was de duur van het contract reeds verlopen. Gelukkig hebben we met het overgrote deel opnieuw meerjarige contracten kunnen sluiten. Ook zijn we in onderhandeling met enkele mogelijke sponsoren. Dat het voor elkaar maken van een overeenkomst vaak een kwestie van lange adem is, is ons dit jaar wel gebleken. Helaas zijn er ook een paar sponsoren gestopt. Gelukkig hebben we ook al weer met vijf nieuwe sponsoren meerjarige contracten kunnen sluiten te weten: Bulten Techniek, Vorden, Autorijschool Voskamp, Warnsveld Bas Rijenga bouwprojecten, Warnsveld Chr Althoff Schilderwerken, Zutphen De Hypotheker, Zutphen We zijn blij met deze nieuwe sponsoren. De inkomsten die binnen komen uit de sponsoring is een welkome aanvulling voor de verenigingskas. Hierdoor kunnen bepaalde activiteiten (vooral voor de jeugd) makkelijker gerealiseerd worden. We gaan het nieuwe seizoen opnieuw de boer op. Onder andere willen we ons eens gaan richten op het nieuwe winkelcentrum in Leesten. Wij zijn natuurlijk erg blij als de leden met ons mee willen denken. Weet je een mogelijke sponsor die wel wat wil doen, bel ons dan. Wij gaan dan proberen zaken te doen. De sponsorcommissie Maarten Hamming en Bert Arends. Warnsveld, december 2008.

16 Koop bij onze adverteerders zij steunen TC Welgelegen. SEGERS Riool- en huis ontstoppingsbedrijf Rioolonderzoek met TV camera Putten opzoeken met detector 7 dagen per week Dambroek 23, Baak (0575) IJzer - en Metaalhandel Zutphen B.V. Hermesweg BR Zutphen Hoveniersbedrijf B. Klooken Tweewielers Jan Timmerman Rijksstraatweg AH Warnsveld tel Voor al uw tuinaanleg en onderhoud. Beplanting, vijvers, schuttingen en sierbestrating Onderdelen Inruil Reparatie Kerkhofweg 10, Warnsveld (0575) (0575)

17 En DRUK dat het was.. en GEZELLIG. Op 2 januari in het clubhuis van Welgelegen op de 55 + bijeenkomst t.g.v. de jaarwisseling op onze eigen (tennis)vrijdag. De feestcommissie had gezegd vanaf twee uur, maar de meeste aanwezigen dachten waarschijnlijk dat ze het kaartje in moesten leveren, want om twee uur zat de tent al voor de helft vol. Tien over twee hadden zich in de gezellig versierde kantine al ruim 60 enthousiastelingen, al dan niet met aanhang, verzameld rond de, met oliebollen en met slagroom - dan wel chocolade soesjes gevulde, tafels en kon het feest met koffie - beginnen. Men had elkaar na vier dagen - want vorig jaar maandag hadden onder een strak blauwe hemel bij min 5 graden een aantal winterharde figuren (waarvan 1 in de korte broek) nog getennist, blijkbaar veel te vertellen. Een reden voor onze spreekstalmeester om uur luid bellend in te grijpen bij het binnenschrijden van onze speciale gasten samen goed voor ruim 165 jaar fiets-, tennis- en veel andere vreugden. Zij, Tonnie en Jan den Hartog dus, kregen het privilége om hun beste wensen voor 2009 via de spreekstalmeester luid en duidelijk aan de 63 aanwezigen over te laten brengen. Applaus. Daarna trachtte onze bijna jongste (Joke) met weliswaar de jongste echtgenoot, mis/ge-bruik makend van de feestvreugde stiekem binnen te sluipen, maar dat mislukte. De bel was nog net hoorbaar, waarna ik iets meende te horen van verslapen? Ja, samen net 123 jaar en dan Kerstvakantie. Helaas, de rest ging verloren in het feestgedruis. Die bel speelde trouwens een grote rol in het geheel, want even later veerde de menigte weer op. De spreekstalmeester had gesproken: De bar is open. De sprint werd gewonnen door een dame en daarmee was de emancipatie dus definitief bevestigd. Vanaf de verlossende aankondiging van het barpersoneel kwamen ook de jongen en de meisjes van de catering volop in actie. Voor mij een vreselijk moment, want juist voor mijn vertrek richting Warnsveld, leerde een blik in de brievenbus, dat de Weightwatchers mij goedbedoelt wezen op een mogelijk overgewicht. Maar de smekende blikken van de mensen met de schalen, die uren in de keuken hadden doorgebracht maakten mij zwak. Ontzettend zwak. Voorafgegaan door de schaal met goede voornemens, waarop druiven, paprika, komkommer en meer gevarieerd groenvoer was de stroom niet meer te stuiten. Te veel om op te noemen. Misschien mag ik een uitzondering maken voor de primeur van de milieuvriendelijke eieren, want daar zaten ook groene bij. Kortom, ik kan geen weegschaal meer zien. Ik kreeg geen kans om daar lang bij stil te staan, want wederom luidde de bel en voor elke tennisser is dat geluid onverbiddelijk. Aat, onze cateringmanager, inkoper, tuinman en penningmeester voor vrolijke en minder vrolijke aangelegenheden, nam, zwaaiend met een indrukwekkende bos bloemen, het woord. Hij bood, namens ons allen, de welverdiende bloemen aan Tonnie en Jan aan, die een punt hebben gezet achter zowel hun lange tennis- als de lief-en-leed activiteiten. Dat alles onder een, bijna ovationeel, applaus van de dankbare kantine. Jammer, maar blijkbaar komt aan alles een eind. Ik had nog iets geprobeerd met een actie onder het mom van Geef een oudje het beslissende douwtje maar hun besluit stond vast. Tonnie en Jan, bedankt, het was mooi met jullie. Nog veel gezonde jaren gewenst en jaja, ze gaan weer- voor straks Grüss Gott und die Sonne im Altmühltal! en zoals Aat het treffend zei: Kom nog s an! Terwijl ik mijn aandacht trachtte te verdelen tussen de grote, levensopvrolijkende, mogelijkheden van een staaroperatie aan mijn linkerzijde en het op de juiste wijze instellen van je gehoorapparaat aan de rechterkant, luidde zo rond half vijf de bel opnieuw. Hoewel de stemming tegen het randje van de polonaise aan zat, meende ik toch een wat droeve galm te horen. De grootverbruikers voelden de bui al hangen en schrokken op, toen de nu duidelijk vermoeide stem van de spreekstalmeester op een toon die geen weerstand duldde, het onherroepelijke aankondigde. Laatste ronde!. Voor mij het moment om als afsluiting de titelrol weer te geven met de namen van de fantastische medewerkers aan dit geweldige festijn. Oliebollen, kwaliteit als vanouds, Jo van Gerrit. Aankleding en inrichting kantine, in alfabetische volgorde: Ab, Hermien, Pim en Waander. Hapjes en bediening: Piet, Tineke, Wil Schepers, Wil (uit Vorden, Hengelo, nu Zutphen.) De natte jongens: Ab, Pim en Waander. Inkoop en advies: Aat Op de Nieuwjaarsbijeenkomst hebben wij de weergoden waarschijnlijk te intensief geprezen voor het feit, dat er op de maandag- en vrijdagmorgen vrijwel altijd getennist kon worden onder goede omstandigheden. Want laat nu uitgerekend in de zondagnacht voor de eerste tennismorgen van 2009 op 4 januari sneeuw worden voorspeld met daarna aanhoudende vorst. Dat bracht mij op het onzalig lijkende idee om een tiental

18 willekeurige, op dat moment zeer goed geluimde, mannen te vragen op die maandag onder alle omstandigheden naar de baan te komen oftewel tennissen dan wel sneeuw ruimen. De sneeuw kwam s nachts de 10 mannen s morgens ook!! Gesteund, verzorgt en aangemoedigd door drie dames begon de prachtige wintersportklus. Onder het motto: De rest moet naar school en kantoor, dus gaan wij er voor. Er waren na een wat aarzelend begin nog wat verzoekjes voor bordjes op de rug: Geen taakstraf, maar vrijwilligerswerk! maar verder liep het als een trein. Half tien was baan 1 schoon en konden we de jarige Reinie bij een koesterend zonnetje onder de staalblauwe hemel een uniek tennispartijtje met Jo aanbieden. Prachtig. Uiteraard werd ook de traktatie bij de koffie door de sneeuwruimers erg gewaardeerd. Kwart voor twaalf waren alle banen vrijwel sneeuwvrij en de sneeuwruimers nat, moe, maar zeer tevreden. Prima sfeertje. Hopelijk kunnen de weergoden ons verzet waarderen en blijft het droog. (Nu bij het tikken van deze regels, bleek onze wens niet in vervulling te gaan want tussentijdse dooi en nog een laagje sneeuw dwong de baancommissaris om de netten te laten zakken en werden we veroordeeld tot een schaatsvrijdag.) Dat gebeurde dus allemaal al in het kersverse 2009, het jaar waarvan wij intens hopen, dat de lief-en-leed pot ongebruikt mag blijven. Gladheid aan het einde van 2008 bracht op de onwetende baan de onheilstijding, dat Berry bij de rotonde was gevallen en per ambulance naar het ziekenhuis was gebracht en daar verbleef tot ver in de middag vergezeld door Jo (van Gerrit)D. Daar bleek na lang wachten dat de elleboog uit de kom was geschoten, een uiterst pijnlijke blessure. Uiteindelijk werd het gips, maar dat was er gelukkig 2 januari al weer af, zoals we hebben kunnen zien en we verwachten een spoedige terugkeer. Na het ongeval heeft Gerrit, kou-kleumend nog uren het verkeer ter plekke gewezen op de gevaarlijke gladheid en zo waarschijnlijk meer ongelukken voorkomen. Hun geweldige hulp werd de tennismorgen erna met een spontaan applaus beloond en in gedachten overhandigden we de medaille voor DE goede daad van Op die morgen hield Riek van Jaap aan een val een pijnlijke knie over, maar ook die blessure is inmiddels genezen. In het afgelopen jaar hadden we natuurlijk ook nog de zangers en zangeressen die vochten om de aandacht van de bezoekers voor de Kerstconcerten. Anneke, Aat en Gé ronselden in de kantine. Ik denk dat Aat de meeste kaarten heeft verkocht, maar ik vond dat Gé, zij het erg ingetogen, wel het mooist heeft gezongen. Dat ingetogen veranderd op slag in uitbundig als ik de verhalen van Gé mag geloven, wanneer de IJsselzangers feest vieren. Bij hun Sinterklaasfeest kwamen maar liefst 20 zwarte Pieten opdraven en dat was dolle pret. Die mochten uiteraard allemaal mee-eten en drinken en aan het eind van de avond mocht iedereen er één mee haar huis nemen. Daar werden ze uiteraard eerst onder de douche gezet en daarna ontspon zich bij het verlaten van de douche of weg naar de slaapkamer (volgens horen/zeggen) het volgende gesprek. Hé, jij bent helemaal geen Piet, jij bent een Petra. En dan merk je het nut van een inburgeringcursus, want het antwoord luidde in gebroken Spaans: Ikke nie Petra, ikke Wil, ikke wil! Maakte ik vorige keer melding van de fotosessie, waarbij iedereen werd gefotografeerd voor het nieuwe pasje als echt lid van de Tennisbond, ditmaal kan ik iets vertellen over de enorme gevolgen daarvan. Elke half uur als het bord met de nieuwe indeling van de banen wordt geplaatst ontstaat er enorme opwinding voor het raam. Kreten als : Weurbinnik?? Dabinniknie!! k Ziemienie! geven aan dat de herkenbaarheid van de konterfeitsels niet groot is en inderdaad lijken vooral de blonde, witharige dan wel grijze spelers allemaal op elkaar. Daar komt nog bij dan sommigen hun tennisbril op hebben en helemaal niets herkennen en dan mopperen, dat ze er wéér uitliggen. Dus worden er stiekem nieuwe foto s op geplakt, dan wel namen op de pasjes geschreven. Dat laatste is wel een voordeel voor degenen, die al die voornamen van de anderen niet meer kunnen onthouden! Tot slot nog even de vermelding, dat we werden vereerd met een (spelend) bezoek van nieuwe voorzitter. Onze wedstrijdleider had een paar jonkies van net 65 jaar tegenover hem gezet en hij kon zich dus uitleven. Later tijdens de koffie raadde Gonnie, die de status van het nieuwe lid (?) niet had herkend, hem aan op een bepaalde avond in de week te gaan spelen met zijn leeftijdsgenoten. Dat was toch veel leuker!? En, beter laat dan nooit, voor rest van 2009 iedereen een goede gezondheid en veel tennisplezier, ook namens De Allemansvriend.

19 De teamindeling voor de competitie 2009 is als volgt: Zaterdag heren 1 Zaterdag heren 2 Zaterdag heren Patrick Aldus Andries Boekholt Jan Gibcus Rene Arends Joop Scholten Luc Vergeer Niklas Eriksson Rolf Coenders Menzo de Muinck Keizer Bas Reijenga Anton Kok Fons Slot Laurens Verbeek Riewert den Hartoog Marcel Maas Paul Brinkerhof Ad Van t Zandt Zaterdag mix 1 Zaterdag mix 2 Zaterdag heren Rob Kampman Petra Hiddink Wilbert Went Willy Kampman Jos Hiddink Sander Ridder Anneke Vergeer Jose Scholten Dolf van der Werff Atie de Geus Willy Berends Peter Borninkhof Gerrit Horst ter Ferry Schopman Frank Lazaroms Zaterdag mix 3 Zaterdag mix 4 Algemeen reserve Hans ten Bosch Robert Klaassen Imke Brinkerhof Marion Nijhuis Durk Dijkstra Heleen Hesselink Agnes ten Bosch Marianne Klaassen Michel Beijer Edward Nijhuis Willemien Brouwers Paula Brands Jeannette Borninkhof Hanny Kok Dicky Arends-Harsmolle Zondag mix 1 Zondag mix 2 Zondag dames 1 Nienke Kampman Wendy van Sloten Muriel ten Bosch Nikkie Schimmel Anne Verveld Carla Menting Verolien Maerman Jurre Verveld Cindy Borninkhof Robin Kampman Thomas Diemel Karla Jurriens Sem Snippe Jorijn Eenkema v. Dijk Bianca Reuvers Zondag heren 1 Zondag heren 2 Zondag heren 3 Wouter ten Bosch Paul Broekhuizen Mike Hazevoet Patrick Aldus Tom Grubben Mike Weijenberg Wieger Dijkstra Jasper Van Laar Joey Bos Sander Scholten Sebastiaan Maerman Maarten Hekkelman Maurice Korenblik Tom Smeitink Michel Koops Rob Fransen Roy Bobbink Zondag heren Wim Spiegelenberg Jaap van der Bunt Gertjan Cornelissen Chris Althoff de Captain is onderstreept

20 Woensdagavond Mix 1 Woensdagavond Mix 2 Monique Bruggink Marieke Stoelinga Ron van Beek Hans van Zuilekom Daphne van Beek Ilona van Zuilekom Bert Robberegt Alfons Booltink Mia Mulder Frans Vos Woensdagavond dames 1 Woensdagavond dames 2 Woensdagavond heren 1 Dorien Onnink Helga Derksen Martin Altena Synthia Veltenaar Jolanda Schat Ap Jurriens Minka Jansen Marien Bakker Arjan Baars Ans Schleedoorn Sandra Tijmans Ruud de Vries Jeanette Jansen Luc Jans Carin Bobbink Donderdag dames bel 1 Donderdag dames bel 2 reserve Willy Ruiterkamp Tonny de Vries-Ransdorp Petra Vos Inge Groot Kormelink Carin Bobbink Gerrie Dijkstra Dorien Onnink Gerry Beijer Minka Jansen Trudy Hekkelman Mimi Jansen Joke Kroneman Inge Groot-Van Pluuren Ans Schleedoorn de Captain is onderstreept Competitiedata 2009 (wijzigingen voorbehouden) Di. Wo. Do. Za. Zo. Zo. wknr distr. land inhalen inhalen* inhalen inhalen inhalen inhalen Zomeravond Gelderland: 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni. Voor de DSS berekeningen zie de website

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier!

Wij wensen u veel leesplezier! Maart 2012 Oprichtingsvergadering: het vaststellen van de statuten 23 november 1972 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.C. De Sanjes is dit speciale jubileumnummer van Matchpoint tot stand gekomen.

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers Voorwoord Uitgelichte artikelen Uitgelicht: Voetbal is Voetbal is oorlog van oud-trainer Rinus Michels is misschien wel de bekendste onzinnige voetbaluitspraak ooit. Voetbal is een spel waarbij 22 gekken

Nadere informatie