Lokale kracht! Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales. Zon op Zeeuwse schooldaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale kracht! Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales. Zon op Zeeuwse schooldaken"

Transcriptie

1 April 2011, nummer 114, jaargang 28 nummer 1, losse nummers 1,15 Comité Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales Zon op Zeeuwse schooldaken Thema ZMf ledenvergadering dinsdag 31 mei a.s.: Lokale kracht!

2 Lokale kracht! Willem de Weert, eindredacteur Wantij. Het vorige nummer had als titel De bakens verzet. De ZMf gaat een andere koers varen. De weerslag daarvan ziet u in deze Wantij. Deels uit noodzaak door bezuinigingen: drie in plaats van vier nummers per jaar, natuurlijk met dezelfde inhoudelijke kwaliteit. Deels uit filosofie: dichter bij de achterban, vertrouwend op lokale kracht. Lokale kracht is tevens het thema van deze Wantij. Welke initiatieven ontplooien Zeeuwen zelf, wat verdient de aandacht of steun van de ZMf? Van slow food, groentetassen, stoere vrouwen, permacultuur, zelf geschapen paradijs, zonnepanelen op het schooldak tot de actie tegen nieuwe kerncentrales. Op de vruchtbare Zeeuwse bodem ontkiemen vele zaden. Colofon April 2011, nummer 114, jaargang 28 nummer 1 Foto voorpagina: Rabarber luidt het begin van het nieuwe groenteseizoen op menig volkstuin in. Op de volkstuin trek je met een omgekeerde zwarte emmer de lente letterlijk uit de grond. Het is een beproefde methode die in Engeland nog steeds in gebruik is, maar die je in Nederland weinig meer ziet. Onder de minibroeikas zonder licht komen de rabarberstelen rozerood de grond uit, met samengebalde bladeren waar de groeikracht vanaf spat. Als de emmer eraf gaat, kleuren de bladeren binnen een dag groen. De stelen zijn zacht van smaak. Met een mespuntje krijt en een uitgeperste sinaasappel is de rabarber een ouderwets culinaire verwenner. Het wantij is de plaats waar stromingen elkaar ontmoeten. Wantij is een uitgave van de ZMf. Het blad verschijnt minimaal drie maal per jaar en wordt naar de leden van de ZMf verstuurd. Lidmaatschap van de ZMf kost 12 per jaar.redactie: Elly Geelhoed (secretariaat), Janneke Donkers, Melissa Ernst (gastredactie),, Peter Maas, en Willem de Weert (eindredactie). Afsluiting kopij voor Wantij nr. 115, jrg. 28, nr. 2: 31 mei Bijdragen kunnen in overleg met het redactiesecretariaat worden ingediend. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel. Plaatsing in dit blad hoeft niet te betekenen dat de vermelde meningen het inzicht van de redactie, het bureau of het bestuur van de ZMf weergeven. Vormgeving: Photographics, Goes. Druk: Zoetewey, Yerseke. Verspreiding: ADZ Vlissingen. Loes de Jong (www.loesdejongfotografie.nl) Fotografie: Robert Beekman (blz. 5) Johnny Beerens (blz. 10 en 11) Justus van den Berg (blz. 16) Loes de Jong (voorpagina en blz. 2) Carol de Kraa (blz. 8) (blz. 14 en 15) Peter Maas (blz. 17 en 20) Bart van der Moeren (blz. 18) Moveo (blz. 12) Ron Ruijten (blz. 7) Geert Roumen (blz. 20) Gert van der Slikke (blz. 3) (blz. 6). Redactiesecretariaat: ZMf, Postbus 334, 4460 AS Goes, Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ Goes, tel. (0113) , fax (0113) Inhoud 2 Lokale kracht! Willem de Weert 3 Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales 5 4Kracht: zelf aan de slag om de wereld duurzamer te maken 7 Stoere vrouwen van Kalkoensprenk Peter Maas 8 Slow Food Zeeland is meer dan lekker eten Willem de Weert 9 Heel Zeeland aan de biologische groente Willem de Weert 10 Zeeland verbeeld Langs de zeekant: Johnny Beerens 12 Samen auto delen in Zeeuws-Vlaanderen 13 Onder de leden: ZMf zoekt achterban op in Zeeuws-Vlaanderen 14 t Duumpje: een eigenwijs vogeltje 15 De Steltkluut: Natuur als hobby? t Is de basis van het leven! 16 Plantaardig: Muurplanten op afbrokkelende kade in Middelburg Justus van den Berg 17 De voorloper Het paradijs schep je zelf Peter Maas 18 Zon op Zeeuwse schooldaken Melissa Ernst 19 Berichten Janneke Donkers 20 De voetafdruk Jacques Roumen Borssele2Nee bundelt verzet tegen nieuwe kerncentrales Kernenergie staat weer volop in de belangstelling. De Zeeuwse energiemaatschappij DELTA en ERH (de voormalige publieke aandeelhouders van Essent N.V.) hebben vergunningen aangevraagd voor nieuwe kerncentrales. Het thema is ook actueel omdat een aantal Japanse kernreactoren door een aardbeving en tsunami zwaar in de problemen is gekomen. Niet één maar vier We gaan te rade bij Thom en Marieke van Riet (vader en dochter), beiden lid van het comité Borssele2Nee. In het comité werkt een aantal lokale, regionale en landelijke organisaties samen om meer kerncentrales in Borssele tegen te gaan. Thom begint met een hartenkreet: Veel mensen denken dat er eventueel één kerncentrale bijkomt. Maar er liggen aanvragen voor twee tot vier nieuwe kernreactoren, met een gezamenlijke capaciteit van 5000 Megawatt. Oftewel ruim tien keer zoveel als nu. Borssele wordt dan een flink nucleair complex. Misschien ook met koeltorens van 170 meter zoals in Doel. Of de Schelde zoveel extra warmte aankan, is maar de vraag. Er zijn ook extra hoogspanningslijnen nodig door Zuid-Beveland. We vragen ons af wat het gevolg is voor de recreatiesector. Marieke wil ook meteen iets kwijt: Als het over kernenergie gaat, hebben mensen het vaak alleen over de kerncentrales zelf. Maar er is sprake van een hele keten, van uraniumwinning tot en met het afvalprobleem. Dat moet allemaal meewegen bij een oordeel over kernenergie. 2 wantij april 2011 wantij april

3 Geen overgang Het is een misverstand dat kernenergie nodig is in de overgangsfase naar volledig duurzame energie. Thom geeft aan dat dit idee om verschillende redenen niet klopt: Allereerst hebben wij zelf de stroom niet nodig, de energie gaat namelijk naar Duitsland. Op het ogenblik zijn we al een nettoexporteur. Volgens planning produceert Nederland in 2016 twee keer zoveel elektriciteit als in 2009, nog zonder de eventuele extra kernenergie. Waarom die Duitse energie hier geproduceerd moet worden? elektriciteit die de beoogde centrales produceren, staat minstens 6000 Megawatt aan warmteverlies. Daar zou je tweederde van de Nederlandse huizen mee kunnen verwarmen, maar de warmte gaat de lucht of de Westerschelde in. Elektriciteit kan je wel over grote afstanden vervoeren, maar warmte niet. Veiligheid Door de problemen in Japan is de veiligheid van kerncentrales helemaal terug op de agenda. Andere Europese landen maken pas op de plaats wat betreft kernenergie, maar Nederland lijkt gewoon door te gaan. Thom van Riet heeft een redelijk vertrouwen in de centrale van Borssele: Maar er kan altijd iets fout gaan, en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Je hebt nooit alles in de hand. Als er zich een catastrofe voordoet kom je waarschijnlijk toch voor verrassingen te staan, zoals we nu in Japan zien. Zo langzamerhand hebben zich al heel wat nucleaire incidenten voorgedaan, van groot tot klein. We vinden het bedenkelijk dat Delta en ERH kiezen voor een nieuwe techniek, die zich nog niet elders op de wereld heeft bewezen. ronde: Als een kind tot tien kan tellen, komt het hier niet vandaan. Kazachstan Een onderdeel van Mariekes reis was een congres in Tanzania, waar mensen uit 12 andere Afrikaanse landen door stralingsdeskundigen werden voorgelicht over de consequenties van uraniumwinning. Heel Afrika wordt op het ogenblik afgestruind op uranium. Het is zaak dat de kennis bij de bevolking hierover toeneemt. Afrika levert op het ogenblik 17% van de totale hoeveelheid uranium. Er wordt ook uranium gewonnen in Canada en Australië; daar zijn de productieomstandigheden beter. Maar ook daar is nog veel op aan te merken. Borssele2Nee heeft DELTA gevraagd waar hun uranium vandaan komt. DELTA zei eerst dat niet te weten, maar inmiddels weet Marieke dat de uranium uit Kazachstan komt. Hoe het er daar aan toegaat hebben we nog niet kunnen achterhalen, maar ik heb er geen hoge verwachting van. Kees en Margo Beekman vinden dat er maatschappelijk veel meer aandacht besteed moet worden aan bewustwording. Ze roepen bijvoorbeeld hun eigen kerk en andere kerken op om de zorg voor de aarde serieus te nemen. Ook de preekstoel is een medium. Omdat de afvalwarmte daar niet meer op de grote rivieren mag worden geloosd, vanwege de ecologische schade. Nieuwe kerncentrales remmen de overstap naar duurzame energie. De miljarden die nodig zijn voor kernenergie kunnen niet geïnvesteerd worden in duurzame energie. Een ander bezwaar is dat kerncentrales helemaal niet flexibel zijn. Ze kunnen niet inspelen op een wisselend aanbod van energie. Als er dan bij overcapaciteit iets moet worden uitgeschakeld, zijn dat bijvoorbeeld de windmolens. Kernenergie is trouwens ook helemaal niet efficiënt. Tegenover de 5000 Megawatt aan 4 Uraniumwinning Een andere problematische kant van kernenergie is de uraniumwinning. Marieke van Riet heeft in opdracht van WISE (World Information Service on Energy) onderzoek gedaan naar de uraniumwinning in Zuid- Afrika. Ze is erg geschrokken van wat ze daar zag: De winning veroorzaakt een enorme vervuiling, met grote gevolgen voor de landbouw, natuur en volksgezondheid. Er liggen grote afvalhopen vlakbij krottenwijken, onder andere in de buurt van Johannesburg. Daar staan dan wel hekken omheen, met hier en daar een bewaker, maar die weet vaak nauwelijks wat radioactiviteit is. Er zwemmen kinderen in meertjes met radioactief vervuild water. Die krijgen gezondheidsklachten. Het gezegde doet daar de Volledig duurzaam Er bestaat brede overeenstemming over de noodzaak om onze energievoorziening volledig duurzaam te maken. Dat betekent meer windmolens, water- en zonnekracht. Duitsland haalt zijn elektriciteit nu al voor 16% uit duurzame bronnen. In Nederland is dat maar 4%, terwijl wij over meer wind- en waterkracht beschikken. Er valt nog veel te winnen door efficiënter met onze energie om te gaan door bijvoorbeeld kleinschalige warmtekrachtcentrales en energiebesparing. Borssele2Nee wil het publiek informeren over kernenergie in het algemeen en over de nieuwe kerncentrales in Zeeland, want er bestaan nog veel misverstanden. Samen met andere partijen zoals WISE en de ZMf zal het comité de juridische weg bewandelen om de vergunningverlening tegen te houden. (met het dossier kernenergie)) Thom en Marieke van Riet. is lid van de Wantijredactie. 4Kracht: zelf aan de slag om de wereld duurzamer te maken Zelf aan de slag gaan om de wereld duurzamer te maken. Samen werken aan bewustwording, maar ook praktische zaken aanpakken. Dat sprak vijf mensen in Goes en omgeving aan en zo ontstond 4Kracht. Het verhaal begint bij Transition Towns, een uit Engeland overgewaaid begrip. Plaatselijk wilden daar mensen de transitie, oftewel de overgang, maken naar een duurzamer leven. Ze wilden vooral minder afhankelijk worden van olie. Nederland kent inmiddels ruim 80 van dergelijke lokale initiatieven, waaronder één rondom Goes. Begin 2010 gingen Willy Dekker, Kees en Margo Beekman, Petra Luteijn en Melissa Ernst samen aan de slag. Ze kozen als naam 4Kracht om aan te geven dat ze samen de wereld meer veerkracht willen geven. De 4 staat voor de elementen zon, zee, wind en land. Inderdaad, heel Zeeuws. wantij april 2011 wantij april Cuba We spraken met Kees Beekman en zijn vrouw Margo. Kees noemt een paar voorbeelden om de noodzaak én de mogelijkheid tot verandering aan te geven: We zijn de piek in de productie van olie en andere grondstoffen al bijna voorbij en zullen wel naar iets anders moeten omzien. Dat zoiets kan, hebben we in Cuba gezien. Toen de Sovjet-Unie in 1990 ophield te bestaan had dat grote effecten op de economie van Cuba. De olie-importen vielen terug met minstens de helft en de voedselimporten met 80%. Het vereiste een enorme omschakeling om bijvoorbeeld wat betreft voedselvoorziening op eigen benen te staan. Maar het lukte de Cubanen. Bewustwording We willen inderdaad de wereld verbeteren, maar dat klinkt wat groot. Dus houden we t dichtbij huis. We proberen hier mensen mee te krijgen. We zijn in Goes en Kapelle begonnen met het vertonen van films, waaronder The Age of Stupid en We feed the World, over waar ons eten vandaan komt. Deze films leverden genoeg stof tot discussie. Bewustwording is de ene poot van onze aanpak. De andere is de praktische.

4 Voetafdruk 4Kracht probeert vooral activiteiten van de grond te krijgen waarmee mensen hun mondiale voetafdruk (zie blz. 20) verkleinen. Kees en Margo hebben zelf een voetafdruk onder het gemiddelde, namelijk 3,4 ha. Op het ogenblik gaat het hen vooral om voeding en energie. Zo werken ze aan twee gebruik van natuurlijke systemen. Verder hebben we ideeën om in de openbare ruimte bomen te planten waarvan je kunt eten, zoals fruitbomen, of zoals de walnoten langs de dijk bij ons huis. Ook zien we in schooltuinen graag meer aandacht voor het telen van ons eigen voedsel. Repair-café Dat de mensen het meest geïnteresseerd zijn in voeding en energie, ziet Margo op de website van 4Kracht. De bezoekers klikken het meest op die onderwerpen. Maandelijks organiseert 4Kracht een café, waar mensen elkaar ontmoeten en ook een actueel thema kan worden behandeld. Bijvoorbeeld de vraag hoe een duurzaam Zeeland er in 2040 uitziet. Er staat ook een repair-café op het programma, waar mensen kunnen langskomen met bijvoorbeeld hun kapotte apparaten, kleding en fietsen. Zodat die na reparatie nog een tijdje meekunnen. Boer zoekt buur Een combinatie van energie en voeding is Boer zoekt buur. De eerste boer, in Schore, wil zijn dak volleggen met zonnepanelen. Voor deze stevige investering zoekt hij samen met 4Kracht mensen in zijn omgeving die dat ook wel willen, maar die er zelf geen geschikt dak voor hebben. Per geïnvesteerd bedrag krijgen ze een aandeel waarmee ze bij deze boer producten kunnen kopen Hart en Ziel Een van de werkgroepen is Hart en Ziel, voor de psychologische kant van de zaak. Wat doet het met mensen als ze zich bewust worden van de uitdagingen van deze tijd? Welke angsten en gevoelens van boosheid, welke hoop en inspiratie drijven ons? is lid van de Wantijredactie. Stoere vrouwen van Kalkoensprenk Wat meteen opvalt als je binnenkomt is het mooie kastje van Gütermanns naaizijde. Verder de sfeervolle gedempte verlichting en een boedhistische tekst aan de muur. Maar zweverig is het hier allerminst. Marleen de Bruine is de energieke motor achter het Klimaatstraatfeest. Naast haar zit Miranda Vermeeren. We zijn in Kalkoensprenk te Vlissingen. Momenteel staan we op de vierde plaats van de meer dan 4000 straten die landelijk meedoen, zegt Marleen met gepaste trots. Je merkt al gauw dat hier een actieve straatvereniging huist. Het is vooral de gezelligheid die de bewoners bindt. Klimaat of milieu zijn niet eens de belangrijkste drijfveren. Marleen: De directe aanleiding was de buitenspeeldag die we in 2009 wilden organiseren. Je gaat op internet zoeken naar ideeën en ondersteuning, ook financieel. Zo kwamen we op het spoor van het Klimaatstraatfeest. Daarmee kon je ondermeer een gevulde boodschappentas winnen en die konden we goed gebruiken. Dan blijkt hoe belangrijk het internet is. Je kunt alles en iedereen bereiken. Peter Maas Acties Om dieper op de website van het Klimaatstraatfeest te komen, moet je inloggen. Alleen als je als straat bent aangemeld kom je verder. Dat is jammer. Je kunt namelijk zien hoe leuk het is om mee te doen. Er zijn allerlei acties waarmee punten verdiend kunnen worden. Die zijn nogal gericht op competitie, maar daarmee ook erg stimulerend, misschien zelfs wel verslavend. Een Guerilla gardening Wat ooit begon met het weghalen van een stoeptegel om daar een paar zonnebloemen te zaaien, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Bewoners pakken gezamenlijk de eigen kale straat aan en leggen op lelijke of vergeten plekken tuintjes aan: een zonnebloem naast een lantaarnpaal, een perkje rondom een elektriciteitshuisje of een wilde wingerd tegen een blinde muur. voorbeeld waaraan de Kalkoensprenk meedeed, is het invoeren van energiegegevens van je eigen huis om je zo bewust te worden van de invloed op het klimaat. Een ander voorbeeld is het invoeren van het kenteken van je auto en dan meteen aflezen wat de bandenspanning moet zijn (goed voor een aanzienlijke benzinebesparing). Er zijn spelletjes, buurtbijeenkomsten, de weggooitest, een nieuwsbrief, de warme truiendag en een energiemiddag voor kinderen. Een niet onbelangrijke actie waar je punten mee kunt scoren: het organiseren van een energieborrel! Teller Miranda: Onze teller staat nu op punten en we zijn er nog niet. Van de 65 huisgezinnen in de straat doen er 18 mee. Het gaat ons ook om de leefbaarheid in de wijk. Zo doen we aan guerilla-gardening middels verplaatsbare bloembakken om de snelheid van het verkeer te verlagen. Daarnaast proberen we de Gemeente Vlissingen enthousiast te krijgen. Ook hebben we meegedaan met de stoere vrouwen die winkeliers verzochten om de deuren te sluiten en zo de warmte binnen te houden. Peter Maas is lid van de Wantijredactie. gemeenschappelijke moestuinen, in Wolphaartsdijk en Nisse, waar getuinierd wordt volgens de principes van permacultuur. Dit is een manier om met de grond om te gaan die heel lang vol te houden is, met optimaal 6 wantij april 2011 wantij april

5 Slow Food Zeeland is meer dan lekker etenwillem de Weert Begin dit jaar is in Zeeland een afdeling (convivium) van Slow Food opgericht. Dat gebeurde bij restaurant Het Lab in Middelburg, onder het genot van een met spek en roggebrood aangeklede stevige erwtensoep, of pastinaaksoep voor de vegetariërs. Eerder hadden de oprichters al bierbrouwerij Emelisse bezocht. Maar Slow Food is niet alleen lekker eten en drinken. Slow Food is ook het zoeken naar biodiversiteit en het stimuleren van de lokale economie. De motieven van de uit Italië afkomstige beweging, die overal ter wereld aanhangers wint, komen sterk overeen met de doelen van de natuur- en milieubeweging. Voorbeelden zijn het prefereren van seizoensgebonden voedsel, lokaal geproduceerd, biologisch, een eerlijke prijs voor de producent en contact met de consument. Worst, kreeft en Zeeuwse Vlegel Slow Food is de tegenhanger van fast food, zegt Carol de Kraa uit Kloetinge, een van de initiatiefnemers van de Zeeuwse afdeling. Zeg nu zelf, van de kip uit de bio-industrie word je toch verdrietig. We willen de kennis over ons voedsel terugbrengen. Weet wat je eet. Wat ligt er echt op je bord? Hoe is het geproduceerd, wat zit erin, hoe is het klaargemaakt, wanneer is het geoogst? Allemaal vragen waar antwoorden op zijn. We willen de eerlijke, pure producten uit de buurt onder de mensen brengen en de lokale producenten steunen. We zijn er voor consument én producent. En natuurlijk voor onszelf: genieten van al dat lekkers op tafel. Vanavond gaan we bijvoorbeeld ambachtelijke worst maken bij slager Wisse in Meliskerke. Ook komt er een workshop over de Zeeuwse Vlegel en zuurdesembrood en staat de opening van het kreeftenseizoen op de agenda. De Oosterscheldekreeft is een product wat aan alle voorwaarden van Slow Food voldoet. Grote belangstelling De jonge afdeling Zeeland heeft volgens Carol over belangstelling niet te klagen. Er is veel interesse voor onze workshops en excursies. We worden voor horecabeurzen gevraagd en door restauranthouders gebeld. Ook de ZMf heeft contact gezocht met ons om deel te nemen aan de Week van de Smaak. Eerlijk gezegd moeten we met onze afdeling eerder op de rem trappen dan gas geven. Willem de Weert is eindredacteur van Wantij. Ard zoekt verbreding van het bedrijf, bijvoorbeeld met kookworkshops in de schuur. Laatste loot aan de stam is het leerwerkbedrijf. Mensen die tijdelijk niet kunnen werken door problemen als depressie of overspannenheid, kunnen op zijn boerderij komen werken. Lichamelijke arbeid in de buitenlucht en het ritme van de seizoenen werken helend. Heel Zeeland aan de biologische groente Willem de Weert Spinazie, winterpostelein, aubergines, koolraap, schorseneren. Ard van de Kreeke (43) is druk bezig met het opnemen van de telefonische bestellingen op zijn boerderij t Hof Welgelegen in Middelburg. Daar teelt hij op vijf hectare land biologische groenten. 8 Ard heeft geen agrarische achtergrond. Zijn Groentetassen waarin ook de boerderijwinkel zit. Met vijf vader was handelaar in stro en aardappelen Basis van zijn bedrijf zijn de groentetassen. hectare grond kan hij 500 gezinnen van biologische op Zuid-Beveland. Als kind kwam hij met Hij voorziet nu ruim 300 abonnees via afhaalpunten groenten voorzien. Uitgaande van vader bij de boeren op het erf. Dat wekte op Walcheren, Noord- en Zuid- globaal drie mensen per gezin, leert een zijn belangstelling. Hij begon een bedrijf Beveland wekelijks van verse biologische rekensommetje dat voor de inwoners dat voedseloverschot van supermarkten groenten. Naast particuliere klanten rekent van Middelburg ongeveer 150 hectare tot veevoer verwerkte. Daarna zette hij een hij restaurants tot zijn clientèle, waaronder grond nodig is om iedereen wekelijks van onderneming in duurzame biobrandstoffen met Michelinster. Dat is een nieuwe markt. een tas met biologisch geteelde groenten op. Die leverde vloeibare biomassa aan De horeca is traditioneel ingesteld. De te voorzien. Zeeland heeft circa energiecentrales. De kwestie of palmolie meeste restaurateurs kopen in bij de Sligro, inwoners. Doorrekenend heb je aan 1300 wel of niet duurzaam is, bracht hem in contact de top zelfs in Parijs. Ik lever aan huis, vers, hectare grond genoeg om alle Zeeuwen met de ZMf. Twee jaar geleden waagde smaakvol én lokaal geteeld. aan de tas te helpen. Dat komt overeen met hij de stap naar de biologische landbouw: de oppervlakte aan akkers van het grootste t Hof Welgelegen werd de nieuwe woonplek Heel Zeeland biologisch landbouwbedrijf in de provincie. van Ard en zijn gezin. Oorspronkelijk Ard van de Kreeke gelooft in local food. een buitenplaats uit 1622, gebouwd op de Dat levert een korte keten op met minder oude kreekrug tussen Middelburg en Sint schakels waardoor de meerkosten van biologisch Laurens. Daarna was het een gemengd boerenbedrijf telen (geen kunstmest, geen chemi- en vanaf 1970 een woonboerderij. sche bestrijding) genivelleerd worden. De Willem de Weert is Ik vloog over heel de wereld, nu ben ik tijd is rijp. Ik merk het aan de belangstelling eindredacteur van Wantij. lekker thuis aan het werk. voor onze boergondische diners. Die worden wantij april 2011 gehouden op het erf en in de schuur wantij april

6 zeeland verbeeld Langs de zeekant: Johnny Beerens Zijn schilderijen hebben grote formaten. Een breedte van meerdere meters vormt geen uitzondering. Hij vertelt dat hij altijd al met grote doeken heeft gewerkt. Als de ruimte te klein was, maakte ik ze in delen. Ze moesten wel door het raam naar buiten kunnen natuurlijk. Zee en land Johnny Beerens (1966) is geboren en getogen in West Zeeuws-Vlaanderen. Na zijn opleiding aan de Kunstacademie in Tilburg keerde hij er terug. Kunstcriticus Nico Out noemde hem het best bewaarde artistieke geheim van Zeeland. Ik loop heel graag rond op de grens tussen zee en land. Daar vind ik de motieven die ik in mijn werk gebruik. Het gebied met zijn getijden boeit me. De dingen die veranderen en die gelijk blijven. De sporen van de mens en de natuur. Dat alles vindt hij op vijf minuten lopen van zijn atelier. Maar ook in bijvoorbeeld Noorwegen, Bretagne en IJsland. Toen ik daar was, was het net of ik door mijn eigen werk Aan de rand van Breskens heeft beeldend kunstenaar Johnny Beerens een groot atelier aan huis. Met een ruime lichtinval uit het noorden. Zijn werk heeft ruimte nodig. reed. De beelden van daar krijgen weer een wisselwerking met zijn Zeeuwse beelden. Technieken Hij vindt het moeilijk zijn werk te karakteriseren: t Is eigenlijk van alles tegelijk. Abstract, figuratief, conceptueel en experimenteel. Maar ook niet-conceptueel. Ik maak gebruik van traditionele technieken die ik op een nieuwe en eigenzinnige wijze combineer, op een niet-traditionele manier. Ik gebruik het materiaal op mijn eigen manier. Mijn werk laat zich niet in een hokje plaatsen. Hij vindt dat zijn schilderijen zelfstandige objecten zijn. De motieven komen van de kust, het land van aarde en zee. De beelden worden in het atelier herschikt, tot de compositie bereikt is die Johnny in zijn hoofd heeft. Papier In zijn huidige werk is de ondergrond een essentieel deel van het schilderij. Het hoort bij het beeld. Hij gebruikt daarvoor papier, dat hij zelf schept. In de grote vellen worden allerlei materialen verwerkt, die hij vond op de plaatsen waar de motieven van het werk vandaan komen: schelpen, haaientanden, stukken visnet en touw. Laag voor laag wordt het werk opgebouwd. Waarbij de beelden enorm gedetailleerd kunnen zijn. En bedrieglijk realistisch. Door deze tijdrovende technieken en de formaten van zijn werken is zijn productie klein. Een metersgroot werk voor de Heinekenbrouwerij, ruim 14 bij 2.80 meter(!), vroeg twee jaar. Lang werkte hij ook aan de enorme waterdruppel, die uit een scheur in de watertoren van Oostburg lijkt te lopen. is lid van de Wantijredactie. De rust en de eenzaamheid van het getijdengebied bieden hem concentratie. Ik ben graag alleen in de natuur. Vooral in de winter is het er prachtig. Als de toeristen komen is voor mij de lol er wel even af. 10 wantij april 2011 wantij april

7 Onder de leden. ZMf zoekt achterban op in Zeeuws-Vlaanderen Eind januari 2011: het buitengebied van Oostburg is s avonds aardedonker. En het regent. Gelukkig staat er iemand in de deuropening van de grote schuur van Het Zeeuwse Landschap. Achter hem brandt licht. Goed verstopt achter in de grote ruimte is nog een deur. En dáárachter schuilt het clublokaal van t Duumpje, de West Zeeuws-Vlaamse natuurbeschermingsorganisatie. Het is er licht en warm. Samen auto delen in Zeeuws-Vlaanderen Het platteland is met openbaar vervoer niet altijd goed bereikbaar. Samen een auto delen, kan een uitkomst zijn. In Zeeuws-Vlaanderen staan drie projecten op stapel. t Duumpje is gastheer van de Zeeuws- Vlaamse leden van de ZMf. Voorzitter Jan van Seters, directeur Tjeu van Mierlo en beleidsmedewerkster Geertje van der Krogt vertegenwoordigen de milieufederatie. De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezige leden welkom. Na een korte kennismakingsronde vertelt hij dat het op deze eerste regiobijeenkomst van 2011 vooral de bedoeling is om ideeën uit te wisselen. Subsidie Tjeu van Mierlo trapt af met te vertellen hoe het vertrek van hoofd Groene Ruimte Gijs van Zonneveld is opgevangen. Gezien de korting op de subsidie van de ZMf door de provincie was het niet voor de hand liggend om de vacature op te vullen. Het werk van Gijs is intern verdeeld. Geertje van der Krogt, Annelies Luteijn en Tjeu zelf hebben er taken bij gekregen. De Provincie had de ZMf gevraagd of het niet beter was de juridische functie af te stoten. Voorzitter en directeur vertellen dat het antwoord aan de Provincie is dat de ZMf het voeren van juridische procedures niet los ziet van de andere taken van de milieufederatie. De ZMf voert trouwens hoogst zelden juridische procedures: in de afgelopen jaren maar een enkele keer. De ZMf deed de Provincie wel de belofte dat eventuele procedures niet uit subsidiegeld betaald worden. Tjeu vindt overigens dat de ZMf minder afhankelijk moet worden van provinciale subsidie. Hij noemt diverse voorbeelden van projecten, waarvoor geldelijke steun buiten subsidieverband is gevonden. Ook kijkt hij naar zaken die de ZMf samen met anderen kan doen, waardoor de kosten omlaag kunnen. Uiteindelijk streeft de ZMf naar één grote ecologische cluster. Discussie Na een korte pauze, met koffie en Duumpjescake, komen enkele inhoudelijke thema s aan de orde. Tjeu van Mierlo noemt de planbenadering van de Kanaalzone een flinke oppepper voor de omgeving: met aandacht voor natuur, gezondheid, geluiden luchtkwaliteit. Over de problemen bij Thermphos ontstaat de nodige discussie met de aanwezigen. De discussie gaat met name over de handhaving. Ook de onderwerpen Water Natuurlijk en biodiversiteit komen uitgebreid aan de orde. is lid van de Wantijredactie. Marco van Dorst is, samen met Ellen van Troost, adviseur bij Moveo Training & Advies (Lamswaarde, Zeeuws-Vlaanderen). We doen eigenlijk twee dingen, zegt hij. We geven strategische adviezen aan woningbouwcorporaties. En we activeren bewoners van kernen en wijken. Voor het eerste reist hij door het hele land. Het werken met bewoners vindt vooral plaats in Zeeland: Dat is avondwerk. Goed vervoer Een tijd geleden werd hij benaderd door Marco Ouwerkerk, coördinator van het buurtautoproject in Goes. Of ik zoiets in Zeeuws-Vlaanderen zou kunnen opzetten? Toevallig had ik net de jaarlijkse conferentie voor woningbouwstichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen uit Terneuzen georganiseerd. Het thema was mobiliteit. Goed vervoer is immers essentieel voor kleine kernen. Buiten de hoofdplaatsen is vooral in de avonduren het openbaar vervoer erg beperkt. Van het één kwam het ander. Er ontstond een projectgroep Onderzoek Autodelen Zeeuws-Vlaanderen. Hierin zitten onder meer de Provincie, het samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de Rabobank. In januari 2011 kwam er subsidie uit Europa. De andere helft vult het CVV aan. Delen Marco, die het project begeleidt, vertelt dat er drie ideeën uitgewerkt worden. We denken aan deelauto s, ook wel buurtauto s genoemd. Je wordt lid van bijvoorbeeld Wheels4All. Je deelt dan een auto met andere leden. Dit is vooral voor de grotere kernen. Op de tweede plaats willen we de mogelijkheid onderzoeken van het delen van privéauto s. Dan leen je je auto uit aan iemand anders. Tegen een vergoeding natuurlijk. Woongoed is enthousiast over het derde idee: het Zeeuws-Vlaams liften. Dat is een soort carpoolen waarbij bedrijven en instellingen, die door heel Zeeuws-Vlaanderen rijden, mensen kunnen meenemen. is lid van de Wantijredactie. De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om de band met de achterban aan te halen. Deze avond in Oostburg is het voorbeeld van een nauwere samenwerking van de ZMf met de Steltkluut en t Duumpje. De ZMf hield dit voorjaar ook regiobijeenkomsten op Walcheren, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden/Tholen. 12 wantij april 2011 wantij april

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg November 2013, nummer 122, jaargang 30, nummer 3 Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg Column Energie Loes de Jong Vuur is samengebalde energie.

Nadere informatie

Mobiele groentetuin voor de hele wijk Kleinschalige voedsel-initiatieven als voorbeeld voor food-sector

Mobiele groentetuin voor de hele wijk Kleinschalige voedsel-initiatieven als voorbeeld voor food-sector Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, deze editie in samenwerking met Food Council Rotterdam en Wetenschapswinkel Wageningen Jaargang 12, mei 2014 Werkplaats 17 Voedsel verbindt

Nadere informatie

Twee generaties over energie.

Twee generaties over energie. Twee generaties over energie. en &Twee generaties over energie. Inhoud 4 Nils en Michael Persson 8 Wim en Sanne Turkenburg 12 Michael en Mark Wisbrun 16 Marc en Jill Cornelissen 20 Maus en Anne van Loon

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Dromen op het platteland? Doen! 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Jongeren in actie op het platteland 10 Suzan Koop 11 Chris Swaanen 12 Karen Schenk 14 Frank Smits

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Voedselstrategie: hoogste tijd

Voedselstrategie: hoogste tijd Werkplaats 10 Eten van dichtbij Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met derden. Jaargang 7, september 2009 In eigen handen Consumenten willen invloed op hun

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - voorjaar 2012

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - voorjaar 2012 ichterbij Kromme Rijnstreek Wonen en leven Duurzame energie Herman Wijffels Innovatieprijs Overwinning is enorme kans! Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo Familie Van Leeuwen Monumentaal

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie