Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel"

Transcriptie

1 Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd dat de stille tijd van de spiegel zou afwijken van de dagelijkse loop van de uren van de mens en binnen zijn vage, denkbeeldige contouren onbekende wezens, vormen en kleuren zou herbergen. Nu vrees ik dat de spiegel het ware gezicht van mijn ziel omsluit, door duisternis en schuld geschonden, het gezicht dat God ziet en wellicht de mensen. Jorge Luis Borges -1-

2 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 MEDITATIE 1 Parochiegemeenschap Groenmarktkerk 3 VAN DE REDAKTIE Gregoriusvereniging terug op het nest 5 IN ONZE PAROCHIE Voor onderweg 6 Talentendag aan de Groenmarkt 7 Doop en eerste communie van Juan Brusik 8 Mijn doop en eerste communie 9 Stichting Present presenteert zich.en de Bisschop schept op! 9 Onderling pastoraat 11 Boekenmarkt 12 Antonius doet zijn best! 13 Vredesviering 13 BUITEN ONZE PAROCHIE Laat de armen niet de dupe worden van de kredietcrisis! 14 Zwanenhof 16 INTENTIES 17 AGENDA LITURGIE 18 Tarieven kerkelijke plechtigheden 19 Inschrijfformulier 20 Inleveren kopij 21-2-

3 Kontaktblad Groenmarkt Parochiegemeenschap Groenmarktkerk Pastorie en Secretariaat: Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem Iedere werkdag bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur Melding overlijden en begrafenissen Br. Savio Ebben, Pastoraal team: Br. Savio Ebben en Mw. L. Kenselaar Redactie Kontaktblad: Marianne Boelema en Norbert van Diem Vormgeving & layout Kontaktblad: Andreas Flick Kerkbijdragen en abonnementsgelden Kontaktblad: Postbank ten name van: Parochiebestuur St. Antonius van Padua Haarlem Fortisbank ten name van: Penningmeester St. Antonius van Padua Haarlem Stichting Nieuwe Vrienden van de Groenmarktkerk : Postbank of ABN Contactpersoon: Peter Schouten. Telefoon: Website parochie: parochie: pastoraat: -3-

4 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 Als u dit leest is de parochiedag net achter de rug en hebben we ons kerkelijk jaar met elkaar afgesloten. We hebben dit jaar mooie en verdrietige dingen met elkaar gedeeld, van oude vrienden afscheid genomen, nieuwe vrienden welkom geheten. Ook in dit kontaktblad is er weer aandacht voor wat we deden in onze parochie en wordt er al een beetje vooruitgelopen op wat we in het nieuwe kerkelijk jaar zullen gaan doen. Maar eerst krijgen we vakantie. Ik hoop tenminste dat u allen de gelegenheid zult krijgen, al was het maar voor even, rust te nemen van de drukte van alledag. Even niets moeten, even genieten van de zon is nodig om weer energie te krijgen. Even stil staan bij wat er achter ons ligt en mijmeren over wat komt. Ook dit jaar doen weer verschillende jongeren uit onze parochie eindexamen. Na deze zomer verdwijnen ze naar andere steden en zullen we ze waarschijnlijk nog maar sporadisch zien. Horen ze nog bij onze parochie? Wat zouden we ze willen meegeven van wat we samen hebben met elkaar? Goede herinneringen aan hun kindertijd in de parochie: de kindervieringen, de kindernevendiensten, de bijzondere verbondenheid van de Groenmarktkinderen met elkaar. De vrije manier waarop zij over hun geloof durven te spreken. Wensen we dat ze dat behouden? Ik wil ieder die zijn vleugels uitslaat, geloof, hoop en liefde wensen. De Groenmarktkinderen worden groot, maar ik hoop dat ze altijd een beetje Groenmarkt bij zich houden. Een aantal van ons, waaronder ik, is al met vakantie als het volgende nummer van het Kontaktblad uitkomt. De kopij van het zomernummer moet dus niet naar mijn adres worden gestuurd. Ik wil u vragen de kopij te mailen naar het algemene mailadres en erbij te vermelden dat uw bericht voor de redactie bestemd is. En voor zover ik u niet meer zie: een goede vakantie gewenst! Namens de redactie Marianne Boelema -4-

5 Gregoriusvereniging terug op het nest Kontaktblad Groenmarkt De Sint-Gregoriusvereniging komt terug naar zijn geboorteplaats. De vereniging voor katholieke liturgische muziek zag namelijk rond 1880 in onze kerk het licht toen een aantal kerkkoren besloot om samen te werken. Nog steeds weet menig koor onze kerk te vinden voor een uitvoering, aangetrokken door de Stichting Nieuwe Vrienden van de Groenmarkt, die de kerk verhuurt aan derden. Sindsdien zijn veel Haarlemse muziekamateurs bij ons thuis, al zo n 130 jaar. Dit keer zijn het geen koorzangers, maar organisten die de Nieuwe Vrienden kunnen verwelkomen. Bert Stolwijk, in ons bisdom het aanspreekpunt voor kerkmuziek en boegbeeld van de Sint-Gregoriusvereniging, komt namelijk volgend jaar in onze kerk dirigenten en organisten opleiden. De lessen staan gepland op twaalf zaterdagen in het volgende jaar, van 9:30 tot 16:00 uur. (Voor de exacte data, zie achterin de agenda op het secretariaat.) Wanneer er een uitvaart of een huwelijk plaatsvindt, gaat dat uiteraard voor en komen de organisten op een andere zaterdag terug. Vast staan in ieder geval het afsluitende concert van de organisten op 12 juni volgend jaar. De vereniging is een gesubsidieerde instelling die zonder enig winstoogmerk probeert om de kerkmuziek in het bisdom op peil te houden. Niettemin zal de vereniging de onkosten vergoeden, wat betekent dat we een jaar lang het orgel kunnen onderhouden. Juist nu organisten schaarser worden, is het bijzonder om een deel van hun opleiding in huis te hebben. Zodoende bieden we niet alleen weer gastvrijheid aan de muziekvereniging die in de Groenmarktkerk is opgericht, we leggen ook een nieuwe basis voor de toekomst. Want het moet raar lopen als niet één van die organisten graag eens terugkomt om te spelen op het orgel waarop hij of zij les heeft gehad! Pieter Klein Beernink, vice-voorzitter kerkbestuur. -5-

6 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 Kleine wegwijzers die we dagelijks tegenkomen Voor onderweg de morgendauw over het land de schaduw van de bomen de dieren om ons heen de glinstering van de zon op de golfjes de bloemenpracht langs de weg de groet van mensen die je ontmoet de trouw van mensen aan elkaar De vrede die wij elkaar wensen tijdens de viering. De sticker op de fiets die bij het station ligt met daarop de tekst: 'leven heeft liefde nodig' Wie zou er nou bij die fiets horen, dacht ik. De mensen van de voedselbank die het heel vanzelfsprekend vinden om naar je naaste om te zien. De kapitein die zegt: doen wat je moet doen en scherp blijven op de eigen verantwoordelijkheid die je hebt. De doop van Reza in onze kerk op de avond voor Pinksteren, Reza betekent 'tevreden' heb ik gelezen. De gezichten van de mensen bevestigen wat ze zeggen, zo heb ik dat ervaren, 'mooi is dat'. ik wens ons: heel veel tevredenheid, een mooie zomer en vooral: vrede en alle goeds. Annie van Geldorp -6-

7 Kontaktblad Groenmarkt Talentendag aan de Groenmarkt Op 25 april organiseerde de Groenmarktkerk een talentendag voor en met haar vrijwilligers. Met iedereen werd gesproken: wat zijn uw talenten; komt u daarin bij ons tot uw recht; wilt u iets leren; wat zijn uw wensen? Bijna 40 vrijwilligers deden mee aan deze middag. Al die mensen die met elkaar in gesprek gingen over wat zij goed kunnen, graag willen doen, nog willen leren. Het was een feest om al die verhalen van onze mensen te horen. Blij te worden van alle mogelijkheden en plannen. De kracht daarvan te voelen. Ondertussen piano en zang van Cor en Ingrid, schilderen, informatie over de start van onze activiteit voor Burundi, ja zelfs koperpoetsen. De gesprekken en activiteiten werden afgesloten met een borrel en een gezamenlijke maaltijd. De belangrijkste resultaten van onze inventarisatie: Alle 39 mensen geven aan het naar de zin te hebben aan de Groenmarkt. We hebben zo veel talent in huis en we hebben die hele specifieke talenten van veel van onze vrijwilligers nu in kaart gebracht. Wij gaan in de eerste plaats actief aan de slag met uw wensen, voor bijvoorbeeld opleiding, verdieping of een speciale activiteit. Mochten wij u vragen iets te doen en dat komt wel eens voor dan kunnen we nu aansluiten op wat u graag doet en goed kunt. De medeorganisatoren van deze dag, Andrea van Leeuwen, Paulisca Heerschop en Louise Flick, gaan Wim Blüm en Jan Bodewes helpen met dit staaltje kerkopbouw. Wij nemen dan gelijk mee dat onze organisatie als ondoorzichtig wordt ervaren en knallen gelijk door met een smoelenboek. Een foto-overzicht van al onze vrijwilligers met een beschrijving van wat elke persoon doet. Heeft u deze dag gemist? Wat jammer nu. Gelukkig hebben we afgesproken deze lijn door te zetten. Om het jaar zal er een dergelijke inventarisatie worden gehouden. En we hebben alle hoofden van onze vrijwilligers nodig voor het smoelenboek. Onze "hoofden-" en talentenjacht gaat dus door. Te beginnen op de parochiedag op zondag 14 juni die in het kader van talenten staat. Hoed u voor onze fotograaf! Wim, Andrea, Louise, Paulisca en Jan Doop en eerste communie van Juan Brusik Het is niet iedereen gegeven oprecht blij te zijn wanneer een ander het middelpunt is van een geweldige dag. Maar onze Groenmarktkinderen kunnen dat als geen ander: ze helpen mee om de dag nog mooier te maken. Wat heb ik genoten van de doop en eerste communie van Juan en wat ben ik trots op onze Groenmarktkinderen. Juan was het stralend middelpunt van de viering, maar daaromheen waren al die kinderen die zo goed samenwerkten om er een mooie dag van de maken door te zingen en muziek te maken. Ook zij straalden. De Groenmarktkerk boft maar. Hieronder vertelt Juan hoe hij de dag heeft ervaren. Marianne Boelema -7-

8 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 Mijn doop en eerste communie Ik kwam op met de wereldbol in mijn handen. Hij was wel erg groot. Daarachter kwamen alle kinderen van het koor en helemaal aan het eind kwam de pastoor. Ik vond het allemaal erg spannend. Aan het eind van de doopplechtigheid vond ik het leuk dat alle kinderen van het koor hun doopkaarsen hadden meegenomen en die werden ook aangestoken. Ik mocht voor het eerst mijn communie delen met mijn peter en meter. De wijn vond ik helemaal niet lekker. Bij de vredeswens werd ik een beetje emotioneel. Ik was zo blij en vond het allemaal erg leuk. Ik hoor er bij. Bedankt. Juan Brusik Stichting Present presenteert zich.en de Bisschop schept op! Het idee is simpel. Mensen willen best wat doen voor een ander. Maar willen niet vastzitten aan één klus zonder een einde. En er zijn mensen die zo af en toe een beroep moeten doen op een ander omdat ze zelf geen goede gezondheid, geld of vrienden hebben. Een keertje eten scheppen op een avond in het diaconaal centrum Stem in de Stad te Haarlem bijvoorbeeld. Zo vonden de Stichting Present, bisschop Punt en deken Cassee elkaar. De Stichting Present Haarlem bemiddelt tussen groepen mensen die zo en af toe iets willen doen voor anderen en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Bisschop en deken waren graag bereid om deze werkwijze van Present meer bekendheid te geven. Op vrijdagavond 24 april waren beiden druk in de weer om borden macaroni op te scheppen voor mensen die aan de onderkant van onze samenleving leven. Bijzonder was dat beiden gesteund werden door de nieuwe straatpastor van Haarlem. Een jonge man die aangesteld is om zelf in de stad rond te zwerven en zo contact te houden met mensen met wie niemand contact wil hebben. Een week daarvoor waren al een groep pastores en parochianen aan de slag gegaan om de hal en toiletruimte van Stem in de Stad te schilderen. Bisschop Punt en deken Cassee scheppen op voor de Stichting Present. De actie is simpel. Breng mensen bij elkaar die wat willen doen en mensen die steun nodig hebben. De inzet van bisschop en deken is bedoeld om ook groepen in parochies hiervoor uit te nodigen. Koren, parochiebesturen, pci s, werkgroepen of gewoon de pastor met wat parochianen. Iedereen is van harte welkom en uw hulp komt altijd op de goede plek. U kunt zich aanmelden bij de Stichting Present Haarlem. U geeft aan wat u wilt doen, hoe lang, wanneer en met hoeveel mensen. Present zoekt daar een passende klus bij. U kunt ook gewoon uw hulp aanbieden en vragen welke klus er op de plank ligt. Simpel toch? Ernst Meyknecht, stafmedewerker diaconie en missie Dekenaat Haarlem. -8-

9 Kontaktblad Groenmarkt Onderling pastoraat Onderling pastoraat is een mooie term die we de afgelopen tijd regelmatig horen terugkomen in vergaderingen en gesprekken in en rond de kerk. Onderling pastoraat wil zeggen dat we aandacht hebben voor elkaar. Nu zult u zich afvragen wat dit te maken heeft met autorijden. Door af en toe auto te rijden kunt u mensen in staat stellen mee te doen binnen onze parochie. Het gaat om parochianen die lange tijd niet meer in de kerk komen, omdat ze dat zonder hulp van anderen niet meer kunnen. De pastoraatsgroep wil een paar keer per jaar vieringen voor deze parochianen organiseren. Aandacht voor elkaar is er na afloop van de viering met iets lekkers bij de koffie en een activiteit of wat muziek. Autobestuurders gevraagd! De eerste viering waarbij extra aandacht is voor deze parochianen is op zondag 6 september as. We zoeken autorijders om onze parochiegenoten op de zesde op te halen en na het programma weer terug te brengen. Als u wilt rijden, geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door aan ons secretariaat. Dat kan door middel van een briefje of Ook kunt u zichzelf telefonisch opgeven bij het secretariaat ( ) of bij Aad Zwetsloot ( ). Ongeveer een week van te voren, krijgt u van ons te horen wie u gaat ophalen en brengen. Het wordt vast een geweldige dag, waarover wij u in het volgende kontaktblad meer zullen vertellen. De pastoraatsgroep -9-

10 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 Boekenmarkt Ook dit jaar is de boekenmarkt, die op 18 april 2009 werd gehouden, weer een groot succes geworden. Door enkele sterke jongens, Jorit en Wessel, zijn de boeken naar boven gebracht. Vervolgens heeft een aantal enthousiaste mensen de hele dag of een deel van de dag geholpen om de boeken te verkopen. Met name wil ik Thon Fikkerman noemen, die het gehele sorteren van de boeken voor zijn rekening heeft genomen en er ook de gehele dag was en Jesper, die een groot deel van zijn vrije dag bij de boeken heeft doorgebracht. Ook het opruimen verliep voorspoedig dankzij enkele frisse mensen die net van vakantie waren teruggekeerd, en meteen de handen uit de mouwen staken. De opbrengst is er dan ook naar: we hebben 896,- opgehaald. Ook Koninginnedag, waaraan andere mensen meewerkten, was een succes en leverde 597,- op. Dank ook aan alle gevers van boeken en spullen voor de rommelmarkt. Het restant van de spullen is naar de weggeefwinkel gegaan waar ze er erg blij mee waren. De rest van de boeken vindt u van eind juni tot september nog in de kerk, waar u dan alsnog een prachtig exemplaar voor weinig geld kunt bemachtigen. Wim Blüm -10-

11 De oproep die wij regelmatig doen aan Antonius: Kontaktblad Groenmarkt Antonius doet zijn best! Antonius beste vriend: ik vraag u dat ik mijn bril, mijn sleutels, mijn portemonnee enz., enz. vind. Veelal zeggen we er dan bij dat we dit zullen doen of dat zullen geven als we het terug vinden. En als dat wat je kwijt bent, wordt gevonden moet je natuurlijk niet vergeten dit ook te doen. Zo kwamen wij als geldtellers van de parochie de laatste paar keren flinke bedragen tegen die mogelijk hierdoor gegeven zijn. De giften aan Antonius (het z.g. Antoniusbrood) worden door de PCI (parochiële caritasinstelling) gebruikt voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Zo ziet u dat een vraag aan Antonius niet alleen voor u zelf een positieve uitslag brengt maar ook mee helpt om voor anderen iets te doen. Dank aan de goede gevers maar zeker ook aan Antonius! De geldtellers van de parochie. ste MAANDAG van de Groenmarktkerk Vredesviering 6 juli maand om uur in de -11-

12 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 Laat de armen niet de dupe worden van de kredietcrisis! De kredietcrisis heeft tot nog toe geen gevolgen voor de projectpartners van Oikocredit. Oikocredit is een organisatie met kerkelijke roots die al meer dan dertig jaar leningen verstrekt aan projectpartners in ontwikkelingslanden. Oikocredit kent haar klanten goed en verstrekt leningen onder faire voorwaarden. Lokale medewerkers van Oikocredit in de ontwikkelingslanden checken van te voren of een projectpartner in staat is de lening terug te betalen. In de afgelopen vijf jaar is minder dan 2 procent van de verstrekte leningen als oninbaar afgeschreven. Succesvol investeren in armoedebestrijding Oikocredit is erin geslaagd het aantal projecten waaraan een lening werd uitbetaald in 2008 te laten groeien met 32% tot 365 miljoen. De microfinancieringsinstellingen die Oikocredit financiert, bereikten in miljoen arme ondernemers en hun families. Het aandelenkapitaal van Oikocredit is in 2008 met 15% gegroeid tot 358 miljoen. In tegenstelling tot de dramatische koersval op de aandelenmarkten heeft het aandeel Oikocredit zijn waarde behouden. Door de positieve resultaten wil Oikocredit over 2008 een dividend van 2% uitkeren. Vraag groter dan aanbod Helaas merkt Oikocredit wel aan haar kapitaalinstroom, dat mensen voorzichtiger zijn geworden om hun geld te investeren. Het mag toch niet zo zijn dat arme mensen in ontwikkelingslanden de dupe van het rijke westen worden en het gelag moeten betalen van de kredietcrisis die ze niet veroorzaakt hebben. Op dit moment overtreft de vraag naar nieuwe leningen ruimschoots het aanbod aan kapitaal. Miljoenen arme mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil ook deze mensen hoop bieden voor de toekomst. Een aandeel in een betere wereld Oikocredit doet juist nu een dringend beroep op u om te bekijken of u nog geld heeft dat u aan het werk wilt zetten om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. U kunt beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een sociaal-ethisch beleggingsfonds met een netto dividend van doorgaans 1,55% en een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 2,5%. Vraag een informatiepakket aan bij Oikocredit Nederland: of kijk op onze website: Als u liever via een persoonlijk gesprek geïnformeerd wilt worden, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon. Contactpersoon Oikocredit Nederland Lenie Oudshoorn Elise in Benin gebruikte microkrediet om een naaiwinkel te openen. Met haar inkomen kan ze eten, kleding en medicijnen betalen en haar vijf kinderen naar school sturen. -12-

13 Kontaktblad Groenmarkt Zwanenhof In 1927 werd het retraitehuis Zwanenhof opgericht in Zenderen in Twente om mensen de rust te geven stil te staan bij belangrijke levensvragen. Nog steeds wordt rust en bezinning geboden. In juli en augustus worden weken georganiseerd voor senioren rond het thema "wijsheid komt uit het Oosten". Iedere senior is welkom. Wie een bescheiden inkomen heeft, kan subsidie krijgen. Daarnaast organiseert Zwanenhof een midweek vakantie voor mensen met een kleine beurs, voor wie op vakantie gaan vaak een onbereikbaar ideaal is. Er is een gevarieerd, maar niet verplicht programma. De kosten zijn 65 euro voor een midweek van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie kan telefonisch worden gevraagd: en via de website -13-

14 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 zaterdag: 17:30 u, zondag: 10:30 u, dinsdag en vrijdag: 12:30 u. vrijdag 19 juni zegen voor mevr. Bönker zaterdag 20 juni An Joosten, overledenen familie Barnhoorn zondag 21 juni Arie en Rie Vlaar dinsdag 23 juni Theo Beelen vrijdag 26 juni zegen voor mevr. Bönker zaterdag 27 juni Nellie de Kleijn zondag 28 juni Piet Huijboom, Mary de Loor, Wil Teunissen-Huiting, Kees Jansen, Jan Bosse, uit dankbaarheid vanwege een 90e verjaardag dinsdag 30 juni Levende en overleden leden van de Antonius Broederschap vrijdag 3 juli zegen voor mevr. Bönker zaterdag 4 juli Arie en Rie Vlaar zondag 5 juli Tony en Piet Kors, Jan Harren, Jaap van Dam, Frans Eliëns, Wil Rhee. dinsdag 7 juli Theo Beelen vrijdag 10 juli zegen voor Ewoud vd Nes zaterdag 11 juli Mary de Loor, overledenen familie Barnhoorn zondag 12 juli Kees Jansen, Jan Bosse, Wil Teunissen- Huiting, Mieke Langezaal, Nellie de Kleijn dinsdag 14 juli overledenen familie Barnhoorn vrijdag 17 juli zegen voor Ewoud vd Nes zaterdag 18 juli Arie en Rie Vlaar zondag 19 juli Mies Nieuwenhuizen-Hessling, overledenen familie Barnhoorn, Kees Jansen, Mieke Langezaal dinsdag 21 juli Levende en overleden leden van de Antonius Broederschap -14-

15 Kontaktblad Groenmarkt Weekeinden: Viering op zaterdag: om 17:30 uur Viering op zondag: om 10:30 uur Door de week: Viering op dinsdag: om 12:30 uur Viering op vrijdag: om 12:30 uur Twaalfde zondag door het jaar Za 20 juni 17:30 Woord- en communieviering Mevr. L.Krouwels Zo 21 juni 10:30 Woord- en communieviering Mevr. L. Krouwels Dertiende zondag door het jaar Za 27 juni 17:30 Woord- en communieviering Pastor E.Peijnenburg Zo 28 juni 10:30 Gezinsviering Pastor E.Peijnenburg Veertiende zondag door het jaar Za 4 juli 17:30 Woord- en communieviering Mevr. L. Kenselaar Zo 5 juli 10:30 Woord- en communieviering Mevr. L. Kenselaar Vijftiende zondag door het jaar Za 11 juli 17:30 Eucharistieviering Pastor H.J.v.Ogtrop Zo 12 juli 10:30 Woord- en communieviering Mevr. S. Westra Zestiende zondag door het jaar Za 18 juli 17:30 Woord- en communieviering Zo 19 juli 10:30 Woord- en communieviering Broeder Savio Broeder Savio -15-

16 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 Tarieven kerkelijke plechtigheden Het parochiebestuur heeft de volgende bedragen vastgesteld: * Uitvaart in de kerk 300,-- * Meegaan naar het graf 50,-- * Uitvaart (niet in de kerk) 200,-- * Huwelijk 400,-- * Doop 75,-- * Intenties bij vieringen 7,50 (per datum) * Extra bloemen 50,- Voor alle duidelijkheid willen we zeggen dat we voor een Eucharistieviering een priester moeten gaan vragen. De eventuele kosten worden aan u doorberekend. Een priester zelf meenemen is geen bezwaar. Kosten voor het drukken van de liturgie en extra gebruik van kaarsen worden aan u doorberekend. -16-

17 Kontaktblad Groenmarkt Inschrijfformulier Ondergetekende(n) wil(len) als parochiaan ingeschreven staan in de Parochie St. Antonius van Padua, Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem. (Voor meerdere personen formulier s.v.p. even kopiëren.) Naam: * Voornamen: (graag voluit) Adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Handtekening: * Graag óók de meisjesnaam, als dat van toepassing is. Naam: * Voornamen: (graag voluit) Adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Handtekening: * Graag óók de meisjesnaam, als dat van toepassing is. Gelieve te verzenden naar: Parochie Antonius van Padua, Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem -17-

18 39 e Jaargang Nr 4 jun/juli 2009 INLEVEREN KOPIJ Inleveren kopie voor het volgende kontaktblad nr. 5 van 2009: uiterlijk vrijdag 10 juli -18-

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Er blijft veel te doen

Er blijft veel te doen April 2015 Er blijft veel te doen Soms verzucht je echt wel eens: houdt het dan nooit op? We zitten in een prachtig huis, maar denk niet dat er nu niks meer te doen valt. We zijn hard doende om de inrichting

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Het is mijn leven. Een werkboek dat helpt bij beslissingen

Het is mijn leven. Een werkboek dat helpt bij beslissingen Een werkboek dat helpt bij beslissingen Dit werkboek is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) in samenwerking met Stichting De Toekomst. Het LKNG bundelt bestaande (wetenschappelijke)

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Start vanuit je Hart Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Begin een groot, dwaas project. Het maakt niet uit wat anderen van

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie