DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella"

Transcriptie

1 DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

2

3 DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Naam organisatie: Hogeschool Rotterdam Auteurs: Remco Bos Logistiek en Technische Vervoerskunde Minette de Jonge Logistiek en Economie Esther Kolpa Ruimtelijke Ordening en Planologie Nick Quispel Logistiek en Economie Bas Smit Autotechniek Ilias Soekroella Autotechniek Naam begeleiders: Minor: Opdrachtgever: Dhr. W. Braam Dhr. A. Spruijt Havenbedrijf Rotterdam Dhr. K. Deelen Versienummer: 1.0 Plaats en datum: Rotterdam 30 januari 2014

4 Voor het havenbedrijf Rotterdam is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het korte afstand vervoer binnen het HIC (Haven en Industrie Complex) duurzamer te maken. Hierbij gaat het om vervoer over de weg met een maximale afstand van ongeveer 40km. Uit voorgaand onderzoek: C mm n Cargo Fysiek bleek dat 70% van het vrachtvervoer in Rotterdam, een korte afstand betreft. Dit wordt gereden met normale vrachtwagens, verduurzaming op deze vorm van transport is dus goed mogelijk. De aanleiding van dit onderzoek is het streven naar een duurzamer Nederland met betrekking op het wegvervoer binnen Rotterdam. In de loop der jaren is het vrachtvervoer tussen de verschillende terminals flink toegenomen, dit resulteert in een toename van de vervuiling van het milieu. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke verbeteringen zijn technisch, economisch en infrastructureel haalbaar om het korte afstand vervoer binnen het havengebied (40 km), efficiënter en schoner te maken, waardoor er minder uitstoot van CO 2 en fijnstof is binnen het Rotterdamse havengebied? Het hoofdthema van het onderzoek is het stimuleren Zero emissie vrachtwagen. Aan dit thema zitten de volgende factoren verbonden: kennis, financiën, wetgeving en voorwaarden als duurzaamheid en infrastructuur. In het conceptueel model (bijlage 1) zijn de verbanden tussen het thema en de factoren weergegeven. Brandstoffen Voor dit onderzoek zijn LNG, Waterstof en elektrisch onderzocht om te komen tot een passende brandstof voor vrachtwagens die een relatief korte afstand afleggen. Hieronder beknopt toegelicht. LNG Voor LNG is de techniek beschikbaar, er bestaan zelfs al vrachtwagens die op LNG rijden. Helaas is het probleem met deze uit fossiele brandstoffen gewonnen brandstof niet opgelost omdat de voorraad ervan eindig is, dus niet duurzaam. De uitstoot van deze brandstof blijft ook ongeveer gelijk aan die van een dieselmotor. Groen gas zou een oplossing kunnen bieden voor een CO 2 neutrale vrachtwagen, dan zou de brandstof gewonnen kunnen worden uit biomassa. Voor Rotterdam is een energie omzetting doormiddel van LNG een verbetering ten opzichte van de huidige Euro 6. De eis vanuit het havenbedrijf is 60% minder CO 2 uitstoot tussen 2005 en LNG is een verbetering maar er wordt te weinig gereduceerd om aan deze eis te voldoen. Waterstof Waterstofbrandstofcellen kunnen in de toekomst gezien worden als een goedkope en milieuvriendelijke manier om elektrische energie te produceren. Er moet dan echter eerst waterstofgas geproduceerd worden, Echter is daar energie voor nodig - ten minste zoveel energie als er door dat waterstof geleverd wordt. Het spreekt voor zich dat deze energie op een milieuvriendelijke manier opgewekt zal moeten worden, zoals door elektrolyse, voordat waterstof echt een goed en groen alternatief is voor de fossiele brandstoffen. Waterstof zal uiteindelijk alle lange afstanden overnemen. Methoden om waterstof te maken zullen in de toekomst steeds beter en efficiënter worden. De prijs zal dus in de toekomst lager worden en er is geen uitstoot van schadelijke stoffen meer. Partijen zullen gestimuleerd moeten worden door de overheid met bijvoorbeeld subsidies en regelgeving: verplichtingen of belastingvoordelen. Wel zal er op korte termijn afgevraagd moeten worden over wat er eerder komt, de waterstofauto 4

5 of waterstof tankstations? Zolang er niet een van de twee op grotere schaal aangeboden zal worden, zal de andere ook achterblijven. Er zal een goede tankinfrastructuur aanwezig moeten zijn, om deze ontwikkeling op gang te helpen. Elektrisch Op dit moment is volledig elektrisch rijden alleen nog maar geschikt voor stadsverkeer tot 100 kilometer per dag. Binnen de stad rijdt een elektrische auto nu ongeveer 60 kilometer op een dag. Als deze dan elke nacht opgeladen wordt, kan deze elke dag full elektrisch rijden zonder uitstoot. Batterijen zullen in de toekomst nog verbeterd worden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar andere grondstoffen voor het gebruik in accu s. Dan kunnen de accu s lichter worden en zullen ze ook in capaciteit toenemen. Pas dan zal volledig elektrisch rijden ook lange afstanden of zelfs het vrachtverkeer overnemen. Binnenstedelijk gaat volledig elektrisch rijden de toekomst worden. Stroom kan groen opgewerkt worden door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen en dan kan een elektrische auto well tot wheel zeer schoon rijden. Voor in de toekomst zal het succes van elektrische auto s afhankelijk zijn van de ontwikkeling van accu s. Het gewicht van de accu s zal moeten dalen, de capaciteit zal groter moeten worden en de oplaadtijd zal korter moeten worden. Scenario s Om de toekomstbeelden weer te geven, zijn er verschillende scenario s gevormd. Hierbij zijn 6 scenario s opgezet, van worst-case tot best-case scenario. Hieruit is naar voren gekomen dat het van zeer groot belang is dat alle factoren aanwezig zijn om een zero emissie te kunnen behalen. Wanneer één van de factoren ontbreekt zal dit leiden tot een extra investering binnen de andere gebieden. Hierdoor ontstaat een grotere mate van onzekerheid of de doelstelling behaald kan worden. Men dient dus met alle factoren een samenhangend integraal beeld te vormen om de uitdaging tot een succes te brengen. Samenwerking Er is veel kennis over de verschillende mogelijkheden voor een schoner vervoersmiddel voor containers binnen de Rotterdamse haven, echter zou deze kennis met de juiste partijen gedeeld moeten worden. Samenwerkende partijen zullen allen hun steen bij kunnen dragen afhankelijk van hun kennis en belangen, om stappen te kunnen zetten voor een schonere toekomst. 5

6 Voorwoord Voor u ligt het rapport betreft duurzame mobiliteit binnen het Rotterdamse havengebied. De haven van Rotterdam staat in de top tien van grootste havens van de wereld. Constant is men op zoek naar verbetering. Dit rapport is geschreven om de Port of Rotterdam en verschillende partijen uit het HIC (Haven Industrie Complex) van Rotterdam te helpen om de duurzaamheid van de haven te verbeteren. Wij zijn negen studenten van de Hogeschool Rotterdam van verschillende opleidingen die samen hebben gewerkt op de minor om meerdere bedrijven bewuster te maken over de aankomende alternatieven betreft brandstof. Dit is tot stand gekomen door de organisatie van een workshop op 15 januari 2014 op de RDM te Rotterdam. Momenteel worden verschillende brandstofsoorten onderzocht door verschillende partijen. In dit rapport zal de focus liggen op de toekomstbeelden betreft elektrisch vervoer, waterstof en LNG (Liquid Natural Gas). Graag willen wij dhr. K. Deelen bedanken voor deze interessante opdracht en evaluatiemomenten gedurende de twintig weken. Tevens willen wij onze dank uitspreken tegenover dhr. A. Spruijt en dhr. W. Braam voor hun ondersteuning en kennisoverdracht gedurende de minor. Ook aan de professionals, contacten en andere docenten willen wij onze dank uitspreken, voor hun overdracht van kennis en ondersteuning. Rotterdam, 3 februari 2014, Remco Bos: Logistiek en Technische Vervoerskunde Minette de Jonge: Logistiek en Economie Esther Kolpa: Ruimtelijke Ordening en Planologie Nick Quispel: Logistiek en Economie Bas Smit: Autotechniek Ilias Soekroella: Autotechniek 6

7 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 8 Hoofdstuk 1: Huidige situatie Blz Voorgaand onderzoek Blz Beschrijving conceptueel model Blz Kennis Financieel Wetgeving Voorwaarden Hoofdstuk 2: Brandstof: LNG Blz LNG Huidige situatie Blz Technisch Organisatorisch Financieel Maatschappelijk 2.2 LNG Roadmap Blz Technisch Organisatorisch Financieel Maatschappelijk 2.3 Conclusie Blz. 13 Hoofdstuk 3: Brandstof: Waterstof Blz Waterstof Huidige situatie Blz Technisch Organisatorisch Financieel Maatschappelijk 3.2 Waterstof Roadmap Blz Technisch Organisatorisch Financieel Maatschappelijk 3.3 Conclusie Blz. 17 Hoofdstuk 4: Brandstof: Elektrisch Blz Elektrisch Huidige situatie Blz Technisch Organisatorisch Financieel Maatschappelijk 4.2 Elektrisch Roadmap Blz Technisch Organisatorisch Financieel Maatschappelijk 4.3 Conclusie Blz. 19 Hoofdstuk 5: Communicatie en samenwerking Blz Samenwerkende partijen Blz Overheid Specialisten Brandstofleveranciers Vrachtwagen productiebedrijf Vervoersbedrijven 5.2 Urgentie Blz. 20 Hoofdstuk 6: Scenario s en gewenste situatie Blz Werkwijze Blz Samenwerking Betrouwbaarheid Wetgeving Prijs 6.2 Scenario s Blz Best-case scenario Worst-case scenario Tussenliggende scenario s 6.3 Conclusie Blz. 23 Hoofdstuk 7: Conclusie Blz Literatuurlijst Blz. 26 Begrippenlijst Blz. 27 Bijlagen Bijlage 1: Conceptueel model Bijlage 2: Schematische weergave verbanden tussen partijen Bijlage 3: Roadmap Bijlage 4: Brandstofschema Bijlage 5: Interview: Air Products Bijlage 6: Interview: Den Hartogh Bijlage 7: Interview: Ministerie van Infra en milieu Bijlage 8: Interview: Frank Rieck Bijlage 9: Interview: Gemeente Rotterdam Bijlage 10: Interview: Douaneprocessen Bijlage 11: Interview: VDL Bijlage 12: Interview: Maasvlakte transport Bijlage 13: Interview: Siemens Rob Verhagen 7

8 Inleiding De betekenis van duurzaamheid kan op verschillende manier worden geïnterpreteerd. Voor dit project betekent dit een bijdrage leveren aan de vermindering van onder anderen de CO 2 - uitstoot en fijnstof in de haven 1. Dit valt te realiseren op verschillende segmenten binnen het HIC (Haven en Industrie Complex) te Rotterdam. Door een toenemende vraag naar goederen van de consument wordt er meer geïmporteerd en exporteert. Deze stijging leidt indirect tot een toename van de hoeveelheid vrachtverkeer 2 tussen de verschillende containerterminals en containerdepots in Rotterdam. Tevens is de Rotterdamse haven een overslagplaats voor vele andere bestemmingen buiten Nederland. Daarnaast is te constateren dat de vrachtwagen één van de meest vervuilende modaliteiten is 3. Ondanks de toename in transport en uitstoot streeft het havenbedrijf naar een reductie van 60% CO 2 -uitstoot in 2035 ten opzichte van De studenten van de minor hebben als doel gesteld om een bijdrage aan deze reductie te leveren. Aanleiding De aanleiding van het onderzoek is het streven naar een duurzamer Nederland met betrekking tot het containervervoer over de weg binnen het HIC. De oorzaak van de hoge CO 2 uitstoot is een toename van het aantal vrachtwagentransporten tussen verschillende containerterminals en containerdepots. Dit resulteert in een toename van de vervuiling van het milieu. Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag luidt naar aanleiding van het vooronderzoek als volgt: Welke verbeteringen zijn technisch, economisch en infrastructureel haalbaar om het korte afstand vervoer binnen het havengebied (containervervoer/40 km), efficiënter en schoner te maken, waardoor er minder uitstoot van CO 2 en fijnstof is binnen het Rotterdamse havengebied?. Doelstelling Het doel van het onderzoek is om een aanbeveling te geven over de CO 2 reductie van het korte afstand vervoer binnen het HIC. Deze CO 2 reductie valt daarbij binnen de Rotterdamse havenvisie. Daarnaast wordt onderzocht welke duurzame technieken toegepast kunnen worden voor het korte afstand vervoer binnen het havengebied. Onderzocht wordt welke brandstofmogelijkheden er zijn die leiden tot duurzame mobiliteit binnen het HIC. Werkwijze Het onderzoek bestond uit een tweetal fases, de oriëntatiefase en de onderzoeksfase. Tijdens de oriëntatiefase is gericht deskresearch en fieldresearch uitgevoerd, waarbij vele interviews en vragenlijsten hebben bijgedragen aan het resultaat. Naar aanleiding van deze fase en de grote hoeveelheid vrijgekomen informatie is de onderzoeksfase en de oplossingsfase tot stand gekomen. Vanuit deze laatste fase zijn bevindingen en conclusies getrokken en worden in dit rapport verder toegelicht. Dit rapport en een ondersteunende presentatie worden als eindproduct aan de opdrachtgever, het Havenbedrijf, aangeboden. 8

9 Opbouw rapport Als eerste wordt ingegaan op de voorgaande onderzoeken en de huidige situatie. Als tweede worden alternatieve brandstoffen (elektrisch, waterstof en LNG) besproken en daarbij worden de voordelen, nadelen en kenmerken per brandstof behandeld. Tevens wordt ingegaan op belangrijke factoren betreft communicatie en samenwerking van verschillende partijen binnen het HIC. Tot slot worden de conclusies en aanbevelingen toegelicht, waarna de bijlagen en bronnenlijst gepresenteerd worden. 1 Verslag havenvisie 2035 (18 sept 2013) 2 Verslag C mm n Cargo (18 sept 2013) 3 (18sept 2013) 4 Verslag havenvisie 2035 (18 sept 2013) 9

10 In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het onderzoek beschreven. Dit onderzoek loopt sinds 2011, uit voorgaande onderzoeken zijn bevindingen en conclusies getrokken. Met deze eerder getrokken conclusies en bevindingen wordt rekening gehouden tijdens het huidige onderzoek. Ter ondersteuning van het onderzoek is een conceptueel model ontworpen (zie bijlage 1) 1.1 Voorgaand onderzoek: C mm n Cargo Fysiek Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat 70% van de gereden routes een korte afstand betreft. Korte afstand wordt omschreven als het containervervoer over de weg binnen het HIC. Dit betreft een route van circa 40 km tussen de Maasvlakte en de Waal- en Eemhaven. Uit dit voorgaande onderzoek is geconcludeerd dat verduurzaming van het korte afstandvervoer mogelijk is door het te onderzoeken en gebruik te maken van hybride vrachtwagens of AGV s (Automated Guided Vehicles). Daarnaast word in dit rapport geadviseerd de douanescan op de interne baan van de maasvlakte te analyseren op eventuele verbeteringen Conceptueel model In bijlage 1 wordt het conceptueel model weergegeven, dit is een schematische weergave van het huidige onderzoek. In het centrum staan de twee hoofdthema s: Het stimuleren van de Zero emissie vrachtwagen en de adoptiesnelheid van de Zero emissie vrachtwagen. Aan deze thema s zitten factoren variabelen en voorwaarden verbonden, deze factoren zullen hieronder toegelicht worden Kennis Om gebruik te maken van de Zero emissie vrachtwagen moet er voldoende kennis aanwezig zijn. Die kennis is te verkrijgen via kennisgroepen en door het geven en bijwonen van voorlichting. Belangrijke variabelen hierbij zijn: Veiligheid, technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid Financieel Subsidies Subsidies kunnen gebruikt worden als stimuleringsmiddel om in de Zero emissie vrachtwagens te investeren. Een manier hiervan is het geven van bijvoorbeeld belastingvoordeel of een aanschafsubsidie. Men zal op deze manier eerder bereid zijn om een investering te leveren. Investeringskosten Investering is noodzakelijk om het wagenpark aan te passen, hierbij zijn de aanschafkosten een belangrijke variabele. Wanneer er geen aantrekkelijke aanschafprijs gehanteerd wordt zal men minder bereid zijn om te investeren. Total cost of operations (TCO) Winstgevendheid is een van de belangrijkste variabele wanneer men over een investering beslist. Wanneer kosten niet opwegen tegenover de baten spreekt men van een negatief TCO. Men zal alleen investeren wanneer zicht is op een positief TCO Wetgeving Wet en regelgeving is een belangrijke variabele bij het stimuleren van de Zero emissie vrachtwagen. Het stimuleren kan doormiddel van wetgeving op verschillende 10

11 manieren. Dit kan aan de hand van het stellen van eisen, of positieve stimulatie. Beide varianten houden in dat er een verandering in de wetgeving zal plaatsvinden Voorwaarden Infrastructuur De infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om het gehele project te laten slagen. Er zullen voldoende tankstations op strategische plekken aanwezig moeten zijn. wanneer de infrastructuur niet aanwezig is zullen de ontwikkelingen stagneren. Duurzaamheid Duurzaamheid is uiteindelijk de belangrijkste voorwaarde. Het doel van dit onderzoek is om een aanbeveling te geven die bijdraagt aan het reduceren van de CO 2 uitstoot en daarbij is van belang hoeveel uitstoot de Zero-emissie vrachtwagen nog heeft op basis van de verschillende brandstoffen. 5 Verslag C mm n Cargo (28 jan 2014) 11

12 LNG is een vloeibaar aardgas of groengas en staat voor Liquefied Natural Gas. Groengas kan worden geproduceerd uit een biomassa, wanneer dit gas wordt verbrand kan er gesproken worden over een CO 2 neutrale situatie als er van Well to Wheel wordt uitgegaan. Omdat LNG bij kamertemperatuur gasvormig is moet het onder druk worden gezet om het vloeibaar te maken. Onder druk zetten gebeurt bij -162 graden zodat LNG met de volume 600 keer verkleind wordt ten opzichte van het volume bij kamer temperatuur. LNG is vergelijkbaar met andere fossiele brandstoffen met een relatief hoge energiedichtheid. Hierdoor is LNG zeer goed geschikt voor gebruik als brandstof voor conventionele motoren die op het moment in gebruik zijn in de vrachtwagentechniek. De emissies die haalbaar zijn met LNG zijn beter dan met brandstofsoorten als Euro6 diesel en benzine. Bij de verbranding komen er minder schadelijke stoffen vrij en wordt 25% minder CO 2 uitstoot gerealiseerd in vergelijking met Euro6 diesel 6. Voor de brandstofsoort LNG is een roadmap samengesteld tussen de jaren 2014 en Eerst zal beschreven worden wat er vooral op gebied van LNG momenteel mogelijk is. Wat er verder in de roadmap staat zijn de verwachtingen van LNG beschreven tot en met De roadmap is onderverdeeld in vier thema s, deze vier thema s zijn belangrijke factoren: Technisch, organisatorisch, financieel en maatschappelijk. Deze thema s zijn belangrijk om de ontwikkeling van LNG mogelijk te maken. 2.1 LNG huidige situatie (2014) Technisch Momenteel is de techniek klaar voor gebruik. Bij Volvo worden vrachtwagens met een Euro6 diesel motor omgebouwd zodat de motor in staat is LNG te verbranden. Het voordeel van dit brandstof systeem is dat de motor op diesel en LNG kan draaien. De emissies zullen in vergelijking met Euro6 diesel minder zijn en de CO 2 uitstoot zal 25% afnemen in vergelijking met een Euro6 diesel motor Organisatorisch De beschikbaarheid van LNG is afhankelijk van het aantal tankstations in combinatie met de tankinfrastructuur. Op het moment zijn er in Nederland 10 tankstations die LNG leveren Financieel LNG heeft als nadeel dat het systeem momenteel achteraf ingebouwd moet worden waarbij een extra inspuit systeem voor LNG moet worden gerealiseerd met daarbij de bijbehorende brandstofvoorraad en andere componenten. Deze ombouw is een investering van rond de Omdat er twee inspuit systemen op een conventionele motor worden geïnstalleerd, worden de onderhoudskosten op dit gebied hoger. De restwaarde van een LNG vrachtwagen is vergelijkbaar met een Euro6 diesel aangedreven vrachtwagen. Echter is er geen interesse in LNG vrachtwagens waar deze naar geëxporteerd worden, waardoor de LNG componenten eerst gedemonteerd moeten worden wanneer de vrachtwagen zijn einde levensduur heeft bereikt. Om deze reden zal de investering in het LNG-systeem zich niet terugbetalen in de restwaarde. 12

13 LNG is goedkoper dan diesel, dit wordt beïnvloed door de accijns die momenteel worden geheven. De accijnzen over LNG zijn momenteel laag. Het gevaar van LNG is dat als de accijnzen over LNG verhoogt worden dan is dit systeem niet meer terug te verdienen. Op het moment ligt het break-even point van een LNG aangedreven vrachtwagen op km per jaar Maatschappelijk Het is mogelijk om LNG uit organisch afval te produceren, waardoor de vrachtwagen van Well to Wheel een lagere uitstoot heeft dan als er gas wordt gebruikt wat uit fossiele brandstoffen vrij komt. Door gebruik van LNG zal de uitstoot lager zijn dan met een diesel motor. de CO 2 reductie ligt met een LNG inspuitsysteem op 25%. Het nadeel van LNG inspuitsystemen is dat het alleen met hoge percentage van 90% ingespoten kan worden bij deellast van de motor Bij stationair is LNG niet krachtig genoeg, op dat moment moet er 90% diesel ingespoten worden. Hierdoor is er weinig winst van reductie van schadelijke gassen en CO 2 tijdens het stationair draaien van de brandstofmotor 12. LNG is in meerdere landen al in gebruik. Voorbeelden hiervan zijn: Engeland, Amerika en Spanje. In de scheepvaart wordt LNG ook toegepast als brandstof voor de aandrijving. 2.2 Roadmap( ) Voor de roadmap waren een aantal voorspellingen gedaan die naar voren kwamen voor de brandstof LNG, in de roadmap is nagedacht over een periode van ongeveer zeven jaar. Deze zullen onderverdeeld worden onder dezelfde categorieën als die hier boven beschreven zijn: technisch, organisatorisch, financieel en maatschappelijk Technisch De energieomzetting doormiddel van LNG is een verbetering ten opzichte van Euro6 diesel. Het probleem bij het omzetten van energie doormiddel van verbranding zal er te aller tijden een uitstoot vrij komen van gassen en CO 2. De verwachting is dat de energieomzetting van LNG zich gaat verbeteren met vijf procent ten opzichten van nu. Omdat LNG bij deellast 90% LNG inspuit is deze aandrijving zeer geschikt voor het aandrijven van een parallel geschakelde hybride motor. De LNG aggregaat zal in zijn beste toerenbereik een generator aandrijven die met de geleverde energie een accupakket of powercaps kan laden. De aandrijving over de weg gebeurd met een elektromotor 13. In welk jaar deze combinatie gaat toetreden of überhaupt gaat toetreden is onbekend Organisatorisch Het aantal tankstations met LNG in de regio Rotterdam wordt momenteel vergroot. Bekend is dat Shell hierin aan het investeren is, maar wanneer de gehele tankinfrastructuur is aangepast is nog onbekend Financieel Financieel gezien zijn de accijzen die mogelijk geheven gaan worden over LNG een doorslaggevende factor. De prijzen van diesel en LNG verschillen op het moment vrij veel (diesel 1.17 per liter en LNG 0.95 per kilo) 14. Als de accijnzen worden verhoogt in de komende jaren op LNG, heeft dit als gevolg dat de TCO onder druk komt te staan. De betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid is doorslaggevend voor deze brandstofkeuze Maatschappelijk Bij LNG is de verwachting dat er verbetering plaats zal vinden in de toekomst met de uitstoot van CO 2 van maximaal 5% ten opzichte van de huidige situatie Conclusie LNG is CO 2 neutraal als het geproduceerd wordt uit een biomassa en als er van Well to Wheel wordt uitgegaan. LNG kan tevens geproduceerd worden uit fossiele brandstoffen, als dit het geval is dan is LNG vergelijkbaar met diesel, echter zal er bij de verbranding van LNG 25% minder CO 2 uitstoot plaatsvinden in vergelijking met een Euro6 dieselmotor. In het geval van groen- of fossiel LNG zijn de emissies van de vrachtwagen vergelijkbaar. Tussen nu en 2020 is de verwachting dat de emissies van LNG met 5% gaan verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Momenteel is de techniek klaar voor gebruik en worden Euro6 diesel vrachtwagens omgebouwd naar LNG, deze ombouw kost en is een technische aanpassing op de huidige euro6 dieselmotor. Op het moment zijn er 10 LNG tankstations beschikbaar in Nederland, In de regio van Rotterdam worden er binnenkort een aantal bij geplaatst. De restwaarde van een LNG vrachtwagen is vergelijkbaar met een diesel aangedreven vrachtwagen. Echter is er geen interesse in LNG vrachtwagens waar deze naar geëxporteerd worden, waardoor de LNG componenten eerst gedemonteerd moeten worden. De investering in het LNG systeem zal zich niet terugbetalen in de restwaarde. LNG is op het moment goedkoper dan diesel, alleen is dit sterk afhankelijk van de accijns die hier over worden geheven. De accijns over LNG is op het moment laag. Het gevaar van LNG is dat als de accijns over LNG verhoogt 13

14 worden, komt de TCO onder druk te staan. Het break-even point van een LNG aangedreven vrachtwagen komt in de huidige situatie op km per jaar. Voor Rotterdam is een energieomzetting doormiddel van LNG een verbetering ten opzichte van de huidige Euro6. Echter is deze verbetering van klein formaat en zal minimaal bijdragen aan de gestelde doelstelling door het Havenbedrijf. 6 jan 2014) 7 jan 2014) 8 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 9 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 10 Rekensheet business case Volvo (21 jan 2014) 11 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 12 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 13 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 14 Rekensheet business case Volvo (21 jan 2014) 15 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 16 Notule 15 januari VDL Volvo (21 jan 2014) 14

15 Hoofdstuk 3: Brandstof: Waterstof Waterstof is een vorm van chemicaliën die binnen het HIC veelvuldig wordt gebruikt binnen de industriële sector. Momenteel wordt waterstof steeds populairder bij het gebruik voor het verwarmen van grote gebouwen, maar ook individuele woningen. In dit hoofdstuk zullen de technische, organisatorische, maatschappelijke en financiële mogelijkheden behandeld worden betreft de toepassing van waterstof in het containervervoer over de weg. 3.1 Waterstof huidige situatie: Techniek Een waterstofvoertuig heeft geen verbrandingsmotor waar benzine of diesel aan te pas komt. Echter een waterstofvoertuig kan op twee verschillende mogelijkheden voor aandrijving aan de wielen zorgen. De eerste mogelijkheid is vergelijkbaar met een reguliere verbrandingsmotor. De brandstof wordt opgeslagen in een opslagtank voor de brandstof, in dit geval waterstof (H2). Deze manier van aandrijving via waterstof werd vooral van 2000 tot 2005 toegepast. Het nadeel hiervan is dat het verbruik vergeleken met benzine zeer hoog was. Op 1 liter waterstof kon 2 kilometer gereden worden, en op 1 liter benzine 9 kilometer. De tweede mogelijkheid, die nu steeds vaker toegepast wordt, is een voertuig met een brandstofcel aan boord die zuurstof (O2) uit de lucht omzet in water (H2O). In dit geval wordt het voertuig aangedreven door elektromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp. Het voertuig met een brandstofcel aan boord is in principe een elektrisch voertuig met een eigen energiecentrale aan boord: De brandstofcel. Bij het omzetten van waterstof in water komt elektriciteit vrij. Het restproduct waterdamp komt als water via de uitlaat naar buiten. Een bijkomend voordeel bij het gebruik van de brandstofcel is het ontbreken van mechanische delen. Het voertuig heeft daardoor minder onderhoud nodig en is stiller. Het enige geluid komt van de elektromotoren, die licht zoemen. Het voertuig moet met waterstof getankt worden, dit kan bij een waterstoftankstation. De eerste waterstofauto s in massaproductie is de Hyundai IX35. Ook de eerste compacte waterstoftruck wordt al gebouwd in Nederland, de Hytruck. VDL heeft de Phileasbussen op waterstof rijden. Deze bussen rijden vanaf 2011 in Amsterdam. Het project was al in 2002 opgestart 17. De techniek voor het gebruik van waterstof in voertuigen bestaat dus al, maar is nog in sterke ontwikkeling Organisatorisch Waterstof produceren Het is niet mogelijk om waterstof rechtstreeks uit de grond te halen, zoals dat wel het geval is bij olie of aardgas. Waterstof moet eerst geproduceerd worden, waarna het opgeslagen kan worden. Het produceren van waterstof kan op twee verschillende manieren: De goedkoopste manier is om waterstof te produceren uit aardgas: steam-reforming. Bij deze methode wordt methaan uit aardgas samen met water omgezet in waterstof. Deze chemische reactie wordt versneld door een katalysator en door de hoge temperatuur van 950 C en druk van 25 bar. De reactie bestaat uit twee stappen. In de eerste stap regeert methaan met water, waarbij koolstofmonoxide (CO) en waterstof vrijkomen. In de tweede stap reageert de koolstofmonoxide weer met het water, waarbij nog meer waterstof, maar ook veel koolstofdioxide (CO 2 ) vrij komt. Dit proces kan behalve met aardgas ook met steenkool uitgevoerd worden. Uit de vrijgekomen waterstofdioxide kunnen synthetische koolwaterstoffen worden gemaakt. De tweede manier is opwekking door elektrolyse. Dit houdt in dat water gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. Dit proces verloopt bij normale druk en een temperatuur van ongeveer 80 C in een basische omgeving met behulp van een elektrische stroom. Deze elektrische stroom ontstaat door een anode en kathode in het water te plaatsen met hiertussen elektrische spanning. Het waterstof zal naar de positieve anode bewegen en het zuurstof naar de negatieve kathode. Het gasvormige waterstof kan vervolgens worden opgevangen. Waterstof tanken Waterstof heeft een zeer lage dichtheid. Hierdoor is het lastig om waterstof te transporteren en op te slaan. Waterstof moet samengedrukt worden tot 350 bar, of nog beter 700 bar voordat het in een voertuig getankt kan worden. Dat vergt een sterke en dure opslagtank. Er zijn nog maar weinig plaatsen waar waterstof getankt kan worden. In 2013 kon dat in Amsterdam, Arnhem en op de Automotive Campus in Helmond, maar vanaf 2014 wordt de eerste openbare waterstoftankstation geopend in Rotterdam, langs de A15. Dit tankstation wordt gebouwd boven de waterstofleiding van het bedrijf Air Liquide. Air liquide heeft een waterstofleiding lopen vanaf de eerste Maasvlakte via Dordrecht naar België. Het waterstof wordt verkregen door het steam-reforming proces, waarbij met veel energie aardgas wordt omgezet in waterstof. Dit waterstof wordt door het bedrijf Air Products bij de Exxon fabriek in de Rotterdamse haven in grote hoeveelheden gemaakt. Bij dit proces wordt gigantisch veel CO 2 geproduceerd. Waterstof uit deze leiding is zeer verontreinigd, het methaan moet eerst uit de waterstof verwijderd worden. Hierna ontstaat er vrij zuivere, klasse 5, waterstof

16 3.1.3 Financieel De eerste waterstofauto s worden nu op grote schaal geproduceerd. De eerste vrachtwagens op waterstof worden ook al gebouwd, maar op kleine schaal. Deze voertuigen kunnen nog niet commercieel aangeboden worden, omdat de prijs van een losse brandstofcel nog te hoog is. Het wordt in te weinig aantallen aangeboden, waardoor de kostprijs nu zeer hoog is. Omdat de prijs nog te hoog is, is er nog geen bereidheid om over te gaan op investeringen. Een waterstofauto kost rond en een waterstoftruck rond de Daarnaast is het tanken van waterstof nu ook nog zeer duur, 11 tot 12 per kilo, zonder accijns. Hier zal in de toekomst nog wel accijns over worden geheven, omdat waterstof als chemisch product wordt gezien en nog niet als brandstof. 600 personenauto s en 120 trucks moeten waterstof tanken bij een waterstoftankstation om winstgevend te zijn Maatschappelijk Bij de aanschaf van een voertuig, vooral als deze veel werkzaam is, wordt gekeken naar de hoeveelheid kilometers er op een volle tank gereden kan worden. Een lange actieradius is belangrijk, zodat de chauffeur langer achter elkaar kan rijden. Vaker stoppen om te tanken kost meer tijd en dus meer geld voor de transportonderneming. Ook moet de tijd om het voertuig vol te tanken zo kort mogelijk zijn. Met 1 kilo waterstof kan een vrachtwagen ongeveer 65 kilometer rijden. De waterstofvrachtwagen van Hytruck heeft een 5,8 kilo tank en een actieradius van kilometer. De tank is vol in drie minuten. Dit gebeurt bij een druk van 700 bar 20. Bij het horen van waterstof denken mensen nog vak aan Hindenburg: explosiegevaarlijk dus mensen zijn bang om ermee te rijden. Maar ook benzine is zeer licht ontvlambaar, dus dat zou geen nadeel moeten zijn. Waterstof is, Tank to Wheel, schoner dan diesel of benzine: Geen roet en uitstoot en is stiller tijdens het rijden. Er komt alleen water uit de uitlaat. Well to Wheel: wel nog een gigantische CO 2 belasting door opwekking door steamreforming Roadmap waterstof Technisch In 2016 zullen waterstofauto s met een brandstofcel op grote schaal op de markt gebracht worden. Vrachtwagens op waterstof zullen enkele jaren daarna op grote schaal op de markt komen. De brandstofcel zal betrouwbaarder en efficiënter worden als meer fabrikanten er onderzoek naar doen en bereid zijn om hierin te investeren. Verwacht wordt dat in 2020 waterstofvoertuigen niet meer weg te denken zijn binnen het Nederlandse wagenpark Organisatorisch In de toekomst zal waterstof vaker geproduceerd worden door middel van elektrolyse, een manier van waterstof produceren waarbij geen schadelijke stoffen zoals CO 2 vrijkomen. Dit gebeurt wel bij waterstof produceren door steam-reforming. Ook zullen er veel meer punten zijn waar waterstof getankt kan worden. Er zal een strook vanaf de westkust tot aan Duitsland komen met tankstations voor waterstof 23. Maatregelen overheid Om een groter percentage van het goederenvervoer binnen het HIC en van personenvervoer in het openbaar vervoer in 2020 op waterstof te laten rijden, zal er niet alleen door de vervoerders geïnvesteerd moeten worden, maar zal ook de overheid maatregelen moeten nemen. Bij 16

17 aanbestedingen wordt nu gekeken naar de mogelijkheid om te rijden op alternatieve brandstoffen zoals waterstof. Bijna alle concessies in het OV komen binnen 7 jaar ten eind. Hierdoor is er een kans om andere brandstoffen de mogelijkheid te geven om op grotere schaal gebruikt te worden. Nieuwe aanbestedingen zullen langer moeten worden om de Total Cost of Operations sneller terug te verdienen en dus sneller winst te maken. De hogere aanschaf van de voertuigen zullen met lagere maandelijkse kosten over een langere termijn terug te verdienen zijn. Een andere mogelijkheid is dat bijvoorbeeld de voertuigen eigendom zullen worden van de provincie, zodat de vervoerder geen grote investeringen meer hoeft te maken. Er moet hiervoor een betere afstemming komen tussen ministeries van milieu/infrastructuur en economische zaken Financieel In 2016 zal waterstof geproduceerd kunnen worden door middel van elektrolyse. De prijs zal dalen naar minder dan 10 per kilo. In 2020 zal een nieuwe generatie elektrolyseapparaten worden ontwikkeld, waardoor de prijs naar ongeveer 4 per kilo zal dalen. De prijs van diesel is in 2020 toegenomen, waardoor bij een prijs van ongeveer 4 per kilo waterstof een waterstofvoertuig uiteindelijk goedkoper zal zijn. Wel zal waterstof vanaf 2016 wellicht nog wat duurder worden bij de tankstations, omdat de overheid ook over deze brandstof accijns zal heffen Maatschappelijk De verwachting is dat de angst voor waterstof en explosiegevaar zal afnemen. Om dit te bevorderen kan bijvoorbeeld TNO onderzoek doen naar brand-, explosiegevaar en veiligheid van deze brandstoffen. Tevens is voorlichting voor de mensen zeer wenselijk, zodat men ziet dat het veilig is om met waterstof te rijden en men sneller zal overstappen. In de toekomst zal waterstof vanaf productie tot verbruik in een waterstofvoertuig een groene brandstof zijn. Met elektrolyse en schone manieren van waterstofproductie zal de CO 2 belasting veel minder worden en is waterstof Well to Wheel een schoon alternatief voor diesel of benzine Conclusie Waterstofbrandstofcellen kunnen in de toekomst gezien worden als een goedkope en milieuvriendelijke manier om elektrische energie te produceren. Echter moet dan eerst waterstof geproduceerd worden, maar daar is energie voor nodig. Deze energie zal op een milieuvriendelijke manier opgewekt moeten worden, zoals door elektrolyse, voordat waterstof werkelijk een goed en groen alternatief is voor de fossiele brandstoffen. Aandrijving via waterstof zal uiteindelijk zowel personenvervoer als goederenvervoer voor de lange afstand van de dieselmotor overnemen. Methoden om waterstof te maken zullen in de toekomst steeds beter en efficiënter worden. De prijs zal in de toekomst lager worden, tevens is er geen uitstoot van schadelijke stoffen meer. Mensen zullen gestimuleerd moeten worden door de overheid met bijvoorbeeld subsidies en regelgeving: Verplichtingen of belastingvoordelen. Wel zal er op korte termijn nog een discussie zijn over wat er eerder komt, de waterstofauto of waterstof tankstations? Zolang er niet een van de twee op grotere schaal aangeboden zal worden, zal de andere ook achterblijven. Zolang men niet kan tanken, zal men ook niet investeren in een ander voertuig. De infrastructuur zal dus uitgebreid moeten worden VDL-Bus---Coach-levert-de-eerste.aspx?lang=nl-NL (15 januari 2014) 18 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 19 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 20 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 21 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 22 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 23 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 24 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 25 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 26 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 27 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 17

18 Hoofdstuk 4: Brandstof: Elektrisch Een elektrisch voertuig is een voertuig zonder verbrandingsmotor, versnellingsbak en brandstoftank, maar met daarvoor in de plaats een elektromotor en een accupakket. In plaats van brandstof tanken bij een tankstation moet het accupakket opgeladen worden via het stopcontact. 4.1 Elektrisch huidige situatie (2014) Technisch Technisch is er al heel veel mogelijk. De eerste elektrische vrachtwagens kunnen maximaal 160 kilometer volledig elektrisch rijden. Tevens zijn er al veel autofabrikanten die volledig elektrische auto s verkopen. In plaats van een grote verbrandingsmotor worden kleinere elektromotoren gebruikt. Het voordeel hiervan is dat deze elektromotor niet specifiek voor een bepaald voertuig gemaakt hoeft te worden, maar dezelfde motor kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals in de industrie. Bij elektrisch rijden komt er Tank to Wheel geen CO 2 vrij, ook is er geen andere uitstoot. Dit is positief voor de luchtkwaliteit in de omgeving. Er zijn minder bewegende onderdelen nodig, daardoor is er ook minder onderhoud nodig. Daarnaast maakt de elektromotor veel minder geluid dan een verbrandingsmotor. Op dit moment is het nadeel van elektrisch rijden de beperkte actieradius, maximaal 160 kilometer. Ook het zware gewicht van de accu s bij een elektrische vrachtwagen is een nadeel. Door meer accu s te gebruiken wordt de actieradius wel langer, maar ook wordt het voertuig er zwaarder door. Hierdoor mag er minder lading worden meegenomen en meer massa kost meer energie om in beweging te brengen. Daarnaast duurt het opladen van het accu pakket via een normaal stopcontact minimaal 4 uur. Er zijn ook mogelijkheden voor snelladen, maar dit heeft een negatieve invloed op de levensduur van het accupakket omdat er meer warmte bij vrijkomt Organisatorisch Ook bij elektrisch vervoer is er het organisatorische probleem dat de overheid nog geen wetten en regels heeft voor elektrische voertuigen na het jaar De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu zijn het niet altijd met elkaar eens. Momenteel wordt er alleen belastingvoordeel gegeven, echter zijn er nog geen duidelijke regels voor op langere termijn. Ook het tegelijk opladen van vrachtwagens is een probleem omdat hiervoor veel elektriciteit benodigd is Financieel De prijs van elektrische voertuigen is nu nog hoog. Dit komt voornamelijk door het dure accupakket. Dit is verreweg het duurste onderdeel. Helaas is het niet altijd duidelijk hoe lang de levensduur van deze accu s zijn en wat het precies gaat kosten als die vervangen moeten worden. Elektrische voertuigen worden vooral verkocht aan ondernemers of bedrijven, omdat ze belastingvoordelen krijgen Maatschappelijk Elektrische voertuigen zijn interessant voor ondernemers en bedrijven, maar niet voor particulieren omdat zijn aanzienlijk duurder zijn dan vergelijkbare voertuigen op benzine of diesel, door extra voordelen voor ondernemers en stimuleringsmaatregelen van de overheid. Een elektrische vrachtwagen heeft een actieradius van ongeveer 160 kilometer. Daarna moet het accupakket weer 18

19 opgeladen worden bij een oplaadpunt. Bovendien duurt het opladen de nodige uren. De chauffeur moet een langere reis dus heel goed plannen en weten waar en wanneer het voertuig opgeladen kan worden Roadmap Elektrisch Technisch In de toekomst moeten accu s verbeterd worden zodat ze meer capaciteit hebben of sneller opgeladen kunnen worden. Accu s kunnen in de toekomst met andere grondstoffen gemaakt worden zoals polymeren of jodium. Ook de levensduur van de accu s zal langer worden: dezelfde batterijen kunnen veel vaker opgeladen en ontladen worden. In de toekomst kunnen elektrische voertuigen ook voor langere afstanden gebruikt worden met een kleiner accupakket. Dat kan bijvoorbeeld door middel van inductief laden, zodat er tijdens het rijden opgeladen kan worden Organisatorisch Voor vervoerders die rijden met elektrische vrachtwagens zou een economisch voordeel gecreëerd moeten worden. De overheid zou deze vervoerders vrij kunnen stellen van belastingen of bijvoorbeeld als enige in de binnenstad toelaten om de distributie van goederen te verzorgen. s Nachts zullen er problemen ontstaan voor energiemaatschappijen omdat er te veel elektriciteit nodig is om alle elektrische voertuigen tegelijk op te laden Financieel Accu s zijn duur, maar zullen goedkoper worden. Tot het jaar 2020 zullen de batterijen nog lithium-ion zijn. De prijs van de accu s die nu geleverd worden in auto s zal ongeveer 20% dalen. Als er nu een goede batterij ontwikkeld wordt, zal deze eerst in kleine elektronicaproducten worden gebruikt en getest. Na een aantal jaar zal deze batterij pas in voertuigen gebruikt worden. Deze batterijen zullen dan aanvankelijk nog duurder zijn dan li-ion batterijen. Wel zullen elektrische voertuigen in de toekomst goedkoper worden, omdat de vraag nog zal toenemen. Dan kan het voor vervoerders rendabel zijn om een elektrische vrachtwagen te kopen Maatschappelijk Mensen zullen in de toekomst minder bang zijn om een elektrisch voertuig aan te schaffen, omdat de actieradius toe zal nemen. Ook worden de voertuigen toegankelijker voor een groter publiek door de lagere aanschafprijs en dan is bewezen dat de technologie betrouwbaar en veilig is Conclusie In 2013 is volledig elektrisch rijden alleen nog maar geschikt voor stadsverkeer tot 160 kilometer per dag. Dit is te kort voor een elektrische vrachtwagens, omdat die een hele werkdag moeten rijden. Dan is een oplaadtijd van 4 uur niet mogelijk. Accu s zullen in de toekomst nog verbeterd worden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar andere grondstoffen voor het gebruik in accu s. Dan kunnen de accu s lichter worden en zullen ze ook in capaciteit toenemen. Pas dan zal volledig elektrisch rijden ook lange afstanden of zelfs het vrachtverkeer overnemen. Binnenstedelijk gaat volledig elektrisch rijden de toekomst worden. Stroom kan groen worden opgewekt worden door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen en dan kan een elektrische vrachtwagen Well tot Wheel zeer schoon rijden. Voor in de toekomst zal het succes van elektrische vrachtwagens afhankelijk zijn van de ontwikkeling van accu s. Het gewicht van de accu s zal moeten dalen en de capaciteit zal groter moeten worden. Ook de oplaadtijd zal korter moeten worden. 28 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 29 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 30 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 31 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 32 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 33 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 34 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 35 Notule 15 januari Siemens spykstaal(21 jan 2014) 19

20 Het is duidelijk dat er veel kennis is over de mogelijkheden voor schoner containertransport over de weg. De technologie is dan ook klaar, om verdere ontwikkelingen te realiseren. Echter is alle informatie en kennis bij de verschillende onderzoekers en bedrijven intern aanwezig, maar wordt deze summier gedeeld. Om verdere ontwikkelingen te kunnen realiseren zal samengewerkt moeten worden met verschillende partijen, zodat er stappen gezet kunnen worden voor een schonere toekomst en dus de Zero emissie vrachtwagen. 5.1 Samenwerkende partijen Verschillende partijen hebben binnen de samenwerking een eigen taak, de taken zijn afhankelijk van de belangen en kennis. In bijlage 2 is de samenwerking schematisch weergegeven Overheid Waneer de overheid een bepaald beleid schrijft over het gebruik van schonere brandstoffen, zal het voor vervoersbedrijven aantrekkelijk worden om hier gebruik van te maken binnen hun bedrijf. Het zal dus de duurzame mobiliteit in de Rotterdamse haven stimuleren Specialisten Specialisten doen onderzoek naar verschillende soorten brandstof, deze weten dus bijzonder veel over de verschillende brandstoffen. Ook hebben zij kennis over de mogelijkheden van de brandstof op verschillende modaliteiten, dus ook voor vrachtvervoer. Wanneer men zou samenwerken en de kennis zou delen met verschillende brandstofleveranciers en vervoersbedrijven zullen de mogelijkheden kunnen worden benut in de praktijk Brandstofleveranciers De leveranciersbedrijven bezitten ook erg veel kennis over de mogelijkheden met de verschillende soorten brandstof. Deze partij zal moeten onderhandelen met de verschillende partijen om de tankinfrastructuur in de goede verhouding te hebben. Ook zullen ze ervoor moeten pleiten dat de tankprijzen reëel blijven. Daarnaast is het van belang om prognoses van de verkrijgbaarheid en kosten te delen met belangrijke en belanghebbende partijen Vrachtwagen productiebedrijf Productiebedrijven zullen techniek ontwikkelen naar de vraag van de markt. Ook kunnen ze vervoersbedrijven stimuleren om de nieuwste technieken te gebruiken. Daarnaast zullen de bedrijven rekening moeten houden met een zo laag mogelijke Total Cost of Operations Vervoersbedrijven Voor andere partijen is het belangrijk dat de ontwikkelingen ook gebruikt worden om de kosten te dekken. Daarom is het belangrijk dat vervoersbedrijven de producten afnemen. Door een samenwerking zal het mogelijk zijn om hierin afspraken te maken, waarbij beide partijen voordeel zullen hebben en ontwikkelingen kunnen doorgaan. Het zou voor vervoersbedrijven bijvoorbeeld erg aantrekkelijk zijn om op brandstofkosten te besparen. 5.2 Urgentie Om een zo goed mogelijk eindresultaat te behalen is het heel belangrijk dat alle partijen tegelijkertijd met elkaar samenwerken. Als er een schakel tussen de samenwerking mist of vertraagd, zal er zoals in hoofdstuk 6 Scenarios te lezen is, een heel ander scenario uit voortkomen. 20

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden College Onderwerp: V200900614 Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Collegevoorstel Inleiding: De raad heeft in het actieplan Luchtkwaliteit, vastgesteld op 6 november 2007, het belang

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit?

Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit? Het systeem Elektrisch vervoer ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit? Rien van der Knaap OC rien@oc.nl Esther Hemel OC esther@oc.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

magazine Lifecycle Leasecontract

magazine Lifecycle Leasecontract magazine Lifecycle Leasecontract Uitgave 2015 24/7 al je vakinformatie Postbus 101 1260 Blaricum 087-8742062 info@autoleasewereld.nl Uw contactpersoon: Erik Nooij 06-14364885 erik.nooij@autoleasewereld.nl

Nadere informatie

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015?

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? Rapportage Trendonderzoek - personenwagenbranche Wat wordt er van de medewerker in 2015 gevraagd? In opdracht van OOMT

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie