Jaaroverzicht Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid waren (en zijn) van grote invloed op onze manier van werken. Ook de nieuwe crisisbeheersingsstructuur in Amsterdam-Amstelland is niet ongemerkt aan de GHOR voorbij gegaan. Kortom, zo geven we langzaam maar zeker vorm aan de nieuwe GHOR. Kijk naar de projecten Ketenregie in de zorg en de afronding van diverse convenanten met zorginstellingen zoals ziekenhuizen en regionale ambulance voorzieningen. Kijk ook naar de terechte aandacht die Informatiemanagement krijgt en de nieuwe kijk op slachtofferregistratie in het project Registeren en Volgen (ReVo). De nieuwe GHOR betekent ook dat er een verschuiving plaats vindt in het personeelbestand; enkele medewerkers zijn vertrokken en nieuwe medewerkers gaan met enthousiasme bij ons aan de slag. Kortom, we blijven groeien en ons ontwikkelen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat is goed want de omgeving verandert continu en stilstaan is achteruitgang. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

2 Pro-actie/preventie GAGS-pool De GAGS-pool bestaat nog steeds uit vier Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen. In 2011 zijn er in de regio Amsterdam-Amstelland (in dit jaaroverzicht verder afgekort als A-A) dertien GAGS-inzetten geweest en in de regio Zaanstreek- Waterland (afgekort als Z-W) was de GAGS bij acht ongevallen met chemische stoffen betrokken. Er is deelgenomen aan meer dan tien oefeningen (zowel telefonisch als op locatie). In 2011 is er overleg geweest met de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer van de regio A-A met als doel het verbeteren van de samenwerking. Ook met AGS en en adviseurs Milieu- en Gezondheid (GGD) uit de Veiligheidsregio Z-W is overleg geweest om de onderlinge samenwerking en communicatie bij chemische incidenten te verbeteren. Tot slot is er een nieuwe GAGS in opleiding aangenomen. Deze is in mei met zijn opleiding gestart. Op 22 februari 2011 was er een grote brand bij het chemisch bedrijf Diergaarde Chemical Storage. De GAGS heeft toen voor drie veiligheidsregio s (Z-W, A-A en Kennemerland) adviezen geleverd. Dit varieerde van meedenken over de noodzaak van schuilen, interpretatie van de meetresultaten van brandweer en RIVM, adviezen over het consumeren van gewassen uit eigen tuin, de wenselijkheid van het binnenhalen van vee tot het leveren van een bijdrage aan de communicatie over het incident. Wat betreft het laatste was dit vooral gericht op het voorkómen van het gebruik van de uitdrukking Geen gevaar voor de volksgezondheid. Deze is hier, in tegenstelling tot bij de brand bij Moerdijk, niet gebruikt. Evenementenbeleid De GHOR adviseert het lokale openbaar bestuur over de geneeskundige risico s van publieksevenementen en de benodigde maatregelen om publieksevenementen vanuit het gezondheidsperspectief goed te laten verlopen (uit: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen, december 2011). Het afgelopen jaar is advies uitgebracht met betrekking tot gezondheidsveiligheid bij een groeiend aantal grote evenementen (dat wil zeggen: meer dan bezoekers). Denk hierbij aan de Gay Pride, Loveland, A Day at the Park, Ride for the Roses, de Uitmarkt, de Dam tot Damloop, de Amsterdam Marathon etc. Een evenement met slechts enkele weken voorbereidingstijd was de huldiging van Ajax op het Museumplein in mei De huldiging is op momenten moeilijk te beheersen geweest met als gevolg dat de veiligheid van bezoekers en hulpverleners in het geding is geweest (zie ook pag. 4). Ook Koninginnedag vroeg dit jaar weer een enorme inzet van de hulpdiensten. De overvolle stad, bereikbaarheidsproblemen en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens Koninginnedag telkens terugkerende problemen. Besloten is om tijdens Koninginnedag 2012 in het centrum van de stad alleen nog gevarieerde evenementen toe te staan met een kleinschalig karakter. Verder is een groot aantal standaardadviezen gegeven voor evenementen met minder dan 2000 bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn markten, sportieve activiteiten (zoals hardloop-, wandel- en wielerwedstrijden), culturele activiteiten, feesten, rommelmarkten etc. 2 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

3 Opleiden/Trainen/Oefenen Mede door de goede bezetting binnen het cluster OTO kon er - naast de reguliere cyclus van Opleiden-Trainen-Oefenen - in 2011 veel aandacht besteed worden aan kwaliteitsontwikkeling en -verbetering. Daarnaast is het cluster in mei uitgebreid met een medewerker die zich geheel richt op de uitvoering van het OTO-plan behorend bij het GGD RampenOpvang Plan (GROP). De Beleidsmedewerker OTO Trainen/Oefenen is eind 2011 teruggekeerd naar zijn oude werkplek bij de Meldkamer, waardoor een van de ondersteunende medewerker OTO is doorgeschoven naar de vrijgekomen beleidsfunctie. Door omstandigheden zijn gedurende het jaar veel extra uren besteed aan de voorbereiding en uitvoering van OTO-activiteiten in de regio Z-W. Tenslotte is aan het einde van het jaar het OTO Beleidsplan vastgesteld. Geneeskundige Combinatie A-A, de VC-wagen en de Officier van Dienst aanwezig. In september is ook een interregionale oefening gehouden voor de Geneeskundige Combinaties van A-A en Kennemerland samen. Deze werden bij het VUmc opgesteld, waar de SEH werd beoefend. Ook OvD-G, Meldkamers en ambulancediensten uit beide regio s oefenden mee. Preparatie Opleiden Ook dit jaar is er veel tijd besteed aan het opleiden van GHOR-functionarissen. Nieuwe functionarissen volgen standaard de Basisopleiding en vervolgens een functiegerichte opleiding. Pas hierna gaat de functionaris daadwerkelijk aan de slag in zijn of haar functie. Vanuit de GHOR A-A is bijgedragen aan de actualisatie van alle landelijke GHOR-opleidingen en de herziening van de Basisleerstof GHOR. In 2011 hebben alle Staffunctionarissen de HAc-opleiding gevolgd. Bij het ontbreken van een functiegerichte opleiding voor deze functionaris sluit de opleiding van HAc het beste aan. Trainen Als vervolg op de driehoekstraining (OvD-G-HGN-CGV) vanuit het GHOR- samenwerkingsverband Noord-Holland/Flevoland is in 2011 een training HGN-CGV opgezet. Het merendeel van de functionarissen van deze doelgroep uit de zes Veiligheidsregio s heeft deze training gevolgd. Ook de samenwerking tussen GHOR en Ambulance Amsterdam (in 2011 nog RAVAA) in de Carrouseltrainingen - gericht op de processen en protocollen voor de 1e ambulance en de meldkamercentralist - is voortgezet. Opnieuw is overeen gekomen dat, gedurende een periode van drie jaar, nieuwe medewerkers worden getraind in het protocol 1e ambulance en werkzaamheden centralist bij een grootschalig ongeval. In 2011 is hiervoor een nieuw scenario gemaakt voor de verdiepende sessies. Nieuw in 2011 was de individuele training Rijvaardigheid op de openbare weg. Dit is een vervolg op de tweejaarlijkse trainingen op het circuit in Lelystad. Oefenen Voor alle GHOR-functies zijn verschillende oefeningen georganiseerd, zowel mono- als multidisciplinair. Een beknopt overzicht: De Geneeskundige Combinatie Z-W heeft de afgelopen drie jaar samen met de Brandweer Zaanstad geoefend in het ontsmetten van slachtoffers en overdracht aan de GNK-c, waarna zij worden gestabiliseerd in de tent van de GNK-c. Naast monodisciplinaire oefendoelen (triage, behandelen, overdracht, gewondenspreiding) gaat het hierbij ook om de multidisciplianaire samenwerking. Voor 2012 wordt nagedacht over een nieuwe opzet. In september is de opvang- en behandelcapaciteit van het Amstelland Ziekenhuis getest. Hierbij waren vanuit de GHOR de In mei en oktober zijn de Kernteams en het Opvangteam PSHOR geoefend aan de hand van een scenario over legionella op een cruiseschip. In maart en oktober 2011 heeft de GHOR in multidisciplinair verband deelgenomen aan de CoPI-meerdaagse in Weeze (Duitsland). GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

4 Repressie GRIP Waar 2010 met in totaal 40 GRIP-incidenten in de verzorgingsregio s A-A en Z-W samen een druk jaar was, bleek 2011 aanzienlijk minder hectisch. Het jaar 2011 telde in totaal 23 GRIP-incidenten (9x GRIP 2, 15x GRIP 1). Opschaling naar GRIP 3 of hoger vond bij geen enkel incident plaats. GRIP-situaties: Regio GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 Totaal GRIP per regio Amsterdam-Amstelland Zaanstreek-Waterland Totaal De GRIP 2-incidenten op een rij 19 januari 2011 Regio Z-W Grote bedrijfsbrand Cacoa Wormer 29 januari 2011 Regio Z-W Grote bedrijfsbrand Wormerveer 22 februari 2011 Regio A-A Regio Z-W 28 april 2011 Regio Z-W Grote brand Purmerend Grote bedrijfsbrand Westelijk Havengebied Amsterdam waarbij in verband met de effecten ook in Z-W (en regio Kennemerland) werd opgeschaald naar GRIP 2 15 mei 2011 Regio Z-W Opschaling vanwege de effecten van een grote brand in Beverwijk 15 mei 2011 Regio A-A Opschaling vanwege crowdmanagement-problemen en escalatie van de huldiging van Ajax op het Museumplein 8 juni 2011 Regio Z-W Opschaling vanwege grote brand in voormalig zwembad de Wilgenhoek (Zuidoostbeemster) 19 november 2011 Regio Z-W Opschaling vanwege grote brand in voormalig voedseldistributiecentrum, Zaandam OvD-G-inzetten 2011 Het aantal OvD-G-inzetten bedroeg 760 (Zuid 611, Noord 149) en was daarmee weer ruim hoger dan in 2010 (615). Vanaf 2009 is daarmee het aantal OvDG-inzetten gestegen van 263 naar 760, bijna een verdrievoudiging. Waar het aantal GRIP-inzetten in 2011 ten opzichte van 2010 daalde is de stijging geheel toe te rekenen aan het aantal SMH-inzetten (spoedeisende medische hulpverlening op niveau dagelijkse routinezorg). De keuze voor een laagdrempelige inzet van de OvD-G speelde hierbij wederom een grote rol. Het hanteren van een lage inzetdrempel leidt er mede toe dat een groot aantal OvD-G-inzetten voortijdig wordt afgebroken (geannuleerd tijdens rit naar plaats incident). Ook komt het voor dat de OvD-G na telefonisch contact en afstemming met meldkamer of ambulancebemanning ter plaatse besluit om alsnog niet uit te rijden. In totaal bedroeg het aantal voortijdig afgebroken inzetten of niet-uitrukken na afstemming met meldkamer/ambulancepersoneel 204. In 556 gevallen is er dus daadwerkelijk sprake geweest van een OvDG-inzet op incidentlocatie. Jaar Aantal inzetten OvD-G 4 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

5 Ketenregie en convenanten Onder de vlag van het project Ketenregie zijn in 2011 twee regiegroepen opgericht; de Regiegroep Acute opgeschaalde zorg (Traumacentra, ziekenhuizen, RAV en huisartsenposten) en de Regiegroep Bevolkingszorg bij crises (GGD en huisartsen(posten)). De Regiegroepen Acute opgeschaalde zorg en Bevolkingszorg bij crises zijn overleggen/bijeenkomsten voor beleidsvorming en afstemming door vertegenwoordigersvan regionale zorginstellingen op directieniveau (of mandaat). De overleggen hebben als doel de zorgsector, als witte kolom binnen de crisisbeheersing, optimaal voor te bereiden op de geneeskundige hulpverlening en moeten bijdragen aan het versterken van de monodisciplinaire opgeschaalde acute zorgketen. De eerste bijeenkomst van de Regiegroep Acute opgeschaalde zorg heeft in april plaatsgevonden en de eerste bijeenkomst van de Regiegroep Bevolkingszorg bij crises was in mei. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van de nieuwe GHOR-organisatie en de te maken afspraken volgens de Wet op de Veiligheidsregio s. Onder beide regiegroepen zijn werkgroepen opgericht die zich bezig hebben gehouden met de inhoud van het convenant Ziekenhuizen-GHOR, het convenant Publieke Gezondheid (GGD-GHOR) en het convenant RAV-GHOR. De Modulair handboekensysteem uitkomsten van de werkgroepen ziekenhuizen-ghor en GGD- GHOR zijn in de tweede bijeenkomst van de Regiegroep Acute opgeschaalde zorg (oktober) en de Regiegroep Bevolkingszorg bij crises (november) vastgesteld. Daarna zijn de convenanten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) door de aanwezige ziekenhuizen ondertekend. Na ondertekening van het convenant ziekenhuizen-ghor door de ziekenhuizen en ondertekening van het convenant GGD-GHOR door de GGD en zijn de convenanten door de veiligheidsregio s vastgesteld en ondertekend. In 2011 hebben zich het gebied van planvorming weer veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Netcentrisch werken, het Regionaal Crisisplan deel 1 en de nieuwe structuur van de crisisbeheersingsorganisatie in A-A zorgden ervoor dat de vastgelegde afspraken in de oorspronkelijke handboeken niet meer actueel waren. Het GHOR-bureau is eind 2011 gestart met de actualisatie van de handboeken OvD-G en Meldkamer (MKA). In december zijn de definitieve handboeken OvD-G en MKA opgeleverd. De handboeken zijn door de indeling met tabbladen makkelijker in het gebruik en ook eenvoudiger te actualiseren. GGD RampenOpvangPlan (GROP) In het najaar van 2011 heeft de GGD Amsterdam kennis kunnen maken met het GROP. Het GROP is bedoeld om de GGD een structuur te beiden tijdens ramp-en crisissituaties. In dergelijke situaties zal de GGD als geheel gericht moeten zijn op het bestrijden van de crisis, maar zal tegelijkertijd de eigen noodzakelijke zorg taken niet uit het oog moeten verliezen. In principe kan iedereen die bij de GGD werkzaam is te maken krijgen met het GROP; denk maar aan recente thema s als de Mexicaanse griep (2009) of de Amsterdamse Zedenzaak (2010). De GGD heeft in 2011 een start gemaakt met de implementatie van het GROP. Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de bij de GGD opschaling betrokken personen en clusters. Het opleidingstraject is in het najaar van 2011 van start gegaan voor de leden van het Crisisteam en de medewerkers van de processen Medische Milieukunde (MMK van cluster Leefomgeving), Psychosociale Hulpverlening (PSH van cluster MGGZ), Infectieziektebestrijding (IZB van cluster Infectieziekten) en Gezondheidsonderzoek na rampen (POG) van het cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering. Monodisciplinaire samenwerking GHOR GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

6 Monodisciplinaire samenwerking GHOR Informatiemanagement In 2011 is de professionalisering van informatiemanagement doorgezet. Een samenvatting: Interne informatievoorziening Met de komst van Anneke Krol kon de informatiehuishouding van de bedrijfsprocessen binnen het GHOR-bureau worden aangepakt. In 2011 is gestart met het vergemakkelijken van het schrijven van uren en het daarbij beter meetbaar maken van de voortgang van de jaarplannen. Daarnaast zijn in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5 enkele verbeteringen aangebracht voor bijvoorbeeld eenvoudig te genereren managementrapportages. Netcentrisch werken Aangezien de GHOR een netwerk is van vele organisaties biedt het werken met één gecentraliseerd beeld grote voordelen. We zijn GHOR4all GHOR4all wordt inmiddels door de meeste GHORbureaus gebruikt om inzicht te krijgen in zorgcontinuïteit. Om GHOR4all verder te professionaliseren hebben we landelijk een nieuwe stuurgroep gevormd en zijn we met een meerjarenbeleid aan de slag gegaan. GHOR4all werkt inmiddels ook met één landelijke database. daarom als eerste kolom in de veiligheidsregio gestart met het implementeren van netcentrisch werken in onze eigen kolom. We maken daarbij georganiseerd gebruik van LCMS en daarvoor is halverwege 2011 een nieuwe piketfunctie ingesteld: de Informatie Medewerker Actiecentrum (IMAc). Dit principe gaan we in 2012 verder uitbouwen binnen de hele witte keten. In de veiligheidsregio A-A is in november het werken met één gedeeld beeld tijdens een crisis uitgebreid naar de hele multidisciplinaire hoofdstructuur, dus tot en met het BT. Hiervoor zijn nieuwe informatiecoördinatoren en managers geworven en zijn tevens alle werkafspraken die vanaf juli 2010 golden herzien en in een nieuw boekje opgenomen. Dit boekje zal regelmatig worden bijgewerkt. Noodnet Geneeskundige Combinatie Op 31 december 2011 ging de stekker uit het uit 1995 stammende Nationale Noodnet en zijn de GHOR, GGD en ziekenhuizen van de veiligheidsregio s A-A en Z-W overgegaan op de nieuwe Nood Communicatie Voorziening (NCV). Hiermee blijven we verzekerd van noodtelefonie als het openbare netwerk plat gaat. Zoals al aangegeven in het jaaroverzicht 2010 is in het kader van landelijke ontwikkelingen over de spreiding van Geneeskundige Combinaties het besluit genomen om de Combinatie van Z-W op te heffen. Per 31 december 2011 is dit besluit geëffectueerd. Sinds dat moment is er voor de gezamenlijke regio s A-A en Z-W één Geneeskundige Combinatie beschikbaar. De onderdelen van deze Geneeskundige Combinatie zijn gepositioneerd in Amsterdam (ambuteam en SIGMA) respectievelijk Amstelveen (Haakarmbak). Een aantal functionarissen van het opgeheven SIGMA Z-W heeft de overstap gemaakt naar het SIGMA A-A. 6 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

7 Herijking planvorming In het kader van het project Herijking Planvorming van de Veiligheidsregio A-A is in 2011 een aantal plannen herschreven naar nieuwe formats en gelijktijdig geactualiseerd. Het betrof zowel wettelijke planfiguren als rampbestrijdingsplannen van diverse BRZO-bedrijven als ook niet-wettelijke calamiteitenplannen. Ook voor 2012 staat weer een aantal plannen op de rol om te worden geactualiseerd. Crisisstructuur Amsterdam-Amstelland Vanaf juli 2010 wordt in de regio A-A gewerkt volgens een nieuwe crisisstructuur. In het jaaroverzicht 2010 is hieraan ruime aandacht geschonken. Bij de implementatie is destijds benadrukt dat de nieuwe structuur een dynamisch model betrof dat waar nodig nog zou kunnen worden Regionaal Crisisplan bijgesteld of doorontwikkeld. Op basis van voortschrijdend inzicht en na een evaluatie van de werking is een aantal aanpassingen doorgevoerd waarna de implementatie van de nieuwe crisisstructuur per 1 november 2011 is afgerond. Het tastbaar resultaat is verwoord in een Handboek multidisciplinaire Crisisstructuur van de Veiligheidsregio A-A. Ook nu kan worden gesteld dat het handboek een dynamisch document is waardoor het mogelijk blijft het handboek of onderdelen daarvan te wijzigen. In het derde kwartaal van 2011 is deel I van het Regionaal Crisisplan opgeleverd. Hiermee is de basis gelegd voor een eenduidige en transparante inrichting van de regionale crisisorganisatie. Processen zijn herordend en er is een multidisciplinair knoppenmodel opgesteld. Dit biedt voordelen voor allerlei andere organisaties en initiatieven. Zo is het voor externe partners zoals Defensie en energiemaatschappijen makkelijker om aan te haken en kan er effectief multidisciplinair worden opgeleid en geoefend waardoor een flexibele inzet en bovenregionale uitwisselbaarheid mogelijk wordt. Multidisciplinaire projecten GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

8 Multidisciplinaire projecten ReVo In 2011 is door het multidisciplinaire projectteam onder aanvoering van de GHOR hard gewerkt aan een compacte procesrichtlijn met speciale aandacht voor kritische en nieuwe onderdelen, namelijk informatieuitwisseling en samenwerking in dit multidisciplinaire crisisbeheersingsproces. De procesrichtlijn is een praktische verscherping van de huidige werkwijze en haakt aan bij bestaande procedures of rollen. Basis en eerste uitgangspunt voor de verbeteringen is de praktijkervaring van de deelnemende regio s, A-A en Kennemerland. Tweede uitgangspunt voor ReVo is de nieuwe Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). Deze systematiek is op 11 november 2011 door het Veiligheidsberaad goedgekeurd. Vooruitlopend op de landelijke implementatie heeft ReVo elementen zoals de indeling tussen een Frontoffice en een Backoffice en de focus op niet-zelfredzamen van de systematiek al opgenomen in haar procesrichtlijn. Ook heeft ReVo in 2011 intensief samengewerkt met het project Informatieadviescentrum (IAC) in de Toekomst van de gemeente Amsterdam. Belangrijk resultaat van dit project is een informatiesysteem voor slachtofferregistratie dat door gemeente, politie en GHOR gebruikt kan worden bij elk type ramp. ReVo heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het programma van eisen, onder meer in de vorm van de minimale gegevensset van 15 kenmerken en haar visie op slachtofferregistratie in de acute fase. De regio s Kennemerland en A-A zullen in 2012 de ReVo-aanbevelingen implementeren en het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie gezamenlijk inrichten. Hiervoor worden in de zes kolommen (gemeente, politie en GHOR in twee regio s) aparte plannen van aanpak ontwikkeld met ondersteuning van de projectgroep. Ook levert de projectgroep een oefening op die gericht is op informatie-uitwisseling en samenwerking. Tenslotte wordt tijdens de ReVo implementatie aansluiting gezocht met het project IAC en de landelijke SIS-uitrol. Doelstelling van het project ReVo (Registreren en Volgen) is het verbeteren van de registratie van slachtoffers bij rampen en crises wat moet resulteren in betere en snellere informatie voor verwanten. 8 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

9 PR, communicatie en beleidsondersteuning Naast de reguliere communicatiemiddelen (nieuwsbrief, jaaroverzicht, inter- en intranet) zijn in 2011 een GHOR-folder, een Wie-is-Wie (zowel een foto-galerij op het kantoor als een folder) en een GHOR-film opgeleverd. Medewerking is verleend aan de (voorbereiding van) de netwerkdagen in beide regio s. Kwaliteitsmanagement Prioriteit is gelegd bij het zichtbaar maken van het effect van deze wetgeving op de taken en processen binnen het GHOR-bureau en het schriftelijk vastleggen van afspraken met ketenpartners om de onderlinge taakverdeling helder te krijgen. Daarnaast was, en is, het GHOR-bureau projectleider van het project Kwaliteitszorg Veiligheidsregio, waarin samen met de gemeente, brandweer, politie en veiligheidsbureau een instrument is ontwikkeld om het veiligheidsbestuur jaarlijks grofmazig inzicht in de crisisorganisatie te geven. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft effect op de uitvoering van een aantal taken binnen het GHOR-bureau. De benodigde aanpassingen in de werkprocessen zijn direct geïmplementeerd of in de verbeterstructuur opgenomen. De uitgangspunten verbeter- en risicomanagement zijn ook dit jaar weer leidraad geweest voor het kwaliteitsmanagement. De volgende ijkpunten zijn daarvan een duidelijk voorbeeld: Bureaubreed is de risicoanalyse over de uitvoering van alle taken geactualiseerd. De daaruit voortkomende acties zijn in de verbeterstructuur opgenomen. Op 18 mei heeft de interne audit plaatsgevonden. Deze audit is uitgevoerd door medewerkers van de GHOR-bureaus Gooi-& Vechtstreek en Flevoland. Met de regio A-A zijn de contacten op het gebied van communicatie aangehaald. Verder is een bijdrage geleverd aan Het Nieuwe Werken binnen de GHOR (zie pag. 10) Beleidsondersteunende taken zijn voornamelijk uitgevoerd op het gebied van Evenementenadvisering. Dit jaar was de focus van het kwaliteitsmanagement binnen het GHOR-bureau gericht op de regionale implementatie van de nieuwe regels uit de Wet Veiligheidsregio s, de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Wet Publieke Gezondheid. Daarbij is ook zoveel mogelijk aangesloten op landelijke afspraken met organisaties binnen de geneeskundige keten. Het team concludeert: Geen tekortkomingen geconstateerd. Binnen het GHOR-bureau duidelijk bezig met het inperken van risico s en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem maar ook van de bedrijfsvoering. Er zijn door het team aanbevelingen gedaan ter verbetering van een meerjarenbeleidsplan en het multidisciplinaire beleid. Op 24 oktober heeft de externe audit (surveillancebezoek) door Lloyds (LRQA) plaatsgevonden met het volgende resultaat: Het kwaliteitsmanagement heeft een heldere structuur waarin verbeterpunten vanuit, onder andere de registratie en onderzoeken, vertaald worden in verbetermaatregelen. Er is een start gemaakt met de oriëntatie op herstructurering en herindeling van de primaire processen op basis van nieuwe wetgeving. Ondanks deze zeer ingrijpende veranderingen is de organisatie in staat om het kwaliteitsmanagementsysteem operationeel te houden, zoals blijkt ondermeer uit de directiebeoordeling. Als aandachtsgebied voor het management wordt gegeven: Het operationeel houden van het kwaliteitsmanagementsysteem in een veranderende interne structuur en externe omgeving. De resultaten van de audits kunnen gezien worden als een erkenning en ondersteuning van de kwaliteitskoers die door het GHOR-bureau in 2011 is ingeslagen. Procesondersteuning Logistiek De medewerker Logistiek was in 2011 onder meer verantwoordelijk voor het beheer en de vervanging van het geneeskundig materiaal. Ook beheer, onderhoud en aanschaf van het wagenpark (bureau-auto s, OvD-G-voertuigen, VC-wagen en Geneeskundige Combinaties) behoorde tot de taken van de logistiek medewerker. Ondersteuning is geboden bij de Dam tot Damloop en de Amsterdam Marathon. Tenslotte is deelgenomen aan de werkgroep die de aanschaf van nieuwe portofoons heeft voorbereid. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

10 Overig Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) biedt veel voordelen zoals productievere mensen en tegelijkertijd een betere werk/privé-balans. In 2011 is het GHOR-bureau hier dan ook vol enthousiasme mee gestart. Eigenlijk deden we al een aantal dingen volgens deze filosofie zoals resultaatgericht werken en eigen tijd indelen, maar er valt nog genoeg te innoveren voor een netwerkorganisatie als het GHOR-bureau. Een aantal zaken dat we gedaan hebben: het verkennen van nieuwe manieren om online samen te werken (via Pleio, Google docs), social media gebruik (twitter, Linkedin) en overal kunnen werken met behulp van laptops, smartphones en (in 2012) de ipad. Bureau/Personeel Het GHOR-bureau is in 2011 versterkt met de komst van twee nieuwe collega s: Anneke Krol en Marijke Ekkelboom, respectievelijk als beleidsmedewerker informatie en medewerker OTO/GGD Rampenopvangplan (GROP). Beiden traden per 1 mei in dienst. In verband met het aanvaarden van een andere baan vertrok per 1 oktober Sebastiaan Bastiaans, sinds 2009 in dienst als beleidsmedewerker/projectmedewerker. Per 1 november verliet Alex Klok, beleidsmedewerker OTO, het GHOR-bureau. Hij keerde terug naar de Meldkamer Ambulancezorg. Per 31 december bestond de personele formatie van het GHOR-bureau uit 13,40 fte. (gemiddelde over het gehele kalenderjaar 14,73 fte.) Bijlagen Georganiseerde opleidingen, trainingen en oefeningen Opleidingen Aantal opleidingen Aantal deelnemers Basiskennis GHOR 2 10 OCB Basismodule 7 4 GHOR Academie Opl. Hac 2 3 GHOR Academie Opl. HS-GHOR 2 2 GHOR Academie Opl. OMAc 2 3 GHOR Academie nascholing OvD-G 3 5 IMAC opleiding 1 3 Kernteam PSHOR 1 7 Opleiding opvangteam PSHOR 1 12 Bijscholing opvangteam PSHOR 3 15 Bijscholing BT 2 3 Bijscholing CoPI 3 8 Bijscholing Interface 3 5 Netwerkbijeenkomst Interface 1 1 Scholing informatiemanagement 3 3 Seminar/Studiedag PSHOR 1 16 Seminar/Studiedag Directeuren GHOR 1 6 Totaal Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

11 Trainingen Aantal trainingen Aantal deelnemers HGN-CGV training 5 GHOR-regio's Carrousel 1e ambulance/mka (Virtual Reality) CoPI-meerdaagse Rijvaardigheid GHOR-piketvoertuig Workshop 6 10 Totaal Oefening samenstelling Aantal oefeningen Aantal deelnemers AC VC MKA 4 28 GHOR-ZiROP 2 22 GNK-C operationeel 4 48 GRIP 1 CoPI - Operationeel GRIP 1 CoPI - Virtual Reality 3 13 GRIP 2 ROT/Interface 3 6 GRIP 3 GBT - ROT - CoPI - Operationeel 1 7 GRIP 3 GBT 5 6 GRIP 3 GBT - ROT 3 5 GRIP 3 GBT - ROT - COPI 1 4 GRIP 4 BT 2 2 GRIP 4 Systeemoefening 2 17 Kernteam PSHOR 2 7 Meldkamers Politie-Brandweer-GHOR 1 2 PSH opvangteam 1 9 Totaal GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

12 Afkortingenlijst A-A AGS BRZO CGV CoPI GAGS GGD GHOR GNK-C GRIP GROP HAc HGN HNW IAC IMAc IZB LCMS LRQA Amsterdam-Amstelland Adviseur Gevaarlijke Stoffen Besluit Risico s Zware Ongevallen Coördinator Gewondenvervoer Commando Plaats Incident Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Geneeskundige Combinatie Gecoördineerde Regionale Incident-bestrijdings Procedure GGD Rampen Opvang Plan Hoofd Actiecentrum Hoofd Gewondennest Het Nieuwe Werken Informatie-en Adviescentrum Informatie Medewerker Actiecentrum Infectieziektenbestrijding Landelijk Crisis Management Systeem Lloyds (onderdeel van Lloyd s Register Group) MKA Meldkamer Ambulancezorg MMK Medische Milieukunde MGGZ Maatschappelijke Geestelijke GezondheidsZorg NCV Nood Communicatie Voorziening OTO Opleiden, Trainen, Oefenen OvD-G Officier van Dienst-Geneeskundig POG Preventieve Openbare Gezondheidszorg PSHOR PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen RAVAA Regionale Ambulancevoorziening Agglomeratie Amsterdam ReVo Registreren en Volgen (van betrokkenen bij rampen) ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie SIS Slachtoffer Informatie Systematiek VC-wagen Verbindingscommandowagen Z-W Zaanstreek-Waterland (G)BT (Gemeentelijk) Beleidsteam (R)BT (Regionaal) Beleidsteam (R)OT (Regionaal) Operationeel Team Colofon Dit jaaroverzicht is een uitgave van het GHORbureau Amsterdam-Amstelland. Het GHOR-bureau verzorgt tevens de operationele GHOR in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het wordt o.a. verzonden aan medewerkers van gemeente, politie, brandweer en de (spoedeisende) medische hulpverlening die betrokken zijn bij de rampenbestrijding/crisisbeheersing in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Eindredactie: Audri van Duin Fotografie: Edwin van Eis (cover), Robbert Louman (pag. 3 en 8), Audri van Duin (pag. 6). Overige foto's: archief Met medewerking van: Ed van der Wal, Cora Schmitz, Jasper Groot, Karin Meijer, Rob van Zuijlen, Theo Aalders, Jan van Asperen, Marijke Ekkelboom, Anneke Krol,Femke Janse, Simon Marijt, Jan Woldman Contact: GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland Postbus CE Amsterdam Vormgeving: ABC Vorm, gemeente Amsterdam Druk: Drukkerij de Bij, Amsterdam Oplage: 1250 exemplaren 12 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September - oktober 2011

Nieuwsbrief. September - oktober 2011 Nieuwsbrief September - oktober 2011 De GHOR is eigenlijk nog steeds een relatief jonge organisatie (11 jaar) maar bevindt zich nu in een periode waarin veel veranderingen plaatsvinden. Een soort puberteit

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2011- januari 2012

Nieuwsbrief. December 2011- januari 2012 Nieuwsbrief December 2011- januari 2012 Het einde van het jaar is traditiegetrouw een drukke periode voor het GHOR-bureau. Mede door het (naderende) vertrek van een aantal medewerkers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2010. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland

Jaaroverzicht 2010. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2010 Voor het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland was 2010 een druk jaar. Dit kwam onder meer door het grote aantal evenementen dat gedurende de zomer in onze regio plaats vond. Ook de verdere

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni - juli 2012

Nieuwsbrief. Juni - juli 2012 Nieuwsbrief Juni - juli 2012 Een druk voorjaar was het. De gebruikelijke evenementen rond Koninginnedag, 4 en 5 mei en in die zelfde week het kampioenschap van Ajax met een huldiging bij de Amsterdam Arena.

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Graag tot ziens op donderdag 3 juni! Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam- Amstelland

Nieuwsbrief. Graag tot ziens op donderdag 3 juni! Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam- Amstelland Nieuwsbrief Lente 2010 In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor netcentrisch werken, een nieuw slachtoffervolgsysteem, een crisisbezoek aan Suriname en de (hernieuwde) kennismaking van een aantal SIGMA-leden

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Hiermee bent u voorlopig weer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GHOR in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Nieuwsbrief. Hiermee bent u voorlopig weer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GHOR in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Nieuwsbrief September - oktober 2010 In deze nieuwsbrief komt een groot aantal onderwerpen aan de orde waaraan binnen het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland gewerkt wordt. Dit náást de vele lopende en ad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2012 - januari 2013

Nieuwsbrief. December 2012 - januari 2013 Nieuwsbrief December 2012 - januari 2013 Alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. Een jaar dat voorbij gevlogen is. Maar ook een jaar met veel veranderingen. Die hebben vooral te maken met de veranderende

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2010 - januari 2011

Nieuwsbrief. December 2010 - januari 2011 Nieuwsbrief December 2010 - januari 2011 De GHOR blijft in ontwikkeling. Dat is maar goed ook want de samenleving staat nooit stil en om die samenleving goed te kunnen dienen moet je meebewegen. Nu op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Opsteller: Ria Logtenberg Datum: 23 maart 2015 Versie: 1.1 Inleiding GHOR Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Deel Datum: 15 juni Betreft: Regionaal Crisisplan Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan

Deel Datum: 15 juni Betreft: Regionaal Crisisplan Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Deel 2 2012-2015 Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave 1 Geneeskundige zorg... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR. De sector GHOR in 2012 Jaaroverzicht De rol van de GHOR De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio, kortweg GHOR, heeft als wettelijke taak het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige

Nadere informatie

en de onderwerpen die bij het totstandkoming van dit crisisplan relevant zijn.

en de onderwerpen die bij het totstandkoming van dit crisisplan relevant zijn. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Vaststellen deelplannen GHOR (onderdeel Crisisplan) Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 30 jutli 2009 Inlichtingen Linda BOUW (023

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur

Kennispublicatie 2. De GHOR als partner voor het openbaar bestuur Kennispublicatie 2 De GHOR als partner voor het openbaar bestuur 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor burgemeesters. Daarnaast is deze publicatie informatief voor wethouders 1. GHOR staat

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan.

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan. Afdeling GHOR Aan: de leden van het portefeuiltehoudersoverleg Gezondheidszorg in de regio Gooi en Vechtstreek, d.d. 22 maart 2012 ticft GOOI & VECHTSTREEK WÊÊÊi Van: Joyce Satijn Datum: 14 februari 2012

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

HANDBOEK Lid Interface/ROT

HANDBOEK Lid Interface/ROT HANDBOEK Lid Interface/ROT Versie 1.2 Tijdelijke versie December 2012 Voorwoord Beste Lid Interface/ROT, Hierbij de eerste versie van het handboek Lid Interface/ROT, een uitgave van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland.

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014 Titel Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening Jaarbericht 2014 Advies en besluitvorming Dagelijks Bestuur RDOG HM 5 maart 2015 Dagelijks Bestuur VRHM 12 maart 2015 Algemeen Bestuur

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg

Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg Meerjarenbeleidsplan OTO Limburg 2016-2018 De ingezette koers van professionaliseren, profileren en positioneren vervolgen Clarien Schoeren (Coördinator OTO-Limburg en Abderrahman Kaouass (COT) Hoe komen

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie