Jaaroverzicht Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid waren (en zijn) van grote invloed op onze manier van werken. Ook de nieuwe crisisbeheersingsstructuur in Amsterdam-Amstelland is niet ongemerkt aan de GHOR voorbij gegaan. Kortom, zo geven we langzaam maar zeker vorm aan de nieuwe GHOR. Kijk naar de projecten Ketenregie in de zorg en de afronding van diverse convenanten met zorginstellingen zoals ziekenhuizen en regionale ambulance voorzieningen. Kijk ook naar de terechte aandacht die Informatiemanagement krijgt en de nieuwe kijk op slachtofferregistratie in het project Registeren en Volgen (ReVo). De nieuwe GHOR betekent ook dat er een verschuiving plaats vindt in het personeelbestand; enkele medewerkers zijn vertrokken en nieuwe medewerkers gaan met enthousiasme bij ons aan de slag. Kortom, we blijven groeien en ons ontwikkelen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat is goed want de omgeving verandert continu en stilstaan is achteruitgang. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

2 Pro-actie/preventie GAGS-pool De GAGS-pool bestaat nog steeds uit vier Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen. In 2011 zijn er in de regio Amsterdam-Amstelland (in dit jaaroverzicht verder afgekort als A-A) dertien GAGS-inzetten geweest en in de regio Zaanstreek- Waterland (afgekort als Z-W) was de GAGS bij acht ongevallen met chemische stoffen betrokken. Er is deelgenomen aan meer dan tien oefeningen (zowel telefonisch als op locatie). In 2011 is er overleg geweest met de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer van de regio A-A met als doel het verbeteren van de samenwerking. Ook met AGS en en adviseurs Milieu- en Gezondheid (GGD) uit de Veiligheidsregio Z-W is overleg geweest om de onderlinge samenwerking en communicatie bij chemische incidenten te verbeteren. Tot slot is er een nieuwe GAGS in opleiding aangenomen. Deze is in mei met zijn opleiding gestart. Op 22 februari 2011 was er een grote brand bij het chemisch bedrijf Diergaarde Chemical Storage. De GAGS heeft toen voor drie veiligheidsregio s (Z-W, A-A en Kennemerland) adviezen geleverd. Dit varieerde van meedenken over de noodzaak van schuilen, interpretatie van de meetresultaten van brandweer en RIVM, adviezen over het consumeren van gewassen uit eigen tuin, de wenselijkheid van het binnenhalen van vee tot het leveren van een bijdrage aan de communicatie over het incident. Wat betreft het laatste was dit vooral gericht op het voorkómen van het gebruik van de uitdrukking Geen gevaar voor de volksgezondheid. Deze is hier, in tegenstelling tot bij de brand bij Moerdijk, niet gebruikt. Evenementenbeleid De GHOR adviseert het lokale openbaar bestuur over de geneeskundige risico s van publieksevenementen en de benodigde maatregelen om publieksevenementen vanuit het gezondheidsperspectief goed te laten verlopen (uit: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen, december 2011). Het afgelopen jaar is advies uitgebracht met betrekking tot gezondheidsveiligheid bij een groeiend aantal grote evenementen (dat wil zeggen: meer dan bezoekers). Denk hierbij aan de Gay Pride, Loveland, A Day at the Park, Ride for the Roses, de Uitmarkt, de Dam tot Damloop, de Amsterdam Marathon etc. Een evenement met slechts enkele weken voorbereidingstijd was de huldiging van Ajax op het Museumplein in mei De huldiging is op momenten moeilijk te beheersen geweest met als gevolg dat de veiligheid van bezoekers en hulpverleners in het geding is geweest (zie ook pag. 4). Ook Koninginnedag vroeg dit jaar weer een enorme inzet van de hulpdiensten. De overvolle stad, bereikbaarheidsproblemen en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens Koninginnedag telkens terugkerende problemen. Besloten is om tijdens Koninginnedag 2012 in het centrum van de stad alleen nog gevarieerde evenementen toe te staan met een kleinschalig karakter. Verder is een groot aantal standaardadviezen gegeven voor evenementen met minder dan 2000 bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn markten, sportieve activiteiten (zoals hardloop-, wandel- en wielerwedstrijden), culturele activiteiten, feesten, rommelmarkten etc. 2 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

3 Opleiden/Trainen/Oefenen Mede door de goede bezetting binnen het cluster OTO kon er - naast de reguliere cyclus van Opleiden-Trainen-Oefenen - in 2011 veel aandacht besteed worden aan kwaliteitsontwikkeling en -verbetering. Daarnaast is het cluster in mei uitgebreid met een medewerker die zich geheel richt op de uitvoering van het OTO-plan behorend bij het GGD RampenOpvang Plan (GROP). De Beleidsmedewerker OTO Trainen/Oefenen is eind 2011 teruggekeerd naar zijn oude werkplek bij de Meldkamer, waardoor een van de ondersteunende medewerker OTO is doorgeschoven naar de vrijgekomen beleidsfunctie. Door omstandigheden zijn gedurende het jaar veel extra uren besteed aan de voorbereiding en uitvoering van OTO-activiteiten in de regio Z-W. Tenslotte is aan het einde van het jaar het OTO Beleidsplan vastgesteld. Geneeskundige Combinatie A-A, de VC-wagen en de Officier van Dienst aanwezig. In september is ook een interregionale oefening gehouden voor de Geneeskundige Combinaties van A-A en Kennemerland samen. Deze werden bij het VUmc opgesteld, waar de SEH werd beoefend. Ook OvD-G, Meldkamers en ambulancediensten uit beide regio s oefenden mee. Preparatie Opleiden Ook dit jaar is er veel tijd besteed aan het opleiden van GHOR-functionarissen. Nieuwe functionarissen volgen standaard de Basisopleiding en vervolgens een functiegerichte opleiding. Pas hierna gaat de functionaris daadwerkelijk aan de slag in zijn of haar functie. Vanuit de GHOR A-A is bijgedragen aan de actualisatie van alle landelijke GHOR-opleidingen en de herziening van de Basisleerstof GHOR. In 2011 hebben alle Staffunctionarissen de HAc-opleiding gevolgd. Bij het ontbreken van een functiegerichte opleiding voor deze functionaris sluit de opleiding van HAc het beste aan. Trainen Als vervolg op de driehoekstraining (OvD-G-HGN-CGV) vanuit het GHOR- samenwerkingsverband Noord-Holland/Flevoland is in 2011 een training HGN-CGV opgezet. Het merendeel van de functionarissen van deze doelgroep uit de zes Veiligheidsregio s heeft deze training gevolgd. Ook de samenwerking tussen GHOR en Ambulance Amsterdam (in 2011 nog RAVAA) in de Carrouseltrainingen - gericht op de processen en protocollen voor de 1e ambulance en de meldkamercentralist - is voortgezet. Opnieuw is overeen gekomen dat, gedurende een periode van drie jaar, nieuwe medewerkers worden getraind in het protocol 1e ambulance en werkzaamheden centralist bij een grootschalig ongeval. In 2011 is hiervoor een nieuw scenario gemaakt voor de verdiepende sessies. Nieuw in 2011 was de individuele training Rijvaardigheid op de openbare weg. Dit is een vervolg op de tweejaarlijkse trainingen op het circuit in Lelystad. Oefenen Voor alle GHOR-functies zijn verschillende oefeningen georganiseerd, zowel mono- als multidisciplinair. Een beknopt overzicht: De Geneeskundige Combinatie Z-W heeft de afgelopen drie jaar samen met de Brandweer Zaanstad geoefend in het ontsmetten van slachtoffers en overdracht aan de GNK-c, waarna zij worden gestabiliseerd in de tent van de GNK-c. Naast monodisciplinaire oefendoelen (triage, behandelen, overdracht, gewondenspreiding) gaat het hierbij ook om de multidisciplianaire samenwerking. Voor 2012 wordt nagedacht over een nieuwe opzet. In september is de opvang- en behandelcapaciteit van het Amstelland Ziekenhuis getest. Hierbij waren vanuit de GHOR de In mei en oktober zijn de Kernteams en het Opvangteam PSHOR geoefend aan de hand van een scenario over legionella op een cruiseschip. In maart en oktober 2011 heeft de GHOR in multidisciplinair verband deelgenomen aan de CoPI-meerdaagse in Weeze (Duitsland). GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

4 Repressie GRIP Waar 2010 met in totaal 40 GRIP-incidenten in de verzorgingsregio s A-A en Z-W samen een druk jaar was, bleek 2011 aanzienlijk minder hectisch. Het jaar 2011 telde in totaal 23 GRIP-incidenten (9x GRIP 2, 15x GRIP 1). Opschaling naar GRIP 3 of hoger vond bij geen enkel incident plaats. GRIP-situaties: Regio GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 Totaal GRIP per regio Amsterdam-Amstelland Zaanstreek-Waterland Totaal De GRIP 2-incidenten op een rij 19 januari 2011 Regio Z-W Grote bedrijfsbrand Cacoa Wormer 29 januari 2011 Regio Z-W Grote bedrijfsbrand Wormerveer 22 februari 2011 Regio A-A Regio Z-W 28 april 2011 Regio Z-W Grote brand Purmerend Grote bedrijfsbrand Westelijk Havengebied Amsterdam waarbij in verband met de effecten ook in Z-W (en regio Kennemerland) werd opgeschaald naar GRIP 2 15 mei 2011 Regio Z-W Opschaling vanwege de effecten van een grote brand in Beverwijk 15 mei 2011 Regio A-A Opschaling vanwege crowdmanagement-problemen en escalatie van de huldiging van Ajax op het Museumplein 8 juni 2011 Regio Z-W Opschaling vanwege grote brand in voormalig zwembad de Wilgenhoek (Zuidoostbeemster) 19 november 2011 Regio Z-W Opschaling vanwege grote brand in voormalig voedseldistributiecentrum, Zaandam OvD-G-inzetten 2011 Het aantal OvD-G-inzetten bedroeg 760 (Zuid 611, Noord 149) en was daarmee weer ruim hoger dan in 2010 (615). Vanaf 2009 is daarmee het aantal OvDG-inzetten gestegen van 263 naar 760, bijna een verdrievoudiging. Waar het aantal GRIP-inzetten in 2011 ten opzichte van 2010 daalde is de stijging geheel toe te rekenen aan het aantal SMH-inzetten (spoedeisende medische hulpverlening op niveau dagelijkse routinezorg). De keuze voor een laagdrempelige inzet van de OvD-G speelde hierbij wederom een grote rol. Het hanteren van een lage inzetdrempel leidt er mede toe dat een groot aantal OvD-G-inzetten voortijdig wordt afgebroken (geannuleerd tijdens rit naar plaats incident). Ook komt het voor dat de OvD-G na telefonisch contact en afstemming met meldkamer of ambulancebemanning ter plaatse besluit om alsnog niet uit te rijden. In totaal bedroeg het aantal voortijdig afgebroken inzetten of niet-uitrukken na afstemming met meldkamer/ambulancepersoneel 204. In 556 gevallen is er dus daadwerkelijk sprake geweest van een OvDG-inzet op incidentlocatie. Jaar Aantal inzetten OvD-G 4 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

5 Ketenregie en convenanten Onder de vlag van het project Ketenregie zijn in 2011 twee regiegroepen opgericht; de Regiegroep Acute opgeschaalde zorg (Traumacentra, ziekenhuizen, RAV en huisartsenposten) en de Regiegroep Bevolkingszorg bij crises (GGD en huisartsen(posten)). De Regiegroepen Acute opgeschaalde zorg en Bevolkingszorg bij crises zijn overleggen/bijeenkomsten voor beleidsvorming en afstemming door vertegenwoordigersvan regionale zorginstellingen op directieniveau (of mandaat). De overleggen hebben als doel de zorgsector, als witte kolom binnen de crisisbeheersing, optimaal voor te bereiden op de geneeskundige hulpverlening en moeten bijdragen aan het versterken van de monodisciplinaire opgeschaalde acute zorgketen. De eerste bijeenkomst van de Regiegroep Acute opgeschaalde zorg heeft in april plaatsgevonden en de eerste bijeenkomst van de Regiegroep Bevolkingszorg bij crises was in mei. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van de nieuwe GHOR-organisatie en de te maken afspraken volgens de Wet op de Veiligheidsregio s. Onder beide regiegroepen zijn werkgroepen opgericht die zich bezig hebben gehouden met de inhoud van het convenant Ziekenhuizen-GHOR, het convenant Publieke Gezondheid (GGD-GHOR) en het convenant RAV-GHOR. De Modulair handboekensysteem uitkomsten van de werkgroepen ziekenhuizen-ghor en GGD- GHOR zijn in de tweede bijeenkomst van de Regiegroep Acute opgeschaalde zorg (oktober) en de Regiegroep Bevolkingszorg bij crises (november) vastgesteld. Daarna zijn de convenanten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) door de aanwezige ziekenhuizen ondertekend. Na ondertekening van het convenant ziekenhuizen-ghor door de ziekenhuizen en ondertekening van het convenant GGD-GHOR door de GGD en zijn de convenanten door de veiligheidsregio s vastgesteld en ondertekend. In 2011 hebben zich het gebied van planvorming weer veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Netcentrisch werken, het Regionaal Crisisplan deel 1 en de nieuwe structuur van de crisisbeheersingsorganisatie in A-A zorgden ervoor dat de vastgelegde afspraken in de oorspronkelijke handboeken niet meer actueel waren. Het GHOR-bureau is eind 2011 gestart met de actualisatie van de handboeken OvD-G en Meldkamer (MKA). In december zijn de definitieve handboeken OvD-G en MKA opgeleverd. De handboeken zijn door de indeling met tabbladen makkelijker in het gebruik en ook eenvoudiger te actualiseren. GGD RampenOpvangPlan (GROP) In het najaar van 2011 heeft de GGD Amsterdam kennis kunnen maken met het GROP. Het GROP is bedoeld om de GGD een structuur te beiden tijdens ramp-en crisissituaties. In dergelijke situaties zal de GGD als geheel gericht moeten zijn op het bestrijden van de crisis, maar zal tegelijkertijd de eigen noodzakelijke zorg taken niet uit het oog moeten verliezen. In principe kan iedereen die bij de GGD werkzaam is te maken krijgen met het GROP; denk maar aan recente thema s als de Mexicaanse griep (2009) of de Amsterdamse Zedenzaak (2010). De GGD heeft in 2011 een start gemaakt met de implementatie van het GROP. Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de bij de GGD opschaling betrokken personen en clusters. Het opleidingstraject is in het najaar van 2011 van start gegaan voor de leden van het Crisisteam en de medewerkers van de processen Medische Milieukunde (MMK van cluster Leefomgeving), Psychosociale Hulpverlening (PSH van cluster MGGZ), Infectieziektebestrijding (IZB van cluster Infectieziekten) en Gezondheidsonderzoek na rampen (POG) van het cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering. Monodisciplinaire samenwerking GHOR GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

6 Monodisciplinaire samenwerking GHOR Informatiemanagement In 2011 is de professionalisering van informatiemanagement doorgezet. Een samenvatting: Interne informatievoorziening Met de komst van Anneke Krol kon de informatiehuishouding van de bedrijfsprocessen binnen het GHOR-bureau worden aangepakt. In 2011 is gestart met het vergemakkelijken van het schrijven van uren en het daarbij beter meetbaar maken van de voortgang van de jaarplannen. Daarnaast zijn in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5 enkele verbeteringen aangebracht voor bijvoorbeeld eenvoudig te genereren managementrapportages. Netcentrisch werken Aangezien de GHOR een netwerk is van vele organisaties biedt het werken met één gecentraliseerd beeld grote voordelen. We zijn GHOR4all GHOR4all wordt inmiddels door de meeste GHORbureaus gebruikt om inzicht te krijgen in zorgcontinuïteit. Om GHOR4all verder te professionaliseren hebben we landelijk een nieuwe stuurgroep gevormd en zijn we met een meerjarenbeleid aan de slag gegaan. GHOR4all werkt inmiddels ook met één landelijke database. daarom als eerste kolom in de veiligheidsregio gestart met het implementeren van netcentrisch werken in onze eigen kolom. We maken daarbij georganiseerd gebruik van LCMS en daarvoor is halverwege 2011 een nieuwe piketfunctie ingesteld: de Informatie Medewerker Actiecentrum (IMAc). Dit principe gaan we in 2012 verder uitbouwen binnen de hele witte keten. In de veiligheidsregio A-A is in november het werken met één gedeeld beeld tijdens een crisis uitgebreid naar de hele multidisciplinaire hoofdstructuur, dus tot en met het BT. Hiervoor zijn nieuwe informatiecoördinatoren en managers geworven en zijn tevens alle werkafspraken die vanaf juli 2010 golden herzien en in een nieuw boekje opgenomen. Dit boekje zal regelmatig worden bijgewerkt. Noodnet Geneeskundige Combinatie Op 31 december 2011 ging de stekker uit het uit 1995 stammende Nationale Noodnet en zijn de GHOR, GGD en ziekenhuizen van de veiligheidsregio s A-A en Z-W overgegaan op de nieuwe Nood Communicatie Voorziening (NCV). Hiermee blijven we verzekerd van noodtelefonie als het openbare netwerk plat gaat. Zoals al aangegeven in het jaaroverzicht 2010 is in het kader van landelijke ontwikkelingen over de spreiding van Geneeskundige Combinaties het besluit genomen om de Combinatie van Z-W op te heffen. Per 31 december 2011 is dit besluit geëffectueerd. Sinds dat moment is er voor de gezamenlijke regio s A-A en Z-W één Geneeskundige Combinatie beschikbaar. De onderdelen van deze Geneeskundige Combinatie zijn gepositioneerd in Amsterdam (ambuteam en SIGMA) respectievelijk Amstelveen (Haakarmbak). Een aantal functionarissen van het opgeheven SIGMA Z-W heeft de overstap gemaakt naar het SIGMA A-A. 6 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

7 Herijking planvorming In het kader van het project Herijking Planvorming van de Veiligheidsregio A-A is in 2011 een aantal plannen herschreven naar nieuwe formats en gelijktijdig geactualiseerd. Het betrof zowel wettelijke planfiguren als rampbestrijdingsplannen van diverse BRZO-bedrijven als ook niet-wettelijke calamiteitenplannen. Ook voor 2012 staat weer een aantal plannen op de rol om te worden geactualiseerd. Crisisstructuur Amsterdam-Amstelland Vanaf juli 2010 wordt in de regio A-A gewerkt volgens een nieuwe crisisstructuur. In het jaaroverzicht 2010 is hieraan ruime aandacht geschonken. Bij de implementatie is destijds benadrukt dat de nieuwe structuur een dynamisch model betrof dat waar nodig nog zou kunnen worden Regionaal Crisisplan bijgesteld of doorontwikkeld. Op basis van voortschrijdend inzicht en na een evaluatie van de werking is een aantal aanpassingen doorgevoerd waarna de implementatie van de nieuwe crisisstructuur per 1 november 2011 is afgerond. Het tastbaar resultaat is verwoord in een Handboek multidisciplinaire Crisisstructuur van de Veiligheidsregio A-A. Ook nu kan worden gesteld dat het handboek een dynamisch document is waardoor het mogelijk blijft het handboek of onderdelen daarvan te wijzigen. In het derde kwartaal van 2011 is deel I van het Regionaal Crisisplan opgeleverd. Hiermee is de basis gelegd voor een eenduidige en transparante inrichting van de regionale crisisorganisatie. Processen zijn herordend en er is een multidisciplinair knoppenmodel opgesteld. Dit biedt voordelen voor allerlei andere organisaties en initiatieven. Zo is het voor externe partners zoals Defensie en energiemaatschappijen makkelijker om aan te haken en kan er effectief multidisciplinair worden opgeleid en geoefend waardoor een flexibele inzet en bovenregionale uitwisselbaarheid mogelijk wordt. Multidisciplinaire projecten GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

8 Multidisciplinaire projecten ReVo In 2011 is door het multidisciplinaire projectteam onder aanvoering van de GHOR hard gewerkt aan een compacte procesrichtlijn met speciale aandacht voor kritische en nieuwe onderdelen, namelijk informatieuitwisseling en samenwerking in dit multidisciplinaire crisisbeheersingsproces. De procesrichtlijn is een praktische verscherping van de huidige werkwijze en haakt aan bij bestaande procedures of rollen. Basis en eerste uitgangspunt voor de verbeteringen is de praktijkervaring van de deelnemende regio s, A-A en Kennemerland. Tweede uitgangspunt voor ReVo is de nieuwe Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). Deze systematiek is op 11 november 2011 door het Veiligheidsberaad goedgekeurd. Vooruitlopend op de landelijke implementatie heeft ReVo elementen zoals de indeling tussen een Frontoffice en een Backoffice en de focus op niet-zelfredzamen van de systematiek al opgenomen in haar procesrichtlijn. Ook heeft ReVo in 2011 intensief samengewerkt met het project Informatieadviescentrum (IAC) in de Toekomst van de gemeente Amsterdam. Belangrijk resultaat van dit project is een informatiesysteem voor slachtofferregistratie dat door gemeente, politie en GHOR gebruikt kan worden bij elk type ramp. ReVo heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het programma van eisen, onder meer in de vorm van de minimale gegevensset van 15 kenmerken en haar visie op slachtofferregistratie in de acute fase. De regio s Kennemerland en A-A zullen in 2012 de ReVo-aanbevelingen implementeren en het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie gezamenlijk inrichten. Hiervoor worden in de zes kolommen (gemeente, politie en GHOR in twee regio s) aparte plannen van aanpak ontwikkeld met ondersteuning van de projectgroep. Ook levert de projectgroep een oefening op die gericht is op informatie-uitwisseling en samenwerking. Tenslotte wordt tijdens de ReVo implementatie aansluiting gezocht met het project IAC en de landelijke SIS-uitrol. Doelstelling van het project ReVo (Registreren en Volgen) is het verbeteren van de registratie van slachtoffers bij rampen en crises wat moet resulteren in betere en snellere informatie voor verwanten. 8 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

9 PR, communicatie en beleidsondersteuning Naast de reguliere communicatiemiddelen (nieuwsbrief, jaaroverzicht, inter- en intranet) zijn in 2011 een GHOR-folder, een Wie-is-Wie (zowel een foto-galerij op het kantoor als een folder) en een GHOR-film opgeleverd. Medewerking is verleend aan de (voorbereiding van) de netwerkdagen in beide regio s. Kwaliteitsmanagement Prioriteit is gelegd bij het zichtbaar maken van het effect van deze wetgeving op de taken en processen binnen het GHOR-bureau en het schriftelijk vastleggen van afspraken met ketenpartners om de onderlinge taakverdeling helder te krijgen. Daarnaast was, en is, het GHOR-bureau projectleider van het project Kwaliteitszorg Veiligheidsregio, waarin samen met de gemeente, brandweer, politie en veiligheidsbureau een instrument is ontwikkeld om het veiligheidsbestuur jaarlijks grofmazig inzicht in de crisisorganisatie te geven. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft effect op de uitvoering van een aantal taken binnen het GHOR-bureau. De benodigde aanpassingen in de werkprocessen zijn direct geïmplementeerd of in de verbeterstructuur opgenomen. De uitgangspunten verbeter- en risicomanagement zijn ook dit jaar weer leidraad geweest voor het kwaliteitsmanagement. De volgende ijkpunten zijn daarvan een duidelijk voorbeeld: Bureaubreed is de risicoanalyse over de uitvoering van alle taken geactualiseerd. De daaruit voortkomende acties zijn in de verbeterstructuur opgenomen. Op 18 mei heeft de interne audit plaatsgevonden. Deze audit is uitgevoerd door medewerkers van de GHOR-bureaus Gooi-& Vechtstreek en Flevoland. Met de regio A-A zijn de contacten op het gebied van communicatie aangehaald. Verder is een bijdrage geleverd aan Het Nieuwe Werken binnen de GHOR (zie pag. 10) Beleidsondersteunende taken zijn voornamelijk uitgevoerd op het gebied van Evenementenadvisering. Dit jaar was de focus van het kwaliteitsmanagement binnen het GHOR-bureau gericht op de regionale implementatie van de nieuwe regels uit de Wet Veiligheidsregio s, de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Wet Publieke Gezondheid. Daarbij is ook zoveel mogelijk aangesloten op landelijke afspraken met organisaties binnen de geneeskundige keten. Het team concludeert: Geen tekortkomingen geconstateerd. Binnen het GHOR-bureau duidelijk bezig met het inperken van risico s en het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem maar ook van de bedrijfsvoering. Er zijn door het team aanbevelingen gedaan ter verbetering van een meerjarenbeleidsplan en het multidisciplinaire beleid. Op 24 oktober heeft de externe audit (surveillancebezoek) door Lloyds (LRQA) plaatsgevonden met het volgende resultaat: Het kwaliteitsmanagement heeft een heldere structuur waarin verbeterpunten vanuit, onder andere de registratie en onderzoeken, vertaald worden in verbetermaatregelen. Er is een start gemaakt met de oriëntatie op herstructurering en herindeling van de primaire processen op basis van nieuwe wetgeving. Ondanks deze zeer ingrijpende veranderingen is de organisatie in staat om het kwaliteitsmanagementsysteem operationeel te houden, zoals blijkt ondermeer uit de directiebeoordeling. Als aandachtsgebied voor het management wordt gegeven: Het operationeel houden van het kwaliteitsmanagementsysteem in een veranderende interne structuur en externe omgeving. De resultaten van de audits kunnen gezien worden als een erkenning en ondersteuning van de kwaliteitskoers die door het GHOR-bureau in 2011 is ingeslagen. Procesondersteuning Logistiek De medewerker Logistiek was in 2011 onder meer verantwoordelijk voor het beheer en de vervanging van het geneeskundig materiaal. Ook beheer, onderhoud en aanschaf van het wagenpark (bureau-auto s, OvD-G-voertuigen, VC-wagen en Geneeskundige Combinaties) behoorde tot de taken van de logistiek medewerker. Ondersteuning is geboden bij de Dam tot Damloop en de Amsterdam Marathon. Tenslotte is deelgenomen aan de werkgroep die de aanschaf van nieuwe portofoons heeft voorbereid. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

10 Overig Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) biedt veel voordelen zoals productievere mensen en tegelijkertijd een betere werk/privé-balans. In 2011 is het GHOR-bureau hier dan ook vol enthousiasme mee gestart. Eigenlijk deden we al een aantal dingen volgens deze filosofie zoals resultaatgericht werken en eigen tijd indelen, maar er valt nog genoeg te innoveren voor een netwerkorganisatie als het GHOR-bureau. Een aantal zaken dat we gedaan hebben: het verkennen van nieuwe manieren om online samen te werken (via Pleio, Google docs), social media gebruik (twitter, Linkedin) en overal kunnen werken met behulp van laptops, smartphones en (in 2012) de ipad. Bureau/Personeel Het GHOR-bureau is in 2011 versterkt met de komst van twee nieuwe collega s: Anneke Krol en Marijke Ekkelboom, respectievelijk als beleidsmedewerker informatie en medewerker OTO/GGD Rampenopvangplan (GROP). Beiden traden per 1 mei in dienst. In verband met het aanvaarden van een andere baan vertrok per 1 oktober Sebastiaan Bastiaans, sinds 2009 in dienst als beleidsmedewerker/projectmedewerker. Per 1 november verliet Alex Klok, beleidsmedewerker OTO, het GHOR-bureau. Hij keerde terug naar de Meldkamer Ambulancezorg. Per 31 december bestond de personele formatie van het GHOR-bureau uit 13,40 fte. (gemiddelde over het gehele kalenderjaar 14,73 fte.) Bijlagen Georganiseerde opleidingen, trainingen en oefeningen Opleidingen Aantal opleidingen Aantal deelnemers Basiskennis GHOR 2 10 OCB Basismodule 7 4 GHOR Academie Opl. Hac 2 3 GHOR Academie Opl. HS-GHOR 2 2 GHOR Academie Opl. OMAc 2 3 GHOR Academie nascholing OvD-G 3 5 IMAC opleiding 1 3 Kernteam PSHOR 1 7 Opleiding opvangteam PSHOR 1 12 Bijscholing opvangteam PSHOR 3 15 Bijscholing BT 2 3 Bijscholing CoPI 3 8 Bijscholing Interface 3 5 Netwerkbijeenkomst Interface 1 1 Scholing informatiemanagement 3 3 Seminar/Studiedag PSHOR 1 16 Seminar/Studiedag Directeuren GHOR 1 6 Totaal Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

11 Trainingen Aantal trainingen Aantal deelnemers HGN-CGV training 5 GHOR-regio's Carrousel 1e ambulance/mka (Virtual Reality) CoPI-meerdaagse Rijvaardigheid GHOR-piketvoertuig Workshop 6 10 Totaal Oefening samenstelling Aantal oefeningen Aantal deelnemers AC VC MKA 4 28 GHOR-ZiROP 2 22 GNK-C operationeel 4 48 GRIP 1 CoPI - Operationeel GRIP 1 CoPI - Virtual Reality 3 13 GRIP 2 ROT/Interface 3 6 GRIP 3 GBT - ROT - CoPI - Operationeel 1 7 GRIP 3 GBT 5 6 GRIP 3 GBT - ROT 3 5 GRIP 3 GBT - ROT - COPI 1 4 GRIP 4 BT 2 2 GRIP 4 Systeemoefening 2 17 Kernteam PSHOR 2 7 Meldkamers Politie-Brandweer-GHOR 1 2 PSH opvangteam 1 9 Totaal GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht

12 Afkortingenlijst A-A AGS BRZO CGV CoPI GAGS GGD GHOR GNK-C GRIP GROP HAc HGN HNW IAC IMAc IZB LCMS LRQA Amsterdam-Amstelland Adviseur Gevaarlijke Stoffen Besluit Risico s Zware Ongevallen Coördinator Gewondenvervoer Commando Plaats Incident Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Geneeskundige Combinatie Gecoördineerde Regionale Incident-bestrijdings Procedure GGD Rampen Opvang Plan Hoofd Actiecentrum Hoofd Gewondennest Het Nieuwe Werken Informatie-en Adviescentrum Informatie Medewerker Actiecentrum Infectieziektenbestrijding Landelijk Crisis Management Systeem Lloyds (onderdeel van Lloyd s Register Group) MKA Meldkamer Ambulancezorg MMK Medische Milieukunde MGGZ Maatschappelijke Geestelijke GezondheidsZorg NCV Nood Communicatie Voorziening OTO Opleiden, Trainen, Oefenen OvD-G Officier van Dienst-Geneeskundig POG Preventieve Openbare Gezondheidszorg PSHOR PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen RAVAA Regionale Ambulancevoorziening Agglomeratie Amsterdam ReVo Registreren en Volgen (van betrokkenen bij rampen) ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie SIS Slachtoffer Informatie Systematiek VC-wagen Verbindingscommandowagen Z-W Zaanstreek-Waterland (G)BT (Gemeentelijk) Beleidsteam (R)BT (Regionaal) Beleidsteam (R)OT (Regionaal) Operationeel Team Colofon Dit jaaroverzicht is een uitgave van het GHORbureau Amsterdam-Amstelland. Het GHOR-bureau verzorgt tevens de operationele GHOR in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het wordt o.a. verzonden aan medewerkers van gemeente, politie, brandweer en de (spoedeisende) medische hulpverlening die betrokken zijn bij de rampenbestrijding/crisisbeheersing in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Eindredactie: Audri van Duin Fotografie: Edwin van Eis (cover), Robbert Louman (pag. 3 en 8), Audri van Duin (pag. 6). Overige foto's: archief Met medewerking van: Ed van der Wal, Cora Schmitz, Jasper Groot, Karin Meijer, Rob van Zuijlen, Theo Aalders, Jan van Asperen, Marijke Ekkelboom, Anneke Krol,Femke Janse, Simon Marijt, Jan Woldman Contact: GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland Postbus CE Amsterdam Vormgeving: ABC Vorm, gemeente Amsterdam Druk: Drukkerij de Bij, Amsterdam Oplage: 1250 exemplaren 12 Jaaroverzicht 2011 GHOR Amsterdam-Amstelland

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam Nr.

ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam Nr. 6 S N 08: m 2014 Veiligheĩdsregio Zaanstreek Waterland Gemeente Landsmeer T.a.v. de Raad Postbus 1 1120 AA LANDSMEER ļgemče'nte LANuSMEkR Prins Bernľiardplein 112 1508XB Zaandam jdenr Postbus 150 0 B JUL

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie