info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007"

Transcriptie

1 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem

2 VOORWOORD INHOUD Beste inwoners, Ik begin mijn voorwoord met u om begrip te vragen voor de ongemakken die u dagdagelijks ondervindt door de werken van Aquafin en vele andere. Zo start ook begin november de aannemer de werken voor de aanleg van een tweede fietspad langsheen de Vilvoordse steenweg. En het stopt nog niet. Ook de gemeente gaat de jarenlang opgelopen achterstand aanpakken. In een vastgelegde meerjarenplanning zal de totaliteit van haar openbaar domein stelselmatig worden hersteld en onderhouden voor meer veiligheid en netheid. Er wordt in deze eerste fase 787.OOO euro voorzien. Te weten euro voor het nu reeds gunnen van werken aan verschillende aannemers voor herstellingen van vele fietspaden, betonwegen, asfalteringswerken, voor aanleg van nieuwe voetpaden in Rossem, Kleinen Dries, een deel in de Mankevosstraat, Krogstraat en Kouterbaan. Ten tweede werden er aanbestedingen uitgeschreven voor zowat 435.OOO euro voor oeverbescherming Westrodebeek, voor goten, greppels en waterslikkers voor enkele straten in Rossem, voor de aanleg van een parking aan het kerkhof te Wolvertem, eveneens voor herstelling van de Koninklijke Kasteeldreef, het laatste stuk Kapellebaan richting Nieuwenrode en voor werken aan de trage wegen, aan landbouwwegen en ook voor het terugplaatsen van kruis en haan op de kerktoren van de kerk van Meise,voor de kroonlijsten van de kerk van Meuzegem en de scheidingsmuur van de kerk van St.-Brixius, tot vreugde van deze parochiegemeenschappen. Vele kleinere werken zullen door onze puik presterende gemeentearbeiders worden uitgevoerd. Hun kader werd daartoe met een achttal uitgebreid. Ik wens hen hierbij welkom in de groep. In een volgende fase worden andere werken voorzien in de meerjarenbegroting van 2OO8-2O12 die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd op 25 oktober. Wij informeren u daarover opnieuw. De gemeente proper houden is daarenboven een zware taak voor de technische dienst. Wij gebruiken praktisch geen bestrijdingsmiddelen meer, zo wordt bv. op de kerkhoven het vuil verbrand met soms een niet al te mooi ogend resultaat. In de straten zal stelselmatig het zwerfvuil geruimd worden. Graag vraag ik ook een beetje begrip voor de landbouwers die s avonds of zelfs s nachts hun oogst en vruchten van het land moeten binnen halen, zij moeten dit soms op een zeer korte periode doen omwille van de weersomstandigheden. Ik wil besluiten met een oproep om a.u.b. mee te werken aan een propere en mooie gemeente. Dank u. Jos Emmerechts Schepen van openbare werken,regies,woonbeleid en landbouw. Mankementenmeldpunt en info: GSM : O of 2 Voorwoord Jos Emmerechts 2 Gemeenteraad Gemeenteraad van 30 augustus Algemeen Correcte schrijfwijze van plaatsnamen 3 Verdraagzaamheid op het platteland 3 Zitdag zelfstandigen 5 Amnesty International 5 Sinte Maarten 6 Ontbijt- en brunchactie 6 Activiteitenkalender 6 Lekker 7 Kamerkoor Helicante 8 Heeft u recht op een verwarmingstoelage? 9 KAV Meise 10 KAV REL 10 Tweedehandsbeurs 10 VTB-cultuur en St.-Elooitrotters retro-fuif 11 Jeugd Speelpleinwerking 12 Verloren voorwerpen 13 Chiro Eversheim 13 Sinterklaasshow 14 Milieu en Duurzaamheid 15 Spaarzaam omspringen met energie loont 15 Zoneringsplannen: wie zuivert 16 Ontwerp zoneringsplan 17 Sport Volleybalclub Knodde 14 Openingsuren zwembad Wachtdiensten 19 Hulpdiensten 19 Gemeentediensten 20 infokrant meise wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Meise en verschijnt in een oplage van exemplaren, gedrukt op chloorvrij papier MEDEWERKERS INFOKRANT redactiecomité: Pol Aerts Marcel Belgrado Frans De Koker Jürgen Noens Jan Olemans Marie Poldervaart Guido Van den Troost Carl Van der Auwera Jeanne De Buyser Etienne Van Moer Liliane Mullie - Balcaen Dirk Snauwaert eindredactie: Jeanne De Buyser cultuurbijlage: Guido Van den Troost

3 ALGEMEEN DE DIENST BEVOLKING ZAL GESLOTEN ZIJN OP : Donderdag 01 november 2007: Allerheiligen Vrijdag 02 november 2007: Allerzielen En ZATERDAG 03 NOVEMBER 2007 (Voor dringende gevallen vind je een noodtelefoonnummer op de deur van het gemeentehuis van Wolvertem) correcte schrijfwijze van plaatsnamen Dikwijls ziet men nog in publicaties en teksten Imde en Meuzegem op de oude wijze geschreven als Impde en Meusegem. Ook de gemeentelijke overheid is niet vrij te pleiten van zonden, want zelfs in officiële documenten of bewegwijzering ziet men de oude schrijfwijze nog opduiken en voor verwarring zorgen. Reeds in de jaren 80 werd door de toenmalige straatnamencommissie voorgesteld om de oude schrijfwijze aan te passen, een voorstel dat door de provincie werd goedgekeurd. Het is logisch dat de schrijfwijze van onze plaatsnamen werd aangepast, we schrijven immers ook niet meer Schaerbeeck of Raemsdonck. Dus voor alle duidelijkheid Imde en Meuzegem. verdraagzaamheid op het platte land Iedereen heeft het deze zomer spijtig genoeg ondervonden. Het weer zat ons niet mee. Het was grillig, somber, en soms moeilijk te voorspellen. Ook voor de landbouwers was het een aartsmoeilijke opdracht om de graanoogst optimaal binnen te halen. Na een lange regenperiode in juli, waren de weergoden iets gunstiger gezind tijdens het eerste weekend van augustus en werd alle hens aan dek geroepen om snel te oogsten. Ook op zondag en zelfs bij nacht gingen de oogstwerkzaamheden voort. Sommige mensen die op de rand van het plattenland wonen hebben dit vooral moeten ondervinden... Wij als landbouwers van de gemeente Meise, willen langs deze weg onze medeburgers bedanken voor hun verdraagzaamheid en hun begrip. Het is namelijk niet altijd evident om bij zulke omstandigheden, de oogst van landbouwgewassen te plannen. Binnenkort komen ook de aardappel-, witloof-, mais- en bietenoogst eraan. Het ziet ernaar uit dat het weerom in minder goede omstandigheden zal moeten gebeuren: na een regenbui zijn de velden soms niet onmiddellijk bereikbaar en sommige teelten moeten droog geoogst worden (zaden en granen). Door de modernisatie worden er veel werkzaamheden uitbesteed aan loonwerkers met gespecialiseerde machines. Zij kunnen echter niet overal tegelijk oogsten waardoor zij verplicht zijn om ook s avonds door te werken. Kortom, wij willen hiermee nog een keertje beroep doen op de solidariteit van de Meisenaren. Wij als landbouwers zullen natuurlijk ook ons uiterste best doen om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Laat ons hopen dat we ook wat kunnen rekenen op een zachte en rustige nazomer. En denk eraan, ieder jaar opnieuw, zetten wij ons in voor de beste granen, de lekkerste aardappelen, en het mooiste witloof. Te zorgen voor voeding van de bovenste plank, dat is onze regel, dat is onze grootste wens. En, het is tof om te weten dat we er allemaal samen aan werken... Dank u wel!! Namens de Landbouwraad van Meise. 3

4 GEMEENTERAAD gemeenteraad van 30 augustus 2007 Samenvatting van de gemeenteraad, de volledige versie vindt u op de gemeentelijke website: De raad wijst 2 provinciale ambtenaren aan voor het opleggen van administratieve boetes. De beleidsverklaring wordt goedgekeurd. Van het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Meise worden de punten die betrekking hebben op kermissen en markten aangepast. De raad keurt belastingsreglementen goed op de verkooppunten van friet en aanverwante eetwaren, op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen, op bewegwijzering naar bedrijven en instellingen en op constructies voor het dragen van reclame. Voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 wordt een gemeentebelasting geheven op: - tweede verblijven ( 500); - het weghalen en bewaren van goederen; - niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling; - niet bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust; - bijzondere plannen van aanleg en /of ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust; - het opruimen van sluikstorten; - het aansluiten op de riolering; - het bouwen en herbouwen van gebouwen; - het gebruik van openbaar domein ter gelegenheid van markten en kermissen; - het huis-aan-huis verspreiden van reclameblaadjes en drukwerken; - stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen; - het gebruik van het openbaar domein; - hinderlijke inrichtingen; - het afleveren van administratieve stukken en identiteitskaarten; Voor de dienstjaren 2008 tot 2013 wordt een verhaalbelasting geheven op: - de verwerving van de zate van de openbare weg; - de door de gemeente gedane kosten aan de wegenuitrusting; - het aanleggen van trottoirs en opritten; - het aanleggen van riolering; De gemeente heft voor de dienstjaren 2008 tot 2013 een retributie op: - de uitvoering van werken door de gemeente voor derden; - het samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. De raad keurt het bestek en de kostenraming van 5 500,00 goed voor de aankoop van een communicatieserver voor de gemeentelijke administratie. De raad geeft zijn toestemming voor de aankoop van een softwarepakket voor de opstellen van de meerjarenplanning. De kosten worden geraamd op 3 000,00. De raad keurt het bestek en de kostenraming goed voor de levering en installatie van een windowsserver. De kosten worden geraamd op De raad keurt het bestek en de kostenraming goed voor de levering en installatie van een AS 400- server, nodig voor een groot deel van de softwaretoepassingen in de gemeentelijke administratie. De kosten worden geraamd op De raad gaat principieel akkoord om het voormalig stationsgebouw in de Stationsstraat openbaar te verkopen. De raad geeft een toelage van 1000 aan Het Huis van het Nederlands VZW voor de organisatie van hun promotieavond in Meise. De vroegere ouderenadviesraad wordt omgevormd tot een gemeentelijke seniorenraad. De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten goed. De raad geeft zijn goedkeuring aan de tussentijdse uitbetaling van infrastructuurtoelagen aan jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Chiro Westrode krijgt hierdoor een toelage van 1 868,14 en JH Knodde krijgt 1 810,36. 4

5 Slozen Sportief krijgt een toelage van voor de organisatie van een wielercriterium op 4 augustus Voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Neromhof en het onteigeningsplan, wordt het studiebureau BOB.361 aangeduid als ontwerper tegen een basisprijs van De intercommunale Haviland wordt aangeduid als ontwerper van het RUP Dienstenzone Veilinglaan met onteigeningsplan tegen de basisprijs van De raad benoemt de leden voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), deze zal bestaan uit 13 effectieve leden en 4 deskundigen. De raad gaat akkoord met het plaatsen van geluidsschermen en/of gronddammen langs de A12 ter hoogte van de wijk De Nekker. Deze overeenkomst maakt deel uit van het convenant mobiliteit, dat reeds vroeger werd afgesloten. De kosten voor de gemeente worden geraamd op De raad gaat akkoord met het lokaal Kyotoprotocol, dat is een engagementsverklaring waarin gemeenten en steden zich ertoe verbinden om een lokaal klimaatbeleid op te zetten en Kyoto-doelstellingen wensen te behalen. De raad overweegt om deel te nemen aan de oprichting van een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging voor afvalbeheer door gemeentevennoten van Haviland. Het retributiereglement op het verwijderen van laan- en straatbomen wordt gewijzigd. De raad gaat in principe akkoord met het ontwerp, dat een verkeerskundige oplossing wil geven voor het kruispunt Manke Vos, als gedeeltelijk uitvoeringsplan van mobiliteit rond Wolvertem. In het voorgestelde plan krijgt een deel van de Stationsstraat een éénrichtingsverkeer richting Vilvoorde. Voor de gemeentelijke technische dienst worden rekken voor paletten op te bergen aangekocht. De kosten hiervoor worden geraamd op ,25. De raad keurt volgende uit te voeren werken goed: - het kruis en de toren van de Sint Martinuskerk, kostenraming ; - de vernieuwing van de voetpaden in de Mankevosstraat, Rossemdorp, Kleinendries, Kouterbaan en Krogstraat, kostenraming ,48; - het project Oeverbescherming Westrodebeek, kostenraming ,15; - werken aan voetwegen in Rossem, Westrode en de Broekstraat, kostenraming ,75; - plaatsing van goten, greppels en waterslikkers in de Kleinendries, Grotendries en Robbeekstraat, kostenraming ; - werken aan landbouwwegen worden goedgekeurd, kostenraming ; - aanleg goed van de parking aan het kerkhof van Wolvertem, kostenraming ; - herstelling van Kapellelaan, kostenraming ; - herstelling Kasteeldreef, kostenraming ; - asfaltering in de Klepperstraat en een zijstraatje van de Barbierstraat, kostenraming ,60. De raad gaat akkoord met de uitbreiding van het waterleidingsnet in de Neromstraat, de kosten voor de gemeente worden geraamd op 5 999,40. In de raad wordt gevraagd om de correcte schrijfwijze van Imde en Meuzegem te gebruiken. zitdag zelfstandigen De zitdag voor pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen is op maandag 22 oktober van tot uur op het gelijkvloers van het gemeentehuis van Wolvertem - Gemeenteplein 21. amnesty international Wij schrijven opnieuw brieven om mensen te verdedigen die onrecht werd aangedaan. (opsluiting gewelddadige ondervraging mishandeling). Dit doen wij nu al enkele jaren op de 2de maandag van de maand in De Snipper - Brusselsesteenweg 74. Voor meer inlichtingen: Hélène Olemans de Bernardin 02/

6 sinte maartenfeest De ouderraad, directie en leerkrachten van de Sinte- Maartenschool nodigen u van harte uit op hun Sinte- Maartenfeest dat plaatsvindt op zaterdag 20 oktober. Vanaf 17 uur bent u welkom in de turn- en eetzaal van de school om er te genieten van een ruime keuze aan lekkere kazen, fijne vleeswaren en knapperige verse groenten bij een glaasje wijn of bier. Kaarten zijn op voorhand te verkrijgen in het secretariaat van de school of op de avond zelf. ontbijt- en brunch-actie Ten bate van de actie organiseren Cactus/Curieuskring, GROS en Wereldwinkel op zondag 11 november van 9.30 tot uur een ontbijt- en brunchbuffet in 't Moment, Brusselsesteenweg 40, Meise-Centrum. Frans ontbijt: 2,50 Ontbijt- en brunchbuffet: 10 (volw.) of 5 (kind). Graag reserveren voor 8 november: tel (Sonia) of (Gerda) per of tijdens de openingsuren in de Wereldwinkel. De Cactus/Curieuskring steunt de arbeidersorganisatie CGTP in Peru. LEKKER en 18 november gelegenheidsrestaurant W.Vandenberghecentrum-Meise CD&V Meise Za. 20 oktober vanaf uur Zo 21 oktober vanaf uur Eetfestijn Parochiezaal Wolvertem Sporting Oppem Zo 21 oktober van 12 tot 20 uur Mosselfeest W. Vandenberghecentrum Duikclub Silver Sharks Za 03 november vanaf uur Zo 04 november vanaf uur Steakfestijn Fr. Lathouwerstadion K. Wolvertem SC activiteitenkalender oktober Kookles: Belgische hamsoorten - KVLV Westrode Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Ontmoeting met Diane De Keyser Grimbergen KVLV Meuzegem Turnen KVLV Westrode Kookles te Wolvertem : Smakelijk lamsvlees van hier KVLV Oppem Bloemschikken ingetogen werk KVLV Westrode Kookles 2: Smakelijk lamsvlees van hier Parochiezaal Wolvertem KVLV Wolvertem Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Turnen KVLV Westrode Bloemschikken 1 De Lindenboom - Imde KVLV Imde 27 Optreden De Nieuwe Snaar De Muze KVLV Meuzegem Feestvergadering KVLV Wolvertem Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Bloemschikken voor dierbare overledenen Parochiezaal Imde KVLV Meuzegem november Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Crea: haken met parels De Snipper KAV Meise De geschiedenis van Ons Kookboek Gildenhuis Londerzeel KVLV Wolvertem en Meuzegem Kookcursus Feestmenu s met producten uit eigen grond W. Vandenberghecentrum KVLV Meise Turnen KVLV Westrode Koffietafel en gezellig samenzijn Zaal De Lindenboom Imde LBG Crea: modieuze sjaal De Snipper KAV Meise Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Turnen KVLV Westrode Train je geheugen t Moment KAV Meise Beter bewegen Parochiezaal Oppem KVLV Oppem Blijf diabetes één stap voor" door Mevr. Lut Rottiers met steun van CM De Lindenboom - Imde KVLV Imde KAV Meise turnt elke dinsdagmorgen van tot uur in de judozaal van het W. Vandenberghecentrum en elke 3e dinsdag van de maand is er nordic walking om uur vertrek aan carpoolparking 6

7 Millenniumdoelstellingen niet in zicht Togo België Levensverwachting 54,5 jaar 79,1 Kindersterfte van kinderen onder de vijf jaar 140 per per 1000 Alfabetiseringsgraad 53,2% ( vrouwen: 38,5%) 99% Human Development Index wereldrangorde 147ste plaats 13de plaats Bruto Binnenlands Product per persoon 344 $ $ Boeren in Togo : de landbouwsector Togo is een klein land maar dat belet niet dat er een grote verscheidenheid is in klimaat en landbouwmogelijkheden. Aan de kust zijn er vier seizoenen, in het binnenland twee, een droog en een regenseizoen. De boeren telen vooral voor eigen gebruik. Opbrengstgewassen zijn er weinig. In de economie is de landbouwsector heel belangrijk. In de periode was hij goed voor 38% van het BBP en leverde meer dan 20% van de inkomsten uit export, vooral door katoen. En erg belangrijk: twee derden van de bevolking leeft van de landbouw. Als voedingsgewassen telen boeren voornamelijk granen- met maïs op kop, gevolgd door sorghum en in kleinere mate ook gierst en rijst. Ook yams en maniok zijn populair. Savanneregio De Savannestreek in het noorden van Togo is een van de armste regio s van het land. Het weg. Onder andere daardoor is de grond uitgeput en erg onderhevig aan erosie. Maar ook de grote bevolkingsdichtheid legt zware druk op het milieu. Meer dan 90% van de grond is in gebruik. Het droog seizoen duurt hier zeven maanden, van november tot april, en dan groeit er amper iets. Toch leeft meer dan 90% van de bevolking van de landbouw. De laatste jaren is de groenteteelt sterk ontwikkeld. Tomaten, watermeloen, uien en kool kunnen worden geteeld in het droge seizoen door gebruik te maken van het water in de grond. De maatschappij is traditioneel georganiseerd. klimaat is zeer hard. Er valt wel voldoende neerslag maar bij gebrek aan waterbekkens en andere infrastructuur vloeit het water zomaar 7

8 Grote families leven samen rond een erf. De oudste is de chef en hij (of zij ) moet zorg dragen voor het familiebezit: beslissingen over wat er geplant wordt, wanneer geoogst en verkocht, wat er kan gekocht worden of geïnvesteerd in het erf. Maar dit model is in evolutie. Jongeren willen zelfstandig worden en zelf hun inkomen beheren, de overlevingslandbouw maakt plaats voor een op de markt gerichte landbouw. partners uit Togo De twee organisaties die we in de vitrine zetten zijn partners van Vredeseilanden; de ene een boerenbeweging, de andere een NGO die de boeren ondersteunt. Ze zijn allebei actief in de Savannestreek, met hoofdstad Dapaong. kamerkoor helicante Vrijdagavond 16 november om uur Concert in de kerk van Nieuwenrode toegang 12 (vvk), 15 (kassa) Kamerkoor Helicante uit Meise brengt op vrijdagavond 16 november een concert met oude vocale muziek. Op het programma staan Weep, O Mine Eyes van John Bennett, Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell, Sestina van Claudio Monteverdi en de Messa Breve La Stella van Domenico Scarlatti. Een passend programma voor donkere herfstdagen, want zoals de titel Weep, O Mine Eyes (Huil, o mijn ogen) al aangeeft, gaat het hier om droevige, maar daarom niet minder prachtige muziek. Helicante wordt begeleid door enkele solisten, waaronder Gunter Carlier, directeur van de Akademie voor Muzische Kunsten in Meise (trombone). Het geheel staat onder de leiding van dirigent Rik Ghesquière. Een uniek concert om niet te missen! Kaarten zijn te verkrijgen via cd-en boekhandel De Cuyper, Brusselsesteenweg 53, 1860 Meise, tel 02/ , via de koorleden of via Cv Helicante Kamerkoor Helicante is een amateurensemble dat bestaat uit een dertigtal enthousiaste zangers, waaronder enkele semi-professioneel of professioneel opgeleide musici. Het overgrote deel van de groep zong samen bij het in 1978 in de Academie voor Muzische Kunsten in Meise opgerichte Helicon Vocaal Ensemble. Na het plotse vertrek van hun dirigent startten de zangers een nieuw koor, en sinds september 2005 slaat het Kamerkoor Helicante nieuwe muzikale wegen in onder leiding van Rik Ghesquière. Helicante beschikt over een gevarieerd repertoire dat zich vooral toespitst op het a capella-musiceren in kamerkoorformatie. Er werd resoluut gekozen voor het klassieke koorrepertoire. Helicante beperkt zich echter niet tot een bepaalde periode, maar beweegt zich doorheen de hele muziekgeschiedenis: van polyfonie via Bach en Mozart, over de romantiek tot meer hedendaagse werken. De zangers verleenden in het verleden ook reeds hun medewerking aan grotere producties, zoals de Carmina Burana van Carl Orff, het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven, het Schicksalslied van Brahms,... Helicante organiseerde in 2005 twee Kerstconcerten rond de Ceremony of Carols van Benjamin Britten en de Dancing Day van John Rutter, gecombineerd met bekende Kerstliederen. In juni 2006 brachten zij een zomers programma met een aantal romantische liederen van Robert Schumann en de Japanese Folk Songs van Vic Nees. In oktober 2006 zongen zij het Requiem van John Rutter en het Requiem van Gabriel Fauré, dit laatste in samenwerking met Alauda (Ekeren) en het Mechels Kathedraalkoor. Voor het najaar van 2007 bereiden zij een repoductie voor rond de Sestina van Claudio Monteverdi en de Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell. 8

9 heeft u recht op een verwarmingstoelage? Onlangs heeft de overheid beslist om net zoals vorige winter aan de meest hulpbehoevenden een verwarmingstoelage toe te kennen. Vanaf 1 september 2007 tot en met 30 april 2008 kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen op de sociale dienst van het OCMW. Opgelet uw aanvraag dient binnen een termijn van 60 dagen na leveringsdatum van de brandstof ingediend te worden! Om in aanmerking te komen voor deze verwarmingstoelage dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. 1. Uw woning moet verwarmd worden met één van volgende brandstoffen: huisbrandolie in bulk huisbrandolie aan de pomp verwarmingspetroleum aan de pomp bulkpropaangas Wanneer u uw woning verwarmt met aardgas via een aansluiting op het stadsdistributienet of met propaangas en butaangas in gasflessen, komt u niet in aanmerking. 2. Uw brandstof dient geleverd te worden tussen 1 september 2007 en 30 april 2008 en de prijs die op de factuur vermeld wordt is hoger of gelijk aan 0,49/liter (BTW inbegrepen). 3. U behoort tot één van volgende categorieën: categorie 1 : U of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. U ontvangt deze tegemoetkoming in de hoedanigheid van: WIGW (weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees) persoon met een OMNIO-statuut kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen of op het gewaarborgde inkomen voor bejaarde (IGO of GIB) gerechtigde op een uitkering voor personen met een handicap leefloongerechtigde gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon. Daarenboven is uw gezinsinkomen lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen. categorie 2 : Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager 9 of gelijk aan ,18 verhoogd met 2.501,47 per persoon ten laste. (Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 2.660). Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing. Voor de berekening van dit inkomen wordt er rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning. categorie 3 : U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling Bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u niet in staat bent om uw verwarmingsfactuur te betalen. Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage? Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter. Hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Zolang de prijs per liter lager ligt dan 0,49, komt het fonds niet tussen. Voor brandstoffen geleverd in bulk kan de toelage schommelen tussen 0,03 en 0,13 per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot liter per winter en per gezin dat in dezelfde woning verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan 195! Voor brandstoffen gekocht aan de pomp is een forfaitaire toelage van 100 voorzien. Welke documenten brengt u mee? In ieder geval uw leveringsfactuur ( Indien u in een gebouw woont met meerdere appartementen, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft) en het bewijs van de betaling van deze factuur en indien u behoort tot : categorie 1 : identiteitskaart klevertje van de mutualiteit het bewijs van het gezinsinkomen ( het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering.) gezinssamenstelling categorie 2 : identiteitskaart het bewijs van het gezinsinkomen ( het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche,

10 het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering.) het bewijs van het kadastraal inkomen van een andere dan de eigen woning ( het meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing) gezinssamenstelling categorie 3 : identiteitskaart de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht. gezinssamenstelling Waar en wanneer aanvragen? Op de sociale dienst van OCMW Meise, Stationsstraat 27, 1861 Meise. Enkel op donderdag van tot uur tijdens de periode van 1 september 2007 tot 30 april 2008! Wenst u meer informatie dan kan u contact opnemen met de sociale dienst van OCMW Meise op het nummer 02/ of bellen naar het gratis nummer 0800/ kav meise Haken met parels op 6 november om uur. Moderne halsketting, gemakkelijk te maken. Om iedereen de keuze te laten de halsketting te maken in de kleur van eigen voorkeur, vragen we dit keer zelf al het materiaal mee te brengen. Dunne zilver- of goudkleurige metalen draad Facetparels (n 4) 2 tubes verschillende kleur Haakpen (n 3), slotje Je mag ook resten van parels meebrengen Bijdrage 2,5 per persoon MODIEUZE SJAAL op 13 november vanaf uur. Ben jij ook weg van creatieve nieuwigheden? Ontdek dan de verrassende mogelijkheden met wateroplosbaar vlies. Verwerk je wolrestanten en sta verbaasd over het resultaat, een modieuze sjaal aangepast aan het seizoen en aan je garderobe. Beide activiteiten vinden plaats in de Snipper. Doe je mee, geef een seintje aan: Hilda Demuynck tel tweedehandsbeurs Ook dit najaar organiseert de Gezinsbond van Meise, op zondag 18 november van tot uur een tweedehandsbeurs van winterkledij (0-16j) veel merkkledij, speelgoed of babymateriaal. De tweedehandsbeurs vindt plaats in zaal De Linde, Potaardestraat 3 te St.-Brixius-Rode. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Ben je geïnteresseerd om zelf winterkledij, speelgoed kav-rode-eversem-limbos Een dessertenbuffet tijdens de Brixius 100 feesten met meer dan 120 taarten, een receptenboekje, samengesteld door onze leden, waar ze 100 familierecepten doorgeven,de ledenwervingsactie, het jaarthema 'KAV wereldt',...kav is brandend actueel! Wie benieuwd is wat KAV-rel dit jaar in petto heeft voor alle vrouwen, kan eens gaan rondneuzen op: Staat een activiteit je aan, boeit een onderwerp jou? Wil je meer weten of deelnemen aan een workshop? Dan ben je van harte welkom! Alle activiteiten vinden plaats in de Linde, Potaardestraat 1, tenzij anders vermeld. Op 14 november vertelt een deskundige ons over het ideale gewicht van je kind. Veel info en kindvriendlijke recepten, tijd om vragen te stellen, het wordt een leerrijke avond. We starten om 20 uur. Op 15 november organiseren de 50- plussers een spelnamiddag, iedereen mag komen meespelen, ambiance verzekerd. Meer info bij Fernanda op 02/ of babymateriaal te verkopen, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in via: met de vermelding van je lidnummer van de Gezinsbond. Wees er snel bij want het aantal lijsten is beperkt. Info via: Of via tel. 02/ ( uur, niet op woensdag). Geen telefonische inschrijvingen. 10

11 vtb-cultuur en sint-elooitrotters LEER UW GEMEENTE KENNEN.. met de Sint-Elooitrotters De Sint-Elooitrotters richten dit wandeljaar ( ) 10 geleide wandelingen in zodat heel onze gemeente bewandeld wordt. Zeer interessant voor al wie zijn gemeente niet goed kent (en dat zijn er velen!). Aan de deelnemers wordt telkens een wandelbeschrijving met wandelkaartje meegegeven zodat later deze wandelingen nog eens kunnen overgedaan worden. zo 4 november: geleide wandeling (Sint-Medarduspad) met vertrek aan de Sint-Medarduskerk te Rossem om uur o.l.v. Paul en Hilde De Schutter zo 9 december: geleide wandeling (Sint-Elooipad) met vertrek aan de Sint-Martinuskerk van Meise, o.l.v. Smidje Smee Louis en M. Clerbout retro-fuif Al voor de zevende maal op rij organiseert OUD-CHIRO Westrode haar gekende Retro Fuif. DJ Johan (ex-zebedeüs), voor de kenners zeker geen onbekende, staat garant voor een avond (nachtje) luister-en dansplezier. Wegens succes, net als vorige jaren, speelt een coverband live (van tot 1.00 uur). Dit jaar kozen we voor de coverband Frozen Days met rock- n -roll van Bad Company tot Therapy. Je bent welkom op zaterdag 20 oktober vanaf uur in het Parochiehuis te Westrode (Wolvertem). Kaarten te koop bij de bestuursleden van de Oud-Chiro in VVK 3,00, aan de kassa betaal je 4,00 11

12 JEUGD speelpleinwerking Herfstvakantie Van 29 oktober t.e.m. 2 november is de speelpleinwerking wederom actief met uitzondering van donderdag 1 november zijn we er van maandag tot vrijdag van tot uur. Deze keer ontdekken we de herfst. Wat biedt deze periode ons buiten mooie kleuren en geuren? Waar staat het knibbel knabbel huisje? Als er paddestoelen groeien wil dit ook zeggen dat er kabouters zijn? Kan je met je schaduw spelen of beter nog kan je iemand schaduwen? Een spel:wie is wie, wat is dat juist? Hoeveel uurtjes licht zijn er nog dagelijks? En hoe kunnen we die maximaal benutten? Betaling De betaling gebeurt via een factuur opgesteld door het gemeentebestuur volgens volgende prijzen. Woon je in Meise: Woon je niet in Meise 1ste kind 3,50 5,00 2de kind 3,00 4,50 3de kind 2,50 3,50 en volgende warme maaltijd grote portie 2,50 4,00 kleine portie 1,50 2,00 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst Jeugd bij Nicole Budé (tel. 02/ ) of Anke De Schouwer (tel. 02/ ), Brusselsesteenweg 44 te 1860 Meise. Vele, vele vragen waar we samen een antwoord op moeten zoeken. Dringend hulpgezocht van pientere creatieve professoren van 2,5 tot 12 jaar op speelplein De Spin, De Biest 8 in 1861 Meise Wolvertem, telefonisch te bereiken op nummer 02/ ! Werking speelplein Je schrijft je in voor een hele of een halve dag tussen en uur of van tot uur. Gelieve met de inschrijvingsuren rekening te houden. De deuren sluiten onverbiddelijk om en om uur. De kinderen hebben speelkledij aan, dat voorzien is van een naam en bij regenweer geef je regenlaarsjes mee. Voor de allerkleinsten graag reservekledij voorzien. Op vrijdag 2 november gaan we allemaal zwemmen, vergeet dus je zwemgerief niet!! Foto s Foto s van de speelpleinwerking zijn te bekijken via de website van de gemeente, bij Jeugd. Dagindeling tot uur inschrijvingen en opvang van de kinderen tot uur activiteiten, kinderen worden gegroepeerd volgens leeftijd tot uur middagmaal tot uur inschrijvingen en ophalen van kinderen tot uur activiteiten tot uur opvang en ophalen van kinderen 12

13 verloren voorwerpen Tijdens de voorbije vakantie zijn verschillende kinderen hun jas, trui, zwemgerief, schoenen vergeten in de spin. Deze verloren voorwerpen worden een tijdje bijgehouden in het gemeentehuis van Meise op de dienst Jeugd. Ouders kunnen deze spullen komen ophalen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Opgelet alles wordt maar een aantal weken bijgehouden nadien wordt de kledij meegegeven met spullenhulp. chiro eversheim Verstoppertje spelen? Op heksentocht gaan? Je verkleden in een prinses? Jezelf in de knoop leggen? Piramides maken? Chinees spreken? De oceaan over roeien? Fotozoektochten beleven? Vertrouwensspelletjes ondergaan? Of verveel je je thuis op zondag? Dan is het hoog tijd om eens naar de Chiro te komen. Want in de Chiro kan, echt waar, alles! Of toch bijna... Met een boel kinderen en jongeren uit de buurt vliegen we er in en amuseren we ons de hele namiddag. Dus trek je schoenen aan en kom op zondag eens kijken. Je zal je zeker niet vervelen. Chiro is meer dan enkel spelletjes spelen op een zondagnamiddag. Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Dit gebeurt door middel van originele spelen en boeiende activiteiten, tochten, weekends en natuurlijk jaarlijks een bivak ergens in België. Chiro is een plek die kinderen en jongeren op een boeiende manier samenbrengt, waardoor niet enkel vriendschap en teamgeest zich ontplooien, maar waar ook plaats is voor fantasie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, inspraak,.... Chiro is niet voor niets de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Chiro Eversheim is er elke niet-eerste zondag van de maand, voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, van 14u30 tot 18u op Potaardestraat 3. Zondag 21 oktober is het de jaarlijkse foto-en filmnamiddag. Meer infohierover vind je op onze website Meer info, kan je bekomen via onze groepsleiding: Bert ( ) en Maarten ( ) bij de jongens; Julie ( ), Annelies ( ) en Karen ( ) bij de meisjes. 13

14 volleybalclub knødde W. Vandenberghecentrum Meise - Thuiswedstrijden op zaterdag te uur. Heren 1 (eerste provinciale) 03/11 - Haacht 17/11 - Lot Dames (derde provinciale) 03/11 - Lennik Heren 2 (tweede provinciale) 03/11 - Grimbergen 17/11 - Erps-Kwerps A-meisjes (eerste provinciale) 27/10 - Tervuren 03/11 - Gooik 17/11 - Leuven 14

15 MILIEU EN DUURZAAMHEID spaarzaam omspringen met energie loont Zuinig omspringen met energie is, of zou toch moeten zijn, een taak voor eenieder. De gemeente heeft hieromtrent een belangrijke rol te vervullen en dit door het goede voorbeeld te geven, door stimulansen uit te werken die milieuvriendelijke acties financieel ondersteunen en door burgers en bedrijven te overtuigen van het nut en de noodzaak ervan De gemeente neemt zelf maatregelen met het oog op een vermindering van het eigen energieverbruik: vervanging van bestaande straatlampen door energiezuinigere lampen invoering van een energieboekhoudsysteem zodat het energieverbruik kan opgevolgd en bijgestuurd worden laten uitvoeren van energieaudits, zodat de knelpunten meteen duidelijk worden voorzien van milieuverantwoorde energievoorziening in nieuwe gebouwen, bvb warmtepompen in het nieuw administratief centrum enz. Een ander nieuw gemeentelijk subsidiereglement voorziet in een tegemoetkoming voor groendaken bij woongebouwen en aanhorigheden Ten slotte heeft de gemeente een belangrijke sensibiliserende en informerende taak: zo vind je bij de milieudienst eerstelijnsinfo m.b.t. rationeel energiegebruik en de diverse andere subsidiekanalen: fiscale voordelen via gewest of staat, subsidies van provincie of subsidies van de energiemaatschappijen of derden. In een volgend infoblad zal hier zeker op ingegaan worden, maar een interessante tip is zeker het surfen naar de websites - subsidies, en Burgers die overstappen op een zuinigere en milieuvriendelijkere levenswijze worden financieel ondersteund: Met ingang van 1 januari 2007 werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd waarbij het gebruik van alternatieve energiebronnen wordt aangemoedigd. Het betreft zowel thermische zonne-installaties (zonneboilers en zonnecollectoren), fotovoltaïsche zonneinstallaties (zonne-cellen) als warmtepompen. de milieudienst beschikt over verschillende brochures die talloze tips geven gericht op het beperken van het energiegebruik in het huishouden. Gratis uitlenen van energiemeettoestellen Heb jij je ook al eens afgevraagd hoeveel elektriciteit een koffiezetapparaat, koelkast, strijkijzer of stofzuiger in feite verbruiken. Zijn de spaarlampjes van televisietoestellen en computerschermen wel zo onschuldig als beweerd wordt? 15

16 Loont het wel de moeite om een kruimeldief aan te schaffen en hoeveel betaal je voor het opladen van oplaadbare batterijen? Interessante vraagjes waar je op zeer eenvoudige wijze een antwoord op kan krijgen door bij de milieudienst van de gemeente één van de energiemeettoestellen uit te lenen. Het zijn eenvoudige toestellen die je tussen het stopcontact en het toestel plaatst en waarvan je meteen het ogenblikkelijk stroomgebruik maar ook het verbruik per etmaal enz. kan aflezen. Het uitlenen is niet alleen gratis, personen die het toestel uitlenen, krijgen er nog een spaarlamp bovenop. Laat je gerust verrassen door de resultaten. En denk je dat het verbruik allemaal wel meevalt, toch even dit. In een particulier huishouden werd via een energiemeettoestel het verbruik van slapende toestellen nagegaan, met het volgende als resultaat: 2 nachtlampjes elk 2 W 1 leeslamp 2 W 1 CD- en radioketen 19W 1 TV 10 W 1 DVD-speler 16 W 1 wasmachine 10 W 1 PC 23 W TOTAAL 84 W/uur Zijnde 2 KW per dag (2.016) hetgene overeenstemt met 736 kw per jaar Bij een gemiddelde kostprijs van 0,15 /kw geeft dit 110,4 per jaar. Als je er dan rekening mee houdt dat energieproductie (welke vorm ook) zeer milieubelastend is en dat maar een beperkt deel van de geproduceerde energie ook effectief uit het stopcontact komt zoneringsplannen: wie zuivert Nagenoeg iedereen is er van overtuigd dat de kwaliteit van de waterlopen zeer slecht is en beter moet. Europa heeft de landen van de E.U. de tijd gegeven tot eind 2015 om voor alle grond- en oppervlaktewateren een goede waterkwaliteit te verkrijgen. Concreet houdt dit in dat alle afvalwater dienen gezuiverd te worden vooraleer ze geloosd worden in de oppervlaktewateren (grachten, beken, rivieren). Als u nu denkt dat dit uitsluitend de taak is van de gemeente, dan heeft u het volledig fout. Er zijn in deze 3 belangrijke spelers: Aquafin (en de VMM) die de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties bouwt en exploiteert en de collectoren aanlegt die het verzamelde afvalwater naar de zuiveringsinstallaties brengt. De gemeente die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de openbare riolering. De burgers die instaan voor het gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater en soms zelf dienen in te staan voor de waterzuivering, met name wanneer er geen riolering voorzien is. Tot op heden was het voor bouwers niet steeds duidelijk wie nu moest instaan voor de waterzuivering: was een individuele installatie voor de behandeling van afvalwater vereist (IBA) of zou er riolering komen waardoor het water zou geleid worden naar een kleinschalige (KWZI) of grote waterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de bestaande septische putten niet volstaan als IBA, maar dienen aangepast of vervangen te worden. Binnenkort zal de situatie voor iedereen wel duidelijk worden, want momenteel loopt het openbaar onderzoek rond de ontwerp zoneringsplannen. De zoneringsplannen geven voor elke woning aan op welke wijze gezuiverd dient te worden: ofwel ter plaatse door middel van een IBA (momenteel ca. 100 woningen te Meise) ofwel door aan te sluiten op reeds aanwezige riolering ofwel door aan te sluiten op rioleringsinfrastructuur die de gemeente zal aanleggen. Eenmaal de definitieve zoneringsplannen goedgekeurd zijn, zal voor elke individuele woning en elke wijk of woonzone ondubbelzinnig vastliggen op welke wijze de zuivering zal gebeuren. 16

17 Het (ontwerp)zoneringsplan (zie kaart) voorziet 3 zones: het centrale gebied, zeg maar de woonkernen die uiteraard zullen aansluiten op collectieve voorzieningen [oranje gearceerd gebied], het collectief te zuiveren buitengebied (dus het buitengebied waar riolering de aansluiting op KWZI of RWZI zal verzekeren), [op kaart aangeduid in een groene kleur] en het individueel te zuiveren buitengebied [in rode kleur]. ontwerp zoneringsplan Gezien het grote belang van deze plannen, wordt de bekendmaking zo breed mogelijk georganiseerd. - Het openbaar onderzoek loopt van 14 september tot 12 november Een grootschalige kaart met aanduiding van alle zones kan ingekeken worden bij de milieudienst van de gemeente. Meer info vind je ook op de website van de gemeente of de VMM en bij de technische dienst of de dienst ruimtelijke ordening. Beken waarin vissen voorkomen, lang geleden een vanzelfsprekendheid, is opnieuw geen utopie meer, maar een proces dat geleidelijk en met de hulp en medewerking van eenieder dient gerealiseerd te worden. De zoneringsplannen zijn hierin alvast een belangrijke stap. - Tevens kan je op de gemeentehuizen de folder waterzuivering: uw zaak verkrijgen die het ganse project toelicht. - Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren en opmerkingen formuleren, bij voorkeur bij de milieudienst. - Bezwaren en opmerkingen kunnen ook per mail per fax (02/ ) of brief (College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 23, 1861 Meise) bezorgd worden tijdens deze periode. Tevens wordt op dinsdagavond 30 oktober om 20.00u in de Muze in Meise een informatievergadering georganiseerd waarin de opmaak en inhoud van de zoneringsplannen wordt geschetst. Iedereen is van harte uitgenodigd om hier op aanwezig te zijn. 17

18 SPORT openingsuren zwembad Vanaf 16 oktober 2007 zullen de openingsuren van het zwembad voor het publiek gewijzigd worden: dinsdag uur woensdag uur donderdag uur nieuw!! vrijdag uur nieuw!! zaterdag uur zondag uur Met Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S ), kregen de vrijwilligers de reeds lang gevraagde, betere bescherming. De nieuwe wet bepaalde immers dat de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk werd voor schade veroorzaakt door de vrijwilligers én dat de organisatie hiervoor een verzekering diende af te sluiten. Een gratis verzekering vrijwilligerswerk wordt aangeboden door de provincies én gesubsidieerd door de Nationale Loterij. Inspiratiebron en uitgangspunt voor dit initiatief, vormde de Provinciale Vrijwilligersverzekering die in West- Vlaanderen reeds sedert 2005 bestaat en waarvan al meer dan West-Vlaamse organisaties dankbaar gebruik maakten. Elke provincie werkte een reglement uit, waarbij elke organisatie recht heeft op 100 vrijwilligersdagen (in West-Vlaanderen voorlopig nog 80). De organisatie kan met dit contingent naar eigen goeddunken haar activiteiten verzekeren (vb. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). Elke vrijwilligersorganisatie, uit om het even welke sector, kan een aanvraag doen. Enkel vrijwilligerswerkingen ingericht door een openbaar bestuur, worden uitgesloten. De verzekering biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. De procedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een vrijwilligersorganisatie vraagt eerst haar erkenning aan bij het Provinciebestuur, of bij de gemeente en kan dan, na erkenning, haar activiteiten aanmelden bij de verzekeraar. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor alle informatie terecht in het provinciaal steunpunt. Meer info vindt u op sportkalender november 03 19u00 Volleybalwedstrijd Haacht - heren 1-1ste prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 03 19u00 Volleybalwedstrijd Lennik dames 3de prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 03 19u00 Volleybalwedstrijd Grimbergen heren 2-2de prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 03 19u00 Volleybalwedstrijd Gooik A-Meisjes W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 17 19u00 Volleybalwedstrijd Lot - heren1 1ste prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 17 19u00 Volleybalwedstrijd Erps Kwerps - heren 2 2de prov. W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 17 19u00 Volleybalwedstrijd Leuven A meisjes W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knodde 18 Vlaamse zwemweek Zwembad De Wauwer Sportdienst 22 14u00 Koffietafel OKRA - Cas 25 8u-15u Herfsttocht Fusieschool Wolvertem Wandelclub Cracks oktober 25 14u00 Koffietafel OKRA -CAS 18

19 WACHTDIENSTEN HULPDIENSTEN huisartsen politie-zone Wanneer u in de weekends, van vrijdagavond uur tot uur maandagmorgen en bij feestdagen van de vooravond uur tot de ochtend na de feestdag uur, voor een dringend geval een dokter wilt bereiken, belt u naar het centrale telefoonnummer. U wordt dan automatisch doorverbonden met de huisarts van wacht. Het centrale nummer is: 02/ Het centrale nummer is: 0900/ tandartsen bibliotheek apothekers De wachtdienst begint op vrijdagavond om uur en eindigt op de daaropvolgende vrijdag. dierenartsen Voor raadplegingen tijdens de weekeinden dient u contact op te nemen met uw dierenarts. Voor de wachtdienst van de tandartsen is er een centraal oproepnummer waar de mensen kunnen naartoe bellen om zo te vernemen wie de tandarts van wacht is. Het centraal oproepnummer voor Vlaams-Brabant is: 070/ ziekenwagendienst Meditra 0497/ vredegerecht wolvertem Gemeenteplein 15 02/ openingsuren: ma-vr: 8.30 tot uur & tot uur Hoofdbibliotheek-Meise, Brusselsesteenweg 44 bus 1, 1860 Meise - 02/ maandag & vrijdag uur, dinsdag & woensdag uur, zaterdag 9-13 uur Uitleenpost Westrode, J.Hammeneckerstraat 44, 1861 Meise - 052/ woensdag van 17 tot 19 uur - vrijdag van 16 tot 18 uur TIJDENS DE VAKANTIEMAANDEN ENKEL OPEN OP WOENSDAG VAN 17 tot 19 uur Archief en Bibliotheek BERLA - (De Snipper 3) Brusselsesteenweg Meise 1ste woensdag van de maand van 14 tot 17 uur en de 3de dinsdag van de maand van 20 tot 22 uur (behalve op feestdagen en tijdens schoolvakanties) Stripotheek De Negende Kunst - Brusselsesteenweg Meise 0485/ Maandag van tot 20 uur - woensdag van 15 tot 17 uur en zaterdag van 9.30 tot 13 uur Algemeen oproepnummer: 0800/ Administratieve diensten: 052/ Post: Meise B Hoogstraat Meise Diensten: onthaal: ma - wo - vr: tot uur di - do: tot uur Wijkwerking Meise Recherche Post : Londerzeel Brusselsestraat Londerzeel Diensten: Korpschef Wijkwerking Londerzeel algemeen secretariaat onthaal: ma - vr: uur za: uur uur interventie 24/24 : tel : 0800/ in uitzonderlijke en hoogst dringende gevallen vorm 101 brandweer Mechelsestraat Londerzeel 052/ / Landelijke Kinderopvang Hilde Vanderstappen (Wolvertem) ma. 9-12u. 052/ Natalie Jacobs (Meise) do. 9-12u. 052/ pwa: Stationsstraat Meise Monique Belgrado 02/ Lucia Coffé 02/ ma.,di.,woe, do.,8-12u. of na afspraak containerpark Winkelveldbaan 1861 Meise 02/ openingsuren maandag: en uur dinsdag : en uur woensdag: uur donderdag : gesloten vrijdag : en uur zaterdag: en uur Het containerpark is gesloten op wettelijke feestdagen. Opgelet: de bezoekers worden tot het containerpark toegelaten tot een kwartier voor sluitingstijd. 19

20 GEMEENTEDIENSTEN Wolvertem Gemeenteplein, 1861 Meise algemeen oproepnummer 02/ fax 02/ burgemeester M. Belgrado 02/ /80 secretaris Linda Verbesselt 02/ secretariaat: Nadine Sergoynne 02/ personeelsdienst: Linda Verbesselt 02/ Linda De Donder 02/ dienst onderwijs: Carine Lammens 02/ Inge Eeckhout 02/ bevolking: Isabelle Moyson 02/ Kim Thielemans 02/ Sonia Wouters 02/ Ingrid Meert 02/ Carine Simal 02/ Hilde Van Praet 02/ ruimtel. ordening & stedebouw Hedwige Verbelen 02/ Greta Van Malderen 02/ Els De Nil 02/ Inge Vancampenhoudt 02/ Nathalie Goovaerts 02/ leefmilieu Leo Vander Kerken 02/ Marc Bogaert 02/ Cindy Buelens 02/ (middenstand/tewerkstelling) technische dienst/openbare werken Victor Emmerechts 02/ Gerda Van Ruysevelt 02/ Wim Roelants 02/ Jef Scheers Eddy Scheers Leon Broché 02/ middenstand/landbouw/tewerkstelling Greta Moerenhout 02/ Meise Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise algemeen oproepnummer 02/ fax 02/ financiën: ontvanger: Cedric De Ridder 02/ Georges Timmermans 02/ Brigitte Verhasselt 02/ Karin Talboom 02/ Luc Meert 02/ cultuur Guido Van den Troost 02/ Greet Van Hemelrijck 02/ Luc Van den Troost 02/ Monika Van den Brande 02/ Marijn Geeroms 02/ Anny Peeters 02/ De Muze van Meise 02/ informatie Jeanne De Buyser 02/ jeugd/gezin/vak.speelpl./sport Miranda Van Lint 02/ Nicole Budé 02/ Dany Geysels 02/ Lieven Van Campenhout 02/ patrimonium/sociale zaken Gerda De Smedt 02/ Lydia Lauwers 02/ Veronique Brys 02/ De reglementen die gepubliceerd worden in de infokrant zijn dikwijls slechts een deel van een groter geheel of een samenvatting ervan. Voor de volledige tekst dient u zich te wenden tot de betreffende dienst. zitdagen burgemeester en schepenen De zitdagen worden in het gemeentehuis gehouden, op onderstaande uren of na afspraak Burgemeester Marcel Belgrado 02/ / burgerlijke stand, personeel, politie, veiligheid, onderwijs, begraafplaatsen gemeentehuis Meise: elke dinsdag van tot uur en volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke voormiddag van tot uur en volgens afspraak Schepen Jos Emmerechts 02/ / openbare werken en regies, woonbeleid en landbouw gemeentehuis Meise: enkel volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke dinsdag van tot uur Schepen Marie-Jeanne Thaelemans 02/ / leefmilieu/duurzaamheid, mobilieit, verkeersleefbaarheid, gelijke kansen, integratie, senioren gemeentehuis Meise: elke maandag van tot uur en volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke dinsdag van tot uur en volgens afspraak Schepen Joos Vereertbrugghen 02/ / financiën, cultuur, toerisme, volksgezondheid enkel volgens afspraak Schepen Dirk Snauwaert 052/ / ruimtelijke ordening, monumenten, patrimonium, inspraak en informatie, communicatie, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking gemeentehuis Wolvertem: enkel volgens afspraak Schepen Wim Verbeke 0478/ sport, jeugd en gezin, tewerkstelling, middenstand, feestelijkheden enkel volgens afspraak (ook overdag) ocmw gemeentehuis openingsuren: - werkdagen: 8 tot 12 uur - dinsdagavond: tot uur Meise Godshuisstraat Wolvertem Tel. 02/ Fax 02/ Voorzitter OCMW : Sonja Becq 0478/ / (kantoor Brussel) zitdag volgens afspraak Secretaris: Caroline De Ridder Tel. 02/ Rustoord Wolvertem: Rustoorddirecteur: Joris Peeraer GSM: 0478/ Sociale Dienst Rustoord: Rita Verbelen en Wim Gruyaert, maatsch. werkers tel. 02/ / Sociale Dienst Wolvertem: Stationsstraat 27, Tel. 02/ Fax: 02/ Klusjesdienst gezinszorg poetsdienst warme maaltijden noodoproeptoestellen: Christa De Buyser en Bea Verhaeghe 02/ Permanentie: Maandag tot uur Dinsdag tot uur en van tot uur Woensdag geen Donderdag tot uur Vrijdag tot uur Buiten deze uren kan u enkel terecht op afspraak. Telefonisch staat de dienst elke werkdag van tot uur en van tot uur tot uw beschikking. Home Jan Van Gysel: Krogstraat 111, 1860 Meise vzw sport en recreatie alle reservaties: uitsluitend op 02/ W. Vandenberghecentrum, Brusselsesteenweg 71a, / Fax 02/ openingsuren: werkdagen: tot uur vrijdag tot uur - zwembad - 02/ openingsuren voor publiek: di: uur; woe: uur; do: uur; vrij: uur; za: uur; zo: uur OPENINGSUREN TIJDENS VAKANTIEMAANDEN: ma, di, do: uur; woe: uur; za: uur; zo: uur; gesloten op 21 juli & 15 augustus - Sporthal Ten Dries Wolvertem (Sportschuur) - reservaties: 02/ cafetaria : 02/ Sporthal Meise - reservaties: 02/ Cafetaria 0477/ Openluchtsportvelden de Nekker/ten Dries/Westrode/Frans Lathouwersstadion: reservaties 02/ Zitdagen - voorzitter: Rita Verbesselt - volgens afspraak / ondervoorzitter: Valérie De Knop - volgens afspraak / directrice: Tina Van Nuffel - 02/ Infokrant Meise is er op de 15de van elke maand verschijnt niet in januari en augustus Inleveren teksten ten laatste: novembernummer: 22/10/07 decembernummer: 19/11/07 dienst bevolking te Wolvertem: Ook open op zaterdagmorgen van tot uur Inleveren teksten bij: Dienst Informatie, Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise.

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN 1 WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN WERKINGSDAGEN Week 1 : 3/07 7/07 Week 2: 10/07 14/07 Week 3: 17/07 20/07 gesloten op 21/07 Week 4: 24/07 28/07 uitstap op 28/07 Het speelplein is gesloten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005 Vragen naar : Petra Romelart E-mail : petraromelart@mi-isbe wwwmi-isbe Dienst : Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Ref : A:822/0002 Datum : 17 augustus 2005 Aan de dames en heren Voorzitters van

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Jeugdcentrum Vleugel F staat te trappelen om de zomer aan te vangen.

Jeugdcentrum Vleugel F staat te trappelen om de zomer aan te vangen. Jeugdcentrum Vleugel F staat te trappelen om de zomer aan te vangen. We hebben in de aanbieding: skate-, blade- en BMXkampen. speelpleinen in Heverlee, centrum Leuven, Kessel-Lo en Wilsele. JEUGDCENTRUM

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata!

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata! Timing Start werken Voorbereidende werken: 26 januari (= weg afgesloten) Nutsmaatschappijen: 2 februari Aannemer wegenis: 16 maart Duur werkzaamheden wegenis 150 werkdagen Vermoedelijke einde der werken

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee!

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! G O A R Gemeentelijke Ouderenadviesraad Ruiselede Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! De resultaten worden aan het gemeentebestuur overgemaakt om als constructieve

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand.

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Wolvertem, 28 november 2014 Beste Ouders, De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Van die donkerte profiteren Sinterklaas en Zwarte Piet om hun jaarlijkse

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ september 2013 Beste Stekelbeesvrienden Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne zomervakantie! IBO Sint-Amands staat weer klaar om er een leuk schooljaar van te maken! Opgelet: wijziging

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie