oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter"

Transcriptie

1 Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning?

2 Terugblik 2011 door Cor Al Positief nieuws Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken moet naar Brussel om te praten over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Nog maar net wakker hoor ik eens een positief nieuwsbericht op de radio. Een betaalbaar huurhuis (huur tot 652,=) is vanaf januari 2011 alleen nog maar beschikbaar voor inkomens tot euro per jaar. Doordat de Europese regels veranderen, zien verschillende politieke partijen kans voor verruiming van deze inkomensgrens. Ik hoop van harte dat dit initiatief ondersteund wordt, zodat straks woningzoekenden met een hoger inkomen die nu tussen wal en schip vallen, ook in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Voor deze doelgroep is namelijk een duurdere huurwoning of een koopwoning veelal onbereikbaar. Positief gestemd ben ik ook over de resultaten van het visitatierapport van de SWWE. Visiteren is in het leven geroepen om corporaties meer transparant te laten zijn. Zo zijn de prestaties van de SWWE bekeken over de afgelopen vier jaren. De eindconclusie mocht er zijn; we scoren hoog op de prestaties die we leveren in wijken en buurten. Zo besteedt de SWWE, aldus het visitatierapport, veel aandacht aan de inrichting van woonservicegebieden en het realiseren van voldoende nultredenwoningen. Een woning waarbij ondermeer de basisvoorzieningen (wonen, slapen en baden) op de begane grond of eenzelfde etage beschikbaar zijn, zoals in de Botterhof, Optis, Tichelgaarde en de Kerspel. De vergrijzing dwingt ons te blijven investeren in nultredenwoningen. Dwingen, want het viel me dit jaar zwaar om de bewoners in t Wedervoort te moeten vertellen dat we het complex gaan aanpassen aan de eisen van deze tijd. Opgelucht ben ik dan ook dat veel bewoners - al dan niet tijdelijk - verhuisd zijn en dat ik hierover ook positieve geluiden hoor. Volgend jaar starten we met de vernieuwing van het gebouw. Vernieuwing geeft ook energie. Dat is nu al merkbaar bij de 37 woningen aan de Europa-ring en de Maldegemstraat die van het energielabel C naar B gaan. De woningen zijn afgelopen jaar gerenoveerd en ook het voeg- en schilderwerk is aangepakt. Met als resultaat: een ware metamorfose en een flinke energiebesparing! Bewoners hadden meerdere keuzes tijdens de renovatie, bijvoorbeeld in kleur schilderwerk en type voordeur. En terecht, het is immers hun leefomgeving. Ik vind het essentieel om ons eigen handelen en onze dienstverlening te toetsen. Zo kunnen we vaststellen of SWWE de dingen goed doet en de goede dingen doet. Reden voor de oprichting van ons klantenpanel die in 2011 van start is gegaan en ook volgend jaar een vervolg krijgt. Reden ook dat ik veel waarde hecht aan onze Bewonersraad die ons telkens weer een spiegel voor weet te houden hoe u als bewoner aankijkt tegen de SWWE. Bovenal een belangrijke beweegreden om ons kantoor aan de Nijverdalsestraat te vernieuwen. Onder het motto De klant centraal verandert de SWWE haar werkwijze vanaf januari In het nieuwe jaar kunt u met al uw vragen terecht bij één centrale balie, waar één medewerker al uw vragen vakkundig oplost. Positief nieuws, in het artikel hiernaast leest u er meer over! Maar ook als u geen vragen heeft, bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen in ons vernieuwde kantoor. En heeft u een idee of een wens voor verbetering? Schroom dan niet om het met mij of één van de medewerkers te delen! Ik wens u een fijne kerst en een mooi 2012 toe! Cor Al, directeur-bestuurder 2 WOONWIJS nummer 3 december 2011

3 SWWE krijgt één voor al uw vragen centrale balie Hoe kunnen we onze klanten nog meer centraal stellen en nog beter bedienen? Een vraag waar de SWWE de afgelopen periode een antwoord op heeft gezocht. Aanleiding is ons nieuwe ondernemingsplan, waarin de SWWE bepaalt welke koers we de komende jaren gaan varen. Klantgericht is daarbij één van de peilers. De conclusie is dat een eenloketsgedachte . Voor specialistische vragen hebben de klantgerichtheid van de SWWE positief we aparte spreekkamers. beïnvloedt. Reden voor de SWWE om deze gedachte ook daadwerkelijk in daden om Verbouwing kantoor te zetten en te starten met de realisatie Om dit te kunnen realiseren, is een van één centrale balie waar u met al uw verbouwing van het kantoor noodzakelijk. vragen terecht kunt. Maar dat niet alleen. We zijn gestart met de realisatie van een Het is de bedoeling dat we vanaf deze centrale balie. Een centrale balie waar plek in de toekomst 80 procent van al uw onze klanten geholpen worden door vragen kunnen afhandelen, waarbij u door één van onze medewerkers vanuit het één medewerker wordt geholpen. Deze principe dat één medewerker voor het medewerker heeft alle aandacht voor u op hele proces uw aanspreekpunt is. U kunt kantoor, maar ook aan de telefoon of per zich voorstellen dat we zoiets niet van de één op de andere dag kunnen realiseren. Dat is een groeiproces en kost tijd, maar we hopen dat onze klanten gaan ervaren dat ze beter en sneller begeleid en geholpen worden. Wat blijft is de huiselijke en open cultuur, waar we ook de mogelijkheid bieden om bij privacygevoelige zaken plaats te nemen in een aparte spreekkamer. Om spreekkamers te realiseren, is een uitbreiding van ons huidige kantoor noodzakelijk. Bovendien is ons personeelsbestand gegroeid en willen we graag iedereen een volwaardige werkplek bieden en ook een leerbedrijf blijven voor stagiaires. In januari 2012 is de centrale balie een feit. Daarna starten we met de uitbreiding van de bovenverdieping om meer werkplekken te creëren. Benieuwd naar de voortgang? In de volgende Woonwijs en op de website houden wij u op de hoogte! De SWWE sluit een bijzonder contract met Op donderdag 6 oktober 2011 heeft de SWWE een bijzonder contract voor negen jaar gesloten met GEAS. In deze nieuwe overeenkomst krijgt GEAS de verantwoordelijkheid voor het afwikkelen van alle storingen en het onderhoud van de cv-ketels in de huurwoningen van de SWWE. De SWWE verwacht dat door deze maatregel storingen aan cv-ketels tot een minimum worden beperkt. GEAS verzorgt voor een vast bedrag per jaar het complete onderhoud, inclusief de kosten van materialen. Ook het vervangen van de cv-ketel is in dit contract opgenomen. De afspraak is gemaakt dat een ketel iedere achttien jaar wordt vervangen. Heeft u een storing aan de centrale verwarming of de warmwatervoorziening, dan kunt u rechtstreeks bellen met GEAS, telefoonnummer: WOONWIJS nummer 3 december

4 Er verandert veel voor de Smeijerskampstraat en de Klomphof De SWWE heeft begin 2011 een vastgoedsturingsbeleid opgesteld. Hierin beschrijven we de toekomstplannen van onze huurwoningen die we gegroepeerd hebben in zogenoemde complexen. Voor drie complexen verandert er de komende jaren veel. De Klomphof Ook op het terrein van De Klomphof vinden de komende jaren ingrijpende wijzigingen plaats. De woningen aan De Klomphof kennen eigenlijk hetzelfde probleem als de woningen in t Wedervoort; ze sluiten niet aan bij de wensen van de toekomstige groep senioren. Ze zijn daardoor moeilijker verhuurbaar. Om tegemoet te komen aan de vraag van de sterk groeiende groep senioren zijn nieuwe, grotere en goed toegankelijke appartementen nodig. Daarom is de SWWE gestart met het maken van plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie van de Klomphof. Dit houdt in dat alle bestaande appartementen op korte of langere termijn worden gesloopt. De nieuwbouwplannen zijn opgedeeld in drie fases, waarvoor een planning is opgesteld (onder voorbehoud). Fase 1 start vermoedelijk in 2013 (huisnummers 53-58), fase 2 is gepland vanaf 2015 (nummers 19-52) en fase 3 begint na 2017 (3-18 en 2A - 2M). Het eerste complex wat in 2012 zichtbaar zal veranderen is t Wedervoort. Op pagina 15 leest u hierover meer. Daarnaast hebben de bewoners van de Smeijerskampstraat en de Klomphof eerder dit jaar een brief ontvangen van de SWWE. Hierin hebben wij hun geïnformeerd over de toekomstplannen van hun woning. Smeijerskampstraat De woningen aan de Smeijerskampstraat zijn gebouwd in In al die jaren is er veel aan de woningen veranderd. De laatste renovatie vond plaats in 1999, met de bedoeling om de levensduur van de woningen met 15 jaar te verlengen. In onze huidige plannen gaan we ervan uit dat bijna alle woningen aan de Smeijerskampstraat worden vervangen. We maken een uit-zondering voor de woningen met de huisnummers 1, 2a, 3 en 4, want deze staan op de monumentenlijst. De SWWE is nu bezig om plannen te ontwikkelen voor de Smeijerskampstraat, waarbij we nu uitgaan van het bouwen van appartementen. Op dit moment is de verwachting dat de woningen aan de Smeijerskampstraat op zijn vroegst in 2014 gesloopt worden. Klomphof En de bewoners? Zoals we hierboven al aangaven, zijn de bewoners ondertussen per brief op de hoogte gesteld van de toekomstige ontwikkelingen van hun woning. Wij begrijpen dat een dergelijk bericht voor de meeste bewoners onprettig is. Toch wil de SWWE, als het mogelijk is, de bewoners tijdig informeren over de plannen, omdat we uit ervaring weten dat mensen er dan persoonlijk rekening mee kunnen houden. Reden ook om voor zowel de bewoners aan de Smeijerskampstraat als aan De Klomphof in 2012 een eerste informatieavond te beleggen. Vervolgens zal Marije Bent, coördinator bewonersbegeleiding, iedereen persoonlijk bezoeken. Smeijerskampstraat Informatie Woont u niet aan de Klomphof of de Smeijerskampstraat, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neemt u dan eens een kijkje op de website, Zodra we meer informatie hebben over de nieuwbouw, vindt u hierover meer op de website. Betrokken huurders informeren wij uiteraard als eerste over de plannen. 4 WOONWIJS nummer 3 december 2011

5 Bezoekadres Enquête klanttevredenheid De enquête is verdeeld in verschillende onderwerpen met vragen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten. Huidige woonsituatie De volgende vragen gaan over uw huidige woonsituatie. 1. Hoe lang woont u al in uw huidige woning? korter dan 1 jaar 1 t/m 5 jaar 6 t/m 10 jaar 11 t/m 15 jaar langer dan 15 jaar Uw mening is belangrijk! 2. Bent u van plan binnen 3 jaar te gaan verhuizen? ja, zeker wel ja, waarschijnlijk wel nee, waarschijnlijk niet (ga door naar vraag 4) nee, zeker niet (ga door naar vraag 4) 3. Wat is de reden dat u wilt verhuizen? vanwege gezondheid of behoefte aan zorg huidige woning is te groot huidige woning is te klein vanwege persoonlijke redenen (huwelijk, samenwonen, verbroken relatie) vanwege werk of studie vanwege de buurt wil een woning gaan kopen anders, namelijk Tevredenheid woning De volgende vragen gaan over de tevredenheid van uw woning. Wilt u aangeven of u over onderstaande vragen zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden bent? 4. Bent u tevreden over: a. De indeling van de woning? b. De warmte-isolatie van de woning? c. De geluidsisolatie van de woning? d. De staat van de keuken? e. De staat van de badkamer en het toilet? f. Het onderhoud van de woning? g. De energiezuinigheid van de woning? h. De huurprijs ten opzichte van de woonkwaliteit? zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden We vinden het belangrijk om u als huurder te betrekken bij onze dienstverlening. Misschien heeft u hiervan al iets gemerkt. Zo is aan eenderde Nijverdalsestraat AC Wierden 7640 AE Wierden Postadres Telefoon Postbus 228 (0546) Fax Internet (0546) van onze huurders gevraagd deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek en is in november ons eerste klantenpanel van start gegaan. Klanttevredenheidsonderzoek Wat vindt u belangrijk aan uw huurwoning? Bent u tevreden over de service van de SWWE? Leest u het bewonersblad Woonwijs weleens? En wat vindt u in het algemeen van onze informatievoorziening? Zomaar wat vragen die we in de enquête stellen om de klanttevredenheid van de SWWE te meten. Afgelopen oktober zijn circa 550 enquêtes naar onze huurders verstuurd. Dit is eenderde van ons woningbezit. Vervolgens zal telkens na drie jaar de enquête naar eenderde van onze huurders worden verstuurd waarbij steeds een andere groep huurders de kans krijgt om deel te nemen. Op zo n manier krijgen wij als SWWE een compleet beeld over de mate van uw tevredenheid over uw woning en de SWWE. Op basis van de uitkomsten kunnen wij onze dienstverlening gericht verbeteren. Benieuwd naar de uitkomsten? In de volgende Woonwijs kunt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2011 lezen. Klantenpanel Om bewoners meer te betrekken bij onze plannen, heeft de SWWE een klantenpanel opgericht. Het doel hiervan is dat klanten van de SWWE kunnen meedenken en hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen. De SWWE krijgt op haar beurt op een informele wijze inzicht in de ervaringen, belangen, wensen en meningen van de panelleden. Hiertoe worden panelgesprekken georganiseerd waarbij interactie tussen leden onderling en de SWWE belangrijk is. Het panel bestaat uit elf leden, zowel huurders als woningzoekenden. Op 1 november vond de eerste bijeenkomst met de panelleden plaats. Tijdens een deel van de avond hebben we de huurders en woningzoekenden opgedeeld in twee groepen, waarbij we deze keer vooral hebben gesproken over de communicatie van de SWWE. Ook de manieren van communiceren kwam aan bod, waarbij we van de traditionele middelen (persoonlijk en schriftelijk) en digitale middelen, zelfs een uitstapje maakten naar de sociale media (zoals twitter en facebook). Onze panelleden waren enthousiast. Ook wij kijken terug op een leerzame en informatieve avond. Vanaf nu komt het klantenpanel twee keer per jaar bij elkaar om over uiteenlopende onderwerpen te praten. SWWE helpt FunKlup Tijdens de eerste Beursvloer Wierden hebben ze elkaar gevonden: de FunKlup en de SWWE. De Funklup zocht een ruimte voor hun activiteiten en dat kregen ze bij de SWWE. Ondertussen organiseren ze alweer een aantal maanden met veel plezier op de dinsdagavond activiteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking in de kantine van de SWWE. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is het niet zo eenvoudig om een vriendenkring op te bouwen. De FunKlup voorziet daar in. Bij de FunKlup kunnen jongeren elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten. De FunKlup organiseert leuke activiteiten, maar soms wordt er ook alleen maar gepraat. De FunKlup mag gratis gebruik maken van het kantoorpand van SWWE. Hierdoor hadden ze voor t eerst een beetje budget over. De organisatie heeft dit budget goed besteed. Zo zijn de jongeren afgelopen zomer gaan klootschieten en maakten zij een prachtige kanotocht. De FunKlup heeft op dit moment vijftien leden en een ledenstop. Er kunnen weer nieuwe leden bij als er nieuwe vrijwilligers komen die de huidige vier vrijwilligers gaan helpen. WOONWIJS nummer 3 december

6 Ruim 1700 informatiemappen uitgereikt Heeft u de informatiemap al doorgelezen? En de boodschappentas al gebruikt? Half oktober hebben alle medewerkers van de SWWE de mappen persoonlijk thuis bezorgd bij de huurders. Was u niet thuis, dan is de map door de brievenbus gedaan of aan de deur gehangen. Namens alle huurders heeft Anita Brugman, voorzitter van de Bewonersraad, de eerste huurdersmap in ontvangst genomen. De voorzitter vindt het een aanwinst: Met deze fraaie, uitgebreide en overzichtelijke informatiemap profileert de SWWE zich als een organisatie die meedenkt met alle huurders. Voortaan reikt de SWWE de map uit aan nieuwe huurders bij het ondertekenen van een huurovereenkomst. De eerste nieuwe huurder, mevouw Eekma, kreeg de map uitgereikt door Cor Al, directeurbestuurder van de SWWE. Ook hij is enthousiast over de map. De map is informatief en handzaam, maar vooral overzichtelijk. Het geeft onze huurders veel antwoorden op vragen die nu leven of gaan komen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar uw reactie op de informatiemap. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties, dan horen wij dat graag per , telefoon of post. Medewerkers SWWE aan het inpakken Voorzitter Bewonersraad, Anita Brugman, ontvangt informatiemap van Cor Al Uitreiking informatiemap aan eerste nieuwe huurder, mevrouw Eekma Nieuwe straatnamen deel Jan Jansweg De nummers 1 tot en met 57: De nummers 2 tot en met 36: De nummers 59 tot en met 91: De nummers 38 tot en met 94: Pattimurastraat Martha C. Thiahahustraat Chris Soumokilstraat Jan Jansweg Een deel van de Jan Jansweg krijgt andere straatnamen. Hiernaast vindt u de huisnummers met de nieuwe straatnamen. Ook zal voor een aantal adressen de postcode wijzigen. De bewoners zijn hierover door de gemeente schriftelijk ingelicht. Voor u de nieuwe straatnamen nog even op een rij. De nieuwe straatnamen gaan per 1 december 2011 in. Tot eind januari 2012 kunnen beide straatnamen nog gebruikt worden en vindt u beide straatnamen op de bordjes. De oude straatnaambordjes worden eind januari 2012 verwijderd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met loket bouwen en wonen van de Gemeente Wierden. Het telefoonnummer is: WOONWIJS nummer 3 december 2011

7 Kinderdagverblijf De Kleine Maatjes feestelijk geopend Op vrijdag 28 oktober 2011 vond de officiële opening plaats van het kinderdagverblijf De Kleine Maatjes en de buitenschoolse opvang (BSO). Om deze voorzieningen te realiseren heeft de SWWE vorig jaar de voormalige landbouwschool aangekocht aan de Grote Maatweg 4 in Wierden. Wethouder Broeze brengt samen met kinderen en vestigingshoofd J. Mensink een toost uit Met het doorknippen van het lint opende wethouder Ria Broeze officieel het pand. De wethouder geeft aan blij te zijn dat het pand behouden is. Cor Al, directeurbestuurder van de SWWE, is gelukkig met de aankoop. We zijn trots dat dit historische gebouw behouden blijft voor Wierden. Al voor de aankoop vroegen diverse partijen of de SWWE niet iets kon doen om eventuele sloop te voorkomen. Ik vind het dan ook een voorrecht dat de gemeente ons de mogelijkheid heeft gegeven om het pand aan te kopen. Ria Broeze blikt in haar speech terug op het verleden van het historische pand die vanaf 1953 in gebruik was als christelijke lagere landbouwschool. In 1960 is de landbouwschool verhuisd en is het gebouw in gebruik genomen als kleuterschool. Later hebben nog enkele andere instellingen, zoals educatief centrum en stichting Accolade een plek gehad in het gebouw. Na haar speech overhandigde de wethouder aan de directeur Caroline Huisman twee mooie speelballen. Ook Caroline Huisman, directeur van de Stichting Kinderopvang West Twente, is blij met dit kinderverblijf op deze mooie en centrale plek. Samen met de aanwezige kinderen liet zij ballonnen op om dit heugelijke feit te vieren. Cor Al vindt het een bijzondere ervaring om te werken met de Stichting Kinderopvang West Twente. Hebben wij altijd te maken met doelgroepen als senioren, gezinnen en starters, nu kunnen we iets betekenen voor kinderen. Bovendien doen wij als SWWE hiermee recht aan ons ondernemingsplan waar maatschappelijk ondernemen één van onze speerpunten is. Als felicitatie ontving directeur Caroline Huisman uit handen van Cor Al een cadeaucheque ter waarde van 500 euro om te bestemmen voor de verdere aankleding van de entree. WOONWIJS nummer 3 december

8 Gehandicapten Sport Vereniging Wierden Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum sponsort de SWWE de Gehandicapten Sport Vereniging Wierden (GSV). Maar zoals vanaf dit jaar bij sponsoring geldt, vragen wij een tegenprestatie, die wij ten goede kunnen laten komen aan de huurders. Daaraan gaven ze graag gehoor. Zo biedt de vereniging huurders een maand gratis sporten aan als ze hiervoor in aanmerking komen en willen ze in de Woonwijs graag meer vertellen over GSV. Wat doet de GSV Wierden? De GSV Wierden is in Wierden en omgeving een vrij bekende vereniging op sportgebied voor mensen met een lichamelijke beperking. Geen wedstrijden, maar wel lekker bewegen in het water. In 2012 hoopt de vereniging haar 25-jarig bestaan te vieren. Met ruim honderd leden en een twintigtal zeer gemotiveerde en opgeleide vrijwilligers behoort de GSV Wierden tot de grotere verenigingen in Wierden. De vrijwilligers helpen als dat nodig is bij het omkleden, het assisteren van leden bij het in en uit het water komen, maar ook in het water staan ze paraat. Regelmatig krijgen de vrijwilligers bijscholing, zodat ze precies weten hoe ze moeten handelen bij de verschillende beperkingen. Wie kan meedoen? Iedereen met een lichamelijke beperking kan in principe lid worden. U kunt in zo n geval denken aan bijvoorbeeld reuma, hartpatiënten, cva, visuele problemen of amputatie. Wel is een verwijzing van de huisarts vereist. Elke maandagavond van tot de GSV kunnen een maand gratis en uur en dinsdagmiddag van tot vrijblijvend kennis maken met de uur kunnen leden meedoen aan fysiofit, verenging. Wel is het van belang dat u oefeningen in het water, of gewoon even contact opneemt met uw huisarts voor lekker ontspannen zwemmen in het extra een verwijsbrief die aangeeft dat u een verwarmde water van zwembad De Kolk lichamelijke beperking hebt. in Wierden. In het water gaat het bewegen Heeft u interesse om als vrijwilliger te immers veel gemakkelijker en tijdens helpen, ook dan bent u welkom. de oefeningen worden spieren gebruikt waarvan je het bestaan bijna vergeten was. Belangstelling? GSV iets voor u? Kom op maandagavond Ook het even gezellig bijkletsen tijdens van tot uur of op dinsdagmiddag van tot uur naar De het doen van oefeningen of tijdens het zwemmen behoort tot de mogelijkheden. Kolk waar u altijd wel iemand van het Alle activiteiten staan onder leiding van bestuur in de hal treft, die u graag wegwijs de gediplomeerde medewerkers van maakt. zwembad De Kolk. De contributie bedraagt Ook op de website momenteel 11,50 euro per maand, is meer informatie te vinden. Of via waarvoor leden twee keer in de week kunt u uw vragen kunnen komen zwemmen. stellen. Geen computer? U kunt telefonisch contact opnemen met Huurders van SWWE maand gratis lid Jan Meijer (contactpersoon van GSV) Huurders die in aanmerking komen voor op telefoonnummer Sponsoring: waarom en hoe? De SWWE stimuleert initiatieven en activiteiten die het wonen en leven in de gemeente Wierden verbeteren of versterken. Bij sponsoring vragen wij een tegenprestatie, die we ten goede kunnen laten komen aan huurders. 8 WOONWIJS nummer 3 december 2011 Organisaties die vragen of de SWWE hun wil sponsoren, kunnen contact met ons opnemen door het aanvraagformulier sponsoring / donaties op te vragen.

9 Verkiezingen Bewonersraad 2012 Beste bewoners, Als Bewonersraad vinden wij het van grote waarde dat de belangen van alle huurders goed behartigd worden bij de SWWE. Vindt u dat ook? Kom dan onze gelederen versterken! Graag doen we een oproep aan alle bewoners om zich kandidaat te stellen voor de Bewonersraad. Voor een krachtige en voltallige Bewonersraad zijn we op zoek naar drie nieuwe leden die zich betrokken voelen bij hun buurt, de Bewonersraad en de SWWE en een positieve bijdrage kunnen leveren aan een goede belangenbehartiging van de huurders. Vanwege het aftreden van de dames Kamphuis en Van der Zwan en de heer Gierveld zijn wij op zoek naar drie nieuwe leden. Genoemde leden zijn aftredend vanwege hun maximale zittingsperiode van acht jaar in de Bewonersraad. Waar praat de Bewonersraad over? Er zijn veel onderwerpen die de Bewonersraad zelfstandig maar ook samen met de SWWE bespreekt, hieronder wat voorbeelden: Huurbeleid, zoals de jaarlijkse huuraanpassing Onderhoud, renovatie en nieuwbouw (projecten) Communicatie met huurders door de SWWE en de Bewonersraad Buurtbeheer Verhuur- en verkoopbeleid woningen SWWE Eigenlijk zijn het altijd onderwerpen die een groep huurders, een buurt of alle huurders (dus ook u!) aangaan. Nieuwe kandidaten Om een goede verdeling te hebben in de Bewonersraad, hebben we de woningen van de SWWE verdeeld in drie gebieden: 1. Enter; 2. Wierden boven het spoor; 3. Wierden onder het spoor. Het totaal aantal leden van de Bewonersraad is 9 (3 uit elk gebied). Nieuwe kandidaten hebben een gesprek met een vertegenwoordiger van de Bewonersraad en van de SWWE. Bij meerdere kandidaten moet een keuze gemaakt worden. Leden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Afgetreden leden kunnen zich één maal herkiesbaar stellen. Informatie en aanmelding Vindt u het belangrijk dat huurders inspraak hebben bij de SWWE? Wilt u zich inzetten voor zaken die u als huurder aangaan? Voelt u zich betrokken bij wat er speelt in de buurt/wijk? Bent u enkele uren per maand beschikbaar? Vindt u het leuk om actief deel te nemen aan vergaderingen? Kortom: vindt u het belangrijk dat huurdersbelangen behartigd blijven bij de SWWE? Geef u dan op als kandidaat voor de aanstaande verkiezingen! Wilt u meer informatie of u aanmelden als kandidaat? Neem dan contact op met Ingrid Leijsen van de SWWE, telefoonnummer: (0546) of via U kunt uiteraard ook meer informatie opvragen over de Bewonersraad bij mij, Anita Brugman, voorzitter van de Bewonersraad. Mijn telefoonnummer kan opgevraagd worden bij Ingrid Leijsen van de SWWE. U kunt tot uiterlijk maandag 16 januari 2012 reageren! Bent u benoemd als nieuw lid, dan krijgt u in de eerstvolgende Woonwijs de gelegenheid om u voor te stellen. Bovendien vindt u na de verkiezingen de nieuwe samenstelling van de Bewonersraad in de Woonwijs. De Bewonersraad is er voor ú en kan niet zonder enthousiaste mensen! Vriendelijke groet, Anita Brugman, voorzitter Bewonersraad. WOONWIJS nummer 3 december

10 Hennepkwekerijen vormen een gevaar voor hun omgeving Het kweken van hennep is illegaal en dus strafbaar. Daarnaast is het gevaarlijk, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Treft de SWWE een kwekerij aan in één van haar huurwoningen, dan leidt dit tot een ontbinding van het huurcontract. Veiligheid Hennepkwekers zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Voor hennepteelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Daarom levert dit een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Ook kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming. Criminaliteit Hennepteelt heeft vaak banden met andere vormen van georganiseerde criminaliteit en kan gepaard gaan met geweld en afpersing. Een hennepkwekerij in de straat zorgt voor een onveilige buurt, waar ook kinderen de dupe van kunnen worden. Zeg Nee tegen HeNNepteelt! Samenwerking De Twentse gemeenten, politie en justitie werken samen met woningcorporaties en energieleveranciers om gezamenlijk de hennepteelt hard aan te pakken. De betrapte hennepteler wordt geconfronteerd met vergaande gevolgen: De politie rolt de hennepkwekerij op en de verdachten worden vervolgd. Wie wordt veroordeeld, heeft vanaf dat moment een strafblad. Op het kweken van hennep staan strenge straffen. Daarnaast worden inkomsten uit de kwekerij teruggevorderd. Waar nodig worden Bureau Jeugdzorg en de Raad van Kinderbescherming ingeschakeld. De gemeente kan de kwekerij laten opruimen op kosten van de teler. Wanneer de kwekerij zich in een huurwoning van ons bevindt, start de SWWE een procedure om het huurcontract te ontbinden. Bovendien moeten huurders de aangebrachte schade op eigen kosten herstellen. De energiemaatschappij sluit de stroom af en berekent de eventueel illegaal afgetapte stroomkosten door aan de teler. Hennepkwekerij in uw buurt? Weet u van een hennepkwekerij in uw omgeving, of vermoedt u dat er bij u in de buurt gekweekt wordt? U kunt dit melden bij de politie, telefoonnummer , of bij Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer wie wiet teelt Zal problemen oogsten Hoe herkent u een hennepkwekerij? Elektriciteitsproblemen in de buurt Afgeplakte ramen Stank, vocht, schimmel, lekkages in of rondom woningen Licht dat constant brandt Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met: 10 WOONWIJS nummer 3 december 2011

11 Geen onderhoud meer aan woningen? Onderhoud wanneer u dat vraagt! Is dit niet schrikken? Doet de SWWE geen onderhoud meer aan de woningen? Gelukkig wel, maar er gaan wel een paar zaken veranderen. De SWWE wil u als klant prettig laten wonen. Daarom nu onderhoud aan de woning op het moment dat u dat wilt. We noemen dit vraaggestuurd onderhoud. Nieuwe keuken of badkamer wanneer u dat wenst Wat gaat er veranderen? Keukens, badkamers en toiletten worden niet langer planmatig vervangen. Als huurder heeft u de keus om op een moment dat ú dat wilt de keuken, badkamer of toilet te laten vernieuwen. Uw keuken moet 18 jaar oud zijn om voor een nieuwe keuken in aanmerking te komen. De badkamer en toilet moet een leeftijd van 25 jaar hebben. Wilt u eerder de keuken of badkamer laten vernieuwen? Dan is dat ook mogelijk. In dat geval hanteert de SWWE een afschrijvingstermijn. Als u belangstelling heeft dan kunt u contact opnemen met Theo Lesscher of Raymond Groot Rouwen van de SWWE. Zij staan voor u klaar. Uw woning verbouwen of uitbouwen Wilt u een dakkapel, dakraam, schuifpui of bijvoorbeeld een uitbouw? Dit kunt u zelf doen of door ons laten uitvoeren. Ook dan kunt u contact opnemen met Theo of Raymond. Zij kunnen u alle mogelijkheden uitleggen. Alles aan de buitenkant van de woning wordt door de SWWE onderhouden. U kunt hierbij denken aan het schilderen van de kozijnen, een nieuw dak, herstellen van voegwerk, etcetera. Deze werkzaamheden plant de SWWE in en worden uitgevoerd op het moment dat dit noodzakelijk is. Informatie over onderhoud Is uw woning aan de beurt voor planmatig onderhoud, dan wordt u vooraf op de hoogte gesteld over de werkzaamheden en het bedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Is het onderhoud grootschalig of vindt een renovatie plaats, dan neemt altijd een medewerker contact met u op om alles met u door te spreken. Uw woning naar uw eigen smaak Huren, maar toch de voordelen alsof u eigenaar bent, om de woning naar uw eigen wens in te delen en op te knappen. Voor meer informatie kunt u ook in de informatiemap de folder Mag ik iets aan mij woning veranderen bekijken. Nieuwe bibliotheek in t Oosterhoes Ouderen uit Wierden Oost kunnen vanaf nu hun boeken lenen in t Oosterhoes. Op donderdag 6 oktober heeft wethouder Theo de Putter in de ontmoetingsruimte een nieuwe bibliotheekvoorziening geopend. De collectie boeken is speciaal voor wijkbewoners flink uitgebreid, waardoor je makkelijk en dichtbij een boek kunt lenen. Bovendien is de bibliotheeklocatie aangesloten op het computersysteem van de hoofdvestiging. Steun van de Rabobank De extra locatie van de bibliotheek is mede mogelijk gemaakt door een investering van 1500 euro door de Rabobank. Wij willen zorgen dat senioren kunnen blijven lezen. Het is mooi als zij toegang blijven houden tot informatie, ook als zij met beperkingen te maken krijgen, vertelt de heer Erik Hütte die namens de Rabobank aanwezig was bij de opening. Openingstijden bibliotheek t Oosterhoes Bent u benieuwd naar de collectie boeken in t Oosterhoes? U bent van harte welkom! Iedere dinsdagmiddag en woensdagmiddag van tot uur staan de vrijwilligers van de bibliotheek voor u klaar in t Oosterhoes. Vanzelfsprekend kunt u daar ook een kopje koffie of thee drinken. WOONWIJS nummer 3 december

12 In deze rubriek kunt u de medewerkers of betrokkenen bij de SWWE en hun werkzaamheden beter leren kennen Even praten met Marije Bent coördinator bewonersbegeleiding Hoe lang werk je bij de SWWE? Deze zomer, om precies te zijn op 1 juli 2011, ben ik in dienst gekomen bij de SWWE als coördinator bewonersbegeleiding. Het was heerlijk om zo vlak voor de zomervakantie te beginnen. Door de rustige periode heb ik mij goed kunnen inlezen en inwerken. Verder heeft ook Berdien Kroeze, mijn voorgangster, haar werk van t Wedervoort nog kunnen overdragen. Hierdoor heb ik mij snel kunnen settelen in mijn functie. De SWWE is een kleine organisatie en de lijnen zijn kort, waardoor ik al gauw wist wie ik voor welke vraag kon benaderen. Wat heb je hiervoor gedaan? Na mijn opleiding Facilitaire Dienstverlening in Deventer ben ik in de reiswereld aan de slag gegaan. Eerst als hostess op de eilanden Kreta en Fuerteventura. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar OAD Reizen in Holten, waar ik vijf jaar sales representative ben geweest. Een functie waarbij ik samen met andere collega s contacten onderhield met reisbureaus die reizen van OAD verkochten. Regelmatig bedachten we acties en organiseerden we presentatie-avonden om bepaalde Marije Bent op bezoek bij de heer Strikker, bewoner van t Wedervoort landen onder de aandacht te brengen bij de reisbureaumedewerkers. Verder was ik verantwoordelijk voor het studiereizenbeleid, waarbij ik voor reisbureaumedewerkers studiereizen organiseerde en begeleidde. Een leuke baan, maar na het vele reizen was ik toe aan wat meer thuis zijn. Hoe bevalt het bij de SWWE? Hartstikke leuk! Ik krijg veel vrijheid om dingen te doen en op te pakken. De overstap vanuit de reiswereld lijkt groot en misschien een beetje vreemd, maar de woningcorporatiebranche was tijdens mijn studie al een bekende wereld geworden die mij aansprak. Verder was ik bij voorkeur op zoek naar een functie bij een kleine organisatie. Het veelvuldige contact met bewoners en het organiserende aspect tijdens bewonersavonden en klantenpanels trekken mij enorm in deze functie. Wat houdt je werk in? Mijn hoofdtaak is het begeleiden van bewoners bij renovatie, sloop en TV-programma: Ik Vertrek, GTST Eten: Mexicaans, stamppot zuurkool Favoriet land: Amerika Favoriete stad: New York Boek: Duizend schitterende zonnen van Kahled Hosseini Muziek: Coldplay Favoriete zanger: Michael Jackson Krant: De Telegraaf Tijdschrift: Linda Heeft hekel aan: chagrijnige mensen herstructurering. Daarbij zorg ik ervoor dat het proces met de bewoners zo goed mogelijk verloopt. Daarnaast heb ik contact met bewonerscommissies van de verschillende appartementengebouwen en organiseer ik klantenpanelavonden. Ook ben ik betrokken bij het klanttevredenheidsonderzoek, waarbij ik nu bezig ben met het verzamelen en verwerken van de gegevens. Om vervolgens conclusies te gaan trekken. Een grote en interessante klus. Wat vind je het leukste? Het verhuizen van de bewoners van t Wedervoort is nu mijn hoofdtaak. Ik realiseer me goed dat de boodschap die ik bij deze mensen breng, niet prettig is. Maar als het dan lukt om voor een bewoner een tijdelijke of permanente nieuwe woning te vinden die aansluit bij de wensen, dan geeft dat veel voldoening. Verder spreekt vooral het directe contact met bewoners mij erg aan, waarbij het leuk is om te zien hoe verschillend mensen zijn. 12 WOONWIJS nummer 3 december 2011

13 Bericht van de wijkbeheerder Veilig 2012 in Regelmatig lezen we het in de kranten of horen het op tv; senioren die slachtoffer worden van inbraak of oplichting. Zelfs in verzorgings- en verpleeghuizen blijken bewoners niet veilig voor criminaliteit. Hoewel sommigen drie dubbele sloten op de voordeur hebben en voorzien zijn van diverse hulpmiddelen om de veiligheid te vergroten, blijken inbrekers toch regelmatig erg simpel een woning te kunnen betreden. Nog steeds hoor ik dat bewoners alleen even de deur achter hun dicht trekken. En dat is niet verstandig, want zo n deur is simpel te openen. Graag geef ik u een aantal tips om ongenode gasten in uw woning of appartementengebouw te weren. Wat kunt u doen om inbraak te voorkomen? Om te beginnen, is het van belang wat eenvoudige handelingen consequent uit te voeren! Het belangrijkste advies daarin is: draai altijd de deur op slot! Ook als u maar even op stap gaat. Spionnetje Misschien heeft u zelf een spionnetje of kent u ze van vroeger. Met een ouderwets spionnetje in de voordeur, zo n rond kijkglaasje, kunt u zien wie er voor de deur staat als er wordt aangebeld. De SWWE hecht grote waarde aan uw veiligheid. Daarom kunt u tegen een kleine vergoeding een spionnetje in uw voordeur laten aanbrengen. Voor slechts 10,00 plaatst een medewerker van de SWWE zo n kijkglaasje in uw deur. Wilt u ook een spionnetje in de voordeur? Neemt u dan contact op met de SWWE (onze contactgegevens staan op de achterzijde van deze Woonwijs). Woont u in een complex waar u de centrale voordeur vanuit de woning open kunt doen? Controleer dan altijd of degene die voor de deur staat ook daadwerkelijk bij u moet zijn. Doe niet zomaar de deur open, laat niet iedereen binnen! En kijk of er geen vreemden mee naar binnen lopen als u zelf het gebouw binnen gaat. Rest mij nog om u op de valreep van 2011 een gezond, voorspoedig en veilig 2012 te wensen! Vriendelijke groet, Axel Oude Veldhuis Wat vind je minder leuk? In de korte periode dat ik bij de SWWE werkzaam ben, vind ik tot nu toe alles interessant. De huisvestingswereld is een leuke nieuwe wereld voor mij om in te werken en biedt voldoende uitdaging! Wat wil je bereiken bij de SWWE? Voor de bewoners wil ik een goed aanspreekpunt zijn en iets voor hen kunnen betekenen. Dat wil ik bereiken door allereerst met plezier naar mijn werk te gaan, dan kan ik mijn werk namelijk goed doen. Ik hoop dat het plezier dat ik beleef in mijn werk uitstraal naar de huurders. Kun je nog een leuke anekdote vertellen? In mijn vorige baan heb ik een fietsstudiereis georganiseerd in Oostenrijk. Niet zo n goed idee, het bleek dat de deelnemers niet bepaald een fietsconditie hadden Ik was echt de bezemwagen, maar we hebben veel lol gehad! Wat staat er op je verlanglijstje? Bovenaan staat een verre reis naar Australië. Het lijkt me heerlijk om met een camper langs de kust te trekken. Heb je hobby s? In mijn vrije tijd shop ik graag (welke vrouw niet ), vind ik hardlopen en koken leuk en mag ik graag reizen. WOONWIJS nummer 3 december

14 Winter Kruiswoordpuzzel Win een VVV-bon ter waarde van 10,00! Stuur uw oplossing naar: SWWE, Postbus 228, 7640 AE Wierden of naar (o.v.v. puzzel Woonwijs). Vermeldt u ook uw naam, adres en woonplaats? Onder de goede inzenders verloten we een VVV-bon van 10,00. In de volgende Woonwijs maken wij de prijswinnaar bekend. 14 WOONWIJS nummer 3 december 2011 De oplossing van de sudoku in de Woonwijs van september 2011 was: en Uit de goede inzenders is de volgende winnaar getrokken: A. Schoolderman, Het Reggedal 17, Enter. Namens de redactie gefeliciteerd!

15 Projecten Vernieuwing t Wedervoort SWWE is al geruime tijd bezig met de plannen voor de vernieuwing van t Wedervoort. De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat de vrijkomende appartementen moeilijk verhuurd konden worden. Als reden werd hierbij vaak aangegeven dat de appartementen klein zijn en dat het complex een sombere uitstraling heeft. De huidige bewoners zelf gaven vaak aan met veel plezier in het complex te wonen. Zij roemen onder andere de centrale ligging in Wierden en het wijkontmoetingscentrum t Oosterhoes. Medewerkers SWWE herkenbaar! Een van de plattegronden van een nieuw appartement in t Wedervoort met een woonoppervlakte van 98 m 2 De medewerkers van de SWWE die veel op pad zijn en wellicht ook bij u aan de deur komen, hebben nieuwe bedrijfskleding. Zo zijn ze nog beter herkenbaar. Op de jas is het logo van de SWWE geborduurd. Daarnaast kunnen onze medewerkers zich altijd legitimeren. Vraagt u gerust! Inmiddels zijn de plannen voor de verbouwing van t Wedervoort bijna gereed. Binnenkort wordt de bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Wierden. Van de 45 bewoners hebben de meesten al een andere al dan niet tijdelijke woning gevonden. 15 bewoners hebben aangegeven terug te willen keren naar t nieuwe Wedervoort. Zij hebben inmiddels een nieuw appartement uitgezocht. Dat betekent dat er in de loop van volgend jaar nog 13 appartementen van t Wedervoort in de verhuur komen. De verwachting is dat we in april / mei 2012 starten met de vernieuwing. We beginnen met t Oosterhoes. Vervolgens zijn de appartementen en de kantoorruimtes aan de beurt. Als laatste wordt de verpleeghuisvleugel gerealiseerd. Hier komen 24 zorgappartementen van Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente voor PG-zorg, verdeeld over drie clusters. Ieder cluster bestaat uit 8 verpleegappartementen en één gezamenlijke huiskamer. Als alles volgens planning verloopt, vindt de oplevering medio 2013 plaats. Oosterhoes In mei hebben bewoners van t Wedervoort en de bewoners van Wierden-Oost een enquête ontvangen over t Oosterhoes. Deze enquête is opgesteld door de projectgroep Woonservice en de SWWE. De uitkomsten van de enquête geeft de behoefte aan een nieuw Oosterhoes weer, waarbij veel wijkbewoners hebben aangegeven zich in te willen zetten als vrijwilliger. In eerste instantie waren er plannen om t Oosterhoes aan de Dahliastraat te realiseren. Echter zijn de kosten voor een Oosterhoes in deze omvang te hoog, kijkend naar het aantal te verwachten bezoekers. t Oosterhoes komt nu aan de linkerkant van de hoofdentree te liggen en zal straks ruimte bieden aan zo n 40 bezoekers. De werkzaamheden bij t Wedervoort beginnen met de bouw van t nieuwe Oosterhoes. Zodra deze klaar is, kunnen we t oude Oosterhoes sluiten en verhuizen de activiteiten naar t nieuwe Oosterhoes. Op deze manier blijven de activiteiten doorgaan en kunnen belangstellenden naar o.a. de Bingo en de Soos blijven komen. SWWE is voortdurend in gesprek met de gebruikers van t Oosterhoes, op zo n manier blijven alle partijen op de hoogte van de ontwikkelingen. SWWE zal ervoor zorgen dat ook tijdens de vernieuwing van t Wedervoort t Oosterhoes goed toegankelijk blijft door middel van een looppad, waardoor bezoekers zo min mogelijk hinder van de bouwwerkzaamheden zullen ondervinden bij een bezoek aan t nieuwe Oosterhoes. WOONWIJS nummer 3 december

16 Informatie SWWE Bezoekadres Nijverdalsestraat AC Wierden Postadres Postbus AE Wierden Internet Openingstijden op werkdagen Van uur en uur is ons kantoor op werkdagen geopend. Vrijdagmiddag is het kantoor gesloten. Telefoon Algemeen Wonen Reparatieverzoeken (0546) (0546) (0546) Buiten kantoortijden s Avonds en in het weekend kunt u alleen spoedreparatieverzoeken inspreken op het antwoordapparaat van de technische dienst. Niet spoedeisende reparatieverzoeken kunt u ook melden via Storingen centrale verwarming GEAS (dag en nacht bereikbaar) Redactie SWWE Postbus AE Wierden Ontwerp en opmaak Ingrid Kleine Koerkamp, Lettele Fotografie SWWE Gijs Kluppels (omslag en pagina 7) Drukwerk Lulof druktechniek, Almelo Ideeën? Heeft u een leuk idee voor dit bewonersblad, houd dat niet voor u, maar schrijf even een briefje naar de redactie of stuur een naar Wij zien uw post tegemoet.

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie Paaspuzzel doe mee en win! Infomagazine voor huurders en relaties April 2014 jaargang 15 nummer 1 De Sleuteldrager In dit nummer onder meer: Reageren op een woning Huurverhoging 2014 Nieuwbouw Dak- en

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen Thuis! bij Woonwaard Zomer 2013 Jaargang 03 Schade? Alles over verzekeringen De stem van huurders in een VvE Bewoners leggen SpeelMoesTuin aan Meld woonfraude Lees hoe! + Inspiratie voor bewonersgroepen

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie