HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor"

Transcriptie

1 JAARGANG 17 NUMMER 4 MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan column XFactor de kwestie Waar werk jij als actuaris het liefst en waarom? HRM Markt detacheringsbureaus verdubbelt komende vijf jaar thema HRM

2 JAARGANG 17 NUMMER 4 Bepaal zelf je carrière. column 5 XFactor door Jos Berkemeijer de opinie van... 6 Lans Bovenberg door Paul Jurriëns thema HRM Emotieeconoom Henriëtte Prast over het beste beroep ter wereld Markt detacheringsbureaus verdubbelt komende vijf jaar door Adrie Boxmeer Top3 websites HRM Netwerken sleutelwoord voor kleine bureaus en zelfstandigen door Frank Thooft Roel Beetsma over de commissie Goudswaard door Paul Jurriëns Het gezinsleven werkt door op het werk door Lieke ten Brummelhuis Toepassing van actuariële modellen in HRM door Leo Bil Talent en opleiding moet je koesteren volgens Jan Willem van der Wal door Ton Dieten De Actuaris 2.0, een toekomstvisie door Jeroen Tuijp Het ABC tje van Rajish Sagoenie door Frank Thooft professie en praktijk Kwaliteit van de solvabiliteitsinformatie in het jaarverslag van Nederlandse levensverzekeraars door Laurens Roodbol en Dennis de Vries De franchise in pensioenregelingen door Emilie Schols Gaussische modellering van schadedriehoeken door E.A. Cator, B. Posthuma, W.J.J. Veerkamp en E.W. van Zwet Onderpand sluiten: dat zal toch niet zo duur zijn? door Jeroen Kerkhof De invloed van toezicht op pensioenbeleid door Agnes Joseph en Lenneke RoodenburgBerkhout de kwestie 36 Als actuaris op je plaats, of werk je liever ergens anders? door Mark Heijster actuaris in den vreemde 40 Sjoerd Smeets in Moskou verenigingsnieuws PEsessie: De prudentperson regel in de praktijk Diverse oproepen Mutaties PEnieuws Diploma actuaris Actuarieel specialist Je bent actief in de pensioen of verzekeringsbranche en toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan naar de opinie van... solvabiliteitsinformatie de actuaris 2.0 a b c actuaris in den vreemde Domenica. Wij bieden je wisselende projecten, persoonlijke begeleiding, internationale carrièrekansen en een goede balans tussen werk en privé. Heb jij interesse in een carrière bij Domenica? Bel dan of kijk op onze website W E Domenica is onderdeel van

3 In een concurrerende wereld waarin uw organisatie blijvend voorop wil lopen is leren een belangrijk instrument. AG&AI In company verzorgt voor uw bedrijf de gewenste opleidingen en trainingen op maat. Van wezenlijk belang is de doelstelling die u wilt realiseren: wat moeten de deelnemers na de opleiding kennen en kunnen? Wij hechten belang aan een grondige voorbereiding. Vooraf bepalen we samen met u de opleidingsbehoeften en doelen en bespreken met u specifieke cases die relevant zijn voor uw bedrijf. Op die manier bent u zeker van een uiterst doeltreffende opleiding. DE KRACHT VAN IN COMPANY opleidingen en trainingen op maat XFactor Uit de praktijk van alledag blijkt dat je je soms pas echt zorgen moet gaan maken als blijkt dat je bent uitgeroepen tot de 'Huppeldepup van het Jaar'. En... inderdaad, volgens het Amerikaanse bedrijf Careercast is het beroep van actuaris uitgeroepen tot het beste beroep van Tijd dus om ons zorgen te maken. Waarom? Nou vanwege de criteria waarop we het als beroepsgroep gewonnen hebben. In het kort: Actuaris schuift lekker, er is nauwelijks sprake van enige fysieke belasting in een ook nog prettige werkomgeving, weinig werkloosheid en bovendien is 'stress' een onbekend woord. Kortom, niks mis mee. Althans..., zo lijkt het. Jammer dat de Nederlandse 'Koos Werkeloos' niet in het onderzoek is betrokken. Koos zou, gelet op deze criteria, zeker op nummer één zijn geëindigd. Wat betekent het dat we als actuarissen ons beroep als stressvrij ervaren in een wereld waarin financiële markten als sneeuw voor de zon verdampen, langlevenrisico's uit de hand dreigen te lopen en dekkingsgraden wapperen als een vlag in de wind? Het lijkt wel of het ons allemaal niet raakt. Zijn we echt zo undercooled als een kikker? Wat zou emotieeconoom Henriëtte Prast daarover te zeggen hebben? Lees het in deze editie. Inderdaad, actuaris is het mooiste beroep dat er is, maar helaas niet op grond van bovenstaande criteria. Soms is de conclusie goed, maar deugt het model niet. Soms is het omgekeerd. Dat kan niet, zegt u? Jawel, een model trekt namelijk geen conclusies, dat doet u als actuaris. En daar zit 'm nu juist de kneep. Dat maakt ons vak juist zo leuk en spannend. De ABC verandering van Rajish Sagoenie en het omscholen tot actuaris 2.0 van Jeroen Tuijp zijn daarom een must. Hoe? Lees ook dat in dit nummer. Maar er is nog meer dat het beroep van actuaris aantrekkelijk maakt voor risicozoekers. Er is geen beroep dat zo veranderd is de laatste decennia en nog zoveel zal veranderen in de toekomst. Niet alleen de actuariële en financiële techniek, maar ook de arbeidsmarkt verandert voortdurend. Werkten vroeger de meeste actuarissen in vaste dienst, in toenemende mate zullen actuarissen 'flexibel' gaan werken bij middelgrote of kleine gespecialiseerde bedrijven, of zelfs als zzper. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stellen zoals verderop in deze editie blijkt volledig andere eisen aan de 'actuaris van de toekomst' op het gebied van samenwerking, communicatie en flexibiliteit. Kortom, actuarissen ontwikkel je XFactor! Een spannend voorbeeld van XFactor actuarissen is het duo Laurens Roodbol en Dennis de Vries, die in dit nummer de gangbare solvabiliteitsnorm even tegen het licht houden. Enjoy! Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Roos Jaspers, Manager PE & In company. In een persoonlijk gesprek worden mogelijkheden en uw specifieke wensen besproken en wordt u een offerte op maat aangeboden. Last but not least blijken de technieken die we in ons vakgebied leren ook toepasbaar op andere gebieden. In eerdere edities lanceerden we al Marketing als voorbeeld, in dit nummer noemen we de energiemaatschappijen en licht Leo Bil een tipje van de HRMsluier op. Actuarieel sturen op HRM kan wel eens de sleutel blijken tot het dichter bij elkaar brengen van HR en Finance. Personeel blijft immers de sleutel tot succes van een onderneming. Dit betekent dat je de waarde en het rendement van HR moet blijven meten en sturen, en in medewerkers oud of jong moet blijven investeren. Jammer dat al die dynamiek zich tot nu toe nog onvoldoende heeft vertaald in een toenemende vertegenwoordiging van actuarissen in bestuursfuncties. Heeft dat te maken met die XFactor? Misschien ligt het wel in onze aard om ons primair adviserend in plaats van leidend op te stellen, of misschien hebben we wel gewoon het leukste beroep! Hoe dan ook, geniet als actuaris 2.x van weer een andere invalshoek van ons uitdagende beroep in dit met zorg samengestelde nummer. Roos Jaspers Manager PE & In company T M E AG&AI Groenewoudsedijk 80 Postbus GK Utrecht T F E W Jos Berkemeijer hoofdredacteur 5

4 Na zijn studie econometrie promoveerde prof. dr. Lans Bovenberg (1958) in 1984 aan de University of California Berkeley. In 1985 ging hij werken bij het International Monetary Fund om die baan in 1990 te verruilen voor het Ministerie van Economische Zaken en een parttime hoogleraarschap bij het Tinbergen Instituut. Van 1995 tot 1998 was Bovenberg onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Van 1992 tot en met 2004 was hij hoogleraar economische politiek bij het Onderzoeks Centrum voor Financieel Economisch Beleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dat jaar trad hij ook in dienst bij het economisch onderzoeksbureau CentER van de Universiteit van Tilburg. Aan die universiteit werd Bovenberg in 1998 hoogleraar algemene economie. Sinds 2004 is hij daar verbonden aan Netspar. LANS BOVENBERG: WE BESTEMPELEN OUDEREN VEEL TE VROEG ALS OUD. de opinie van TEKST: PAUL JURRIËNS FOTOGRAFIE: BERT JANSSEN Lans Bovenberg Haal uitvoering WW weg bij UWV Het is helemaal niet gezond om met pensioen te gaan. opinie De AOW en pensioenleeftijd naar 67? Daarmee zijn we er nog lang niet. Het gehele stelsel aan regels en voorzieningen rond arbeid moet op de schop, aldus Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. We moeten de arbeidsmarkt anders inrichten. Bovenberg ten voeten uit. Met een zekere lichtvoetigheid en soms wat gegrinnik, verbindt hij ogenschijnlijk losse stukjes aan elkaar tot een mozaïek waaruit voor de toehoorder langzaam een structuur ontstaat. Hogere pensioenleeftijd, WW, UWV, loondoorbetaling, werkbudget en nog vele andere elementen uit de Nederlandse verzorgingsstaat smeedt Bovenberg tot een consistente oplossing voor de vergrijzing. Soms raakt hij zelf verrast door zijn redeneringen en maakt hij snel enkele notities. Ik vind dat ik een aantal interessante dingen zeg, lacht hij, waarover ik misschien een artikel wil gaan schrijven, bedenk ik me nu. De problematiek is helder. Vergrijzing, ontgroening en hogere levensverwachting maken de AOW en pensioenen onbetaalbaar. Bovendien raakt de arbeidsmarkt straks overspannen door de (te vroege) uittocht van oudere medewerkers. IK HEB LIEVER DAT DE PENSIOENEN VERSOBEREN DAN VERSCHRALEN. Langer doorwerken wordt gezien als hét generieke medicijn tegen deze kwalen. Het kabinet heeft inmiddels bepaald dat de AOWleeftijd in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar gaat. Maar daar mag het absoluut niet bij blijven, stelt Lans Bovenberg. In zijn daarop volgende betoog verwijst hij af en toe naar de commissie Bakker, waarvan hij deel uitmaakte. Een kleine twee jaar geleden kwam deze commissie met aanbevelingen om de arbeidsdeelname in Nederland te verhogen. Het sluitstuk van ons advies was de verhoging van de AOW én van de pensioenleeftijd in de tweede pijler. Daardoor vallen er premies vrij. Dat geeft meer ruimte in zowel de arbeidsvoorwaarden als het overheidsbudget. Maar de commissie Bakker vindt ook dat we de arbeidsmarkt anders moeten inrichten. Met betere prikkels voor zowel werkgevers, werknemers als de overheid om meer te investeren in mensen, zodat ze hun verdiencapaciteiten op peil houden. Dat is minstens zo belangrijk. LOONDOORBETALING De prikkel voor de werkgevers bestaat uit een verplichting om afhankelijk van de arbeidshistorie en maximaal een half jaar het loon door te betalen van ontslagen medewerkers. Vergelijkbaar met de doorbetaling bij ziekte, die verzuim en arbeidsongeschiktheid tot aannemelijke percentages heeft teruggedrongen. Bovenberg: Beide verplichtingen zorgen ervoor dat werkgevers meer moeite gaan doen om mensen fit te houden op de arbeidsmarkt. Ze hoeven immers minder te betalen als mensen na ontslag snel aan het werk komen bij een andere werkgever. Mensen die worden ontslagen krijgen nu toch al geld mee? Alleen de hogere inkomens. En bij ontslag via het UWV/CWI hoef je niets te betalen. We hebben eigenlijk een duale arbeidsmarkt. Aan de ene kant zijn mensen heel goed beschermd. Dat zijn vaak ouderen met een vast contract en hogere inkomens. Aan de andere kant is een groot deel van de beroepsbevolking slecht beschermd, zoals werknemers met flexibele contracten. Het gevolg hiervan is dat goed beschermde mensen nauwelijks in zichzelf investeren omdat ze vrijwel zeker zijn van hun baan. En werkgevers investeren niet in de slecht beschermde mensen omdat ze deze makkelijk aan de kant kunnen zetten. KORTERE WW Voor de werknemers heeft Bovenberg een kortere WW in petto, die volgt op de loondoorbetaling. De maximaal 38 maanden nu worden er zo n twaalf straks. Daarnaast introduceer ik een werkbudget. Elk jaar gaat een deel van je salaris naar dat budget. Dat is meeneembaar. Als je werkloos raakt of ontslag neemt, kun je het budget gebruiken voor transities op de arbeidsmarkt, zoals omscholing of een bedrijf beginnen. Nu is de belangrijkste bescherming, de ontslagvergoeding, niet meeneembaar als je zelf vertrekt. Daarom blijven de meeste ouderen zitten waar ze zitten. Juist om mensen door te laten werken, is het heel belangrijk dat ze op tijd wissels omzetten, zodat ze nieuw elan krijgen. Dat ze bijvoorbeeld van een zwaar beroep 6 7

5 opinie opinie 8 naar een lichtere baan gaan. Momenteel is er geen enkele prikkel om op tijd iets anders te gaan doen. De arbeidsmarkt voor ouderen is stilstaand water. Veel mensen zitten vaak niet meer op de juiste plaats, wachten op hun pensioen en benutten hun talenten in hobby s. Hoe betaal je de loondoorbetaling en het werkbudget? Door de pensioenleeftijd te verhogen, kun je de pensioenpremies verlagen. Verder verdwijnt de ontslagvergoeding, tenzij de werkgever zich heeft misdragen. Ten derde kun je deze zaken financieren vanuit de O&Ofondsen. Onderwijs en opleiding worden nu nog sectoraal ingevuld. Een bouwvakker kan een cursus volgen die met zijn vak te maken heeft. Maar het gaat er juist om dat mensen over de sectoren heen mobiel worden. Het is zaak om snel te beginnen met het verlagen van de pensioenopbouw in de tweede pijler. De levensverwachting is sterk gestegen de afgelopen jaren. Daardoor komen de pensioenfondsen onder druk te staan. Ik denk dat steeds meer mensen zich realiseren dat we zo n beetje aan de top zitten van de pensioenpremies die we ons kunnen veroorloven. Door de stijgende levensverwachting lopen de premies echter alleen maar verder op. DE VAKBONDEN WORDEN DE GROOTKAPITALISTEN VAN DE TOEKOMST ALS HET ZO DOORGAAT. Dus moeten we naar een systeem waarbij de levensverwachting doorwerkt in de pensioenleeftijd. Pensioenfondsen dragen dan niet meer het risico van de stijgende levensverwachting. Daardoor hoeven ze veel minder te reserveren en te sparen. Zo ontstaat er meer ruimte om te investeren in mensen. Dat wil ik graag. We sparen al veel te veel. Uiteraard blijven de opgebouwde rechten in de tweede pijler in stand. Het gaat alleen over nieuw op te bouwen rechten. De gemiddelde pensioenopbouw is ongeveer 2% per jaar. Als ik de voorstellen van het kabinet goed begrijp, wordt die opbouw pas in 2020 verlaagd. Dat betekent dat de pensioenleeftijd in de tweede pijler pas over veertig jaar, in 2060, op 67 ligt. Dat is veel te laat. Ik ben 51. Mijn pensioen komt grotendeels uit de tweede pijler. Die bouw ik in het kabinetsvoorstel nog op tot het einde van mijn carrière op 65 jaar. Ik hoef niet op mijn AOW te wachten. Maar mijn spreekwoordelijke broer op het minimumloon, die het van de AOW moet hebben, moet wél tot 67 blijven werken. Dat is onrechtvaardig. Daarom moet je, om de hoge en lage inkomens gelijk te laten lopen, nu al direct de pensioenopbouw aanzienlijk verlagen. Verder zou je de hogere pensioeninkomens wat zwaarder fiscaal kunnen belasten. En je zou de lagere inkomens van rond de een extra ouderenkorting kunnen geven, zodat deze wat eerder met pensioen kunnen gaan. Ik zie de vakbondsbonzen al voor de camera s fulmineren. Uiteindelijk is dit verhaal ook in hun belang. Laten we wel zijn: het enige waar ze nu nog wat over te zeggen hebben, zijn de pensioenfondsen. De vakbonden worden de grootkapitalisten van de toekomst, als het zo doorgaat. Zij beheren enorme kapitalen voor rentenierende leden. Door de stijgende levensverwachting ontstaat er steeds minder ruimte voor indexatie. Daar krijgen de bonden ook last van als bestuurders van pensioenfondsen. Dus kunnen ze beter werken aan een uitkering die gelijke tred houdt met de welvaart. Ik heb liever dat de pensioenen versoberen dan verschralen. Maar dat moeten ze wel eerlijk aan de mensen vertellen. Want als je jonger bent, ga je later met pensioen. Dat lijkt onrechtvaardig, maar is het niet. Jongeren profiteren minstens zo lang van hun pensioen omdat ze een hogere levensverwachting hebben. Dat is goed uit te leggen. Alleen moet je dan wél voldoende middelen opzij zetten om die jongere generaties langer actief te houden op de arbeidsmarkt. Agnes Jongerius van de FNV voert een achterhoedegevecht. Jammer, want daarmee gaat veel energie verloren. Het moet gaan over hoe we mensen langer aan het werk houden. Uit allerlei onderzoek blijkt ook: het is helemaal niet gezond om met pensioen te gaan. Met name aan de onderkant gaan mensen dan nóg ongezonder leven. Zij hebben vaak structuur nodig om actief en gezond te blijven. Het vroeg afschrijven van mensen is dan ook niet sociaal, maar asociaal. De taak van de vakbond zou veel meer het onderhoud van menselijk talent moeten zijn. Die kans krijgen ze in de Bakker voorstellen. Ze kunnen ten eerste collectieve afspraken maken met de werkgevers om ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven werken. Ten tweede kunnen ze op individueel niveau leden begeleiden om nuttig om te gaan met hun werkbudget en als loopbaancoach helpen bij het vormgeven van hun langere arbeidzame leven. Nu dreigen de vakbonden de aansluiting te verliezen met de jongere generatie. Helaas, want ik ben erg voor goede collectieve kaders. Eigen verantwoordelijkheid gaat nu eenmaal niet vanzelf. Het maatschappelijke middenveld heeft ons land veel zegen gebracht. UWV OVERBODIG En dan heeft Bovenberg nog een verrassing in petto: haal de uitvoering van de WW weg bij het UWV. Breng deze onder bij de sociale partners via loondoorbetaling. En als mensen daarna nog geen werk hebben worden de gemeenten financieel verantwoordelijk. Deze hebben er dan dus alle belang bij om de betrokkene snel aan het werk te krijgen. Bij de bijstand is een dergelijke decentralisatie een groot succes geworden. Vroeger ging de rekening van de bijstandsgerechtigde van bijvoorbeeld Tilburg ongezien naar Den Haag. Tegenwoordig krijgt Tilburg een bepaald budget voor haar bijstandsgerechtigden. Daardoor blijken gemeenten mensen veel creatiever aan een baan te helpen. Ze hoeven het niet eens zelf te doen. Sommige zijn er immers te klein voor. Die kunnen het uitbesteden aan de private sector. Door de maatregel wordt het hele UWV overbodig. Dat betekent een behoorlijke bezuiniging voor de overheid. TEUGELS AANGETROKKEN Naarmate de uitkeringsduur toeneemt, moet de werkloze steeds meer banen accepteren die verder liggen van zijn vak en kennisniveau. Banen zijn er straks genoeg dankzij de vergrijzing. Langzaam worden dan de teugels aangetrokken. Op die manier heeft iemand een heldere prikkel om snel werk te krijgen. Dat blijkt te werken. Ik zie mezelf al plantsoenen wieden. Geen enkele werkgever wil toch een gedemotiveerde werknemer? U wilt blijkbaar niet in die plantsoenen terechtkomen. Dus gaat u andere dingen proberen. Want anders belandt u toch in die situatie. De meesten laten het zover niet komen. Ik denk dat mensen gelukkiger worden met een baan. Als je makkelijk een uitkering kunt krijgen zonder iets terug te hoeven doen, hebben veel mensen geen zin meer om s ochtends vroeg op te staan. Dan erodeert het arbeidsethos in de samenleving. Het beste is als mensen een baan krijgen in de particuliere sector. Sommigen halen dat niet, bijvoorbeeld omdat hun gezondheid niet meewerkt. De WAO heeft ons daar het volgende over geleerd. We moeten niet kijken naar wat mensen níet meer kunnen, maar naar wat ze nog wél kunnen. Zo geldt het ook voor mensen tussen de 60 en 67. Voor hen is nog heel veel te doen. Bijvoorbeeld in Wmoachtige taken, zoals ouderen een lunch brengen en klusjes doen. Wil je vroeger AOW? Dan kan, maar met een korting van 7% per jaar eerder. En als je die korting niet wil dan, zet de gemeente je in voor de Wmo. Op deze manier verstevig je de sociale samenhang. LEVENSVERWACHTING Bovenberg, zelf lid en adviseur van het CDA, acht het niet uitgesloten dat de huidige regering zijn geschetste maatregelen nog deels oppakt. Het decentraliseren van werkloosheidsuitkeringen naar de sociale partners past heel goed bij de ideologie van het CDA. Gemeentes meer instrumenten geven om het klinkt hoogdravend mensen aan de onderkant te verheffen en te verbinden, past heel goed bij de ideologie van de PvdA. Bij politiek en publiek ligt nu een AOW en pensioenleeftijd van 67 jaar op het netvlies. Maar menig actuaris knippert niet met zijn ogen als 72 jaar wordt genoemd om pensioenen betaalbaar te houden. Mee eens, onderschrijft Bovenberg. Maar mijn argument daarvoor reikt verder dan de betaalbaarheid. Ik ben er namelijk voor dat de AOW wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Trendmatig stijgt deze iets meer dan een maand per jaar. Als we die koppeling hadden doorgevoerd toen Drees de AOW in 1957 invoerde, had de pensioenleeftijd nu bijna op 70 gelegen. We bestempelen ouderen veel te vroeg als oud. Maar een 72jarige van nu is biologisch net zo oud want hij heeft dezelfde sterftekans als een 65jarige in De vergrijzingsproblematiek is voor een groot deel een statistisch artefact omdat we mensen te vroeg afschrijven. ABRUPT Bovenberg is tegen abrupte verhogingen van de AOWleeftijd, zoals het kabinet voorstelt. Onrechtvaardig. De geboortedag op 31 december of op 1 januari maakt dan een jaar verschil uit. Dat is niet uit te leggen. Je moet geleidelijk verhogen, én eerder. Laat daarbij de pensioenleeftijd in de eerste pijler en tweede pijler, die sowieso geleidelijk omhoog gaat, ongeveer met elkaar gelijke tred houden. Van 2015 tot 2027 moet er in mijn ogen een soort inhaalslag komen door de AOWen pensioenleeftijd elk jaar met twee maanden te verhogen. In 2027 zitten we op 67. Daarna koppel je de leeftijd aan de trendmatige stijging van de levensverwachting op 65. Net als in de Scandinavische landen. Bovenberg verwacht dat nog dit jaar duidelijk wordt dat de pensioenleeftijd verder omhoog moet. Het CPB komt met cijfers over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De mensen zullen daarvan schrikken. Die cijfers gaan namelijk rekening houden met de hogere levensverwachting. NETSPAR Netspar is een kennisnetwerk op het terrein van pensioenen en vergrijzing. Netspar beoogt de academische wereld in contact te brengen met de praktijk. Wereldwijd zijn er ongeveer negentig deskundigen bij betrokken. Ook andere universiteiten nemen erin deel. Aan de pensioen en verzekeringskant participeren de eerste, tweede en derde pijler van het pensioenstelsel in de vorm van de overheid, pensioenuitvoerders en verzekeraars. 9

6 professie en praktijk professie en praktijk TEKST: LAURENS ROODBOL EN DENNIS DE VRIES KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS AANLEIDING Op eigen initiatief wordt regelmatig door Laurens Roodbol en Dennis de Vries onafhankelijk onderzoek verricht binnen de levensverzekeringsmarkt. Zo wordt jaarlijks een vergelijkende studie uitgevoerd van de performance van de grootste levensverzekeraars in termen van Embedded Value (vorm van aandeelhouderswaarde). Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van jaarrekeningen, openbare verzekeringsstaten en andere openbare stukken. Nadrukkelijk wordt daarbij geen informatie gebruikt uit nietopenbare bronnen. Bij de bestudering van die jaarrekeningen roepen met name de uitingen aangaande de solvabiliteit, de nodige vragen op. De transparantie en de onderlinge vergelijkbaarheid daarvan blijken nogal te wensen over te laten. Dit terwijl er mede door de kredietcrisis juist extra veel aandacht is voor de solvabiliteitspositie van de verzekeraars. Transparantie en en vergelijkbaarheid zijn echter van groot belang voor de verzekeringsmarkt. Dit artikel probeert dan ook een bijdrage te leveren in het verbeteren van de transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid door een herijking te doen van de gepubliceerde solvabiliteitsratio s. Wij hopen dat onze aanbevelingen worden opgepakt en in de jaarverslagen van 2009 van verzekeraars worden meegenomen. De bevindingen zijn met de betrokken verzekeraars afgestemd, wat overigens niet hoeft te betekenen dat ze het daarmee eens zijn. Voor zover commentaar is ontvangen van de betrokken verzekeraars, is dit verwerkt in dit onderzoek. Ook bevelen wij ons onderzoek van harte bij DNB aan, met de intentie dat de conclusies van dit onderzoek tot nadere regelgeving zullen leiden. Allereerst voor wat betreft het uniform verantwoorden van solvabiliteit op werkmaatschappij en (internationaal) holdingniveau en ten tweede in het onderkennen en rapporteren van verschillende nuances in solvabiliteitsratio s. Laurens Roodbol is managing director bij Milliman. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Dennis de Vries is consulting actuaris bij Milliman. AANPAK VAN HET ONDERZOEK Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de solvabiliteitsratio s vermeld in de jaarverslagen worden weergegeven op IFRS en/of WFT grondslagen alsmede op verschillend aggregatieniveau (groep, bedrijfsonderdeel, branche). De IFRS grondslagen zijn per maatschappij verschillend, soms sterk verschillend. Derhalve zijn deze cijfers onderling niet goed vergelijkbaar. De WFT solvabiliteitsratio s blijken veel beter vergelijkbaar dan de IFRS ratio s, mede vanwege de door DNB voorgeschreven prudentiële filters. Daarbij zijn ze alle op hetzelfde aggregatieniveau vastgesteld. De WFT ratio s zijn altijd terug te vinden in de informatie die de verzekeraar aan DNB moet aanleveren, de zogenaamde openbare verzekeringsstaten. Om tot een entiteit eigen objectieve ratio te komen, is met betrekking tot de WFT ratio s nog voor twee aspecten een correctie doorgevoerd. De eerste correctie is voor kapitaal dat door kapitaalsteun is verkregen. De tweede correctie betreft de zogenaamde double leverage. Deze correctie wordt doorgevoerd indien blijkt dat het beschikbaar eigen vermogen op holding niveau lager is dan de geboekte waarde van alle deelnemingen tezamen. In dat geval heeft dat deel van het vermogen onzes inziens een dubbele bestemming. Veelal wordt de solvabiliteitsratio hiervoor wel gecorrigeerd op totaal niveau. Dat wordt dan niet gedaan op entiteitsniveau omdat het moeilijk te bepalen is welk deel betrekking heeft op die specifieke entiteit. De ratio s zijn op dat niveau dus vaak overschat. Vanzelfsprekend is de wijze van toerekening van positief of negatief vermogen van holdings aan werkmaatschappijen, alsook het in de solvabiliteit betrekken van de kapitaalsteun altijd arbitrair. Echter, door de correcties afzonderlijk te tonen, wordt de geïnteresseerde lezer in staat gesteld de solvabiliteit van de onderliggende werkmaatschappijen genuanceerd te beoordelen en onderling te vergelijken, om zo een eigen conclusie te kunnen trekken. Als gevolg van holdingconstructies en kapitaalsteun kan eenvoudigweg niet meer gesproken worden over 'Dè solvabiliteitsratio'. Door meerdere invalshoeken te beschouwen menen wij dat solvabiliteitsratio s genuanceerder, transparanter en beter onderling vergelijkbaar zullen zijn. Ten einde enige focus aan te brengen in dit onderzoek, is het onderzoek beperkt tot de Nederlandse levensverzekeringsmaatschappijen van zes verzekeraars in Nederland, te weten AEGON, Allianz Nederland Groep, Eureko/Achmea, Delta Lloyd Groep (DLG), ING en SNS Reaal (SNS). In ons onderzoek, dat op persoonlijke titel heeft plaatsgevonden, zijn enkel de uitingen in de jaarrekening van eind 2008 beschouwd. De resultaten mogen derhalve beslist niet als maatgevend gezien worden voor de huidige situatie begin De inmiddels beschikbare halfjaarcijfers 2009 konden helaas niet in het onderzoek worden betrokken, omdat de publicaties te weinig WFT informatie bevatten. CONCLUSIES Volgens de gerapporteerde solvabiliteitsratio s in de jaarrekening 2008 hebben ING en SNS de hoogste solvabiliteitsratio en de overige maatschappijen een ratio tussen de 158 en 201 (zie tabel 1). Een vergelijking op WFTgrondslagen van de Nederlandse levensverzekeraars laat zien dat de ratio s voor alle verzekeraars dalen met uitzondering van AEGON die een aanzienlijke stijging vertoont. De ratio van DLG en ING is beneden de alom geaccepteerde minimum norm van 150 procent gedaald. De ratio van SNS is voor correctie voor kapitaalsteun ongeveer gelijk aan die van Achmea maar daalt na correctie net onder de 150 procent. Na correctie voor 'double leverage' blijkt de solvabiliteitsratio van DLG nog net boven de 100 procent uit te komen. De solvabiliteit van de verzekeraar Delta Lloyd Leven is overigens lager dan de berekende gemiddelde solvabiliteit (96 procent) van de levensverzekeraars van DLG. Bij ING is de double leverage verwerkt in de correctie voor de kapitaalsteun. Uit deze cijfers blijkt ook dat de andere twee financiële instellingen die kapitaalsteun van de overheid hebben gekregen, dat waarschijnlijk niet nodig hadden voor hun Nederlands verzekeringsbedrijf. TABEL 1: Solvabiliteitsratio s (in procenten; cijfers jaarrekening 2008 bold/cursief) Gerapporteerde ratio IFRS Enkel Levensverzekeraars IFRS Correctie marges Nederlandse Levensverzekeraars WFT 1 Correctie i.v.m. kapitaalsteun Eigen solvabiliteitsratio Aegon 158 na / WFT cijfers zijn exclusief de cijfers van OPTAS Ratio na correctie kapitaalsteun Correctie i.v.m. 'double leverage' 53 / 6/ 40 / 34 / Allianz Achmea Na 8/ Op basis van bovenstaande bevindingen kan geconcludeerd worden dat het begrip solvabiliteit op verschillende wijzen kan worden ingevuld. Er zal bij de presentatie van solvabiliteitscijfers in jaarverslagen en in de media meer aandacht besteed dienen te worden aan het effect van 'double leverage' en externe kapitaalsteun. De wijze waarop tot dusverre de solvabiliteit wordt gepresenteerd is onderling niet goed vergelijkbaar, weinig transparant en door alle onderzochte verzekeraars te rooskleurig weergegeven. Enkele verzekeraars zijn daarbij 133 DLG / ING 256 na 107 SNS / / 30 / / 127 erg creatief in hun presentatie. Verzekeraars en de markt zouden dan o.i. ook geholpen zijn als DNB met specifieke richtlijnen zou kunnen komen inzake de allocatie van solvabiliteit op (internationaal) holding en werkmaatschappijniveau, waarbij tevens de nuancering van de verschillende soorten van solvabiliteit zichtbaar worden, zodat een betere onderlinge vergelijking tussen verzekeraars mogelijk wordt. Onderstaand wordt nader ingegaan op de gepubliceerde informatie en wordt per verzekeraar een nadere onderbouwing gegeven van de bevindingen in het onderzoek. IN HET JAARVERSLAG GEPUBLICEERDE SOLVABILITEITSCIJFERS Van de onderzochte verzekeraars publiceerde AEGON een solvabiliteitscijfer in het jaarverslag op basis van de EU Insurance Group Directive. Deze ratio is gebaseerd op de Solvency I ratio op basis van de IFRS jaarrekening voor de maatschappijen binnen de EU en lokale solvabiliteitsmaatstaven voor maatschappijen buiten de EU. De WFT cijfers van de Nederlandse activiteiten staan niet apart vermeld in het jaarverslag maar kunnen worden afgeleid uit de openbare WFTstaten. In het jaarverslag van de Allianz Nederland Groep worden de IFRS solvabiliteitsratio s voor de leven en schadeactiviteiten apart vermeld. Uit deze cijfers is het totale solvabiliteitscijfers eenvoudig af te leiden. De IFRS solvabiliteitscijfers zijn op identieke wijze vastgesteld als de WFT solvabiliteitscijfers. De WFT cijfers zijn wederom afkomstig uit de openbare WFT staten. De WFT cijfers blijken toch af te wijken van de IFRS cijfers. Door Allianz is aangegeven dat dit wordt veroorzaakt door een aanscherping van de berekening van het benodigde kapitaal die is doorgevoerd na publicatie van het jaarverslag en alleen in de staten is verwerkt. Eureko/Achmea publiceerde in het jaarverslag alleen de solvabiliteitsratio van de gehele groep inclusief de bankactiviteiten. Daarnaast is de WFT solvabiliteitsratio opgenomen van de totale levensverzekeringsactiviteiten inclusief de buitenlandse. Voor de WFT solvabiliteitscijfers van de Nederlandse levensverzekeringsactiviteiten is gebruik gemaakt van de openbare WFT staten. Overigens hanteert Eureko/Achmea WFT grondslagen voor de berekening van de solvabiliteitsratio. Delta Lloyd Groep heeft eind 2008 in het jaarverslag enkel de solvabiliteitsratio van de gehele groep exclusief de bankactiviteiten op basis van de IFRS grondslagen opgenomen. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2009 vermeldt Delta Lloyd Groep wel de WFT solvabiliteitsratio ultimo 2008 van de gehele groep exclusief de bankactiviteiten. Voor de solvabiliteitscijfers van de verschillende Nederlandse maatschappijen binnen Delta Lloyd Groep hebben wij gebruik gemaakt van de openbare WFT staten. Door ING is een jaarverslag opgesteld van zowel ING Groep als ING Insurance en ING Bank apart. In het jaarverslag van ING Insurance is het solvabiliteitscijfer van de totale verzekeringsactiviteiten op basis van de EU Insurance Group Directive. Daarnaast publiceert ING als enige maatschappij, vooruitlopend op Solvency II, al uitgebreid over de solvabiliteitscijfers op basis van het eigen interne economische model

KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS

KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS TEKST: LAURENS ROODBOL EN DENNIS DE VRIES KWALITEIT VAN DE SOLVABILITEITSINFORMATIE IN HET JAARVERSLAG VAN NEDERLANDSE LEVENSVERZEKERAARS AANLEIDING Op eigen initiatief wordt regelmatig door Laurens Roodbol

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Netspar NEA Papers Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen nea paper 24 netspar economische adviezen Network

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie