DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014"

Transcriptie

1 DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg presteert uitzonderlijk goed. Irene Wüst heeft de 3000 meter met overmacht gewonnen. De heren doen het nog beter met brons, zilver en goud op de 5 kilometer. Sven was Jan Blokhuizen en Jorrik Bergsma te snel af. Bij het uitkomen van deze Koekoek op 22 februari weten we of de prestaties van de Olympische formatie dit hoge niveau kon volhouden. In eigen dorp is Gerrit van der Leest biljartkampioen van Sumar geworden Hij is het vierde lid van de familie Van der Leest die dit presteert. Gefeliciteerd. De vereniging van Dorpsbelangen heeft een flink aandeel in deze ouderwets dikke dorpskrant. Dit heeft natuurlijk te maken met de aangekondigde jaarvergadering. Een belangrijke datum de komende maand is woensdag 19 maart. Deze dag vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Net stinne, mar hinne. Onze penningmeester laat weten dat hij de veranderingen in verband met IBAN rekeningnummers heeft afgerond. De automatische donaties voor 2014 worden medio maart van de betreffende rekeningen afgeschreven. De volgende kopij-inleverdatum is maandag 10 maart. Beint

2 INFORMATIE DORPSKRANT DE KOEKOEK Redactieleden Vormgeving Bezorgers Redactieadressen Piet Buma (penningmeester) Gerrit Feenstra (voorzitter) Greta Hoekstra Beint Koopstra (secretaris) Nieske Vonk deze maand: Greta Hoekstra Lucas Buma en Sietske Bouma Pastorijelânnen NV Sumar Greta Hoekstra Greate Buorren SC Sumar Nieske Vonk Ds. Noordmansstraat NP Sumar Banknummer KvK Oplage Drukker 645 stuks Drukkerij Van der Let, Burgum

3 Aanmelding Karakteristykpriis Ook dit jaar kunnen er weer panden voor de Karakteristykpriis worden aangemeld. De Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent deze prijs toe als aanmoediging voor het behoud en herstel van het cultureel erfgoed in onze gemeente. Voor de Karakteristykpriis 2013 kan men in aanmerking komen, indien men zijn pand gerestaureerd of weer in originele staat heeft terug gebracht. De gehele verbouwing zowel van binnen als van buiten dient voor 1 januari 2014 te zijn voltooid. Aanmeldingen voor de Karakteristykpriis 2013 kunt u voor 1 maart 2014 richten aan het secretariaat van de stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Voor nadere inlichtingen kunt u hier ook terecht. Het aangemelde pand wordt beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige jury welke een advies voor de winnaar zal voorleggen aan het bestuur van de stichting. De prijswinnaar ontvangt een gevelplaquette en een geld bedrag van 500,-- Correspondentieadres secretariaat Karakteristyk Tytsjerksteradiel: Meer informatie over de stichting vindt u op de website UITSLAG KLAVERJASSEN 7 FEBRUARI 2014 Er waren deze avond 28 deelnemers in dorpshuis De Kamp. De uitslag is als volgt: 1 Johannes Hoogsteen Garyp Jan Algra Sumar Folly Wijnsma Burgum Piet Buma Sumar Bouwe de Jong Burgum Haje van Schepen Sumar Jan vd Wal Sumar Marten vd Molen Earnewald Jitse Schievink Sumar Sjoerd Storm Sumar 6373

4 OPEN OCHTEND IT BOARTERSPLAK Woensdag 19 maart 2014 is er weer een open ochtend voor alle ouders met kinderen vanaf 1 jaar oud die nog niet naar de peuterspeelzaal gaan. Ze kunnen dan samen met papa en/of mama kijken wat wij allemaal doen op de peuterspeelzaal. U bent welkom vanaf 9:15 uur tot 10:30 uur. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op de peuterspeelzaal of via de website van Kinderwoud. Wij hopen dat we die ochtend heel veel nieuwe speelgenootjes mogen begroeten. Iepen moarn It Boartersplak. Woansdei 19 maart 2014 is d r wer in iepen moarn foar alle âlders mei harren bern fanôf 1 jier âld dy t noch net nei it pjutterboartersplak geane. Se kinne dan tegearre mei heit en/as mem sjen wat wy allegearre dogge op it pjutterboartersplak. Jo binne wolkom fanôf 9:15 oere oant 10:30 oere. Ynskriuwformulieren binne te krijen op it pjutterboarterplak as fia de webside fan Kinderwoud. Wy hoopje dat wy dy moarn hiel folle nije boarterkes moetsje meie. Gerbina Prins leidster/liedster

5 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Het CDA Tytsjerksteradiel is van mening dat uit elk dorp van onze gemeente een kandidaat op de verkiezingslijst van de komende verkiezingen moet worden geplaatst. Hierdoor ben ik op de lijst gekomen. Mijn naam is Haje van Schepen, 54 jaar, getrouwd met Grietje. Wij hebben 3 kinderen, Bert, Erik en Baukje Imke. Wij wonen nu 30 jaar met veel plezier in Sumar, waarvan 17 jaar op de Achterwei 9 en 13 jaar op Lansbuorren 2. In mijn dagelijks werk ben ik registeraccountant bij De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep te Drachten. Daarnaast hebben wij nog vestigingen in De Westereen, Surhuisterveen en Roden. Er zijn in totaal 68 personen werkzaam bij ons kantoor. In de periode dat ik jeugdleider was bij het voetballen is ons kantoor, door inzet van Willem van der Leest, sponsor geworden van alle jeugdteams van V.V. Sumar. Onder het genot van een paar biertjes zijn wij door Sierd Paulusma ook nog sponsor geworden van het 2e elftal. Aangezien ik werkzaam ben in de financiële sector, werd ik al gauw gevraagd voor het penningmeesterschap. Dit heb ik, samen met mijn vrouw, 17 jaar lang gedaan voor de gereformeerde kerk en later voor de PKN kerk. Tevens ben ik nu nog penningmeester van dorpshuis De Kamp. Samen met Tryntsje Nicolai en Piet Buma zit ik in het bestuur van het dorpshuis. Het verzoek van het CDA om op de verkiezingslijst te worden geplaatst, is voor mij weer een nieuwe uitdaging. De kleine dorpen krijgen het, door alle maatregelen uit Den Haag, steeds moeilijker. Daarom is het goed dat uit de dorpen de belangen zo goed mogelijk worden behartigd. In het verkiezingsprogramma van CDA Tytsjerksteradiel met als thema Mienskip wil ik mij sterk maken voor de volgende punten: - de bouw van nieuwe huurwoningen en starters koopwoningen voor onze jongeren; - dat onze ouderen niet de dupe worden van de bezuinigen uit Den Haag op de zorg;

6 Vervolg gemeenteraadsverkiezingen - snel internet voor inwoners en bedrijven in het dorp en het buitengebied. De kleine dorpen in onze gemeente hebben te maken met een dalend inwonersaantal. Om dit tegen te gaan moeten wij de jongeren de kans bieden om in de dorpen te kunnen blijven wonen. Er zullen betaalbare huurwoningen en starterwoningen dienen te worden gebouwd. De gemeente zal met goedkopere grond moeten komen, het ligt er nu ook renteloos. Als de jongeren in ons dorp blijven wonen, kunnen op termijn de meeste voorzieningen blijven bestaan. Dus inwoners van Sumar, ga op 19 maart stemmen en bij voorkeur op het CDA, zodat wij ons kunnen inzetten voor de Mienskip.

7 Ja, daar was het al zover, elke keer als ik Geef de pen door las dacht ik wanneer zouden wij aan de beurt zijn En nu is het zover, hier komt mijn verhaal. Mijn naam is Jenny Veenstra, geboren in Burgum op 8 maart Op de kermis in september 1980 hebben Jan Veenstra en ik verkering gekregen. Na een paar jaar zijn we op de Nieuwstad te Burgum gaan samenwonen en in 1985 zijn wij getrouwd. Tijdens en na mijn school periode werkte ik bij Lampers schoenen in Burgum. Jan zat vijf jaar in militaire dienst, na zijn dienst tijd heeft hij een jaar thuis gezeten en is toen na wat tijdelijke baantjes bij Philips in Drachten terecht gekomen. Ik heb nog verschillende opleidingen gedaan zoals secretaresse, telefoniste/receptioniste, administratief medewerkster en boekhouden. In 1986 hebben we in Buitenpost een huis gekocht en hebben daar 4 jaar gewoond toen Threa in december 1990 geboren werd. In 1991 zijn we naar Sumar verhuist, we konden de Matrassenfabriek overnemen van mijn oom en tante. Na wat wikken en wegen hebben we besloten dit avontuur aan te gaan. Omdat wij ons huis vrij snel verkocht hadden, gingen we in oktober al verhuizen en per 1 januari 1992 zijn we van start gegaan met de zaak. Omdat ik wel in een winkel had gewerkt had ik ervaring met verkoop en met mijn studie als administratief medewerker dachten we een heel eind te kunnen komen. Natuurlijk komt er veel meer bij kijken. Het maken van de matrassen hadden we voordat de overname was, wel al geleerd gelukkig. Door vallen en opstaan zijn we heel wat wijzer geworden. De verkoop van ledikanten was toen de grootste bron van inkomsten en wat voor soort matras erbij zat was voor de klanten meestal niet echt van belang. Door de tijd heen is er veel veranderd, de fax kwam, de computer deed z n intrede, het pin apparaat en ga zo maar door. Ook waren er grote veranderingen in de matrassen, hier hebben wij ons telkens weer op aangepast en momenteel maken wij matrassen in elke vorm en maat, dit voor wiegjes tot matrassen voor in caravan, boot of camper.

8 In november 1994 werd onze zoon Sido geboren. Threa en Sido hebben allebei in Sumar op school gezeten en daarna op het CSG Liudger in Burgum. Threa heeft het CIOS gedaan en doet nu Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, Sido doet opleiding small business en retail management, beide op Stenden in Leeuwarden. Threa is vorig jaar samen gaan wonen met haar vriend hier in het dorp. We hebben ook nog wat huisdieren die ons vergezellen, een hond en drie katten. Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit de alle administratieve werkzaamheden, inkoop, verkoop en deels nog kleine matrasjes maken. Mijn hobby s zijn stijldansen, boeken lezen en leg puzzels maken. Onze vakanties brengen we meestal door met de caravan richting Scandinavië, hier hebben wij Deense en Nederlandse vrienden wonen waar wij ook wat van onze vakantie uurtjes door brengen. Dit is mijn leven in een notendop en ik geef de pen door aan de Fam. Boomsma

9 NIJS FAN DE LOFSTEM De koekoek fan jannewaris lei by my yn de bus foardat ik der erch yn hie, wat is der gau in moanne om! Mar ik sil noch efkes ús aktiviteiten foar jim op in rige sette: It krystkonsert op saterdei 21 desimber is tige goed slagge. De middeis om 1 oere koenen wy de sleutel krije en binne mei man en macht útein set om de sportseal yn krystsfear te bringen. Flierbedekking der yn, stuollen út de Kamp, in poadium foar The Rising hope, krystfersiering en fansels ljocht en lûd. It rûn as in trein en om 8 oere sieten der sa n 200 harkers yn de sportseal. En oan de minsken te hearren wie it in prachtich konsert. Guon seinen: dit kin wolris faker. Wa wit??? Yn de krystnacht binne wy wer yn 2 groepen troch Sumar west om krystferskes te spyljen en nei de tiid sieten Willem en Anneke wer op ús te wachtsjen mei it sop. Geweldich! Dit jier binne de oaljebollen bakt by Wietze en Janke yn it Krobbehiem. Neffers de bakkers in skitterend plak. Oars altiid in grou pak klean oan, mar no it swit op e holle. As de Oaljebol-lucht net te lang hingjen bliuwt, meie wy it oare jier miskien wol wer komme. En de oaljebollen wienen wer lekker. Eltsenien dy t meiwurke hat oan dizze aksje en de keapers, tige tank. Ek wie der fertriet by de leden fan de Lofstem omt Andries en Roelofke harren (skoan)heit sa hommels misse moasten en ek it ferlies fan Wilbert van der Heide kaam hurd oan by de leden Doe it solistenkonkours op saterdei 25 jannewaris. Twa leden fan de Lofstem dienen hjir oan mei en hellen in earste priis. Harmen Thomas mei 84 punten op syn Euphonium en Reinder mei 86 punten op syn Wald-hoorn. Goed dien jonges! De jûns dienen wy mei oan it federaasjekonsert. Wy spilen dêr 4 nûmers en wol: Prelude on Finlandia, Lied aan het Licht, Hoe is de stilte mei Geartsje as soliste en Total Toto. In goed optreden neffers de sjuery en der stie yn it ferslach dat wy as feriening bliid wêze meie mei sa n soliste yn it korps.

10 Ferfolch nijs fan de Lofstem Maaike Kingma En no binne wy drok oan it repetearen foar it konkours op saterdei 8 maart yn de Lawei yn Drachten. Dêrfoar ha wy wat extra repetysjes en ek hâlde wy op snein 2 maart om oere in Try-out Konsert yn de Kamp. Der komme noch 4 korpsen út Tzum, Tsjerkwerd, Arum en Drylst. Dizze korpsen spylje dêr de stikken dy t sy op it konkours blaze sille en eltsenien is wolkom. De tagong is fergees. Wy spylje dêr de folgjende stikken: There is a land of pure delight, Roll of honeur Trimbeka. Ik soe sizze: net stinne mar hinne OPROEP OUD PAPIER! We zoeken met spoed iemand die vanaf februari het oud papier van de Pastorijlânnen wil ophalen en naar de containers bij de Kamp wil brengen. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kinderen van de beide basisscholen. De twee afgelopen schooljaren konden we mede hierdoor nieuwe pleintoestellen aanschaffen. Wie wil helpen? De data van 2014 zijn: 21 februari 04 april 16 mei 27 juni 22 augustus 26 september 07 november 12 december Graag contact opnemen met Egbert Schilstra van CBS de Wyngert: / Namen de kinderen van Sumar alvast onze hartelijke dank!

11 LOSSE FLODDER Tine Strijker Warme deken. Nu er half februari nog geen winter te bekennen is, zou je een enquête kunnen houden onder de Sumarders. Wat vindt u van deze werkelijk warme winter? Baalt u als een stekker omdat de baal strooizout u hopeloos in de weg staat? Of vindt u de aanschaf hiervan bij de huidige rentetarieven een prima investering? Hebt u zich verheugd op meer gesprekken met de buren tijdens het sneeuwruimen? Ja? Dan verdwijnt deze wens als sneeuw voor de zon. Nee? Jammer, een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend. Hebt u uw abonnement van de sportschool tijdelijk opgezegd, omdat u rondjes denkt te rijden op de ijsbaan? Ja? Maak van de nood een deugd en grabbel uw zwemkleding uit de kast. Ga direct trainen om die zwemband rond de taille voor de zomer weg te krijgen. Nee? Verkeerd gegokt. Hebt u ook de neiging om het gras te maaien? Ja? U lijkt wel gek. Nee? U hebt groot gelijk. Grasmaaien kan de hele zomer nog. Kunt u niet wachten tot de eindnota van uw energiemaatschappij op de deurmat valt? Ja? Dan zit u er blijkbaar warmpjes bij. Nee? Dan loopt u zeker in zomerkleding door uw huis. Alle gekheid op een stokje. Ik ga in deze warme winter maar eens wat spullen in huis opruimen. Zo tover ik tussen een stapel papieren, kranten en tijdschriften zowaar de dorpsvisie Sumar tevoorschijn. Foei, die heb ik nog niet gelezen. De folder ziet er prachtig uit. Dat mag gezegd worden. Kleurig en boordevol informatie. Als dorpen invloed willen hebben op hun toekomst dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. t Staat er echt. Voor twaalf jaar een dorpsvisie maken is geen gemakkelijke opgave. Zo rond die tijd zal de jeugd van tegenwoordig hun eigen kroost achter de vodden zitten en is de himmeldei allang verdwenen. Iedereen ruimt gewoon zijn eigen rotzooi op. Sumar is altijd in beweging. Het staat positief op de kaart en het is grenzeloos tolerant. Een doelgericht dorp, je kunt er niet omheen. In 2025 hoop ik als een oude beppe op een pimpelpaars (plof mar del) geverfd dorpsbankje te zitten en denken: Iets waar je geen invloed op hebt, daar moet je je niet druk over maken.

12 Nieuws van de Sportvereniging POIESZ-JEUGDSPONSORACTIE 2014 Het bestuur is er trots op, om jullie te kunnen mededelen dat we ook voor 2014 weer zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de POIESZ Jeugdsponsoractie 2014! De sponsoractie is gestart op maandag 3 Februari en loopt t/m 30 maart. De actie is wat veranderd, de sponsorpunten worden vanaf dit jaar gespaard d.m.v. een voordeelclubpas, deze pas kun je laten scannen bij de Poiesz. De clubpas is te gebruiken in elke Poiesz-supermarkt van uw keuze. De punten worden automatisch bijgeschreven bij het verenigingstotaal. Nog geen clubpas ontvangen? U kunt deze afhalen bij bloemenwinkel Frya Fresena Greate Buorren 10 te Sumar of bij de Poiesz Supermarkt aan de Oppedijk v. Veenweg te Burgum. ( Lytse Poi ) De Sportvereniging zal op zaterdag 15 maart het actieproduct van de week promoten in de Poieszsupermarkt aan de Oppedijk v. Veenweg Burgum. Welk product dit is zal door Poiesz worden bekend gemaakt in de betreffende week. Bij elke 10 euro aan boodschappen gaan er 5 sponsorpunten naar de vereniging. Wekelijks zijn er Jeugd Sponsor Actie Aanbiedingen waarmee extra sponsorpunten kunnen worden gespaard. Bij Sportvereniging Suameer wordt de gehele opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie besteed aan activiteiten en/of sport/spelmateriaal t.b.v. de jeugdleden. Gerrie Vonk, Greate Buorren 10 TEL: Heeft u vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met het bestuur via het adres

13 Commissie beheer Website Maandag 27 januari jl. is de Commissie Beheer Website bij elkaar geweest voor het reguliere overleg over de website. Tijdens deze bijeenkomst namen we afscheid van William Daan als lid van de commissie. William is zo n 15 jaar geleden begonnen om met enkele anderen de Sumarders wegwijs te maken op het internet. In De Kamp is een soort internetcafé gestart. Zo n 7 jaar geleden is de Commissie Beheer Website gevormd en is begonnen met het professionaliseren van William s input hierbij was voor ons onontbeerlijk. De Commissie bedankt hem dan ook van harte voor al het werk wat hij heeft verricht. We zullen zijn ideeën niet hoeven te missen en zijn er van overtuigd dat hij ons zal weten te vinden als hij weer een plannetje heeft ontwikkeld. Natuurlijk zijn we dan altijd bereid met hem mee te denken en via de website hem een platform te bieden. Tenslotte is de website van en voor Sumar. Mocht er iemand onder u denken: ik kan wel iets toevoegen aan de commissie, schroom dan niet om contact op te nemen met de webmaster We kunnen zeker iemand gebruiken met ideeën om de website te verbeteren, toegankelijker te maken enzovoort. Nogmaals, William bedankt voor al je inzet voor

14 Activiteitencommissie De Kamp Vanuit de activiteitencommissie, beheer en bestuur van dorpshuis de Kamp willen we ieder die geraakt is door het verlies van een dierbare (n) uit ons midden, medeleven betuigen en allen sterkte toewensen. Ondanks het verdriet is er ook altijd weer de lach en die sleept ons door deze zware tijden heen. We hebben elkaar nodig. Naast de kerk, de winkels en de horeca is het dorpshuis een verbindende factor binnen de gemeenschap. Hier vinden ontmoetingen plaats en is er ook daadwerkelijk ruimte voor een lach en een traan. Door de gesprekken, erbij stil te staan, blijven onze dierbaren bij ons, gedenken wij hen en blijven ze in ons hart en gedachten voortleven. O.a. door het verlies en het verdriet gaat de Oldtimer bromfietsshow niet door. Tevens gaan de drie geplande toneelavonden van Mei Nije Moed niet door. De activiteitencommissie van dorpshuis de Kamp heeft n.a.v. bovenstaande een ander toneelgezelschap benaderd en kan hierbij mededelen dat "de Emigrant" naar dorpshuis de Kamp komt. Noteer vast in uw agenda: Vrijdag 21 maart De voorverkoop is maandagavond 3 maart van uur tot uur en dinsdagavond 4 maart van uur tot uur in Dorpshuis de Kamp (op is op en vol is vol). De kaarten kosten 16,50 p.p. In de voorjaarsvakantie hebben we op woensdagmiddag 26 februari om uur Kinderbingo in dorpshuis de Kamp. Op 26 februari, de woensdagavond om uur wordt er een Workshop gegeven door Brigith van de Wal. Brigith gaat met de deelnemers werken aan een voederkist. Eigen materialen meenemen kan (bijvoorbeeld boomschors, blad, bloem of applicatie) Indien u over een lijmpistool beschikt mag u dit ook meenemen. U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze workshop bij Jitty (468284), Zwany (477252) of Janny (464675).

15 Vervolg activiteitencommissie De Kamp Bij minimaal 8 deelnemers gaat de workshop door. Maximaal 20 cursisten. Via flyer/folder zijn de gegevens van de kinderbingo en workshop verspreid. De activiteitencommissie heeft er 2 nieuwe commissieleden bij. In de volgende Koekoek komen we hierop terug. De activiteitencommissie van Dorpshuis de Kamp Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

16 Freark Smink en Theo Smedes - De Emigrant -Fryslân als een oude liefde De Friestalige theatervoorstelling De Emigrant, geschreven en geregisseerd door Romke Toering voor stichting Pier21, vertelt het verhaal van Sybolt de Haas (Freark Smink), een Friese emigrant die ruim vijftig jaar geleden in allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelijk gehad. Maar het is hem gelukt om een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen. De Haas is nooit weer terug geweest naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop, was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zijn gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zijn roots in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon (Theo Smedes) moet voor het eerst alleen het bedrijf draaiende houden. Twee avonturen tegelijk. De reis naar Friesland wordt voor de emigrant op alle vlakken confronterend. Tekst en regie: Romke Toering Spelers: Freark Smink en Theo Smedes De Emigrant is een productie van Pier21, opgericht door producent David Lelieveld en acteur Theo Smedes. Pier21 heeft de ambitie haar voorstellingen ook in het buitenland te spelen.

17 Wat valt er te beleven in ons Dorpshuis. In deze nieuwe rubriek willen wij u laten weten wat voor activiteiten en gebeurtenissen er plaatsvinden in ons dorpshuis De Kamp. In deze eerste rubriek willen wij u kennis laten maken met de open tafel. Dit open tafel wordt georganiseerd in samenwerking met Kearn/Werf 8. Dit was voorheen het dienstencentrum. De open tafel is bedoeld voor personen vanaf 50 jaar die graag in contact komen met andere dorpsgenoten onder het genot van een gezamenlijke maaltijd. Kortom voor alle 50 plussers die van gezelligheid houden. De open tafel vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand vanaf uur tot ongeveer uur. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd. Na afloop kan er deelgenomen aan de soos voor 50 plussers, maar hierover meer in de volgende rubriek.

18 Dankbetuiging Prinses Beatrix Oranjevereniging Op 9 juli 2013 kreeg het bestuur van de Oranjevereniging een bijzondere uitnodiging van burgemeester E.J. ter Keurs van de gemeente Tytsjerksteradiel. Ter gelegenheid van 33 jarig koningschap zou er een bijzonder feest georganiseerd worden in Ahoy te Rotterdam voor Prinses Beatrix op zaterdag 14 september. Van iedere Nederlandse gemeente mochten 4 inwoners bij het feest aanwezig zijn. De gemeente Tytsjerksteradiel koos 4 mensen uit van de 2 Oranjeverenigingen die de gemeente rijk is, namelijk Garyp én Sumar. Echter, op 12 augustus 2013 overleed Prins Friso en werd het feest uitgesteld naar zaterdag 1 februari Voor de Oranjevereniging Sumar was dit eigenlijk best een bijzondere datum: op 1 februari 1938 werd i.v.m. met de geboorte van Prinses Beatrix, een dag eerder, het eerste feest gevierd na de oprichting op 27 december 1937! En nu, precies 76 jaar later, mochten 2 bestuursleden van de vereniging aanwezig zijn bij het Dankfeest voor 33 jaar koningschap! Om uur werd een ieder verwacht in hotel Hajé in Heereveen voor een kopje koffie. Hier stonden 2 bussen namens de Provinsje Fryslân klaar. Om uur was het vertrek richting Rotterdam. Na een kleine stop onderweg kreeg een ieder een goed gevuld pakket met diverse versnaperingen. Rond uur kwamen we aan bij Ahoy in Rotterdam. Voor het gebouw stond al een lange rij met genodigden i.v.m. met de veiligheidscontrole. Eenmaal binnen ontvingen we enkele consumptiebonnen van het Comité Inhuldiging en konden we na een versnapering onze zitplaatsen zoeken in de immense zaal. In de zaal was het een drukte van belang, zeg maar gerust een bijennest! Medewerkers van de TV, gastheren en gastvrouwen, een ieder was druk bezig om alles in goede banen te leiden. Tot 5 minuten voor binnenkomst van de Prinses en haar familie was het een enorm geroezemoes in de zaal. En toen werd het stil uur, de live uitzending op TV begon en na een korte introductie van Chantal Janzen kwam de Prinses met haar familie en de Minister- President binnen. Na het welkomstapplaus begon de show en konden wij in de zaal en de kijkers thuis getuige zijn van 33 acts, voor elk jaar dat Beatrix onze Koningin was één act.

19 Vervolg Dankbetuiging Oranjevereniging De show zat vol met muziek, dans en korte toespraken, tot in de minuut geregisseerd! In ons programma boekje stond aangegeven dat om uur het einde van het programma zou zijn.exact uur was Prinses Beatrix met haar gevolg de zaal uit en konden ook wij de zaal verlaten. Na nog een drankje te hebben gedronken vertrokken wij weer richting Heerenveen. Rond uur waren wij weer thuis in Sumar. Wij, Jitske en Jouke, vonden het bijzonder om namens de Oranjevereniging Sumar aanwezig te mogen zijn bij deze gebeurtenis. Want zeg nou zelf, wanneer zit je in dezelfde zaal met de gehele koninklijke familie, vele ministers en kamerleden en diverse Bekende Nederlanders? Een dag om niet snel te vergeten! Op onze Facebookpagina en onze website staan enkele foto s/filmpjes die (stiekem) zijn gemaakt met de mobiele telefoon. Bekijk de foto s op: of

20 Uitwisseling Dobrinishte Onze oud-dorpsgenoot Fokko Kloostra heeft contacten in de Bulgaarse stad Dobrinishte. In samenwerking met de Stichting Stoep (www.stoep.eu) is het mogelijk om in Sumar een Bulgaarse week te organiseren. In deze week gaan drie kunstenaars samen met een drietal kunstenaars uit Sumar e.o. (en eventueel scholen) houten kunstwerken maken. Deze kunstwerken blijven daarna twee jaar in Sumar. Wellicht kan dit project samen vallen met Keunstich om e Mar en is het later ook te combineren met activiteiten m.b.t. Culturele Hoofdstad Leeuwarden in Dorpsbelang Sumar staat positief ten opzichte van dit project en vraagt langs deze weg Sumarders die zitting willen nemen in een werkgroep om e.e.a. te realiseren. Graag een mailtje naar

21 Lekker ite Thea Hummeling Boerenkool met worst Het is februari en dus een redelijk rustige tijd voor ons. Dit geeft mij de mogelijkheid om wat te neuzen in allerhande recepten. Zo kwam ik in de boekenkast nog een oud kookschrift van mijn moeder tegen uit Alles met de hand geschreven. Heel bijzonder en voor mij kostbaar, maar door het schuine schrift lastig te lezen. Ook kwam ik een boekje tegen uit 1943 van de stichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande en een Margriet kookboek met oude spelling. Een beetje doorgebladerd en ik kom gerechten tegen waarvan ik koude rillingen krijg. Zelf bloedworst maken of leverworst of hoofdkaas. Ik hou me wel bij de groente. Het wordt bij het lezen van de recepten echter wel duidelijk dat we tegenwoordig toch iets anders koken. In het Margriet kookboek van toen laten ze de boerenkool bijna twee uur koken. Tegenwoordig doen we het iets korter. Maar om het verschil te laten zien zal ik het oude recept geven. Nodig: 1kg boerenkool, 1 ½ kg aardappelen, 2 eetlepels aroma (? ), 4 ons rookworst, ± 10 gr. Zout, 40 gr boter of vet. Stroop de boerenkool van de middennerven, wasch ze, zet ze met weinig water op en laat ze ong. 1 uur zachtjes koken. Leg er nu de geschilde aardappelen op en voeg het zout erbij. Leg hierop de, in lauw water afgewasschen rookworst. Laat alles samen in ong. ¾ uur gaar worden. Voeg er zoo nodig nog wat kokend water bij. Neem nu de worst uit de pan en stamp de groente en aardappelen door elkaar. Gek, ik kom in het hele recept niet tegen wat ik met het boter/vet moet doen. En wat zouden ze bedoelen met aroma? En wanneer moet ik dat er dan in doen?ik heb besloten om het maar op de moderne manier te doen. Boerenkool en aardappelen in 1 pan opzetten, aan de kook brengen met weinig water en twintig minuten laten koken. Klontje boter erop en stampen maar. Worst in plakjes snijden en er door scheppen. 5 minuten laten staan en dan lekker ite. Thea

22 Veranderingen fietsroute bij brug Burgum Sinds 11 maart 2013 zijn de fietspaden aan de Van Harinxmaweg gestremd. Na het invoeren van de omleiding zijn er enkele onveilige situaties op de brug bij Burgum ontstaan. Om de veiligheid op de brug te garanderen heeft de politie Burgum o.a. meer controles uitgevoerd. In de volgende fase is het fietspad aan de oostzijde van de brug bij Burgum verbreed. Ook is er aan die kant een leuning op de brug aangebracht. Vanaf half januari maken de fietsers gebruik van het verbrede fietspad aan de oostzijde. Dit fietspad is dan tweerichtingsverkeer. Deze situatie zal blijven bestaan totdat de nieuwe brug Burgum in 2016 in gebruik zal worden genomen. Dorpsbelang Sumar heeft zowel bij de provincie als de gemeente verschillende keren aandacht gevraagd voor de in onze ogen gevaarlijke situatie. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er tijdelijk camerabewaking is gekomen en dat de politie vaker heeft gecontroleerd. Op de site kunt u steeds de laatste ontwikkelingen van de Centrale As volgen. Behoud Koekoek In onze dorpskrant van december 2013 stond een bericht van Sonac over de Koekoek, eens een bekend café en slagerswinkel. In 1979 is het pand gered door een aantal Sumarder vrijwilligers en vervolgens gebruikt als woning, kantoor en bedrijfsgebouw. Inmiddels is het gebouwtje in eigendom bij Sonac. Nu de Koekoek al een tijdje leeg staat slaat de verpaupering toe. De natuur wordt hierbij een handje geholpen door onbekenden. Regelmatig sneuvelt er een ruit of worden er planken uit de veranda gesloopt. Sonac geeft aan geen andere uitweg te zien dan een sloopvergunning aan te vragen! WIJ WILLEN HET ZOVER NIET LATEN KOMEN!!! Dorpsbelang Sumar ziet dit alles met lede ogen aan. Wie helpt Sonac met het vinden van een nieuwe bestemming???

23 WERKGROEP GESCHIEDENIS Dirk Strijker De allerlaatste (financiële) zaken betreffende het boek Van Sudermeer tot Sumar werden in januari en februari afgehandeld. Er is nu een definitieve PUNT achter dit project gezet. De werkgroep als zodanig zal ophouden te bestaan. Sommige leden van de werkgroep zijn ieder voor zich wel bezig met een nieuw project. Zo is Dirk Strijker begonnen met een onderzoek naar de tram in Sumar en vatte Ids Krol het idee op een onderzoek te starten naar gevelstenen in woningen, boerderijen en andere gebouwen in Sumar. Welke woningen hebben een gevel steen, wat staat er op en ter gelegenheid waarvan is de gevelsteen ingemetseld? Uiteraard wordt ook de geschiedenis van dit pand verder uitgediept. Geschiedenis blijft ons nu eenmaal boeien. Op de website ( ) worden frequent oude foto s toegevoegd aan het foto-archief. De manier van zoeken hierin behoeft wellicht nog enige uitleg. Het archief is op verschillende manieren te benaderen. Locatie: klik op het woordje selecteer en kies daarna een straatnaam en u krijgt meteen alle foto s van die straat. Zo werkt dat ook bij de andere zoekmogelijkheden: periode, aangeleverd door, fotograaf, datum, categorie en tags. Voorbeeld: U bent benieuwd of een klassenfoto uit 1947 in het bestand voorkomt. U kiest bij periode voor de periode Alle foto s uit die periode worden meteen voor u geselecteerd. Daarna kiest u bij categorie (op selecteer klikken) voor: klassenfoto. Dan worden uit de periode alle klassenfoto s, die aanwezig zijn, getoond. Dat zijn er op dit moment slechts twee. Foto s om ons archief verder uit te breiden zijn zeer welkom. Neem daarvoor contact op via Laten we er samen iets moois van maken!

24 Biljart Kampioenschap van Sumar 2014 In januari is het Biljart Kampioenschap van Sumar gespeeld. Op maandag 6 januari gingen de eerste spelers van start en de finale was op vrijdag 31 januari. Er waren oorspronkelijk 25 deelnemers. Helaas moest een van de deelnemers zich terugtrekken voor het begin. Dit was niet de minste, namelijk de kampioen van 2013 Simon Haveman. De 24 overgeblevenen waren verdeeld over 6 poules van 4. De uitslagen hiervan zijn: Eerste ronde poules (maandag 6 januari woensdag 15 januari) TM W P Mo% HS 1A 1 G.vd Leest ,8 4 2 W.Venema ,2 7 3 A.vd Werf ,1 5 4 H.Veerman ,6 5 1B 1 M.Brouwer ,3 9 2 S.Algra ,6 8 3 Ja.vd Veen ,5 7 4 P.Schievink ,6 6 1C 1 J.Nauta ,4 6 2 P.Buma ,6 5 3 H.Steegstra ,0 8 4 A.Koster ,5 4 1D 1 L.Bloemhof ,6 3 2 J.Spoelstra jr ,8 7 3 T.Algra , J.Algra ,1 7 1E 1 E.Waijer ,8 4 2 W.Haveman ,1 7 3 M.vd Veen ,6 6 4 B.Bouma ,1 5

25 Vervolg Biljartkampioenschap Sumar 1F 1 W.vd Leest ,5 9 2 Jo.vd Veen ,8 9 3 P.vd Meer ,2 5 4 H.Venema ,5 19 Van deze poules gingen niet alleen de nummers 1 en 2 door, maar ook de 4 beste nummers 3. De ranglijst van de nummers 3 was: Po Pl Pa Pu Mo% 1 1A 3 A.vd Werf , E 3 M.vd Veen , B 3 Ja.vd Veen , D 3 T.Algra , F 3 P.vd Meer , C 3 H.Steegstra ,043 Piet van der Meer en Herry Steegstra vielen af. De anderen gingen door. Twee poules staken erboven uit. In 1A en in 1E werden hoge moyenne percentages gespeeld. De laatste 16 werden over 4 poules verdeeld. Er gingen 2 per poule verder. De uitslagen: Tweede ronde poules (maandag 20 januari maandag 27 januari) TM W P Mo% HS 2K 1 Ja.vd Veen , Jo.vd Veen ,6 7 3 L.Bloemhof ,8 4 4 J.Nauta ,2 5 2L 1 G.vd Leest ,0 6 2 M.vd Veen ,2 4 3 W.Haveman ,0 2 4 M.Brouwer ,6 6 2M 1 P.Buma ,9 5 2 A.vd Werf ,6 5 3 J.Spoelstra jr , W.vd Leest ,4 10

26 Vervolg Biljartkampioenschap Sumar 2N 1 W.Venema ,8 5 2 T.Algra , E.Waijer ,5 5 4 S.Algra ,2 4 De laatste poule 2N viel hier op met hoge percentages. Ellen Waijer, die in de eerste ronde indruk had gemaakt, viel met een goed percentage uit in dat geweld. Verder viel het economische spel van Piet Buma op. Een laag moyenne, maar wel 6 punten! Teade Algra ging weer door met 2 punten, maar wel met een hoog percentage. De laatste 8 speelden in twee halve finale poules om de vier finaleplaatsen op woensdag 29 en donderdag 30 januari. De uitslagen van deze halve finale poules: TM W P Mo% HS HF1 1 G.vd Leest ,9 4 2 T.Algra , P.Buma ,3 5 4 Jo.vd Veen ,0 5 HF2 1 A.vd Werf ,0 6 2 W.Venema , M.vd Veen ,8 4 4 Ja.vd Veen ,6 8 Piet had nu een hoger percentage dan Teade, maar kon hem de punten niet afpakken. Jochum speelde spannende partijen, maar trok steeds net aan het kortste eind. Maaike had evenveel punten als Wietze, maar raakte eruit op moyenne. Jappie speelde goed, maar haalde te weinig punten.

27 Vervolg Biljartkampioenschap Sumar De finale was op vrijdag 31 januari in De Kamp. Het beloofde een spannende poule te worden. Gerrit maakte veel indruk in de voorronden, maar Wietze en Albert ook. Teade was twee keer op het randje verder gekomen, maar hij had de stijgende lijn te pakken en kon net zo goed eerste worden. Bijzonder was, dat drie van de vier finalisten in de eerste ronde ook in een poule zaten. Op de eerste speeldag nog wel. In de finale werd er met bonuspunten gespeeld voor partijen boven het gemiddelde. Anders dan in de voorronden. In de eerste omloop won Gerrit duidelijk van Wietze en Teade duidelijk van Albert. Het eerste verschil was gemaakt. In de tweede heat speelde Albert voor de laatste kans tegen Gerrit en had hem kunnen verslaan, maar de laatste punten kwamen maar niet. Gerrit was het eerste op een punt voor de finish, maar haperde toen ook. Albert kwam langszij in de 25 e beurt en stapte over de streep in de 26 e. De gelijkmakende beurt nog voor Gerrit. Een carambole was genoeg. Hij maakte hem. Een gelijkspel dus. Ook Wietze ging voor zijn laatste kans tegen Teade, maar het lukte niet. Teade nam een voorsprong halverwege en stond die niet meer af. Het was duidelijk: er was nog een partij om de derde plaats en een om het kampioenschap. Om de derde plaats speelden Albert en Wietze. Dat ging lang gelijk op. Albert moest nog 5 maken en Wietze nog 8. Toen was het over. Wietze maakte eerst 2 en drie beurten later 6 in een keer. Wietze was derde en Albert vierde geworden. De finale werd al met de nodige tactische en strategische oorlogsvoering gespeeld zonder biljarttafel en keu. Op de biljarttafel en met de keu in de hand bleek de een inmiddels te veel energie verbruikt te hebben: het werd een partij zonder spanning. Jammer voor het publiek en de verliezer, maar

28 niet voor de winnaar: Gerrit won afgetekend de kampioenswedstrijd en was de nieuwe kampioen. De eindstand van de finale poule: TM W+BP WP Mo% HS Fin 1 G.vd Leest 18 X ,9 5 2 T.Algra 71 0 X ,3 9 3 W.Venema X ,4 6 4 A.vd Werf X ,3 6 Gerrit is al met al een terechte kampioen. Hij kwam niet vaak in de problemen en altijd werd hij de problemen weer de baas. Er was bovendien een prijs voor de in verhouding beste serie. Dit was voor het eerst. Tot nu toe was er een prijs voor de absoluut beste serie. Willem Haveman won deze prijs met een serie van 7 die een percentage van 38,89 van 18 opleverde. Willem kan binnenkort het speciaal voor de gelegenheid nog te maken bord van Johannes Spoelstra (sr) tegemoet zien. Voor de volledigheid de bovenste 5 van de lijst. Willem bleef Sjoerd Algra net voor. Daarnaast zijn de absoluut hoogste series afgebeeld. De hoogste daarvan was 19 van Rikus Venema. P Speler TM HS HS% P Speler TM HS HS% 1 W.Haveman ,89 1 H.Venema ,39 2 S.Algra ,36 2 T.Algra ,94 3 W.Venema ,33 3 J.Spoelstra jr ,95 4 G.vd Leest ,33 4 W.Venema ,33 5 J.Spoelstra jr ,95 5 Ja.vd Veen ,91

29 Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Opgericht november 1945 P.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 maart UUR DE KAMP 1. Opening met mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 18 maart Financieel verslag Verslag kascommissie (Annie Batema en Jan van der Wal). Nynke Bosgra is reserve. Verkiezing extra reserve kascommissielid. 5. Jaarverslag Bestuursverkiezing. Aftredend: Alex Nijboer (herkiesbaar) en Peet Mulder (niet herkiesbaar) Kandidaat: Thon Steinhorst Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 11 maart 2014 (18.00 uur) opgeven via 7. Pauze. 8. De Centrale As, informatie over de gebiedsontwikkeling. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Verslag ledenvergadering van 2013 kan helaas niet worden geplaatst. U kunt dit opvragen bij de secretaris van dorpsbelang. Het jaarverslag vindt u in deze Koekoek. (redactie)

30 Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Opgericht november 1945 P.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR Jaarverslag 2013 Het bestuur van de vereniging heeft zich in dit jaar bezig gehouden met onderstaande zaken. Dorpsvisie De dorpsvisie is op 17 oktober aangeboden aan het Collega van B & W en aan de gemeenteraad. Het College zal binnen een aantal maanden een reactie geven op het stuk. Wij zien onze dorpsvisie als een richtlijn en uitgangspunt van onze activiteiten voor de komende jaren. Na de presentatie is er huis aan huis een gedrukt exemplaar verspreid. Bovendien staat de dorpsvisie digitaal op de website van Sumar. Centrale As Er zijn het afgelopen jaar verschillende vragen bij de projectleiding van de Centrale As neergelegd. Zo heeft het bestuur vragen gesteld over het gerucht dat er vervuilde grond in het zanddepot is opgebracht. Op deze vraag hebben we nooit een bevredigend antwoord gekregen. Toen op 9 maart op een dag 400 bomen aan de Van Harinxmaweg werden gekapt was voor ons de maat vol. We hebben de projectleiding (met steun van wethouder Rijpstra) gevraagd om een onderhoud. Op 13 mei zijn we uitgenodigd op het kantoor en hebben we uitvoerig gesproken over de communicatie. Dit gesprek heeft er toe geleid dat de Centrale As een Communicatieplan heeft opgesteld. Na het gesprek is de informatievoorziening en communicatie sterk verbeterd. Dorpsbelang Sumar wordt steeds tijdig en beter geïnformeerd over op handen zijnde werkzaamheden.

31 We maken ons nog steeds zorgen over het tijdelijke fietspad van Sumar naar Burgum. Fietsers zullen geruime tijd gebruik moeten maken van één fietspad (voor gebruikers in beide richtingen). De provincie heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, maar de situatie blijft in onze ogen gevaarlijk! Hiervan hebben we zowel de Centrale As, de gemeente als de Provincie op de hoogte gesteld. Er ligt een gebiedsinrichtingsplan, waarin ook Sumar is opgenomen. Het gaat om de herinrichting van het gebied rondom de kunstwerken en om een plus, het aanleggen van wandel- en fietspaden ten oosten van Sumar. Wij gaan in januari/februari met de Centrale As om tafel om ons hierover verder te laten informeren. Speeltuinen Voor de speeltuin van t Hoarnleger is het bestuur van Dorpsbelang nog steeds contactpersoon tot er nieuwe vrijwilligers beschikbaar zijn. Nieuw is dat voor alle speeltuinen elke kwartaal een zogenaamde ABOS-rapportage moet worden aangeleverd. Onveilige verkeerssituaties Steeds weer blijken gevaarlijke verkeerssituaties bij de inwoners van Sumar hoog op de agenda te staan. In het overleg met de buurtagent is hier over gesproken. Ook sturen we met enige regelmaat een mail naar de gemeente om aandacht voor bepaalde situaties te vragen. Deze correspondentie heeft er o.a. toe geleid dat weelderige begroeiing op bepaalde plekken zijn aangepakt. Zitbankje nieuw wandelpad Al een aantal jaren staat het plaatsen van een bankje bij de dobbe/pingo achter het bedrijf van Van der Veen op de agenda. Nadat eerst de exacte plek voor oponthoud zorgde was het later de overeenkomst die lang in een bureau op het gemeentehuis bleef liggen. Wij zijn er klaar voor en hopen spoedig het bankje te kunnen plaatsen.

32 SEPA Alle bedrijven uit heel Europa moeten voor 1 februari 2014 zijn overgestapt op het Europees Incassosysteem. Dit is een onderdeel van SEPA: één manier van betalen in heel Europa. Onderdeel hiervan is de invoering van het zogenaamde IBAN-nummer. Bankrekeningnummers worden dan 18 symbolen lang. We hebben een informatieavond over SEPA bezocht en ons incasso systeem is inmiddels SEPA proof. Overige zaken In verband met de kroning van prins Willem Alexander kregen we een Kroningsboom (koningslinde) aangeboden. Deze boom staat, voorzien van een metalen informatiepaaltje, op de hoek Achterwei Ds. Noordmansstraat. De 4 mei herdenking is traditiegetrouw georganiseerd in samenwerking met scholen en de muziekkorpsen en gehouden bij de molkbus. Op 15 april hebben we kennis gemaakt met Edwin de Vries, onze nieuwe buurtagent. Op 16 september was er een kennismakingsbezoek van Miranda Tamminga. Miranda is opbouwwerker bij Kearn en als zodanig gekoppeld aan Sumar. Er zijn de laatste tijd veel taken overgeheveld naar de gemeenschap en Kearn kan een rol spelen bij het organiseren en ondersteunen van deze taken. Ook is het mogelijk om Kearn in te schakelen bij individuele hulpverlening. Op 7 oktober is een afvaardiging van de CDA-fractie op bezoek geweest. Dinsdag 12 november was het jaarlijks overleg met de gemeente. Een aantal dorpsbewoners nam het initiatief tot de ontwikkeling van een zogenaamde Pluktuin op het voormalige volkstuincomplex. Helaas strandde dit initiatief. De werkgroep gaat nu proberen een Ontdek-Ervaar-Beleeftuin te realiseren.

33 De dorpsplattegrond bij de kruising Iestwei/Koekoekswei moet aan de andere kant van de weg staan. Het bord bij de Gariperhoeke moet t.z.t. verplaatst worden naar de 5-pootsrotonde. Tevens moeten de plattegronden vernieuwd worden. We besluiten te wachten tot werkzaamheden aan de Centrale As bij Sumar gereed zijn. Per 1 januari 2014 verdwijnt de bibliobus uit Sumar. De gemeente heeft zich, samen met de scholen en Dorpsbelangen gebogen over alternatieven. Voor Sumar, met een bibliotheek vlakbij in Burgum was geen alternatief voorhanden. De bibliotheek wil geld dat over is van de subsidie (is ongeveer 2500,- per dorp zonder bibliotheek) schenken aan de school/scholen, mits daar een goed plan onder ligt. De Himmeldagen zijn georganiseerd in maart (in samenwerking met de basisscholen) en in oktober. Het voormalig stort van de familie Holwerda is bijna geheel afgedicht. Het bestuur van Dorpsbelang is uitgenodigd om mee te denken over de inrichting en bestemming van dit stort. Een extern bureau zal de plannen verder uitwerken. We zijn aanwezig geweest bij: Informatieavond SEPA Diverse bijeenkomsten met de Centrale As Jaarvergadering Korenmolen De Hoop Sumar. Overleg Alternatieve bibliotheek voorzieningen (bibliobus) Diverse bijeenkomsten op het gemeentehuis. Verslag Werkgroep Geschiedenis Sumar. De werkgroep heeft in 2013 hard gewerkt om het boek Van Sudermeer tot Sumar uit te brengen. De teksten werden aangepast en gecorrigeerd. We zochten passende foto s. Daarna kon onze vormgeefster beginnen met de opmaak. Vervolgens moesten de conceptteksten opnieuw minutieus worden gecorrigeerd, alvorens alles naar de drukker kon. Ook hielden we ons bezig met de financiën. We schreven subsidiënten en sponsoren aan. We wilden graag zo precies mogelijk weten hoeveel boeken er besteld konden worden bij de drukker. Daarvoor vroegen we

34 belangstellenden alvast in te tekenen. Op 29 november volgde dan eindelijk te presentatie van het lijvige boek over ons dorp. Gezien de reacties een schot in de roos: een fraai, informatief boek voor een aantrekkelijke prijs. Het boek is inmiddels helemaal UITVERKOCHT. Toen we begin november de balans opmaakten, bleken er ongeveer 500 boeken bij voorintekening besteld te zijn. We gaven vervolgens opdracht om 550 boeken te laten drukken, voor het geval dat er toch nog mensen waren, die achteraf belangstelling hadden voor het boek. We kregen van de drukker iets meer boeken aangeleverd, namelijk 558 stuks. Toen al die 558 boeken aan de man waren gebracht, bleken er bij de drukker nòg een aantal boeken te liggen. Ook die hebben inmiddels hun weg gevonden naar de lezer. Ze zijn nu echt helemaal op. Onze taak zit er nu op. De werkgroep bedankt het bestuur van Dorpsbelang Sumar voor hun medewerking in dit project. Met name penningmeester in verband met de financiële zaken (binnen komende betalingen) aangaande het boek. In 2014 zal het project definitief worden afgesloten. Leden: Ids Krol, Jelle van der Veen, Ale Dijkstra, Hieke Haveman, Pytsje Venema en Dirk Strijker. Verslag Commissie Beheer Website (CBW) Vergaderdata: 21 januari; 25 maart; 27 mei; 23 september; 11 november. Tijden de vergaderingen werden de lopende zaken besproken. Na het verfraaien en updaten van de website in 2012, brak de tijd aan voor nieuwe initiatieven: -Medewerking verlenen aan het realiseren van de Pluktuin ; -Het realiseren van een fotobestand van oude foto s op de website; -Verder ontstond de wens om de site toegankelijker te maken. Er staat veel informatie op de site die maar moeilijk te vinden is. Op 6 juni bezochten Dirk en Remco, in verband met het opzetten van de database met oude foto s, Rienk de Vlieger in Eastermar, de ontwerper van de website. Na dit gesprek ontwierp Rienk de database. Gedurende de tweede helft van 2013 werd de database gevuld met ruim 400 oude foto s.

35 Dit proces wordt in 2014 voortgezet. William gaf eind 2013 aan in 2014 te willen stoppen met zijn bijdragen aan de website. Statistieken over 2013 (een greep uit de gegevens): unieke bezoekers, bijna pageviews; na de homepage was de agenda de meest bekeken pagina. Er zijn 63 volgers op Twitter en 121 personen via Facebook. Er werden 126 artikelen geplaatst op de site. Leden: Marie Thérèse de Groot, William Daan, Dirk Strijker, Remco Tolsma en Bart van Vliet Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Dan nodigen we u van harte uit om op donderdagochtend 13 maart vrijblijvend een kijkje te komen nemen op onze school. obs Master de Vriesskoalle Kn. Wytseswei 11 Sumar tel.:

36 WAT WAS HET WEER OOK WEER? Dirk Strijker Nadat de eerste 10 dagen van januari voorbij waren, begon de temperatuur heel geleidelijk te dalen. Op 12 januari kwam, in een heldere nacht, het kwik voor het eerst in 2014 even beneden het vriespunt: -0,2ºC. Daarna was het weer gebeurd met de vorst, maar de warmte keerde ook niet echt terug. Temperaturen boven de 10 graden, zoals deze begin januari nog voorkwamen, waren niet meer aan de orde. De neerslag, die er viel, was uitsluitend regen. Op de meeste dagen zaten er wel een paar mm s in de regenmeter. Vanaf 20 januari veranderde er iets op de weerkaarten. Koude lucht vanuit het noordoosten kwam dichterbij. De temperaturen kropen richting het vriespunt. Op de namiddag van vrijdag 24 januari kwam het kwik onder nul. Eerder die middag was er zelfs wat sneeuw gesignaleerd. In de provincie Groningen was het al echt winter geworden. De opmars van de koude lucht zette niet door. Sterker nog: de vorstgrens bleef min of meer boven onze omgeving liggen. s Nachts kwamen we in de vorst terecht, overdag in de dooi. De tegenstellingen in Fryslân waren groot. Op zondag 26 januari was de temperatuur bij Lauwersoog s morgens -4ºC, terwijl de thermometer in Stavoren +5ºC aangaf. Sumar zat net even onder het vriespunt. Er viel regen, maar die veranderde al snel in ijzel. Nabij Drachten (Wâldwei en A-7) gleden enkele auto s van de (gladde) weg. s Middags verdween de gladheid. s Avonds ging het echt sneeuwen. Er vormde zich een laagje van 3 cm sneeuw, die voor een groot deel s nachts al weer weg dooide. De dagen er na weer wat zachter weer. 30 en 31 januari waren tenslotte weer 2 koude dagen, waarbij op 30 januari het kwik nauwelijks boven het vriespunt kwam. Zou de winter dan.. Nee. In februari herstelde zich de situatie op de weerkaarten, zoals die was in december en januari. De temperatuur steeg en er stond vrijwel dagelijks veel wind uit een zuidelijke richting. De winter werd compleet uit Nederland verdreven en zelfs in Scandinavië verdween de winter. Een enkele weerman hield, tegen beter weten in, de spanning er nog een beetje in. Ik verwacht geen winter meer. De schaatsen kunnen weer in het vet (zo ze er al uit waren). Het water kan van de ijsbaan af. Laat de zomer nu maar snel komen!

37 Nieuws van de Oranjevereniging De ledenvergadering van de Oranjevereniging zal plaatsvinden op vrijdag 11 April om uur in Dorpshuis de Kamp. Noteer deze datum vast in uw agenda. De agenda van deze ledenvergadering volgt in de volgende koekoek. U kunt nog meer in uw agenda noteren namelijk Koningsdag. Dit jaar zal dit gevierd worden op zaterdag 26 april. De Oranjevereniging zal deze dag ook verscheidene activiteiten organiseren. Het programma van deze dag zal volgen in de volgende koekoek. Houdt hiervoor ook onze website in de gaten, Wat u tot slot ook nog in uw agenda kunt noteren is het feest wat gehouden zal worden op vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni. We zijn inmiddels druk bezig om een programma samen te stellen voor deze 2 dagen. Hierover volgt ook meer in de volgende koekoek en op onze website. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de Oranjevereniging? Houdt dan onze website in de gaten. Daarnaast zult u in de koekoek van maart meer kunnen lezen over de komende activiteiten. Wij houden u op de hoogte! Thuisbrengservice bibliotheek Burgum, 28 januari De bibliotheek is er voor iedereen. Ook voor leden die niet (langer) zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen, bijvoorbeeld door een beperking of een langdurige ziekte. Juist dan kan een boek aan huis zeer welkom zijn. Bibliotheek Burgum peilt of de behoefte aan een thuisbrengservice voor deze groep is toegenomen door het uitvallen van de Bibliobus in Tytsjerksteradiel. Mensen die door het uitvallen van de Bibliobus mogelijk gebruik willen maken van de thuisbrengservice kunnen mailen naar of bellen met Bibliotheek Burgum via De bibliotheek bekijkt hoe de betreffende leden het beste geholpen kunnen worden.

38 CLUB Sumar Maar natuurlijk komen wij dit jaar weer langs om bij u zakken bloemenmodder te brengen. Bent u nog niet door de voorraad van vorig jaar heen? Geen probleem, het wordt dit jaar een schitterend voorjaar waarin heel veel bloemen thuis horen! Dit jaar geven we de opbrengst van de actie weer aan de stichting Sviatoslav. Deze stichting is u wellicht allang bekend maar nog altijd hebben zij geld nodig voor waar zij voor staan. Hun doel is om een kind ergens heel ergens anders een toekomst te geven. Dat is toch geweldig! Veel (ernstig)zieke, gehandicapte en wees- kinderen in Rusland en Tadzjikistan hebben hulp nodig welke hun ouders vaak niet kunnen en soms ook niet willen geven. Wij willen hun daarbij helpen op de meest simpele maar zeer effectieve manier! Zoveel mogelijk geld overmaken naar hun rekening! Maar ja, dat kunnen wij niet alleen daarbij hebben wij uw hulp nodig en een beetje van moeder natuur. Op vrijdag 7 maart bezorgen wij de zakken bloemenmodder. Hopelijk ook bij u?! De briefjes zijn afgelopen week bij u opgehaald. Is dit niet het geval maar wilt u wel graag zakken kopen? Neem dan even contact op met: Lammert de Vries, De kosten zijn ook dit jaar weer 2,50. Wij willen graag een kleurrijk Sumar zien, helpt u een handje mee? Wilt u meer weten over de Stichting Sviatoslav? Kijk dan eens op hun website:

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Opgericht november 1945 P.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR Email: dorpsvereniging@sumar.nl Jaarverslag 2013 Het bestuur van de vereniging heeft zich in dit jaar

Nadere informatie

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Opgericht november 1945 P.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR Email: dorpsvereniging@sumar.nl Jaarverslag 2012 Het bestuur van de vereniging heeft zich in dit jaar

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-581864 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Tijdsplanning werkstuk groep 5

Tijdsplanning werkstuk groep 5 Naam: Groep 5 Tijdsplanning werkstuk groep 5 Wat wanneer Aan de juf het onderwerp van maandag 21 januari 2013 mijn werkstuk doorgeven inleveren opdracht 1 maandag 28 januari 2013 inleveren opdracht 2 donderdag

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

MAANDAG 30 mei. DINSDAG 31 mei. WOENSDAG 1 juni. DONDERDAG 2 juni

MAANDAG 30 mei. DINSDAG 31 mei. WOENSDAG 1 juni. DONDERDAG 2 juni WEEKKAART 30 mei 3 juni 2016 www.prinsesirene.nl teamvergadering MAANDAG 30 mei DINSDAG 31 mei Ouderavond WOENSDAG 1 juni DONDERDAG 2 juni VRIJDAG 3 juni Jaarstudiedag - Alle kinderen zijn vrij!!! Start

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 1 januari 016 Jordaansingel 0. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-71396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Luizencontrole Na de vakantie zijn de kinderen gecontroleerd op

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015 Agenda 4 t/m 15 mei Meivakantie Dinsdag 19 mei Spelletjesochtend groep 1 t/m 4, de kinderen zijn om 12:00 vrij Dinsdag 19 mei Sportdag groep 5 t/m 8, 9:15-14:15

Nadere informatie

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit

Op 21 maart is er een dansvoorstelling voor onze groep: Wiewawit Kijk ook eens naar onze website met heel mooie foto s: www.sbodebrigantijn.nl Jaargang 16 Februari 2016 Nieuw gebouw Zondag 28 februari heeft de Brigantijn een opendag in het nieuwe gebouw de Vlieger.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Hu? Hoge Hakken Witte Vloeren? Wat dat is, leggen we je zo uit. Allereerst: Whoo we re going to Ibiza! Waarom dit weekend?

Hu? Hoge Hakken Witte Vloeren? Wat dat is, leggen we je zo uit. Allereerst: Whoo we re going to Ibiza! Waarom dit weekend? Hu? Hoge Hakken Witte Vloeren? Wat dat is, leggen we je zo uit. Allereerst: Whoo we re going to Ibiza! Het komt al snel dichterbij, nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het zover. We gaan genieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie Nr. 2015-2016 Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie 2 maart: meegeven resultatenoverzicht methode onafhankelijke toetsen 3 maart: retour opgave 10 min. gesprekken

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

Sauwerd, februari 2015

Sauwerd, februari 2015 Sauwerd, februari 2015 Van de directeur Op je kop in de prullenbak! Drie weken lang heeft de container van de actie recycleplan op ons schoolplein gestaan. En wat werd er flink gesjouwd met oude elektrische

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 18 10-06-2014 In dit nummer: Website Facebook Informatieavond Personele

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda:

In deze nieuwsbrief: Agenda: In deze nieuwsbrief: Agenda: - Vrijdag 26 februari informatie leesproject klaar voor de start voor ouders van groep 3. - 2 en 3 maart rapportgesprekken - Scouting Livingstone - Open dag - Interne Begeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

2. Op een bruiloft. 3. Wanneer je de hond uitlaat

2. Op een bruiloft. 3. Wanneer je de hond uitlaat Zijn die leuke mannen er nou überhaupt nog wel? Dat is iets wat single vrouwen zich vaak afvragen. JA, die leuke mannen zijn er zeker nog wel. Waar dan? vraag jij je af. Wij hebben voor jou 15 plekken

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 november 2015

Nieuwsbrief 5 november 2015 Nieuwsbrief 5 november 2015 Belangrijke data: 5 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs, ouders groep 8 11 november: Studiedag SKOB, alle leerlingen zijn vrij. 13 november: Feestelijke uitreiking

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie