Geografische spreiding investeringen Incofin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geografische spreiding investeringen Incofin"

Transcriptie

1 jaarverslag 2008

2 Geografische spreiding investeringen Incofin Bosnië - Herzegovina Montenegro Georgië Armenië Kazachstan Kyrgyzstan Azerbeidzjan Tadzjikistan Jordanië Mexico India Guatemala El Salvador Nicaragua Ghana Nigeria Oeganda Cambodja Ecuador DR Congo Kenia Tanzania Peru Bolivia Argentinië Zuid-Afrika Meer informatie over microfinanciering

3 M V H h 2 u k d fi Fotograaf Herman Selleslags bracht, in opdracht van Incofin, klanten van de Keniaanse microfinancieringsinstelling KWFT in beeld. Een selectie hiervan is opgenomen in dit jaarverslag. I S P In d o d li Jane Mugambi K In g t k w a v B s Salome Kimae Jennifer Kariuki S e D d t v v In IM in b e o d k F In o

4 Incofin: belangrijkste evoluties in 2008 Significante groei van de portefeuille onder beheer Per einde 2008 bedroegen de activa onder beheer door Incofin 120 miljoen euro (169 miljoen Amerikaanse dollar). Dit is een groei met 56 miljoen euro (+ 86%) ten opzichte van De investeringen zijn verdeeld over de eigen balans van Incofin en over de 4 fondsen en faciliteiten in beheer. Kapitaal van Incofin overschrijdt 10 miljoen euro Balanstotaal 20 miljoen euro In de loop van 2008 is het kapitaal van Incofin toegenomen met 2,5 miljoen euro. Per 31 december 2008 telde Incofin 296 aandeelhouders, die gezamenlijk een kapitaal verstrekten van 10,5 miljoen euro. Grote nieuwe aandeelhouders zijn ACV Metaal (thans de grootste aandeelhouder van Incofin), Umicore, het Sociaal Fonds van de Bedienden van de Voedingsindustrie en de Duitse Bank im Bistum Essen. Het balanstotaal van Incofin steeg van 13 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Meer kapitaalsparticipaties Vanuit de MFI sector stijgt de vraag naar participaties. Het tekort aan eigen vermogen is een belemmering in hun ontwikkeling. Vandaar dat Incofin in de loop van 2008 zijn portefeuille van aandelenparticipaties verder uitbouwde. Via het Rural Impulse Fund werd een eerste kapitaalsparticipatie genomen in India. Verspreid over de diverse fondsen participeert Incofin nu in 8 microfinancieringsinstellingen. Splitsing tussen directe investeringsactiviteit en fondsenbeheer De Raad van Bestuur besliste principieel om een scheiding tot stand te brengen tussen de investeringsactiviteit en de activiteit inzake fondsenbeheer. In uitvoering van deze beslissing zal Incofin cvso in de loop van 2009 een afzonderlijke vennootschap oprichten: Incofin Investment Management (of kortweg Incofin IM ). Incofin cvso zal de bedrijfstak fondsenbeheer in Incofin IM inbrengen. Incofin IM zal instaan voor het beheer van de portefeuille van Incofin cvso (middels een nog af te sluiten managementovereenkomst) en zal ook de bestaande managementovereenkomsten met de fondsen in beheer overnemen (d.w.z. de overeenkomsten met Impulse Microfinance Fund, Rural Impulse Fund, VDK spaarbank en Volksvermogen). Incofin IM wordt een commanditaire vennootschap op aandelen. In ruil voor de inbreng van de bedrijfstak fondsenbeheer zal Incofin cvso 51% van de aandelen van Incofin IM verwerven. Incofin cvso wordt de stille vennoot van Incofin IM. Het overgehevelde personeel van Incofin cvso brengt zelf via een door het personeel gekapitaliseerd vehikel (Incoteam) 49% van het kapitaal van Incofin IM aan. Incoteam wordt de zaakvoerder van Incofin IM. De redenen voor de splitsing zijn drieërlei. Ten eerste wil Incofin naar de investeerders toe een duidelijke scheiding tot stand brengen tussen de eigen portefeuille en het fondsenbeheer. Ten tweede wil Incofin door de splitsing de risico s beperken die voorvloeien uit de management overeenkomsten met de fondsen in beheer. En ten slotte wil Incofin een duidelijk onderscheid tot stand brengen tussen de sociale dimensie. Succesvolle kapitaalsverhoging Impulse De kapitaalsronde werd in mei 2008 gestart en afgerond in september Het globale resultaat was een bij komende intekening op 22,5 miljoen euro: 4,5 miljoen euro kapitaal, 7 miljoen euro mezzanine notes en 11 miljoen euro senior notes. Hiermee verhoogt Impulse zijn totale activa tot 42,5 miljoen euro. Meting van sociale en ecologische performantie: Incofin ECHOS Incofin hecht veel belang aan de sociale dimensie van zijn investeringen. Volgens Incofin volstaat het niet in MFI s te investeren om aldus als sociale investeerder te kwalificeren. Daarvoor is meer nodig. Zo wil Incofin in de sociaal meest performante MFI s investeren. Dit kan enkel indien Incofin meet welke MFI s op sociaal vlak het beste presteren. Incofin heeft een meetinstrument ontwikkeld (Incofin ECHOS ) dat diverse dimensies van de sociale performantie van een MFI in kaart brengt. Nieuwe markten In 2008 investeerde Incofin voor het eerst in Armenië, Georgië, Guatemala, India, Jordanië, Kyrgystan, Mexico en Zuid Afrika. Met deze uitbreiding is Incofin aanwezig in 27 landen. Nieuwe website en nieuwsbrief Om de communicatie met stakeholders te optimaliseren heeft Incofin in 2008 een vernieuwde website gelanceerd. Ook het concept van de Nieuwsbrief werd opgefrist. Deze twee instrumenten faciliteren een open en transparante communicatie.

5 Incofin jaarverslag 2008

6 2

7 3 Inleidend woord 2008 zal de economische geschiedenis ingaan als één van de meest turbulente periodes van de laatste honderd jaar. Door de kredietcrisis zijn talrijke financiële instellingen in moeilijkheden geraakt. Hierdoor kwam een neerwaartse spiraal op gang en wereldwijd zagen beleggers en investeerders een aanzienlijk deel van hun patrimonium in rook opgaan. Onverantwoorde spelers uit de financiële sector hebben deze crisis uitgelokt door producten te construeren, waarvan het uiteindelijke kredietrisico nog nauwelijks identificeerbaar was. Jammer genoeg ondervinden ook de ontwikkelingslanden de repercussies van deze kredietcrisis. Ze worden immers geconfronteerd met kredietschaarste, dalende grondstoffenprijzen, depreciërende munten en verslechterende ruilvoeten. Het is betreurenswaardig dat arme landen mede de lasten moeten dragen van ontspoorde praktijken van de westerse kapitaalmarkten. Het voorbije jaar heeft bewezen dat kleinere financiële instellingen, die hun klanten persoonlijk kennen en zich toeleggen op de traditionele intermediatiefunctie tussen sparen en krediet, in grote mate buiten schot bleven. Microfinancieringsinstellingen (mfi s) zijn financiële instellingen die bij uitstek hun klanten kennen en eenvoudige, transparante producten aanbieden. Dit verklaart waarom de mfi s minder door de crisis werden aangetast. Daarenboven verlenen de mfi s kredieten aan ondernemers die weerbaar zijn, van aanpakken weten en gewoon zijn om zelfs in de moeilijkste omstandigheden verder te groeien. Incofin is fier om via investeringen in microfinanciering te kunnen bijdragen tot deze ontwikkeling van onderuit. De kerncijfers van Incofin illustreren dat de microfinancieringssector in 2008 zijn elan heeft behouden. Het balanstotaal nam van 13 miljoen euro toe tot 20 miljoen euro, een stijging met 53 %. De winst na belastingen steeg met 22 % tot euro. Hierdoor zal onze vennootschap het dividend dit jaar kunnen verhogen tot 1,5 % per aandeel. Op die manier bewijst Incofin dat een investering in microfinanciering een weliswaar bescheiden financieel rendement levert, maar anderzijds resistent is tegen de crisis. De activa in beheer door Incofin (d.i. de som van de verschillende door Incofin beheerde investeringsportefeuilles) verdubbelde quasi van 64 miljoen euro naar 120 miljoen euro. Hiermee positioneert Incofin zich ondertussen wereldwijd als een middelgrote speler. De groei deed zich op alle fronten voor : Rural Impulse Fund werd verder uitgebouwd, de portefeuille in opdracht van vdk spaarbank nam sterk toe, de geslaagde kapitaalsverhoging van Impulse Microfinance Investment Fund leverde nieuwe zuurstof op en ten slotte noteerde ook de portefeuille van Incofin zijn sterkste groeicijfer ooit. De Raad van Bestuur heeft een bijzonder druk jaar achter de rug. Tijdens een strategisch seminarie in april 2008 werd beslist om de nodige aanpassingen door te voeren, die het mogelijk moeten maken dat Incofin zijn succesvolle activiteit van fondsenbeheer verder uitbouwt. Met het oog daarop werd principieel beslist om de activiteit inzake fondsenbeheer van Incofin af te scheiden en in een afzonderlijke vennootschap in te brengen, van waaruit nieuwe fondsen zullen worden ontwikkeld. Deze beslissing was wenselijk vanuit het standpunt van behoorlijk bestuur. Deze diepgaande structuurwijziging zal in 2009 worden geconcretiseerd. Op deze manier zal Incofin zijn partnership met grote internationale investeerders verder kunnen uitbouwen, ten voordele van de verdere groei van de microfinancieringssector. Frans Verheeke voorzitter

8 4

9 inhoud 5 inleiding 3 Inleidend woord 1 de onderneming Het managementteam Info over de managementstructuur Raad van Bestuur Aandeelhouders Incofin 2 de activiteiten De essentie van microfinanciering De aanpak van Incofin Het fondsenbeheer Incofin Impulse Microfinance Investment Fund Rural Impulse Fund vdk mfi Loan Portfolio Volksvermogen Voorbeelden 3 de resultaten Kerncijfers mfi s Toelichting bij de rekeningen Waarderingsregels Risicobeheer Balans Incofin Resultatenrekeningen Incofin

10 6

11 7 1 de onderneming Jane Mugambi startte in 1997 met 5 kg zaaigoed een handeltje. Tien jaar later heeft ze, onder meer dankzij de microkredieten van KWFT, een goeddraaiende boerderij. Hierdoor creëert ze nu zelf ook werkgelegenheid en zorgt ze voor een goede schoolopleiding voor haar kinderen.

12 8 Het managementteam achteraan van links naar rechts David Dewez, investment manager Nicolas Blondeau, investment manager Patrick d Huart, investment manager Loïc De Cannière, managing director Geert Peetermans, chief investment officer midden van links naar rechts Peter Bereschka, investment manager Dominiek Deconinck, private equity manager Wim Van Looveren, financial analyst Kathy Laisnez, desk manager vooraan van links naar rechts Kris Van Look, private equity manager Achim Deviaene, financial officer Mieke Winne, administration and communication manager Rita Van den Abbeel, chief financial officer Susana Gonzalez, legal officer

13 9 Info over de managementstructuur Bestuurscomité Frans Verheeke (voorzitter) Loïc De Cannière Jos Daniëls Eric Delecluyse Yvan Dupon Paul Steppe Ann Van Impe Investeringscomité Frans Verheeke (voorzitter) Loïc De Cannière Johan De Schamphelaere Jozef Lambrechts Tony Janssen Walter Vandepitte Auditcomité Roland Van der Elst (voorzitter) Marc Timbremont Henri Vansweevelt Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frank Verhaegen & Maurice Vrolix Managementcomité Loïc De Cannière, managing director Geert Peetermans, chief investment officer Rita Van den Abbeel, chief financial officer figuur 1 De managementstructuur ALGEMENE VERGADERING 1 per jaar RAAD VAN BESTUUR 4 per jaar INVESTERINGSCOMITÉ 8 per jaar BESTUURSCOMITÉ 8 per jaar AUDITCOMITÉ 2 per jaar MANAGEMENTCOMITÉ 1 per week

14 10 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft in 2008 viermaal vergaderd. Door de snelle ontwikkelingen in de sector van de microfinanciering dient Incofin de vinger aan de pols te houden. Tijdens een tweedaagse vergadering (11 en 12 april 2008) heeft de Raad van Bestuur de strategie van Incofin geëvalueerd en bijgestuurd. Bij het uitstippelen van de strategie wordt voortdurend aandacht besteed aan het specifieke sociale oogmerk van Incofin. Het voorliggende verslag toont aan hoe dit oogmerk tijdens 2008 werd gerealiseerd. vooraan van links naar rechts Peter Van den Brock, Eric Delecluyse, Tony Janssen, Herman Van de Velde, Rein De Tremerie, Frans Verheeke, Martine Verluyten, Willy Bosmans, Henri Vansweevelt, Walter Vandepitte achter a an van links na ar rechts Jan Bevernaege, Loïc De Cannière, Johan De Schamphelaere, Benoît Braeckman, Paul Steppe, Yvan Dupon, Erik Bruyland, Frank Vereecken niet op de foto Jos Daniëls, Majin de Froidmont, Emmanuel Doutrepont, Jozef Lambrechts, Fanny Machiels, Marc Timbremont, Roland Van der Elst, Ann Van Impe, Lyn Verelst, Dirk Vyncke, André Sarens

15 11 tabel 1 Raad van Bestuur namens bedrijf/organisatie functie Voorzitter Frans Verheeke Onafhankelijke Voorzitter Volksvermogen, Voorzitter Hogeschool Gent Bestuurders Jan Bevernaege Volksvermogen Lid Raad van Bestuur Volksvermogen Benoît Braeckman Suez / Fonds Maria Janssens - Braeckman Voormalig hoofd patrimoniumbeheer Electrabel Erik Bruyland Roularta Media Group Senior journalist bij Trends Jos Daniëls VKW Synergia vzw Erevoorzitter Raad van Bestuur KBC verzekeringen Loïc De Cannière Incofin Gedelegeerd bestuurder Incofin Majin de Froidmont Johan De Schamphelaere VDK spaarbank Voorzitter Directiecomité VDK spaarbank Rein De Tremerie Volksvermogen Algemeen secretaris ACV-CSC Textura Eric Delecluyse ACV Voeding en Diensten Voormalig voorzitter ACV Voeding en Diensten Emmanuel Doutrepont Viafonds: Sociale Fondsen Voedingsnijverheid Ondervoorzitter Sociaal Fonds Voedingsnijverheid Yvan Dupon Yvan Dupon Consult BVBA Zaakvoerder Tony Janssen ACV Metaal Voormalig Voorzitter ACV Metaal en Europese Metaalbond Jozef Lambrechts Voorzitter Felixfonds vzw Ere-gedelegeerd bestuurder Kredietbank (nu KBC) Fanny Machiels Group Machiels Bestuurder-Directeur Group Machiels Paul Steppe KBC groep Voorzitter Directiecomité Centea Marc Timbremont Volksvermogen Algemeen directeur Huisvesting Het Volk Herman Van de Velde VKW Gedelegeerd bestuurder N.V. Van de Velde Peter Van den Brock Pax-Bank Directeur Pax-Bank - Vorstand Pax-Bank-Stiftung Roland Van der Elst Voormalig hoogleraar EHSAL, Voormalig bestuurder Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers Ann Van Impe VDK spaarbank Juridisch adviseur VDK spaarbank Walter Vandepitte MRBB & AVEVE Erevoorzitter Group AVEVE Henri Vansweevelt Bekaert Voormalig directeur Latijns-Amerika Bekaert groep Frank Vereecken VDK spaarbank Onderdirecteur Afdeling Effecten VDK spaarbank Lyn Verelst Solid Algemeen Manager Solid Martine Verluyten Umicore Chief Financial Officer Umicore Dirk Vyncke Vyncke Energietechniek n.v. Bestuursvoorzitter Vyncke Energietechniek Te benoemen bestuurders Willy Bosmans WB Management BVBA Zaakvoerder André Sarens Suez-Tractebel Directeur Belgische Netparticipaties Ere-bestuurders Frank Lambert Guido Lamote Directeur Kofi Annan Business Schools Foundation Bestuurder Trias

16 12 Aandeelhouders Incofin 100% totaal ,61% (14,37%) Incofin geeft aandelen uit ter waarde van euro per aandeel (nominale waarde van euro + uitgiftepremie van 5 %) en 1/20 aandelen van 130,20 euro (nominale waarde van 124 euro + uitgiftepremie van 5 %). De gewone Incofin aandelen zijn er voor grotere investeerders, terwijl de 1/20 aandelen veeleer bestemd zijn voor particuliere investeerders. Het aandeelhouderskapitaal van Incofin nam in 2008 toe met euro en bedraagt per einde december euro. Het aantal aandeelhouders steeg tot 296. De kapitaalsgroei voor Incofin blijft belangrijk om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar aandelenparticipaties vanuit de microfinancieringsinstellingen ,34% BANKEN & HOLDINGS 25,90% B E R O E P S O R G A N I S AT I E S 19,44% INDUSTRIE & BEDRIJVEN PARTICULIEREN VIA 1/ 20 AANDELEN 20 18,18% PA R T I C U L I E R E N 9,14% S T I C H T I N G E N 15,57% (85,63%) PARTICULIEREN VIA 1/1 AANDELEN grafiek 2 Actuele verdeling aandeelhouders volgens oorsprong grafiek 1 Evolutie kapitaal en aantal aandeelhouders Incofin , , , , , , , , , , , totaal kapitaal in 000 euro aantal aandeelhouders

17 13 tabel 2 De grootste aandeelhouders in functie van hun aandeel in het kapitaal per 2008/12/31 aandeelhouder achtergrond kapitaal percentage ACV Metaal Beroepsorganisaties ,41 % Volksvermogen Banken & Holdings ,35 % VDK spaarbank Banken & Holdings ,64 % ACV Voeding en Diensten Beroepsorganisaties ,70 % KBC Private Equity Banken & Holdings ,87 % Umicore Industrie & bedrijven ,60 % Yvan Dupon Consult BVBA Particulieren ,70 % Pax-Bank Banken & Holdings ,70 % VKW Synergia vzw Beroepsorganisaties ,50 % Suez - Tractebel Industrie & bedrijven ,35 % Sociaal Fonds Voedingsnijverheid Beroepsorganisaties ,35 % Van der Elst Roland Particulieren ,35 % de Froidmont Majin Particulieren ,35 % Sociaal Fonds Bedienden Voedingsnijverheid Beroepsorganisaties ,35 % Stiftungfonds Kirche und Caritas der Bank im Bistum Essen Banken & Holdings ,35 % WB Management Particulieren ,35 % Koinon Industrie & bedrijven ,26 % Stichting Gillès Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,05 % Stichting Maria Janssens Braeckman Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,92 % MRBB Beroepsorganisaties ,68 % AVEVE Industrie & bedrijven ,68 % Willemen Johan Particulieren ,41 % Vandersanden Constant Particulieren ,41 % Zusters van Maria Pittem Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,29 % Roularta Industrie & bedrijven ,18 % Bekaert Industrie & bedrijven ,18 % Solid Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,18 % KBC Banken & Holdings ,18 % de Kade Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,13 % Economat des Missions de la Compagnie de Jésus Stichtingen, cooperatieven & vzw s ,94 % Ethias Industrie & bedrijven ,92 % van Gansewinkel Groep Industrie & bedrijven ,71 % Vyncke Industrie & bedrijven ,58 % Vandeputte Gilbert Particulieren ,52 % Reynaers Martine Particulieren ,50 % Aandeelhouders < 0,5 % ,37 % totaal ,00 %

18 14 figuur 2 Logo s aandeelhouders

19 15

20 16

21 17 2 de activiteiten In 1997 kreeg Jennifer Kariuki van KWFT een krediet van Keniaanse Shilling, zo n 300 euro, op 12 maanden terug te betalen. Op dat moment kocht ze stoffen op de markt en verkocht deze elders door. Momenteel heeft Jennifer een eigen stoffenzaak met 5 werknemers.

22 18 De essentie van microfinanciering De aanpak van Incofin Ongeveer één miljard mensen moet het stellen met minder dan 1 usd per dag. Zonder mogelijkheid om een lening aan te gaan is puur overleven voor hen de enige optie. Zij beschikken niet over voldoende onderpand of een vast inkomen om klant te worden bij gewone commerciële banken. Zij beschikken wel over ideeën, energie, kracht en doorzettingsvermogen om hun leven in handen te nemen. En net deze mensen zijn het doelpubliek van microfinancieringsinstellingen. De ervaring toont aan dat, eenmaal zij via microfinanciering toegang krijgen tot kapitaal, ze wel degelijk in staat zijn om kleinschalige economische activiteiten te ontwikkelen waardoor hun inkomen verhoogt en waardoor ze hun lening kunnen terugbetalen. De globale terugbetalinggraad bij microfinancieringsklanten ligt immers boven 95 %. Microkredieten vormen slechts een onderdeel van het microfinancieringsaanbod. Veel microfinancieringsinstellingen bieden allerlei op maat gemaakte financiële producten aan die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de klanten : spaarsystemen, microverzekeringen, aangepaste leningen voor schoolgeld, bouw van een huis of de opstart van een zaakje. Dit leidt ertoe dat mensen via microfinanciering meer controle krijgen over hun eigen financiële situatie. De trots, de zelfvoldoening, de hoop die dit met zich meebrengt is een inspirerende stimulans. Wereldwijd bereikt microfinanciering vandaag 150 miljoen armen. Incofin werkt samen met 64 microfinancieringsinstellingen in 27 landen en is daarmee de belangrijkste Belgische investeerder in microfinanciering. Op wereldvlak is Incofin een middelgroot investeringsfonds. Een perfecte balans tussen klantgericht en winstgericht denken Incofin investeert in mfi s die bewezen hebben dat ze solvabel en duurzaam zijn. Bij elke onderhandeling komen de wensen en de vragen van de klant uitvoerig aan bod. De overeenkomsten (voor leningen of aandelenparticipaties) met de mfi s zijn maatwerk en worden op de specifieke behoeften van elke mfi afgestemd. Tegelijkertijd beantwoorden ze aan de rendementsvereisten van Incofin. Contractueel worden transparante en duidelijke voorwaarden overeengekomen die stipt moeten worden nageleefd. Een duidelijk zicht op de klanten Incofin wil zijn klanten kennen. Geen enkele investering wordt uitgevoerd zonder dat een investment manager van Incofin voorafgaandelijk ter plekke een grondige doorlichting (due diligence) van de mfi heeft uitgevoerd. Op die manier leren beide partijen elkaar beter kennen en worden er goed doordachte investeringsbeslissingen genomen. Eens het contract afgesloten is, wordt de evolutie van de klant goed opgevolgd, onder meer door periodieke financiële rapportering en door jaarlijkse bezoeken ter plekke. Een goede kennis van de markt en de marktniches Het is voor Incofin belangrijk te weten wat er leeft in de microfinancieringssector : welke zijn de lokale noden, welke zijn de globale tendensen en hoe kan Incofin zich innovatief opstellen? Incofin blijft op de hoogte van het reilen en zeilen door veelvuldige contacten met de microfinancieringsinstellingen, door deelname aan internationale conferenties en door overleg met andere, internationale fondsenbeheerders.

23 19 Een gevarieerd aanbod Incofin biedt zijn klanten een waaier van producten en fondsen aan : leningen, kapitaalsparticipaties, garanties en dit via verschillende fondsen, elk met een specifiek profiel. In een eerste fase worden voornamelijk leningen verleend aan microfinancieringsinstellingen. In een verdere fase van de relatie met Incofin (en vaak ook van de eigen ontwikkeling van de mfi) gaan vele instellingen op zoek naar bijkomend aandelenkapitaal. Een kapitaalsparticipatie vergt een grote betrokkenheid van Incofin bij de instellingen. In het geval van een participatie tekent Incofin mede de langetermijnstrategie van de instelling uit. Hoewel Incofin nooit meerderheidsaandeelhouder van een mfi wordt, impliceert de kapitaalsinbreng dat Incofin actief wordt in de Raad van Bestuur van de mfi. Om redenen van efficiëntie en kostenbeperking, duidt Incofin bovendien een lokale vertegenwoordiger aan die Incofin in de Raad van Bestuur vertegenwoordigt wanneer de eigen medewerker van Incofin niet aanwezig kan zijn. Een transparante communicatie Incofin biedt zijn aandeelhouders een duidelijke rapportering over de investeringen en de resultaten. De aandeelhouders ontvangen de nieuwsbrief en het jaarverslag en worden jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Grote aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

24 20 Een uitgesproken sociale focus: Meting van sociale performantie van mfi s via Incofin echos Incofin hecht veel belang aan de sociale dimensie van zijn investeringen. Volgens Incofin volstaat het niet in mfi s te investeren om aldus als sociale investeerder te kwalificeren. Daarvoor is meer nodig. Zo wil Incofin in de sociaal meest performante mfi s investeren. Dit kan enkel indien Incofin meet welke mfi s op sociaal vlak het beste presteren. Incofin heeft een meetinstrument ontwikkeld (Incofin echos ) dat diverse dimensies van de sociale performantie van een mfi scoort. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst, die de investment manager van Incofin invult tijdens zijn doorlichting van de mfi ter plaatse. De vragenlijst omvat 44 vragen en peilt naar de volgende 5 dimensies : Incofin echos werd ondertussen op meer dan 40 mfi s toegepast. Daaruit blijkt dat de populatie van gescreende mfi s een gemiddelde sociale score haalt van 74 %. mfi s met een score van minder dan 50 % komen niet voor financiering door Incofin in aanmerking. Het universum van de door Incofin gescreende mfi s werd intern statistisch geanalyseerd teneinde verbanden te kunnen ontwaren tussen de sociale performantie van een mfi en andere factoren. Incofin heeft hierover ook gepubliceerd in vaktijdschriften. Ten gevolge hiervan worden vertegenwoordigers van Incofin regelmatig op internationale conferenties uitgenodigd om hun bevindingen te komen toelichten. tabel 3 Dimensies ECHOS Dimensie Weging Belangrijkste aspecten Sociale missie en visie 10 % Mate van explicitering van de sociale missie, betrokkenheid van personeel in uitvoering van de sociale missie, hanteren van meetinstrumenten inzake sociale impact Bereik en toegankelijkheid 25 % Gemiddeld kredietbedrag (zowel absoluut als in vergelijking met BNP per capita), reikwijdte, toegankelijkheid van producten, afwezigheid van belemmeringen Kwaliteit van de dienstverlening 30 % Meting van klantentevredenheid, aangepastheid van productengamma, snelheid van dienstverlening, beleid inzake bescherming van de klanten en verantwoordelijke kredietverstrekking HRM-beleid 20 % Uitgewerkt HRM-beleid, antidiscriminatieregels, eerlijke verloning, opleidingsmogelijkheden, beleid inzake retentie van personeel Bijdrage tot samenleving en milieu 15 % Gebruik van uitsluitingcriteria inzake onaanvaardbare sociale of ecologische praktijken, interne milieumaatregelen, beleid inzake ondersteuning van de lokale gemeenschap Totaal 100 %

25 21

26 22 Het fondsenbeheer Incofin beheert naast zijn eigen portefeuille ook andere microfinancieringsfondsen, elk met een eigen profiel : - Impulse Microfinance Investment Fund - Rural Impulse Fund - vdk mfi Loan Portfolio - Volksvermogen Voor het beheer van deze fondsen ontvangt Incofin een marktconforme vergoeding. Per eind december 2008 bedroeg de totale portefeuille van Incofin en de fondsen in beheer euro.

27 23 figuur 3 Fondsenbeheer INCOFIN portefeuille beheer / participatie portefeuille beheer INCOFIN PORTEFEUILLE IMPULSE MICROFINANCE INVESTMENT FUND RURAL IMPULSE FUND VDK MFI LOAN PORTFOLIO VOLKSVERMOGEN leningen / participaties MICROFINANCIERINGSINSTELLINGEN microkredieten MICRO-ONDERNEMERS grafiek 3 Evolutie fondsen in beheer van Incofin (in euro) Volksvermogen Rural Impulse Fund VDK MFI Loan Portfolio Impulse Fund Incofin

28 24 Het fondsenbeheer Incofin GeïnVESTEERDE portefeuille per 2008/12 /31 EUR Type FOnDS Ontwikkelingsfonds FOCus VAn DE investeringen Leningen en kapitaalsparticipaties aan kleine en middelgrote MFI s GEOGRAFISCHE FOCus Ontwikkelingslanden De grafieken hiernaast illustreren voor de Incofin-portefeuille de geografische spreiding van de investeringen, de opsplitsing per investeringsinstrument en de verdeling van de investeringen per munt. JuRIDISCHE STRuCTuur Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk Land VAn REGISTRATIE België Type investeerders Privébedrijven, verenigingen en particulieren

29 25 grafiek 4 Incofin, geografische spreiding investeringen, per 2008/12/31 14 % B O L I V I A 13 % P e r u 9 % TA D z J I K I S TA n 8 % n I C A R A G u a 5 % LuxEMBuRG * 5 % BELGIë * 5 % n I G E R I A grafiek 5 Incofin, opsplitsing per investeringsinstrument, per 2008/12/31 4 % K e n I A 65 % L e n i n g 4 % C A M B O D J A 35 % K a p I TA A L S pa R T I C I pat I E 3 % J O R D A n i ë 3 % G E O R G I ë 3 % A R M E n i ë 3 % 3 % K a z A C H S TA n Ta n z a n I A grafiek 6 Incofin, verdeling van de investeringen per munt, per 2008/12/31 3 % dr ConGO 59 % AMERIKAAnSE DOLLAR 3 % A R G E n T I n i ë 15 % E u R O 3 % M o n T E n E G R O 9 % B O L I V I A n o 2 % VEREnIGDE STATEn * 5 % peruaanse NuEVO SOL 2 % E c u A D O R 3 % NigeriaanSE naira 2 % M e x I C O 3 % TanzanIAAnSE SHILLIng 1 % G H A n a 3 % ARGEnTIJnSE peso 1 % A z E R B E I D z J A n 2 % MexICAAnSE peso 1 % Z u I D -A F R I K A 1 % ZuID -AFRIKAAnSE Rand * De investeringen in België, Luxemburg en de Verenigde Staten omvatten de participaties in respectievelijk Impulse Microfinance Investment Fund, Rural Impulse Fund en MFX Fund.

30 26 Het fondsenbeheer Impulse Microfinance Investment Fund VOLuME FOnDS EUR GeïnVESTEERDE portefeuille per 2008/12 /31 EUR Type FOnDS Commercieel fonds FonDSBEHEERDER Incofin FOCus VAn DE investeringen Leningen aan en kapitaalsparticipaties in middelgrote MFI s GEOGRAFISCHE FOCus Ontwikkelingslanden JuRIDISCHE STRuCTuur Naamloze Vennootschap Land VAn REGISTRATIE België Type investeerders Financiële instellingen en particulieren BELAnGRIJKSTE investeerders KBC Private Equity, VDK spaarbank, Ethias, BIO, Incofin, Boerenbond, Volksvermogen, ACV Metaal, ACV Voeding en Diensten, Kringloopfonds, Pax-Bank, Bank im Bistum Essen, Bank für Kirche und Caritas, Pensioenfonds Vlaams Parlement, Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, VKW Synergia, Solid, Cera In 2008 organiseerde Impulse een kapitaalsverhoging. Dit leidde tot een inschrijving van 22,5 miljoen euro. Het globale resultaat was een bijkomende intekening op 22,5 miljoen euro: 4,5 miljoen euro kapitaal, 7 miljoen euro mezzanine notes en 11 miljoen euro senior notes. Hiermee komt het totale kapitaal van Impulse op 42,5 miljoen euro. Deze kapitaalsverhoging is opmerkelijk in een periode van turbulentie op de financiële markten. Net als in de vorige jaren, heeft Impulse ook in 2008 een mooi financieel resultaat gerealiseerd, in lijn met de projecties die bij de oprichting van het fonds werden gemaakt. De grafieken hiernaast illustreren voor de Impulse Microfinance Investment Fund portefeuille de geografische spreiding van de investeringen, de opsplitsing per investeringsinstrument en de verdeling van de investeringen per munt.

31 27 grafiek 7 Impulse, geografische spreiding van de investeringen, per 2008/12/31 22 % B O L I V I A 17 % A z E R B E I D z J A n 13 % BOSnië en HERzEGOVIna 12 % n I C A R A G u a 7 % p E R u 6 % TA D z J I K I S TA n 5 % El SALVADOR 3 % M o n T E n E G R O 3 % O E G A n D A 3 % N i g e r i a 3 % C A M B O D J A 3 % dr ConGO 3 % E c u A D O R grafiek 8 Impulse, opsplitsing per investeringsinstrument, per 2008/12/31 grafiek 9 Impulse, verdeling van de investeringen per munt, per 2008/12/31 87 % L e n i n g 68 % AMERIKAAnSE DOLLAR 9 % G A R A n T I E 24 % E u R O 4 % K a p I TA A L S pa R T I C I pat I E 4 % PeruAAnSE NuEVO SOL 2 % AzERBEIDzJAAnSE ManAT 2 % NigeriaanSE naira

32 28 Het fondsenbeheer Rural Impulse Fund VOLuME FOnDS USD GeïnVESTEERDE portefeuille per 2008/12 /31 USD Type FOnDS Quasi-commercieel fonds FonDSEn BEHEERDER Incofin FOCus VAn investering Lening aan en kapitaalsparticipaties aan rurale MFI s GEOGRAFISCHE FOCus Ontwikkelingslanden met een minimum van 25 % in ACP-landen (hoofdzakelijk Sub-Sahara Afrika) JuRIDISCHE STRuCTuur SICAV-FIS Land VAn REGISTRATIE Luxemburg Type investeerders Internationale ontwikkelingsbanken en financiële instellingen BELAnGRIJKSTE investeerders BIO, EIB, FMO, IFC, KBC Private Equity, Incofin Rural Impulse Fund is een innovatief fonds dat in rurale, commercieel leefbare MFI s investeert. In de loop van 2008 steeg het balanstotaal van Rural Impulse Fund van 9,73 miljoen USD tot 33,06 miljoen USD. Het fonds bereikte hierdoor, veel sneller dan verwacht, zijn vooropgezette omvang. Rural Impulse Fund investeert zowel in participaties als in leningen. Per einde 2008 had het fonds aandelen onderschreven in 2 MFI s: Asomi (India) en Confianza (Peru). Daarnaast verstrekte het fonds 19 leningen. Rural Impulse Fund ontving in 2008 het Lux-Flag label. Dit is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan microfinancieringsfondsen. Het label is een initiatief van de Europese Investeringsbank, van de Luxemburgse regering en van ALFI, de associatie van Luxemburgse vermogensbeheerders. Het label geeft aan investeerders de garantie dat fondsen met dit label verantwoord in microfinanciering investeren en zo bijdragen tot duurzame financiering. De grafieken hiernaast illustreren voor de Rural Impulse Fund portefeuille de geografische spreiding van de investeringen, de opsplitsing per investeringsinstrument en de verdeling van de investeringen per munt.

33 29 grafiek 10 Rural Impulse Fund, geografische spreiding van de investeringen, per 2008/12/31 15 % BOSnië en HERzEGOVIna 13 % K y R Gy z S TA n 9 % G E O R G I ë 8 % B O L I V I A 6 % 6 % G u AT E M A L A Ta n z a n I A grafiek 11 Rural Impulse Fund, verdeling van de investeringen per munt, per 2008/12/31 6 % P e r u 71 % AMERIKAAnSE DOLLAR 5 % n I C A R A G u a 15 % E u R O 5 % I n D I A 5 % InDIASE ROEpIE 5 % A R M E n i ë 3 % NigeriaanSE naira 5 % K e n I A 3 % PeruAAnSE NuEVO SOL 5 % TA D z J I K I S TA n 3 % THAISE BATH 3 % C A M B O D J A 3 % N i g e r i a 2 % A z E R B E I D z J A n 2 % 2 % E c u A D O R G H A n a grafiek 12 Rural Impulse Fund, opsplitsing per investeringsinstrument, per 2008/12/31 81 % L e n i n g 11 % Q u A S I - K A p I TA A L 8 % K a p I TA A L S pa R T I C I pat I E

34 30 Het fondsenbeheer VDK MFI Loan Portfolio VOLuME FACILITEIT EUR GeïnVESTEERDE portefeuille per 2008/12 /31 EUR ADVISEur Incofin FOCus VAn investering Lening aan grotere MFI s GEOGRAFISCHE FOCus Ontwikkelingslanden JuRIDISCHE STRuCTuur Faciliteit op balans van VDK spaarbank Land VAn REGISTRATIE België In 2008 besliste VDK spaarbank om zijn portefeuille van kredieten aan MFI s verder uit te bouwen (VDK MFI Loan Portfolio). Het beschikbare bedrag werd verhoogd van 50 miljoen euro naar 75 miljoen euro. Incofin treedt op als bemiddelaar voor deze faciliteit. De taak van Incofin bestaat erin om grotere, kwaliteitsvolle microfinancieringsinstellingen te selecteren die op zoek zijn naar schuldfinanciering. Incofin ontvangt voor deze bemiddelingsactiviteit een vergoeding. Per einde 2008 omvatte de VDK MFI Loan Portfolio 16 investeringen voor een totaal bedrag van 45 miljoen euro. De grafieken hiernaast illustreren voor de VDK MFI Loan Portfolio de geografische spreiding van de investeringen en de verdeling van de investeringen per munt.

35 31 grafiek 13 VDK MFI Loan Portfolio, Geografische spreiding van de investeringen, per 2008/12/31 16 % BOSnië en HERzEGOVIna 12 % A z E R B E I D z J A n 11 % p E R u 10 % B O L I V I A 9 % C A M B O D J A 9 % M o n T E n E G R O 9 % N i c a r a g u a 5 % E c u A D O R 5 % K a z A K H S TA n 4 % A R M E n i ë 4 % Ta n z a n I A 3 % El SALVADOR 3 % TA D z J I K I S TA n Grafiek 14 VDK MFI Loan Portfolio, verdeling van de investeringen per munt, per 2008/12/31 70 % AMERIKAAnSE DOLLAR 30 % E u R O

36 32 Het fondsenbeheer Volksvermogen De Gentse investeringsmaatschappij Volksvermogen beschikt over een eigen investeringsportefeuille in MFI s en KMO-fondsen in ontwikkelingslanden. Per einde 2008 bedroeg de portefeuille euro. Voor de identificatie, selectie, onderhandeling en opvolging van deze investeringsportefeuille doet Volksvermogen een beroep op Incofin. Incofin ontvangt hiervoor een managementvergoeding. grafiek 15 Volksvermogen, geografische spreiding van de investeringen, per 2008/12/31 59 % 32 % 9 % p E R u O E G A n D A E c u A D O R De grafieken hiernaast illustreren voor de Volksvermogen-portefeuille de geo grafische spreiding van de investeringen, de verdeling van de investeringen per munt en de opsplitsing per investeringsinstrument. grafiek 16 Volksvermogen, verdeling van de investeringen per munt, per 2008/12/31 37 % 32 % PeruAAnSE NuEVO SOL OEGAnDESE SHILLIng 31 % AMERIKAAnSE DOLLAR grafiek 17 Volksvermogen, opsplitsing per investeringsinstrument, per 2008/12/31 91 % k a p I TA A L S pa R T I C I pat I E 9 % l e n i n g

37 33

38 34 Met het ruime aanbod aan fondsen kan Incofin elke klant de gepaste financiering aanbieden. Hieronder een aantal concrete voorbeelden die dit duidelijk maken. Asomi Ineco Bank L and InVES TERInGSpRODuC T Munt InVES TEERDER India Kapitaalsparticipatie Amerikaanse dollar Rural Impulse Fund L and InVES TERInGSpRODuC T MunT InVES TEERDER Armenië Lening Amerikaanse dollar VDK MFI Loan Portfolio In december 2008 ondertekende Rural Impulse Fund een overeenkomst met Asomi, de grootste microfinancieringsinstelling in Assam (staat in Noord-Oost India). Rural Impulse Fund verwerft door de overeenkomst 34 % van het kapitaal van deze microfinancieringsinstelling. De kapitaalsinjectie is een eerste fase in het groeiproces van Asomi. De komende jaren zal bijkomend kapitaal worden aangetrokken, zowel van de lokale partner als van nieuwe investeerders. Voor Incofin betekent deze transactie een eerste investering in India. Asomi is één van de weinige microfinancieringsbanken in Assam. De microfinancieringsinstelling heeft een netwerk van 40 kantoren met 150 medewerkers en bereikt klanten. Asomi wordt geleid door Subhra Bharali, een 31-jarige dynamische ondernemer die de ngo oprichtte in Subhra Bharali is zeer enthousiast over de samenwerking met Incofin : Van bij het begin was er een uitstekende verstandhouding met de medewerkers van Incofin. Het viel me op dat zij een zeer goed inzicht hadden in de specificiteit van Asomi. Ze waren steeds bereid om mee te zoeken naar oplossingen. Afstand en culturele verschillen speelden geen enkele rol. Ik ben ervan overtuigd dat Incofin, met zijn internationaal netwerk en zijn uitstekende reputatie in de microfinancieringswereld, een grote toegevoegde waarde zal zijn voor Asomi. Ineco Bank werd in 1996 in Armenië opgericht, een vijftal jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Er was toen een zeer grote vraag naar kapitaal om privé-initiatieven op te starten. De oprichters wilden specifiek de private sector ondersteunen met ondernemingskredieten. Vandaag is Ineco Bank een gevestigde waarde in de Armeense sector van microfinanciering. Door het feit dat de instelling een zeer goede portefeuillekwaliteit kan voorleggen, hebben verschillende internationale partners geïnvesteerd. Via 7 kantoren bereikt Ineco zo n klanten. De gemiddelde lening bedraagt 650 euro. Ineco Bank richt zich voornamelijk tot een stedelijk cliënteel en is actief in diverse urbane centra. Een belangrijk deel van de klanten (75 %) is in de hoofdstad Yerevan gevestigd. De meesten van hen zijn actief in de kleinhandel. Ineco Bank werkt steeds met individuele leningen. De bank biedt een tiental verschillende producten aan. Dit ruime aanbod maakt de bank zeer klantgericht en is een grote troef om ook in de toekomst nog meer klanten aan te trekken. Ineco Bank is een sprekend voorbeeld van hoe microfinanciering in een zich snel ontwikkelende economie een katalysatorrol speelt.

39 35 AB Nigeria Microfinance Bank Semisol L and InVES TERInGSpRODuC T Munt InVES TEERDER Nigeria Kapitaalsparticipatie Nigeriaanse naira Impulse Microfinance Investment Fund L and InVES TERInGSpRODuC T Munt InVES TEERDER Mexico Lening Mexicaanse peso Incofin In juli 2008 trad Impulse Microfinance Investment Fund als aandeelhouder toe tot een net opgerichte microfinancieringsinstelling in Nigeria. De nieuwe microfinancieringsbank ab Nigeria Microfinance Bank werd opgericht onder impuls van het Duitse Access Microfinance Holding ag, een gespecialiseerde organisatie op het vlak van microfinanciering. Incofin en de door Incofin beheerde fondsen investeren normaal gesproken niet in nieuwe mfi s ( greenfields ), omdat de hieraan verbonden risico s vrij groot zijn. In het geval van Nigeria besliste Impulse toch om te investeren in een nieuwe Nigeriaanse mfi, omdat de promotor van het initiatief een zeer gereputeerde instelling is, die reeds herhaaldelijk bewezen heeft succesvol te zijn geweest in de oprichting van nieuwe mfi s (onder andere in Azerbeidzjan, Tanzania, Madagaskar, Mozambique). Daarnaast is de markt van microfinanciering in Nigeria, een land met 120 miljoen inwoners, ook bijzonder groot. ab Nigeria Microfinance Bank zal in de eerste jaren kunnen genieten van aanzienlijke financiële steun (technische assistentie) door de Duitse overheid (kfw), de Wereldbank (ifc), en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (adb). Deze drie partijen worden ook de drie medeaandeelhouders in de bank, naast Access Microfinance Holding ag en Impulse. ab Nigeria Microfinance Bank biedt enkel individuele kredieten aan en mikt op een gemiddeld krediet per ontlener van ongeveer 700 euro. Binnen de 5 jaar wil de bank de volgende doelstellingen bereiken : klanten en een kredietportefeuille van 13 miljard Naira (ongeveer 81 miljoen euro). De bank startte met een kantoor in Lagos, in het stadsdeel Ikeja dat bruist van micro-ondernemingsactiviteiten. Nadien zal de bank uitbreiden over de hele stad. Met een portefeuille van 1,5 mio Amerikaanse dollar en iets meer dan klanten is Semisol een kleine, maar zeer goed georganiseerde microfinancieringsinstelling in Mexico. Semisol werd in 2004 opgericht met als hoofdaandeelhouder Investisseur & Partenaire pour le Développement, een Franse sociale investeerder. Samen met het management werd geopteerd voor een geleidelijke, maar zeer doordachte en kwalitatieve groei. Semisol staat voor Semilla Solidaria (Zaad van Solidariteit). Met een gemiddeld krediet van 165 Amerikaanse dollar bereikt deze microfinancieringsinstelling de armste bevolkingslagen. De achterstallige betalingen bedragen minder dan 0,5 %, wat wijst op een goede kwaliteit van de kredietportefeuille. Semisol stelt 55 mensen tewerk en is met 6 kantoren aanwezig in de stedelijke gebieden aan de Oostkust van Mexico, vlakbij de grens met Guatemala. Dit is een zeer bergachtig gebied. De economische activiteit (voornamelijk kleinhandel in dagdagelijkse producten) concentreert zich in enkele steden. Er worden voornamelijk groepsleningen aangeboden. Sinds kort biedt Semisol ook individuele leningen aan. Met de lening, verstrekt door Incofin, zal Semisol zijn portefeuille uitbreiden. Omwille van het wisselkoersrisico vroeg Semisol deze lening aan in Mexicaanse Peso. Via een wisselkoersindekking kon Incofin aan deze vraag tegemoetkomen.

40 36

41 37 3 de resultaten KWFT verleende in 2005 aan een groepje vrouwen in Kibwezi een krediet van Keniaanse Shilling (500 euro). Salome Musi gebruikte de lening om naaimachines te kopen. Dit vormde de basis voor een bloeiende kledingwinkel met naaiatelier.

42 38 Kerncijfers MFI s Incofin investeert via de fondsen in beheer in 64 mfi s, verspreid over 27 landen. Samen bereiken deze mfi s klanten. Hiervan zijn 65,25 % vrouwen. De inschakeling van deze lokale intermediairen zorgt voor een zeer groot hef boomeffect voor de Incofin investeringen. De som van de krediet portefeuilles van de instellingen waarin Incofin investeert, bedraagt miljoen euro. De mfi s uit de portefeuille van Incofin zijn gezonde en performante financiële instellingen : ze beschikken over een kredietportefeuille van goede kwaliteit (met beperkte achterstallen), ze houden hun algemene kosten onder controle en ze zijn rendabel. De tabel hiernaast verschaft geaggregeerde gegevens voor de gehele portefeuille. grafiek 18 Aantal klanten, per 2008/12/ aantal klanten

43 39 tabel 4 Financiële indicatoren Statistieken portfolio Incofin en fondsen in beheer 2008/12/31 Financiële indicatoren Portfolio at risk 30 days (delinquent loans as % of loan portfolio) 2,84 % Operating expense ratio (operating costs as % of loan portfolio) 15,27 % Operational self-sufficiency 126,32 % Return on Equity (ROE) excluding donations 21,47 % Som van de portefeuilles van de MFI s Gemiddelde lening 982 Aantal MFI s 64 Kleine instellingen (Portfolio < 5 mio ) 9 Middelgrote instellingen (Portfolio 5-20 mio) 28 Grote instellingen (Portfolio > 20 mio) 27 Klein klantenbestand (met < klanten) 10 Middelgroot klantenbestand ( met tot klanten) 13 Groot klantenbestand (met > klanten) 41 Zeer lage gemiddelde leningen ( < 500) 23 Lage gemiddelde leningen ( ) 22 Middelmatige gemiddelde leningen ( ) 11 Hoge gemiddelde leningen ( > 2.000) 8 Aantal MFI-klanten Percentage vrouwen 65,25 %

44 40 Toelichting bij de rekeningen Toelichting bij de balans van Incofin voor het boekjaar 2008 Per einde 2008 bedroeg het balanstotaal van Incofin euro, dit is een stijging met 53 % ten opzichte van vorig jaar. Het eigen vermogen van Incofin bedroeg op het einde van het boekjaar euro en nam tegenover het vorige boekjaar met euro toe (+33 %). Deze toename is in hoofdzaak te danken aan de kapitaalsverhoging ten belope van euro (tot euro) en tevens aan de uitgiftepremie, de over te dragen winst en reserveringen van het boekjaar. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur van Incofin voor om ook in 2008 de aandeelhouders een vergoeding van het kapitaal te bieden a rato van 1,5 % op het ingelegde kapitaal. Dit is 50 basispunten hoger in vergelijking met vorig jaar. De vennoten die tijdens het boekjaar hun kapitaal hebben verhoogd zullen hiervoor pro rata worden vergoed volgens artikel 35 van de statuten. De schulden van Incofin namen in de loop van 2008 toe tot euro, hoofdzakelijk als gevolg van de opname van kredietlijnen bij vdk spaarbank en kbc en nieuwe leningen van acv Metaal en lbc. De opname van deze leningen kadert binnen de strategie van Incofin om het totale vermogen van de onderneming te verhogen door middel van het aantrekken van vreemd vermogen (evenwel beperkt tot een bedrag dat nooit hoger kan zijn dan het eigen vermogen van Incofin). Aan de actiefzijde van de balans bedroeg de bruto investeringsportefeuille voor waardeverminderingen op het jaareinde euro. Die portefeuille bestaat voor euro uit deelnemingen en voor euro uit leningen. Globaal groeide de investeringsportefeuille met 59 % in De bijkomende investeringen in deelnemingen betreffen verhogingen van de participaties in Peru, Bolivië, Argentinië, Tanzania, Rural Impulse Fund en mfx, een fonds dat Incofin toegang geeft tot wisselkoersindekkingen in vreemde munten om de mfi-klanten nog betere diensten te kunnen bieden. Het overige deel van de portefeuille omvat leningen, hoofdzakelijk aan mfi s. Ook de leningsportefeuille kende opnieuw een sterke groei. Belangrijke nieuwe leningen werden toegekend aan microkredietinstellingen in Peru, Ghana, Georgië, Armenië, Jordanië, Cambodja, Mexico, dr Congo en Nicaragua. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de netto investeringsportefeuille slechts euro bedraagt op het einde van het boekjaar omdat op vraag van de cbfa de algemene voorzieningen voor eventuele risico s in de portefeuille niet langer als een provisie op het passief worden geboekt maar wel als een waardevermindering op het actief. Voor de lening aan de Nigeriaanse mfi lapo werd een specifieke waardevermindering aangelegd van euro. Gezien de historisch sterke koersevolutie van de Nigeriaanse naira ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de goede vooruitzichten van deze koers, die sterk gerelateerd is aan de olieprijzen, werd bij wijze van uitzondering beslist deze lening in Nigeriaanse naira uit te geven, zonder indekking van het naira/ Amerikaanse dollar wisselrisico. Het muntrisico tussen de Amerikaanse dollar en de euro werd daarbij wel ingedekt. Aangezien de Nigeriaanse naira als gevolg van de financiële crisis op substantiële, en wellicht onomkeerbare wijze is gedeprecieerd ten aanzien van de Amerikaanse dollar, werd beslist een waardevermindering op deze lening te boeken. De waardevermindering is volledig aan de muntsituatie en niet aan de toestand van de mfi zelf te wijten. De waardevermindering werd geïmputeerd op de in 2008 aangelegde algemene provisie en beïnvloedt derhalve niet het resultaat over Er dient benadrukt te worden dat in alle andere gevallen de wissel risico s voor kredieten aan mfi s in de portefeuille van Incofin volledig werden ingedekt, zowel wat betreft hoofdsom als intreststromen. De liquiditeiten en beleggingen van Incofin bedroegen per einde boekjaar euro. Dit stemt overeen met 1,84 % van het balanstotaal van Incofin. De liquiditeiten werden tot een minimum beperkt, teneinde de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te herinvesteren in microkredietinstellingen.

45 41 Als buitenbalansverplichtingen van Incofin per einde 2008 vermelden wij de contracten met kbc Bank in de vorm van termijnverrichtingen (te verkopen deviezen/ forwards) ter indekking van de wisselkoersrisico s voor de uitstaande leningen aan mfi s. Hierbij werden zowel de intrest als kapitaalstromen in de vorm van Amerikaanse dollar, Zuid-Afrikaanse rand en Mexicaanse peso ingedekt voor een totaal notioneel volume van euro aan slotkoers. Toelichting bij de resultatenrekening van Incofin voor het boekjaar 2008 Incofin sluit het boekjaar af met een nettoresultaat van euro. Dit resultaat ligt 22 % hoger dan het resultaat van vorig jaar en houdt net zoals vorig jaar rekening met een algemene provisie van 1 % van de investeringsportefeuille. Deze werd aangelegd om mogelijke toekomstige wanbetalingen en valutaschommelingen op te vangen. Op vraag van de cbfa wordt deze nu aangelegd als waardevermindering. De in 2008 aangelegde provisie bedraagt euro. De Raad van Bestuur besliste in 2005 om jaarlijks 1 % van de portefeuille te provisioneren totdat een reserve van 5 % van de portefeuille wordt bereikt. Door de reeds vermelde buitenbalansverplichtingen in de vorm van termijnverrichtingen (te verkopen deviezen/ forwards) ter indekking van de wisselkoers risico s voor de uitstaande leningen aan mfi s worden in de resultatenrekening de negatieve wisselkoersverliezen volledig gecompenseerd door de positieve wisselkoersopbrengsten. De resterende kost betreft voornamelijk bankkosten en swapkosten. De winst van het boekjaar en de overgedragen winst van vorig boekjaar wordt als volgt toegewezen : Te bestemmen winstsaldo - Te bestemmen winst van het boekjaar - Overgedragen winst van het vorig boekjaar Toevoeging aan het eigen vermogen - Toevoeging aan de wettelijke reserve - Toevoeging aan onbeschikbare reserves Over te dragen resultaat Over te dragen winst Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro De totale inkomsten van Incofin (zowel bedrijfsopbrengsten als financiële opbrengsten) zijn in 2008 gestegen tot euro. De inkomsten van Incofin bestonden in 2008 voor 55 % uit financiële inkomsten, voor 43 % uit vergoedingen voor fund management en consultancy, en slechts voor 2 % uit andere opbrengsten (hoofdzakelijk giften & doorrekening kosten). De sponsoringcontracten liepen af in 2007 en dus beperken de inkomsten uit giften voor 2008 zich tot slechts 0,6 %. De totale uitgaven (bedrijfskosten en financiële kosten, met uitzondering van uitzonderlijke uitgaven) stegen tot euro, vooral als gevolg van de personeelsuitbreiding. De kosten van Incofin bestonden in 2008 voor 28 % uit personeelskosten, voor 29 % uit financiële kosten en voor 43 % uit andere kosten (onder meer huur, ict, reizen, consultancy, diverse diensten, ).

Incofin koos in november 2009 om de microfinancieringsinstelling ACME uit Haïti als centraal thema te nemen voor het jaarverslag en de

Incofin koos in november 2009 om de microfinancieringsinstelling ACME uit Haïti als centraal thema te nemen voor het jaarverslag en de verslag 2009 2009 Incofin koos in november 2009 om de microfinancieringsinstelling ACME uit Haïti als centraal thema te nemen voor het jaarverslag en de jaarvergadering. De aardbeving van 12 januari 2010

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Incofincvso. Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012. Incofincvso. Financieel Jaarverslag 2012 1 Incofincvso 2 1 Inhoudstafel Voorwoord 1. Kerncijfers 2 2. Deugdelijk bestuur 4 2.1. Algemene Vergadering 4 2.2. Raad van Bestuur 4 2.3. Bestuurscomité 5 2.4. Investeringscomité 5 2.5. Auditcomité 5

Nadere informatie

Incofin cvso Jaarverslag 2014

Incofin cvso Jaarverslag 2014 20 Incofin cvso Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 21 FINANCIEEL VERSLAG Deugdelijk bestuur Verslag van de Commissaris Verslag van de Raad van Bestuur Adviserende rol van Incofin Investment

Nadere informatie

7.8. Ontslag/einde mandaat 17

7.8. Ontslag/einde mandaat 17 2 Inhoudstafel 1. Kerncijfers 4 2. Deugdelijk bestuur 6 2.1. Algemene Vergadering 6 2.2. Raad van Bestuur 6 2.3. Bestuurscomité 7 2.4. Investeringscomité 7 2.5. Auditcomité 7 2.6. Commissaris 7 3. Jaarrekening

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Trends Finance Day Loïc De Cannière CEO Incofin IM 1 juni 2013 Agenda Incofin IM: wie zijn we en wat doen we? Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

CPP-INCOFIN cvso. Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen. Augustus 2011

CPP-INCOFIN cvso. Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen. Augustus 2011 CPP-INCOFIN cvso Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen Augustus 2011 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T: 03 829 25 36 F: 03 740 78 28 Ondernemingsnummer: 0448 125 845 E-mail: info.incofin@incofin.be

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen oktober 2012 oktober 2012 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T +32 3 829 25 36 F +32 3 740 78 28 info@incofin.com www.incofin.com BE 0448 125

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Leslie Totté CFO Incofin Investment Management Trends Finance Day - 24 mei 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. juli 2013

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. juli 2013 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen juli 2013 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 29 maart 2014 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit-be cvba so

Jaarverslag 2014 Oikocredit-be cvba so Jaarverslag 2014 Oikocredit-be cvba so Onderhavig verslag is opgesteld in toepassing van artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.). 2014 was voor Oikocredit België vooral een jaar

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen augustus 2015 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

ofiel tiepr anisag Or

ofiel tiepr anisag Or Organisatieprofiel De strategie Dutch Microfinance Dutch Microfinance is een Nederlandse microkredietorganisatie die vanuit de betrokkenheid van de funders leningen verstrekt aan lokale microkrediet instellingen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Raad van bestuur voorzitter: Wilfried H.R. Dierickx gedelegeerd bestuurder: Herman Hendrickx - voorzitter

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, ondanks

Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, ondanks Samenvatting Microfinanciering is het verlenen van financiële diensten aan arme mensen, veelal in ontwikkelingslanden. Microfinanciering omvat alle vormen van financiële dienstverlening die we in ontwikkelde

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013

Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel 586.069 B.T.W. BE 453.804.602 Bureau Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Incofin : investeren in Microfinanciering

Incofin : investeren in Microfinanciering Incofin : investeren in Microfinanciering VFB Dag van de Tips 6 oktober 2012 Loïc De Cannière Agenda Microfinanciering: wat is het? Microfinanciering: investeren met financiële en sociale return Sociale

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester

Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecaire kredietverlening neemt verder toe in tweede trimester Brussel, 9 september 2010 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin,

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie