Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

2 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie Borsele, Locatie Goes/Noord-Beveland Pag 6 De bevindingen van een stagiair op het asielzoekerscentrum te Goes Pag 8 Locatie Walcheren Pag 9 Locatie Terneuzen Pag 10 Taalcoachprojecten Walcheren en de Bevelanden Pag 11 Locatie Hulst Pag 12 Taalcoaches in Zeeuws-Vlaanderen Pag 13 Locatie Schouwen-Duiveland, Locatie Kapelle Pag 14 Locatie Reimerswaal Pag 15 VluchtelingenWerk Zeeland in cijfers in 2012 Pag 16 Overzicht locaties VluchtelingenWerk Zeeland 2 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Als bestuur en medewerkers van VluchtelingenWerk Zeeland (VWZ) hebben we weer heel wat achter de rug. En het was niet gemakkelijk. Toch zijn alle doelen van de beleidsperiode gehaald. We kunnen dankbaar zijn dat het ons is gelukt. Tevreden zijn over ieders inzet. Even omkijken en glimlachen. Uitblazen. En dan weer naar de toekomst kijken. Want zoals dat gaat, staat een nieuwe periode voor de deur. Met nieuwe eisen aan de uitvoering en beperkingen in mogelijkheden en betaling. Met opnieuw een beroep op onze onderlinge saamhorigheid, onze daadkracht en motivatie. Denkend aan de medemensen die op onze hulp zijn aangewezen beseffen we dat zij nog veel meer hebben moeten opbrengen om zelfs maar tot aan onze deur te kunnen komen. Laten we namens een Nederlandse samenleving die niet altijd lijkt te begrijpen hoe belangrijk ons werk is, opnieuw een warme hand uitsteken en onze hulp geven aan de vluchtelingen die om die hulp bij ons gekomen zijn. Wij en zij. Waar zij voor gevlucht zijn, zouden wij ook niet kunnen verdragen. Wij kunnen wat voor hen doen. In een veilige omgeving, in een georganiseerde samenleving. Laten wij dankbaar zijn voor onze taak. Zij moeten afwachten en verdragen. VWZ heeft laten zien dat ze haar verantwoordelijkheid kan nemen. We zullen dat ook in 2013 doen. Wij rekenen op u allen. De missie: VluchtelingenWerk Zeeland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Nederland heeft de plicht vluchtelingen te beschermen en een menswaardig bestaan te bieden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale mensenrechtenverdragen zijn leidraad voor VluchtelingenWerk. Colofon Uitgave/redactie: Stichting VluchtelingenWerk Zeeland, Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Eindredactie: Ronneke van den Wildenberg, RontoTaal Opmaak / DTP: Apner Ontwerpbureau, Namens de Stichting VWZ, Željana Miljuš, directeur Frans Hamelink, voorzitter Druk: Drukkerij LNO, Zierikzee Oplage: / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

4 Centrale Locaties De centrale locaties, werkzaam in het Asielzoekerscentrum (AZC), hebben als kerntaak de juridische begeleiding van de bewoners van het AZC. De centrale locatie in Zeeland is het AZC in Goes. Locatie AZC Goes AZC Goes blijft toch open! In september kwam het bericht van het COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers) dat AZC Goes per 1 april 2013 gesloten zou worden. De reden daarvan was dat het COA door de lage instroom van asielzoekers in Nederland en de snellere doorstroom een beddenoverschot had. Door de lage instroom was het AZC gedurende de zomermaanden slechts voor ongeveer tweederde gevuld. Doordat de instroom de laatste maanden echter weer is toegenomen, ontstond er weer een tekort aan opvangplaatsen. Het COA heeft om die reden vlak voor de Kerst besloten dat AZC Goes voorlopig toch open blijft. Goed nieuws dus voor alle betrokken medewerkers! Begeleiding asielprocedure en gezinshereniging De vrijwilligers van VW besteedden de meeste tijd aan het begeleiden van de bewoners bij hun asielprocedure. Daarbij gaven zij uitleg over de asielprocedure, onderhielden contacten met advocaten en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en zochten samen met de asielzoeker naar ondersteunende informatie om hun asielprocedure te versterken. Ongeveer de helft van de bewoners heeft op hun asielaanvraag een verblijfsvergunning gekregen. Als zij bij hun vlucht uit hun land van herkomst gezinsleden hebben moeten achterlaten, worden zij door de medewerkers geholpen bij het opstarten van een gezinsherenigingsprocedure, een ingewikkeld en moeizaam proces dat veel tijd, geduld en uiteindelijk ook veel geld kost. Project Thuis in Zeeland In 2012 werd in AZC Goes voor de duur van een jaar het project Thuis in Zeeland uitgevoerd. Omdat veel vluchtelingen na statusverlening het liefst in de Randstad gehuisvest willen worden, en aangeboden woningen in Zeeland regelmatig werden geweigerd, voldeden veel Zeeuwse gemeenten niet aan de huisvestingstaakstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Om die reden heeft de Provincie Zeeland begin 2012 aan het team in AZC Goes gevraagd om huisvestingsgesprekken te voeren met statushouders. Zij bespraken de woonwensen van de statushouders, gaven voorlichting over de voor- en nadelen van het wonen in Zeeland en probeerden vooroordelen over het wonen in Zeeland weg te nemen. Per 1 oktober is het huisvestingsbeleid van het COA ingrijpend veranderd. Vanaf die datum worden statushouders die in AZC Goes wonen, in principe gehuisvest binnen de provincie Zeeland. Het aantal huisvestingen binnen de provincie neemt daardoor flink toe, waardoor de taakstelling van de diverse gemeenten vrijwel overal gehaald lijkt te worden. Kindervakantieweken Ook dit jaar heeft VWZ weer meegedaan met de landelijke Kindervakantieweken van VW. Een medewerker van VW heeft aan geïnteresseerde kinderen en ouders voorlichting gegeven en deelnemers geworven. Uiteindelijk kon er slechts één kind aangemeld worden dat tijdens de zomervakantie heeft meegedaan aan een goed georganiseerde vakantieweek op Terschelling. Kerstkaarten voor bewoners Bij de decembermailing van VW Nederland aan haar donateurs werd hen de mogelijkheid geboden om via de lokale Vluchtelingen Werkgroep een kerstwens te sturen naar een vluchteling in een van de Nederlandse AZC s. In AZC Goes werden 65 wenskaarten ontvangen die vervolgens onder de bewoners zijn uitgedeeld. Met de campagne Leven in Veiligheid vraagt VluchtelingenWerk Nederland aandacht voor de indringende verhalen van vluchtelingen. Want vluchten doe je niet zomaar. Dat blijkt wel uit de waargebeurde verhalen die u leest op de website leveninveiligheid.nl. VluchtelingenWerk zet zich in voor vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 4 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

5 Decentrale locaties De decentrale locaties zijn de locaties in de gemeenten, die als kerntaak de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen en hulp bij inburgering en integratie hebben. De locaties zetten zich ook in om het draagvlak van vluchtelingen in de samenleving te bevorderen. Om dat te bereiken wordt er samengewerkt met andere lokale en regionale organisaties en treedt VWZ naar buiten met informatiebijeenkomsten en presentaties. VWZ kent acht decentrale locaties. Locatie Borsele Je hebt me mijn familie teruggegeven De overstap tijdens onze treinrit naar Amsterdam Schiphol is in Leiden. Trillend van de kou en de zenuwen staat hij naast me. Hij is slechts gekleed in een overhemd en een bodywarmer. Het flesje water wat ik hem heb gegeven, houdt hij stevig vast. Af en toe neemt hij een slokje. Het is 26 maart Voor hem een heel bijzondere dag. Vandaag wordt hij, na bijna twee jaar noodgedwongen gescheiden te zijn geweest van zijn vrouw, met haar en zijn zoontje herenigd. Zijn zoontje heeft hij nooit in levende lijve gezien. Hij kijkt me met vochtige ogen aan als hij zegt dat hij bang is. Bang, dat zijn vrouw en kind toch niet in het vliegtuig zitten. Ik troost hem door te zeggen dat het allemaal goed komt. Zijn vrouw wordt begeleid door iemand van het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie, red.) dus er kan haar niets gebeuren. Heel erg zeker ben ik daar natuurlijk ook niet van, maar dat laat ik niet merken. Als we bij de luchthaven uitstappen, lopen we naar boven, richting aankomsthal. Het vliegtuig zal over een uur pas landen maar op de monitor lees ik dat dit een half uur later wordt. Saskia van het COA zal ook aanwezig zijn maar haar trein komt pas om half twee aan. We hebben via de mail al een punt afgesproken waar we op elkaar zullen wachten. Ik stel daarom voor om eerst iets warms te drinken. In eerste instantie wil hij niet maar ik zeg hem dat we toch niets anders kunnen doen nu dan wachten. Hij geeft me gelijk en ik bestel voor elk een thee en een muffin. Het lijkt alsof hij iets rustiger is. Daarna lopen we nog wat rond en gaan we naar de plaats waar we Saskia zullen ontmoeten. Ze is er al omdat ze een trein eerder genomen heeft. We moeten naar aankomsthal drie, want daar moeten ze uit de deur komen. Ik voel bij mezelf ook wat lichte spanning nu. We blijven bij de ramen staan om te kijken of we hen kunnen ontdekken bij de bagageband. Saskia staat bij de deuren, terwijl hij en ik de ruimte achter de ramen afzoeken. Koortsachtig zie ik hem naar links en rechts kijken, dan weer achterom en dan naar mij. Volgens mij is hij inmiddels doodnerveus. Ik voel de spanning stijgen maar ik blijf kalm, al is het alleen maar voor hem. Saskia is inmiddels ook weer naar ons gekomen. We zeggen geen woord. We zien genoeg mensen bij de bagageband, maar niet zijn echtgenote en zoontje. Dan gaat Saskia s telefoon. Ze loopt weg en komt na een tijdje terug om ons te halen. De begeleidster van het IOM heeft haar gebeld, ze zijn inmiddels al door de schuifdeuren en staan in de aankomsthal. Het weerzien verloopt wat koeltjes, maar dat is misschien ook te begrijpen. Er is iemand bij van het IOM, van het COA en ik. Bovendien hebben ze een lange reis achter de rug en zijn ze doodmoe. Zijn vrouw lacht. Alleen hun zoontje kijkt wat onwennig naar die vreemde man die hem steeds streelt en aanraakt. En hij...? Zijn ogen glanzen als hij naar die twee mensen kijkt waar hij zolang op heeft gewacht. Dit is niet het hele verhaal van onze reis maar wel het indrukwekkendste. Ik krijg nog regelmatig complimentjes van hem en zijn vrouw om datgene wat ik voor hen heb gedaan. Gisteren nog kreeg ik een mail waarin hij me bedankt omdat ik hem zijn familie heb teruggegeven. Is dat niet mooi? Nelleke Tessen, vrijwilligster locatie Borsele en Kapelle Locatie Goes/Noord-Beveland Signalering vanuit de begeleiding van vluchtelingen VW heeft in de loop der jaren een gedegen netwerk opgebouwd ten dienste van de hulpverlening aan vluchtelingen. Integratie van deze zo specifieke doelgroep is meestal geen traject zonder hindernissen. Opvallend was dat er in 2012 veel inzet nodig was voor de begeleiding bij gezondheidszorg: verwijzingen naar huisarts, ziekenhuis, psycholoog. Voor het eerst waren er contacten met Bemoeizorg van GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De kortere verblijfstermijn in AZC s maakte de begeleiding bij de eerste kennismaking al moeilijker omdat er nagenoeg geen kennis is van de Nederlandse taal en nauwelijks kennis van huisvesting en alle regelgeving. 5 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

6 De bevindingen van een stagiair op het asielzoekerscentrum te Goes Ik ben een tweedejaars student Social Work op de Hogeschool Zeeland en ik doorloop mijn stage bij VluchtelingenWerk Zeeland op het AZC te Goes. Voordat ik begon had ik nog geen ervaring met de doelgroep vluchtelingen, het is echter wel een doelgroep die mij vanaf het begin van mijn studie heeft geboeid. Vooraf leek het mij vooral interessant om iets voor deze mensen te kunnen betekenen en om daarbij ook inzicht te krijgen in andere culturen. Ik kan nu - een halfjaar verder - dan ook zeggen dat deze verwachtingen meer dan uit zijn gekomen. Wat het werk op een AZC deels onderscheidt van een decentrale locatie is dat iedere zaak en cliënt weer van elkaar verschilt en daarbij ook de werkzaamheden verschillend zijn. Een cliënt kan op een intakegesprek komen en al een verblijfsvergunning hebben, in zulke situaties is het vooral zaak om te informeren over de vervolgstappen en om eventueel te starten met de aanvraag voor gezinshereniging. Maar het kan zijn dat er cliënten binnenkomen die in een beginfase van of middenin een (lastige) procedure zitten. Deze laatstgenoemden hebben veel persoonlijke aandacht nodig, met als doel om iedere keer een stapje dichter bij een positieve beschikking te komen. Heel dit proces geeft veel voldoening, veel cliënten uiten hun waardering voor onze inzet op het AZC en op die manier komt het ook van beide kanten, dit maakt het werk erg leuk om te doen. De omgang met de cliënten is ook erg fijn. Hier op het AZC sta ik bij veel asielzoekers bekend als Mister Jesper en ook op mijn bijbaan in de supermarkt gevestigd naast het AZC roepen ze me soms al van meters afstand om eens een praatje te maken. Dit soort kleine dingen bevestigen weer de voldoening uit mijn werk, op die manier weet ik dat ik mensen help en dat mijn hulp ook gewaardeerd wordt. Ook de culturele verschillen boeien mij. Zoals bijvoorbeeld Tibetaanse monniken die niet weten wat een hand schudden inhoudt, maar een neerbuiging geven met hun handen samengevouwen. Of op welk moment van de dag dan ook de geur van buitenlandse gerechten als je rondloopt op het AZC, soms al om 10 uur s ochtends! Kortom ik ben nu een halfjaar werkzaam als stagiair voor VluchtelingenWerk Zeeland, en ik ga vol goede moed en met veel zin het komende halfjaar tegemoet! Jesper Pijnen, stagiair AZC Goes 6 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

7 Belangrijk en nieuw waren twee intensieve begeleidingen bij scholingstrajecten die een combinatie zijn van werk in de zorg en zorgopleiding. Dit hielp echt vluchtelingen om aan het werk te blijven. Naast de initiatieven op projectbasis (Emplooi, taalcoaches, zomerschool) werden de vluchtelingen vooral op weg geholpen door de persoonlijke begeleiding van de vrijwilligers en stagiaires van VW, door bezoek aan huis of via het spreekuur. Het vrijwilligersbestand is op peil gebleven, al werd het moeilijker om geschikte mensen te vinden voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Daarom is ook de keuze gemaakt om meer stagiaires aan te trekken. Wat VW o.a doet: wegwijs maken in de omgeving, toeleiden naar vrijetijdsbesteding, wegwijs maken in de gezondheidszorg, kennis overbrengen van regelgeving, scholing regelen voor kinderen, motiveren, een luisterend oor bieden, mensen welkom heten die alles achtergelaten hebben omdat ze moesten vluchten. Na de instroom van grotendeels alleenstaande vluchtelingen vorig jaar werden er dit jaar enkele grote gezinnen gehuisvest die een intensieve begeleiding nodig hadden. Op 12 december 2012 hadden vluchtelingen, hun begeleiders en de coördinator een ontmoeting met wethouder J. de Pooter van de gemeente Goes. Het was een kennismaking met de praktijk van VW. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers ondanks de administratieve barrières waar tegenaan werd gelopen. Belangrijkste items in de begeleiding: Gezinshereniging, verlengingen verblijfsvergunning, schulden, vrije tijd, werk, scholing kinderen, gezondheidsproblematiek, studiefinanciering, budgettering, belastingen, huisvesting, documenten, OV-chipkaart. Gezinsherenigingen Goed nieuws was dat er weer wat vooruitgang in de realisatie van de gezinsherenigingen kwam. Zes vluchtelingen werden herenigd met hun gezin. Er liepen nog tien aanvragen. De problematiek van de gescheiden gezinnen is pijnlijk. Uitgenodigde vluchtelingen Na een evaluatie met de gemeente Goes over de opvang van uitgenodigde vluchtelingen in 2011 is de opvang van uitgenodigde vluchtelingen in 2012 soepeler verlopen. Op verzoek van VW Nederland heeft Regioplan een onderzoek gepubliceerd naar uitgenodigde vluchtelingen. Dit was grotendeels zeer herkenbaar voor onze ervaringen. De informatie die vluchtelingen ontvingen voor ze hier werden opgevangen strookte niet altijd met de realiteit en dit zorgde naast een minder gestroomlijnde eerste opvang voor spanningen. Emplooi De afdeling Emplooi van VW zette zich in voor de begeleiding van vluchtelingen naar werk vanaf 1 januari Twee vrijwilligers waren hiervoor actief. Zomerschool Voor het derde jaar op rij hebben is vorm gegeven aan de uitvoering van de Zomerschool voor leerlingen van het ROC tijdens hun zomervakantie. Het ging om twee alfabetiseringsgroepen en een inburgeringsgroep die gedurende vijf weken een les per week kregen. Met veel enthousiasme werd dit uitgevoerd tot grote tevredenheid van de deelnemers. Variant Goes VWZ was voorzitter van de stichting Variant Goes. Variant Goes voerde activiteiten uit conform het gemeentelijke beleid (Integratienota gemeente Goes) over het samenleven van allochtonen en autochtonen. Samenwerking werd gezocht met tal van organisaties om duurzame activiteiten en contacten vorm te geven. 7 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

8 Met de stichting Variant Goes heeft VWZ prachtige activiteiten kunnen organiseren: Kleurrijk Goes op de Grote Markt in Goes: muziek, dans en kramen. Op vrijdag 22 juni 2012 werd er op de Grote Markt in Goes een ontmoetingsplek gecreëerd waar de beleving van diverse culturen centraal stond. Goes Internationaal: in dit project gingen leerlingen van ROC nader kennismaken met andere nationaliteiten/culturen op verschillende locaties in Goes. Ook hierbij waren vluchtelingen betrokken bij de uitvoering. Multiculti kookclub: samen eten en elkaar ontmoetten in de Goese Polder. Somalische bijeenkomsten: Somaliërs oriënteerden zich op integratie en kwamen 2 keer per maand bijeen. Het is een initiatief dat ontstaan is vanuit de vluchtelingen met ondersteuning van VW en Variant Goes. Er werd o.a. in samenwerking met Home-Start gesproken over opvoeding. Poëziewedstrijd voor scholieren voortgezet onderwijs met o.a. als thema vrijheid. theater new Dutch Connections met As i left my father s house: theater met vluchtelingenacteurs, uitgevoerd voor leerlingen ROC Interreligieuze ontmoeting; panel over de rol van religie in ontmoeting. Locatiekantoor Op 19 december is de locatie Goes/Noord-Beveland verhuisd naar een nieuw kantoor. De locatie is vijf jaar gehuisvest geweest in het kantoor van het Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio. De aldaar werkzame hulpverleners en staf lieten blijken het vertrek van VW spijtig te vinden. De nieuwe huisvesting is tot stand gekomen in samenwerking met de woningbouwvereniging RWS te Goes, die in het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemerschap wederom een bijdrage leverde door voor een financieel aantrekkelijke prijs geschikte huisvesting beschikbaar te stellen. Het nieuwe adres van het locatiekantoor vindt u op de achterpagina van het verslag. Op 3 november werd de jaarlijkse vrijwilligersdag in Goes georganiseerd. Op deze dag werd de motivatie van de vrijwilligers om dit werk te doen inzichtelijk gemaakt. Hieronder enkele reacties op de vraag: waarin vind je op dit moment de inspiratie om dit werk te doen? Ik vind het werk als taalcoach prachtig, op voorwaarde dat de vluchteling ook gemotiveerd is. Zo lang dit het geval is, ga ik door. Omdat, nog steeds, iedere dag wel weer iets brengt. Een ontmoeting, een ervaring of inzicht! En het besef, dat ik geluk heb gehad hier geboren te zijn. Ik wil graag buitenlanders helpen een goede toekomst tegemoet te gaan. Met een goede begeleiding kunnen ze veel doelen bereiken en ook iets betekenen voor de Nederlandse samenleving. Maatschappelijke relevantie inzetten voor groepen die een kwetsbare positie in onze samenleving hebben. Meemaken, dat mensen stap voor stap hun leven opbouwen en weer grip krijgen op hun bestaan. Trots op ons team!! Inspiratie nog steeds: de belabberde situatie van de vluchtelingen, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Wat betreft Nederland: het is een schandalige situatie dat dit in 2012 nog steeds schrijnende situaties geeft. De immigranten geven Nederland kleur!! Vanuit de WW vrijwilliger geworden om bezig te zijn. Het mes snijdt aan 2 kanten: zij helpen mij relativeren, ik help hen integreren. Leuke relaties, leuke sfeer. Locatie Walcheren Voor Vluchtelingenwerkers zit het verankerd in het DNA: de noodzaak om op te komen voor een groep kwetsbare en gekwetste mensen op weg naar een nieuw bestaan. Het staat voor ons als een paal boven water, we moeten als samenleving de helpende hand bieden aan diegenen die het hard nodig hebben. In 2012 kwam deze vanzelfsprekendheid behoorlijk aan het wankelen door voorgenomen bezuinigingen. De inspanningen om aan de beleidsmakers en de politiek zichtbaar te maken wat het werk van VW inhoudt en hoe betekenisvol dit is voor vluchtelingen, zijn gelukkig beloond. We kunnen doorgaan met het mooie en waardevolle werk en dat is wat telt. Praten over verhalen van individuele vluchtelingen geeft altijd een spanningsveld. VW wil privacy van deze mensen niet schenden. Daarom zijn de onderstaande - werkelijk gebeurde - verhalen dan ook geanonimiseerd. Het is de beste manier om te duiden hoe belangrijk het werk van VW is. De alleenstaande moeder, ze woont al twee jaar op Walcheren en is druk bezig om in te burgeren. Haar vergunning wordt niet verlengd en de paniek is groot. De procedure tegen dit besluit voert ze samen met haar advocaat. De vrijwilliger van VWZ is haar steun en toeverlaat in deze onzekere periode. Vooral ook is er aandacht voor het kindje, dat haar vrolijke positieve moeder ineens heel anders meemaakt dan ze gewend was. 8 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

9 De vrouw, die zo zwaar getraumatiseerd is dat zij zichzelf iets aandoet en die, nog herstellende van haar verwondingen, een woning op Walcheren betrekt. De gezinshereniging die keer op keer wordt afgewezen, waardoor het wel heel moeilijk wordt de aandacht te richten op het inburgeren. Wat moet je doen als je hoofd vol zorgen zit om je gezin dat ergens in een ver buurland in grote problemen en soms ook gevaar verkeert? De vele cliënten die door een vergissing van de belastingdienst geen huur- en zorgtoeslag krijgen en daarmee steeds verder in financiële nood komen. De nieuwe mensen die zich op Walcheren vestigen en geconfronteerd worden met de bureaucratische samenleving terwijl ze de taal nog niet kennen. Maar ook niet te vergeten de mooie kant van ons werk; de gezinshereniging van een vrouw met haar kinderen, die eindelijk wel voor elkaar is. Hoe vaak is zij niet op het kantoor van VW geweest om met de vrijwilligster die de gezinsherenigingen begeleidt te praten en te bellen en te informeren? Nu kunnen moeder en haar kinderen elkaar, na een lange periode van wachten en spanning, weer in de armen sluiten. Hoe mooi is dat om mee te maken. De jonge knul die zo n moeizame start had omdat hij te kampen had met een oorlogstrauma en het verlies van zijn familie. Hij heeft zijn inburgeringsexamen behaald, mede dank zij de hulp van zijn taalmaatje, en hij is er klaar voor om aan de slag te gaan. Voor VW in het algemeen en de locatie Walcheren in het bijzonder een greep uit de dagelijkse praktijk. Het zijn voorbeelden van de diversiteit van de casuïstiek. Steeds opnieuw komt VW in aanraking met situaties die complex zijn, creativiteit en doorzettingsvermogen vergen om ze te doorgronden maar VW doet het met vanzelfsprekendheid en overtuiging: het zit nu eenmaal in het DNA. Locatie Terneuzen Uitgenodigde vluchtelingen In 2012 kreeg VWZ op de locatie Terneuzen voor het eerst te maken met uitgenodigde vluchtelingen nieuwe stijl. Er zijn sinds kort namelijk enkele regelingen veranderd. De vluchtelingen worden bij aankomst in Nederland niet meer eerst opgevangen in een AZC, maar worden zodra ze op Schiphol medisch gescreend zijn, direct naar hun nieuwe woonplaats gebracht. In februari 2012 kwam er een bus met uitgenodigde vluchtelingen van Schiphol naar Terneuzen. Deze mensen kwamen wonen in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten: Sluis, Hulst en Terneuzen. Op het gemeentehuis werden ze verwelkomd door medewerkers van de gemeenten en vrijwilligers van VWZ. Na koffie/thee met een Zeeuwse bolus werd het gezelschap opgesplitst en verdeeld over de auto s van degenen die hen naar hun nieuwe woning zouden brengen. De inrichting van de woning wordt door medewerkers van de Gemeente Terneuzen gedaan. De inrichting van de woning is basic. Dit betekent dat het noodzakelijke meubilair, zoals tafels, stoelen, bedden en stoffering aanwezig is, alsmede enig serviesgoed, bestek en ander keukengerei. Dan begint de intensieve begeleiding door - liefst - twee vrijwilligers. Dit is nodig omdat deze vluchtelingen niet eerst in een AZC zijn voorbereid om zelfstandig in Nederland te wonen. Als men al wat Engels spreekt vergemakkelijkt dit de begeleiding uiteraard. De eerste tijd bestaat de begeleiding vooral uit ondersteuning bieden bij tekenen huurcontract, inschrijven bij de gemeente, aanvragen uitkering, openen bankrekening, inschrijven bij zorgverzekeraar, uitleg over apparaten in de woning, wegwijs maken in de buurt (supermarkt) enz. Daarna aanmelden op school, peuterspeelzaal, regelen van een taalcoach. Als dit allemaal achter de rug is na een paar maanden - vinden de mensen zelf al een beetje hun eigen weg. Onze kennismaking met de eerste uitgenodigde vluchtelingen was een heel prettige ervaring:een tevreden, leuk gezin! Doortje de Rooij en Ineke Wieland, vrijwilligsters locatie Terneuzen Vluchtelingenwerk is net een virus. Als je er mee besmet bent, kom je er (gelukkig) niet meer vanaf. Een fijn virus met voor beiden een win/ win. Een lichtstraaltje zijn voor een vluchteling, die zo eenzaam kan zijn. De vluchteling - met haar kracht, verdriet, kwetsbaarheid en diversiteit - inspireert mij. Voor mij is het belangrijk, dat de zwaksten in onze samenleving weten, dat ze niet alleen zijn en dat er kansen voor hen zijn op een menswaardig bestaan. Vooral in de 2e helft van 2012 hadden de medewerkers op de locatie Terneuzen het druk met de huisvesting van nieuwkomers. Het COA had een regievoerder aangesteld (die als taak heeft om een zo goed mogelijke match te maken tussen de gemeente en de vergunninghouder) en deze liet er geen gras over groeien. Wat erg fijn was is dat het merendeel van de vergunninghouders die in de gemeente Terneuzen werden gehuisvest afkomstig waren uit AZC Goes. Dit scheelt een lange reistijd en maakt afspraken plannen een stuk makkelijker. Juridische begeleiding Wat 2012 vooral kenmerkte op juridisch gebied was aanscherping van de regels, met name op het gebied van gezinshereniging. Er is in 2012 geen gezinshereniging voltooid op de locatie Terneuzen. Er lopen drie tracings via het Rode Kruis en twee Somalische gezinnen verblijven in Saoedi- Arabië, maar hebben daar geen toegang tot de Nederlandse ambassade. De gezinsherenigingzaken lopen dus zeer moeizaam. De strengere regelgeving heeft ook betrekking op personen die via de eenmalige Pardonregeling zijn ingestroomd. Zij kunnen pas een Nederlands pasoort krijgen als ze originele documenten uit het land van herkomst kunnen overleggen, wat voor velen onmogelijk is. 9 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

10 Taalcoachprojecten Walcheren en de Bevelanden In 2012 heeft VW een aantal taalcoachprojecten kunnen uitvoeren door financiering van de gemeenten en de Werkelijkheid, projecten die door het eenvoudige, concrete karakter inmiddels vele vluchtelingen hebben gesteund in het inburgeren in Nederland. In 2012 liep er een pilot project in AZC Goes waar VW samen met stichting de Vrolijkheid Taalontmoetingen op AZC Goes neerzette. De kinderen werden meegenomen in de wereld van verhalen, de volwassenen maakten kennis met een taalcoach en leerden daarmee een stukje Nederland beter kennen. De deelnemers uit het AZC hebben er ontzettend veel baat bij gehad, ze maakten op een prettige en informele manier kennis met Nederland, met onze taal en onze gebruiken. Een van de deelnemers van het project vertelde bij de afsluiting van dit project dat het zijn visie op de Nederlanders totaal veranderd had. Voorheen was hij ervan overtuigd dat Nederlanders niets moesten hebben van asielzoekers maar nu, na dit project, heeft hij zijn mening moeten herzien en krijgt hij vertrouwen in zijn toekomst in Nederland. Ook voor de inburgeraars in de gemeenten Goes / Noord-Beveland, Middelburg en Borsele hebben de taalcoachprojecten verschil gemaakt, met regelmaat heel concreet, door het behalen van het inburgeringexamen, maar ook voor mensen waarvoor die lat te hoog ligt. Dankzij de onvermoeibare steun en inzet van de vele taalcoaches zijn ze allemaal verder geholpen met de Nederlandse taal en op weg naar integratie in de Nederlandse samenleving. Soms met grote, soms met kleine stappen, maar altijd vooruit. Door de veranderingen op de wet inburgering en het weghalen van de budgetten voor de inburgering werd VWZ ermee geconfronteerd dat er vanuit de gemeenten na 2012 geen financiële ondersteuning meer is voor de taalcoachprojecten. VWZ vindt deze projecten echter zo belangrijk dat deze, hetzij in een afgeslankte vorm, uit eigen middelen van de stichting voortgezet worden. VWZ beraadt zich erop hoe dit pareltje in de toekomst behouden kan blijven. Aantal taalkoppelingen: Taalmaatjes in Middelburg: 20 taalkoppels Taalcoaches Goes / Noord-Beveland: 20 taalkoppels Taalontmoetingen op AZC Goes: 29 taalkoppels Taacoachproject Borsele: 10 taalkoppels 10 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

11 Ook heeft VW op de locatie Terneuzen te maken gekregen met een aantal cliënten, dat wel rechtmatig in Nederland was, maar geen recht op voorzieningen had. Al met al een zware taak voor het juridische team. Stagiaires Op de locatie Terneuzen werd VW in 2012 ondersteund door een aantal toegewijde stagiaires. Zij hebben veel werk verricht en zich ingezet bij de vestiging van nieuwkomers in de gemeente Terneuzen. Deze jonge enthousiaste mensen waren een aanwinst voor de vrijwilligersgroep. Twee van de voormalige stagiaires zijn, in afwachting van hun zoektocht naar een baan, nog steeds actief op de locatie. Ze doen maatschappelijke begeleiding, huisvesting van nieuwkomers en draaien kantoordienst. Locatie Hulst Maatschappelijke begeleiding In februari 2012 had de vrijwilligersgroep van VWZ op de locatie Hulst de handen vol aan de huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen uit Eritrea. Een groep van drie gezinnen. Drie gezinnen tegelijk begeleiden was een hele kluif! De begeleiding van de doelgroep uitgenodigde vluchtelingen is zeer arbeidsintensief. De vrijwilligers hebben hard gewerkt om alles voor deze gezinnen te regelen en hun wegwijs te maken in hun nieuwe woonplaats. Naast de uitgenodigde vluchtelingen werden gedurende het jaar nog zes personen gehuisvest. Juridische begeleiding De juridische begeleiding op locatie Hulst stond in 2012 vooral in het teken van moeizame gezinsherenigingen. Veel negatieve beslissingen van de IND en teleurstelling bij de cliënten. Desondanks houdt VW de hoop op een goede afloop. Lady s Club Een aantal vrijwilligsters van de locatie Hulst is eind 2012 gestart met een vrouwengroep, de Lady s Club, die eens per maand samenkomt. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals bijv. gezamenlijk koken. Van oud-stagiaire naar vrijwilliger Mensen geven je een andere kijk op de wereld en laten je zien wat er nog meer om je heen gebeurt. Dit is wat ik onder andere heb geleerd tijdens mijn stage bij VluchtelingenWerk. Hoe beleven mensen Nederland en hoe kan ik mensen ondersteunen bij het integreren in de Nederlandse samenleving. Ik heb heel veel geleerd over de regeltjes in Nederland en hoe ik mensen kan begeleiden die deze regeltjes nog niet kennen. Ik heb met veel plezier een jaar stage gelopen in Terneuzen. Met de cliënten was er vaak een leuk contact. Maar misschien nog wel de grootste reden waarom ik na mijn studie terug ben gekomen als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk zijn de collega s - het team - waarvan ik veel heb geleerd en die zorgden voor een leuke en gezellige sfeer. Imke Tramper, vrijwilligster locatie Terneuzen Infoavond Vreemdelingendetentie Op 4 oktober organiseerde VWZ in samenwerking met Stichting Kerk en Vluchteling in de protestantse kerk in Hulst een infoavond over vreemdelingendetentie. Er werd een indrukwekkende film getoond over het leven in vreemdelingendetentie aangevuld met het persoonlijk verhaal van een vluchteling. Ook een van de cliënten van de locatie Hulst kwam in 2012 in vreemdelingendetentie terecht, op Rotterdam Airport. Speedmeet Op 26 oktober heeft VWZ locatie Hulst deelgenomen aan de Speedmeet op het Reyneartcollege in Hulst, een initiatief van Stichting Welzijn Hulst. Het doel van deze middag was een kennismaking tussen vrijwilligersorganisaties en leerlingen die een maatschappelijke stage moeten lopen. Kerstpakketten In december 2012 werden de cliënten van locatie Hulst verblijd met een kerstpakket. Dankzij giften van de Wereldwinkel Hulst en Protestantse gemeente Sluiskil - Sas van Gent - Philippine kon VW deze pakketten samenstellen. 11 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

12 Taalcoaches in Zeeuws-Vlaanderen Op 1 april 2012 ging het taalcoachproject in Terneuzen officieel weer van start. De gemeente had positief besloten op de aanvraag van VWZ voor financiering van dit project, na afloop van de officiële financiering vanuit het Rijk op 1 januari Dit was goed nieuws, want het project is zeer waardevol bevonden door zowel cliënten, vrijwilligers, als PIBLW (Project Inzet Bij Langdurige Werkloosheid), die de inburgering verzorgt. De taalkoppels gingen samen enthousiast aan de slag met als doel natuurlijk slagen voor het inburgering-examen. Ieder koppel heeft zo zijn eigen aanpak. Sommige koppels gaan aan de slag met het lesmateriaal van school, anderen gaan gezamenlijk op pad om taal te leren in de praktijk bijv. door samen een activiteit te ondernemen. Het ene koppel oefent bij het taalmaatje thuis, anderen oefenen op school of op het kantoor van VW. Ook op de locatie Hulst liep het taalcoachproject in 2012 door. Op 24 augustus konden de taalkoppels genieten van een uitje naar De Baeckermat in Westdorpe met een huifkartocht door de omgeving. Een taalcoach is niet alleen taalcoach Sinds een aantal jaren ben ik nu taalcoach bij VW. Ik wil graag vertellen hoe ik als taalcoach ben begonnen. Sayed uit Afghanistan was de eerste die ik begeleidde. Toen ik kennis met hem maakte op het kantoor in Hulst moest hij naar de tandarts. Maar hoe moest hij daar geraken? Hij was met de fiets naar het kantoor gekomen, dus we fietsten samen naar de tandarts. Zo konden we onderweg wat beter kennis met elkaar maken. Daarna fietsten we naar zijn huis, zodat ik meteen wist waar Sayed woonde. En weer terug naar Hulst naar de apotheek om medicijnen op te halen en boodschappen te doen. Ondertussen probeerde ik Sayed zoveel duidelijk te maken. Gelukkig sprak hij goed Engels, zodat alles goed verliep. Deze eerste dag zal ik niet gauw vergeten. Ik was bekaf, maar het begin was gemaakt en ik voelde dat er wel een klik tussen ons was. We maakten afspraken wanneer ik bij hem op bezoek zou komen. In het begin spraken we veel in het Engels, maar van lieverlee wilde ik dat hij steeds meer Nederlands ging praten. Omdat hij nog niet naar school ging, begon ik met woordjes op stickers te schrijven van alle dingen die hij in huis had staan. Sayed mocht de stickers er pas afhalen als hij de dingen goed kon benoemen. Nou, dat ging erg snel. Sayed was erg leergierig. Met de week leerde hij steeds meer en begon ook steeds beter Nederlands te spreken. In het nieuwe schooljaar mocht Sayed naar het ROC in Hulst. Hij vond het geweldig en maakte daar kennis met mensen uit allerlei landen. Aan de hand van de lesstof kon ik hem steeds beter begeleiden. Op een dag echter brak Sayed zijn been na een ongelukkige val met zijn fiets. Een intensieve periode was aangebroken: lesstof halen bij het ROC en oefenen met Sayed, naar het ziekenhuis rijden, helpen met boodschappen doen, helpen met koken, afwassen enz. Gelukkig kreeg Sayed in huis gezelschap van Ramin die veel van mij kon overnemen. Het is allemaal goed gekomen met het been van Sayed. Voor hem was het een zeer leerzame periode geweest, omdat hij met heel veel praktische zaken kennis heeft kunnen maken, die ook in de thema s van de lessen behandeld werden. Zo had het nadeel van het breken van zijn been voor Sayed ook weer een voordeel. En de taalcoach die heeft er ook veel van geleerd en heeft er een vriend bij gekregen. Zo zie je dat een taalcoach niet alleen een taalcoach is. Jan Knibbeler, taalcoach locatie Hulst 12 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

13 Locatie Schouwen-Duiveland Umbrella March Op 20 juni Wereldvluchtelingendag - ging een bus vol Zeeuwse deelnemers richting Den Haag om deel te nemen aan de Umbrella March. Met de boodschap Leven in veiligheid vroeg VW Nederland aandacht voor de bescherming van vluchtelingen. Eén van de deelnemers: Meestal gebruik je een paraplu om je tegen de regen te beschermen. Maar deze keer hebben wij hem gebruikt als symbool voor bescherming van alle mensen die moeten vluchten om hun leven te redden. Op 20 juni heeft VW Nederland de Umbrella March georganiseerd. Vanuit de locatie Schouwen Duiveland, hebben 15 vrijwilligers meegelopen in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. De Umbrella March is politiek neutraal en vraagt om de bescherming van vluchtelingen. VW manifesteert zich steeds meer als een maatschappelijke beweging waarin betrokken burgers een sleutelrol spelen. Zo ook tijdens de Umbrella March. Door de Umbrella March in Den Haag te houden, kon VW samenwerken met Kerk in Actie dat op dezelfde dag in die stad een activiteit in verband met Wereldvluchtelingendag organiseerde. Op Schouwen-Duiveland wordt er het hele jaar door nauw samengewerkt met de kerken rondom de diaconale taak van omzien naar elkaar. Podiumspel reizigers Meer dan 100 belangstellenden waren op donderdagavond 1 november 2012 in De Weverij aanwezig om door de Reizigers meegenomen te worden op de weg naar tevredenheid. Het podiumspel Reizigers was voor VW een manier om mensen dichter bij de vluchtelingen en het verhaal van de vluchtelingen te brengen. De hele avond zou omschreven kunnen worden als meetingpoint. Een ontmoetingsplek van verschillende mensen, uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden. Op het podium werd dit heel duidelijk zichtbaar. De toeschouwer werd door middel van dans meegenomen naar de Filippijnen, Isse nam de bezoeker al zingend mee naar zijn geboorteland Somalië en er werd mode gepresenteerd uit de hele wereld. The blood that runs through all of us is red and all we ever look for is peace in our head. Let s just gather round and sing, whoever you are you are part of something bigger. Deze woorden klonken door de zaal toen singer-songwriter Elly Kellner, ondersteund door vluchtelingenwerker Lydia de Pater, op het podium stond. Ze kreeg de hele zaal stil met haar indrukwekkende zelfgeschreven liedjes. Rapper Masdah-D benadrukte met zijn raplied Vluchteling nog eens een geweldige ambassadeur voor VW te zijn. Twee vluchtelingen uit Jamaica zetten iets heel bijzonders neer op het podium. De diepere betekenis werd gecamoufleerd door de hilariteit van hun mimespel, maar is wel iets om bij stil te staan. Zij gaven met hun verwisselde man- en vrouwrol hun vluchtverhaal mee: een vlucht uit een land waar homoseksualiteit niet getolereerd wordt. Locatie Kapelle Succesverhaal Kan je me helpen met het opzetten van een bedrijf? was de vraag van een Iranese vrouw die in Nederland een bestaan probeert op te bouwen en haar eigen inkomen wil verdienen. Weg uit de bijstand! Ze kan heerlijke taarten maken en wil die bedrijfsmatig gaan verkopen. Maar hoe pak je dat aan zonder kapitaal? Samen met VW ging de vrouw aan de slag met een bedrijfsplan. Vele vragen kwamen voorbij: Wat doet de concurrentie, kan je daartussen komen?, Wat kost een website en is die direct nodig?, Hoe zet je een boekhouding op?, Hoe vraag je een lening (startkapitaal) op bij de gemeente? en Moet je je al laten registreren bij de Kamer van Koophandel? Inmiddels is ze begonnen met het verspreiden van flyers bij diverse bedrijven. Een grote handicap is het dat ze de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, maar ze wil alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Zal het haar lukken, beginnen in de keuken? We hebben er alle vertrouwen in! Bill Gates en Steve Jobs zijn immers ook in een klein schuurtje begonnen Hallo Wereld! Begin oktober 2012 vond de 58e editie van de Kinderboekenweek plaats, met als thema Hallo wereld!. In de sfeer van deze boekenweek ontwikkelt de locatie Kapelle een lespakket. Doel van het lespakket is om basisschoolkinderen van groep 7 en 8 een idee te geven waarom vluchtelingen naar Nederland komen. Dit wordt gedaan aan de hand van spel, informatie, film en creatieve opdrachten. In 2013 wordt het aanbod voorgelegd aan de scholen. De fietstrekker Zondagochtend een rondje fietsen. We doen het allemaal af en toe. In Kapelle gebeurt deze simpele activiteit op een bijzondere manier. Bewogen vrijwilligers fietsen regelmatig een rondje rondom het dorp samen met vluchtelingen die nog moeten leren fietsen. Eerst met een driewieler totdat men vertrouwd raakt met dit zo bijzonder en bevrijdend rijtuig. De maatschappelijke betekenis van sport is aan het veranderen. Sport levert een gerichte bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen. Steeds 13 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

14 meer gemeenten gebruiken het als een speerpunt van hun welzijnsbeleid - er komt meer beweging in WMO beleid, vrijwilligersbeleid, integratiebeleid en gezondheidszorg. Vrijwilligster Ester Wisse is in Kapelle de fietstrekker. Een analyse van de situatie door vrijwilliger Hamdo Delic werd in april in de landelijke krant de Metro gepubliceerd. Hamdo aan het woord: Veel vluchtelingen hebben vreselijke dingen meegemaakt zoals afschuwelijke martelingen. Ze zijn kwetsbaar, onzeker en vinden soms moeilijk hun weg in de maatschappij. In de eerste twee jaar is begeleiding essentieel. Ik ben als vluchteling uit Bosnië zelf ervaringsdeskundige. Ook ik heb veel baat gehad bij de begeleiding die ik destijds heb gekregen. Ik help de mensen met het invullen van formulieren, aanmelden bij instellingen, aanvragen van telefoonabonnementen, een rekening bij een energiemaatschappij of het zoeken van een school voor de kinderen. Vooral de taal is een groot probleem bij dit soort zaken. Het is een slechte zaak om te bezuinigen op het ondersteunen van vluchtelingen. Mensen moeten zich hier aanpassen, maar het moet van twee kanten komen. De overheid moet de begeleiding betalen, want zelfstandig integreren is heel lastig. Voor sommigen zijn we echt een maatje. Vaak zijn we op een dag het enige bezoek dat een vluchteling krijgt. Dit schrappen gaat alleen nog maar meer geld kosten. Vluchtelingen komen zo juist veel moeilijker uit hun uitkering. Dan komt de rekening alsnog bij de belastingbetaler te liggen. Verhuizing locatie Ook het kantoor van de locatie Kapelle is op 19 december 2012 verhuisd. De spreekuren worden voortaan in Goes gehouden. Het nieuwe adres is te vinden op de achterpagina van dit verslag. Locatie Reimerswaal Hollandse Nieuwe De vluchtelingenwerkers van locatie Reimerswaal mogen met recht trots zijn op de prestaties die ze het afgelopen jaar weer hebben geleverd. Maar liefst 17 mensen zijn door de inzet van VW en goede samenwerking met de gemeente in 2012 gehuisvest in Reimerswaal. Een geweldige prestatie voor zo n kleine gemeente! Aan het einde van het jaar is in samenwerking met de gemeente zorg gedragen voor de huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen uit Eritrea. De vrijwilligers van de locatie Reimerswaal hadden al de nodige ervaring opgedaan bij de eerdere huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen uit Sri Lanka. Schrappen kost geld Vluchtelingen komen in de problemen als hun maatschappelijke begeleiding wordt geschrapt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het stopzetten van de financiering voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen onwenselijk. De asielzoekers die net een status hebben gekregen dreigen hierdoor uit het zicht van gemeenten te verdwijnen, stelt de VNG. Ze komen pas bij de gemeente terecht als zaken onbeheersbaar zijn geworden. Aangezien ik nu vrije tijd heb, wil ik die nuttig besteden door de vluchtelingen te helpen. Ook de dankbaarheid van deze mensen doet je goed. Mijn motivatie is, dat ik het begeleiden van vluchtelingen heel belangrijk vind om ze een plekje in Nederland te geven. Ik ga door vanwege niet aflatende motivatie en enthousiasme en mezelf nuttig voelen. Motivatie: Gastheerschap. Het op weg helpen van mensen die hier een nieuw leven op moeten bouwen. Een oppepper voor een situatie die op t moment wat moeizaam is. Als taalcoach is het heel prettig om samen met iemand uit een andere cultuur aan de toekomst te werken. VluchtelingenWerk inspireert tot openstaan voor anderen. Mijn inspiratie is dat ik elke dag zie, dat mijn cliënt bij VluchtelingenWerk zelfstandig wordt. Dus dit aspect geeft meer inspiratie om verder te gaan bij deze instantie. Iets willen doen voor de vluchtelingen om tegenwicht te bieden aan de onterechte negatieve kijk op vluchtelingen. 14 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

15 VluchtelingenWerk Zeeland in cijfers in 2012 Locatie Vrijwilligers Stagiair(e)s Taalcoaches Nieuwkomers Uitgenodigden Cliënten Projecten (incl. gezinsherenigers) AZC Goes nvt nvt 506 Thuis in Zeeland Taalontmoetingen op azc Goes Terneuzen Taalcoach Hulst Taalcoach Walcheren Taalcoach (in Middelburg) + 75 Emplooi (buiten officiële begeleiding) Goes/Noord-Beveland Taalcoach Zomerschool Samenwerking Variant Goes Emplooi Kapelle Fietsproject Reimerswaal Borsele Taalcoach Schouwen-Duiveland Debat vluchtelingenbeleid Toneelspel reizigers Totalen: / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

16 VluchtelingenWerk Zeeland Hoe is VluchtelingenWerk Zeeland georganiseerd? VWZ bestaat uit vrijwilligers, coördinatieteam, team projecten, administratie, bestuur en directie. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het contact met de vluchtelingen. Zij verwezenlijken de missie: zij zorgen ervoor dat Nederland een open en gastvrij land is voor vluchtelingen. VWZ bestond eind 2012 uit ± 200 vrijwilligers - inclusief taalcoaches - en stagiair(e)s op 9 locaties. Bestuur Het bestuur bestaat uit zeven onbezoldigde bestuursleden. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Bij de bestuursvergaderingen is ook de directeur aanwezig. In 2012 kende het bestuur de volgende taakverdeling: Frans Hamelink: voorzitter en portefeuillehouder personeel en organisatie Doede Holtkamp: plaatsvervangend voorzitter (beleidsplanning) Theo van Campen: penningmeester Gerard de Nijs: secretaris Petra Elbertsen: bestuurslid, portefeuille communicatie en vrijwilligersbelangen Willem van Voorst Vader: bestuurslid, portefeuillehouder juridische zaken Anne Mast: bestuurslid, portefeuille juridische zaken Directie Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting gedelegeerd aan directeur Željana Miljuš met ondersteuning van secretaresse Ritha Vogel en financieel medewerker Judith van den Bovenkamp. Locaties De dagelijkse leiding op de locaties is gedelegeerd aan coördinatoren/ werkbegeleiders: Locatie AZC Goes: Ko de Visser Locatie Borsele: Ko de Visser Locatie Goes/Noord-Beveland: Luc Willem Locatie Hulst: Desiree Vale Locatie Terneuzen: Desiree Vale Locatie Kapelle: Philomene op t Hof Locatie Reimerswaal: Philomene op t Hof Locatie Schouwen-Duiveland: Philomene op t Hof Locatie Walcheren: Adrie Koelemaij (coördinator), Paula Schiettekatte (werkbegeleider) Tekle Izaz (administratief medewerker) Team projecten Paula Schiettekatte, projectcoördinator Ronneke van den Wildenberg, projectcoördinator Desiree Vale, projectcoördinator Ko de Visser, projectcoördinator Contactgegevens Regionaal afdelingskantoor, per verhuisd naar: Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Tel , Locatie AZC Goes Albert Plesmanweg 23-02, 4462 GC Goes Tel , Locatie Borsele Poelvoordestraat 1, 4431 BP s-gravenpolder Tel , Locatie Goes / Noord-Beveland, per verhuisd naar: Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Tel , Locatie Hulst Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst Tel , Locatie Kapelle, per verhuisd naar: Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Tel , Locatie Reimerswaal Brouwerijstraat 8, 4416 AM Kruiningen Tel , Locatie Schouwen-Duiveland Calandplein 1, 4301 LZ Zierikzee Tel , Locatie Terneuzen Rosegracht 2, 4531 HC Terneuzen Tel , Locatie Walcheren Segeersweg 46, 4337 LD Middelburg Tel , Op de website van VluchtelingenWerk Zeeland kunt u nog meer informatie vinden en verhalen lezen over het werk van VWZ en de ervaringen van de vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag van de landelijke vereniging van VluchtelingenWerk, kijk dan op

Samen werken aan Taalcoaching

Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Welkom! Wij heten je van harte welkom bij ons taalcoachproject. Om de eerste start te ondersteunen bieden wij deze brochure aan met achtergrondinformatie

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie