Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

2 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie Borsele, Locatie Goes/Noord-Beveland Pag 6 De bevindingen van een stagiair op het asielzoekerscentrum te Goes Pag 8 Locatie Walcheren Pag 9 Locatie Terneuzen Pag 10 Taalcoachprojecten Walcheren en de Bevelanden Pag 11 Locatie Hulst Pag 12 Taalcoaches in Zeeuws-Vlaanderen Pag 13 Locatie Schouwen-Duiveland, Locatie Kapelle Pag 14 Locatie Reimerswaal Pag 15 VluchtelingenWerk Zeeland in cijfers in 2012 Pag 16 Overzicht locaties VluchtelingenWerk Zeeland 2 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Als bestuur en medewerkers van VluchtelingenWerk Zeeland (VWZ) hebben we weer heel wat achter de rug. En het was niet gemakkelijk. Toch zijn alle doelen van de beleidsperiode gehaald. We kunnen dankbaar zijn dat het ons is gelukt. Tevreden zijn over ieders inzet. Even omkijken en glimlachen. Uitblazen. En dan weer naar de toekomst kijken. Want zoals dat gaat, staat een nieuwe periode voor de deur. Met nieuwe eisen aan de uitvoering en beperkingen in mogelijkheden en betaling. Met opnieuw een beroep op onze onderlinge saamhorigheid, onze daadkracht en motivatie. Denkend aan de medemensen die op onze hulp zijn aangewezen beseffen we dat zij nog veel meer hebben moeten opbrengen om zelfs maar tot aan onze deur te kunnen komen. Laten we namens een Nederlandse samenleving die niet altijd lijkt te begrijpen hoe belangrijk ons werk is, opnieuw een warme hand uitsteken en onze hulp geven aan de vluchtelingen die om die hulp bij ons gekomen zijn. Wij en zij. Waar zij voor gevlucht zijn, zouden wij ook niet kunnen verdragen. Wij kunnen wat voor hen doen. In een veilige omgeving, in een georganiseerde samenleving. Laten wij dankbaar zijn voor onze taak. Zij moeten afwachten en verdragen. VWZ heeft laten zien dat ze haar verantwoordelijkheid kan nemen. We zullen dat ook in 2013 doen. Wij rekenen op u allen. De missie: VluchtelingenWerk Zeeland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Nederland heeft de plicht vluchtelingen te beschermen en een menswaardig bestaan te bieden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale mensenrechtenverdragen zijn leidraad voor VluchtelingenWerk. Colofon Uitgave/redactie: Stichting VluchtelingenWerk Zeeland, Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Eindredactie: Ronneke van den Wildenberg, RontoTaal Opmaak / DTP: Apner Ontwerpbureau, Namens de Stichting VWZ, Željana Miljuš, directeur Frans Hamelink, voorzitter Druk: Drukkerij LNO, Zierikzee Oplage: / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

4 Centrale Locaties De centrale locaties, werkzaam in het Asielzoekerscentrum (AZC), hebben als kerntaak de juridische begeleiding van de bewoners van het AZC. De centrale locatie in Zeeland is het AZC in Goes. Locatie AZC Goes AZC Goes blijft toch open! In september kwam het bericht van het COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers) dat AZC Goes per 1 april 2013 gesloten zou worden. De reden daarvan was dat het COA door de lage instroom van asielzoekers in Nederland en de snellere doorstroom een beddenoverschot had. Door de lage instroom was het AZC gedurende de zomermaanden slechts voor ongeveer tweederde gevuld. Doordat de instroom de laatste maanden echter weer is toegenomen, ontstond er weer een tekort aan opvangplaatsen. Het COA heeft om die reden vlak voor de Kerst besloten dat AZC Goes voorlopig toch open blijft. Goed nieuws dus voor alle betrokken medewerkers! Begeleiding asielprocedure en gezinshereniging De vrijwilligers van VW besteedden de meeste tijd aan het begeleiden van de bewoners bij hun asielprocedure. Daarbij gaven zij uitleg over de asielprocedure, onderhielden contacten met advocaten en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en zochten samen met de asielzoeker naar ondersteunende informatie om hun asielprocedure te versterken. Ongeveer de helft van de bewoners heeft op hun asielaanvraag een verblijfsvergunning gekregen. Als zij bij hun vlucht uit hun land van herkomst gezinsleden hebben moeten achterlaten, worden zij door de medewerkers geholpen bij het opstarten van een gezinsherenigingsprocedure, een ingewikkeld en moeizaam proces dat veel tijd, geduld en uiteindelijk ook veel geld kost. Project Thuis in Zeeland In 2012 werd in AZC Goes voor de duur van een jaar het project Thuis in Zeeland uitgevoerd. Omdat veel vluchtelingen na statusverlening het liefst in de Randstad gehuisvest willen worden, en aangeboden woningen in Zeeland regelmatig werden geweigerd, voldeden veel Zeeuwse gemeenten niet aan de huisvestingstaakstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Om die reden heeft de Provincie Zeeland begin 2012 aan het team in AZC Goes gevraagd om huisvestingsgesprekken te voeren met statushouders. Zij bespraken de woonwensen van de statushouders, gaven voorlichting over de voor- en nadelen van het wonen in Zeeland en probeerden vooroordelen over het wonen in Zeeland weg te nemen. Per 1 oktober is het huisvestingsbeleid van het COA ingrijpend veranderd. Vanaf die datum worden statushouders die in AZC Goes wonen, in principe gehuisvest binnen de provincie Zeeland. Het aantal huisvestingen binnen de provincie neemt daardoor flink toe, waardoor de taakstelling van de diverse gemeenten vrijwel overal gehaald lijkt te worden. Kindervakantieweken Ook dit jaar heeft VWZ weer meegedaan met de landelijke Kindervakantieweken van VW. Een medewerker van VW heeft aan geïnteresseerde kinderen en ouders voorlichting gegeven en deelnemers geworven. Uiteindelijk kon er slechts één kind aangemeld worden dat tijdens de zomervakantie heeft meegedaan aan een goed georganiseerde vakantieweek op Terschelling. Kerstkaarten voor bewoners Bij de decembermailing van VW Nederland aan haar donateurs werd hen de mogelijkheid geboden om via de lokale Vluchtelingen Werkgroep een kerstwens te sturen naar een vluchteling in een van de Nederlandse AZC s. In AZC Goes werden 65 wenskaarten ontvangen die vervolgens onder de bewoners zijn uitgedeeld. Met de campagne Leven in Veiligheid vraagt VluchtelingenWerk Nederland aandacht voor de indringende verhalen van vluchtelingen. Want vluchten doe je niet zomaar. Dat blijkt wel uit de waargebeurde verhalen die u leest op de website leveninveiligheid.nl. VluchtelingenWerk zet zich in voor vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 4 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

5 Decentrale locaties De decentrale locaties zijn de locaties in de gemeenten, die als kerntaak de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen en hulp bij inburgering en integratie hebben. De locaties zetten zich ook in om het draagvlak van vluchtelingen in de samenleving te bevorderen. Om dat te bereiken wordt er samengewerkt met andere lokale en regionale organisaties en treedt VWZ naar buiten met informatiebijeenkomsten en presentaties. VWZ kent acht decentrale locaties. Locatie Borsele Je hebt me mijn familie teruggegeven De overstap tijdens onze treinrit naar Amsterdam Schiphol is in Leiden. Trillend van de kou en de zenuwen staat hij naast me. Hij is slechts gekleed in een overhemd en een bodywarmer. Het flesje water wat ik hem heb gegeven, houdt hij stevig vast. Af en toe neemt hij een slokje. Het is 26 maart Voor hem een heel bijzondere dag. Vandaag wordt hij, na bijna twee jaar noodgedwongen gescheiden te zijn geweest van zijn vrouw, met haar en zijn zoontje herenigd. Zijn zoontje heeft hij nooit in levende lijve gezien. Hij kijkt me met vochtige ogen aan als hij zegt dat hij bang is. Bang, dat zijn vrouw en kind toch niet in het vliegtuig zitten. Ik troost hem door te zeggen dat het allemaal goed komt. Zijn vrouw wordt begeleid door iemand van het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie, red.) dus er kan haar niets gebeuren. Heel erg zeker ben ik daar natuurlijk ook niet van, maar dat laat ik niet merken. Als we bij de luchthaven uitstappen, lopen we naar boven, richting aankomsthal. Het vliegtuig zal over een uur pas landen maar op de monitor lees ik dat dit een half uur later wordt. Saskia van het COA zal ook aanwezig zijn maar haar trein komt pas om half twee aan. We hebben via de mail al een punt afgesproken waar we op elkaar zullen wachten. Ik stel daarom voor om eerst iets warms te drinken. In eerste instantie wil hij niet maar ik zeg hem dat we toch niets anders kunnen doen nu dan wachten. Hij geeft me gelijk en ik bestel voor elk een thee en een muffin. Het lijkt alsof hij iets rustiger is. Daarna lopen we nog wat rond en gaan we naar de plaats waar we Saskia zullen ontmoeten. Ze is er al omdat ze een trein eerder genomen heeft. We moeten naar aankomsthal drie, want daar moeten ze uit de deur komen. Ik voel bij mezelf ook wat lichte spanning nu. We blijven bij de ramen staan om te kijken of we hen kunnen ontdekken bij de bagageband. Saskia staat bij de deuren, terwijl hij en ik de ruimte achter de ramen afzoeken. Koortsachtig zie ik hem naar links en rechts kijken, dan weer achterom en dan naar mij. Volgens mij is hij inmiddels doodnerveus. Ik voel de spanning stijgen maar ik blijf kalm, al is het alleen maar voor hem. Saskia is inmiddels ook weer naar ons gekomen. We zeggen geen woord. We zien genoeg mensen bij de bagageband, maar niet zijn echtgenote en zoontje. Dan gaat Saskia s telefoon. Ze loopt weg en komt na een tijdje terug om ons te halen. De begeleidster van het IOM heeft haar gebeld, ze zijn inmiddels al door de schuifdeuren en staan in de aankomsthal. Het weerzien verloopt wat koeltjes, maar dat is misschien ook te begrijpen. Er is iemand bij van het IOM, van het COA en ik. Bovendien hebben ze een lange reis achter de rug en zijn ze doodmoe. Zijn vrouw lacht. Alleen hun zoontje kijkt wat onwennig naar die vreemde man die hem steeds streelt en aanraakt. En hij...? Zijn ogen glanzen als hij naar die twee mensen kijkt waar hij zolang op heeft gewacht. Dit is niet het hele verhaal van onze reis maar wel het indrukwekkendste. Ik krijg nog regelmatig complimentjes van hem en zijn vrouw om datgene wat ik voor hen heb gedaan. Gisteren nog kreeg ik een mail waarin hij me bedankt omdat ik hem zijn familie heb teruggegeven. Is dat niet mooi? Nelleke Tessen, vrijwilligster locatie Borsele en Kapelle Locatie Goes/Noord-Beveland Signalering vanuit de begeleiding van vluchtelingen VW heeft in de loop der jaren een gedegen netwerk opgebouwd ten dienste van de hulpverlening aan vluchtelingen. Integratie van deze zo specifieke doelgroep is meestal geen traject zonder hindernissen. Opvallend was dat er in 2012 veel inzet nodig was voor de begeleiding bij gezondheidszorg: verwijzingen naar huisarts, ziekenhuis, psycholoog. Voor het eerst waren er contacten met Bemoeizorg van GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De kortere verblijfstermijn in AZC s maakte de begeleiding bij de eerste kennismaking al moeilijker omdat er nagenoeg geen kennis is van de Nederlandse taal en nauwelijks kennis van huisvesting en alle regelgeving. 5 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

6 De bevindingen van een stagiair op het asielzoekerscentrum te Goes Ik ben een tweedejaars student Social Work op de Hogeschool Zeeland en ik doorloop mijn stage bij VluchtelingenWerk Zeeland op het AZC te Goes. Voordat ik begon had ik nog geen ervaring met de doelgroep vluchtelingen, het is echter wel een doelgroep die mij vanaf het begin van mijn studie heeft geboeid. Vooraf leek het mij vooral interessant om iets voor deze mensen te kunnen betekenen en om daarbij ook inzicht te krijgen in andere culturen. Ik kan nu - een halfjaar verder - dan ook zeggen dat deze verwachtingen meer dan uit zijn gekomen. Wat het werk op een AZC deels onderscheidt van een decentrale locatie is dat iedere zaak en cliënt weer van elkaar verschilt en daarbij ook de werkzaamheden verschillend zijn. Een cliënt kan op een intakegesprek komen en al een verblijfsvergunning hebben, in zulke situaties is het vooral zaak om te informeren over de vervolgstappen en om eventueel te starten met de aanvraag voor gezinshereniging. Maar het kan zijn dat er cliënten binnenkomen die in een beginfase van of middenin een (lastige) procedure zitten. Deze laatstgenoemden hebben veel persoonlijke aandacht nodig, met als doel om iedere keer een stapje dichter bij een positieve beschikking te komen. Heel dit proces geeft veel voldoening, veel cliënten uiten hun waardering voor onze inzet op het AZC en op die manier komt het ook van beide kanten, dit maakt het werk erg leuk om te doen. De omgang met de cliënten is ook erg fijn. Hier op het AZC sta ik bij veel asielzoekers bekend als Mister Jesper en ook op mijn bijbaan in de supermarkt gevestigd naast het AZC roepen ze me soms al van meters afstand om eens een praatje te maken. Dit soort kleine dingen bevestigen weer de voldoening uit mijn werk, op die manier weet ik dat ik mensen help en dat mijn hulp ook gewaardeerd wordt. Ook de culturele verschillen boeien mij. Zoals bijvoorbeeld Tibetaanse monniken die niet weten wat een hand schudden inhoudt, maar een neerbuiging geven met hun handen samengevouwen. Of op welk moment van de dag dan ook de geur van buitenlandse gerechten als je rondloopt op het AZC, soms al om 10 uur s ochtends! Kortom ik ben nu een halfjaar werkzaam als stagiair voor VluchtelingenWerk Zeeland, en ik ga vol goede moed en met veel zin het komende halfjaar tegemoet! Jesper Pijnen, stagiair AZC Goes 6 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

7 Belangrijk en nieuw waren twee intensieve begeleidingen bij scholingstrajecten die een combinatie zijn van werk in de zorg en zorgopleiding. Dit hielp echt vluchtelingen om aan het werk te blijven. Naast de initiatieven op projectbasis (Emplooi, taalcoaches, zomerschool) werden de vluchtelingen vooral op weg geholpen door de persoonlijke begeleiding van de vrijwilligers en stagiaires van VW, door bezoek aan huis of via het spreekuur. Het vrijwilligersbestand is op peil gebleven, al werd het moeilijker om geschikte mensen te vinden voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Daarom is ook de keuze gemaakt om meer stagiaires aan te trekken. Wat VW o.a doet: wegwijs maken in de omgeving, toeleiden naar vrijetijdsbesteding, wegwijs maken in de gezondheidszorg, kennis overbrengen van regelgeving, scholing regelen voor kinderen, motiveren, een luisterend oor bieden, mensen welkom heten die alles achtergelaten hebben omdat ze moesten vluchten. Na de instroom van grotendeels alleenstaande vluchtelingen vorig jaar werden er dit jaar enkele grote gezinnen gehuisvest die een intensieve begeleiding nodig hadden. Op 12 december 2012 hadden vluchtelingen, hun begeleiders en de coördinator een ontmoeting met wethouder J. de Pooter van de gemeente Goes. Het was een kennismaking met de praktijk van VW. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers ondanks de administratieve barrières waar tegenaan werd gelopen. Belangrijkste items in de begeleiding: Gezinshereniging, verlengingen verblijfsvergunning, schulden, vrije tijd, werk, scholing kinderen, gezondheidsproblematiek, studiefinanciering, budgettering, belastingen, huisvesting, documenten, OV-chipkaart. Gezinsherenigingen Goed nieuws was dat er weer wat vooruitgang in de realisatie van de gezinsherenigingen kwam. Zes vluchtelingen werden herenigd met hun gezin. Er liepen nog tien aanvragen. De problematiek van de gescheiden gezinnen is pijnlijk. Uitgenodigde vluchtelingen Na een evaluatie met de gemeente Goes over de opvang van uitgenodigde vluchtelingen in 2011 is de opvang van uitgenodigde vluchtelingen in 2012 soepeler verlopen. Op verzoek van VW Nederland heeft Regioplan een onderzoek gepubliceerd naar uitgenodigde vluchtelingen. Dit was grotendeels zeer herkenbaar voor onze ervaringen. De informatie die vluchtelingen ontvingen voor ze hier werden opgevangen strookte niet altijd met de realiteit en dit zorgde naast een minder gestroomlijnde eerste opvang voor spanningen. Emplooi De afdeling Emplooi van VW zette zich in voor de begeleiding van vluchtelingen naar werk vanaf 1 januari Twee vrijwilligers waren hiervoor actief. Zomerschool Voor het derde jaar op rij hebben is vorm gegeven aan de uitvoering van de Zomerschool voor leerlingen van het ROC tijdens hun zomervakantie. Het ging om twee alfabetiseringsgroepen en een inburgeringsgroep die gedurende vijf weken een les per week kregen. Met veel enthousiasme werd dit uitgevoerd tot grote tevredenheid van de deelnemers. Variant Goes VWZ was voorzitter van de stichting Variant Goes. Variant Goes voerde activiteiten uit conform het gemeentelijke beleid (Integratienota gemeente Goes) over het samenleven van allochtonen en autochtonen. Samenwerking werd gezocht met tal van organisaties om duurzame activiteiten en contacten vorm te geven. 7 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

8 Met de stichting Variant Goes heeft VWZ prachtige activiteiten kunnen organiseren: Kleurrijk Goes op de Grote Markt in Goes: muziek, dans en kramen. Op vrijdag 22 juni 2012 werd er op de Grote Markt in Goes een ontmoetingsplek gecreëerd waar de beleving van diverse culturen centraal stond. Goes Internationaal: in dit project gingen leerlingen van ROC nader kennismaken met andere nationaliteiten/culturen op verschillende locaties in Goes. Ook hierbij waren vluchtelingen betrokken bij de uitvoering. Multiculti kookclub: samen eten en elkaar ontmoetten in de Goese Polder. Somalische bijeenkomsten: Somaliërs oriënteerden zich op integratie en kwamen 2 keer per maand bijeen. Het is een initiatief dat ontstaan is vanuit de vluchtelingen met ondersteuning van VW en Variant Goes. Er werd o.a. in samenwerking met Home-Start gesproken over opvoeding. Poëziewedstrijd voor scholieren voortgezet onderwijs met o.a. als thema vrijheid. theater new Dutch Connections met As i left my father s house: theater met vluchtelingenacteurs, uitgevoerd voor leerlingen ROC Interreligieuze ontmoeting; panel over de rol van religie in ontmoeting. Locatiekantoor Op 19 december is de locatie Goes/Noord-Beveland verhuisd naar een nieuw kantoor. De locatie is vijf jaar gehuisvest geweest in het kantoor van het Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio. De aldaar werkzame hulpverleners en staf lieten blijken het vertrek van VW spijtig te vinden. De nieuwe huisvesting is tot stand gekomen in samenwerking met de woningbouwvereniging RWS te Goes, die in het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemerschap wederom een bijdrage leverde door voor een financieel aantrekkelijke prijs geschikte huisvesting beschikbaar te stellen. Het nieuwe adres van het locatiekantoor vindt u op de achterpagina van het verslag. Op 3 november werd de jaarlijkse vrijwilligersdag in Goes georganiseerd. Op deze dag werd de motivatie van de vrijwilligers om dit werk te doen inzichtelijk gemaakt. Hieronder enkele reacties op de vraag: waarin vind je op dit moment de inspiratie om dit werk te doen? Ik vind het werk als taalcoach prachtig, op voorwaarde dat de vluchteling ook gemotiveerd is. Zo lang dit het geval is, ga ik door. Omdat, nog steeds, iedere dag wel weer iets brengt. Een ontmoeting, een ervaring of inzicht! En het besef, dat ik geluk heb gehad hier geboren te zijn. Ik wil graag buitenlanders helpen een goede toekomst tegemoet te gaan. Met een goede begeleiding kunnen ze veel doelen bereiken en ook iets betekenen voor de Nederlandse samenleving. Maatschappelijke relevantie inzetten voor groepen die een kwetsbare positie in onze samenleving hebben. Meemaken, dat mensen stap voor stap hun leven opbouwen en weer grip krijgen op hun bestaan. Trots op ons team!! Inspiratie nog steeds: de belabberde situatie van de vluchtelingen, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Wat betreft Nederland: het is een schandalige situatie dat dit in 2012 nog steeds schrijnende situaties geeft. De immigranten geven Nederland kleur!! Vanuit de WW vrijwilliger geworden om bezig te zijn. Het mes snijdt aan 2 kanten: zij helpen mij relativeren, ik help hen integreren. Leuke relaties, leuke sfeer. Locatie Walcheren Voor Vluchtelingenwerkers zit het verankerd in het DNA: de noodzaak om op te komen voor een groep kwetsbare en gekwetste mensen op weg naar een nieuw bestaan. Het staat voor ons als een paal boven water, we moeten als samenleving de helpende hand bieden aan diegenen die het hard nodig hebben. In 2012 kwam deze vanzelfsprekendheid behoorlijk aan het wankelen door voorgenomen bezuinigingen. De inspanningen om aan de beleidsmakers en de politiek zichtbaar te maken wat het werk van VW inhoudt en hoe betekenisvol dit is voor vluchtelingen, zijn gelukkig beloond. We kunnen doorgaan met het mooie en waardevolle werk en dat is wat telt. Praten over verhalen van individuele vluchtelingen geeft altijd een spanningsveld. VW wil privacy van deze mensen niet schenden. Daarom zijn de onderstaande - werkelijk gebeurde - verhalen dan ook geanonimiseerd. Het is de beste manier om te duiden hoe belangrijk het werk van VW is. De alleenstaande moeder, ze woont al twee jaar op Walcheren en is druk bezig om in te burgeren. Haar vergunning wordt niet verlengd en de paniek is groot. De procedure tegen dit besluit voert ze samen met haar advocaat. De vrijwilliger van VWZ is haar steun en toeverlaat in deze onzekere periode. Vooral ook is er aandacht voor het kindje, dat haar vrolijke positieve moeder ineens heel anders meemaakt dan ze gewend was. 8 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

9 De vrouw, die zo zwaar getraumatiseerd is dat zij zichzelf iets aandoet en die, nog herstellende van haar verwondingen, een woning op Walcheren betrekt. De gezinshereniging die keer op keer wordt afgewezen, waardoor het wel heel moeilijk wordt de aandacht te richten op het inburgeren. Wat moet je doen als je hoofd vol zorgen zit om je gezin dat ergens in een ver buurland in grote problemen en soms ook gevaar verkeert? De vele cliënten die door een vergissing van de belastingdienst geen huur- en zorgtoeslag krijgen en daarmee steeds verder in financiële nood komen. De nieuwe mensen die zich op Walcheren vestigen en geconfronteerd worden met de bureaucratische samenleving terwijl ze de taal nog niet kennen. Maar ook niet te vergeten de mooie kant van ons werk; de gezinshereniging van een vrouw met haar kinderen, die eindelijk wel voor elkaar is. Hoe vaak is zij niet op het kantoor van VW geweest om met de vrijwilligster die de gezinsherenigingen begeleidt te praten en te bellen en te informeren? Nu kunnen moeder en haar kinderen elkaar, na een lange periode van wachten en spanning, weer in de armen sluiten. Hoe mooi is dat om mee te maken. De jonge knul die zo n moeizame start had omdat hij te kampen had met een oorlogstrauma en het verlies van zijn familie. Hij heeft zijn inburgeringsexamen behaald, mede dank zij de hulp van zijn taalmaatje, en hij is er klaar voor om aan de slag te gaan. Voor VW in het algemeen en de locatie Walcheren in het bijzonder een greep uit de dagelijkse praktijk. Het zijn voorbeelden van de diversiteit van de casuïstiek. Steeds opnieuw komt VW in aanraking met situaties die complex zijn, creativiteit en doorzettingsvermogen vergen om ze te doorgronden maar VW doet het met vanzelfsprekendheid en overtuiging: het zit nu eenmaal in het DNA. Locatie Terneuzen Uitgenodigde vluchtelingen In 2012 kreeg VWZ op de locatie Terneuzen voor het eerst te maken met uitgenodigde vluchtelingen nieuwe stijl. Er zijn sinds kort namelijk enkele regelingen veranderd. De vluchtelingen worden bij aankomst in Nederland niet meer eerst opgevangen in een AZC, maar worden zodra ze op Schiphol medisch gescreend zijn, direct naar hun nieuwe woonplaats gebracht. In februari 2012 kwam er een bus met uitgenodigde vluchtelingen van Schiphol naar Terneuzen. Deze mensen kwamen wonen in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten: Sluis, Hulst en Terneuzen. Op het gemeentehuis werden ze verwelkomd door medewerkers van de gemeenten en vrijwilligers van VWZ. Na koffie/thee met een Zeeuwse bolus werd het gezelschap opgesplitst en verdeeld over de auto s van degenen die hen naar hun nieuwe woning zouden brengen. De inrichting van de woning wordt door medewerkers van de Gemeente Terneuzen gedaan. De inrichting van de woning is basic. Dit betekent dat het noodzakelijke meubilair, zoals tafels, stoelen, bedden en stoffering aanwezig is, alsmede enig serviesgoed, bestek en ander keukengerei. Dan begint de intensieve begeleiding door - liefst - twee vrijwilligers. Dit is nodig omdat deze vluchtelingen niet eerst in een AZC zijn voorbereid om zelfstandig in Nederland te wonen. Als men al wat Engels spreekt vergemakkelijkt dit de begeleiding uiteraard. De eerste tijd bestaat de begeleiding vooral uit ondersteuning bieden bij tekenen huurcontract, inschrijven bij de gemeente, aanvragen uitkering, openen bankrekening, inschrijven bij zorgverzekeraar, uitleg over apparaten in de woning, wegwijs maken in de buurt (supermarkt) enz. Daarna aanmelden op school, peuterspeelzaal, regelen van een taalcoach. Als dit allemaal achter de rug is na een paar maanden - vinden de mensen zelf al een beetje hun eigen weg. Onze kennismaking met de eerste uitgenodigde vluchtelingen was een heel prettige ervaring:een tevreden, leuk gezin! Doortje de Rooij en Ineke Wieland, vrijwilligsters locatie Terneuzen Vluchtelingenwerk is net een virus. Als je er mee besmet bent, kom je er (gelukkig) niet meer vanaf. Een fijn virus met voor beiden een win/ win. Een lichtstraaltje zijn voor een vluchteling, die zo eenzaam kan zijn. De vluchteling - met haar kracht, verdriet, kwetsbaarheid en diversiteit - inspireert mij. Voor mij is het belangrijk, dat de zwaksten in onze samenleving weten, dat ze niet alleen zijn en dat er kansen voor hen zijn op een menswaardig bestaan. Vooral in de 2e helft van 2012 hadden de medewerkers op de locatie Terneuzen het druk met de huisvesting van nieuwkomers. Het COA had een regievoerder aangesteld (die als taak heeft om een zo goed mogelijke match te maken tussen de gemeente en de vergunninghouder) en deze liet er geen gras over groeien. Wat erg fijn was is dat het merendeel van de vergunninghouders die in de gemeente Terneuzen werden gehuisvest afkomstig waren uit AZC Goes. Dit scheelt een lange reistijd en maakt afspraken plannen een stuk makkelijker. Juridische begeleiding Wat 2012 vooral kenmerkte op juridisch gebied was aanscherping van de regels, met name op het gebied van gezinshereniging. Er is in 2012 geen gezinshereniging voltooid op de locatie Terneuzen. Er lopen drie tracings via het Rode Kruis en twee Somalische gezinnen verblijven in Saoedi- Arabië, maar hebben daar geen toegang tot de Nederlandse ambassade. De gezinsherenigingzaken lopen dus zeer moeizaam. De strengere regelgeving heeft ook betrekking op personen die via de eenmalige Pardonregeling zijn ingestroomd. Zij kunnen pas een Nederlands pasoort krijgen als ze originele documenten uit het land van herkomst kunnen overleggen, wat voor velen onmogelijk is. 9 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

10 Taalcoachprojecten Walcheren en de Bevelanden In 2012 heeft VW een aantal taalcoachprojecten kunnen uitvoeren door financiering van de gemeenten en de Werkelijkheid, projecten die door het eenvoudige, concrete karakter inmiddels vele vluchtelingen hebben gesteund in het inburgeren in Nederland. In 2012 liep er een pilot project in AZC Goes waar VW samen met stichting de Vrolijkheid Taalontmoetingen op AZC Goes neerzette. De kinderen werden meegenomen in de wereld van verhalen, de volwassenen maakten kennis met een taalcoach en leerden daarmee een stukje Nederland beter kennen. De deelnemers uit het AZC hebben er ontzettend veel baat bij gehad, ze maakten op een prettige en informele manier kennis met Nederland, met onze taal en onze gebruiken. Een van de deelnemers van het project vertelde bij de afsluiting van dit project dat het zijn visie op de Nederlanders totaal veranderd had. Voorheen was hij ervan overtuigd dat Nederlanders niets moesten hebben van asielzoekers maar nu, na dit project, heeft hij zijn mening moeten herzien en krijgt hij vertrouwen in zijn toekomst in Nederland. Ook voor de inburgeraars in de gemeenten Goes / Noord-Beveland, Middelburg en Borsele hebben de taalcoachprojecten verschil gemaakt, met regelmaat heel concreet, door het behalen van het inburgeringexamen, maar ook voor mensen waarvoor die lat te hoog ligt. Dankzij de onvermoeibare steun en inzet van de vele taalcoaches zijn ze allemaal verder geholpen met de Nederlandse taal en op weg naar integratie in de Nederlandse samenleving. Soms met grote, soms met kleine stappen, maar altijd vooruit. Door de veranderingen op de wet inburgering en het weghalen van de budgetten voor de inburgering werd VWZ ermee geconfronteerd dat er vanuit de gemeenten na 2012 geen financiële ondersteuning meer is voor de taalcoachprojecten. VWZ vindt deze projecten echter zo belangrijk dat deze, hetzij in een afgeslankte vorm, uit eigen middelen van de stichting voortgezet worden. VWZ beraadt zich erop hoe dit pareltje in de toekomst behouden kan blijven. Aantal taalkoppelingen: Taalmaatjes in Middelburg: 20 taalkoppels Taalcoaches Goes / Noord-Beveland: 20 taalkoppels Taalontmoetingen op AZC Goes: 29 taalkoppels Taacoachproject Borsele: 10 taalkoppels 10 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

11 Ook heeft VW op de locatie Terneuzen te maken gekregen met een aantal cliënten, dat wel rechtmatig in Nederland was, maar geen recht op voorzieningen had. Al met al een zware taak voor het juridische team. Stagiaires Op de locatie Terneuzen werd VW in 2012 ondersteund door een aantal toegewijde stagiaires. Zij hebben veel werk verricht en zich ingezet bij de vestiging van nieuwkomers in de gemeente Terneuzen. Deze jonge enthousiaste mensen waren een aanwinst voor de vrijwilligersgroep. Twee van de voormalige stagiaires zijn, in afwachting van hun zoektocht naar een baan, nog steeds actief op de locatie. Ze doen maatschappelijke begeleiding, huisvesting van nieuwkomers en draaien kantoordienst. Locatie Hulst Maatschappelijke begeleiding In februari 2012 had de vrijwilligersgroep van VWZ op de locatie Hulst de handen vol aan de huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen uit Eritrea. Een groep van drie gezinnen. Drie gezinnen tegelijk begeleiden was een hele kluif! De begeleiding van de doelgroep uitgenodigde vluchtelingen is zeer arbeidsintensief. De vrijwilligers hebben hard gewerkt om alles voor deze gezinnen te regelen en hun wegwijs te maken in hun nieuwe woonplaats. Naast de uitgenodigde vluchtelingen werden gedurende het jaar nog zes personen gehuisvest. Juridische begeleiding De juridische begeleiding op locatie Hulst stond in 2012 vooral in het teken van moeizame gezinsherenigingen. Veel negatieve beslissingen van de IND en teleurstelling bij de cliënten. Desondanks houdt VW de hoop op een goede afloop. Lady s Club Een aantal vrijwilligsters van de locatie Hulst is eind 2012 gestart met een vrouwengroep, de Lady s Club, die eens per maand samenkomt. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals bijv. gezamenlijk koken. Van oud-stagiaire naar vrijwilliger Mensen geven je een andere kijk op de wereld en laten je zien wat er nog meer om je heen gebeurt. Dit is wat ik onder andere heb geleerd tijdens mijn stage bij VluchtelingenWerk. Hoe beleven mensen Nederland en hoe kan ik mensen ondersteunen bij het integreren in de Nederlandse samenleving. Ik heb heel veel geleerd over de regeltjes in Nederland en hoe ik mensen kan begeleiden die deze regeltjes nog niet kennen. Ik heb met veel plezier een jaar stage gelopen in Terneuzen. Met de cliënten was er vaak een leuk contact. Maar misschien nog wel de grootste reden waarom ik na mijn studie terug ben gekomen als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk zijn de collega s - het team - waarvan ik veel heb geleerd en die zorgden voor een leuke en gezellige sfeer. Imke Tramper, vrijwilligster locatie Terneuzen Infoavond Vreemdelingendetentie Op 4 oktober organiseerde VWZ in samenwerking met Stichting Kerk en Vluchteling in de protestantse kerk in Hulst een infoavond over vreemdelingendetentie. Er werd een indrukwekkende film getoond over het leven in vreemdelingendetentie aangevuld met het persoonlijk verhaal van een vluchteling. Ook een van de cliënten van de locatie Hulst kwam in 2012 in vreemdelingendetentie terecht, op Rotterdam Airport. Speedmeet Op 26 oktober heeft VWZ locatie Hulst deelgenomen aan de Speedmeet op het Reyneartcollege in Hulst, een initiatief van Stichting Welzijn Hulst. Het doel van deze middag was een kennismaking tussen vrijwilligersorganisaties en leerlingen die een maatschappelijke stage moeten lopen. Kerstpakketten In december 2012 werden de cliënten van locatie Hulst verblijd met een kerstpakket. Dankzij giften van de Wereldwinkel Hulst en Protestantse gemeente Sluiskil - Sas van Gent - Philippine kon VW deze pakketten samenstellen. 11 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

12 Taalcoaches in Zeeuws-Vlaanderen Op 1 april 2012 ging het taalcoachproject in Terneuzen officieel weer van start. De gemeente had positief besloten op de aanvraag van VWZ voor financiering van dit project, na afloop van de officiële financiering vanuit het Rijk op 1 januari Dit was goed nieuws, want het project is zeer waardevol bevonden door zowel cliënten, vrijwilligers, als PIBLW (Project Inzet Bij Langdurige Werkloosheid), die de inburgering verzorgt. De taalkoppels gingen samen enthousiast aan de slag met als doel natuurlijk slagen voor het inburgering-examen. Ieder koppel heeft zo zijn eigen aanpak. Sommige koppels gaan aan de slag met het lesmateriaal van school, anderen gaan gezamenlijk op pad om taal te leren in de praktijk bijv. door samen een activiteit te ondernemen. Het ene koppel oefent bij het taalmaatje thuis, anderen oefenen op school of op het kantoor van VW. Ook op de locatie Hulst liep het taalcoachproject in 2012 door. Op 24 augustus konden de taalkoppels genieten van een uitje naar De Baeckermat in Westdorpe met een huifkartocht door de omgeving. Een taalcoach is niet alleen taalcoach Sinds een aantal jaren ben ik nu taalcoach bij VW. Ik wil graag vertellen hoe ik als taalcoach ben begonnen. Sayed uit Afghanistan was de eerste die ik begeleidde. Toen ik kennis met hem maakte op het kantoor in Hulst moest hij naar de tandarts. Maar hoe moest hij daar geraken? Hij was met de fiets naar het kantoor gekomen, dus we fietsten samen naar de tandarts. Zo konden we onderweg wat beter kennis met elkaar maken. Daarna fietsten we naar zijn huis, zodat ik meteen wist waar Sayed woonde. En weer terug naar Hulst naar de apotheek om medicijnen op te halen en boodschappen te doen. Ondertussen probeerde ik Sayed zoveel duidelijk te maken. Gelukkig sprak hij goed Engels, zodat alles goed verliep. Deze eerste dag zal ik niet gauw vergeten. Ik was bekaf, maar het begin was gemaakt en ik voelde dat er wel een klik tussen ons was. We maakten afspraken wanneer ik bij hem op bezoek zou komen. In het begin spraken we veel in het Engels, maar van lieverlee wilde ik dat hij steeds meer Nederlands ging praten. Omdat hij nog niet naar school ging, begon ik met woordjes op stickers te schrijven van alle dingen die hij in huis had staan. Sayed mocht de stickers er pas afhalen als hij de dingen goed kon benoemen. Nou, dat ging erg snel. Sayed was erg leergierig. Met de week leerde hij steeds meer en begon ook steeds beter Nederlands te spreken. In het nieuwe schooljaar mocht Sayed naar het ROC in Hulst. Hij vond het geweldig en maakte daar kennis met mensen uit allerlei landen. Aan de hand van de lesstof kon ik hem steeds beter begeleiden. Op een dag echter brak Sayed zijn been na een ongelukkige val met zijn fiets. Een intensieve periode was aangebroken: lesstof halen bij het ROC en oefenen met Sayed, naar het ziekenhuis rijden, helpen met boodschappen doen, helpen met koken, afwassen enz. Gelukkig kreeg Sayed in huis gezelschap van Ramin die veel van mij kon overnemen. Het is allemaal goed gekomen met het been van Sayed. Voor hem was het een zeer leerzame periode geweest, omdat hij met heel veel praktische zaken kennis heeft kunnen maken, die ook in de thema s van de lessen behandeld werden. Zo had het nadeel van het breken van zijn been voor Sayed ook weer een voordeel. En de taalcoach die heeft er ook veel van geleerd en heeft er een vriend bij gekregen. Zo zie je dat een taalcoach niet alleen een taalcoach is. Jan Knibbeler, taalcoach locatie Hulst 12 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

13 Locatie Schouwen-Duiveland Umbrella March Op 20 juni Wereldvluchtelingendag - ging een bus vol Zeeuwse deelnemers richting Den Haag om deel te nemen aan de Umbrella March. Met de boodschap Leven in veiligheid vroeg VW Nederland aandacht voor de bescherming van vluchtelingen. Eén van de deelnemers: Meestal gebruik je een paraplu om je tegen de regen te beschermen. Maar deze keer hebben wij hem gebruikt als symbool voor bescherming van alle mensen die moeten vluchten om hun leven te redden. Op 20 juni heeft VW Nederland de Umbrella March georganiseerd. Vanuit de locatie Schouwen Duiveland, hebben 15 vrijwilligers meegelopen in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. De Umbrella March is politiek neutraal en vraagt om de bescherming van vluchtelingen. VW manifesteert zich steeds meer als een maatschappelijke beweging waarin betrokken burgers een sleutelrol spelen. Zo ook tijdens de Umbrella March. Door de Umbrella March in Den Haag te houden, kon VW samenwerken met Kerk in Actie dat op dezelfde dag in die stad een activiteit in verband met Wereldvluchtelingendag organiseerde. Op Schouwen-Duiveland wordt er het hele jaar door nauw samengewerkt met de kerken rondom de diaconale taak van omzien naar elkaar. Podiumspel reizigers Meer dan 100 belangstellenden waren op donderdagavond 1 november 2012 in De Weverij aanwezig om door de Reizigers meegenomen te worden op de weg naar tevredenheid. Het podiumspel Reizigers was voor VW een manier om mensen dichter bij de vluchtelingen en het verhaal van de vluchtelingen te brengen. De hele avond zou omschreven kunnen worden als meetingpoint. Een ontmoetingsplek van verschillende mensen, uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden. Op het podium werd dit heel duidelijk zichtbaar. De toeschouwer werd door middel van dans meegenomen naar de Filippijnen, Isse nam de bezoeker al zingend mee naar zijn geboorteland Somalië en er werd mode gepresenteerd uit de hele wereld. The blood that runs through all of us is red and all we ever look for is peace in our head. Let s just gather round and sing, whoever you are you are part of something bigger. Deze woorden klonken door de zaal toen singer-songwriter Elly Kellner, ondersteund door vluchtelingenwerker Lydia de Pater, op het podium stond. Ze kreeg de hele zaal stil met haar indrukwekkende zelfgeschreven liedjes. Rapper Masdah-D benadrukte met zijn raplied Vluchteling nog eens een geweldige ambassadeur voor VW te zijn. Twee vluchtelingen uit Jamaica zetten iets heel bijzonders neer op het podium. De diepere betekenis werd gecamoufleerd door de hilariteit van hun mimespel, maar is wel iets om bij stil te staan. Zij gaven met hun verwisselde man- en vrouwrol hun vluchtverhaal mee: een vlucht uit een land waar homoseksualiteit niet getolereerd wordt. Locatie Kapelle Succesverhaal Kan je me helpen met het opzetten van een bedrijf? was de vraag van een Iranese vrouw die in Nederland een bestaan probeert op te bouwen en haar eigen inkomen wil verdienen. Weg uit de bijstand! Ze kan heerlijke taarten maken en wil die bedrijfsmatig gaan verkopen. Maar hoe pak je dat aan zonder kapitaal? Samen met VW ging de vrouw aan de slag met een bedrijfsplan. Vele vragen kwamen voorbij: Wat doet de concurrentie, kan je daartussen komen?, Wat kost een website en is die direct nodig?, Hoe zet je een boekhouding op?, Hoe vraag je een lening (startkapitaal) op bij de gemeente? en Moet je je al laten registreren bij de Kamer van Koophandel? Inmiddels is ze begonnen met het verspreiden van flyers bij diverse bedrijven. Een grote handicap is het dat ze de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, maar ze wil alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Zal het haar lukken, beginnen in de keuken? We hebben er alle vertrouwen in! Bill Gates en Steve Jobs zijn immers ook in een klein schuurtje begonnen Hallo Wereld! Begin oktober 2012 vond de 58e editie van de Kinderboekenweek plaats, met als thema Hallo wereld!. In de sfeer van deze boekenweek ontwikkelt de locatie Kapelle een lespakket. Doel van het lespakket is om basisschoolkinderen van groep 7 en 8 een idee te geven waarom vluchtelingen naar Nederland komen. Dit wordt gedaan aan de hand van spel, informatie, film en creatieve opdrachten. In 2013 wordt het aanbod voorgelegd aan de scholen. De fietstrekker Zondagochtend een rondje fietsen. We doen het allemaal af en toe. In Kapelle gebeurt deze simpele activiteit op een bijzondere manier. Bewogen vrijwilligers fietsen regelmatig een rondje rondom het dorp samen met vluchtelingen die nog moeten leren fietsen. Eerst met een driewieler totdat men vertrouwd raakt met dit zo bijzonder en bevrijdend rijtuig. De maatschappelijke betekenis van sport is aan het veranderen. Sport levert een gerichte bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen. Steeds 13 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

14 meer gemeenten gebruiken het als een speerpunt van hun welzijnsbeleid - er komt meer beweging in WMO beleid, vrijwilligersbeleid, integratiebeleid en gezondheidszorg. Vrijwilligster Ester Wisse is in Kapelle de fietstrekker. Een analyse van de situatie door vrijwilliger Hamdo Delic werd in april in de landelijke krant de Metro gepubliceerd. Hamdo aan het woord: Veel vluchtelingen hebben vreselijke dingen meegemaakt zoals afschuwelijke martelingen. Ze zijn kwetsbaar, onzeker en vinden soms moeilijk hun weg in de maatschappij. In de eerste twee jaar is begeleiding essentieel. Ik ben als vluchteling uit Bosnië zelf ervaringsdeskundige. Ook ik heb veel baat gehad bij de begeleiding die ik destijds heb gekregen. Ik help de mensen met het invullen van formulieren, aanmelden bij instellingen, aanvragen van telefoonabonnementen, een rekening bij een energiemaatschappij of het zoeken van een school voor de kinderen. Vooral de taal is een groot probleem bij dit soort zaken. Het is een slechte zaak om te bezuinigen op het ondersteunen van vluchtelingen. Mensen moeten zich hier aanpassen, maar het moet van twee kanten komen. De overheid moet de begeleiding betalen, want zelfstandig integreren is heel lastig. Voor sommigen zijn we echt een maatje. Vaak zijn we op een dag het enige bezoek dat een vluchteling krijgt. Dit schrappen gaat alleen nog maar meer geld kosten. Vluchtelingen komen zo juist veel moeilijker uit hun uitkering. Dan komt de rekening alsnog bij de belastingbetaler te liggen. Verhuizing locatie Ook het kantoor van de locatie Kapelle is op 19 december 2012 verhuisd. De spreekuren worden voortaan in Goes gehouden. Het nieuwe adres is te vinden op de achterpagina van dit verslag. Locatie Reimerswaal Hollandse Nieuwe De vluchtelingenwerkers van locatie Reimerswaal mogen met recht trots zijn op de prestaties die ze het afgelopen jaar weer hebben geleverd. Maar liefst 17 mensen zijn door de inzet van VW en goede samenwerking met de gemeente in 2012 gehuisvest in Reimerswaal. Een geweldige prestatie voor zo n kleine gemeente! Aan het einde van het jaar is in samenwerking met de gemeente zorg gedragen voor de huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen uit Eritrea. De vrijwilligers van de locatie Reimerswaal hadden al de nodige ervaring opgedaan bij de eerdere huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen uit Sri Lanka. Schrappen kost geld Vluchtelingen komen in de problemen als hun maatschappelijke begeleiding wordt geschrapt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het stopzetten van de financiering voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen onwenselijk. De asielzoekers die net een status hebben gekregen dreigen hierdoor uit het zicht van gemeenten te verdwijnen, stelt de VNG. Ze komen pas bij de gemeente terecht als zaken onbeheersbaar zijn geworden. Aangezien ik nu vrije tijd heb, wil ik die nuttig besteden door de vluchtelingen te helpen. Ook de dankbaarheid van deze mensen doet je goed. Mijn motivatie is, dat ik het begeleiden van vluchtelingen heel belangrijk vind om ze een plekje in Nederland te geven. Ik ga door vanwege niet aflatende motivatie en enthousiasme en mezelf nuttig voelen. Motivatie: Gastheerschap. Het op weg helpen van mensen die hier een nieuw leven op moeten bouwen. Een oppepper voor een situatie die op t moment wat moeizaam is. Als taalcoach is het heel prettig om samen met iemand uit een andere cultuur aan de toekomst te werken. VluchtelingenWerk inspireert tot openstaan voor anderen. Mijn inspiratie is dat ik elke dag zie, dat mijn cliënt bij VluchtelingenWerk zelfstandig wordt. Dus dit aspect geeft meer inspiratie om verder te gaan bij deze instantie. Iets willen doen voor de vluchtelingen om tegenwicht te bieden aan de onterechte negatieve kijk op vluchtelingen. 14 / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

15 VluchtelingenWerk Zeeland in cijfers in 2012 Locatie Vrijwilligers Stagiair(e)s Taalcoaches Nieuwkomers Uitgenodigden Cliënten Projecten (incl. gezinsherenigers) AZC Goes nvt nvt 506 Thuis in Zeeland Taalontmoetingen op azc Goes Terneuzen Taalcoach Hulst Taalcoach Walcheren Taalcoach (in Middelburg) + 75 Emplooi (buiten officiële begeleiding) Goes/Noord-Beveland Taalcoach Zomerschool Samenwerking Variant Goes Emplooi Kapelle Fietsproject Reimerswaal Borsele Taalcoach Schouwen-Duiveland Debat vluchtelingenbeleid Toneelspel reizigers Totalen: / VluchtelingenWerk Zeeland - Jaarverslag 2012

16 VluchtelingenWerk Zeeland Hoe is VluchtelingenWerk Zeeland georganiseerd? VWZ bestaat uit vrijwilligers, coördinatieteam, team projecten, administratie, bestuur en directie. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het contact met de vluchtelingen. Zij verwezenlijken de missie: zij zorgen ervoor dat Nederland een open en gastvrij land is voor vluchtelingen. VWZ bestond eind 2012 uit ± 200 vrijwilligers - inclusief taalcoaches - en stagiair(e)s op 9 locaties. Bestuur Het bestuur bestaat uit zeven onbezoldigde bestuursleden. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Bij de bestuursvergaderingen is ook de directeur aanwezig. In 2012 kende het bestuur de volgende taakverdeling: Frans Hamelink: voorzitter en portefeuillehouder personeel en organisatie Doede Holtkamp: plaatsvervangend voorzitter (beleidsplanning) Theo van Campen: penningmeester Gerard de Nijs: secretaris Petra Elbertsen: bestuurslid, portefeuille communicatie en vrijwilligersbelangen Willem van Voorst Vader: bestuurslid, portefeuillehouder juridische zaken Anne Mast: bestuurslid, portefeuille juridische zaken Directie Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting gedelegeerd aan directeur Željana Miljuš met ondersteuning van secretaresse Ritha Vogel en financieel medewerker Judith van den Bovenkamp. Locaties De dagelijkse leiding op de locaties is gedelegeerd aan coördinatoren/ werkbegeleiders: Locatie AZC Goes: Ko de Visser Locatie Borsele: Ko de Visser Locatie Goes/Noord-Beveland: Luc Willem Locatie Hulst: Desiree Vale Locatie Terneuzen: Desiree Vale Locatie Kapelle: Philomene op t Hof Locatie Reimerswaal: Philomene op t Hof Locatie Schouwen-Duiveland: Philomene op t Hof Locatie Walcheren: Adrie Koelemaij (coördinator), Paula Schiettekatte (werkbegeleider) Tekle Izaz (administratief medewerker) Team projecten Paula Schiettekatte, projectcoördinator Ronneke van den Wildenberg, projectcoördinator Desiree Vale, projectcoördinator Ko de Visser, projectcoördinator Contactgegevens Regionaal afdelingskantoor, per verhuisd naar: Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Tel , Locatie AZC Goes Albert Plesmanweg 23-02, 4462 GC Goes Tel , Locatie Borsele Poelvoordestraat 1, 4431 BP s-gravenpolder Tel , Locatie Goes / Noord-Beveland, per verhuisd naar: Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Tel , Locatie Hulst Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst Tel , Locatie Kapelle, per verhuisd naar: Westsingel 58-01, 4461 DM Goes Tel , Locatie Reimerswaal Brouwerijstraat 8, 4416 AM Kruiningen Tel , Locatie Schouwen-Duiveland Calandplein 1, 4301 LZ Zierikzee Tel , Locatie Terneuzen Rosegracht 2, 4531 HC Terneuzen Tel , Locatie Walcheren Segeersweg 46, 4337 LD Middelburg Tel , Op de website van VluchtelingenWerk Zeeland kunt u nog meer informatie vinden en verhalen lezen over het werk van VWZ en de ervaringen van de vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag van de landelijke vereniging van VluchtelingenWerk, kijk dan op

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Ik droom veel over mijn vader en hoe hij is gestorven Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio foto: Goedele Monnens Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Christina vluchtte twintig jaar geleden uit Rwanda vanwege een burgeroorlog die haar broers

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Interview met Rian Hulscher, coördinator Asiel Het is rustig op het terrein van de Autotron. Het is dan ook een bewolkte, koude dag met veel wind. Enkele mannen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren 1 INTRODUCTIE VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen. Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Kaag en Braassem DE LOGISCHE OPVOLGER VAN DE WMO-ADVIESRAAD Secretariaat: de heer D.L.Klerkx Gruttohof 24, 2371 NR Roelofarendsveen Tel.06-83114156 Emailadres: wmoraadkaag.braassem@yahoo.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden Veel gestelde vragen en antwoorden Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum s- Gravendeel heropenen? Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 Terugblik en vooruitblik Variant Goes blikt terug op het jaar 2014. Samenleven doe je met elkaar was de leidraad voor de activiteiten van

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016

Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016 Welkom Informatieavond Statushouders 21 juni 2016 Uitgangspunten avond Onze plannen delen Partners hierin betrekken Geen eenrichtingsverkeer Ophalen wat er leeft, uw tips en zorgen Eerst plenair, dan uiteen

Nadere informatie

tekst & muziek Carin van Essen illustraties Roel Ottow Van 4 tot 8 jaar met CD!

tekst & muziek Carin van Essen illustraties Roel Ottow Van 4 tot 8 jaar met CD! tekst & muziek Carin van Essen illustraties Roel Ottow Van 4 tot 8 jaar met CD! DAG! Kinderen zijn een kado en geen vanzelfsprekendheid. Zo onbevangen, vol energie en levenslustig als kinderen vaak zijn,

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 Inleiding VluchtelingenWerk Rijswijk beheert al sinds jaren een Noodfonds, gevoed door donateurs (particulieren, bedrijven

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw Vragen en Antwoorden Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw 1. Wat is een vergunninghouder? Een vergunninghouder is iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning (voor een

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek?

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Zienswijze van VG&V (Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek) Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Inleiding Ter voorbereiding op de extra taken die gemeenten krijgen vanaf 1 januari

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Informatiefolder voor bedrijven Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Midden Gelderland Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Omgangscentrum Drenthe

Omgangscentrum Drenthe Yorneo 0 12 Omgangscentrum Drenthe Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die vaak veel emoties teweeg brengt. Soms zijn de woede, de frustratie en het verdriet zo groot, dat het voor ouders moeilijk

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo 19 november 2015 Op 19 november 2015 organiseerde de Wmo- Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking voor de AV-regio haar eerste themabijeenkomst.

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 2013 2013 was een jaar van veranderingen voor VluchtelingenWerk Schijndel. Naast dat de locatie Schijndel afgelopen jaar veel nieuwe vrijwilligers heeft mogen verwelkomen, hebben we hard gewerkt om nieuwe

Nadere informatie