Aandacht. 192 november Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer o.a. * Ledenwerfactie! Ledenwerfactie! * De zorg, uw zorg? * Ouder worden met de KBO tablet * Kerstdagtocht dinsdag 16 december

2 2 Evangelii Gaudium Evangelii Gaudium oftewel de Vreugde van het Evangelie! Het komt me voor, dat me zomaar gratis en voor niets een nieuw hoofdstuk wordt aangereikt. Jawel, de inspiratie van vorige maand heeft een flinke nawerking en ik kan deze keer echt niet over wat anders schrijven, omdat dit is wat me bezighoudt. Mijn openbaring was indringend en dat mocht dan helder zijn voor mijn hart, maar om er woorden voor te vinden is wat anders. Om over de navolging maar even helemaal niet te spreken. De kern van de openbaring was, de geïrriteerdheid van Jezus, waarbij hij tegen zijn leerlingen zegt: Begrijpen jullie nou nog niet wat ik bedoel. Centraal daarin staat Jezus woord, in het evangelie vaak gehoord: uw geloof heeft u gered! Maar ik mocht zien, dat Jezus dan niet spreekt over geloof in iets of iemand buiten me, maar om geloof in mezelf. Want waarom zoekt u naar iets, dat u al in u hebt, zegt Jezus ons. Poe, poe, dat is een hele omkering van hoe wij ons leven lang geloofd en geleefd hebben. En toch het enige wat ons rest, is Jezus woorden voor waar aan te nemen en te geloven; geloven dat wij allen geworteld zijn in de bron van licht, leven en liefde. Zegt Hij ook niet ergens in het evangelie, dat het Koninkrijk Gods in ons binnenste ligt. Ik voel me blij en dankbaar met dit inzicht, het inspireert me dag na dag. En ik merkte, dat het mij op de een of andere manier ook meer de ogen opent voor wereld om me heen. Komt het daardoor, dat ik sindsdien ergens blij nieuws tegenkwam; ik weet niet eens meer waar, waarschijnlijk op internet. Paus Franciscus heeft vorig jaar november een apostolische exhortatie geschreven: EVANGELII GAUDIUM over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag. Hij schrijft over de Vreugde van het Evangelie, die het hart en het leven vult van allen, die Jezus ontmoeten. Met Jezus wordt vreugde geboren en steeds opnieuw geboren. Het is een vreugde die zich vernieuwt en meedeelt. Ik weet niet, hoe u deze woorden hoort en ervaart? Het woord vreugde te horen en te lezen in verband met het evangelie. Zijn wij niet groot geworden met het evangelie als de norm, waarmee ons gelovigen de maat werd genomen? Een boodschap, voorwaarden waaraan we hadden te voldoen. Nu klinkt

3 3 voor mij welluidender het BLIJDE in de boodschap door en dat stemt me vreugdevol. Goed u begrijpt, ik kan moeilijk het hele boekje citeren. Het heeft me hogelijk verbaasd, dat ik hierover in ons land niets gehoord en/of gelezen heb, ook niet in Samen Kerk. De boekhandel heeft het boekje voor me besteld in België, ik ben er dapper in bezig en hoop er door verrijkt te worden. Moge dit stukje voor u ook een blij verhaal zal zijn? Maria van Ooijen Dat losse blaadje dat u deze maand in de Aandacht vindt is belangrijk. Het is onderdeel van onze ledenwerfactie. Zijn we dan zo klein dat we nog nauwelijks bestaansrecht hebben? Nee, integendeel we zijn de grootste afdeling van Noord Holland met zo n 4600 leden. Daar zijn andere afdelingen zeker jaloers op, maar we hebben hoger gestaan, zo rond de En een teruglopend ledental moet je altijd proberen te stoppen. Maar nu nog meer dan ooit, want u heeft via krant, radio en tv kunnen lezen, horen en zien wat er allemaal gaat veranderen. En dat is niet mis, erger het raakt vooral onze leeftijdsgroep, want die oudjes, denkt de politiek, gaan toch de straat niet op om te protesteren. Maar dat doen de drie ouderenbonden (KBO, ANBO, PCOB) die een grote invloed in Den Haag hebben, wel. Althans in allerlei vergaderkamers. Er wordt met hen gepraat en overlegd en zeker naar hen geluisterd. Wij, als gewone leden, zien dat niet altijd, maar als u de nieuwsbrieven en websites van die bonden volgt, weet u wat er allemaal gebeurt. Daarom moet onze afdeling en dus de KBO groot blijven, want de macht van het getal is belangrijk daar in Den Haag. Zoek dus naar een familielid, vriend(in), kennis enz. die u lid kunt maken van de KBO Haarlem. Als 1 % van onze leden dit doet, hebben we er al 48 leden bij; 10 % levert 480 leden op. Dat moet toch mogelijk zijn door de simpele vraag: kom ook bij de KBO Haarlem. Je zult merken wat een voordeel je dit kan opleveren

4 4 en op onze website kun je op je gemak zien wat KBO Haarlem allemaal doet. Een kleine inspanning van u, levert een groot resultaat voor de KBO op en u krijgt ook nog eens 5 euro per aangebracht lid. Mooi toch! We zien het resultaat met optimisme tegemoet. Red Het woord is aan het bestuur Op 2 oktober is er een extra Algemene Vergadering van KBO Noord Holland gehouden waarin de afdelingen bijgepraat zijn over de verschillen in visie tussen de provinciale KBO s en de Unie. Onder de koepel van het Willibrordhuis in Heiloo heeft de voorzitter, Marcel Laponder, daar 3 kwartier aan besteed. Duidelijk werd dat er verschil van inzicht is tussen de provinciale KBO s en de Unie KBO. De wereld verandert en daar moet de Unie KBO op inspelen, maar hoe? Daar wordt dit najaar over verder gepraat. De afdracht aan de Unie gaat wel per 1 januari a.s. met 60 eurocent extra omhoog. Dat kost onze afdeling 4600 x 0.60 = Onze penningmeester keek niet erg vrolijk. Vrolijker was de Internationale Dag van de Ouderen die op 1 oktober door de SOB gevierd werd. 180 ouderen van de 3 ouderenbonden in Haarlem waren bijeen om deze dag te vieren. Owen Venloo ging in op de participatiemaatschappij die onze overheid voorstaat om de zorg betaalbaar te houden. Hij gaf voorbeelden om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met de participatiemaatschappij maar ook gaf hij aan dat in zijn thuisland, Suriname, de participatiemaatschappij al lang bestaat. En diegenen onder u die zijn wortels in de provincie heeft herkende deze voorbeelden ook. Na de koffiepauze vertelde hij leuke dingen over Nat King Cole en zong enkele liederen van deze zanger. De middag werd gevuld door een koor met Roemeense volksliederen en een trio sloot de dag met Afrikaanse muziek.

5 5 Een gevarieerd programma waarvan intens genoten werd. Tot 1 oktober Op 1 oktober hebben wij de voorzitters van de ANBO en KBO- Haarlem kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de PCOB, Piet Winkel. Na 12 jaar neemt hij de voorzittershamer weer ter hand en komt hij ook het voorzittersoverleg met de wethouder versterken. Wij zijn daar blij mee. In juli j.l. hebben de Haarlemse Ouderenbonden in het overleg met wethouder Jac van de Hoek hem uitgenodigd om in november aan onze leden uit te leggen wat er per 1 januari 2015 m.b.t. de zorg gaat veranderen. Hij zou graag komen maar zijn ambtenaren zijn beter in staat dit te doen dan hij. Een wethouder gaat meer over de grote lijnen. In deze Aandacht treft u de uitnodiging voor deze bijeenkomst op 18 november a.s. aan. De VOA-cursus (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) is met 8 cursisten uit onze afdeling van start gegaan. Het rooster bekijkend zijn de onderwerpen zeer interessant, maar leveren ook veel huiswerk op. Begin december is de laatste les en in de volgende Aandacht wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze VOA s en hun toekomstige taak. Nu op 1 januari zoveel verandert aan de WMO zullen we onze VOA s hard nodig hebben. Velen van u hebben het intussen al ontdekt; de automatische incasso van de contributie over 2014 is eindelijk rond. Wij schreven daar al eerder over dus een grote verrassing is het niet, maar wel de manier waarop. Veel telefoontjes van leden die het niet snapten. De contributie is n.l. per lid apart geïncasseerd en dan komen de vragen waarom de partner minder betaalt. Het zit zo. Een individueel lid betaalt per jaar en dat is in vergelijking met onze collega-bonden niet veel. De partner betaalt echter maar 15.50, dus samen 36. Deze korting voor partners is bij de andere ouderenbonden onbekend. Ieder lid betaalt evenveel. Het verschil bij KBO Haarlem zit in de prijs van de Aandacht. Per gezin wordt maar één Aandacht bezorgd en ook maar één Nestor. De Nestor is echter van de Unie KBO en per lid betaalt onze afdeling aan de Unie even veel. Geen korting voor partners dus.

6 6 Duidelijk? Ik denk het niet helemaal, maar wel duidelijk is dat wij moeten proberen volgend jaar het totale bedrag per paar te innen. Afgesproken is al wel dat wij dat pas in april a.s. zullen doen. Waar we ook veel vragen over krijgen is de invloed van de Unie KBO in de besluitvorming rondom ons inkomen. De AOW wordt dan nog wel geïndexeerd, maar de meeste pensioenen niet of worden zelfs gekort. Wat doet de Unie voor ons? Duidelijk moet zijn dat de besluiten genomen worden door de politiek. De pensioenfondsen krijgen regels opgelegd waardoor zij de eerste jaren NIET kunnen indexeren. Sinds 2008 is het vermogen van de pensioenfondsen met ruim 1/3 e toegenomen maar de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen stijgt nauwelijks. Het gemiddelde rendement van de pensioenfondsen over de afgelopen 20 jaar is 7.4%. Mijn spaarrekening komt nog niet op de helft uit. De Unie KBO laat externe bureaus, waaronder het NIBUD, berekeningen maken die het rekensommetje van de politiek onderuit haalt en gaat hiermee de partijen langs maar u weet, voor de burger is de politiek doof. Via de krant, radio en TV oefenen de ouderenbonden hun invloed uit en het is frustrerend dat er geen afdoende weerwoord komt. In deze lobby werken de ouderenbonden samen met de vakbonden. Op Prinsjesdag was bij omroep MAX de voorzitter van de Unie KBO uitgenodigd, samen met de redacteur van onze website van KBO Haarlem, Herman Broek. Zij kwamen uitgebreid aan het woord m.b.t de veranderingen in de zorg in 2015 en vroegen aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het woord is nu aan de gemeenten. En, zoals u hierboven al gelezen hebt, U bent op 18 november van harte welkom. Nog meer onheil. Het NIBUD koopkrachtplaatje voor 2015 laat voor mensen met alleen AOW een achteruitgang zien van 2 per maand. Tot een bedrijfspensioen van per jaar ga je er iets op vooruit (max. 4 per maand) maar heb je meer pensioen dat gaat iedereen er op achteruit. En dan zijn de gevolgen van de veranderingen in de zorgkosten nog niet meegerekend.

7 7 Door het najaar heen overlegt het bestuur veel met onze groepen vrijwilligers. In november met onze bezorgers van de Nestor en Aandacht. Het bestuur en de vrijwilligers praten elkaar onder het genot van koffie met bij en genieten daarna samen van een drankje. In de vorige Aandacht vroegen wij nieuwe bezorgers. Wie van u heeft zich al aangemeld? Het kan nog. De middag voor ik dit schrijf nog een overleg gevoerd met de redacteur van onze Aandacht en de redacteur van de website. Wat kan er nog beter? Waar moet aandacht aan besteed worden? Toen kwamen we op de gedachte om dat aan u te vragen. Waar moet méér aandacht aan besteed worden of waar eindelijk eens aandacht? Geef het door aan de redactie en zij doen hun best. En denk nog even aan onze ledenwerfactie!!! Het bestuur Van de penningmeester Toen ik in juni begon met de werkzaamheden als penningmeester bleek dat er een aantal problemen waren die opgelost moesten worden. We werken verplicht met het ledenprogramma van de landelijke KBO. Op zich is er niets fout met dit pakket, maar er zit helaas geen financiële kant bij. Omdat er ook een geheel nieuwe versie van ons boekhoudpakket is gekomen, hield dit in dat er een geheel nieuwe financiële administratie opgezet moest worden. Als gevolg van de wijzigingen in bankrekeningnummers, de overgang naar IBAN, bleek opeens dat ons incassocontract ook niet meer geldig was. Om dit aangepast te krijgen hadden we de handtekening van de gemachtigden van KBO Noord-Holland nodig. Jammer genoeg was door de wisseling van bestuurleden van KBO Noord-Holland nog niet alles op orde bij de ING, waar onze rekening loopt. Dus dit kostte veel extra tijd! In deze afgelopen periode zijn de acceptgirokaarten verstuurd. Dit dankzij de inspanningen van Hans Rasch en hulp van diverse bestuursleden. De ledenadministratie is financieel op orde gebracht, waarbij ik veel dank aan Nancy van Kampen verschuldigd ben voor haar hulp daarbij. Met hulp van KBO Noord- Holland is het incassocontract omgezet. Hierna kon gelukkig

8 8 eindelijk de automatische incasso van de contributie plaatsvinden. Mijn enige taak is nu nog om alle betalingen te verwerken en te zorgen dat alle (nieuwe) leden kunnen betalen. Ook moet ik nog een aantal vragen van leden beantwoorden. Eén antwoord wil ik hierbij geven. De contributie bedraagt 20,50 per persoon per jaar. Echtparen krijgen een korting van 5,00 voor het tweede lid, deze betaalt dus 15,50. Via de acceptgirokaarten is dit jaar de contributie voor echtparen nog samengevoegd, dus het totaal van 36,00 is in één keer betaald. De inning via het automatische incasso is per lid geregeld, dus de eerste persoon betaalt 20,50 en de tweede 15,50. Samen dus ook 36,00. Als er vragen zijn deze bij voorkeur via , penningmeester- Ik loop nog wat achter, maar er komt antwoord. Ton van Meurs Even voorstellen Mijn naam is Ton van Meurs en sinds enige maanden oefen ik de functie van penningmeester uit. Voorlopig nog als aankomend penningmeester, omdat benoeming pas in de komende ledenvergadering officieel kan plaatsvinden. Gezien de respectabele leeftijd van de meeste leden ben in nog een 'jonkie', maar ervaring met administraties heb ik wel. Mijn hele werkzame leven heb ik mij wel op de één of andere manier hiermee bezig gehouden en het werk voor de KBO lijkt mij een leuke aanvulling hierop. Ik ben getrouwd, heb twee lieve dochters en sinds mei ook een kleindochter. Mijn hobby s zijn stijldansen, iets wat ik met veel enthousiasme twee avonden per week doe, en volleybal. Dit echter passief en wel als scheidsrechter. Iedere zaterdag kun je me wel ergens in het land in de één of andere sporthal vinden. Al met al een vrij druk leven, maar dat vind ik niet erg. Ik hoop op een plezierige samenwerking en tot ziens bij één van de activiteiten of bijeenkomsten.

9 Aandacht TROS Radar koopkracht ouderen 9 Tros Radar besteedde op 29 september aandacht aan pensioenen. Het programma berekende de gevolgen van de nieuwe regels. Daarbij kwamen zorgen over de koopkracht van ouderen naar voren. De Unie KBO herkent de zorgen vanuit eigen onderzoek. Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over het nieuwe Financiële Toetsingskader voor pensioenen. Bedoeling is om ons pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De ingrepen pakken voor de verschillende leeftijdsgroepen anders uit, zo toonde Radar aan. Het nieuwe Toetsingskader vinden wij overbodig en schadelijk. Koopkracht achteruit Tros Radar keek ook naar de koopkracht. En dat is schrikken. Zeventigers voelen de grootste pijn. Hun pensioenen zijn de laatste jaren niet geïndexeerd. Daarnaast kregen veel ouderen de afgelopen jaren te maken met kortingen. Die situatie zal niet veranderen, voorspelt het programma. In de komende jaren holt de koopkracht van gepensioneerden achteruit. Als de economie verslechtert, krijgen zij te maken met 35 procent koopkrachtverlies. Zelfs als het economisch goed gaat leveren zij in op koopkracht: in twintig jaar maar liefst 16 procent. Eigen onderzoek Ouderen worden onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen die het Nibud begin september uitvoerde in opdracht van de Unie KBO. Onze koopkrachtcijfers kregen veel aandacht in de media en in de Algemene Beschouwingen. Unie KBO

10 10 Voor u gelezen Zebrapad met pensioen maar nog lang niet afgeschreven De kwetsbaarheid van voetgangers als verkeersdeelnemer werd al in de eerste helft van de 20 ste eeuw erkend. Het gemotoriseerde verkeer nam flink toe. Paard en wagen werden langzaam verdrongen door de auto. En deze gemotoriseerde voertuigen haalden soms een snelheid van wel 40 km. per uur, voor die tijd ongekend! Veel vrijwilligers spanden zich in voor een veiliger verkeer. Dit leidde tot het oprichten van het Verbond van Vereenigingen voor Veilig verkeer, dat later Veilig Verkeer Nederland zou gaan heten. Herkenbaar gekleed in een oranje reflecterende jas en uitgerust met een stopbord hielpen VVN-verkeersbrigadiers in 1947 al kinderen bij het veilig oversteken van en naar school. Twee jaar later werd in Breda het eerste zebrapad geïntroduceerd. Toen moest je, door met één voet op het zebrapad te gaan staan, laten zien dat je van plan was om daar over te steken. Tegenwoordig zijn bestuurders wettelijk verplicht voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een zebrapad oversteken of kennelijk op het punt staan dat te doen, voor te laten gaan. Toch vinden de meeste ongevallen met voetgangers tijdens het oversteken plaats. Zijn zebrapaden misschien niet altijd goed zichtbaar, waardoor tijdig afremmen niet meer kan? Of is er iets anders aan de hand en is de wettelijke regel om te moeten stoppen niet bij iedereen bekend? De conclusie dat zebrapaden vooral schijnveiligheid opleveren is dan snel gemaakt. In enkele gemeenten zijn zebrapaden om die reden weggehaald. Voor Veilig Verkeer Nederland is dit een zorgwekkende ontwikkeling. De zebrapaden kunnen vooral ouderen, gehandicapten en kinderen extra bescherming geven, mits er goed zicht is op het zebrapad, de snelheid van naderende bestuurders laag en het zebrapad op een logische plek ligt. Veilige oversteekplaatsen zijn ook in 2014 van groot belang. Daarom heeft VVN het project Ik stop voor zebra s in het leven geroepen. Is er echt een onveilige oversteekplaats dan kunnen mensen dat aan het Meldpunt Veilig

11 11 Verkeer doorgeven. Want ook na 65 jaar blijft het zebrapad een onmisbaar element in ons straatbeeld. Bron:Max magazine nr.41 Anneke Alders KBO kerstreis 23 t/m 27 december 2014 Wie gaat er mee Kerstmis vieren? Wij gaan vijf dagen naar Millingen aan de Rijn en logeren in Hotel Millings Centrum. We maken een excursie naar Kevelaer, een tingieterij en een mooie rondrit door het natuurgebied "De Postbank". Deze reis wordt u aangeboden met: volpension; twee begeleiders en een medisch verzorger. De prijs voor deze reis bedraagt 375,00 p.p. bij gebruikmaking van een tweepersoonskamer. Voor eenpersoonskamer geldt een toeslag van 40,00 p.p. Er zijn nog enkele kamers beschikbaar. Info: Schotenavond Op woensdag 26 november is in de aula van de middelbare school "Het Schoter" aan de Planetenlaan/Sportweg in Haarlem-Noord een Schotenavond. In de aula is een fotopresentatie te zien van het verdwenen dorp Schoten. Henk Wieringa zal een lezing houden en u meenemen naar bijzondere plekjes in het voormalig Schoten. Stichting Historisch Schoten nodigt de KBO ers uit, om aanwezig te zijn op deze bijzondere avond. Aanvang: uur

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken De omgekeerde wereld Het duurt nu al jaren: de ene energieleverancier buitelt over de andere heen met reclames over prachtige lage energieprijzen. Je zou wel gek zijn als je niet overstapte Zo n 3 jaar geleden belde ik dus eens met de energieleverancier waar we al vanaf ons trouwen (ruim 40 jaar dus) bijzitten. Wat zegt u meneer, u wilt overstappen? Maar dan heb ik een mooie aanbieding voor u, ik mag u 10% korting geven. Niet geïnteresseerd? Wacht even, dan overleg ik met mijn chef (tweede verkooptruc). Hallo meneer bent u er nog, ja hoor ik mag u, als hoge uitzondering, 20% korting geven. Juffrouw, u bedoelt dus dat wij als trouwe, oude klanten al jaren te veel betalen en dat elke nieuwe klant, of klant die opzegt zo maar 10 of 20% korting krijgt. Is dat niet de wereld op zijn kop? Lange tijd stilte, heel lange tijd. Ja, maar als u eerder gebeld had, hadden we u zeker korting gegeven. U bedoelt dus dat het bedrijf gek is op klanten die niet reageren, want die betalen standaard te veel. Vroeger kregen vaste klanten nog wel eens een voordeeltje, omdat ze zo trouw waren, maar tegenwoordig is het melkvee dat uitgeknepen wordt. Wederom lange tijd stilte. Maar u krijgt die korting nu toch? Nee juffrouw, laat maar zitten. U heeft me volledig overtuigd dat ik moet overstappen naar een andere leverancier. Niet dat die beter zal zijn of klantvriendelijker, maar die is in ieder geval het eerste jaar goedkoper. Want al die grote energieleveranciers hebben met dit vreemde gedrag bereikt dat de consumentenbond en allerlei consumentenprogramma s tegenwoordig adviseren: stap ieder jaar over naar een andere energiemaatschappij, dan bent u steeds het voordeligst uit. De wereld op z n kop, naar mijn idee. Het verschijnsel dat we kennen uit warme vakantielanden: je vraagt wat iets kost, er wordt een te hoge prijs genoemd, jij biedt de helft en druk gebarend kom je ergens daartussen uit, is dus ook normaal geworden in Nederland. Ik ben daar niet blij

13 13 mee. Goed we kenden dit handjeklap al van de Nederlandse veemarkten. Maar we beschouwden dit als leuke folklore. En omdat ik thuis nooit plaats heb gehad voor een koe, schaap of paard, heb ik daar nooit aan mee hoeven doen. En dat mag zo blijven, want ik geef het toe: ik ben geen onderhandelaar en wil er ook niets mee te maken hebben. Als zoiets zou bestaan, zie ik in iedere handelaar of winkelier een oplichter. Ze vragen voor alles te veel; en zo wil ik liever niet tegen deze beroepsgroepen aankijken. Want stelt u zich eens voor dat in de supermarkt elk vol winkelwagentje bij de kassa zegt: Wat kost dit? Zeventig euro, ik bied 60 en neem het mee, anders laat ik het hier staan. Ik denk dat het winkelen er niet leuker op zou worden, de supermarkten hun aanbiedingen zouden schrappen, en meer personeel zouden moeten aannemen om alle niet meegenomen karretjes en boodschappen terug te zetten. Gaan we daar naar toe? Ik hoop het niet. Lichtgrijs Wat moet ik in 2014 zeker nog doen? O, ja! Stuur aan: uw adres Passiespelen Tegelen zondag 31 mei 2015 In de Aandacht die rond 20 januari gaat uitkomen hopen wij de uitgewerkte reis aan te bieden. Er zijn 50 plaatsen voor ons gereserveerd. Voorlopige aanmelding kan bij Ronny Visser tel

14 14 Ouder worden was nog nooit zo leuk! Met de KBO tablet Onder dit motto wordt er een Ipad voorlichting gegeven door de KBO Haarlem in de Adelbertuskerk. Op 20 November zal de heer Tim Herfst van de firma Focus Cura, in samenwerking met Ton van der Voort, Ipad coach voor Haarlem en omstreken van het KBO, een presentatie geven over het gebruik van de Ipad voor KBO leden. De Ipad wordt geleverd door het KBO. Focus Cura heeft speciaal voor de Ipad een aantal app s ontwikkeld en deze zullen dan ook door Tim worden toegelicht. De Nestor online lezen op de Ipad, maar ook het Haarlems Dagblad. Uw hele boekenbibliotheek kunt u er op zetten en lezen. Contact maken met de zorginstellingen, maar ook met mantelzorgers, zowel in geluid als beeld. Beeldverbinding maken met familie en kleinkinderen is eveneens mogelijk. , foto s maken en internet bankieren behoren eveneens tot de mogelijkheden. De mogelijkheden zijn werkelijk onbegrensd. Programma: van uur Ontvangst Mogelijkheden van de Ipad Speciale Apps voor KBO leden Pauze Demo in het gebruik van de App s Vragen van gebruikers Er is WiFi aanwezig in de kerk en u kunt uw eigen Ipad meenemen. De voorlichting is in de Adelbertuskerk op donderdag 20 november om uur. Toegang gratis Adres: Hoek Rijkstraatweg/Zaanenstraat. Ruime parkeergelegenheid. Ton v.d. Voort

15 15 Loket Haarlem U wilt zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de Haarlemse samenleving. Ook als u een beperking heeft of daarmee te maken krijgt als u ouder wordt. Soms heeft u daar hulp en ondersteuning bij nodig. Wellicht vraagt u zich af hoe u dat moet regelen. Voor vragen op dat gebied kunt u terecht bij Loket Haarlem. In Haarlem zijn 5 loketten en hieronder treft u de adressen en openingstijden aan. BOMENBUURT, Pijnboomstraat 17. Maandag en woensdag 9 tot 12 uur. DELFTWIJK, Jan Gijzenkade 305b. Maandag, dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur. PARKWIJK, Leonard Springerlaan 1. Dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur. ROZENPRIEEL, Voortingsplantsoen 56. Ma t/m vrij 9 tot 12 uur. Woensdag tot uur. SCHALKWIJK, Rivieraplein 4. Ma t/m vrij en 9 tot 12 uur. Di en do ook smiddags van 1 tot half vier. SLACHTHUISBUURT, Noormannenstraat 1. Woensdag 9 tot 12 uur. Alle loketten zijn ook telefonisch bereikbaar onder nummer: Kopij voor het dec./jan. nummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 30 november * per naar C. Teeuwen, * handgeschreven of getypte kopij naar A. Invernizzi, J. Perklaan 53, 2024 JR Haarlem.

16 16 Prinsjesdag 2014 aftrap voor ledenwerfactie! Als u net zo chagrijnig werd op Prinsjesdag als ondergetekende dan had u een slechte dag. Kreeg u ook direct in de gaten hoe alle senioren, kleine (senior) spaarders, maar vooral mantelzorgers, hulp- en zorgbehoevenden, (aan)gepakt worden. Wordt u ook zo gemotiveerd door al die door de lucht fietsende slogans waarvan ik er hier een noem: als inwoners ondersteuning nodig hebben, kijken we steeds meer hoe familie, buren en vrienden aan een oplossing kunnen bijdragen. Gelukkig is de jaarlijkse mantelzorgbeloning van 200 die ik in 2013 van de SVB ontving ook vervallen. Voor mij kwam dat neer op negen eurocent per uur, waarover ik mij diep beledigd heb gevoeld. Eén zaak is mij al heel lang duidelijk, nu lid worden van een seniorenorganisatie als de KBO is van steeds groter belang. Tijdig scholen bouwen op de juiste locaties omdat er veel kinderen worden geboren doen we goed in Nederland. Zoals we ook snel kostbare wegen aanleggen omdat het verkeersaanbod alsmaar groeit. En ik heb vele andere goede voorbeelden. Zeker dertig jaar is zichtbaar geweest dat er ook een hulp- en zorgbehoevende piek van senioren zou ontstaan, maar zie hoe daar met slechts een paar gascentjes op geanticipeerd werd. Ik wens oprecht dat niemand van u ooit hulp- of zorgbehoevend zal worden, maar we weten als sterfelijke wezens ook dat niemand van ons dat in de hand heeft. Velen voelen zich in de steek gelaten en zijn teleurgesteld dat het begrip solidariteit wordt vervangen door een loze kreet als eigen kracht en verantwoordelijkheid. Hoe mooi kan men het verpakken. De Unie KBO (en de andere seniorenbonden) doet zeer goed werk en zet zich steeds beter in voor de belangen van senioren, vooral voor diegenen onder hen die door omstandigheden buiten hun schuld extra hulp en aandacht nodig hebben. Ik doe een beroep op u allen mee te doen aan onze ledenwerfactie. Overtuig familieleden, vrienden en kennissen nu lid te worden van de KBO. In deze AANDACHT treft u een vouwblad aan waarmee men zich kan aanmelden. Doe mee, ga met dat formulier op stap!

17 17 Brengt u een of meerdere leden aan dan zullen wij u graag belonen met een cadeaubon van 5, = voor elk lid. Veranderingen in de zorg Herman Broek Van veel kanten komt er steeds meer goede uitleg over de veranderingen in de zorg. We willen niet nalaten u te wijzen op een website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar u duidelijke informatie aantreft (die ook regelmatig wordt bijgewerkt) over alle wetswijzigingen en aanpassingen in de zorgwereld. U kunt daar lezen wat de gevolgen zijn van al die nieuwe maatregelen en wat die betekenen voor de hulp en de zorg die u nodig heeft. Ook voor mantelzorgers zijn deze pagina s interessant om te lezen. Op de volgende link https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ kunt u lezen of de onderliggende gegevens voor u van belang zijn. Samen uit seizoen 2014 / 2015 De Samen Uit werkgroep van de KBO heeft in samenwerking met de ANBO een programma voor samengesteld. We denken dat er voor velen van u iets moois/leuks bij zit. De meeste voorstellingen worden gehouden in de Schouwburg, slechts enkelen in de Philharmonie. Dinsdag 18 november De Parelvissers om uur in de Schouwburg. 39. Bizets meesterwerk is een pareltje uit het operarepertoire. Een verhaal over vriendschap, liefde, trouw en verraad. De opvoering is in handen van het operagezelschap van Tatarstan. Topsolisten, groot orkest, prachtige kostuums en dito decors. Frans gezongen, Nederlandse boventiteling. Woensdag 3 december Kinderen geen bezwaar. Schouwburg uur. 28. Gerard uit de bekende TV-serie koopt een huisje in Frankrijk via internet. Het blijkt een bouwval te zijn. Zal het lukken om die bouwval om te toveren tot een

18 18 gezellige menagerie? Er komt ook nog een mooie Franse buurvrouw bij kijken. Zondag 21 december Een avond met Dorus. Schouwburg uur. 35. Speel de clown, De krokus en de hyacint, De Figaro-parodie en uiteraard Twee motten. Allemaal liedjes die niet meer weg te denken zijn. Allemaal geschreven door Tom Manders, alias Dorus. Henk Poort kruipt in de huid van deze beminnelijke vagebond Zondag 18 januari Philharmonie uur. Tapasconcert. Vrijdag 30 januari Schouwburg uur. Onder de groene hemel. Zaterdag 7 februari Schouwburg uur. Theatrale rondleiding. Zondag 15 februari. Philharmonie uur. Tapasconcert. Vrijdag 27 maart. Schouwburg 2015 uur. Joris Linssen & Caramba. Donderdag 23 april. Schouwburg uur. Romeo en Julia. Woensdag 27 mei. Schouwburg uur. De troupe van Joep. Wilt u zich voor een voorstelling opgeven, dan kunt u bellen naar of mailen naar Het bedrag kunt u overmaken op NL58INGB t.n.v. ANBO. Omschrijving: KBO datum en naam van de voorstelling. We wensen u een geweldig theaterseizoen. Ida Lammertínk en Gien Baltus

19 19 Academici? Begin jaren 60 begon de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Bouke Roolvink, zijn speech voor ons, Hilversumse kwekelingen, zo: Mijne heren, als u rechts naar buiten kijkt, dan ziet u daar in rode letters de naam Jaarsma oplichten. Dat is de haardenfabriek waar ik mijn beroepsleven begon als arbeider in een overall. Roolvink was er buitengewoon trots op dat hij als enige zonder universitaire opleiding wel lid van de regering was. Later werd hij nog minister. Tegenwoordig is zo n carrièrepatroon minder uitzonderlijk, maar in politiek en bestuur zijn het nog steeds vooral academici die aan de touwtjes trekken. Logisch. Acht jaar geleden maakte ik de promotie mee van een kennis die promoveerde op een proefschrift over het invoeren van het betaald voetbal in ons land, toegespitst op de geschiedenis van AZ. Als paranimf bij die promotie stond daar, keurig in rokkostuum, Dirk Scheringa, op dat moment nog geheel onomstreden. Hij hoefde in die erefunctie niets te zeggen, maar de ontspannen glimlach waarmee hij al die hooggeleerde historici en sociologen monsterde, was erg veelzeggend; het kan niet anders dan dat Scheringa daar dacht: Ik steek jullie allemaal in mijn zak. Zijn carrière van eenvoudig politieman tot topman van zijn eigen bank, baas van AZ met een gloednieuw stadion, kunstverzamelaar met een eigen museum en eigen opvattingen, - iedereen kende zijn succesverhaal. En juist de wetenschappelijke omgeving van die promotie gaf dat succes extra glans. Net als ooit bij Roolvink had ik groot respect voor deze selfmade man. Wat er later rond Scheringa gebeurde weet u. Sommigen van u weten dat helaas maar al te goed! Mijn groot respect voor Dirk is niet helemaal weg, maar laten we zeggen dat ik het met kleine lettertjes schrijf. Een poos na zijn val vond Scheringa in de krant (met kleine letters): Toezichthouders voor banken moeten universitair voor hun taak worden geschoold, om een nieuwe crisis te voorkomen. Banken zijn zo complex geworden, dat kunnen de old boys helemaal niet behappen

20 20 Hierop zou ik graag willen promoveren, maar helaas, mijn opleiding is onvoldoende. De zorg, uw zorg? Gerard van de Mast Verdwijnt de thuiszorg op 1 januari 2015? Gaan alle verzorgingshuizen dicht? Wordt alles door de gemeente wegbezuinigd? Nog meer vragen waarop u graag een antwoord wilt? De Samenwerkende Ouderen Bonden (SOB) willen u in de gelegenheid stellen deze vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem die op het gebied van de WMO vrijwel alles weten. Daarnaast is er een informatiemarkt met instellingen die de zorg in onze gemeente gaan verzorgen. Omdat veel zorg regionaal geregeld, is zijn onze leden uit Bloemendaal en Zandvoort ook van harte welkom. Veel is ook voor onze leden in deze gemeenten van toepassing. Dinsdag 18 november in de Moeder van de Verlosserkerk aan de Professor Eijkmanlaan 48. De bus van lijn 3 stopt op 100 meter afstand. Vanaf uur inloop met koffie. Om uur start Marjon Tijl, beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente Haarlem, met haar inleiding over de veranderingen in de zorg die op 1 januari 2015 ingaan. Daarna gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend een korte presentaties van de organisaties die kraampjes hebben met informatie en gelegenheid de kraampjes te bezoeken en ook daar uw vragen te stellen. Om uur sluiten wij af. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag maar wij vragen u wel u aan te melden. Uiterlijk vrijdag 14 november bij onderstaande adressen. Lia Burger Joke van Galen Clemens Reus

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Knelpunten in volksgezondheid

Knelpunten in volksgezondheid EEN UITGAVE VAN DE STICHTING IMPORTANT MESSAGE IN OPDRACHT VAN DE ANGO Nummer 6 - December 2010 Knelpunten in volksgezondheid Terugblik Rehacare 2010 WK-goud voor tafeltennissers www.doubleperformance.nl

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk.

Mail Service. juni 2012. reni de boer schreef een boek, het heet stuk. Mail Service juni 2012 reni de boer schreef een boek, het heet stuk. 2 COLOFON Mail Service, regio Haarlem e.o. 17e jaargang, nummer 67 Regiocoördinator Amunda van Stenis,Tel: 023-5632831 vanstenis@gmail.com

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie