Aandacht. 192 november Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl"

Transcriptie

1 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer o.a. * Ledenwerfactie! Ledenwerfactie! * De zorg, uw zorg? * Ouder worden met de KBO tablet * Kerstdagtocht dinsdag 16 december

2 2 Evangelii Gaudium Evangelii Gaudium oftewel de Vreugde van het Evangelie! Het komt me voor, dat me zomaar gratis en voor niets een nieuw hoofdstuk wordt aangereikt. Jawel, de inspiratie van vorige maand heeft een flinke nawerking en ik kan deze keer echt niet over wat anders schrijven, omdat dit is wat me bezighoudt. Mijn openbaring was indringend en dat mocht dan helder zijn voor mijn hart, maar om er woorden voor te vinden is wat anders. Om over de navolging maar even helemaal niet te spreken. De kern van de openbaring was, de geïrriteerdheid van Jezus, waarbij hij tegen zijn leerlingen zegt: Begrijpen jullie nou nog niet wat ik bedoel. Centraal daarin staat Jezus woord, in het evangelie vaak gehoord: uw geloof heeft u gered! Maar ik mocht zien, dat Jezus dan niet spreekt over geloof in iets of iemand buiten me, maar om geloof in mezelf. Want waarom zoekt u naar iets, dat u al in u hebt, zegt Jezus ons. Poe, poe, dat is een hele omkering van hoe wij ons leven lang geloofd en geleefd hebben. En toch het enige wat ons rest, is Jezus woorden voor waar aan te nemen en te geloven; geloven dat wij allen geworteld zijn in de bron van licht, leven en liefde. Zegt Hij ook niet ergens in het evangelie, dat het Koninkrijk Gods in ons binnenste ligt. Ik voel me blij en dankbaar met dit inzicht, het inspireert me dag na dag. En ik merkte, dat het mij op de een of andere manier ook meer de ogen opent voor wereld om me heen. Komt het daardoor, dat ik sindsdien ergens blij nieuws tegenkwam; ik weet niet eens meer waar, waarschijnlijk op internet. Paus Franciscus heeft vorig jaar november een apostolische exhortatie geschreven: EVANGELII GAUDIUM over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag. Hij schrijft over de Vreugde van het Evangelie, die het hart en het leven vult van allen, die Jezus ontmoeten. Met Jezus wordt vreugde geboren en steeds opnieuw geboren. Het is een vreugde die zich vernieuwt en meedeelt. Ik weet niet, hoe u deze woorden hoort en ervaart? Het woord vreugde te horen en te lezen in verband met het evangelie. Zijn wij niet groot geworden met het evangelie als de norm, waarmee ons gelovigen de maat werd genomen? Een boodschap, voorwaarden waaraan we hadden te voldoen. Nu klinkt

3 3 voor mij welluidender het BLIJDE in de boodschap door en dat stemt me vreugdevol. Goed u begrijpt, ik kan moeilijk het hele boekje citeren. Het heeft me hogelijk verbaasd, dat ik hierover in ons land niets gehoord en/of gelezen heb, ook niet in Samen Kerk. De boekhandel heeft het boekje voor me besteld in België, ik ben er dapper in bezig en hoop er door verrijkt te worden. Moge dit stukje voor u ook een blij verhaal zal zijn? Maria van Ooijen Dat losse blaadje dat u deze maand in de Aandacht vindt is belangrijk. Het is onderdeel van onze ledenwerfactie. Zijn we dan zo klein dat we nog nauwelijks bestaansrecht hebben? Nee, integendeel we zijn de grootste afdeling van Noord Holland met zo n 4600 leden. Daar zijn andere afdelingen zeker jaloers op, maar we hebben hoger gestaan, zo rond de En een teruglopend ledental moet je altijd proberen te stoppen. Maar nu nog meer dan ooit, want u heeft via krant, radio en tv kunnen lezen, horen en zien wat er allemaal gaat veranderen. En dat is niet mis, erger het raakt vooral onze leeftijdsgroep, want die oudjes, denkt de politiek, gaan toch de straat niet op om te protesteren. Maar dat doen de drie ouderenbonden (KBO, ANBO, PCOB) die een grote invloed in Den Haag hebben, wel. Althans in allerlei vergaderkamers. Er wordt met hen gepraat en overlegd en zeker naar hen geluisterd. Wij, als gewone leden, zien dat niet altijd, maar als u de nieuwsbrieven en websites van die bonden volgt, weet u wat er allemaal gebeurt. Daarom moet onze afdeling en dus de KBO groot blijven, want de macht van het getal is belangrijk daar in Den Haag. Zoek dus naar een familielid, vriend(in), kennis enz. die u lid kunt maken van de KBO Haarlem. Als 1 % van onze leden dit doet, hebben we er al 48 leden bij; 10 % levert 480 leden op. Dat moet toch mogelijk zijn door de simpele vraag: kom ook bij de KBO Haarlem. Je zult merken wat een voordeel je dit kan opleveren

4 4 en op onze website kun je op je gemak zien wat KBO Haarlem allemaal doet. Een kleine inspanning van u, levert een groot resultaat voor de KBO op en u krijgt ook nog eens 5 euro per aangebracht lid. Mooi toch! We zien het resultaat met optimisme tegemoet. Red Het woord is aan het bestuur Op 2 oktober is er een extra Algemene Vergadering van KBO Noord Holland gehouden waarin de afdelingen bijgepraat zijn over de verschillen in visie tussen de provinciale KBO s en de Unie. Onder de koepel van het Willibrordhuis in Heiloo heeft de voorzitter, Marcel Laponder, daar 3 kwartier aan besteed. Duidelijk werd dat er verschil van inzicht is tussen de provinciale KBO s en de Unie KBO. De wereld verandert en daar moet de Unie KBO op inspelen, maar hoe? Daar wordt dit najaar over verder gepraat. De afdracht aan de Unie gaat wel per 1 januari a.s. met 60 eurocent extra omhoog. Dat kost onze afdeling 4600 x 0.60 = Onze penningmeester keek niet erg vrolijk. Vrolijker was de Internationale Dag van de Ouderen die op 1 oktober door de SOB gevierd werd. 180 ouderen van de 3 ouderenbonden in Haarlem waren bijeen om deze dag te vieren. Owen Venloo ging in op de participatiemaatschappij die onze overheid voorstaat om de zorg betaalbaar te houden. Hij gaf voorbeelden om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met de participatiemaatschappij maar ook gaf hij aan dat in zijn thuisland, Suriname, de participatiemaatschappij al lang bestaat. En diegenen onder u die zijn wortels in de provincie heeft herkende deze voorbeelden ook. Na de koffiepauze vertelde hij leuke dingen over Nat King Cole en zong enkele liederen van deze zanger. De middag werd gevuld door een koor met Roemeense volksliederen en een trio sloot de dag met Afrikaanse muziek.

5 5 Een gevarieerd programma waarvan intens genoten werd. Tot 1 oktober Op 1 oktober hebben wij de voorzitters van de ANBO en KBO- Haarlem kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de PCOB, Piet Winkel. Na 12 jaar neemt hij de voorzittershamer weer ter hand en komt hij ook het voorzittersoverleg met de wethouder versterken. Wij zijn daar blij mee. In juli j.l. hebben de Haarlemse Ouderenbonden in het overleg met wethouder Jac van de Hoek hem uitgenodigd om in november aan onze leden uit te leggen wat er per 1 januari 2015 m.b.t. de zorg gaat veranderen. Hij zou graag komen maar zijn ambtenaren zijn beter in staat dit te doen dan hij. Een wethouder gaat meer over de grote lijnen. In deze Aandacht treft u de uitnodiging voor deze bijeenkomst op 18 november a.s. aan. De VOA-cursus (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) is met 8 cursisten uit onze afdeling van start gegaan. Het rooster bekijkend zijn de onderwerpen zeer interessant, maar leveren ook veel huiswerk op. Begin december is de laatste les en in de volgende Aandacht wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze VOA s en hun toekomstige taak. Nu op 1 januari zoveel verandert aan de WMO zullen we onze VOA s hard nodig hebben. Velen van u hebben het intussen al ontdekt; de automatische incasso van de contributie over 2014 is eindelijk rond. Wij schreven daar al eerder over dus een grote verrassing is het niet, maar wel de manier waarop. Veel telefoontjes van leden die het niet snapten. De contributie is n.l. per lid apart geïncasseerd en dan komen de vragen waarom de partner minder betaalt. Het zit zo. Een individueel lid betaalt per jaar en dat is in vergelijking met onze collega-bonden niet veel. De partner betaalt echter maar 15.50, dus samen 36. Deze korting voor partners is bij de andere ouderenbonden onbekend. Ieder lid betaalt evenveel. Het verschil bij KBO Haarlem zit in de prijs van de Aandacht. Per gezin wordt maar één Aandacht bezorgd en ook maar één Nestor. De Nestor is echter van de Unie KBO en per lid betaalt onze afdeling aan de Unie even veel. Geen korting voor partners dus.

6 6 Duidelijk? Ik denk het niet helemaal, maar wel duidelijk is dat wij moeten proberen volgend jaar het totale bedrag per paar te innen. Afgesproken is al wel dat wij dat pas in april a.s. zullen doen. Waar we ook veel vragen over krijgen is de invloed van de Unie KBO in de besluitvorming rondom ons inkomen. De AOW wordt dan nog wel geïndexeerd, maar de meeste pensioenen niet of worden zelfs gekort. Wat doet de Unie voor ons? Duidelijk moet zijn dat de besluiten genomen worden door de politiek. De pensioenfondsen krijgen regels opgelegd waardoor zij de eerste jaren NIET kunnen indexeren. Sinds 2008 is het vermogen van de pensioenfondsen met ruim 1/3 e toegenomen maar de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen stijgt nauwelijks. Het gemiddelde rendement van de pensioenfondsen over de afgelopen 20 jaar is 7.4%. Mijn spaarrekening komt nog niet op de helft uit. De Unie KBO laat externe bureaus, waaronder het NIBUD, berekeningen maken die het rekensommetje van de politiek onderuit haalt en gaat hiermee de partijen langs maar u weet, voor de burger is de politiek doof. Via de krant, radio en TV oefenen de ouderenbonden hun invloed uit en het is frustrerend dat er geen afdoende weerwoord komt. In deze lobby werken de ouderenbonden samen met de vakbonden. Op Prinsjesdag was bij omroep MAX de voorzitter van de Unie KBO uitgenodigd, samen met de redacteur van onze website van KBO Haarlem, Herman Broek. Zij kwamen uitgebreid aan het woord m.b.t de veranderingen in de zorg in 2015 en vroegen aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het woord is nu aan de gemeenten. En, zoals u hierboven al gelezen hebt, U bent op 18 november van harte welkom. Nog meer onheil. Het NIBUD koopkrachtplaatje voor 2015 laat voor mensen met alleen AOW een achteruitgang zien van 2 per maand. Tot een bedrijfspensioen van per jaar ga je er iets op vooruit (max. 4 per maand) maar heb je meer pensioen dat gaat iedereen er op achteruit. En dan zijn de gevolgen van de veranderingen in de zorgkosten nog niet meegerekend.

7 7 Door het najaar heen overlegt het bestuur veel met onze groepen vrijwilligers. In november met onze bezorgers van de Nestor en Aandacht. Het bestuur en de vrijwilligers praten elkaar onder het genot van koffie met bij en genieten daarna samen van een drankje. In de vorige Aandacht vroegen wij nieuwe bezorgers. Wie van u heeft zich al aangemeld? Het kan nog. De middag voor ik dit schrijf nog een overleg gevoerd met de redacteur van onze Aandacht en de redacteur van de website. Wat kan er nog beter? Waar moet aandacht aan besteed worden? Toen kwamen we op de gedachte om dat aan u te vragen. Waar moet méér aandacht aan besteed worden of waar eindelijk eens aandacht? Geef het door aan de redactie en zij doen hun best. En denk nog even aan onze ledenwerfactie!!! Het bestuur Van de penningmeester Toen ik in juni begon met de werkzaamheden als penningmeester bleek dat er een aantal problemen waren die opgelost moesten worden. We werken verplicht met het ledenprogramma van de landelijke KBO. Op zich is er niets fout met dit pakket, maar er zit helaas geen financiële kant bij. Omdat er ook een geheel nieuwe versie van ons boekhoudpakket is gekomen, hield dit in dat er een geheel nieuwe financiële administratie opgezet moest worden. Als gevolg van de wijzigingen in bankrekeningnummers, de overgang naar IBAN, bleek opeens dat ons incassocontract ook niet meer geldig was. Om dit aangepast te krijgen hadden we de handtekening van de gemachtigden van KBO Noord-Holland nodig. Jammer genoeg was door de wisseling van bestuurleden van KBO Noord-Holland nog niet alles op orde bij de ING, waar onze rekening loopt. Dus dit kostte veel extra tijd! In deze afgelopen periode zijn de acceptgirokaarten verstuurd. Dit dankzij de inspanningen van Hans Rasch en hulp van diverse bestuursleden. De ledenadministratie is financieel op orde gebracht, waarbij ik veel dank aan Nancy van Kampen verschuldigd ben voor haar hulp daarbij. Met hulp van KBO Noord- Holland is het incassocontract omgezet. Hierna kon gelukkig

8 8 eindelijk de automatische incasso van de contributie plaatsvinden. Mijn enige taak is nu nog om alle betalingen te verwerken en te zorgen dat alle (nieuwe) leden kunnen betalen. Ook moet ik nog een aantal vragen van leden beantwoorden. Eén antwoord wil ik hierbij geven. De contributie bedraagt 20,50 per persoon per jaar. Echtparen krijgen een korting van 5,00 voor het tweede lid, deze betaalt dus 15,50. Via de acceptgirokaarten is dit jaar de contributie voor echtparen nog samengevoegd, dus het totaal van 36,00 is in één keer betaald. De inning via het automatische incasso is per lid geregeld, dus de eerste persoon betaalt 20,50 en de tweede 15,50. Samen dus ook 36,00. Als er vragen zijn deze bij voorkeur via , penningmeester- Ik loop nog wat achter, maar er komt antwoord. Ton van Meurs Even voorstellen Mijn naam is Ton van Meurs en sinds enige maanden oefen ik de functie van penningmeester uit. Voorlopig nog als aankomend penningmeester, omdat benoeming pas in de komende ledenvergadering officieel kan plaatsvinden. Gezien de respectabele leeftijd van de meeste leden ben in nog een 'jonkie', maar ervaring met administraties heb ik wel. Mijn hele werkzame leven heb ik mij wel op de één of andere manier hiermee bezig gehouden en het werk voor de KBO lijkt mij een leuke aanvulling hierop. Ik ben getrouwd, heb twee lieve dochters en sinds mei ook een kleindochter. Mijn hobby s zijn stijldansen, iets wat ik met veel enthousiasme twee avonden per week doe, en volleybal. Dit echter passief en wel als scheidsrechter. Iedere zaterdag kun je me wel ergens in het land in de één of andere sporthal vinden. Al met al een vrij druk leven, maar dat vind ik niet erg. Ik hoop op een plezierige samenwerking en tot ziens bij één van de activiteiten of bijeenkomsten.

9 Aandacht TROS Radar koopkracht ouderen 9 Tros Radar besteedde op 29 september aandacht aan pensioenen. Het programma berekende de gevolgen van de nieuwe regels. Daarbij kwamen zorgen over de koopkracht van ouderen naar voren. De Unie KBO herkent de zorgen vanuit eigen onderzoek. Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over het nieuwe Financiële Toetsingskader voor pensioenen. Bedoeling is om ons pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De ingrepen pakken voor de verschillende leeftijdsgroepen anders uit, zo toonde Radar aan. Het nieuwe Toetsingskader vinden wij overbodig en schadelijk. Koopkracht achteruit Tros Radar keek ook naar de koopkracht. En dat is schrikken. Zeventigers voelen de grootste pijn. Hun pensioenen zijn de laatste jaren niet geïndexeerd. Daarnaast kregen veel ouderen de afgelopen jaren te maken met kortingen. Die situatie zal niet veranderen, voorspelt het programma. In de komende jaren holt de koopkracht van gepensioneerden achteruit. Als de economie verslechtert, krijgen zij te maken met 35 procent koopkrachtverlies. Zelfs als het economisch goed gaat leveren zij in op koopkracht: in twintig jaar maar liefst 16 procent. Eigen onderzoek Ouderen worden onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen die het Nibud begin september uitvoerde in opdracht van de Unie KBO. Onze koopkrachtcijfers kregen veel aandacht in de media en in de Algemene Beschouwingen. Unie KBO

10 10 Voor u gelezen Zebrapad met pensioen maar nog lang niet afgeschreven De kwetsbaarheid van voetgangers als verkeersdeelnemer werd al in de eerste helft van de 20 ste eeuw erkend. Het gemotoriseerde verkeer nam flink toe. Paard en wagen werden langzaam verdrongen door de auto. En deze gemotoriseerde voertuigen haalden soms een snelheid van wel 40 km. per uur, voor die tijd ongekend! Veel vrijwilligers spanden zich in voor een veiliger verkeer. Dit leidde tot het oprichten van het Verbond van Vereenigingen voor Veilig verkeer, dat later Veilig Verkeer Nederland zou gaan heten. Herkenbaar gekleed in een oranje reflecterende jas en uitgerust met een stopbord hielpen VVN-verkeersbrigadiers in 1947 al kinderen bij het veilig oversteken van en naar school. Twee jaar later werd in Breda het eerste zebrapad geïntroduceerd. Toen moest je, door met één voet op het zebrapad te gaan staan, laten zien dat je van plan was om daar over te steken. Tegenwoordig zijn bestuurders wettelijk verplicht voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een zebrapad oversteken of kennelijk op het punt staan dat te doen, voor te laten gaan. Toch vinden de meeste ongevallen met voetgangers tijdens het oversteken plaats. Zijn zebrapaden misschien niet altijd goed zichtbaar, waardoor tijdig afremmen niet meer kan? Of is er iets anders aan de hand en is de wettelijke regel om te moeten stoppen niet bij iedereen bekend? De conclusie dat zebrapaden vooral schijnveiligheid opleveren is dan snel gemaakt. In enkele gemeenten zijn zebrapaden om die reden weggehaald. Voor Veilig Verkeer Nederland is dit een zorgwekkende ontwikkeling. De zebrapaden kunnen vooral ouderen, gehandicapten en kinderen extra bescherming geven, mits er goed zicht is op het zebrapad, de snelheid van naderende bestuurders laag en het zebrapad op een logische plek ligt. Veilige oversteekplaatsen zijn ook in 2014 van groot belang. Daarom heeft VVN het project Ik stop voor zebra s in het leven geroepen. Is er echt een onveilige oversteekplaats dan kunnen mensen dat aan het Meldpunt Veilig

11 11 Verkeer doorgeven. Want ook na 65 jaar blijft het zebrapad een onmisbaar element in ons straatbeeld. Bron:Max magazine nr.41 Anneke Alders KBO kerstreis 23 t/m 27 december 2014 Wie gaat er mee Kerstmis vieren? Wij gaan vijf dagen naar Millingen aan de Rijn en logeren in Hotel Millings Centrum. We maken een excursie naar Kevelaer, een tingieterij en een mooie rondrit door het natuurgebied "De Postbank". Deze reis wordt u aangeboden met: volpension; twee begeleiders en een medisch verzorger. De prijs voor deze reis bedraagt 375,00 p.p. bij gebruikmaking van een tweepersoonskamer. Voor eenpersoonskamer geldt een toeslag van 40,00 p.p. Er zijn nog enkele kamers beschikbaar. Info: Schotenavond Op woensdag 26 november is in de aula van de middelbare school "Het Schoter" aan de Planetenlaan/Sportweg in Haarlem-Noord een Schotenavond. In de aula is een fotopresentatie te zien van het verdwenen dorp Schoten. Henk Wieringa zal een lezing houden en u meenemen naar bijzondere plekjes in het voormalig Schoten. Stichting Historisch Schoten nodigt de KBO ers uit, om aanwezig te zijn op deze bijzondere avond. Aanvang: uur

12 12 Door een grij(n)ze(nde) bril bekeken De omgekeerde wereld Het duurt nu al jaren: de ene energieleverancier buitelt over de andere heen met reclames over prachtige lage energieprijzen. Je zou wel gek zijn als je niet overstapte Zo n 3 jaar geleden belde ik dus eens met de energieleverancier waar we al vanaf ons trouwen (ruim 40 jaar dus) bijzitten. Wat zegt u meneer, u wilt overstappen? Maar dan heb ik een mooie aanbieding voor u, ik mag u 10% korting geven. Niet geïnteresseerd? Wacht even, dan overleg ik met mijn chef (tweede verkooptruc). Hallo meneer bent u er nog, ja hoor ik mag u, als hoge uitzondering, 20% korting geven. Juffrouw, u bedoelt dus dat wij als trouwe, oude klanten al jaren te veel betalen en dat elke nieuwe klant, of klant die opzegt zo maar 10 of 20% korting krijgt. Is dat niet de wereld op zijn kop? Lange tijd stilte, heel lange tijd. Ja, maar als u eerder gebeld had, hadden we u zeker korting gegeven. U bedoelt dus dat het bedrijf gek is op klanten die niet reageren, want die betalen standaard te veel. Vroeger kregen vaste klanten nog wel eens een voordeeltje, omdat ze zo trouw waren, maar tegenwoordig is het melkvee dat uitgeknepen wordt. Wederom lange tijd stilte. Maar u krijgt die korting nu toch? Nee juffrouw, laat maar zitten. U heeft me volledig overtuigd dat ik moet overstappen naar een andere leverancier. Niet dat die beter zal zijn of klantvriendelijker, maar die is in ieder geval het eerste jaar goedkoper. Want al die grote energieleveranciers hebben met dit vreemde gedrag bereikt dat de consumentenbond en allerlei consumentenprogramma s tegenwoordig adviseren: stap ieder jaar over naar een andere energiemaatschappij, dan bent u steeds het voordeligst uit. De wereld op z n kop, naar mijn idee. Het verschijnsel dat we kennen uit warme vakantielanden: je vraagt wat iets kost, er wordt een te hoge prijs genoemd, jij biedt de helft en druk gebarend kom je ergens daartussen uit, is dus ook normaal geworden in Nederland. Ik ben daar niet blij

13 13 mee. Goed we kenden dit handjeklap al van de Nederlandse veemarkten. Maar we beschouwden dit als leuke folklore. En omdat ik thuis nooit plaats heb gehad voor een koe, schaap of paard, heb ik daar nooit aan mee hoeven doen. En dat mag zo blijven, want ik geef het toe: ik ben geen onderhandelaar en wil er ook niets mee te maken hebben. Als zoiets zou bestaan, zie ik in iedere handelaar of winkelier een oplichter. Ze vragen voor alles te veel; en zo wil ik liever niet tegen deze beroepsgroepen aankijken. Want stelt u zich eens voor dat in de supermarkt elk vol winkelwagentje bij de kassa zegt: Wat kost dit? Zeventig euro, ik bied 60 en neem het mee, anders laat ik het hier staan. Ik denk dat het winkelen er niet leuker op zou worden, de supermarkten hun aanbiedingen zouden schrappen, en meer personeel zouden moeten aannemen om alle niet meegenomen karretjes en boodschappen terug te zetten. Gaan we daar naar toe? Ik hoop het niet. Lichtgrijs Wat moet ik in 2014 zeker nog doen? O, ja! Stuur aan: uw adres Passiespelen Tegelen zondag 31 mei 2015 In de Aandacht die rond 20 januari gaat uitkomen hopen wij de uitgewerkte reis aan te bieden. Er zijn 50 plaatsen voor ons gereserveerd. Voorlopige aanmelding kan bij Ronny Visser tel

14 14 Ouder worden was nog nooit zo leuk! Met de KBO tablet Onder dit motto wordt er een Ipad voorlichting gegeven door de KBO Haarlem in de Adelbertuskerk. Op 20 November zal de heer Tim Herfst van de firma Focus Cura, in samenwerking met Ton van der Voort, Ipad coach voor Haarlem en omstreken van het KBO, een presentatie geven over het gebruik van de Ipad voor KBO leden. De Ipad wordt geleverd door het KBO. Focus Cura heeft speciaal voor de Ipad een aantal app s ontwikkeld en deze zullen dan ook door Tim worden toegelicht. De Nestor online lezen op de Ipad, maar ook het Haarlems Dagblad. Uw hele boekenbibliotheek kunt u er op zetten en lezen. Contact maken met de zorginstellingen, maar ook met mantelzorgers, zowel in geluid als beeld. Beeldverbinding maken met familie en kleinkinderen is eveneens mogelijk. , foto s maken en internet bankieren behoren eveneens tot de mogelijkheden. De mogelijkheden zijn werkelijk onbegrensd. Programma: van uur Ontvangst Mogelijkheden van de Ipad Speciale Apps voor KBO leden Pauze Demo in het gebruik van de App s Vragen van gebruikers Er is WiFi aanwezig in de kerk en u kunt uw eigen Ipad meenemen. De voorlichting is in de Adelbertuskerk op donderdag 20 november om uur. Toegang gratis Adres: Hoek Rijkstraatweg/Zaanenstraat. Ruime parkeergelegenheid. Ton v.d. Voort

15 15 Loket Haarlem U wilt zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de Haarlemse samenleving. Ook als u een beperking heeft of daarmee te maken krijgt als u ouder wordt. Soms heeft u daar hulp en ondersteuning bij nodig. Wellicht vraagt u zich af hoe u dat moet regelen. Voor vragen op dat gebied kunt u terecht bij Loket Haarlem. In Haarlem zijn 5 loketten en hieronder treft u de adressen en openingstijden aan. BOMENBUURT, Pijnboomstraat 17. Maandag en woensdag 9 tot 12 uur. DELFTWIJK, Jan Gijzenkade 305b. Maandag, dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur. PARKWIJK, Leonard Springerlaan 1. Dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur. ROZENPRIEEL, Voortingsplantsoen 56. Ma t/m vrij 9 tot 12 uur. Woensdag tot uur. SCHALKWIJK, Rivieraplein 4. Ma t/m vrij en 9 tot 12 uur. Di en do ook smiddags van 1 tot half vier. SLACHTHUISBUURT, Noormannenstraat 1. Woensdag 9 tot 12 uur. Alle loketten zijn ook telefonisch bereikbaar onder nummer: Kopij voor het dec./jan. nummer van Aandacht Uiterlijk bij de redactie: 30 november * per naar C. Teeuwen, * handgeschreven of getypte kopij naar A. Invernizzi, J. Perklaan 53, 2024 JR Haarlem.

16 16 Prinsjesdag 2014 aftrap voor ledenwerfactie! Als u net zo chagrijnig werd op Prinsjesdag als ondergetekende dan had u een slechte dag. Kreeg u ook direct in de gaten hoe alle senioren, kleine (senior) spaarders, maar vooral mantelzorgers, hulp- en zorgbehoevenden, (aan)gepakt worden. Wordt u ook zo gemotiveerd door al die door de lucht fietsende slogans waarvan ik er hier een noem: als inwoners ondersteuning nodig hebben, kijken we steeds meer hoe familie, buren en vrienden aan een oplossing kunnen bijdragen. Gelukkig is de jaarlijkse mantelzorgbeloning van 200 die ik in 2013 van de SVB ontving ook vervallen. Voor mij kwam dat neer op negen eurocent per uur, waarover ik mij diep beledigd heb gevoeld. Eén zaak is mij al heel lang duidelijk, nu lid worden van een seniorenorganisatie als de KBO is van steeds groter belang. Tijdig scholen bouwen op de juiste locaties omdat er veel kinderen worden geboren doen we goed in Nederland. Zoals we ook snel kostbare wegen aanleggen omdat het verkeersaanbod alsmaar groeit. En ik heb vele andere goede voorbeelden. Zeker dertig jaar is zichtbaar geweest dat er ook een hulp- en zorgbehoevende piek van senioren zou ontstaan, maar zie hoe daar met slechts een paar gascentjes op geanticipeerd werd. Ik wens oprecht dat niemand van u ooit hulp- of zorgbehoevend zal worden, maar we weten als sterfelijke wezens ook dat niemand van ons dat in de hand heeft. Velen voelen zich in de steek gelaten en zijn teleurgesteld dat het begrip solidariteit wordt vervangen door een loze kreet als eigen kracht en verantwoordelijkheid. Hoe mooi kan men het verpakken. De Unie KBO (en de andere seniorenbonden) doet zeer goed werk en zet zich steeds beter in voor de belangen van senioren, vooral voor diegenen onder hen die door omstandigheden buiten hun schuld extra hulp en aandacht nodig hebben. Ik doe een beroep op u allen mee te doen aan onze ledenwerfactie. Overtuig familieleden, vrienden en kennissen nu lid te worden van de KBO. In deze AANDACHT treft u een vouwblad aan waarmee men zich kan aanmelden. Doe mee, ga met dat formulier op stap!

17 17 Brengt u een of meerdere leden aan dan zullen wij u graag belonen met een cadeaubon van 5, = voor elk lid. Veranderingen in de zorg Herman Broek Van veel kanten komt er steeds meer goede uitleg over de veranderingen in de zorg. We willen niet nalaten u te wijzen op een website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar u duidelijke informatie aantreft (die ook regelmatig wordt bijgewerkt) over alle wetswijzigingen en aanpassingen in de zorgwereld. U kunt daar lezen wat de gevolgen zijn van al die nieuwe maatregelen en wat die betekenen voor de hulp en de zorg die u nodig heeft. Ook voor mantelzorgers zijn deze pagina s interessant om te lezen. Op de volgende link https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ kunt u lezen of de onderliggende gegevens voor u van belang zijn. Samen uit seizoen 2014 / 2015 De Samen Uit werkgroep van de KBO heeft in samenwerking met de ANBO een programma voor samengesteld. We denken dat er voor velen van u iets moois/leuks bij zit. De meeste voorstellingen worden gehouden in de Schouwburg, slechts enkelen in de Philharmonie. Dinsdag 18 november De Parelvissers om uur in de Schouwburg. 39. Bizets meesterwerk is een pareltje uit het operarepertoire. Een verhaal over vriendschap, liefde, trouw en verraad. De opvoering is in handen van het operagezelschap van Tatarstan. Topsolisten, groot orkest, prachtige kostuums en dito decors. Frans gezongen, Nederlandse boventiteling. Woensdag 3 december Kinderen geen bezwaar. Schouwburg uur. 28. Gerard uit de bekende TV-serie koopt een huisje in Frankrijk via internet. Het blijkt een bouwval te zijn. Zal het lukken om die bouwval om te toveren tot een

18 18 gezellige menagerie? Er komt ook nog een mooie Franse buurvrouw bij kijken. Zondag 21 december Een avond met Dorus. Schouwburg uur. 35. Speel de clown, De krokus en de hyacint, De Figaro-parodie en uiteraard Twee motten. Allemaal liedjes die niet meer weg te denken zijn. Allemaal geschreven door Tom Manders, alias Dorus. Henk Poort kruipt in de huid van deze beminnelijke vagebond Zondag 18 januari Philharmonie uur. Tapasconcert. Vrijdag 30 januari Schouwburg uur. Onder de groene hemel. Zaterdag 7 februari Schouwburg uur. Theatrale rondleiding. Zondag 15 februari. Philharmonie uur. Tapasconcert. Vrijdag 27 maart. Schouwburg 2015 uur. Joris Linssen & Caramba. Donderdag 23 april. Schouwburg uur. Romeo en Julia. Woensdag 27 mei. Schouwburg uur. De troupe van Joep. Wilt u zich voor een voorstelling opgeven, dan kunt u bellen naar of mailen naar Het bedrag kunt u overmaken op NL58INGB t.n.v. ANBO. Omschrijving: KBO datum en naam van de voorstelling. We wensen u een geweldig theaterseizoen. Ida Lammertínk en Gien Baltus

19 19 Academici? Begin jaren 60 begon de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Bouke Roolvink, zijn speech voor ons, Hilversumse kwekelingen, zo: Mijne heren, als u rechts naar buiten kijkt, dan ziet u daar in rode letters de naam Jaarsma oplichten. Dat is de haardenfabriek waar ik mijn beroepsleven begon als arbeider in een overall. Roolvink was er buitengewoon trots op dat hij als enige zonder universitaire opleiding wel lid van de regering was. Later werd hij nog minister. Tegenwoordig is zo n carrièrepatroon minder uitzonderlijk, maar in politiek en bestuur zijn het nog steeds vooral academici die aan de touwtjes trekken. Logisch. Acht jaar geleden maakte ik de promotie mee van een kennis die promoveerde op een proefschrift over het invoeren van het betaald voetbal in ons land, toegespitst op de geschiedenis van AZ. Als paranimf bij die promotie stond daar, keurig in rokkostuum, Dirk Scheringa, op dat moment nog geheel onomstreden. Hij hoefde in die erefunctie niets te zeggen, maar de ontspannen glimlach waarmee hij al die hooggeleerde historici en sociologen monsterde, was erg veelzeggend; het kan niet anders dan dat Scheringa daar dacht: Ik steek jullie allemaal in mijn zak. Zijn carrière van eenvoudig politieman tot topman van zijn eigen bank, baas van AZ met een gloednieuw stadion, kunstverzamelaar met een eigen museum en eigen opvattingen, - iedereen kende zijn succesverhaal. En juist de wetenschappelijke omgeving van die promotie gaf dat succes extra glans. Net als ooit bij Roolvink had ik groot respect voor deze selfmade man. Wat er later rond Scheringa gebeurde weet u. Sommigen van u weten dat helaas maar al te goed! Mijn groot respect voor Dirk is niet helemaal weg, maar laten we zeggen dat ik het met kleine lettertjes schrijf. Een poos na zijn val vond Scheringa in de krant (met kleine letters): Toezichthouders voor banken moeten universitair voor hun taak worden geschoold, om een nieuwe crisis te voorkomen. Banken zijn zo complex geworden, dat kunnen de old boys helemaal niet behappen

20 20 Hierop zou ik graag willen promoveren, maar helaas, mijn opleiding is onvoldoende. De zorg, uw zorg? Gerard van de Mast Verdwijnt de thuiszorg op 1 januari 2015? Gaan alle verzorgingshuizen dicht? Wordt alles door de gemeente wegbezuinigd? Nog meer vragen waarop u graag een antwoord wilt? De Samenwerkende Ouderen Bonden (SOB) willen u in de gelegenheid stellen deze vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem die op het gebied van de WMO vrijwel alles weten. Daarnaast is er een informatiemarkt met instellingen die de zorg in onze gemeente gaan verzorgen. Omdat veel zorg regionaal geregeld, is zijn onze leden uit Bloemendaal en Zandvoort ook van harte welkom. Veel is ook voor onze leden in deze gemeenten van toepassing. Dinsdag 18 november in de Moeder van de Verlosserkerk aan de Professor Eijkmanlaan 48. De bus van lijn 3 stopt op 100 meter afstand. Vanaf uur inloop met koffie. Om uur start Marjon Tijl, beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente Haarlem, met haar inleiding over de veranderingen in de zorg die op 1 januari 2015 ingaan. Daarna gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend een korte presentaties van de organisaties die kraampjes hebben met informatie en gelegenheid de kraampjes te bezoeken en ook daar uw vragen te stellen. Om uur sluiten wij af. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag maar wij vragen u wel u aan te melden. Uiterlijk vrijdag 14 november bij onderstaande adressen. Lia Burger Joke van Galen Clemens Reus

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Alleen is maar alleen

Alleen is maar alleen 177 177 HOOFDSTUK 11 Alleen is maar alleen WOORDEN 1 1 Heb jij het ook zo...? a los b druk 2 Aan welke... van de stad woon jij? a kant b plek 3 O, daar? Daar woont ook een... van me! a omgeving b kennis

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Week 9 Vrijdag 4 maart 2011. J.H. Donnerschool Locatie Hilversum. Berichten van: Ineke

NIEUWSBRIEF. Week 9 Vrijdag 4 maart 2011. J.H. Donnerschool Locatie Hilversum. Berichten van: Ineke J.H. Donnerschool Locatie Hilversum Week 9 Vrijdag 4 maart 2011 NIEUWSBRIEF Berichten van: Ineke Berichten van groep: Oranje Rood Goud Paars De eerste week na de vakantie zit er weer op en in alle klassen

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Dhr.

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 24 maart 2016 nr. 15

Nieuwsbrief 14 24 maart 2016 nr. 15 Nieuwsbrief 14 24 maart 2016 nr. 15 Via de familie van Arja van Wilgenburg ontvingen wij onderstaand bericht: Van Houtenlaan 3 3771 CT Barneveld tel: 0342-415186 directie@desprengbarneveld.nl www.desprengbarneveld.nl

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

1 De tekst gaat over de modderman. Waar denk jij aan bij modder? Kleur die vakjes. 2 De modderman is een verhaal. Hoe weet je dat? Kruis aan.

1 De tekst gaat over de modderman. Waar denk jij aan bij modder? Kleur die vakjes. 2 De modderman is een verhaal. Hoe weet je dat? Kruis aan. Blok 2 LB 16-17 LES 1 EEN KLODDER MODDER Lees de tekst in het leesboek nog niet. 1 De tekst gaat over de modderman. Waar denk jij aan bij modder? Kleur die vakjes. de aarde schoon glijden nat de blubber

Nadere informatie

Aanpassing Citonormen

Aanpassing Citonormen In deze Boemeratel: 1. Aanpassing citonormen 2. Sinterklaas 3. Kerst op De Boemerang 4. In gesprek met ouders 5. 10 minutengesprekken 6. Kinderraad 7. Hoofdrol in een film: gaaf! Informatie die we vandaag

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken.

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Info, 1 april 2016 Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Verkeersituatie De verkeerssituatie rondom school verandert bijna dagelijks. Aanstaande dinsdag zal er weer een

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie

Nieuwsblad. nr. 5. Woensdag 4 november 2015. Wijziging tot de kerstvakantie Nieuwsblad B.s. de Achthoek Houtse Heuvel 3 4911 AT Den Hout nr. 5 Tel: 0162-455472 Fax: 0162-438583 Email: directie@de-achthoek.nl Website: www.de-achthoek.nl Woensdag 4 november 2015 Wijziging tot de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet. Waar werkt? Wat leert u in

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie