Toolbox Validering leerresultaten Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW"

Transcriptie

1 Toolbox Validering leerresultaten 2013 Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

2 Toolbox Validering > Deze toolbox: > Maakt inzichtelijk welke instrumenten voor validering van leerresultaten het beste passen bij welke loopbaanvragen en doelgroepen. De omschrijving van elk instrument bestaat o.a. uit voorwaarden voor gebruik, resultaten, sterke en zwakke punten. > Informeert en adviseert loopbaanprofessionals, HRM ers en managers over verschillende manieren om leerresultaten die binnen en buiten het reguliere onderwijs zijn verworven te valideren. > Draagt er uiteindelijk aan bij dat individuen met behulp van de juiste instrumenten hun waarde kennen op de arbeidsmarkt en weten wat zij nog willen ontwikkelen, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. 2

3 Begrippen die van belang zijn (1) Valideren: Valideren wordt breed opgevat: van bewust worden van de waarde van non-formele en informele leerervaringen tot en met het certificeren van leerervaringen. Waarde wordt toegekend aan leerresultaten door informatie over opgedane leerervaringen te verzamelen, onderbouwen, beoordelen of te laten certificeren. Leerresultaten: Beschrijvingen van wat iemand kent en kan doen na de voltooiing van een leerproces. Leerresultaten kunnen beschreven worden in termen van (toepassen) kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Informele leerervaringen: Leerervaringen die buiten het formele onderwijssysteem zijn opgedaan, bijvoorbeeld op het werk, vrijwilligerswerk en in de privé-omgeving. 3

4 Begrippen die van belang zijn (2) Non-formele leerervaringen: Leerervaringen die binnen een georganiseerde opleidingsactiviteit buiten het formele onderwijssysteem zijn opgedaan (denk aan projecten, workshops, online-cursussen). Formele leerervaringen: Leerervaringen die binnen het formele onderwijssysteem zijn opgedaan (denk aan een MBO- of HBO-opleiding). 4

5 Aansluiting bij Europese ontwikkelingen (1) > Binnen Europa wordt steeds sterker het belang gezien van het zichtbaar maken en waarderen van non-formele en informele leerervaringen van individuen. Onder meer in European guidelines on validating nonformal and informal learning (Cedefop, 2009) wordt richting gegeven aan de inzet van valideringsinstrumenten. > Europa benadrukt het belang van Europese samenwerking bij het toekennen van waarde aan non-formele en informele leerervaringen. Daarbij worden vier fasen gehanteerd waarmee de validering van nonformele en informele leerervaringen ondergebracht wordt (zie volgende pagina). 5

6 Vier fasen van valideren (1) > De vier fasen zijn: 1. Identificeren en systematiseren van leerresultaten In deze fase wordt het individu zich bewust van zijn leerervaringen die hij in het verleden heeft opgedaan. Dit kan bijvoorbeeld door zelf op onderzoek te gaan naar opgedane ervaringen en kwaliteiten, maar ook met hulp van buiten af, zoals loopbaanbegeleiding of het volgen van een loopbaantraining. 2. Documenteren van leerresultaten In deze fase gaat het individu aan de slag met het vastleggen van zijn ervaringen en leerresultaten. Dit kan beginnen in de vorm van een cv tot aan het opstellen van een ervaringsprofiel waarin het individu zijn leerresultaten naast een meetlat legt zoals een branche- of onderwijsstandaard. 6

7 Vier fasen van valideren 3. Assessment van leerresultaten In deze fase worden de omschreven leerresultaten beoordeeld door een externe organisatie die zich met onderwijs en/of assessment bezighoudt. 4. Certificering van leerresultaten In deze fase vindt certificering plaats door een examencommissie. Certificering kan beteken dat een kandidaat vrijstelling krijgt voor bepaalde examen- en of onderwijsmodules of dat een kandidaat een diploma ontvangt. 7

8 Inhoud Toolbox Validering 1. Overzicht valideringsinstrumenten > Schema met alle valideringsinstrumenten. De gebruiker kan op ieder instrument doorklikken voor overzichtelijke informatie en een casus ter illustratie (zie 5 uitgewerkte voorbeelden hierna). 2. Casussen > De context van ieder valideringsinstrument wordt geïllustreerd aan de hand van een casus (zie de uitgewerkte voorbeelden hierna). 8

9 Toelichting Toolbox Validering Een baan voor het leven is nog een zeldzaamheid. Duurzame inzetbaarheid is het credo. Continue ontwikkeling en een leven lang leren is een must. Maar hoe weet je nu wat je waard bent? En wat nodig is om die volgende loopbaanstap te zetten? Naast officiële opleidingen doen mensen ook andere leerervaringen op die waardevol zijn. Op het werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven of thuis. Deze toolbox geeft de meest gebruikte instrumenten weer om leerervaringen te waarderen die buiten het reguliere onderwijs zijn opgedaan. en gaan uit van wat iemand kan. Zodat je je bewust bent van al je kwaliteiten en weet hoe je die (nog beter) kunt inzetten. Dat werkt motiverend en geeft handvatten om je loopbaan zelf te sturen. Valideren wordt in dit kader breed gezien: van je bewust worden van de waarde van jouw leerervaringen tot en met het laten certificeren van deze leerervaringen. Deze toolbox helpt individuen om het instrument te kiezen dat het beste past bij hun loopbaanvraag. Loopbaanprofessionals, HRM-ers en managers kunnen de instrumenten inzetten om meer zicht op de competenties van (potentiele) werknemers te krijgen en te zorgen dat zij duurzaam inzetbaar blijven. Het valideren van leerresultaten helpt het individu haar waarde op de arbeidsmarkt te kennen en uiteindelijk om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. 9

10 Overzicht valideringsinstrumenten Fase1 Identificeren systematiseren Fase 2 Documenteren Fase 3 Assessment Fase 4 Certificeren 1. Loopbaan zelfonderzoek 2. Loopbaanbegeleiding 4. Curriculum Vitae / Europass 5. E-portfolio 7. Ontwikkel/ selectieassessment 8. EVC-procedure 10. Verzilveren Ervaringscertificaat Geldt specifiek voor het onderwijs geldt specifiek voor het onderwijs 3. Groepsgewijze loopbaantraining (CH-Q) 6. Ervaringsprofiel (EVP) 9. Intakeassessment opleiding 11. Vrijstellingsprocedure/ECVET - Mate van validering + 10

11 Loopbaan zelfonderzoek (1) 1. Loopbaan zelfonderzoek Fase Wat is het Wanneer inzetten Voorwaarden Hoe werkt het Resultaat Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Fase 1: Identificeren en systematiseren Een onderzoek naar zichzelf dat iemand zelfstandig uitvoert, aan de hand van een gestructureerde loopbaanmethode. Wanneer iemand wil ontdekken wat hij wil in zijn loopbaan en hoe hij dit kan bereiken. En zich bewust wil worden van de leerervaringen die hij tot nu toe in zijn (werkende)leven heeft opgedaan en welke competenties hieraan ten grondslag liggen. Zodat hij hiervan de waarde leert kennen voor zijn verdere loopbaan. De persoon is in staat en bereid om zelfstandig te reflecteren op zijn leer- en werkverleden en de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij heeft de discipline om de loopbaanmethode stap voor stap te doorlopen. Hij is in staat om uit deze leerervaringen de competenties te ontdekken die van waarde zijn voor zijn toekomstige werkleven. Er zijn verschillende loopbaanmethodes en werkboeken die iemand kan aanschaffen of gratis kan downloaden op internet. (zie verdere info/bijzonderheden ). Een loopbaan(zelf)onderzoek geeft inzicht in de keuzes die iemand heeft gemaakt in het verleden, wat belangrijk voor iemand is in het werk en wat iemand in de toekomst wil gaan doen. Het brengt de competenties aan het licht die in eerdere leerervaringen zijn opgedaan en de waarde die deze competenties kunnen hebben voor het werkzame leven in de toekomst. Nee, het is een breed onderzoek naar de leerervaringen die iemand in het verleden heeft opgedaan. Dit is niet gekoppeld aan een specifieke standaard of meetlat. 11

12 Loopbaan zelfonderzoek (2) 1. Loopbaan zelfonderzoek Kenmerken Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Het individu zelf is degene die de leerervaringen in kaart brengt en onderzoekt welke competenties hierin ontwikkeld zijn. Vaak wordt in een loopbaanmethode gevraagd om 360 graden feedback te verzamelen van de mensen om je heen. Deze feedback van derden draagt dan ook bij aan het valideren. Nee, dit is niet aan de orde. Tijd/kosten Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden Zie casus 1 De tijdsinvestering hangt af van de loopbaanmethode die iemand kiest. De kosten voor een boek met een loopbaanmethode liggen rond de 30 euro. Dit zijn boeken vol opdrachten, testjes en inzichtvragen. Op internet zijn er ook gratis loopbaanmethodes verkrijgbaar. Sterk Individu kan het onderzoek zelf uitvoeren in eigen tijd en eigen tempo. De inzichten die iemand opdoet over zijn competenties kan hij direct inzetten bij sollicitaties en gesprekken. Zwak Het individu moet zelf de eerste stappen zetten. Het kan lastig zijn om gemotiveerd te blijven door het gebrek aan externe motivatie. 12

13 Loopbaanbegeleiding (1) 2. Loopbaanbegeleiding Fase Wat is het Wanneer inzetten Voorwaarden Hoe werkt het Resultaat Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Fase 1: Identificeren en systematiseren Een loopbaantraject onder begeleiding van een loopbaanadviseur waarbij de vragen Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik? centraal staan. Wanneer iemand zich bewust wil worden van wat hij in het verleden heeft gedaan en wat hij in de toekomst wil gaan doen. Bijvoorbeeld omdat hij een (andere) baan zoekt of behoefte heeft om zich te bezinnen op zijn huidige baan. De kandidaat is in staat en bereid om te reflecteren op zijn leer- en werkverleden en de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij is in staat om uit deze leerervaringen de competenties te ontdekken die van waarde zijn voor zijn toekomstige werkleven. Een NOLOC geregistreerde loopbaanbegeleider is te vinden op internet: NOLOC is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Doorgaans bestaat een loopbaantraject uit een intake en verschillende loopbaangesprekken. Tussendoor werkt de kandidaat vaak aan opdrachten die tijdens de sessies worden besproken. Loopbaanbegeleiding geeft inzicht in wat iemand wil en kan en hoe dit bereikt kan worden. Het brengt de competenties aan het licht die iemand in het verleden heeft opgedaan, in het werkzame leven en ook daarbuiten. Een loopbaantraject werkt meestal toe naar een concreet stappenplan of actieplan. Nee, loopbaanbegeleiding is gericht op alle leerervaringen die iemand in het verleden heeft opgedaan en niet gekoppeld aan een specifieke standaard of meetlat. Op het moment dat iemand weet wat hij in de toekomst wil, kan hij het betreffende functieprofiel gebruiken om zijn competenties tegenaan te houden. 13

14 Loopbaanbegeleiding (2) 2. Loopbaanbegeleiding Kenmerken Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Tijd/kosten Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden Met behulp van een loopbaanbegeleider onderzoekt de kandidaat zijn competenties. Vaak wordt in een loopbaantraject gevraagd om 360 graden feedback te verzamelen van de mensen om je heen. Deze feedback van derden draagt dan ook bij aan het valideren. Nee, dit is niet aan de orde. Afhankelijk van de duur van de loopbaanbegeleiding, liggen de kosten van een traject doorgaans tussen de 1000 en 1250 euro voor vijf gesprekken. Deze gesprekken worden met een interval van een aantal weken gepland. Totale doorlooptijd is ongeveer 3-4 maanden. Sterk De inzichten die de kandidaat opdoet over zijn competenties kan hij direct inzetten bij sollicitaties/gesprekken. De kandidaat krijgt deskundige hulp. Zwak Validering is niet gestaafd door bewijsstukken of een assessment Een loopbaanbegeleider is gemakkelijk te vinden via internet (www.ikzoekloopbaanbegeleiding.nl). Op staat een overzicht per regio van geregistreerde loopbaanbegeleiders. Zie casus 2 14

15 Groepsgewijze loopbaantraining (CH-Q) (1) 3. Groepsgewijze loopbaantraining (CH-Q) Fase Wat is het Wanneer inzetten Voorwaarden Hoe werkt het Resultaat Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Fase 1: Identificeren en systematiseren Een training in groepsverband voor mensen die zich willen bezinnen op hun loopbaan en inzicht willen krijgen in hun kwaliteiten en ambities. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet (meer) op de goede plek zit en een andere baan zoekt of wanneer iemand meer inzicht wil krijgen in zichzelf, in wat hij wil en hoe hij zijn competenties bewuster in kan zetten in zijn werk. De kandidaat is in staat en bereid om te reflecteren op zijn leer- en werkverleden en de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij is in staat om uit deze leerervaringen de competenties te ontdekken die van waarde zijn voor zijn toekomstige werkleven. De kandidaat is in staat om zich open op te stellen en is bereid om te leren van zijn groepsgenoten. Er zijn op internet diverse organisaties te vinden die loopbaantrainingen aanbieden (zie verdere info/bijzonderheden ) Een loopbaantraining geeft inzicht in wat iemand wil en kan en hoe dit bereikt kan worden. Het brengt de competenties aan het licht die iemand in het verleden heeft opgedaan, in het werkzame leven en ook daarbuiten. De training werkt meestal toe naar een concreet stappenplan of actieplan. Nee, een loopbaantraining is gericht op alle leerervaringen die iemand in het verleden heeft opgedaan en niet gekoppeld aan een specifieke standaard of meetlat. Op het moment dat iemand weet wat hij in de toekomst wil, kan hij het betreffende functieprofiel gebruiken om zijn competenties tegenaan te houden. 15

16 Groepsgewijze loopbaantraining (CH-Q) (2) 3. Groepsgewijze loopbaantraining (CH-Q) Kenmerken Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Tijd/kosten Sterke en zwakke punten Met behulp van een loopbaanbegeleider en groepsgenoten onderzoekt de kandidaat zijn competenties. Vaak wordt in een loopbaantraject gevraagd om 360 graden feedback te verzamelen van de mensen om je heen. Deze feedback van derden draagt dan ook bij aan het valideren. Nee, dit is niet aan de orde. Dit is afhankelijk van de opzet van de training. Deelname aan een loopbaantraining varieert doorgaans tussen de 600 en 1200 euro. Doorlooptijd is doorgaans 2-4 maanden. Tussen de bijeenkomsten door maakt de kandidaat thuis opdrachten. Sterk De inzichten die de kandidaat opdoet over zijn competenties kan hij direct inzetten bij sollicitaties/gesprekken. De kandidaat krijgt deskundige begeleiding en leert van groepsgenoten. Zwak CH-Q vereist veel tijd en energie van de kandidaat. Na het volgen van een CH-Q training is de kandidaat zelf aan zet, dit vereist veel motivatie om daadwerkelijk stappen te zetten. Verdere info/bijzonderheden Loopbaantrainingen worden door loopbaanadviesorganisaties op locatie verzorgd. Bij diverse loopbaancentra van opleidingsinstellingen worden loopbaantrainingen verzorgd. Zie casus 3 16

17 Curriculum Vitae/Europass cv (1) 4. Curriculum Vitae/Europass cv Fase Wat is het Wanneer inzetten Voorwaarden Hoe werkt het Resultaat Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Fase 2: Documenteren Een door een individu zelf opgesteld overzicht van opleidingen, werkervaring en overige competenties. Europass cv is de Europese standaard voor een cv. Voor als iemand in het buitenland werkervaring wil opdoen. Het is in alle talen beschikbaar. Wanneer iemand bijvoorbeeld geïnteresseerd is in een baan en zijn leer- en werkverleden in een overzichtelijk document wil presenteren. De persoon heeft een goed beeld van de leer- en werkervaring die hij in het verleden heeft opgedaan en is in staat om dit schriftelijk te verwoorden. Iemand kan zijn cv opstellen aan de hand van een voorbeeld (zie verdere info/bijzonderheden) of deelnemen aan een sollicitatietraining. Een concreet overzicht met leer- en werkervaringen en vaardigheden van een individu. Het cv is een weergave van datgene wat een persoon in het verleden heeft gedaan. Het is niet direct gekoppeld aan een meetlat. Wanneer iemand een specifieke functie voor ogen heeft, schrijft hij vaak zijn leer- en werkervaringen in zijn cv toe naar het betreffende functieprofiel. Het individu stelt zelf een overzicht op van wat hij in het verleden heeft gedaan. Er wordt in een cv geen bewijsmateriaal verzameld waarmee de opsomming van competenties gestaafd wordt. Eventueel kan een referentiebrief worden toegevoegd aan een cv. Nee, dit is niet aan de orde. 17

18 Curriculum Vitae/Europass cv (2) 4. Curriculum Vitae/Europass CV Kenmerken Tijd/kosten Sterke en zwakke punten Er zijn gratis voorbeelden te vinden op internet. Een goed cv opstellen kost aardig wat tijd, maar van alle valideringsinstrumenten is dit instrument het minste arbeidsintensief. Sterk Korte doorlooptijd Individu kan het zelf opstellen Zwak Cv kan op veel manieren (ook afhankelijk van de context) worden opgezet. Europass is een bruikbaar format maar wordt niet door elke werkgever herkend Verdere info/bijzonderheden Zie casus 4 18

19 E-portfolio (1) 5. E-portfolio Fase Wat is het Wanneer inzetten Voorwaarden Hoe werkt het Resultaat Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Fase 2: Documenteren Een e-portfolio (elektronisch portfolio) is een multimediaal instrument waarmee een individu duidelijk maakt over welke kwaliteiten hij beschikt. In het e-portfolio legt hij leerresultaten en ervaringen vast die hij vervolgens kan tonen aan anderen. Wanneer een individu behoefte heeft om inzicht te krijgen in zijn eigen mogelijkheden en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt of wanneer hij of zij zijn bekwaamheden en prestaties wil aantonen bij zijn/haar huidige of toekomstige werkgevers. De persoon beschikt over digitale basisvaardigheden en heeft toegang tot een computer en internet om gebruik te maken van een digitaal format voor het e- portfolio. Iemand kan zijn portfolio opstellen door een format te gebruiken (zie verdere info/bijzonderheden). Een concrete digitale verzameling van diploma s, en bewijzen van leerresultaten (bv. certificaten, referentiebrieven, video s, feedbackformulieren en gemaakte rapporten of ontwerpen. Het e-portfolio is niet direct gekoppeld aan een meetlat. Wanneer iemand een specifieke functie of assessment voor ogen heeft, verzamelt het individu gericht de bewijsstukken in zijn portfolio. 19

20 E-portfolio (2) 5. E-portfolio Kenmerken Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Tijd/kosten Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden Het individu gaat zelf aan de slag met zijn e-portfolio maar kan hierin begeleid worden door een professionele portfoliobegeleider. Mensen in de omgeving van het individu (voormalige werkgevers of huidige collega s) kunnen door middel van bijvoorbeeld feedbackformulieren en aanbevelingsbrieven bijdragen aan het e- portfolio. Nee, dit is niet aan de orde. Als het e-portfolio wordt gebruikt als beoordelingsportfolio (bijvoorbeeld in een EVC-procedure) wordt er wel een assessment uitgevoerd. Bij het opstellen van een volledig portfolio met waardevolle informatie moet het individu zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelen om zijn kwaliteiten aan te tonen. Doorlooptijd is doorgaans 2-4 maanden. Sterk Korte doorlooptijd Individu is zelf eigenaar van zijn e- portfolio, hij bepaalt wie zijn portfolio mag inzien Thuis kan deelnemer zelf op de computer zijn portfolio vullen Zie casus 5 Zwak Gebruik van e-portfolio vereist digitale basisvaardigheden en toegang tot internet. Het E-portfolio is een talig en woordig document en daardoor niet geschikt voor alle doelgroepen. 20

21 Ervaringsprofiel (1) 6. Ervaringsprofiel Fase Fase 2: Documenteren Wat is het Een Ervaringsprofiel (EVP) laat zien over welke kwaliteiten een individu beschikt ten opzichte van een landelijke standaard zonder dat er een formeel assessment plaatsvindt. Het Ervaringsprofiel is gerelateerd aan EVC, zichtbaar in de volgende formule: EVP = EVC assessment. De kandidaat stelt onder begeleiding een portfolio. Het portfolio wordt naast de standaard gelegd en een ervaringsprofiel wordt opgesteld. Wanneer inzetten Wanneer iemand inzicht wil krijgen in zijn eigen competenties, bijvoorbeeld om aan te tonen wat hij waard is bij zijn huidige of toekomstige werkgever. Het EVP kan input zijn voor een ontwikkel- of sollicitatiegesprek. Wanneer een organisatie wil weten over welke competenties haar medewerkers beschikken. Bijvoorbeeld om ze flexibeler in te zetten of ze sneller op te kunnen leiden. Voorwaarden Hoe werkt het? Resultaat Kenmerken Iemand heeft voldoende, aantoonbare en relevante werkervaring ten opzichte van een specifieke meetlat. Bij een EVC-aanbieder wordt een EVP-procedure doorlopen. Tijdens de EVPprocedure verzamelt de kandidaat zoveel mogelijk bewijzen van wat hij weet en kan. Het bewijs wordt tegen een landelijk erkende beroepsstandaard afgezet. De herkende competenties worden beschreven in een Ervaringsprofiel. Een document waarin de competenties van de kandidaat staan beschreven. Met dit document kan de kandidaat naar een werkgever om aan te tonen wat hij waard is of hij kan zijn EVP gebruiken als input voor een assessment binnen een EVC-procedure. Is er een standaard/meetlat? Ja, een EVP-procedure wordt uitgevoerd ten opzichte van een erkende beroeps- of branchestandaard. 21

22 Ervaringsprofiel (2) 6. Ervaringsprofiel Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? De kandidaat levert bewijzen die door hemzelf en door derden zijn vervaardigd. Een EVC-aanbieder begeleidt de kandidaat in het opstellen van zijn (digitaal) portfolio en stelt het Ervaringsprofiel op. In een Ervaringsprofiel worden alleen competenties herkend, niet erkend. Er vindt dus geen assessment of diplomering plaats. Het opstellen van een EVP kan wel een opstap zijn naar een EVC-procedure. Hierin worden de beschreven leerresultaten beoordeeld door een assessor. De uitkomsten worden beschreven in een Ervaringscertificaat. Op basis hiervan kunnen vrijstellingen worden verleend of een diploma worden afgegeven. Tijd/kosten Een EVP-procedure kost tussen de 300 en 700. Soms vergoedt het O&O-fonds van de branche de kosten voor een EVC-procedure geheel of gedeeltelijk. De gemiddelde doorlooptijd is 2 maanden. Het kost de kandidaat gemiddeld 40 uur om zijn portfolio op te stellen. Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden Sterk Flexibel in te zetten, omdat geen formele assessment plaatsvindt kan de meetlat sterk variëren of een combinatie van standaarden zijn. Een waardevol resultaat: met het Ervaringsprofiel kan iemand laten zien wat hij kan. Zie casus 6 Zwak Tijdsintensief voor de kandidaat. Competenties worden tijdens een EVPprocedure herkend niet erkend. Een Ervaringsprofiel kan niet worden verzilverd in een diploma of verkorte opleidingstraject. 22

23 Ontwikkelassessment (1) 7. Ontwikkel- en selectieassessment Fase Wat is het Wanneer inzetten Voorwaarden Hoe werkt het Resultaat Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Fase 3: Assessment Een assessment waarbij met behulp van assessmentinstrumenten onderzocht wordt over welke kwaliteiten een kandidaat beschikt en hoe deze kwaliteiten verder te ontwikkelen zijn. In Ontwikkel- en selectie-assessments worden meestal ingezet om een onafhankelijke onderbouwing van leerresultaten te verkrijgen als input voor een loopbaanvraag of een groeitraject binnen een organisatie. Een selectie-assessment wordt ingezet wanneer iemand voor een specifieke functie in aanmerking wilt komen. Iemand heeft voldoende ervaring om competenties aan te tonen en een specifiek loopbaandoel voor ogen. In een assessment worden verschillende assessmentinstrumenten ingezet zoals: competentietesten, capaciteiten- persoonlijkheidstesten, rollenspelen, praktijksimulaties en interviews. Het assessment levert inzicht in competenties en een ontwikkeladvies op voor de kandidaat en de organisatie. Er zijn op internet diverse organisaties te vinden die assessments uitvoeren (zie verdere info/bijzonderheden ) Een assessment geeft inzicht in iemands kwaliteiten en ontwikkelpunten. Deze worden beschreven in een assessmentrapportage die door een assessmentpsycholoog wordt opgesteld. Ja. Deze meetlat kan variëren, denk aan een leidersschapsprofiel, management competenties of specifiek functie-eisen. 23

24 Ontwikkelassessment (2) 7. Ontwikkel- en selectieassessment Kenmerken Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Tijd/kosten Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden De kandidaat levert de input voor de validering door de testen in te vullen, eventuele rollenspelen en praktijksimulaties uit te voeren en vragen te beantwoorden. Het bureau dat het assessment uitvoert maakt doorgaans gebruik van psychologen, acteurs en assessoren. Zij stellen het assessmentrapport op en dragen hiermee bij aan de validering van leerresultaten. Ja, er vindt een assessment plaats. Een assessment kost tussen de 1000 en 2000 euro. Het assessment vindt meestal plaats in 1 dag. Binnen een aantal weken na het assessment ontvangt de kandidaat de assessmentrapportage. Sterk Het assessment levert een advies op maat op voor de kandidaat. Het assessment geeft een beschrijving van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een kandidaat. Zwak De waarde die aan assessments gehecht wordt verschilt veel per organisatie en per beroepstak. Kandidaten voor assessments kunnen zich online voorbereiden. Op de volgende sites is informatie over verschillende soorten assessments te vinden en is het mogelijk om testen te oefenen. Zie casus 7 24

25 EVC-procedure (1) 8. EVC-procedure Fase Fase 3. Assessment Wat is het Een instrument waarmee iemand zijn eerder verworven competenties officieel laat erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat. EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Wanneer inzetten Wanneer iemand zijn competenties wil laten erkennen, bijvoorbeeld om aan te tonen wat hij waard is bij zijn huidige of toekomstige werkgever. Of bijvoorbeeld om zijn huidige baan te behouden omdat er andere functie-eisen worden gesteld. Wanneer een organisatie wil weten over welke competenties haar medewerkers beschikken. Bijvoorbeeld om ze flexibeler in te zetten of ze sneller op te kunnen leiden. Of wanneer een organisatie afscheid moet nemen van werknemers, dan kan EVC worden ingezet als mobiliteitsinstrument. Voorwaarden Hoe werkt het? Resultaat Iemand heeft voldoende, aantoonbare en relevante werkervaring ten opzichte van een specifieke meetlat Bij een EVC-aanbieder wordt een EVC-procedure doorlopen. Tijdens de EVCprocedure verzamelt de kandidaat zoveel mogelijk bewijzen van wat hij weet en kan. Het bewijs wordt beoordeeld ten opzichte van een landelijk erkende beroepsstandaard. Een Ervaringscertificaat waarin de erkende competenties van de kandidaat staan beschreven. Met dit document kan de kandidaat naar een werkgever om aan te tonen wat hij waard is of naar een opleider om een verzoek te doen voor vrijstelling of diploma. 25

26 EVC-procedure (2) 8. EVC-procedure Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Wie draagt bij aan valideren? Assessment of diplomering? Ja, een EVC-procedure wordt uitgevoerd ten opzichte van een erkende beroeps- of branchestandaard. De kandidaat levert bewijzen die door hemzelf en door derden zijn vervaardigd. De EVC-aanbieder voert de beoordeling uit. Een vast onderdeel van een EVC-procedure is een beoordeling (of assessment) van de competenties van de kandidaat. De meest gebruikte beoordelingsinstrumenten zijn het portfolio, een praktijkbeoordeling en een criterium gericht interview. De kandidaat kan een verzoek indienen voor verzilvering van het ervaringscertificaat bij een opleider. Deze kan aan de hand van het Ervaringscertificaat vrijstellingen verlenen of een diploma afgeven. Tijd/kosten Een EVC-procedure kost tussen de 700 en De werkgever kan via de wet vermindering afdracht (WVA) 327 per werknemer ontvangen (van toepassing tot 1 januari 2014). Soms vergoedt het O&O-fonds van de branche de kosten voor een EVC-procedure geheel of gedeeltelijk. De gemiddelde doorlooptijd is 3 maanden. Het kost de kandidaat gemiddeld 40 uur om zijn portfolio op te stellen. Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden Sterk Kwalitatief hoogwaardige vorm van valideren Een waardevol resultaat: met het ervaringscertificaat kan een individu zijn erkende competenties aantonen Zie casus 8 Zwak Tijdsintensief voor de kandidaat Lange doorlooptijd Kostbaar instrument 26

27 Intake-assessment opleiding (1) 9. Intake-assessment opleiding Fase Fase 3: Assessment Wat is het Een instrument waarmee iemand zijn eerdere leerervaringen in beeld brengt in relatie tot een opleidingstandaard met als doel te bepalen of hij aan en specifieke opleiding kan deelnemen. Wanneer inzetten Wanneer iemand toegelaten wil worden tot een specifieke opleiding en zijn eerdere leerervaringen hiervoor wil aantonen. Voorwaarden Iemand heeft een duidelijk opleidingsdoel voor ogen. Hoe werkt het? Resultaat Een intake-assessment vindt plaats bij een opleidingsinstelling. Afhankelijk van de opleiding worden eerdere leerervaringen, diploma s en certificaten meegenomen. Aanvullend vinden vaak toelatingsonderzoeken plaats (denk aan fysieke test of persoonlijkheidstest). De toelatingseisen tot de opleiding vormen de meetlat. Wel of geen toelating tot de opleiding Kenmerken Is er een standaard/meetlat? Wie draagt bij aan valideren? Ja, de toelatingseisen tot de opleiding. De kandidaat levert bewijzen die door hemzelf en door derden zijn vervaardigd. De opleidingsinstelling beoordeelt deze bewijzen en neemt extra toelatingsonderzoeken af. 27

28 Intake-assessment opleiding (1) 9. Intake-assessment opleiding Assessment of diplomering? Er vindt een assessment plaats om te bepalen of iemand wel of niet kan worden toegelaten tot de opleiding. Tijd/kosten Een intake-assessment wordt door de opleidingsinstelling vergoed uit de rijksbekostiging en eventueel een bijdrage door de instelling zelf. De gemiddelde doorlooptijd van een assessment 2 dagen. Als een portfolio wordt ingezet kost het de kandidaat gemiddeld 40 uur om deze op te stellen. Sterke en zwakke punten Verdere info/bijzonderheden Zie casus 9 Sterk Waarborging voor toelating van gemotiveerde opleidingsdeelnemers met een helder opleidingsdoel Een concreet en helder resultaat: wel of geen toelating tot de opleiding Zwak In de praktijk wordt de focus bij een intake-assessment meestal gelegd op het afnemen van testen. Eerdere leerervaringen worden niet altijd meegenomen. 28

Valideringsinstrumenten 24 juni 2014 - Utrecht. Kenniscentrum EVC

Valideringsinstrumenten 24 juni 2014 - Utrecht. Kenniscentrum EVC en 24 juni 2014 - Utrecht Kenniscentrum EVC Brainstorm > Welke valideringsinstrumenten kennen jullie? 2 1. Identificeren en systematiseren Het individu wordt zich bewust van zijn leerervaringen die hij

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC; januari Bewerkt door het Servicepuntexaminering; maart 2016

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC; januari Bewerkt door het Servicepuntexaminering; maart 2016 Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC; januari 2013. Bewerkt door het Servicepuntexaminering; maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen

Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Verslag Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Utrecht, 18 november 2014 Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NP LLL) organiseerde op dinsdag 18 november 2014 een praktijksessie

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie?

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Welke ontwikkelmogelijkheden heeft de medewerker? www.chainworksopleidingen.nl 1 De kracht van assessments Wat doet ChainWorks?

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

De Loopbaanuniversiteit

De Loopbaanuniversiteit De Loopbaanuniversiteit Business Development Group September 2010 Business Development Group De Loopbaanrotonde Wilfried Vander Meeren Antoinette Deusings Vitaliteit voor organisatie en individu Producten

Nadere informatie

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Casus:HBOupgrade traject Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Werk- en leerervaringen aanvullen en verzilveren Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Uitgangspunten

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING OP HET PORTFOLIO EN EXAMEN Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat over werk vinden en werk houden in Nederland. Als

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma EVC stimuleert de inzetbaarheid van uw medewerkers Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten bezuinigen, gaan meer samenwerken en krijgen

Nadere informatie

EVC-trajecten van KCM4EVC

EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten van KCM4EVC Ontwikkel-jezelf! en Ontdek-jezelf! in een KCM4EVC Deze brochure geeft informatie over de EVC-trajecten van KCM4EVC EVC-trajecten Eusebiusbuitensingel 9 6828 HT Arnhem www.kcm4evc.nl

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer People in Transfer Postbus 298 5201 AG s-hertogenbosch www.peopleintransfer.nl Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Wat is EVC?...

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor personeel

Loopbaanbegeleiding voor personeel Loopbaanbegeleiding voor personeel Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen veranderd. Van werkgevers wordt verwacht

Nadere informatie

Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015

Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015 Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015 Op dinsdag 26 mei 2015 vond er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor EVC-aanbieders, beoordelende organisaties en DUO over de

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie