Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken. Info. Vakantie met behoud van uitkering. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Nr."

Transcriptie

1 Sociale Zaken Info Nr. 2, jaargang 2012 Vakantie met behoud van uitkering Huishoudinkomenstoets teruggedraaid Als vrijwilliger aan de slag Genieten van uw vakantie voor weinig Schuldhulp: los geldproblemen op

2

3 Column Zo vlak voor de zomervakantie is het tijd om terug te kijken op het eerste half jaar van 2012 en alvast vooruit te kijken naar de rest van het jaar. In de afgelopen periode is er veel gebeurd op onder andere het terrein van sociale zaken. Door de val van het kabinet en het Lenteakkoord is de huishoudinkomenstoets afgeschaft. De veranderingen in beleid en wetgeving in Den Haag betekenen dat er weer een hoop moet gebeuren bij sociale zaken. Zo moeten bijvoorbeeld de verordeningen weer worden aangepast en moeten er weer nieuwe aanvraagformulieren gemaakt worden. Ik hoop en ga er vanuit dat deze veranderingen voor u redelijk geruisloos zullen verlopen. Na de zomervakantie zullen de verkiezingen voor de tweede kamer een belangrijk punt zijn waar de gemeente zich op gaat richten. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van deze verkiezingen voor mensen met een uitkering. Doordat het met de economie al langere slechter gaat, merken steeds meer mensen wat de gevolgen daar van zijn. Goed om kunnen gaan met geld wordt steeds belangrijker. In deze editie van Sociale Zaken Info vindt u tips over hoe om te gaan met geld. Mocht u het toch niet redden, dan kunt u een beroep doen op de in de gemeente beschikbare schulddienstverlening. Ook wordt aandacht besteed aan hoe u uw uitkering tijdens de vakantie kunt houden en worden er tips gegeven over hoe u met weinig geld toch een leuke vakantie kunt hebben. In deze Sociale Zaken Info vindt u meer informatie over de onderwerpen die ik in deze column genoemd heb. Wethouder Frits Alberts Gemeente Borger-Odoorn Foto: Kees Lieben fotografie 3

4 Afschaffing huishoudinkomenstoets Wet werk en bijstand De Tweede Kamer heeft besloten niet door te gaan met de huishoudinkomenstoets. Deze wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 weer afgeschaft. Dit kan gevolgen voor u hebben. Een nieuw wetsvoorstel is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Huishoudinkomenstoets Op 1 januari is de huishoudinkomenstoets ingevoerd. Dit houdt in dat een huishouden nog recht had op één gezamenlijke uitkering, die ook gezamenlijk moest worden aangevraagd. De inkomens van alle meerderjarige gezinsleden in een huishouden werden meegeteld bij het bepalen van de hoogte van die uitkering. Om voor bijstand in aanmerking te komen, moest het gezamenlijke inkomen lager zijn dan de bijstandsnorm voor gezinnen. Veranderingen teruggedraaid Vooruitlopend op de afschaffing passen de gemeenten de huishoudinkomenstoets niet meer toe bij nieuwe aanvragen voor een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. Voor mensen die al een WWB-uitkering ontvangen, worden eventuele veranderingen naar aanleiding van deze toets teruggedraaid. Wanneer er voor u iets veranderd door het niet doorgaan van de huishoudinkomenstoets, krijgt u een brief. Hierin staat uitgelegd wat deze verandering voor uw situatie betekent. 4

5 Veelgestelde vragen Wat gaat de gemeente nu doen? Het ministerie heeft de gemeenten gevraagd alvast te handelen alsof de nieuwe wet er al is, met terugwerkende kracht tot 1 januari Dit betekent dat de gemeenten alle voorbereidingen en alles wat al in gang is gezet voor de huishoudinkomenstoets weer moet terugdraaien. Daarnaast behandelt de gemeente vanaf nu alle nieuwe aanvragen voor een WWB-uitkering zonder toepassing van de huishoudinkomenstoets. Voor wie heeft dit gevolgen? Deze wijziging heeft (mogelijk) gevolgen voor: iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering ontving; iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en is afgewezen, of van wie de aanvraag niet is ingenomen; iedereen die na 1 januari 2012 een uitkering toegekend heeft gekregen; iedereen die na 1 januari 2012 geen uitkering heeft aangevraagd vanwege de huishoudinkomenstoets. Ik had op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering en zou per 1 juli 2012 te maken krijgen met de huishoudinkomenstoets. Wat kan ik nu verwachten? De huishoudinkomenstoets wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 weer afgeschaft. Dat betekent dat u gewoon uw uitkering behoudt, zoals die op dit moment is. Dit tenzij er in uw persoonlijke situatie iets is verandert. Heeft u al een brief ontvangen over de wijziging of beëindiging per 1 juli 2012? Dan krijgt u binnenkort een brief van ons waarin wordt uitgelegd dat de huishoudinkomenstoets niet doorgaat en welke gevolgen dit voor u heeft. Ik heb na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en/of langdurigheidstoeslag aangevraagd. Deze is afgewezen of niet ingenomen. Wat kan ik nu doen? Het kan zijn dat u zonder de huishoudinkomenstoets wel recht heeft op een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en/ of langdurigheidstoeslag. Of misschien had u over een periode wel recht hierop. U kunt een nieuwe aanvraag doen vanaf de datum van uw eerdere aanvraag. Dit kan tot twee maanden nadat de nieuwe wet ingaat. Deze datum is nog niet bekend. U krijgt dan een uitkering vanaf de dag waarop u recht had op een uitkering. Deze datum kan nooit eerder zijn dan 1 januari Ik heb geen bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en/of langdurigheidstoeslag aangevraagd door de huishoudinkomenstoets. Nu denk ik hier toch recht op te hebben. Wat moet ik doen? Heeft u vanwege de hoogte van uw gezinsinkomen of -vermogen afgezien van het doen van een aanvraag? Het is mogelijk dat u nu wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en/ of langdurigheidstoeslag. U kunt dan alsnog een aanvraag hiervoor indienen. De gemeente kan dan uw aanvraag beoordelen. Het kan zijn dat u met terugwerkende kracht een uitkering ontvangt. Deze datum kan nooit eerder zijn dan 1 januari Aanmelden kan uiterlijk tot twee maanden nadat de wet die het vervallen van de huishoudinkomenstoets regelt is gepubliceerd. Ik heb na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering aangevraagd en gekregen met invloed van de huishoudinkomenstoets. Wat verandert er voor mij? Nu de huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft, wordt uw situatie opnieuw beoordeeld. De inkomens van de inwonende meerderjarige gezinsleden tellen nu niet meer mee voor de hoogte van uw uitkering. Wat dat precies betekent voor uw uitkering en hoe hoog die wordt, verschilt per klant. U krijgt van ons een brief wanneer er voor u iets verandert. Het is niet zo dat u uw uitkering weer kunt verliezen. Ik krijg dankzij de huishoudinkomenstoets een hogere uitkering. Wat gebeurt daar nu mee? Heeft u op 1 januari 2012 of later een uitkering aangevraagd en gaat u door het afschaffen van de huishoudinkomenstoets achteruit op uw inkomen? Dan geldt voor u een overgangsregeling tot 1 januari Dit betekent dat u tot die datum de hogere uitkering behoudt. Wanneer dit voor u geldt, ontvangt u hier binnenkort een brief over. Ik ben 65 jaar, krijg AOW en viel samen met mijn meerderjarige kind onder de huishoudinkomenstoets. Wat gebeurt er nu met deze gezinsuitkering? De AOW-uitkering telde bij de huishoudinkomenstoets mee voor het bepalen van de hoogte van de gezinsuitkering voor u en uw kind. Nu telt uw AOW niet meer mee voor de bijstandsuitkering van uw kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) neemt de uitvoering van uw uitkering (weer) over. Kijk op www. svb.nl voor meer informatie. Meer informatie Heeft u vragen over de afschaffing van de huishoudinkomenstoets of de hoogte van uw uitkering? Neem dan contact op met Sociale Zaken via tel, of neem contact op met uw inkomensconsulent. Let op: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uw situatie kan afwijken, waardoor er andere regels gelden. 5

6 Rondkomen, hoe doet u dat? Een voorbeeld uit de praktijk: aan het woord, Gea Hemmen (55 jaar) uit Odoorn. Ze is getrouwd met Jurriën (57 jaar). Samen hebben ze twee thuiswonende kinderen. Gea werkt als schoonmaakster op twee scholen. Jurriën doet vrijwilligerswerk met behoud van zijn IAOW-uitkering. Wat is de hoogte van jullie inkomen? Het is geen vetpot. We hebben een inkomen op bijstandsniveau. Hoe komen jullie rond? We leven zuinig. We hebben een aantal zaken kritisch bekeken: Zo hebben we de abonnementen op krant en tijdschriften opgezegd. Ook hadden we twee mobiele telefoons met abonnement. Deze hebben we vervangen voor één telefoon met een prepaid-kaart. Daarnaast zijn we overgestapt naar een andere energiemaatschappij. Wij wassen nu in het weekend, omdat het goedkoper is. Doordeweeks tussen en uur wassen we niet, want dat is veel duurder. Ook hebben we onze verzekeringen kritisch bekeken. Het bleek dat we een dubbele glasverzekering hadden. Zowel bij Univé als via onze huurwoning. Bij het boodschappen doen is er ook het één en ander veranderd. Eerder deden we vaker en meer boodschappen. Nu kijken we heel kritisch wat we in de kar gooien. Eten halen, zoals Chinees of pizza, zit er nu niet meer in. Als extra inkomsten hebben we huur- en zorgtoeslag. We maken gebruik van voorzieningen van de gemeente, zoals de kwijtschelding van vastrecht voor afval én de witgoedregeling. Je hebt de cursus Omgaan met Geld gevolgd in Tweede Exloërmond. Wat heb je hier aan gehad? Het was leerzaam. Ik was al goed aan het besparen, maar het was fijn om mensen te spreken die in hetzelfde schuitje zitten. Je komt erachter dat je niet de enige bent. Ik heb tijdens de cursus geleerd hoe ik de administratie op orde kon houden en dat hou ik nu bij. We openen nu ook alle post. Dit bleef eerder weleens liggen. Ook checken waar je recht op hebt? Zie 6

7 Los geldproblemen op Geldproblemen komen vaak voor. Er zijn allerlei redenen denkbaar waardoor geldproblemen kunnen ontstaan. Het belangrijkste is dat u daar weer bovenop komt. Op de Nibud-website www. zelfjeschuldenregelen.nl vindt u meer informatie. Als u geldproblemen heeft, dan bent u niet de enige die het een tijdje financieel moeilijk heeft: Twee miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Dat is 27,8% van alle huishoudens in Nederland. Het gaat om achterstallige rekeningen om financiële redenen, krediet of lening, afbetalingsregeling, regelmatige roodstand en/of creditcardschulden. Achterstanden bij de belastingdienst komen het meest voor, gevolgd door ziektekostenverzekeringen, hypotheek of huur en elektriciteit, water of gas. Alle achterstanden komen relatief vaker voor dan in voorgaande jaren. In 2010 hebben zich ongeveer mensen gemeld bij de schuldhulpverlening. Dat is een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Opvallend was vooral de stijging van het aantal werkenden en jongeren. Gelukkig neemt het percentage schuldsaneringen dat beëindigd wordt met een schone lei als resultaat, ook toe sinds In 2010 was dit 81%. Zelf aan de slag De website is zo opgezet dat u zelf aan de slag kunt met het oplossen van uw schulden. Als het u niet lukt om zelf een regeling te treffen voor uw schulden, dan kunt u professionele hulp zoeken voor het treffen van een schuldregeling. Schuldhulpverlening is in onze drie gemeenten niet hetzelfde geregeld. Informeer bij uw gemeente hoe schuldhulpverlening is georganiseerd. Schuldregelingen Er zijn twee soorten schuldregelingen: de minnelijke schuldregeling en het wettelijk traject Minnelijke schuldregeling Deze regeling is vrijwillig: schuldeisers zijn niet verplicht eraan mee te werken. Een uitzondering waarbij schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan een schuldregeling is het dwangakkoord. Gaan alle schuldeisers akkoord en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost nooit meer dan drie tot vijf jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen! Wettelijk traject Gaan één of meer schuldeisers niet akkoord met voorgestelde minnelijke schuldregeling, dan kunt u een verzoek doen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Een rechter bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Een wettelijke schuldsanering is alleen mogelijk als er eerst een minnelijke regeling aan de schuldeisers is voorgesteld. Meer informatie? Kijk dan op of neem contact op met uw gemeente: Gemeente Borger-Odoorn, tel , of loop binnen bij de Steunstee s; Gemeente Coevorden: tel of Gemeente Emmen, tel of 7

8 Hoe zit het eigenlijk met... In de vorige editie van Sociale Zaken Info stond informatie over het onderzoek dat is gedaan naar handhaving en dienstverlening. Uit dit onderzoek bleek dat niet iedereen bekend is met rechten en plichten rondom een WWB-uitkering. Daarom besteden we in de komende edities van Sociale Zaken Info extra aandacht aan enkele veelgestelde vragen. In deze editie leest u meer over het recht op vakantie bij een WWB-uitkering. Vakantie met behoud van uitkering Er zijn enkele regels voor het behoud van uw uitkering tijdens de vakantie. Vakantie of verblijf in Nederland Als u in Nederland met vakantie gaat, behoudt u recht op uw uitkering. De vakantie mag geen nadelige gevolgen hebben voor het re-integratietraject dat u volgt. Als u hierdoor uw sollicitatieplicht onvoldoende nakomt, wordt uw uitkering verlaagd. Wanneer u in Nederland blijft, maar buiten de gemeente bent moet u dat melden op het wijzigingsformulier. Als een langdurig verblijf buiten uw gemeente leidt tot wijziging van uw woonplaats, stopt de gemeente uw uitkering. Vakantie of verblijf in het buitenland De hoofdregel is dat u geen recht meer heeft op een uitkering als u langer dan vier weken per kalenderjaar buiten Nederland verblijft. Het is ook niet toegestaan om twee perioden van bijvoorbeeld drie weken aan elkaar te plakken. Drie weken in december en aansluitend drie weken in januari mag dus niet. Melden van uw vakantie U kunt uw vakantie doorgeven via het wijzigingsformulier. Het formulier moet minimaal vier weken voor uw vertrek worden opgestuurd naar Sociale Zaken. De consulent of de klantmanager laat u schriftelijk weten of u toestemming voor het verblijf in het buitenland krijgt. Uw vakantie mag sollicitaties, deelname aan uw re-integratietraject of werkervaringsplaats niet in de weg zitten. Na terugkeer moet u zich melden bij uw inkomensconsulent. Genieten van uw vakantie voor weinig geld Heeft u weinig geld te besteden en wilt u toch van de vakantie genieten? Het kan! In dit artikel vindt u tips voor voordelige vakanties. Vakantie woningruil Een goedkope manier van vakantie vieren is het ruilen van huizen. Op internet zijn verschillende websites te vinden waarop u zich kunt aanmelden. Neem eens een kijkje op of Kortingsacties en gratis kaartjes Een dagje uit kan duur zijn, maar u kunt goedkoper uit zijn door eerst op internet te zoeken naar kortingsacties voor toegangskaartjes. Er bestaan diverse websites waarop dit soort aanbiedingen overzichtelijk worden gepresenteerd, bijvoorbeeld gerangschikt op locatie of soort bestemming. Even speuren op het web kan zo enkele tientjes schelen. Fietsvakantie Bij Vrienden op de Fiets zijn gastgezinnen aangesloten die een overnachting bieden voor 19,- per persoon per nacht. Ideaal voor een meerdaagse wandel- of fietstocht. Voor 8,- ontvangt u het boekje met overnachtingsadressen in Nederland, maar ook in Duitsland en België. Kijk voor meer informatie op: Natuurvriendenhuis De natuurvriendenhuizen van het Nivon liggen op de mooiste plekjes in Nederland. U heeft een eigen kamer en deelt met de andere gasten de keuken, de eetzaal en het sanitair. Gezellig samenzijn zonder in te moeten leveren op de privacy. Voor een nacht in een natuurvriendenhuis betaalt u tussen de 20,- en de 30,-. Meer informatie vindt u op 8

9 Pensioenafkoop Als u een pensioen, levensverzekering of nabestaandenpensioen afkoopt, moet u dat altijd doorgeven aan het Sociale Zaken. U vult het inkomstenformulier in en u doet er een kopie van de brief van het pensioenfonds of de verzekeraar bij. De afkoop kan gevolgen hebben voor het vaststellen van uw vermogen en het recht op uitkering. Bij een nabestaandenpensioen, dat is het pensioen wat uw partner of uw ex-partner heeft opgebouwd, kunt u voordat u dat afkoopt, beter eerst contact opnemen met uw inkomensconsulent. Een nabestaandenpensioen is inkomen wat wordt verrekend met uw uitkering. Ook een nabestaandenpensioen moet u opgeven via het inkomstenformulier. U ontvangt schriftelijk bericht over de eventuele gevolgen van de afkoop. Waar moet ik zijn? Woont u in de gemeente Borger- Odoorn of Coevorden en heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u met vragen contact opnemen met uw contactpersoon op het Werkplein in Emmen, en vragen naar de gemeente Emmen. Uw contactpersoon is alleen telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur. U kunt aan uw contactpersoon vragen stellen die gaan over uw uitkering, maar ook over bijzondere bijstand en andere minimaregelingen. Op de websites van Borger-Odoorn en Emmen kunt u ook informatie vinden over de verschillende regelingen: Borger-Odoorn: Emmen: 9

10 Als vrijwilliger aan de slag De gemeente Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat alle inwoners meedoen. Meedoen door bijvoorbeeld te helpen op de school of bij de sportvereniging van uw kinderen. Meedoen door te helpen bij het onderhoud van de speeltuin in uw straat, het opruimen van zwerfvuil in uw buurt. Maar ook door het helpen van ouderen bij het doen van boodschappen, de tuin of andere kleine klusjes in en om het huis. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, zijn we begonnen met een project. We gaan proberen er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, dus ook mensen met een uitkering, een leuke vrijwilligersklus vinden. Dit kan betekenen dat, als u dat wilt en kunt, uw klantmanager met u de mogelijkheden gaat bespreken. Ook kunt u natuurlijk zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw klantmanager, maar ook met het steunpunt vrijwilligerswerk in de gemeente Borger- Odoorn via welzijngroepandes.nl of tel. (0591) De vrijwilligers daar kunnen u van alles vertellen over klussen in uw straat, wijk of dorp. Schuldhulp project Leger des Heils Emmen: Regie over eigen leven in handen geven Een vriend zijn voor mensen die schulden hebben en ze op weg helpen naar een oplossing. Schulden hebben een grote invloed op een mensenleven. Het kan als een zwarte sluier over het dagelijkse leven hangen, vertelt majoor Sjaak van Hese, coördinator van het project. We kunnen via dit project iets betekenen voor mensen met schulden, met hen op weg gaan en ervoor zorgen dat mensen weer licht zien aan het eind van de tunnel. Niet door hen alles uit handen te nemen, maar door hen de regie over hun eigen leven weer in handen te geven. Het doel van het project schuldhulp van het Leger des Heils is om mensen die in verscholen armoede leven en kampen met schuldenproblematiek te ondersteunen. Zo nodig wordt er doorverwezen naar professionele schuldhulpverlening. Van Hese: We zijn geen schuldhulpverleners. We bieden ondersteuning die vooral is gericht op het scheppen van orde in de vaak chaotische administratie van mensen en bij het maken van een overzicht van de schuldenlast. Dit gebeurt altijd samen met de cliënt. De vrijwilligers volgen het trainingsprogramma de basis van financiële hulp. Zo kunnen zij problemen beter signaleren, praktische ondersteuning bieden en mensen effectief doorverwijzen naar professionele schuldhulpverlening. Deze maatjes die mensen kunnen helpen zijn onmisbaar. Per maand weten meer dan mensen het servicecentrum/kledingwinkel van het Leger des Heils aan de Van Schaikweg in Emmen te vinden. Het servicecentrum is zes dagen per week geopend. Meestal hebben betrokkenen geen geld om ergens anders kleding te kopen. Ook blijkt het hebben van schulden vaak een signaal te zijn van een onderliggend probleem in de thuissituatie. Het bijzondere van het schuldhulpproject is dat mensen die de kledingwinkel bezoeken meteen gebruik kunnen maken van het maatschappelijk spreekuur om hun verhaal te vertellen. Ze krijgen dan direct de noodzakelijke ondersteuning bij hun financiële problemen. In het servicecentrum in Emmen werken ruim zeventig vrijwilligers uit vele kerken en organisaties. Het project is één van de drie projecten in Nederland die onderzocht is door het bureau Regio-Force Amsterdam over de kosten en baten van de inzet van vrijwilligers in de schuldhulp. Uit het onderzoek blijkt dat over de periode van september 2010 tot augustus 2011 van de 252 cliëntcontacten er bij 126 sprake was van een schuldhulpvraag. Door de crisisinterventie van de vrijwilligers werd voor ,00 euro aan kosten voorkomen voor de gemeentelijke overheid. Sinds de start van het project in september 2010 konden ruim 450 mensen worden geholpen. 10

11 Van de Cliëntenraad WWB Emmen Waar vind ik op het internet belangrijke informatie rond de bijstand? Gemeentelijke website Gemeenten hebben veel vrijheid om maatwerk te leveren. Hierdoor kan het beleid per gemeente afwijken. Gemeente Borger-Odoorn: De informatie is te vinden onder de knop Wonen en Leven. Ga via Zorg en Welzijn naar Werk en Inkomen. Gemeente Coevorden: Informatie is hier te vinden onder de knop Werk en inkomen. Gemeente Emmen: De informatie van Sociale Zaken is te vinden onder de knop Wonen en Leven. Let op: bij de gemeente Emmen opent na het aanklikken van het menu aan de linkerkant een tweede menu aan de rechtkant van het beeld. Bij alle drie gemeenten is het laatste belangrijke nieuws onder de knop nieuws te vinden. Nieuwsberichten, infopagina s en themapagina s zijn hier te lezen of te beluisteren. De gemeentepagina s IN Emmen en Borger-Odoorn Actueel zijn digitaal aanwezig. Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen zich abonneren op de gratis attenderingsservice voor bekendmakingen van de Gemeente Coevorden. Het vertegenwoordigen van de inwoners is één van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Ook bepaalt de raad welke onderwerpen wanneer worden behandeld, stelt hij de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert of het College afspraken nakomt. Wilt u weten waar de raadsleden allemaal over praten? Dan kunt u de vergaderingen online live volgen! Wanneer u een vergadering heeft gemist, kunt u de beelden in het archief terugvinden. Rijksoverheid/ Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid Blijf op de hoogte attendering nieuwsberichten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuwsberichten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Landelijke Cliëntenraad Nieuws, advies, ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid: Veel websites bieden de mogelijkheid om via een zoekfunctie aan informatie te komen. Hier kan bijv. gezocht worden met de zoekopdracht WWB, Bijstand. De Rijksoverheid en de Landelijke Cliëntenraad bieden de mogelijkheid om via een gratis nieuwsbrief en/of attendering op de hoogte te worden gehouden. Via Facebook of Twitter kunt u de gemeenten volgen. Bij de gemeente Emmen is Sociale Zaken Info nu ook digitaal beschikbaar. Daarnaast is er een archief te vinden. Gemeenteraad De websites van de Gemeenteraden zijn: Gemeenteraad Borger-Odoorn: Gemeenteraad Coevorden: raad.coevorden.nl Gemeenteraad Emmen: 11

12 Vragen of meer informatie? Heeft u vragen naar aanleiding van deze Sociale Zaken Info? Neem dan contact op met het Werkplein Zuidoost-Drenthe. Dit kan telefonisch via tel of kom langs aan de Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen. De balie is op werkdagen geopend van 9.00 tot uur. Voor vragen over re-integratie in de gemeente Coevorden kunt u contact opnemen met de gemeente Coevorden via tel

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie