Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012"

Transcriptie

1 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel

2

3 INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN 5 Vraag op tijd een kinderpasje aan! Strenge eisen voor pasfoto s 7 Koop een sticker en steun het Rode Kruis 9 Gezocht: inburgeringscoaches 10 Zitdagen Huis van het Nederlands Week van de Valpreventie 11 Het OCMW informeert 13 Familienieuws WONEN & BOUWEN 15 Neem eens een kijkje op de 2e gemeentelijke energiebeurs 16 Verhuur je woning aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen 17 Gemeentelijke energiepremies wijzigen vanaf 1 april LEEFOMGEVING & MILIEU 19 Asbest, ook in jouw huis? 20 Kies voor goedkopere groene energie en teken in op de groepsaankoop! 21 Volg aandachtig uw nieuwe afvalkalender vanaf 1 april VERKEER & VEILIGHEID 22 Heraanleg rotonde Albatros in tweede fase CULTUUR & VRIJE TIJD 23 Erfgoeddag: ontdek met een fotozoektocht wie dokter Cochez was - Wie stelt graag werk tentoon? 24 Ga eens gluren bij de buren: programma Boek snel uw tickets voor een unieke familievoorstelling! 25 Zing mee met het Café Chantant! 26 Moderne jazzklanken met Karl Van Deun, Ruben Machtelinckx en Erwin Vann 27 Carnaval 2012 zit er alweer op! 28 Werk je graag mee aan de Kunstroute? Tentoonstellingsreeks Kruispunt Denderleeuw 29 Bowlingtornooi voor senioren Open VLD Seniorenbond gaat op stap in Leuven Carnavalbowling 30 Davidsfonds Denderleeuw onderneemt meerdaagse reis naar het Harzgebergte 31 Inschrijvingen Garageverkoop & Rommelmarkt Welle volop aan de gang 32 Activiteiten van KAV 33 Goed gevuld 2012 voor jumelagecomité 35 Nieuws van de Bib jong talent in de bib 36 Activiteitenkalender LEREN & SPELEN 38 Grabbelpas voor 6- tot 12-jarigen 39 Ratjetoe voor kleuters 40 Speelpleinwerking voor alle 3- tot 12-jarigen in de zomervakantie! 41 Vijfdejaars KA Denderleeuw zijn gek op kunst! jaar Chiro Welle Vzw scouts, gidsen en Stam X Denderleeuw maakt werk van afbetaling 43 Davidsfonds bekroont Junior Journalisten van 2012 Leer bij met Vormingplus 44 Activiteitenkalender Jeugdcentrum Pingie Pingie-awards uitgereikt 45 Jeugdwerking harmonie Sint-Cecilia Welle brengt interactief doe-concert voor en door de jeugd SPORT & RECREATIE 47 Zomersportkampen 2012 Petanqueclub Hof Ter Leeuwe 49 Zomerseizoen tennis start op 1 april 51 Sportmatinée in sporthal Ottoy 53 9de grote Blauwe Lotusquiz op 20 april Initiatie zelfverdediging voor vrouwen 54 Gratis karate-initiatielessen in de paasvakantie 55 5de recreatief zaalvoetbaltornooi Groot-Denderleeuw BELANGRIJK: inleverdatum Artikels en advertenties voor de editie mei 2012 moeten uiterlijk op woensdag 4 april 2012 bezorgd worden aan de dienst Communicatie. Neem contact op met de dienst voor de voorwaarden of lees de webpagina over het infoblad op voor meer info. de Schakel 1

4 BESTUUR & DIENSTVERLENING ADMINISTRATIEF CENTRUM A. De Cockstraat Denderleeuw Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Bevolking Burgerlijke Stand Communicatie Financiële Zaken Integratie Huisvesting Mobiliteit Secretariaat Sociale Zaken Stedenbouw Leefmilieu Technische dienst Uitbestede Werken Werken in Eigen Beheer Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. KASTEELTJE Stationsstraat Denderleeuw Afdeling Vrije Tijd Cultuurdienst Jeugddienst Pisad (drughulpverlening) Sportdienst of sporthal Ottoy Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. GEMEENTEMAGAZIJN Moreelstraat Denderleeuw Tel Openingsuren: ma. tot do u. en u., vr u. OCMW Ten Kouter Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. Sociale dienst en Kinderopvang s namiddags enkel na afspraak. ACADEMIE PODIUMKUNSTEN Nieuwstraat 62A 9470 Denderleeuw Tel Openingsuren: ma., di. en vr u., wo u. HUIS V/D SOCIALE ECONOMIE Stationsplein Denderleeuw PWA... Tel Openingsuren: ma u., di. en do u. DIENSTENCHEQUE/WERKWINKELTel Openingsuren: ma. tot vr u. en op do. ook u. en u. STRIJKSTATION...Tel Openingsuren: ma. en di u. en u, wo u, do. 8.30u-20.00u, vr u MINDERMOBIELENCENTRALE - BOODSCHAPPENDIENST...Tel BIBLIOTHEEK Vrijheidsstraat Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. en di u., wo u., do. en vr u., za u. LOKALE POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT Onthaalpost: Vlamstraat 5 bus 6, 9450 Haaltert Algemeen oproepnummer Openingsuren: elke werkdag u. en op vrijdag tot 18.00u. HULPVERLENING Politie Ziekenwagen Brandweer Brandwondencentrum Europees noodnummer Antigifcentrum Gasreuk CO-foon (koolstofmonoxide) Child Focus Zelfmoordpreventie Slachtofferhulp Tele-onthaal Ouderenmishandeling Anonieme alcoholisten (Walter) AlAnon-Familie Alcoholisten AA-groep De Eerste (Holebi s) Racismebestrijding JO-lijn (bijz. jeugdbijstand) Kinder- en jongerentelefoon Druglijn Melding loslopende dieren of Rode Kruis Rode Kruis Denderleeuw Bloedtransfusie Hulpdienst of Sociale Dienst Ziekenwagen Uitleendienst ziekenmateriaal Wachtdiensten Dokters Apothekers (0,50 euro/min) Tandartsen (Algemeen Tandarts) (Kring Land van Aalst) Dierenartsen SCHEPENCOLLEGE Burgemeester Jo Fonck Bevoegdheden: Veiligheid, Begraafplaatsen, Erediensten, Burgerlijke Stand, Bevolking, Personeel en Toerisme Tel Spreekuur: donderdag van u. Eerste schepen Jan De Nul Bevoegdheden: Openbare Werken, Mobiliteit, Milieu en Cultuur Tel Spreekuur: donderdag van u. Tweede schepen Yves De Smet Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Groendienst, Huisvesting, Sport en Feesten Tel Spreekuur: woensdag vanaf u. op afspraak en donderdag van u. Derde schepen Mark Van der Poorten Bevoegdheden: Onderwijs, Informatie en Lokale Economie Tel Spreekuur: op afspraak Vierde schepen Elke De Greef Bevoegdheden: Financiën, Tewerkstelling, Informatica en Jeugd Tel Spreekuur: donderdag van u. of op afspraak Vijfde schepen Sofie Renders Bevoegdheden: Welzijn, Integratie en Bibliotheekwezen Tel Spreekuur: donderdag van u. Sluitingsdagen Maandag 9 april (2de paasdag) Maandag 30 april (brugdag) C O L O F O N De Schakel wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Denderleeuw, onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentelijk informatiemagazine verschijnt op de eerste dag van elke maand (behalve in augustus). Niets uit de Schakel mag geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw. De gepubliceerde artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaars. De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Verantwoordelijke uitgever: Mark Van der Poorten, Schepen van Informatie Redactie: Joeri Bombeke, Guido De Bie en Sofie Van Dorpe Communicatiedienst A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw Drukwerk: Drukkerij De Bouwkroniek, Bedeling: Shoes Reclamedistributie Als u het Infoblad niet ontvangen heeft op de eerste dag van de maand, dan is er waarschijnlijk iets misgelopen met de uitreiking. U kunt zich dan best wenden tot de informatiedienst. Wij houden steeds enkele reservenummers ter beschikking. Voorpagina: Gemeentelijke energiebeurs. 2 de Schakel

5 BESTUUR & DIENSTVERLENING Gemeenteraadsverslag van 16 februari 2012 Bestuur De gemeenteraad heeft kennis genomen van het ontslag van schepen Marleen Van Der Hoeven als schepen. Raadslid Sofie Renders werd als schepen, in opvolging van schepen Marleen Van Der Hoeven, verkozen verklaard tot het einde van de bestuursperiode en legde de eed af als nieuwe schepen. Ruimtelijke ordening De gemeenteraad is bevoegd om de petitie van het Buurtcomité Drevensveld te behandelen (conform art. 200 quinquies). Met 17 ja-stemmen en 6 onthoudingen werd besloten tot de opmaak van een RUP Drevensveld ter herziening van het BPA Drevensveld, waarbij het binnengebied wordt herbestemd tot parkgebied met ontsluiting van de school en met behoud van de tuinen van de omliggende woningen (aanvullend punt dagorde). Het niet realiseren van de rooilijn in de Kerpelstraat 7 werd unaniem goedgekeurd. Met 20 ja-stemmen en 3 onthoudingen stelde de gemeenteraad het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum voorlopig vast. Intercommunales Alle punten m.b.t. de verslagen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in de verschillende intercommunales werden verdaagd. Openbare werken Met eenparigheid van stemmen werd het Rio-Act takenpakket 2012 goedgekeurd. De raadsleden keurden de lastvoorwaarden en gunningswijze met eenparigheid van stemmen goed van het Aquafinproject collector Wildebeek. Met eenparigheid van stemmen keurden de raadsleden de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het ondergronds brengen en vernieuwen van de openbare verlichting in de Langestraat. Met 21 ja-stemmen, 1 neen-stem en 1 raadslid dat niet deelnam aan de stemming, werd de uitbreiding van het waterleidingnet goedgekeurd voor de private verkaveling tussen de Sijpestraat N405 en de Iddergemstraat. Materieel De raadsleden keurden unaniem het bestek en de gunningswijze goed voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met kipbak. Infrastructuur Met eenparigheid van stemmen werden het bestek, de raming en gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van brandstoffen voor De vervanging van de sportvloer in sporthal Lecompte werd unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad keurde unaniem de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de stookplaatsrenovatie in de Gemeentelijke Basisschool van Welle. Personeel De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop en implementatie van een tijdsregistratiesysteem werden unaniem goedgekeurd. Patrimonium Met 20 ja-stemmen en 3 onthoudingen werd de aankoop van de woningen in de G. Gezellestraat 79 en 81 goedgekeurd, net als in de Geallieerdenstraat 20, Dr. Cochezstraat 13 en Molenstraat 1. Volgens hetzelfde stemmenaantal keurde de gemeenteraad ook de aankoop goed van grond ter hoogte van de ingang van het kerkhof in Denderleeuw. Onderwijs Het nieuw schoolwerkplan van de Gemeentelijke Basisschool Denderleeuw werd unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad bekrachtigde unaniem de beslissingen van het schepencollege dd 10/01/2012 over het inrichten van 8 instaplestijden na een 1ste herberekening in het kleuteronderwijs en dd 7/02/2012 over het inrichten van 6 instaplestijden na een 2de herberekening in het kleuteronderwijs tijdens het schooljaar Bibliotheek De gemeenteraad keurde met eenparigheid van stemmen de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de aankoop van boeken voor de bib. de Schakel 3

6 4 de Schakel

7 LEVEN & WELZIJN Vraag op tijd een kinderpasje aan! Indien uw kind jonger dan 12 jaar meereist, moet u op tijd, liefst een maand op voorhand, een kinderpasje komen aanvragen. Belangrijk is dat het kind aanwezig is bij de aanvraag en dat u een recente pasfoto meebrengt. De aanvraag en aflevering van een kinderpasje is gratis, behalve wanneer u niet op tijd een pasje komt aanvragen en er een pasje moet worden aangevraagd via een spoedprocedure (hierbij kan de kostprijs oplopen tot 170 euro!). De aanvraagprocedure voor een elektronisch kinderpasje voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar dient te gebeuren door één van de personen die het ouderlijk gezag uitoefent. De aanwezigheid van het kind bij de aanvraag is een vereiste. Uiteraard is hierbij ook een recente foto van het kind nodig. Deze foto moet voldoen aan de eisen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld heeft. Deze eisen zijn dezelfde als voor het aanvragen van een elektronische identiteitskaart voor volwassenen. De aanvraag zelf gebeurt door middel van een aanvraagformulier waarvoor u terecht LEVEN kan bij de & dienst WELZIJN Bevolking. Tijdig aanvragen! Het aanmaken van het pasje neemt twee Stel u voor: op donderdagavond staat u aan te schuiven aan het loket van de dienst Bevolking voor de aanvraag Stel van uw u voor: nieuwe op identiteitskaart. Als het eindelijk donderdagavond uw beurt is, vertelt de loketbeambte staat u u dat aan uw te pasfoto niet voldoet aan de schuiven eisen van de aan Federale Overheidsdienst het Binnenlandse loket van de Zaken en dus niet gebruikt dienst kan Bevolking worden voor uw elektronisch paspoort. voor de aanvraag Leuk is anders van uw nieuwe identiteitskaart. Sinds de Als het eindelijk invoering van de uw beurt is, vertelt de loketbe- elektronische identiteitskaarten ambte u dat uw pasfoto niet voldoet aan de hanteert de FOD eisen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en dus niet gebruikt kan Binnenlandse Zaken zeer worden voor uw elektronisch paspoort. Leuk strenge en is anders specifieke Sinds de invoering van bepalingen de elektronische voor identiteitskaarten hanteert de de pasfoto s. FOD Binnenlandse Zaken moeten zeer strenge erop en toezien specifieke dat die be- De gemeenten vereisten palingen ook voor nageleefd de pasfoto s. worden. De gemeenten Slechte foto s moeten die erop niet toezien voldoen, dat die mogen vereisten niet ook aanvaard nageleefd worden. worden. Slechte Aanvragen foto s die met niet twijfelachtige voldoen, mogen pasfoto s niet aanvaard worden worden. immers Aanvragen meteen met twijfelachtige teruggestuurd. pasfoto s En dan worden moet toch de immers persoon toch in meteen kwestie teruggestuurd terug opgeroepen door de worden FOD Binnenlandse en moet Zaken. het En hele dan moet proces de herbeginnen. persoon in kwestie terug opgeroepen worden en moet het hele proces herbeginnen. Het is dus beter om meteen een goede foto mee te brengen. Daarom kunt u in tot drie weken in beslag. Voor de zekerheid dient u de identiteitskaart dus een maand voor uw kind op Vraag de kids-id 1 maand voor vertrek aan! reis vertrekt aan te vragen. Nadat de kaart geproduceerd werd, wordt er een brief opgestuurd naar de ouders van de minderjarige. Van zodra u deze brief ontvangen heeft, kan u zich aanmelden op de dienst Bevolking om de elektronische kinderpas te activeren. Net zoals voorheen worden de kinderpasjes kosteloos afgeleverd. Voor spoedprocedures moet evenwel betaald worden. Een dringende aflevering van de kids-id (4 werkdagen) kost 110 euro, voor een zeer dringende uitreiking (3 werkdagen) moet u 170 euro betalen. Het is dus ook voor uw portefeuille belangrijk om uw kinderpasje tijdig aan te vragen! STRENGE EISEN VOOR PASFOTO S STRENGE EISEN VOOR PASFOTO S principe best bij een professionele fotograaf pasfoto s voor uw identiteitskaart laten Het is maken. dus beter Verder om meteen moet het een een goede recente foto foto mee zijn, te brengen. dient het Daarom gezicht kunt gecentreerd u in principe te staan, best bij in een vooraanzicht professionele en fotograaf met duidelijk pasfoto s zichtbare voor uw identiteitskaart ogen. Ook mogen laten maken. op de Verder foto geen moet het accessoires een recente zoals foto petjes zijn, dient of hoeden het gezicht gecentreerd worden. te staan, in vooraanzicht getoond De en met meest duidelijk voorkomende zichtbare ogen. problemen Ook mogen met pasfoto s op de foto hebben geen accessoires te maken met: zoals petjes of hoeden getoond worden. verouderde foto s: indien u een De meest voorkomende problemen met pasfoto s nieuwe hebben identiteitskaart te maken met: komt aanvragen, moet u een recente verouderde pasfoto meebrengen; foto s: indien u een nieuwe identiteitskaart komt aanvragen, moet u een weerkaatsing recente pasfoto van meebrengen; de flits: bij veel foto s wordt een weerkaatsing van de weerkaatsing van de flits: bij veel foto s flits in het aangezicht waargenomen wordt een weerkaatsing van de flits in (vooral bij mensen die een bril het aangezicht waargenomen (vooral bij dragen); mensen die een bril dragen); storende storende achtergrond: achtergrond: op op pasfoto s pasfoto s voor identiteitskaarten voor identiteitskaarten is het belangrijk is dat het er een belangrijk egale achtergrond dat er is. Dus een geen egale tekeningen, achtergrond planten is. of Dus meubels geen op tekeningen, de achtergrond; planten of meubels op de achtergrond; niet gecentreerd aangezicht: een persoon niet die gecentreerd te laag of te hoog aangezicht: zit, waardoor een niet persoon het volledige die te aangezicht laag of te op hoog de foto zit, staat. waardoor niet het volledige aangezicht op de foto staat. Inlichtingen Voor meer informatie kan u steeds terecht op de dienst Bevolking via het nummer of ofwel via naar de Schakel 5

8 6 de Schakel

9 LEVEN & WELZIJN 14-DAAGSE VAN HET RODE KRUIS Koop een sticker en steun het Rode Kruis Op 26 april weerklinkt in heel Vlaanderen het startschot van de 14-daagse van het Rode Kruis. Vrijwilligers van Rode Kruis-Denderleeuw zullen op 26, 27 & 28 april stickers aan de man brengen langs de belangrijkste invalswegen van Denderleeuw en Haaltert en aan de ingang van supermarkten. Voor slechts 5 euro steun je het Rode Kruis én kan je deelnemen aan een tombola waarmee je prachtige prijzen kan winnen! Iedereen heeft ooit wel eens een Rode Kruispost opgemerkt op een sportmanifestatie of een cultureel gebeuren. Maar Rode Kruis- Denderleeuw staat voor veel meer! Zo beschikt de uitleendienst over professioneel gebruiksvriendelijk materiaal dat gratis ter beschikking wordt gesteld mits betaling van een waarborg. Viermaal per jaar organiseren we een bloedafname in Denderleeuw, Iddergem en Welle. Onze discipline vorming zorgt voor voorlichting, lessen EHBO en AED-opleidingen (automatische externe defibrillator). De jeugdwerking verzorgt initiaties waarbij de allerkleinsten van kindsbeen af vertrouwd raken met EHBO-materie. De afdeling ondersteunt ook aangepaste vakanties voor gehandicapten en vakantiekampen voor kansarme jongeren, die nationaal georganiseerd worden. Vanaf 2011 draait de afdeling bovendien mee in het niet-dringend ziekenvervoer. Last but not least is er nog de permanente opleiding van de eigen vrijwilligers en de regelmatige vervanging van het werkmateriaal. Om al deze activiteiten tot een goed einde te brengen moeten we voor een voldoende gezonde financiële ondersteuning zorgen. Daarom nemen we jaarlijks deel aan deze stickerverkoop, die quasi de enige bron van inkomsten is om dit alles te financieren. Ga jij 2 uurtjes mee? Zin om een handje toe te steken? Ben je een paar uurtjes vrij om samen met andere vrijwilligers stickers te verkopen? Aarzel dan niet je aan te melden! Een sticker is zo verkocht want iedereen kent de werking van Rode Kruis-Vlaanderen. Je kan er onze afdeling mee in staat stellen om weer 365 dagen overal en altijd paraat te staan. Als je wil helpen, contacteer ons dan via of op het nummer Meer info op André Malfliet de Schakel 7

10 Paas-actie van 3 tot 7 april -10% Keuze in bikini s, badpakken en tankini s Vasily van Marie- Jo l Aventure. Een ruitjesprint en fijne stiksels op de schouderbandjes zorgen voor evenwichtig geheel in lila en zwart. Josephine van Marie-Jo. De bloemenprint, de speelse nopjes en de Swarovski-juweeltjes op de bandjes geven een originele look. In rood en natuur. Gezinskorting + Bonboekje Kortingsbon Keuze in corrigerende lingerie! In wit, natuur, zwart en rood. Eclipse van Twist. Met zachte stof en fijn motief geeft Eclipse aan dames met een vollere borst een verfijnde look in roos en lichtgrijze print. Gekende merken zoals: Marie-Jo Prima Donna Twist Chantelle Simone Pérèle Triumph Marie-Jo l Aventure Passionata Sloggi Schiesser Regence Marie- Jo Intense sportbeha s Anita zwangerschapslingerie, enz... 8 de Schakel

11 LEVEN & WELZIJN WISSEL ERVARINGEN UIT EN HELP NIEUWKOMERS VAN ANDERE CULTUREN Gezocht: inburgeringscoaches Wil je graag een nieuwe inwoner van een andere cultuur leren kennen, een luisterend oor bieden, ervaringen uitwisselen, allerlei zaken van elkaar leren en praten over wat jullie interesseert? Dan is Samen Inburgeren een initiatief voor jou! Word nu inburgeringscoach! Help een nieuwkomer om zijn/haar Nederlands te oefenen, om Denderleeuw beter te leren kennen en om hem/haar iets bij te brengen over onze samenleving. Je brengt om de twee weken enkele uurtjes met elkaar door. Jullie kiezen zelf wat jullie doen en wanneer jullie afspreken. Specifieke ervaring of kennis is niet nodig, je wordt wel verwacht goed Nederlands te spreken. Eerst ontmoet je de integratieambtenaar en de medewerkers van Samen Inburgeren voor een kennismakingsgesprek. Daarna ontmoet je ook de andere deelnemers en worden er duo s gevormd. Gedurende een jaar zijn er bijeenkomsten voor wie wil en kan je rekenen op ondersteuning indien nodig. Interesse om coach te worden? Bel dan naar Lesley Vanhoorebeek op het nummer , stuur een mailtje naar of kom eens langs op de integratiedienst in het Administratief Centrum (A. De Cockstraat 1 in Denderleeuw). Op vind je meer informatie. de Schakel 9

12 LEVEN & WELZIJN ZITDAGEN HUIS VAN HET NEDERLANDS Bent u anderstalig en ouder dan 16 jaar? Woont u in Oost-Vlaanderen en wil u Nederlands leren? Schrijf u dan in voor een cursus via het Huis van het Nederlands! Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen, maar werkt daarvoor samen met alle scholen in de regio. Via een gesprek of een test wordt gezocht welke cursus voor u het meest geschikt is. Wij zorgen voor de doorverwijzing naar de gepaste cursus en geven u de info die u nodig heeft. Op volgende dagen kan u een medewerker van het Huis van het Nederlands ontmoeten in Denderleeuw: Dinsdag 17 april van 9.30 tot uur Donderdag 26 april van 18 tot uur Dit gaat door in het Administratief Centrum, A. De Cockstraat 1 in Denderleeuw. U krijgt er alle informatie over de cursussen Nederlands in de regio. Meer info of Ilse Haentjens 23 TOT 29 APRIL Week van de Valpreventie De Week van de Valpreventie is toegankelijk voor alle verenigingen, organisaties, intermediairen, woonzorgcentra en gezondheids- en welzijnswerkers die zich richten naar 65-plussers. Het doel is om ouderen en hun omgeving te informeren en sensibiliseren omtrent valpreventie, en om het personeel van alle deelnemende organisaties te motiveren om valpreventie te integreren in de dagelijkse praktijk. Meer info de Schakel

13 LEVEN & WELZIJN OCMW Denderleeuw Ten Kouter Denderleeuw tel.: fax: Openingsuren OCMW: maandag tot donderdag: u. en u.; vrijdag: u.; avonddienst donderdag: u. Openingsuren sociale dienst en dienst kinderopvang: maandag tot vrijdag: u.; s namiddags na afspraak; avonddienst donderdag: u. Spreekuur OCMW-voorzitter Herman Janssens: donderdagavond u. of na afspraak (tel OCMW; ) Gratis juridisch advies In samenwerking met de Orde van Advocaten van het Arrondissement Dendermonde verleent het OCMW gratis juridisch advies. Het betreft advies inzake eenvoudige juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag Elke inwoner van Denderleeuw kan van deze eerstelijnshulp gebruik maken. Zo n advies helpt vaak problemen voorkomen. We willen er op wijzen dat het niet de bedoeling is dat de advocaat wordt ingeschakeld om te pleiten in rechtszaken. Indien een eerste mondeling advies niet volstaat, of u bent gedagvaard of u dient een procedure op te starten, dan kunt u nog steeds terecht bij een advocaat van uw eigen keuze. U kunt beroep doen op gratis juridisch advies telkens de 2de en 4de donderdag van de maand van 18 tot 20 uur. Let wel! U dient steeds op voorhand een afspraak te maken op het nummer Buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie Tijdens de paasvakantie is er opvang mogelijk van maandag 2 april tot en met vrijdag 13 april in t Ravotterke (Vrijheidsstraat 15) en Welleplein 14, dagelijks van 6.45 tot uur. Op Paasmaandag, 9 april, is de opvang gesloten. Inschrijven kan op het bureau van Kinderopvang De Puzzel in het OCMW (Ten Kouter 20) of online via Per dag en per kind dat u inschrijft, vragen wij een voorschot van 5 euro. de Schakel 11

14 ALGEMENE DAKWERKEN Nieuwbouw - Vernieuwing - Herstellingen PANNEN - LEIEN PLATTE DAKEN GRATIS PRIJSOFFERTE Toekomststraat Denderleeuw Tel GSM Bekleden van gevels met leien, platen, isolatie Plaatsen van Veluxramen, dakvensters Bekleden van kornissen van pvc planchetten, wit en donkerbruin Zink-, lood-, en koperwerken Bekleden en waterdichtmaken van platte daken met: Derbygum en Polygum 10-jarige waarborg op waterdichtheid Meer dan 30 jaar ervaring Geregistreerd aannemer 12 de Schakel

15 LEVEN & WELZIJN Familienieuws Viergeslacht GEBOORTEN 2 december 2011 Lili Timmermans, Eendenstraat december 2011 Smith Tchouateu Ngongang, Stationsstraat 37/21 21 januari 2012 Tom Dubois, Ringlaan januari 2012 Christofer Liwoke Losambea, J. Verhavertstraat januari 2012 Laurens Lievens, Bergstraat 11 Anaya Malundama Zakayi, Kasteelstraat januari 2012 Bryan Ngangum, Steenweg 440 Chloe Nguekou Feunou, Meiboomlaan 13/13 31 januari 2012 Niel Naudts, Lindestraat 151 Louis Van de Velde, Hoogsteenveld 33 3 februari 2012 Kjell Sergooris, Omlooplaan 13 6 februari 2012 Leon Pintelon, Rodestraat 64 8 februari 2012 Jasper Asselman, Anjelierenlaan 15 June Coenen, St.-Annastraat 26/11 9 februari 2012 Jill Lambrecht, Mter. Hunninckstraat februari 2012 Lenn De Jonge, A. De Brabanterstraat 158/1 17 februari 2012 Jelle Van Roy, Landuitstraat 113/1 18 februari 2012 Manu Jacobs, Van Lierdestraat 4/11 23 februari 2012 Marie-Eden Kungambolo Oleko, Stationsstraat februari 2012 Melvin Kuassi, Landuitstraat 78 HUWELIJKEN 3 februari 2012 Eddy Haiverlain en Nicole Steppe, Parochiestraat 74/1 18 februari 2012 Levi Van den Steen en Sarah Wellemans, Hoogsteenveld 3 Rita Van Malderen (22/12/1954), Maria Roegiers (12/02/1931), Marieke Blanckaert (31/12/2011) en Kelly Temmerman (18/11/1980) OVERLIJDENS 2 februari 2012 Gaston Hellinckx ( Pamel, 16 augustus 1933), wed. Adela Beeckman, Steenweg 732 Odile Vanvaerenbergh ( Denderleeuw, 14 december 1930), wed. Bernard Van den Borre, Vrijheidsstraat 32 Juliaan Ganseman ( Welle, 16 december 1930), echtg. Lucienna Muylaert, Broekstraat 27 Victorina Van Asbroek ( Liedekerke, 14 juni 1922), wed. Edmond De Raedt, Steenweg februari 2012 Jean De Clercq ( Eke, 29 april 1946), echtg. Anita De Block, Hemelrijklaan 3/0002 Marie Sonck ( Brussel, 29 juni 1920), wed. Romaan Boterbergh, Liedekerke 6 februari 2012 Willy Van den Borre ( Liedekerke, 6 oktober 1937), echtg. Godelieve Nerinckx, Zonnestraat 27 8 februari 2012 Gilbert Thienpont ( Zwijnaarde, 18 februari 1936), Meiboomlaan februari 2012 Willy Vyverman ( Denderleeuw, 31 mei 1946), echtg. Yvette Gauquier, Spoorweglaan februari 2012 Anna De Ryck ( Denderleeuw, 25 februari 1924), wed. Marcel Lagring, Liedekerke 16 februari 2012 Jeffy Ronsijn ( Iddergem, 12 juli 1947), echtg. Maria Van Impe, Hoogstraat februari 2012 Polijdoor Van Lierde ( Iddergem, 6 februari 1944), echtg. Linda De Bruyn, F. van de Ponseelelaan 26 Gilbert Cooreman ( Heldergem, 8 september 1924), echtg. Leonia Meganck, Opgeeistenstraat februari 2012 Jacobus Van der Borght ( Aalst, 6 februari 1933), echtg. Marie Petré, F. van de Ponseelelaan februari 2012 Marie José De Schrijver ( Sint-Kruis, 8 juni 1921), wed. Maurice Andries, Erpe-Mere 24 februari 2012 Filemon Van Mulders ( Welle, 24 november 1926), Kemelweg 40 Marie-Louise De Deyn ( Iddergem, 16 januari 1929), echtg. Willy Uyttenhove, Eenestraat februari 2012 Francinne Vaeyens ( Iddergem, 22 juli 1929), wed. Frans Beeckmans, Ninove 27 februari 2012 Gerard Van den Berghe ( Sint-Antelinks, 10 januari 1938), echtg. Diane Carret, Acacialaan 51 Bertha De Saedeleer ( Heldergem, 3 februari 1929), wed. Jozef Gossye, A. Rodenbachstraat 97/RUST Maria Roeland ( Nederbrakel, 7 november 1915), wed. Mathias Van der Weeën, A. Rodenbachstraat 97/RUST 29 februari 2012 Remi De Boom ( Denderleeuw, 27 januari 1926), wed. Augusta Geysens, Zandplaatstraat 142 de Schakel 13

16 14 de Schakel

17 WONEN & BOUWEN IS JE ENERGIEMETER OVER ZIJN TOEREN? Neem eens een kijkje op de 2e gemeentelijke energiebeurs Stijgende energieprijzen, een aardgasfactuur die de pan uit rijst Heb je soms ook het gevoel dat je aardgas- of elektriciteitsmeter over zijn toeren is als je jouw energiefactuur in handen krijgt? En vraag je je af wat je zelf kan ondernemen om je energieverbruik en -kost terug te schroeven? Neem dan zeker eens een kijkje op de 2e gemeentelijke energiebeurs op zondag 29 april tussen 10 en 17 uur in Den Breughel! Ten slotte kan je op tal van infostands informatie vinden over duurzaam bouwen en verbouwen en energiebesparende toepassingen. Meer info Surf naar of neem contact op met de dienst Leefomgeving op het nummer DEELNEMENDE EXPOSANTEN Het gamma aan materialen om je dagdagelijks energieverbruik terug te schroeven is immens. Voor de bouwer of verbouwer is het niet altijd eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien. Welk materiaal is het meest geschikt om je dak te isoleren? Wat is de beste methode om een spouwmuur te isoleren? Hoeveel kan je besparen als je enkel glas vervangt door hoogrendementsglas? Loont het de moeite om de oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe condensatieketel of het sanitair water te verwarmen met een zonneboiler? Op deze en tal van andere vragen vind je een antwoord op de 2e gemeentelijke energiebeurs die het gemeentebestuur op 29 april tussen 10 en 17 uur organiseert in Den Breughel (Dorp 11 in Denderleeuw). Experts laten je er kennismaken met het actuele productengamma en geven antwoord op al je energievragen. De toegang is gratis. Ook het gemeentebestuur en netbeheerder Eandis zetten een standje op voor vragen rond subsidiëring van energiezuinige toepassingen. Glashandel De Grom: hoogrendementsglas Techni-Cal, Sun-Invest Techni-Cal, Galleti: zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en luchtbehandeling Diependael: condensatieketels, sanitair en verwarmingsinstallaties EQQO: zonneboilers DT-Fix: spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, woningventilatie, vochtbehandeling, zonnepanelen en warmtepompen Pluimers Isolatie: vloer-, dak- en muurisolatie Isola Belgium: thermische en akoestische vloer-, dak- en muurisolatie Iso-Spouw: spouwmuur- en dakisolatie Isolatiewerken Declercq & Malego: vloer-, dak- en muurisolatie met duurzame ecologische materialen Na-Iso Isolatie: vloer-, dak- en muurisolatie Eandis: premies en info over rationeel energiegebruik Gemeentebestuur Denderleeuw: gemeentelijke energiepremies Provincie Oost-Vlaanderen: samenaankoop groene stroom de Schakel 15

18 WONEN & BOUWEN OMDAT VERHUREN EENVOUDIG KAN ZIJN! Verhuur je woning aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen Heel wat mensen met een laag inkomen hebben het moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden. Om aan deze nood tegemoet te komen is het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) op zoek naar eigenaars die hun woning willen verhuren via het SVK in ruil voor een aantal aantrekkelijke voordelen. De woningnood in de regio Zuid-Oost- Vlaanderen is groot! Elk jaar zijn er duizenden aanvragen, maar het aanbod van huurwoningen is beperkt. Sommige mensen staan dus jaren op een wachtlijst. Dit is ook het geval in Denderleeuw. Het SVK is daarom actief op zoek naar eigenaars die het aantal beschikbare woningen op de private huurmarkt helpen verhogen. Hiervoor werd een wettelijk omschreven werkkader gecreëerd waarin enkele interessante incentives voor eigenaars zijn opgenomen. Aantrekkelijke voordelen voor eigenaars Als je als eigenaar de beslommeringen wil vermijden die het verhuren van een woning met zich meebrengt, kan je terecht bij het Sociaal Verhuurkantoor, dat het verhuurwerk voor jou doet. Het SVK huurt je woning om deze onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Deze onderverhuring heeft geen effect op je relatie met het SVK. Het Sociaal Verhuurkantoor is immers de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Dit impliceert onder meer dat: de huur altijd stipt wordt betaald, ook als de woning niet verhuurd is; er wordt toegezien op het onderhoud van de woning; de huurverplichtingen nauwgezet worden opgevolgd (verzekering tegen brand, onderhoud verwarmingsketel, ); alle administratieve beslommeringen worden opgenomen. Daarenboven heb je als eigenaar als je noodzakelijke werken wenst uit te voeren - recht op een renovatiepremie. Ongeacht wat je inkomsten zijn en ongeacht hoeveel woningen je in eigendom hebt. Ook fiscaal zitten er voordelen aan vast! De voorwaarde om tot dit systeem te kunnen toetreden is dat je het pand verhuurt aan een SVK. Wat zijn de voorwaarden? In ruil voor de aanzienlijke voordelen die aan de eigenaar worden geboden, vraagt het SVK: een huurprijs die lager ligt dan de commerciële huurprijs (75 à 80%); een woning die voldoet aan de regelgeving van de Vlaamse Wooncode; een huurcontract met een woonzekerheid (9 jaar). Heeft u interesse of wenst u meer uitleg? Dan kan u contact opnemen met Leentje Cornelis (coördinator SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw) op het nummer of via mail naar 16 de Schakel

19 WONEN & BOUWEN Gemeentelijke energiepremies wijzigen vanaf 1 april 2012 Vanaf 1 april dit jaar past het gemeentebestuur de voorwaarden voor een aantal gemeentelijke energiepremies aan. Hiermee volgt Denderleeuw in grote lijnen de wijzigingen die ook Eandis sinds dit jaar invoerde voor haar energiesubsidies. Bedoeling is om verbouwers te stimuleren om voor de meest geavanceerde beglazing en beste isolatiematerialen op de markt te kiezen en zo maximaal in te zetten op energiebesparing. Hoogrendementsbeglazing De maximale U-waarde wordt verlaagd van 1,3 W/m²K naar een maximale U-waarde van 1,1 W/m²K. Hoe lager deze U-waarde, hoe beter het isolerend vermogen van het glas. Ook het premiebedrag verandert. Voor glas met een isolatiewaarde tussen 1,1 W/m²K en 0,8 W/m²K kan u vanaf 1 april 2012 rekenen op een gemeentelijke premie van 12 euro per m² vervangen glas. Heeft het glas een U-waarde die lager is dan of gelijk aan 0,8 W/m²K? Dan bedraagt de gemeentelijke premie 15 euro per m² vervangen glas. De gemeentelijke premie is steeds gelimiteerd tot maximaal 250 euro per adres. Dakisolatie De minimale warmteweerstand (R-waarde) van dakisolatie of zoldervloerisolatie wordt vanaf 1 april 2012 opgetrokken van 3 m² K/W naar 4 m² K/W. Muurisolatie De minimale warmteweerstand van muurisolatie (spouwmuurisolatie en buitenmuurisolatie) wordt vanaf 1 april 2012 bepaald op 1,7 m² K/W. Andere gemeentelijke energiepremies onveranderd De huidige voorwaarden voor de gemeentelijke premies voor de installatie van een hemelwaterinstallatie, condensatieketel en zonneboiler en de plaatsing van vloerisolatie blijven behouden. Een praktisch overzicht vindt u op Meer info Dienst Leefomgeving: AFVALKALENDER De ILvA-afvalkalender is steeds online beschikbaar op Via deze link kan u heel eenvoudig uw straatnaam en huisnummer invullen om de juiste afvalophaalmomenten in uw buurt te kennen. Een papieren versie van de afvalkalender kan u steeds verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum (A. De Cockstraat 1 in Denderleeuw). Meer info: Klachten: / de Schakel 17

20 18 de Schakel

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Er was eens... december 1979

Er was eens... december 1979 Zoeklicht november 2003 Er was eens...december 1979 Vertelavond in de Oude Abdij Seniorenfeest met Marc Dex 11.11.11 Kinderopvang in Suriname Kindergemeenteraad Kortenberg OCMW: Diensten voor oppashulp

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

100 of 112 050/71.12.34. www.maldegem.be www.maldegem.be. Ook onze kinderen en onze jeugd worden niet vergeten. Eigen kracht versterken is mensen

100 of 112 050/71.12.34. www.maldegem.be www.maldegem.be. Ook onze kinderen en onze jeugd worden niet vergeten. Eigen kracht versterken is mensen www.maldegem.be www.maldegem.be Leeft Eigen kracht versterken is werken aan je gezondheid, meer bewegen, gezonder leven, letten op gezonde neer het kan in onze mooie gemeente of in onze regio. ken van

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

Woord VAN HET BESTUUR

Woord VAN HET BESTUUR e e n u i t g A V E v a n i m o g nr.48 DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI 2012 Woord VAN HET BESTUUR Binnenkort wordt het Afvalstoffendecreet door een Materialendecreet vervangen. Hiermee wordt tevens aangegeven

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1 MOP-TEAM STUDEREN IN DE BIB BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL maldegem magazine 2015 JUNI 1 jaargang 1 nr. 2 juni 2015 Pop-uprestaurant Maldegem zoekt creatieve uitbater Gemeente Maldegem biedt

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie