investeringsmemorandum 2 e serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "investeringsmemorandum 2 e serie"

Transcriptie

1 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap wordt via een baanbrekend leaseconcept het gebruik Stille Maatschap van 123Energie investeringsmemorandum 2 e serie van zonnepanelen aan woningbezitters aangeboden. Zij leasen voor een vast maandbedrag een zonnepanelensysteem. De maandelijkse leasetermijn is lager dan wat zij betalen bij het energiebedrijf, hierdoor verdient de gebruiker vanaf de eerste dag dat het zonnepanelensysteem op zijn of haar dak is geïnstalleerd. Door te beleggen in onze obligaties draagt u bij aan de realisatie van duurzame energieprojecten in Nederland. Het rendement op de obligaties bestaat uit een rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie. De obligaties worden vanaf jaar 1 uit de exploitatie afgelost. Aflossing geschiedt lineair in 8 jaar op verzoek of doormiddel van loting. U verstrekt in feite een lening aan de projectvennootschap, waarover u rente ontvangt. De rentevergoeding bedraagt 7% per jaar, welke u per kwartaal ontvangt. Het bedrijf bundelt de kracht van alle specialismen: ontwikkeling, financiering, verzekering en beheer van duurzame energieprojecten. Wij staan voor het vergroenen van het energieverbruik van onder meer particulieren, aan huis gebonden bedrijven en verenigingen van eigenaren. Ook andere vormen van duurzame energie worden nauwlettend gevolgd om zodra er sprake is van proven technology, werk van nieuwe ontwikkelingen te kunnen maken. Sutor Fonds Beheer De komende decennia is duurzaam beleggen meer en meer dé beleggingsvorm voor financiële instellingen en particuliere beleggers. Sutor Fonds Beheer biedt investeerders en beleggers de mogelijkheid om duurzaam te investeren en te beleggen in door haar geïnitieerde duurzame energieprojecten. Daarmee wordt een directe bijdrage geleverd aan een duurzame, stabiele en onafhankelijke energiehuishouding in Nederland. Een verantwoorde investering en belegging met een aantrekkelijk rendement. Niet alleen voor de investeerder en belegger, maar ook voor ons milieu. Indien u zich inschrijft en uw deelnamebedrag stort voor 30 november 2013 ontvangt u 1% cash bij deelname tot en met Investeert u voor een bedrag van of meer dan ontvangt u zelfs Mogelijkheid tot deelname 2 e serie Stille Maatschap 2% cash retour! 123Energie, via maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- elk Met gebruik van Energie Investeringsaftrek Gemiddeld rendement 13,8% op jaarbasis of 144 Obligaties van 5.000,- elk (minimumafname: 2 Obligaties) Gemiddeld rendement 7,2% op jaarbasis Een initiatief van Sutor Fonds Beheer per 15 maart 2013 en geactualiseerd per 17 oktober

2 2

3 inhoud 1. Samenvatting 5 2. Disclaimer 8 3. Risico s 8 4. Initiatiefnemer Investeren in een Stille Maatschap van 123Energie Financieel voordeel voor investeringen in duurzame energie Juridische structuur Fondsinvestering Rendement Kosten Deelnemen Fiscale aspecten Mededelingen Initiatiefnemer Algemene gegevens Definitielijst 29 Bijlagen: - Fiscaal Memorandum RSM belastingadviseurs - Ruling belastingdienst Zuid-Oost Brabant - Maatschapsovereenkomst - Model-overeenkomst voor toetreding tot Maatschap - Statuten Beheerder - Statuten Bewaarder - Trustakte 3

4 4 zonder INvEStERING, overstappen op SchoNE EN duurzame zonne-energie

5 Vandaag investeren, morgen profiteren! 1. Samenvatting 1.1 Doelstelling Investeren in duurzame energie met een aantrekkelijk rendement is mogelijk door deelname in een Stille Maatschap van 123Energie (hierna: de Maatschap ). Doelstelling van de Maatschap is om particulieren in de gelegenheid te stellen, zonder investering, over te stappen op schone en duurzame zonne-energie. Dit kan door een uitgebalanceerd leaseconcept waarbij alle zorg voor installatie en technisch onderhoud bij de particuliere gebruiker wordt weggenomen. De Maatschap zorgt voor de aanschaf en de installatie van zonnepanelen voor de woning, waarbij de Maatschap het economische eigendom van de Systemen verwerft, de financiering beschikbaar stelt, onderhoud en het beheer van de installaties. De Participant, die investeert in de Maatschap door ofwel toe te treden als Maat, ofwel minimaal twee Obligaties afneemt, ontvangt daarvoor een aantrekkelijk rendement. Een Maat profiteert bovendien van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de reguliere afschrijvingen. De investering wordt fiscaal gefaciliteerd. Het verwacht rendement voor de Maten gedurende de eerste acht jaren bedraagt gemiddeld 13,8% per jaar, uitgaande van een inkomstenbelastingdruk van 52%. Dit verwachte rendement staat los van het exploitatieresultaat van de Maatschap, waardoor het totaal rendement hoger kan zijn. De Obligatiehouders ontvangen een rente van 7% op jaarbasis, welke per kwartaal wordt uitgekeerd, zodat het effectief rendement 7,2% per jaar bedraagt. 1.2 Deelname De investering betreft het nemen van participaties in de Maatschap. In totaal zijn maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- beschikbaar en worden maximaal 144 Obligaties van 5.000,- elk uitgegeven. Daarnaast zal Sutor Fonds Beheer B.V. (de Beheerder en tevens Initiatiefnemer ) of een nader te noemen meester een bedrag van maximaal ,- als achtergestelde rentedragende lening (de Achtergestelde Lening ) beschikbaar stellen aan de Maatschap. Deelname kan al vanaf één Maatschapsaandeel of twee Obligaties. Door deel te nemen zult u ofwel Maat worden van de Maatschap waardoor u recht heeft op een grote fiscale aftrekpost, ofwel houder van Obligaties waarop een rente van 7% uitgekeerd per jaar wordt uitgekeerd. Voor de Maten is door de Belastingdienst op 13 december 2012 een Ruling (landelijk geldende vaststellingsovereenkomst) afgegeven, zie ook de bijlagen bij dit Investeringsmemorandum. De Maatschap heeft een looptijd van naar verwachting acht jaar. Het ondernemersdeel van de participatie in de Maatschap wordt gedurende de looptijd in beginsel niet afgelost. De Obligatieleningen worden in acht jaar lineair afgelost, of eerder in geval van een herfinanciering binnen die acht jaar. Voor de berekening wordt uitgegaan van een ontvangen rendement over een periode van acht jaar. Het kapitaal van de Maatschap wordt aangewend voor de aankoop van de zonnepanelensystemen. 123Energie Administratie B.V. is verantwoordelijk voor verkoop, administratie, installatie en technisch onderhoud, garanties en verzekeringen van de zonnepanelen. De Installaties worden via een leaseovereenkomst ter beschikking gesteld aan particuliere woningbezitters. 1.3 Beleggen in duurzame energie Nederland is achtergebleven met de productie van duurzame energie ten opzichte van Europa en van de rest van de wereld. De productie neemt wel gestaag toe maar is nog steeds minder dan 10% van het totaal aan energieproductie. De komende jaren zal het gebruik van duurzame energie verder toenemen. Doelstelling van de Nederlandse overheid is om in 2020 meer dan 14% duurzame energie te gebruiken en in 2050 zelfs een ruime meerderheid van het gebruik te laten bestaan uit duurzame energie. Dit cijfer is in december 2012 door kabinet Rutte II zelfs naar 16% bijgesteld. 5

6 Dit vergt dus enerzijds dat de productie van duurzame energie toe moet nemen en anderzijds dat gewerkt wordt aan meer energieneutrale huishoudens. Eén van de aspecten die op beide terreinen een belangrijke rol speelt is het gebruik van zonne-energie. Nu de technische capaciteit en het rendement van de panelen beter wordt, ook bij minder zonuren, en de productie ervan steeds goedkoper, wordt het in meer gevallen aantrekkelijk om zonnepanelen te installeren. Omdat het financieel rendement toeneemt, is ook het beleggen in deze ontwikkeling momenteel aantrekkelijk. 1.4 Risico s Aan iedere vorm van ondernemen zijn risico s verbonden. Deze risico s hebben betrekking op de deelname zelf en/ of op het onderliggende Systeem (de zonnepanelen). Neem daarom kennis van de beschrijving van de risico s zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van dit Investeringsmemorandum. 1.5 Rendement De Maatschap kent twee soorten Participanten: Maten die deelnemen als ondernemer in de Maatschap en afhankelijk zijn van de bedrijfswinst, en Obligatiehouders. Het rendement voor de Maten betreft een verwacht voordeel van gemiddeld 13,8% over het door hen ingebrachte kapitaal. Dit is afhankelijk van het werkelijk gerealiseerde exploitatieresultaat en het fiscale voordeel (inclusief het voordeel van de EIA) zoals dit voor iedere Maat apart geldt. Voor de Obligatiehouders, die participeren als belegger, is het gemiddeld effectief totaalrendement 7,2% per jaar. 1.6 Juridische structuur De Maatschap is een zogenaamde stille maatschap. Dat wil zeggen een contractuele verbintenis tussen een aantal maten waarvan één maat naar buiten optreedt als Beheerder. De Maten van de Maatschap zijn ondernemers en delen in het resultaat van de Maatschap. De Maatschap verkrijgt het economisch eigendom van maximaal 315 Systemen (uitgaande van een gemiddeld Systeem) van meerdere zonnepanelen en stelt deze ter beschikking aan de gebruikers, particuliere woningbezitters, via een leaseovereenkomst. 123Energie Administratie B.V. verkoop administratie, installatie en technisch onderhoud, garanties en verzekeringen van de zonnepanelen. Voor de financiering van de aankoop heeft de Maatschap naast eigen vermogen behoefte aan vreemd vermogen. Dit wordt gerealiseerd door de plaatsing van Obligaties bij beleggers en door de Achtergestelde Lening verstrekt door de Initiatiefnemer. De Beheerder is Sutor Fonds Beheer B.V., een 100% dochteronderneming van Sutor Invest B.V. De Beheerder is tevens Initiatiefnemer. Toezicht wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust 123Energie. 1.7 Fiscale aspecten De leden van de Maatschap (Maten) kwalificeren als ondernemer aldus de Ruling en zij kunnen gebruik maken van fiscaal gunstige regelingen zoals de Energie Investeringsaftrek ( EIA ). Voor de Obligatiehouders geldt een gunstige fiscale behandeling, omdat zij vallen onder Box III van de Inkomstenbelasting (IB) en dus geen belasting betalen over het feitelijk gerealiseerde rendement maar over een fictief rendement Toezicht Voor de Maatschap bestaat geen prospectusplicht. De Maatschap noch de Beheerder vallen onder toezicht van de AFM. Er worden wel effecten aangeboden zodat artikel 5:1 Wft van toepassing is maar omdat de aanbieding een waarde heeft die lager is dan ,- per kalenderjaar is de vrijstellingsregeling van artikel 53 Vrijstellingregeling Wft van toepassing. Dit Investeringsmemorandum is uitgegeven noch getoetst conform de eisen van de Wft. Voorts zal het balanstotaal van de Maatschap voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan en zullen bovendien minder dan 50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen, zodat er op grond van artikel 4 van de Vrijstellingsregeling Wft een vrijstelling van de vergunningplicht is. Sinds 22 juli 2013 is de AIFM Richtlijn van toepassing. Voor deze emissie geldt geen vergunningplicht en geen prospectusplicht aangezien sprake is van een lopende aanbieding voor een bestaand fonds. In dit geval geldt voor deze serie, de tweede van maximaal 15 series, een coulanceperiode tot 21 juli 2014 zodat de Beheerder de tijd heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen zoals deze per 22 juli 2013 gelden door de invoering van de AIFM Richtlijn.

7 1.9 Deelname Deelname is eenvoudig. Door het insturen van het deelnameformulier geeft u als volgt aan dat u Participant wilt worden: - ofwel als Maat (ondernemer) te willen toetreden tot de Maatschap volgens de maatschapsovereenkomst (bijlage I); - ofwel als Obligatiehouder met minimaal twee Obligaties van 5.000,- elk waarop een rente van 7% per jaar wordt uitgekeerd. De rente wordt jaarlijks in vier termijnen (per kwartaal) uitgekeerd, zodat het effectief rendement 7,2% bedraagt. Als u als Maat wilt participeren verzenden wij u na ontvangst van uw inschrijfformulier hiervan een bevestiging, met een verzoek tot storting. Of in het geval u als obligatiehouder wilt participeren verzenden wij na ontvangst van het ingevulde en ondertekende deelnameformulier voor de Obligaties, een bevestiging van deelname. Indien vervolgens het nominale bedrag op uw Participatie (zijnde ieder Maatschapsaandeel of iedere Obligatie waarmee u wilt deelnemen) wordt voldaan door storting op onze Bankrekening, zal uw toetreding als Maat of uw deelname als obligatiehouder worden bevestigd Kenmerken 2 e serie Obligaties 144 van 5.000,- elk. Minimale afname: 2 Maatschapsaandeel 126 van 5.000,- elk. Minimale afname: 1 Looptijd Rendement Maatschapsaandeel Rendement Obligatie Zekerheden Activiteit Onbepaald, naar verwachting 8 jaar Gemiddeld 13,8% op jaarbasis Effectief 7,2% op jaarbasis ruling Belastingdienst, juridisch eigendom van de Systemen blijft bij Stichting. Financiering van de aankoop, administratie, installatie en onderhoud van maximaal 315 Systemen voor zonnepanelen. 7

8 2. Disclaimer De informatie in dit Investeringsmemorandum is opgesteld op basis van de gegevens zoals die momenteel bij de Initiatiefnemer bekend zijn. Voordat besloten wordt tot deelname wordt u verzocht kennis te nemen van het volledige Investeringsmemorandum en de bijlagen. De Initiatiefnemer kan niet garanderen dat deze informatie volledig is en in alle gevallen juist is weergegeven. Daarom zal de Maatschap en/of de Initiatiefnemer geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van de deelname. De Maatschap of de Beheerder staat niet onder toezicht van de AFM. Dit investeringsmemorandum is niet uitgegeven noch getoetst conform de eisen van de Wft. Deze aanbieding valt niet onder de Wft. omdat de totale omvang van de plaatsing valt onder de vrijstellingsgrens van , - conform de Vrijstellingsregeling Wft. Sinds 22 juli 2013 is de AIFM Richtlijn van toepassing. Voor deze emissie geldt geen vergunningplicht en geen prospectusplicht aangezien sprake is van een lopende aanbieding voor een bestaand fonds. In dit geval geldt voor deze serie, de tweede van maximaal 15 series, een coulanceperiode tot 21 juli 2014 zodat de Beheerder de tijd heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen zoals deze per 22 juli 2013 gelden door de invoering van de AIFM Richtlijn. 3. Risico s Indien u overweegt in te schrijven op de Participaties wordt aanbevolen kennis te nemen van het hele Investeringsmemorandum en in ieder geval de hier genoemde risico s goed te bestuderen. Hoewel het investeren in de Systemen (de zonnepanelen) met de meeste zorg en op deskundige wijze plaats heeft, dient een Participant zich toch bewust te zijn van de gebruikelijke risico s. Investeren brengt altijd risico s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die de verwachte rendementen negatief beïnvloeden. Dat geldt ook voor de Participaties in deze Maatschap. De risico s kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardemutaties optreden of dat de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs leiden tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering. Het maximale verlies is het bedrag van uw storting op uw Participatie en de betaalde kosten. Onderstaande opsomming is niet uitputtend en betreft risico s die zich mogelijk kunnen voordoen. Het is niet in te schatten in welke mate deze risico s zich voordoen en wanneer. Tevens kan een cumulatie van risico s optreden. De marktontwikkeling De waardeontwikkeling van de Systemen (zonnepanelen) wordt bepaald door de technische ontwikkeling, fiscale stimuleringsmaatregelen en de ontwikkelingen op de energiemarkt. Tevens wordt de waarde beïnvloed door algemene economische ontwikkelingen. De exploitatieresultaten kunnen ten gevolge van marktontwikkelingen aan veranderingen onderhevig zijn. Deze invloed zal echter beperkt zijn omdat lange termijn contracten worden afgesloten met gebruikers en overige partijen, met vaste maandelijkse betalingen. Inflatie Door inflatie neemt de reële waarde van uw deelname af. Een oplopende inflatie kan tot gevolg hebben dat het rendement in de tijd achterblijft bij de aanvankelijke rendementsverwachting. 8 Risico s verbonden aan de Participaties: Terugbetaling kapitaal/obligatielening Op het kapitaal van de Maten, waarover een fiscale teruggave wordt genoten, wordt in beginsel niet afgelost. De Obligaties worden gedurende acht jaar, vanaf jaar 1, lineair afgelost volgens een systeem van uitloting zoals nader beschreven in de Trustakte. Het staat Initiatiefnemer vrij om de Obligaties eerder af te lossen.

9 Waardering en verhandelbaarheid Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Participaties de waarde niet op ieder moment nauwkeurig of objectief vastgesteld kan worden, omdat geen openbare koers voorhanden is. Tevens bestaat het risico dat in de markt een waarde wordt toegekend die niet overeenkomt met de werkelijke waarde van de Participaties. Op het moment dat het wenselijk is de Participaties te verkopen, bestaat het risico dat zij beperkt of niet verhandelbaar zijn. Het is mogelijk dat er geen koper gevonden zal worden. Aansprakelijkheid De waarde van de Participatie kan geheel of gedeeltelijk teniet gaan. Dit deelnamerisico is inherent aan het investeren via een Participatie in een Maatschap. De Maatschap en/of de Beheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dit risico, behoudens in geval van grove onzorgvuldigheid, grove schuld, onbehoorlijk bestuur of opzet. Risico s verbonden aan de Beheerder en/of de Maatschap: Beheer- en management De Beheerder is Sutor Fonds Beheer B.V. Feitelijk is het functioneren en opereren van Beheerder afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de natuurlijke persoon die de directie van Beheerder vormt. Spreidingsrisico De Maatschap investeert uitsluitend in duurzame energieprojecten. Eventuele ongunstige ontwikkelingen kunnen niet gecompenseerd worden uit andere activiteiten. Dit risico is met name afhankelijk van de marktontwikkeling. Door het aangaan van contracten met een lange looptijd is sprake van continuïteit en stabiliteit. Overige risico s: Wijzigingen in regelgeving Door wijzigingen in de regelgeving of geheel nieuwe regelgeving kan de financiële of fiscale positie van de Maatschap of de Maten wijzigen. Fiscale risico s Het risico bestaat dat door wijziging in de fiscale regelgeving het resultaat anders uitvalt dan op dit moment voorzien. Eventuele veranderingen in inzicht van de Belastingdienst of in de fiscale wetgeving, besluiten en jurisprudentie (en de uitleg hiervan) komen voor rekening en risico van de Participanten. Met de belastingdienst is een Ruling afgesloten om de Risico s zoveel als mogelijk te beperken. Politieke risico s Politieke besluitvorming kan een negatief effect hebben op de belangen van de Maatschap of de Participanten. Conflicterend belang De Maatschap zal producten en diensten afnemen van gelieerde ondernemingen. Dit zal plaatsvinden tegen onderling afgesproken prijzen welke zijn vastgelegd in het Investeringsmemorandum en/of welke normaal zijn in het handelingsverkeer tussen onafhankelijke partijen. Het risico van een conflicterend belang tussen de Maatschap en deze ondernemingen is aanwezig. 9

10 4. Initiatiefnemer De Initiatiefnemer, Sutor Fonds Beheer B.V., is actief op het gebied van vastgoedbeleggingen en projectontwikkeling van met name commercieel vastgoed in Nederland. Nu heeft Sutor Fonds Beheer B.V. zich actief gericht op de opzet van een structuur voor verkoop, beheer en monitoring van zonnepanelen via de Stille Maatschap van 123Energie. Sutor heeft het voornemen om de 2 e serie van deze Maatschap in de markt te brengen en om deze activiteiten te laten financieren deels door investeerders, deels door het verstrekken van de Achtergestelde Lening aan de Maatschap. Sutor Fonds Beheer B.V. is de Beheerder en tevens de Initiatiefnemer. Zij is gevestigd te Hapert op het adres Oude Provincialeweg 48 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer De directie wordt gevoerd door Sutor Invest B.V. Sutor Invest B.V. is de enig aandeelhouder van de Initiatiefnemer. Zij is gevestigd te Hapert op het adres Oude Provincialeweg 48 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer Het enige doel en momenteel de enige activiteit is het houden van de aandelen in Beheerder. Alle aandelen worden indirect gehouden door de heer M. Schoenmakers. De directie wordt gevoerd door de heer M. Schoenmakers. Duurzaam investeren met een comfortabele fiscale rugdekking 5. investeren in een stille maatschap van 123Energie B.V. 5.1 de belegging Zonne-energie moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom heeft 123Energie een baanbrekend Zonne-Leaseproduct ontwikkeld. Hierdoor kan - zonder investering vooraf - een zonnepanelensysteem van 123Energie worden geïnstalleerd. Door de gebruikers van de Systemen wordt een aanzienlijke besparing op de energiekosten gerealiseerd. De Maatschap verkrijgt het economisch eigendom van de Systemen en biedt de particuliere woningbezitters de mogelijkheid om de Systemen te leasen. In plaats van ineens betalen voor de aanschaf van een Systeem voor zonnepanelen moet de klant dus een beperkt leasebedrag per maand betalen (gemiddeld 37,- exclusief btw en afhankelijk van omvang). Service, verzekering en technisch onderhoud zijn daarbij inbegrepen. Dit bedrag is kleiner dan of gelijk aan de verwachte besparing op de energiekosten. Na afloop van de contractperiode van de lease kan de gebruiker het Systeem tegen een beperkte vergoeding overnemen. De levensduur van de panelen is 30 jaar, waarbij door de leverancier een opbrengstgarantie wordt gegeven tot in het 25 e jaar. De vraag van consumenten naar zonne-energie is enorm. Ongeveer gezinnen willen over op zonne-energie. Toch hebben de laatste jaren maar zo n huishoudens gekozen voor zonne-energie. De markt kent, onder meer hierdoor, een enorme potentie. 123Energie biedt met haar leaseconcept de totaaloplossing voor de problemen waar consumenten tegen aan lopen. Er is op dit moment nog geen enkele partij die een vergelijkbaar concept heeft. Er zijn wel enkele partijen die naar de mogelijkheden kijken, echter zijn deze nog niet zover en zijn ze nog niet actief in de markt. Je kunt stellen: het concept van 123Energie is uniek voor Nederland. In onder meer Amerika is het leasen van zonnepanelen voor particulieren al jaren een business met een enorme omvang. 10 Om de zonnepanelen en de installatie, verzekering en onderhoud daarvan te kunnen financieren heeft 123Energie kapitaal nodig. Deelname aan de Maatschap betreft dus een investering in Systemen voor het opwekken van duurzame energie. Goed voor het milieu en goed voor het resultaat.

11 Het kapitaal dat de Maatschap nodig heeft, bedraag ,-. Dit zal bijeengebracht worden door enerzijds de Participanten en anderzijds de door Initiatiefnemer verstrekte Achtergestelde Lening van maximaal ,-. De Participaties bestaan uit maximaal 144 Obligaties van 5.000,- elk, dus totaal maximaal ,-, en uit maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- elk, dus totaal maximaal ,-. Het kapitaal wordt grotendeels aangewend voor de aanschaf van de Systemen (zonnepanelen) en de installatie, verzekering en onderhoud daarvan. Het economische eigendom van de Systemen wordt gehouden door de Maatschap terwijl het juridische eigendom wordt gehouden door de Bewaarder, de onafhankelijke Stichting Trust 123Energie. In de Maatschap worden de Maten mede-ondernemer waardoor zij het recht genieten om de EIA te kunnen verrekenen met hun belastbaar inkomen, zodat een aantrekkelijk rendement ontstaat. Daarnaast verstrekken de Participanten de Obligatieleningen, de Maatschap geeft de Obligaties uit en elke Obligatiehouder dient minimaal twee Obligaties af te nemen van 5.000,- elk met een rente van 7% per jaar. Dit resulteert in onderstaand rendementsoverzicht. Een top rendement met een duurzame visie! Wat is het verwachte rendement? Obligaties Het rendement op de Obligaties is 7,2% effectief op jaarbasis. De rentevergoeding is 7% per jaar en wordt per kwartaal uitgekeerd, op deze wijze heeft u een effectief rendement van 7,2% per jaar. Brutorendementsberekening Obligaties Box III (minimale afname: 2 Obligaties van elk) Totaal Inleg Box III Aflossing Totaal Maatschapsaandeel Een groot deel van het rendement op de Maatschapsaandelen is gebaseerd op gebruikmaking van fiscale aftrekposten en vrijstellingen. Hierdoor wordt het risico van uw Maatschapsaandeel sterk beperkt. Om te komen tot een aantrekkelijk rendement, dient u voldoende aanspraak te maken op de fiscale aftrekposten. Wij adviseren u hiertoe uw fiscale positie te toetsen en eventueel navraag te doen bij uw belastingadviseur. Onderstaande berekening maakt duidelijk wat het rendement voor u is, er van uitgaand dat u in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting valt (thans: 52%). Uw investering: 5.000, zijnde het Maatschapsaandeel. Het voordeel over uw Maatschapsaandeel kan als volgt worden berekend: Teruggave van de belastingdienst in jaar 1: 4.956,46 11

12 Uw investering van fiscaal geeft u recht op afschrijving over een bedrag van in jaar 1. Van dit bedrag mag u 25% van de boekwaarde afschrijven en tevens de EIA (Energie Investeringsaftrek), 41,5%, in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. ( * 66,5% * belastingtarief 52%) * 86% (zijnde 100% minus 14% MKB-winstvrijstelling) De jaren 2 tot en met 8 ontvangt u via uw inkomstenbelastingaangifte een gecombineerd totaalbedrag terug van 4.842,50. U heeft in de jaren 2 tot en met 8 recht op de aftrek van de reguliere afschrijving, deze bedraagt 25% van de boekwaarde en na jaar 8 resteert nog 10% restwaarde. De jaarlijkse belastingteruggave kan als volgt worden weergegeven: boekwaarde van het voorgaande jaar * 25% afschrijving * 86% * belastingtarief 52% Het fiscaal rendement is voor de Maten als volgt weer te geven: Brutorendementsberekening Box I Totaal Inleg Retour van belasting Totaal Box I Minus inleg R rendement In deze berekening is uitgegaan van het brutoresultaat en de aftrek in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting van 52%. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheid van MKB-winstvrijstelling, die een negatief effect op uw aftrekpost kan hebben, welke voor veel van de Maten zal gelden. Raadpleeg hierbij altijd uw fiscaal adviseur voordat u besluit te beleggen. Het rendement wordt niet gegarandeerd. Op de kapitaaldeelname van de Maten wordt in beginsel niet afgelost. De vaststellingsovereenkomst, waarin de landelijke goedkeuring (Ruling) van de Belastingdienst voor deze aftrekposten is neergelegd, is afgegeven door de Belastingdienst regio Oost-Brabant, kantoor s-hertogenbosch, op 13 december Dit proces is begeleid door RSM belastingadviseurs Eindhoven, Maastricht, Venlo, Heerlen en Roermond. Door de Initiatiefnemer zal steeds worden toegezien op de verhouding tussen fiscaal geïnvesteerd vermogen (30%) en Obligaties en Achtergestelde lening (70%). De EIA (Energie Investeringsaftrek) is een stimuleringsmaatregel van de overheid die dient ter bevordering van investering in duurzame energieopwekking. 123Energie wordt door deze constructie in staat gesteld een interessant leaseconcept aan te bieden. Vanaf de dag van installatie zal de energierekening van de gebruiker gaan dalen (of gelijk blijven aan) de huidige energierekening. De leasetermijnen staan voor de gehele leaseovereenkomst vast. Bij stijging van de energieprijzen, zal het voordeel jaarlijks steeds groter worden. 12 Uit de cijfers van het CPB blijkt dat de energieprijzen de komende jaren met 7% zullen stijgen. Hoe hoger de energieprijs, hoe hoger de besparing voor de gebruiker van de Systemen (de zonnepanelen). Via de website kunnen potentiële gebruikers zelf uitrekenen hoe groot de besparing is. Op deze site kunt u ook nadere informatie over het product vinden. 123Energie heeft afspraken met leveranciers van goedgekeurde Systemen, aannemers voor de montage en onderhoudsmonteurs voor het technisch onderhoud. Hierdoor heeft de gebruiker geen zorgen over het installeren en functioneren van het systeem en geen tussentijdse kosten. De gebruiker betaalt alleen de vaste leaseprijs per maand.

13 5.2 Ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen De groei van de wereldbevolking en de toename van het energiegebruik veroorzaken problemen, waaronder uitputting van fossiele brandstoffen. De wereld verbruikt per dag ongeveer 95 miljoen vaten olie. Het olieverbruik steeg de afgelopen jaren met 2%, de verwachting is dat dit de komende jaren harder gaat stijgen door opkomende landen zoals China en India. Daarnaast hebben we het punt bereikt waarop het verbruik groter is dan de middelen die kunnen worden aangeboord. Aan een oplossing voor deze problemen wordt gewerkt door bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen en aanbieden voor milieuproblemen. Eén van deze oplossingen is de productie van duurzame energie. De interesse van Nederlandse consumenten in zonnepanelen is groot: negen van de tien Nederlanders willen meer zonne-panelen in Nederland en de helft wil graag panelen op het eigen dak (bron: onderzoek Motivaction 2011, in opdracht van Natuur & Milieu). Consumenten willen hiermee een bijdrage leveren aan een beter milieu, geld besparen of minder afhankelijk zijn van andere landen of energiebedrijven. Hoewel veel consumenten bereid zijn zonnepanelen aan te schaffen, doen zij dat niet vanwege aanschafkosten en het gedoe dat bij aanschaf en installatie komt kijken. Nederland heeft dan ook erg weinig zonnepanelen: uit de analyse blijkt dat ons land op de elfde plaats van totaal dertien onderzochte landen staat. (bron: Natuur en Milieu) Naast de hoge aanschafkosten kijken veel consumenten ook tegen het enorme aanbod van zonnepaneelsystemen op. De consument wordt overspoeld met aanbiedingen en kan hierdoor zonder schifting geen goede keuze maken. 123Energie helpt de consument hierbij. Het is nooit eerder zo interessant geweest voor woningeigenaren om zelf zonne-energie te gaan produceren. Dit komt met name door de combinatie van de relatief hoge energieprijs voor consumenten en de grote prijsdaling van de zonnepanelen zelf. De prijs per kwh elektriciteit voor consumenten is in Nederland relatief hoog en bedraagt ongeveer 0,25 (CBS energieprijsontwikkeling 1e kwartaal 2012). Dat komt omdat in Nederland relatief veel energiebelasting wordt geheven op kleinverbruikers vergeleken met andere Europese landen, 60% van de stroomprijs voor consumenten bestaat momenteel uit energiebelasting en BTW. Naar verwachting zal de stroomprijs voor consumenten de komende jaren stijgen. Hierdoor wordt de besparing van de klanten van 123Energie elk jaar groter. De leaseprijs is namelijk voor de gehele leasetermijn gelijk, zonder indexering. De Systemen (zonnepanelen) zullen gemiddeld circa 70% van het verbruik van een gemiddeld huishouden opwekken, dus tel uit je winst. Over stroom die wordt opgewekt met zonnepanelen op eigen dak, en die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet, hoeven huishoudens in Nederland tot 5000 kwh per jaar geen energiebelasting en BTW te betalen. Dit betekent voor de klant dat indien hij of zij minder verbruikt dan dat zij opwekt, over het meerdere de volledige prijs van de energiemaatschappij kan ontvangen. De prijs van zonnepanelen is de laatste tien jaar in Nederland met ruim 80% gedaald. Deze spectaculaire daling is een gevolg van mondiale massaproductie aangedreven door een gesubsidieerde vraag uit landen zoals Duitsland, efficiëntere productiemethoden en een verbetering van het energetisch rendement van de zonnecellen. De levensduur van onze Systemen (zonnepanelen) en de vermogensgarantie van de leverancier is thans 25 jaar. De meeste 13

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Stille Maatschap 1 2 3 ENERGIE. Investeringsmemorandum

Stille Maatschap 1 2 3 ENERGIE. Investeringsmemorandum Stille Maatschap 1 2 3 ENERGIE Investeringsmemorandum Mogelijkheid tot deelname Stille Maatschap via maximaal 126 Maatschapsaandelen van 5.000,- elk Met gebruik van Energie Investeringsaftrek Gemiddeld

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014 Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders Stille Maatschap 123Energie 1 september 2014 1. Introductie U bent belegger in de Stille Maatschap 123Energie door het verschaffen van vreemd vermogen in de vorm

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds - Emissie II Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Investments. Daalwijkdreef Amsterdam VOORAANKONDIGING Haerzathe Investments Daalwijkdreef Amsterdam Obligatie Haerzathe Studentenunits I B.V. Daalwijkdreef Amsterdam Haerzathe Investments Beheer B.V., hierna te noemen Haerzathe Investments,

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN Samen met: VVE Julianapark in Amsterdam is gelegen aan de Bertrand Russellstraat, en wordt begrensd door de Maliebaan. Om het

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren wegens succes 2010 herhaald 149% van inleg retour 100% dividend over 12 jaar

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren)

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Achtergrondinformatie Coöperaties halen veelal geld op binnen besloten kring. Een kring bestaande uit personen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK SCHINKEL INVESTEER MEE IN DE 200 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie