EPB eisen DEEL 1 Ontwerp van een goede ventilatie-installatie. EPB eisen NU U/R. VENTILATIE eisen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPB eisen 2011. DEEL 1 Ontwerp van een goede ventilatie-installatie. EPB eisen - 2011 NU - 2012-2014 - U/R. VENTILATIE eisen."

Transcriptie

1

2 EPB eisen NU U/R RTO op venster/glas

3 EPB eisen vanaf 2 juli NU U/R RTO op venster/glas

4 EPB eisen NU U/R RTO op venster/glas

5 EPB eisen NU U/R RTO op venster/glas

6 U-max/R-min NU U/R RTO op venster/glas

7 VENTILATIE eisen <> premie netbeheerder - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

8 VENTILATIE eisen residentieel (bijlage IX) - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

9 VENTILATIE eisen residentieel (case) - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

10 VENTILATIE eisen residentieel (case) - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

11 VENTILATIE eisen residentieel (case) rekenblad_1 - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

12 VENTILATIE eisen residentieel (case) rekenblad_2 - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

13 VENTILATIE eisen niet residentieel (bijlage X) - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

14 VENTILATIE eisen niet residentieel (bijlage X) - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas

15 - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas VENTILATIE eisen verbouwing Luchttoevoer (natuurlijk of mechanisch) van ruimten waar vensters worden vervangen of toegevoegd Voldoen aan minimum van toevoerdebiet bepaald volgens: (Residentieel) NBN D (Niet-residentieel) bijlage X bij Energiebesluit toevoerdebiet 45 m³/h per lopende meter venster dat vervangen of toegevoegd wordt

16 - Residentieel - Niet residentieel VENTILATIE eisen uitbreiding Vereiste toevoerdebieten enkel verplicht voor het nieuwe gedeelte RTO op venster/glas

17 - Residentieel - Niet residentieel RTO op venster/glas Traphallen VENTILATIE eisen wijzigingen Geen ventilatie-eisen Aanbevolen: voorzieningen volgens NBN EN Laad- en losruimten industriële gebouwen Geen ventilatie-eisen Aanbevolen: voorzieningen volgens NBN EN Opslagmagazijn Nieuw type ruimte in tabel in bijlage X 100 m²/persoon Momenteel: opslagmagazijn = overige ruimte

18 EPB consept - Laag energie (VEA) - Passief (PHPP) - Bijna nul energie (VEA) RTO op venster/glas LE- label NEB <= 30 kwh/m2.a

19 EPB consept - Laag energie (VEA) - Passief (PHPP) - Bijna nul energie (VEA) RTO op venster/glas PASSIEF- label NEB <= 15 kwh/m2.a n50 <= 0.6 h-1

20 EPB consept - Laag energie (VEA) - Passief (PHPP) - Bijna nul energie (VEA) RTO op venster/glas BNE- label NEB <=?? kwh/m2.a n50 <=?? h-1 Rest HERN??

21 Luchtdichtheid - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test

22 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting volgens specificaties - Te meten volume comform NBN EN Lekdebiet: gemeten over minstens beschermd volume in EPB-aangifte - Berekende waarde in software in te vullen : v50 (kleine v) - v50 = V50 / At - v50 : berekend lekdebiet van uitwendige schil bij 50 Pa (m3/h.m2) - V50 : gemiddelde waarde van gemeten lekdebiet in over- en onderdruk bij 50 Pa vermeld op meetrapport (m3/h) - At = verliesoppervlakte van gemeten EPW/EPU-volume of van het gebouw = A test (m2) Geen oppervlakte van scheidingsconstructies naar aangrenzende verwarmde ruimten. - n50 = V50 / Vi - n50 : berekend infiltratievoud bij 50 Pa van beschouwde EPW/EPUvolume en alleen nodig voor fiscale aftrek bij passief en nulenergie (1/h) - V50 : gemiddelde waarde van gemeten lekdebiet in over- en onderdruk bij 50 Pa vermeld op meetrapport (m3/h) - Vi : het binnenvolume van alle ruimten begrepen in beschermd volume waarover lekdebiet is gemeten (m3) - v50 waarde bij onstentenis - v50 bij verwarming 12 m3/h.m2 - v50 bij koeling 0 m3/h.m2 - v50 berekend uit meting - zowel voor verwarming als voor koeling toegepast in berekeningen - v50 <> n50 <> q50

23 Luchtdichtheidsmeting : te meten zone BV van EPW- of EPU- volume - Te meten volume comform NBN EN Lekdebiet: gemeten over minstens beschermd volume in EPB-aangifte - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test

24 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : tijdstip - (Eis) De meting kan alleen plaats vinden indien de gebouwschil volledig dicht is : plaatsing van alle vensters en deuren die de gemeten zone begrenzen - (Aanbeveling) Voor zover ze het luchtdichtheidsscherm aan te tasten, is het aanbebolen dat de volgende werken beëindigd zijn alvoeren de meting uit te voeren : - Verwarming - Ventilatie - Sanitair - Elektriciteit - Afwerking van de muren (bepleistering, platen, lambrisering, ) - Schilderwerk - Tapijten

25 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : methode - materiaal - (Eis) In het kader van de EPB-regelgeving moet de luchtdichtheidstest van het gebouw worden uitgevoerd volgens de methode A zoals bepaald in de norm NBN EN 13829:2001. De eisen betreffende de pressurisatieapparatuur en de meetinstrumenten zijn gedetailleerd beschreven in de norm NBN EN 13829:2001, 4. In aanvulling op de norm is het noodzakelijk dat de gebruikte manometers in staat zijn om drukverschillen te meten tot op ± 2 Pa nauwkeurig in het interval van de meting. Het is aanbevolen dat de meetapparaten regelmatig worden geijkt volgens de door de fabrikant verstrekte voorschriften2. Een minimale frequentie van 1 maal per 2 jaar lijkt redelijk voor de meeste meetinstrumenten.

26 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : verwarming, ventilatie, apparatuur Met uitzondering van de systemen die eventueel deel uitmaken van de luchtdichtheidsmeting, moeten alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken vóór de meting worden stilgezet; het gaat hierbij minstens om de volgende systemen: mechanische ventilatie en airconditioning luchtverwarming, open verbrandingstoestellen (niet luchtdicht): verwarmingsketels, waterverwarmers, kachels of andere, dampkappen met luchtafvoer naar buiten, droogkasten met luchtafvoer naar buiten.

27 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : afdichten / sluiten van openingen afdichten : hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen (kleefmiddel, ballon, enz.) sluiten : het gebruik van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsinrichting zonder de luchtdichtheid van de opening in gesloten toestand te verhogen.

28 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : algemene regel De bewuste openingen in de gebouwschil van de te meten zone moeten worden gesloten. Deze openingen mogen dus niet worden afgedicht. Wanneer er geen sluitingsinrichting voorzien is, mag geen enkele maatregel worden genomen om de dichtheid van de opening te verhogen. Openingen die mogelijk geen sluitingsinrichting hebben, zijn bijvoorbeeld: bepaalde luchtafvoeropeningen (droogkast, dampkap, enz.), bepaalde schoorstenen (open haard, open verbrandingstoestellen, enz.), waskoker, monden voor een centrale stofzuiger, enz. Tevens moet de automatische werking van regelbare toevoeropeningen (RTO) of regelbare afvoeropeningen (RAO) zoals vraagsturing door aanwezigheidsdetectoren, CO2-sondes enz. worden gedeactiveerd opdat deze openingen tijdens de hele meting gesloten blijven.

29 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : mechanische ventilatiesystemen De norm eist dat de luchtopeningen (ventilatiemonden) van mechanische ventilatiesystemen of air conditioningsystemen worden afgedicht. Alternatief, en in afwijking van de norm, is het toegestaan om deze systemen af te dichten ter hoogte van de kanalen zo dicht mogelijk bij de plaats waar deze kanalen door de gebouwschil van de te meten zone gaan (of door het luchtdichtheidsscherm).

30 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : wachtopeningen Bewuste openingen waaraan nog gewerkt wordt of in afwachting van de installatie van een toestel (verbrandingstoestel, dampkap, droogkast, zonneboiler, enz.) mogen niet tijdelijk worden afgedicht voor de meting. Indien deze openingen in normale gebruiksomstandigheden van het gebouw echter niet gebruikt worden dan is het toegestaan deze openingen adequaat en duurzaam af te dichten. Openingen voor niet geïnstalleerde apparaten waarvan de afdichting normalerwijze niet is gerechtvaardigd zijn bijvoorbeeld: Een afvoeropening voor een dampkap Een afvoeropening voor een droogkast Een schouw of een luchttoevoeropening voor een verbrandingstoestel als het gebouw nog niet voorzien is van verwarming Een opening voor een apparaat dat al geleverd werd

31 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : brandkleppen De norm NBN EN 13828:2001 ( 5.2.2) geeft onder andere aan om de brandkleppen in de gebouwschil van de te meten zone te sluiten. In het kader van de EPB-regelgeving moet deze eis als volgt worden begrepen: Brandkleppen die normaal gesloten zijn en zich automatisch openen in geval van brand, voor het afvoeren van rook bijvoorbeeld (type C), moeten inderdaad gesloten blijven tijdens de meting. Echter, brandkleppen die normaal open zijn en zich automatisch sluiten in geval van brand, (type A en B) mogen niet worden gesloten tijdens de meting.

32 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : openingen in AR In de (verwarmde en onverwarmde) ruimten buiten de te meten zone (bijvoorbeeld, een serre, een veranda, een garage enz. die geen deel uitmaken van de te meten zone), mogen de deuren, vensters en regelbare toevoeropeningen en andere openingen die eventueel in de buitenschil zijn aangebracht, ook worden gesloten, maar niet worden afgedicht.

33 Luchtdichtheidsmeting : behandeling bewuste openingen - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test

34 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : meetprocedure De keuze van de plaats van de uitrusting moet uitgaan naar een veilig toegankelijke opening die a priori de grootste luchtdichtheid biedt. In volgorde van voorkeur: 1. een vensterdeur of een venster met een elastische dichting over de volledige omtrek; 2. een deur uitgerust met afdichting onderaan (bijvoorbeeld guillotineplint of borstel); 3. een deur zonder afdichting onderaan. Meting van het luchtlekdebiet : Er moeten twee reeksen metingen worden uitgevoerd: één met overdruk en één met onderdruk. Voor alle gebouwtypes moet het grootste drukverschil minstens 50 Pa bereiken (in absolute waarde) Het wordt aanbevolen de metingen door te voeren tot een drukverschil van 100 Pa (in absolute waarde), zoals gespecificeerd in de norm.

35 Luchtdichtheidsmeting : luchtlekdebiet V50 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test V50 luchtlekdebiet in m3/h V50, depres : luchtlekdebiet in m3/h bij meting met onderdruk V50, pres : luchtlekdebiet in m3/h bij meting met overdruk

36 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : eisen voor proefverslag Verplichte verklaring: "Bij de luchtdichtheidsmeting werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in het "Specificatiedocument, versie x van dd mm jjjj", gerespecteerd. (zie De juiste waarden van het versienummer (x) en de datum (dd mm jjjj) dienen vermeld te worden. Gegevens over de onderneming die de metingen verricht: Naam, adres en btw-nr. van de onderneming (indien van toepassing); Datum van de meting; Naam en handtekening van de verantwoordelijke van de proef (metingen, berekeningen en verslag) en datum van ondertekening; Gegevens over de aanvrager: Naam, adres

37 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : eisen voor proefverslag Gegevens over het gebouw en de gemeten zone: Volledig adres; Duidelijke, nauwkeurige en eenduidige omschrijving van de effectief gemeten zone, eventueel aangevuld met een aanduiding op de bouwplannen; Toestand (in- of uitgeschakeld) van de verwarming, de ventilatie en andere toestellen; Toestand (gesloten of niet afgesloten) van de bewuste openingen in de gebouwschil; Positie van de afdichting van de ventilatiekanalen. Gegevens over de proef: Merk, type en positie van de pressurisatie-apparatuur en de meetapparaten; Betreffende de meetapparaten: laatste ijkingsdatum en naam van de instelling die deze ijking heeft uitgevoerd; Beschrijving van het type van opening waarin de voor de meting gebruikte pressurisatie-apparatuur is geplaatst (bijvoorbeeld: "vensterdeur", "deur met dichtingsvoeg op de profielen en guillotineplint onderaan" of "deur zonder dichtingsvoegen, zonder afdichting onderaan en met een geïntegreerde brievenbus met klep"); Binnen- en buitentemperaturen; Detail van de drukverschillen bij nuldebiet, gemeten vóór en na de proef, en drukverschil bij gemiddeld nuldebiet gebruikt in de berekeningen; Gegevens van de relaties debiet/druk5 bij overdruk en bij onderdruk; Verantwoording indien de bereikte maximale druk lager is dan 100 Pa (in absolute waarde);

38 Luchtdichtheidsmeting : overzicht bijkomende specificaties - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test

39 - EPB - v50/n50/v50 - meetzone - tijdstip - methode A - cv/vent/apparatuur - afdichten/sluiten - algemene regel - mechanische ventilatie - wachtopeningen - brandkleppen - openingen in AR - bewuste openingen - meetprocedure - luchtlekdebiet V50 - proefverslag - A test Luchtdichtheidsmeting : A test De waarde Atest moet worden bepaald volgens de definitie in de EPB-regelgeving. Voor de bepaling van Atest moeten dezelfde conventies worden gebruikt als voor de bepaling van de warmteverliesoppervlakte bij de bepaling van het E- of Ewpeil: Als de te meten zone overeenkomt met het beschermd volume, moet Atest gelijk zijn aan AT van het K-peil volume (voor de berekening van het K-peil) ; Als de te meten zone overeenkomt met een EPW- of EPU-volume, beschouwd in de EPB-regelgeving, moet Atest gelijk zijn aan AT,E,EPW of EPU ; In de andere gevallen moet Atest worden berekend op basis van de begrenzing van de te meten zone en volgens de conventies gebruikt in de E- of Ew-peil berekening.

40 Gemiddelde equivalente m DC -factor - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

41 - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air m DC = f DC x m ref,c Gemiddelde equivalente m DC -factor m DC : gemiddelde equivalente vermenigvuldiginsfactor m voor het vraaggestuurde systeem f DC : reductiefactor voor warmteverliezen door bewuste ventilatie van het vraaggestuurde systeem m ref,c : in de regelgeving beschreven vermenigvuldigingssfactor m voor het geïnstalleerde systeem C, deze factor is functie van : De mate van zelfregelbaarheid van de regelbare toevoeropeningen De eventueel gebrekkige afstelling van de afvoeropeningen De luchtdichtheid van de mechanische afvoerkanalen m DC wordt geval per geval berekend door de verslaggever De berekening kan gebruikt worden voor residentiële gebouwen waarvoor de melding gedaan wordt of de stedebouwkundige vergunning aangevraagd wordt ten laatste op 31 december 2011

42 Bepalen van vermenigvuldigingsfactor m ref,c -factor - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

43 Bepalen van vermenigvuldigingsfactor m ref,c -factor - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

44 Bepalen van vermenigvuldigingsfactor m ref,c -factor - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

45 Bepalen van vermenigvuldigingsfactor m ref,c -factor - EPB - gem. equivalente m DC - m ref, C, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

46 Gemiddelde equivalente m DC factor voor C+ (Renson) m DC 1.08 met P3 rooster m DC 1.03 met P4 rooster - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

47 Gemiddelde equivalente m DC factor voor C+ (Renson) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

48 Gemiddelde equivalente m DC factor voor C+ (Renson) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air m DC = f DC x m ref,c = 0.88 x 1.17 = 1.03 (met P4 roosters)

49 Gemiddelde equivalente m DC factor voor C+ evo (Renson) f DC 0.67 config 1 f DC 0.72 config 2 f DC 0.82 config 3 - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

50 Gemiddelde equivalente m DC factor voor C+ evo (Renson) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

51 Gemiddelde equivalente m DC factor voor C+ evo (Renson) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air m DC = f DC x m ref,c = 0.67 x 1.17 = 0.78 (config 1 met aanwezigheidsdetectie)

52 Gemiddelde equivalente m DC factor voor Demandflow (Codumé) f DC 0.72 demandflow - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

53 Gemiddelde equivalente m DC factor voor Demandflow (Codumé) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

54 Gemiddelde equivalente m DC factor voor Demandflow (Codumé) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air m DC = f DC x m ref,c = 0.72 x 1.17 = 0.84 (met P4 roosters)

55 Gemiddelde equivalente m DC factor ComfoFan Opti-Air (Zehnder) f DC 0.76 config 1 f DC 0.78 config 2 - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

56 Gemiddelde equivalente m DC factor ComfoFan Opti-Air (Zehnder) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c, P4, debiet NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air

57 Gemiddelde equivalente m DC factor ComfoFan Opti-Air (Zehnder) - EPB - gem. equivalente m DC - m ref,c, P3, debiet OK - m ref,c, P3, debiet NT OK - m ref,c, P4, debiet OK - m ref,c (config, P4, debiet 1) NT OK - m DC, C+ - m DC, C+ EVO - m DC, Demandflow - m DC, Comfofan Opti-Air m DC = f DC x m ref,c = 0.76 x 1.17 = 0.89

58 Hulpenergie ventilator : waarde bij ontstentenis - WBO - GEV Keuze tussen : Gelijkstroomventilator Wisselstroomventilator

59 Hulpenergie ventilator : Gemiddeld Elektrisch Vermorgen - WBO - GEV Gemiddeld elektrisch ventilatorvermogen = De helft van het maximale elektrisch vermogen van de elektromotor in W De helft van het maximale elektrisch vermogen van de elektromotorventilator combinatie in W. Maximale elektrische vermogen = Het maximale elektrische vermogen dat de elektromotor (of de elektromotor-ventilator combinatie) bij continu bedrijf kan opnemen, in voorkomend geval met inbegrip van alle voorschakelapparatuur.

60 Regelbare Toevoer Openingen - U-waarde - lengte / aantal roosters

61 Regelbare Toevoer Openingen - U-waarde - lengte / aantal roosters

62 Case - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst Architect : Luc Dedeyne Architect : Kim Nuyttens GSM GSM

63 K45/E80 <-> Nu bouwen met de eisen van de toekomst Bijna Nul- energie woning?? NEB <=15 kwh/m2.a???? n50 <= 0,6???? geen koeling???? rest hernieuwbare energie?? - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Hoe moet de woning er nu uitzien om te voldoen aan de eisen van 2021? Studie van één case (niet veralgemenen!) Principe van Trias energetica Isolatie schildelen, Luchtdichtheid, Buiten- zonnewering Ventilatiesysteem met WTW Techniek verwarming Hernieuwbare energie

64 Ontwerp en EPB-concept - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

65 Isolatie van de schildelen - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

66 Muren : 0.12 W/m2K - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

67 Ramen: 1.11 W/m2K - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

68 Plat dak: 0.10 W/m2K - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

69 Vloer op volle grond: 0.08 W/m2K - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

70 Optie B : EPB-aanvaarde lineaire bouwknopen + 3 K - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Het K-peil bepaalt de conditie van de woning, het is een blijvende kwaliteit

71 Optie B : Puntbouwknopen : +1 K-peilpunt - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie

72 Globaal isolatiepeil of K-peil : K26 (22+3+1) K(45) 26 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Het K-peil bepaalt de conditie van de woning, het is een blijvende kwaliteit

73 Luchtdichtheid K(45) 26 n Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Luchtdicht bouwen is een blijvende kwaliteit en noodzakelijk om correct te kunnen ventileren.

74 Balansventilatie K(45) 26 n Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Ventilatie is de garantie voor een goede luchtkwaliteit

75 Buitenzonnewering (ZO-Z-ZW) K(45) 26 n O( ) Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Zoveel als mogelijk zonne-energie als het NODIG is.

76 Verwarming op lage temperatuur : aanvoer max 36 C K(45) 26 n O( ) Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Lage temperatuursverwarming is toekomstgericht verwarmen

77 Verwarming condensatieketel of warmtepomp K(45) 26 n O( ) Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Gering impact op E-peil omdat K-peil al laag is

78 Ruimteverwarming ofwel condensatieketel ( kw) K(45) 26 n O( ) 9600 E(80) 27 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Gering warmteverlies 3536W (-9/21) 78

79 Ruimteverwarming ofwel warmtepomp W/W K(45) 26 n O( ) 9600 E(80) 21 (27ketel) - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Zoveel mogelijke hernieuwbare energie om te verwarmen zonder actieve koeling.

80 Sanitair warm water zonder circulatieleiding K(45) 26 n O( ) 9600 E(80) 21 (27ketel) - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Warm water met de zon als het kan Warm water met de WP als het niet anders kan (moet)

81 Laag energie woning (< 30 kwh/m2.a) K(45) 26 E(80) 21 (27ketel) n O( ) 9600 HE /jr 350 O.V. -40% (10jr) LE- label (VEA) NEB 24 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Netto energiebehoefte voor verwarming en koeling

82 Naar bijna 0-energiewoning met hernieuwbare energie n O( ) (27ketel) K(45) 26 E(80) HE /jr 350 O.V. -40% (10jr) LE- label (VEA) NEB 24 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Resterende energievraag voor verwarming en koeling door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie

83 Naar bijna 0-energiewoning met hernieuwbare energie K(45) 26 E(80) HE 0 n O( ) (11ketel) /jr 0 O.V. -40% (10jr) LE- label (VEA) NEB 24 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie 2.0 kwpiek met WP 3.2 kwpiek met condenserende ketel

84 n Bijna 0-energiewoning K(45) 26 E(80) HE 0 O( ) (11ketel) /jr 0 O.V. -40% (10jr) LE- label (VEA) NEB 24 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie NEB 15 kwh/m2.a niet haalbaar, tenzij

85 n Bijna 0-energiewoning O( ) (11ketel) K(45) 26 E(80) HE 0 /jr 0 O.V. -40% (10jr) LE- label (VEA) NEB 24 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie NEB 15 kwh/m2.a niet haalbaar, tenzij Ofwel geen ramen in de woning Ofwel geen vrijstaande zijgevels geef Achitectuur nog een kans! en laat ons thuis voelen in de woning

86 - Uitgangspunt - Ontwerp - Schildelen - K-peil - Luchtdichtheid - Ventilatie - Buiten zonnewering - Ruimteverwarming - Sanitair warm water - Resterende energie Achitectuur maakt nog kans! Bijna 0- energiewoning : Laag energie woning met de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling met hernieuwbare energie

87 Bronnen VEA energiesparen.be Case woning Dilbeek arch. Luc Dedeyne, arch Kim Nuyttens Rekenblad benergie Rekenblad Ideg RTO op venster/glas Presentatie Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne benergie.be of Infosessie ventilatie met medewerking van :

De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst. Energieconsulent NAV-BVA arch. Luc Dedeyne

De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst. Energieconsulent NAV-BVA arch. Luc Dedeyne De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst Energieconsulent NAV-BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne Architect : Kim Nuyttens GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@benergie.be GSM 0473 524

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

Inleidende verkenning. Vincent Dehelt Energy-service.be BINDT erkend

Inleidende verkenning. Vincent Dehelt Energy-service.be BINDT erkend Inleidende verkenning Vincent Dehelt Energy-service.be BINDT erkend Perfect evenwicht Isolatie Luchtdicht bouwen Ventilatie Isolatie Luchtdichtheid - ventilatie Waarom luchtdicht gaan bouwen om nadien

Nadere informatie

Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Versie 1 20 oktober 2008 In aanvulling op de regelgevende teksten leggen de 3 gewesten (het

Nadere informatie

Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Versie 2 8 oktober 2010 In aanvulling op de regelgevende teksten leggen de 3 Gewesten (het

Nadere informatie

Versie 3. 28 mei 2013. Inhoud ... 2 ... 5 3. METHODE EN ... 11 6. BEREKENING RSLAG... 12 8. REFERENTIES ... 13 1/16

Versie 3. 28 mei 2013. Inhoud ... 2 ... 5 3. METHODE EN ... 11 6. BEREKENING RSLAG... 12 8. REFERENTIES ... 13 1/16 Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgevingg Versie 3 28 mei 2013 In aanvulling op de regelgevende teksten leggen de 3 Gewesten (het Vlaams

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

Bbouwadvies Kris Bruneel Energie- en bouwadvies. Inhoud. Luchtlekken Blower-Door. Methodologie regelgeving Voorbeelden. Resultaten.

Bbouwadvies Kris Bruneel Energie- en bouwadvies. Inhoud. Luchtlekken Blower-Door. Methodologie regelgeving Voorbeelden. Resultaten. Bbouwadvies Kris Bruneel Energie- en bouwadvies Inhoud Luchtlekken Blower-Door Methodologie regelgeving Voorbeelden Resultaten. Test 1 Luchtlekken Een luchtlek is een niet gecontroleerde luchtbeweging

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

Luchtlekdebiet bij 50 PA: v50 = 3,816 m³/hm²

Luchtlekdebiet bij 50 PA: v50 = 3,816 m³/hm² LUCHTDICHTHEIDSTEST PROEFVERSLAG UITVOERDER Bart Feys (Feys bvba) Professor Dewulfstraat 188 8970 Poperinge BE 0457 199 602 AANVRAGER(S) Feys bvba Professor Dewulfstraat 188 8970 Poperinge LIGGING XXX

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen Gezond wonen bewust ventileren Subsidies voor energiezuinige woningen De impact van de architect op de energieprestatie

EPB in Vlaanderen Gezond wonen bewust ventileren Subsidies voor energiezuinige woningen De impact van de architect op de energieprestatie Vervolgcursus Energiebewust Architect EPB in Vlaanderen Programma Gezond wonen, bewust ventileren Subsidies voor energiezuinige woningen De impact van de architect op de energieprestatie De impact van

Nadere informatie

Verslag van een meting om de luchtdichtheid van een gebouw(schil) te bepalen.

Verslag van een meting om de luchtdichtheid van een gebouw(schil) te bepalen. Verslag van een meting om de luchtdichtheid van een gebouw(schil) te bepalen. Onderwerp van de meting: Vrijstaande strobalenwoning Adres van de meting: Broekkant 20 Opdrachtgever: Put Bart Contactpersoon:

Nadere informatie

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066 VERSLAG EPB-STUDIE Bouwheer Projectlocatie Projectomschrijving Stad Gent Gent Kinderdagverblijf De Bron Ons dossiernummer 14-066 Datum April 2015 01/09/2015 p. 1-13 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. EPB-eisen

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

(energie)renovaties: elk project zijn kostenplaatje

(energie)renovaties: elk project zijn kostenplaatje (energie)renovaties: elk project zijn kostenplaatje Antwerpen, 18september 213 Arch. Luc Dedeyne, energieconsulent Bouwunie Ingrijpende energetische renovatie Van toepassing op verbouwing met: 1. Stedebouwkundige

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert

EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert VOORSTUDIE: Advies van Energie -Prestatie naar K-peil (isolatiepeil), E-peil en hygiënische ventilatie Project: Koninklijke roei- en nautische sport oostende vzw

Nadere informatie

Installatie eisen bij renovatie

Installatie eisen bij renovatie Installatie eisen bij renovatie minimale eisen voor de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij i ti renovaties en functiewijzigingen 2015 Patrik De Paep pdepaep@depaep.be Achtergrond

Nadere informatie

Energiecongres OVED. Wijziging normering vraaggestuurde ventilatie Ventilatieoplossingen voor BEN woningen en renovatieprojecten

Energiecongres OVED. Wijziging normering vraaggestuurde ventilatie Ventilatieoplossingen voor BEN woningen en renovatieprojecten Energiecongres OVED Wijziging normering vraaggestuurde ventilatie Ventilatieoplossingen voor BEN woningen en renovatieprojecten Inhoud Bedrijfsprofiel Nieuwe reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatie

Nadere informatie

AG VESPA B-2018 ANTWERPEN

AG VESPA B-2018 ANTWERPEN Liezele-dorp 50 B-2870 Puurs + 32 (0)3 294 65 70 www.creatuurconsult.be info@creatuurconsult.be AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 B-2018 ANTWERPEN datum 18-10-2011 betreft EPB-VOORSTEL onze referentie :

Nadere informatie

Opleiding Blower Doortechnieker

Opleiding Blower Doortechnieker Opleiding Blower Doortechnieker Door Pieter Maes, Boomer bvba & Peter Eykens, IsoproC cvba. 1 Boomer bvba, een korte voorstelling. Kern ac(viteiten Luchtdichtheid van gebouwen en woning, sedert 2003. Controle

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Wat wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving verstaan onder een verbouwing? In het kader van de energieprestatieregelgeving is een

Nadere informatie

dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009

dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009 dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009 Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van garages en appartementsgebouw "Residentie Carolus"-Bossuyt NV- Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-8870 Izegem Telefoonnummer

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2.

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2. Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters Frank

Nadere informatie

Energie in 21 e eeuw. Overzicht

Energie in 21 e eeuw. Overzicht Energie in 21 e eeuw Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne Overzicht Bestaande gebouwen Energie renovatie programma 2020 Dakisolatie (dakisolatiepremie) Hoogrendementsglas Hoog rendement verwarming Energie

Nadere informatie

Studiedag Energiebesparingsforum. Ventilatie. Ventilatie

Studiedag Energiebesparingsforum. Ventilatie. Ventilatie Ventilatie Studiedag Energiebesparingsforum Ventilatie Hilde Breesch, KaHo Sint-Lieven Paul Van den Bossche, WTCB Binnenluchtkwaliteit Ventilatiesystemen in woningen Aanbevelingen ventilatiegids Studiedag

Nadere informatie

PLANNEN VAN HET GEBOUW

PLANNEN VAN HET GEBOUW PLANNEN VAN HET GEBOUW BEREKENINGEN Energie Prestatieregelgeving voor de Bouw Het luchtdichtheidsniveau van het gebouw moet in het lastenboek geïmponeerd worden en moet door een Blower Door test gecontroleerd

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM..

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM.. Hiermee geef ik TEPTEC de opdracht om de warmteverliezen te berekenen van het hierna omschreven gebouw. De berekening is volgens de norm NBN EN 12831. De informatie in de bijlage heb ik gelezen. Uw gegevens

Nadere informatie

Strategie voor energiezuinig wooncomfort

Strategie voor energiezuinig wooncomfort VENTILATIE IN WONINGEN Ventilatie en renovatie Informatie-avond 18 mei 2011 Paul Van den Bossche WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Strategie voor energiezuinig wooncomfort

Nadere informatie

EPB SOFTWARE. Bijgewerkte versie 3.0

EPB SOFTWARE. Bijgewerkte versie 3.0 EPB SOFTWARE Bijgewerkte versie 3.0 Pagina 1 van de 9 EPB software: Bijgewerkte versie 3.00-28/06/2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Specifieke versie voor het brussels hoofdstekelijk gewest... 3 3. Evaluatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel EPB-eisen: welke evoluties mogen we verwachten vanaf 2015 Charline LANGEROCK Cenergie Doelstelling(en) van de

Nadere informatie

Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting

Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting NBN EN 12831:2003 prnbn EN 12831 ANB Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Prestatiemetingen Technische Installaties WTCB - Wetenschappelijk en Technisch

Nadere informatie

Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil

Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil VE 1 inhoud 1. Inleiding 2. Infiltratie, ventilatie en E-peil 3. In- en efiltratie van lucht : v 50 -waarde 4. Uitvoeringskwaliteit : m-factor 5. Energieverbruik van ventilatoren 6. Warmterecuperatie 7.

Nadere informatie

Passiefhuis-Platform vzw De REFLEX voor energiebewust bouwen

Passiefhuis-Platform vzw De REFLEX voor energiebewust bouwen Passiefhuis-Platform vzw De REFLEX voor energiebewust bouwen Stefan Van Loon, technical consultant Ruimteverwarming in combinatie met balansventilatie 1 Programma Definitie passiefhuis zeer laagenergie

Nadere informatie

Renovatie en ventilatie

Renovatie en ventilatie Renovatie en ventilatie Duurzaam bouwen Spreker : Tom Slabbynck Tom.slabbynck@gmail.com Inleiding Wie ben ik? Wat zullen we behandelen deze avond? Duurzaam renoveren Duurzaam renoveren = gebouwen energiezuiniger

Nadere informatie

EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1

EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1 1 EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INSTALLATIE... 2 2. UITBREIDINGEN... 2 3. WIJZIGINGEN IN DE EPB-SOFTWARE 3G VERSIE 6.0.1... 2 3.1 Regelgeving 1 ventilatiesysteem...

Nadere informatie

Uitleg bij de productgegevens van ventilatoren en warmteterugwinapparaten in de EPW- en EPU-bepalingsmethoden

Uitleg bij de productgegevens van ventilatoren en warmteterugwinapparaten in de EPW- en EPU-bepalingsmethoden Uitleg bij de productgegevens van ventilatoren en warmteterugwinapparaten in de EPW- en EPU-bepalingsmethoden versie 14 juli 2011 Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 VERMOGEN VAN VENTILATOREN... 2 2.1 VERMOGEN VAN

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Vinkenbaan 34 1820 gemeente Steenokkerzeel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

De renovatiemarkt in Vlaanderen Voorbeeldwoning : EPC en EPB. Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne. Energiezuinig renoveren, praktijkvoorbeeld 1

De renovatiemarkt in Vlaanderen Voorbeeldwoning : EPC en EPB. Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne. Energiezuinig renoveren, praktijkvoorbeeld 1 De renovatiemarkt in Vlaanderen Voorbeeldwoning : EPC en EPB Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne Energiezuinig renoveren, praktijkvoorbeeld 1 1 Ontwerp van achitect Nolf Bouwjaar 1924 Case woning Vermeld

Nadere informatie

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf 1

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf 1 1 Energierenovatie 2 Energierenovatie 3 Kostenoptimale niveau s in het echt 4 Kostenoptimale niveau s energieprestaties 5 Kostenoptimale niveau s energieprestaties 6 Totale Actuele Kost (TAK) Bouwkost

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eilandsweg 55 3990 gemeente Peer bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 334

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Leuvensesteenweg 383 2800 gemeente Mechelen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 348 De energiescore

Nadere informatie

Hoofdstukkenoverzicht EPW

Hoofdstukkenoverzicht EPW VEA 1 Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

578 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

578 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Mielen 4 3891 gemeente Gingelom bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 578 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren

Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren OPTIVENT achtergrondbijlage 12 Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren Paul Van den Bossche Samuel Caillou Afdeling Klimaat, Installaties en Energieprestatie (CLIE) Onderzoeksgroep ventilatie

Nadere informatie

Publicaties. THERMAC-handboek. THERMAC-handboek. Inhoud. Handboek voor het verwarmen en natuurlijk koelen van THERMisch ACtieve gebouwen

Publicaties. THERMAC-handboek. THERMAC-handboek. Inhoud. Handboek voor het verwarmen en natuurlijk koelen van THERMisch ACtieve gebouwen WTCB THERMAC-handboek THERMAC-handboek V-gids ODE-folders Syllabus studiedagen Rekenbladen met workshops Raf De Herdt Publicaties Handboek voor het verwarmen en natuurlijk koelen van THERMisch ACtieve

Nadere informatie

159 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

159 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bibliotheek 7 bus 0203 9940 gemeente Evergem bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 159 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

HANDLEIDING REKENBLAD VENTILATIEGIDS Paul Van den Bossche

HANDLEIDING REKENBLAD VENTILATIEGIDS Paul Van den Bossche HANDLEIDING REKENBLAD VENTILATIEGIDS Paul Van den Bossche Afdeling Energie en Klimaat Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTCB 3 juni 2009 Inhoudstabel 1 INLEIDING...2 2 DISCLAIMER...2

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

312 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

312 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Hogeweg 31 2240 gemeente Zandhoven bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1983 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 312 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

Hoofdstukkenoverzicht EPU

Hoofdstukkenoverzicht EPU VEA 1 Module 4.2 Ruimteverwarming EPU: versie 2.0 Hoofdstukkenoverzicht EPU 5.4 Transmissieverliezen 5.5 Ventilatie verliezen 5.6 Interne winsten 5.7 Zonnewinsten 5.6 Interne winsten 5.7 Zonnewinsten 5.4

Nadere informatie

EPB-software 3G nieuwe versie 7.0.1

EPB-software 3G nieuwe versie 7.0.1 1 EPB-software 3G nieuwe versie 7.0.1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INSTALLATIE... 2 2. UITBREIDINGEN... 2 2.1 Wijzigingen aan de eisen vanaf 1 januari 2016... 2 2.2 STS-ventilatie...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Boesbeeklaan 13 9051 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1999 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 240

Nadere informatie

174 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

174 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Braderij 15 bus DAK 2000 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 174 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

BIK, Your Personal Home Planner

BIK, Your Personal Home Planner [ www.bik.be] BIK, Your Personal Home Planner Bik batibouw-actie: 10 e-punten gratis* (tot e 60) Gratis 2 zonnepanelen + boiler 300 liter Optimalisatie luchtdichtheid Hiermee voldoet u nu reeds aan de

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Het meten van de luchtdichtheid en de impact ervan op het EPB-kengetal.

Het meten van de luchtdichtheid en de impact ervan op het EPB-kengetal. Het meten van de luchtdichtheid en de impact ervan op het EPB-kengetal. Jakob Eykens 015/623935 of 0485/351514 jakob.eykens@isoproc.be ISOPROC cvba Boterstraat 23A 2811 Hombeek (Mechelen) Activiteiten

Nadere informatie

Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen, met gezonde ventilatie

Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen, met gezonde ventilatie Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen, met gezonde ventilatie Themabijeenkomst De Nieuwe Standaard In Ventileren ing. G.A. (Gerton) Starink Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. 22-5-2015 2 1 Op weg

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Dennenbos 29 3690 gemeente Zutendaal bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

543 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

543 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Terbiest 22 3800 gemeente Sint-Truiden bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1987 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 543 De energiescore laat

Nadere informatie

101 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

101 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Belpaire 4 bus 52 2600 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 101 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

epb voorstudie Studiebureel Greesa bvba Meerhoutstraat 92 2430 Laakdal t. 013/29 51 98 gsm. 0497/82 32 73 m. info@greesa.be w. www.greesa.

epb voorstudie Studiebureel Greesa bvba Meerhoutstraat 92 2430 Laakdal t. 013/29 51 98 gsm. 0497/82 32 73 m. info@greesa.be w. www.greesa. Studiebureel Greesa bvba Meerhoutstraat 92 2430 Laakdal t. 013/29 51 98 gsm. 0497/82 32 73 m. info@greesa.be w. www.greesa.be < 3D Tekening > epb voorstudie Dossiernummer 1491 Project Bouwen van 3 leslokalen

Nadere informatie

191 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

191 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Rijksweg 216 bus 8 3630 gemeente Maasmechelen bestemming appartement type - bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 191 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

768 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

768 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lokerenveld 46 9300 gemeente Aalst bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 768 De energiescore laat toe

Nadere informatie

Doorgedreven schilrenovatie bij woningen: lager energieverbruik of verbetering van binnencomfort?

Doorgedreven schilrenovatie bij woningen: lager energieverbruik of verbetering van binnencomfort? Doorgedreven schilrenovatie bij woningen: lager energieverbruik of verbetering van binnencomfort? Staf Roels, Mieke Deurinck Afdeling Bouwfysica, Kasteelpark Arenberg 40, KU LEUVEN Rebecca Meuleman Wienerberger

Nadere informatie

Programma RENSON. Healthy Domestic Concept. 3 Pijlers A. BASISVENTILATIE TOEVOER 1 DOORVOER AFVOER 3 B. BUITENZONWERING C.

Programma RENSON. Healthy Domestic Concept. 3 Pijlers A. BASISVENTILATIE TOEVOER 1 DOORVOER AFVOER 3 B. BUITENZONWERING C. Programma RENSON De verschillende ventilatiesystemen Healthy Domestic Concept Productoplossingen van Renson Maatregelenpakketten van E80 naar E60 in de sociale woningbouw Contactgegevens Healthy Domestic

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mokkenberg nummer 12 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1940 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mispelaarstraat nummer 14 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2000 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

240 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

240 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lobbense 233 3271 gemeente Scherpenheuvel-Zichem bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 2002 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 240 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Heuvelpark 12 1500 gemeente Halle bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 113 bus 2 2490 gemeente Balen bestemming appartement type - bouwar 2010 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 105 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Rembrandtlaan nummer 8 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1979 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oude Kerkstraat nummer 47 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1971 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Memlingdreef nummer 65 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1962 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 5 bus 201 bestemming appartement type - bouwar 2003 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 120 De energiescore

Nadere informatie

Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen.

Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen. Het ENERGIEPRESTATIEPEIL (E-peil) en het ISOLATIEPEIL (K-peil) van gebouwen. Inhoud _ Eisen op het niveau van Energieprestatie en Binnenklimaat _ K-peil of isolatiepeil van gebouwen _ E-peil of energieprestatiepeil

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brogelerweg nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1960 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

212 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

212 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Basilieklaan 70 3270 gemeente Scherpenheuvel-Zichem bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1954 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 212 De energiescore

Nadere informatie

Speciale aandachtspunten

Speciale aandachtspunten Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Speciale aandachtspunten 1 Inhoud van de presentatie Wat is een "aanbeveling"? Luchtdichtheid van gebouwen Intensieve ventilatie Vertikale kanalen en uitmondingen

Nadere informatie

131 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

131 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vrede 8 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 131 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Albert Dickschen 48 bus 3 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar 1969 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 397 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

407 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

407 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Moldovitalaan 25 9150 gemeente Kruibeke bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2000 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore laat

Nadere informatie

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ullenshof 13 bus 4 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 189 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

EPW: Synthese E-peil berekening

EPW: Synthese E-peil berekening Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

579 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

579 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kollebloem 5 2170 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 579 De energiescore laat

Nadere informatie

Hulpenergie en bevochtiging in de EPU

Hulpenergie en bevochtiging in de EPU Module 4.5 Hulpenergie en bevochtiging in de EPU versie 2.1 Overzicht Hulpenergie Hulpenergie voor circulatiepompen Waakvlammen Hulpenergie voor ventilatoren Bevochtiging 2 Hoofdstukkenoverzicht EPU 5.4

Nadere informatie

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U.

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U. NAV STUDIENAMIDDAG MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK: AANPAK VAN ONTWERP TOT REALISATIE NAAR EEN PASSIEVE WONING OP BASIS VAN TRADITIONELE BOUWMETHODES ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Herbroek 67 3720 gemeente Kortessem bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 325 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

173 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

173 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Generaal Cabra 8 2020 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1973 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 173 De energiescore laat

Nadere informatie

199 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

199 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Boze 74 8501 gemeente Kortrijk bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 199 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie