REESTMONDER. februari NR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REESTMONDER. februari - 2014 NR. 1"

Transcriptie

1 REESTMONDER februari NR. 1

2 COLOFON INHOUD REDACTIE Paul Huisman Roelien Klement VASTE HOFLEVERANCIERS Klaasje Kisters Gea Dekker Angela Timmer Ienskje van Wijde Harro Zwier Roelof Omta Jannes Booij Bertus van Luik EINDVERANTWOORDELIJKE Gert Veld FOTOGRAFIE Henny Spekschate Machiel van Brussel Sjieuwke Termorshuizen Paul Huisman PRE-PRESS/DTP De Reest Multimedia WEBSITES Van het MT 1 Personeelszaken 3 Van de werkvloer 5 Even voorstellen 7 Jubilea 9 Afscheid 12 In Memoriam 13 Reestmond Academie 14 De hobby van Reestmonders van de maand 16 De financiën van 17 En dan dit nog 18 Van de werkvloer 23 OR 24 Prettig werken 26 Tot slot 27 BIJ DE VOORPLAAT Reestmonders v/d maand: Groenploeg Staphorst Puzzel Vertrouwenspersonen De Schakel Omslag Omslag Omslag

3 VAN HET MT Vanaf het tweede nummer van de Reestmonder schrijf ik elke keer een kort artikeltje. Een column. Dat is volgens Kramers Handwoordenboek een geregeld verschijnende bijdrage in een blad, waarvan de schrijver een grote vrijheid heeft in de keuze en behandeling van zijn onderwerpen. Het jaar van de waarheid 2014 is al weer ruim een maand oud als ik deze column schrijf. Ik hoor velen om mij heen verzuchten Waar blijft de tijd, omdat veel mensen na de voorafgaande feestdagen de maand januari als een lange, donkere maand voor zich zien. Maar, voor je het weet is januari al weer een gepasseerd station en gaan we op volle snelheid af op het voorjaar. Het jaar 2014 is voor Reestmond een soort jaar van de waarheid. De Participatiewet is ingediend bij de Tweede Kamer en wordt binnenkort behandeld. Het is de bedoeling het hele wetgevingsproces voor de zomer af te ronden. De wet vervangt de huidige WWB (bijstand), de Wajong (voor zover arbeidscapaciteit aanwezig is) en de huidige Wsw. De wet gaat dan in op 1 januari Dat lijkt nu nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Het voorjaar is ook belangrijk voor ons. Op 19 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen komen er dus nieuw gekozen gemeenteraden en nieuwe Colleges van B&W. Belangrijk voor ons, want de gemeenten worden verantwoordelijk voor de Partcipatiewet. Dat geldt trouwens ook voor de AWBZ, waarvan een deel naar de WMO gaat en voor de Jeugdzorg. Allemaal belangrijke onderwerpen, die de gemeenten nog de nodige hoofdbrekens gaan kosten: zij worden verantwoordelijk, maar vanuit de rijksoverheid komt hiervoor aanmerkelijk minder geld mee naar de gemeenten. Gemeenten hebben en krijgen dus een steeds belangrijker rol. Als Reestmond proberen wij elke dag met onze inzet goede resultaten te boeken en de gemeenten te verleiden om ook vanaf 2015 zaken (in welke vorm dan ook) met ons te doen voor alle doelgroepen die onder de Partcipatiewet vallen. En mogelijk ook voor de andere twee decentralisaties voor zover het gaat om arbeid en arbeidsvaardigheden. Wij hebben daar de kennis en infrastructuur voor. Vooruitlopend op de veranderingen die gaan komen hebben wij onze organisatie aangepast: die is platter en toekomstbestendig gemaakt. Jullie mogen er op vertrouwen, dat ik, samen met het MT, de Ondernemingsraad en de rest van de organisatie er elke dag met volle kracht tegenaan zullen gaan. Laten we ons elke dag realiseren, dat 2014 het jaar van de waarheid is. Gert Veld, algemeen directeur. Quote van de maand Zoek en gij zult vinden, vindt gij het niet dan is het zoek. 1

4 VAN HET MT Een nieuw jaar Dinsdag 7 januari jl. hebben wij onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was mooi om te zien dat er zoveel collega s aanwezig waren. Na de ontvangst met drinken en een heerlijke plak koek, begon Gert Veld met de toespraak. In de Reestmonder van december hadden we al teruggeblikt op 2013, dus ging het nu alleen om vooruit kijken. Belangrijk onderdeel van de nieuwjaarstoespraak was VIP+. In mei 2013 zijn we begonnen met Reestmond Binnenste Buiten. Binnen deze groep zijn een aantal projectgroepen gevormd, bestaande uit verschillende collega s. In vorige edities van de Reestmonder hebben jullie hier al meer over kunnen lezen. De projectgroep Cultuur-Organisatie- Structuur heeft VIP+ ontwikkeld. Dit staat voor Verantwoordelijkheid nemen, Integer, Pro-actief en de + staat voor afspraken nakomen. Dat is de manier waarop we binnen Reestmond met elkaar willen omgaan. We hebben bijna alles intussen goed geregeld. Procedures en afspraken staan op papier. Alleen we werken er niet altijd naar. Dat is waar we het komende jaar aandacht aan gaan besteden. En aan het op een prettige manier met elkaar samenwerken. VIP+ zullen jullie het komende jaar op verschillende plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld tijdens het thema van de maand februari 2014 (zie rubriek Prettig werken). Tv-schermen Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we ook een tv-scherm onthuld in de kantine in Meppel. Er hangt ook een scherm bij de receptie in Meppel en in de kantine in Havelte. Hierop zullen wij informatie plaatsen, die voor jullie als medewerkers nuttig en leuk is om te lezen. Je zult misschien wel al gezien hebben dat er zeer verschillende dingen naar voren komen: een collega die een jubileum heeft, wanneer het salaris wordt betaald en ook nieuws vanuit de afdelingen. We hopen jullie hiermee op een goede manier te kunnen informeren. 2

5 Nieuws van de salarisadministratie PERSONEELSZAKEN Er zijn wijzigingen in de premiepercentages en loonheffingtabellen per 1 januari Onderstaand de premies per doelgroep en de bedragen zoals die van toepassing waren in 2013 en zoals die voor 2014 gelden. WSW Verschil Franchise* 2013 Franchise 2014 Pensioenpremie regeling 1 8,829% 8,460% -0,370% , ,00 Premie WW Afgeschaft Afgeschaft Werknemersbijdrage Wga 0,270% 0,255% -0,045% Premieverlaging totaal - 0,415% * Franchise is het deel van het loon waarover geen premie betaald hoeft te worden. De genoemde bedragen zijn op jaarbasis en gelden bij een volledig dienstverband. Wanneer de arbeidsovereenkomst minder is dan 36 uur dan is dit bedrag naar rato van je arbeidsovereenkomst. WIW/WWB Verschil Pensioenpremie 2,256% 2,280% + 0,024% Premie WGA 0,065% 0,805% + 0,740% Premieverhoging totaal + 0,764% RRC/Overig personeel Verschil Premie WGA 0,065% 0,805% +0,740% Premieverhoging totaal + 0,740% De pensioenpremie wordt voor de individuele medewerkers vastgesteld. Ambtelijk personeel Verschil Pensioenpremie 7,845% 7,615% - 0,230% Premie FPU 2,40% 0,00% - 2,40% Premie WGA 0,570% 0,740% + 0,17% Premie AP 0,075% 0,075% +/- 0,00% Premieverlaging totaal - 2,460% 3

6 PERSONEELSZAKEN Toelichting De premie voor de zorgverzekeringswet is vanaf 1 januari 2013 een werkgeverspremie. Dat wil zeggen dat op het loon van de medewerker geen premie voor de zorgverzekeringswet meer wordt ingehouden. De WW premie voor werknemers is per 1 januari 2009 verlaagd naar 0,00%, en per 1 januari 2013 is de premie volledig afgeschaft voor werknemers. Gezien de politieke ontwikkelingen is het wel de verwachting dat werknemers op termijn weer WW-premie moeten betalen. Per 1 januari 2014 is de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in drie premies opgesplitst: 1. WGA vast: komt volledig ten laste van Reestmond; 2. WGA Flex: deze bestaat uit een werknemers- en een werkgeversgedeelte. Van deze premie wordt 50% ingehouden op het netto loon. Dit is maximaal 0,805%.; 3. gedifferentieerde premie ziektewet: komt volledig ten laste van Reestmond. Zakelijke reiskosten De zakelijke reiskosten worden uitbetaald via het loon. Onderstaand de tabel zoals die sinds 2011 van toepassing is kilometer 0,37 per kilometer tot kilometer 0,23 per kilometer Vanaf kilometer 0,19 per kilometer Per gereden kilometer wordt er 0.19 onbelast vergoed het overige is belast. Eigen bijdrage in de reiskosten voor het ambtelijk en RRC/overig personeel De eigen bijdrage is per 1 januari 2014 verhoogd met 1,30% en bedraagt 46,69 per maand. Voor medewerkers die parttime werken wordt dit naar omvang van het dienstverband vastgesteld. Nieuw salarispakket per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 is Reestmond overgestapt naar een nieuw salarispakket van ADP. Dit heeft tot gevolg dat de loonstroken zijn gewijzigd met ingang van januari Bij de loonstrook van januari 2014 is een toelichting meegestuurd. Wijziging in de belastingschijven De belastingschijven zijn gewijzigd. Een belastingschijf bepaalt het zogenaamde bijzondere tarief. Dit is het percentage loonheffing die wordt ingehouden op bijvoorbeeld vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Aan de hand van onderstaande schijven wordt op basis van het jaarloon 2013 het percentage voor 2014 bepaald. Loonbelasting/premie volksverzekeringen Jaarloon zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting 0 t/m ,25% 0,00% t/m ,25% 37,00% t/m ,00% 42,00% t/m ,00% 42,00% of meer 52,00% 52,00% 4

7 PERSONEELSZAKEN Koffie- en theebijdrage Vanaf 2006 wordt de koffie- en theebijdrage, die wordt ingehouden op het netto salaris, jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze index is verlaagd met 2,98%. Deze verlaging is met ingang van 1 januari 2014 doorgevoerd in koffie- en Winterwerk Havelte Vanaf 6 januari zijn de werkzaamheden van Talen Tools weer begonnen. Net als vorig jaar gaan collega s die bij de winterdag geen werk buiten hebben, of door weerverlet niks kunnen doen, naar Havelte. Daar worden harken en schoffels aan de steel gezet en in een krat gedaan voor vervoer naar Meppel of Staphorst. Er worden ook bundels gemaakt, bestaande uit een hark, een schoffel, een schep en een bats. Die worden per dertig bundels in een grote doos gedaan. De ene dag zijn er een man of vijf aan het werk en een andere dag tien of meer. Zoals altijd is het even de kat uit de boom kijken, maar als ze gewend zijn gaat het tempo er in. Er wordt aan twee tafels gewerkt, dus ze gaan toch proberen elkaar theebijdrage. De bijdrage was 6,80 per maand bij een fulltime arbeidsovereenkomst en is verlaagd naar 6,60. Wanneer je vragen hebt over de wijzigingen kun je deze stellen aan jouw consulent personeelszaken: Sjieuwke Termorshuizen of Gea Dekker. VAN DE WERKVLOER bij te houden. Dat is wel leuk, gaat de tijd ook zo voorbij. Maar het blijven buitenmensen, die moet je niet te lang binnen zetten. Dus er wordt zoveel mogelijk gewisseld. Werkkleding gestript Collega s van de afdeling Assembleren en Verpakken hebben zo n oude kledingstukken ontdaan van bedrijfskenmerken, zoals logo s. Hierdoor zijn deze overalls, stropdassen, jassen en broeken niet meer herkenbaar. Opdrachtgever was technische groothandel Lasaulec uit Zwolle. De werkkleding gaat naar het buitenland voor hergebruik. Bouwkje Veldhuizen verwijdert met een Föhn de overbodige stickers. 5

8 VAN DE WERKVLOER Contractondertekening Reestmond en Joustra Herstoffering Medewerkers van de stoffeerderij van Reestmond waren sinds 2008 gedetacheerd bij BKS. In oktober 2013 gaf BKS aan zich meer te willen richten op meubelen en minder op herstoffering. Directeur Gert Veld van Reestmond vult aan: Voor ons is het belangrijk dat onze stoffeerderij in goede handen is en dat onze medewerkers gedetacheerd zouden blijven. Joustra Herstoffering heeft alle 16 medewerkers overgenomen. Ondertekening van het contract door Henri Joustra en Gert Veld Dit paste in het straatje van Joustra Herstoffering en het contact werd gelegd. Henri Joustra: Wij zijn in gesprek gekomen met Reestmond en werden direct enthousiast. Wij hebben daardoor besloten om de stoffeerderij over te nemen. 6

9 EVEN VOORSTELLEN Even voorstellen Hallo mijn naam is Jenita Omta. Ik ben 45 jaar oud en ja Roelof Omta is inderdaad mijn echtgenoot. Ik heb een paar leuke hobby s, schilderen en wandelen maar ook aquajoggen (bewegen in water) vind ik heel leuk om te doen. Hiervoor was ik huishoudelijk medewerkster bij Speelwerk en nu werk ik in de kantine van Reestmond. Het was wel even wennen maar nu bevalt het mij wel goed. Mijn naam is Arend Krikken, ik ben 58 jaar en woon in IJhorst. Mijn hobby s zijn biljarten, volleybal, darten en voetbal. Hiervoor heb ik 33 jaar bij Philips gewerkt. Bij Reestmond werk ik op de afdeling Assembleren en Verpakken. Mijn eerste indruk van Reestmond is dat het gezellig is, iedereen zegt vriendelijk goedemorgen. Het werk bevalt goed, af en toe is het wel een beetje chaotisch. De collega s zijn leuk en de tijd vliegt voorbij, zeker als je zoals ik maar halve dagen werkt. Ik ben Sargis Rubenyan, 57 jaar, en woon in Staphorst. Ik werk op de afdeling Assembleren en Verpakken C, bij Ger van der Linde. Een tijd geleden heb ik ook op deze afdeling gewerkt via een voorschakeltraject. Helaas kon dit toen niet worden voortgezet. Ik heb nu een rustige werkplek met aardige collega s. In mijn vrije tijd mag ik graag lopen en voetbal kijken. Ik ben Yousuf Awami, 44 jaar. Sinds kort werk ik bij Reestmond. Reestmond is niet nieuw voor mij, omdat ik via een voorschakeltraject gewerkt heb op de afdeling Onderhoud van Reestmond. Ik woon in Staphorst en in mijn vrije tijd mag ik graag lezen en wandelen. Mijn eerste indruk over de afdeling Metaal is positief, ik vind het werk leuk en er is een goede sfeer. 7

10 JUBILEA Ik ben Jean Ndayizeye en ik ben 34 jaar oud, woon in Staphorst en werk al een tijdje bij Reestmond. Ik heb nu een jaarcontract gekregen en ben daar heel blij mee. Het is leuk om bij Reestmond te werken, leuke collega s en een goede werksfeer. Mijn hobby is computeren en alles wat hiermee te maken heeft vind ik leuk. Mijn naam is Harrie Mulder. Ik werk in de groenvoorziening van Reestmond in Staphorst. Mijn eerste indruk is positief. Ik werk in een prettige ploeg en ik vind het werk erg leuk. Voordat ik bij Reestmond kwam werken heb ik bij een houtzagerij gewerkt. In mijn vrije tijd mag ik graag uitgaan. een Roelof van der Sluis 50 jarige 8 Richard den Held

11 JUBILEA 25-jarig jubileum Cees van Eck Op 8 januari jl. werd stil gestaan bij het feit dat Cees van Eck 25 jaar in dienst was van de WSW. Cees werkte eerst als leerling hovenier bij de UW bedrijven in Utrecht. Nadat hij in 2002 trouwde is hij verhuisd naar Staphorst. Hierdoor kwam hij in dienst bij Reestmond en werd geplaatst in de ploeg van Akkerman in Staphorst. Cees heeft verschillende opleidingen gevolgd, o.a. VCA, EHBO en Nederlands. Hij werkte op A&V-A, eerst bij Alfred en nu bij Richard den Held. Cees is een fijne collega die altijd vriendelijk is en goed werk levert. Everard Bos bedankte hem voor zijn inzet en overhandigde een boeket en de wel bekende enveloppe. Namens de afdeling was Ienskje van Wijde de spreker. Ze vertelde dat Cees een rustige medewerker is die gewoon zijn werk doet. Hij heeft een tijdje bij Talen Tools in Staphorst gewerkt. Cees heeft als hobby het sparen van pins. Verder verzamelt hij lege blikje en flesjes. Hiermee verdient hij een mooi zakcentje bij. Op de afdeling zijn ze met de pet rond gegaan. Alie Waninge bood het cadeau aan. Cees bedankte iedereen voor de aanwezigheid. 25-jarig jubileum Henk Roo Op 2 december 2013 was er in de kantine een gezellige bijeenkomst voor het 25-jarig jubileum van Henk Roo. Henk was met zijn familie aanwezig en natuurlijk waren de collega s van A&V-C er ook. Everard Bos heette iedereen en in het bijzonder de jubilaris welkom. Henk werkt sinds kort weer op Assembleren en Verpakken. Daarvoor heeft hij een aantal jaren gewerkt bij de post en daarvoor op de toenmalige Varia-afdeling. Henk is een prettige collega en een gewaardeerd medewerker. Namens Reestmond bedankte Everard Henk voor zijn trouwe dienst de afgelopen 25 jaar en overhandigde de symbolische enveloppe en een boeket bloemen. Ienskje van Wijde sprak namens de afdeling. Ger v.d. Linde maakt altijd een berekening, maar dat had Ienskje niet gedaan. Henk heeft heel veel krimpwerk gedaan voor onder andere Ten Brink. Later was het sorteren van de post zijn taak. Ienskje verbaast zich er over dat Henk, zittend in zijn rolstoel, met een pompwagen een pallet verplaatst. Henk is over het algemeen een positief ingestelde man die meedenkt. Een man van zijn woord. Namens de collega s bood Renate Warnders een enveloppe met inhoud aan. 9

12 JUBILEA 25-jarig jubileum Henk van Elp Op 1 december 2013 was Henk 25 jaar in dienst van Reestmond. Henk heeft 11 jaar bij de straatmakers van Reestmond gewerkt en 14 jaar bij de gemeente de Wolden. Hij werkt als medewerker mee bij de plantsoenendienst. Henk heeft geen behoefte aan een grote receptie, hij wou zijn jubileum samen met zijn collega s van Reestmond en de gemeente de Wolden in de kantine van de gemeente in Ruinen vieren. Ook zijn ouders en zus waren uitgenodigd. Toen Anton met pensioen ging en de stratenmakerploeg werd opgeheven, moest Henk over naar de cultuurafdeling. Dat zag hij niet zitten en hij kwam in goed overleg bij de afdeling Bestrating van Dick van der Vegt. Henk is alweer 14 jaar uitgeleend aan de gemeente de Wolden. Welke werkzaamheden doet Henk bij de gemeente? Eigenlijk moet je vragen wat doet hij niet? Onderhoud groen, legen van huisvuilcontainers, afval/prullenbakken, kolken zuigen, verkeersborden plaatsen, gladheidbestrijding en ook nog af en toe met een stratenmaker mee. Omdat 1 december op zondag viel hebben we het feestje op vrijdag 29 november gevierd. Zo n 30 collega s waren aanwezig. Henk wilde geen poepelepee, dus hebben wij hem de cheque, de bloemen van de directie en de enveloppen van de collega s overhandigd. Henk is in 1988 begonnen, in de ploeg van Anton de Wit als handlanger bij de afdeling Bestrating. Zijn specialiteit was het strak dichtknippen van de bestrating. Freek ter Stege bood Henk een mooi horloge aan, omdat hij ook 25 jaar lid was van de POV. Het was een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 25-jarig jubileum Roelof Oostra 10 In december 2013 was het 25 jaar geleden dat Roelof in dienst kwam bij Reestmond. Op 4 december 2013 werd dit gevierd in de kantine. Roelof was deze middag het middelpunt. Nadat de koffie en het gebak op waren nam Aart van Maanen het woord. Een andere volgorde dan we gewend zijn. Normaal begint Everard Bos de toespraken. Roelof werkt sinds 4 jaar op de metaalafdeling. Aart vertelde dat Roelof voornamelijk werk doet voor Intergas. Ook is hij best wel een leergierig type. Roelof heeft diverse cursussen gevolgd, waaronder AKA, Omgaan met geld en Alfabetisering. Een bezig baasje dus. De collega s hadden een kunstwerk gemaakt wat hier goed bij aansluit, een schoolbankje met een professor, waarin ook nog iets verstopt zat. Everard Bos sprak de jubilaris ook toe. In het dossier staat dat Roelof heel sportief is. Roelof voetbalt, zwemt en doet aan fitness.

13 JUBILEA De varia-afdeling is de eerste afdeling bij Reestmond waar Roelof aan het werk ging. De laatste jaren in de sloten van Nemef. Toen dit ophield verhuisde Roelof naar de metaalafdeling. Een enthousiaste collega die altijd bereid is om iemand te helpen. Everard bedankte Roelof voor de afgelopen 25 jaar trouwe dienst en wenste hem alle goeds. Roelof kreeg namens Reestmond een enveloppe en een boeket. Namens de POV feliciteerde Hennie Spekschate de jubilaris en overhandigde het inmiddels bekende horloge. Zo kwam ook aan dit gezellig samenzijn een einde. 12½-jarig jubileum Sander Daling Op 30 januari werd in de kantine van Reestmond in Meppel het 12½ jarig jubileum van Sander Daling gevierd. Everard Bos heet iedereen welkom, in het bijzonder Sander en zijn ouders. hulpvaardig, soms wel eens een beetje te. De collega s hebben een kleine inzameling gehouden en hiervoor iets tastbaars gekocht in de vorm van een DVD en een bon. In het dossier van Sander stond dat hij in eerste instantie voor een opleiding in de zorg had gekozen maar, dat dit fysiek te zwaar was. Vervolgens heeft Sander diverse administratieve opleidingen gevolgd. Na een stage bij Reestmond en het gemeentehuis in Dwingeloo heeft hij gewerkt bij Arcadis Heidemij, Rijschool Bouwhuis in Meppel en drogisterij Koopman in Diever. In 2001 is Sander begonnen bij Reestmond Sander is een vriendelijke behulpzame man. Everard bedankt hem voor zijn inzet van de laatste 12½ jaar en overhandigt namens Reestmond een boeket. Marinus de Olde spreekt namens de afdeling. Ook hij feliciteert Sander met zijn jubileum. Hij vertelt dat Sander dan wel 12½ jaar in dienst is van Reestmond, bij De Reest Multimedia is hij nog niet zover, dit duurt nog ruim 10 jaar. Ook Marinus noemt Sander zeer Het betuur van de POV feliciteert Sander ook met zijn jubileum. Hij is sinds zijn indiensttreding lid. Ook namens de POV werd een boeket aangeboden. 11

14 AFSCHEID Afscheid Alie Courtz Op 19 december 2013 nam de afdeling A&V-C afscheid van Alie Courtz. Alie werkte o.a. in het Striekiezerproject. Eerst in Meppel en later ook in Boschoord. Binnen Reestmond heeft Alie gewerkt op de afdeling Assembleren en Verpakken. Ze is een prettige collega die alles aanpakte en nooit klaagde. Het opnemen van vrije dagen was nog wel eens een probleem. Doordat ze haar broer op de boerderij helpt, werden deze vaak opgenomen voor het kalveren en als er geschilderd moest worden. Namens Reestmond kreeg ze van Everard Bos een boeket en een oorkonde overhandigd. Ger v.d. Linde had natuurlijk weer gerekend en kwam tot de volgende getallen die Alie bij Reestmond heeft gewerkt: dagen - 833,1 weken maanden - 15,91 jaar. Alie heeft dus ruim 15 jaar bij Reestmond gewerkt. Namens de afdeling overhandigden Tonny en Henk een cadeau. Alie bedankte iedereen voor de aanwezigheid en tot slot maakte Paul Huisman nog een foto van Alie en haar collega s van de krimpafdeling. p.s. Een aantal weken later ontvingen we dit bedankje van Alie. Ger bedankte Alie voor haar inzet en wenste haar alle goeds voor de komende jaren. Wist u dat...?! 12 De QWERTY-indeling van toetsenborden gekozen is om typistes langzaam te doen typen? Een computer met QWERTY-toetsenbord werd in 1873 geïntroduceerd met de bedoeling de typistes af te remmen, omdat anders de hamertjes van de typemachine in de knoop zouden raken.

15 IN MEMORIAM Bert Klooster Zeer plotseling is op 20 december 2013, vlak voor de kerst, onze collega Bert Klooster overleden. Bert was vanaf 1986 werkzaam bij Reestmond op verschillende afdelingen. Bert was een vriendelijke, opgewekte man die door de collega s enorm gewaardeerd werd. Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Marianne Veenstra Maandag 20 januari 2014 ontvingen wij het bericht dat Marianne overleden was. Haar gevecht tegen haar ziekte was ongekend en ze bleef tot het laatst toe moed houden dat ze het zou overwinnen. Helaas mocht dit niet zo zijn. Marianne was een harde werker. Haar laatste jaren werkte ze in de thuiszorg, waar ze zich volledig voor inzette en waar ze moeilijk afscheid van kon nemen. Haar inzet in de thuiszorg was groot en het bleef meestal niet alleen bij het schoonmaken, maar ze nam ook de tijd om met de cliënten een wandeling te maken of een boodschap te doen. Regelmatig kwam Marianne nog even op het bedrijf om een kopje koffie te drinken. Marianne is maar 50 jaar geworden. Wij wensen Bert en de kinderen en familie veel sterkte toe. Theo Pleister 0p woensdag 8 januari 2014 is na een ernstige ziekte toch nog plotseling onze collega Theo Pleister overleden. Theo is in 1987 in dienst gekomen bij Reestmond en is begonnen als schilder bij de afdeling Groen/bouw. Om gezondheidsredenen is Theo overgeplaatst naar de afdeling Groen, waar hij altijd met veel plezier werkte. Theo had één grote hobby: karpervissen. Want als je het van vrijdag t/m zondag in een tentje in weer en wind kunt opbrengen te wachten op een vis, kun je toch wel spreken van een grote hobby. Wij hebben Theo leren kennen als een vastberaden collega met een eigen visie en dat maakte hem toch bijzonder. 13

16 REESTMOND ACADEMIE Diploma - uitreiking Op woensdag 5 februari jl. heeft er weer een diploma-uitreiking plaatsgevonden. Deze is gehouden in de bestuurskamer. Gert Veld begon de bijeenkomst met een toespraakje en vervolgens zijn de diploma s en certificaten uitgereikt door de leidinggevende of consulent. Anne Bert ten Kate Harro Zwier Ina Bisschop Roy van der Walle Hilbert Kremer Wim Grit Raymond Jongman Ron Gelmers Roelien Klement AKA AKA Aura online Rijbewijs C Rijbewijs C Rijbewijs E achter C Rijbewijs E achter C Bedrijfskunde Nima A Vlnr. Roelien, Ina, Roy, Ron, Wim, Harro, Hilbert en Anne Bert tijdens de diploma-uitreiking Gedetacheerd bij Esther van Lingen is sinds begin 2014 gedetacheerd bij Stad en Esch. De scholengemeenschap Stad & Esch is al sinds 1881 een begrip in Meppel. Het is een grote scholengemeenschap met drie locaties in Meppel en één in Diever. De functie van Esther bij Stad en Esch is receptioniste/telefoniste. 14 Afwisseling Het eerste uur van de dag is hectisch. Dan worden onder andere de leerlingen ziek gemeld en staat de telefoon roodgloeiend. Voor de rest van de dag wisselen haar werkzaamheden. Zoals haar leidinggevende Jan Jans (conciërge) aangeeft: Je moet van elkaar gebruik maken en het baantje zelf invulling geven. Daardoor komt het ook wel eens voor dat Esther broodjes aan het smeren is. De afwisseling is juist wat deze baan zo leuk maakt, geeft Esther daarop aan. Esther van Lingen als receptioniste bij Stad&Esch

17 DE HOBBY VAN Bij Reestmond is ze op verschillende afdelingen werkzaam geweest. Vanuit de productie is ze doorgestroomd naar de receptie van Reestmond. Dit ging zo goed, dat een baan buiten de deur de volgende uitdaging werd. En die uitdaging werd gevonden bij Stad & Esch. Vanwege het doorstromen van een Reestmond-collega, kwam deze functie vrij. En het klikte meteen. Nieuwe collega s Het contact met haar nieuwe collega s loopt gesmeerd. De eerste dag was iedereen direct spontaan en voelde ik me zeer welkom. Maar het was ook wel even spannend. Voor de kerstvakantie is ze drie dagen ingewerkt en na twee weken vakantie stond ze er alleen voor. Een nieuwe uitdaging, maar eentje die zeer goed is verlopen. Esther is hier duidelijk op haar plek. De hobby van Tonnie Veldhuizen (Genealogie Stamboomonderzoek) Hallo collega s, graag wil ik jullie iets over mijn hobby vertellen. Een jaar of 9 geleden ben ik begonnen om de stamboom van mijn familie uit te zoeken. Ik vind het fascinerend om te weten wie mijn voorouders waren en welke beroepen ze uitoefenden en wat voor mensen het waren. Het is een leuke hobby, waar je zoveel tijd in kunt steken als je zelf wilt. In het begin ging ik kijken in de gemeentearchieven, maar nu zoek ik in allerlei sites op het internet. Daar kan ik heel veel informatie vergaren. Ik bezoek dan op internet de website (voor personen die in de provincie Drenthe hebben geleefd of gestorven zijn). Maar ook op Graftombe.nl krijg ik veel informatie en op de site Wie was wie. Verder heb ik contact met de familie Crom en familie Van Nieuwenhoven, waar ik veel gegevens heb gekregen. Ik ben nu beland in het jaar Het is dus niet een ingewikkelde hobby, alleen moet je weten waar je moet zoeken. Via internet kun je dus veel thuis doen, maar ook in gemeentearchieven en kerkregisters kun je gratis informatie vergaren. Dat moet je wel van tevoren afspreken. Stichting vakantiereizen SW Tonnie Veldhuizen doet stamboomonderzoek Het is wel een hobby die verslavend kan werken en je kunt het zo breed maken als je zelf wil. Bijvoorbeeld kun je alleen de lijn vader/zoon volgen of moeder/dochter, maar ook de hele familie zoals broers en zusters, neven en nichten etc. met aangetrouwde families. Als er iemand is die meer van deze hobby wil weten, kom dan gerust in de pauze even bij me langs. Groeten Tonnie Veldhuizen Ook dit jaar worden er door Stichting vakantiereizen weer een aantal vakanties georganiseerd. Op de tv-schermen heb je al kunnen lezen welke reizen dit zijn en kon je je ook aanmelden. Op dit moment zijn alle vakanties bijna volgeboekt. Heb je toch nog interesse? Meld je dan bij Arend Weideman of Klaasje Kisters. Zij kunnen dan bekijken of er nog ruimte is. De reizen gaan dit jaar naar Turkije, Spanje/Mallorca en Valkenburg. Meer informatie is ook te vinden op 15

18 REESTMONDERS VAN DE MAAND Groenploeg uit Staphorst In deze editie van de Reestmonder staat de Groenploeg uit Staphorst centraal. De ploeg bestaat, naast de leidinggevende Martie van der Walle, uit zeventien mensen. Marinus Jellema vertelde Paul dat hij nog nooit in de Reestmonder heeft gestaan en dat hij nu al bijna 30 jaar in dienst van Reestmond is. Waarop Paul zei dat dit wel te regelen is, maar dan pas voor de volgende editie. Nu blijkt dat dit eerder kon en daarom staat de hele ploeg op de voorpagina. Dat was veel eerder dan Marinus had verwacht. In het gesprek dat de redactie met Marinus voor dit artikel heeft gehad, vertelt hij over zijn werk. Het werk bevalt hem prima en hij gaat altijd met veel plezier naar zijn werk. Hij kan ook goed opschieten met zijn collega s en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Voorgrond Jan Klaas Kuiers, Marinus Jellema en Harrie Mulder. Daar achter Klaas Tuin en Henk Wassens. Achteraan staat Peter Dunnink. In de winterperiode zijn ze bezig met het snoeien van bomen en struiken langs de buitenwegen van Staphorst. Op het moment dat de foto gemaakt is zijn ze bezig met het knotten van de wilgen aan de Klaas Kloosterweg West. De andere werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van struiken langs de wegen, verwijderen van het opschot, begeleidingsnoei van jonge bomen en het verwijderen van dood hout uit de kroon van de boom. Een week voordat deze foto is gemaakt, was Paul Huisman bij de ploeg geweest om een foto te maken van Harrie Mulder, die zich voorstelt in de Reestmonder. Marinus is blij dat hij hier werkt, maar is het niet altijd overal mee eens. Reestmond organiseert één keer per jaar een sportdag en daar doet hij ook altijd aan mee. Helaas heeft hij hier het afgelopen jaar geen bericht van gehad, waardoor hij niet mee heeft gedaan. Dat vindt hij heel jammer. Marinus vindt Reestmond een mooi bedrijf en is er ook wel trots op. Hij geeft aan dat er ook andere SW-bedrijven zijn, die er veel minder voor staan en dat het in deze tijd voor Reestmond ook steeds moeilijker wordt om te overleven. Marinus houdt van veranderingen. Hij is een aantal jaren gedetacheerd geweest bij de Betoncentrale de Veluwe in Staphorst en ziet een toekomst bij een gemeente ook wel zitten, als dat onze toekomst gaat worden. Hij heeft daar geen problemen mee en geeft aan dat hij wel van een uitdaging houdt. 16

19 DE FINANCIËN VAN Gas, electra en water Energie en water Onder de energiekosten vallen de kosten voor het verbruik van gas, elektriciteit en water, plus de kosten die je betaalt voor de meters (het zogenaamde vastrecht). Een groot deel van je inkomen gaat hieraan op. Gasverbruik De stookkosten zijn afhankelijk van het woningtype en het aantal mensen dat er woont. Gemiddeld betaal je voor een tussenwoning 91,- per maand (= m3 aardgas). Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van de grootte van het huishouden en welke electrische apparaten er gebruikt worden. Het gemiddeld gebruik voor alle huishoudens is kwh per jaar. Waterverbruik Ook op het waterverbruik is de grootte van het huishouden van invloed. Een derde van het water gaat op aan douche, bad en toilet. Eén persoon verbruikt gemiddeld ongeveer 45 m 3 per jaar, dat is 8,50 euro per maand. Minder uitgeven? Op zoek naar tips om te besparen? De beste bespaartips van het Nibud en de Consumentenbond zijn nu te vinden op de website Op de website van vind je onafhankelijke adviezen over vergelijkingssites en wordt hulp geboden bij overstappen naar een andere en misschien goedkopere energiemaatschappij. Wil je besparen op de energiekosten? Dan is het zeer zeker de moeite waard om bovengenoemde websites eens te bekijken! Bron: [ ] Boete van de gemeente Het is opletten bij het doorgeven aan de gemeente van een adreswijziging of andere veranderingen die de gemeente moet weten. Dat moet echt zo snel mogelijk gebeuren, omdat de gemeenten een boete aan de burgers mag opleggen die kan oplopen tot 325 euro. Voor een adreswijziging bijvoorbeeld heeft de burger vijf dagen de tijd. Dus denk eraan, geef wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bron: Volkskrant 17

20 EN DAN DIT NOG Onderling Sterk Het bestuur van Onderling Sterk had geluiden opgevangen om wat aan het sociale media te gaan doen. Jullie kennen het wel. Het vroegere Hyves, het huidige Twitter en Facebook. Sociale media is mooi. Zolang er maar geen misbruik van gemaakt wordt. Wat is Sociale media nu precies? Wat kan er gebeuren als ik een berichtje geplaatst heb via Twitter of Facebook? Heel veel mobiele telefoons (smartphone s) hebben tegenwoordig apps. Dat zijn programmaatjes zoals Twitter en Facebook en heel veel andere. Heel veel apps maken gebruik van Internet. Dit zal in de toekomst een grote rol blijven spelen met betrekking tot het onderwerp Sociale media. Wij zullen op 26 februari een thema-avond organiseren in de Bibliotheek aan de Marktstraat in Meppel. Inloop is vanaf 19:00 uur en het begint weer om 19:30 uur. Wij hebben voor deze avond een gastspreker gevraagd, hij heet Hans Baltjes. Hij is docent aan de scholengemeenschap Windesheim in Zwolle. Het belooft weer een interessante en leerzame avond te worden, waar we allen weer wat van opsteken. Als er vragen zijn over het onderwerp Sociale media verwelkomen wij jullie graag op deze avond, vragen staan altijd vrij, stel ze gerust. Ze zullen allemaal beantwoord worden door Hans Baltjes. We zouden het erg fijn vinden, dat jij je opgeeft voor deze avond. Hoe je je op moet geven staat op de flyer die op de prikborden komt te hangen binnen Reestmond. Vrouwen van Nu Diever Op 31 oktober 2013 zijn de Vrouwen van Nu uit Diever bij Reestmond op bezoek geweest. Zoals gebruikelijk zijn we begonnen met een presentatie en daarna een rondleiding. De dames hebben hun bezoek afgesloten met een lunch in de kantine. Ze vonden het een geslaagd bezoek en waren onder de indruk van de activiteiten die wij allemaal hebben. 18

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE LES DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE

VOORBEREIDENDE LES DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE VOORBEREIDENDE LES DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE 1 Utrecht, 2015 Beste docent, Wij hopen u en uw groep binnenkort te mogen verwelkomen in het Centraal Museum, waar u met de groep deelneemt aan het programma

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-01 Inhoud Algemeen...1 Familieavond vrijdag 12 september... 1 Informatieavond maandag 15 september... 1 Aanwezigheid directeur... 1 Schoolgids... 1 Vakanties en studiedagen

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud EEN NIEUW SCHOOLJAAR

september Linknieuws Inhoud EEN NIEUW SCHOOLJAAR + EEN NIEUW SCHOOLJAAR september Linknieuws Dit schooljaar zijn we gestart met andere schooltijden, het vijf-gelijkedagen model. De kinderen gaan iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Ze eten

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), De laatste weken zijn alweer aangebroken. wat vliegt de tijd toch! Maandagavond hebben we een hele fijne en zinvolle ouderavond gehad. Deze avond werd verzorgd door Henk de

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk

Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk Les 11. Herhaling Inleiding Deze les is een herhalingsles van de vier gesprekken van les 7 tot en met 10. Wat leert u in deze les? Vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken?

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? 229 229 HOOFDSTUK 14 En wat doe jij? WOORDEN 1 Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? baan werk zoeken 1 sollicitant 2 contract 3 uitzendbureau 4 vergadering 5 cv 2 Wat hoort bij elkaar?

Nadere informatie

Koppel kort nummer 5 3 november 2016

Koppel kort nummer 5 3 november 2016 Belangrijke data: maandag 7 t/m vrijdag 11 november: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van de leerkracht maandag 7 en dinsdag 8 november: Drempelonderzoek leerlingen groep 8. woensdag 9

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo 19 november 2015 Op 19 november 2015 organiseerde de Wmo- Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking voor de AV-regio haar eerste themabijeenkomst.

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), En daar is hij dan...de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Een nieuwsbrief waarbij ik nog even stil wil staan bij het afscheid

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Altijd weer zo n moment van even terug kijken. Zeker de afgelopen decembermaand met alle activiteiten. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GOB SPRING Juni 2014

NIEUWSBRIEF GOB SPRING Juni 2014 NIEUWSBRIEF GOB SPRING Juni 2014 Nog maar dikke week te gaan en dan staat de zomervakantie al weer voor de deur. We hebben de laatste weken al een voorproefje gehad van het mooie weer en we gaan er vanuit

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) o.b.s. De Ent Losse Entjes Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 8 februari Oud papier 12 maart OR vergadering 11 t/m 13 februari Eindtoets Basisonderwijs

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie