REESTMONDER. februari NR. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REESTMONDER. februari - 2014 NR. 1"

Transcriptie

1 REESTMONDER februari NR. 1

2 COLOFON INHOUD REDACTIE Paul Huisman Roelien Klement VASTE HOFLEVERANCIERS Klaasje Kisters Gea Dekker Angela Timmer Ienskje van Wijde Harro Zwier Roelof Omta Jannes Booij Bertus van Luik EINDVERANTWOORDELIJKE Gert Veld FOTOGRAFIE Henny Spekschate Machiel van Brussel Sjieuwke Termorshuizen Paul Huisman PRE-PRESS/DTP De Reest Multimedia WEBSITES Van het MT 1 Personeelszaken 3 Van de werkvloer 5 Even voorstellen 7 Jubilea 9 Afscheid 12 In Memoriam 13 Reestmond Academie 14 De hobby van Reestmonders van de maand 16 De financiën van 17 En dan dit nog 18 Van de werkvloer 23 OR 24 Prettig werken 26 Tot slot 27 BIJ DE VOORPLAAT Reestmonders v/d maand: Groenploeg Staphorst Puzzel Vertrouwenspersonen De Schakel Omslag Omslag Omslag

3 VAN HET MT Vanaf het tweede nummer van de Reestmonder schrijf ik elke keer een kort artikeltje. Een column. Dat is volgens Kramers Handwoordenboek een geregeld verschijnende bijdrage in een blad, waarvan de schrijver een grote vrijheid heeft in de keuze en behandeling van zijn onderwerpen. Het jaar van de waarheid 2014 is al weer ruim een maand oud als ik deze column schrijf. Ik hoor velen om mij heen verzuchten Waar blijft de tijd, omdat veel mensen na de voorafgaande feestdagen de maand januari als een lange, donkere maand voor zich zien. Maar, voor je het weet is januari al weer een gepasseerd station en gaan we op volle snelheid af op het voorjaar. Het jaar 2014 is voor Reestmond een soort jaar van de waarheid. De Participatiewet is ingediend bij de Tweede Kamer en wordt binnenkort behandeld. Het is de bedoeling het hele wetgevingsproces voor de zomer af te ronden. De wet vervangt de huidige WWB (bijstand), de Wajong (voor zover arbeidscapaciteit aanwezig is) en de huidige Wsw. De wet gaat dan in op 1 januari Dat lijkt nu nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Het voorjaar is ook belangrijk voor ons. Op 19 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen komen er dus nieuw gekozen gemeenteraden en nieuwe Colleges van B&W. Belangrijk voor ons, want de gemeenten worden verantwoordelijk voor de Partcipatiewet. Dat geldt trouwens ook voor de AWBZ, waarvan een deel naar de WMO gaat en voor de Jeugdzorg. Allemaal belangrijke onderwerpen, die de gemeenten nog de nodige hoofdbrekens gaan kosten: zij worden verantwoordelijk, maar vanuit de rijksoverheid komt hiervoor aanmerkelijk minder geld mee naar de gemeenten. Gemeenten hebben en krijgen dus een steeds belangrijker rol. Als Reestmond proberen wij elke dag met onze inzet goede resultaten te boeken en de gemeenten te verleiden om ook vanaf 2015 zaken (in welke vorm dan ook) met ons te doen voor alle doelgroepen die onder de Partcipatiewet vallen. En mogelijk ook voor de andere twee decentralisaties voor zover het gaat om arbeid en arbeidsvaardigheden. Wij hebben daar de kennis en infrastructuur voor. Vooruitlopend op de veranderingen die gaan komen hebben wij onze organisatie aangepast: die is platter en toekomstbestendig gemaakt. Jullie mogen er op vertrouwen, dat ik, samen met het MT, de Ondernemingsraad en de rest van de organisatie er elke dag met volle kracht tegenaan zullen gaan. Laten we ons elke dag realiseren, dat 2014 het jaar van de waarheid is. Gert Veld, algemeen directeur. Quote van de maand Zoek en gij zult vinden, vindt gij het niet dan is het zoek. 1

4 VAN HET MT Een nieuw jaar Dinsdag 7 januari jl. hebben wij onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het was mooi om te zien dat er zoveel collega s aanwezig waren. Na de ontvangst met drinken en een heerlijke plak koek, begon Gert Veld met de toespraak. In de Reestmonder van december hadden we al teruggeblikt op 2013, dus ging het nu alleen om vooruit kijken. Belangrijk onderdeel van de nieuwjaarstoespraak was VIP+. In mei 2013 zijn we begonnen met Reestmond Binnenste Buiten. Binnen deze groep zijn een aantal projectgroepen gevormd, bestaande uit verschillende collega s. In vorige edities van de Reestmonder hebben jullie hier al meer over kunnen lezen. De projectgroep Cultuur-Organisatie- Structuur heeft VIP+ ontwikkeld. Dit staat voor Verantwoordelijkheid nemen, Integer, Pro-actief en de + staat voor afspraken nakomen. Dat is de manier waarop we binnen Reestmond met elkaar willen omgaan. We hebben bijna alles intussen goed geregeld. Procedures en afspraken staan op papier. Alleen we werken er niet altijd naar. Dat is waar we het komende jaar aandacht aan gaan besteden. En aan het op een prettige manier met elkaar samenwerken. VIP+ zullen jullie het komende jaar op verschillende plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld tijdens het thema van de maand februari 2014 (zie rubriek Prettig werken). Tv-schermen Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we ook een tv-scherm onthuld in de kantine in Meppel. Er hangt ook een scherm bij de receptie in Meppel en in de kantine in Havelte. Hierop zullen wij informatie plaatsen, die voor jullie als medewerkers nuttig en leuk is om te lezen. Je zult misschien wel al gezien hebben dat er zeer verschillende dingen naar voren komen: een collega die een jubileum heeft, wanneer het salaris wordt betaald en ook nieuws vanuit de afdelingen. We hopen jullie hiermee op een goede manier te kunnen informeren. 2

5 Nieuws van de salarisadministratie PERSONEELSZAKEN Er zijn wijzigingen in de premiepercentages en loonheffingtabellen per 1 januari Onderstaand de premies per doelgroep en de bedragen zoals die van toepassing waren in 2013 en zoals die voor 2014 gelden. WSW Verschil Franchise* 2013 Franchise 2014 Pensioenpremie regeling 1 8,829% 8,460% -0,370% , ,00 Premie WW Afgeschaft Afgeschaft Werknemersbijdrage Wga 0,270% 0,255% -0,045% Premieverlaging totaal - 0,415% * Franchise is het deel van het loon waarover geen premie betaald hoeft te worden. De genoemde bedragen zijn op jaarbasis en gelden bij een volledig dienstverband. Wanneer de arbeidsovereenkomst minder is dan 36 uur dan is dit bedrag naar rato van je arbeidsovereenkomst. WIW/WWB Verschil Pensioenpremie 2,256% 2,280% + 0,024% Premie WGA 0,065% 0,805% + 0,740% Premieverhoging totaal + 0,764% RRC/Overig personeel Verschil Premie WGA 0,065% 0,805% +0,740% Premieverhoging totaal + 0,740% De pensioenpremie wordt voor de individuele medewerkers vastgesteld. Ambtelijk personeel Verschil Pensioenpremie 7,845% 7,615% - 0,230% Premie FPU 2,40% 0,00% - 2,40% Premie WGA 0,570% 0,740% + 0,17% Premie AP 0,075% 0,075% +/- 0,00% Premieverlaging totaal - 2,460% 3

6 PERSONEELSZAKEN Toelichting De premie voor de zorgverzekeringswet is vanaf 1 januari 2013 een werkgeverspremie. Dat wil zeggen dat op het loon van de medewerker geen premie voor de zorgverzekeringswet meer wordt ingehouden. De WW premie voor werknemers is per 1 januari 2009 verlaagd naar 0,00%, en per 1 januari 2013 is de premie volledig afgeschaft voor werknemers. Gezien de politieke ontwikkelingen is het wel de verwachting dat werknemers op termijn weer WW-premie moeten betalen. Per 1 januari 2014 is de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in drie premies opgesplitst: 1. WGA vast: komt volledig ten laste van Reestmond; 2. WGA Flex: deze bestaat uit een werknemers- en een werkgeversgedeelte. Van deze premie wordt 50% ingehouden op het netto loon. Dit is maximaal 0,805%.; 3. gedifferentieerde premie ziektewet: komt volledig ten laste van Reestmond. Zakelijke reiskosten De zakelijke reiskosten worden uitbetaald via het loon. Onderstaand de tabel zoals die sinds 2011 van toepassing is kilometer 0,37 per kilometer tot kilometer 0,23 per kilometer Vanaf kilometer 0,19 per kilometer Per gereden kilometer wordt er 0.19 onbelast vergoed het overige is belast. Eigen bijdrage in de reiskosten voor het ambtelijk en RRC/overig personeel De eigen bijdrage is per 1 januari 2014 verhoogd met 1,30% en bedraagt 46,69 per maand. Voor medewerkers die parttime werken wordt dit naar omvang van het dienstverband vastgesteld. Nieuw salarispakket per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 is Reestmond overgestapt naar een nieuw salarispakket van ADP. Dit heeft tot gevolg dat de loonstroken zijn gewijzigd met ingang van januari Bij de loonstrook van januari 2014 is een toelichting meegestuurd. Wijziging in de belastingschijven De belastingschijven zijn gewijzigd. Een belastingschijf bepaalt het zogenaamde bijzondere tarief. Dit is het percentage loonheffing die wordt ingehouden op bijvoorbeeld vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Aan de hand van onderstaande schijven wordt op basis van het jaarloon 2013 het percentage voor 2014 bepaald. Loonbelasting/premie volksverzekeringen Jaarloon zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting 0 t/m ,25% 0,00% t/m ,25% 37,00% t/m ,00% 42,00% t/m ,00% 42,00% of meer 52,00% 52,00% 4

7 PERSONEELSZAKEN Koffie- en theebijdrage Vanaf 2006 wordt de koffie- en theebijdrage, die wordt ingehouden op het netto salaris, jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze index is verlaagd met 2,98%. Deze verlaging is met ingang van 1 januari 2014 doorgevoerd in koffie- en Winterwerk Havelte Vanaf 6 januari zijn de werkzaamheden van Talen Tools weer begonnen. Net als vorig jaar gaan collega s die bij de winterdag geen werk buiten hebben, of door weerverlet niks kunnen doen, naar Havelte. Daar worden harken en schoffels aan de steel gezet en in een krat gedaan voor vervoer naar Meppel of Staphorst. Er worden ook bundels gemaakt, bestaande uit een hark, een schoffel, een schep en een bats. Die worden per dertig bundels in een grote doos gedaan. De ene dag zijn er een man of vijf aan het werk en een andere dag tien of meer. Zoals altijd is het even de kat uit de boom kijken, maar als ze gewend zijn gaat het tempo er in. Er wordt aan twee tafels gewerkt, dus ze gaan toch proberen elkaar theebijdrage. De bijdrage was 6,80 per maand bij een fulltime arbeidsovereenkomst en is verlaagd naar 6,60. Wanneer je vragen hebt over de wijzigingen kun je deze stellen aan jouw consulent personeelszaken: Sjieuwke Termorshuizen of Gea Dekker. VAN DE WERKVLOER bij te houden. Dat is wel leuk, gaat de tijd ook zo voorbij. Maar het blijven buitenmensen, die moet je niet te lang binnen zetten. Dus er wordt zoveel mogelijk gewisseld. Werkkleding gestript Collega s van de afdeling Assembleren en Verpakken hebben zo n oude kledingstukken ontdaan van bedrijfskenmerken, zoals logo s. Hierdoor zijn deze overalls, stropdassen, jassen en broeken niet meer herkenbaar. Opdrachtgever was technische groothandel Lasaulec uit Zwolle. De werkkleding gaat naar het buitenland voor hergebruik. Bouwkje Veldhuizen verwijdert met een Föhn de overbodige stickers. 5

8 VAN DE WERKVLOER Contractondertekening Reestmond en Joustra Herstoffering Medewerkers van de stoffeerderij van Reestmond waren sinds 2008 gedetacheerd bij BKS. In oktober 2013 gaf BKS aan zich meer te willen richten op meubelen en minder op herstoffering. Directeur Gert Veld van Reestmond vult aan: Voor ons is het belangrijk dat onze stoffeerderij in goede handen is en dat onze medewerkers gedetacheerd zouden blijven. Joustra Herstoffering heeft alle 16 medewerkers overgenomen. Ondertekening van het contract door Henri Joustra en Gert Veld Dit paste in het straatje van Joustra Herstoffering en het contact werd gelegd. Henri Joustra: Wij zijn in gesprek gekomen met Reestmond en werden direct enthousiast. Wij hebben daardoor besloten om de stoffeerderij over te nemen. 6

9 EVEN VOORSTELLEN Even voorstellen Hallo mijn naam is Jenita Omta. Ik ben 45 jaar oud en ja Roelof Omta is inderdaad mijn echtgenoot. Ik heb een paar leuke hobby s, schilderen en wandelen maar ook aquajoggen (bewegen in water) vind ik heel leuk om te doen. Hiervoor was ik huishoudelijk medewerkster bij Speelwerk en nu werk ik in de kantine van Reestmond. Het was wel even wennen maar nu bevalt het mij wel goed. Mijn naam is Arend Krikken, ik ben 58 jaar en woon in IJhorst. Mijn hobby s zijn biljarten, volleybal, darten en voetbal. Hiervoor heb ik 33 jaar bij Philips gewerkt. Bij Reestmond werk ik op de afdeling Assembleren en Verpakken. Mijn eerste indruk van Reestmond is dat het gezellig is, iedereen zegt vriendelijk goedemorgen. Het werk bevalt goed, af en toe is het wel een beetje chaotisch. De collega s zijn leuk en de tijd vliegt voorbij, zeker als je zoals ik maar halve dagen werkt. Ik ben Sargis Rubenyan, 57 jaar, en woon in Staphorst. Ik werk op de afdeling Assembleren en Verpakken C, bij Ger van der Linde. Een tijd geleden heb ik ook op deze afdeling gewerkt via een voorschakeltraject. Helaas kon dit toen niet worden voortgezet. Ik heb nu een rustige werkplek met aardige collega s. In mijn vrije tijd mag ik graag lopen en voetbal kijken. Ik ben Yousuf Awami, 44 jaar. Sinds kort werk ik bij Reestmond. Reestmond is niet nieuw voor mij, omdat ik via een voorschakeltraject gewerkt heb op de afdeling Onderhoud van Reestmond. Ik woon in Staphorst en in mijn vrije tijd mag ik graag lezen en wandelen. Mijn eerste indruk over de afdeling Metaal is positief, ik vind het werk leuk en er is een goede sfeer. 7

10 JUBILEA Ik ben Jean Ndayizeye en ik ben 34 jaar oud, woon in Staphorst en werk al een tijdje bij Reestmond. Ik heb nu een jaarcontract gekregen en ben daar heel blij mee. Het is leuk om bij Reestmond te werken, leuke collega s en een goede werksfeer. Mijn hobby is computeren en alles wat hiermee te maken heeft vind ik leuk. Mijn naam is Harrie Mulder. Ik werk in de groenvoorziening van Reestmond in Staphorst. Mijn eerste indruk is positief. Ik werk in een prettige ploeg en ik vind het werk erg leuk. Voordat ik bij Reestmond kwam werken heb ik bij een houtzagerij gewerkt. In mijn vrije tijd mag ik graag uitgaan. een Roelof van der Sluis 50 jarige 8 Richard den Held

11 JUBILEA 25-jarig jubileum Cees van Eck Op 8 januari jl. werd stil gestaan bij het feit dat Cees van Eck 25 jaar in dienst was van de WSW. Cees werkte eerst als leerling hovenier bij de UW bedrijven in Utrecht. Nadat hij in 2002 trouwde is hij verhuisd naar Staphorst. Hierdoor kwam hij in dienst bij Reestmond en werd geplaatst in de ploeg van Akkerman in Staphorst. Cees heeft verschillende opleidingen gevolgd, o.a. VCA, EHBO en Nederlands. Hij werkte op A&V-A, eerst bij Alfred en nu bij Richard den Held. Cees is een fijne collega die altijd vriendelijk is en goed werk levert. Everard Bos bedankte hem voor zijn inzet en overhandigde een boeket en de wel bekende enveloppe. Namens de afdeling was Ienskje van Wijde de spreker. Ze vertelde dat Cees een rustige medewerker is die gewoon zijn werk doet. Hij heeft een tijdje bij Talen Tools in Staphorst gewerkt. Cees heeft als hobby het sparen van pins. Verder verzamelt hij lege blikje en flesjes. Hiermee verdient hij een mooi zakcentje bij. Op de afdeling zijn ze met de pet rond gegaan. Alie Waninge bood het cadeau aan. Cees bedankte iedereen voor de aanwezigheid. 25-jarig jubileum Henk Roo Op 2 december 2013 was er in de kantine een gezellige bijeenkomst voor het 25-jarig jubileum van Henk Roo. Henk was met zijn familie aanwezig en natuurlijk waren de collega s van A&V-C er ook. Everard Bos heette iedereen en in het bijzonder de jubilaris welkom. Henk werkt sinds kort weer op Assembleren en Verpakken. Daarvoor heeft hij een aantal jaren gewerkt bij de post en daarvoor op de toenmalige Varia-afdeling. Henk is een prettige collega en een gewaardeerd medewerker. Namens Reestmond bedankte Everard Henk voor zijn trouwe dienst de afgelopen 25 jaar en overhandigde de symbolische enveloppe en een boeket bloemen. Ienskje van Wijde sprak namens de afdeling. Ger v.d. Linde maakt altijd een berekening, maar dat had Ienskje niet gedaan. Henk heeft heel veel krimpwerk gedaan voor onder andere Ten Brink. Later was het sorteren van de post zijn taak. Ienskje verbaast zich er over dat Henk, zittend in zijn rolstoel, met een pompwagen een pallet verplaatst. Henk is over het algemeen een positief ingestelde man die meedenkt. Een man van zijn woord. Namens de collega s bood Renate Warnders een enveloppe met inhoud aan. 9

12 JUBILEA 25-jarig jubileum Henk van Elp Op 1 december 2013 was Henk 25 jaar in dienst van Reestmond. Henk heeft 11 jaar bij de straatmakers van Reestmond gewerkt en 14 jaar bij de gemeente de Wolden. Hij werkt als medewerker mee bij de plantsoenendienst. Henk heeft geen behoefte aan een grote receptie, hij wou zijn jubileum samen met zijn collega s van Reestmond en de gemeente de Wolden in de kantine van de gemeente in Ruinen vieren. Ook zijn ouders en zus waren uitgenodigd. Toen Anton met pensioen ging en de stratenmakerploeg werd opgeheven, moest Henk over naar de cultuurafdeling. Dat zag hij niet zitten en hij kwam in goed overleg bij de afdeling Bestrating van Dick van der Vegt. Henk is alweer 14 jaar uitgeleend aan de gemeente de Wolden. Welke werkzaamheden doet Henk bij de gemeente? Eigenlijk moet je vragen wat doet hij niet? Onderhoud groen, legen van huisvuilcontainers, afval/prullenbakken, kolken zuigen, verkeersborden plaatsen, gladheidbestrijding en ook nog af en toe met een stratenmaker mee. Omdat 1 december op zondag viel hebben we het feestje op vrijdag 29 november gevierd. Zo n 30 collega s waren aanwezig. Henk wilde geen poepelepee, dus hebben wij hem de cheque, de bloemen van de directie en de enveloppen van de collega s overhandigd. Henk is in 1988 begonnen, in de ploeg van Anton de Wit als handlanger bij de afdeling Bestrating. Zijn specialiteit was het strak dichtknippen van de bestrating. Freek ter Stege bood Henk een mooi horloge aan, omdat hij ook 25 jaar lid was van de POV. Het was een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 25-jarig jubileum Roelof Oostra 10 In december 2013 was het 25 jaar geleden dat Roelof in dienst kwam bij Reestmond. Op 4 december 2013 werd dit gevierd in de kantine. Roelof was deze middag het middelpunt. Nadat de koffie en het gebak op waren nam Aart van Maanen het woord. Een andere volgorde dan we gewend zijn. Normaal begint Everard Bos de toespraken. Roelof werkt sinds 4 jaar op de metaalafdeling. Aart vertelde dat Roelof voornamelijk werk doet voor Intergas. Ook is hij best wel een leergierig type. Roelof heeft diverse cursussen gevolgd, waaronder AKA, Omgaan met geld en Alfabetisering. Een bezig baasje dus. De collega s hadden een kunstwerk gemaakt wat hier goed bij aansluit, een schoolbankje met een professor, waarin ook nog iets verstopt zat. Everard Bos sprak de jubilaris ook toe. In het dossier staat dat Roelof heel sportief is. Roelof voetbalt, zwemt en doet aan fitness.

13 JUBILEA De varia-afdeling is de eerste afdeling bij Reestmond waar Roelof aan het werk ging. De laatste jaren in de sloten van Nemef. Toen dit ophield verhuisde Roelof naar de metaalafdeling. Een enthousiaste collega die altijd bereid is om iemand te helpen. Everard bedankte Roelof voor de afgelopen 25 jaar trouwe dienst en wenste hem alle goeds. Roelof kreeg namens Reestmond een enveloppe en een boeket. Namens de POV feliciteerde Hennie Spekschate de jubilaris en overhandigde het inmiddels bekende horloge. Zo kwam ook aan dit gezellig samenzijn een einde. 12½-jarig jubileum Sander Daling Op 30 januari werd in de kantine van Reestmond in Meppel het 12½ jarig jubileum van Sander Daling gevierd. Everard Bos heet iedereen welkom, in het bijzonder Sander en zijn ouders. hulpvaardig, soms wel eens een beetje te. De collega s hebben een kleine inzameling gehouden en hiervoor iets tastbaars gekocht in de vorm van een DVD en een bon. In het dossier van Sander stond dat hij in eerste instantie voor een opleiding in de zorg had gekozen maar, dat dit fysiek te zwaar was. Vervolgens heeft Sander diverse administratieve opleidingen gevolgd. Na een stage bij Reestmond en het gemeentehuis in Dwingeloo heeft hij gewerkt bij Arcadis Heidemij, Rijschool Bouwhuis in Meppel en drogisterij Koopman in Diever. In 2001 is Sander begonnen bij Reestmond Sander is een vriendelijke behulpzame man. Everard bedankt hem voor zijn inzet van de laatste 12½ jaar en overhandigt namens Reestmond een boeket. Marinus de Olde spreekt namens de afdeling. Ook hij feliciteert Sander met zijn jubileum. Hij vertelt dat Sander dan wel 12½ jaar in dienst is van Reestmond, bij De Reest Multimedia is hij nog niet zover, dit duurt nog ruim 10 jaar. Ook Marinus noemt Sander zeer Het betuur van de POV feliciteert Sander ook met zijn jubileum. Hij is sinds zijn indiensttreding lid. Ook namens de POV werd een boeket aangeboden. 11

14 AFSCHEID Afscheid Alie Courtz Op 19 december 2013 nam de afdeling A&V-C afscheid van Alie Courtz. Alie werkte o.a. in het Striekiezerproject. Eerst in Meppel en later ook in Boschoord. Binnen Reestmond heeft Alie gewerkt op de afdeling Assembleren en Verpakken. Ze is een prettige collega die alles aanpakte en nooit klaagde. Het opnemen van vrije dagen was nog wel eens een probleem. Doordat ze haar broer op de boerderij helpt, werden deze vaak opgenomen voor het kalveren en als er geschilderd moest worden. Namens Reestmond kreeg ze van Everard Bos een boeket en een oorkonde overhandigd. Ger v.d. Linde had natuurlijk weer gerekend en kwam tot de volgende getallen die Alie bij Reestmond heeft gewerkt: dagen - 833,1 weken maanden - 15,91 jaar. Alie heeft dus ruim 15 jaar bij Reestmond gewerkt. Namens de afdeling overhandigden Tonny en Henk een cadeau. Alie bedankte iedereen voor de aanwezigheid en tot slot maakte Paul Huisman nog een foto van Alie en haar collega s van de krimpafdeling. p.s. Een aantal weken later ontvingen we dit bedankje van Alie. Ger bedankte Alie voor haar inzet en wenste haar alle goeds voor de komende jaren. Wist u dat...?! 12 De QWERTY-indeling van toetsenborden gekozen is om typistes langzaam te doen typen? Een computer met QWERTY-toetsenbord werd in 1873 geïntroduceerd met de bedoeling de typistes af te remmen, omdat anders de hamertjes van de typemachine in de knoop zouden raken.

15 IN MEMORIAM Bert Klooster Zeer plotseling is op 20 december 2013, vlak voor de kerst, onze collega Bert Klooster overleden. Bert was vanaf 1986 werkzaam bij Reestmond op verschillende afdelingen. Bert was een vriendelijke, opgewekte man die door de collega s enorm gewaardeerd werd. Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Marianne Veenstra Maandag 20 januari 2014 ontvingen wij het bericht dat Marianne overleden was. Haar gevecht tegen haar ziekte was ongekend en ze bleef tot het laatst toe moed houden dat ze het zou overwinnen. Helaas mocht dit niet zo zijn. Marianne was een harde werker. Haar laatste jaren werkte ze in de thuiszorg, waar ze zich volledig voor inzette en waar ze moeilijk afscheid van kon nemen. Haar inzet in de thuiszorg was groot en het bleef meestal niet alleen bij het schoonmaken, maar ze nam ook de tijd om met de cliënten een wandeling te maken of een boodschap te doen. Regelmatig kwam Marianne nog even op het bedrijf om een kopje koffie te drinken. Marianne is maar 50 jaar geworden. Wij wensen Bert en de kinderen en familie veel sterkte toe. Theo Pleister 0p woensdag 8 januari 2014 is na een ernstige ziekte toch nog plotseling onze collega Theo Pleister overleden. Theo is in 1987 in dienst gekomen bij Reestmond en is begonnen als schilder bij de afdeling Groen/bouw. Om gezondheidsredenen is Theo overgeplaatst naar de afdeling Groen, waar hij altijd met veel plezier werkte. Theo had één grote hobby: karpervissen. Want als je het van vrijdag t/m zondag in een tentje in weer en wind kunt opbrengen te wachten op een vis, kun je toch wel spreken van een grote hobby. Wij hebben Theo leren kennen als een vastberaden collega met een eigen visie en dat maakte hem toch bijzonder. 13

16 REESTMOND ACADEMIE Diploma - uitreiking Op woensdag 5 februari jl. heeft er weer een diploma-uitreiking plaatsgevonden. Deze is gehouden in de bestuurskamer. Gert Veld begon de bijeenkomst met een toespraakje en vervolgens zijn de diploma s en certificaten uitgereikt door de leidinggevende of consulent. Anne Bert ten Kate Harro Zwier Ina Bisschop Roy van der Walle Hilbert Kremer Wim Grit Raymond Jongman Ron Gelmers Roelien Klement AKA AKA Aura online Rijbewijs C Rijbewijs C Rijbewijs E achter C Rijbewijs E achter C Bedrijfskunde Nima A Vlnr. Roelien, Ina, Roy, Ron, Wim, Harro, Hilbert en Anne Bert tijdens de diploma-uitreiking Gedetacheerd bij Esther van Lingen is sinds begin 2014 gedetacheerd bij Stad en Esch. De scholengemeenschap Stad & Esch is al sinds 1881 een begrip in Meppel. Het is een grote scholengemeenschap met drie locaties in Meppel en één in Diever. De functie van Esther bij Stad en Esch is receptioniste/telefoniste. 14 Afwisseling Het eerste uur van de dag is hectisch. Dan worden onder andere de leerlingen ziek gemeld en staat de telefoon roodgloeiend. Voor de rest van de dag wisselen haar werkzaamheden. Zoals haar leidinggevende Jan Jans (conciërge) aangeeft: Je moet van elkaar gebruik maken en het baantje zelf invulling geven. Daardoor komt het ook wel eens voor dat Esther broodjes aan het smeren is. De afwisseling is juist wat deze baan zo leuk maakt, geeft Esther daarop aan. Esther van Lingen als receptioniste bij Stad&Esch

17 DE HOBBY VAN Bij Reestmond is ze op verschillende afdelingen werkzaam geweest. Vanuit de productie is ze doorgestroomd naar de receptie van Reestmond. Dit ging zo goed, dat een baan buiten de deur de volgende uitdaging werd. En die uitdaging werd gevonden bij Stad & Esch. Vanwege het doorstromen van een Reestmond-collega, kwam deze functie vrij. En het klikte meteen. Nieuwe collega s Het contact met haar nieuwe collega s loopt gesmeerd. De eerste dag was iedereen direct spontaan en voelde ik me zeer welkom. Maar het was ook wel even spannend. Voor de kerstvakantie is ze drie dagen ingewerkt en na twee weken vakantie stond ze er alleen voor. Een nieuwe uitdaging, maar eentje die zeer goed is verlopen. Esther is hier duidelijk op haar plek. De hobby van Tonnie Veldhuizen (Genealogie Stamboomonderzoek) Hallo collega s, graag wil ik jullie iets over mijn hobby vertellen. Een jaar of 9 geleden ben ik begonnen om de stamboom van mijn familie uit te zoeken. Ik vind het fascinerend om te weten wie mijn voorouders waren en welke beroepen ze uitoefenden en wat voor mensen het waren. Het is een leuke hobby, waar je zoveel tijd in kunt steken als je zelf wilt. In het begin ging ik kijken in de gemeentearchieven, maar nu zoek ik in allerlei sites op het internet. Daar kan ik heel veel informatie vergaren. Ik bezoek dan op internet de website (voor personen die in de provincie Drenthe hebben geleefd of gestorven zijn). Maar ook op Graftombe.nl krijg ik veel informatie en op de site Wie was wie. Verder heb ik contact met de familie Crom en familie Van Nieuwenhoven, waar ik veel gegevens heb gekregen. Ik ben nu beland in het jaar Het is dus niet een ingewikkelde hobby, alleen moet je weten waar je moet zoeken. Via internet kun je dus veel thuis doen, maar ook in gemeentearchieven en kerkregisters kun je gratis informatie vergaren. Dat moet je wel van tevoren afspreken. Stichting vakantiereizen SW Tonnie Veldhuizen doet stamboomonderzoek Het is wel een hobby die verslavend kan werken en je kunt het zo breed maken als je zelf wil. Bijvoorbeeld kun je alleen de lijn vader/zoon volgen of moeder/dochter, maar ook de hele familie zoals broers en zusters, neven en nichten etc. met aangetrouwde families. Als er iemand is die meer van deze hobby wil weten, kom dan gerust in de pauze even bij me langs. Groeten Tonnie Veldhuizen Ook dit jaar worden er door Stichting vakantiereizen weer een aantal vakanties georganiseerd. Op de tv-schermen heb je al kunnen lezen welke reizen dit zijn en kon je je ook aanmelden. Op dit moment zijn alle vakanties bijna volgeboekt. Heb je toch nog interesse? Meld je dan bij Arend Weideman of Klaasje Kisters. Zij kunnen dan bekijken of er nog ruimte is. De reizen gaan dit jaar naar Turkije, Spanje/Mallorca en Valkenburg. Meer informatie is ook te vinden op 15

18 REESTMONDERS VAN DE MAAND Groenploeg uit Staphorst In deze editie van de Reestmonder staat de Groenploeg uit Staphorst centraal. De ploeg bestaat, naast de leidinggevende Martie van der Walle, uit zeventien mensen. Marinus Jellema vertelde Paul dat hij nog nooit in de Reestmonder heeft gestaan en dat hij nu al bijna 30 jaar in dienst van Reestmond is. Waarop Paul zei dat dit wel te regelen is, maar dan pas voor de volgende editie. Nu blijkt dat dit eerder kon en daarom staat de hele ploeg op de voorpagina. Dat was veel eerder dan Marinus had verwacht. In het gesprek dat de redactie met Marinus voor dit artikel heeft gehad, vertelt hij over zijn werk. Het werk bevalt hem prima en hij gaat altijd met veel plezier naar zijn werk. Hij kan ook goed opschieten met zijn collega s en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Voorgrond Jan Klaas Kuiers, Marinus Jellema en Harrie Mulder. Daar achter Klaas Tuin en Henk Wassens. Achteraan staat Peter Dunnink. In de winterperiode zijn ze bezig met het snoeien van bomen en struiken langs de buitenwegen van Staphorst. Op het moment dat de foto gemaakt is zijn ze bezig met het knotten van de wilgen aan de Klaas Kloosterweg West. De andere werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van struiken langs de wegen, verwijderen van het opschot, begeleidingsnoei van jonge bomen en het verwijderen van dood hout uit de kroon van de boom. Een week voordat deze foto is gemaakt, was Paul Huisman bij de ploeg geweest om een foto te maken van Harrie Mulder, die zich voorstelt in de Reestmonder. Marinus is blij dat hij hier werkt, maar is het niet altijd overal mee eens. Reestmond organiseert één keer per jaar een sportdag en daar doet hij ook altijd aan mee. Helaas heeft hij hier het afgelopen jaar geen bericht van gehad, waardoor hij niet mee heeft gedaan. Dat vindt hij heel jammer. Marinus vindt Reestmond een mooi bedrijf en is er ook wel trots op. Hij geeft aan dat er ook andere SW-bedrijven zijn, die er veel minder voor staan en dat het in deze tijd voor Reestmond ook steeds moeilijker wordt om te overleven. Marinus houdt van veranderingen. Hij is een aantal jaren gedetacheerd geweest bij de Betoncentrale de Veluwe in Staphorst en ziet een toekomst bij een gemeente ook wel zitten, als dat onze toekomst gaat worden. Hij heeft daar geen problemen mee en geeft aan dat hij wel van een uitdaging houdt. 16

19 DE FINANCIËN VAN Gas, electra en water Energie en water Onder de energiekosten vallen de kosten voor het verbruik van gas, elektriciteit en water, plus de kosten die je betaalt voor de meters (het zogenaamde vastrecht). Een groot deel van je inkomen gaat hieraan op. Gasverbruik De stookkosten zijn afhankelijk van het woningtype en het aantal mensen dat er woont. Gemiddeld betaal je voor een tussenwoning 91,- per maand (= m3 aardgas). Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van de grootte van het huishouden en welke electrische apparaten er gebruikt worden. Het gemiddeld gebruik voor alle huishoudens is kwh per jaar. Waterverbruik Ook op het waterverbruik is de grootte van het huishouden van invloed. Een derde van het water gaat op aan douche, bad en toilet. Eén persoon verbruikt gemiddeld ongeveer 45 m 3 per jaar, dat is 8,50 euro per maand. Minder uitgeven? Op zoek naar tips om te besparen? De beste bespaartips van het Nibud en de Consumentenbond zijn nu te vinden op de website Op de website van vind je onafhankelijke adviezen over vergelijkingssites en wordt hulp geboden bij overstappen naar een andere en misschien goedkopere energiemaatschappij. Wil je besparen op de energiekosten? Dan is het zeer zeker de moeite waard om bovengenoemde websites eens te bekijken! Bron: [ ] Boete van de gemeente Het is opletten bij het doorgeven aan de gemeente van een adreswijziging of andere veranderingen die de gemeente moet weten. Dat moet echt zo snel mogelijk gebeuren, omdat de gemeenten een boete aan de burgers mag opleggen die kan oplopen tot 325 euro. Voor een adreswijziging bijvoorbeeld heeft de burger vijf dagen de tijd. Dus denk eraan, geef wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bron: Volkskrant 17

20 EN DAN DIT NOG Onderling Sterk Het bestuur van Onderling Sterk had geluiden opgevangen om wat aan het sociale media te gaan doen. Jullie kennen het wel. Het vroegere Hyves, het huidige Twitter en Facebook. Sociale media is mooi. Zolang er maar geen misbruik van gemaakt wordt. Wat is Sociale media nu precies? Wat kan er gebeuren als ik een berichtje geplaatst heb via Twitter of Facebook? Heel veel mobiele telefoons (smartphone s) hebben tegenwoordig apps. Dat zijn programmaatjes zoals Twitter en Facebook en heel veel andere. Heel veel apps maken gebruik van Internet. Dit zal in de toekomst een grote rol blijven spelen met betrekking tot het onderwerp Sociale media. Wij zullen op 26 februari een thema-avond organiseren in de Bibliotheek aan de Marktstraat in Meppel. Inloop is vanaf 19:00 uur en het begint weer om 19:30 uur. Wij hebben voor deze avond een gastspreker gevraagd, hij heet Hans Baltjes. Hij is docent aan de scholengemeenschap Windesheim in Zwolle. Het belooft weer een interessante en leerzame avond te worden, waar we allen weer wat van opsteken. Als er vragen zijn over het onderwerp Sociale media verwelkomen wij jullie graag op deze avond, vragen staan altijd vrij, stel ze gerust. Ze zullen allemaal beantwoord worden door Hans Baltjes. We zouden het erg fijn vinden, dat jij je opgeeft voor deze avond. Hoe je je op moet geven staat op de flyer die op de prikborden komt te hangen binnen Reestmond. Vrouwen van Nu Diever Op 31 oktober 2013 zijn de Vrouwen van Nu uit Diever bij Reestmond op bezoek geweest. Zoals gebruikelijk zijn we begonnen met een presentatie en daarna een rondleiding. De dames hebben hun bezoek afgesloten met een lunch in de kantine. Ze vonden het een geslaagd bezoek en waren onder de indruk van de activiteiten die wij allemaal hebben. 18

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg 3 UP2DATE IS EEN UITGAVE VAN WOZL - WERKVOORZIENINGSCHAP OOSTELIJK ZUID-LIMBURG JULI 2015-1 e JAARGANG - NUMMER 3 - OPLAGE 5.000 Gouverneur Bovens ( 2 ) Onder

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie