HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving - 13 juni 2013, Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving - 13 juni 2013, Groningen"

Transcriptie

1 HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving - 13 juni 2013, Groningen Enthousiast ben je al over je initiatief, maar hoe zorg je ervoor dat anderen ook aansluiten? Voldoende draagvlak is immers van essentieel belang om je initiatief te laten slagen. Hoe werf je leden en nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat ze aan je verbonden blijven? Tijdens de HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving stond deze vraag centraal. Volgens Gerard van der Werf (Motivaction) komen de leden van energiecoöperaties uit een specifieke groep consumenten, met bepaalde waarden. Als lokale initiatieven groter willen worden, dan is het zaak om ook mensen te interesseren die er iets andere waarden op nahouden (pagina 2). We kennen allemaal de hokjes of iemand een gevoelsmens is, een typische nerd, een alfa of bèta. Allard Jongsma (WHISE) laat daarvan de wetenschappelijke basis zien, en hoe je die kennis kunt gebruiken om mensen te werven en aan je te binden (pagina 5). Tot slot laat Titia Struiving (Grunneger Power) zien hoe deze snel groeiende coöperatie aan probeert te sluiten op de belevingswereld van hun (potentiële) leden (pagina 8). In dit document een verslag van deze kennissessie. De HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving werd georganiseerd in samenwerking met de Servicepunten HIER opgewekt Friesland, Groningen en Drenthe.

2 ONS SOORT MENSEN: DOELGROEPEN VAN MARKETING Gerard van der Werf, Motivaction Tussen ons 16 e en 26 e jaar wordt bepaald wie wij de rest van ons leven zijn met betrekking tot onze waarden, normen en leefstijl. Zijn we een levensgenietende losbol geworden? Een kritische geitenwollensokken consument of een sociaal voelende wereldverbeteraar? Die vragen zijn van belang, want onze waardesystemen bepalen ook wat voor consumenten we zijn, en waar we warm voor lopen. Marktonderzoekers van Motivaction ontwikkelden het Mentality model met acht soorten mensen. Dat model stelt lokale energieinitiatieven in staat om buiten het eigen sociale milieu te kijken en mensen met deels - dezelfde waarden te interesseren. TAFELSESSIES In welke doelgroep zitten wij? Ik denk dat de meeste leden van duurzame lokale initiatieven uit de groep van postmaterialisten komen, oftewel zo n 10 procent van de totale Nederlandse bevolking. Het zijn in de regel aardige en betrokken mensen, met hart voor de zaak. Maar ze staan ook bekend als lastige mensen: eigenwijs en kritisch, politiek correct en milieu-minded. Ik heb respect en bewondering voor ze, ondermeer voor de manier waarop deze mensen, dwars tegen de grote energiereuzen in, het fenomeen van een lokale duurzame energiecoöperatie van de grond proberen te krijgen! Maar, het slechte nieuws is dat deze groep van postmaterialisten maar een beperkte omvang heeft. Als lokale energiecoöperaties echt succesvol willen worden, dan moeten ze ook aansluiting leren vinden bij andere doelgroepen. De 8 doelgroepen in het Mentality model van Motivaction 1. Traditionele burgerij: de moralistische, plichtsgetrouwe en op status quo gerichte burgerij, die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen; 2. Nieuwe conservatieven: de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag, die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing; 3. Gemaksgeoriënteerden: de impulsieve en passieve consument, die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven; 4. Moderne burgerij: de conformistische, statusgevoelige burgerij, die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten; 5. Opwaarts mobielen: de carrièregerichte individualisten, met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning; 6. Kosmopolieten: de open en kritische wereldburgers, die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten; 7. Postmaterialisten: de maatschappijkritische idealisten, die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu. 8. Postmoderne hedonisten: de pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Zie verder op: Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 2

3 Veel mensen om me heen hebben niks met duurzame energie. Hoe kan dat? Groene energie is marketingtechnisch een lastig product. Vooral om de vier volgende redenen: 1. Energie is geen product waar je de blits mee kunt maken, en van kilowatturen stroom of kubieke meters gas op zich word je niet blij. Energie is een zogeheten commodity ; voor de meeste mensen een oninteressante vanzelfsprekendheid; 2. Voor de meeste mensen is het nauwelijks te bevatten dat je bij een overstap naar een groene energieleverancier géén andere stroom uit het stopcontact krijgt. Groene stroom is iets administratiefs, met certificaten en zo. Dat is ingewikkeld en wekt wantrouwen op. Voor deze mensen is het alsof ze van jou naar een andere bakker moeten, om hetzelfde brood te kopen; 3. Alle grote energiebedrijven roepen dat ze groene stroom leveren, wat later niet waar blijkt te zijn, of soms toch weer een beetje wel. Mensen zijn in verwarring en weten niet meer wat te geloven; 4. Mensen zijn vaak gemakzuchtig. Switchen van energieleverancier is eng, ingewikkeld en gedoe. Dan blijft de postmaterialistische groep over die wel aan de slag gaat met duurzame energie. Marketingtechnisch is dat trouwens ook geen makkelijke groep, want deze mensen zijn erg kritisch en geloven niet zomaar wat je zegt. Wat dat betreft is de doelgroep van de moderne burgerij veel interessanter. Deze mensen zijn vaak niet zo kritisch en ze blijven hun energiebedrijf langer trouw. De uitdaging daar is om ze los te weken van hun vertrouwde energieleverancier. Als we andere doelgroepen willen bereiken, welke zijn dan kansrijk om te proberen? Om te beginnen, vergeet de groep van de gemaksgeoriënteerden, want deze mensen interesseren zich vrijwel nergens voor. Als ik jullie websites en folders doorkijk zie ik dat jullie gericht zijn om de leefstijl en waarden van de postmaterialisten. Een lokale energiecoöperatie die groot wil worden zal zich volgens mij in de eerste plaats moeten leren verplaatsen in de groep van de moderne burgerij; in bepaalde opzichten de hoeksteen van de samenleving. Zij zijn die grote middengroep, actief op braderieën, in voetbalclubs en straatbarbecues. Om deze mensen te bereiken moet je een andere taal spreken. Je werft ze niet met een interessante ecologische fietsroute langs biologische boeren, of met een business case van een zonnepanelenproject. Misschien wel met een gezellige samenwerking met Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 3

4 de lokale voetbalclub, waar Richard of Els onder het genot van een biertje komt vertellen hoe goedkoop het jeugdelftal kan douchen met een paar knappe zonneboilers op het dak. Trouwens, die panelen zijn gewoon te koop bij Willem, die installateur vlakbij in de Vogelbuurt. Zoiets. Theoretisch bekeken zijn er meerdere doelgroepen die warm kunnen lopen voor lokale duurzame energie, mits je de juiste taal spreekt. Een paar voorbeelden: Nieuwe conservatieven: gek op iets met een goed verdienmodel, zonder overheidsinmenging; Opwaarts mobielen: leuke gadgets, zoals een smart meter of leuke App; Moderne burgerij: gevoelig voor lokale producten van toffe mensen die je kent; Kosmopolieten: koppel lokale energie aan een highbrow verpakking (lezing, cultuur e.d.); Welke doelgroep je ook kiest, probeer mensen heel concreet iets aan te bieden wat ze leuk vinden. Dus stop met alleen zenden en prediken. Welke eigenschap van een energieinitiatief valt bij doelgroepen in de smaak? Mijn stelling zal jullie misschien niet bevallen, maar ik zeg dat je het woord duurzaam moet schrappen uit de lokale duurzame energiecoöperatie. Duurzaam is een abstract begrip, het wordt vaak misbruikt en als lokaal initiatief kun je niet op tegen de grote jongens. Denk maar aan de voorbeelden van een Essent of de Nederlandse Energiemaatschappij. Met miljoenen aan marketing budgetten schurken ze aan tegen duurzaamheid, terwijl ze dat niet echt zijn. Je wint het nooit van ze! Waar ik voor pleit is dat je het lokale als Unique Selling Point (USP) gaat uitbuiten. Lokaal gaat over ons kent ons, vrijwilligerswerk voor de buurt, het vertrouwen van mensen die je kent en die je kunt aanspreken. Vanuit die lokale verbondenheid spreek je meerdere doelgroepen aan. En het mooiste is dat de grote energiebedrijven daarin niet met je kunnen concurreren. Zij genieten niet het vertrouwen dat jullie hebben. Jullie kunnen bij de buren aan de keukentafel een leuk plan bespreken over zonnepanelen, groene stroom of korting op een warmtepomp. Een lawaaiige TV spot van Essent, NEM of Nuon kan daar echter nooit tegenop. Hoe weet ik waar in mijn stad de kansrijke doelgroepen wonen? Waarschijnlijk weet je gevoelsmatig wel een beetje waar verschillende soorten mensen wonen. Maar als je het precies wilt weten: wij werken samen met een onderzoeksbureau dat per postcodegebied (op het detailniveau van straten) weet welke marketingdoelgroepen er precies wonen. Voor zulke cijfers moet helaas wel goed geld worden betaald. Maar ook zonder die cijfers kun je met elkaar redelijk inschatten welke groep in een bepaalde buurt dominant is. Gewapend met dat inzicht kun je proberen ze te bereiken. Een goede strategie het zoeken van een ambassadeur in zo n groep. Iemand die jullie zaak een warm hart toedraagt, maar ook uitstekend met een bepaalde doelgroep kan communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een geslaagde zakenman, die ooit is opgeklommen uit een kleinburgerlijk en armoedig milieu, maar de taal van de straat nog prima beheerst. Of een erudiete dame uit conservatieve kringen, die een keer het (groene) licht heeft gezien, maar zich ook in mantelpak kan vermommen om haar achterban een hartig woordje toe te spreken. In het HIER opgewekt Kennisdossier Ledenwerving op staan artikelen over marketing en ledenwerving. Klik op de titels om de artikelen te lezen. - Marketing en klantenwerving (uit gereedschapskist voor lokale duurzame energie initiatieven) - Betrek je leden! Bekijk hier de PowerPoint presentatie van Gerard van der Werf terug. Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 4

5 HOE DENKEN MENSEN EN HOE SLUIT JE DAAROP AAN? Allard Jongsma, WHISE Deel mensen in hokjes in en doe daar je voordeel mee. Dat is de boodschap van Allard Jongsma in een notendop. We hebben geleerd dat hokjesdenken verkeerd is, maar we weten uit de dagelijkse praktijk dat de ene mens anders denkt dan de andere. Er zijn gevoelsmensen of echte dossiervreters. Je hebt visionairen, nerds, alfa s en mensen die systematisch hun lijstje afwerken. Kortom, elk (aspirant-) lid van een energiecoöperatie zit anders in elkaar. Het Herrmann Brain Dominance model helpt om die verschillen te begrijpen en er gebruik van te maken, zodat elk mens zich voelt aangesproken, gewaardeerd en begrepen. TAFELSESSIES Wat zegt het Herrmann Brain Dominance model? Het model zegt dat steeds vier uiteenlopende processen in de hersenen om de eer strijden. Zo kunnen we soms heel berekenend (linker hersenhelft) zijn en soms juist gevoelsmatig (rechter hersenhelft). Los daarvan kunnen we op gezette tijden erg rationeel denken (cerebraal) of we zijn juist impulsieve doeners (limbisch). Die vier uitersten worden in het model in een assenkruis gezet, waardoor je vier kwadranten krijgt met een verschillende kleur: Blauw: feiten, doelmatig, analyseren, kritiek leveren, realisme, kwantificeren, rekenen; Geel: visie en lef, verbeelding, speculeren, nieuwsgierig, gek op verrassingen, spelen; Rood: gevoel, empathie, expressief, emotioneel, aanraken, praten, persoonlijke band; Groen: orde, doen, lijstjes maken, controle, procedure, organisatie, betrouwbaar. Vrijwel elk mens is altijd een mix van die vier uitersten, want als je extreem in één kwadrant zit ben je rijp voor het gekkenhuis. Maar toch, we weten van onszelf en anderen vaak wel dat we overwegend een bepaalde kleur hebben. Dat zien we vooral in de manier waarop we problemen benaderen, een project aanpakken, hoe we communiceren, wat ons motiveert en hoe we onder stress reageren. Wat kunnen we daarmee voor ons lokaal initiatief? Dat besef dat er qua denkwijze vier verschillende mensen rondlopen is heel nuttig. Bijvoorbeeld als je mensen voor je initiatief wilt werven. Buurman X kan bijvoorbeeld erg enthousiast zijn over je plannen, Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 5

6 terwijl buurman Y het maar een gortdroge technische toestand vindt. Of buurvrouw A vindt jullie presentatie op de braderie enorm gezellig, terwijl buurvrouw B het maar een vaag, slecht georganiseerd clubje vindt. Kortom, elk mens zit anders in elkaar: blauwe, gele, rode of groene mensen zoeken elk iets specifieks in je initiatief waar ze warm voor kunnen lopen: Blauw: overtuigend feitenmateriaal, financieel interessant, prima CO 2 reductiedoelen; Geel: leuke visie, avontuurlijk plan, inspirerend vergezicht; Rood: sympathieke mensen, leuk team om in te werken, hart voor de zaak; Groen: doorwrochte aanpak, goede planning, heldere regels, prima organisatie. Hoe maak ik van die kennis gebruik bij het werven van leden? Soort zoekt soort. Als je snel nieuwe leden wilt, stap dan eerst af op mensen die dichtbij jouw persoonlijke denkvoorkeur zitten. Die match is belangrijk. Daarbij geldt dat je rode mensen relatief makkelijk tot lid maakt, want deze mensen reageren in principe spontaan, direct en vanuit hun gevoel. Maar de rode mensen zijn moeilijker te vangen met een blauwe medewerker van je initiatief. Welke kleur leden haal je het liefst binnen? Iedereen natuurlijk! Toch hangt de meest gewenste kleur mensen ook af van de fase waarin je initiatief zich bevindt: Startfase: veel initiatieven beginnen met gele mensen (visionairen, lef) maar in deze fase zijn blauwe mensen hard nodig om zo snel mogelijk een rationeel en financieel gezonde basis onder het initiatief te leggen; Ideeënfase: nadat het fundament ligt kunnen gele mensen in deze fase zorgen voor meeslepende ideeën, projecten en avontuurlijke doelen. Daardoor ontstaat momentum; Verkoopfase: het initiatief wil snel leden werven en aan de slag. In deze fase zijn rode mensen (sympathiek, persoonlijke touch) en groene mensen (doeners, meters maken) hard nodig; Consolidatiefase: hier zijn het vooral de groene mensen die moeten zorgen voor degelijke organisatielijnen, procedures, administratie en discipline. Daardoor kan een groeiende energiecoöperatie een geoliede machine worden, betrouwbaar en zonder teleurstellingen. Is er een verschil tussen het werven van leden en werven van klanten? In het algemeen kun je zeggen dat lid worden vooral op emotionele overwegingen is gebaseerd. Een echte klant worden (gas en licht, PV panelen actie) berust meer op rationele afwegingen. Stem daar dus je kleur van communiceren op af. Daar kan ik echter ook een nuancering maken: mensen dicht om je heen (gezin, familie, vrienden, goede buren) zijn ook bij zakelijke keuzes gevoelig voor persoonlijke motieven ( Hé Henk, doe lekker mee, wij doen het ook! ), terwijl mensen ver weg overtuigd moeten worden met zakelijke argumenten. Moeten we alle kwadranten in onze uitingen bedienen? Dat hoeft niet per se, maar maak dan wel scherpe keuzes voor welke kleuren je gaat. Je kunt ook aan een tussenvorm denken. Stel dat je coöperatie weinig aan de kleur rood doet. Dan kun je ook overwegen om af en toe met een gerichte actie de rode mensen en kandidaat-leden erbij te betrekken. Bedenk dat je voor echt succes wel een breed draagvlak nodig hebt bij mensen van alle 4 kwadranten. Stel je daarom de vraag of je initiatief voor elk wat wils heeft. Analyseer op die manier je website, documenten, manier van presenteren, je imago. Heb je harde cijfers voor blauw, toon je genoeg visie en durf voor geel, is er genoeg gezellig samen de schouders eronder voor rood, en ben je degelijk en planmatig genoeg voor groen? Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 6

7 Kijk voor het model verder op In het HIER opgewekt Kennisdossier Ledenwerving op staan artikelen over dit thema. Klik op de titels om de artikelen te lezen: - Aantrekkelijk lidmaatschap - Do s en dont s bij ledenwerving Bekijk hier de presentatie van Allard Jongsma terug. Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 7

8 HOE WERFT GRUNNEGER POWER HAAR LEDEN? Titia Struiving, Grunneger Power Grunneger Power wist in korte tijd een groot aantal leden te werven, en werd aldus een van de succesvolste lokale energieinitiatieven van Nederland. Grunneger Power denkt liever niet in psychologische en marketingtechnische hokjes. Maar ze zijn zich ervan bewust dat ze wel een bepaald imago hebben (en koesteren) dat een gevoelige snaar heeft geraakt bij een flink deel van de Groningse bevolking. Wat is die gevoelige snaar precies, en hoe gebruiken ze die om leden en klanten te werven en te binden? TAFELSESSIES Hoe hebben jullie de werving van de eerste golf leden bekostigd? De eerste ledenwerving begon met een gratis gemaakte website, mond-op-mond reclame en veel vrijwilligerswerk. Vanuit de (tientjes)leden kwam natuurlijk ook wat geld binnen. In een latere fase is er een klein deel subsidiegeld gebruikt en konden we zelf een lening afsluiten. Daarmee konden communicatiemiddelen ontwikkelen, zoals een nieuwe website en een brochure. Maar ook in die fase was er sprake van veel onbetaald vrijwilligerswerk. Wat zijn jullie kernwaarden waarmee je naar buiten treedt? We hebben vijf echte kernwaarden: lokaal, eerlijk, groen, transparant, eenvoudig. Daarnaast maken we ook graag gebruik van de slogans power to the people en energie in eigen hand, de winst blijft hier. Wat is de filosofie achter jullie huisstijl en uitstraling? We hadden kunnen kiezen voor een gelikte marketing, met plaatjes van lachende fotomodellen bij zonnepanelen. Maar ons bekroop het gevoel dat we geen geijkte marketing moesten doen. We kozen eigenlijk voor een soort anti-marketing. Geen grote SRV wagen als rijdend kantoor, maar een klein, schattig Piaggo busje waarmee we braderieën en markten bezoeken. Geen strakke glossy foto s maar Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 8

9 simpele, getekende plaatjes die op eenvoudige manier de waarden van Grunneger Power uitbeelden. We willen dan ook een echte grassroots organisatie zijn, die dichtbij mensen in de straat staat. Daar moeten de beelden bij passen. Wat is bij jullie het verschil tussen een lid en een klant? Leden betalen tien euro per jaar. Daarvoor krijgen ondermeer gratis advies over het plaatsen van zonnepanelen en energiebesparing. Hiermee willen we de wereld duurzamer maken, maar ook het sociale aspect van het vormen van een groep vinden we belangrijk. Klanten kopen gas en stroom bij ons in, maar ze hoeven niet per se lid te worden. Hoeveel klanten willen jullie werven? In 2011 hebben we bedacht dat we in 4 jaar tijd door willen groeien naar klanten. Op het moment (2013) zijn dat er ongeveer 450. Grunneger Power in het kort Deze Groningse duurzame lokale energiecoöperatie bestaat sinds maart 2011 en wist binnen twee jaar zo n leden te werven, waarvan 450 klanten (verkoop gas en licht). De coöperatie kwam voort uit een handvol mensen uit de wereld van de techniek, de energiewereld en uit werkgroep lampje van Transition Town Groningen. Zij vonden elkaar in het idee om een lokale energiecoöperatie te beginnen, bijvoorbeeld om daarmee effectief en goedkoop zonnepanelen bij mensen op het dak te kunnen leggen. Grunneger Power wilde ook groene stroom en gas leveren en was aanvankelijk wederverkoper van Trianel. Toen Trianel in december 2012 failliet ging, kwam ook Grunneger Power even in de problemen. De wet schreef namelijk voor dat klanten verdeeld moesten worden onder de bekende grote energiemaatschappijen. Tot vreugde van Grunneger Power mocht zij haar eigen klanten toch houden, omdat zij al in het traject zat om zelf een leveringsvergunning aan te vragen. Tot het moment dat Grunneger Power een eigen leveringsvergunning heeft, is zij wederverkoper van groene stroom van SEPA Green uit Twente. Het geleverde gas is nog niet groen, maar de energiecoöperatie compenseert dat met investeringen in lokale duurzame projecten. Grunneger Power kreeg onlangs een lening van de Triodosbank. Daarmee kunnen ze verder investeren en doorgroeien tot een flinke speler op de Groningse energiemarkt. Zie verder op: Is het moeilijk om mensen ook echt tot klant te maken? We richten ons primair op de leden, want zij hebben ons gemaakt tot wat we zijn, en hebben er veel vrijwilligerswerk ingestoken. In het begin werd maar 10% van de leden klant. Blijkbaar is de stap van lid naar klant best groot. Ook als mensen drie keer heel enthousiast hebben gereageerd, nemen ze die stap vaak niet. Overstappen van je vertrouwde energieleverancier vinden veel mensen eng of gedoe. Toch zie je dat het aantal klanten gestaag groeit. Begin dit jaar deden we een actie waarin we onze leden vroegen om een nieuwe klant aan te leveren. Dat ondersteunden we met brainstormsessies. Door die actie zagen we een tijdelijke verdubbeling van de groeisnelheid. Maar er kwam ook een grens in zicht: als je teveel gaat lopen drammen werkt dat averechts. Want Grunneger Power was immers toch vooral leuk, ontspannen en gezellig? Het zeuren past ook niet bij de coöperatie: je komt erbij om je dat zelf graag wilt. Uit andere hoek kwam ook druk op ons om meer klanten te werven. We willen samen met een paar andere coöperaties het Noordelijke energiebedrijf NLD (met leveringsvergunning) opzetten. Om kans van slagen te hebben moesten we onze (potentiële) financiers wel laten zien dat we als lokale Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 9

10 initiatieven groeipotentie hebben. Daarom gaan we nu werken met wijkgerichte bijeenkomsten. Enthousiaste mensen in de zaal kunnen dan meteen (op een laptop van ons) de overstap van hun oude energieleverancier regelen en online hun nieuwe maanbedrag berekenen. Zo neem je mensen aan de hand mee. Hoe vind je mensen die vrijwilligerswerk blijven draaien? Die vraag leeft inderdaad bij veel coöperaties. Vrijwilligers vinden is niet altijd makkelijk. Daar is mogelijk een mouw aan te passen door te gaan werken met studenten (stages, onderzoeken of uitvoerend werk) maar die vragen ook begeleidingstijd. Misschien is een advertentie bij een regionale vrijwilligersbank een idee. Duurzaam Bovensmilde heeft ook een interessante aanpak. Zij proberen alle lokale verenigingen (117 stuks!) in het dorp te laten samenwerken. Want nu heeft elke vereniging een eigen ledenadministratie, een eigen penningmeester of zelfs een eigen energiewerkgroepje. Sommige werkzaamheden zou je best samen kunnen doen. Disclaimer Dit verslag is een zo getrouw mogelijke weergave van de Kennissessie Ledenwerving op 13 juni 2013 in Groningen. De tekst is zorgvuldig samengesteld, maar HIER opgewekt kan niet uitsluiten dat er onjuistheden in zitten. Suggesties zijn dan ook altijd welkom Verslag HIER opgewekt Kennissessie Ledenwerving 13 juni 2013 Groningen pagina 10

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Reclame in kleur. Juan Carreño de Miranda, Karel II van Spanje (1661-1700), de laatste van de Spaanse Habsburgers

Reclame in kleur. Juan Carreño de Miranda, Karel II van Spanje (1661-1700), de laatste van de Spaanse Habsburgers Reclame in kleur Juan Carreño de Miranda, Karel II van Spanje (1661-1700), de laatste van de Spaanse Habsburgers Joeny Veldhuyzen van Zanten Keramiek Ulrike Möntmann Rietveld Academie 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit Deze publicatie is uitgegeven door colorjive.com,

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG VOOR

SAMEN AAN DE SLAG VOOR SAMEN AAN DE SLAG VOOR DUURZAAM WOONGENOT Onderlegger voor het samen aanpakken van woningen (ADV-aanpak in impulsprojecten, buurt- en burgerinitiatieven) STICHTING ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN AUTEUR:

Nadere informatie