Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014

2 IN 2014 ZIJN VEEL GROTE VERANDERINGEN IN GANG GEZET De VNSG wil relevant zijn, blijven en nog meer worden voor de leden Astrid Zwiers, voorzitter VNSG 2014 was voor Astrid Zwiers het eerste jaar als voorzitter van de VNSG. Ze kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar. Astrid: We hebben in 2014 de basis gelegd voor grote veranderingen die komend jaar hun meerwaarde voor de leden gaan bewijzen. Daarnaast hebben we bestaande en zich bewezen activiteiten verder verbeterd. Als het gaat om kennis en informatie delen, mensen verbinden en beïnvloeden van SAP is het resultaat over de hele linie genomen goed te noemen. Verder is de deelname van onze leden aan onze activiteiten toegenomen en hebben we besloten om meer aandacht te besteden aan ledenwerving en -binding. Begin 2014 benadrukte Astrid de internationaal toonaangevende rol van de VNSG als gebruikersverenging te willen behouden. Ook gaf ze aan meer activiteit op C-level te willen ontplooien. Mede dankzij de actieve inbreng van leden en de inzet van een groot aantal vrijwilligers zijn beide ambities waargemaakt. Onze focusgroepen deden wederom een groot aantal verbetervoorstellen richting SAP, die veel daarvan honoreerde. Ook het aantal contacten op strategisch niveau met SAP nam toe in En via SUGEN is het gelukt om klanten geen extra licenties meer te laten betalen voor SAP Fiori en SAP Screen Personas. Kortom, we hebben onze rol als topbeïnvloeder van SAP met succes ingevuld. Ook de komende jaren blijft dat een prioriteit in het VNSG-beleid. Beter aansluiten De wereld waarin onze leden werken, verandert snel. Dat zie je ook terug in de SAP-strategie. De complexiteit en verscheidenheid in technologieën neemt toe. Daardoor verandert de behoefte van onze leden. De kennis en informatie vanuit de VNSG moet daarop beter aansluiten, zodat onze leden slimmer en beter hun werk kunnen doen en beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld over belangrijke investeringen. Het is dan ook onze ambitie om kennis en info nog meer op maat te leveren. Dus de juiste kennis en info op het juiste moment via de juiste kanalen voor de juiste doelgroep. Dat kan alleen als we nog beter luisteren naar wat onze leden nodig hebben. Met andere woorden, de VNSG wil relevant zijn, blijven en nog meer worden voor de leden. Dat is de enige manier om ze aan ons te binden en nieuwe leden te werven. Ik ben dan ook verheugd dat we daarvoor in 2014 extra capaciteit hebben vrijgemaakt. Daarnaast werden de webinars, thema-evenementen, nieuwsbrieven en focusgroepen wederom zeer gewaardeerd door de leden. 2 VNSG Jaarverslag 2014

3 Veranderingen in 2015 Astrid: We zijn 2015 begonnen met een nieuwe huisstijl die onze ambities en positionering beter laat zien. Kort daarop is de nieuwe website live gegaan. Die is in alle opzichten een verbetering voor de leden. Ten slotte organiseren we in oktober voor de eerste keer het VNSG Congres nieuwe stijl. Een must voor elke SAPprofessional. Verder leest u meer over de wijze waarop de VNSG in 2014 invulling gaf aan de vier speerpunten van het beleid: Strategisch en tactisch topbeïnvloeder, De vertegenwoordiger van alle SAP-gebruikers, De onafhankelijke kennis- en informatiehub voor de Nederlandstalige SAPcommunity en De verbinder van mensen in de SAP-wereld. Astrid: Rob van der Marck, directeur van de VNSG, vertelt per speerpunt hoe we het afgelopen jaar onze doelstelling hebben nagestreefd om maximaal toegevoegde waarde te bieden aan onze leden. Ik wens u veel leesplezier. Astrid Zwiers, voorzitter VNSG Maximale toegevoegde waarde bieden aan onze leden VNSG Jaarverslag

4 Wij zijn lid van de VNSG als MKB-bedrijf. Je zit vaak met bepaalde vragen die je als eenling moeilijk beantwoord krijgt, zeker met zo n groot pakket als SAP. En dan is de VNSG een prachtig mooi medium om samen een vuist te kunnen maken. Matthi Esman - Biohorma 4 VNSG Jaarverslag 2014

5 TOPBEÏNVLOEDER OP STRATEGISCH EN TACTISCH NIVEAU Deelname VNSG-leden aan Customer Connection erg succesvol Voor beïnvloeding op productniveau kunnen onze leden gebruikmaken van twee programma s. Dat is enerzijds Customer Connection (CC) voor kortetermijnverbeteringen van huidige oplossingen en anderzijds Customer Engagement Initiative (CEI) voor verbetering van geplande innovaties op middellange termijn. Het aantal ontwikkelde verbeteringen in CC ging van 10 naar 22 en het aantal geregistreerde personen voor CEI daalde licht van 70 naar 62. Rob van der Marck, directeur VNSG Rob: Het aantal door leden aangedragen en ontwikkelde verbeteringen binnen Customer Connection is meer dan verdubbeld naar 22. Dat er zoveel verbetervoorstellen zijn ingediend en gehonoreerd door SAP in 2014, is een prachtig resultaat. Het is een direct gevolg van meer tijd en energie steken in het overtuigen van leden dat actieve deelname aan productbeïnvloedingsprogramma s grote voordelen biedt. Een aansprekend voorbeeld van het honoreren van verbetervoorstellen komt van de VNSGfocusgroep Real Estate. In totaal namen de ontwikkelaars van SAP 15 van de 24 ingediende verbetervoorstellen over. Daarmee speelde de VNSG internationaal een prominente rol, waar die rol vaker is weggelegd voor de Duitse en Amerikaanse gebruikersgroepen. Uiteraard vindt ook heel gericht beïnvloeding plaats via SUGEN (SAP User Group Executive Network), het internationale netwerk van SAPgebruikersverenigingen. SUGEN bespreekt tal van inhoudelijke onderwerpen met de top van SAP, aldus Rob. Een aansprekend resultaat van de beïnvloeding via SUGEN is dat SAP Fiori en SAP Screen Personas onderdeel werden van de onderliggende licenties, waardoor klanten geen extra licenties hoeven te betalen. Daarnaast is de VNSG ook de komende jaren, in de persoon van ondergetekende, vertegenwoordigd in het leadership team van SUGEN. Het biedt de VNSG de gelegenheid om mede de inhoudelijke agenda te bepalen en nog directer overleg met SAP te hebben. SUGEN Naast de bovengenoemde programma s zijn er in 2014 nog tal van andere activiteiten te melden op het vlak van beïnvloeding. Denk daarbij aan het halfjaarlijks strategisch overleg met SAP Nederland en het Executive Council Diner waar met leden kennis wordt gedeeld en informatie wordt uitgewisseld op strategisch niveau. Verder verschenen er diverse publicaties in toonaangevende vakbladen over relevante thema s. VNSG Jaarverslag

6 Fantastisch om met de Head of Product Management & Development Utilities van SAP te spreken over de nieuwste SAP ontwikkelingen en roadmap. We hebben veel informatie gekregen om te verspreiden onder onze focusgroepleden. Arnout Salomé secretaris van de VNSG-focusgroep Utilities 6 VNSG Jaarverslag 2014

7 DE VERTEGENWOORDIGER VAN ALLE SAP-GEBRUIKERS We besteden meer aandacht aan ledenwerving en -binding Ons doel is om alle Nederlandstalige SAP-gebruikers te vertegenwoordigen. In 2014 was ons streven verder door te groeien. Helaas moeten we constateren dat dat niet is gelukt. Uit analyse blijkt dat we door de laagconjunctuur te maken hebben met onder meer consolidaties, faillissementen en verdere centralisatie van SAP-ondersteuning. Dat resulteerde in een afname bij bedrijfsleden (-4,7%) en individuele leden (-2,8%), vertelt Rob. Om de daling van het ledenaantal tegen te gaan onderneemt de VNSG diverse acties. Sinds augustus beschikken we over een nieuwe collega, die zich volledig gaat richten op het werven en binden van leden. Ze gaat onder andere de behoeften van leden meer in kaart brengen, zodat we nog relevanter kunnen zijn. Daarnaast gaat ze zich ook richten op community s, met name bij de middelgrote bedrijven, die in het verleden wat lastiger te bereiken waren. We verwachten dat die inspanningen al in 2015 vruchten gaan afwerpen. SAP Business One-community De SAP Business One community was ook in 2014 een belangrijke groep onder de VNSG-leden. De online activiteiten, zoals de webinars, namen afgelopen jaar wederom toe. Daarnaast draait het nieuwe online platform op basis van Yammer prima binnen de VNSG. Dat hebben we te danken aan veel enthousiaste leden die zorgen voor interessante content, vertelt Rob. Op het gebied van productbeïnvloeding is ook het nodige gebeurd. Zo vond in oktober een meeting plaats van Nederlandse SAP Business One-gebruikers met het productmanagementteam van SAP Business One. Daar konden die gebruikers hun wensen voor het pakket naar voren brengen. Met veel aandacht werd naar hen geluisterd en in sommige gevallen werd ter plekke al gekeken wat eventuele oplossingsrichtingen waren, aldus Rob. Ten slotte zijn we begonnen met een project waarin we samenwerken met onze leden en hogescholen voor het invullen van stageplekken. Ook daarmee bewijst de VNSG haar meerwaarde richting de leden. VNSG Jaarverslag

8 Het vakblad voor SAP-gebruikers VNSG Magazine maart 2015 jaargang 18 nummer 4 Onderzoek: 80% vindt Big Data eng Profiteren van de datastroom met respect voor privacy Welke rol speelt de analyse van data bij het continu verbeteren van materieelprestaties? In gesprek met Leo van Dongen, directeur Fleet Services bij NedTrain In dit nummer: Data Big data is een buzzword, waarbij vooral dat woordje big misleidend kan zijn Denys Purwin, IT-manager Brand Loyalty Magazine maart/15 1 VNSG_NIEUW_maart_2015.indd :38 8 VNSG Jaarverslag 2014

9 HET KENNIS- EN INFORMATIEPLATFORM VOOR DE SAP-COMMUNITY Meer online gecommuniceerd en kennis gedeeld via webinars en gerichte nieuwsbrieven Het derde speerpunt stelt dat de VNSG het centrale platform is waar leden terecht kunnen voor alle SAP-gerelateerde kennis en informatie. Om deze ambitie waar te kunnen maken is doelgroepgerichte communicatie met leden, vanuit de inhoud, uitermate belangrijk, aldus Rob. De nieuwsbrieven met een speciaal aandachtsgebied zijn voorbeelden van communicatiemiddelen die informatie en kennis op maat bieden. Onder de leden worden ze enorm gewaardeerd. Naast de reeds bestaande onderwerpen User Experience en Custom Development is de VNSG in 2014 gestart met het derde onderwerp: Procurement. Rob: Ook die nieuwsbrief wordt gevuld door vakspecialisten onder de leden en vervolgens door de VNSG verspreid naar geïnteresseerde leden. Webinars Er waren in 2014 minder webinars dan het voorgaande jaar. Maar het aantal deelnemers per webinar groeide sterk. We hebben geïnvesteerd op basis van de behoeften van onze leden. Door in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit was het webinarprogramma heel succesvol. Cruciaal voor het succes is zorgvuldige communicatie naar de leden. SAP is verantwoordelijk voor de inhoud en de VNSG voor de uitnodiging. Door voldoende aandacht te besteden aan de context zijn we in staat de onderwerpen op de juiste wijze naar de leden te brengen. VNSG Magazine De bezoekersaantallen laten zien dat de online versie op van het magazine ook in 2014 nog steeds in populariteit toeneemt. Inmiddels zit het aantal online bezoekers al ruim boven de (nummer 4, 2014). In de afgelopen jaren was de online versie van het magazine in feite een bladerbare PDFversie van het papieren magazine. In 2014 zijn we echter begonnen met de voorbereidingen van een echt online magazine, dat veel interactiever zal zijn. Dat wordt in 2015 voor de leden gelanceerd. Nieuwe website Begin 2015 lanceerde de VNSG een geheel nieuwe website. Rob: De nieuwe site presenteert de informatie aantrekkelijker en multimedialer, waardoor leden sneller vinden wat ze zoeken. Daarnaast kan de informatie voortaan ook worden gedeeld via , LinkedIn of Twitter. De nieuwe site stelt de VNSG in staat meer nieuws te publiceren en dit ook sneller te doen. Tot slot wordt het mogelijk om op publicaties te reageren en kun je ook weer reageren op geplaatste reacties. De site wordt hierdoor veel meer tweerichtingsverkeer. Communicatiemiddelen die informatie en kennis op maat bieden VNSG Jaarverslag

10 10 VNSG Jaarverslag 2014

11 DE VERBINDER VAN MENSEN IN DE SAP-WERELD Veel ruimte voor interactie, delen van gebruikerservaringen, de ervaringen en visie van specialisten De VNSG organiseert een groot aantal face-to-face activiteiten, zoals de focusgroepenbijeenkomsten, themadagen en -middagen en het VNSG Congres. Het doel daarvan is mensen in de SAP-wereld te verbinden. Rob: Voor wat betreft het aantal focusgroepleden en deelname aan focusgroepbijeenkomsten in 2014, zijn we tevreden. Ook de thema-evenementen en het congres werden hoog gewaardeerd door de leden. Een bijzondere vermelding verdient de tweedaagse trip van focusgroepbestuursleden van de VNSG en de Zweedse gebruikersvereniging SAPSA naar Walldorf. Daarmee ging een langgekoesterde wens in vervulling om ook in Duitsland contacten te hebben met SAP. Ruim 60 focusgroepbestuursleden deelden de laatste kennis, versterkten de onderlinge samenwerking en legden waardevolle contacten met SAP-experts. Uiteraard werd alles vervolgens ook gedeeld met de achterban. Thema-evenementen De VNSG organiseerde in 2014 negen themaevenementen, waaronder zes middagen. Rob: Luisterend naar de behoeften van leden hebben we het aantal middagen verhoogd. Daarnaast boden we een meer gevarieerd aanbod van onderwerpen, waardoor we een breder publiek konden aanspreken. In dat kader wil ik het studentenevenement niet onvermeld laten. Deze bijeenkomst voor een nieuwe doelgroep, waarvoor we het studentenlidmaatschap in het leven hebben geroepen, was een groot succes dat we ook volgend jaar willen herhalen. Sowieso trekken we de aanpak van bekende wegen verlaten, ook kleinere evenementen en meer variatie door in Dag voor middelgrote bedrijven Voor de vierde keer organiseerde de focusgroep Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in samenwerking met SAP de jaarlijkse Dag voor middelgrote bedrijven. Er was veel belangstelling: in totaal 161 deelnemers van 96 bedrijven. Circa 70% was afkomstig van eindgebruikerorganisaties. Het programma bood veel ruimte voor interactie, delen van gebruikerservaringen en de ervaringen en visie van specialisten. De dag werd beoordeeld met een acht. We kunnen dus spreken van een inspirerende dag waar de toegevoegde waarde en missie van de VNSG goed tot uiting kwam: kennis delen en netwerken. VNSG Congres Het jaarcongres in 2014 had als thema De gebruiker centraal. Rob: Het VNSG Congres in 2014 is met recht geslaagd te noemen. Volle zalen, inspirerende sessies, blije gezichten, een booming informatiemarkt, veel contacten opdoen, snuffelen aan de strategie van SAP en vooral heel veel gebruikerservaringen uitwisselen. Het rapportcijfer kwam uit op een 7,8. Deze goede waardering behalen we door steeds te werken vanuit de gedachte van gebruikers, voor gebruikers. In 2015 komt de VNSG met een nieuw congres dat het oude vervangt. De vereniging doet dit vanuit de behoefte nog meer te willen focussen op maatwerkcontent voor gelijkgestemde SAPprofessionals. Er komen drie onderwerpgerichte congresdagen en de VNSG neemt afscheid van Maastricht, de beursvloer en feestavond. Rob: In 2015 kent het VNSG Congres een compleet nieuwe opzet. Kennisoverdracht staat nog steeds centraal, maar nu tijdens een unieke driedaagse congresreeks. Elke dag zetten we in op drie actuele en relevante onderwerpen, belicht vanuit diverse invalshoeken. Het staat gepland op 13, 14 en 15 oktober in Congrescentrum 1931 in s-hertogenbosch. We bieden specifieke inhoud afgestemd op de bezoeker, zodat deelnemers met gemeenschappelijke interessegebieden elkaar gemakkelijker vinden en ideeën uitwisselen. VNSG Jaarverslag

12 BESTEDINGEN CONTRIBUTIE 10% 20% Rob: Vanwege de financiële tegenvaller van het congres heeft de VNSG in 2014 een verlies van euro geleden. Dankzij het sterke eigen vermogen van de VNSG kan dit eenmalige verlies prima worden opgevangen. Daarnaast zijn er met de nieuwe opzet van het congres goede maatregelen genomen voor de toekomst. In 2014 is er in totaal euro aan contributie van leden binnengekomen. De grafiek laat zien waaraan deze contributie is besteed. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat niet de volledige kosten van themadagen, portal/ website en magazine uit de contributie worden bekostigd. Er komt namelijk ook geld binnen via sponsoring. 26% 15% 27% Focusgroepen Belangenbehartiging Algemene bestuurs- en verenigingskosten Bijdrage themadagen Bijdrage portal/website Bijdrage magazine 2% 12 VNSG Jaarverslag 2014

13 DOORKIJK NAAR 2015 Veranderingen gaan onze relevantie voor leden substantieel vergroten De VNSG kijkt continu kritisch naar het eigen beleid en de activiteiten. Daarbij stelt de vereniging zich continu de vraag of en hoe ze haar toegevoegde waarde naar de Nederlandstalige SAP-community kan vergroten. Goed luisteren naar de behoefte van leden vinden we erg belangrijk. Op basis daarvan scherpen we bestaande zaken aan of komen we met nieuwe activiteiten. In die zin ben ik er van overtuigd dat de veranderingen die we in 2014 hebben ingezet, het komend jaar onze relevantie voor leden substantieel vergroten. Activiteiten waarover we tevreden zijn, blijven we doen met wellicht wat kleine aanpassingen. Denk daarbij aan de productbeïnvloedingsprogramma s, deelname aan SUGEN, het strategisch overleg met SAP, de focusgroepen, webinars en het VNSG Magazine, aldus Rob. Daarnaast is er in 2014 een aantal grote veranderingen ingezet die in 2015 zichtbaar worden. Een eerste verandering die letterlijk in het oog springt, is de nieuwe huisstijl. De nieuwe huisstijl is een gevolg van de koers die de VNSG twee jaar geleden heeft ingezet. Daarin is naast kennisoverdracht en kennisdeling meer aandacht voor het beïn-vloeden van SAP ten gunste van de gebruikers. Het kleurrijke logo laat de diversiteit van de leden van de VNSG zien en de pay off Verbindt. Versterkt. spreekt natuurlijk voor zich. Rob: Andere opvallende zaken voor 2015 zijn de nieuwe website, de topprioriteit voor ledenwerving en binding en meer en ook kleinere thema-evenementen. Wellicht de grootste vernieuwing is de opvolger van het VNSG Congres; een unieke congresreeks op 13, 14 en 15 oktober in Congrescentrum 1931 in s-hertogenbosch. Op elke dag worden drie onderwerpen geprogrammeerd, die vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Met deze opzet kunnen we gebruikers van SAP-software nog beter ondersteunen bij het verhogen van de toegevoegde waarde van deze software binnen hun organisatie. En dat is waar het ons allemaal in essentie om gaat. Verbindt. Versterkt. spreekt natuurlijk voor zich VNSG Jaarverslag

14 Jaarverslag 2014

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 2 Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website Door vier kritische succesfactoren toe te passen! Uw website speelt een cruciale rol in het betrekken van uw

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Media & Communication Innovation Awards

Media & Communication Innovation Awards Media & Communication Innovation Awards Het Accenture Media en Communicatie Innovatie Onderzoek 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van de juryvoorzitter 5 Inleiding 6 Juryrapport 8 Winnaars van de Blauwe Tulp

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

HUIZEN APELDOORN NIJMEGEN ROSMALEN S-HERTOGENBOSCH RAAMSDONKSVEER. EINDHOVEN Verslag. VNSG on Tour-sessies WALLDORF 1

HUIZEN APELDOORN NIJMEGEN ROSMALEN S-HERTOGENBOSCH RAAMSDONKSVEER. EINDHOVEN Verslag. VNSG on Tour-sessies WALLDORF 1 1988-2013 HUIZEN APELDOORN NIJMEGEN ROSMALEN S-HERTOGENBOSCH RAAMSDONKSVEER EINDHOVEN Verslag VNSG on Tour-sessies WALLDORF 1 inhoud. 4 Design Thinking s-hertogenbosch 8 transport & logistiek Apeldoorn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie