iq 50 Gebruikshandleiding Programmeer en diagnose-apparaat W /14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iq 50 Gebruikshandleiding Programmeer en diagnose-apparaat W072210050 02/14"

Transcriptie

1 iq 50 Gebruikshandleiding Programmeer en diagnose-apparaat Art. W /4 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions de service d origine Traducción del manual de instrucciones de servicio original Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Oversættelse af den originale betjeningsvejledning Original driftsinstruks i oversettelse Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi

2 DE GB IT FR ES NL DK NO TR

3 6 4 5 I II

4 Inhoud Apparaat - overzicht [afb. I]...5 Positionering [afb. II]...5 Systeemoverzicht iq Apparaatgegevens / omgevingsvoorwaarden...6 Leveromvang...6 Voor uw veiligheid...7 Bedoeld gebruik...7 Garantie...7 Milieuvoorschriften...7 Apparaat laden...8 Laden op laadapparaat...8 Accustatus controleren...8 Registratie...9 Eerste ingebruikname:...0 Taalkeuze...0 Keuze maateenheid druk... Keuze maateenheid temperatuur... Keuze weergave sensor-id... Instelling tijd... Instelling datum.... iq 50 - (programmeer- en diagnose-apparaat)...4. Bedieningselementen...4. Gebruik...4. Touchscreen Statusbalk Hoofdmenu (Home Screen) Navigatiebalk Sensortest Procedure Sensortest, waarden OK Sensortest, waarden NOK Dubbele sensor-id aanwezig Sensor niet herkend Batterijspanning laag Overzicht van alle sensoren Sensor vervangen Vervangen door EZ-sensor Vervangen door OE-sensor Sensor programmeren Sensor kopiëren/aanmaken...9. Voertuigkeuze laatste 00 (toets )...0. Lijst met laatste 00 voertuigen Help (toets 4) Instellingen (toets 5) Snelstart Sensor vervangen / kopiëren / aanmaken Sensor inleren bij het voertuig... EU-conformiteitsverklaring... WOW! Software installeren...6 Installatieproces...6 WOW! Software registreren...6. Voertuigkeuze (toets )...6. Snelle instap of nieuw voertuig...6. Keuze fabrikant...7. Keuze model Keuze productiejaar Keuze Velgtype Invoer voertuigkenteken Startmenu voor programmeren en diagnose Wielsymbolen (betekenissen) Contextmenu van de wielsensor Contextmenu van startmenu....6 Sensorinformatie Sensor OK Sensor NOK Sensordetails... 4

5 Apparaat - overzicht [afb. I] Antennegedeelte LED powerindicatie Touchscreen 4 Beschermhuls 5 Power toets 6 USB-aansluiting Positionering [afb. II] Apparaatpositie bij de band Opmerking Om een goede dataontvangst van de wielsensor te kunnen waarborgen, moet de iq 50 op de juiste plaats op de band worden gehouden. De iq 50 altijd zo houden dat de zend-/ontvangstantenne in de richting van de wielsensor wijst. Nooit tegen de velg leggen, dit beïnvloed het zendvermogen. Het apparaat moet zo dicht mogelijk in de buurt van het ventiel van de band worden gehouden (het antennegedeelte moet naar de band wijzen). [Zie afb. II] Kan geen dataoverdracht tot stand worden gebracht, moet de positie enkele centimeters worden verplaatst. 5

6 Systeemoverzicht iq 50 Apparaatgegevens / omgevingsvoorwaarden Artikel. Afmetingen (met beschermhuls) Gewicht Max. gebruiksduur Automatische uitschakeling W ca. 65 x 06 x 4 mm ca. 450 g ca. 9 uur (na het volledig opladen) ca. 50 programmeerprocedures voor een EZ-sensor ca. 00 activeringsprocedures voor een TPM-sensor na 00 tot 800 sec., vrij instelbaar (00 sec. fabrieksinstelling) Opslagtemperatuur -0 C tot +60 C Bedrijfstemperatuur 0 C tot +60 C Stof- / waterbescherming (bedrijf) IP5 Geheugen (intern) Micro-SD-kaart, 8 GB, class 0 Data-interface USB V.0 / Bluetooth Class,5 / WiFi,4GHz, 80, b g n Bluetooth-bereik Lucht ca. 60 m Gebouw ca. 0 m Leveromvang W iq 50 zonder TPMS Snooper + W iq 50 inclusief TPMS Snooper + iq 50 programmeer- en diagnose-apparaat USB-kabel voor iq 50 voor laden en datatransfer Netdeel iq 50 met EU- en UK-adapters iq 50 programmeer- en diagnose-apparaat USB-kabel voor iq 50 voor laden en datatransfer Netdeel iq 50 met EU- en UK-adapters Snelstarthandleiding iq 50 Snelstarthandleiding iq 50 WOW! DVD software, handboek, links WOW! DVD software, handboek, links TPMS Snooper+ Snooper+ USB-kabel A-B Handboek Snooper+ 6

7 Voor uw veiligheid Lees voor het eerste gebruik van uw apparaat deze gebruikshandleiding en volg deze op. Bewaar deze gebruikshandleiding voor later gebruik of voor de volgende eigenaar. Via kunt u deze handleiding ook downloaden. Alleen originele WOW! accessoires en reserveonderdelen gebruiken. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een natte of vochtige omgeving. Apparaat niet blootstellen aan regen. Bedoeld gebruik De iq 50 is bedoeld als programmeer- en diagnose-apparaat voor wielsensoren met gebruik van de WOW!. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de in de gebruikshandleiding beschreven toepassingen. Elke andere toepassing is verboden en kan ongelukken of tot vernieling van het apparaat leiden. Deze toepassingen zorgen voor het direct vervallen van elke aanspraak van de bediener op garantie of aansprakelijkheid door de fabrikant. Voor schade bij niet bedoeld gebruik is alleen de gebruiker aansprakelijk. Garantie De iq 50 moet met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld, ondanks dat het apparaat voor de gebruiksomstandigheden in een werkplaats (stoten, schokken, trillingen, stof) is ontworpen. Voor dit WOW! apparaat bieden we een garantie volgens de wettelijke / landspecifiek bepalingen vanaf de aankoopdatum (bij overleggen van rekening of leverbon). Ontstane schade wordt verholpen door levering van een vervanging of reparatie. Schade die te herleiden is naar ondeskundige behandeling, is uitgesloten van garantie. Claims worden uitsluitend geaccepteerd, als het apparaat ongedemonteerd wordt overhandigd aan een WOW!-geautoriseerd dealer. Technische wijzigingen voorbehouden. We zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Milieuvoorschriften Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen moeten milieuvriendelijk worden gerecycled. Alleen voor EU-landen: Gooi het elektrisch gereedschap niet bij het huishoudelijk afval. Volgen de Europese richtlijn 00/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de omzetting hiervan naar het nationaal recht, moeten onbruikbare elektrische gereedschappen gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Accu's/batterijen: Gooi accu's/batterijen niet bij het huishoudelijk afval, in het vuur of in het water. Accu's/batterijen moet worden ingezameld, gerecycled en op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. Alleen voor EU-landen: Volgens richtlijn 006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen worden gerecycled. In Duitsland kunnen onbruikbare apparaten / accu's naar WOW! worden teruggegeven voor recycling. 7

8 Apparaat laden Waarschuwing Voor het laadproces mogen uitsluitend het meegeleverde laadapparaat en de USB-laadkabel worden gebruikt. Het apparaat kan ook met de meegeleverde USB-laadkabel aan de USB-aansluiting van een computer worden opgeladen. Het gebruik van een andere USB-kabel of het laden van de iq 50 via een USBaansluiting van een computer kan tot een aanzienlijke verlenging van de laadtijd leiden! Laden op laadapparaat Laadapparaat met de USB-aansluiting van het apparaat verbinden. Is het apparaat niet correct aangesloten aan het laadapparaat kan dit tot ernstige schade aan het apparaat leiden. Alle schade die ontstaat door misbruik wordt niet gedekt door de garantie. f Het apparaat kan tijdens het laadproces worden gebruikt. f Is het apparaat tijdens het laadproces aangesloten op een instabiele voedingsbron, kan het voorkomen dat het touchscreen niet werkt. Mocht dit gebeuren, onderbreek dan de voedingsbron. f Brandt de LED rood, is de laadtoestand te laag en moet het apparaat weer worden opgeladen. f Is de accu volledig ontladen en is het laadapparaat aangesloten, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld. Voordat het apparaat weer kan worden gebruikt, moet de lege accu enkele minuten worden opgeladen. Het apparaat kan tijdens het laadproces warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de levensduur of capaciteit van het apparaat. Wordt de batterij heter dan normaal, kan het laadapparaat het laadproces stoppen. Laadt uw apparaat niet goed, neem dan contact op met de WOW! servicepartner in uw land. Accustatus controleren Wordt de accu geladen terwijl het apparaat is uitgeschakeld, wordt de laadstatus alleen via de status-led weergegeven. (Positie van de LED zie hoofdstuk Apparaat - overzicht [afb. I] op pagina 5). LED-kleur Rood (brandt) Rood (knipperend) / 0,6 sec. AAN en, sec. UIT Rood (knipperend) / 0,4 sec. AAN en 0,4 sec. UIT Rood (knipperend) /, sec. AAN en, sec. UIT Beschrijving Apparaat wordt geladen Acculading onder 5% en er wordt niet geladen. Verkeerd laadapparaat aangesloten Temperatuur buiten het toegestane bereik Groen (brandt) Groen (knipperend) Apparaat volledig geladen Apparaat start 8

9 Registratie Tot de eerste registratie van het apparaat bij de fabrikant wordt bij elke start een registratiemelding weergegeven. Het wordt aangeraden de registratie zo snel mogelijk uit te voeren, zodat u nieuwe updates kunt ontvangen. Voor registratie van de iq 50 moet de WOW! software op een computer zijn geïnstalleerd. Zie hoofdstuk WOW! Software installeren op pagina 6. Door de registratie kan de database van de iq 50 worden geactualiseerd. In de database is omvangrijke informatie over fabrikanten, voertuigen en de betreffende sensortypen opgenomen. De fabrikant spant zich doorlopend in om de database zo actueel mogelijk te houden. Nieuwe versie beschikbaar! Graag de meegeleverde DVD installeren en registreren. Graag de database van uw iq 50 actualiseren als u bij een voertuig geen sensor kunt testen. Toets Later zorgt voor het overslaan van de procedure Later Na het verlopen van de licentie wordt een melding gegeven. Graag uw licentie actualiseren om nog updates voor de database van uw iq 50 te ontvangen. Licentie verlopen! Graag uw licentie vernieuwen voor meer updates. Annuleren Procedure Hiervoor op de PC de WOW! toepassing starten. Programma-instellingen -> registratie -> shop kiezen. Bij de licentiekeuze de volgende licentie kiezen W WSD 50 basislicentie iq 50 abonnement en bestellen. Na ontvangst van de vrijschakeling een online update uitvoeren. iq 50 bij geopende WOW! toepassing met de computer verbinden. De nieuwe licentie en een mogelijk nieuwe update worden automatisch overgedragen naar de iq 50. Toets Annuleren zorgt voor het overslaan van de procedure - 9

10 Eerste ingebruikname: Waarschuwing Voor het eerste gebruik moet het apparaat één keer volledig worden opgeladen (LED groen). Uitsluitend het meegeleverde laadapparaat en de USB-laadkabel mogen worden gebruikt. Het gebruik van andere laadapparaten en/of kabels zorgt voor het vervallen van de garantie. Bij het voor het eerst inschakelen van het apparaat worden enkele instellingen opgevraagd. Met deze gegevens wordt de basisconfiguratie van het apparaat ingesteld. Via het menu Instellingen (toets 5) kunnen deze instellingen weer worden opgeroepen en gewijzigd. Taalkeuze De beschikbare talen worden weergegeven.. De selecteerbare talen via de keuzetoetsen - aanwijzen.. Gewenste instelling door het tikken op het gedeelte selecteren. f Het volgende keuzemenu wordt automatisch weergegeven. Keuze omhoog (niet actief) Keuze omlaag (volgende menu) Het apparaat kan omgeschakeld worden naar 9 verschillende talen. De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd. 0

11 Gekozen taal bevestigen. Voordat de gekozen taal definitief wordt geactiveerd, verschijnt een controlevraag. De gekozen taal is Engels. Moet het apparaat in deze taal worden geconfigureerd? Keuze omhoog (vorige menu) Keuze omlaag (volgende menu) Geactiveerde keuze (rood gemarkeerd) 4 Toets Ja (taal wordt omgeschakeld) 5 Toets Nee (terug naar taalkeuze) 4 5 Ja Nee De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd. Keuze maateenheid druk Pagina van 5 Maateenheid druk De beschikbare druk meeteenheden worden weergegeven.. Druk meeteenheid kiezen met de keuzetoetsen -.. Gewenste instelling door het tikken op het gedeelte selecteren. f Het volgende keuzemenu wordt automatisch weergegeven. Keuze omhoog Keuze omlaag Geactiveerde keuze (rood gemarkeerd) De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd.

12 Keuze maateenheid temperatuur De beschikbare temperatuur meeteenheden worden weergegeven. Pagina van 5 Maateenheid temperatuur. Temperatuur meeteenheid kiezen met de keuzetoetsen -.. Gewenste instelling door het tikken op het gedeelte selecteren. f Het volgende keuzemenu wordt automatisch weergegeven. Keuze omhoog Keuze omlaag Geactiveerde keuze (rood gemarkeerd) De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd. Keuze weergave sensor-id Pagina van 5 Weergave sensor-id De beschikbare sensor meeteenheden worden weergegeven.. Sensor meeteenheid kiezen met de keuzetoetsen -.. Gewenste instelling door het tikken op het gedeelte selecteren (De instelling kan tijdens de bediening op ieder moment worden gewijzigd). f Het volgende keuzemenu wordt automatisch weergegeven. Keuze omhoog Keuze omlaag Geactiveerde keuze (rood gemarkeerd) De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd.

13 Instelling tijd Pagina 4 van 5 Tijd instellen: Instellen van de actuele tijd.. Actuele uur via de keuzetoetsen + resp. - instellen.. Actuele minuten via de keuzetoetsen + resp. - instellen. Keuze omhoog Keuze omlaag f De instellingen worden opgeslagen. f Het volgende keuzemenu wordt weergegeven. De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd. Instelling datum Pagina 5 van 5 Datum instellen: Instellen van de actuele datum (Dit is het laatste gegeven voor de basisconfiguratie). Actuele dag via de keuzetoetsen + resp. - instellen.. Actuele maand via de keuzetoetsen + resp. - instellen.. Actuele jaar via de keuzetoetsen + resp. - instellen. 4. Toets Bevestigen indrukken. f Instelprocedure afgerond. De instellingen worden opgeslagen. Keuze omhoog Keuze omlaag (niet actief) Toets Bevestigen Bevestigen De instelling kan via het menu Instellingen op ieder moment worden gewijzigd.

14 . iq 50 - (programmeer- en diagnose-apparaat). Bedieningselementen Power toets Functie Gedrag AAN / UIT Indrukken en vasthouden Reset Standby Langer dan 0 seconden indrukken en vasthouden. Apparaat herstart als er een storing was. Indrukken (kort) display uit- resp. inschakelen.. Gebruik Het antennegedeelte [afb. I] nooit afdekken met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan de dataoverdracht verstoren of de batterijlevensduur verkorten. De iq 50 net als in de afbeeldingen [afb. II] op het wiel positioneren. Opmerking De iq 50 altijd zo houden dat de zend-/ontvangstantenne in de richting van de wielsensor wijst. Nooit tegen de velg leggen, dit beïnvloed het zendvermogen.. Touchscreen Waarschuwing Om beschadiging van het touchscreen te voorkomen, niet met puntige voorwerpen of met te grote druk aanraken. Het touchscreen alleen met de vingers bedienen. f Breng het touchscreen niet in contact met andere elektrische apparaten. Elektrostatische ontladingen kunnen voor verkeerde bedieningen van het touchscreen leiden. f Zorg dat het touchscreen niet in aanraking komt met water. Het touchscreen kan in een vochtige omgeving of in contact met water verkeerde bedieningen veroorzaken. f Blijft het touchscreen gedurende langere tijd ongebruikt ingeschakeld, kan een schermafbeelding inbranden in het scherm. Schakel het touchscreen uit als het apparaat niet wordt gebruikt. f Veegbewegingen en andere vingerbewegingen worden niet ondersteund door het iq 50-handapparaat. 4

15 .4 Statusbalk De statusbalk toont informatie m.b.t. interne inrichtingen, zoals bluetooth, USB en WiFi. Aan de rechterkant wordt de actuele tijd weergegeven. Statusindicaties Weergave Betekenis Informatie en symbolen in de statusweergave zijn ook onderhevig aan technische uitbreidingen. Ze kunnen door toekomstige updates worden aangevuld, resp. gewijzigd. USB-verbinding tot stand gebracht Bluetooth-verbinding geactiveerd Batterij toestandsindicatie Actuele tijd.5 Hoofdmenu (Home Screen) Het startscherm is het startpunt. Via dit scherm worden alle functies van het apparaat opgeroepen. 4 5 Statusbalk Voertuigkeuze zie ( Voertuigkeuze (toets ) op pagina 6) Voertuigkeuze laatste 00 zie ( Voertuigkeuze laatste 00 (toets ) op pagina 0) 4 Help zie ( Help (toets 4) op pagina ) 5 Instellingen zie ( Instellingen (toets 5) op pagina ) 6 Navigatiebalk 6.6 Navigatiebalk De navigatiebalk heeft schakelvlakken: Terug (naar vorige scherm) Home (naar startscherm) Context 5

16 . Voertuigkeuze (toets ) Via deze toets wordt het menu Voertuigkeuze opgeroepen waarin u het te testen voertuig kunt kiezen en bij de functie Test before touch kunt komen. Tijdens algemene instellingen en/of voorbereidende werkzaamheden (bijv. kiezen van een voertuig) kan de iq 50 op een willekeurige locatie zijn. Bij alle acties waarbij een sensor moet worden geactiveerd, uitgelezen of geprogrammeerd, moet de iq 50 bij het wiel worden gepositioneerd [zie afb. II]. Alle voertuiggegevens wissen? Wilt u alle voertuiggegevens wissen en opnieuw beginnen? Ja Nee Zijn al gegevens opgeslagen in het apparaat, verschijnt de hiernaast vermelde controlevraag.. Toets Ja wist het apparaatgeheugen. Een nieuwe programmeer- en diagnoseprocedure kan worden gestart.. Toets Nee breekt de procedure af. De gegevens blijven bewaard voor later gebruik.. Snelle instap of nieuw voertuig Bij de iq 50 zijn er twee mogelijkheden om te beginnen met het testen van wielsensoren. Nieuw voertuig kiezen Een nieuw nog niet getest voertuig worden gekozen. Deze uitgebreide route wordt bij het menu (. Keuze fabrikant ) beschreven. Snelle instap Is al eerder een bepaald voertuig getest, is de database in de lijst van de laatste 00 voertuigen opgeslagen. Een test voor dit voertuig kan direct worden opgeroepen, zie (. Lijst met laatste 00 voertuigen ). 6

17 . Keuze fabrikant Voor het aanmaken van een nieuwe procedure moet het exacte voertuigtype worden ingesteld.. Fabrikant kiezen met de keuzetoetsen.. Door indrukken de fabrikant activeren. f Het volgende menu wordt automatisch ingevoegd. Keuze omhoog Keuze omlaag Geactiveerde keuze (blauwe achtergrond) De gekozen elementen worden weergegeven met een blauwe achtergrond.. Keuze model Alle beschikbare voertuigmodellen van de gekozen fabrikant worden weergegeven.. Model kiezen met de keuzetoetsen.. Model activeren door aantikken. f Het volgende menu wordt automatisch ingevoegd. Keuze omhoog Keuze omlaag Geactiveerde keuze (blauwe achtergrond) De gekozen elementen worden weergegeven met een blauwe achtergrond. 7

18 .4 Keuze productiejaar Alle mogelijke productiejaren van het gekozen model worden weergegeven.. Productiejaar kiezen met de keuzetoetsen.. Productiejaar activeren door aantikken. f Het volgende menu wordt automatisch ingevoegd. Keuze omhoog Keuze omlaag Geactiveerde keuze (blauwe achtergrond) Het productiejaar en het jaar van de eerste toelating van een voertuig kunnen van elkaar afwijken. Zorg dat u hier altijd het productiejaar van het voertuig invoert..4. Keuze Velgtype Keuze van velgtype. Aluminium Staal Aluminium velg Stalen velg 8

19 .4. Invoer voertuigkenteken Kenteken invoeren Invoer van voertuigkenteken. De invoer van het voertuigkenteken is optioneel. Via het menu Instellingen kan de invoer worden in-/uitgeschakeld. Invoer voertuigkenteken Weergave van de invoer Verder, de invoer wordt opgeslagen Door deze invoer kan het voertuig bij een volgende keer snel en eenduidig uit de lijst van de 00 laatste voertuigen worden gekozen. Bevestigen 9

20 .5 Startmenu voor programmeren en diagnose Test 4 Het startmenu is het uitgangspunt voor alle programmeer- en diagnosefuncties van de iq 50. In het bovenste gedeelte worden de ingestelde voertuiggegevens weergegeven. In het midden is een voorbeeldvoertuig met 4 wielsymbolen weergegeven. Voordat een wielsensor kan worden geprogrammeerd, moet deze worden gekozen. Dit gebeurt door het kort aanraken van het gedeelte 4 naast het wielsymbool. Het gekozen wiel wordt gemarkeerd met een zwarte driehoek. Bij lang aanraken van het gedeelte 4 naast het wielsymbool, wordt het contextmenu voor de wielsensor opgeroepen (.5. Contextmenu van de wielsensor ) Toets Test 5 activeert de gekozen wielsensor (.7 Sensortest ) Toets 6 roept het contextmenu van het startmenu op (.5. Contextmenu van startmenu ) 6.5. Wielsymbolen (betekenissen) De wielsymbolen kunnen in verschillende kleuren worden weergegeven: Kleur Betekenis Groen Sensor geactiveerd, waarde OK Temperatuur en druk worden weergegeven. (.6. Sensor OK ) Geel Sensor geactiveerd, waarde NOK. (.6. Sensor NOK ) Grijs Sensor niet getest / niet geactiveerd. D EZ Naast de wielsymbolen kan verschillende informatie staan: Info Betekenis Batterij Batterijspanning van de wielsensor zeer laag. De wielsensor moet direct worden vervangen. Test EZ OE D EZ-sensor herkend (programmeerbare sensor) OE-sensor herkend (originele sensor van voertuigmerk) Dubbele sensor-id herkend 0

21 .5. Contextmenu van de wielsensor Bij lang aanraken van het gedeelte 4 (zie.5) naast het wielsymbool, wordt het contextmenu voor de wielsensor opgeroepen. Het contextmenu biedt een snelle toegang tot de programmeerfuncties. 4 Wiel rechtsvoor Sensortest: Sensor vervangen: Sensor kopiëren/aanmaken: Bandengegevens wissen: Eerste regel: Weergave van de actuele wielpositie.. Toets Sensortest test de gekozen wielsensor (.7 Sensortest ).. Toets Sensor vervangen (.8 Sensor vervangen ). Is de geteste sensor OK, kan deze functie niet worden opgeroepen.. Toets Sensor kopiëren/aanmaken (.9 Sensor programmeren ). Zijn in de database van de iq 50 voor dit voertuig geen gegevens aanwezig, kan deze functie niet worden opgeroepen ( Registratie ). 4. Toets Bandengegevens wissen 4 wist de actuele procedure. 5. Toets Annuleren breekt de procedure af. Verbind uw iq 50 regelmatig met de updateserver, zodat de database altijd actueel blijft. Annuleren.5. Contextmenu van startmenu 4 5 Overzicht: Sensorinformatie: Voertuiginformatie: Inleren / OBD: EZ-sensor: Het contextmenu van het startmenu biedt een snelle toegang tot de meest verschillende functies.. Overzicht: Weergave van druk, temperatuur, batterij van de sensoren.. Weergave van sensorinformatie. Weergave van voertuiginformatie 4. Inleren / OBD 5. EZ-sensor (.9. Sensor kopiëren/aanmaken ). 6. Voertuiggegevens wissen 7. Helpmenu: 6 Voertuiggegevens wissen: 7 Help: Annuleren

22 .6 Sensorinformatie.6. Sensor OK Positie linksvoor Het voorbeeld hiernaast wordt weergegeven na het kort drukken op een groen wielsymbool. Er wordt meer gedetailleerde informatie gegeven van een wielsensor waarvan de waarden allemaal OK zijn. Sensor ID (Dec): Bandenspanning (bar):,6 Bandentemperatuur ( C): 6 Weergegeven wordt: Wielpositie Sensor ID ((Dec) of (Hex):)) Actuele druk in de band Actuele temperatuur in de band Batterijspanning van de wielsensor (OK of laag) Batterijtoestand: Ok Waarde Batterij: Ok Beschrijving / verhelpen Batterijspanning van de wielsensor OK Door te drukken op het veld Sensor ID wordt de weergave omgeschakeld tussen (Dec) decimaal en (Hex) hexadecimaal..6. Sensor NOK Positie: Linksvoor Sensor ID (Hex): Batterijtoestand: Met EZ vervangen ABA0000 Bandenspanning (bar):,6 Bandentemperatuur ( C): 6 4 laag Met OE vervangen Het voorbeeld hiernaast wordt weergegeven na het kort drukken op een geel wielsymbool. Het geeft informatie van een wielsensor waarbij minimaal één waarde NOK is. De NOK waarde wordt gemarkeerd met een klein waarschuwingssymbool. Waarde Sensor ID Batterij laag Beschrijving / verhelpen Deze sensor ID is al toegewezen aan een andere sensor in het voertuig. Voor deze sensor moet een nieuwe sensor ID worden ingevoerd of gegenereerd ()..9. Sensor kopiëren/aanmaken Batterijspanning van de wielsensor zeer laag. De wielsensor moet direct worden vervangen.. Toets EZ leidt u verder naar (.8. Vervangen door EZ-sensor ).. Toets OE 4 leidt u verder naar (.8. Vervangen door OE-sensor ).

23 .6. Sensordetails Het voorbeeld hiernaast geeft de details van een gekozen sensor. Weergegeven wordt: Aanhaalmomenten voor bevestiging Onderdeelnr. sensor Onderdeelnr. servicekit Ventieltype Onderdeelnr. sensor Onderdeelnr. servicekit. Toets toont meer sensordetails Ventieltype Metalen ventiel

24 .7 Sensortest.7. Procedure Bij de test wordt de dataoverdracht van de wielsensor ingeschakeld en wordt de status hiervan uitgelezen. Procedure:. De te testen sensor kiezen. f Een zwarte driehoek markeert de gekozen wielsensor.. Apparaat bij de wielsensor positioneren [zie afb. II]. Toets Test start de test voor de gekozen wielsensor. Test linksvoor Tijdens de procedure loopt de voortgangsbalk. Test 4 Annuleren Toets Annuleren 4 breekt de procedure af. In enkele gevallen kan het voorkomen dat de dataoverdracht van de wielsensor door het drukken op de toets Annuleren 4 niet kan worden gestopt. De iq 50 ontvangt echter geen gegevens meer, de weergave van het apparaat wordt niet geactualiseerd. 4. Het resultaat van de test wordt weergegeven als een gekleurd wielsymbool (.5. Wielsymbolen (betekenissen) ). Het volgende wiel wordt automatisch gekozen. 4

25 .7. Sensortest, waarden OK Het resultaat van de test wordt weergegeven als een gekleurd wielsymbool. Kleur Betekenis Groen Sensor getest en geactiveerd, waarde OK Geel Grijs Sensor getest en geactiveerd, waarde NOK Sensor nog niet getest. Doorgaan met het testen van de andere wielen. Het volgende wiel wordt automatisch gekozen (in dit geval het rechtervoorwiel). Een reservewiel kan eveneens worden getest. Test Succesvol afgerond 4 Een gelukte activering 4 verschijnt ca. seconden als melding. 5 Annuleren Door te drukken op de toets 5 verdwijnt de melding..7. Sensortest, waarden NOK Het voorbeeld hiernaast toont een geactiveerde wielsensor met een NOK waarde. Het batterijsymbool naast het wiel wijst erop dat de batterijspanning van de wielsensor zeer laag is. Deze wielsensor moet direct worden vervangen. Terwijl de wielsensor van dit wiel wordt vervangen, kan worden verdergegaan met het testen van de overige wielsensoren.. De volgende wielsensor kiezen en testen. f Het gekozen wiel wordt aangegeven met een zwarte driehoek.. Toets Test start de test voor de gekozen wielsensor. Test 5

26 .7.4 Dubbele sensor-id aanwezig In het voorbeeld hiernaast kon de sensor niet worden geactiveerd. Dubbele sensor-id herkend. Dit betekent dat deze sensor-id al is toegewezen aan een andere sensor in het voertuig.. Toets Ja leidt u verder naar het programmeren van de sensor (.8 Sensor vervangen ). Sensor-ID al aanwezig Probleem oplossen? f Een verkeerd resultaat kan worden gecorrigeerd.. Toets Nee beëindigt de procedure. f De sensor wordt geel gemarkeerd. Ja Nee f Er kan nog een wiel worden gekozen. Test Het probleem hoeft niet direct te worden opgelost. Het is op ieder moment mogelijk de test bij dit wiel opnieuw uit te voeren..7.5 Sensor niet herkend De melding hiernaast verschijnt als een wielsensor niet wordt herkend of een test niet is gelukt. Sensor antwoordt niet! Sensortest herhalen? Mogelijke oorzaken Verkeerde positie van de iq 50 bij het wiel [zie afb. II] Geen sensor gemonteerd Sensor defect Batterij leeg Ja Nee. Toets Ja herhaalt de poging de sensor te activeren.. Toets Nee breekt de procedure af. f Het startmenu met het voertuigsymbool wordt weergegeven. Test 6

27 .7.6 Batterijspanning laag De melding hiernaast verschijnt als de batterijspanning van de wielsensor zeer laag is.. Toets Ja leidt u verder naar (.8 Sensor vervangen ).. Toets Nee breekt de procedure af. Sensorbatterij bijna leeg! Probleem oplossen? Ja Nee Test.7.7 Overzicht van alle sensoren Niet getest Niet getest Niet getest Batterij Laag Het scherm hiernaast geeft een overzicht van de actuele toestand van alle wielsensoren. Pos. Betekenis Toestand LF Wiel linksvoor Batterijspanning laag RF Wiel rechtsvoor niet getest LR Wiel linksachter niet getest RR Wiel rechtsachter niet getest SP Reservewiel niet getest Niet getest 7

28 .8 Sensor vervangen Positie: Linksvoor Ter vervanging van een wielsensor biedt de iq 50 de mogelijkheden een OE-sensor te activeren of een nieuwe EZ-sensor voor het voertuig te programmeren. Sensor ID (Hex): ABA0000 Bandenspanning (bar):,6 Bandentemperatuur ( C): 6 Begripsomschrijving Weergave Betekenis EZ-sensor Programmeerbare sensor OE-sensor Originele sensor van voertuigmerk Batterijtoestand: laag. Toets EZ leidt u verder naar (.8. Vervangen door EZ-sensor ).. Toets OE leidt u verder naar (.8. Vervangen door OE-sensor ). Met EZ vervangen Met OE vervangen.8. Vervangen door EZ-sensor Positie: Rechtsvoor De technische specificaties van de wielsensoren moeten exact bij het voertuig passen. Daarom is het belangrijk het juiste sensormodel te kiezen. De iq 50 toont voor elk gekozen voertuig het benodigde sensortype. Veld Cat.nr.: geeft het bestelnummer van de EZ-sensor Veld Serv.nr.: geeft het bestelnummer van de servicekit Cat.nr.: Serv.nr:. Toets Aanmaken/kopiëren leidt u verder naar (.9. Sensor kopieren/aanmaken ).. Toets Annuleren (annuleren en terug naar laatste scherm). Aanmaken/ Kopiëren Annuleren 8

29 .8. Vervangen door OE-sensor Positie: Rechtsvoor De technische specificaties van de wielsensoren moeten exact bij het voertuig passen. Daarom is het belangrijk het juiste sensormodel te kiezen. De iq 50 toont voor elk gekozen voertuig het benodigde sensortype. Cat.nr.: Serv.nr: Veld Cat.nr.: geeft het bestelnummer van de OE-sensor Veld Serv.nr.: geeft het bestelnummer van de servicekit. Toets Annuleren beëindigt de weergave. f Het startmenu met het voertuigsymbool wordt weergegeven.. Toets Annuleren (annuleren en terug naar laatste scherm). Annuleren Annuleren.9 Sensor programmeren.9. Sensor kopiëren/aanmaken ID aanmaken Kopiëren/ aanmaken Wiel rechtsvoor: ID invoeren Via dit menu wordt een EZ-sensor geprogrammeerd en geactiveerd. Bij het programmeren wordt de sensor met een unieke sensor-id en alle noodzakelijke gegevens van het voertuig en voor de dataoverdracht beschreven.. Toets ID aanmaken genereert een willekeurige sensor-id en geeft deze aan in het veld.. Toets ID invoeren zorgt voor het verschijnen van een toetsenbord. Dit kan worden gebruikt om een gewenste sensor-id in te voeren.. Veld geeft de sensor-id. 4. Toets Starten 4 start het programmeren van de sensor. 4 Test na programmeren Starten 4 Programmeer wiel rechtsvoor Annuleren Tijdens het programmeren loopt een voortgangsbalk. Aansluitend wordt het overzichtsmenu met het voertuigsymbool en de al geactiveerde sensoren weergegeven. 9

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie