Van eenvoudige afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van eenvoudige afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen"

Transcriptie

1 Van eenvoudige afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen Marktscan beveiligingsoplossingen voor checkouts in winkels, horecagelegenheden en tankstations 2012 Opgesteld door: In opdracht van: Martin Straatman, ReserV Security Management Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie Reserv Security Management Uilenhoeve JR Middenbeemster Telefoon vast: Telefoon mobiel: Internet: 1

2 Inhoud Inleiding... 3 Werkwijze... 3 Afbakening en productindeling... 4 Vaak spelen andere argumenten dan veiligheid een rol... 5 Aard van de veiligheidsproblematiek... 5 Technische oplossingen, buitbeperking, buitvoorkoming... 6 Conclusie... 6 Samenvattend overzicht van systemen... 8 Categorie I: Afroommiddelen Categorie II: Geldafzuigsystemen Categorie III: Cash Recyclers / Dispensers Categorie IV: Cash Managementsystemen

3 Inleiding De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) heeft zich ten doel gesteld een efficiënter en veiliger betalingsverkeer te realiseren. Het stimuleren van elektronisch betalen door consumenten is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De introductie van pin-only kassa s in grootwinkelbedrijven is een belangrijke stap naar een veiligere kassaomgeving. Het pin-only concept leidt in de praktijk tot een combinatie van pin-only kassa s en combi-kassa s. Er blijft dus een aantal kassa s beschikbaar waar de consument met contant geld kan blijven betalen. Dit concept leidt tot een aantal belangrijke voordelen: Risico van overvallen in het algemeen neemt af. De totale geldvoorraad in de winkel neemt af, waardoor een geringere buit aanwezig is. Risico van een kassaroof neemt af. Investering in beveiligingsmiddelen aan de kassa zijn lager, omdat het aantal te beveiligen kassa s afneemt. De drempel om investering te doen wordt daarmee lager. Het risico van een kassaroof wordt door het pin-only concept niet geheel weggenomen. Dit risico zal zich concentreren op de resterende combi-kassa s. Voor grootwinkelbedrijven bestaat er dan ook behoefte aan oplossingen die de veiligheid juist bij die kassa s kan verbeteren. Maar ook bij kleine detaillisten bestaat behoefte aan beveiligingsmiddelen om hun afrekenpunten beter te beschermen tegen kassaroof. SBEB heeft Reserv verzocht een marktscan te maken van beveiligingsoplossingen ten behoeve van checkouts. In het kader van dit onderzoek zijn de bestaande beveiligingsoplossingen in kaart gebracht voor de detailhandel, zowel klein- als grootwinkelbedrijven en de horeca. Werkwijze De door Reserv uitgevoerde inventarisatie bestaat, naast haar persoonlijke ervaring met een aantal systemen vanuit de praktijk, uit: Desk-research, survey in openbare bronnen (Internet) Desk-research, raadplegen netwerk Bezoek aan diverse leveranciers en afnemers Telefonisch/ contact met (een aantal van) de leveranciers De inventarisatie heeft een lijst van diverse producten en leveranciers/producenten opgeleverd die in 4 categorieën zijn ingedeeld. De range van oplossingen bestaat vanaf de simpele afroombox (kassakluis) tot en met cash-managementsystemen (Closed Cashhandling Systems). Ieder product is voorzien van een productenblad, waardoor onderling makkelijk met elkaar vergeleken kan worden. Alle productbladen zijn voor publicatie zoveel mogelijk ter verificatie voorgelegd aan de leveranciers die de producten leveren. Wij houden ons aanbevolen voor reacties en aanvullingen. 3

4 Afbakening en productindeling De inventarisatie heeft betrekking op een grote variatie aan systemen. De term cashmanagementsystemen wordt breed gebruikt. Deze inventarisatie gaat niet over: Beveiligingsmiddelen, die tot doel hebben om de beveiliging in de back-office te waarborgen (Kluizen, Afstortkluizen, Geldafstortautomaten, Geldverwerkingsautomaten, Telmachines enz.), Dienstverleningen door waardetransporteurs, die tot doel hebben een front-to-end oplossing te bieden voor gesloten cash-handling, bv: o G4S met Cash360, o Brinks met Compusafe Betaalpalen, o RCCS met de gesloten end-to-end ketenoplossing. Payment Kiosken, Self Checkout systems enz. De inventarisatie heeft wel betrekking op producten en systemen bij de checkout. Om eenheid in de gebruikte terminologie te brengen zijn alle de producten ondergebracht in vier categorieën, te weten: Cat 1: Afroommiddelen o Mechanische afroomboxen (diversen) o Elektronische afroomboxen (7) Cat 2: Geldafzuigsystemen (10) Cat 3: Cashrecyclers / dispensers (11) Cat 4: Cash Management systemen (6) Bij de inventarisatie is vooral naar de Nederlandse markt gekeken. Bij cashrecyclers wordt een aantal buitenlandse leveranciers genoemd, die niet in Nederland actief zijn. Het leek niet van toegevoegde waarde nog meer buitenlandse leveranciers toe te voegen. Bovendien is gebleken dat veel systemen een clone zijn van een groot merk. Om die reden moeten we dan ook vermelden, dat de genoemde lijst met produkten/leveranciers niet uitputtend is. Deze vier categorieën worden verder in dit verslag meer gedetailleerd beschreven. De producten binnen deze categorieën dekken de lading voor bestaande beveiligingsoplossingen aan de kassa bij alle toonbankinstellingen. 4

5 Vaak spelen andere argumenten dan veiligheid een rol Belangrijk is op te merken dat nagenoeg alle genoemde producten door de leveranciers worden aangeboden als veiligheidsoplossing. Maar in de praktijk spelen juist andere overwegingen mee om een cash-managementsysteem aan te schaffen. In businesscases worden vaak ook de volgende overwegingen meegenomen: Efficiency o Efficiency van geldafhandeling. Tijdbesparing bij kasopmaak en bankstortingen o Inzicht in cashflow d.m.v. cash-management software o Snellere afhandeling van klanten bij de kassa Kosten o Personele kosten voor geldafhandeling o Directe creditering (direct op rekening) o Transportkosten waardetransporteur o Vermindering kasverschillen (teruggeeffout van kassière) Hygiëne o Met name in branches waarin met verse producten wordt gewerkt, zoals bakkerijen, slagerijen, broodjeszaken, fastfood, fastfood in tankstation e.d. Veiligheid o Overval preventie (kassaroof en kluisoverval) o Personeelsfraudepreventie o Inbraakpreventie Aard van de veiligheidsproblematiek Overvallen op winkeliers en in de horeca zijn een dagelijkse realiteit. In 2011 hebben zich binnen de detailhandel ruim 700 overvallen voorgedaan op winkeliers. Veel van die overvallen betroffen zogenaamde kassaroven. Snelle hit-en-run overvallen op de kassa( s) of counter, waarbij medewerkers en consumenten door de overvaller(s) met een mes of pistool werden bedreigd. Een kassaroof blijkt in de praktijk niet altijd erg lucratief voor de daders en levert vaak slechts een geringe buit op. Bij een aanzienlijk aantal kassaroven is er zelfs helemaal geen buit. Buitbeperking, de beveiligingsfilosofie die er vanuit gaat dat er zo min mogelijk contant geld voorhanden is, wordt al jarenlang en met succes toegepast. Helaas rekenen daders hun businesscase niet altijd door en blijken ze ook regelmatig genoegen te nemen met een buit van slechts enkele tientjes of meer. Desalniettemin mag een goed afroommiddel aan de kassa, waarin het overtollige geld in kan worden opgeborgen, niet meer ontbreken. 5

6 Technische oplossingen, buitbeperking, buitvoorkoming In geval men überhaupt nog geen afroommiddelen gebruikt, is het raadzaam om daarvoor een technisch middel in overweging te nemen. Daarvoor is voldoende betaalbaar aanbod voorhanden. De inventarisatie biedt handvatten om een keuze te maken. Niet iedere oplossing zal toepasbaar zijn in iedere bedrijfssituatie. Niet iedere ondernemer heeft er evenveel geld voor over. Maar in feite is er voor elk wat wils. Doet u uw voordeel met de inventarisatie. U heeft nu in elk geval een mooie indicatie van hetgeen er te koop is en wat gebruikelijke prijzen zijn per type oplossing. Alle veiligheidsvoorzieningen streven een gezamenlijke doelstelling na: buitbeperking door afroming. Velen willen de doelstelling inmiddels ambitieuzer stellen: buitvoorkoming. Dat wil zeggen dat al het geld bij de kassa volledig onbereikbaar is voor derden en personeel, door gebruik te maken van de juiste afroommiddelen. Met de technische mogelijkheden van vandaag is dat niet ondenkbaar. Dit betekent dat er geen bankbiljetten in de kassalade voorradig meer zijn om de klant wisselgeld terug te kunnen geven. Je praat dan over een systeem, waarbij alle contanten veilig opgeborgen zijn, maar waaruit nog wel wisselgeld verstrekt kan worden. Voor wie zover wil gaan heeft twee keuzemogelijkheden: De aanschaf van de zogenoemde cashrecyclers/dispensers. Die worden in diverse varianten aangeboden, zo blijkt uit de marktscan. Maar de praktijk wijst uit dat zich voor dit doel enkele knelpunten voordoen. Deze systemen zijn qua omvang vaak niet geschikt voor de vaak krappe checkout uitvoeringen in supermarkten, bij uitstek de sector waar veiligheidsmensen nadenken over de laatste cash-stromen. De systemen zijn veelal ontworpen voor open-counter contacten met de consument, zoals kleine banken en reisbureaus. Ook is de prijsstelling van deze apparaten een belangrijke drempel. Investeren in cash-managementsystemen (closed-cashhandling). Er zijn mooie oplossingen in de markt. Maar niet goedkoop. Zeker niet als je een flink aantal kassa s per winkel ermee moet uitrusten. Maar naarmate het aantal pin-only kassa s toeneemt komt de haalbaarheid wellicht dichterbij. Een optie zou ook kunnen zijn om alleen de noterecycler toe te passen als intelligente afroombox en het muntgeld gewoon vanuit de kassalade te bedienen. Immers, muntgeld blijkt zelden doelwit voor overvallers. Conclusie De marktscan heeft diverse veiligheidsoplossingen opgeleverd. Voor iedere bedrijfsvoering bestaat een oplossing om veiligheid aan de kassa te verhogen. De ene oplossing ligt meer voor de hand voor grote bedrijven, de andere oplossing meer voor kleine bedrijven. Met name het veelzijdige aanbod van betaalbare afroomkluizen zou geen belemmering mogen zijn om in veiligheid te investeren in kleinwinkelbedrijven en horeca. Maar ook de meer kostbare, elektronische afroomkluizen, die méér veiligheid en mogelijkheden bieden, zijn financieel haalbare veiligheidsproducten. De ultieme oplossing voor met name kleinwinkelbedrijven zou een betaalbare noterecycler (intelligente afroombox die wisselgeld kan teruggeven) zijn. Die ideale oplossing is tijdens de inventarisatie helaas niet als separaat product aangetroffen. We zien zulke note-recyclers als onderdeel van de verschillende cash-managementsystemen (cat. IV). Deze zouden ook individueel (zonder coinrecycler) aangeschaft moeten kunnen worden. De prijsstelling van deze complete cashmanagementsystemen is (nog) een te hoge drempel voor het gemiddelde bedrijf. 6

7 Overzien we de markt dan lijken cashrecyclers en cashdispensers, door de prijsstelling, geen realistische oplossing voor kleinwinkelbedrijven. Ook voor (Middel) grootwinkelbedrijven lijken deze producten niet geschikt en niet rendabel. Geschikte toepassingen hiervoor moeten gezocht worden in andere bedrijfsvoeringen. Cash-managementsystemen zijn perspectiefvol en vormen een veelbelovende oplossing. Inmiddels hebben al veel systemen de weg naar de praktijk gevonden. Er zijn voorbeelden van toepassingen in supermarkten, pompstations, modewinkels, bakkerszaken, drankwinkels enz. Maar helaas is het niet allemaal goud wat er blinkt. De apparaten zijn vrij storingsgevoelig, hetgeen in de praktijk lastige situaties aan de kassa kan veroorzaken. Dit punt heeft wel de aandacht van de producenten. Ook aanschaf- en onderhoudskosten zijn nog een drempel om serieus in de apparatuur te investeren. Maar indien men in de businesscase naast veiligheid ook de aspecten van efficiency, hygiëne en kostenbesparing meeneemt, ziet de ROI er al een stuk rooskleuriger uit. Kortom, er moet nog wat gesleuteld worden aan product en prijs, maar dan zijn er echt mooie oplossingen. Een groot bedrijf zouden we willen adviseren om een pilot te houden in één of meerdere vestigingen, bij voorkeur met verschillende systemen. De pilot zal alle (on)mogelijkheden voor uw bedrijfsvoering aan het licht kunnen brengen en kan er goed worden doorgerekend of er een positieve businesscase voor is. Wellicht dat dan één van de genoemde systemen, al dan niet met enkele aanpassingen, de perfecte oplossing voor uw bedrijfsvoering blijkt te zijn. 7

8 Samenvattend overzicht van systemen Categorie 1: Cashbox Terminologie: cashbox, afroombox, afstortkluisje, kassabox, kassakluisje. Om de veiligheid aan de kassa te verhogen kunnen voorzieningen aangebracht worden om bankbiljetten uit de kassa af te romen. In de praktijk wordt hiervoor vaak de eenvoudige cashbox gebruikt. Een cashbox komt in vele maten en uitvoeringen voor. Het belangrijkste onderscheid is die in mechanische cashboxen en elektronische cashboxen. Mechanische Cashbox Een mechanische cashbox is een stevige, (meestal) metalen box die binnen handbereik van de kassamedewerker bij de checkout wordt bevestigd en waarin men bankbiljetten door een opening (gleuf) kan invoeren. Een willekeurig voorbeeld van een Cashbox / Afroombox. Bron: ADS Er bestaan cashboxen, waarin het afgeroomde geld los in het apparaat valt. De meest voorkomende variant is de cashbox waarin het geld in een binnencassette valt. Deze cassette kan, al dan niet verzegeld, uit de behuizing worden genomen voor transport naar de kluis. Cashboxen zijn altijd afsluitbaar. In de meeste gevallen met slot & sleutel, maar er worden ook varianten met elektronische- of mechanische codesloten geleverd. Het is verstandig om gevulde cashboxen voor de nachtelijke uren leeg te maken en in de kluis te plaatsen. Bij de bevestiging aan het kassameubel moet er rekening mee gehouden worden dat de boxen met enig geweld van de bevestigingsplaat losgerukt kan worden. Er bestaan uitvoeringen met extra beugel en hangslot om dat te voorkomen. Een ander aandachtspunt is de mogelijkheid van hengelen. 8

9 Elektronische Cashbox Een elektronische cashbox is een stevige box die binnen handbereik van de kassamedewerker bij de checkout wordt bevestigd en waarin men bankbiljetten door een opening (gleuf) kan invoeren. Het ingevoerde bankbiljet wordt automatisch, elektronisch door het apparaat ingenomen. Willekeurig gekozen voorbeelden van een elektronische Cashbox / Afroombox. Bron: Moneytronic. Elektronische afroomboxen hebben minimaal dezelfde functionaliteit als de mechanische variant. Meestal wordt valsgelddetectie toegevoegd en een systeem dat de invoer / inhoud van de box bijhoudt. Via een softwaresysteem kan de cashflow worden gemonitord (cash-management). Bron:Merlin Sommige elektronische systemen zijn extra stevig uitgevoerd, waardoor het geld s-nachts in de box kan achterblijven. Indien het geld bovendien in een cassette wordt gedeponeerd, die alleen met servicecode en in afgesloten toestand uit de box kan worden genomen, dan kan het systeem door een waardetransporteur worden geserviced. Bron:Cikam Toepassingen Cashboxen kunnen in alle situaties en bedrijfsvoeringen worden toegepast. Supermarkt, tankstation, cafetaria, kledingwinkel enz. Kostenrange Kostenrange mechanische cashbox: euro per stuk, afhankelijk van de kwaliteit en uitvoering. Kostenrange elektronische cashbox: 500 / 3500 euro per stuk, afhankelijk van de kwaliteit en uitvoering. 9

10 Categorie 2: Geldafzuigsystemen Terminologie: (Pneumatisch) Buispostsysteem, Geldverzendsysteem, geldafroomsysteem, kassa-afroomsysteem. Om de veiligheid aan de kassa te verhogen kunnen voorzieningen getroffen worden om bankbiljetten op een veilige manier vanaf de checkout naar een beveiligde omgeving te transporteren. Door middel van een buizensysteem en een afzuiginstallatie kan geld in kokers, zakjes of als losse biljetten worden weggezogen. Het buizensysteem komt uiteindelijk in een beveiligde ruimte bij elkaar en de kokers, zakjes of biljetten worden centraal in een kluis verzameld. Geldafzuigsysteem Een geldafzuigsysteem is een buizensysteem, gekoppeld aan een afzuiginstallatie. Vanaf meerdere kassa s (verzend- of invoerstations) worden bankbiljetten in een carrier (bv koker) door de buizen naar een centrale, beveiligde ruimte getransporteerd. Geldafzuigsystemen komen in verschillen uitvoeringen voor, maar dienen allemaal hetzelfde doel: Veilig intern transport van geld. Enkele willekeurige voorbeelden Geldafzuigsystemen Bron: Moneytronic. Bron: Lams onair. Bron: Lamsonair Bron: Lamsonair.. Toepassingen Geldafzuigsystemen kunnen in bedrijfsvoeringen worden toegepast, waar gebruik gemaakt wordt van één of meerdere afrekenpunten en die beschikken over een ruimte waar onder veilige omstandigheden de carriers kunnen worden ontvangen (bv. back-office, kluisruimte). Supermarkt, tankstation, tuincentra, warenhuis, maar ook kleinwinkelbedrijven. Geldafzuigsystemen worden ook wel kassa-afroomsystemen genoemd. Deze systemen dragen inderdaad bij tot het reduceren van bankbiljetten in de kassalade. Maar pas op: bij de meeste systemen moeten er bankbiljetten `opgespaard` worden om een patroon te kunnen vullen. In die gevallen hoopt het geld dus juist in de kassalade op. Dit is niet bij alle systemen het geval. Laat u zich dan ook goed adviseren over het juiste systeem voor uw bedrijfsvoering. Geldafzuigsystemen dragen voornamelijk bij aan veilig transport van geld in de winkel. Kostenrange Er worden systemen aangeboden vanaf één afrekenpunt tot zeer complexe, uitgebreide systemen. Het is moeilijk inzicht te geven in de kosten van aanschaf. Voor een eenvoudig basissysteem is de range tussen euro, met daarbij een range van per zendstation. De meer geavanceerde systemen kunnen duurder uitvallen. 10

11 Cat 3: Cashrecyclers / Dispensers Terminologie: Recyclers, Noterecyclers, Cashrecyclers (of: dispensers). De veiligheid aan de kassa kan substantieel opgevoerd worden, als alle bankbiljetten onbereikbaar voor personeel en derden aan de kassa veilig worden opgeborgen. Dit is mogelijk als er gebruik gemaakt wordt van een systeem, dat bankbiljetten ook weer als wisselgeld kan teruggeven; de recycler en/of dispenser. Cashrecyclers / cashdispenser Een cashrecycler is in staat om in het apparaat ingevoerde bankbiljetten bij een volgende transactie weer als wisselgeld terug te geven. Het apparaat brengt bankbiljetten dus weer terug in circulatie. Ook een dispenser is daarvoor geschikt. Het verschil tussen beide apparaten is, dat een recycler in staat is om hetzelfde ingevoerde bankbiljet retour te geven, terwijl een dispenser het ontvangen geld in een cassette opslaat en bij uitgifte gebruik maakt van geld uit voorraadcassettes (op-is-op). Een willekeurig voorbeeld van een recycler en een dispenser. Arca CM18 Toepassingen Cashrecyclers en Cashdispensers worden hoofdzakelijk toegepast in open-counter situaties, waar de kassier achter een balie contact heeft met de consument. Voorbeelden hiervan zijn reisbureaus, postagentschappen en kleine banken. Desalniettemin zijn er toonaangevende voorbeelden van toepassingen in tankstations en winkelomgevingen. Ook warenhuizen, die vaak gebruik maken van centrale afrekenpunten, zijn hiervoor geschikt. Veel apparaten zijn ook als duo uitgevoerd, waardoor er twee afrekenpunten tegelijk bediend kunnen worden. Kosten recycler De kosten van deze vaak zeer professioneel uitgevoerde apparaten zijn hoog en belopen, afhankelijk van uitvoering, tussen en euro per stuk. 11

12 Cat. 4: Cash-managementsystemen Terminologie: closed cash-handling systemen De veiligheid aan de kassa kan optimaal opgevoerd worden, als niet alleen bankbiljetten onbereikbaar voor personeel en derden aan de kassa veilig worden opgeborgen, maar ook het muntgeld. Dit is mogelijk als er gebruik gemaakt wordt van cash-handling systemen met een Note- en Coin recycler, die volautomatisch wisselgeld terug geeft. Cash-managementsysteem Een cash-managementsysteem is in staat om in het apparaat ingevoerde bankbiljetten en muntgeld weer als wisselgeld terug te geven. Het apparaat brengt bankbiljetten en muntgeld dus weer terug in circulatie. Het systeem vervangt de kassalade en berekent en verstrekt volautomatisch het wisselgeld. Ingevoerde bankbiljetten worden veilig in het apparaat opgeslagen. Transport van geld van de kassa naar de kluis vindt plaats in beveiligde transportboxen. Via software kan de cashflow volledig in de backoffice worden gemonitord. Willekeurige voorbeelden van een coin-note recycler van een Cash-managementsysteem. Coin & noterecyclers kunnen deel uitmaken van een closed-cashhandlingsysteem. Van Closed-Cashhandling is sprake als er, zodra het geld is ingevoerd in het apparaat, geen mensenhanden meer aan te pas komen, tot het geld bij de bank is afgestort. CashComplete Dit betekent dat het apparaat bij invoer van het geld het bankbiljet in afgesloten en beveiligde cassettes opslaat voor transport naar de backoffice. In de backoffice wordt het geld automatisch overgeheveld in een afstortkluis. De kluis zelf maakt automatisch een bankstorting in afgesloten sealbag of transportkoffer, die uitsluitend in afgesloten toestand door de waardetransporteur uit de kluis kan worden genomen. De verschillende systemen bieden hun eigen oplossingen voor veilig intern geldtransport. De meest voorkomende oplossing is dat het geld uit de noterecycler in de winkel wordt leeggemaakt met een speciale transportbox, die naar de kluis wordt getransporteerd en door de kluis wordt leeggemaakt. Cashguard Toepassingen Cash-managementsystemen worden momenteel in alle denkbare bedrijfsvoeringen toegepast, zoals supermarkten, tankstations, groot- en kleinwinkelbedrijven. Er zijn ook voorbeelden van opstellingen bij bakkers- en slagersbedrijven (hygiëne), maar ook binnen de horeca. Kosten De hoge kosten en storingsgevoeligheid van de apparatuur is in de praktijk een belangrijke drempel om een dergelijk systeem aan te schaffen. De kosten van deze vaak zeer professioneel uitgevoerde apparaten zijn hoog en belopen, al gauw / euro per afrekenpunt, exclusief de kosten van transportboxen en backoffice kluis. 12

13 INDEX (Bijlage 1) Categorie I: Afroommiddelen Mechanische afroommiddelen: Naam Product Dealer(s) / Producent Nummer Afroomkluis Diversen 13

14 Cat 1: Cashbox Terminologie: Cashbox, afroombox, afstortkluisje, kassabox. Ter verbetering van de veiligheid aan de kassa kunnen voorzieningen getroffen worden om bankbiljetten uit de kassa af te kunnen romen. Het in de praktijk meest toegepaste middel daarvoor is een éénvoudige cashbox. Een cashbox komt in vele maten en uitvoeringen voor de belangrijkste onderscheiding is die in mechanische cashboxen en elektronische cashboxen. Mechanische Cashbox Afroombox Een cashbox is een stevige, (meestal) metalen box die binnen handbereik van de kassamedewerker bij de checkout / POS wordt bevestigd en waarin men bankbiljetten door een opening (gleuf) kan invoeren. Enkele willekeurige voorbeelden van Cashboxen / Afroomboxen. Bron: Moneytronic. Bron: nkassa. Bron: nkassa. Bron: Merlin. Bron: ADS Bron: Nauta security Bron: Boss afstortkluis ook: De Raat Bron: De Raat Bron: Salvus Bron: Tresore Bron: BK Cashboxen Bron: Hanka 14

15 Categorie I: Afroommiddelen INDEX (Bijlage 1) Elektronische afroommiddelen: Naam Product Dealer(s) / Producent Nummer Countercash (intelligent) Moneytronic Nederland 1 b.v. LINCsafe Merlin Technology 2 Safecash (Counter deposit Gunnebo Nederland b.v. 3 unit) Safecash (Retail Deposit Gunnebo Nederland b.v. 4 Smart) MCC Moneytronic Monneytronic Nederland 5 Counting Cashbox b.v. Vervallen Vervallen (product uit 6 productie genomen) Smartbox Cikam b.v. 7 15

16 Naam Product CounterCache (Intelligent) PRODUKTENBLAD Naam Producent Volumatic Coventry, England Dealer(s) in Moneytronic Poeldonkweg 5, Nederland Nederland bv 5216 JX Den Bosch Secureon IJsvogel CN Zevenaar Categorie: 1 Elektronische Cashbox NR: 1 Algemene omschrijving: De CounterCache Intelligent is een intelligente elektronische afroomkluis met gesloten geldafhandeling. Ingevoerde bankbiljetten (single note) worden middels een elektronisch systeem ingenomen. De elektronische biljetlezer telt het aantal en soort bankbiljetten, totaliseert het ingevoerde geldbedrag en controleert de biljetten op echtheid, waarna deze volautomatisch in een sealbag (TruPouch) worden gedeponeerd. Deze sealbag met inhoud kan alleen in afgesloten toestand door een geautoriseerd supervisor uit het apparaat worden genomen. Dit biedt de mogelijkheid om het systeem door de waardetransporteur te laten servicen, hetgeen het geheel tot een gesloten cash-managementsysteem maakt. CounterCache Intelligent is niet als kluis uitgevoerd, waardoor het geld in de nachtelijke uren niet in het apparaat kan achterblijven. Dit kan worden verholpen door CounterCache in een kluisbehuizing (CounterSafe) te laten installeren. Middels een Cash-Management software systeem (CashView) kan de cash-handling volledig worden gemonitord. Voor extra veiligheid is voor de CounterCache een kluis met hogere verzekerde waarde beschikbaar. In de veilige behuizing van deze kluis kan het afgestorte geld ook in de nachtelijke uren in het apparaat achterblijven. Categorie(en) Doelgroep Effectiviteit Toepassing Categorie 1: Elektronische cashbox Zowel kleine als (middel)grote ondernemingen, zoals bakkers, tankstations, supermarkten, fast food, restaurants. Effectief tegen kassagreep, kassaroof (overval) en personeelsfraude. Effectief tegen inbraak uitsluitend i.c.m. CounterSafe. De elektronische cashbox biedt alle functionaliteiten van een klassieke afroombox, aangevuld met een valsgelddetectie en een biljetten- en waardetelsysteem en gecombineerd met software cash-managementsysteem. 16

17 Uitvoering Biljetteninvoer Autom. Wisselgeld berekening Autom. wisselgeld teruggave Extra pinnen mogelijk Geschikt voor duo-kassa s Servicen door waardetransporteur Opslag bankbiljetten Wijze van afromen Moment van afromen Transport kassa/backoffice Direct banking Valsgeld detectie Software / Cashmanagementsysteem Uitvoering Coinrecycler Handzaam formaat, niet veel groter dan een klassieke afroombox Maten: 265 bij 143 bij 285 (hbd). Kan geplaatst worden onder kassameubel, of in de CounterSafe op sokkel. Door kassamedewerker, buiten bereik van consument., er kan geld uit meerdere kassa s tegelijk in verwerkt worden. Mogelijk Intern in het apparaat in TruPouch, alleen door supervisor in afgesloten toestand uit apparaat te nemen. De TruPouch kan op ieder gewenst (veilig) moment uit het apparaat worden genomen en in gesloten toestand naar de backoffice worden vervoerd. Op ieder gewenst (veilig) moment. TruPouch, klein afstortzakje. Onbekend, CashView Prijsindicatie Range: 2500,- / 3500,- Bijkomende kosten Servicecontract, evt. laptop computer, CounterSafe, installatiekosten. 17

18 PRODUKTENBLAD Naam Product Naam Producent LINCsafe Merlin Categorie: 1 Elektronische Cashbox NR: 2 Dealer(s) in Nederland Merlin Technology De Corridor 21-b 3621 ZA Breukelen Nederland Algemene omschrijving: LINCsafe is een intelligente elektronische afroomkluis met de mogelijkheid van gesloten geldafhandeling. Ingevoerde bankbiljetten (single note of bulk note) worden middels een elektronisch systeem ingenomen. De elektronische biljetlezer telt het aantal en soort bankbiljetten, totaliseert het ingevoerde geldbedrag en controleert de biljetten op echtheid, waarna deze volautomatisch in een cassette (evt voorzien van inktbeveiliging of zelfsluitend sealbag) worden gedeponeerd. De cassette met inhoud kan alleen in afgesloten toestand door een geautoriseerd supervisor uit het apparaat worden genomen. Dit biedt de mogelijkheid om het systeem door de waardetransporteur te laten servicen, hetgeen het geheel tot een gesloten cash-managementsysteem maakt. LINCsafe is als kluis uitgevoerd (hoge verzekerde waarde), waardoor het ingevoerde geld in de nachtelijke uren in het apparaat kan blijven zitten. Middels een Cash-Management software systeem kan de cash-handling volledig worden gemonitord. Dit kan ook op afstand (webportal, gratis meegeleverd), zodat de waardetransport efficiënter kan plaatsvinden en de frequentie van waardetransport kan afnemen. LINCsafe Waardeberging met verzekerde waarde van euro (CEN I). Voorzien van Ethernet en 3G voor draadloze communicatie. Optioneel kan ook minder (CEN 0) of meer (CEN 2) worden aangeboden. Categorie(en) Doelgroep Effectiviteit Toepassing Categorie 1: Elektronische cashbox Zowel kleine als (middel)grote ondernemingen, zoals bakkers, tankstations, supermarkten, fast food, restaurants. Effectief tegen kassagreep, kassaroof (overval), personeelsfraude en inbraak. De elektronische cashbox biedt alle functionaliteiten van een klassieke afroombox, aangevuld met een valsgelddetectie en een biljetten- en waardetelsysteem en gecombineerd met software cash-managementsysteem. Het systeem kan door waardetransporteur worden geserviced. Monitoring op afstand. 18

19 Uitvoering Biljetteninvoer Autom. Wisselgeld berekening Autom. wisselgeld teruggave Extra pinnen mogelijk Geschikt voor duo-kassa s Service waardetransporteur Opslag bankbiljetten Wijze van afromen Moment van afromen Transport kassa/backoffice Direct banking (voor-creditering) Valsgeld detectie Software / Cashmanagementsysteem Uitvoering Coinrecycler Formaat vergelijkbaar met de omvang van een PC. Maten: (hbd) onbekend. Kan geplaatst worden onder of geïntegreerd in kassameubel. Door kassamedewerker, buiten bereik van consument., er kan geld uit meerdere kassa s tegelijk in verwerkt worden, identificatie middels knoppen of bv RFID kaart Mogelijk Intern in het apparaat in cassette, alleen door supervisor/waardetransporteur in afgesloten toestand uit apparaat te nemen. (optioneel met zelfsluitende sealbag en/of inkt beveiligd) De cassette kan op ieder gewenst (veilig) moment uit het apparaat worden genomen en in gesloten toestand naar de backoffice worden vervoerd. Op ieder gewenst (veilig) moment. Cassette. Mogelijk, webportal + lokale software (Window7 PC in kluis) + remote support client Prijsindicatie Range: 2500,- / 3500,- Range: 1100,- / 2000,- Bijkomende kosten Servicecontract, installatiekosten. Servicecontract, installatiekosten. CEN I uitvoering Lichte uitvoering, functioneel vrijwel gelijk 19

20 PRODUKTENBLAD Naam Product Naam Producent Dealer(s) in Nederland SafeCash Counter Deposit Unit Gunnebo Gunnebo Nederland bv Visseringweg 23, 1112 AS te Diemen Nederland Categorie: 1 Electronische Cashbox NR: 3 Algemene omschrijving: De Frontoffice-SafeCash Counter Deposit Unit (CDU is een intelligente elektronische afroomkluis met gesloten geldafhandeling. Ingevoerde bankbiljetten (single note) worden middels een elektronisch systeem ingenomen. De elektronische biljetlezer telt het aantal en soort bankbiljetten, totaliseert het ingevoerde geldbedrag en controleert de biljetten op echtheid, waarna deze volautomatisch in een inkt-beveiligde cassette (of naar keuze: self-sealende bag) worden gedeponeerd. De cassette met inhoud kan alleen in afgesloten toestand door een geautoriseerd supervisor (of: waardetransporteur) uit het apparaat worden genomen. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de cash-afhandeling door een waardetransporteur te laten servicen, hetgeen het geheel tot een gesloten cash-managementsysteem maakt. Middels een Cash-Management software systeem kan de cash-handling volledig worden gemonitord. Het systeem kan ook door de waardetransporteur op afstand worden gemonitord (webportal), zodat waardetransport efficiënter kan plaatsvinden frequentie van waardetransport kan afnemen. Categorie(en) Doelgroep Effectiviteit Toepassing Categorie 1: Elektronische cashbox Zowel kleine als (middel)grote ondernemingen, zoals bakkers, tankstations, supermarkten, fast food, restaurants. Effectief tegen kassagreep, kassaroof (overval), personeelsfraude en inbraak. De elektronische cashbox biedt alle functionaliteiten van een klassieke afroombox, aangevuld met een valsgelddetectie en een biljetten- en waardetelsysteem en gecombineerd met software cash-managementsysteem. 20

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca HorecaConnect Ontzorgt de horeca HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties

Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties Gezamenlijk naar efficiën ter Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties en veiliger betalingsverkeer Rapport bij het SBEB project storingen door dr. Jaap Akkermans Leidschendam, Inhoudsopgave

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20891 21 november 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

MB Safety Bezoek & postadres: Zernikestraat 12 2991 XS Barendrecht. Tel. +31 (0) 180 555 200 Fax. +31 (0) 180 622 802

MB Safety Bezoek & postadres: Zernikestraat 12 2991 XS Barendrecht. Tel. +31 (0) 180 555 200 Fax. +31 (0) 180 622 802 Algemene informatie Leveringsvoorwaarden Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem

Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem 1 van 8 10-7-2012 23:04 Kies een SCM-TNO goedgekeurd beveiligingssysteem Autobedrijf Leo Hoeben is officieël gecertificeerd en mag dus deze goedgekeurde beveiligingssystemen inbouwen. Lees onderstaande

Nadere informatie

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland

Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken DGET - TM Project: 2008.071 Publicatienummer: 2008.071-0905 Datum: Utrecht, 10 juni 2009 Auteurs: Dr.

Nadere informatie