HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT"

Transcriptie

1 HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT DE VERBOUWING VAN STADHUIS NAAR STADSHUIS IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN APRIL 1999

2 Inhoud - Inleiding: het stadhuis in een ander daglicht - De architectuur van het stadhuis in zijn context - De architectuur van Van der Laan - Materialen - Abstracte detaillering - Meubilering - Kunsttoepassing - Stadhuis laagbouw - visie achter de verbouwing - Nieuwe materialen - De nieuwe inrichting - De nieuwe omgeving - Nachtarchitectuur - Algemene omschrijving bij het definitief ontwerp - Situering functies - Plafond- en vloerafwerking - Plattegronden bestaande en nieuwe situatie - Gevelbeelden nieuwe situatie - Doorsneden nieuwe situatie - foto's 3D presentatie

3 . HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT Het Stadhuis Eindhoven is in de jaren zestig gebouwd naar een ontwerp van het architectenbureau Van der Laan, Hermans, van der Eerden, Kirch. In hoofdzaak omvat het totaal twee gelijke bouwvolumen, toren en laagbouw. De toren werd eerder herbestemd en gerenoveerd. Thans is het ontwerp voor de verbouwing stadhuis laagbouw aan de orde. Stadhuis laagbouw - enkele bespiegelingen Functie en programma bleken uitgangspunt voor de gebouwvorm en werden zodanig geïnterpreteerd dat deze als een dwingende sculptuurconstructie binnen het totale volume werd ontworpen en vormgegeven. Bijzondere functies zoals B&W-kamer, kamer burgermeester, burgerhal en trouwzalen zijn zichtbaar in dit bouwvolume, terwijl in groter verband het totaal de raadzaal insluit: volume in volume. Door de wijze van situeren van de onderscheiden gebouwonderdelen, samen met de overstekende verdiepingen, waardoor een rondgaande overdekte buitenruimte wordt aangegeven, worden binnen- en buitenruimte, privé en openbaar, met elkaar verweven. De gebouwonderdelen zijn binnen dit totaal herkenbaar door een expliciete materiaalkeuze, glas, natuursteen, baksteen en een zorgvuldige, haast abstracte detaillering. Stadhuis laagbouw - verbouwing Respect voor het bestaande, het zien van een traditioneel modern gebouw als Eindhovens monument uit de zestiger jaren, is uitgangspunt voor het ontwerp van de verbouwing, waarbij functies en bestemming opnieuw worden aangegeven. Respect ook voor de sculpturale opbouw, zodat alle specifieke en beeldbepalende gebouwdelen hun plaats behouden en als een totaal kunnen worden geprogrammeerd. Zo wordt de voormalige afdeling "burgerzaken" het restaurant, de "registratuur" bestemd voor de fracties, enzovoort. De meest ingrijpende wijziging bij het verbouwingsplan betreft dan het doorbreken en openmaken van het dak het glasdak dat overigens al in de oorspronkelijke ontwerpfase is overwogen en van het kelderdek, waardoor het daglicht doordringt tot in de kelderruimte en de al eerder genoemde specifieke gebouwdelen intensiever op elkaar betrekt. Niet zozeer de verandering van vorm en materiaalgebruik wordt uitgangspunt voor het ontwerp, meer het maximaal handhaven van de sculptuurconstructie en deze letterlijk "in een ander daglicht te plaatsen", of "hetzelfde anders belicht". De aanwezige kunstwerken worden hierin optimaal gerespecteerd, het bladerdak van A. Volten is uitgangspunt voor de constructie van het lichtdak boven de hal.

4 1.De architectuur van het stadhuis in zijn context. Het stadhuis van Eindhoven werd ontworpen door architectenbureau Van der Laan, Hermans, van der Eerden, Kirch in Het was het vervolg op een eerste opdracht waarvan de bouw tijdens de oorlog werd stilgelegd. Enkel de eerste fase, het huidige kantoor van Nauta Dutilh werd hiervan gerealiseerd. Na de oorlog werd planontwikkeling voortgezet; de expliciet veranderende architectonische en stedenbouwkundige inzichten maakten dat de architect zich genoodzaakt voelde een totaal nieuw functionalistisch ontwerp te maken. Dit ontwerp de compositie van twee volumen, twee torens en een laagbouw verraadt het heersende architectuurdepot van de jaren vijftig. Dit werd enerzijds beheerst door de volumenarchitectuur van Mies van der Rohe, een architectuur waarvan de abstracte presentatie niets verraadde van de flexibele inhoud; anderzijds werd ze beheerst door het sculpturale functionalisme van Le Corbusier, een architectuur waarin de functies van het gebouw worden gearticuleerd als ware het een machine. Bij het stadhuis van 1958 zie je beide architectuurconcepten terugkomen in één gebouw. De kantoortoren verraadt de invloed van Mies, de sculpturale laagbouw de invloed van Le Corbusier. Dat een dergelijk concept in de lucht hing, zie we als we gelijksoortige concept ook tegenkomen bij de TUE (het sculpturale Auditorium naast het doosvormige hoofdgebouw) en het hoofdkantoor van de voormalige Boerenleenbank.

5 2. De architectuur van Van der Laan Het stadhuis Eindhoven omvat twee bouwvolumen, een toren en een laagbouw, die qua dimensies verschillen, maar in volume gelijk zijn; iets wat toevallig lijkt, maar dit in het geheel niet is. Deze orde in vorm en dimensies is kenmerkend voor de architectuurbenadering van Van der Laan en geestverwanten van de Delftse School; strenge ritmen en klassieke verhoudingen vormden het gereedschap waarmee deze architecten dit gebouw formeel in elkaar zetten (zie schema). Bij de laagbouw bleken functie en programma uitgangspunt voor de gebouwvorm en werden zodanig geïnterpreteerd dat deze als een dwingende sculptuurconstructie binnen het totale volume werd ontworpen en vormgegeven. Bijzondere functies zoals de B&W-kamer, kamer van de burgemeester, burgerhal en trouwzalen zijn in het oorspronkelijk ontwerp zichtbaar gemaakt in dit bouwvolume. In groter verband sluit het totale volume de raadzaal in, waarmee een volume-in-volume ontstaat. Door de programmaonderdelen in volumes onder te brengen rondom een grote overdekte binnenruimte is het gebouw te beschouwen als een moderne versie van het klassieke binnenplaatsgebouw. De omloop rondom de burgerhal en raadzaal en de plint waarop het gebouw geplaatst is, zijn eveneens elementen die de klassieke scholing van de architect verraden.

6 3. Materialen De gebouwonderdelen van het stadhuis zijn binnen het totaalvolume herkenbaar door een expliciete materiaalkeuze. Beeldbepalende materialen voor het exterieur zijn: - het graniet van de plint - de müschel kalksteen in de gevelbekleding - het glas in de puien en de strookramen Beeldbepalende materialen voor het interieur zijn: - de natuurstenen vloeren en borstweringen - de metalen plafonds - de glazen puien - de schoonmetselwerk wanden - de bekleding van jute op wanden en opkanten - de houten betimmeringen van plafonds en wanden

7 4. Abstracte detaillering Glas, natuursteen en baksteen worden als basismaterialen aangewend in een zorgvuldige, haast abstracte detaillering. De wijze van detailleren maakt dat onderdelen zoals vloeren en plafonds ogenschijnlijk van binnen naar buiten doorlopen, waardoor privé en openbaar op een subtiele manier met elkaar worden verweven. Het is met name de consequentheid waarmee deze detaillering door het hele gebouw is doorgezet, die maakt dat het gebouw nog steeds een verzorgde en luxe uitstraling heeft. Een indruk die we heden ten dage nog slechts zelden tegenkomen in nieuwbouw.

8 5. Meubilering Eveneens zeer indrukwekkend is de manier waarop het gebouw in de zestiger jaren werd ingericht en gemeubileerd. Het open ruimte concept vroeg om een afstemming van meubilering op het gebouw. Foto's laten zien dat er in de jaren zestig gekozen werd voor een contrastrijke benadering, lichte "hippe" meubels werden geplaatst in de ruimtes die werden gedomineerd door de natuurlijke materialen waarmee het gebouw is afgewerkt. Hierdoor ontstond de karakteristieke sfeer van modern en klassiek die het gebouw bij de opening in 1968 kenmerkte.

9 6. Kunsttoepassing Beeldbepalend in de architectuur van het huidige stadhuis is de toepassing van kunst. Kunst komt in verschillende gedaanten in het gebouw voor. Het autonome beeld van Arthur Spronken op de voorgevel bijvoorbeeld wordt ingezet als beeldmerk van het gebouw naar buiten toe. Het bladerdak van André Volten daarentegen, is een volledig geïntegreerde vorm van toegepaste kunst, evenals het reliëf van Ad Dekkers boven in de ingang van de raadzaal. De abstractie van beide beelden vormen een vanzelfsprekende voortzetting van de abstracte architectuur die het interieur van het stadhuis kenmerkt. Evenals de meubilering van het gebouw werd de toepassing van kunst gezien als een noodzakelijke aanvulling op de architectuur van het gebouw. Ze is de ene keer meegaand, de andere keer contrasterend of lichtzinnig, maar altijd zorgvuldig gekozen en geplaatst.

10 7. Stadhuis laagbouw - visie achter de verbouwing Uit de voorgaande analyse mag duidelijk geworden zijn dat als algemeen uitgangspunt voor de verbouwing geldt: respect voor het bestaande, het zien van het stadhuis als een traditioneel modern gebouw, een Eindhovens monument uit de zestiger jaren. Respect dus voor de sculpturale opbouw, waarbij alle specifieke en beeldbepalende gebouwdelen hun plaats behouden en als één totaal geprogrammeerd worden. Zo wordt de voormalige afdeling burgerzaken in het nieuwe plan het restaurant, de voormalige afdeling registratuur in het nieuwe plan in zijn geheel bestemd voor de fracties en krijgt de huidige kantinevleugel in zijn geheel een vergaderfunctie. Ondanks de hiervoor beschreven kwaliteit zijn er in het huidige gebouw een aantal zaken die een grondige wijziging van het gebouw noodzakelijk maken. 1) De verhuizing van een groot aantal publieke functies naar het stadskantoor en het streekarchief naar een eigen onderkomen, vraagt van het gebouw een andere programmering 2) De algehele veroudering van het gebouw, met name installatief en bouwtechnisch, maakt een structurele renovatie noodzakelijk. De moderne eisen met betrekking tot bouwfysische, klimaattechnische en infrastructurele zaken vragen een algehele upgrading van het gebouw. 3) De algehele sfeer in het gebouw is ondanks de kwaliteiten zeer gedateerd te noemen; metend met de huidige maten is de huidige toestand in het gebouw te donker, te gesloten, kortom weinig representatief voor de 5e gemeente van Nederland.

11 Niet in de laatste plaats is dat het gevolg van het feit dat verbouwingen en herinrichtingen te zeer gebaseerd zijn geweest op ambtelijke pragmatiek; met name de monumentale sombere kant van de architectuur werden in kleur en sfeer in hun "kwaliteit" te veel bevestigd, waardoor het geheel als een "donker hol" wordt ervaren. We stellen daarom een aantal ingrepen voor die het gebouw op bovenstaande ingrijpend wijzigen. De meest ingrijpende wijziging betreft het doorbreken en openmaken van het dak en het openen van het kelderdek. Het glasdak, dat overigens al in de oorspronkelijke ontwerpfase is overwogen, maakt dat het daglicht doordringt tot in de kelderruimte, waardoor de eerdergenoemde specifieke onderdelen intensiever op elkaar betrokken worden. Niet zozeer de verandering van vorm en materiaalgebruik is uitgangspunt voor het ontwerp, maar het letterlijk in een ander daglicht plaatsen van het bestaande of hetzelfde anders belicht, wordt hiermee leidraad voor de ontwerpbenadering. De tweede ingrijpende wijziging betreft de programmering c.q. het gebruik van het gebouw. In de nieuwe situatie wordt gestreefd naar (de mogelijkheid van) een strikte scheiding van 3 hoofdgebruikersgroepen in het gebouw, te weten bestuur, publiek en politiek. Dat dit niet enkel een nieuw sleutelsysteem betreft, moge duidelijk zijn.

12 8. Nieuwe materialen Ingrepen in het gebouw waarvan de materialen en detaillering zo beeldbepalend zijn, worden gedicteerd door deze materialen en detaillering. Natuursteen, glas en baksteen blijven daarom uitgangspunt voor het verbouwde stadhuis en komen daarom ook in de kelder. De moderniteit van het gebouw wordt opgefrist c.q. ontstoft door de introductie van een aantel nieuwe materialen. 1. Zeer beeldbepalend wordt de keuze voor de wandafwerking ter plaatse van het huidige schoonmetselwerk. Verbouwingsingrepen willen we onzichtbaar maken oor alle metselwerk te voorzien van het zogenaamde "slempwerk"; een soort schilderwerk met op kleur gebrachte cementpap. Deze afwerking is vooral bekend uit de hoek van de Bossche School architectuur, een stroming waaraan de architectuur van Van der Laan verwant is. Het slempwerk wordt aan de onderzijde voorzien van een metalen plint die de huidige, in het gebouw gemetselde, rollaagplint gaat afdekken. 2. Nieuw aangebrachte scheidingswanden willen we zoveel mogelijk uitvoeren in de vorm van hardglazen puien. Hierbij wordt de detaillering zoals deze voorkomt in het huidige gebouw, met een metalen onder- en bovendorpel en zonder stijlen, als uitgangspunt gesteld. Vouwdeuren, taatsdeuren en schuifdeuren zijn in deze detaillering alle denkbaar. Oude en nieuwe glazen wanden kunnen als een moderne vitrage worden voorzien van een figuratie. 3. Als vervanger van het stoffige jute stellen we metaalgaas wandbekleding voor. 4. Als aftimmermateriaal van plafond en wanden willen we de houten delen (schrootjes) vervangen door samengestelde houten panelen.

13 9. De nieuwe inrichting Zoals in het huidige gebouw de meubilering en kunsttoepassing zorgvuldig werd afgestemd op de architectuur van het gebouw, zo willen we ook dat het de toekomstige meubilering en kunsttoepassing wordt ingezet. Enerzijds wordt dat gewaarborgd door het Volten-plafond wederom als kunstelement terug te brengen in de hal. Door het lichtdak komt dit werk echt in een ander daglicht te staan. Haar schaduwspel zal straks de sfeer in de hal mede gaan bepalen. Voor de sfeer en inrichting van de bijzondere ruimten in het gebouw is er een rol weggelegd voor de interieurarchitect. Met name bij de inrichting van de trouwzaal, de nieuwe raadzaal, het restaurant en de B&W ruimten zullen meubilering en stoffering een belangrijke rol gaan spelen. Het lijkt ons van belang dat het uitgangspunt van weleer de "hippe" inrichting in het traditioneel moderne gebouw nog steeds een goed uitgangspunt kan zijn. De lichtvoetigheid en geavanceerdheid van het hippe kunnen een welkome aanvulling zijn op de ambtelijkheid van het monument. Het ander maakt de bandbreedte van de keuze breed

14 10.De nieuwe omgeving De laatste jaren is er veel veranderd in en rondom het stadhuis. Als belangrijkste vernieuwing willen we hier noemen: - de komst van de parkeergarage en dientengevolge de nieuwe inrichting van het stadhuisplein - het nieuwe verkeerscirculatieplan - entree naar het nieuwe Van Abbe Museum - de verstening van de Dommelrand aan de stadhuiszijde - de loskoppeling van toren en laagbouw, waarbij de renovatie van het pleingebied ter plaatse van de loopbrug is gerealiseerd Allemaal belangrijke ingrepen die het functioneren van het gebouw in sterke mate veranderen of veranderd hebben. Als bureau zijn we bij een (groot) aantal van deze ingrepen (zijdelings) betrokken geweest (parkeergarage, plein, fontein, Rode Loper, streekarchief, bushalte van Rietveld, brug over de Dommel) We hebben de stellige overtuiging dat juist het stadhuis in al deze ontwikkelingen een centrale rol speelt. Als onderdeel van zowel het plein als de Rode Loper, de binnenring en de Dommelroute, is het de spil van alle ontwikkelingen ter plaatse. Bovendien is het stadhuis met zijn plein vaak óf het beginpunt óf het eindpunt van allerhande stedelijke rituelen. Om optimaal te kunnen functioneren in deze functie stellen we een aantal kleinere en/of grotere ingrepen voor, in en rond het gebouw. Op grotere schaal zijn goede functionele routes rondom het gebouw van groot belang voor de levendigheid van het gebied. We vinden het jammer dat de kunstroute, de zogenaamde Rode Loper, geen verlenging krijgt naar de overzijde van de Dommel. Zowel de groenroute langs de Dommel, als de publieksroute naar het Van Abbe Museum, worden door deze beslissing onnodig gefrustreerd. Ten behoeve van de beheersing van de openbare buitenruimte worden in het plan de volgende voorstellen gedaan. 1. Het uitdiepen van het terras tot een vanuit kelderniveau toegankelijke ruimte zal een groot aantal problemen van deze "grootste vuilnisbak van Eindhoven" oplossen. Door de ruimte direct te betrekken op het gebouw en inklimmen door verhoging van het niveauverschil onmogelijk te maken worden 2 problemen opgelost; te weten lichttoetreding van de kelder en beheersbaarheid van de buitenruimte. 2. Hoewel het niet erg van deze tijd is (dat wil zeggen niet conform bouwbesluit), wordt het bordes niet voorzien van hekken of borstweringen; deze zullen het architectonisch beeld te nadrukkelijk aantasten. 3. Het in een eerdere fase door ons voorgestelde terras aan de Dommelzijde blijft ons inziens een element dat het gebied achter het stadhuis kan verlevendigen. De vandaalgevoeligheid van het anonieme gebied tussen laagbouw en hoogbouw zou met dit element een positieve impuls krijgen. Een gcombineerd gebruik van de toren behoort tot de mogelijkheden. 4. Het structureel inrichten van het rondgaande bordes als podium voor allerhande activiteiten (optredens, manifestaties). Het verdwijnen van de "driehoeken" van het voormalig infocentrum genereert ruimte ter plaatse.

15 11. Nachtarchitectuur Vanaf het moment dat het gebouwd werd maakt het stadhuis deel uit van een serie grote gebouwen die de skyline van Eindhoven bepalen. Als politiek en bestuurscentrum manifesteert het zich op groot stedelijk niveau als oriëntatiepunt. Dit geldt echter voornamelijk voor de dagsituatie. Hoewel het als een van de eerste gebouwen structureel werd aangelicht, is het nachtbeeld van het gebouw op dit moment verhoudingsgewijs bescheiden te noemen. We pleiten er voor veel aandacht te besteden aan de nachtarchitectuur van het nieuwe stadshuis. In het nieuwe nachtbeeld zouden de volgende elementen ons inziens een rol kunnen gaan spelen: - de sculpturale dakopbouwen zoals het carillon en de lichttrommel op de raadzaal - de sculpturale erkers van de burgerhal, de B&W kamer en de burgemeesterkamer - het nieuwe glasdak Als zodanig kan het gebouw deel uitmaken van het nieuwe nachtbeeld dat in de lichtstad Eindhoven aan het ontstaan is.

16 ALGEMENE OMSCHRIJVING BIJ HET DEFINITIEF ONTWERP Hoofdverdieping 0.1 Entreeportaal Het entreeportaal is de hoofdtoegang van het gebouw waaraan alle afsluitbare toegangsvoorzieningen naar de achtergelegen gebieden zijn gesitueerd. Als herkenbaar element staat hierin een rond entreeportaal voor normaal gebruik (zie GGD), waarlangs twee taatsdeuren ten behoeve van bijzondere ceremonies. 0.2 Trouwruimten De trouwvleugel omvat een trouwzaal met voorruimte ten behoeve van wachtenden. Trouwzaal is mediavriendelijk en representatief. De wachtruimte kent een hoge transparantie, zowel naar buiten als naar het atrium. Ten behoeve van trouwceremonies zijn er aparte kleedruimten voor de ambtenaar en voor het bruidspaar voorzien. 0.3 Ontvangstruimte 0.4 Restaurant / keuken Het restaurant is enerzijds gesitueerd aan het mooie uitzicht op de Dommel en het Van Abbe Museum en anderzijds aan de hiervoor genoemde ontvangstruimte c.q. atrium. Als annexen van het restaurant zijn de uitgiftebalie en de spoelkeuken gesitueerd op de kop van het restaurant. Deze vormen met de emballageruimte in de kelder het "horecahart" van het gebouw; een lift zorgt voor intern transport. Het mooiste deel van het restaurant (de huidige 'Walkamer') wordt ingericht ten behoeve van ceremoniële ontvangsten; ze is als zodanig afscheidbaar van het totale restaurant. Flexibele puien maken het mogelijk het atrium op de hoofdverdieping deel uit te laten maken van het restaurant. 0.5 Commissiekamers Vergaderkamers gefaciliteerd voor avondgebruik. De centraal gelegen hal die onderdeel uitmaakt van het atrium gaat dienst doen als ontvangstruimte. Vanuit deze ruimte heb je door middel van trappen zowel contact met de burgerhal boven als met de nieuwe expositieruimte in de onderverdieping. Ten behoeve van deze functie zijn er ter plaatse een podium, baraansluiting en akoestische voorzieningen opgenomen.

17 1e Verdieping 1.1 Burgerhal Ten behoeve van publieke ontvangsten blijft de burgerhal gehandhaafd in zijn huidige vorm. Met dien verstande dat tussen dit publieke gebied en de bestuursvleugel een transparante scheiding wordt aangebracht; deze kan zonodig gedeeltelijk worden geopend. 1.2 B&W vleugel Renovatie en herverkaveling van de diverse ruimten. Burgemeesterkamer en B&W kamer blijven als vaste elementen op hun oorspronkelijke plaats gehandhaafd. Ter plaatse van de entree van de vleugel is een bodeloge ruimte opgenomen. 2e Verdieping 2.1 Flexibele fractiekantoren De fractiekantoren van mogelijk wisselende grootte worden ondergebracht in een flexibele strook aan de Dommelzijde. Elke kantoormodule wordt voorzien van een berging. 2.2 Flexibele vergaderzalen Vergaderkamers (in diverse grootten) gefaciliteerd voor algemeen gebruik. In deze vleugel is één module gereserveerd voor de leeszaal ten behoeve van het inzien van raadsstukken. 1.3 Raadzaal Omdat de opstelling van de raad veranderd naar het zogenaamde "en ronde" model en het publiek op hetzelfde niveau zal worden ontvangen, zal de raadzaal een metamorfose ondergaan. Beeldbepalende elementen, te weten kroonluchter met lamp, siermetselwerk en hardglazen entree, zullen worden gehandhaafd. De voormalige publieke tribune kan worden ingericht als perskamer; deze is apart van buitenaf toegankelijk. De zaal zal in zijn geheel verduisterbaar worden uitgevoerd. 1.4 Conferentiekamer Vergaderkamers geoutileerd voor commissie- en raadsgebruik. Gobelinzaal zal worden vergroot met de oppervlakte van het huidige balkon. Ten behoeve van balkonceremonies zal de nieuwe pui verwijderbaar worden uitgevoerd.

18 Onderverdieping -1.1 Expositieruimte Verbonden met het atrium door middel van een monumentale trap en een vide vormt deze benedenhal een centrale publieke ruimte op de onderverdieping. Als lichte open ruimte is ze uitstekend geschikt voor kleine ceremonies en exposities. Om deze ruimte te ontdoen van de zogenaamde catacombe-sfeer wordt ze voorzien van een natuurstenen bekleding op wanden en vloer. Mede door de extra verkregen hoogte aan de rand van de vide is de trapwand de aangewezen plaats voor het aan te brengen kunstwerk uit de oude raadzaal in het voormalige GGD-gebouw Flexibele kantorenstrook Ten behoeve van onderwijs en presentatie is aan de Dommelzijde een flexibele kantorenstrook gesitueerd. De hooggeplaatste kelderramen worden hier vervangen door glaspuien. Om dit mogelijk te maken wordt het huidige terras verdiept tot kelder vloerniveau, waardoor het onbruikbare verlaagde terras wordt vervangen door een bruikbare patio Faciliteiten keuken / fitness Ten behoeve van de keuken is onderaan de hellingbaan de emballageruimte en andere magazijnruimte gesitueerd. Ten behoeve van personeel zijn hier kleedruimten en garderobekasten ondergebracht. Deze doen tevens dienst ten behoeve van de nabijgelegen fitnessruimte Archiefruimte Ten behoeve van het gemeentearchief wordt een ruimte ingericht die voldoet aan huidige archiefeisen Berg- en opslagruimte Met name de ruimten in de onderverdieping die verstoken blijven van enige lichttoetreding, zullen dienst gaan doen als berg- en opslagruimte Instap / laad / losplaats Hoewel er geen plaats meer is voor parkeren in de onderverdieping, is het gebouw per auto nog wel toegankelijk. Deze toegang eindigt in een zogenaamde instapplaats die indien gewenst kan worden afgesloten Voormalig noodbestuurscentrum Deze "koude oorlog bunker" zal vanwege zijn extreme bouwkundige uitvoering zo min mogelijk worden verbouwd. Huidige functies als repetitieruimte, recreatieruimte c.q. berging blijven gehandhaafd Technische ruimten Een deel van de onderverdieping is gereserveerd voor klimaatbehandelinginstallaties ten behoeve van restaurant, trouwzalen, commissiekamers en kantoren. Tevens wordt hier het warmtewiel ten behoeve van het energiedak geplaatst.

19 Algemeen Naast de hierboven gegeven beschrijving van ruimten en onderdelen zullen er aan het Stadshuis een aantal algemene bouwkundige ingrepen worden gepleegd. 1. Glasdak / energiedak Uitgangspunt voor het voorliggend ontwerp is het lichtdoorlatend maken van het dak; een vlakke glazen dakvloer over de huidige bestaande spantconstructies. Een ingenieus lichtdoorlatend roosterplafond maakt het mogelijk de lichtinval maximaal te benutten, zonder dat dit tot overmatige temperaturen kan leiden. Het "bladerdak" van Volten blijft hieronder gehandhaafd. 2. Renovatie gevels Streven blijft om het gebouw te voorzien van een ITS-symbool. 5. Brandpreventie Uitgangspunt bij de opzet van het voorliggende ontwerp is een maximale openheid van het gebouw conform de huidige situatie. Om dit te verwezenlijken binnen de huidige brandpreventienormen wordt het gebouw voorzien van een sprinklerinstallatie. 6. Toegangscontrole Het gebouw is gecompartimenteerd in onafhankelijk van elkaar te gebruiken deelgebieden. Om dit gecontroleerd uit te voeren zal het gebouw worden voorzien van een elektronisch toegangscontrolesysteem. Het gebouw zal worden uitgevoerd met isolerende beglazing, waarbij de mogelijkheid van natuurlijke ventilatie van individuele werkplekken als uitgangspunt is gesteld. De te kiezen bouwkundige oplossingen voor de te verwachten bouwfysische problemen zullen bepalend blijken voor de uiteindelijke keuze. 3. Sanitaire voorzieningen Op alle verdiepingen zijn voldoende sanitaire voorzieningen aangebracht; zowel voor dag- als avondgebruik. Op elke verdieping is één invalidentoilet aanwezig. 4. Aanpassingen mindervaliden Ten behoeve van de toegankelijkheid zal het gebouw worden aangepast voor mindervaliden conform de hiervoor geldende normen en voorwaarden.

20

21

22

23

24

25

26 natuursteen tapijt tegels linoleum onderverdieping hoofdverdieping cementdekvloer verdieping 1 verdieping 2 VLOERAFWERKING

27 metaal stucwerk raster hout onderverdieping hoofdverdieping houtwolcement verdieping 1 verdieping 2 PLAFONDAFWERKING

28

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Opdracht December 1992 Oplevering November 2001 Bouwkosten 5.000.000,- excl. BTW

Nadere informatie

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Projectinformatie Hanzesociëteit Locatie

Nadere informatie

parktheater eindhoven

parktheater eindhoven Renovatie en uitbreiding Stadsschouwburg Eindhoven Opdrachtgever Stadsschouwburg Eindhoven Opdracht 1999 Oplevering 2007 Bruto oppervlakte renovatie: 17000 m 2 - uitbreiding: 5100 m 2 Bouwkosten 26.170.000,-

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam

Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Hoge galerijflat op winkelplint Nieuwe

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie 15 maart 2012 Uitgangspunten Analyse van het gebouw Visie Renovatie

Nadere informatie

Limburgiaplantsoen 10, Brunssum

Limburgiaplantsoen 10, Brunssum Algemene informatie Straat: Limburgiaplantsoen 10 Postcode: 6445XD Stad: Brunssum Perceeloppervlakte: 195 m² Woonoppervlakte: 155 m² Volume: 355 m³ Bouwjaar: 2006 Type: Tussenwoning Prijs: 224.500 k.k.

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490 GARAGE ROTTERDAM Interieurarchitect Remy Meijers verbouwde een voormalige Volkswagen garage in Rotterdam tot tentoonstellingsruimte. Zowel de oorspronkelijke functie als de bouwstijl dienden als inspiratie

Nadere informatie

Woongebouw Vijfhuizen

Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw voor 55 + bewoners Vijfhuizen Uitgangspunten Ontwerp voor nieuwbouwproject voor 20 appartementen voor 55+ bewoners, 4 groepswoningen en een dienstencentrum. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Verpleeg- en reactiveringscentrum. Good Practice. Zwolle. College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Verpleeg- en reactiveringscentrum. Good Practice. Zwolle. College bouw ziekenhuisvoorzieningen Good Practice S - MASSA Zorginstelling Stichting Protestants Christelijke Zorgcombinatie en omgeving Architectenbureau Rau & partners, Amsterdam Projectgegevens Aantal plaatsen: 151 verblijfsplaatsen,

Nadere informatie

K l o o s t e r k wa rt i e r S i t ta r d. Venster op het verleden

K l o o s t e r k wa rt i e r S i t ta r d. Venster op het verleden K l o o s t e r k wa rt i e r S i t ta r d Venster op het verleden Wonen in weelde Wonen in het hart van Sittard Wonen in het hart van Sittard is wonen in weelde. Genieten van wie sjoon oos Zitterd is.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

De renovatie van Blaak 34

De renovatie van Blaak 34 De renovatie van Blaak 34 Van sleets kantoorgebouw tot hernieuwd monument 23 mei 2016 V8 architects Vasteland 8 3011 BK Rotterdam +31 (0)10 412 33 44 contact@v8architects.nl www.v8architects.nl Ambitie

Nadere informatie

JHK Architecten DE BLEEK 1

JHK Architecten DE BLEEK 1 JHK Architecten DE BLEEK 1 Colofon De Waal Beheer O.G. Euclideslaan 2 3584 BN UTRECHT 030-266 14 24 www.dewaalbeheer.nl JHK Architecten JHK Architecten Hondiuslaan 44 3502 GH Utrecht 030-2964060 www.jhk.nl

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Inspirerende werkplekken. In opdracht van diverse opdrachtgevers

Inspirerende werkplekken. In opdracht van diverse opdrachtgevers In opdracht van diverse opdrachtgevers 1/5 M3H heeft diverse kantoor interieurs verbouwd. Vaak bestaat het ontwerpconcept uit werkplekken rondom een bijzonder meubel met een opvallende uitstraling. In

Nadere informatie

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER architect studio PROTOTYPE www.studioprototype.nl adviseur constructie constructie adviesbureau F. Wiggers adviseur installaties ABT bouwtechnisch adviesbureau

Nadere informatie

De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf

De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf Opdrachtgever: Gemeente Graafstroom Ontwerp: 200 Realisatie: 2006-2007 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat 112, 11 BX

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 02 Verslag d.d. 07-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Interieurontwerp/renovatie Telegraaf Media Groep Hoofdkantoor Amsterdam breedbouw. randi van gerve Interieurarchitect BNI

Interieurontwerp/renovatie Telegraaf Media Groep Hoofdkantoor Amsterdam breedbouw. randi van gerve Interieurarchitect BNI randi van gerve Interieurarchitect BNI Het gebouw van de Telegraaf Media Groep ligt aan de Basisweg in Amsterdam Sloterdijk. Het is samengesteld uit een nieuwbouwtoren van 10 verdiepingen, de breedbouw

Nadere informatie

Programma van eisen voor uw eigen woning

Programma van eisen voor uw eigen woning Programma van eisen voor uw eigen woning De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: 1. Functionele & ruimtelijke eisen 2. Materiaaleisen, vorm

Nadere informatie

De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste...

De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... Tiendschuurpad De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... Stater Aan de rand van Limburgs

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

Palet Multifunctioneel Centrum te Dordrecht

Palet Multifunctioneel Centrum te Dordrecht Palet Multifunctioneel Centrum te Dordrecht Opdrachtgever: ProNet Projectontwikkeng BV te Dordrecht Ontwerp: 1993-1996 Realisatie: 1998-2000 Bruto vloeroppervlak: 3960 m2 Architectenmaatschap Groeneweg

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

3 Basisscholen Getsewoud

3 Basisscholen Getsewoud 3 Basisscholen Getsewoud Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak Flexibiliteit Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk in Nieuw Vennep, een onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Het scholencomplex

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE UTRECHT Fotografie: Luuk Kramer Programma Bouwoppervlak VO-scholen, bibliotheek, sporthal, kunstencentrum, welzijnsorganisaties, kerkelijk centrum, informatiecentrum, commercie

Nadere informatie

Hoofdkantoor SP Amersfoort

Hoofdkantoor SP Amersfoort Hoofdkantoor SP Amersfoort kantoor voor verbouwing ontvangstbalie, spaarzaam gebruik van afbouwmaterialen informeel overleg open kantooromgeving met hergebruikt kantoormeubilair formeel overleg keuken

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Thea Berkheij_P5_31 oktober

Thea Berkheij_P5_31 oktober Cultureel centrum het Taplokaal 1 Thea Berkheij_P5_31 oktober het Taplokaal 2 Afbeelding Taplokaal huidige situatie het Taplokaal 3 Zuidgevel (foto sept 2011) Zuidgevel (foto sept 2011) Toren zuid (foto

Nadere informatie

Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden

Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden Joris Molenaar Molenaar & Van Winden architecten TU Delft, 30 november 2011 Inhoud Huis De Bruyn, eerste ervaring

Nadere informatie

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen 161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1999

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

Renovatie Multifunctioneel Centrum Midwoud

Renovatie Multifunctioneel Centrum Midwoud Renovatie Multifunctioneel Centrum Midwoud Renovatie Multifunctioneel Centrum Midwoud Het multifunctionele centrum van Midwoud bestaat uit een sporthal met kleedruimten en saintaire voorzieningen, Cafe

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

PGEM complex, Doetinchem. Meike Savelkouls

PGEM complex, Doetinchem. Meike Savelkouls PGEM complex, Doetinchem Meike Savelkouls Waarom is het PGEM complex een Rijksmonument? Waarom is het PGEM complex een Rijksmonument? Mede vanwege zijn industriële verleden als nutsbedrijf. Waarom is het

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOOR ZAYAZ S-HERTOGENBOSCH 2015. BiermanHenketarchitecten

TRANSFORMATIE KANTOOR ZAYAZ S-HERTOGENBOSCH 2015. BiermanHenketarchitecten TRANSFORMATIE KANTOOR ZAYAZ S-HERTOGENBOSCH 2015 BiermanHenketarchitecten Oorspronkelijk ontwerp 1979 Ontwerp transformatie 2014 Oplevering bouwkundig july 2015 Architect Bierman Henket architecten Interieurarchitect

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam. Licht en lucht in het Tuinstadhuis

Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam. Licht en lucht in het Tuinstadhuis Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam Licht en lucht in het Tuinstadhuis Het Tuinstadhuis In het Tuinstadhuis, een naoorlogs kantoorgebouw aan het Plein 40-45, brengt Fokkema & Partners voor het Amsterdamse

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen

Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen Bestaande situatie Het pand bestaat uit een monumentaal gebouw en een meer recente

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

kantoor en magazijn ARJO tiel

kantoor en magazijn ARJO tiel kantoor en magazijn ARJO tiel Bouwheer Res non verba Bouwoppervlakte 2000m² Project Uitvoeringstermijn Kantoor & magzijngebouw 1998 & 2001-2003 In gebruik Adres De Blomboogerd 8 4003 Bouwprijs NL- Tiel

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

Kloostergang met krokodillenhuid

Kloostergang met krokodillenhuid Kloostergang met krokodillenhuid De anier -70 sociale huurappartementen Den Haag van Herk De Kleijn Schroeder & de Jong architecten bv lid N Groenhoedenveem 22 1019 L msterdam 020-4185131 www.hksj.nl info@vanherkdekleijn.nl

Nadere informatie

Projectoverzicht. Projectoverzicht T9 T8 T4

Projectoverzicht. Projectoverzicht T9 T8 T4 M2 T9 T8 T4 Projectoverzicht Tijdens mijn studie heb ik me in het projectwerk onder meer beziggehouden met woonruimten (T1, T5, T6 en M2), een jeugdcentrum (T2), en kantoorgebouwen (T7, T9 en M1). In het

Nadere informatie

TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE

TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE van galerijflat naar corridorflat hendrikus chabotstraat sprang-capelle nl ontwerp april 2013 - oplevering november 2014 TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE

Nadere informatie

Ten Dam De Leeuw Architecten. De boerderij: een nieuwe to

Ten Dam De Leeuw Architecten. De boerderij: een nieuwe to Ten Dam De Leeuw Architecten De boerderij: een nieuwe to Ten Dam De Leeuw Architecten is een dynamisch bureau dat zich bezighoudt met architectuur, stedenbouw, landschap en interieur. Het is altijd op

Nadere informatie

Interieurontwerp te Amsterdam

Interieurontwerp te Amsterdam Interieurontwerp te Amsterdam Projectnummer: 14-245 Interesse in interieuradvies? Building Design Architectuur heeft ook een afdeling interieur architectuur. Een gediplomeerd interieur architecte is u

Nadere informatie

Weert - Penbalk 34 : 289.000,-

Weert - Penbalk 34 : 289.000,- Weert - Penbalk 34 : 289.000,- Fantastische uitgebouwde tweekapper met body op geweldige locatie met mooie vergezichten! Garage met moderne overkapping / carport, heerlijke ruime aanbouw van 2001, aparte

Nadere informatie

interieur 3e verdieping gebouw H

interieur 3e verdieping gebouw H Erasmus Universiteit Rotterdam interieur 3e verdieping gebouw H jefvandenputte architectuur 1 2 opgave De opgave heeft betrekking op de 3e verdieping van gebouw H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Fase 1 In het afgelopen jaar is in de 1 e fase het casco van de Gereformeerde kerk en de voormalige pastorie

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen

kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen kaviaarhuis dr lelykade 150 scheveningen Tussen authentieke havengebouwen, eigentijdse horeca en smaakvolle nieuwbouw wordt het Kaviaarhuis gerealiseerd. Direct aan de gezellige kade kunt u wonen met

Nadere informatie

TE KOOP. Sprundel, Lange Hei 14

TE KOOP. Sprundel, Lange Hei 14 TE KOOP Sprundel, Lange Hei 14 Bedrijfsruimte met showroom, kantoorruimte en vrijstaande bedrijfswoning, gelegen op gunstige locatie op bedrijventerrein Nijverhei. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar

Nadere informatie

Groninger Forum. NL Architects / Bureau Bouwkunde. Definitief Ontwerp Juni 2009

Groninger Forum. NL Architects / Bureau Bouwkunde. Definitief Ontwerp Juni 2009 Groninger Forum NL Architects / Bureau Bouwkunde Definitief Ontwerp Juni 2009 Inleiding Dit Definitief Ontwerp is een uitwerking van het Voorlopig Ontwerp voor het Groninger Forum van November 2008. Het

Nadere informatie

Helenusstraat 1 Almere Poort v.o.n.

Helenusstraat 1 Almere Poort v.o.n. Helenusstraat 1 Almere Poort 379.000 v.o.n. algemene informatie plattegrond getekende impressies Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare gegevens. Aan de opgegeven afmetingen en informatie

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max.

Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max. Hooidonck 44 Bouwgrond Adres : Hooidonck 44, 2240 Zandhoven Oppervlakte : 1.030 m² Afmetingen : 20m x 51,5m Bebouwbare opp. : Woning: max. 14m x 17m Tuin: Max. 103m² Bouwstijl Modern Plat dak (extra aanvraag?)

Nadere informatie

METAGLAS. transparante oplossingen in glas en metaal. meer informatie. bel (0344) 750 400 of kijk op www.metaglas.nl. metaglas bv Postbus 270

METAGLAS. transparante oplossingen in glas en metaal. meer informatie. bel (0344) 750 400 of kijk op www.metaglas.nl. metaglas bv Postbus 270 meer informatie bel (0344) 750 400 of kijk op www.metaglas.nl metaglas bv Postbus 270 4000 AG Tiel T (0344) 750 400 info@metaglas.nl www.metaglas.nl twitter.com/metaglas www.linkedin.com/company/metaglas-b.v.

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Waterwoningen IJburg te Amsterdam

Vrijblijvende informatie Waterwoningen IJburg te Amsterdam Vrijblijvende informatie Waterwoningen IJburg te Amsterdam Prachtig Wonen tussen Park en Stad adres GBO (m2) aantal slaapkamers Eva Besnyöstraat 607 169 5 Buitenruimte + bezonning steiger op zuidoost

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

Reddingmuseum Dorus Rijkers

Reddingmuseum Dorus Rijkers Reddingmuseum Dorus Rijkers adres: Willemsoord 60G, Den Helder oplevering: september 2015 ontwerper: temp. contactpersoon: Maarten van Tuijl adres: Baarsjesweg 224, Amsterdam m: 06-45182968, info@temparchitecture.com

Nadere informatie

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl Hoge schuurvilla schipperdouwesarchitectuur Thuiskomen op het knooperf wordt een bijzondere

Nadere informatie

Project 179 Huize Vreeburg

Project 179 Huize Vreeburg Project 179 Huize Vreeburg Dorpsstraat 66, Rosmalen Oprachtgever: SonderJansen, Rosmalen april 2011 - maart 2014 Landschapsarchitect: Anne Laansma, Esch Ontwerp tafels: Roderick Vos, s-hertogenbosch Fotograaf:

Nadere informatie

Te koop Zeer royaal appartement met eigen berging en overdekte parkeerplaats

Te koop Zeer royaal appartement met eigen berging en overdekte parkeerplaats Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Zeer royaal appartement met eigen berging en overdekte parkeerplaats Debussyring 13, 3261 JA Oud-Beijerland Algemeen

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM Projectgegevens Naam project: Daaf Gelukschool Locatie: Albert Verweylaan 2, Haarlem Programma: VMBO-school met twee gymzalen Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep,

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Eindpresentatie herontwikkelingsvisie Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen 1 20 Aanpak Aanleiding Vrijkomen ambassade VVE Doel van onderzoek Analyse Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Landgoed Sparrendaal Noord Brabant, Nederland

Landgoed Sparrendaal Noord Brabant, Nederland Landgoed Sparrendaal Noord Brabant, Nederland 2 Landgoed Sparrendaal 3 4 Landgoed Sparrendaal Landgoed Sparrendaal DE LUXE VAN PRIVACY EN ELEGANTE ARCHITECTUUR Landgoed Sparrendaal in het zuiden van Nederland

Nadere informatie

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT PASSEERDERSGRACHT SCHETSONTWERP VOOR EEN TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL 21 IMPRESSIE ACHTERGEVEL BEELD VAN DE TUINKAMER

Nadere informatie

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com nieuwbouw woning 10 juni 2011 architecture.com architecture Qarchitecture. Niets uit dit bestek / drukwerk mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Nieuwe huisstijl in Tubbergen

Nieuwe huisstijl in Tubbergen Nieuwe huisstijl in Tubbergen Projectnummer: 11-198 Interesse in interieuradvies? Building Design Architectuur heeft ook een afdeling interieur architectuur. Een gediplomeerd interieur architecte is u

Nadere informatie

35 Betaalbare Luxe Appartementen met balkons of terrassen in Almere Poort

35 Betaalbare Luxe Appartementen met balkons of terrassen in Almere Poort DE STERRE 35 Betaalbare Luxe Appartementen met balkons of terrassen in Almere Poort Hoge ramen Vrij uitzicht Gunstig geprijsd Vloerverwarming Compleet met sanitair Schuifpui naar balkon of terras Energiezuinig

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Schuurhuis Jan Bonkes te Aalden

Schuurhuis Jan Bonkes te Aalden "" OUWNVRG datum: 23-11-2012 INHOUD : Ruimtelijke onderbouwing ouwbesluit berekeningen 00 Situatie 01-01 egane Grond 01-02 1e verdieping 01-03 2e verdieping ( opkamer ) 02-01 Doorsnede - 02-02 Doorsnede

Nadere informatie

Donnerskamp 1, Koningsbosch

Donnerskamp 1, Koningsbosch Donnerskamp 1, Koningsbosch Algemene informatie Straat: Donnerskamp 1 Postcode: 6104RC Stad: Koningsbosch Perceeloppervlakte: 6900 m² Woonoppervlakte: 230 m² Volume: 825 m³ Bouwjaar: 1920 Type: Vrijstaande

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch,

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch, Juni: de Meet&Greet in het Haagse stadhuis ben diverse kaveloptanten onze inloopeekuren bezocht amenwerking met de BAM is een inforieavond georganiseerd en zijn de eerste etsontwerpen voor Isabellaland

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Huren vanaf 50 m² bespreekbaar

Huren vanaf 50 m² bespreekbaar Huren vanaf 50 m² bespreekbaar Neer, Engelmanstraat 56 Zeer representatieve en hoogwaardige kantoor-/praktijkruimte (totaal ca. 632 m²) op een goede zichtlocatie met circa 10 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Nadere informatie

TE KOOP. Watermolen 79 5421 LJ Gemert Vraagprijs: 225.000 k.k.

TE KOOP. Watermolen 79 5421 LJ Gemert Vraagprijs: 225.000 k.k. TE KOOP Watermolen 79 5421 LJ Gemert Vraagprijs: 225.000 k.k. Omschrijving TE KOOP STERK IN PRIJS VERLAAGD!!...Dit perfect en modern afgewerkt 3-kamerappartement (penthouse) met berging en eigen parkeerplaats

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVING APOLLOLAAN 153

BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVING APOLLOLAAN 153 BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVING APOLLOLAAN 153 Versie: 02 Datum: 12 Juli 2012 1 Project: kantoorgebouw te Amsterdam Datum: 18-01-2012 Locatie: Apollolaan 153 Gewijzigd: 12-07-2012 Technische ontwerp omschrijving

Nadere informatie

Museum De fundatie zwolle

Museum De fundatie zwolle 2013 Museum De fundatie zwolle Hal 13a Den Eikenhorst, Esch postbus 2126 nl-5260 cc Vught t +31 [0]411 601618 info@biermanhenket.nl www.biermanhenket.nl BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2010 Oplevering

Nadere informatie

brede school en woningen de barrier eindhoven

brede school en woningen de barrier eindhoven brede school en woningen de barrier eindhoven Uitbreiding van monument de opbouw tot een brede school met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, buurtontmoetingscentrum met gymzaal

Nadere informatie