Training 3 Mondelinge communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training 3 Mondelinge communicatie"

Transcriptie

1 Training 3 Mondelinge communicatie Hieronder treft u de beoordelingsformulieren luisteren, spreken en gesprekken voeren aan die zijn samengesteld op basis van het 1F- niveau, descriptoren van het referentiekader Talen. U kunt deze formulieren gebruiken bij de niveaubepaling. Er is gekozen om per deelgebied één formulier samen te stellen met keuzemogelijkheden voor de diverse onderdelen. Als een bepaalde vaardigheid niet aan de orde is bij een toets, dan kunt u de optie nvt aankruisen. Beoordelingsformulier Luisteren 1F Kan luisteren naar eenvoudige teksten (5 10 minuten) over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling. Naam deelnemer: Groep: Onderdeel: instructie begrijpen / informatieve voordracht begrijpen / discussie volgen / hoofdgedachte volgen van een informatieve tekst / samenvatting maken Criteria Opmerkingen O/V/G Luisteren naar informatie, instructies (op radio, tv, internet) Haalt voldoende feitelijke informatie uit instructies. Kan handelingen volgens de instructies uitvoeren. Kan gedurende 5 10 minuten teksten volgen van een eenvoudige structuur. Begrijpt de hoofdlijn van informatieve en betogende teksten. Kan selectief luisteren om informatie uit een tekst te halen (openingstijden, adres, telefoonnummer enz.). nvt Interpreteren Kan informatie interpreteren. Kan de relatie leggen tussen de feitelijke informatie en eigen kennis en ervaringen. 1

2 Begrijpen Kan de hoofdzaken uit een tekst halen. Kan de manier van luisteren aanpassen aan de informatie (selectiegericht). Evalueren Kan een oordeel geven over de beluisterde informatie. Samenvatten Kan aantekeningen maken. Kan de belangrijkste informatie ordelijk weergeven; mondeling of schriftelijk. 2

3 Beoordelingssformulier Spreken/Presenteren 1F Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven. Kan een eenvoudige korte, vooraf ingeoefende presentatie houden over een bekend onderwerp. Kan op eenvoudige vragen reageren, maar mag hulp krijgen bij het formuleren. Kan gebruikmaken van ondersteunende materialen. Naam deelnemer: Groep: Onderdeel: presentatie over een vakonderwerp / mondeling verslag uitbrengen van excursies, stage-ervaringen / instructies geven over het gebruik van bijv. hulpmiddelen in de zorg of de kinderopvang Criteria Opmerkingen O/V/G Indeling nvt Logische opbouw: inleiding, kern, slot. Samenhang De gedachtegang is begrijpelijk. Maakt goede samengestelde zinnen door gebruik te maken van de meest bekende voegwoorden en verwijswoorden, zoals en, maar, want, omdat en persoonlijke voornaamwoorden. Afstemming op publiek Kan het verschil tussen formele en informele situaties hanteren. Taalgebruik is aangepast aan de doelgroep. Kan eenvoudige vragen beantwoorden over de inhoud van de presentatie. Kan gebruik maken van ondersteunende materialen om de presentatie beter over te brengen. 3

4 Afstemming op het doel Laat zich niet afleiden en houd vast aan het gestelde doel van het spreken / de presentatie. Kan na de presentatie een korte evaluatie van de werkzaamheden (samenwerking, planning e.d.) houden. Woordgebruik en woordenschat Gebruikt veel frequent voorkomende woorden. Beschikt over voldoende woorden om alledaagse handelingen betreffende vertrouwde onderwerpen uit te leggen. Grammatica Heeft redelijke grammaticale beheersing. Houding, mimiek en intonatie ondersteunen het gesproken. Verstaanbaarheid Is voldoende verstaanbaar. Spreektempo is redelijk. 4

5 Beoordelingsformulier Gesprekken voeren 1F Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven op en buiten de school. Naam deelnemer: Groep: Onderdelen: discussie (overleggen en werkbespreking) / informatie vragen / informatie geven / vraaggesprek Criteria Opmerkingen O/V/G Afstemming op doel nvt Houd doel van het gesprek voor ogen. Herkent gesprekssituaties. Kan de indeling van een gesprek begrijpen. Kan een gesprek beginnen, gaande houden en beëindigen Kan de eigen mening onderwoorden brengen en onderbouwen met argumenten. Kan verkregen informatie beoordelen en een reactie geven. Afstemming op het gesprekspartner(s) Kan de gesprekspartners volgen. Kan de hoofdpunten van een overleg noemen. Kan kritisch luisteren naar meningen en een reactie geven. Kan woorden ondersteunen met nonverbaal gedrag. Kan informatie geven en vragen. Woordgebruik en woordenschat Hanteert veelvoorkomende woorden; beschikt over een voldoende woordenschat. Kan beperkt variëren in woordgebruik. Vloeiendheid, verstaanbaarheid grammaticale beheersing Uitspraak is duidelijk genoeg. Redelijk accuraat gebruik van eenvoudige zinsconstructies. 5

6 Opdracht 1 Luisterproblemen Uiteraard worden de meeste luisterproblemen mede veroorzaakt door problemen die de spreker heeft. De lijst kan ook gezien worden als een serie tips voor de spreker. U kunt groepjes van twee of drie leerlingen de opdracht geven om één of meer van de luisterergernissen uit te beelden in een kort rollenspel. De opdracht wordt dan: Raad welk luisterprobleem hier bedoeld wordt. U kunt ook kaartjes maken waarop een luisterprobleem beschreven staat. Deze kaartjes kunt u willekeurig verdelen. Opdracht 2 Informatie beluisteren a Tekst 1 Supermarkt weert klanten in pyjama In pyjama of op blote voeten naar de winkel om boodschappen te doen:in een supermarkt in de Britse stad Cardiff is dat sinds donderdag verboden. Bij de ingang zijn borden geplaatst die bezoekers vragen zich netjes te kleden voordat ze de winkel binnengaan. "Er zijn maar een handjevol mensen die in hun pyjama boodschappen doen, maar het zijn er genoeg om de regels in te voeren",zegt een woordvoerder. "We hebben geen kledingsvoorschriften maar we luisteren wel naar de klanten. Bezoekers voelen zich onplezierig en beschaamd bij het zien van nachtkleding van anderen",aldus de woordvoerder. Tekst 2 Weervrouw te laat voor weerbericht Als je weervrouw bent is het toch wel een vereiste dat je klaar staat als je wordt aangekondigd. Maar Louise Lear van het BBC News lukte dat donderdagavond niet. Terwijl de nieuwslezeres bezig is met het aankondigen van de weervrouw ziet ze dat Lear er nog niet is. Om de tijdvol te praten,zegt ze lacherig:"ik zou het zelf kunnen doen,maar ik heb geen idee hoe het weer wordt". Op het moment dat Lear klaar is en in beeld komt,blijkt dat ze nog niet helemaal aangekleed is. Terwijl ze haar kleren goed doet, presenteert ze toch zonder problemen het weerbericht. Tekst 3 Brit krijgt boete voor snuiten neus Even achter het stuur je neus snuiten levert meestal weinig problemen op. Maar in Schotland kan je er een boete van 60 pond (65 euro) voor krijgen. Een Schot die in oktober even zijn neus snoot, keek vreemd op toen een agent hem gebaarde dat hij zijn wagen aan de kant moest zetten: hij zou geen controle over zijn auto hebben. Eerst dacht de man dat het om een grap ging, ook omdat hij stil stond voor een stoplicht. Maar de agent bleek bloedserieus. De Schot ging er van uit dat de politie de bon weer zou intrekken. Toen dat niet gebeurde,stapte hij maar naar de media. De agent staat er bekend om dat hij wel vaker iets te graag bonnen uitschrijft. b De docent leest een korte tekst voor over een onderwerp uit je vakgebied. Luister er goed naar. Schrijf daarna in een paar korte zinnen waarover de tekst gaat. 6

7 1 Pacemaker Je hart is een spier die het bloed door je lichaam klopt. Dit gaat via 2 kamers. Je hart krijgt stroomschrokjes door je sinusknoop. Als je sinusknoop niet goed werkt moeten er stroomschrokjes op een andere manier bij je hart komen. Hier zorgt de pacemaker voor. Een pacemaker is een soort computer die op een batterij werkt. Deze computer zorgt er voor dat je hart stroomschrokjes krijgt. Dat gebeurt als je hart onregelmatig begint te kloppen. Een pacemaker wordt aan de linkerkant bij je hart geplaatst en aan je hart verbonden met draden deze draden geleiden de stroomschrokjes naar je hart. De operatie van een pacemaker duurt ongeveer een uur of 2. Als je een pacemaker hebt, moet je om het half jaar op controle bij de cardioloog om te kijken of je pacemaker nog goed werkt en of je draden nog goed liggen. Eens in de drie tot vijf jaar moet je terug om een nieuwe pacemaker te implanteren want een batterij raakt op. Veel mensen denken dat je met een pacemaker heel veel niet meer kan maar met een pacemaker kan je alles nog je mag alleen niet in een zwaar magnetisch veld lopen want dan slaat je pacemaker op hol. Iedereen kan een pacemaker krijgen zowel een baby als een bejaarde man of vrouw. Dit is niet zielig en aan de buitenkant kun je niet zien dat iemand een pacemaker heeft. 2 Anorexia Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk? Als je de letterlijke vertaling neemt van Anorexia Nervosa betekent het gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken. Mensen met anorexia hebben wel trek of honger, maar ze willen niet toegeven aan hun hongergevoel. Omdat ze zichzelf te dik vinden. Als ze in de spiegel kijken dan vinden ze zichzelf te dik en willen ze afvallen. Ze kijken anders in de spiegel dan de normale mensen. Ze letten er ook altijd op hoeveel calorieën overal inzit. Vaak gooien ze hun eten weg en ze sporten extreem veel. Ook al zeggen er veel mensen wat ben jij mager dan vinden ze zichzelf nog te dik. Wat zijn de oorzaken? Uit een onderzoek is gebleken dat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Bijvoorbeeld: anorexia kan erfelijk zijn. Het kan ook zijn dat er vervelende gebeurtenissen in zijn of haar jeugd is gebeurd. Maar de oorzaak kan ook zijn dat je jezelf gewoon te dik vind. Dit komt door hoe de mensen in ons land ergens over denken. Bij ons in Nederland is de mening slank is mooi. Er zijn veel reclames over afvallen. Veel jonge mensen laten zich beïnvloeden door die meningen, reclames of advertenties. 90% van de anorexia patiënten zijn meisjes. Anorexia begint vaak met gewoon lijnen. En dat loopt dan vaak uit de hand. Als je bekijkt dat er meer meisjes aan de lijn doen lijden zij veel meer aan anorexia dan jongens. c Je krijgt een (deel van) een tv-programma te zien. Luister goed naar de informatie. Maak een goed leesbare samenvatting van wat je hebt gehoord. Als u een computer aansluit op een beamer, dan kunt u op geschikte filmpjes vinden. 7

8 Bijvoorbeeld: Agressie bij jongens en meisjes: 92&playnext_from=PL&playnext=1&index=12 De rollator: ADHD: en Opdracht 3 Doen wat gezegd wordt Bijvoorbeeld: of: of: 8

9 Opdracht 4 Uitleggen Diverse ADL-activiteiten komen in aanmerking. Een PowerPointpresentatie ligt het meest voor de hand. Opdracht 5 Luisterhouding Per groepje van 2 of 3 leerlingen kan een poster gemaakt worden. Daarna ophangen en bespreken. Opdracht 6 Voer een gesprek U kunt deze opdracht ook combineren met opdracht 7 Respect tonen. 1 Kennismakingsgesprek 2 Gesprek over het werk 3 Gesprek tijdens de koffie met collega s Opdracht 7 Respect tonen voor de ander Na de top tien zou u situaties kunnen laten spelen waarbij de leerlingen een aantal van deze manieren moeten toepassen. U kunt ook een aantal situaties laten spelen hoe het niet moet. Voorbereiding in groepjes (die apart zitten). Uitvoering met de opdracht aan de klasgenoten: Ontdek wat er goed en niet goed gaat in de respectvolle communicatie. Opdracht 8 Gesprekje voeren Inventarisatie: - Wat komt er zoal kijken bij het voeren van een gesprekje met een cliënt? - Welke vaardigheden zijn belangrijk? - Schrijf startzinnen op. - Schrijf afsluitende zinnen op. Eventueel met video-opname. Op YouTube staat: 4EB&playnext_from=PL&playnext=1&index=1 Opdracht 9 Vragen bedenken Gestelde vraag Gegeven antwoord 1 Welke opleiding hebt u 1 Ik heb een opleiding gedaan als helpende Zorg gevolgd? & Welzijn. 2 Waarom met dit werk 2 Omdat het werk mij veel te zwaar was. Je gestopt? moest veel tillen. 3 Was dat de enige reden? 3 Ook omdat ik vond dat je te weinig contact had met de mensen. t Was vaak alleen maar wassen en verzorgen, en dan weer snel naar de volgende patiënt. 4 Wat vindt u het leukste? 4 Het leukste vind ik de omgang met de kinderen. 5 Waarom vindt u de omgang met de kinderen het leukst? 5 Ze zijn helemaal echt! Ze zeggen wat ze denken, ze doen wat ze willen. Dat vind ik prachtig. 9

10 6 Wat vindt u minder leuk aan het werken met kinderen? 7 Wat wilt u nog gaan doen in de toekomst? 6 Ze kunnen behoorlijk te keer gaan. Ze worden heel erg beïnvloed door stemmingen. Soms zelfs door het weer. 7 Eerst wil ik deze opleiding afmaken, daarna wil ik gaan werken en ook nog leren. Opdracht 10 Open of gesloten? 1 Op welke manier worden de stagiaires hier begeleid? Open. 2 Welke geneesmiddelen mag een helpende ZW aan een cliënt geven? Gesloten 3 Werkt uw peuterspeelzaal met het taalprogramma Piramide? Gesloten 4 Wat vindt u van mijn stageverslag? Open 5 Wie kan ik bellen als ik me ziek moet melden? Gesloten. 6 Waarover gaat het stagegesprek met mijn begeleider? Open 7 Hoe kan ik weten of mijn verslag wel of niet goed is? Open Opdracht 11 Praten met een klasgenoot U kunt de verslagen ook anoniem (laten) voorlezen. De vraag aan de luisteraars: over wie gaat het? Opdracht 12 Peutertaal a bibberspikkels 5 Kippenvel. Op een ochtend was het wat koud in huis. Bij het aankleden kreeg mijn dochter kippenvel. Mama, allemaal...! Koud, koud! b handsok 12 Wantje. Bij het wantjes aantrekken. Mama... aandoen! c draaiwapper 13 Ventilator. Tim had voor het eerst een ventilator gezien en had daar een eigen woord voor bedacht: d kilometer 14 Weegschaal. Merel wil elke dag wel gewogen worden. Ze roept dan: Mama, ik wil op de.. e flikkertjes 10 Kerstverlichting. Kerstmis, tijdens een stadswandeling in een drukke, mooi verlichte winkelstraat: Kijk, allemaal in de bomen f afstandsverbinding 15 Afstandsbediening van de televisie. Als Wendy de televisie wil aanzetten en de afstandsbediening niet kan vinden, vraagt ze om de g heerlijke mond 8 Het smaakt lekker. Tijdens een slokje koffie van mama: Hier krijg ik een... van. h breivlees 7 Rollade vanwege het netje eromheen. Pauline zat indertijd altijd op de hoek van het aanrecht als ik aan het koken was. Rollade eten we niet vaak en het netje eromheen vond ze erg bijzonder. Toen haar vader thuiskwam, sprong ze van het aanrecht af en riep: Papa, papa, we eten i vissenhanger 2 Hengel. Op school in de kring vertelde Arjen dat hij van zijn van zijn opa een had gekregen j knippen 3 Appel in stukjes. Wordt ook gebruikt voor banaan. Niels komt met appel in hand bij papa en wil deze in stukjes 10

11 k gezoekt ding l blindbaar m afhangen n etenkook o beenmouwen gesneden hebben. Papa, appel 11 Gevonden voorwerp. Juf houdt iets omhoog met de vraag van wie het is. Niemand herkent het en Luuk zegt: Dan is het nu een ding. 6 Onzichtbaar. Na het zien van de film Casper het spookje vertelde Jonathan aan zijn vader: En toen maakte Casper zich. en niemand kon hem meer zien. 1 Van de lijn afhalen; het omgekeerde van ophangen. Ik stelde voor een tekening op te hangen aan een lijntje dat we daarvoor hebben gespannen in Rinus kamertje. Hij wilde dat niet, want als hij hem nodig had kon hij hem niet zelf 9 Fornuis. Ze was me kwijt: ik stond te koken. Mama, waar ben jij? Oh, bij de... 4 Broekspijpen. Ik kon het niet meer ophouden en heb in mijn broek geplast, mijn... zijn helemaal nat geworden. Opdracht 13 Inhaken 1 Jammer dat onze wasmachine niet alles kan wat wij willen. Inhaakvraag: Wat moet hij dan wel kunnen? 2 Op de sticker staat hoe je moet handelen in geval van nood. Gelukkig is dat maar één keer gebeurd. Inhaakvraag: Wat is er toen gebeurd? 3 Meestal ga ik met vrienden stappen, maar ook weleens alleen. Inhaakvraag: Waar ga je heen met vrienden en waar ga je naartoe als je alleen gaat? 4 Ons groepje heeft tot nu toe heel goed gewerkt. Inhaakvraag: Wat versta je onder goed werken? 5 Ik werk hier nu vanaf 2004 en ik moet zeggen dat het werk me nu wel bevalt. Inhaakvraag: Wat is er veranderd? 6 Vanmorgen heb ik mevrouw gewassen en verschoond. Toen dacht ik al. Ze reageerde zo vreemd. Inhaakvraag: Wat deed ze precies? Opdracht 14 Praat met een beroeps De leerlingen kunnen het gesprek opnemen of tijdens het gesprek aantekeningen maken. Voor 1F is het voldoende als in het verslag de gestelde vragen worden genoemd en de gegeven antwoorden worden uitgeschreven. Voor 2F is het de bedoeling dat er een verslag(je) van het gesprek wordt gemaakt waarin de vragen niet meer voorkomen. Schrijf de antwoorden uit als je het interview hebt opgenomen. Heb je het interview met iemand anders samen gedaan, vergelijk dan je aantekeningen en maak ze compleet. Kies de vorm waarin je het verslag schrijft: - directe vorm: vraag - antwoord - verhaalvorm: een lopend verhaal in de hij/zij-vorm Controleer je verslag aan de hand van de volgende vragen: - Heb je de antwoorden volledig en eerlijk weergegeven? 11

12 - Ben je geen belangrijke informatie vergeten uit je aantekeningen? - Heb je je verslag gecontroleerd op grammatica- en spelfouten? Als het verslag klaar is, kun je het laten lezen door de geïnterviewde om te kijken of je geen fouten hebt gemaakt. Als het nodig is, verbeter je je verslag. Voor het onderdeel Presentatie (groepspresentatie) is het onderstaande model toegevoegd: Presentatie van: Naam van de prestatie: Datum uitvoering: Naam beoordelaar: Organisatie: Voldaan Niet voldaan - Overhead/sheets in orde, aankleding lokaal verzorgd voor het begin van de presentatie. Alle hulpmiddelen zijn aanwezig, posters zijn opgehangen, alles werkt, meubilair is in de gewenste opstelling enz. - Voorbereiding is zodanig dat iedere spreker precies weet wanneer het zijn of haar beurt is. - Tijdsduur presentatie ongeveer minuten. - Taakverdeling is duidelijk gemaakt, ieder verzorgt een gelijkwaardig deel van de presentatie. Als je niet aan de beurt bent, ga je aan de zijkant staan, niet naast de spreker. Indeling van de presentatie - Duidelijke indeling in inleiding - midden -slot. - Inleiding bevat: voorstellen sprekers, het onderwerp wordt genoemd, en ook de motivatie voor het onderwerp. Definities/begripsomschrijvingen worden genoemd. Er is sprake van een aandachttrekkend begin. - De overgangen tussen de sprekers verlopen soepel. - De kern van de presentatie is logisch ingedeeld. De opbouw staat op het bord. - Aan het slot wordt iets verteld over de manier van werken en de samenwerking. De luisteraars worden bedankt voor de aandacht en uitgenodigd om vragen te stellen. Uitvoering/inhoud van de presentatie - De voorbereiding is zodanig dat de tekst niet voorgelezen wordt. (Spiekbriefje mag!). Sprekers tonen interesse voor het onderwerp. - De spreker kijkt het publiek regelmatig aan. Contact! - Stemgebruik is niet eentonig, niet te zacht of onduidelijk. - Spreektempo is niet te hoog of te laag. 12

13 - Taalgebruik is begrijpelijk, vaktermen worden uitgelegd. - Presentatie is inhoudelijk op niveau. Sprekers weten veel over het onderwerp. Verdieping van het onderwerp is duidelijk aanwezig. - De presentatie is ordelijk, aantrekkelijk, origineel en deskundig. Er worden hulpmiddelen gebruikt. Gebruik hulpmiddelen - Duidelijke, informatieve, leesbare sheets. - Duidelijke afbeeldingen, plaatjes, voorwerpen, e.d. Afbeeldingen altijd toelichten. Overdaad schaadt (niet teveel maar genoeg). Video altijd met commentaar (dus niet: band aan en zitten maar!). - Voorwerpen laten zien, niet doorgeven in de klas. - Gebruik van handouts (extra informatie op papier voor het publiek) - Namen, jaartallen, begrippen worden op het bord genoteerd. - Gebruik beamer. Teksten worden niet voorgelezen, maar verteld. Totale beoordeling Voldoende Voldoende/Onvoldoende Onvoldoende 13

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg

2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg 2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg Gesprekken Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Anorexia. Inleiding. Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk?

Anorexia. Inleiding. Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk? Anorexia Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Anorexia nervosa. Anorexia is een ernstige ziekte waarbij degene die het heeft zichzelf min of meer uithongert. Deze patiënten zijn dan ook extreem mager.

Nadere informatie

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid

Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Leerlijn domein mondelinge taalvaardigheid Kerndoelen: 1. Leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie mondeling (of schriftelijk) gestructureerd weer te

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Informatieboekje. Spreekbeurt, leeskring en nieuwskring. 2015 / 2016 groep 8

Informatieboekje. Spreekbeurt, leeskring en nieuwskring. 2015 / 2016 groep 8 Informatieboekje Spreekbeurt, leeskring en nieuwskring 2015 / 2016 groep 8 Informatie In dit informatieboekje vind je informatie voor je spreekbeurt, je leeskring en je nieuwskring. De voorbereiding is

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Hoe maak ik... Naam: Groep:

Hoe maak ik... Naam: Groep: Hoe maak ik... Naam: Groep: Inleiding Een spreekbeurt houden is niet niets! Je moet daar heel wat voor kunnen. Wat dacht je van: Goed kunnen lezen Goed kunnen begrijpen wat je leest Goed dingen kunnen

Nadere informatie

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID BK 3 WAT ZEG JE? Wat ga je doen?

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID BK 3 WAT ZEG JE? Wat ga je doen? Wat zeg je? Net als in voorgaande jaren krijg je ook nu een module over spreken, gesprekken voeren en luisteren. Een module waarin je lekker actief met elkaar aan de slag gaat. Je geniet van presentaties

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen... 2 Examenboekje voor de kandidaat... 4 Bijlage 1. Input voor Student 1... 7 Bijlage 2. Input

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

Lesbrief. Blauw water Simone van der Vlugt

Lesbrief. Blauw water Simone van der Vlugt Lesbrief Blauw water Simone van der Vlugt Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Leerlijnenpakket Passende Perspectieven (taal)

Leerlijnenpakket Passende Perspectieven (taal) Herkomst Leerlijnenpakket Passende Perspectieven (taal) Eigen school Periode DL -20 t/m 200 Schrijven Schrijven - 1-2 GL + Schrijft tekens die op letters ( beginnen te) lijken -19-0 -19-0 -19-0 Soort tekst

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Voorbeeld van een leerling Dawoud is een jongen van 17 jaar. Hij komt uit een dorp in Afghanistan. Hij is samen met zijn moeder en zus naar

Nadere informatie

Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs Passende Perspectieven. Flitsbijeenkomst januari 2012 Steunpunt Taal & Rekenen vo Els Leenders

Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs Passende Perspectieven. Flitsbijeenkomst januari 2012 Steunpunt Taal & Rekenen vo Els Leenders Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs Passende Perspectieven Flitsbijeenkomst januari 2012 Steunpunt Taal & Rekenen vo Els Leenders SLO en leerplannen Het referentiekader taal en rekenen Opbouw

Nadere informatie

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Voorbeeld van een leerling Faysal is 12 jaar en komt uit Syrië. Hij heeft de afgelopen 3 jaar geen onderwijs

Nadere informatie

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2

Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Registratieblad aanbod doelen SLO groep 1 en 2 Mondelinge taalvaardigheid: aanbod doelen voor groep 1 en 2 verwerkt in de kleuterthema s Woordenschat en woordgebruik Th 1 2 3 4 5 6 totaal uitbreiden van

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Servicedocument Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Tekst lezen zonder hulp: samenvatten

Tekst lezen zonder hulp: samenvatten 1. Bekijk de buitenkant van de tekst: de titel, de tussenkopjes en het plaatje. De tekst gaat over de laatste speelgoedrage: de fidget spinner. Wat gaat de tekst je hierover vertellen, denk je? 2. Welke

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 3. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 3. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 3 54 TULE inhouden & activiteiten Nederlands Kerndoel 3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter

Nadere informatie

Instructie Spreekvaardigheid en feedback. Taal aan Zee 24 oktober 2016

Instructie Spreekvaardigheid en feedback. Taal aan Zee 24 oktober 2016 Instructie Spreekvaardigheid en feedback Taal aan Zee 24 oktober 2016 Programma Kennismaking ABCDmodel adhv filmpje Oefeningen en zelf oefenen Lesvoorbereiding en lesopbouw adhv Spreektaal Feedback op

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Jeugd Verkeerskrant 4

Jeugd Verkeerskrant 4 Jeugd Verkeerskrant 4 Wat kies je? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 2016-2017 groep 7/8 Wat kies je? a. Welke keuzes maak jij voordat je gaat deelnemen aan het verkeer? Bedenk er samen

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Stappenplan voor je spreekbeurt in groep 3/4

Stappenplan voor je spreekbeurt in groep 3/4 Stappenplan voor je spreekbeurt in groep 3/4 Naam: Hallo allemaal, Dit boekje heb ik gemaakt om je te helpen bij het maken van je spreekbeurt. Want het is best lastig, zeker als je het voor het eerst gaat

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Het maken van een spreekbeurt is eigenlijk niets anders dan het schrijven van een informatieve tekst (weettekst). Het is daarom handig om net zo te werk te gaan als

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo

Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1

Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1 Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1 Voor wie? Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die zelfstandig willen functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving. Hoe wordt er

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les, inburgering Voorbeeld van een leerling Ivanka is 17 jaar en komt uit een Roma-gezin. Ze woonde met haar ouders, drie oudere en twee jongere

Nadere informatie

Taalprofiel. Kwalificatiedossier Parketteur. Johan de Wittlaan 11 Postbus AJ Woerden T (0348) F (0348)

Taalprofiel. Kwalificatiedossier Parketteur. Johan de Wittlaan 11 Postbus AJ Woerden T (0348) F (0348) Taalprofiel Kwalificatiedossier Parketteur Johan de Wittlaan 11 Postbus 394 3440 AJ Woerden T (0348) 466 440 F (0348) 466 441 info@shm.nl www.shm.nl Inleiding bij het taalprofiel van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 3 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 3 Nederlandse taal Uitwerking kerndoel 3 Nederlandse taal Tussendoelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair onderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndoel 3 Stichting

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag februari 2015 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: Leerlingen leren om kritisch te kijken naar de actuele artikelen in 7Days. Leerlingen leren standpunten en argumenten te herkennen.

Nadere informatie

Luisteren 1 hv 2 hv 3hv

Luisteren 1 hv 2 hv 3hv Carte Orange 1 hv, 2 hv, 3 hv ERK-overzicht 1 Luisteren 1 hv 2 hv 3hv 1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan A2 Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek 2-3-4-5-6-7-8*

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

Europees Referentiekader

Europees Referentiekader Europees Referentiekader Luisteren Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik

Nadere informatie

De spreekbeurt. In welke groepen wordt een spreekbeurt gehouden? De spreekbeurt wordt gehouden in de groepen 5 t/m 8.

De spreekbeurt. In welke groepen wordt een spreekbeurt gehouden? De spreekbeurt wordt gehouden in de groepen 5 t/m 8. De spreekbeurt mei 2011. Wat is een spreekbeurt? Onder een spreekbeurt verstaan we een vertelbeurt voor de klas. De leerling leert in het openbaar voor een groep te durven spreken over een bepaald onderwerp.

Nadere informatie

Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2 Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2 Voor wie? Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die willen functioneren in informele alledaagse situaties. Hoe wordt er getoetst? Toetst alle vaardigheden apart:

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam:

Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam: Nederlands leren... hoe ver sta je? Naam: Je leert elke dag Nederlands bij. Wat kan je al? Hieronder maak je een stand van zaken, met je docent. Deze taak is een speciale taak. Ze is niet in één-twee-drie

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 LESBRIEF GROEP 5 + 6 THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 Zo gebruikt u Samsam in de klas Weinig tijd: bekijk de filmpjes bij opdracht 1. Verdieping: kopieer

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

(Leerlingen van het Nassaucollege, het Van Gogh en aanmelders voor volgend jaar en hun klasgenoten zijn ook uitgenodigd op deze plaza)

(Leerlingen van het Nassaucollege, het Van Gogh en aanmelders voor volgend jaar en hun klasgenoten zijn ook uitgenodigd op deze plaza) 1 Hallo ICT-er. 26 april wordt er een fantastisch en leerzaam ICT plaza georganiseerd in onze school. Speciaal voor jou is er een programma, waarvan je veel kunt opsteken. Deelname eraan is dan ook verplicht.

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Presentatie Feedback Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Inhoud Reflecties Voorbereiding presentatie Reflecties Silver Huber: Breakdance Goede duidelijke presentatie. Heel helder en goed te horen. Leuk dat ie

Nadere informatie

Nederlands ( 2F havo vwo )

Nederlands ( 2F havo vwo ) Tussendoelen Nederlands Nederlands ( 2F havo vwo ) havo/vwo = Basis Leesvaardigheid zakelijke teksten Onderwerpen teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage.

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Je kunt een woordenlijst aanleggen. Je kunt een evaluatie invullen. Je weet wat formeel en informeel betekent. Je kunt een interview op je stageplaats

Nadere informatie

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 R.K. Basisschool De Vlinder RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les:

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les: Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Doel. Doelgroep. Een film in je hoofd

Doel. Doelgroep. Een film in je hoofd Doel Het op gang brengen of houden van leesplezier! Van wat voor soort boeken houden de kinderen en waarom? Zouden ze zelf graag de hoofdpersoon zijn in één van hun lievelingsboeken? Welke omslagen spreken

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Stel: je wordt op een ochtend wakker en je merkt dat je onzichtbaar bent geworden. Wat ga je doen? Hoe voel je je? Schrijf er een verhaaltje over.

Stel: je wordt op een ochtend wakker en je merkt dat je onzichtbaar bent geworden. Wat ga je doen? Hoe voel je je? Schrijf er een verhaaltje over. Stel: je komt een fee tegen en je mag één wens doen. Wat zou je wensen? Wat zou er daarna gebeuren? Hoe zou je je voelen? Schrijf hier een kort verhaaltje over. Stel: je wordt op een ochtend wakker en

Nadere informatie