Monitor Ruimtelijke Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Ruimtelijke Economie"

Transcriptie

1 Monitor Ruimtelijke Economie Deel 1 Werkgelegenheid in de provincie Utrecht 2008 Januari 2009 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd

2 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd Pythagoraslaan 101 Postbus TH Utrecht en kan telefonisch besteld worden bij: mw M. Karssen, tel maandag t/m vrijdag 7.30 uur uur. Voor informatie over de inhoud: M. Bergmeijer Tel

3 Inhoudsopgave Deel 1 - Werkgelegenheid in de provincie Utrecht Samenvatting... 4 Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Algemeen... 5 Grote en kleine banen... 6 Vergelijking met Nederland (CBS)... 7 Groei in sectoren... 7 Sectoren nader bekeken... 9 Dynamiek van de werkgelegenheid Werkgelegenheid regionaal Streekplangebieden Gemeenten Werklocaties Arbeidsmarkt Niet-werkende werkzoekenden Vacatures Effecten van de kredietcrisis Bijlage 1. Werkgelegenheid per sector Bijlage 2. Werkgelegenheid en vestigingen per SBI-afdeling Bijlage 3. Werkgelegenheid per gemeente en SBI-sectie Deel 2 - Werklocaties in de provincie Utrecht In het kort Inleiding Bedrijventerreinen Algemeen Uitgifte Voorraad bedrijventerrein Zachte plannen bedrijventerreinen Veroudering Aanbod en opname van bedrijfsruimte Kantoorlocaties Inleiding Voorraad Realisatie Aanbod kantoorruimte Opname Leegstand Werkgelegenheid op werklocaties Lijst van begrippen Kaartbijlagen Bedrijventerreinen Kantoorlocaties 3

4 Samenvatting - Het totaal aantal banen in de provincie Utrecht is in de periode april 2007-april 2008 met 1,9% gestegen. - De zakelijke diensten, zorg- en welzijn en onderwijs zijn de sectoren met de meeste banengroei. - Banenverlies trad op bij de financiële diensten en, in gering mate, in de (bouw)-nijverheid en handel. - Het werkgelegenheidsonderzoek laat nog geen effecten van de economische crisis zien die in september zichtbaar werd of het moet het dalende aandeel van kleine (flex-)banen zijn. - De vacaturecijfers van het CWI/UWV tot en met december 2008 laten nog geen effecten van de kredietcrisis zien. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in 2008 afgenomen en stabiliseerde in december. - Op landelijk niveau is pas in november iets meetbaar geworden wat op economische teruggang duidt, in de vorm van een beweging van sociaal-economische indicatoren in de richting van een laagconjunctuur. - De grote gemeenten Utrecht en Amersfoort laten een groei zien van resp. 3,1% en 2,6%. - Van de streekplangebieden nam de werkgelegenheid in Stadsgewest Utrecht het meeste toe: +2,5%. West Utrecht en Gewest Eemland laten beide een groei van 1,7% zien. Zuidoost Utrecht boekte een licht verlies van 0,3%. - Het aantal grote banen (12 uur per week of meer) is met 2,6% toegenomen. Het aantal kleine (flex-)banen is gedaald met 2,1%. - De dynamiek van de werkgelegenheid laat zien dat het saldo van opheffing/vertrek en nieuwvestiging elkaar vrijwel in evenwicht houden, het saldo is banen. Het saldo van groei en krimp van werkgelegenheid in de reeds gevestigde bedrijven is positief, ruim banen. - Bijna 60% van de Utrechtse werkgelegenheidsgroei heeft zich voltrokken bij bedrijven op werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties). 4

5 Resultaten werkgelegenheidsonderzoek 2008 Algemeen Het aantal banen in de provincie Utrecht is in de periode april 2007 tot april 2008 toegenomen met tot , een groei van 1,9%. Dit is een lagere groei dan in de periode hiervoor toen 2,8% banenwinst is geregistreerd (figuur 1 en 2). Het aantal vestigingen is met 6,3% toegenomen tot index 1998= Figuur 1. Verloop van de totale werkgelegenheid (index 1998=100) 5% 4% 3% groeipercentage 2% 1% 0% -1% -2% Figuur 2. Groeipercentage werkgelegenheid vanaf

6 Grote en kleine banen In het werkgelegenheidsonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine banen. In grote banen werken mensen 12 uur of meer per week, in kleine, minder dan 12 uur per week. Dit kunnen flexibele banen zijn van oproepkrachten of startende ondernemers die net zijn begonnen met een bedrijf terwijl ze nog in loondienst zijn bij een werkgever. In de afgelopen meetperiode is het aantal kleine banen met 2,1% afgenomen. Het aantal grote banen is met 2,6% toegenomen. Het aandeel kleine banen op de totale werkgelegenheid is 13,2%, evenals in In 2007 was het aandeel 13,7% aantal grote banen Figuur 3a. Verloop grote banen aantal kleine banen Figuur 3b. Verloop aantal kleine banen In acht van de twaalf sectoren is het aantal kleine banen afgenomen. In de sectoren transport en communicatie, financiële instellingen en het onderwijs is een toename van het aantal kleine banen te zien. 6

7 Vergelijking met Nederland (CBS) Een vergelijking met de kwartaalcijfers van banen van werknemers van het CBS laat zien, dat de ontwikkeling in de provincie Utrecht vanaf 2003 vrijwel parallel loopt met die in Nederland (figuur 4). De groei van banen in Nederland bedroeg 2,2%, iets hoger dan de Utrechtse groei van 1,9%. Banen van werknemer Nederland Alle banen prov. Utrecht Nederland (CBS) Prov. Utrecht Figuur 4.Ontwikkeling werkgelegenheid provincie Utrecht (rechterschaal) vs Nederland (CBS)(linkerschaal). Groei in sectoren Van de 12 sectoren waar de Utrechtse werkgelegenheid in kan worden onderverdeeld zijn er 4 gekrompen en 8 gegroeid (tabel 1). De terugloop in de nijverheid, bouw en handel is gering. De financiële diensten laten een grotere krimp zien die o.a. te maken geeft met het proces van reorganisatie en relocatie waar verschillende financiële dienstverleners mee bezig zijn. sectie branche banen 2008 verschil trend vestigingen verschil trend A Landbouw, jacht en bosbouw ,5% ,7% CDE Nijverheid ,6% ,6% F Bouwnijverheid ,5% ,9% G Reparatie en handel ,5% ,5% H Horeca ,7% ,5% I Transport en communicatie ,4% ,0% J Financiële instellingen ,4% ,8% K Zakelijke diensten, uitzendarbeid ,8% ,0% L Openbaar bestuur, overheid ,4% ,5% M Onderwijs ,9% ,3% N Gezondheids-, welzijnszorg ,0% ,4% O Milieu, cultuur, recreatie, overig ,3% ,3% TOTAAL ,9% ,3% Tabel 1. Aantal banen en vestigingen naar sector

8 Het CBS geeft in de statistiek banen van werknemers ook per sector aan wat de ontwikkeling in Nederland is. Vergelijking van de Utrechtse cijfers met de nationale CBS cijfers van het eerste kwartaal 2007 en 2008, laat zien dat er in verschillende sectoren aanzienlijke verschillen bestaan (figuur 5). In de landbouw, nijverheid, handel, financiële instellingen en de overheid zijn de trends tegengesteld. In de zakelijke diensten is grote overeenkomst, evenals de zorgsector en overige diensten (=milieudiensten, cultuur, recreatie). 6,0% 5,0% 4,0% groeipercentage 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Landbouw Nijverheid Bouwnijverheid Reparatie en handel Horeca Transport en comm. Financiele inst. Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overig groei Utrecht groei Ned Figuur 5. Groei werkgelegenheid per sector Utrecht (bron:par) en Nederland (bron: CBS). Verschillen en tegenstrijdigheden tussen de regionale en landelijke statistieken worden o.a. veroorzaakt door het schaalverschil: een relatieve kleine regio is gevoeliger voor vestiging of vertrek van individuele grote bedrijven dan een land. De gevolgen voor het verloop van de werkgelegenheid zijn regionaal groter dan landelijk. In de periode april 2007-april 2008 zijn er ruim bedrijven uit de provincie Utrecht vertrokken. Hierbij zijn arbeidsplaatsen verloren gegaan. Hoeveel werkgelegenheid binnengekomen is, is niet bekend. 8

9 Sectoren nader bekeken Onderstaand worden de meest opvallende trends gemeld. Zie bijlage 1 voor een grafische voorstelling van sectorale werkgelegenheid en bijlage 2 voor details op afdelingsniveau (SBI-2). Landbouw De neergang van de werkgelegenheid in landbouw, veeteelt en landbouwverwante bedrijvigheid is sinds 2007 gestopt. Er is per saldo sprake van stabilisatie tot lichte groei waarbij de landbouwverwante bedrijven (hoveniers en dienstverlening) licht groeien en de traditionele agrarische bedrijvigheid licht daalt. Nijverheid (Delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven) De werkgelegenheid in de nijverheid daalde voor het zevende opeenvolgende jaar. De krimp wordt echter steeds kleiner. Er verdween werkgelegenheid in o.a. de grafische industrie en de maakindustrie (metaal, machines, meubels). Bouwnijverheid Met een krimp van 0,5% laat de bouw een geringe teruggang zien. Daling trad op in de gespecialiseerde- en utiliteitsbouw, stijging in de kabels en buizen sector en de elektrotechnische bouwinstallatie. Reparatie en handel De groothandel verloor bijna 2% van de werkgelegenheid. De verhuizing van Hewlett-Packard van Utrecht naar Amstelveen speelt hierbij een grote rol. De detailhandel groeide met 0,6%. Warenhuizen laten een lagere werkgelegenheid zien. Detailhandel in telecomapparatuur groeide sterk. Ook postorderbedrijven groeiden, waarschijnlijk onder invloed van internet. Horeca De werkgelegenheid in de horeca groeide met 0,7%, vooral bij restaurants en cafetaria s. Cafés en hotel-restaurants lieten een teruggang zien. Transport en communicatie Er is weinig ontwikkeling in deze sector. Groei boekten de deelbranches openbaar vervoer, taxivervoer en goederenvervoer. Verlies aan banen trad op bij telecommunicatie, reisorganisaties en expediteurs. Financiële instellingen Er gaan ruim 400 banen verloren bij financiële instellingen. De banken laten een groei zien van 1%. Het verlies aan banen zit vooral in de verzekeringsbedrijven (AXA), spaarkassen (AEGON) en aanverwante financiële dienstverleners. Bedrijfspensioenfondsen laten een groei zien o.a. door reorganisatie bij Achmea. Zakelijke diensten incl. uitzendarbeid De zakelijke dienstverlening groeide met bijna 5% of ruim banen. De deelsectoren die hier het afgelopen jaar het meest toe hebben bijgedragen zijn de ICT sector ( banen) en de organisatieadviesbureaus (1.600 banen). Uitzendbureau, detachering en arbeidsbemiddeling lieten ook een winst zien van bijna banen. In de schoonmaakbranche zijn 600 banen verloren gegaan o.a. door vertrek naar buiten de provincie. Openbaar bestuur, overheid De werkgelegenheid bij overheidsdiensten is met 1,4% gegroeid. In het algemeen overheidsbestuur, goed voor banen, trad stabilisatie op. Groei werd geregistreerd bij de politie en justitie. Bij de sociale verzekeringen trad banenverlies op. 9

10 Onderwijs Ruim banen zijn er in het onderwijs bijgekomen. Het betreft hier vooral het wetenschappelijk onderwijs, zoals universiteit (Utrecht en Breukelen), bedrijfsopleidingen en onderwijs in expertisecentra. Gezondheids-, welzijnszorg De zorgsector groeide met 3%. De medische zorg noteerde een plus van banen, waarvan ziekenhuizen +455 en (para)medische praktijken In de welzijnszorg werden banen meer geteld. Vooral de werkgelegenheid in de kinderopvang groeide sterk, +16% of ruim 900 banen. Overige dienstverlening (milieu, cultuur, recreatie) In deze samengestelde sector kwamen er banen bij. Groei vond o.a. plaats in deelsectoren recreatie, schoonheidsverzorging en saunabedrijven. Dynamiek van de werkgelegenheid Uit een analyse van de dynamiek van arbeidsplaatsen in de periode blijkt dat het aantal banen dat ontstaan is door nieuwvestiging en immigratie van dezelfde grootteorde is als het aantal banen dat verloren is gegaan door opheffing en vertrek (tabel 2). Het saldo is hier De groei van de werkgelegenheid van ruim banen wordt dan ook vooral veroorzaakt door een positief saldo van groei en krimp ( ) in reeds gevestigde bedrijven. sectie branche stand 2007 nieuwvestiging opheffing/ vertrek groei krimp AB Landbouw, -verwant CDE Nijverheid F Bouwnijverheid G Reparatie en handel H Horeca I Transport en communicatie J Financiële instellingen K Zakelijke diensten L Openbaar bestuur, overheid M Onderwijs N Gezondheids-, welzijnszorg O Milieu, cultuur, recreatie, overig TOTAAL stand 2008 Tabel 2. Dynamiek in de werkgelegenheid per sector Per sector verschilt de situatie sterk. In de (bouw)-nijverheid, financiële diensten en overheid bestaat een negatief saldo tussen nieuwvestiging en opheffing/vertrek. De commerciële en non-profit sectoren hebben allemaal een positief groeisaldo in reeds gevestigde bedrijven. In de financiële diensten is, behalve de werkgelegenheid, ook het aantal vestigingen gedaald n.l. met 3,8% tot Ook in de overheidssector is een daling van het aantal vestigingen zichtbaar (-3,5%). 10

11 Voorbeelden van dynamiek Het saldo van de werkgelegenheid wordt bepaald door inkomende en vertrekkende bedrijven en groei en krimp in gevestigde bedrijven. Hieronder een paar voorbeelden van veranderingen bij bedrijven en instellingen met gevolgen voor de lokale werkgelegenheid. Verdwenen/verplaatste werkgelegenheid Plaats naam oorzaak grootteklasse Utrecht AXA Verzekeringen overgenomen door SNS Reaal Nieuwegein AEGON Spaarkas naar Leeuwarden /Den Haag Utrecht Belastingdienst opheffing nevenvestigingen Amersfoort Philips naar Amsterdam Nieuwegein Rijkswaterstaat naar Utrecht` Nieuwe vestigingen Amersfoort BMC nieuw kantoor >1000 Amersfoort The Phone House nieuw kantoor Utrecht Rijkswaterstaat vernieuwd kantoor Groeiers/krimpers Utrecht Hewlett-Packard verhuizing naar Amstelveen afname Utrecht Achmea reorganisatie toename Utrecht Belastingdienst concentratie toename Werkgelegenheid regionaal Streekplangebieden Van de vier streekplangebieden laat Stadsgewest Utrecht een groei van 2,5% zien (tabel 3). Vooral (wetenschappelijk) onderwijs en zakelijke diensten zijn hier de grootste groeiers. West Utrecht en Gewest Eemland groeiden allebei 1,7%. In West Utrecht is de financiële dienstverlening met meer dan 11% achteruitgegaan. Zakelijke diensten en overheid boekten winst. In Eemland vertoont de werkgelegenheid in de overige diensten (milieu, cultuur, recreatie) een groei van 4,8%. In Zuidoost Utrecht is relatief veel werkgelegenheid verloren gegaan in de financiële diensten, hoewel deze sector in dit gebied niet groot is. sectie branche West Utrecht Stadsgewest Utrecht Gewest Eemland Zuidoost Utrecht 2008 trend 2008 trend 2008 trend 2008 trend A Landbouw, -verwant ,6% ,8% ,0% ,1% CDE Nijverheid ,4% ,9% ,4% ,2% F Bouwnijverheid ,9% ,2% ,5% ,8% G Reparatie en handel ,6% ,5% ,2% ,6% H Horeca ,5% ,2% ,4% ,0% I Transport en communicatie ,9% ,0% ,7% ,8% J Financiële instellingen ,8% ,3% ,4% ,2% K Zakelijke diensten ,4% ,5% ,9% ,5% L Openbaar bestuur, overheid ,0% ,8% ,0% ,1% M Onderwijs ,6% ,6% ,5% ,0% N Gezondheids-, welzijnszorg ,8% ,3% ,4% ,5% O Milieu, cultuur, recreatie, overig ,2% ,0% ,8% ,4% Totaal ,7% ,5% ,7% ,3% Tabel 3.Trends van de werkgelegenheid in de streekplangebieden 11

12 Gemeenten Van de 29 Utrechtse gemeenten scoren 21 een positieve werkgelegenheidsontwikkeling.in Abcoude en Houten is de groei meer dan 5%. In Utrecht en Amersfoort is de groei resp. 3,1% en 2,6%. Grootste relatieve daling heeft plaatsgevonden in Renswoude (-13,5%), o.a. door vertrek van een uitzendbureau, en Eemnes -8,3%, door vertrek van een schoonmaakbedrijf naar Naarden. In alle gemeenten heeft een toename van het aantal vestigingen plaatsgevonden, het meest in Amersfoort en Utrecht, het minst in Renswoude. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de werkgelegenheid per gemeente. Werklocaties De werkgelegenheid op werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) is gegroeid van naar arbeidsplaatsen, een verschil van of een groei van 2,7%. Dit betekent dat bijna 60% van de banenwinst is gerealiseerd op werklocaties. De grootste groei, meer dan banen, vond plaats op Science Park de Uithof, Westraven (n.a.v. oplevering vernieuwde Kantoor Rijkswaterstaat) en Oudenrijn, allen in Utrecht. Aanmerkelijke afname heeft plaatsgevonden op het kantorendeel van Lage Weide, Kanaleneiland Merwede te Utrecht en Stadscentrum te Nieuwegein. 12

13 Arbeidsmarkt Niet-werkende werkzoekenden Tot en met december 2008 liet het CWI-UWV een dalend aantal niet-werkende werkzoekenden zien (figuur 6). De daling vertraagt echter in december aantal nww jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec Figuur 6. Niet werkende werkzoekenden 2008 (Bron: CWI/UWV) Vacatures Het aantal vacatures in de provincie Utrecht voor de maand december 2006 t/m 2008 laat ook een dalende lijn zien (figuur 7). Met een toenemende beroepsbevolking leidt dit tot een steeds krapper wordende arbeidsmarkt aantal vacatures Figuur 7. Aantal openstaande vacatures maand oktober (Bron: CWI/UWV) 13

14 Effecten van de kredietcrisis De resultaten van het provinciale werkgelegenheidsonderzoek zijn gebaseerd op de situatie van de eerste helft van De gevolgen van de kredietcrisis die zich in september openbaarde zijn hier niet in zichtbaar. Dat geldt ook voor de arbeidsmarktgegevens van het CWI/UWV t/m december. De gevolgen van de economische crisis van het najaar van 2008 worden volgens de conjunctuurklok van het CBS het eerst zichtbaar in de overgang van oktober naar november. Vrijwel alle economische parameters bewegen zich in de richting van teruggang en laagconjunctuur, zoals: orders uit het bedrijfleven, consumptie, uitzenduren, arbeidsvolume, producenten- en consumentenvertrouwen. Verwacht mag worden dat de economische teruggang zich in de loop van 2009 zal manifesteren op de arbeidsmarkt in de vorm van oplopende werkloosheid en afnemende arbeidsproductiviteit. De gevolgen voor de werkgelegenheid in de provincie Utrecht zullen in de volgende meting per april 2009 zichtbaar worden. 14

15 Bijlage 1. Werkgelegenheid per sector Landbouw, -verwant: banen in 2008 Landbouw, -verw ant index 1998= Nijverheid: banen in 2008 Nijverheid index 1998= Bouw: banen in 2008 Bouw nijverheid index 1998=

16 Reparatie en handel: banen in 2008 Reparatie en handel index 1998= Horeca: banen in 2008 Horeca index 1998= Transport en telecommunicatie: banen in 2008 Transport en communicatie index 1998=

17 Financiële diensten: banen in 2008 Financiele instellingen index 1998= Zakelijke diensten (incl. uitzendarbeid): banen in 2008 Zakelijke diensten index 1998= Openbaar bestuur, overheid: banen in 2008 Openbaar bestuur, overheid index 1998=

18 Onderwijs: banen in 2008 Onderw ijs index 1998= Gezondheids-, welzijnszorg: banen in 2008 Gezondheids-, w elzijnszorg index 1998= Milieu, cultuur, recreatie, overige diensten: banen in 2008 Milieu, cultuur, recreatie, overig index 1998=

19 Bijlage 2. Werkgelegenheid en vestigingen per SBI-afdeling afdeling omschrijving aantal banen 2008 trend banen aantal vestigingen 2008 trend vestigingen 01 Landbouw, jacht en dienstverlening ,5% ,9% 02 Bosbouw en dienstverlening 35 9,4% 26 23,8% AB Landbouw, -verwant ,5% ,7% 11 Aardolie- en aardgaswinning e.d Winning van zand, grind, klei. zout e.d. 9-10,0% 4 0,0% 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen ,8% 316 2,9% 17 Vervaardiging van textiel 520-5,1% 68-4,2% 18 Vervaardiging van kleding, bereiden verven van bont 215 0,0% 118 4,4% 19 Vervaardiging van leer en lederwaren 22 4,8% 12 9,1% 20 Houtindustrie en vervaardiging art. van hout e.d ,8% 153-2,5% 21 Vervaardiging van papier, karton e.d ,6% 32-8,6% 22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie ,2% 752-0,5% 24 Vervaardiging van chemische producten ,8% 70-1,4% 25 Vervaardiging van producten van rubber, kunststof 574-9,5% 67 6,3% 26 Vervaardiging van glas, aardewerk e.d ,4% 133 3,1% 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 502-3,8% 23-8,0% 28 Vervaardiging van producten van metaal ,8% 508 3,0% 29 Vervaardiging van machines en apparaten ,6% 237 3,9% 30 Vervaardiging van kantoormachines ,4% 22-24,1% 31 Vervaardiging van overige elektr. mach. Apparaten ,9% 74 5,7% 32 Vervaardiging van audio-, video- telecom apparaten 313 5,0% 34 6,3% 33 Vervaardiging van medische app. en instrumenten ,4% 222 8,8% 34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens e.d ,1% 62 3,3% 35 Vervaardiging van transportmiddelen 279-7,3% 77 1,3% 36 Vervaardiging van meubels en overige goederen ,4% 697 6,6% 37 Voorbereiding tot recycling 116-6,5% 11 10,0% 40 Productie en distr. van elektr. gas warm water 828-5,6% 31 10,7% 41 Winning en distributie van water ,1% 5-50,0% CDE Nijverheid ,6% ,6% 45 Bouwnijverheid ,5% ,9% F Bouwnijverheid ,5% ,9% 50 Handel in en rep. van auto's e.d ,9% ,0% 51 Groothandel en handelsbemiddeling ,9% ,1% 52 Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren ,6% ,8% G Reparatie en handel % ,5% 55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking ,7% ,5% H Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking ,7% ,5% 60 Vervoer over land ,9% 851 3,4% 61 Vervoer over water 349 2,6% 131 0,0% 62 Vervoer door de lucht 37 8,8% 24 0,0% 19

20 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer ,6% 648 0,9% 64 Post en telecommunicatie ,9% 652 5,5% I Transport en communicatie ,4% ,0% 65 Financiële instellingen (excl. verzekeringen) ,0% 253-1,6% 66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen ,4% 65 10,2% 67 Activiteiten t.b.v. of verwant aan fin instellingen ,1% 935-5,2% J Financiële instellingen ,4% ,8% 70 Verhuur van en handel in onroerend goed ,5% ,1% 71 Verhuur van transportmiddelen e.d ,4% 463-2,1% 72 Computerservice en informatietechnologie ,2% ,0% 73 Speur- en ontwikkelingswerk ,6% 261 2,4% 74 Overige zakelijke dienstverlening ,7% ,4% K Zakelijke diensten (incl. uitzendarbeid) ,8% ,0% 75 Openbaar bestuur, overheid ,4% 219-3,5% L Openbaar bestuur, overheid ,4% 219-3,5% 80 Onderwijs ,9% ,3% M Onderwijs ,9% ,3% 85 Gezondheids- en welzijnszorg ,0% ,4% N Gezondheids- en welzijnszorg ,0% ,4% 90 Milieudienstverlening ,3% 98 5,4% 91 Werkgevers-, werknemers- beroepsorganisaties ,3% 634 2,8% 92 Cultuur, sport en recreatie ,9% ,5% 93 Overige dienstverlening ,0% ,0% OPQ Milieu, cultuur, recreatie, overige diensten ,3% ,3% Totaal Provincie Utrecht ,9% ,3% 20

21 Bijlage 3. Werkgelegenheid per gemeente en SBI-sectie gemnr gemeente Landbouw Nijverheid Bouw Handel Horeca Transport Financieel Zakelijk Overheid Onderwijs Zorg Overig Aantal Banen Groei banen Aantal Vestigingen Groei vestigingen 0305 Abcoude ,2% 766 5,9% 0307 Amersfoort ,6% ,5% 0308 Baarn ,3% ,7% 0311 Breukelen ,7% ,3% 0312 Bunnik ,1% ,2% 0313 Bunschoten ,9% ,0% 0310 De Bilt ,7% ,2% 0736 De Ronde Venen ,5% ,0% 0317 Eemnes ,3% 822 7,2% 0321 Houten ,1% ,6% 0353 IJsselstein ,9% ,5% 0327 Leusden ,7% ,0% 0329 Loenen ,9% 751 6,2% 0331 Lopik ,4% ,5% 0333 Maarssen ,7% ,5% 0335 Montfoort ,7% ,4% 0356 Nieuwegein ,0% ,1% 0589 Oudewater ,8% 833 2,6% 0339 Renswoude ,5% 394 1,5% 0340 Rhenen ,8% ,8% 0342 Soest ,8% ,2% 0344 Utrecht ,1% ,6% 1581 Utrechtse Heuvelrug ,9% ,7% 0345 Veenendaal ,5% ,8% 0620 Vianen ,8% ,9% 0352 Wijk bij Duurstede ,9% ,4% 0632 Woerden ,7% ,8% 0351 Woudenberg ,5% 768 6,4% 0355 Zeist ,7% ,2% Provincie ,9% ,3% 21

22 22

23 DEEL 2 Werklocaties in de provincie Utrecht

24 In het kort Werkgelegenheid Provincie Utrecht: arbeidsplaatsen (2007), (2008). Op werklocaties: arbeidsplaatsen (2007), (2008). Bedrijventerreinen Bruto oppervlak: ha Netto oppervlak: ha Reeds uitgegeven: ha (netto) Uitgifte in 2007: 32,7 ha Nog uit te geven: 292 ha, waarvan 105 ha terstond uitgeefbaar Zachte plannen: 123 ha in voorbereiding of voorontwerpfase. Bedrijfsruimte Aanbod: m 2 (1 januari 2008) Opname: m 2 (2007) Kantoorruimte Voorraad: m 2 (1 januari 2008) Aanbod: m 2 verhuurbaar oppervlak Nieuwbouwproductie: m 2 (2007) 24

25 Inleiding Dit deel bevat in kort bestek de uitkomsten van de inventarisatie bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Het geeft de situatie weer op 1 januari 2008 en de uitgifte in Deze inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd door provincies onder gemeenten, in opdracht van het Ministerie van VROM, DG Ruimte. De uitkomsten vormen de input voor het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) dat dienst doet als instrument om zicht te houden op vraag en aanbod en om in te spelen op dreigende tekorten of overschotten aan terreinoppervlak. De gegevens over bedrijventerreinen zijn afkomstig uit het jaarlijkse onderzoek onder gemeenten. De gegevens over kantoorlocaties zijn afkomstig uit het Kantorenbestand van Rudolf Bak. Overige ontwikkelingen in de vastgoedsector voor bedrijfs- en kantoorruimte zijn ontleend aan de vakliteratuur, m.n. het tijdschrift Vastgoedmarkt. Op de internetsite van de provincie geven wij informatie over de ligging en eigenschappen van bedrijventerreinen door middel van kaarten, rubriek Economie, Bedrijf&Kantoor. Informatie over IBIS is te vinden op: 25

26 Bedrijventerreinen Algemeen In de provincie Utrecht kunnen per 1 januari 2008, 145 bedrijventerreinen worden onderscheiden met een gezamenlijk bruto-oppervlak van hectare. Het netto-oppervlak bedraagt hectare. Van alle terreinen valt 92% in de categorie gemengd, 5% betreft hoogwaardige bedrijvenparken. Er is 1 zwaar industrieterrein. Van 3 terreinen is de typering nog niet bekend. Tweederde van alle Utrechtse terreinen (96 stuks) is volledig uitgegeven, op 49 terreinen kan nog uitgifte plaatsvinden. In 39 gevallen gaat het om terstond uitgeefbaar oppervlak. Uitgifte 2007 In 2007 is 32,7 hectare bedrijventerrein uitgegeven op 20 terreinen in 15 gemeenten. Deze uitgifte is lager dan in 2006, toen 40 ha 1 werd uitgegeven, (grafiek 1). 80,0 70,0 60,0 opp in ha 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Grafiek 1. Ontwikkeling uitgifte bedrijventerrein provincie Utrecht In de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Houten, Utrecht en Wijk bij Duurstede is in 2007 meer dan 3 hectare uitgegeven (tabel 1). 1 Het betreft hier een gecorrigeerd gegeven t.o.v. eerdere publicaties. 26

27 Gemeente Terrein Uitgifte 2007 (ha) Totaal gemeente Abcoude Hollandse Kade Uitbreiding 1E Fase 1,4 1,4 Amersfoort Vathorst 2,4 De Wieken 1,3 3,7 Breukelen Breukelerwaard 2,5 2,5 Bunschoten Spakenburg Haarbrug Noord 3,3 3,3 Houten De Schaft 0,2 De Meerpaal 3,0 3,2 Leusden De Fliert 0,3 0,3 Loenen Angstelkade 0,2 0,2 Rhenen Remmerden+uitbreiding 0,5 0,5 Soest de Grachten 0,5 0,5 Utrecht De Wetering 1,7 Papendorp/Nieuwerijn 0,9 3,5 Oudenrijn 0,9 Utrechtse Heuvelrug Vossenstein 0,4 0,4 Veenendaal De Batterijen 2,4 2,4 Woudenberg Laagerfseweg 2,5 2,5 Wijk bij Duurstede Langshaven 5,9 5,9 IJsselstein Over Oudland 2,0 Corridor 0,5 2,5 TOTAAL 32,7 Tabel 1. Uitgifte in 2007 per gemeente Voorraad bedrijventerrein Het totaal aan uitgeefbaar oppervlak is teruggelopen tot 291,8 hectare. Een jaar geleden was nog 340,5 hectare beschikbaar. Deze teruggang wordt, naast de actuele uitgifte, ook veroorzaakt door bijgestelde opgaven van bruto en netto-oppervlak en veranderde bestemming, b.v. van werk- naar woonlocatie. opp. in ha Grafiek 2. Ontwikkeling totale voorraad bedrijventerrein

28 Van de totale voorraad van 291,8 hectare is 37% terstond uitgeefbaar (105 ha). Hiervan is 69% in bezit van gemeenten, 187 hectare kan op termijn worden uitgegeven (tabel 2). Eigenaar Tabel 2. Voorraad bedrijventerrein naar eigenaar en beschikbaarheid Voor verreweg de meeste terreinen met uitgeefbaar oppervlak geldt dat het om relatief kleine delen gaat, tot 5 hectare (tabel 3). Er zijn 9 terreinen met delen van 10 hectare of meer, waarvan 7 nietterstond uitgeefbaar. Klasse uitgeefbaar oppervlak Aantal terreinen (terstond + niet-terstond) > 25 ha ha ha ha 35 Tabel 3. Aantal uitgeefbare terreinen naar grootte In zeven gemeenten is meer dan 10 hectare uitgeefbaar. In drie gemeenten is 10 of meer hectare terstond uitgeefbaar: Houten, Utrecht en Woerden (tabel 4). Tabel 5 geeft een overzicht van de voorraad per streekplangebied. Gemeente Totale voorraad (ha) Totaal uitgeefbaar (ha) Terstond uitgeefbaar (ha) Terstond uitgeefbaar (ha) Niet terstond uitgeefbaar (ha) Amersfoort 48,4 8,4 40 Houten 20,8 20,8 - Utrecht 34,8 22,8 12 Woudenberg 17,5 2,5 15 Nieuwegein Vianen Woerden 10,2 10,2 - Tabel 4. Gemeenten met een voorraad van 10 hectare of meer, januari 2008 Niet terstond Uitgeefbaar (ha) Gemeente 221,8 73,1 148,7 Particulier 70,0 31,9 38,1 Totaal provincie 291,8 105,0 186,8 Streekplandeelgebied Totaal uitgeefbaar (ha) Terstond uitgeefbaar (ha) Niet terstond uitgeefbaar (ha) Gewest Eemland 72,22 14,87 57,35 Stadsgewest Utrecht 180,22 52,52 127,7 Utrecht West 21,74 21,74 0 Utrecht Zuidoost 17,65 15,95 1,7 Totaal provincie 291,8 105,1 186,8 Tabel 5. Voorraad per streekplandeelgebied in ha, januari

29 Zachte plannen bedrijventerreinen In zes gemeenten zijn zachte plannen in de voorbereidings- of voorontwerpfase voor een totaal van 123 ha bruto (tabel 6). Gemeente Plannaam Oppervlakte in ha (bruto) Bunschoten Uitbreiding Haarbrug Zuid 15 Leusden t Spiegel 12,5 Loenen De Werf II 3,2 Soest Richelleweg 15 Utrecht Strijkviertel 75 Leersum BT Grens Amerongen 2 Provincie Utrecht 122,7 Tabel 6. Zachte plannen per 1 januari 2008 Veroudering Van de 145 terreinen is 39% verouderd, stand 1 januari 2008 (grafiek 3). Op hectare zijn herstructureringsprojecten aan de gang of reeds afgerond. Voor 583 hectare moeten volgens opgave van gemeenten nog plannen worden ontwikkeld. Hiervan ligt ongeveer de helft in de gemeenten Nieuwegein en Woerden. Niet verouderd Verouderd, herstructurering gepland Verouderd, herstructurering binnen 3 jaar Verouderd, herstructurering actueel Is na 1990 geherstructureerd. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grafiek 3. Status van de veroudering-herstructurering. 29

30 Aanbod en opname van bedrijfsruimte Het aanbodonderzoek van Vastgoedmarkt laat een daling zien van het aanbod van bedrijfsruimte in de provincie Utrecht van 7,7%. De daling voor de regio Utrecht bedraagt 2,9%, voor het gebied daarbuiten 10%, (tabel 7, grafiek 4). Op nationaal niveau daalt het aanbod ook vanaf Regio Utrecht/Maarssen Overig Prov. Utrecht Provincie Utrecht Tabel 7. Aanbod bedrijfsruimte (Bron: Vastgoedmarkt 2008) index 2003= Provincie Utrecht Nederland Grafiek 4. Aanbod van bedrijfsruimte (Bron: Vastgoedmarkt 2008) De opname van bedrijfsruimte laat voor de provincie Utrecht een sterke groei zien tot m 2. Dit komt overeen met de trend in Nederland (grafiek 5). Voor de regio Utrecht/Maarssen geldt bijna een verdubbeling van m 2 in 2006 naar m 2 in index 1999= Provincie Utrecht Nederland Grafiek 5. Opname van bedrijfsruimte provincie Utrecht vs. Nederland (Bron: Vastgoedmarkt 2008) 30

31 Kantoorlocaties Inleiding De cijfers in dit deel zijn afkomstig van het kantoorbestand van Rudolf Bak. Als basismateriaal voor de statistiek over de kantorenvoorraad dienen data die zijn verkregen door een plaatselijke inventarisatie per woonkern op basis van eigen waarneming. Alleen kantoorpanden met een vloeroppervlakte boven de 500 m 2 zijn geïnventariseerd. Als oppervlakte-eenheid is het verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) genomen. Voorraad De voorraad kantoorruimte in de provincie Utrecht is in de afgelopen jaren toegenomen. Eind 2007 was er 5,8 miljoen m 2 vvo in gebruik of beschikbaar voor gebruik, dit is 2,8% meer dan in 2006 (grafiek 6) m2 VVO Grafiek 6. Ontwikkeling voorraad kantoorvloeroppervlak (Bron: R.L. Bak 2007) Realisatie In 2007 is m 2 kantoorruimte gerealiseerd, waarvan 55% in de gemeente Utrecht. Andere gemeenten met meer dan m 2 uitbreiding van kantoorruimte zijn: Houten ( m 2 ), Zeist ( m 2 ) en Amersfoort ( m 2 ). 31

32 Aanbod kantoorruimte Het aanbod van kantoorruimte (te huur of te koop) in de provincie Utrecht heeft, na een sterke stijging na 2000, in 2006 een piek bereikt. In 2007 is het aanbod sterk gedaald, n.l. tot m 2 v.v.o index 1997= Nederland Utrecht Grafiek 7. Ontwikkeling van het aanbod van kantoorruimte van 500 m 2 of meer provincie Utrecht en Nederland (Bronnen: R.L. Bak 2008 (Utrecht) Vastgoedmarkt 2008 (Nederland)). Met name in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort is het aanbod van kantoorruimte sterk gedaald (tabel 8). gemeente aanbod aanbod verschil trend Utrecht ,2% Amersfoort ,2% Nieuwegein ,7% Maarssen ,9% Zeist ,2% Houten ,9% Woerden ,8% Leusden ,4% Veenendaal ,0% Vianen ,3% Baarn ,7% De Bilt ,5% Tabel 8. Aanbod van kantoorruimte in gemeenten met m 2 of meer aanbod (Bron: R.L. Bak 2008) 32

33 Opname De opname van kantoorruimte (aankoop of huur) in de provincie Utrecht is in 2007 met 8,9% gestegen. Landelijk geldt een stijging van 4,6%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen opname buiten de regio Utrecht-stad (Utrecht + Maarssen). In deze regio is een afname van 12,5% geconstateerd index 1999= Prov. Utrecht Nederland Grafiek 8. Ontwikkeling opname van kantoorruimte > 500 m 2 (Bron: Vastgoedmarkt 2008) Leegstand Van zeven Utrechtse gemeenten kan iets gezegd worden over het leegstandspercentage van kantoorruimte. In Amersfoort is sprake van een stijgende trend. In Houten en Maarssen varieerde de leegstand in de afgelopen drie jaar. In Nieuwegein, Veenendaal en Woerden nam de leegstand af (grafiek 9) percentage Amersfoort Houten Maarssen Nieuw egein Utrecht Veenendaal Woerden Grafiek 9. Leegstand van de kantorenvoorraad voor enkele Utrechtse gemeenten in procenten (Bron: bewerking DTZ Zadelhof en Bak). 33

34 Werkgelegenheid op werklocaties In 2007 werkten er personen in Utrechtse bedrijven en instellingen in vestigingen. Hiervan werkte 44% ( personen) op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Onderscheid naar branche laat zien dat de nijverheid en handel zich voornamelijk op bedrijventerreinen afspeelt en zakelijke diensten vooral op kantoorlocaties (grafiek 10). In 2008 werkten er mensen op werklocaties, een stijging van 2,7%. De totale werkgelegenheid is met 1,9% gestegen naar arbeidsplaatsen. Overig non-profit Nijverheid Handel/horeca/ transport Overheid/ onderw ijs Zakelijke/ financiele diensten Bedrijventerreinen Kantoorlocaties Grafiek 10. Verdeling werkgelegenheid naar type werklocatie

35 Lijst van begrippen Bedrijventerrein Een terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening (exclusief overheid) en industrie. Onder de omschrijving vallen tevens (delen van) bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd zijn en geschikt zijn voor kantoren. De jaarlijkse inventarisatie heeft betrekking op bedrijventerreinen: die in hun oorspronkelijke opzet groter zijn dan één hectare bruto met en zonder voorraad waarvoor een bestemmingsplanprocedure is gestart In Utrecht kan onderscheid worden gemaakt in zwaar industrieterrein: alle soorten bedrijvigheid, hindercategorie 5 toegestaan; gemengde terreinen, met hindercategorie 1, 2, 3 of 4, bestemd voor reguliere bedrijvigheid en hoogwaardige bedrijvenparken: specifiek bestemd voor hoogwaardige activiteiten (R&D). Kantoor(locatie) Een kantoor is een gebouw, waarin werkzaamheden voornamelijk zijn gericht op (administratieve) verwerking van informatie en niet op vervaardiging, bewerking en/of opslag van goederen. Niet tot kantoren worden gerekend voorzieningen als ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Als echter de administratie ervan in een apart gebouw is gevestigd, is wel van een kantoor sprake. Een kantoorlocatie is gedefinieerd als een perceel of een groepering van aaneengesloten percelen, waarop gebouwen gerealiseerd dan wel te realiseren zijn, die uitsluitend of hoofdzakelijk een kantoorfunctie hebben. Voor kantoren bestemde percelen waarop nog niets is gebouwd, tellen ook mee. De aaneengeslotenheid van de percelen is van wezenlijk belang. Verspreid liggende kantoorpercelen in een buurt gelden als verschillende locaties. De bestaande plus de te realiseren kantoorvloeroppervlakte op de aldus afgebakende locaties moet minstens m 2 bruto vloeroppervlak zijn om binnen de definitie van deze enquête te vallen. Deze ondergrens wordt gehanteerd omdat het in deze enquête gaat om grotere kantoorlocaties. Wanneer de gerealiseerde dan wel te realiseren kantoorfunctie op een bedrijventerrein ligt geldt de eis van aaneengeslotenheid van percelen niet. Wel blijft de ondergrens van m 2 bvo gelden. De totale gerealiseerde en te realiseren kantoorvloeroppervlakte op het bedrijventerrein moet minstens m 2 bvo bedragen. Deze terreinen worden dan tevens als kantoorlocatie aangemerkt. Bedrijfsruimte Productie- en distributieruimte vanaf 750 m 2 nuttig vloeroppervlak, inclusief eventueel aanwezige kantoorruimte. Kantoorruimte Ruimte van 500 m 2 of meer nuttig vloeroppervlak in specifieke kantoorgebouwen. Nuttig vloeroppervlak De door de gebruiker zelf vrij in te delen ruimte, exclusief gangen, trappenhuizen, toiletten, kelders e.d. Transactie Koop of verhuur voor eigen gebruik of onttrekking van kantoorruimte in gebouwen met een minimum oppervlak van 500 m 2. Voorraad (kantoren) Het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kantoren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend. Streekplandeelgebieden Stadsgewest Utrecht: de Bilt, Bunnik, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein, Zeist Gewest Eemland: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg Utrecht West: Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater, de Ronde Venen, Woerden Utrecht Zuidoost: Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede 35

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

Economische Barometer 2016

Economische Barometer 2016 Economische Barometer 2016 Voorwoord Ieder jaar maakt de gemeente Soest een Economische Barometer: hoe verhoudt de economische situatie in Soest zich tot omringende gemeenten en enkele landelijke cijfers.

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen

Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam. Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen Bedrijvendynamiek Regio Amsterdam Vestigingen, starters, opheffingen en faillissementen mei 2011 Inhoud Inhoud: pagina Inleiding 3 Beschrijving 4 Bedrijvendynamiek 4 Waarschuwing 4 Vestigingen 5 Aantal

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012

Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 Monitor Economische Ontwikkeling eerste halfjaar 2012 Thema: (Duurzame) Arbeidsmarkt Regio Amersfoort De Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes,

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Economische monitor 2014

Economische monitor 2014 Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Economische monitor 2014 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie