REGISTER. DNK, I nr 1 (1977) tot en met XLI nr. 88 (2018) Artikelen, ook uit de rubriek Mengelwerk [MW], besproken literatuur en besproken scripties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTER. DNK, I nr 1 (1977) tot en met XLI nr. 88 (2018) Artikelen, ook uit de rubriek Mengelwerk [MW], besproken literatuur en besproken scripties"

Transcriptie

1 REGISTER DNK, I nr 1 (1977) tot en met XLI nr. 88 (2018) Artikelen, ook uit de rubriek Mengelwerk [MW], besproken literatuur en besproken scripties ARTIKELEN Aalders, M.J., De gefrustreerde loopbaan van ds. Jean Daniel Cocheret de la Morinière ( ), Aalders, M.J., De moeilijke start van de Kerkelijke courant , Aalders, M.J., Door het oog van de naald? H.H. Kuyper in conflict met de kerkenraad van Bloemendaal, Aalders, M.J., Ds. J.C. Aalders ( ) als predikant van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, Aalders, M.J., Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bezien, Aalders, M.J., Een laatste oprisping? Kampen en de VU in 1912, Aalders, M.J., Een mislukt project. De Synodale vertaling van het Nieuwe Testament uit 1868, Aalders, M.J., F.W.J. Dilloo ( ) en de Vrije Universteit, Aalders, M.J., Magda Stomps ( ). Het leven van de eerste theologisch studente aan de VU, Aalders, Maarten J., Hongaars eerbetoon voor de jongste dochter van A. Kuyper. Op zoek naar een verloren buste, Aalders, Maarten J., Hongaarse archivalia in de Collectie HDC Protestants Erfgoed, Achard van Enschut, J.F.C. d, Registers op de inhoud van DNK I t/m X ( ), 11-5; I t/m 29-( ), 32-86; XI t/m XXI ( ), Augustijn, C., Dolerenden en Afgescheidenen , 22/23-7. Bank, J.Th.M., Journalisten in de confessionele media; wachters van de bestaande orde of een relativ freischwebende Intelligenz?, Bank, Jan, [MW], Europees protestants verzet in de Tweede Wereldoorlog, Barnard, Marcel, Twee luide stemmen in mijn eigen gemoed. Allard Pierson in zijn studententijd, Barnard, Tjaard, Het verstoten kind tot de vrijheid geroepen. Ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap in de tweede helft van de negentiende eeuw, Barten s.j., J.T.P., De papieren-willemse in de historische bibliotheek van de Nederlandse provincie der Jezuieten, Bastiaanse, J.F.L., Uitgeweken, afgewezen, uitgewezen. De wederwaardigheden van de Duitse Joods-christelijke predikant Bruno Frank Benfey in Nederland , Bavinck, H., Mijne reis naar Amerika (1892), bezorgd door George Harinck, Berg, C.H.W. van den, De Doleantie als exponent van het (mislukte) streven naar reorganisatie van de kerk, 22/ Berg, C.H.W. van den, De Doleantie in bezinning, waardering en onderzoek. Een bibliografische studie, 22/ Berg, Ed van den en Mietus, Leo, Onze hemelse Vader beschikt over goud en zilver. Fonds Nuis in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Berg, J. van den, De Evangelical Revival in Schotland en het Nederlandse Réveil,

2 Berg, J. van den, Herman Bavinck en de Theologische Faculteit te Leiden, Bilderdijk, Willem, Van de Wederoprichting aller dingen, bezorgd door J. van Eijnatten, Bloemendal, Berthold, Kerkelijke en nationale achtergronden van Duitse studenten in Kampen, , Boer, Hugo den, Van hereeniging of terugkeering zou geen sprake zijn. De ontwikkeling van een afgescheiden kerkbewustzijn in de Christelijke Afgescheiden Gemeenten in de jaren 1860, Booy, E.P. de, De kerkgang van een Amsterdamse koopmanszoon , Bornewasser, J.A., Katholiek Nederland en de Verlichting, ter introductie van een Werkboek, Bornewasser, J.A., Kerkgeschiedenis en politieke theologie naar aanleiding van een symposium, Bornewasser, J.A., Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw en haar theologische implicaties, Bornewasser, J.A., Negentiende-eeuwse interpretaties van emancipatie als begrip en beweging, 4-74, Bornewasser, J.A., Verlichting en Anti-Verlichting in de Katholieke tijdschriften van de vroege negentiende eeuw, Bregman, E.S.C., Kansel versus camera. Liturgie en cameraregistratie in de televisiekerkdiensten van het ikor ( ), Broeyer, F.G.M., Valetons kerkbesef in het licht van zijn correspondentie, Bruijn, J. de, Herinnering en verwachting. Bij het overlijden van dr. George Puchinger ( ), Bruijn, J. de, Reakties in de niet-confessionele pers op de Doleantie, 22/ Buikema, P., Register op het tijdschrift Bouwsteenen, Caljé, P.A.J., Een confrontatie tussen structurele en intentionele geschiedschrijving, Camps, A., Geschiedschrijving van de missie in de negentiende eeuw, 1-7. Clemens, Th., De emancipatie van de rooms-katholieken in Nederland en de omwenteling van 1795, Clemens, Th., De reactie van de rooms-katholieken op de omwenteling van 1795, Clemens, Th., Lijst van de geheime dossiers in het archief van Roomsch-Katholieke Eredienst (15 dec dec. 1870), Clemens, Th., Onderzoek naar de bronnen voor de relatie tussen de kerken en de overige samenleving in Nederland tussen 1795 en ± 1850, Clemens, Th., Revolutie en huwelijk: de grote beginselen en de weerbarstige werkelijkheid, Cnossen, A., Vaderlandsliefde en natiebesef bij Isaäc da Costa, Coninck, P. de, De katholieken in Nederland in Over een geruchtmakend Gids-artikel, Cossee, E.H., Geen geloofsformulier, maar een eenheidsbanier. De Evangelische Alliantie en haar doorwerking in Nederland, Cossee, E.H., De remonstranten en de Wereldraad van Kerken, Dam, G.J. van, Het beeld van de ander in geschiedenisschoolboekjes, 8-62; Dam, H.J., Kanttekeningen bij het ontstaan van de Wereldraad van Kerken. De verkerkelijking van de oecumenische beweging tussen 1918 en 1938, Damman-Klees, Hester, Getuigend gesprek met Israël. Johan Hendrik Grolle over de verhouding van joden en protestanten na de Tweede Wereldoorlog, 82-3 Deddens, D., De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten, Dekkers, P.J.V., Een nieuwe fase in de ontsluiting van het Réveil-archief, Dirkse, P.P.W.M., Een calotypie uit 1846 van Abraham Capadose, Dooren, J.P. van, Archivalische bronnen voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme in de negentiende eeuw,

3 Douwes, Klaas, Eerder gids dan aanvoerder. Het vrijzinnig leiderschap van Hendrik Tjakko de Graaf ( ), Douwes, P.A.C., Het werk van diakenen als terrein van historisch onderzoek, Driel, C.M. van, Eenheid over alle scheidsmuren heen. B.D. Eerdmans ( ) als vrijzinnig protestants leider in de kerkelijke strijd, Driel, C.M. van, Ritselingen aan de rechterzijde. De exodus van ds. G. Wisse uit de Gereformeerde Kerken in , Drost, A.A., Vijf leerredenen van Aernout Drost ( ), Dubois, O.W., De eerste tien jaar van het asiel Steenbeek , Duffhues, A., Katholieken en protestanten in het land van Maas en Waal in de negentiende eeuw, 9-19; Ebbens, Tjark, Beroering door de opvoering. Studententoneel aan de Vrije Universiteit , Egging, Jo, Willem Hendrik Suringar als propagandist en intermediair van praktische filantropie, Eijnatten, J. van, De doemeling hersteld. Willem Bilderdijk en de wederoprichting aller dingen, Eijnatten, J. van, zie Bilderdijk, Willem.... Engelsma, T., Willem ten Boom ( ) en het gesprek met Israël, Enklaar, I.H., De geschiedschrijving betreffende de Nederlandse zending in de negentiende eeuw, Enklaar, I.H., Enige Réveilstemmen over de uitwendige zending, Estié, P., Kerk en staat in de praktijk van de classis Edam, , Estié, P., Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-Luthersche kerk, , Estié, P., De staat en de remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd (1), 24-28; (2), Estié, P., Het ontstaan van het Hersteld Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap, (1), 18-36; (2), Estié, P., Het ontstaan van kerkvisitatie in de Nederlandse Evangelische-Lutherse Kerk ( ), Exalto, John, Dit koninkrijk tartende oorlogsbedrijf. Het christen-antimilitarisme van de rechts-modernist G.J. Heering ( ), Exalto, John, De kwestie-den Hengst. Scheiding der geesten in de Gereformeerde Kerken in de jaren , Gäbler, U., Enkele kenmerken van het Europese en Amerikaanse Réveil, Gelderen, J. van, De Getuigenis. Een maandschrift uit de jaren , Gelderen, J. van, De Afscheiding als emancipatie-beweging?, 4-72; Gelderen, J. van, Dr. Hommo Reenders ( ), Gelderen, J. van, Nieuwe ontwikkelingen in de bestudering van de geschiedenis van de Joden in Nederland, Gelderen, J. van, Periodieken uit de kring der Afgescheidenen van 1834, Gelderen, J. van, Zending onder de joden in Nederland, Gennip, Joep van, Studeren op andermans kosten. De studiefondsen van de Nederlandse Provincie der jezuïeten, ca , Graaf, G.R. de, Fides Quaerit Intellectum: Het geloof zoekt te verstaan. Het Kamper studentencorps Fides Quaerit Intellectum in zijn omgang met de moderne cultuur (1863 tot 1902), Graaf, Gerrit de en Hans de Valk, Een Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven (ca ), Groot, A. de, De controverse tussen de katholieke en de protestantse theologie in Nederland in de jaren , 9-16; Groot, A. de, De eerste Zeister zendingsbladen, Groot, A. de, Eben-Haëzer 1: Anderhalve eeuw kerkgeschiedenis van afgescheidenen, 26-3; Eben-Haëzer 2: Anderhalve eeuw kerkgeschiedenis van afgescheidenen, 29-3; Eben-Haëzer 3: Dolerende kerken honderd jaar, 29-6; Eben 3

4 Haëzer, 4. Dolerende kerken honderd jaar (vervolg), Groot, A. de, In memoriam dr. Peter Leendert Schram 22 juni juni 1994, Groot, A. de, Nederlandse predikantenregisters en -boeken van een eeuw geleden, 4-7. Groot, A. de, Nieuwe literatuur 3-53; 5-7; 7-56; 10-7; 13-13; 15-23; 18-5; 20-25; 24-13; 26-47; 28-3; 30-15; 32-51; Groot, A. de, Van Reitsma tot Rasker, 6-7. Groot, A. de, Verslag van het symposium over politieke theologie in de negentiende eeuw, Gunning, Jan Willem, Het Réveil op de hei, Hak, D.H., Theoriegestuurde verklaringsmodellen in de godsdienstwetenschap en kerksplitsing op Urk, Halsema, J.D.F. van, Allard Pierson en de Tachtigers. Enkele overwegingen rond Piersons Gids-opstel over Swinburne, Harinck, G., Bidden om een Pella, als Jeruzalem valt. De amerikanisering van Henry E. Dosker ( ), Harinck, G., Men zal met een serieuze analyse moeten beginnen. Jasper Vree en Abraham Kuyper, Harinck, G., Nederland is Amerika niet. Zes brieven van Hoedemaker aan geestverwanten in de Verenigde Staten ( ), Harinck, G., De afscheiding van 1834 als referentiekader. H. Bouwman en de gereformeerde kerkgeschiedschrijving inzake Nederland en de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, Harinck, G., De herinnering aan Albertus C. van Raalte ( ) in Nederland, Harinck, G., De vereniging als nieuwe organisatievorm binnen het Nederlandse christendom, Harinck, G., De weg van het compromis. Een hoofdstuk uit de voorgeschiedenis van de nieuwe Vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap ( ), Harinck, G., Geerhardus Vos, wegbereider voor het neocalvinisme in Amerika, (I), Harinck, G., Geerhardus Vos, wegbereider voor het neocalvinisme in Amerika, (II), Harinck, G., Herman Bavincks indrukken van Amerika anno 1892, Harinck, G., Protestantse journalistiek. K. Schilder als exponent van een polemische traditie, Harinck, G., Redactiewisseling, Harinck, G., Van Duinkerken, Miskotte en Schilder. Christelijke apologeten in een nieuwe eeuw, Harinck, George, Een daaltje voor Lodewijk Winkeler, Harinck, George, Vluchtelingen en vreemdelingen. Lokale Nederlandse kerken en de Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog, 88-3 Heijting, Willem, Zoo prent het Zijne kracht in t hart van klein en groot! Uitdagingen voor onderzoek naar de boekcultuur in het Réveil, Heldring, J.L., Opmerkingen op eene reis langs de Rijn, Hendriks, J., Emancipatie. De relaties tussen minoriteit en dominant in één bepaalde context, 4-67; Hollander, A.A. den, De bijbel als huwelijksgeschenk. Een populaire manier van bijbelverspreiding: , Holtrop, P.N., Ethischen: erfgenamen van het réveil?, Holtrop, P.N., In memoriam dr. M. Elisabeth Kluit , Holtrop, P.N., Willem de Clercq en de andere chiliasten, Honders, A.C., Liturgie, Hoogstraten, Thijs van, Over theologische studiefondsen in de Doopsgezinde Broederschap,

5 Houkes, Annemarie, Réveil van het volk. De Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid , Hout, J.P. van den, P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging ( ), Houtepen, A., De rooms-katholieke traditie, Houtman, C., Een geboren verteller. H. Polman Az. en de bijbelse geschiedenis, Houtman, C., Meer dan gewone belangstelling voor een Engelse bisschop. Abraham Kuenen over John William Colenso, Houtman, Cees, De protestantse godsdienstonderwijzer in de negentiende en twintigste eeuw. Een terreinverkenning, Houtman, Cees, Een indirecte blik op het onderricht van een negentiende-eeuwse godsdienstonderwijzer: Peter Duijs ( ), Houtman, Cees, Een rotsvast geloof in de Schrift als Woord van God. De eerste zeven jaargangen van het maandblad Wat zegt de Schrift? ( ), Houtman, Cees, In het voetspoor van De Liefde. Kors Holleman ( ), evangelist en kerkplanter, 86-3 Houtman, Cees, Is de Bijbel geschikt voor kinderen? Het beste boek en de onzedelijkheid met bijzondere aandacht voor het Réveil, 84-3 Houtman, Cees, Wijsheid als het hoogste goed. Hendrik Anneveld ( ), godsdienstonderwijzer en prominent vrijmetselaar, Hubbeling, H.G., De literaire dissertatie van Isaac da Costa, Jacobs, J.Y.H.A., De opgang tot het altaar van God. De structuur van de priesteropleiding in Nederland vóór en ná 1853, Jacobs, J.Y.H.A., De heerlijke katholieke eenheid: gave of opdracht? De Rooms- Katholieke Kerk en de Wereldraad van Kerken, , Jacobs, J.Y.H.A., De Katechismus van de Katholieke Kerk. Een plaatsbepaling vanuit een historisch perspectief: mondiaal en locaal, Jacobs, J.Y.H.A., Een kentering in de katholieke sociale actie. Een terugblik op de encycliek Rerum Novarum honderd jaar na dato vanuit een Nederlands perspectief, Jacobs, J.Y.H.A., Katholieke vrouwencultuur in Nederland vanuit historisch perspectief, Jacobs, J.Y.H.A., Op betrouwbaar-kerkelijke basis. De geschiedenis van de Professorenbijbel ( ), Jacobs, J.Y.H.A., Van kerkvoogden naar kerkleiders, Jacobs, J.Y.H.A., Van waarnemer tot medespeler. De betrokkenheid van L.J. van Holk bij het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie ( ), Jacobs, J.Y.H.A., Versteend of bezield? De aanwezigheid van religie in materiële en topografische herinneringen aan de oorlog, Jacobs, Jan, Tot zedelijke en stoffelijke verheffing onzer landgenooten in den vreemde. De diasporamissie van de Nederlandse kapucijnen in het Ruhrgebied, , Jager, Hans van t Land en Sandra Uijl, Koos-Jan de, Het hart van de naties rond de Middellandse Zee. Op zoek naar Kuypers maatschappijvisie in Om de Oude Wereldzee, Janse, Maartje, Réveilvrouwen en de strijd voor afschaffing van de slavernij ( ), Jansen, D. en J. van Sluis, In memoriam dr. Frederik Reinier Jacob Knetsch 24 juni september 2006, Jansen, D., Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Onze Krans te Dokkum: een opmaat van de Nederlandse Protestantenbond, Jansen, D., Om het ware woord. Dr. Nicolaas Westendorp Boerma (6 april november 1951), Jansen, D., Teekenen des tijds. Tweemaandelijksch tijdschrift in vrijzinnig godsdienstigen geest, ( ), Johannes, G.J., Een oude, welkome vriendin. Het jaarboekje Magdalena,

6 Jong, Klaas-Willem de, De toezegging van beroep. De ontwikkeling van een buitenkerkordelijk middel in de beroepingspraktijk van de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende eeuw, Jong, O.J. de, Réveil en kerk. Isaäc da Costa s groeiend inzicht, Jongeneel, J.A.B., Protestantse zendingsperiodieken uit de negentiende eeuw en twintigste eeuw, in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen (1), 16-26; (2), 21-5; (3), Jongh, A. de, Op den Uitkijk. Tijdschrift voor het christelijke gezin, , Jongste, J.A.F. de, De verhouding protestant-rooms in de zeventiende eeuw, 8-58; 9-8. Kaajan, H.J.Ph.G., Frits de Zwerver over kerk, politek en piëtisme (1945), Bezorgd en toegelicht door H.J.Ph.G. Kaajan, Kaajan, H.J.Ph.G., Voor en tegen Nieuw Nederland. Protestantse reacties op de Pinkster-manifestatie van de Oxford-beweging in Utrecht en haar nasleep ( ), Kaajan, H.J.Ph.G., zie Frits de Zwerver.... Kapteijn, Jan, Ruimzicht of de Doetinchemse Inrichtingen, vanaf 1868, en de Aktie Late Roepingen, Karstkarel, P., Het onderzoek naar de negentiende-eeuwse kerkbouw in Friesland, Keizer, Madelon de, De God van Putten. Religie en de herinnering aan de razzia van Putten (1/2 oktober 1944), Keulen, D. van, Herman Bavincks Gereformeerde Ethiek het zusje van zijn Dogmatiek, Keulen, D. van, Schuilen achter Bavinck? Netelenbos beroep op Bavinck in zijn kerkelijk conflict, Keulen, Dirk van, Met het ergste vuil wordt gesmeten. A.A. van Ruler in botsing met J.J. Buskes Jr. en I.A. Diepenhorst, Keulen, Dirk van, Overwegingen bij In het klimaat van het absolute, Klei, Ewout, Liever dood dan rood. Het Centrum voor Lektuur, Informatie en Communicatie (CLIC) te Groningen in de jaren zeventig en tachtig, Klinken, G.J. van, De complexe voorgeschiedenis van Nes Ammim. In dankbare herinnering aan Hanna-Louk van Stegeren-Keizer, Klinken, G.J. van, Een hervormde gemeente in oorlogstijd. Opgedragen aan de nagedachtenis van Johan Snoek, Klinken, G.J. van, Onvermogen om te rouwen. De nederlaag herinnerd door gereformeerd Nederland in de zomer van 1940, Klinken, G.J. van, Vrijzinnige cultuur in het klooster van Ter Apel , Klinken, Gert van en Mietus, Leo, Beheer van theologische en kerkelijke archieven. Opbergen, archiveren, overdragen, Klinken, Gert van en Mietus, Leo, Het theologisch studiefonds Hallet in de negentiende eeuw, 83-4 Klinken, Gert van, De Dokter en de Sjeik. De rol van Johan Pilon en Abdallah Khayr bij de stichting van de Moshav Nes Ammim in Galilea, , Klinken, Gert van, Een hervormde gemeente in oorlogstijd. Opgedragen aan de nagedachtenis van Johan Snoek, Klinken, Gert van, J.H. Grolle en de toekomst van joodse christenen in Israël, Klinken, Gert van, Klaas Douwes en Leo Mietus, Het theologisch studiefonds Hallet in de twintigste eeuw, Klinken, Gert van, Tussen Grand Rapids en Groningen. Een briefwisseling tussen twee kuyperianen, , Kloppenburg, W., En brengt tot Godes eer t verdoolde weer, Kloppenburg, W., Zingende behouden, Kloppenburg, W., De liederenbundel voor het Sociaal Congres van 1891,

7 Kloppenburg, W., Liederen van en voor vrouwen. Zoo is zij haar roeping waardig / Altijd vaardig / Tot haars Heilands lof en eer, Knetsch, F.R.J., De Morgenster ( ). Een voorlopige verkenning, Knetsch, F.R.J., Een belangrijk voorman uit de negentiende eeuw, Knetsch, F.R.J., Een kerk in gisting: hervormde stemmen , Knetsch, F.R.J., Groen van Prinsterer over Bismarck, Knetsch, F.R.J., Gunning romanticus. Reflectie op Albert de Lange, J.H. Gunning Jr. ( ). Een leven in zelfverloochening, deel I ( ), Knetsch, F.R.J., Het rijke Romeinse leven tentoongesteld, Knetsch, F.R.J., J.H. Scholten ( ) en Isaac da Costa ( ). Voorlopige verkenning van een polemiek, Knetsch, F.R.J., Urk als toetssteen van wetenschap. Over affiniteit als voorwaarde voor historisch onderzoek, Knijff, H.W. de, Vragen vanuit de dogmatiek in de richting van de negentiende eeuw, Knol, Henri, De Aaltense gedenkramen uit Een duiding, Kok ofm., J.A. de, [MW], Onze pater Kraaijvanger ( ). Aanvullingen uit bewaard gebleven franciscaanse bronnen, Kok ofm., J.A. de, [MW], Onze pater Kraaijvanger ( ). Aanvullingen uit bewaard gebleven franciscaanse bronnen, Kok, J.A. de, Franciscaanse studies in de toekomst, Kolle, Annemieke, Van eensgezindheid naar reveil. Verenigingen met een maatschappelijk doel tussen 1820 en 1850, Kooi, Kees van der, Over kerk en samenleving. Enkele opmerkingen bij de verschijning van Kuypers Commentatio, Krabbendam, H., Hoera voor t helder water! Kerk en drankbestrijding in Amerika en Nederland, , Krabbendam, H., Zielenverbrijzelaars en zondelozen. Reacties in de Nederlandse pers op Moody, Sankey en Pearsall Smith, , Krijger, Tom-Eric, Een Nederlands-protestantse reconquista : Het streven van de Vereeniging voor Vlaamsch Protestantsch-Christelijk Onderwijs in België in de twintigste eeuw, Kruijter, C.J. de, Archieven van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 14-20; (aanvulling), Kruithof, Bernard, Het Réveil en de sociale noden, Kuiper, D.Th., Rond de geestelijke erfenis van Van den Bergh, Kurris sj, F., Jan van Heugten sj, vernieuwer van de literatuurkritiek. Het tijdschrift Boekenschouw tussen 1929 en 1941, Laan, C. van der, De vestiging van het Leger des Heils in Nederland, Laan, C. van der, Protestantse gebedsgenezers in Nederland, Laan, H.H. van der, Bibliografie volkspetitionnement 1878, Laan, H.H. van der, De familie en het gezin van Willem de Clercq ( ). Een aanvullende inventaris, Laan, H.H. van der, Inventaris collectie Gildemeester, Laarhoven, J. van, Desiderata liturgica voor de geschiedenis van katholiek Nederland in de negentiende eeuw, Lange, A. de, Bronnen voor de studie van het leven en werk van J.H. Gunning jr. (1), 13-25; (2), Lange, A. de, Het familiearchief Star Numan, Lange, Albert de, Staatsrechtelijk geknutsel. De regeling van de predikantsopleiding in Nederland door de overheid in de negentiende eeuw., Lankhorst, O.S., Ravo s en Flaneurs katholieke journalistiek tot 1920, Lieburg, Fred van, [MW], Godsdienstonderwijzers op de pastorale markt, Loor, H.D. de, Het anti-papisme in de negentiende eeuw door een sociologische bril bekeken, 8-66; Luijk, Ruben van, GRV quo vadis? Ethisch conflict en doorgaande reformatie op vakantie: de Gereformeerde Reisvereniging, ,

8 Luykx, P., Een eeuw Nederlands katholicisme en Rerum Novarum, Mazereeuw, Marije, Kerstening en ontkerstening in het geschiedenisonderwijs in Nederland vanaf 1978, Melissant, Carmen, Interview met Hans Snoek, over zijn vader Johan Snoek, Mellink, A.G.M., Groeiende gemeenschapszin en de aftocht van het gezag. Feitse Boerwinkels Inclusief denken als symptoom van de crisis in het hervormde protestantisme ( ), Michielse, Henk, [MW], De muzikale familie Andriessen en de katholieke herleving in Het Gooi, Mietus, Leo, Wat stormen gaan over Nederland!. J.H. Gunning Jr. en het spiritisme van E. van Calcar en D.P.M. Huet., Molendijk, Arie L., Neocalvinistisch cultuurprotestantisme. Abraham Kuypers Stone Lectures, Molendijk, Arie L., Religie op de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883 in Amsterdam, Munier, W.A.J., Herderlijke brieven en pastorale directieven van Nederlandse bisschoppen en kerkvoogden in de negentiende eeuw. Een Belgisch voorbeeld ter navolging?, Enkele aanvullingen, Munier, W.A.J., Limburgse simultaankerken, Naber, J., Nieuwe vormen in de journalistiek, Nagy, T.S., Bijbelse symboliek op de Canadese oorlogsbegraafplaats op de Holterberg, Noordegraaf, Herman, De schoolstrijd in Hardegarijp. De hervormde visie op godsdienst in het onderwijs rond 1950, Noordegraaf, Herman, De waarheid over Rusland. Het bezoek van John William Kruyt aan het landgoed van Tolstoj, Oljans, Caroline H., Willem Meiners: veldprediker in de Eerste Wereldoorlog, Osinga, Teije T., Hervormde evangelisatieverenigingen in Nederland ( ), Pierson, Allard, Preek over Hebreeën 11:6, uitgegeven door J. Trapman, Poels, Vefie, Gekruide zielespijs 250 jaar godsdienstig en kerkelijk leven in katholieke tijdschriften, Poels, Vefie, De jonge Wilhelmina en Henricus van de Wetering. Koninklijke steun voor een Utrechtse kardinaalszetel ( ), Poels, Vefie, Gekruide zielespijs 250 jaar godsdienstig en kerkelijk leven in katholieke tijdschriften, Poorthuis, Marcel, Boeddha als toetssteen voor de religieuze identiteit: Het debat binnen de Vrije Gemeente van 1878 tot 1903, Prast, J.A.J., Bliksemstralen uit Jeruzalem: Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard, Puchinger, G., Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit, Puttenstein, Wiljan, [MW], Mijne boeken houden mij trouw gezelschap, Brieven van Herman Bavinck aan een student uit de periode september 1886 maart 1887, Puttenstein, Wiljan, Licht op gereformeerde studiefondsen uit de Kamper archieven: het Timmermannfonds , Raven, Gerard, Belgische vluchtelingen of onze jongens? De Amersfoortse kerken moesten kiezen in de Eerste Wereldoorlog, Reeser, H., Koningsrouw en Goede Vrijdag in Onuitgegeven beschouwingen van A.L.G. Toussaint, Reeser, H., Réveil en romantiek, Remery-Voskuil, Marry, Zij volgden de regels. Godsdienstonderwijs op katholieke 8

9 kleuter- en lagere scholen door de Zusters van Liefde, de Fraters van Tilburg en de Broeders van Maastricht, , Reul, C.Th.H., Het Handboekje voor de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst ( /80), Rietveld-van Wingerden, M., Orthodox-Protestanten uit het midden van de vorige eeuw en het kinderboek, Ringelberg, J.B.K., Een splinter die het leger steekt. Het ontstaan van het Nederlandsch Leger des Heils en de gevolgen voor het (internationale) Leger des Heils, Rooze, Axel en Rooze, Guido, Gereformeerde Andijker als kerkelijk voorman in Belgisch Boechout. Klaas Sluijs ( ), 81-3 Rottier, R., De hoofdredacteur van De Tijd en de Indonesische kwestie, Rozemond, F., Beknopte bibliografie van brochures en officiële stukken met betrekking tot de Vereniging van 1892, Runia, K., De Gereformeerde Kerken in Nederland en de oprichting van de Wereldraad, Schaeffer, J.C., Samen op weg in de negentiende eeuw, Schaik, Ton H.M. van, Simonis en Danneels. Een dubbelrecensie, Schenkeveld, M.H., Willem de Clercq als lezer van literatuur. Een bijdrage tot zijn biografie?, Schenkeveld, Margaretha H., [MW], Zestig jaar omgang met het Dagboek van Willem de Clercq, Schenkeveld, Margaretha H., Staan in de vrijheid. Over de spiritualiteit van Willem de Clercq in zijn Haagse jaren ( ), 85-3 Schenkeveld, Margaretha H., Willem de Clercq en de genootschapscultuur. Enkele documenten, Schoor, Rob van de, Zestiende-eeuws godsdienstig irenisme beoordeeld in de negentiende eeuw. De waardering van Duifhuis en Cassander, Schram, P.L., De Heiden moest eraan geloven. Tentoonstelling over de geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking, Schram, P.L., Een behoedmiddel tegen vulgariteit (A. Pierson over zijn ouderlijk huis), Schram, P.L., Bij een onbekend gedicht van Da Costa, Schram, P.L., Inwendige zending als terrein van onderzoek, (1), 7-7; (2), De praktijk, 8-7. Schram, P.L., Inwendige zending zonder grenzen, Schram, P.L., Literatuur uit (...) betreffende de kerkgeschiedenis der Nederlanden in de negentiende eeuw, 37-51; Schram, P.L., Methodistica in Nederland, Schram, P.L., Op plaatselijk terrein, Schram, P.L., Registers op de literatuuroverzichten. Themata (waarbij ook: Besproken personen),auteurs / redacteuren en regionale en plaatselijke kerkgeschiedenis, Schram, P.L., Reveil-onderzoek, 3-7. Schram, P.L., Reveil-relaties met Genève en Neuchâtel, Schram, P.L., Uit de eerste kwart-eeuw van de Martha-Stichting (Alphen aan den Rijn), Schram, P.L., Uit de nalatenschap van Groen van Prinsterer, (zie J. Zwaan, Groen van Prinsterer enz. ), Schram, P.L., Voortgaand Reveil, 22/ Schulte Nordholt, J.W., Psalmen zingen, Schutte, G.J., Bibliografie Groen van Prinsterer , Schutte, Gerrit, Een Afgescheiden dominee naar Zuid-Afrika. Dirk Postma na anderhalve eeuw, Schwinge, Gerhard, Internationale uitwisseling op het terrein van de wetenschap rond Een voorbeeld: de Heidelbergse theoloog en pedagoog F.H.C. Schwarz en Nederland,

10 Seijlhouwer, J.F., [MW], Register op het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 70-70, Seijlhouwer, J.F., Artikelen en boekbesprekingen van dr. P.L. Schram in het Documentatieblad, Seijlhouwer, J.F., Register op de inhoud van DNK 30 t/m 34 ( ), Seijlhouwer, J.F., Registers op DNK I t/m XL. Artikelen, boekbesprekingen en scripties, Sengers, Erik, Alle historisch-religieuze plaatsen in één hand. Joannes Aengenent, socioloog en bisschop, en zijn omgang met geschiedenis, Smelik, Jan, Getalsmatige omvang en geografische spreiding van zogeheten gereformeerde-bondsgemeenten in de periode , Smulders, Marieke, Goede geest, eigen geest. Ontwikkelingen in de priesteropleiding van de scj in Nederland ( ), Speelman, W.M., Uit het beeld getreden. Over de liturgische vieringen op de televisie, Spijker, W. van t, Petahja (vrijgemaakte des Heeren), spiegel van een vervreemding, Spijker, W. van t, Vloeit dan uit eene zelfde fontein het zoet en het bitter? Brieven van F.P.L.C. van Lingen aan A. Kuyper, Spijker, W. van t, 1892: Spiritualiteit in het spel?, Staalduine, Theo van, In memoriam Pieter Nanne Holtrop ( ), Stuurman, S., Doleantie, verzuiling en geloof, 22/ Tijn, Th. van, De Doleantie kwam niet alleen, 22/ Trapman, J., Allard Pierson en zijn afscheid van de kerk, Trapman, J., zie Pierson Allard.... Tuitman, Reinier, [MW], De gereformeerde jeugd Van Joop Den Uyl, Valk, J.P. de, Kardinaal W.M. van Rossum en het integralisme in Nederland. Documenten uit de jaren , Valk, J.P. de, Romeinse bronnen voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw, (1), 2-34; (2), 3-32; Het pontificaat van Leo XIII ( ), Valk, J.P. de, Criminaliteit en armoede onder de Nederlandse Katholieken: een opmerkelijk rapport van de Vaticaanse zaakgelastigde Giovannini uit 1902, Valk, J.P. de, De bisschop en de exegeet. Documenten over het conflict tussen C. Bottemanne en H. Poels ( ), Valk, J.P. de, Een roomse blik op het Nederlandse protestantisme in Een Vaticaanse enquête naar protestantse propaganda en de antwoorden daarop, Valk, J.P. de, Een stem van de Duitse Katholieke Verlichting in Nederland. Ernst Münch en de Aletheia ( ), Valk, J.P. de, Inventarisatie van gedrukte en ongedrukte egodocumenten, , Valk, J.P. de, Nederland in La civilta cattolica ( ): Een overzicht, Valk, J.P. de, Rooms-katholieke stemmen over de Doleantie, 22/ Valk, J.P. de, Van herder tot koning. Het beeld van de paus bij de Nederlandse katholieken in de negentiende eeuw, Veenhof, J., [MW], Het brongebied van de ecclesiologie van Abraham Kuyper, Veenhof, J., Schilder blijft intrigeren. De herdenking van prof. dr. K. Schilder , Velde, M. te, Verenigd op weg na 1892, Venemans, B.A., Het Wolfhezer zendingsfeest in de letterkunde, Verhave, Jan Peter, Henricus Höveker. Uitgever van Groens Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, Vervest, Corrie, [MW], Waarom was ik eigenlijk katholiek geworden?. Op zoek 10

11 naar de individuele en contextuele motieven van bekeerlingen in de eerste helft van de twintigste eeuw, Voolen, Edward van, De Hollandsche Schouwburg: veranderende vormen van herinneren en gedenken, Vree, J., [MW], BNPP: een protestantse staalkaart, Vree, J., [MW], Veelal niet geacht, maar uiterst waardevol. Enige opmerkingen bij BKNP II, Vree, J., Aandachtig zelfonderzoek gunt mij dan ook niet de minste twijfel. Kuypers zelfportret in de Confidentie (1873), Vree, J., Het Réveil en het (neo-)calvinisme in hun onderlinge samenhang ( ), Vree, J., Onze Pater Fredericus Stephanus Kraaijvanger ofm. Van Groninger verloren zoon tot postuum protestants godgeleerde ( ), Vree, J., Abraham Kuyper in de jaren : een briljante, bevlogen branie, Vree, J., Brieven aan A. Kuyper als bron van informatie over het leven in de Gereformeerde Kerken in de jaren , Vree, J., Cijfers en beschouwingen zonder voldoende archiefonderzoek kunnen bedriegen Kerkhistorische kanttekeningen bij P.A.J. Caljé, Student, universiteit en samenleving: de Groningse universiteit in de negentiende eeuw, Vree, J., De uitgever J.H. den Ouden ( ). Nomen et omen?, Vree, J., Dichter bij Isaac da Costa en zijn omgeving. Een stem uit Pella (H.P. Scholte, 1859), Vree, J., Het Réveil als splijtzwam in de predikantenkring ( ), Vree, J., Het Réveil in het verenigingsleven , Vree, J., Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt ( ): een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz., Vree, J., P. Hofstede de Groot en de vergadering der Evangelische Alliantie. Een beslissende episode uit de nadagen van Groninger richting en Réveil ( ), Vree, J., Protestants postscriptum. Bij Vefie Poels: Gekruide zielespijs 250 jaar godsdienstig en kerkelijk leven in katholieke tijdschriften, Vree, J., Theologisch talent gezocht en gesteund. De relatie tussen Groninger godgeleerden, dito beurzen en de nationale academische prijsvragen ( ), Vree, J., Twintig jaar Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken. Twee eeuwen protestantse leescultuur in staat van kartering, Vree, J., Vrouwen in het réveil. Een nieuw terrein van onderzoek, Vree, Jasper, [MW], Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken i-x: een voltooid project, propvol feiten, letter en g/geest, Vree, Jasper, Protestants postscriptum. Bij Vefie Poels: Gekruide zielespijs 250 jaar godsdienstig en kerkelijk leven in katholieke tijdschriften, Vree, Jasper, Wie waren de mannen van Odeon 1848? Een prosopografische speurtocht naar de sociale samenstelling van de Nederlandse Réveilbeweging, 87-3 Vries, Boudien de, Een eeuw vol gezelligheid. Verenigingsleven in Nederland, , Vries, Jurn P. de, Tussen Doorbraak en Verzuiling lag de paradox van de theocratie, Vries, P. de, Het Réveil van prostitutiebestrijder Hendrik Pierson ( ), Vroom, H.M., Predikantsopleidingen en reductie. De discussie over de reductie van het aantal protestantse predikantsopleidingen in Nederland van 1989 tot Toelichting op de belangrijkste bronnen., Waal, Hans de, Vrijzinnigheid in de crisisjaren. Over de geschiedenis en inhoud van Het Kouter, , Waerts, J., Friedrich Wilhelm Schwartz. Een Duitse prediker in Nederland, Wallet, Bart, Vorming, beschaving en heil Joodse godsdienstonderwijzers en de 11

12 religiegeschiedenis van joods Nederland, , Wapenaar, P.L.J., H.W. Spiering: een bekende en onbekende vrouw uit Tiel, Wapenaar, P.L.J., Het orgel een hemelse heiligheid? Dr. O. Noordmans ( ) en de kerkmuziek, Weijland, H.B., Geding om een beding. Over de structuur van de Vereniging van 1892, Wieten, J., Tussen beginsel en partij: sluipwegen van de christelijk-historische journalistiek, Winkel, Hans te, De Vrijzinnige richting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Een kwantitatieve studie naar haar invloed tussen 1925 en 2000, Winkeler, Lodewijk, Van Smits tot Smits. Rooms-katholieke theologieopleidingen in Nederland sinds 1964., Winkeler, Lodewijk, Waarde vriend. Fondswerving en fondsbesteding door het Kanunnik J.G. van Schaikfonds, Winkeler, Lodewijk, De kerk was met uitgewekenen gevuld. De opvang van vluchtelingen in enkele Nederlandse parochies, Winkeler, Lodewijk, That s where the light comes in, Winkeler, Lodewijk, Verder dan het Concilie. Het Nederlands katholicisme, laboratorium voor kerkvernieuwing, , Wintle, M., Something for everyone. First reactions in the Dutch national press to the 1891 papal encyclical Rerum Novarum, Witteveen, K.M., Het Modernisme en de Doleantie, 22/ Woude, Rolf van der, Geschiedenis als zelfbevestiging, Zeijden, Albert van der, Een linkse dominee op zoek naar geestelijke vernieuwing. J.Jac. Thomson ( ) en de Dostojevski-cultus in Nederland, Zeijden, Albert van der, Een linkse dominee op zoek naar geestelijke vernieuwing. J.Jac. Thomson ( ) en de Dostojevski-cultus in Nederland, Zeilstra, J.A., Van evidente betekenis. De oprichting van de Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk, Zwaan, J., Groen van Prinsterer over de Grieken en Turken. Het z.g. Kort ontwerp van de bedenkingen, (zie P.L. Schram, Uit de nalatenschap enz. ), Zwaan, J., Iets over de bibliotheek van Groen van Prinsterer, Zwemer, J., De Doleantie in Serooskerke. Ottoland op Walcheren, Zwemer, J., Jeugd en bevindelijkheid. De rol van generatieconflicten in de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten en in die van de SGP tot 1970,

13 BESPREKINGEN VAN BOEKEN EN SCRIPTIES Na de besproken titels staat de naam van de recensent, afgekort tussen haakjes. Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte afkortingen. ACH AD AdB AdG AdL AHB AJB AlC AS AvdS AWV CD CdG CdW CV DvK DJ EgT EHC EK EnK ET FB FD FH FJ FK GA GH GHe GK GP HA HF HH HN HR HS HW IB IE JAB JB JBr JdB A.C. Honders Annelies Dassen A.A. de Bruin Aart de Groot A. de Lange A.H. Bornebroek A.J. van den Berg A. le Coq A.A. Spijkerboer A.W.F.M. van de Sande A.W. Velema C.M. van Driel C. de Gast C.P. de Wildt Corrie Vervest Dirk van Keulen D. Jansen Egbert Terpstra E.H. Cossee Ewout Klei Enne Koops E. Talstra F.G.M. Broeyer Freda Dröes Frans Haarsma F. Jespers F.R.J. Knetsch Gian Ackermans G. Harinck Gerben Heitink Gert van Klinken G. Puchinger Herman Amelink H. Florijn Hanneke Hoekstra Herman Noordegraaf H. Reenders H.J. Selderhuis H. Westhoff Ineke Bergema I.H. Enklaar J.A. Bornewasser J. Boneschansker Jan Brabers J. de Bruijn JdV JFS JJ JN JP JR JRL JRo JS JSl JuZ JV JvdH JVer JvG JVr JvS JW JYJ JZ KS LG LJ LM LW MB MJA MM MvD OdJ PD PE PEW PH PS RR TB TE TJ TS VP WA WH WO WS J.P. de Valk J.F. Seijlhouwer J.A.B. Jongeneel Jan Noordman J. Plomp Jan Roes J.R. Luth J. Roelevink J.C.L. Starreveld Jan Sloot Jurjen Zeilstra J. Veenhof Jos van den Hout J. Verkuyl J. van Gelderen J. Vree Jacob van Sluis J.D.Th. Wassenaar J.Y.H.A. Jacobs J. Zwemer Karel Steenbrink L.F. Groenendijk Lammert G. Jansma Leo Mietus Lodewijk Winkeler Marcel Barnard Maarten J. Aalders M.J.C. Mommers Mathilde van Dijk O.J. de Jong Peter Dillingh P. Estié Paul E. Werkman Peter Heslam P.L. Schram Rien Rouw T. Brienen Th. van den End Th. Jak Ton H.M.van Schaik Vefie Poels W. Albeda W. Heijting W.H. den Ouden W. van t Spijker Aalders, Maarten J. Ackermans, Gian Albeda, W. Amelink, Herman Barnard, Marcel Berg, A.J. van den MJA GA WA HA MB AJB Bergema, Ineke Boneschansker, J. Bornebroek, A.H. Bornewasser, J.A. Brabers, Jan Brienen, T. IB JB AHB JAB JBr TB 13

14 Broeyer, F.G.M. Bruijn, J. de Bruin, A.A. de Coq, A. le Cossee, E.H. Dassen, Annelies Dijk, Mathilde van Dillingh, Peter Driel, C.M. van Dröes, Freda End, Th. van den Enklaar, I.H. Estié, P. Florijn, H. Gast, C. de Gelderen, J. van Groenendijk, L.F. Groot, Aart de Haarsma, Frans Harinck, G. Heijting, W. Heitink, Gerben Heslam, Peter Hoekstra, Hanneke Honders, A.C. Hout, Jos van den Jacobs, J.Y.H.A. Jak, Th. Jansen, D. Jansma, Lammert G. Jespers, F. Jong, O.J. de Jongeneel, J.A.B. Keulen, Dirk van Klei, Ewout Klinken, Gert van Knetsch, F.R.J. Koops, Enne Lange, A. de Luth, J.R. Mietus, Leo Mommers, M.J.C. Noordegraaf, Herman Noordman, Jan Ouden, W.H. den Plomp, J. Poels, Vefie Puchinger, G. Reenders, H. Roelevink, J. Roes, Jan Rouw, Rien Sande, A.W.F.M. van de Scahik, Ton H.M. van Schram, P.L. Seijlhouwer, J.F. Selderhuis, H.J. Sloot, Jan FB JdB AdB AlC EHC AD MvD PD CD FD TE IE PE HF CdG JvG LG AdG FH GH WH GHe PH HH ACH JvdH JYJ TJ DJ LJ FJ OdJ JJ DvK EK GK FK EnK AdL JRL LM MM HN JN WO JP VP GP HR JRo JR RR AvdS TS PS JFS HS JSl Sluis, Jacob van Spijker, W. van t Spijkerboer, A.A. Starreveld, J.C.L. Steenbrink, Karel Talstra, E. Terpstra, Egbert Valk, J.P. de Veenhof, J. Velema, A.W. Verkuyl, J. Vervest, Corrie Vree, J. Wassenaar, J.D.Th. Werkman, Paul E. Westhoff, H. Winkeler, Lodewijk Wldt, C.P. de Zeilstra, Jurjen Zwemer, J. JvS WS AS JS KS ET EgT JdV JV AWV JVer CV JVr JW PEW HW LW CdW JuZ JZ 14

15 Aalders, M.J., Allard Pierson en het theologisch kenprobleem. Zijn ontwikkeling van apologeet tot bestrijder van de moderne theologie gedurende de jaren 1854 tot en met 1867, VUA, z.j., Aalders, M.J., 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, 2005, (LW), Aalders, M.J., Ethisch tussen 1870 en Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton jr. P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. van Dijk, 1990, (AdL), Aalders, Maarten J., Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken, [LW], Aalders, W. en D. van Heyst (red.), Herman Friedrich Kohlbrugge ( ). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften, 1976, (ACH), Aanstoot, A.J., Combinatie Hervormde Gemeente Driel Elden , 1987, (AdG), [Aarlanderveen...], Christelijk Gereformeerde Kerk Aarlanderveen 90 jaar , z.j., (AdG), Aarnoudse, J. (red.), Geroepen tot het werk, een greep uit 30 jaar Industriepastoraat Botlek-Europoort, 1996, (AWV), Aarnoutse e.a., A.W., Uit het archief... Opstellen voor Frans Rozemond, 1997, (DJ), Abma, G., Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland: Ontstaan en eerste jaren ( ), 1980, (FK), [Achtenvijftig...], 58 miljoen Nederlanders en hun Kerken, 1979, (JAB), Akker, N.K. van den, 350 jaar Hervormde Gemeente Oss c.a., z.j.,(adg), Akkerman, S. en C. Smits, Albertus Zijlstra, leven en arbeid, 1978, (JvG), Algra, H., Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden, , (AdG), Altena, L.A., Een moeylijke en teedere quaestie, het Nederlandse parlement en de emancipatie van de slaven in Suriname , VUA, z.j., Amelink, Agnes, De gereformeerden, 2001, (LW), Amelink, Agnes, Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika Amsterdam 2006, (EnK), Amerongen, Theo van, Heb jij wel roeping? Terugblik van een theoloog, Nijmegen, 2008, 237, (JYJ), Andel, C.P. van, Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied, 1983, (PS), Andel, J. van, A. Kuypers pluriformiteitsleer en de daaruit voortgekomen polemiek tussen Th.F. Benschop en A. Kuyper, RUG, 1981, [Anderhalve...], Anderhalve eeuw Gereformeerden , 1984, (PE), [Apeldoorn...], Een vorstelijk monument. De Grote Kerk te Apeldoorn , 1992, (AdG), Ariëns, A., Bronnen van de Katholieke Arbeidersbeweging in Nederland, 1982, (WA), [Arnhem...], Arnhem 750 jaar stad. Elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw, 1983, (AdG), Arnold, E.G., Het genootschap Christo Sacrum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800, 2003, (EHC), Augustijn, C. (red.), Gereformeerd Amsterdam sedert 1835, 1989, (JdB), Augustijn, C. en E. Honée (red.), Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland, , 1998, (LW), Augustijn, C., W.H. Neuser, H.J. Selderhuis (red.), Geest, Woord en Kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, door dr. W. van t Spijker, 1991, (FK), Baar, Mirjam de, Frederike Cossee, Mirjam van Veen en Anna Voolstra (red.), Honderd jaar vrouwen op de kansel, , (LM),

16 Baar, Mirjam de, Frederike Cossee, Mirjam van Veen en Anna Voolstra (red.), Honderd jaar vrouwen op de kansel, , Hilversum 2011, (LM), Bakker, Felix C. (tekst), Frits Schaller (foto s), Tussen Djampang en Gedé. Geschiedenis der opvoedingsgestichten te Soekaboemi (SOG), uitgaande van het Genootschap van In- en Uitwendige Zending te Batavia, Januari Februari 1946, 1999, (IB), Bakker, W. (red.) e.a., De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis, 1986, (FK), Bakker, W. (red.) e.a., De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis, 1984, (FK), Bakker-Waagmeester, E., e.a., Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Baambrugge, , z.j., (AdG), Balke, W., Gunning en Hoedemaker Samen op Weg, 1985, (FK), Balke, W., H. Oostenbrink-Evers (red.), De Commissie voor de Werkorde ( ), oorspronkelijk ingesteld als de commissie voor beginselen van kerkorde, 1995, (FK), Balke, W., Heel het woord en heel de kerk. Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse kerk, 1992, (JdV), Bank, J.H. van de, Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede, 1986, (AdG), Bank, J.H. van de, Theologie en kerk in het tijdperk van de camera obscura: studies over het Nederlandse protestantisme in de eerste helft van de negentiende eeuw, 1993, (JS), Barnard, M., Een poëtische wereldbeschouwing over het denken van mr. C.W. Opzoomer, UVA, 1984, Barnard, M., Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson ( ), z.j., (FK), Barraclough, G., Spectrum-Times. Atlas van de wereldgeschiedenis, 1981, (JvG), Beek, P. van (red.), Gids van Afscheidingsarchieven , 1991, (GH), Beek, P. van, D.Th. Kuiper en J.C. Okkema, (red.), De dolerenden van 1886 en hun nageslacht, 1990, (AdG), Beekelaar, G.A.M. (red.), e.a., Vaderlands Verleden in Veelvoud, deel 1 en 2, , (PS), Beekers, Wouter, Het bewoonbare land, geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland, [AD], Beens, H., Een orgel jubileert. Memoriaal van een meesterwerk, 1985, (WS), Beerman, G. (red.), e.a., De Koog en de kerk Gedenkboek ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de hervormde kerk te Koog aan de Zaan, 1986, (AdG), Beker, E.J. en M.G.L. den Boer (red.), J.H. Gunning Jr., 1979, (JP), Bel, A., e.a. (red.), Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis, deel 2, 1993, (PS), Belzen, J.A. van, Psychopathologie en religie. Ideeën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, , 1989, (TJ), Belzen, J.A. van, Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en voorstellingen, 1991, (HW), Bennekom, T.W. van, De wachters op de muren. De opkomst van het nationaalsocialisme en de gereformeerde gezindte , 1990, (GH), Berg, A.J. van den, De Nederlandse Christen-Studentenvereniging, , 1991, (JYJ), Berg, C.H.W. van den, Kuyper en de kerk. Zijn leven en werk voor de kerk tot en met het jaar 1878; zijn ecclesiologie, VUA, 1976, Berg, H. van den, De discussie in de Chr. Geref. Kerk naar aanleiding van de Brief aan den Heer P. Huet door S. van Velzen inzonderheid met betrekking tot de beschouwing van de Ned. Herv. Kerk van 1816 en volgende jaren, TH- Kampen (Broederweg), 1979, Berg, J. van den (red.), e.a., Aspecten van het reveil, 1980, (WS),

17 Berg, J. van den en J. van Dooren, Pietismus und Réveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen. Zeist Juni 1974, 1978, (PS), Berkelaar, Wim en Gerard Raven (red.), Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht, Barneveld 2011 (AD Chartasreeks 18), (LW), Berkelaar, Wim, en Gerard Raven (red.), Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht, (LW), [Bibliografie...], BKNP. Titellijst van de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken, 1983, (JAB), Biesbroek, G. (red.), Een eeuw Gereformeerde Kerk in Woubrugge, 1995, (AdG), Bijleveld, Nikolaj, Voor God, Volk en Vaderland. De plaats van de hervormde predikant binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, Delft 2007 (GK), Bijlhout, Cora, Met een schone lei. Herinneringen van een kloosterzuster, 2001, (MvD), Bikker, W., Gaandeweg Hem tegemoet, Gereformeerde Kerk Meerkerk , 1993, (AdG), Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 1, 1978, (JAB) 4-91; deel 2 (JAB), 19-34; deel 3, 1988, (JAB), Blankenstijn, C., Kerkvoogden in verzet. De Leersumsche quaestie , 1998, (AdG), Blenk, C., Kerk- en Wereldgeschiedenis van de 20e eeuw, 1988, (FK), Bloknoot, christelijk literair tijdschrift, Themanummer: Schrijven moeten wij. Over C.E. van Koetsveld ( ), 1993, (GH), Blom, A. van der, en J.J. Donkers Azn., De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam, 1981, (JvG), Blom, J.C., Verzuiling in Nederland, in het bijzonder op lokaal niveau, 1981, (JAB), Blom, J.C.H., e.a. (red.), Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten. 1992, (AJB), Bodewitz, Anthony Winkler Prins, VUA, z.j., Boelsma, W.J., Eeuw uit eeuw in jaar Gereformeerde Kerk Oldemarkt, z.j., (AdG), Boer, A.M. den en C.M. Langeveld, Een vaste burcht. Grepen uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente, te Zwammerdam , 1987, (AdG), Boer, D. de, Kerk en onderwijs in de Noordnederlandse samenleving tijdens het Verenigd Koninkrijk, VUA, z.j., Boer, D. de, Thorbecke s oordeel over de maatregelen tegen de Afgescheidenen, VUA, z.j., Boer, W.A. den, e. a. (red.), Onder t kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn, (JVr), Boer, W.A. den, e.a. (red.), Onder t kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn, Gouda 2010, Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4.XIII), (JVr), Boer, W.H. de, Sint Gommer en Sint Pancratius. Klooster, kerk en klerus in Enkhuizen, 1988, (AdG), Boer, William den, e.a. (red.), Een machtig arbeidsveld. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder, uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Gouda 2008, (EnK), Boersma, A.J., HEA MEM; forstiet ús Ljeaven Heare nin Frysk?, VUA, 1976, Boneschansker, J. en J. van Sluis (red.), Het beeld van de arme. Studies over diaconaat aangeboden aan Prof.dr. F.R.J. Knetsch, z.j., (WS), Boneschansker, J., Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode; een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd, 1987, (JJ),