Stichting Prof.dr.ir. H.J. van der Maas Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Prof.dr.ir. H.J. van der Maas Fonds"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2016

2 Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Inhoudsopgave Inhoud Pagina en toelichting op exploitatierekening en balans t/m 5 Mutatieverslagen 2016: Zakenrekening Prof.Dr.Ir. H.J. v.d. van der Maas Fonds 6 t/m 7 Depositorekening Prof.Dr.Ir. H.J. v.d. van der Maas Fonds 8 Bestuursrekening Prof.Dr.Ir. H.J. v.d. van der Maas Fonds 9 Exploitatierekening 2016 en balans 10 Bijlagen: Overzicht verleende bijdragen 2007/2016 Bijlage 1 Koersverloop participaties ABN AMRO Euro Obligatie Fonds Bijlage 2 Specificatie nog te betalen declaraties Bijlage 3 pagina 1

3 Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds pagina 2

4 Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Bestuur Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: Prof. B.A.C. Droste -Oud Decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, voorzitter, Prof.dr.ir. R. Benedictus -Decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek a.i., plaatsvervangend-voorzitter; C. Dek -namens V.S.V. "Leonardo da Vinci", lid; H.B. Jager -Manager Finance van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, secretaris De financiële administratie van de Stichting wordt verzorgd door A.G. de Wit, financial controller van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Wijziging bestuur In verband met de bestuurswissel bij de V.S.V. "Leonardo da Vinci" is per 1 september 2016 C. Dek bestuurslid namens de V.S.V. "Leonardo da Vinci". Per 1 november 2016 is Prof.dr.ir. R. Benedictus aangesteld als decaan a.i. van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Tekenbevoegdheid Prof. B.A.C. Droste is bevoegd om met zijn handtekening de Stichting tegenover de ABN AMRO N.V. te verbinden. Bankrekeningen van het Fonds Ten behoeve van het worden drie bankrekeningen gebruikt: een zakenrekening, een bestuursrekening en een open depositorekening. Onderstaand worden de belangrijkste mutaties in het onderhavige boekjaar, alsmede de balans van de stichting ultimo 2016, toegelicht. Inkomsten De inkomsten van de stichting in 2016 bestaat uit rente. Bijdragen aan VSV en aan individuele studenten Ten laste van 2016 is uit het in totaal aan bijdragen aan individuele studenten toegekend. De verleende bijdrage aan individuele studenten is lager dan de in 2015 toegekende bijdrage. Aan studievereniging DARE is een bedrag toegekend van In de onderstaande tabel worden de totaalbedragen vermeld van de in 2016 aan de door de VSV georganiseerde activiteiten, de individuele studenten van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en overige verleende bijdragen. Een overzicht van de verleende bijdragen in de afgelopen 10 jaar, alsmede de verhouding tussen deze bijdragen wordt weergegeven in Bijlage 1. pagina 3

5 Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Omschrijving Bedrag ( ) % Individuele studenten Studie en Congressen 2.975,00 32% Stages 4.325,00 46% Overige 2.000,00 22% Georganiseerde activiteiten VSV/Euroavia 0,00 Totaal 9.300,00 100% Toelichting op de balans Effectenportefeuille De effectenportefeuille is in het onderhavige verslagjaar niet gewijzigd en bestaan uitsluitend uit participaties in het Euro obligatiefonds Parworld Track EMU Government Bond. Ultimo 2016 bedraagt de totale intrinsieke waarde van deze participaties volgens de slotkoers op de Amsterdamse effectenbeurs ,73 en is 2% hoger dan de waarde ultimo Koersverschil Het op de balans voorkomende koersverschil is een cumulatief totaal van de in bezit zijnde participaties in het ABN AMRO Euro Obligatie Fonds. De ontwikkeling van de koers van deze participaties in 2016 is weergegeven in Bijlage 2. De koers per participatie ultimo 2016 is 8,58 hoger dan de koers bij de verwerving in 2001 en bedraagt 107,18. Nog te betalen declaraties Ultimo 2016 zijn nog niet alle declaraties ten laste van 2016 en voorgaande jaren betaalbaar gesteld. In verband hiermede is op de balans de post Nog te betalen declaraties opgenomen. Het saldo, 3.806,51, wordt gespecificeerd in Bijlage 3. In 2016 wordt het saldo i.v.m. niet opgevraagde bedragen worden opgeschoond. pagina 4

6 Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Statutaire reserve Op grond van het in 1992 door het Bestuur genomen besluit de statutaire reserve waardevast te houden is de statutaire reserve gecorrigeerd aan de hand van het algemeen indexcijfer van het C.B.S. Volgens een opgave van het C.B.S. is het algemeen indexcijfer 2016 gestegen van 100,00 naar 100,32 (2015 = 100). Door het negatieve exploitatieresultaat blijft de statutaire reserve echter ongewijzigd en bedraagt ultimo ,81. Reserve ter bevordering professionele vorming Van het exploitatieresultaat over 2016 zijnde ,40 is onttrokken aan de reserve ter bevordering van professionele vorming, deze reserve bedraagt ultimo ,15. Ten laste van de opbrengsten van de uitstaande gelden van het fonds, de bijdragen van de alumni en nog te verwerven alternatieve financieringsbronnen zullen in de toekomst de bijdragen aan de door de VSV georganiseerde activiteiten en de bijdrage aan de individuele studenten worden gefinancierd. Delft, 12 mei 2017 de secretaris, H.B. Jager. pagina 5

7 Zakenrekening Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Mutatieverslag 2016 bankrekening Ontvangsten 1-jan Saldo (balans 2015) ,76 TOTAAL ,76 Zakenrekening Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Mutatieverslag 2016 bankrekening Uitgaven 28-jan Bankkossten 5,50 26-feb Bankkossten 5,50 2-mrt Bijdrage stage Kenia, student J. Potjer s 150,00 150,00 2-mrt Bijdrage ULD management project Australië, student J. L' s 250,00 250,00 2-mrt Bijdrage stage Denemarken, student M. Veraart s 250,00 250,00 2-mrt Bijdrage conferentie Portugal, student R. Meerendonk c 100,00 100,00 2-mrt Bijdrage studie UK, student G. Mahapatra ovp 150,00 150,00 2-mrt Bijdrage stage Italië, student E. Hekema ovp 150,00 150,00 2-mrt Bijdrage stage UK, student A. Vroom ovp 150,00 150,00 2-mrt Bijdrage studie USA, student M. Robijns ovp 250,00 250,00 3-mrt Bankkosten Beleggen 192,92 29-mrt Bankkossten 5,50 2-apr Bankkosten 5,54 2-mei Bankkosten 5,50 3-mei Bankkosten 196,04 26-mei Bankkosten 5,50 15-jun Bijdrage studie Frankrijk, student T. Vergoossen c 200,00 200,00 15-jun Bijdrage stage USA, student A. Ion s 250,00 250,00 15-jun Bijdrage studie USA, student M. van Reijen c 250,00 250,00 15-jun Bijdrage studie Australië, student L. van den Ende c 250,00 250,00 15-jun Bijdrage studie USA, student D. van Dommelen c 250,00 250,00 15-jun Bijdrage studie Zwitserland, student F. van de Beek c 200,00 200,00 27-jun Bankkosten 5,50 2-jul Bankkosten 4,75 26-jul Bankkosten 14,30 2-aug Bankkosten 197,57 29-aug Bankkosten 5,50 7-sep Bijdrage stage Nederland, studente E. Galletti s 150,00 150,00 7-sep Bijdrage stage Denmarken, student D. van der Arend s 250,00 250,00 7-sep Bijdrage stage Hawaï, student A. Berkel s 250,00 250,00 7-sep Bijdrage stage Australië, student I. Hofman s 250,00 250,00 7-sep Bijdrage studie Hawaï, student M. Poinelli c 150,00 150,00 7-sep Bijdrage stage USA, student T. van den Oever s 150,00 150,00 7-sep Bijdrage studie Israel, student S. van den Broek c 250,00 250,00 7-sep Bijdrage studie USA, student D. Coolen c 150,00 150,00 7-sep Bijdrage stage Spanje, studente A. Scholtes s 100,00 100,00 Pagina 6

8 7-sep Bijdrage studie USA, student J.D. Ventas c 150,00 150,00 7-sep Bijdrage conferentie Schotland, student R. van Holstein c 150,00 150,00 7-sep Bijdrage stage Nederland, student L. Pasqualetto Cassiniss 250,00 250,00 7-sep Biijdrage stage Australië, student W. Plaetinck s 250,00 250,00 7-sep Bijdrage studie België, student N. Szymanski c 150,00 150,00 7-sep Bijdrage conferentie Oostenrijk, student M. Hogenboom c 100,00 100,00 7-sep DARE Studiereis c 2.000, ,00 27-sep Bankkosten 5,50 4-okt Bankkosten 4,74 27-okt Bankkosten 14,30 3-nov Bankkosten Beleggen 198,68 9-nov Bijdrage stage India, student A. Madan s 250,00 250,00 9-nov Bijdrage studie USA, student A. Kenger c 250,00 250,00 9-nov Bijdrage studie Portugal, student A. Derksen s 250,00 250,00 9-nov Bijdrage conferentie Portugal, student P. Ponnusamy c 125,00 125,00 9-nov Bijdrage stage Italië, student T. Hendrikx s 250,00 250,00 25-nov Bankkosten 5,50 28-dec Bankkosten 5,50 31-dec Bijdrage stage Duitsland, student P. Rodríguez s 125,00 31-dec Bijdrage stage Italië, student G. Di Campli s 250,00 31-dec Bijdrage studie USA, student M. Trullàs c 250,00 31-dec Bijdrage stage Japan, student F. Torre s 200,00 31-dec Bijdrage stage Japan, student G. Mingardo s 200,00 31-dec Bijdrage stage Japan, student S. Bonasera s 250,00 Totaal indiv. Subsidie ,00 Budget (- VSV) ,00 Nog beschikbaar 0,00 31-dec Saldo (naar Balans) ,92 TOTAAL ,76 Pagina 7

9 Depositorekening Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Mutatieverslag 2016 bankrekening Inkomsten 1-jan Saldo (balans 2015) 675,13 2-apr Rente 1e kwartaal ,44 TOTAAL 675,57 Uitgaven 31-dec Saldo (naar balans) 675,57 TOTAAL 675,57 Pagina 8

10 Bestuursspaarrekening Prof.Dr.Ir. H.J. van der Maas Fonds Mutatieverslag 2016 bankrekening Inkomsten 1-jan Saldo (balans 2015) ,83 TOTAAL ,83 Uitgaven 31-dec Saldo (naar balans) ,83 TOTAAL ,83 Pagina 9

11 Exploitatierekening 2016 Baten Rente van bankrekeningen 0,44 184,10 Rente uit beleggingen 0,00 363,88 Bijdrage alumni 0, ,72 Bijdragen overigen Totaal 0, ,70 Lasten Algemene kosten 883,84 880,97 Bijdrage aan individuele studenten 7.300, ,00 Bijdrage aan studentenverenigingen 2.000,00 0,00 Bijdrage aan anderen 0,00 0,00 Exploitatieresultaat , ,73 ntb Totaal 0, ,70 Balans ACTIVA Effecten 866,3811 participaties Parworld Track EMU Government Bond , ,64 v/h Euro Oblogatie Fonds/ Bank Saldo ABN AMRO zakenrekening , ,76 Saldo ABN AMRO depositorekening 675,57 675,13 Saldo ABN AMRO bestuursspaarrekening , ,83 Fiscus, inzake terugvordering Dividendbelasting 0,00 0,00 Overige vorderingen 0,00 Totaal , ,36 PASSIVA Reserve bevordering professionele vorming , ,88 Exploitatieresultaat (na aftrek indexering statutaire reserve) , ,67 Reserve bevordering professionele vorming na toevoeging resultaat , ,55 Stichtingskapitaal , ,03 Statutaire reserve , ,75 Exploitatieresultaat (bestemd voor indexering statutaire reserve) 280,06 Statutaire reserve na indexering , ,81 Herwaarderingsreserve Euro Obligatiefonds (Koersverschil) 7.433, ,46 Totaal eigen vermogen , ,85 Nog te betalen declaraties 3.806, ,51 Totaal , ,36 Pagina 10

12 Overzicht verleende bijdragen Jaar Aant. Cursussen+ % V.S.V. % Aant Stages % Overig % Totaal Pers. Congressen Euroavia Pers % % % 200 3% % 0 0% % 250 4% % 0 0% % % % 0 0% % 0 0% % 0 0% % 0% % 0 0% % 0% % % % 0% % % % 0% % 0 0% % 0% % 0 0% % % TOTAAL % % % % Gemiddelden: p.persoon p.jaar % 465 5% % 335 3% Verleende bijdrage Verleende bijdrage Bijdrage in guldens Bijdrage in Euro's , #REF! 3392, #REF! 906, #REF! 0 #REF! Jaar Congressen VSV-Euroavia Stages Overig Jaar Jaar Bijlage 1

13 Prof.dr.ir. H.J. van der Maas fonds Euro Obligatiefonds / Parworld Track EMU Government Bond Berekening herwaarderingsreserve Omschrijving Aantal EURO Totaal in Aankoopprijs , , ,18 Koers ultimo , , ,73 Herwaarderingsreserve ultimo , Koersverloop obligaties Koers Aankoop koers Jaar Bijlage 2

14 Specificatie Nog te betalen declaraties Bijdrage conferentie, student R.C.A.R. da Costa (1999) 181,51 Bijdrage stage Bolivia, student P.M.A. Poppe (2004) 250,00 Bijdrage stage Bolivia, student E. Véronique (2004) 250,00 Bijdrage stage Chili, student P. Cornelissen (2005) 250,00 Bijdrage stage USA, student A.T.A. Faassen (2007) 200,00 Bijdrage studiereis Hongkong, student J. Balvers (2007) 200,00 Bijdrage stage USA, student K.G. Tang (2008) 250,00 Bijdrage conferentie, student W.J.C. Verhagen (2008) 200,00 Bijdrage stage Australië, student R. Ligon (2010) 250,00 Bijdrage stage USA, student D. Girolamo (2012) 250,00 Bijdrage stage Australië, student L. Chengguang (2012) 250,00 Bijdrage stage Italië, student G. Di Campli (2016) 250,00 Bijdrage studie USA, student M. Trullàs (2016) 250,00 Bijdrage stage Japan, student F. Torre (2016) 200,00 Bijdrage stage Japan, student G. Mingardo (2016) 200,00 Bijdrage stage Duitsland, student P. Rodríguez (2016) 125,00 Bijdrage stage Japan, student S. Bonasera (2016) 250,00 Saldo per naar balans 3.806,51 Bijlage 3