Werkboek Training Zakelijk Schrijven. Drs. Jany Pons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek Training Zakelijk Schrijven. Drs. Jany Pons"

Transcriptie

1 Werkboek Training Zakelijk Schrijven Drs. Jany Pons februari 2014

2 Inhoud Inleiding... 1 Wat wil je lezer?... 4 Zinsbouw Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort... 5 Houd het eerste zinsdeel kort... 5 Formuleer actief... 6 Schrijf bondig... 7 Laat werkwoorden werken... 7 Valkuilen... 8 Kies gangbare woorden... 9 Vervang voorzetselconstructies... 9 Alinea s Wat is een alinea? Onderwerp en kernzin Samenhang aanbrengen Tekstmeetlat Extra oefeningen Structuurwoorden Woordkeus Herschrijven brief Aansprekend schrijven Herschrijfoefeningen formulering: zinnen Oefeningen argumentatie... 23

3 Inleiding Hoe schrijf ik snel een heldere tekst? Hoe zorg ik ervoor dat mijn zinnen goed lopen? Hoe kom ik af van naar aanleiding van? Hoe krijg ik meer respons op mijn mail, brief of memo? Deze training Zakelijk schrijven gaat in op deze vragen. Je leert je gedachten op papier te zetten. En hoe teksten duidelijker, bondiger en overtuigender worden, zodat de lezer er niet alleen wat mee kán, maar ook wat mee dóét. De training is bedoeld voor wie regelmatig zakelijke mails, brieven of memo s schrijft. De training gaat niet expliciet in op spelling. Inhoud van de training De training bestaat uit twee contactdagen en diverse opdrachten. De volgende onderwerpen komen aan de orde. Een lezergerichte tekst -Wie is je lezer? -Hoe verhoog je de leesbaarheid? Zinsbouw -Hoe schrijf je een goedlopende zin? -Welke zinsconstructies kun je beter vermijden? -Hoe houd je je zinnen kort en concreet? Woordkeus -Welke woorden zijn lastig leesbaar? -En wat zijn de alternatieven? Alinea's -Hoe bouw je een alinea op? -Waar staat de belangrijkste informatie? -Hoe laat je de alinea s goed op elkaar aansluiten? Structuur -Wat is de beste structuur voor een brief, mail of memo? -Hoe schrijf je een pakkende inleiding? -Hoe sluit je een tekst overtuigend af? Opzet van de training De training bestaat uit twee contactdagen. Tussen deze dagen zit twee weken, waarin je kunt werken aan opdrachten. Deze stuur je voor de tweede dag naar de trainer, die de tekst van commentaar voorziet. Op dag 2 bespreek je je schrijfwerk ook met je medecursisten. Het maken en insturen van de opdrachten is een wezenlijk onderdeel van de training. Wij verzoeken je dan ook om naast de contacttijd rekening te houden met ongeveer 8 uur voor de opdrachten. Na afloop van de training kun je nog één keer een tekst insturen. Je krijgt daar commentaar op van een ervaren tekstcoach. Dat zal meestal de trainer zijn. 1

4 Werkwijze Tijdens de training ligt het accent op de praktijk; theorie wordt wel geboden, maar ter ondersteuning. Je voert de oefeningen zoveel mogelijk uit in subgroepen, zodat je ook van elkaar kunt leren. Materiaal Het materiaal voor deze training bestaat uit: dit werkboek; een bondig naslagwerk: Check je tekst! Tips en checklists om snel beter te schrijven van Eric Tiggeler. Dit werkboek bevat de oefeningen van de training en een overzicht van het programma per dag. Dit overzicht staat op de volgende pagina. Wij wensen je veel plezier tijdens de training! 2

5 Programmaoverzicht Het programma is onder voorbehoud; het kan zijn dat de trainer het nodig acht aan bepaalde onderdelen meer of minder aandacht te besteden. Cursusdag Tijd Onderdeel Dag uur Kennismaking, introductie en toelichting opzet training uur Pauze Een tekst voor de lezer Wat wil de lezer? Hoe verhoog je de leesbaarheid? uur Zinsbouw en woordkeus Wat is een goede zin? Welke zinsconstructies kun je beter vermijden? Hoe houd je je zinnen kort en concreet? uur Lunchpauze uur Alinea s uur Pauze Hoe bouw je een heldere alinea op? Waar staat de belangrijkste informatie? uur Structuur Wat is de beste structuur voor een brief, mail en memo? Hoe schrijf je een inleiding en een slot? uur Afronding en uitleg thuisopdracht Dag uur Bespreking zinnen uit de opdrachten uur Pauze uur Bespreking eigen teksten met de tekstmeetlat uur Lunchpauze uur Inleiding en slot eigen teksten uur Pauze Specials. Afhankelijk van de vraag nog extra toelichting op onderdelen uur Afronding en uitleg vervolg. Afspraken over insturen teksten en over feedback ontvangen. 3

6 Wat wil je lezer? De vraag wat een goede tekst is, is moeilijk te beantwoorden omdat dé tekst niet bestaat. Je schrijft voor een lezer die bepaalde zaken wil lezen. Wat precies? Dat hangt er vanaf: wil hij alle details weten, wil hij alleen de kosten weten, wil hij weten wat het advies is en welke argumenten daarvoor zijn? : Noteer eerst voor jezelf de antwoorden op de onderstaande vragen en vergelijk de antwoorden daarna met die van je buurman of vrouw. 1. Voor wie schrijf je teksten? 2. Wat wil die lezer lezen? 3. Wat gaat hij doen met jouw tekst? 4. Wat moet jouw tekst dus zeker bevatten? 4

7 Zinsbouw Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort In de volgende zinnen staan woorden of delen van een zin ver uit elkaar die bij elkaar horen. Zet deze woorden of delen weer bij elkaar. Zie: Check je tekst! 1. De nieuwe voorzitter, die nog vorig jaar de indruk wekte dat hij wilde stoppen met werken, omdat de twintig tropenjaren, zoals hij het uitdrukte, in de politiek, hem niet in z'n koude kleren waren gaan zitten, maakte desondanks een frisse indruk. 2. De voor de besluitvorming zo noodzakelijke eensgezindheid was ver te zoeken. 3. Het college van bestuur is erg tevreden over het feit dat de nieuwe medezeggenschapsraad zich in die tijd dat de fusiebesprekingen stroef verliepen, loyaal heeft opgesteld. 4. De nieuwkomers op de afdeling moeten nu ingewerkt worden door de zelf nog niet geheel ingewerkte medewerkers. Houd het eerste zinsdeel kort In de volgende zinnen is het eerste zinsdeel te lang. De lezer moet veel lezen voor hij tot de kern van de informatie komt. Verander de zinnen. Maak ze toegankelijker voor de lezer. Zie: Check je tekst! 1. Uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat driekwart van de ambtenaren in dienst van gemeentes onvoldoende tijd heeft zich bezig te houden met een rampenplan waardoor zon 60 procent van de gemeenten niet over zo n plan beschikt. 2. Een gevolg van het doorsijpelen van water door de steen naar buiten en van het gebrekkige afvloeien van regenwater is dat de steen steeds meer wordt aangetast door schimmels, algen en mossen die vooral de laatste jaren aanzienlijke schade hebben toegebracht aan het beeldhouwwerk. 5

8 Formuleer actief Maak de volgende zinnen levendig door ze in de actieve vorm te schrijven. Verzin eventueel zelf een onderwerp of handelende instantie. Zie: Check je tekst! 1. De bijeenkomst werd precies om uur geopend door mevrouw Sap. 2. Deze werkzaamheden worden reeds drie jaar verricht door de medewerkers van de afdeling Interne Controle. 3. Er wordt hierbij op gewezen dat door ons geen maatregelen zullen worden genomen. 4. In het volgende hoofdstuk van dit rapport wordt daar nader op ingegaan. 5. Hij wordt door iedereen beschouwd als de meest deskundige op dit terrein. 6. Van de kant van de directie wordt verwacht dat door alle betrokkenen medewerking wordt verleend. 7. Er moet niet te lang gewacht worden door werknemers met het opnemen van snipperdagen. 6

9 Schrijf bondig Maak onderstaande fragmenten korter! 1. Met betrekking tot de invoering van het nieuwe systeem, kan worden gesteld dat melding van klachten tot een minimum beperkt zijn gebleven. 2. Hierdoor ontstaat zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer een duidelijk beeld omtrent de uit te voeren activiteiten en de criteria. 3. Hiermee is bereikt dat er voor de Belastingdienst een product beschikbaar is dat kan gaan voorzien in de behoefte aan ondersteuning van de kennis- en communicatieprocessen. 4. Voor hetgeen aangegeven in de menskracht- en middelenplanning geldt dat, indien geplande menskracht of gepland middel niet beschikbaar is gedurende de geplande periode, de activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd kunnen worden. 5. In het najaar van het vorig jaar, te weten in de maanden oktober en november Laat werkwoorden werken In de volgende zinnen komt de naamwoordstijl voor, dat betekent een zelfstandig naamwoord waar beter een werkwoord kan staan. Zie: Check je tekst! Maak de volgende zinnen levendig door de werkwoorden weer hun werk te laten doen. Verzin eventueel zelf een onderwerp of handelende instantie. 1. Tijdens het invullen van trefwoorden blijkt dat De vroegtijdige inschakeling van betrokkenen uit alle geledingen is essentieel. 3. Deze activiteiten bestaan uit het vaststellen van de inhoud en het starten van de voorbereiding van de realisatie in termen van procesbeschrijvingen maken en het starten van het inrichten en uitvoeren van pilots. 7

10 Valkuilen Wat gaat er verkeerd in de volgende zinnen? 1. Het bestuur biedt al haar medewerkers een uitgebreid kerstpakket aan. 2. Een van de klachten die op mijn bureau terechtkwam, vergat ik in behandeling te nemen. 3. Concluderend is uw klacht terecht en bied ik u mijn excuses aan voor de vertraging van de afhandeling. 4. Het aantal brieven dat pas na vijf weken beantwoord konden worden, was daardoor veel te hoog. 8

11 Kies gangbare woorden Wat is een gangbare moderne variant van de onderstaande woorden? 1. teneinde 1' 2. effectueren 2' 3. impliceren 3' 4. indicatie 4' 5. adequaat 5' 6. met betrekking tot 6' 7. blijkens 7' 8. tevens 8' Herschrijf deze zin in modern Nederlands In vervolg op uw schrijven van d.d. 22 augustus jl. doen wij u de desbetreffende bescheiden thans toekomen. Vervang voorzetselconstructies Vervang in de volgende zin de voorzetselconstructies door één woord. Tegen de achtergrond van de toekomstige veranderingen, wil de Ondernemingsraad ten behoeve van de medewerkers een extra vergadering beleggen met betrekking tot te nemen maatregelen. 9

12 Alinea s Wat is een alinea? 1. Geef in onderstaande tekst aan waar de alineagrenzen liggen. 2. Bedenk daarna een kopje voor iedere alinea. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in De Bilt probeert elke dag zo goed mogelijk het weer te voorspellen. Het weer is voor iedereen van belang. Maar er zijn enkele groeperingen voor wie het weerbericht extra belangrijk is, zoals de politie, de bouw, de lucht- en scheepvaart en de land- en tuinbouw. Om een zo nauwkeurig mogelijke weersverwachting samen te stellen, zijn veel gegevens nodig; het KNMI verzamelt die in de eerste plaats in eigen land. In Nederland staan 30 waarnemingsstations, waar op vaste tijden onder meer de temperatuur, de luchtdruk, de neerslag, de windrichting en de windsnelheid worden afgelezen. Maar om weersverwachtingen te kunnen maken heeft het KNMI ook gegevens nodig uit de rest van de wereld Het weer in Nederland wordt namelijk ook bepaald door het weer in andere landen. In totaal zijn er zo'n waarnemingspunten over de hele wereld. 10

13 Onderwerp en kernzin Vraag 1: Wat is het onderwerp van de onderstaande alinea? Afrika is van Azië gescheiden door de slenk van de Rode Zee. Tussen Australië en Azië vormt de Indonesische Archipel een brede eilandenrug. De ondiepe Beringstraat, vroeger een landverbinding tussen Amerika en Azië, scheidt nu deze twee werelddele n. De grens tussen Europa en Azië wordt gevormd door het Oeralgebergte, de Kaspische zee, de Kaukasus, de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Vraag 2. Formuleer een kernzin bij deze alinea. Zie: Check je tekst! voor een uitleg van kernzinnen. 11

14 Samenhang aanbrengen Plaats passende structuurwoorden tussen de onderstaande zinnen. Zie Check je tekst! 1. Mijn auto staat in de garage. Ik ben op mijn fiets naar het werk gegaan. 2. Ik ben op mijn werk. Mijn man is thuis. 3. In de meeste pretparken worden de apparaten goed gecontroleerd. Achtbanen moeten dagelijks door de technische mensen gecontroleerd worden. 4. Celien is doodsbenauwd voor achtbanen. Zij gaat er in. 5. Celien houdt niet van pretparken. Sam houdt erg van pretparken. Hij vindt het niet leuk als Celien meegaat. 12

15 Tekstmeetlat Tekst van: Beoordeeld door: Datum: Taalgebruik Beoordeling lijdende zinnen overbodige werkwoorden lange voorzetselgroepen lange/moeilijke woorden afkortingen lange zinnen (>25 woorden per zin) stijlbreuk Opbouw Beoordeling onnodige herhaling kernzin structuurwoorden titel dekt inhoud conclusie geeft antwoord op hoofdvraag alineaopbouw inleiding (AOD) slot 13

16 Lay-out Beoordeling witregels kopjes bladspiegel is rustig/aantrekkelijk beeld Spelling Beoordeling Werkwoordspelling tikfouten interpunctie 14

17 Extra oefeningen Structuurwoorden Onderstreep in onderstaande brief welke woorden structuur aanduiden. Zie: Check je tekst! Geachte heer De Waard, In uw brief van 10 maart 2013 verzoekt u mij om informatie namens uw cliënte, mevrouw Van Beinum. U vraagt informatie in verband met haar uitkering en over de aftrekbaarheid van hypotheekrente over In deze brief zal ik beide vragen beantwoorden. Ten eerste vraagt u of mevrouw Van Beinum de uitkering die zij ontvangt, op moet geven als inkomen voor de inkomstenbelasting. Zij ontvangt deze uitkering in het kader van de regeling Geldelijke steun huisvesting gehandicapten Uit de beschikking van de gemeente Den Haag is mij gebleken dat mevrouw Van Beinum gedurende 20 jaar een bedrag van 1972,79 per jaar ontvangt. Deze jaarlijkse termijnen bestaan uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Met ingang van 2001 valt deze vordering onder de vermogensrendementheffing, het inkomen uit sparen en beleggen (Box 3). De rente in de jaarlijkse annuïteiten zelf is niet meer belast. Uw cliënte moet de vordering daarom in Box 3 opgeven voor de inkomstenbelasting. Ten tweede stelt u de vraag of mevrouw Van Beinum de hypotheekrente die zij aan d e Rabobank betaalt, kan aftrekken. Zij heeft een lening afgesloten om de verbouwing van haar woning te financieren. De rente en de kosten van hypothecaire leningen voor aankoop, verbetering, onderhoud of herstel zijn aftrekbaar. De hypotheekrente die mevrouw Van Beinum over haar lening betaalt, is dus jaarlijks als aftrekbare kosten aan te merken. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Als u nog vragen hebt, kunt u mij bereiken via telefoonnummer (090) Hoogachtend, Belastingdienst/Ondernemingen Zuidstad, de inspecteur namens deze 15

18 Structuur rapport 1. Geef commentaar op dit adviesrapport. 2. Schrijf de inleidende alinea. Aan: Van: Betreft: De Soet, Hoofd Afdeling Helpdesk Telebankieren Rabobank Randolfi, Gruwel IT Bezoek softwarehuizen Naar aanleiding van de eventuele aanschaf van een helpdeskpakket heb ik enkele softwarehuizen bezocht om mij te laten voorlichten over verschillende helpdeskpakketten. De Helpdesk 6.0 is het meest geschikt voor uw afdeling. Dit pakket kan, zoals u hebt aangegeven in uw uitgangspunten, de binnenkomende gesprekken terugdringen met 5 minuten. Echter overschrijdt dit product het budget met De firma Software Control is de leverancier van dit pakket. Helpdesk 6.0 bestaat nu 5 jaar en bedrijven zoals de Postbank, Sony en de belastingdienst maken al gebruik van dit pakket. Het grootste voordeel van dit pakket is dat het een aantal jaar in de markt staat en het goed uit de bus komt uit een tweetal onderzoeken. De software kan werken met d e database-systemen van Oracle, Progress, Sybase, Informix en Datcom. Hierdoor kan de bestaande licentie voor Sybase gebruikt worden. Een derde voordeel is dat de gebruikersvriendelijkheid staat zeer hoog aangeschreven (zie ook het onderzoek in de bijlagen). De gemiddelde verwerkingstijd van een telefoongesprek wordt bij een maximum van zeven standaard vragen volgens de leverancier geschat op drie minuten. Dit betekent een tijdsduur van 20% van de huidige 15 minuten per gesprek. Dit pakket komt als duurste van de drie behandelde pakketten uit de bus. Een ander nadeel is dat het onderhoudscontract 1000 per licentie per jaar bedraagt. In het geval van de helpdesk telebankieren komt dit neer op 6000 extra. Samen met een aanschafprijs van 4500 per gebruiker is de prijs Voor de implementatie van het pakket, is het mogelijk een consultant van Software Control in te schakelen. De kosten voor deze persoon vallen onder het onderhoudscontract. De consultant zal een plan van aanpak maken voor de implementatie van Helpdesk 6.0. Ook in een later stadium kan een beroep worden gedaan op de consultants van Software control. Incident Manager is het product van de firma Quality Products. Dit bedrijf richt zich specifiek op de markt van het incident- en probleembeheer. Het pakket I.M. 3.0 is aanzienlijk goedkoper in aanschaf dan de twee andere pakketten. Het bedraagt 6OO per gebruiker. Het tweede voordeel is de E -mail/internet/intranet solution. Hiermee kan vanuit het pakket berichten verstuurd worden of rechtstreeks op een internet/intranet pagina worden gekeken. Het derde voordeel is de eenvoudige implementatie. Vanwege het internet karakter van de software, hoeft het maar één keer op een Internet Information Server te worden geïnstalleerd. 16

19 Vooralsnog werkt dit pakket alleen tegen een Oracle en Progress of database. Er zijn volgens Quality Poducts wel al vergevorderde onderhandelingen met Sybase. Vooralsnog kunnen zij de koppeling met Sybase nog niet leveren. Implementatie zal niet kunnen plaatsvinden voordat er een koppeling naar de Sybase database is. Het pakket Registration of Incidents and Evalution is betrekkelijk nieuw op de markt. Het product is ontwikkeld door het softwarebedrijf Pink Elefant voor het Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken. Aangezien de rechten in dit geval bij Pink Elefant ligt, kunnen zij dit pakket aanbieden aan derden. Dit software pakket geeft de mogelijkheid om de standaardvragen, die de eerstelijns ondersteuning moet stellen, vast te leggen in het systeem. Uit deze gegevens kan een analyse worden gemaakt waaruit blijkt waar de knelpunten in de behandeling zitten. Hierdoor kunnen maatregelen worden genomen om de duur van het eerste telefoongesprek terug te dringen. Tevens kan deze analyse worden gebruikt om het probleembeheer aan te sturen. Nadeel van dit pakket is dat het zich nog niet in de markt bewezen heeft. Een analist van de Rabobank zal moeten onderzoeken op welke manier dit pakket geïmplementeerd kan worden. Indien gekozen wordt voor het product RI.E. 2.0 is het verstandig om een analist aan te stellen die kan onderzoeken op welke manier het product het beste geïmplementeerd kan worden. 17

20 Woordkeus Herschrijven brief Hieronder een brief van de gemeente Lenteren aan een inwoner. Wij vinden de brief niet erg geslaagd. Een betere inleiding en duidelijke slotalinea zouden de brief al toegankelijker maken. Schrijf een betere inleiding en schrijf de slotalinea; daarna kun je eventueel de formulering van de kern aanpassen. Geachte heer/mevrouw, Al weer enige tijd geleden, namelijk op 2 februari 2013, hebben wij u een bouwvergunning verleend voor een dakopbouw op het perceel Kruisstraat 5. Op 15 mei 2013 heeft de inspecteur van bouw- en woningtoezicht het bouwwerk gecontroleerd. Gebleken is toen dat de werkzaamheden niet geheel volgens de afgegeven bouwvergunning zijn uitgevoerd. Hiermee is gehandeld in strijd met artikel 40, lid 1 van de Woningwet. De geconstateerde afwijkingen hebben betrekking op het dakrand en het gootdetail, die op één van de bijlagen bij de verleende bouwvergunning zijn opgenomen. Daarin is vermeld op welke wijze de vier gevels en de maatvoering moeten worden uitgevoerd. Dit voorschrift is gebaseerd op artikel 12 van de Woningwet. Hierin is bepaald dat het bouwwerk niet in strijd mag zijn met redelij ke eisen van welstand. Deze uitvoeringswijze komt overeen met de reeds gerealiseerde dakopbouwen in uw omgeving. De door u gekozen constructie leidt ertoe dat de dakopbouw sterk afwijkt van wat in de omgeving is gerealiseerd. Op 19 mei 2013 hebben wij u per brief in de gelegenheid gesteld om het bouwwerk zodanig aan te passen dat alsnog aan de bouwvergunning wordt voldaan. Blijkbaar heeft u de betreffende brieven nooit ontvangen. Tot op heden zijn de betreffende aanpassingen niet aangebracht. Wij geven u tot 4 weken na dagtekening van deze brief wederom de mogelijkheid het bouwwerk aan te passen zodat de vier gevels en de maatvoering in overeenstemming zijn met de verleende bouwvergunning van 2 februari Indien u na deze datum aan dit verzoek geen gehoor heeft gegeven, zijn wij thans voornemens u op grond van artikel 125 van de gemeentewet aan te schrijven om de bovengenoemde aanpassingen aan te brengen zodat deze in overeenstemming zijn met de verleende bouwvergunning. Hieraan dient u binnen een in de nog uit te vaardigen aanschrijving op te nemen termijn van 6 weken te hebben voldaan dan wel binnen 6 weken na de datum waarop deze aanschrijving door de president van de arrondissementsrechtbank is gehandhaafd. Voor elke dag dat u vervolgens nalaat daaraan te voldoen, zult u aan de gemeente een dwangsom ad. 23,- per dag (met een maximum ad ,-) als bedoeld in artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verschuldigd zijn. Wij gaan ervan uit dat het zover niet hoeft te komen door de vereiste aanpassingen binnen 4 weken na dagtekening van deze brief aan de dakopbouw aan te brengen. 18

21 Alvorens een officiële aanschrijving uitgaat, wordt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld u w zienswijze op ons voornemen tot optreden schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dat binnen 14 dagen na de datum van verzending van deze brief te doen. Na afloop van de termijn voor het uitbrengen van een zienswijze zal op grond van het vorenstaande en met in achtneming van uw eventuele reactie een definitieve beslissing over de voorgenomen aanschrijving worden genomen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Lenteren 19

22 Aansprekend schrijven Woningbouwvereniging De Baksteen heeft vaak mededelingen die snel aan de bewoners van haar woningen moeten worden overgebracht. Deze mededelingen worden wekelijks via de nieuwsbrief verspreid, maar een nog sneller communicatiekanaal blijkt de webs ite te zijn. Daar plaatst De Baksteen de mededelingen tegenwoordig ook op. Twee medewerkers hebben een mededeling geschreven die de webmaster op de site moet plaatsen. Zij hebben voor zeer uiteenlopende schrijfstijlen gekozen. Een medewerker schrijft zoals hij denkt dat dat hoort op het internet: snel en trendy. De ander schrijft zoals hij altijd al geschreven heeft: een formele taal die hij bij een woningbouwvereniging vindt passen. : Herschrijf de volgende twee teksten in nette spreektaal. Tekst 1 Mededeling inzake vuilnisophaaldienst Bewoners van appartementencomplex De Stapel wordt verzocht hun vuilniszakken te allen tijde te plaatsen op de centrale verzamelplaats, welke zich bevindt bij de ingang van het complex, teneinde het ophalen van het vuilnis op een ordelijke wijze te laten verlopen alsmede vervuiling van het trottoir tegen te gaan. Daar vuilniszakken thans op het gehele trottoir geplaatst worden, wordt vervuiling in de hand gewerkt. Derhalve doet de woningbouwvereniging een beroep op de bewoners om zich aan de betreffende regels omtrent het vuilnis te houden. Tevens dienen bewoners zich indien zij onafgesloten vuilniszakken buiten plaatsen, te realiseren dat zij strafbaar zijn conform de bepalingen uit de thans geldende Algemene Plaatselijke Verordening, daar zij deze overtreden. Tekst 2 Heee bewoners van Parkzicht Binnenkort is het eindelijk zo ver: de vensterbanken worden eindelijk geschilderd in de vette kleur die jullie hebben uitgezocht! Het gaat er vast helemaal chill uitzien daar. Ff een bericht: vergeet niet om je raam open te laten staan als de schilders bij jou komen klussen, anders heb je vette pech want dan kunnen ze er niet bij. Daar zijn wij dan niet blij mee, want dan loopt de hele boel vertraging op. 20

23 Een voorbeelduitwerking aansprekend schrijven Tekst 1 Mededeling over de vuilnisophaaldienst De Baksteen verzoekt bewoners van appartementencomplex De Stapel om hun vuilniszakken altijd op de centrale verzamelplaats te plaatsen. Deze verzamelplaats bevindt zich bij de ingang van het complex. Zo kan de vuilnisdienst het vuilnis op een nette manier ophalen en belandt er geen vuil op het trottoir. Wij merken dat veel bewoners hun vuilnis nu op het hele trottoir zetten, waardoor het snel vuil wordt. Daarom doen wij een beroep op de bewoners: houd u aan de regels voor het aanbieden van vuilnis. Houd er ook rekening mee dat u strafbaar bent als u open vuilniszakken buiten zet. U overtreedt daarmee namelijk de Algemene Plaatselijke Verordening. Tekst 2 Bewoners van Parkzicht Binnenkort worden de vensterbanken van Parkzicht geschilderd in de kleur die u zelf heeft uitgezocht. Wij zij ervan overtuigd dat Parkzicht er na deze schilderbeurt weer prachtig uitziet. Houdt u er rekening mee dat u uw raam moet laten openstaan a ls de schilders aan uw huis toe zijn? Als u dat niet doet, dan kunnen ze er niet goed bij en dan moeten ze later terugkomen om de klus af te maken. Daardoor zou het hele project vertraging oplopen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. 21

24 Herschrijfoefeningen formulering: zinnen Beoordeel de lezergerichtheid van de volgende zinnen. Herschrijf de zinnen in een meer toegankelijke stijl. 1. De complexiteit met betrekking tot de administratieve verwerking van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek heeft de afwerking van het controlerapport ernstig vertraagd. Hiervoor bied ik u mijn verontschuldiging aan. 2. Refererend aan het telefonisch contact op 26 november 2011 tussen u en mijn collega mevr. Karels inzake het gebruik van skyboxen, bericht ik u het navolgende. 3. Op 11 oktober 2010 bent u door mij bezocht in het kader van een bedrijfsgesprek bij uw instelling. Ik heb de nodige stukken en informatie verzameld. 4. In het kader van een beoordeling van een aanvraag voor het toekennen van de ANBI-beschikking wordt de aanvraag aan thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 41a tot en met 41d van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 getoetst. 5. Uit de stukken blijkt niet dat de overschotten ten algemene nutte worden aangewend. Er wordt dus in casu vermogen opgebouwd. Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling zie hiervoor artikel 41a, lid 1, onderdeel d jo. artikel 41b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting Het rendement, minus exploitatiekosten, van het vermogen moet worden aangewend voor het bereiken van de doelstelling. 6. Om in aanmerking te komen voor een terug te ontvangen voorlopige aanslag in verband met aftrekposten moet u looninkomsten genieten. Volgens het door u ingediende verzoek geniet u geen looninkomsten. Er zijn ook geen aftrekposten aangegeven. 7. Met betrekking tot het door u ingediende verzoek om uitstel van betaling voor de hierboven genoemde aanslag, kan worden gesteld dat tegen inwilliging daarvan geen bezwaar bestaat. 8. Met betrekking tot aanwijzingen voor de dienst in memo's die in het kader van de AEO zijn gemaakt, merkt Joris op dat deze zijns inziens onvoldoende zijn vastgelegd in afgeprocedeerde besluiten, hetgeen repercussies bemoeilijkt. 9. Hierbij doen wij u een kort verslag van het voormelde bedrijfsgesprek toekomen, hetgeen in volgorde overeenkomt met de tijdens het bedrijfsgesprek gehanteerde volgorde op basis van de van te voren opgestuurde agenda. 22

25 Oefening argumentatie 1 Geef aan wat de structuuraanduiders zijn. Maak vervolgens een waaierschema van de argumentatie in onderstaand fragment. De waardestijging van de in 2011 gereed gekomen bungalow (inclusief de grond) beschouw ik als winst uit onderneming. De bungalows waren namelijk bedoeld voor de verkoop en de bouw van de bungalows lag volledig in de lijn van het doel en de feitelijke werkzaamheden van de VOF. Daar komt bij dat u beiden in de periode dat u de bungalows hebt gebouwd, minder uren hebt gewerkt in de VOF. Bovendien hebt u 10% korting gekregen op de inkoop van de materialen. Oefening argumentatie 2 Onderstreep het standpunt in de fragmenten hieronder. Maak het verband duidelijker door signaalwoorden of structuuraanduiders te gebruiken. Herschrijf indien nodig. 1. De enkelereisafstand van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer was minder dan 10 kilometer. U hebt geen recht op reisaftrek openbaar vervoer. 2. Volgens de wet geldt investeringsaftrek niet voor bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag lager is dan 450. U kunt geen investeringsaftrek opvoeren voor de keukenmachine van 150 die u voor uw bedrijf hebt gekocht. 3. U moet het woningforfait bij uw winst tellen. U woonde in 2011 in een pand dat uw hoofdverblijf was en in zijn geheel tot uw ondernemingsvermogen behoorde. 4. De gastouderopvang waar uw kind naartoe gaat, is niet opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Omdat het betreffende bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen en er nog geen betaling heeft plaatsgevonden in 2012, hebt u geen recht op investeringsaftrek. Mijn standpunt met betrekking tot de investeringsaftrek is dus het volgende. Er bestaat pas recht op investeringsaftrek indien het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Het enkel afsluiten van de koopovereenkomst tot aanschaf van dat bedrijfsmiddel in 2012 is niet voldoende Colofon Niets uit deze syllabus mag worden gekopieerd, opgeslagen in een digitaal bestand of verspreid, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metris Groep. Metris Groep - februari

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland. Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197

Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland. Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197 Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES. Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197 De staatssecretaris

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken RA0612436 3 november 2006 Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Welkom 2008/2009. Module Re5. Actuarieel Instituut Module Re5 1

Welkom 2008/2009. Module Re5. Actuarieel Instituut Module Re5 1 Welkom Module Re5 2008/2009 Actuarieel Instituut Module Re5 1 Programma les 1/8 Re5 introductie algemeen introductie cursus/syllabus exameneisen Re5 communicatieproces (met oefeningen) schrijfproces (met

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Aan mevr. C de Boer De Feart 49 9222 NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 20 december 2016 15-0458/cor Z1492129 Alexander van der Veen OLO 2404587 D1830905 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Schrijven kun je leren! Schrijven kun je leren! Leefmilieu, 4 oktober 2013. Peter Waterkoort info@waterkoort.nl. Agenda

Schrijven kun je leren! Schrijven kun je leren! Leefmilieu, 4 oktober 2013. Peter Waterkoort info@waterkoort.nl. Agenda Schrijven kun je leren! Leefmilieu, 4 oktober 2013 Peter Waterkoort info@waterkoort.nl Schrijven kun je leren! Agenda Kennismaken Schrijfopdracht Theorie Tekst uitbreiden Structuur, opbouw en afsluiting

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

mevr. J van Buren Opperbuorren-East VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus /cor Z Wiebe Jan Dijk

mevr. J van Buren Opperbuorren-East VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus /cor Z Wiebe Jan Dijk Aan mevr. J van Buren Opperbuorren-East 2 9216 VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus 2016 16-0261/cor Z1361300 Wiebe Jan Dijk D1739415 0512 581234 w.dijk@smallingerland.nl Onderwerp

Nadere informatie

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen.

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat zij, hoewel daartoe na haar emigratie naar Spanje geen enkele aanleiding bestaat, nog regelmatig aangiftes en andere stukken van de Belastingdienst ontvangt.

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056. Dossiernummer 2010 056 OORDEEL Verzoekers De heer en mevrouw V. te Enschede. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer

Nadere informatie

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven NEDERLANDS Nederlands Teksverklaringen Samenvattingen 1. Hoofdgedachte 2. Meerkeuzevragen 3. Tekstverbanden 4. Open vragen 5. Argumentatie 6. Mening en doel van de schrijver 1. Spellen 2. Samenvatting

Nadere informatie

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen.

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. EN_interventie_werkboek_niv4_201 27-6-201 15:01 Pagina 125 Fase. Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. Taalgebruik Als je een

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404

Rapport. Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404 Rapport Datum: 17 september 1999 Rapportnummer: 1999/404 2 Klacht Op 13 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Harlingen, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen Verzekeraar

: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-534 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mw. mr. P. van Haastrecht-van Kuilenburg, secretaris) Klacht ontvangen op : 28 februari 2017 Ingediend

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

"Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat:

Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat: Rapport 2 h2>klacht De heer N. klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, ondanks zijn herhaalde verzoeken daartoe, nog niet heeft beslist op zijn bezwaarschrift van 6

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet.

Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet. Aan alle leden van de Raad 2 oktober 2009 VVH/juridische zaken Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet. Geachte leden van de Raad, Namens de fracties

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan 1. Globaal lezen a. Lees eerst altijd een tekst globaal. Dus: titel, inleiding, tussenkopjes, slot en bron. b. Denk na over het onderwerp,

Nadere informatie

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt.

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt. Publicatietekst Omgevingsvergunning Groningerstraat 27a Midlaren Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 15 juli 2014 omgevingsvergunning is verleend voor het perceel Groningerstraat

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder.

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Is er gegarandeerd een schoonmaakondersteuner voor mij? Zodra u een aanvraag heeft gedaan, gaat het systeem op zoek naar een schoonmaakondersteuner voor

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Versie 1.0 Auteur: H.H. (Rico) Geerling FFP 1 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Valkuilen en tips afsluiten hypotheek:... 4 Hypotheekrente... 4 Tips hypotheekrente:...

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MANAGEMENTASSISTENT Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De managementassistent is in staat om op adequate wijze verschillende soorten teksten te formuleren,

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3 500 GS Utrecht ROC van Amsterdam T.a.v.

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/304

Rapport. Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/304 Rapport Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/304 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Veendam zijn beroep tegen de beslissing om hem geen kwijtschelding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

i n h o u d Inhoud Inleiding

i n h o u d Inhoud Inleiding V Inhoud Inleiding IX 1 Informatie structureren 1 1.1 Onderwerp in kaart brengen 1 1.1.1 Je doel vaststellen 1 1.1.2 De lezers inschatten 2 1.1.3 Het onderwerp afbakenen 3 1.1.4 Van ideeën naar mindmap

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus 85500 3508 GA UTRECHT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/405

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/405 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/405 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat O.W.M. NUTS Zorgverzekering U.A. te Den Haag niet heeft gereageerd op haar verzoek van 23 augustus 2001 om

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 Rapport Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 2 Klacht Op 11 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Amerongen, met een klacht over een gedraging van de griffie

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 9 juli 2002 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de gevoegde klachten met zaaknummers: 93.2002 [ ], wonende te

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? Een goede sollicitatie gaat altijd uit van een CV én sollicitatiebrief. Het een kan niet zonder het ander en juist als beide documenten goed op elkaar afgestemd zijn, maak je de meeste kans om uitgenodigd

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Annegré (GOB) Langebuorren BD STIENS Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Annegré (GOB) Langebuorren BD STIENS Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Annegré (GOB) Langebuorren 1 9051 BD STIENS Registratienummer 800882192 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDERADEEL Datum inspectie: 29-01-2014

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie