VAN DE REDACTIE. INHOUD blz. blz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE REDACTIE. INHOUD blz. blz."

Transcriptie

1 BIJEEN september 2018 blz. 1 ` BIJEEN voor september e jaargang nr. 8 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Jubileumweekend Kapel 11 Van de redactie 2 Middagdienst zondag 30/9 13 Om te beginnen 2 A Common Word 14 Uit de gemeente 4 Kindernevendienst 16 Uit de kerkenraad 7 Bijbelleesrooster september 18 College van Kerkrentmeesters 7 Diensten Ontmoetingskerk 19 Diaconie en zending 9 Diensten Adventkapel *-* NA DE VAKANTIE Je bent weer thuis, je eigen plekje, je eigen bed, je eigen stoel. Je bent weer thuis - en dan ontdek je dat speciale "thuis-gevoel". Eerst de ervaringen verwerken -de koffer leeg, de was in 't sop-, en langzaamaan te gaan bemerken: Ik ben weer thúis, het zit er óp! Gods schepping, vol van variaties: De groene weiden met het vee; de schitterende bergformaties; de witte stranden en de zee. Hij laat ons daarvan soms genieten; ontspannen zijn en niet gestresst. Maar mócht het alle dagen gieten... dan geldt nog steeds: Oost West, thuis best! Wat is het goed, dat eigen stekje, precies zoals door jou bedoeld. Je bent weer thuis - en dan ontdek je dat speciale "thuis-gevoel"! Jelly Verwaal VAN DE REDACTIE BIJEEN september 2018 blz. 2 Aan alles is weer te merken dat de vakantieperiode voor de meesten van ons is afgelopen. De scholen zijn weer begonnen, het verkeer op de wegen is weer toegenomen en zoals u in deze uitgave van BIJEEN kunt lezen gaan diverse kerkelijke activiteiten, naast de traditionele zondagdiensten, weer van start. Te beginnen met de rommel- en boekenmarkt op zaterdag 1 september. Hopelijk wordt het weer een succes. In deze uitgave treft u het programma aan van het jubileumweekend in en om de Adventkapel, dit vanwege het 80 jaar bestaan. De voorbereidingscommissie is erin geslaagd om een mooi programma samen te stellen. Verder gaan vanaf deze maand ook de middagdiensten weer van start. De voorganger, het thema en de band zijn op moment van het samenstellen van deze uitgave nog niet bekend. Dit zal t.z.t. bekend gemaakt worden via de Zondagsbrief en de website van onze kerk. INLEVEREN KOPIJ Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (oktober 2018) kan ingeleverd worden t/m dinsdag 25 september 2018 op het volgende adres: Egelskop 12 / OM TE BEGINNEN Jezus ging de berg op om er in afzondering te bidden Mattheus 14 vers 23 We hadden besloten om dit jaar in Zwitserland op vakantie te gaan. Onder andere om in de bergen te kunnen wandelen. Er waren genoeg bergen en wandelroutes in de buurt van ons vakantieverblijf. Dus dat zou wel goed komen. Het werd een mooi vakantie. Met veel bergen. Maar ook met de rivier de Rijn die vlakbij als een prachtige bergbeek voorbij stroomde.

2 BIJEEN september 2018 blz. 3 De mooiste wandeling die ik samen met een van mijn zonen maakte, was een dagtrip op hoogte. Ons vakantiehuis stond op zo n 800 meter hoogte. In het volgende dorp kon je de kabelbaan nemen naar zo n 1500 meter hoogte. En vandaar wandelden we omhoog naar 2000-plus meter. Boven de boomgrens dus. Om vervolgens uren op die hoogte te blijven wandelen -zonder al te veel te klimmen of te dalen. We waren zo hoog, dat je -gekleed in je t-shirt- dacht: misschien moet ik toch nog een trui uit m n rugzak halen en aantrekken Dat is al een heel bijzondere ervaring voor deze zomer! Een paar dagen eerder liepen we in de bergen trouwens in de hagel! Wie kan ons dat deze zomer nazeggen, dat je een hagelbui over je heen hebt gehad! Maar zulke bergwandelingen leveren mij meer dan bespiegelingen over het weer op. Ik bleef -waarschijnlijk tot vervelens toe voor mijn zoon- maar zeggen dat ik het zo mooi vind om boven de boomgrens te wandelen. Om naar de prachtige alpenflora (met veel orchideeën en gentianen) te kijken. Om de uitzichten naar alle kanten te bewonderen. En ook om bijna geen andere mensen tegen te komen (op de vingers van één hand te tellen),je komt meer marmotten tegen. Maar ook komen er vanzelf diepere gedachten bij me boven. Ik moest denken aan Jezus, die af en toe de berg opgaat. Jezus gaat de berg op om dicht bij God te zijn -om dichter bij God te zijn. Jezus gaat de berg op om te bidden. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Dat Jezus zich op de berg dichter bij God voelt. Je ontstijgt voor een moment het dagelijks leven. Je voelt je dichter bij de hemel. Je vindt rust. Er staat weinig tussen jou en God. En misschien ervaar je boven op de hoge bergen ook je eigen nietigheid en kwetsbaarheid. Wat stel je als mens eigenlijk voor? Wat is de mens? Je komt als het ware vanzelf op gedachtes dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde en dat het niet anders kan dan dat je in je leven gedragen wordt. BIJEEN september 2018 blz. 4 Alles bij elkaar -de prachtige natuur, maar ook mijn gedachtenmaakte dat ik zo lang mogelijk boven wilde blijven. Ik wilde zo lang mogelijk genieten van de bergen. Ik wilde er nog niet aan denken om weer naar beneden te gaan. Totdat het tijd werd om wel af te dalen. Totdat het tijd werd om naar huis te gaan. Totdat het tijd werd om weer aan het werk te gaan. Maar deze wandeling -met alles wat ik onderweg gezien en beziggehouden heeft- blijft als een mooie herinnering in mijn gedachten. ds. René Alkema UIT DE GEMEENTE Langzamerhand kom je iedereen weer tegen in het / de dorp(en). Af en toe hoor je mensen over lichamelijke ongemakken of andersoortige tegenslag die ze de afgelopen periode hebben ondergaan. Dat hoeft niet altijd met naam en toenaam in de BIJEEN genoemd te worden. Ik wil hier wel mevrouw van Kouterik (net overgekomen van de Boskapel in Groenekan, Kievitlaan 23) noemen. Ze heeft haar heup gebroken en verblijft voor revalidatie tijdelijk in de Biltse Hof. HUWELIJK Op 14 september trouwen Marie-Louise van Duijn en Thomas Hoekstra (Nieuwe Weteringseweg 155, 3737 MG). Hun huwelijk wordt kerkelijk ingezegend door ds. Elsje Braam. We wensen Marie- Louise en Thomas een mooie dag en een goed huwelijk! STARTZONDAG We volgen het landelijke thema een goed gesprek. We zijn nog druk bezig met de voorbereiding. Maar iedereen zal begrijpen dat er in en rond de startdienst gelegenheid komt om met elkaar in gesprek te raken. We gebruiken de startdienst ook om terug te kijken -op de ontmoetingen en gesprekken die onze jongeren hadden in Moldavië. We doen ons best om er een mooie startdienst van te maken. Onder het kopje MUZIEK OP VERZOEK en NIEUWE

3 BIJEEN september 2018 blz. 5 OUDERLING vindt u nog meer informatie over de startdienst. MUZIEK OP VERZOEK Vanuit de commissie Eredienst willen we een nieuw initiatief introduceren. We willen iedereen gelegenheid geven voor de zondagse eredienst in de Ontmoetingskerk een lied via een clip (youtube, etc.) aan te dragen, dat dan tijdens de collecte wordt getoond. Dat kan een geestelijk lied zijn -dat kan klassieke muziek zijn -dat kan hedendaagse muziek zijn. Enige voorwaarde is dat het niet te lang duurt (laten we zeggen: ca. 3 minuten). We reserveren daar in principe de laatste zondag van de maand voor (behalve de oecumenische vieringen). Heeft u -heb jij een lied dat u/jou aanspreekt? Wil je het een keer in de zondagse dienst laten zien/horen? Mail dan een lied -met het internetadres en motivatie naar en we proberen zo snel mogelijk (jo)uw aanvraag te honoreren. NIEUWE OUDERLING We zijn blij dat Klaske Couperus bereid is gevonden om (pastoraal) ouderling in onze kerk te worden. Het is voor haar ook een hele stap, maar ze wil haar verantwoordelijkheid nemen. Ze zal worden bevestigd in de startdienst. We zijn extra blij, omdat een aantal (pastorale) ouderlingen hebben aangegeven aan het eind van het kalenderjaar na vele jaren op te houden als ouderling. Eigenlijk kunnen we dus nog wel wat meer mensen gebruiken als (pastoraal) ouderling. Eén van de zittende ouderlingen heeft uitgerekend dat het hem ongeveer 1 avond per week kost om ouderling te zijn. Die tijd gebruikt hij om contact te houden met zijn wijkteam (de bezorgers van BIJEEN, die vaak wel weten wat er in hun bezorgwijkje speelt), (op verzoek) op bezoek te gaan bij mensen, om af en toe een vergadering te bezoeken. Qua tijd valt het dus wel mee. De meeste mensen vinden het ook prettig om af en toe iemand langs te krijgen op bezoek. Die informeert hoe het gaat, die luistert naar wat jou bezig houdt, aan wie je je zorgen kwijt kunt, etc.. Als het u iets lijkt, neem dan gerust eens contact op met een ouderling, of kerkelijk werker, of predikant OECUMENISCHE VIERING Op zondag 30 september wordt de derde oecumenische viering van BIJEEN september 2018 blz. 6 dit jaar gehouden. Deze keer is de viering in de Ontmoetingskerk. Het thema van de dienst zijn woorden van Jezus zelf: wie niet tegen mij is, is voor mij (Marcus 9 vers 38 tot en met 41). Het begint een mooie en goede gewoonte te worden om een aantal keren per jaar samen met de rooms katholieke parochie in een kerkdienst samen te komen. In dagblad Trouw (maandag 20 augustus) beweert een conservatieve Nederlandse bisschop dat de rooms katholieke God de beste God is -zelfs beter dan die van de protestanten. In onze oecumenische vieringen zijn we gelukkig die mening niet toegedaan. Welkom! ONTMOETINGSDIENST We beginnen weer met een serie maandelijkse ontmoetingsdiensten. De eerste van die serie ontmoetingsdiensten vindt plaats op vrijdag 7 september. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst een (korte) viering de ontmoeting met God. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten de ontmoeting met elkaar. Ds. René Alkema is deze keer de voorganger. Wie weet tot vrijdag 7 september en anders wellicht tot vrijdag 5 oktober. ASTER DIRKSEN Twee jaar geleden hadden we Aster Dirksen als stagiaire in ons midden. Deze zomer kreeg ik een berichtje dat zij klaar en geslaagd is voor haar studie kerkelijk werker. Het is mooi dat onze gemeente een steentje aan haar opleiding kon bijdragen VAKANTIE KERKELIJK WERKER Na de startzondag heeft kerkelijk werker Jan Grootendorst een paar (welverdiende) weken vrij. Tot en met 16 september neem ik (ds. René Alkema) voor hem waar. BEREIKBAARHEID PREDIKANT Via mijn adres: of via mijn mobiel: (inclusief voic en whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag tussen en uur in de kerk welkom! Vriendelijke groet, ds. René Alkema

4 BIJEEN september 2018 blz. 7 BIJEEN september 2018 blz. 8 UIT DE KERKENRAAD Op 2 juli heeft de kerkenraad vergaderd. Na de sluiting van de "Boskapel" in Groenekan zijn zes leden van deze kerkelijke gemeente overgegaan naar onze kerk. Inmiddels hebben we een aantal van hen al meerdere malen mogen ontmoeten in onze diensten. De landelijke ledenregistratie van de PKN vraagt aan gemeenten zorgvuldig om te gaan met zogenaamde "meegeregistreerden" (nietleden van onze kerk die bij een pastorale eenheid behoren). Als zij alleen achterblijven, moeten zij de keus kunnen krijgen hun gegevens uit ons ledenbestand te laten verwijderen. De voorzitter (als oud-ledenadministrateur) zal deze problematiek beschrijven en een voorstel doen hoe hiermee om te gaan. Het 80-jarig jubileum van de Adventkapel wordt gevierd in het weekend van oktober. Elders in deze BIJEEN leest u hoe een en ander vorm gegeven zal worden. Naar aanleiding van de (komende) schenking van een (concert) piano voor gebruik in de Ontmoetingskerk, heeft de kerkenraad aan Bernard van Voorst gevraagd om op een rijtje te zetten welke consequenties dit heeft. De kerkenraad heeft de resulterende brief gelezen en besluit om in de septembervergadering acties uit te zetten om dit instrument op een goede wijze in onze gemeente te gaan gebruiken en (laten) onderhouden. Samen met de Rooms Katholieke parochie de Maartenskerk wordt een plan ontwikkeld om een blad uit te geven rond de kersttijd, dat (mogelijkerwijs) huis-aan-huis verspreid zal worden. De kerken van Maartensdijk hebben vele activiteiten in deze tijd, die breed onder de aandacht gebracht mogen worden. De kerkenraad vergadert weer op maandag 3 september. Namens de kerkenraad, Toon Moene Saturnushof 14,3738 XG Maartensdijk / telefoon: (0346) COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS START NIEUW KERKELIJK JAAR Vanaf zondag 2 september start het landelijk kerkelijk jaar weer. De eerste activiteit die dan al afgerond is, is de rommel- en boekenmarkt, die zaterdag 1 september gehouden wordt. De opbrengst is 50 % voor de kerk en 50% voor het project Moldavië. De werkgroepen die een periode van rust ingelast hebben starten weer en werkgroepen die tijdens de vakantie door zijn gegaan, gaan gewoon rustig verder. De vergaderingen starten ook weer en het CvK zal maandag 10 september weer voor het eerst vergaderen. VERANTWOORDING COLLECTEN Over de afgelopen periode kunnen wij het volgende melden: Collecten t.b.v. kerk over de maand juni 407,71 Collecten t.b.v. kerk over de maand juli 329,43 Verjaardagsgift t.b.v. Moldavië 250,00 COLLECTEBONNEN Collectebonnen zijn niet alleen handig, want je hoeft geen kleingeld in je portemonnee te hebben, collectebonnen zijn ook goed voor je eigen portemonnee, want de belasting betaalt een stukje mee. Hoe komt u aan collectebonnen? Heel simpel. Maak 20,00 (of veelvoud) over op NL77 INGB t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading o.v.v. uw adres. Levering van de bonnen vindt indien mogelijk voor de eerstvolgende kerkdienst plaats. ACTIE KERKBALANS 2018 Heeft u uw vrijwillige bijdrage nog niet overgemaakt. Gebruik onderstaand rekeningnummer om uw vrijwillige bijdrage over te maken. NL 08 INGB t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading DE BELASTING BETAALT NOG STEEDS MEE U betaalt nu jaarlijks hetzelfde bedrag aan de kerk? Waarom zet u deze niet om in een gift op papier van 5 jaar? Er komt geen notaris meer bij kijken en het is zo geregeld. En het mooie is, de gift is

5 BIJEEN september 2018 blz. 9 volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer weten? Vraag ernaar via Zolang u uw bijdrage voor 2018 nog niet heeft overgemaakt, kun je gebruik maken van de overeenkomst. VERJAARDAGSFONDS Sinds vorig jaar komt de verjaardagsbus niet meer bij u aan de deur. Maar wilt u toch een gift overmaken aan de kerk, omdat u jarig bent? Gebruik dan onderstaand rekeningnummer o.v.v. verjaardagsfonds. NL 77 INGB t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading FACEBOOK Volg je de Ontmoetingskerk Maartensdijk nog niet op facebook? Doen hoor. Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste activiteiten binnen onze gemeente. Like onze pagina of ga ons volgen. Namens het College van Kerkrentmeesters Barbara van Barneveld-den Ouden DIACONIE EN ZENDING DOEL 2 E COLLECTE SEPTEMBER Zondag 2 september PKN/Missionair werk Steun de pioniersplekken in Nederland Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. BIJEEN september 2018 blz. 10 -Zondag 9 september- PKN/Jeugdwerk Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. -Zondag 16 september- PKN/Vredeswerk Generaties voor vrede Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner Spirit and letter die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma Dealing with the past van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. -Zondag 23 september-diaconie -Zondag 30 september-diaconie Afgelopen juli kregen sommige diakenen een telefoontje en een mail van een medewerker van Kerk in Actie met de vraag of wij mee wilden doen aan een extra collecte ten bate van de vluchtelingen in Bangladesh. De collecte van 19 augustus hebben we, in onderling overleg, hiervoor bestemd. Hieronder de oproep van Kerk in Actie: Meer dan een miljoen Rohingya die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh zijn opnieuw in levensgevaar. Nu het cycloonseizoen is aangebroken zullen door hevige regenval delen

6 BIJEEN september 2018 blz. 11 van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en tenten wegspoelen. Van de vluchtelingen die in Bangladesh zijn aangekomen is ruim 70 procent kind. Veel Rohingya hebben wellicht door de primitieve levenswijzes grote gezinnen en dus zitten de kinderprogramma s overvol. Nadat vorig jaar de vluchtelingenstroom op gang kwam doneerde u als kerken en donateurs voor hulp. Het is mooi om te zien dat het geld daar goed terechtkomt en Bangladesh doet haar best te doen om alle Rohingya op te vangen. Dat valt niet mee in een land dat al zo dichtbevolkt is, veel armoede kent en geteisterd wordt door natuurrampen. De grote vraag is wat er met de tenten gebeurt nu het regenseizoen aanbreekt. De lokale hulporganisaties waarschuwen ons dat een tweede catastrofe de Rohingya zal treffen. De tienduizenden tenten in het kamp zijn op heuvels gebouwd en staan dicht op de randen. Ze kunnen als dominostenen van de berghellingen spoelen. SAMEN ETEN In Maartensdijk is er Samen Eten op donderdag 27 september en 25 oktober in de Ontmoetingskerk. In Hollandsche Rading is dat op donderdag 6 september en 4 oktober. Vanaf uur bent u van harte welkom. Om ongeveer uur begint de maaltijd. OPBRENGST COLLECTEN 24 juni t.b.v. zorgpakketten voor ouderen in Moldavië op verzoek van de reisgroep 231,65 1 juli PKN/Jeugdwerk 91,47 8 juli Diaconie 62,75 15 juli Diaconie 96,80 22 juli Diaconie 68,- 29 juli Geen dienst Werkgroep Diaconie en Zending, Namens hen, Agnita Dijkstra JUBILEUMWEEKEND ADVENTKAPEL 80 Jaar geleden werd de Adventkapel in Hollandsche Rading in BIJEEN september 2018 blz. 12 gebruik genomen. De erkenning als bijzondere wijkgemeente Adventkapel is 50 jaar geleden. Redenen genoeg om dit met elkaar te vieren in het weekend van vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober a.s.. Op vrijdagavond 12 oktober komt René van den Beld met zijn cabaretvoorstelling: Vertel me eens wat over vriendschap. De heren Henk Veenstra en Gert Jan Straalman hebben een mooie documentaire gemaakt over de geschiedenis van de Kapel. Deze presentatie is op zaterdagmiddag en op zondag na de kerkdienst te zien. Een muzikaal intermezzo van Jochem van der Waals en Carola van Iersel is ook een aanrader! Natuurlijk is het elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje zeker mogelijk. Voor de maaltijd op zaterdag is het belangrijk dat u zich opgeeft. In de Ontmoetingskerk en in de Kapel zijn hiervoor intekenlijsten. NIET VERGETEN U VOOR 7 OKTOBER OP TE GEVEN VOOR DE MAALTIJD OP ZATERDAGAVOND 13 OKTOBER. HET VOLLEDIGE PROGRAMMA Vrijdagavond 12 oktober: uur: inloop met koffie/thee +iets lekkers uur: Welkom uur: Cabaret door R. van den Beld in de Kapel uur: Borrel Zaterdag 13 oktober: uur: Documentaire van de Kapel in de Kapel, met koffie/thee. Hierna kunt u kiezen om te gaan wandelen in de omgeving of een spel doen uur: Concert van Jochem van der Waals en Carola van Iersel. -vanaf tot uur: borrel uur: Samen eten

7 BIJEEN september 2018 blz. 13 Zondag 14 oktober: uur: Feestelijke Kerkdienst m.m.v. de Cantorij. Na de dienst is er koffie/thee met iets lekkers. Beamerpresentatie van de geschiedenis van de Kapel. De Ontmoetingskerk is gesloten. Tenslotte een vraagje: Komt u zoveel mogelijk op de fiets naar de Kapel of bij gebruik van een auto graag gebruik maken van de P&R bij het station. Er is nl. beperkte parkeerruimte bij de Kapel. Samen met de voorbereidingsgroep hopen we op een mooi en feestelijk weekend. Vragen kunt u stellen aan: Corrie van Es, Saskia van Looveren, Henk Veenstra, René Alkema, Agnita Dijkstra of Simone Masmeijer. MIDDAGDIENST ZONDAG 30 SEPTEMBER IN DE ONTMOETINGSKERK Op zondag 30 september starten we weer met een serie middagdiensten in het nieuwe seizoen. De voorganger, band en het thema geven we door via de zondagsbrief en de site/facebook. We zijn blij dat met de komst van Marie-Louise van Duijn die het Middagdienstenteam komt versterken. Op zondag 30 september is de zaal vanaf uur open en starten we om uur met de dienst. Na afloop is er gelegenheid om elkaar nog in het zaaltje te ontmoeten en om onder het genot van een kopje soep en een broodje nog gezellig na te praten. Iedereen is van harte welkom. Team Middagdiensten: Bertine, Marie-Louise, Margriet, Thirza, Henk en Eric A Common Word BIJEEN september 2018 blz. 14 In oktober 2007 deden 138 moslimgeleerden een oproep aan christenen in heel deze wereld om de handen ineen te slaan en meer te gaan samenwerken op grond van A Common Word dat in beide tradities van belang was, dus een woord dat gelijkelijk gold voor de aanhangers van elk van beide tradities. De zinsnede God liefhebben en je naaste verbindt christenen met moslims zo werd in die verklaring terecht betoogd. Die woorden hebben we tenminste gemeenschappelijk. Er is met die verklaring A Common Word in Nederland niet zo heel veel gedaan, maar een paar maanden geleden was ik bij een vergadering van de Raad van Kerken waar gesproken werd over mogelijkheden om op grond van die woorden die voor ons allen gelijkelijk gelden: God liefhebben en je naaste, toch de banden nauwer aan te halen en meer nadruk te gaan leggen op wat ons verbindt. Ik wil u wijzen op een ander Common Word, een ander woord dat zelfs voor christenen en moslims én ook voor joden gelijkelijk geldt. In soera 3, soera Al Imran, vers 64 lees ik: Mensen van de Schrift, komt toch voor een woord dat voor ons beiden gelijkelijk geldt: wij zullen alleen God dienen en wij zullen niets op gelijke hoogte naast hem stellen. Deze woorden, die herinneren aan uitspraken in de Bijbel in Exodus 20 en in Deuteronomium 6, laten geen ruimte voor iemand naast God, dus ook niet voor de vergoddelijking van Jezus. De woorden uit Deuteronomium 6 worden trouwens door Jezus met instemming geciteerd in Marcus 12:29-31! Wat is er dan in de westerse kerken gebeurd dat zo gemakkelijk over Jezus wordt gesproken als God? In de eerste eeuwen waren er allerlei verschillende opvattingen over Jezus, opvattingen die varieerden van Jezus is mens tot het andere uiterste Jezus is God. Die opvattingen konden aanvankelijk naast elkaar bestaan. Er was geen machtsinstituut dat kon ingrijpen en allerlei kerkvaders spraken onbekommerd over groepen christenen die in Jezus niet meer zagen dan een mens of eventueel een profeet. Dat leidde wel tot allerlei discussies maar daar bleef het bij totdat keizer Constantijn ingreep, in 325 een concilie bij elkaar riep en dat zelf ging leiden en de vertegenwoordigers van al die kerken

8 BIJEEN september 2018 blz. 15 dwong om er met één duidelijk antwoord uit te komen. Wie niet wilde instemmen met de uitspraken die het concilie zou doen, kreeg allerlei moeilijkheden en uiteindelijk wachtte hem of haar excommunicatie. Ten gevolge van de dwang die in toenemende mate werd uitgeoefend vanaf de tijd van dat eerste concilie vertrokken groepen andersdenkenden tot over de grenzen van het Oost-Romeinse oftewel Byzantijnse rijk. Er waren bijvoorbeeld monofysieten. Zij meenden dat Jezus één god-menselijke natuur had. Anderen meenden juist dat Jezus twee naturen had, een menselijke en een goddelijke. Zij werden dyofysieten genoemd. Dan waren er de Nestorianen die veel nadruk legden op het mens-zijn van Jezus en de Arianen voor wie Jezus alleen mens was, weliswaar een charismatisch iemand met bijzondere gaven, maar een mens en niet meer dan dat. Al die groepen waren zelf ook weer onderverdeeld in kleinere groeperingen, dus er was een veelheid aan standpunten die vandaag de dag nog slechts met moeite onderscheiden kunnen worden. Een grote groep vormden ook de zogenaamde jodenchristenen. Kerkvaders als Justinus (2 e eeuw), Origenes (3 e eeuw) en Sozomenus (5 e eeuw) weten allerlei details te vertellen over deze jodenchristenen, bijvoorbeeld dat zij zich aan een aantal joodse riten houden en dat zij Jezus zien als een groot profeet maar ook niet meer dan dat. Enkele eeuwen later, in de 7 e eeuw als de Islam vorm krijgt lijken die joden-christenen van de aardbodem verdwenen te zijn. Johannes Damascenus, een kerkvader uit de 8 e eeuw, schrijft niet over de joden-christenen maar wel over de moslims. Opvallend genoeg beschouwt hij die als een groep die nog altijd onder dezelfde paraplu valt als de vele christelijke groeperingen. Ik laat het bij dit summiere overzicht. Wellicht is het u al te lang. Maar waar het mij om gaat is dat u begrijpt dat de theologie, of liever de christologie, de leer over Christus, van de westerse kerken slechts één van de visies op Jezus was. Er circuleerden veel meer meningen over Jezus en die hadden allemaal recht van spreken. De wijze waarop de keizer één bepaalde mening heeft gesanctioneerd en vervolgens ook dwingend opgelegd aan de gelovigen kan natuurlijk niet door de beugel. Enig begrip voor die andere standpunten, zonder ons eigen geloof op te hoeven geven, zou ons BIJEEN september 2018 blz. 16 niet misstaan. En dat zou in het verlengde van de eerste regels van deze bijdrage een stapje kunnen zijn op de weg waarop wij andersdenkenden de ruimte geven voor hun meningen. Bovendien zou op die manier opnieuw overwogen kunnen worden wat de woorden ( a common word ) de Heer is één (Deuteronomium 6:4 en Marcus 12:30) in ons geloof betekenen. Eduard Verhoef NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST In de herfst lezen we verhalen uit het Evangelie van Marcus. Hij vertelt over het grote wonder, het goede nieuws dat Jezus naar de wereld bracht. Opvallend is de vaart waarmee Marcus daarover vertelt, de verhalen volgen elkaar in rap tempo op, ze buitelen bijna over elkaar heen. De lezer heeft nauwelijks de tijd om het gebeurde goed tot zich door te laten dringen, want dan breekt het volgende wonder al weer aan. Opvallend is daarbij ook, dat zelfs de leerlingen van Jezus niet goed begrijpen wat er nou gebeurt. Daar is het te groot voor, te wonderbaar. Zondag 2 sept 2018 Marcus 8:22-26 Zondag 9 sept 2018 Marcus 8:27-9:1 Nu zie ik het! Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien! Hoe zit het nou? In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

9 BIJEEN september 2018 blz. 17 BIJEEN september 2018 blz. 18 Zondag 16 sept 2018 Marcus 9:14-29 Kan ik iets doen? Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Zondag 23 sept 2018 Marcus 9:30-37 Lekker belangrijk! Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is. Zondag 30 sept 2018 Marcus 9:38-50 Wie hoort erbij? De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: Wie niet tegen ons is, is voor ons. Na een lange en zonnige zomervakantie hopen we jullie allemaal weer te zijn bij de kindernevendienst. We starten weer tijdens de startzondag! Tot dan! Namens de leiding van de Kindernevendienst, Tanja Lake - Scholma BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2018 (NBG) zaterdag 1 september Deuteronomium 2:16-25 Volksverhuizingen zondag 2 september Efeziërs 6:10-17 Wapenrusting maandag 3 september Efeziërs 6:18-24 Gebedsoproep dinsdag 4 september Psalm 20 Overwinningslied Deuteronomium 2:26-37 De koninklijke weg woensdag 5 september geweigerd donderdag 6 september Deuteronomium 3:1-11 Museumbed Deuteronomium 3:12-22 Iedereen moet vrijdag 7 september meedoen zaterdag 8 september Deuteronomium 3:23 4:4 Onverhoord gebed Deuteronomium 4:5-20 Bewondering van zondag 9 september buitenlanders maandag 10 september Deuteronomium 4:21-31 Verantwoordelijkheid dinsdag 11 september Deuteronomium 4:32-43 Bevoorrecht volk woensdag 12 september Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie donderdag 13 september Romeinen 15:14-33 Nieuwe wegen vrijdag 14 september Marcus 8:27 9:1 Petrus: rots of Satan? zaterdag 15 september Marcus 9:2-13 Hemel op aarde zondag 16 september Marcus 9:14-29 Gebedsgenezing maandag 17 september Rechters 7:1-12 Gideonsbende dinsdag 18 september Rechters 7:13 8:3 Wie krijgt de eer? woensdag 19 september Rechters 8:4-21 Gewelddaden donderdag 20 september Rechters 8:22-32 De echte heerser vrijdag 21 september Deuteronomium 12:1-12 Grenzen zaterdag 22 september Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed Deuteronomium 12:29 Hart en ziel zondag 23 september 13:6 maandag 24 september Deuteronomium 13:7-19 Dien alleen de HEER dinsdag 25 september Rechters 8:33 9:21 Onbeheerst woensdag 26 september Rechters 9:22-49 Geweldsspiraal Rechters 9:50 10:5 In het heetst van de donderdag 27 september strijd vrijdag 28 september Marcus 9:30-41 Klein = groot zaterdag 29 september Marcus 9:42-50 Amputatie Rechters 10:6-18 Redding is niet zondag 30 september vanzelfsprekend

10 BIJEEN september 2018 blz. 19 DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK IN MAARTENSDIJK 2 september uur Ds. R. Alkema Startweekend Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Missionair werk Kindernevendienst: Tanja Lake Oppasdienst: Jasmijn, Christine en Amy 9 september uur Ds. R. v.d. Beld, Baarn Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Jeugdwerk Kindernevendienst: Nienke Koeman Oppasdienst: Margriet van der Vaart 16 september uur Ds. R. Alkema Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Vredesweek Kindernevendienst: Renske Valk Oppasdienst: Corine de With 23 september uur Ds. P. Vliegenthart, Utrecht Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie Kindernevendienst: Bertine van Oostveen Oppasdienst: Jasmijn en Ilse 30 september uur Werkgroep Oecumene Oecumenische viering Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie Kindernevendienst: Hester Ploeg Oppasdienst: Megan en Christine uur De voorganger, band en het thema worden t.z.t. bekend gemaakt via de Zondagsbrief en de site/facebook. Collecte: 1) Bestrijding onkosten 7 oktober uur Mevr. L. Spelberg, De Bilt Collecte: 1) Kerk 2) PKN Kerk in Israël Kindernevendienst: Lianne de Graaf Oppasdienst: Heidy Bundels BIJEEN september 2018 blz. 20 Na alle zondagdiensten wordt er koffie geschonken. Op zondag 9 september zijn er voorbeeldbrieven van Amnesty International. Op zondag 23 september is de Wereldwinkel aanwezig. DIENSTEN IN DE ADVENTKAPEL IN HOLLANDSCHE RADING 2 september Geen dienst in de Kapel; zie diensten OK. Startweekend 9 september uur Ds. R. v.d. Beld, Baarn Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Jeugdwerk Geen zondagschool/oppasdienst. 16 september uur Ds. R. Alkema Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Vredesweek Geen zondagschool/oppasdienst. 23 september uur Ds. B. van Empel, Utrecht Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie Geen zondagschool/oppasdienst. 30 september Geen dienst in de Kapel; Oecumenische viering in de OK. 7 oktober uur Mevr. L. Spelberg, De Bilt Collecte: 1) Kerk 2) PKN Kerk en Israël Geen zondagschool/oppasdienst. Na de dienst van 9 september wordt er koffie geschonken. Tevens zijn er voorbeeldbrieven van Amnesty International en is de Wereldwinkel aanwezig.