wachter naast zqn zijde hebben twee Luxemburgers. Moóisel- Vinderhaute" te winnen, zijn zeker wel de twee meest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wachter naast zqn zijde hebben twee Luxemburgers. Moóisel- Vinderhaute" te winnen, zijn zeker wel de twee meest"

Transcriptie

1 . v 4 '. ' : j * ". _. _.. " 't Qotrouwe Malgem " 23 Jan, ZESDE BLADZJDE. KEES PELLENAARS rapste het Hollandsche reuzkoppfl üli ZF.SOAGEN VAX GENT. tic Gtschc Zesdog is weer es geeimiigd dit zooals we verled week tn 't Getrouwe pronostikeerd, intit overwinning liet Nerlandsehe Koninginnekoppel Sluats-Fellaais. ~ En dat ze verdid gewonn hebb kunn we gelust bevestig, want Maandag avond tussch 7 10 uur, op het tijdstip dus dat geweldigste jacht heele Zesdaagsche hebb plaats gehad hebb we in bewonring gestaan voov 't machtig Hunn dier Hollanrs. Tijds ze drie ur lange jacht immer; stond zij, sam met Buysse-BilUet ja ooit e beetje met Van Schijnl-Vand Broeck, met kop schours bov al hun tegstrevers. Werkelijk.., Slaats-Pellaars vorm hed t dage het sterkste koppel ter v/erem, we wet niet, t minste als ze huidige forme behoud mog, wie ze ook overwinning in nog volgeu Zesdaagsch Antwerp, Parus zal kunn afhoud. Brussel De ongelukkigste rner 't heele lot.. is weer es Fred Verhaeg geweest, On vier eerste dag had hij aan d ziek. Omer De Bruycker natuurlijk niet noo-. dige hulp to Omer tslotte zich goodzaakt zag op te gev, werd Fred aan Defoordt gekoppeld, die intussch ook zijn ploegmakker Meerschaert was verlor geraakt. Andrè reed niet sle>.ht, üi".ar miste integel zoo noodige onryinjv/i <ïii)g.'.'dér.<^^s ;rattefry-kvak t w6 Ma'»fl-t '.',' dag' Tavoh'd nog * es"'gelijk hebb v 'n bestätig. Toch hebb ired er lila maat het er nog prachtig wet af te ' brg, we moet ze felïciteer om ' ' hun moed groote kun,, es n het strijdperk TVSTefi^^Bt-'eea; ploegmakker als bijvoorbeeld e Deef, Biliiet, De Kuysscher, Verreyck of ja, zooals dit verled jaar te Brussel het geval is geweest, met Karei Kaers. Dan zou m es zi tot wat ze machtige jong in staat is, want beste, heel goe koppels zoudse het ir.eet zijïx om ucü in uceindklasseering na zich te houd. Laat ons om te sluit nog zegg, dat directie ge boff heeft gehad. Het gedurige slechte wer had duizd sportliefhebbers thuis gciiuüueii, soudtit er jammer goeg, ge gellijk succes kan gesprok word, wat wel jammer te noem is., Ziehier nu officieele uitslag : 1. SLAATS PELLENAARS, 2830 km. 023 m. in 145 u 509 punt ; 2, Buysse- Bllliet, 456 punt ; Op 1 ron : 3.- Van Schijnl-Vand Broek, 317 p. ; 4. Guimbretière-Giorgctti, 88 p. Op 2 rond : 5. Deef-De Kuysscher 502 p. ; 6. Huys-Verreyck', 152 p.; Op 4 rond: 7. Defoordt- Verhaeg, 180 punt. SPORTPALES VAN ANTWERPEN'. De Directie het Sportpaleis te Antwerp zal Zaterdag a.s. reeks r groote nternationale gala-avond voortzett met e indrukwekk pioegkoers waarbij het moeilijk zou ziin sterker <.n beter ploeg aan tc werv. M oorele zelf: Pijnburg-Wals (Holl.) ; Christs- Stieler (D) ; ntrozzi-romanetti (t.i Mithouard-Fournier (Fr.) ; Van Schyni- Van d Broeck (Holl.) ; Girard-Goujon (Fr.) ; De Neef- De Kuysscher (Bcig.i ; Ronsse-Huys, Loncke-Palmans, Verreycker,- Da Clercq, Verhaeg-Meerschaert, Lauwere Gehr., Huybrechts-Dictus, Van Schil- Demondt,. Savelberg-Muller (Holl.), Kri>meriSCaerts (Holl.), Bakker-Bossou (H.) Dê pioegkoers komt dan in aanmerking als 'eerste selectie voor <le Zes-Dag. FRANS SLAATS '. Öe onvermoeibare kamper. Te ANTWERPEN was het Zaterdag avond nu es werkelijk voll hak, 'wat tefn anre ook ntet' te verwonr is als m weet dat lieveling r Sinjor, namelijk Kaers. Schers, Baelemnha, Ronsse ' Pijnburg er partij ware«. De uitslag war : ' le reeks: 1. VAN' VLET; 2. ChaiUot op 1/2 lgte. Tijd 12 sec. Chaillot vertrekt op kop. Aan, bol gaat Van Vtiet geweldig aan d haal wint prachtig. 2e reeks: 1. SCHERENS : 2. ChaiUot op 1/2 lgte. Tijd 12 sec. 3/5. De Franschmatt heeft.. leiding. Poes komt op het laatste opdag ChaiUot heeft niets in te brg. 3e xeeks: 1. SCHERENS ; 2. Van Vliet op 1 banddikte. Tijd 11 sec. 3/5. Van Vliet leidt het gaat lang heel traagjes. Aan bel vlucht Van Vliot doah Schers haalt gepast zijn tijgersprong uit wint nipt. 4e reeks: 1. VAN VUET; 2. Chaillot, op 1/2 lgte; 3. Schers. Tijd 12 sec. Zooals geëindigd wordt, zijn ze vertrokk. Schers. werd echter eigszins gehinrd in d sprint. "e reeks (250 m. tijdrijd) : 1. SCHE- RENS, 14 sec. 1/5 ; 2 - Vaa Vliet > ChaiUot 15 sec. 1/5. Aigemee rangschikking : 1. Gelijk : VAN VLET SCHERENS, elk 6 punt ; 3. Chaillot, 9 punt. ACHTER ZWARE MOTOS le reeks (20 km./: 1. GRAMSER in 17 min. 26 sec. ; 2. Theo Baelemans, op 230 lil.; 3. H. Baelemans, op 5 roüdén ; 4. Toubeau op 6 rond. Deze reeks wordt e tweestrijd tussch Gramser Th. Baelemans, wijl anre twee teg h niet opgewass zijn. Theo Baelemans op kop vertrokk b!(jft aan leiding tot 2 rond voor het ein. Dan gaat Gramser onweerstaanbaar over wint. 2e reeks 20 km.) : 1. GRAMSER n 17 m. 36 sec. 4/5 ; 2. Theo Baeletnans op 210 Di.; 3. H. Baelemans op 2 rond 160 m.; 4. Toubeau op 3 rond. Deze reeks heeft gansch hetzelf uitzicht als ds eerste want het wordt e uicuw duel Gramser-Theo Baelemans dat weer op e zege Gramser eindigt. Rangschikking: 1. GRAMSER. 2 punt ; 2. Theo Baelemans, 6 P- ; 3, H. Baelemans, 9 p. ; 4. Toubeau, 13 punt. GUOOTE FliïS SïEFAAN segebs ACHTER TANDEMS. le reeks (30 minut) : 1. KAERS, 26 km. 70 m. ; 2. Pijnburg, op 2. lgt ; 3. Ronsse op 15 meter ; 4. Pêlissler op 2 r. Prachtige koers met Kaere Pijnburg steeds voorop, wijl Pélissier met moeite volgt. Vijf rond voor het eind«sprint Pijnburg weg, Kaers zet achtervolging in, laat t slotte zijn tanm n plan gaat schitterd winn. 2e reeks (30 minut) : 1. KAERS, 2<j km. 515 m.; 2. Pijnburg op 16 m. ; 3. Pélissier, op 75 m. ; 4. Ronsse op 125 m. Hier ook spel Kaers Pijnburg weer hoofdrol, alhoewel K. Pélissier nu meer spel levert. Op het ein gaat het uiterst hardnekkig tussch Kaers Pijn, doch Kaers, schitterd op dreef, wint opnieuw. Rangschikking: 1. KAERS, 53 km. 285 ro.; 2. Pijnburg, 53 km. 280 ra.; 3. Ronsmfr '4f' Pélissier," 52 kmi. >. Zeer Belangrijk. Votin AÏ-tE RJ WEK.'' GEBRUKERS. Wielrijrs, koopt het beste rijwiel naar uw eig keus. Vraagt dus aan uw rijwielrnaker e "SUPER SALOME" het sterkste mooist afgewerkte aller rijwiel. RJWELHANDELAARS koopt uwe rijwiel of kars bij Saïomon Kijckaert, specialist voor het mak kars, koers-, toer.st- gewone, steeds schoonste nieuwste moll. Ook Tanms, allerlaatste nieuwigheid, op aanvraag alle hoogt alle moll, met raccords èn soudure otozone, onbreekbaar. Met mijn nieuwe gansch morne installatie voor leer rijtiif.'l, mak wij pr'achfigst? nieuwste kleur aan buitgewoon voorelige pr.jz. Vraagt prijz bij SALOMON UJCKAERT AüEGEM, Kruiput Rijwielhanl in 't groot leer, Nickleer, Cromeer Algeme verkooper voor Belg:e r "Cycies Pelisier ". Vri'ijk aanbevol. 6 GXAT DOT WNNEN TE ST-ETENXE. Afvalling: 1. GUNAMAND; 2. Garroux ; 3. llurgue. Groote Januari-prijs. Halve td achter iianlsmotos, 10 K.: 1. MOLN, 9 m. 45 sec. 2/5 ; 2. Viret op 60 m.; 3, Quidort; 4. Barreau; 5. Guinamand ; 6. Meunier. 145 müi. Pioegkoers : 1. GNAT DOT, 120 punt ; Op 2 rond : 2. N. Buysse-Samyn, 130 p. ; Op 3 rond : 3. Mouton-Boucheron, 108 p.; 4. ntrozzi-romanatti 72 p. ; Op 4 rond : 5. Archambaud-Rouhier 76 p.; 6. Weckerling- Gerremer, 46 punt, BORDEAUX PARJS ACHTER DERNY-MOTOR. Na heel wat wikk, weg is m t siotte tot het besluit gekom dat m bij kom Boraux-Parijs proef za! wag met yangmaking achter vtlo-niolo's. Gezi.iners heel wat minr Beschut word dun vroeger, ial snelhfriü er vee! bij inboet. Op 17 ii.ii tujstkomcn 2aj het vcrtrct plaats vind in dc-n nuclu i.- Boraux, wiji,-ih-n hocj.t (iat i-t t.-«-n l.vta.1 rners aao r. atan üull zijn. Hti nem 'ifci San^makitig, zou maai- t..- Tours geschied cii.oy hi't lukk i pi-oef zoud gangmakers, in ïöia te PolUurs in lü-lu eerst te Aiigoulfeme optred. Te Tours zoud dan 32 velornoto's rner.i opwacht, tikt rner zou twee a::}jr:,&kors ui dist hebban, wijl twee rangmakers «s reserv zoud óptrediin. Cbomeer nl.fc toïi;i.-i!li.. (ito's. Motos. Velos, Badinrichting, Stov, Lepels Vorkett, word godaan ïn beste voorwaard in 't huls Prosuer VAN DE VELOE-DE BEU Verkoper - Nickeleer Chromeer leer. BOELAERSTR EEKLOO. Tel. 12«Steeds )n voorraad : Beste hulskol, Silkstore. Bergsehe grove stukk ; Antraciet. M geelt mauve Relsea Vacantlezegels. v.x KX4AN VOPEL WNNEN BE ZESU A A GSCHE v ^ a u m v i», De zesdiagache Cleveland gaf volgd uitslag: 1. KLAN VOPEL, 1249 p. ; Op 1 ron: 2. Waltour-Crossley 1309 p.: 3. O'Bri- Ottevaere 876 p. ; 4. Van Kemp-Debaets 580 p. : ; 5. Rodmah-Jates 476 p. : 6. Oudy- Lepagc- 35fi punt. " Daarme hebb duitschers hun 18e Zesilagoverwinning- in wacht gesleept, aldus werkelijk hun groot meesterschap bewijz.. VMt&cJt Uitslag Zondag 16 Januari 1938 : BÜJUUÖCHE VOETBALBOND. EEHE-AFUEEUNG s Union White Star 0 3 Daring Anrlecht 0 0 Antwerp Standard. 2 1 Gantoise Beerschot 2 1.iersche F.C. Brugge 4.1 J<\C. Mechel L^-va 2 1 Ol. Chailtroi Ti :$ 1 Al^eüieei«.' rskgscbikkius;, Beerschot 28 punt; 2. Baring 26 3, Antwerp 24; 4, Gantoise 23; 5. White Star 21; 6. Union 20; 7. F.C. Brugge 19 ; S.; Liersqhe 17; 9. F.C. Meebel 17 ; 10. Antlecht 15 ; 11. Standard 15; 12. Ol. Charleroi 14; 13. Ti. 13; 14, Lyra 12 punt. s voor Mons, want die kerels kom heel gevaarlijk opzett. ntussch stasft het vast dat Geeraardsberg redloos verler is dat er voor TJlankherge, Wettev ja, voor Temsche, groot gavftar bestaat. VLAAMSCHE VOETBALBOND. KEKE-KLASSE: Zottegem--Niel 1 3 Deurne- Led«2 0 Vorst Oxford 4 1 Dosko Aalst 1 0 Terhag Brasschaat 2 0 Koi'tvijk Gt 0 3 Rapid Berchem S 0.llgx'uu'e rangschikking : 1. Niel 29 punt ; 2. Zottegem 27 ; 3. Osford 24 ; 4, Gt 23 ; 5. Terhag 21 ; ö. Kortvijk 17 ; 7, Vorst 17 ; 8. Aalst 16; 9. Deurne 12 ; 10. Brasschaat 11 : 11..»<!» 11 ; 12. Dosko li ; 13. Rapid 8 ; 14. Berchem 7, Dè groote schok Zottegem Niel is heelemual in 't voorel Niel uitgedraaid, waardoor nu bewez is geword dat Niel ól ware kaiiipioeiipioeg is. Dat Zottegem aeliter ti moed uog niet verlor geve, want ook Niel kan wel es e slechte Zondag kn, dan, ja dan kunn kanser. wel es keer. Op het achterplan ia Dosko zich»intussch mooi uït gevaarlijke zone aan 't loswerk. EERSTE KLASSE WEST: ' n ze afèling is slechts e wedstrijd gespeeld geword, wel Drleeuw Vichte die eindig met 2-0. Aan het algeme klassemt kwam' er din ook maar heel weinig veranring. OOST -VLA ANDKKEN.s Wie heelt mooiste tint, dê charmante moer of haar lieftallig dochtertje? Het is moeilijk te legg, want beid gebruik Cadum zeep... Volgt haat voorbeeld : gebruikt Cadum, zeep met het ia fijne belletjes verel schuim, welke V e zuivere tint geeft - Cadum tint, Omdat Cadum zeep speciaal gedroogd is, is 2ij zeer voorclig. Één stuk is voldo voor e roaand kost slechts fr. Ï,ÏJ. Cad um Wie wint het? Beerschot geklopt door Gantoise Da-t Overgangsklasse ring die er op eig plein teg Anrlecht Keijizeke Kw at recht.,.6 0 met moeite in gelukte slechta één puntje wachter naast zqn zij hebb twee Luxemburgers. Aacot. Moóisel- Vinrhaute" te winn, zijn zeker wel twee meest v ' 'ï 1 EEN GERAAMTE DE AZtLEN» Blue Star S.' St-Hiklaas 6 1 PEHQDiJ ONGEVEER JAAR OUD aan te stipp feit z kompetitiedag.'ja... met ze klopping, al was Verover Moortzele 8 2 VERRASSNGEN BLEVEN NET Enkel tijd geled werd door Dr. Flandria Waarschoot 3 1 N DE K.B.V.B. Ju La Réole, in Fransche provincie Pérlgord, het geraamte ontkt dan ook maar heel nipt, ziet Beerschot Gi-eiiiberg Red' Star 3 1 zich, zooveel als door Daring, ingetoop, De match Zondag hebb voorziker veel geled door glibberige terrei- Aardburg MeielbEko want is het verschil nog twee puntjes, med.."^'"lür,'! f.visieeiie.««t^hikkttig 8^?^:.?» 2 1 e voorhistorlsch mseh. DU : geraantfe inoet ongeveer Jaar mag ook niet verget dat d Daring nogi n, maar er war toch groote verrassing. Zooals Union geklopt aan huls door 1. Kemzeke 24 punt ; 2. Blue Star 21; oud zijn werd met het aardomhulse.' ai opgegrav naar Toulouse e match t achter staat. Deze strijd, ' 3. Moorsel. 24 ; 4, Moortzele 23 ; 5. R. S. om d titel staat dus nog; meer dan ooit White Star. Daring moet e punt afstaan St-Nlklaas 20; 6. Flandrla 19 ; 7. Verover 18 ; 8. Gremberg '17 ; 9. Waarschoot Slechts nadat het geraamte zal ont- gezond aan professor Vallols". op, maar toch gev we aan Beerschot aan Anrlecht, Beerschot twee aan Gantoise, terwijl Brugge met groote cijfers n- voorkeur. ntussch is Ol. Charleroi zich steeds verr uit gevaarlijke zone 15 ; 10. Merelbeke 14 ; 11. Kwatrecüt U; daan 2ijn aar asch, gemaakt werd. aan 't wegwerk we dk nu meer 12. Vlnrhouta 11; 13, Red Star 9; 14. waarin het beslot ligt, zal m kunn vaststell tot welk type het feite- LERSCHE BRUGGE. Dat Brugijü dan ooit dat Ti Lyra het gelag betal zull ertoe gedwong word WEST VLAANDEREN. m stond vast, maar dat ze met 4-1 zou- Het geraamte schijnt op het eerste Aardburg 9 punt. niet met twee punt naar huls zou kolijk behoort. e trapje af te dal. Met F.C. Bruggo 0'vergangskla«M d ngemaakt word,heeft me verwonrd. Brugge U nog steeds zelf: - schel ls niet beschadigd, wat a,ls zicht ln goed staat te verkeer. Zelfs gaat het laatste Zondag ook maar Ardoole Assebroek 4-3 flauwtjes meer nu met 4-1 door Lierscbe Dtergem Tiegem 8 2 daag e kampioploeg verslaan, morg e zeldzaam feit kan word beschouwd. De wijze waarop het ligt laat geklopt tfc word, voorspelt maar weinig Beernem Machel 4 1 verliez bij e minre ploeg. goeds voor 3e toekomst. Het cc Zülte ngcimuuaiei- i-2 door Club gemaakt, werd weer es door Avelgem Mculebeke 7 1 GANTOSE} BEERSCHOT. De hoofdschotel d dag is in het voorel weest. veronrstell dat het gebond ls ge- Coe get, wat nog es bewijst dat hij Oost-Roozebeke Beve r 1-fl Het geraamte was begrav ln e tegwoordig wel Club's beate schutter is. Algeme«rangschikking; Azlli-laag, welke onaangeroerd was. Nem we er echter nota vau dat Club met 1. Avelgem 20 punt ; 2. Zulte 19 ; 3, Deze laag duldt d ourdom het verschill plaatsvergers optrad, wat Ardoole 19; 4. Oost-Boozebeke 18; 5. 'l'lepem 17 ; 6. ngelmunster 17; 7. Machel allerha.i se voorwerp geraamte aan. Rcnd dit laatste werdsn gevon- eigszlns als verzacht omstandigheid tell kan voor zware pil die jongs Brellste te Llersche te verorber hebb gekreg. EERSTE ATDEELXNG B : Vilvoor A. Ronae 4 2 V.G. Oost Schaarbeek 2 1 Berchem Kapell 5 0 C. Ronse R.C. Gt 8 1 C. S. Brugge Belglca 3 1 Ou God R, C. Mecheleft 1 5 Edracht Aalst Tuhantia.4 0 Aigemee rangschikking: 1. Cercle Brugge 28 punt ; 2, E. Aalst. 25; 3. Rae. Mechel 24; 4. Berchom 24; 5l F.C. Ronse 23; 6. Kapell 22; 7. Ou God. 21; 8. Ai Romie 19; 9. Belglca; 16; Tur, bantla 16 -, 11. Vilvoor S; 12. Schaarbeek 13 ; 18. V. G. Oost 11; 14. RaccOeat 9: Voor leirs ls het hier e goe dp«geweest, want all kd zoete'wnaiilc, r. overwinning. Op te merk.valt ovér* winning vaa V.G. Oost, dié met Schaarbeek te klopp, zijne kass op 6pji"<?ud n eerste afeling toch weer elgsziria heeft do stijg, terwijl voor Rae. Gt verlor schijnt te zijn. alles BEVORDERNG D : Me Dar. Elan kberge 4 0 Knokke Kortrilk Sp. 4 -? St-Niklaas Geeraardsberg 6 1, Temsche Exc. St-Nlklaas 4 0 ; La Louvière A, Oost' 2 1 ( Möns C. Doornlij 2 1 ' U. Doornik B," Wetter Ï--1 Aigemee rangschikking : 1. A. Oost 30 punt ; 2. Mons 27; A. St. Niklaas S. 26 ; 4. Mean 25 ; 5. U. Doornik 24 ; 6. R. Doornik 21; 7. Ex. St. Niklaas 19 ; 8. Knokke F. 17; 9. La Louvière 15 ; 10. Kortrijk 15 ; 11. D. Blonkberge 14 ; 12. Wetter 12 ; 13. Temsche 11 ; 14. Geeraardsberg 8 punt. A. Oost verloor tc La Louvière twee kostelijke puntjes, waardoor zijn voorsprong vijf op drie puntjes is geslonk Dit ia nu precies nog niet om alarm te gaan klepp, maar dat kustbewoners oppas- 18 ; 8. Bever S ; 9. Beernem 13 ; 10. Dtergem 11 ; H. Meulebeke 9; 12. Asae nroek 8. VLAA31SCHE KATH. SPORTFEDERATE TAK OOST VLAANDEREN EERE AFDEELNQ Stedorp Massem Borsbeke Zwijnaar Zelzate Zombeke Oovs Melie Laberg Lovgera St-Koleta Destelberg Riukgschikking : Zwijnaar 25 punt; Stedorp 21 ; Löveugem S; Zombeke 21 Destelberg 16 ; ; M«ile 16; -Gov» "i.masaemes.u; Efeliatè lï!;'»>r«beke: lt{ 8»sKo pu,'<3!qisi-ilei%ébérg ; 3 puht'én. ;fi ' '.sb Jlis/S W. EERSTE AFPEELDfOi'-' "'" 1 -' Zomergem S naai 1 2 'Htmabrtta.. yiwhlaar..,,... Kneaselss^r-St>Janstean LembekJtt-jprongerfJ^ Meerdre Serskftxfp Aaesnedc Dooralaar 28 punt ; Seiskamp 21; Slnaai 21; Asse 11; Drong 7 'x d ff. 0 s vru St-Janste 23 : Knesflclare 13 ; Zomergem 7 ; Lembeke 7 ; Hsnsbeke 4 ; Meerdre 2 p.. VOETBALN1JBÜWSJES. Op Zondag 30 Januari wordt te Parijs, zooals m weet,«match Frankrijk- Belgie gespeeld. Om sich daarop vssr U bereid, heeft Frankrijk reeds e A. elftal opgesteld. Bakhuis wordt niet elftal op te stell. Bakhuis wordt niet vermeld, noch onr A noch onr B. - ftoo Duiveis-Waies zal pp 12 Mei - i»?cl doorgaan. Wales is sterkste voetbalteams die elneemt aan het Britsch nternationaal Kampioschap. Roo Duivels-Sparta Praag zal nog voor voorgoem match plaats grijp dit op 1 Mei. Scheidsrechter H. DeweU zal match Frankrijk-Belgle leid. H. Jewell is e Ëngelscman hij zal als grs- ZESDAAGSCHE VAN GENT Bov : Onüe vrid Fred Verftayghe die e knappe zesdaagsche reed, rust e tijdje uit ln aijne kabi tijds vroege morgdur. Naast iv?m ziet m zijn verzorger oud-rner Cyrlel Verstuyft Waarschoot. Onr : Tijds morgdur, als bankt-n nog ledig staan, nem rners het spel heel kalmpjes op» slter ln dikke trui gestok, aan e slakkgangetje rond pist. Op onze foto herkt m Pellaars. Vereyck, Deef, De Bruyckere, Biliiet, Olorgettl, Naye Van Sehljnl vaa Ganlolse geweest. Alhoewel Beerschot oog steeds baas la tn techniek, moest ï«onrdo voor Buffalo's. Eerlijk gezegd, k had het niet verwacht Beerschot of Gantoise. Maar Buffalo's war bezield met ze leuze * We moet winn» dat is gaslag geweost Beerschot Gelukkig voor Beerschot dat ook Daring e punt kwijt speel. MECHELEN-LYRA. Kan Lyra nog aan gradatie ontsnapp? Volgs alle waarschijnlijkheid he. Nu ze verlor teg Mechel nu Zondag Qantolse ontg «tsat het bijna vast dat ze zull dal. Ze kunn naar me dunkt t hoogste 4 punt hal. Ze moet nog spel teg Gantoise (0), Llersche font, Gerard Vergote Jozef Termote, (1), Anrlecht (2), White star (1) Brug- /»Hei afkomstig uit Oost, die n «e (0>, Beerschot <0>. Het ziet er du» niet d nacht 23 op 24 Novembcr ti rooskleurig uil Qtsch taxlgelwr Jozef Mehuys, ^ DA^rN&l-ANDERLEaHT k.» 5 * Eeke-l,anduyt, ln zijn rijtuig overvlefr, DARiNCr-ANDERJ^EQHT.,M.~:ksn.{,on öch fclftr, ntti afvrag«<v; Xin/Darlng,; nog ^stol langs d opbar wég achterliet. «>rwljl zij met; «ljn Kaniploett word. En ik antwoord: naür taxi op vlucht sloeg, werd mandas naar het Justitiepaleis Ot me dunkt, ne. E klein overzicht te spel matcheji,. wafr ««. volgja. gebracht om er te verschijn voor gaib. jraadkaoier«- hal, waar tegover Beerschot nog 10 Na advies het Opbaar Ministerie. punt kan hal. Standard (2), Lyra Eerste substituut H. Vermeul, (2). Union <1), Llersche (21, Antwerp (2), Mechel (2), Gantotse tl) nu komt Ti aan beurt. O/YMPC TENEN. Wie ze twee gaat mee met Lyra? We lat ook es match volg voor Ti: White Star (2), Mechel (0), Antworp (1), GanUise (0), Brugge (2), Union (1). Uersche (2). Dus 10 punt ws>p tej^n xi-.éi- Cuarierol waarschijnlijk ook 10 puil t. Heel waarschijnlijk zal et dus Ti zijn, alhoewel Olymplc ook niet op twee oor mag slap. -T UNON WHTE 8TAR. Na prachtige gasbek bij Standard bekwam zij er e op eig plein. White Star won voor eerste maal bij verplaatsing, terwijl Union eerste maal verloor op eig terrein. Eigaardig nietwaar 7 ANTWERP STANDARD. Antwcrp zette zijn zegereeks voort Standard verloor bij ze verre verplaatsing twee broodnoodige punt. Beste Lazers, ze pronostiek zijn door me zelf opgemaakt 'k zal hier tn daar wel e flater begaan hebb die loop verre kampioschapp z»l uitwijz. Klaarte s er nog niet, maar waarschijnlijk zal Beerschot kampio spel, het staat nog niet vast wie zal atdal. We verwacht met spanning het verre verloop af. LOCALE PLOEGEN. CERCLE BRSGGE won zonr... Braet. Daar Braet ongesteld was moest Van aeghem zijn plaatg nnem. Doch mak we ona niet erg ongerust. Brugge mort nog wel naar Mechelon, die Ou God geklopt heeft met 1-5, naar Berchem Spoit die nu weer won met 5-0. Zielfvertrouw e goe portie moed dan krijg wc toekomd Jaar weer d rby Club- Orcle, D. BLANKENBERGE werd in zijn <!egerecks gestuit door Meon. Daring kan ontsnapp mits ze zoo voortstrijd uls nu. Ascot, KANDJ SUKER N E T S B E T E R WEKT OP/STERKT, d, welke kschetsd zijn AzlU-perlo Perigord Deze Afcill-laag ls meer dan,150 meter duc. De ontkking Dr. Ju La Réole is het grootste belang voor het voorhistorische tijdvak, daar zij ons sal toelat bijzonrhed te vernem nops d Azlii-mscti DE BANDETENSTREKK EEKELANOUYT De drie Jonge schurk Halewljn al- werd het drietal verzond voor Kamer nbeschuldigingstelling het Hof Beroep Gt, die op hare beurt aal te besliss hebb over hun verzding, 't zij voor Boetstraffelijke Rechtbank, 't zll voor het Assishof Oost-VlaAnr. Oesl het hier e geregel bandletstreek betreft. frewnr>er.c!trhar.c; tn b «al zonr twijfel het drietal voor het Hof Assis word verzond. Onze Gratis Pronostiekwedstrijd. M " 16 Wedstrijd Zond»«80 Januari Gueft d uitslag r volg 12 \vs<! y'.rijd (Alle dit bulletljn is geldig). Vlaanische Voetbalbond Eere-afeling: Deurne Aalst Terhae Nlel Vorst Ot Eetste Klasse: Zwaluw Drleeuw Vtchte -Lebbeke Overgangsklasse : Vlnrhau te Merelbeke Kemzeke Bleu Star V.G. OOSTENDE behaal na lang Aardburg Waarschoot strijd werom e zegepraal op Schaarbeek. We geloov niet dat Végé zal ontsnapp. ngalmiinster Ardocia A.S. OOSTENDE verspeel Zondag bij Zulte Beernem verre verplaatsing naar La LouvlAic do bei puntjes terwijl Berg twee puntjes bij schreef. KNOKKE blijft nog steeds gevaarlijk op eig plein- Kortrijk mocht met 4-2 naar huis terug kcer. ' Katholiek Sportvurlxmil Eereklosau : Luvgem Melle Govit Zelzate mi e kruisje (xj m Kolom i vuoi winn thuisploeg. E kruisje (x) in m. Jom 2 voor winn bezoekers milajo (x) ln kolom S voor gelijk spel. M zdt dit bulletljn n gegsloton cmsiag naar Drukkerij De Llllo te Malgein, uiterlijk tog Donrdag avond 27 Jan. met vermelding op omslag: «Proncu tiekwedstrijd». Wio met bij winners tc zijn, moet zelf «'t Getrouwe Moidogem» verwittig, t laatste teg Donrdaa 1 Februari Wie nel.neeate julsto antwoord Beeft, krijgt 30 frank ln geld e»i non ubonnemt op 't Getrouwe tot oln 183a. Dus sam 55 frank. 21Jn er moei, winners dan wordt premie vi...ueld dooi' ier krijgt e abonnemt op ' Oetr.i" wi> tot ein Uitslag onz firmtla pronostlokwet) strud iir 16: Mr August Do Backere, wol ti Noordstraat 17, to Molgom, b'iliniri het meoat aantul punt 10 op 11 gespeel match mot onzon gratig pronostlekwedstrijd Zondag laatst. HU bekomt dus 30 fr. plus o nbonnomt op 't Getrouwe tot ein 't De bet staart, zo coptère, eerste e Amerika het autoi ÜJk op ai s\., -De gro vsfïdtr-

2 GESTCHT D00«YCTQR DE 'MX '" T Oud-Volksvertegwoordiger HOOFDOPSTELLER Jozef DE LUXE Volksvertegwoordiger, DRUKKERJ DE LLLE, MAMEGÈ4''i. Telefoon Nr, 1 BostcheckrekeriiisgNr,''jM ABONNEMENTSPRJS Voor heel het. jaar 1938 : 25,00 fr. Frankrijk, per jaar 4?.0Q fr. Congo, per jaar : fr. V.S. Amerika Canada 't fr. AANKONDGNGEN Vraag uitgebreid tarief. PRJS PER NUMMER : 60 ets.' r.öinjacï ücuu-jrt e bijvoegsel. 4e ZONDAG 5u3lê urtäkuanü W & k 7A We hebb gezegd 'dat er wat ging gebeur wanneer m Gramms bleef «anhoud te Tonger. Olie op het vuur. De Leuvsche studt kwam met e paar honrd, cm twee uur in 'd nacht, n het ou Tonger aan, trokk zingd naar het geg, beukt op da poort tot gansche rijkswacht pputie uit hun nest gehaald werd voor ontzetting r gegis. Eerste minister Janson, ministers Blnnlandsche Zak Dlerckx Bechiswos du Bus Warnaffe, begrep domheid d Tongersch rechter telegrafeerd dat Gramms dalijk moest vrij gelat word, hoewel zijn aanhoudingsmandaat reeds was bekrachtigd, Dit was dén Dinsdag. * * Ge verlet. D nacht daarop rijd autobuss met Leuvsche stu- dt weer uit, ditmaal naar Ti ; klopp onr leiding Gramms zelf alle naamplat stuk. WTj zégg : alle. Want in ze eig Vlaamsche stad stond er overal e " rue " o " ave- «nuo"bij. Zoud Luik of Nam, zou één kewaalsche stad tweetalige naambord uithang 1 Wij vrag aoo evoudig mugedjk gelijkheid in rechte in feite. Will wij bereik dat onze«klnr met hunne sohoone vlaamsche taal door het lev kunn, zoo goed als wal met hun ransch, dan moet ofücleole tweetaligheid eruit. Dat waa d Wosdag. Donrdag war studt met dun autobuss te Brussel' om d Saat in te «lulp. Slechts eerste bua geraakte binn. De gdarm ed m toeioop, alsof ér e brand ware uitgebrok. To«n ds volg autobuss uit Leuv«a aankwam, stond gdarm aobter vor, rechts links bij k» uitataptre. En Jongs mocht dan Saat niet meer binn. * S*oator Van Dier had e interpauaut bu hoogdringdheid gevraagd om da vastzetting Gramms. Na 'ham had «katholiek, sator De iboodt,»reaes gevraagd te' nterpelttaaallrt«n,t» foppan, «ator De Bpodt **"««Mt <sotdfjéq. pif 'ljewüktts-daar, amper 20 Jar? Weer e Hltler die ' nerlaag afwerpt. Weer, e nieuw.voor da list De '"Bo'ödt ''ingéschrev«n «w ln bespreking Bmnonlandaahe Zak, ed hem zelfs voor Bfóëdltód««?'.'ZaUft. we,,.gelijk:' gehad wwao anre ingeschrev sprekers twaton gaf daarop het woord nog altijd aitt wm Mr. Van Dier doch aaa heer Orban, d'aspremont- Lynd. Da arramsohan htl ria V!5 E2ïCh Ns-iicnallstên was groet' ZJ zett zoodanig da boel op Btelt dat h. Moeverso ötting moest schors, tot tweemaal toe sluit. Dit zal hem leer. De Gramms-schilrschool of taalwetnalevlng wordt het begin het ein r regeering Janson. mmers, met haar franskiijonsehe ministers Rechtswez Blnnlandsche Zak me ze regeering sachtjes e anre houding aan te nem dan vorige, will oolijk spel, bewer dat Gramms wet verkeerd ieest, dus verkeerd hanlt, zegg dat het eiglijk in wet niet staat dat Vlaamsche sted, als stad Ti bijvoorbeeld, uitsluitd het nerlatidsch moet gebruik. Zeer onverstandig, want daarme, spring alle Vlaming uit hun vel, zelfs heer Van Cauwelaert, roe- p : Ne, ne, wet wil beslist ' volkom ééni&'igheïd. Zoo ministers Janson, Dlerckx, du Bus Warnaffe het anrs me te kunn draal, onthoud aan Vlaan r hetzelf recht op ééntaiighcid als Wallonië bezit, dan is het e slechte wet 1 Dan zal allerminst gestopt word met oververv tot einlijk e 1 ecïhte onvervaischte of onvervalschbare gelljkheidswet afgekondigd wordt, met strafmaatregel teg heer zelf die ze niet nalev of-overtred.» * * Frankrijk heeft zich misschi e haald 'beetje herpakt. ( Het ministerie Ch&utemps, dat geval- 'l was, is terug hervormd zonr socialist. Doch nu is het e minriheldsregeering die elk oogbiik door! socialist communist kan neergeword. Engeland * begint hierme aan Frankrijk te twijfel. E aantal gelsche hoogerhuls- lagerhuisled (sator kamerled) zegg oplijk dat Engeland met Duitsehland zou : moet samspann. Want 'luistert hoever do best in Frankrijk aan hot mlsloop zijn. Wij hebb hier veerti dag geled aangehaald. dat e bekd fransch oud-minister, hoewel hij er ai- (tijd teg was geweest, nu staan hield dat Frankrijk het militair transch- 'russisch verbond niet mocht opzegg, omdat oorlog nakd is Frankrijk zijn eig put zou grav moest het eerst Rusland lat achteruitdnw of half.door Duitsehland lut verover Dat was oud-minister Reynaud. Nu was zelf Reynaud Zondag Maandag reeds voorstanr irische communist in regcering op te (nem "omdat hij edracht (alle fransch wil zi tot stand kom, weerom omdat oorlog voor ur staat hij e burgeroorlog wil afwd, cile ; anrs op hetzelf ) oogbiik zou loskom, j Er wordt bijgeschrev dat verklarlni g als ze Reynaud e teek zijn,, d geweulg gewetsstrijd die f ivele fransch doormak, geplaatst tus-' sch hun haat voor het communisme hun voorgevoel dat oorlog dreigt. * * Wat zijn het ln Frankrijk oneindig roekeiooze, gevaarlijke, onnadk msch. Dat Frankrijk evals Engeland akkoord kome met Duitsehland, beginn aan e westersche toaring, verstandhouding, hulpverleing, met tolverbond, grondstoffbeelijig, koloniale opstelling, heel het west hoeft ge schrik meer te hebb Duitsehland an hoeft óok,anreijds ge schrik mper te hebb het Russisch communisme, dat zich, op ge oorlog kunn rek, haast zal om -zelf gelljk.vornüger 'met wés- tersche'"- stat te word. s s Moet het hier. gaan als ln Spanje? Nieuwe Verduns? Nieuwe Teruelgevecht. Nu gijn nationalist terug aan het aanvall. De dag Wosdag Donrdag moet weer wreedste bloedbad ult : d-heel Spaansch oorlog geweest zijn. Bov Btrijdlinles verscheurd door oneindig kanonvuur, vocht weerszijd eik 100 vliegtuig mee, tot tweemaal toe op e morg, tot er' 13 'vliegtuig viel. Er kwam 5 bommwerpers bov Barcelona, ze miek meer dan 100 dood. Eer achtervolger-vliegtuig war verwittigd om op te stijg, war bommwerpers reeds terug naar Palma MajOrka-eHand. Wanneer er zoo bov Antwerp Brussel ge 5 doch 50 bommwerpers kom, makén ze telks» 100Ó dood.» Moet er dan, door zoogaam beschaaf volker, hier ln Amerika, tot barsts toe gewapd - \vord, ln plaats overe te kom? Dat is vraag. We hoordat presidt Roosevelt voorstell aan het'gèreedmak is, om 10 nieuwe oorlogschep ines bij te bouw. Nu heeft Amerika 500 oorlogschep. Er zou e miljard dollar aan gehang word. Hetzij 30 miljard.frank. Zijn wij. dan, bunk, ge haar verstandiger, gemoelijker dan. Jaspanne«Chlneez ï * m Wanneer ze dus vecht. Het kan dat Frankrijk verliest... Wat dan? Zoud, we dan, gelijk gefiad hebb, to wé,,zei- dat ep móest 'overegekom,voord..? ; >. ; :f; 'WÜV'dfctt hebb dat m moést overekom? Wanneer Reynaud Flandln in Frankrijk e gewetsstrijd voer hun haat teg het communisme opzij zett in het voorgevoel d aanstaand oorlog, waarom zettèn ze ze niet evzoo hun hant_ tegpn het- fascisme opzij, om d zelfd komd oorlog niet te zi kom? Hoelang zull we nog ongeveer alle zijn ln Brusselsche Kamer, om zoo te sprek? Misschi niet erg lang meer. We kom te lez dat Zwitserland zwart op wit d Volkbond eischt, tot ge kele bewap tusschkomst ooit nog verplicht te z'.jn. Hetzelf mag, gezegd word Nerland, Demark, Zwed, Pol, Portugal, You go-slavie nu ook Roemie. ndi Engeland, zooals hierbov gezegd, in dit oogbiik begint te twij lei aan e fransch-gelsch front dan is het niet allelijk om communistischc-franscho helling, doch onvermijlijk is Engeland onr d in druk het overioop Yougo- Slavle naar d taliaansch-dultsch kant. Yougo-Savie, wis koning Alexanr nog niet zoolang geled met uitbundigste vridschap ln Frankrijk ging ontg word, m weet het, doodgeschot werd bij zijn aankomst te Marseüle. Hoe alles toch vlug keert! En is Engeland onr d indruk het overioop Roemie dat het zusterland Frankrijk was, waar Karol, koning, had geboemeld gezwierd die nu anre zij uit wil Er is oneindig veel aan het veranr. Kijk bij ons. ook koning Leopold wil ons los elk verplicht meevecht. Zoek nu es e liberaal in d gansch Belgiek, die Frankrijk nog e duimbreed vertrouw durft? Met weemoed ln het hart, wij wet het, want het is bij ons ook znn, We hadd het duizdmaal liever anrs gezi. Duizdmaal liever e Frankrijk gezi, gelukt in Westersche verzoing Brland, gev nem, er bij winn, doordat alsdan ge wedloop r bewaping ontstond. Onrtussch ls koning F.arouk Egypte, oud 18 jaar, getrouwd niet e uit duizd, scboone dóchter e rechter, oud 17 jaar. Hltler heeft het bruidspaar e luxeop autowag t geschke gezond. Koning Leopold zond twee bijzonre vuurwaps die bij F.N. word gemaakt. Van duitsche zij is het reklame, Duitsehland zegt immers af 1Ö39 jaarlijks e miljo -autos te willeh aanmak, zooals Amerika. Autos kos- adres. Binn" kele wek zal er e kot 900 mark, hetzij rondgomeh; Hi. Thans is dichtste Natuurwinkel niet meer dan frank. t-! St-Niklaas, Statiestraat, 92. '' Wat zou presidt Amerika aan Farouk gezond hébb - koningin Wilneimina? Eik morg wacht Nerland met stijgd ongeduld nieuwe prins of prinses, of bel.'of twee prins, of twee prinsess. Enkel e paar land ter wereld zijn daarme te vergelijk, wat- aanhankelijkheid aan het koningshuis betretft, namelijk Engeland Japan. Onze gelukwsch bij voorbaat.aan onze Holiandsche bur. Geeskundig* er 'V JOZEF DS LEuLE Volksvertegwoordiger VoSkssnds Vervolg Nr 406. Vooriichtitlg Brief Nr i«0. Gt, Hoer S. k was e zware zieke geword ia <lt spijsvertering had het werk moeteü stillegg, Ovër pijn ln. d'bulk, crisiss rond dé maag-leverstreek, -JSn toch vond m ge duilijk beeld hetge ik zou moet mankeer. jkon besloot tot e operatie... to mijn ziifter, die u kt, ue aanraad te wacht, olijfolie te drink. k heb het beproefd : olljfoue, vlokk, grotaoep. k at~ jn d beginne zeer weinig,-vermager döcii pijn verdw. Heb nog - ge vleesch geproefd,' begin te verzwar reeds goed natuurkost 'te et. Zou ik gered zün?, ANTWOORD t V hebt wellicht gelad aan d maagultgang - galhlansstreek. U zijt er liefhebber geweest ^ pekel- rookvleeach, sardincn, JC' vette fritt, alles wat goed!? s&éialtt, Zulke eters kunn jn e< ziektetoêqtaii.l gerak alarm klept --itot opetstio lianleidiiig, geeft; pdi ochtêlr m i\g b,v. nuctter. nog -wel es overdag"\ zwicht alle dierlijke, spijs-* Mchti U^ijiKopf 6plJ«ro.psters. uit mijn boek -ot-ibandtew ding. " ; Brief Nr 461. Antwerp Lydla, Maag on nikotlne. B 53 jaar uu, oureelbedi beroep dus doorgaans zitt werk. Sinus ieu zestal w lijd ik aan hevige maaspijn, welke doorgaans opkomeiv ï oi. 3' tti-esi iia üc m&uiiiju, soms ook; wel voor maaltijd. B al bij verschill geesheer ir. behanling geweest, doch kunn maar niet vind, waar pijn zoud icom,er schijn ge wond aan maag te zijn. s net mogelijk dat m zuwpijn aan maag kan hebb of ants kar, dit voortkom door. het rook, daar ik e overmatige cigaiett roóker b? ; ANTWOOU): ik twijfel er niet aan, waar inzr, <lat uw maagpijn e gevolg zijn cigarett. wet slijmvlies aer maag zal verschroeid zijn eu on- Dcltwaam nuttige veitermgbsapp ax te scheid. Daarom, uitgedaan met <le nikotine! liet zal echter e paai- jaar dur tot het anjmvllea lierkweekt is. U ne-, me meer vlokk, zooals Ri.ce Crispies, Corn i-'iakes, natuuriiaver- eu tarwevlonk, dan t-iood. Voor stoelgang: AU Bran. Stilaan maag herwinn door e tipje rauw gu;.- u_: olijfolie honig, fruit. Als jnt«i:tiger: i i-pelsap. Als urina loozer : vita.ni korniuik. BU'.'iinass.'go met bei hamieii voorat in koud wah"." yeuikl. Yv'aiiiing. Brief Nr 463. ~ Wilryck A. ;K. Het neersmocht rheiinm. k wd mij tot Ued. daar ik kom te vernem dat V in slep ziekt,d e juiste toedracht weet te vind, Sert e vijftal maand s mijne vrouw lijdd aan hevige pijn-van rhumatlsme in do bei schours, ook aan dc ellebog in wijsvingers. Zij heelt vele slapclooze nacht, cn als zij soma insluimert wakker wordt, is het haar onmogelijk do hand te-, sluit ; als v.lj gezet ls wil rechtstaan, moet zij kele oogblikk wacht, vooraleer zij do macht heeft vooruit te kom, ook hcc op- afgaan e trap is lu*ai 'geheel moeilijk. n Juli e.k. is zij 67 jaar. ANTWOORD : gezing slepd Kheuniatiam loopt over vele jar. vve volhei, wi? ut moed heeft zijn Heelc kracht in te spann om natuurgeeswijze in alle puntjes uit te voer, zal gez. Want Rheumatism is niet alle dc kiekte dc gewricht, pez spier, doch is e ziekte het bloed, levor klieron, M kan nooit lieuma gez als het innerlijk huishond lever cn bloed in twist ligt. Hot ls daardoor uat e rhcuinalijd die op natuurlijke wijze aangepakt wordt, nooit zijne pijn in het eerste jaar kan kwijt gerak. Als m na e jaar e noropgobeurd ingcwar.d-stelacl heeft bekom, dan kan rheumatism uiterlijk met ukses bestred woi'd. Doch- het va!t wel meer voor dat reeds na kele maand algeheele verzorging pijn reed» verminrd zijn. Uw geachte vrouw hoeft in haar voeding te schakel : honig 2 soeplepels per dag; selr in eig sap gestoofd niet klont boter of plantvet, het stoofaiyo ook meedrink of in grotaoep gleton ; veel peterselie, kervel, karotjes ; N FRANKRJK - Na d val regeering. De opvolger minister veel olljfoho over rauw grote; aardappel damp ; natuurbrood, zemel AU Chautemps ontgt het bewind of het. bestuur zijn voorganger... minister Bran natuurhonigkoek tor goe ontrihau»«»»» /»««... '..«)i> ><*amuttb/<w»jiaik appelaap f ter leverkulschlng urlneloozing; het keukzout volledig omzett door volzo'ut. Azijn verg door citrosap. Het vleesch viseh beperk- tofc e louter versch smaakje. Uitwdig helpt e flinke massage, stilaan vermeerr gewrichtsbsweglng, zonbai cn warme omslag. Daar er in d omtrek Antwerp tot hiertoe nog ge officieele natuurwinkel Van het Natuurvoedselwerk Dr Delille bestaat, schrijve U rechtstreeks naar dit Brief Nr 463. Juffrouw G. M. : l'lüiiage wicht. Zou er mij i6ts mankeer? Er zijn irjsoh die mij vrag of ik ziek b, omdat ik zoo.mage? b? Vk b e jong meisje 28 jaar, 1.6U iu. groot, weeg slechts 41 kgi'. ' ANTWOORD : Al kan met uw gewicht uök gezond zijn. Doch er mag wel wat bij, do ribb mog meer gevuld zijn om e kuss te vorm ieg wèersgeschill. rfoewcl u licht weegc, zal gymnastiek oeweging u toch ugd do, Opluchtoéfing zijn e prikkel tot eetlust 'welalag spijsverterihg. Als voeding steune u meer op vitamiryiie meelspijz zooals : haver- tarwevlokk, volkolmakaïoni -noels, völrijst, pletvlók- Kên, fritti;-in" plantvet bereid, damp- ^aiwdappel, e flinke, grotsnsoep. " ^BïiérNi'464. Gemeeate X. C. D. * - izuur- vetbelaste zuiv. ' k. lijd sert verschei jar aan slap hand, bijzonrlijk mijne vino'ers, zoodra ik. eig werk verlicht met au arm in zelf houding, b ik ver-.piioht ze lii- hangeuae houding te lateu zakk ; welke mag daar red ziju wat zou ik daarvoor kunnefi do '! Om 'efcnige nare uitleg to gev over mijnu personaliteit, zoo öek ik : k b 52 jaar eu weeg 105. kgr. k heb bet hart, dat onregelmatig' klopt, doch het hinrt mjj it. ANTWOORD: uw zuwstelsel dat voor vcoel heeft aus e net electrische drad,' «oor het geyoel, beweging dc lastiln te - zorg,, zit gesmacht in. overtollig vet zuurgradig weefsel. U zijt het type eüfl lichaam op «ralti» of in anre woojd net type slap lichaarns.- ïunctie; V.oor u staat ter gezing lichaamscultuur op, dat is beweging, massage^.. -Water- zonbehanling.:uuruitlooz voeding.. - liichaamskuituur verjongt d ms, oaaft-'ï nieuwe -bloedcell, ontvukt,.schacie.-.: sajipere.,'-veïs6yewigt -alapsse krauh% mgijh m voile natu ir moed. met natuurlijk gevoed', bloed, -. kan jaretf:iveriiq8. Ypn-gpzonuheui op ee» paar i aai".nuo9fi,,,. Ü hebt voiral " uririêföóz'öftidcs ty uoodig, die vuilnisstoffea uw' " zef> riuwnet krabt, zooais : grotaoep, rauw grote, olijfolie cn vooral appelsap vi-.amikoriuelk. E paar wynglasjes "" tasjes vitür.iior.korêumc k ontlast het lichaam mach gevoelt e overvlocdio- rir»ntj tot vee; water. Door vltami-kormelk avond warm bij slap gaan gedronk, zal m morgetid's het dubbele water. Brief Nr 468. WestUappelle F. K. Hoostd kind asthma. Mijn dochtertje, 11 jaar oud, heeft e flauwe borst, hoeat veel heeft bijna alle nacht aanvall asthma.- k dk dat het bloedarmoe is, want ze is toch zoo mager, ze weegt slechts 26 kilos. Mogelijk is het dc kinkhoest gekom, AN'XWOOBD : ik leer reeds dat amoefing zoo h'eilzaam zijn voor kortboïstig. Uw kind moet 3 maal daa;js 5 minut lang leer dieper ' dieper amhal, door d neus inam, langs d mond uitam. De voeding weze rtjl' aan honig natuürsuiker. Alle dag ï wijnsglasjcs appelsap gewarmd n\et natuursuikpr nog clcstra 1 koffielepel /pinazi.esap toe. U v/eto dat spinazicsap mot ijn ijzergchalte bloedsheeld is. Verrs: fritt in plantvet, natuurmayonnaise, minerale cacao, zorg voov stofvrije slaapkamer. we hop toekom week te beschrij v hoe kortelings wc zull gelukk ook pumtglst welke zoo goed' is voor zweer lied onrmijn toestand ln Natuurwinkeis te lat verkoopea. Ook dn naaklsap. lookolieball zull volg. Ze word e tehuis voor vporbehóedlng gezing t bate eier. geesheer Delillo Lagae NASCHltlFT: Zio verr in het blad het huidige bulletijn r Natuurwinkeis. Ta Meulebcke is er ook'e nfellng ont staan bij heer R. Saels-Lemigre, Kasteelstraat, waar ook regelmatig ons Malgemsch goed Natuurbrood te bekom is. Dag- uurrooster raadpleging Dr Delille, buit Malgem : te Gt: ier Dinsdag nam. 2 1/2 tot i uur, Kortrijksehe steweg; 38. to Brussel: ier le 3e Wosdag 'j 1/2 tot 11 uur, Rhetoriekstraat, 1. te T'niolt; ier le 3e Donrdag 2 1/2 tot 4 uur, Tramstr., wed. Verkest. te Brugge : ier lo 3e Zaterdag vur > 1/2 tót -1 uur. Wollestraat, 28. VOOK GKZNSVEKGOKDNG NlKT-LOONTllEKKENDEN. Het. ls beltd dat in Juni verled jaar e wet weid gestemd waarbij net stelsel- r gezinsvergoeding, dat; tot dus ver -voorbehoud bleef aan ' werkno-. mers, aan werklied, vera,lgemeil werd, uitgebreid tot iiiet-werkned. Deze wet treedt practisch in voege' met 1 Januari Door bepaling 2e wet word dus niet-werküod : landbouwers, middstanrs, am-, bachtslied, msch welke voor eig reking werk, VERPLCHT aan te sluit bij e compsatiekas zull, aia zij kinr hebb, minr dan 14 jaar, kinrtoeslag giet, Hoeveel bedraagt do kinrtoeslag? M zal per maand ontg - MUSSOL1N N DB' PENARE! Niemand zal ontkn dat talie's dictator n,og al es met grootspraak d bol zijner onrhoorige meburgers tracht te vull. Dat hij gelijk.' werk verwezlijkt heeft is zeker e feit... doch oorlog in Abesslnlë' heeft hem schatt geld gekost zijnkrijgspolltlek heeft miljard verzwolg Nu zou Mussolinl graag zijn vloot op.hetzelf'peil als dit zijner nabur verlang ; het ingepalm Abesslnië dit gekoloniseerd; tot overmaat ramp, ls d.e-ltaliaansche. leënioe ln Engeland afgesprong (Zeker om bewa- -ölng tagfiti Et^gafanri te hnknsflgori! N). Het ftioet ons dus nlst r dat Mnssohni met weemoeii zijn -ledige kous (het uitgeputte talië) beïuikt.,>,. (. -.. :. (Jlt "Haagsche Post") gj&ifü? oor 1 k ntf"»r, VQj» ajünrfin 48 7,?Fr ^ ^, 'vow m 7a fa j. voor 4 kinr Fr.!.. voor- o Kinr 3Q8.7& Fr. i a "ve^jl^;j21v00 kjndi ssip.êr;,^iaan.a,; ^«-.WHvR} 1! ^' ^efi^^bwlsn? - ;] Hier staan wij voor e nieuwigheid. Dieg onr lezers, wellte'werklied gebruik, voor z aangeslot zijn bij ccrr.pcr.catukaa, wet dat bijdrag L- betal voor elke werkman, volledig zelf?: onüfgezier. var. het beroep, aanzilijkheid het bedrijf, of wat ook. Voor compsatiekas niet-werknemers is ze regeling volledig* verschilld. De bijdrag, welke m zal moet stort, verschill volgs welstand be. tiokke : zij word berekd volgs rte volledig zelf voorel schk. Aansluit bij kas d Boer, bedrijf3inkomst. Zij bedrag MNMUM bond, Middstand beteekt e 36 Fr.. WAX-MUM 270 fr.vper jaak. ópreehtstreeksche, maar daadwerkelijke Veel msch vlag ons iniichting steun aan istaatskatholleke partij. over ze nieuwe wet haar toepassing.',! Aansluit ' bij Arbeldsor beteekt n Maar neg op ti mail zijn " het msch met verschei kinr, welke 'onrechtstreekaóhe steun aan onze bewoging. dus zelfsprekd voórel bij dc nieuwe wet zull vind. Het dit echter goed begrep dat nieuwe wet niet alle gemaakt is voor niet-werknemers met kinr, maar voor alle niet-weriïnemers zonr onrscheid. De aansluiting is niet vrij, maar verplichtd. ALLlü NET-WERKNEMERS MOETEN DUS N DE EERSTE MAANDEN AANGESLOTEN 3TJN BJ BEN COMPENSATEKAS. Nu stelt zich vraag : bij welke compsatiekas aansluit? Er zal keus goeg zijn : De Boerbond heeft er ee, Christ Middstandsbond mak vee! propaganda voor aansluiting bij hunne kas. Anre nog zull U wellicht kom vrag bij e of anre kas aan te sluit. Vrid lezer, trouwe lezer 't Vlaams U X Nationale «Getrouwe».,gij.die?tóètviJe verkiezing a^h^ ViaArus<5h Nationale lij t UW ver&ouwyyj iohjrt, Uw plaats is Uj, e Vlaamsche''Kas; \ > ' ' ~ Bestaat er e yiaaaaacü Natlongia i-carb'èid'sqr.wétó'v^ ivlaamftph Nsitlpnale Cornpsatlekaa «k Di»" opgericht, onr voorzitterschap Luc Matthvs. voorzitter do Vlaa^uü nationale groep ln Provincieraad Oost- Vlaanr, advokaat. aeteld is Diiriw. n d beheerraad staan kele gezagvolle beproef Vlaming zaktnsch uit vijf Vlaamsche gouw. Deze kas zal U da wettelijke Bijdrag vrag, evals e anre kas het zou do, zal U Uw plicht ls dan ook klaar : aansluit bij K DEN, dit zoo 3poedlg mogelijk. Hoe kunt U dit do? Met het teek e aadsluitingsformulier bij onze kas. Waar kunt U die formulier bekom ï Voor Malgem bij kameraad Hermans, op het -Secretariaat, verr op onze sociale bureelan : ts Brugge in het ViaamBch Huis te Eekloo in Zllverstraat, te Deinze in het Vlaanisch Huis, to Gt op Hoogpoort, plaatselijk bij secretariss het Vlaamsch Nationaal Syndikaat, do ziekbond, bij plaatsel'j'.fleirs het Vlaamsch Nationaal Verbond, in onze lokal. Niet wacht, niet dral, stelt U in eerste dag in or. Onze\compsatieka3 fk DEN verwacht U. 'fet DEVROE. Gramms verlost /... >j Te Tonger, stille stad, Flor Gramms, nieuwe Rubs, zat geg om «baldadighed»... Hij had, (wat schan toch!) gistur hed schikt, onr ons gezegd, ook' morg nog, bord met «Rue X langs hier; Rue Z langs daar» met teer verf, zoo maar beklad, vuil.gemaakt. Hetge d'agt niet 'n smaakt, onze vrid kampgoot werd met wat water e brood in 't droog gozct. Maar in d nacht, to iere was ter rust gegaan kwam langs d weg Leuv 'n groote auto aan to nog e, nog e, wel vier te zaam wat war 't: nachtridrs zonr schroom of blaam? M zou 't ras zi. n weinig oogblikk waa 'n stoet te be vol jpng lev wakk're moed stapt eeiv gansche schare kerels aan ging hét ou muffe kot, waar Florimond lijk 'n dief, 'n moordaar of zot geg zat, ln brokk in stukk slaan. De poort Verdwe,"ge vster bleef geheel op z^n beurt werd 't krakd boevkarretje op straat gesleurd met veel plechtigheid t doop gebracht, ~. " ' E vroüw met 1 : veel belachelijk geblaat, die, naar mén zegt, 'nog beter dan e reichter praat, smeet e boel water naar beên. Mtór ach «O! Wee!» ze trapte op haar eig te, want ge stukje haar winkelruit die niet viel als kostbre buit 't kwaad studtvolk. Na mig hachelijk avontuur waarhij ee" vrid hnnst 't lev liet, ging 't vurige strljrskorpa, zonr.verdriet vaiïvyege Tonger s politiemacht, toch op d duur - f. naar huis terug. Maar lange klonk strijdkreet blij: * «Wij will d strijr, Gramms, vrij. Ziehier «wet» het Vlaam»ch vamti, B. V. D. f

3 "t Qetrouwe fflalgem " 23 Jan. t m twwsbs slapssjd*. i»m -'"««mwi 1 in «n u. i ' V\%:.dOAUi'KGEM, ije iavmoult. n AP r " e.k. telt onze Kon. juarmonie 125 bestaan. Dit üéugiijk feit zal met luister herdacht woiu op Zondag 26 Juni, zijn Na-keria. Wet gemetebestuur heeft pla.itsmijkq fqe»toapi! \iss(u, onr voorzittcrscnap Mijnheer Jozef Pattyn, noouige grel-a ter hand gesteld om op vooruuemije dagtaeking e grqptsch muziekfeest in te richt. Ook e hanisrejt'a^pv-» folkloi'ostqet Zomergemsche strat doorkruis, opgeluisterd aoor 'ai ingeschreve muziekinaat schappij, ouw hatiwuiie Ug^ft.eeix roemrijk verled, doch dit volstaat niet; ook ue> toekomst moet gewaarborgd blijv, n ze'tijd vari -" elycüdi c sociale inrichting, gebeurt het veelal dat muziek 'onr nieuwe levsopvatting te lijd heeft. Dit mag niet. ler weldkd inwoner moet er ovartuigd zijn aat. liet. muziek op sociaal gebiea es 'hoofdrol moet spel ; immers 't is die maatschappij die geroep wordt om feestelijkhed hare zustermaatschappij op te luister. Wat zoud onze schoone processiön vaa he.t H. Sakramt O. L. Vrouw verliez, moest zij niet meer opgeluisterd word door e mutiek. Ne, dat mag niet. Daarom moet er doov eier, buit bov alle politiek, megewerkt word aan het bestaan onzer KoninkUjge Harmonie. Zondag 23n zer wordt het Ste Cacililt'eest gevierd. Te dier gelegheid wordt eén avondfeest met tombola ingericht. Alle bescherm- eereled word err. Je uitgoodigd in het bijzr wordt tot eier e oproep gedaan om e prijs teiï geschke te gev voor i tombola. Deze prijs, hoe nerig hij ook weze, wordt met dankbaarheid aangom bij d voorzitter r harmonie, ge- 'metesekretarls André Claeys. (Megeeld) Bovstaan werd ons ter opname ge- zond we tred het volmondig-, bil-, YVAAJBSCHOOT. Ge paarpmonstering dit jaar,, Tef voorkoming dér iilfbrejding mond- <-n klauwzeer, is monstering qf n^sicht "klgitmsiftg va» pftarp," dlstl^'voor het leger, wélke alhier moest plaats hebbed d 7tt 8n FehPJsri eerstk, afgelast, onbepaald uitgesteld. Voorwaar e wijs besluit het legerbestuur iets waarom boer anre paardbezitiers niet zull sphreemwli want dat w«m? m Korvee voor h. tanobouwswa t.si" Scheert uwe. koei, mat -met'waarborg verkochte tonoeiueq, * is VVlNTEU e-> mefrw^a te bekoiji N QK Kt-OK Statiestraat 27 - ec<?m?q Ook veikoop wij - alle-haavkappei^ gerief met voile waarborg. "Vvij gelast ons-mer uet slijp alle stukk. t-.x E gemete meer dan 6.00Q ^WOcers, kan het hoegaamd niet stell zonr e flinke muziekmaatschappij. Onze mewerker lqat ons wet dat hij wel aan beterhand is, maar dat hoofdwerk, hem afgerad wordt door ietv geesheer. Daarom word vqorloopig bericht wat ingekort. Vrid sn tegstrevers still met wat te wacht niets verliez, Rekt es + 2d Ho tt Door Ein Heeste,. wordt nu nog e extra korting iu t.h. toegestaan op reeds 20 t.h- voorellger prijz op. al Wtoterartlkels, Bemint Uw belang dan koopt U'vast zeker uw kermiskostuum in ST. NKLAAS, Koornmarkt <«7, GENT (rechtover Sanne) (Huls Edgard Wieme). 's Zondags op tot 12 uur. Let dus QB : Koornmarkt Nr. zev twinfi». t.x. Voor al uwe verzekering raadpleeg zonr verbintis Joa. Vanoutrive, Azaleastraat, agt flinke Vlaamsefce i3i^at80liftppi ilnoördstaïvboörbfcatrem 'i jsti j Cinema Nova. e Zaterdag 23on}5'u.- Zondag 23 Januari; TNNO- KOSS ln «MAR1NELLA». Tot slot e schoone cuw-boy e guitige klucht. ~ 'Chrlste Burgers- Midd^n^nda^ l'ooneelfeest, Programma : 1) Aan d sqon Blauwan Donau, J. Strauss, bewerkt voor tweestemmig kotfr. 2) Vlamm Vleugels, karakter spel in i bedrijv. Dit stuk Speelt in om het vllegiersler««. E groot el r spelers die met Kerstdag e groot suooeb oögstên - vsrle bun mewerking. 3) Zangintermezzo. 4} Pciydccr ea isiaoor, dülle klucht over e verstrooi professor, VüGr öèi'ulfl in aal er gezorgd word. Aangaam gestem zaal. Kaart te bekom op Zondag 23 Dec. ia d voormiddag, prijs 5 3 fr. Steunt aktie r jonger. Wees aanwezig. U zult tevred zijn want 't zal iets bov 't gewone zijn. Pier d Tootter zat in staminee Baaske Zattekuileks. «Zie, sprak Pier, ik ga ne keer schamateer! k ga hier ines e geete do kom! Let op!. Opes ging ur op : «Ga haast naar huis kom, zattepulle, of ge Krij^i, wat troef» schreeuw Mie Zagemeel, Pier z'n wijf, in 't ueregat, «Daar is geete al!» zuchte Pier terwijl hu er stilleks onr trok! We verpem aat onze heer Ponuekommissaris thatia e erasug spoor volgt betrekkelijk 'iep rijwiejiiieistal, varled Maandag alhier geytang'i ia Weststraat te«nadoele Gerard. peirnaeii. vaa Zoniergeru, dp.t dar «rv'an e zer dag zal' gekd aijn. ntusecu vewonit tm ons dat niet, meer rgelijko diuf^iau hier gebeur, als m ziet hos m 's ttvouda soms kostelijke rijwiel «.«ucwaakt aan herborg laat staas, h^tgu «sne aanmoedigih^ daarstelt, of sooala m luei iegt, t is diev pap in d nwnd gev om er zich meester te mgk. Ook s door onise poiaie i'eedi' dikwijls gewei op onboapnnheid dier hanlwijze an, het is H\a$r als het kalf verdronk is, dat. put gevuld wordt. ntusscheh zull dp wattmakers die alles uitvind om het d n^snsch aangeusfttii te mak tpeh wel met e stuk^k wet voor d dag (tom, welke zooals in vnio anre land, verbiedt > avondg d^ velq's onbewaakt buits te lat staan. Over woonstver^nvlng. - Op> te kunn voldo aau d qmïeu'ibct^t d heer 'loczier r Rechtstvee<ischc Belast-inge:» i'.it gebied, waarin wordt gevraag«, al wwnstvex a,nr!ng^n, ook binn da gemete, welko slc,(i hier voordo, h} gvet te mak, wor» inwoners ssaaa herlnaerd, zij, w«*- kd woonst ver&nreu, zoowel binn als buit geineer.te, verplieht zijn er onmidllijk, aangifte te do t gemetehlireele, voorsü vaa hun e^lvigheidsbewijs, om er dia veranring op san ts duid als het binn gemete, is, nalfttig tevs waarschuwdo, dat teg h, xonr verre verwittir ging zal proces-verbaal word opgemaakt. Aldus heeft onze poiitle het toch Vporspelt vermits ze verwittiging reeds dagtwkt vroeger, Nieuw reglemt op slachting. Volgs het Staatsblad 20 November 193? s er e kon. besluit, welke bepaalt :dat met aang 1 Maart eerstk- ÉfSsre, dijs ook alie partïquliet weiko *ee& slachtdier will slacht, of do slacht, gehpild s daar aangifte te do bij het gemetebestuur. Echter brgt slachting, voor eig gebruik gee kost me, alhoewel aij ook mqbt aangegev word,- Alle verre isi? lichting sbetrekkelyk word bereid, willig verstrekt t gemetebyreele. Voor kroostrijke gezinn. Vêiè gezinshoofd, welke om afslag spoorwegvervoer verzoek, wet niet hoe ta USa&VUi +H»a3vBij hef nièt 'ongepaattiiuii d^aróver'. in te 'licht,'' n»<r>»»s?.\tnh l Na voor portrett te hebb gezorgd r gezinsled voör welke zij- d»n ut slag vrag, moet zij zicb naar statie begev, alwaar hun ter invu)$pg(zj%l flvef' «hmuskes» op epooriyn. Gt-Eekloo Brugge, namelijk laatst«trein, w^w op het telks moeilijk was' e ajttemt plwitseit te bemachtig, doch hij had vefgetxsn t% Bchrijv?ti va. 4«t buuak^i di«tv" Zondag hier out 8,33 u.' 's morgti» vertrekt naar Gt,. waarvoor m beter kaartjes zou gegev hebb ont veciit te staan, dus aan veriftlnrd prijs, of om er aan te hang, want er moet niel«ar»d ivkeo als het buik hiev te WaajTtchoot aankoiiit te kun?lon sit* t, dat bestaat niet, of dat heeft tipg al lang niet bestaan nu vooral hijiat, nieuwjaarmaand dat er zooveel nieuwja^rrs op gang zijn. Dat js npg allemaal niets voor msch met jonge beijn. doch er zijn daar ook 8ehr?kl;elijlt ou monsoh bij die op hun tand staan krak moeite hst ongemak dat zij hebb om te kunn blijv rechtstaan ën nm mot cm tc kippcii. Als dat ook qi voor besparing, hewel merci t Waro misschieii t;e moejlijh d^ar e wngon bij ts hwig, waardoor zaak zou opgeloft ssijii owd (hij mag nqg uit 't oud ijzer kom) zpu het wel trekk, zelfs aau het er mé wegloopcn a«n honrd iii 4' uuf. 't s jammer <J«,t <iei>?ondag morgd in pluats d gpndag middag ge?i> autobus loopt naar Gt. Er zou dan wei plaats lijn pp «Canilelk» Of op n in (iai zeeielpópqr. En iere vraagt Zich af hoe d heer eigaar vsn d Malgemsch autouua daaraan nog niet b^gciijn is, hij zou niet moet verleg, zijn. var» ge «vte» ta hebb. v- De advokaat Kwaraard ging te wijze naar dóchter va» Baron la brulno zeep omdat hij ge opkort maakte, of npg meest omdat baron gaarne zijn viezo Tekla zou af geweest 3(jn, schoot hij oo zeker dag n e kattekoleire schoot Hem bij dvn advokaat, d revolver in hand : aie, zol hij, ge hobt. nu te kiez, gij trouwt binn e maand met mijn dochter, of zoowaar als k hier sta. jaag ik u n kogel door d kop. Mijnheer baron, antwoord advokaat, als k mag' kiez, kies k twee kwal beste, geef mij maar ilon VRAAGT ïsj UW W1NKËU6R f onovertref boctr- VTT iojegem- All z Zondag naar FeesUaat nhavé. Uc srrcotstó»iu>ger r wereld, BENJAMN GGD, zingt er ir. film a GJ ZÜX M'N GJEX.UK» Deze film wórdt afgerold tesam met Ue cirkusfilm «MSDAAD N HET CBKirS* Begin stipt om 6.S0 uur. KOUPE NACHTEN WARME WOLLEN DEKENS VEUE QOEDKOOP in >t K O y S^K E E e c o o «WimiiiMiW.! # li... '-... U J. AALTER De huidige veldwachter het naourlge Knesselare is afkomstig ylt onze 'gebete, 't Schijnt dat ze zich te Knesselare mann Aaltev belov want ze hebb daar déze week e nieuw ontger boemd dat s jant^rie ook e Aalternaar. Ais ze daar straks ook maar ge burgemeester e paar schep in onze gemete kom hal. Hed Zondag, in herberg "De Botermarkt" grijpt e propagandavergaring plaats "Het Boerfront", Begin om 9 u. stipt. Het beste wat onze boer kunn do is er es hegaan, ze kunn er misschi gewaar' word hoeveel ze nog terug ^ulk'n krijg hun spaarct want anrs ivordt hun Jat toch niet gezegd. r, i>r geval zijn die Boerfronters mann met haar op hun tand, die rond d pot niet draai, maar - etfcn wat -re Vanaf hed zondag tot 27 Februoi". un 'x-. /-urdug feestdag heeft er e groote seriebouin.s plaats ui. Ré Van d Bussche. M speelt in series 16 nian. nieg S rank per man, maakt 9G fr. 4 fr. door d inrichter bijgevoegd. Na ( r serie wordt 100 fr. uitbetaald waarvcin 70 frank aan winnaars 30 frank voor winnaars r halve serie. Er svo^cït geloot voor maat. Voor ti ers welke zich het meest liet ^hrijv!s e gratis prijskamp fr 2 flessch wijn. EGKLOO Door notaris DAUWE, in 't bijzijn!vt Schepcollege Eekloo, werd ' ndfrdog namiddag het Stelijk ' y>staan op Marktplaats, rv.baar verkocht aan d prijs fr. Het moet afgebrok zijn teg r. Februari a.s. üe grond vrijgemaakt. hpnjdigd jworg^n.iwj mer l'ransch-duit&ch buïletijnlii Na zich voorzi te nebb in het Poetbureel e fiscal zegel 3 fr. gaan zij naar het gemetebureel, om fi\i\ gezegeld etalig vlaamsch getuigschntl r samsteulng hun gezin, welk stukk zij sam met portrett iu statie moet afgev, klaar is keea, Bemerk wel. dat m«n in het bureel niet verplicht is buuetijns in te vull welke m in statie heeft m aanvragers zulks zelf moetk!» dp, of t ware zij niet op hoogte war r Fransehe of Duitsche taal, zoo als er hier misschi wel zijn. Zooals m hierbov bemerkt, kom er altijd gedurig maar nieuwe reglemt verording bij. Daarom kunn wij onze YVaarschootsche m«nsch niet goeg aanzett wekelijics «'t Getrouwe i te lez, alhoewel d verkoop dit blad hier tegwoordig ztw danig veel aangroeit, dat bijna ier Maandag d gazeitewmkel uit Statiestraat er uitverkocht is. Wij rad dat aan cm te wet wat er zooal op Waarschoot- gebeurt of zal plaats hebb, alsook om op hoogte te zijd r ambtelijke bericht waar, zooais hooger gezegd, alle dag nieuwighed bij kom m aldus kan wet, vat m te do of te lat heeft om ge broek e onrveste gepast te word door onze orhandhavers. Weliswaar wordt dat ales d Zondag na achtmla anre miss gaan als zij dat niet afgelez, doch er zijn er vel die naar monlings vernem Qp het kiosk, ksr. iere dat schriftelijk inzi in 't Getrouwe, in on?e wekelijksche bijdrage, waarin wij telks ere op hoogte zett. Marmorite»mi FACADEN nis BNNENMUREN WEK KUS voor samstell herstel alle.uivsilikrts (Vitrauxl in lood of koper. 4LGEMKENE G1,,ASHANDEL H. Valcke-Van CoiiSie liuemei straat U.JiCLOO - Tel. UU. t.*. Verled zaterdag ging het er gezellig naartoe bij onze knappe Katholieke Turners, op hunne laatste vergaring, waarna prljskaarting, waarop niet piip dan 78 elnemers war. Niet te verwonr dat prijz hevig werd betwist on ter hunner eeie weze gezegd dat op 10 prijswjiinei's 0 eere'.edcn war. Ziehier uitslag : le 2c prijs geeld tussch De Vrie 3ü Kam. De Vridt Decs door De Vilr Gust Bonne Leon ; 3) Verbiedt Homi Riebbels Hri ; 4) 5) geeld tussch Pauwels Leon Gillis Omer c-n door Vevvynck Bern. Van Durm André. ngevolge beslissing in vergaring waar hooger spraak, namelijk e veteranafeling te sticht n d schoot d Turnkring, el hear Voorzitter mo, dat mann 40 jaar daar bov, welke zoutt Wer.- sch die afeling el te maked. zich kunn lat inschrijv bij Mr Marcel Marls in Statiestraat. het we?.e wel verstaan, dat niet alle mannep 35 tot 50 jaar, doch ook op allo out«s jar wordt gerekd. Heil «Jong maar moedig». De plaatselijke berichtgever aan De Landwacht» bekloeg 2leh ze week in zijn blad over slechte nrichting r ADEGEM. Bericht aan Landbouwers : Er wordt aan landbouwers ter knis gebracht dat monstering r paard dit jaar NET zaï doorgaan. Voor Middstanrs Op Maandag 24 Januari om 5,30 ure Groote Algiee Vergaring in. het lokaal bij Hri Foré met ais dagor bespreking over. 1} Hanlsregister; 2) Gezinsvergoeding voor d middènstand; 3) Allerlei actueele meeling. Hanlsfoor heid voor ied aitefl^lnlicwrii^flvté. vrag.,d :;Heer-- Afgevaardig- het, provinciaal middstandssecietarlaati n*chri vitjg lidmaatschap' 193a Tombola voor " led welke zfeh ^'hjjier^, -. nè&rty&r&ïw J7>>"n> axsuéw -, vypi^df afftyag^d itv. ii'.'bvtid'," SNT LAUBENS. DAVPSFONDS. «HET BLAUWlü LCHT» groote dramatische spreekfjim met Leci Riefstahl, op Zondag 30 Jan, aanst. te 5. n St. Mlchielszaal. Prachtige montage biiitgotooor. aangepaste muziek. Om vertoonine voor ere?^ t?cjat;- kei ijk te mak werd prijz zeer laag gesteld. Voor led het Davldsfonds 3 2 fr. Voor niet-led' 4 3 fr, Bestel nu reeds uwe kaart.hij schrijfster r Afeling vergeet niet dat drie ngangskaarteo toegang gev voor heel 't gezin, '«Middags te 1 ure speciale vertoon(np voor Schoolgaan kinr aan l fr. XK1T. De reeks ongevall hééft zich afgeioopco week vejv v.ócrtges^ti Slaohter Karei Vapïst?ac, racd voflówesk Vrijdag langs d "steweg»sar Msrialopp mift «ijn motoj, waar.op op duozitting zijne echtgoote, Gormaine.e-- 'iiimi, ha:a plaats gome». Voor hem, tc midd' d steweg reed ee dtietvlelkai', belad met e machi om wol te kamel vn gevoerd doof landbouwer Arthuv Maes uit M.eulqb^k«. Niettegstaan het tromp d. motarrijr bleef ie k«r in het midd, aanss?- zi ba^(i aldaar zeer smal is, was er er' niet'veel pluats meer over voor d uiotorijr, To Vandoratu dtrn Ook op du linker kant wil voorbijstek moet molo geglibberd hebb, want zijne eehtgeftqotg vloog te^ei) het voertuig do moto sloeg om. in d zijweg. Do p.w dgeleir had niets bcme>'kt reed vertotdat hij ^'erwittigd werd door ti achternagoloop motorijr. De «rrouw was gekwetst aan het hoofd eiv moest via.u >voniug overgevoerd word. Haar tonstfind» échter gfirtistst«lld. Aan wijk het «Stroomk s te ^»iiieh, kwam Van Huffel Jean, vit Koe- Keiberg, per auto langfs d steweg gered, vergezeld zijn autovoorr. Rond 5 vin* namiddag, Zaterdag, wil üij d«vrachtauto Frans Schelstractv, wóvïén te Gt kruis, doch was daarvoor verplicht in zijbaan te rijd, Het ftutowertulg glipte uit exi kwam vlak te midd, r baan terecht, waar vrachtwag hem in het midd gre«p. Als bij wonr werd niemand gekwetst, au aitos bepaalt zich bij stoffelijke scha, welke nochtans zècr erg is. rr ïooii landbouwer Cyriel > iu dc Laekeatiaat Alftett Dh, tegkwam wierp hij doz allerhan verwsqhlng scheldwoord naar het hoofd. De luati vertel dit q Ziju var Ril 51)»., cu beid wacht Cyriel D, af. To hij daar nogmaals voorbij kwam, vleleu zij op.hqm, trokk hem op het laud nimïi}«;dèja fcyni daar >cna goed af, daftrbij geholp 'door. echtgootd. Cyriel wcra goed toegetakeld heeft ce klacht nergclegd. Naar het schijnt zou ee oudé veete aangaan huispucht oorzaak ïijn?e vechtpartij. - Maandag namiddag verschrikte hot paard, Jéionie Versoete, aan Slatin rukte he{ zich los c-n ging er in vlieg vaart door, langs dé nieuwe Statiestraat, Kortrijkstraat, -markt over, langs sint Jansstraat. Mot e auto werd het d er.nagezet ep ingehaald, Langs d Meesweg naar Kuiseïe, alwaai: het tot staan kon gebracht word Qelukkig war schol juist begonnetj. zoodat kinr niet meer op straat war, niemand verr werd ge- Kwetst., - Het Mond- klauwzeer: Da vreeac lljke plaag welke alhier zoo geducht hec.t gewoed schijnt thans sp'n het verminr te zijn. Nog e paar haard zijn aanuezjg. n totaal werd sert maand SejJttimber e 150 haard aangegev, zoadat meoj- dan twee rd landbouwbedrijv aangetast zijn geweest. Verschei honrdon. bigg zijn omgekom, ^sook tilall melkkoei cu stier e aantal kolver. De stijging vleoschprljx, vooral varks, is dus grootclljks te wijt ai\n het mond- klauwzeer dat overal zijne verwoesting heeft aangericht. Hop We voor lange jar dajicn geescl «éiost' U'-^Hjvi: Vfj^todan; richt" cogmaala 'öéh têntoónpig.j kuhatworkon n, Dltmuai s l^o^ep^.ini^e^fi^uniïóiü^mlie^'liwi«huis 'zijne wqrkeh zal ttooiiateli, telks 10 tot 12 2 tot 5 ure. E Katalogus 26 vêrschil werk wordt ttoon gesteld. Tleltsche Radio-omroeper. Hum Mb.t OQ393-3H6no*»< 9i! z «e«masnomsaweo ; 03A9Jp4SA0 491U 81 NasnoM NoavM URSEL 't Daghet in d Oost komt naar Ursel in 2&al *t Gemetehuis met " HEN ROEKOE " het boeid tooneeispeï jan Fabricius op Zondag, 8 Februari 1938 om 6 ure. ngang 3 ën B {rank. URSEL." Maandag avpnd om 7 uur prachtige C+N5MA-AVÖND in cinema Van Hullè. Bijzonr qnpérfilra met beroem zanger BENJAMN aigm in «GJ S5JT M'N GEiUK» Daarbij cirkusfilm «MÏSOAAO N TOT CKKUS» Begin zeer stipt om 7 uur. All er-he. GEMEENTE KNESSELARU Ooat.yi. Te begev : plaats onrwijzer aan Gemeteschool. Aanvrag met afschrift diploma get. v. nationaliteit, gedrag zed, militie, aan het Schepcollege, voor 10 ""ebr. 1933, 0 JABBKKK. Op 9 Januari ging Camlel Desmedt bij 'd burgemeester om af te vrag, of hij do toelating zou bekom om e nieuwe velo te mog verlot die hij gewonn hart op (optafel, seffs stem burgemeester er in toe aanstonds kocht liij e lot, als Desmedt naar zijn toestemmlngsi><;wi}s vroeg lion hij het niet aanstonds krijg, veldwachter ging het aan huis bezorg, maar veldwachter kwam mair tot Deamadt's groote verbazing kwam hij hegg, op bevel r. burgemeester mag jc uw velo niet verlot. Desmedt maakte Gar merkbav. dfit hij het persoonlijk afgevraagd bad aan burgemeester volle toestemming hekom had het niet kon weiger, aangezi er e persoon Jabbeke 14 dag geled voor zelf loterij ook p bewijs toelating bekom had, waarop veldwachter opmerkte : burgemeester zegt altijd ja, maar wij, veldwachter, keuncpiel secretaris, hebb wij niets meer te zegg, als wij gesprok hebb dan mag burgemeester knikk. het beste wer'k die heer is, 'n werkmsch. zoo zc dk hun kllc-k niet is, niet wil gedrong word, z'n brood ronvftn. y.ondaf Mor 7 -hb«l«1 ' 'natfn twee gewicht zijn. N B. Al persop die iot gekörtht hebb kunn hun geld terug bekom 'inncordla, Jflb' e.» mr- UlJCgHWl-AtltiiCK Huls gesticht in 1845 ; B. Rouimel-Basti Opvolger s AM AND ENQ5WS Statiestraat 13, jekluo Eischc olj uw winkelier öukgfuj ftomm&l" Van ouds ttkd, ts ze. ZUlVËftSTE, youkoeelgtivfc, je B6STE i 80 t.h, oplosbaarheid. De KOFFES»er beste merk t.x KANEüEM. Terugkeer missiezuster. We vernam familie, üat. Eerw. Zuster Halva, ii. wereld Juf. Bertha Cowjunyg, uii naar.missiepost te KongQ teruggekeerd is, na eetv afwezigheid meer tsan iö jnat. Aa hqeft haar intrek gom in het klooi, fer r Eerw. Zustere Lief tc Geiu. Mocht'ze spoedig weerori terug OP kracn t Stom. We wsch haar dan t spoedig herstel n het moerland. postnieuwa. Uit woliiigoricuc«brti vernem -we dat er welnra. e iweeti^ uaateliing' post e twee licijting i prievènb'iis zal plaats hebb. De twee licriting zal geschied rond 2 ure. Du hanlaars ' neiingaoers xulle<> dit' nieuws met blljdscnap ontg. Dan iiftl e brief welke na twaalf ure gepott wordt niet meer in bus blijv tot s anrdaags middags! We bedank dan ook gaarne dieg welke «aak voorj-.tgolp hebb, ïnhajlng nieuw Herr. Pe Kir.legemache bevolking is ui weer oni op Zondaj; 23 Januari a.s. zijn nieuw, 'leir, E. H. Jozef Leieu, iee»teiljk n te nalon, De. stoet, welke tonu 1 ure in Tiek iliaat gevormd wordt, trekt over (Jumeteplaats langs do Kerkstraat, net J^anop, Ka'.kov. Voor 't KtoOMie. yvaar kleeding met ae kerkeiuko aewa d geschiedt, wordt do stoot door d jï, tl. Pastoor, geestelijk, familie e» vrid, in oogscheuw gom. Daa.- na zal E. H. Dek Dcstrooper in kerk tot liturgische aanstuiliiig overgaan. De Kanegomsche jeugd v.-clke in 't Geloove ter schole gaat zal d E. H. P.;.- toor reeds aan «De Ondank» e eerst«verwelkoming toestur, üe ontg.ii door overhed grijpt plaats aan cic Kalkov. Mut e knetterd vumweik gloedverliehting d toion kcrl; wordt dq plechtigheid beslot, E. H. Pastoor we heet U bij voorbaat hartelijk welkom... we besprek bij d weermaker e best wintorweeikon : Tot Zondag! BEERNEM Davldsfonds : Zondag 23 Jan. Algemee Vergaring te 5 u. zeer stipt. Zeer belangrijke voordracht met lichtbeeld over het Heil'.g Land, door 2. E. Pater Fulbertus. Minrbroer uit Gt. Alle led word dringd tot vergaring uitgoodigd. Ook niet-le.n z^jn welkom. Gewone voorwaard Boeming : in gemeteraadszitting Vrijdag 11. werd heer Decker Maurits boemd tot onrwijzer aan gemeteschool, met algernee stemm Hartelijk proficiat. ' RUSELEDE ««OMJKJGENÖE. Pe duijjëudc! dtifiicndff verschlhige daigbl^d.cn over dc yrn^ig verspeld, woid door veraonc'dfjne mü'io mschel^ gelez, doch op gebied politiek of an- 4ere wcfeldgebqurtciiiss moet lezer zelf wt»&v h elct ontkk; omtri) al i.lo dagblad, bij «itüqiiring kel, kunn op hun zelf niet lov, zij word onrsteund door politieke grocpceritigoi; Of pgi;sone i in het bijzqndcr door <njverhed, vooral oorlogsuijye rhod, daardqor zijn gij veruücht in d geest te sprok. nsar het commando te schrijv «o die h het lev mogelijk nmkep.' Doch als m over goeg knis beschikt én bti het' les goed d<wkt nu, het lez nogmslg dkt, ontkt m tusschv<» d<4 regels dg werkelijke wauvueju, het verbloem of beawarca of bet niet lat verschijn kan aan e gccefcii-l oor niet ontsnapp, dooh velo lezers ayn het met mij eons, dat e weekblad, be stuurd doore bekwame helrzi op. steller niet-gie iaal durf, meer waarheid klaarheid in het brein vim ::ijnc lezers kan prt op «on paar tot drie kolomm Pür weck, dan do cohcd'.no dagblad qp eon gansche week. standvastige lezers 't Getrouws ïilljett het mot mij bevestig. Do zor dag vond k in ^cu Hber^nl d^ïïblad, op do eereplaots, nla hoqfdsrtikel «Do Wedloop in do Bewaping Hoq do toestand stlch voordoet» met daaronr ca kleine illustratie, verbeeld Belgische infanterist, op bivak n da houding al liggd ai) Zittd het aillig iii-n* do. met d accoron jn het midd^u, om oog r jeugd tc sueeleii. Vei'tiftt er onr atond te lez ; Het huidige kontingt ia mnr- Jimpp vastscsteid. Wij beschikk over e mqrn materieel. n dc groote manoeuvera 1837 zijn onze gemctorlsecrdo trc-p oji proef gesteld uitslag b'ijk vo. ((p te zijn. Het Albcrtkanual wordt o stevige waterlinie; Lvukse.lie Naamsche Maasfort kunn hun tol ver vull n Ardn waakt e jagersdlvtsui t Op dc vraag : Zijn wij gereed, "«tg thans «ja» geantwoord word' Vlaming, wat dki ge zulko liberale taal, k. last het r.utwooitl cr aan u ïeu over. Doch k voeg- cr nog bij, dat suiialiat, vroegers mannon niet gebrok geweer, nu ton huldig dage nog timaal meer oorlogsgesind zijn, tiu SSÜ hét stmir in hand hebb, rijn zij zoo vermetel dat zij besluit veilige hnv te verlat zich in woelig«golf te wag, zoo gezegd om mokmtiu tc handhav, doch mokratln i» aasr coft siagwoora r socialist, kern hun mokratic is niet anrs dan e diktatorlal«;, bolsjewistisch communisme, op zelf leest geschoeid tl? ze Moskou, Parijs Spanje, Vlaming all rang on «tand om h«t ev welke dkwijs, maar vooral gij, krist, laat u door dat «itigwoord mokratie niet in doek wind, neemt tot voorbeeld Kualaixi Spanje, zie hoe beldo land hun mokrati» iu CB'i anarchistisch bloedbad smor. L<u»t L" vooral niet beinvloeduii door die «CHiinijstische komediant dlc «ommiga kuthüliek (zooals b jv. o Van Zeeland) lot toe zwaai cln hem o{ heu to gemakkelijker als e mni\no«iuin naar d vreem toe te stur om daar»1«werktuig groote moydhtd unet hunno langt: giijparmeii) in do naam hel Belgische volk te sprek, doel» dio noch t gchee iu rniah ton aeele ovcrecnatemt met ti geest. het. Vluamache volk alle Kleur " nog' het piljt^ ïnèt. dit, Jr (t>l<)- f&n* Vlamliigcn,, ^nt.' qn.zev.iéus.tót 'Vöor" ittft» of njêinandv wfs Wet't 1tb«t* nj;«p8lnid ta word, mag cr ge blowi. vloet. n alles voor alles moet we«ötojwhf-. ' f >.- t _ Öj^'cuM' aiidfre'-ktcr zal-(k er ofi-.^«ep; 'h'be MnljjéK -itis''veri erföwltt kommunlsmc bevordéi n d«hsnd werk, b(jv. door dc regeering Spanje tc steuneu of le will ateun het Huaische re* Slem niet at te keur Frankrijk 'uut tu haiigeiu Ruisle. Hed Zondag 23 Jan,»e- ' ieprysksairtiiïg uïj ïïcnri pc Wulf in «De.jn.gi-i t voor 30 kg. WQistcn 50 rosrij. ^cbrcodcr.. C^üi" «' «ö urc-mls. Zondag tock. 30 Jan. s het ja.trlijksche vermaar prijskftarting qp KlapliuUe «n 't Post ju» hij Raynt. l^etv,«.,r. prtz. Op uzeltd 1««0t cok kaurting bu drie herbergiers ;uu> l Velükapeileke, 500 fv. prijz. s Februari is het do eerme Jaarlijl;- iche prijskaartiiig voor jan alleman te Ruisele in «Arista» bij don höiulft'.ua: Oscar Vanhoecke, 160 fr. prijz. vi/i'i.wn uatt heeft in ze cató vier maar.dd'iijfcikjhe vergaiiiig pliwu d nleuwgcütlcht, reeds zoo bioeier.tv supportersbond, wt>lkc reed» 112 le- Jer, telt. AUk lod word er verwacht m koestert hoop nog e aantai nieuwe led tc mog nschrijv, r. het vorige nummer stond ton a-tal auto-ongevall uit Tielt vermeld. Nu d.- laatste week zijn er e koppel te Mv-»cele, op kele honr motors el knar gebeurd. E taxihuurr Gt bracht in d nacht Zondag op Maandag volk huiswaarts, liet muur hrhk tussch «Het Hooge * «Uo Knok -». auto liep tussch twee betom nut laae geleg innd op tantelil«om met wiel-in" omhoog. Met grooto moeite gc- ; aakt dc inzittd zonr groote kneuzing cr onr. Maandag worr: je auto op sleeptouw naar e garage tc Tielt gebracht. Hét twee geval : Van d Hce u;t 1'iolt reuti in gezelschap e «ndjr per.'-v>n dc bann Tlclt-Deinze op, aan r.c KmA hi.il het stuur auto/kv/am in do gracht mrecht De inzittd kwam -;-r Hult d srhtlk rff. 't s ihiz namiddag ook nog jaarlijkse!«: v(:;;;i.di;''ina voor d o> rlltigijr, bij.itt.t'd ui S'oi dag toek. cinema te Ttuijeleiie, Knln. K:lii(. n Aaltomrnat. Ncoiut i,u e abonnemt op 't Go trouwe M::*!i (-hem. het kost slechte 23 ir. tot ein 1938, Abonneert U t buveele het bind of op het postbure.el of an» uw briefdrager op ron of bij mij. unr oeoeuem Hed Zaterdag ' <SoncU\s vertpoijc Omema Forum VJsamsgfie liail tg--.fi Hoilancisuiwn) "ck-let op', ae. ^Wijste suksesïum d film voi Vlaamsohi? humor, muziek, avojitviv, etizoovoort,. Als twep i'iim hob'usu we dan nog "in dist ïijne (,iaje< stjit" met mooie gckonda iviuvedotte Anna Leo. E progran»ma dus aiï} v»h te watertand dat nierhand ;, nalat m^g te gaan zi. Hed 2ond(ig Jn zaal het Patronaat. Bonte Avond. Opvoering door het tooneclgezeischap vap Pwnem dor mooie klucht : "Om meid viui d Pastoor". Oelem heeft weer geweldig dopr het w.ifo!' to lijd. Vcorai cj- vtiiie totaal toegegroei gracht uoraaak ircwecst talrijke overstrooming. Vooral Blokmeerscli kreg het hard te verdur, het scheel muur weinig mcor. of zelfs d^ rf oische icojsei kwam bed d Borg onr water te staan. Do grootste schuld daar s te moek 1» hot feit dat beek die Slokmeerseh doorloopt, ge beek meer Js, maar meer aan e wilrnis gelijkt, vol riet. lisch anre vuiligheid, Het wordt dus meer ti'-ti tijd dat daar veranring aan kome. wpnt overstroo» mins slechte wesmi. ahn terwoordig grootste plaag onzer gemete geword, plaag waarondor vooral onze landbouwers zwaar te lijd hebb. Want eon echt snhandaal is het. onw landbouwers di? het zoo al iastlg goeg hebb om clo twe? eindjes aan elkaar te knoon te dwing hèele dageirin het slijk r strat te ploeter, strat dio dc slochtste?,iln welke m ur vor in 't ron vind kan. Daarom ze tcon we nog es : di^ moot dcnon Kumer veranr, zwiuei zvai we wut wat er ops tö do staat. mmers aan kiesbeloft rotto appel hebt we tot nu toe Sn laatste 20 jaar goeg gehad, lv?t wordt hoog thd dat er nu es dad.vord gesteld. Oncteveor 100 tmiarrs nam Zondag aan ti prijskamp bu horporglers het dorp ^f"!. Da eerste prijs word gc.wcnn door het buit-i gewoon sterko Ronnri. f'ramon Brugge Dheunlnck. Brerncm. Er was ook veel bcin.n?stn!i'ntt. -- BJ Rnynij Matth!is-Dai«e j» Ou Zakstranf kan m «Hsi?, verkrll«g wnt kruldfini«rswarn. slett vogefc- e dulve/ndon betreft «süi; HEST. Hot ontwerp r nieuwe static schijnt op goed voet te staan. De gemete kroeg anrmaal bekrachtiging vnn 'taar aanel dat fr. pcdiaaet. i>e nlsoniccne wsch wordt uitgedrukt- 'lo weikon hot verlegg vfln d.ipoorwog nog vóór d komd zoniet' ciud geschied. trii aoo laas orii- " n,u. - AKMfal \«ttkm>, wat»cn««,lt tr».k bi isonr couragle, zondéi m«cht of kracht, zonr am. t minste wtrk vwmoeit mij. * ^arel, jong, win gij gez T Ja, parbleu.! Hewei.' BH bu uh*««iimlielter an hem e ncicii TUEOUWOMa : 'l m e wonrbare sciic«sn«r»uller het jiuw'üteiset, gebrulk het juist gelijk of <tet het Ut d'cxpllettue to lez attmt binoèr. oon maand zijl Mij eon anr mon»oh.. ^oo gosaga. godaju». H «rank in»üe Apoma^n. VT OKWüXKM, De reking v«n dc gemoi» v» dc scktie Beveihoutsveld pver het di«nh-> jaar 192(1 werd zoudcr éóne opmerking nepaaid g^dgekcurd uoor ilu limtdlg» Deputatie d Provincial Hd : voor dc gonieetue met eon aulver ovursehot loe,20s,ïi) fr.; «n b) voor dg isektte Uevcrhouisvcjd met e dito ovcruehot W.WWÖ'.-- "i' i:/ <..».-: *!.* De verworpeue sommbn cvor het' iosr J935 door oniiiinlr ' >., krediet, cn aio naumrujk al«naa» tccht» mqeatfn konwi in 1897, WejdêH nv- 5'elUHa bij 'dö ui^iivi'd«r' féwnhsg gcvöégd. Bijgwoij vnn af 1937 mof «r gce krediet meer overschred vsojv d, teiuy in geval vnn (iveinincht, Mö*!* (jcme?-m fond» mizoovporta, welke ji.m.-htatreclta betaald word door bemlrf? ling 'er ckijiondi» ifkinjj g h»t Gemetekrediet MOinKgRieg 't DagUet in <ieu Oost komt naar Moerkorke, in feestzaal gt. CeqliUi, inet het boeid tooneelspe) " KKN ROEKOE" Jan FabricUis, op Zondag 13 Februari Begin om 6 ure. - HWAM-SROOP, beste midl tor g hoest, kinkhoest, bronchitis, al!e Qoestprikkel borstanndocrinsvn. Hooldp,: Apouieok VAN ÖE vyv5«r, H0088«raat 38, RRUQQ& ' MOERKERKS Tooncel. - Op Zondag 23 «amiarl te S.,10 ure geelt "Help u Zelf e schittar opvoerlni " S.O.p, t'ictrix" spel m 3 bedrijv door Anton ivlichel. Het werd bekroond met d l prijs voor tooncuüütterkun. Het luchtschip Victrlx is neergestort n liet Poolijs op 300 m'.ji dun naast hulppost. E Matste S.O.S,! red ons! riep om iiuln door do lucht Dan was het g'"'ahn verlor in d? ijsüce. Nu besint cehito'ijk gc- ed liannlng e sritwelljlc Str'Jd teg d dood; waangii'.honser^iekta «pok ror.d. V.'ie sai liet hni? On die vraag geeft " Hb«li " liet, antwoord. Komt ü!f>n oorelt We iwrgcn voor p-ts"' Md iitt ' "pn rnpertorltim X k mm. foybrs - (JJ1-VK13 K..'EN KERKEOTO', EN 1CACHËL-- VOOR GROOT' gc fjalen Magazijn J. VAN OSH ADfiEUB ZUDZANDSTRAAT l(i - ^RUGQE (tuss-b- 3trt;. -Hoo'.d Echte ngeisch< PEPERMNT vqorkqmf neusverstopjijng i ioi)fdpljn kortfldun«ziuw verwakkino crmoöidheld -/» 'Cc verkrijg «nkcl in beste wlnltola»'fungi wel net Uoimi» met het haant'jö, ivio»at(vï-4ikf:. Tooneel, tjoatlti«as, Jiui. te 5,30 li. uoa U( aj 3g n dlojj» <) > iub4u ( OOQ pp U schitter opvoorink «S.O.3, VtC.'- TRTX». ets conigs! let» wambij m v^n 'elf stil woi'dt on nadoulu. Daarin wordt liet dlopste hot mcuscheuhui't UloQt'ia^ i<!f!il met voor zich «o KiijnBlaclioii dood dio üokcr ia vsi.n 2ijn prooi. Hot sluk ia niet akelig, maar div.p HRriiïi'iJpd otife roerd, Ellc zal zichzelf ju dq personagas 'miyvltid : Pandox r e storke ; M«roK dc joviale ; B'oviuki voirar ; Kvalmiin <lo eorlijlco wci'kor voor zij.n huisgodin j Smit do jonge schoone ziel ; Anrsan locnsche, z. bov h ailon icgecrcndo wanhoop razernij.' Hoe moet dat eindig??? Komt y.i. Gij ook zult amloos toeluister v,illon ter mlp anellon. Ejon avond zonr weerga. Komt vroeg, het zul iiopdig zijn. VVO zorg v(iqr afwisseling, «ST BKyCiöE OM GEEN 3»[J7 TE HEBBEN Koopt uwe lod niet vooraleer koopwaar geil te hebb het ''»s e. Van Doussejaere. Zuidaandatr,, 35, (bij statie) Brifgge cis 8p$olalist 11 rlr -p«et>lflpf>d''>o tffc

4 '"t Getrouwe Malgem ' 23 Jan. 133». DERDE BLADZJDE VAN VÉR EN BJ TE LOK^REN zijn vier person ziek geword na het et va.i ingeleg zalm. De toestand drie h was zelfs zeer ernstig. TE BERGEN heeft m e b nietug 16 tot 20 jaar oud, alsook moer e dier kerels, achter slot grl gezet. Ze zijn er allemaal beschuldigd tal diefstall gepleegd te hebb. TE MEENEN heeft m e allewon vrouw in hare woning doodgevond. Het lijk was reeds ln staat ontbinding zoodat dood reeds sert e 6-tal dag moest ingetred zijn. TE DENZE is 41-jarlge echtgoote Roger Moerman spoorloos uit hare woning verdw, vrouw, moer drie kinr die jaar oud zijn, was reeds sinds kel tijd moeloos, 's Morgs was zij zooals gewoonte om 5.30 u. opgestaan, To echtgoot kel tijd nadi in keok kwam, was zijne vrouw nergs meer te vind. Zij moet vertrokk zijn ln haar nachthemd met haar mantel erbov ééne kous aan. De familie vreest het ergste. DE ECHTGENOOTE VAN AUGUST DEWULF, sinds keleh tijd aangehoud betreff moord te Velgem, ls Maandagavond ln vrijheid gesteld. Haar man, evals hun distknecht, hoord echter hun aanhoudingsmandaat voor e maand bekrachtig. Waurom lijd aan HOOFDPJN MGRANE TANDPJN GREP RHEUMATEK ZENUWKOORTSEN PJN r MAANDSTONDEN als Wonrbare BRUNE POEDERS 'f ROOS KRUS do Atotheefc POO.'^fERE SNT NKLAAS WAAS oogcnbllkkeujk, zonr sohalijke gevolg ze pijn bevrijd. De dooa 8 poers fr Driedubbele doos 25 poers fr Te verkrijg ln alle goe Apothek of vrachtvrij teg postmnndaat Gebruik ze es. tl zult nooit ge Btire meer gebruik TE OOSTENDE hebb onbekd tweetalige straatnnamplat afgevez ze, na Fransche bamin«uitgeklopt te hebb, aan het stadhuis geplaatst. Daarin werd aan d burgemeester gezegd "dat dit slechts het bef.n was e belangrijke zding " welke zou volg indi straatnaamplat niet volledig vervlaamscht word. TE ANTWERPEN ontmoette e 34-Jarige man zijn vroegere vridin. Met e broodmes, dat hij naar zijn zegg toevallig bij zich droeg, ging hij vrouw te lijve. Voorbijgangers sneld echter tijdig toe gelukt er ln woestaard te ontwap in hadd r politie over te lever. TR ASSENEDB had het 4-jarig dochtertje d gemetesekretaris e doos p'.li in hand Rekrpg Dk dat het snoepgoed was, had het kind versch'.ii pill opgeget. Kort nadi is het meisje tgevolge hevige buikkramp overled. TE BURST heeft m e geheime stokerij ontkt die verborg was in d grond d tuin Jules De Muylr. De man werd sam met twee meplichtig, naar gegis Oudaar overgebracht. TE WNGENE heelt e dief zich 's avonds in bureel e syndlkaat lat opsluit, om er dan, na het bemachtig e belangrijke geldsom, terug uit te muiz. Voetspor werd opgom. TE MEULEBEKE is beroepsrner Kamiel De Smet. to hij aldaar op oefing was. met zijn flets uitgegled zoo erg gevall dat hij vrij erg gewond wercl aan het linkerbe., DE 22-JARGE ARMAND LEBOEUF gebor te Wetter won te mpe, werd Maandagmiddag te u. op d onbewaakt overweg aan Eiplas te Le, gegrep door lukomouef e persontrein. Hij werd op slag gedood. TE OOST-ROOZEBEKE ls vlashanlaar Sylveer Bijtebler bij het werk door e drijfriem gevat meegesleurd. Zijn toestand ls zeer onrustwekkd. TE AARTRJKE was in Januari 1936 e geweldige brand ontstaan!:i woning r echtgoot Van Fieter. De oorzaak kon niet ontkt word, to onlangs e nieuw onrzoek werd ingesteld naar aanleiding " klaps " ln famii'.e Van F'.eter. Vermoeds ontstond hierdoor teg d zoon Van Fleter Euge die naar Brugge overgebracht zijn, bek d brand te hebb gesticht Hij ls onr aanhoudingsmandaat opgeslot. ONZE VLAAMSCHE "i EWESTEN hebb weer ln vele overstrooming te lijd gehad. Vooral te Kortrljk, Me, Syngem, zoovoort ls scha door het water teweeggebracht, heel groot geweest. ANTWERPEN wordt gemeld dat h. Maurits Sabbe ontslag gom hee'ft uit Koninklijke Acamie Belgle, wegs houding di f korps nzake vervlaamsching' r Acamiën. TE LOVENJÓEL zijn Dinsdagavond twee vrachtautos in botsing gekom. E man, die e r autovoerrs vergezel, werd op slag gedood. TE LEDE is 22-Jarlge Herman Labery, aan e onbewaakt overweg, to h!j wil overfiets, door e trein doodgered. TE OOSTKAMP ls Antotne Van Lerberghe met zijn moto, waarop ook Blanche De Cuyper had plaats gom, op e met stroo gelad vrachtwag gered. Van Lerberghe werd erg gewond. Wat vrouw betreft, ze was onr wiel d kawion terecht gekom op sia^ gedocd. Laat goecie gelegheid niet ontsnapp! Tot ein Januari 10 t.h. torug in geld op uw aankoop wlntefparssus ln Maison CHARLES Hoek Länge Munt Groselmarkt, 22 td GENT Tel Bijzonr gekfl voor goe stoff, prachtige sne fatso. Specialiteit voor ceremonie rouw opgemaakt of naar maat. d.s ANKER-naa'machi staan aan spits d vooruitgang! Het wonr zig-zag Anker, naait alles 1 Ge beter naaimachl dan Anker maar wel veel duurr! Vraagt nlichting bij d vertee woordiger uwer streek : De Taeye A. te Malgo Loncke, Statiestraat, Oostcat p. Verholle, Hoek Ooststr., Torhout. Wwe Verhaeghe ei Zonnn.Rudrvrcrrte De Muer, to Ursel. H, Vervnet, te Waerachoot. D. Mlssant, Kortriiksche straat te Tlelt. Moerman, Tolpocrietraat 8, Dein*-. Kindor HollteeracH. Aertrvcke. of voor 't groot :,1 VPRHAPOHK Steeririnrr GENT TE BEYTEM (Rumbeke) is brand ontstaan ln vlasfabriek Kemi Espriet. De scha beleopt fr. TE BRUGGE hebb kinr uit Gtsche vaart e mschhoofd opgehaald. Het was totaal ontvieeschd tand ontbrak. M vraagt zich af of m hier soms te do heeft met het hoofd ZUlms Logghe, die in 1936 door haar man, Oscar Van Craeynesl is gedood ln stukk gehakt geword. TE LETTELNGEN zijn werkhuiz "Lampes Fanal" prooi r vlamm geword. 180 werklied werkvrouw zl'jn erdoor werkloos geword scha bedraagt ongeveer vier mlllio frank. TE DESSELGEM botste e vrachtauto firma De Coe uit Kortrljk teg e anre stilstaan vrachtauto. De bestuurr aanrijd auto, Jozef Vermani uit Kortrljk, bleef ongeerd, terwijl zijn gezel, die nevs hem had plaats gom, uit d wag werd geslingerd op slag dood hlgdf. TE NGELMTNSTER wil melkhanlaar Jeroom Van Langhem, met kar paard spoorbaan overrijd. Hij trof het echter niet want Juist kwam er e trein in voile snelheid aangehold. E vreeselljke botsing volg kar paard werd aan d kant geworp totaal onrste-bov gekeerd. De voerman werd met geweld zijn zitplaats geslingerd, maar wonr bov wonr, noch hij noch zijn paard bekwam niet het minste letsel. TE BOEDAPEST is m nog steeds zonr nieuws M. Becsadian, Sovjet-vertegwoordiger Hongarije, die ongeveer twee maand geled door zijn regeering werd teruggeroep. M beweert dat M. Becsadian Vrijdag 11. te Moskou werd terechtgesteld. EEN AFGEVAARDGDE r Amerlkaansche regeering heeft verklaard dat Washington zich blltft verzett teg erkning verovering AbeSSlnlë door talië. TE' luttsburglf.(v.s. Amerika) heeft e 'geleer è niéuwe werkwijze uitgedacht om uit stroo allerlei afval het landbouwbedrijf papier ook synthetisch kato te vervaardig. Hij verwacht daar e gansche omwteling ln het paplerbedrljf. TE MALMEDY is 100-jarlge inwoonster mevr. Barnardlne Coffart-Lsgamme door geheele stad gehuldigd geword. ük belasting op valuatiewinst zou eerr e tegvaller word daar m op 350 miljo geteld had dat, met nieuwe bepaling er hoogsts nog ge 100 miljo zull gevond word. EEN FRMA, gevestigd te Amster dam bereidt e expeditie voor, die zich ln Mei naar baal Tobermory, aan Schotsche ktfst, zal begev pog zal schatt op te spor die, naar overlevering wil, verborg zijn in het wrak " Duca Florca " ee galjo Spaansche Armada, dat op 23 September 158B zonk. Aan boord bevond zich kas waaruit soldij het landingleger moest betaald word kroonjuweel Spanje, waar waar 13 miljo WOENSDAGNACHT, rond 1,30 ure, is Gramms mot e groot aantal led d Raad r Daad, ucr autobus te Ti aangekom, waar ze onnudiijk aan d arbeid tog tvn wegwijzers straatnaamboordim in or te brg met wet. Pe ujiue kwam echter spoedig opdag Gia.iims sam met e 5-tal stuat, werd aangehoud. Nadat proces-verbaal teg h werd opgemaakt werd ze rond 8 u. terug in vrijheid gestéld. WATERSNOOD N ST. BAAFS VYVE Door gewedige reg-s is onze gemete fel geteisterd geword. De wijk Hoye werd in e ware z;e herschap, alsook wijk Droog Broodheek. De scha hierdoor aangericht is n^er groot. De weg war looi- het vater afgescheid, alle verkeer cn soht-fpvaart stilgelegd. ONTEGENNG VAN ONOERQNDT GOEDEiEX. DOORTOCHT OOSTKAM' E kon. besluit verklaart, dat het algeme ]iut onteiging vorrt <ic ii.ix«. eis n toer noodig tot vos-!«.-- icïiij; <i Rijksweg nr 71 BUnkviiberf.«- naar Vslcines, op het girr.il gebied r gemete Oostkamp. TE PARJS ging e jong meisje bij e waphanlaar e revol/er koop, die hij zelf lad moest, Daar het ii-uïisje zeer zuwachtig bleek te zijn, vond waphanlaar het geraadzaam revolver met losse pntron te lad, wat later best bleek te zijn geweest. mmers 's avonds iostte het meisje twee schot op hare twwoa-n zanglcerares. dit natuurlijk zonr kwa gevolg. N DE TWEE GROOTSTE petroleum - onrneming Birma (Brltsch-ndlë) hebb 9000 arbeirs het werk neergelegd in verband met e elsch tot ioonsverhooging. De toestand is zoo ernstig, dat eer-?te-minisicr minister han'. '.ich onnidlijk per viegtuit ter plaatse begev hebb, om te onrhan- ' n< u t ('<* ^'«Vf»--, (> -. ()P werkgevers TE VÏJVË-ST.-BAAFS to kinr d breifabrikant Jules Van Weid 's avonds rond 7.30 ure ging slap, bemerkt ze e man op hun kamer. Op 't roep r kinr kwam var toegeloop, doch nbreker lostte e revolverschot, echter gelukkig zonr iemand te treff. Daarop sprong h'.i door het vster vluchtte dv.i:;ernis in.' M. KOELSCH, bestuurr Amerlkaansche Hanlskamer Lond, werd in zijn badkamer doódgevond. Hij droeg kwetsur aan keel. De omstandighed ze plotselinge dood zijn nc» niet opgehelrd. OP 76-JARGEN LEEFTJD everleed te Arras bek Fransche toondichter Alexanr Georges. De overle behoor tot school Nlermeyer. Hij was e tijd kapelmeester in Sinte-Clotil-kerk te Parijs vervolgs orgelist Van Slnt-Vlnctiuskerk. Hij schreel verschei werk ls onr meer toondichter "Miarka" op tekst Jean Rl- NA EEN BAL, Sn Opera te We, heeft e lid het huls Öohsbur, prins Ernest Hogberg, e ruit stuk geslag, waarop e hakkruis geschilrd was. Het Duttsche gezantschap heeft aanstonds bij bondskanselarij protest ingedid. N DE STATE VAN TOULON werd Zondagnacht e stoutmoedige diefstal gepleegd. E wagon, bevatt twaalf zakk geld, bestemd vöbr "Banqv.e France " Toulon, werd d nhoud beroofd. Die zakk, weg te zam 007 kg., bevatt r. ln geldstukk 10 frank eta fr. in geldstukk 20 fr. DE KOMMSSE r vliegramp te Oran is tot het besluit gekom dat er onmogelijkheid bestaat verantwoorlijkheid vast te stell. MAANDAG ZJN. NABJ AYRSH- RE, op kust het Land Wales, 22 lijk aangespoeld matroz Schotsche stoomer "Lochsh'.ra" "Glarhyd" waar' m sinids verschei dag zonr niéuws was. Bei schep zijn tijds het jongste tempeest met man muls vergaan. TE PARJS heeft e taliaan zijne gewez vridin haar grootvar met e broodmes gedood. Hij verklaar nadi dat hij gehanld had in eèn oogbiik opwinding, dit t gevolge vah het feit dat vrouw, na hem eerst in diepste armoe gedompeld te heb, hem verlat had. TE NJVEL nabij het vllegpleln moest e militair vliegtuig eèn noodlanding do. Het toestel kantel om. De piloot bleef ongeerd maar waarnemer brak z'.ch e arm ook e vrouw die op het veld werkte, werd door het vliegtuig getroff ernstig aan het be gewond. ACHTTENJARGE JONGEN BESTAL EEN GRJJSAARD TE OOSTKAM* Zooals gemeld had te Oostkamp e doolijk motorongeluk plaats, waarbij e vrouw, zekere Blanca De Cuyper, vah e motorfiets werd geslingerd op slag werd gedood. Het onrzoek leid tot zonrlinge ding. De motorfietser Daniël Lersberghe, die nog ge achtl Jaar oud ls, maakte in d longst tijd 1 groot verteer had daarbov e nieuwe motorfiets e auto gekocht. Aan zijn ours had hij verklaard, dat hij dit geld ln pronostlekwedstrijd won. Doch weldra moest hij bekn dat dit geld herkomstig was e tachtiglailg man, Willem Gilks, Oostkamp. Deze grijsaard, die niet ln staat is om te gaan, moest geregeld geschor word door Van Lersberghe. Déze was er toe gekom e tweed sleutel brandkas be vervaardig 'ert' l rói3te somm werd door hem gestol.' Na geeltelijke bektiss 'afgelegd té hebb, Werd Lersberghe aangèhoüd ter beschikking gestéld d onrzoeksrechter. ERG WERKONGEVAL TE BRUGGE E erg werkongeval ls Dinsdag namiddag gebeurd ln ds v.'ervcn vau dc West-V ïaamsche Betonwerker!J, St-P'.eterskaai. E ploeg werklied was bezig e kamion te iad met zakk cimt, gom e stapel 3 meter hoogte. Van onrste laag scheurd plots eige zakk op zoodat stapel het evwicht sloeg omverviel op werklied. Twee zer kwam er heelhuids af ; doch twee anr, Debbaüdt Kamiel, Thourout Kerkhove Euge, Velgem, werd opgom met ingedrukte borstkas breuk aan arm be. TWEE GELDSCHUMERS TE ANTWERPEN B'.j het parket Antwerp war klat ngekom t laste e nrichting, die msch hielp. welke zich voor e oogbiik ln oehard toestand bevono, door h geid voor te schiet aan zeer voorelige voorwaard. De maatschappij noem zich "Noveity" gevestigd ln Twaalf Maandstraat te Antwerp bestond uit twee Nerlanrs, zekere Levi P won te Borgerhout, Jan D., woonachtig te Egem. Deze twee zaklui kreg heel wat kllënt ; m spreekt het getal 600. Zoodra iemand toekwam war ze dalijk bereid gevraag leing aan te gaan. Zij moest dalijk ee som geld betal voor commissie. ook af ae eerste maand beginn mét overegekom afkort:ng;n. Na drie, vier maand ontving meest e bericht dat, na het gedane onrzoek, gevraag leing niet kon toegestaan word, wegs onvoldo waarborg! Van gestorte somm werd zooveel afgetrokk voor beheer- expertisiekost, dat er nog slechts e r overschoot! De winst twee Verlanrs war n'.et te versmad. Ze war t i jonn met e kapitaal fr. elke maand nam eik hunner, als wed, e bedrag 7000 fr. uit kas. M is er overtuigd dat nog tal bedrog zich zull do kn. TWEE STOUTMOEDGE BANDETENSTREKEN TE BRUGGE ~Twee diefstall werd Zondag alhier met ee uitzonrlijke driestheid gepleegd. Mevrouw Deelerek. won Scheepdaeieiaan. 17, stel Maandag, bij het opstaan vast dat vreem person in het huis moest geweest zijn er ee som frank, moet di om het werkvolk fabriek te betal, gestol was. alsme voor fr. juweei. Bij echtgoot Corthals, won zelf straat, hebb kwaaddoers juweel tér waar fr. buit gemaakt. Er werd besta.tlgd dat dleft moet gepleegd zijn. Zondag tussch d middag 9 uur 's avonds terwijl inwoners vaw bel bezochte huiz afwezig war dit moet gewet hebb. STOUTMOEDGE NBRAKEN TE SNT BAAFS VY$E Dinsdagavond werd onze anrs zoo rustige gemete in opschudding gebracht do'or het pleg twee stoutmoedige inbrak bij bewoners r volkrijke wijk r plaats. Dinsdagavond dus vooraleer zich naar bed te begev bsvool vrouw d heer Jules Van Weld aan h$ar kind om naar bov te gaan, om opstaan vsters te sluit. Het meisje was reeds mm of meer bauwd omcfet het gerucht gehoord had op d bov zoo zeg het, doch op het bevel zijner ours, die natuurlijk dacht dat zulks e verzinsel was het kind, ging het toch naar bov. Doch pas had het meisje, het licht aangedraaid, of e manspersoon kwam uit d hoek r kamer gesprong, greep in het voorbijgaan naar r. bril het meisje, die hij afwierp, c-r verdwe ais jeén schim door het opstaan vster. Het meisje gil, waarop üe ours kwam tcegcloop, ea zi wat er gaan was werd het licht op d koer opgèdraaid. Nog juist zag m e manngestalte platvorm op e nevliggid stuk land spring. Beer Van Weld lette niet, zette onbek achterna, daarop ze twee revolverschot op zijn achtervolger loste, zonr nochtans doel te treff. Hierdoor, door het geroep zijner vrouw kinr weerhoud, kwam heer Van Weld terug ^ras dus inbreker aan hun oog ontloop. Spoedffe werd er door verschei, opzoeking gedaan, doch d inbreker was er niets meêr te zi. Aan muur langs waar hij het dak kamers r woning was opgeklomm vond m aan d kant staan zijn slets kousèn, die hij ln zijn vlucht had lat staan, dus was hij blootsvoets verdw. De gdarmerie werd spoedig verwittigd stel aanstonds e eerste onrzoek in. Hier heeft d inbreker e goud uurwerk, ee»'ketting als bult megom. De twee nbraak ontkt. To Juffrouw Marie Lauweïs, waar hfeer Luttun De Meyer, onrwijzer bij nwoont, zich naar haar bed wil bege v, was ze n!et weinig verwonrd, op haar kamer te bemerk, dat al.lad kast op stond, gansch d nhoud overhoop las. De.anre kamers, ook ze Desiré Lutts werd door d inbreker bezocht, alles tot het minste doosje bleef niet onaangeroerd. Hier heeft nbreker kel het spaarboekje heer Desiré Luttun megom. Hier ook werd gdarmerie verwittigd, De nbreker is hier langs e opstaan achtervster binngedrong. Het parket Gt rt zijn fotografisah dist, kwam Wosdag namiddag ter plaatse, om noodlge vaststelling te do. Moge z nietuger spoedig gevat word. NOG STEEDS DE ZAAK WEDMANN Onrzoeksrechter Berry heeft Dinsdag weer es Colette Tricot met Million geconfronteefd dit voornamelijk met het doel te wet te kom welk aanel MllUon gehad heelt betreff moord op Leblond. k b gansch vreemd' aan 'diè zaak, verklaar MiUioni > Niet waar; viel 1 Colette - ln. D 16 Oktober, dag waarop moord piaatrs had, zag K om 18 uur 15; twee auto's "La Voulzie" verlat. n d e zat Weldmann in d anr gij Ï'öïn 20' uur 3Ö.' Hjt gij férhggèkontèn,- ik zae u in i hf zit e ham ' e stuk kaas vruchton. Dc ondmzoeksreter zal het paar eestda&gs oi.rvrag-?n aangaan d cewog i iailiera*d reis n«ar.(mi.utta, M. Berry heeft aan wetsdokters, M. Détis M. Hadingue opdracht gegev, Colette Tricot aan e nauwkeurig onrzoek te onrwerp. Het onrzoek zal licht brg in beschuldiging jonge vrouw. Zijn lidteeks toe te schrijv aan e schotwon of beleef lichtzinnige Colette e anre avontuur? Het onrzoek heeft intussch ook uitgebracht dat Colette Tricot e zeer ontvlambaar hart bezit. n 1934 ontmoette zij e Hongaar, met pame Euge Steiner, man werd spoedig smoorverliefd op sire, Colette bek hem blozd dat zij het eerste oogbiik af had gevoeld dat zij hem bemin. Het was dus e lief pp het eerste zicht! Mijn naam is Rée Rolls, loog zij, mijn man, e loods op zeevaartlijn Marseille-Algiers, maakt me ongelukkig! k heb dus ook beslot scheidiiig aa>n te vrag. Om aan m'n broodje te kom, want mijn man maakt alles alle op, b ik nachtver- Bleegster in e kliniek. Ge begrijpt, dat ik u dus alle in d loop d dag zal kunn zi. De Hongaar geloof haar. cn spoedig was hij ln haar nett verstrikt. Het werd voor hem e duur avoniaur, want Colette had er e handje lichtgeloovlgheid haar minnaar uit te buit! Steeds heette het, dat zij geld noodig had, soms tot tweeduizd frank toe, om haar echtscheiding te bespoedig 's Nachs keer zij naar- haar eig huishoud terug. Euge Steiner schoot er zijn laatste stuivertje bij in. De schoone Colette had hem vijftiduizd frank gekost! Pas werd zij gewaar dat zij 't laatste veertje had geplukt, of zij verdwe. De man keer terug naar Judapest, zijn geboortestad. Aan e dagbladschrijver verklaar hij : " k b op haar zeer verliefd geweest had haar zelfs gaarne zijn naam gegev, maar nu b ik d herne'. dankbaar dat het niet is gebeurd. k betwijfel het t anre sterk dat zij het slachtoïfer werd r moordaars. k geloof wel eer dat zij alles hun dad afwist zelf e aktieve rol gespeeld heeft". SEWOU^N ACHTERVOLGNG N DE STRATEN VAN LONDEN Na e nbraak in e pelsmagazijn Manor-Park zette e politie auto achtervolging in dars die per auto war weggevlucht. Aan 100 Km. per uur werd er door strat gevlog. Aan e bocht rapeer auto nbrekers polltie-auto, die op weinig afstand volg, reed op- eerste in. De agt kwam er ongeerd af. Twee r inbrekers werd gedood r ernstig gekwetst. Maandag werd te Aalter e schip turf gelost, dat zeer hoog gelad was. Opes sioeg vracht om kanteld titall pakk turf in het water. M ziet hier redrs "drkeling" terug op 't droge brg. AALTER Zaaigian ontsmett met "ABA- VT" ls voorelig goedkoop. " ABAVT" is beste droogontsmetter wori? verkocht bij rr::e LAM- BRECHX NOG DE RELLETJES TE TONGEREN De h. Gramms ln vrijheid gesteld. De h. Gramms werd DinSdag namiddag om half viert in vrijheid gesjteld. Hij begaf zich bij zijn vrid d h, Langohr, waar -iich ook h. Franck bevond, leir taalgremsactie in Limburg Mtr Roppe, Gramms" verdiger. E correspondt was gelukkig d h. Gramms aldaar aan te treff. Wat nieuws? werd hem gevraagd. En het antwoorii kwam zonr aarzeling: Als zij dk dat met mij los te lat alles gedaan is, dan zijn zij erlijk mia. Daarop vertel Gramms als volgt. Rond drie uur kwam h. Reard, pro. cureur s Konings op het geg liet mij ln advokatspreekplaats brg. Hij was buitgewoon vrilijk sprak k heb u groot nieuws meue te el ; ik stel u onmidllijk in vrijheid. Gramms gaf daarop niet het minste antwoord. De Procureur zegt verr : Dat ls toih wel goed nieuws, dkt U niet? Antwoord i Voor d e ia het goed. voor anr is het slecht nieuws. Dan elt h. Reard me dat hij zaak besprok heeft met d heer Procureur-Cxïneraal te Luik dat ze akkoord was om Gramms ln vrijheid te stell. (Hier doet ze laatste opmerk dat zijn persoonlijke meing is dat fiet bevfl uitging Regeering). Dan drong h. Prcteureur aaa opdat Gramms niet meer zou herbeginn te schilr. Antwoord: Xk heb dlsaangaan ge belofte gedaan ; houd mij bij hetge ik vroeger ed zeg. De h. Gramms vertel nog dat hij sert Zondag onr - politiek rergiem werd gesteld. Bij d haarkapper... n d vooravond gtag b. Gramm«bij e haarkapper om zich te lat scher. Er s hier nog al ets gebeurd ln da laatste dag, vertel hem barbier- Ja,., veel buitgewoons... betooging... studt. ult-leuv..., Ma»tidat heeft.!in-' druk gemafckt. Dè klit die vroeger' Gramms afkeurd, zijn 'hem. nu aan 't bewonr gegaan. Het : Tocgersch publiek ls nu heel sympathiek': tegover d H. GrammènSi i 'Kt tl Gramms, vr'g 'dan patiënt. * ' Ne, Mijnheer, antwoord kapper. Eh wel! Ge hebt hem juist geschor. k b Gramms*. De h. Gramms, die dit vertel, moest nog lach met d indruk door ze verklaring op d h'aarkapper gemaakt. De man viel bijna in bezwijming! 't mag e«fn geluk heet dat h. Gramms zich slechts haa bekd gemaakt wanneer baard heelemaal af was... EENE BELANGRJKE PROEFNEMNG. Onze lezers zull zich herinner dat er op 7 Juli 19S7 rond dln middag ee ontploffing ontstond in e afeling kardoezfabriek F. N., te St. Michiels. De echtgoote Depoorter, gebor Bertha ivaua, weid op slag gedood twee anre vrouw, AdfieiWie VerWeke Bruggo Louisa. Mahout Oostcamp, Kwam er met lichte kwetsur af. De ontploffing was ontstaan in zonrlinge omstandighed ; het gebeur op ee op piaais pald aan. atehn;; vaar ue slaghoedjes word gereed gemaant, ükïhioij e put waar atval da fuiminaat, e gevaarlijke ontploi'- imgsstot' in het water werd geworp. JJoor het parket wera twee experter., Ue hh. Schwartz, niotessor san Gtsche Hoogeschool Luitant Kunn, het 13e A., gelast naar üe oorzakai r ontplbffing te zoek. Bedoel put, waarin vrouw ri afval va-n fuiminaat werp, is in beton gedouwd omringd e aard dijk. De put wordt regelmatig geledigd gezuiverd. De export steld vast dat e zekere hoeveelheid fuiminaat zich langzamerhand vermgd had met aar die d put omringt. Door proefneming werd bovdi bevond dat fuiminaat, alhoewel hij vochtig is, kan ontploff, alhoewel aangom wordt dat Ue fuiminaat aan 10 t.h. vochtig gemaakt, niet meer ontplofbaar is. Daaruit hebb zij beslot dat het slachhsffer op gevaarlijke stof is uitgegled of er op getrappeld heeft, waarbij ee hoeveelheid fuiminaat, bij d put aanwezig, is ontploft. Deze vaststelling keer begripp om die tot nu toe hierover werd aangom, zull hijgevolg het stelsel veiligheid do verscherp dat alreeds zeer scherp was in munitiefabriek. Aldus zou het ongeluk moet tosgeschrev word aan e verschijnsel dat door wetschap tot hiertoe als niet mogelijk werd beschouwd. KANADEESCHE KOSTSCHOOL GETESTERD DOOR VREESELJKEN BRAND Over d brand die woed in e kollege të St. Hyacinthe bij Montréal (Kanada) word volg bijzonrhed verstrekt : Terwijl het reddingswerk nog. in voll gang was, is het dak het gebouw ingestort, met het gevolg, dat talrijke leerling, die zich nog in het gebouw bevond, in vlamm gestort werd. De hevige kou dikke sneeuwlaag belemmer het reddingswerk tèn zeerste. De Brandweer zoekt onafgebrok toaar slachtoffers onr putnhoop nog voortdurd word dood gewond gevond. De brand werd vooraf gegaan- door eèn hevige ontploffing. De oorzaak ze ontploffing is nog niet vastgesteld kunn word. De gevolg war echter vreeselljk. Op drie verdieping tegelijk brak brand uit krachtige wind wakker vlamm nog meer aan. De meesters steld alles in het werk om jongs behoud buit te krijg. Zij kond echter niet verhoed, dat e geweldige paniek ontstond. Sommige jongs sprong vier verdieping op npiaats, terwijl anr ln hevige kou het vroor 22 grad ln nachtkleedij naar bult rd"- Mfet grootste moeite wist brandweer 'elnd(iujk eige or te schepp kon e aang gemaakt word met het reddingswerk ; 21 zwaargewond werd naar buit gedrag. De anre jongs kreg ks, tiein niet te bevriez. Aan blussch viel niet te dk, daar t gevolge hevige kou het water ln slang bevroni*. Het staat in ier goval vast, dat 25 jongs ln' d brand zijn omgekom, terwijl e priester^ in d loop vaa d dag aan gevolg overled is, E twintigtal jongs word nog varmlst. M weet niet of zij onr het puin bevindr-iof dat zij. in.hun raloosheid zijn. gevlucht. LENDENPJN Er bestaat één midl dat in staat is ldpijn rugpijn te do ophoud hét Linimt Dokter Sloan. Het is voldo kele druppels er toe te pass op.pijnlijke plek (nooit verdoovingsmidl innem die UHan gevaar blootstell door uw gestel te bedwelm). Sloan werkt oogblikkelijk; nooit hebt gij e midl gebruikt dat U zulke waarachtige duurzame verlichting verzekert. Met Sloan bij U tehuis zult gij altijd in staat zijn pijn stijfheid te verdrijv. Bij alle Apothekers. Prijs: fr. 9.75; ook groote economische flesch: fr Sloan brgt zekere verlichting snuit bij Rheumatiek, Verkoudhed op Borst, Ldpijn, HeupjicM, Rugpijn, Verrekking, Verstuiking alle Spier- Zuwpfjn. F.ischt Linimt SLOAN. Verwerft namaakstls. PLOOT COCQUYT HOFFMANS AAN DEN DOOD ONTSNAPT. Cocquyt Hoffman9 keerd met e Saba-vliegtuig uit Lond naar Brussel terug. De hoofdstad nar, kwam 2ij daar!n e dicht mist terecht. Coc- V RMi ETlCT: DE PJN OORSCHRFT VAH DOKTER SLOAN DE FLMACTEUR CHARLE CHAN WORDT VERMST Uit Hollywood wordt gemeld dat Warner Oland, filmacteur die wereldberoemd is geword als Charlie Chan, spoorloos verdw is. Bij het opnem nieuwste Charlie Chan-film in e r ateliers Twtieth Ctury Fox. liep Oland verled week tweemaal weg, zonr nar uitleg zijn hanling te gev. De laatste maal ging hij ev e glas water drink sinds heeft niemand hem meer gezi. M heeft overal naar hem gezocht, maar vergeefs. Verklaard wordt, dat zijn gezondheidstoestand d laatst tijd veel tei wsch over liet, dat hij zich ook zorg maakt wegs allmtatjegeld, welke hij aan aljn echtgoote moest uitbetaj. behalve e ' 1,,yt d f? 1 e dal nabij Zel.ik, éd V m 2200 douar' 'per maand waar zich loods militaire m 0 e* hlj ^ ^ kraehts e teg luchtballons bevind. Plotseling zag Coc- ^uyt op kele titall nieter voor zich d stal kabel e militair observai ie-ballcn. die e paar ur tevor was opgesteg daar in d mist hlntf. Zonr tegwoordigheid geest d piloot ware hij met zijn machine teg d kabel terecht gekom zou m daar opnieuw e ramp het verlies msthievfs te betreur hebb gehad. NEEMT EEN ABONNEMENT OP 'T GETROUWE MALDEGHEM e hem" uitgesprok vonnis, helft zijn vermog uitbetal, t.w. e bedrag dollar. Oland ls 57 jaar oud werd in Zwed gelfor. Op 13-jarig leeftijd ging hij naar Amerika. Hij kreeg vermaardheid als Chineesche tective Chan gedur laatste zes jaar is hij in niet minr dan vijfti^ Charlie Chan-füms opgetred. - TE STOLWJK in Nerland is e auto met 5 person, die e bruiloft kwam, ln e diep water terechi gekom. Twee vijf zijn verdronk,

5 't Qetrourçe MaWagem" 23 aan ic.ni> 1 ; pucjuiimk NUsuwi. CHFTEN 240 frank uit d offerblok Heilig Treesjes kapelleke met.ïieldlng i 100 fr. ulo Malgem voor D. M. üullaume üviana ^tutiuaat) t& BoxJ.oc in PhlUpijncn; S0 rr. uit UÜO. ycke voor 6 miss voor overled ours én iam'.üe ; 50 fr. om 5 ntfsu-'.i voor e overle ; 10 frank om 1 mis vqor overled ours, all aan V. ï. Sa e ; 30 frank uit Kortrijk aan Moer Maria Aiodia, alsook 10 fr. acndsr melding, SNEEUWKLOKJES Ze staan in struikjes of in rotjes. M'n Jeukè vasveuavyndzocjes. Reeds bloeid tussch hout gras, Alsof 't voor h. ge winter was! Die sneeuw-wit vlekkelooze klokjes, Licht bing'ld op week-groe stokjes, Zij bod, n hun bloemgewaad Van lte, die voor 't urk staat! Schijnt 't zonneke of schijnt het niet, io.it vastavondmtjes schiet Hoe guitig! reeds wat ltepraal, Zijt hertljjk welkom, allemaal! Alhier overleed na e lange pijnlijke ziekte heer Hri De Smet, echtgoot Parton Alida in d ourdom 55 jaar. Maandag te 9 ure heeft begrafis plaats. Ons innig rouwbeklag. 9t Daghet in d Oost v e e r t o p [KEflM BQEKOË het boeid tooneelspe! in 3 bedrijv ion Fabricius o p M a a n d a g 2 4 i a n u a i ï 1938, o m 7 u. Plaats 4 5 fr. gummerd. Kaart t» bekom bij Gabriel De litle. Uitvoering vierstemmige Sier ««seh bedrijv in door he«gemgd zangkoor. BELANGRJK BERCHT De ourling, welke vroeger d ourdomsrtetoeslag werd ontnom. ingevolge wet 15 December 1937 terug me recht te hebb om er te giet, mog herziing aanvrag af Zaterdag 22 Januari, bij d ontger r belasting te Malgem 9 tot 12 ure. Trouwboek, ezelvghe'.dskaart, Hjfrtekaart eigdomstitels mebrg. ^^mrnmtmm^mmm^mmmmm^mmmmmmm^^tr Nieuwe \voonhviz. Pieter D; Loof, Vaekekerkweg. Plan goedgekeurd. MUZEK HOU EN TROU Jonge kereltjes af 12 jaar mog zich aanmeld bij d heer Maurits Marts-Van Rie. Bogaar of ter Noordstraat, 31, voor het aanleer muziek om rang onze muziekmaaitschappij te kom vermeerr. VERLOREN Zwarte ier HAND- SCHOEN op baan 't Moltje naar Stroobrugge. Terug te bezorg teg belooning, bureel 'S Getrouwe S.C.5. DT VNDT U WELLCHT PASSEND i ü all dank wij hartelijk om verrass belangstelling gedur onze reklame-week. En,'.. vergeet nu maar niet dat het altijd T- het Jaar door bij ons zeer interessant om koop is. 't Beste... toch 't goekoopst!!!... Gezusters PERQUY Nieuwstroat 6 MALDEGEM. Hoviers. Voor uwe Zad, voor uw tuin, wdt u tot OMER GOÊTHALS Gtgohe «teweg 106, MALDEGEM Voortverkoopers word gevraagd... Alle soort plantaardappel Prijz 'buit concurrtie. p.8 MCJür-'i-ROUWEN, MEVROUWEN, Wilt ge 'n mooie kunstige haartooi (ondulatie)?? 2p<rks ge naar i'uno, bek reukwerk to'.let-arti kei?? Die kunt ge kel vind... Waar? itij GÖDELEVE STANDAgRT Moltjo (Rapbrugstr.) MALDEGEM Die zich ais ooiffeuse komt t? pl-iat j die zich daartoe aanbeveelt. Dus.,, daarhe w'.lt ge goedkoop gelijk gedid 2ljn. of als ge 't verbiest zal zij bij U aan huis kom, p.5 BEKHNOMAKNG v/d U n voile vertr.v tot Albert Van Qeuchte-Sools, Westainstraat nr 132, Malgem, Daar hebt U alle keus laagste tarief mansvrouw» klnrkovse".. Alsook sajette allerhan bijgoer te bekom. M aanvaard ook het vervoet kous sokk. Vrilijk aanbevol. l.lx BEKENDMAKNG ik heb < v h'erme bekd te j mak, dat bij mi) te bekom is, alle soort r Hollandsch stroo, alsook best& het- plant^prdappel aan concurce- ron prijs, per groote kleine hoejvül'inid. Spoedige bediing per kamion. Vrilijk aanbevol bij mij of [mijn vcortverkcopers. Longueville Frosper, Maidrgem, Tel. 74 Jüllcii Van öotegem. Malgem, Moer- huiz?, Octaaf De Jpickere, Malgem, Donk- sch Heirwog. Eduavd Van D Abeele. Midlburg Srhe!dln«re. Hrl Hfl'tleer. Agem. Moerwege. P5 MOTO SAROLEA 600 cc. te koop, aan voorelige prijs, jn zeer goed staat, goe bond, bij plaurice Bouiez. Velomaker. Kleit. 23.lx ö?oo«e i o M week BENGEWONE VERKOOP VAN ZONDAG 30 JANUAR TOT 0 FEBRUAR Echte occasies. 10 t.h. afslag op t-geso'.er artikel, zooals stof- ^n voor Plechtige Communie Coisets'. Huis VAN DOQRNE-VAN LEËN6 Noordstraat 20 MALDEGEM [ Gaat zi overtuigt V. jter Trouwe bediing. Toekom week overzicht - >ie prijz. p.fl We hebb ln laatste gemeteraad, na al gebeurtiss r laatste wek, opgemerkt dat Cuelaere Co ln oppositie will blijv. Ke will Uijv tegwerk tot het kiezing wordt. Het zal hun eig programma ziju. Tegwerk,..!',! Komt daar mee voor het kiezerskorps ; we hebb ook gezi gehoord uat, ofschoon zij schoolkwestie kunn doloss, zij ze NiET WLLEN OPLOSSEN om er kiespolitiek me te voer. Wannee.' nu werkelijk wij ge gelijk zoud hebb met onze voorstell, waarom dan niet gestemd, Mheere Cuelaere, ge hebt nu toeh maiïht in hand? Maar wat kan dat Cuelaere Co scneieo, wanaeer hij er met e stokpaardje voor kiezing Uit te hal. -Wat xon het Cuelaere mak bij laatste Kamerverkiezing dat zijn luitant zager Verstringhe teg katholiek opkwam? Wat gaan hem katholiek nog aan Y üij moest hem maar niet Saatslijst gesmet hebb. Bij aeze laafste kamerverkiezing was bij teg katholiek, ja vocht er teg, te sant niet Verstringhe, verrar r ivatnolieke party. En nu zuu zij hem weer bewierook'.? Het scuijnt ne, het schijnt ua*. katholiek in Eekloo het nog niet verget zijn, poets die Cuelaere Vwstringhe h gebakk hebb; dat?y het nog niet verfjetèn zijn het geloop gepree«teg h, t voorel«' an lïex. Zij will ln Malgem e katholiek.; paitij zonr Cuelaere noch Verstringhe. Zij will ook zuiveringsactie aang. Het zal per slot reking toch waar zijn dat. Cueiaere vau lijst moet, «wals ware laatste wek ron uoet. Dau zull Cuelaere, Verstringhe Co moet opkom voor wat zij zijn : lteajsl, zull zij aidua moet strijd in je gemeteverkiezing. Hun kele volgeling zijn immers Rexist tot Fonske Vai: Malgem toe. Wat zull wü nog aardige wek belev! n e r laatste Zondagmeetlng werd lijkverbranding aangehaald; m zei wel niet dat wij ze hadd gestema och ne, m^r dat kw;am er toch op neer, 'ii^'eéhyi&pgsn.uitvaj'o^ a(ié wat hier ge-, 'üeurd 'wkè. \Ve^ zull waarachtig. «' U«-" trouwe» nog moet gev di datum met nam r lijkverbraadiny stemmers. Of ze dan nog Zondagmeetlng daarover.zull boud, vait sterk te betwvjï'el, : fin intusseh gaan we trots alles verr, ja, in laatste gemeteraad werd rtchttrekking r Ee gestemd tot aan d spoorweg. Ook werd <belasting yerminrjer-4 met frank. En wat zi wij? cuelaere vliegt uit: Ne, dat niet. Dat mag niet, dat zal niet, dat kan niet. Toch wel, «egt kalm Schep De Llue. cj ja scid over er kan verminrd word. Maar Cuelaere die dkt aan s:j n dwaas geschrijf voor kele maand, dat belasting met frank ging vermeerr, zit nu met geoakk per... 1 Zijn leugs zull weer opbaar bekd gemaakt word, wat zull ze weer met hem laoh, hij weet niet wat doi»n, daarom schreeuwt hij : Ne, dat kan dat mag niet. Stemm erov.»--, zegt Sohep De Lille, belasting weid verminrd met 5 ja : h.h. Goethala, De Lille, Ruebs, Van Landschoot VVittoeck ; ne : h. Cuelaere Hektor, ongekoz burgemeester, Cuelaere H., Kleit, De Rycke Tavelrne, 2 onthouding: h. Willcmarck Mej. Blomme. Wij hoev er voor daag niets bij te De reeks prachtige film word ze week voortgezet met beroem film GU ZJT MJN GELUK e rolprt met BSWAMNO GGL, beste Tor-zanger r wereld. Hij vertolkt rol e metser die te Muncn aan 't werk is. HJ vergast sijne werkgezell op lustige taliaansche Kedjes. E "klein meisje i Jaar komt telks luister. Zeker dag brgt het zijn moer me ze haar rsan, die e zangleeraar is. E heele historie volgt nu, hij wordt e beroem zanger. n het huls d zangleeraar is het anrs, het gaat niet goed meer, onze langer wordt in e treurige geschiedis betrokk. ntussch reist hij wereld rond, kt ti ongehoord succes. Op het laatst, na jar, ontknoopt zich historie. Terwijl hij zingt herkont hij tussch het gewone personeel d Schouwburg zijn vroegere zangleeraar, alsook het meisje vroeger. Wie Gigli emaal hoor zing, wil hem telks weer hoor. hij heeft e godlijke stem. All dus ze dag naar d Schouwburg, e twee prachtige cireusfilm wordt er bij gedraald. PROGRAMMA 1. MSDAAD N HET CRKUS machtige film met Adolf Mjou. 2. GJ ZJT MJN GELUK met beroem zanger Bjamino Gigll. De film die op 't oogblik met groot succes gedraaid wordt in alle groote sted. 3 Vertooning in d Schouwburg. Zaterdag avond om 7.30 ure ingang 1, 2 3 fr. Zondag namiddag om 2.30 ure ngang 2, 3 4 fr. Zondag avond om 7 ure ingang 2, 3 4 fr. Maandag avond ge vertooning daar tooneelgroep " 't Daghet ln d Oost" zijn twee vertooning geeït. Voljpn week e superp'rogramma: Opvoering laatste Vlaamsche film '"ORANJE HEN,, of "DRONKEN LAP,. het vervolg " BLEEKE BET waarin voorkom groote Koninglnnefeest te Amsterdam. Op 't zelf programma, koning d lach. Doublé Patte Patachon in "MOLENAARS". " Z e e r g e s t o o r d. cjoor xïjn macsg,,. ; _ 0 t s e vrid, hanlsreiziger, die het lot ongelukkig heeft getroff O N. M... Deze was. zooals hij zegt, gestoord" door zijne maag Z3er çn door ganseh zijn spijsverteringstelsel. De wijn maakte hem niet getfftïkkel'.jk. ui] wist niet wat et. Op d raad v'rtu Kijn vrid nam hij Krusch Salts. " Sürcdi, schrijft hij, eet drink ik ais iere. k voel volsterkt niets meer ". Krusch komt maag ter hulp. vermeerr afscheiding r spijsvertoringssapp. Zij prikkel nsgelijks lever, nier, ngewand. ïüi herstell het voliïisakt evwicht al uwe organ bezorg u eer aangaam gevoel kracht geestdrift. AMO apothek : flessch? 7 fr., fr. 22 fr. UHUOHEl F. C. JA JOBS GEBRUKT ER MNDEH _ >r > S DE STRAFSTE ] voeg. G. KWALTET GEEFT SUCCES Hier het juiste adres voor uwe Fruitboom, ' Haageplant, Rozestruik, z. MARCEL WLLEMARCK Noortraat 223, MALDEGEM P.5 yraag bij uw winkelier SA U CiSSEN DER WORSTENFABREK Pr. Meire, Malgem Voorhe M. Van Hoeeke Zon Dit merk waarborgt U kwaliteit. KUNST- ÊN BüHDSi-tVfcN "Hem tuiewje' uet spei v»n (uaghet ln uv-ii vj<j;sv.eii, nep met lev iiguïcn e tuamy.tiscu gebeur op ae net zouaia eeu mm aanschouwt:!.» '/'H!!..iw:. wint riem uotitue' is e greep uit ïibi Jioesie zeus woeste buitlev»ctn oosuumetiscn zware aroeirs. Dez viaanuag avvnd, ou> i um»vu^t ricu voor a tweea keer. Malgem moet zekerlijk nog e inspanning no om tooneeispei t,e leer oegrij- ^/^n liemeou. De eersce scap moet door vel nog geuaan word. M.noec es net geuoi e tilmavona kunn omzett in e paar uur tooneelkuifst. Daarom vervuüe eemeaer zijn eig taak vai eig opieia.ng kome veelvuldig op naar hec spel wïaandag avond. Uw opkomst zal e aan.iioedlgins zijn voor 'c, Daghet in u oost zijn kranige spelers. Dokter DELLLE DONK E verklikker Zeker avond r verled week stond e onnoozel vtje op verravswaeht. Hij moest te wete kom oi. in het leegstaan loka'al r. gemeteschool tooneelgroep "Recht aoor Zee" herhaling hield. M speel juist "Kozakk d Oeral". Hij zal d overgewaaid d Of-rai ge voordcelig nieuws hebb kunn meld. Voor belooning kan alkoolstoker hem e hofste belov ; t broekvtie is ook bij dat hoop-. dwaz, die niet es wet dat ze dwaas zijn. C. De Sutter. BROEDERBOND Vernieuwing r lidkaaft Onze bestuursled zijn volop in weer met vernieuwing r liaicaart voor lü33. Voor Malgem dorp zull Zich rriet eerbied aanoieà heer August Leliaert, Meciaiu XJC meuibnaeit: Arthur Crul ; voor Bogaar, heer jw2ef Debbaut ; voor d Akker, heei'dn Hri Deyne liamiel Vr<- Poucke ; voor Butswerve-Vaecke, heer Hri Dhondt ; voor d Katthoek., neer Adolf Neyrijnek ; voor Eelvel, neer Theofiei Van Landschoot; voor u Briei, heer Phiiion Van Landschoot ; voor Broekhuize, Moerhuize. Warmestraat, heer Omer Leloup ; voor Rookalsel, Stroobrugge, hoor Bernard Ruebs ; voor Kielt, heer Jerome Matthijs Kam iel De Baets ; /c v 't Vosshol, heer Karei François ; H Donk, hec-r Arthur Van Reybrocv..,-n Gaston Braet. M kun i ok e lidkaart oekom op ons Sckvetai'laat-inUchtinssdir,t, bij heer Gabriel De Lille, Malgem. Maurits Boulez, Kleit André Van d Bossche. Donk. ft D e Ziekbondl HET ZORGENDE VOLK FEESTZAAL CECLA ZATERDAG ZONDAG E groot superprogramma met twee extra Paramount ilms. 11. HAMDEN OP TAFEL : E schoonc froman met Fred Mc Murray toie Lombard. ^ DE GENERAAL S DOOD BJ DA- SRAAD : De groote superfllm met roem Gary Cooper in rol ti avonturier die het aandurft aüe [strijd teg e machtige Chineegeraal, gedur Chineeburgeroorlog. E prachtige film met tnaohv.se ir bewog avontur, strijd llef- zeker e r grootste 't seizo, foe kom week : DE ROOS DER NCH met John Boles Gladys irthort. VAN DE CHRSTEN VLAAMSCHE VOLKSPARTJ VAN MALOEGEM Voor e gloedvoll8"zaal~tè" lïlelt" sprak vorig Donrdag Volksvertegwoordiger Jozef De Lille Dokter Eugs De Lille, ook meester De Suttsr Donk over jongste richting in onz Ziekbond onze partij. Al j bestuursled "Het Zorg Volk" war np.'ckom. er aanwezig Kleitaar ontving het reglemt d Ziekbond. Het 1650ste lid werd geboekt!! Jegin Februari gaat propaganda-avond door te Donk. Verrs te Moerkerke-d Hoorn ook e avond op het Vosshol. Pas ontstaan, kan "Het Zorg Vo!k" reeds het bewijs lever het onoverschatbaar voorel dat door d ziekbond bekom werd, namelijk opstelling mogelijkheid te kunn verblijv te Brugge in kliniek, Thans wordt er reeds e onzer ier» in kliniek voor Neus- Keel- Oorziekt verzorgd op. kost onz ziekbond, waar vroeger zoo'n verblijf hondnr frank aan het lid zou hebb sekost. Geboortepremi werd reeds uitbetaald, vergoeding bii ziekt z. Thans is het Zorg Volk" louter 3 maand oud we mog voorspell dat hij zal uitgroei tot e glanz parel aan d" kroon onze partii, t nutte r mschea^, We roep nog es ier huisgezin op, alle jonge trouwers, alle allestaand om zonr uitstel aan te sluit. E aansluiting is o daad voorziigheid, Het Bwumjr GJMKJ3NTJSBAAD VAN 15 JANUAU LAATST, Voor Uet eerste punt war wij slechts met V luck-ti aanwezig. Het was het vernieuw yau het beerd Bureel r rtijküitiidacioare S:hool. Het werd zonr «.vyzi^idg terug voorgedrag aan goedkeuring cte hoogere overheid. Na nit eerste punt kom binn : heer Taveirne, De Rycke, tw«e rioctor Cuelonaere's. War afwezig : heer Rots&rt da Hortaing Coelie Twee punt: De begrooting comijiissle Opbar Onrstand voor 193$. De grootste bekommernis voorzitter r commissie, heer Verstringhe, is zooveel mogelijk gemete do betal met alle ounoodige dure werk te do uitvoer. Zoo «j we nu dat begrooting sluit met ,32 frank in ontgst uitgaaf, dat gemete er voor e uitgaaf geboekt staat 412,123,03 frank vier honrd twaalf duizd honrd drie twintig, meer dan 't dubbel wat gtraatbelasting opbrgt per jaar. Met gedurig uitgav r Commissie op te drijv, zoek zo gemete uit te putt nieuwe belasting af te dwing. Doch Cuelcnaero- Verstringhc hebban erlijk misrekd. Ons bestuur heeft wet te hanl als e goe huisvar wa zull verr zi hoe klein Cuelaere consoorton er uitgekom zijn, hoe zijn jarlange gtfns, zooals ze d slektrlek, werom ine zijn gestort als e kaarthui»- je. De begrooting r CommlMle wordt verworp piet 5 stemm teg 4 stemm ; Cuelaere Hektor Hektor, De Rycke Taveirne, 2 onthouding. Wiilemarck Blomme. Aan het Kinrwelïijn Kroostrijke Gezinn wordt e toelage ÏOOQ rank verled, dit met algemewe stemm. Daar het Kinrwelzijn nu niet meer in Burgersgiida wordt gehoud, hebb«:> we ze toelage verled. Vijf punt. Verboteringowerk uit te voer in Veldboekstraat, op gru r gemet Sljsele Malgem. Atot algemeo stemm wordt dit ontwerp goedgekeurd. Schepem De Lille doet opmerk dat het voorgelegd plan nog niet dt noodlge verbinding daarstelt met Malgem. dat ook die verbinding daar noodig is. Dit moet later aangepast word,.,.. 1 Zes,,. punt." 'De rechttrekking r Ee m^ch Markt Spoorweg., Kort na ' klezing héob we onmidllijk éon' aanviui^. gemaakt met verbreeding r Üe,yg4i t dorp naar het.kp.naju. We bebbqn er-dè yooruéeiige %eypl eó'\y,*fl n vhststéueu. Het 'water 'vjordt tüdig.at-; gevoerd g«e» kele keer is er neiging geweest dat Eo tildaur bult nare oevers zou treü. Dit kan echter niet gezegd word het el geleg lang» d Zuiukant het dorp. Nu Ee ook is recht getroltkcn onnildlifck bezuid don spooi vveg, door werk voor-oc staatsbaai,, is er ge bezwaar meer ook rechuiekkinjf we beginn aan d spoorweg tot aan het dorp. De gntelffcwjjgeilliluht i uu ffunu toestemmliig gevraa^u uan het hooger bestuur, Kr moet dan verr gezorgd v/ord voor het voornom r oversii'oommg op Kleit. De uuiker onr»taatsuaan ii 1 ook e óorzas.» te overstroomlug. Bij nst nerlegjjc.i uer staatbuaan alvaar kan hieraan veroeteu.ig worüeu «ejiiichv, >lt-t a.gei.ifce 3t..u..ucn wordt rechcuekm.ig uer bitoe gesttrnd. Aan d<i neeicii Omer Van jr^eivoor cn Cau.velE vuu aittiu6ek, wordt e eeuwii;- aui giuiiuais^and op het kerkhof ce/.- ter toegestaan aan u prijs 200 frank (. er vieriiüme meier. Het vtrjig-qwi <jer straat aanleg riviert ojj.uei» /i^kcr heelt ons gpodzaasv e per^l^jj d vigeiidoin Mr. Kamiei Braei m te iijv. Aict algemee Btem-ueii wordt akte a.stand goedgeiteurd. uan itpmt ais laatste punt Geineon'ebegiooting voor lb3is, ae luaiam.^jjroo'.ins ale nuuwe partij eer ii.iit u voor va leggön voor groote K.v.n.ig vijn OK.ober aanstaan. En laat er ons maar immlduallqk bijvoeg, niettegs".«iir<!e <JQ vijf jar lange poging Cyelaern s kiiek om ons gellijk in d grond te uotun, S het dè regelrnatigste begrootiug die we ooit hebb voorgelegd. We hebb dus vijf Jaur gewerkt meer gedaan dun ondu katholiek n 10 jium'l We kam met üegructlng 103» vogr d ua«stell e vermüiuerln«voor r Ue.neeutfli««>t voor e bedrag vwi 44.WK) frank, vier veeitig duizoii'l frank. Cueiaere n:et /.iin groote meerrheid, dit) mem nad verricht tytis zun joroii bestuur, ipsue in ïüaa zü" oegroumig neer vuor het jaar 1SWÜ was ur zijn onktmilig besiuur verplicht twee honrd duizd frmik meuwe belasting te «temm cn voor altijd StttuitbciaHtliig op d uek onze Malgemsche bevolking te (Chulv. Vergeiyk nu es twee uitkomst. Wy legg onze bugrootlng 1938 neer met e verminring last 11.(100 frank. Cuelaere maakt zijne be-gruuting up inti. eca vermeermir lastei;.u0.«(>i) trank. En Siraatiiela-sting s reeds verminrd in um niet as.dou fruiik. Dit kun muii vaststell op do beiastlngbljlett die thans word rondgedrag door vcldwiu;htor8. Du stemming r begrooting gaf ook r ";n aardig weerklank. Cueiaere verzotte /;ich met geweld teg verminring uer belastlnü, Uw verminring zal niol goedgekeurd word door hoogere overheid, riep hij. Wel, was het antwoord Schep De Lille, probeer is het nanwste, on2e llnantios staan schoon zuiver we kunn belasting verminr, waarom zoud we het niet do? Deze verminring zal op zijn tijd kom, want in algemoon zin zijn tijdsomntandli: hedoij voor onze bevolking niet verbeterd. Doch Cuelaere wil ge verminring hoor. (Kan het miss? Jar lang schreef hij, dat wc vui-pllcht war Ein Winterseizo DE ZWARTE LEVE VROUW BET GROOTE KkEEDKRMAQAZJN VOOR- HEEREN EN KNDEREN Zuivefsteeg 7» 06Nf (Brug aan 't Groot Kanon DOET DT JAAR OOK EEN ENDE S E Z O E N V E R K O O P 10 t.h. ln gel«} wordt U teryg gegev op aangedui prijz na uw?.?.r.koop. Op sommige artikel zelfs 23 t.u. Verminring. Profiteert gedur Januari dit aanbod. Ge hulphuiz. - Tel Bijzonr ingericht v. schoon maatwerk, ÏOO.OOO frank nieuwe belasting te stemm, nu le het zwart op wit bewez dat we belasting kunn verminr). Schep WiUmrck s ook teg dit voorstel voor belastingsvormlnrlrs;; om zelf reti als Cuelaere. Er wordt overgegaan tot stemming. War voor verminring r belasting : heer Do Lille, Qocthais, Rue bs, Van Landschoot, Wlttocek. War teg verminring r last : heer Cuelaere Hektor Hektor, De Rycke Taveirne. Onthield zloh: h. Wil lemarck juffer Blomme. We steu dus vast: had do minrheld volledig geweest met heer C<n lis Rotsart do Hertaing, dan zag we dit aardig schouwspel, dat pra^hthn«- r verminring r belasting zoud hebb teggehoud. Aardig, hé! Zoo valt d n a dag het laugknateel au Cuelaere in duig. De Gemetebegrootlng «loot met fr.* in ontg«met fr ,11 ln uitgaaf..vel e bewijs dat er werk op d wlu- :tel is dat we gretig toelag znci te verkrijg voor het uitvoer opbare werk. Vergeet niet dat bij ee leing voor opbare werk, toelag gaan tot 65 t honrd word verled. Het'ware e bewijs slecht beleid moest we ze toelag met profiteer. BELANGRJK BERCHT Aangifte Provinciale Belaatinx 1938 De verkoopers tabak, clgar clgarett, ae bezitters motors voertuig, gebruikers vah personeel, word veraocht er aangifte te kom do. Op Zondag 23 Januari tot 11 ure t kantore Malgem. Gemetehuls. Op Wosdag 26 Januari 1938 von 9 tot ure te Donk bij C. De Deyne. Op Zaterdag 29 Januari tot 3 ure te Kielt bij H. Cuelaere. De bewoners Kielt Donk word vrilijk verzocht zich op gestel sjltdag aan te bied. VOLKSBOCKERJ DONDERDAG 17 FEBRUAR as. te 7.30 ure in zaal r Volksboekerij, zeer belangrijke lezing alle TOO- NEPTLMEFHEBBERS. V.U.S. B.V.O.S. MALOEUKN'DUNK Zondag 23 Januari om 18,30 ure ln ftet ïohaat^poinife^igem^.verga* ring, gezellig samzijn, daarna tombola gegev door do.bestuur^dr Donk. Alle Oudstrijrs Oudsoidatcn zijn welkom.,' PELSkONUty MALDEGEM i.'pp.. Maand*«31'.januari dm 1,8'ure bij H. Devós, statie. nlevering r vell. Person die wetisch el te nem aan groote nternationale ttoonluir.g t Brussel Op 12 tut i. Februari kunn alle nlichting bekom bij R. Vanrbeke. De nschrljv'.nge:-. moe- intostiuird word voor 3«.tan VORT?ALMATCH De mauh Oost-Maigem zal 8 dag later gespeeld word dan voorbeschrev. Supporters,.naakt a'i do reis me op fl Fehruarl, :.anr Oost Lnat U ipichrijvcn t?n laatste tegi.-n n Januari, dit om 't regel r buss n 't. R'nthi'h «-bouwwirrclaats ONS RADOHOEKJC We zijn Zondag naar Televisie gaan zi bij Philips. En D'.nsdag nog es terug met volksvertegwoordigers. M z'.et er opname ontgst door twee groote kleine Philips ontgtoestell \oor Televisie, die in Augustus te zi war n Londsche Oiymp.'a Radio and Televislon ttoonstelling. De nltvinding is er. M kan beginn uitzd, zooals sert e jaar jn Engeland uitgezond wordt. M is e beetje verleg met programmas. Zull film-producers hunne schoonste füm will afstaan om gete'.evtseerd te word? M zegt ne. Doch dat kan ge kwaad. Dan zull Zonnekloppers geteleviseeid word zull we alw'.e voor radio spreekt met zijn > gezicht voor ons zi. Wie e machine ultviddt om garna te peil zou misschi het brood aan rtig ou vrouwtjes ontnem. Wie e machi uitvindt waar boomstamm aan èéne zij ingaan aan anre zij gemaakte klomp, geverfd of gezwart, kant klaar uitkom, zou honr werklied hun eeuwou nkomst ontnem, dcch e land dat ic-ts nieuws, gansch nieuw in gang zet, zooals te televisie, zal aan duizd werk lever om toestell te mak. herstell, voor d uitzr te spel, zoovoorts. Let wel op, e televisieontgcr op 5 meter of 7 meter go)ffi?te voor beeld?n geluid is iets appaart bult tegwoordige radios. M zal zijn radio hebb gelijk zijn telefoon, zijn televisie ontger gelijk zijn auto. Alle beste toestell, ae vier grootste merk : Philips S.B.R. Bell. èn Hls Masters Voice, af 1250 fr. in d Radiohani 't Getrouwe. Voor landbouwers : al windchargprs. al kleine motorgroep. jicht radio in huis; zonr nog ooit te moet accus lat vull af 3000 frank volledig. Dat uitvinding 1 AP.es in d rardiohanl 't Getrouwe, Noordstraat. 17, telefoon. 150, MALDEGFM. S.K. MALDEGEM Na d rustdag verled Zondag treedt net eemtj eiuai ned terug ln net strijqpeik. Jtn ais gast krijg we net sieïke e:uai Leooeke, ue ploeg UUÏ aonaer wei tam-tam toe twee plaats in rangscninking :s opgeklomm. n ae neronae wist we e nip co 2-3 zegepraal op hun eig plein ce behai un dit voorai dantt aan pracnuge keeper ue Braoanaer, die, voor ae eerste maai onr ae lat, waarnjk ïicnzeu overtrof, uok anre spelers wui in puike vorm gevrees Kanonnier LeoocKe, De Bulpaepe, liep zi te pletter teg tfotsvuste muur onze acnter- na.'iiijii, terwijl onze vooriijn vijanaeuj&e kooi seau nu oneer vuur nam. wie zal er ouit, at? supporters die reis hadd meegemaakt, aeze match kunn verget ï Beslist niemand. En hed Zondag kom dus bel eutall, op liet. tein S.K. Maioegem, terug tegover elkanr (e staan, rioe zal uitslag wez v Wie zal aju opmars naar ue Kampiotltel gesuult zi v zal het aportkrlng wez 1 ^al het Leboeke aijn v Angstige verwachting i Bei uiftall zijn aan el- Kanaer gewaagd beid zuu strijd op tev of aooa. Jiet umtgudingsveimog zal zegevier i Daarom ooit gev we e i:cnte voorseur aaa «sportkring, oaar zn voor eig volk mog optrea. Dat ts ous waarlijk e buitkansje voor aue voctbauiemeboers inzonaér voor ae supporters ö.tv. Aiaigem. uat ze nu muur met vergui nun Keel es goea te sctirup, want supportert Kunn OOK»oms e mat winn f... zocais te v lte. Aftrap om 2 uur. Maiüegtsiu uteuw op met : De Brabanr, De Poorter, M. tunnels, «ouw, J. nems, De Koo Honure, K Braet, B. DAUoioui, v. d. 7eiae, Vifn riijfte, Be-.toni nersss. Belangrijk bericht voor supporters oportsiing : Op ö februari uoet nyi. eeiote «ui-ui du verplaatsing nnar uost. De supporters, die graag ue reis zoua wiiieu meemak, suiut zich reeds lat inschrijv oij besiuuisieu r cluo, sn het lokaui op o AKker, luj cornelis De Llüe,.'.arkLeu bij ncnry remy, acnouwourgplaats. nscnr'.jvingsrecnt lu irank, ie stort bij inschrijving. Honra J/Upporters Oi ueze verplaatsing mee te mak, want in Oust eai over het lot Sportkring besnst woed : Kampio 0( niet i De inschrijving vvorut gesloton op 30 Januari 1939 Wilt gij mee, lnat u dan op tijd inschrijv. Na' datum wordt niemand meer aanvaard. De Mat *,elgem-8portkring ' s uitgesteld tot later datum. E blij verrassing voor supporters mewerkers voor d bloei groei va» onz geliefd Sportkring. Eerste prijs : E prachtig manskostuum op maat of e sierlijke damesmantel naar keus, geschonk door on- j'.vl.ü Vfrll tvïuiiuüri Goud Sleutel. Verr honrd zeer nutv.ge geschk bijzonrste Malsomsehe Firma's, Gezi al ze prachtige geschk, welke elke elnemer te beurt kunn vall, aijn we t volle overtuigd dat iere ze e'.ge gelegheid gebruik zal mak om zich zooveel mogelijk kaart aan te schaff teg 13 Februari. PRONOSTEKERS VAN MALDEGEM EN OMLGGENDE Pronostikeert op " Groinge Pronostiek" te Kortrijk. Hoogste waarborg eerlijkheid. Staat onr toezicht ciev wet. Alle Donrdag om li. uitslag door West-Vmamsche Radio- Omroep te Kortrijk, die gratis e veio scnkt aan ze die het meest getal punt behaalt op 10 kolomm. Builetijns voor Malgem omligg te verkrijg bij PoUier-Van Hauwe, Bogaar, Malgem ; Danneeis Ernest, Rastraat, Malgem Vercruysse-Danneels. Noordstrrat 22, Malgem. waar alle verre inlichting vprncha. word GEMEENTE EEDE (Holland) Zang- Tooneelultvoerlng op Zon» dag 23 Zondag 30 Januari Be- Tin om fi ure 3 AUTO-TAX PÜOSPER 8AVAT Zekere snelle verplaatsing met nieuwe Chevrolet, ö plaats, verwarmd. Bijzonr geschikt voor huwelijksplechtighed anre feestrltt. Telefoneer naar Malgem 131. u wordt voorrteeilg bedid. Proscer Savat Noortraat 181. Malge %Ti AAN ON'/E FRH'XKWEEKKHS. n hot belang algemeone verbetering ons inlundach fruit, word koatelooze inlichting gegev over b*- i.itsting, vakkundige «noeilng, ziekt lns<?ctl>cstrijdlng r (rultboomun un (iruivonserret) Wdt V daarom tot d techniseh dist : AUGUST DE BACiEJlB Noordfttniat, 47, Malgem,. (posizegel voor antwoord, n-u.b.) 'Atx Gemete MALDEGEM KL3T Wie komt e»? Het blikk muziek uit Adégem. ln zaai De Coninck op Zondag 23 Januari, met e prachtig tooneeistuk, Ko.nt zi oorelt wegs laatste maal dat zij geweest hebb. Drie ur lach. Prils ï 3 fr. Begin om 6 uur. 4 Te Trier hield tolbeambt eun buitgewoon zwaarlijvige dame aan ; ln wacht gebracht werd haar't beste plaatsje bij kachel gegund ; tot <>p e gegev oogblik dame in doold (of smeltd) toestand begon te verkeer ; to e vrouwelijke beambte wat nar toege kek h.td bracht ze laatste e echt specim "slanks lijn" plus e flink pak run'usvnt *«rug. Uit " Hangsche Post" '"t Getrouwe Si V.T.U. Zaterdag 29 het bal feest Casino-kursaal, s beschikbaar voor autobus voget. Vertreli slipt. Samkon Op Wosc Liehmis) por at P «Voor roep Staf Brui frank. Gezi groot' schelük kaart schrijv zoolan R. Vanrbeko. Op Don ure in d«stadhuis. voor< na d ooi Willem Putma: PER SPECA KARNA Op 28 Febru speciale trein 11 Bezoek aan d binnstad. Bezichtiging \ montag» optocl don spiegel r Bijwon, von pret. Deolnomingspi aum : 3e klas 7! Nlet-ledon V.' Aantal plaatse nschrijv 3 baar tot uit«mr Mr Vervi Oost; Leo Vanheulebrocwk, ge ; Verschautzt lin, Oslem ; solare; G. Van leo R. Vo Faols, atroobi gem ; JHoj. A. \ vrouw Valckc-V rein»; Mr Reyc Zele, Eekloo; C Demey, Kaprijki R. Van Stavore; neds i Saqu Boey Ertveldo; Segh groot«, Stelding gem; H. Gysol! weg'. 113, a.-nt ; Naro nlichl bu V.T.B. tak R, Vohrb Person ot anre rei zond werd. R. Vanrbeki nbind rlsme" sunsti bij R. Van; Alles Ge bluf i Cont Cuialn alle and ei steiieu na.» bi Zeer ern»l 8tov«nf»brlek Sllloatrnat co, Hernieuw oppervlakte, molte Kom zi! NAAR DB PONDANZA"t nist d laai uitzding i te «tor. Tijd bereikt, maar s daarop, uiti vinding var re storing nu 5; M. "2Ï" 1. Journal- 2. Le retou! kïlim ln k] 3. WAPENZ ly, Josette Da Fr. sprek. V Cl 1. CROC & t, Jean Mui 2, KONNG Rée St. Cyr Fr. sprek ^ DE SNELSTE E Jonge wijl ko tig geh dlger st ln Arab worp aan voor d bou schep- Het eersto waarme Canjpbcll beterd wori tuig snels reld zou zijn 150 tot 200 tr Lawrce zi proefnemlngc die reeds oei zwolg hebb De uitvindt ln vrijgev ring, die ö do over cr Links he valling verbe Rechts toch liefst) BASKSC Uit Antwe werd, zijn rug naar hu zal h naa leirs zelf z toevertrouwe Er blijv klsche kind«nog 178 t (rgebracht A

6 '"t Getrouwe Maldcgom" 23 dan. S bladzij V.Ï.B, TAK M/VLDEGEM. Zaterdag 29 Januari, por autobus naar ïi«t bal feest tak Oost in hot Casino-kursaal. nschrijv zoolang, plaats beschikbaar bij R. Vandcrbcke. Prijs voor autobus 12 frank. Lidkaart niet voget. Vertrok op do markt om 19,30 u. stipt. Samkomat om 19,15 u. Op Wosdag 2 Februari (O. L. Vr. Lichmis) por autobus naar Eekloo. Bijwon «Voor Outer Hecrd» door groep Staf Brugg. Prijz r kaart: frank. Prijs voor autobus 5 f>\ Gezi groote belangstelling is het wer.- schelijk kaart op vonrhnnrt te nem. n schryvcn zoolang plaats beschikbaar bij H. Vanrbeko, Op Donrdag 17 Februari e.k. om ure in zaal r boekerij op het stadhuis, voordracht over "Het tooneel na d oorlog tot hed " door heer Willem Putman. PER SPECALE TREN NAAK HET KARNAVAL TE KEUJKN. Op 23 Februari, * Roaonmontag», por speciale trein naar Keul. Bezoek aan stad, Dom, Kljnbniggon, binnstad. Bezichtiging dc vermaar «Rosmontag» optocht, motto «Dc wereld n don spiegel r zotternij». Bijwon, Keulcnsche karnavaiprct. Declncmingsprijs voor trein, pus visum : 3e klas 75 frank, 2u klas 100 frank. Nict-lcdon V.T.B. S frank meer. Aantal plaats strg beperkt. nschrijv zoolang plaats beschikbaar tot uiterlijk 20 Februari bij; Mr Mr Vervaecke, Jozef -straat, 60, Oost ; Leon. Vauddrynck, Jabbeku ; Vanhculebrocwk, Nleuwlandstraat, 4, Bluege ; Verschautïc, statie, Sijsoio ; Jul. Vertin, Oelem ; Kinr SUobbe, Knesselare ; G. Vnn do Vclre, Uruct; G. Varileo R. Vanrbeko, Malgem ; H. Faels, ötroobrugge; L«op, Snvat, Adcgem! ftloj. A» Vauhyft.0, Balgerhoeko ; Mevrouw Valcke-VanbruembWBSche. Slnt-Lmtrelru»; Mr Reychler, Boclare BS. Van Zele, Eekloo; Osc. Engels, Lembeke ; ST. Demey, Kaprijke ; R. Dlelrckx, Rasaevcldc: R. Vaa Stavor, Bócchaute ; Neyt Asse [ ü. Boey, Zslzate; Vandbosache, Ertveldo ; Seghcra, Waarschoot ; A. Degroote, Sieldlngo; R, Zoetaerl, Wonlgom ; H. Gyselliirck, Drongonsche steweg. 113, G.-nt ; H. Telrlinek, Zomerse»). Naro nlichting, nschrijving, t, bli V.T.B. tak Malgem, Postch K, Vanrbeko. Person wier lldkaart om e at anre red onbetaald terug gezond werd. kunn ze bekom bij K. Vanrheke. nbind d jaargang "To» rlsme" gunstprijs s frank, bevrag bij R. Vanrbeke. Alles moet weg f Ge bluf i Komt zi t Continu» aan 350 fr. Cuialnièr aan 325 ir. alle anre besta Verwarmingstoestell buitgewone lage prijz! Zeer ernür in vertrouw l 8tovfabriek MERESONNE-REKABRT SlllMtrnat CO, Gt. T«t Tram «Hernieuw,. MagaaUncn? nwt 600 s to2 oppervlakte^- i«.^ «..<. ; >. 200 moll t^cls ttoongesteld! Kom zi f v.x. - NAAR DE KATHOLEKS "CORRS- PONDAHZA" meldt, hebb communist d laatsfc tijd getracht radiouitzding Vfttika&nsche golf te «tor. Tijlijk hebb sii hun doei bereikt, maar Vatlkaansche zonr s daarop, uitgerust met laatste uitvinding Marconl, waardoor ere storing nu uitgestot is. CAPiTCwE. "21 "tst"î7**\/ànu»rl 1W8 1. Journal-Actualités. 2. Le retour Toby la Tortue, tsekîiim in klour. 3. WAPENZUSTERS met Jeanne Sully, Josette Day, Fr. sprek. V. tekst. Kind, nlet toeg,, CNEMA SAVOY 1. CROC BLANC met Michael Wha* l, Jean Mulr. 2. KONNOSWALZ met Hry Qarat. Rée St. Cyr. Fr. sprek V!. tekst. Kind. toegeiat, De SNELSTE SOHCPEN DER WERELD E Jonge Engelsche ingieur, vrid wijl kolonel Lawronce, don machtig geheimzlnnig vertegwoordiger Engelsche spiontiagedlst in Arabië, heeft plann onrworp aan Brltsche admiraliteit voor d bouw twee nieuwe mov schep. Het eersto vaartuig is e rboot, waarme rekords Malcolm Campbell gemakkelijk zoud verbeterd word, terwijl het twee vaartuig snelste torpedojager ter wo reld zou zijn, dlc e bemanning 150 tot 200 man zou kunn vervoer. Lawrce zelï zou aan plann proefneming hebb megewerkt, die reeds e aanzilijk fortuin verzwolg hebb. De uitvinr stelt echter vertrouw in vrijgevigheid r Brltsche regeering, die dfficieole proefneming zai do ovor cr i paar maand. SUHS.HEU.S Geachte Heer, ö uw blad 16 Januari jl. stond q verslag Geitfokverelging, te Heille gehoud op 8 Jan Volgs schrijv lis er nogal iets gebeurd dat n strijd is met het:'"regiemt. Om te beginn bij art, 31, volgs welke e afgevaardig doqr led moet gekoz word. k vermoed' dat schrijver e beetje te ver het bestuur verwijrd zat, anr? bad hij dat toch wel beter moet hoor. Wat het opzegg r bok aangaat, is door B. v.d. Broeckj ge red vermeld, dus is dit in strijd met zijn bewering. Wat subsidie betrert 1» is er ge i. 70 bepaald, aangezi schrijver het verzoek 'voor subsidie niet heeft gezi. De Reking r Pningmeester is toch wel geteekd in or bevond dqpr vergaring. Nu, die aanbesteding f, 85 per Jaar, daar hebb buitstaanrs in, het geheel niets me te mak, aangezi dit e zuivere overekomst is. Wat het aftred r bestuursled aangaat, ik geloof dat schrijver niet abnormaal is, aangezi het eerste jaar Voorzitter Stamboekhour zijn afgetred, het 2e jaar Vice-Voorzltter Pningmeester het 3 Secretaris, dus zal dat wel n or zijn volgs art. 22. Nu die kbewijz, alsook klijst. Deze was zoo prachtig ngevuld dat het bestuur met ge mogelijkheid kbewijz kon schrijv. Dan jaarvergaring, art. 30, k geloof dat schrijver zelf verget is'dat hij Januari geschrev heeft. Jammer dat we Nr. 3, 4 5 ook ge inlichting hebb, misschi zoud we dan art. 21 nog ev moet aanhal ofwel inlichting vrag aan Prov. Vor. wegs onrechtmatig bestuurslid zijn. k zal maar eindig want tslotte zou het publiek beter op hoogte zijn met art. dan het bestuur zelf. Groetd, e die vermeld stuk aandachtig gelez heeft. Het Bestuur raus VÀHifFR, : i.ii.4crt.. >ÄDH;4 PUASEN GARAGE GEKgRE, WMtelnatraafc MALDEG6M T9. M. 1! Cl.!! " ;!. Ü Ï J ïwevezesi-e 1 ' Verled Zondag zijn vele onzer parochiaan, zoowel vrouw als mann, opg^tfökk na^c. (Jl^tsb^g^,«, ^te r gènstaan. het zeer ingunsüge wedér^ naar tfc plechtige inhuldiging d nieuw Herr, E. H. Vanrscheld. Ze hebb, er aan gehoud hun gewez onrpastoor hun dankhui aan te bied. Het slechte wer heeft vele scha berokkd aan d stoet, die nochtans goed verzorgd was, doch hierdoor veel zijn pracht schoonheid had verlui'on. Tutu moet we zegg, dat Hertsbergar hun best gedajtn hebb om hun nieuw herr waardig te ontg. Na stoet liep kerk vol geloovlg die met belangstelling ceremoniën ze kerkelijke plechtigheid volgd. E. H. Vanrscheld heeft aan Zwevezeelar zijn weigemed dank lat overmak, aan al z die hem hunne gegheid hebb betoond door hunne elname aan ze plechtigheid. Op Zondag 23 Januari, na Mis, 8.30 ure, bij Wwe Camiel Meeuws *' n.edracht" Groote Vergaring voor alle boer. Sprekers M Letael St. Rykers Louis Van Kerkhov Heist-opd-Berg. Op Zóndag 30 Januari 1938 Oroote- Kaarting in herberg oij rïnrün Vervaele Theofiel Verhaeghe (Bied) fr. prijz. M speelt man teg man volgs loting. nleg 5 fr. per man. nschrijving tot. 4 ure. groote kaarting 30*000 fr. gewaarh. Mei rasse schred nar wij d 20 FEBRUAR, dag onze twee uitgave onze MONSTER-KAAR. TNGEN. Wij hebb het reeds gebracht tot 30:000 Fr., e geweidis betfrag waar ^iemand zou durv aan dk hebb, als wij nzett met ons kaartirigske 15Q0 fr., amper 3 jarén geled. Ge kel liefhebber waav'vqor.hct eerst onze kaart of affich-verschijn, kan geloav dat ze som kan verkaart word op e dag, èn toch is het zoo. En dit is zoowaar ook voor wat gewaarborg som betreft, eig in wereld. Wij mog er aan toevoeg dat, als kaarting.na 9 ure niet gedaan is er vreem liefhebbers zijn die hun verbinding naar huis, 't zij per trein of autobus, kwijt zijn, zij kosteloos huiswaarts gebracht word per auto, 't zij om het ev waar zij won. Zoo moet er ge kele vreein liefhebber dk niè; zeïf dag thuis te komon als hij naar Malgèm komt kaart. Op laatste kaartlng December hebb wij e 20-tal leifhebbers naar huis gebracht per taxi, waaronr er war Gt, Wachtebeko, Zarr, Saffelare, Zeveek, z. om maar bijzonrste te noem..-, Al ze liefhebbers zull gaarne terugkom omdat zij, hoe laat ze-ook gekaart hebb, toch altijd thuis gebracht word, tiet is ook e goeg te bestätig dat er weinige gemet te vind zijn gelijk Malgem waar vreem liefhebbers zoo e goe ontgst giet. ere Malgemmer ziet het met voldoing aan dat er groote prijk r;?.ar r. vreem gaan dat moet voor net "laatst duizd vreem liefhebbers die kaarting reeds bijgewoond hebb, bekn dat zij n Malgem e heerlijke dag hebb beleefd, mettegstaan er 700 tot 800 kaarters me kamp Maldgetn alle. Dat strekt dan ook Malgemsche liefhebbers ter eere daaruit komt dan ook wel voort dat vreemling zoo gaarne naar Malgem kom. De laatste, kaarting hebb wij e drietal Hef hebbers naar huis gebracht die hier zoo maar hadd lat vertrekk, hoewel zij ge prijs gekaart hadd zij voor neg ure alles af war. Dit zal in. het vervolg niet meer mog gebeur ; wij zijn breed goed, maar er mog ge misbruik kom. Moest dit zoo voort mog gaan, zoo zoud er hier honrd kunn blijv dan zou het onmogelijk word om liefhebbers nog weg te brg. Dus opgelet, n he,t vervolg zull er ge vreemling meer naar huis gebracht word die voor 9 ure afgekaart zijn, hoewel wij daar niet strg op zijn. Zoo hebb wij ook. e liefhebber gehad die prijs kaarte vroeg om zijn kameraad bij hem te blijv, daar hij niet gaarne alle bleef. Dat is in zoover toegelat geweest. Op kom kaarting zal er niemand meer aanvaard wórd om naar huis te voer die zich niet aangemeld heeft voor 9.30 ure in nr. 8, dit om alle misbruik te vermijd. Met onze kaarting fr. hebb wij verplicht geweest verrassing af te schaff, om verschillige red : le omdat groote kaarting veel gehinrd wordt door v.er:rassi.ng, 2e omdat meermal e bus móet wacht opkele hun mat, die in verrassing spel, daarop wacht ze niet gaarne, daar prijz toch niet groot zijn. De groote kaarting s'er integel ïeei mee verbeterd. aa,n. prijz : t le, in onze vor-lge kaarting war er maar 240 man die prijs hadd, met verrassing hierbij,.war - kleinste prijz 30 ïfrank, Nu op kaart'^ng frank zull er t minste 264 man prijs, hebb of 24 liefhebbers meer dan in onze vorige käärting do kleinste prijs is 80'fr. of e vijrhooglng 50 fr. op laagste prijz r vorige kaarting. Dit geschrev hebb dcr.lt ik dat alle liefhebbers erme zull tevred zijn met onze nieuwe besllsssiugf tot 20 Februari. ALLO KAARTHEFHEBBERS De jaarlijksche kaarting begint bij Ré De Coninck op Zaterdae, 15 Januari daarop volg Zaterdag, Zondag Maandag tot.aan afkamptng. nleg 4 fr. per man, ln serie 32 man. Br wordt 100 fr. uitbetaald er blijft 28 fr. staan tot op afkamping. De caféhour geeft er loo frank bij waarschijnlijk e beker. Vrij drank, het is dé moeite. Het Bestuur. o ST. LAURENS VOOR DE ALGEMESNE VERBETERNG VAM ONS MLANOSCH FR Op Zondag 30 Januar. om 8.30 ure 's voormiddags wordt e voordracht gegev over Algemee Onrhoudszorg r Fruitboom n herberg bij Ch. Van Hecke-De Btvcr. Dorp. St. Lfiureins. AU? FrnitkwcPk.U's -iaarheer 5 GEMEENTE MADEQEM, MARKT 2 JAARLJKSCHE MONSTER-KAARTNG (BEUv.l) "P ZONDAG 20 FCBRU.. l met ongeloof:. "te som FR. GÊWiARSORGD onverschillig het getal spelers vereld als *c 0i i Q i50 ïïo Ó loo De verrassing is afgeschaft daar het onmogelijk,i nog op tijd te eindig met e verrassing, maar ntegel zijn er 48 prijz meer ln groote prijskamp. Dus zljh er ta het geheel 12 prijz meer dan met e verrassing erbij. Vergelijkt onze vroegere kaarting die hed. 264 man prijs kleinste ls 80 fr. Deze kaarting zal goemd word Kamploénsc'.iap r Vlaan: 2 groote prijs 't Getrouwe Malgem die. aan v. pyerwin;-.ars,2 bekers SchëttkV- ( " ' «Die ijilèg u impapïë 'op 10 ;'-ank pè? tnan.' 'nschrijving " 10 't if LBO ure 'zeer stipt in 12 cafés. *" 'De V rtin? wordt afgespeelc} '2 teg % pakk.voor^!rjaaq't;'a'siri! tkféi wa^r -'meïv tnoet spél- ' " 1 '.' ; ' Op aanvraag r liefhebbers rall er ge drie man zelf gemet* aan tafel kaart, als het anrs kan. De loting x zljn uitgeslot, m begint te kaart af m ngeschrev s, dus niet meer wacht. Van op het oogblik dat liefhebbers voor <3p prijz kaart hebb aij het recht alle te altt. Nieuw! Nieuw J Aanmoedigingsprijz voor vreem groep : 150 fr. voor meest in getal, 2 meest 100 fr, minsts 25 man ; 150 fr. voor verst komd-2, 2 > erst 100 fr. minsts 20 man ; Verr zal elke groep 20 man 15 km. Malgem verwijrd 50 frank bekom, met 35 man 75 fr., met 4ö man 100 fr. Om e die premiön te bekom moet m voorzi zijn e bewijs herkomst met stempel r gemete. Nog voor vreem groep : Het bestuur heeft beslist gedur kaarting om 4 ure nog 10 premlën 50 fr. te verlot onr vreem groep in regel eiï'20' km. Malgem verwijrd, dit om te voorzi in hun vervoerkost. De lijst moet binn gebracht word in het hoofdbureel nr. 8. waar er gedur kaarting alle nuofetlng zull te bekom zijn. Nog r remiën! 50 fr, voor vrouw die het langst aanblijft : 25 fr. voor oudste kaarter, pasport verelscht ; 26 fr. voor da jc. ste kaarte, pasport verelscht ; 25 fr. voor allestaan verste kaarter. Voor ze 3 laatste priiën heeft m tijd om zich aan te meld tot 3 ure ln het hoofdbureel, Aandaoht liefh«bt)«ra i E wij«besluit vali het bestuur. Als kaartirvg niet op tijd gedaan is zal er vóör liefhebbers gezorgd word word zij gratis naar huls gebracht. Voor autobuss hetzelf dus. Moest er i^og e of twee mann aanblijv na het voorzie uur dan mog autobuss vertrekk zal er gezorgd word dat hun vrid goed thuis kom. Zoo is zaak laat vertrek -oor autobus ook opgelost. Wie zou er nu zijn kans niet wag als hij dat leest. Bij ons gaat het niet om geld te winn aan dé kaarting, het ls zonr winstgevd doel. De herbergiers zijn tevred met hun verkoop wij gooi telkmale onze winst in séhaal. ' Hoe ver zull wij het brg? Zull, er nog grootere kaarting' achteir kom? Hed staan wij reeds aan d klein inleg 0-35 fr. per 1000 fr. Zal m tot aan 0,2'5 fr, per.1000 fr. koiii?. Wij do'voort t bate r liefhebberij, tot v;lj hst niet meer kunn hal. Liefhebbers, schrijft 20 Februari op met zijn kaart'.ne fr. op e achtermi' lag afgespeeld, eig in wereld. Het bestuur A. A. De: Coninck, REGLEMENT ;Art, 1. M speelt tén 12 schrev uit. Art. 2, Alle wijs is geldig voor d bier. Tijd om wijs te toon voor m d twee slag oplegt. 1 'Art. 8. M moet gaan spel waar m gezond wordt Art. 4.» Pandoer spel : 6 schrev : pandoer «zuiver 7 schrev ï' 'eén' achtti- 'ö : 8 schrev, éti" gaat "bovén" e- -zuiver ipéjüdoe».' ' J if.-.r,.'*,.-.;.,> >ifjs i 'Art. 6. f Loochon> vóór toer yitgaa^j véöï toer bftö.-'twee blad oplaggeu»e pakbaar, dit vppr.z.^y«? 1. «ghwy a's 'ér 'Éfeai>eeld wordt. ''' ' ' ' ' ~ ' " Art. 6. ^^HgtoSWhl^Wet^ d^j d^epgafit vdbrf." SS Eéïimaal mete» Art. 7. Het ls naar d eerst slag te zi zoolang twee niet gedok is, zqlfs als er pandoer gespeeld -wordt. Art. 8. M kan niet minr dan 100 bied f 10 of 20 z. ls toegelat zelfs \oor. eerste bier, doch het ls geraadzaam hot 100 tal er bij te voec. Art. 9. Emaal 100 gebod kan m niet min meer bied. Art. 10. D zot te looch, dus J4S in kaart, Art. 11. D wijs vóór toer toon is ook pakbaar. Art. 12. Uitgaan vóór dat dc wijs weggoman ls vöór dat slag omgekeerd wordt ls ge boete. Art..13. De kaart moet tot het ein uitgespeeld word,. t ware m zich stopt... Art, 14. Niet zegg 't zijn al mijn slag, m moet ze maar spel, of t ware tegpartij zich overgeeft. Art, 15. Voor het laatste blad ge boete. Art. 16. Niet zegg op het laatste 't spel aan Zijn msaij, wij zijn er aan, 't is uit om uit. Hij moet dat zelf maar zi. Art. 17. Ge pandoer' zonr zot." Art. 18, M mag zegg teg zijn maat of teek do, dat het aan hem ls om uit te kom. *Art. 19. Als er marlage goemd wordt, heeft tegpartij het rechl; 4ö tweed^kaart te vrag. Jfflet- noódig te noem «is m er wijs rns getoond liê«t. - Art, 20. Het bestuur zal ge.anre boet aannem dan in het reglemt ver. meld. doch moest zlah e onvoorzi geval voordo, dan heeft kel alle het bestuur recht «r aver te' besliss zijn spelers verplicht ta gehoorzam....';art, 21. Als er geschill iün die niet kunn bevist, wórd, hebb da'spelers & minut tijd;'om"overebnvte' koni,; nutrï2. Als er e speler afwezig is na eerste ron moet m er knis gev, aan het bestuur, dan zal er 10 minut gewacht wórd, voor afwezige speler verbeurd wordt. Het bestuur heeft kel alle het recht e speler uit te sluit. Art. 23. De 2 winners zijn vetyllcui oogblikkelijk na dat afgespeeld is 4 briefjes rf te gev. Zoo er bevond word die na het spel blijv zitt met hun Briefjes, behoud het bestuur zich 'net recht hun uit te sluit, dat om d goed gang r kaarting. Art. 22. Die pandoer heeft mag hem uitkom op zijn toer bied, hij moet niet wacht totdat spelers achter hem gebod hebb, als zij e zuivere pan doer hebb, moet zij hem maar legg hij gaat altijd bov. De liefhebbers die om 9.30 ure 's a vonds het bestuur in het hoofrf.bureel niet verwittigd hebb dat zij nog moet kaart, kunn niet giet het kosteloos thuisbrg. De vreem groep moet hun iljst afgev in het hoofdbureel nr. 8 waar premiën ook uitbetaald word waar loting zal geschied om 5 ure voor 10 bijgevoeg premlën. De liefhebbers die zich voor twee maal lat inschrijv looperi groot gevaar-.uitgeslot te word. Strge «kontrool zal uitgeoefd word. Vreem liefhebbers leest goed uw re- ' mt voor go begint tc kaart. naarling gaat i nau. OPGELET LEFHEBBERS...fiBjis loting' uw; na^ih niet,'jifgefjsép word, maai' wel u(v 'ïiurntner.s'meéb^ V aangeduid,'düs^wo'rdt'w ksar^ing-'afgespeeld- op inschrijvingsnummers. le rèrliefhêbbër-s' -aus verplicht zijn n\immcr gped te onthoud, anrs loopt hij gevaar uitgeslot te- word. 1 ^ 4 M ;kaart lti "»iére café'-tot.er maar êên ^peloton-meer overblijft. Het peloton dat.ijft r gicccu nr 8.. n begint te kaart om 10 ure. in!-'' v iri'vintt.s!i l ':'t worrl om i; stipt geslot. De laatste ingeschrev hebb 15 min. tijd om op hun plaats te z'tjn. t laatste nr» 1 «r. r>oso mestres?! zal stipt toeprepast word. De liefhebber is verplicht naar café te gaan kaart, hiernaast op het reglemt aangeduid. Het hoofdburcel is in nr 8, waar mon nlle nlichting kan bekom gedur kaarting. De prijz word gegev waar m kaart. De liefhebbers hebb het recht alle te zitt als zij in prijz kom. Als er e speler is die teg drie man valt e zelf gemete heeft hij het recht aan commissie te vrag e man te plaats achter zijn maat om allé misbruik te vecmijd. Wordt hij bedrog, dan zal het bestuur strg op tred voor do overige spelers. De vier briefjes moet altijd door winners afgegev word, anrs word ge briefjes aanvaard OPGELET : Voor eerste ron zal er aan ier ur r 12 cafés e man zitt dio briefjes zal afnem, om te wet met wie' er moet gekaart word. Liefhebbers, blijft eerste ron zooveel mogelijk buit het café om overrompeling te vermijd De twee loting geschiedt aan ur liet cafö waar m gekaart heeft, dus niet verloop, blijft rond het café waar gij eerste maal gespeeld hebt. De liefhebbers die eerste maai winn zijn verplicht tegwoordig te zijn aan het café waar zij gekaart heb b, om 1.30 ure. Voor dit uur zal er niet geloot w -rd. Belangrijk M Ge bluf Komt zi! continus aar» 350 fr. Quiainitr aan 305 tr. alle andqre beste Verwarmingstoestell aap buitgewohe lage prijz Zeer ernstig in vertrouw. Stofabrlak MSRCSaNNS'BeK$ERT Slijpstraat 50, Gt. Tel Tram 4. Hernieuw magazijn met 800 m2. oppervlakte. 200 moll steeds ttoongesteld Komt?4 l V.x. ROND DE BLJDE GEBEURTENS NEDERLAND. Links het kasteel Soestdijk-blj-utrecht waar prinses Juliana bevalling verbeidt. Rechts schattig-versierdo wiegele op haar beurt hare eigares (maar toch liefst) e eigaar afwacht. BASKSCHE KNDEREN TERUG MAAR HUS Uit Antwerp, waar zij verpleegd werd, zijn 16C Baskische kinr terug naar hun land getrokk. De tre'.n zal h naar Bllbao brg, waar leirs zelf ze weer aan do ours zull toevertrouw. Er blijv nog ruim e duizd Baskische kinr in ons land, waar nog 175 te Antwerp omtrek onrgebracht zijn. DE GOROON BENNETTSCHAAL De Gordon Bnettschaal zal in 1938 ingericht word door " Aeroclub" Belgle " tgevolge overwinning Ernest Demuyter. Seret maand heeft "Aeroclub" onrhanllg aangegaan met verschei sted België voor inrichting het vertrek dér elnemers. Het 5s nu beslot dat ballons te Luik zull opstijg, m dkt dat zulks ln Juni aanstaan zal plaats hebb, maar bepaal datum moet nog vastgesteld word. Naaimachi "GABREL, E E C L O O BOELA.ERE.80 Telefoon S12 ö.eeda 80 verschill molle n magn- zijn- Oudste huis r streek AUUd içoe okkani s.v. DE LTJSTGE ZANDBOLDERSCLÜB VAN 'T MOLENTJE. 'Beste lezers lezeress, het zal Zondiig moeite loon e wanltochtje do lang» 't Moltje, om e oogje te vyörp op-, mooie uitstalling r toiubola Dé " Lustige Zandboldcrsclub bij SUbert Brast, Café 't Moltje. Wé zijn gewoon iets op touw te zetter, dat wel es met belangstelling werd ga geslag on dat toch immer "«et welding werd bekroond. En dit zal het nu werom hos dit komt? Luistert, ton eerste omdat wo uitpakk met bijzonre sclioone allaa nuttige prijz, zié maar es: ïo pnjs con electrieke waschmachicn; SJ e LCS- 'te velo ; v) e clubzetcl cn vérrs, te veel om te meld; prijs r t>\hsi»ï, e regulateur, kortom, e heel magazijn. T. twee omdat we steeds in alles klar wijn hebb geschonk on wij het achtbaar publiek ge katt ln zakk verkoop will, maar ware gev voor voor hun geld. Ton rdo, omdat we in alles strev, naar juistheid on eerlijkheid ook naar nieuwigheid, daarom zal ditmaal onze trekking geschied, zooals alle staatsloterij, dat wil zegg, met vorachoidona trommels, naar golang hoeveelheid lot die verkocht zijn; natuurlyk zal trekking geschied ln het bijzijn eiedor zull winn nummers in dit blad verschijn. Neem dtis ze elge kans om e allernuttigste prijs te winn (er zijn er rtig-veertig) tovs onze club to steun. We lever daar eqht opvoedlngs,werk waar steeds zoovele ln gebreke blijv, daar houdt m d«broerlijkheid in 't wiel met'15 punt. eere, daar smeedt m eon ware vridkring. xitcn te bekom bü al onze clubmnu li aan 1 fr volle boekjes 6 lot voor 5 frank., Onze serieprijskamp ls verbazd, reocls zijn we DO voorbij. Bij gebrek aan e gepaste Zondag kan dc afkamping nog go plaats hebb «pel we dus mant' voort klopp nor wc! es Albert op zijn kaa, op d dag dor afkamping. Tot Zonilnsf. Clubman. SLAG DER KAAflTNti hij Hri 3c 3acker, Café Cecil, Markt, Malgem 1) De Saer Alfons De Baere Kcm' 2) Vercruysse Joris Elias Robert ; 31 Rotey Adolf Verstringe Bertrand ; 4) De Coninck Leon De Lille Edm. ;.,» Brai irfc Baets Juli, 6) Danneels Alois Laso Bertrand ; 7) De Bruine Leon Van Moffaert Janvier ; 8) Timmerman August >m De Jaeger Petrus. CLUB DER KAARTVRKNDEN n 't Rlethuis, Schouwburgplaats. De io maunlijksche kaarting is we rom achter d rug door dc volg liefhebbers gewonn : 1) Debbaut Jozef cn Van Kcrschaover Hrij 2) Cauwcls Hector on Leliaert Juli ; 3) Van Malgem Picter Van Hoorewedcr Adolf ; 4) Lazo Bertrand on Cobert Camiel ; D) Le Clcrck Cyriel Rogghe Philibert. Stand het klassemt : 1) Debbaut Jozef, 17 punt ; 2) Cauwels Hector aan Het Bestuur. PhyAkatnpm. Gemete MALDEGEM, Westeinstr. Op Zondag 2-3 Januari Jaarlijksche kaarting bij Prosper Willemarck August Van Kerkhove. 300 fr. prijz. nleg 3 fr. nschrijving 4 tot 5 uur in bei cafés. 4 Gemete ST. LAURENS Op Zond««, 23 Januari a.s. prijskamp op 1 goe biljard bij Hri Buysse. Vooruit 50 fr. al het inleggeld zijn 3 fr. per man. Begin om 4 u.' 5 SNT-MARGRETE, Draaiput Prijskaarttag (Mlnett) bij Vereigrcïe herbergiers op Zondag 23 Januari. Prijz 200 fr. Prijz bij bov 2CP fr. nleg 3 fr. bij Hector Van Holsbeke. Begin om 5 u. 4 ST. LAURENS, Vuilpati Prljskaartlng bij Camiel De Belr or Zondag 23 Januari. 200 fr. prijz ï Stad EECLOO, RAVERSCHOOT Groote prijskamp met kaart, bied, op Zondag 23 Jan. 1S38 bij ver- 1 ' eig herbergiers. 500 fr. gewaar " borgd onverschillig het getal spelers. Voorloopige prijz : fr. nschrijving 3 tot 5 uur aan 5 fr. per man bij Aug. Hauwhuyse. Bov 100 kaarters zal d overschot erbij verspeeld word. De Comm:ssie 5 KAARTCLUB ONS GENOEGEN gevestigd bij Cvr. Cauwels, Moltje Op Zondag 23 Januari prijskamp voor et kampioschap. Begin om 6 ure. leuwe led-word aanvaard wor- / d gelijk gesteld in punt met vör- Hezers vprled maand. Het Bestuur 5 Gemete MALDEGEM, KleibPlejii Op Zondag 23 Januari 1938 jaarlijksche Kaarting, Bieij, bij Vereig herbergiers August Van Landschoot, Jules Lamotte, August Versluys, Alfons Van d Driessche Hypoliet Van Landschoot. 700 fr. prijz gewaarborgd 1 welke zull vereld word op kaarting. nleg 5 fr. per man, lot voor maat. Begin om 5 ure. Liefhebbers, "komt op tijd, alles moet om 12 ure geeindigd sijn. De Commissie : Van Landschoot Georges, Lamotte HUaire Versluys Ferdinand. 5 GEMEENTE MALDEGEM De Vereig herbergiers Westein Bogaertfestr. Monster Prijskamp, gewaarborgd 1000 frank, bij Maurits Van d Abeele, op het gaalberd, af 30 Januari om 9 u. 's morgs, afkamping 6 Februari om 8 u. 's avonds. Prijskamp vereld als volgt : fr. Er zal niet gebold word zonr 't Bestuur. Het Bestuur GEMEENTE SYSELE -Ter gelegnheid Statiekermis op Maandag; 24 Januartö,: 'ORtr^ rtj^ga'-,j,)ng..(bied) voor alle liefhebbers, bij al herbergiers dér Statiestraat. 800 frank prijz. nleg 4 fr. per man. nschrijving om 5 uur bij Ré Snauwaert aan Statie. Lot voor maat. Verre voorwaard zull voor d aan- Ytt»g keèbaar gemaakt-word-.ishfeïa segffe-'ti voort. 5t GEMEENTE MALDEGEM, Efc't-VELDE Op Zondag 30 Januari 1938, Groote Prijskamp op d Biljard bij Felix Coe. 100 fr. gratis het inleggeld erbij, 3 fr. per man. Eig stok krijt toegelat. Het bestuur Koopï uwe Biliards nooflighed bij LOUS DB WLLE, Westeindèstraat 83. MALDEGEM. Alles is goed goedkoop. 6 Gemete MALDEGEM, Kleit-Doorn Op Zondag 30 Januari kaarting bij Roels Cyriel Jules Mahout. 300 fr. prijz. nleg 3 fr. Begin om 5 u. 6 Gemete MALDEGEM, STATESTR, Groote kaarting op Zondag 30 Januari bij vereig herbergiers Jul'. Caboor Karei Van Hulle. 700 fr, prijz gewaarborgd. nleg «fr. pepman. Prijz vereld als volgt : fr. nschrijving bij Tuli Caboor 3,. tot 4 ure. Het Bestuur 6 ST. LAUR NS (Karelslioek) Pvijskaarting (Bied) gegev door Meester H. Cuelaere op Zondag 30 Januari Prijz 500 fr. gewaarborgd. Bov 500 frank inleg wordt al net se!d verspeeld. nleg 5 fr. Begin te 6 u: GEKgeNTE ST. MARGRETE Prijskamp met kaart (Bied) op Wosdag 2 Februari bij Adhemar De Bast Petrus Winy met mewerking d Soldateribond. 100 fr. vooruit het inleggeld erbij, zijn 3 fr. per man voor led d Solda-r 'orinvul 1 fr. Besin om 4 u. 8. Sï. f/avstihiete (Corner) Prijskaarting (Minett) bij Alfons Schelstraete Wwe De Zwaaf op Wosdag 2 Februari, O. L. Vr. Lichte mis. Prijz 200 fr. nleg 3 fr. per man. Meer ir'pe nri^ b'.j. Beein om a u. 6 MALDEGEM EÊLVEL0E Op Zondag 6 Febr. groote prijskamp met kaart (Bied) bij Felix Cqe, Phil. Joos Wwe Van Ootegem. vooruit 750 fr. nlee 5 fr. per man. nschrijv'ii'r hü FVltv Cne 4 tot 5 ure. 7. GEMEENTE fvïlddelbitiig (V.)... Op Zondag 0 Februari 1938 in zaal /au het gemetehuls, Groote Feestavond gegev door t voorele dn muziekmaatschappij "De Ware Vrid ". Muziek- Zang Voordracht Prijz r plaats 5 3 fr. Begin te 5.30 ure stipt. Deur oo te 5 ure v-.-.vi-mi»o ^->!". >n?««hü var? Lellaert. üeiikvntq ST. LAURESNS, Oosthoek Op 13 Februari 1938 kaarting 200 fr. n.iüor b'j Mpdard De Smet Camiel - 8 SMT JAN N EREMO (Zonne) Op Zondag n Februar*, kaarting Minett, bij Jules Cornells. Vooruit 50 fr nleg 3 fr. per man die er bij ver-...i.j wordt Bettin om 5 ure 8 UËMËËNTE MDDELBURG, UOKP Ter gelegheid r Kerkstraat Kermis, op Zondag 13 Februari 1938, Groote Prijskamp met kaart (Bied) bij Arthur Catoor. 300 fr. prijz fr. gewaarborgd. nleg 3,50 frank per man. Begin om 5 u. stipt, De Commissie 8 B O L D w R S DKKE PLATTE BOLLEN ln KOODE POK in alle mat. 1 Jaar waarborg. Gaalboller. - "vil pasbol-. Pokhout voor bolidraaiers ln hoorn of blokk. Kous 1000 gedraai boll. - AD, HÜNDT, Brftanioiaan, VS. GENT. Slnt-pietorsstatle.

7 ZONDAG 23 JANUAR '1938. ZEVENDEC.ADZ. JDE TWEEDE DEEL Nieuwivkidw uü Mekanteke W«r«U Het Autogiro.» De luohtvaarttaixlmeter öor toekomst (Eng.) doolijk, verongelukte. Hij was n Engeland werk architect aan het, die zich tot taak stel e vliegtuig te bouw, waarbij, veiligheid,het ontwerp e nieuw gebouw, ;dat d vroeger zetel "Scotland niet afhankelijk was vilegsnelheld. Hij kwant tot ontkking, dat,yard" moet verg. Op dit gebouw -k<u "5cotlsKd Yard" e laimuigf- hei, uiraoiuut veilige vliegtuig,zou moet word uitgerust met lange, smalle startterrein voor autogiro's krijg. De autogiro immers is bij ver-, blad, draaid, rond e,'/verticale keergcontr.ole, achtervolging voor as bov d romp, in plaats torte afstand, overzling m- 'schmigt, z. bijzonr nut, daar m met e rgelijk toestel niet,aue zeer laag, maar ook bijzonr; langzaam kan vlieg. n Zuld-Amerlka b. v. gebruikt m het autogiro sinds eig tijd bij blusschlng boschbrand, waarbij m uit het autoglro bomm werpt, die het vuur moet doov. n Noord-Amerlkft ontwikkelt zich e nieuw type observatteitoestef, volgs het principe het autogiro, n Duitschland is het populaire Hanna Reitsch, die met do. helicoptère experimteert Overal heeft m hoop op het autogiro, dat nieuwe mogelijkhed opt, die bij het mptorvlegtuig t cmat lö ontbrek. Doch toegegev moet word, dat ons morn autogiro nog ongeveer ln het stadium is, waarin het motorvliegtuig ln het Jaar verkeer. Maar e groote toekomst is liet beloofd. E aanmerkelijk onrscheid. Zelfs tal skundig kn het verschil tussch het autogiro ibelicoptöre nauwelijks of ln het geheel ntót. E autoglro, e glroplane. is e jdraagschroefvliegtulg, waarbij "motor j trekbeweging met e normale [lucht schroef ultvotert, terwijl zon r aandrijving 'ioop draagschroef t draagwerklng «verneemt. De horizontale luchtschroef wordt ontwikkeld. Bij da heucoptère, welke door Banna Reitsch wordt gebruikt, voert hefïeliroef zoowel vccrwasrtschg- ' draagbeweglng uit; m.o.w. horii«ontaie hefschroef wordt djrcct aangedrev door machine. HeUcoptère of wel hefschroefvltegtulg noemt m dus die luchtvaartuigon. waarbij dc hefkracht verkreg wordt door één of meer draagschroev, die door motor word aangedrev. Voorwaartsche beweging kan word verkreg, hetzij «door ass r draagschroev scheef,tt stell, of door midl aparte YOOttstuwers. n tegstelling met anre dynamische luchtvaartuig s dc hellcoptërc niet aan e minimum horizontale snelheid gebond, zoodat verticaal opstijg cn dal mogelijk t», evals stilstaan ln Vorring sinds la Cierva's dood De beteekis e loodrecht «taart, zooals dle.mogeljk is bij helicoptère, was reeds duilijk na eerst«experimt op dit gebied. Amerika interesseer zich aldra voor het autogglro trachtte het al dalijjc op anr gebied dan slechts op dat sport te gebruik.,., De grootste. s^g.ce^nr1iiij,«d(j. cntyf.'lk'- r-wfc?«^ VSï 'dié hrt v Vörir v War' ln Hi.'eroydoii' i' ^misbare huljp i "- Mf-'nr-rïï ' W A c a m JB&étdte*» SOCALE VERPLCHTNGEN OER PATROONS VERVOLG. LCHAMELl.iiw z^.ijeujkhed Kon. Besl n <!» inruuu;;» ui«minr aan ëü werklied teil ; Het bedrljtshooui is sr toe gehoud bet noodlge te do om het aan werklied mogelijk te tnak : 1) hun stadskleedij in behoorlijk veilige gezon omstandighed te berg, 2) l.un aangezicht cn hand tc wissch. bj in nrichting waar minsts 50 werklied gelijktijdig aan d arbeid aijn : Hst bedrljfshoofd. s er toe verplicht te hunner beschikking te stell : e slotvast, goed verlucht, verlicht tijds het koud seizo behoorlijk verwarmd lokaal, dat tot kleer- waschkamer is ingericht. Afzonrlijke lokal voor elke kunne is verplichtd. FSCUSKAART Do werkgever moet ier jaar ee kaart, mol 218e of indi liet licm toegelat is, e beknopt mol Nr. 218c aflever. VREEMDE ARBEDSKRACHTEN Alle inlichting aangaan het gebruik vreem hand- of geestcaarbeirs kunn ingewonn word bij (J Dist r vreem Arbeidskracht, 39, Karmelietstraat, Brussel. " AFDANKNG OF VERBREKNG VAN EEN WERKOVUK hkn KuMöT n geval e 'werknemer oi werkneemster finitief o instelling verlaat, ls het d werkgever aanoevoi, mits ontgstbewijs, onmidllijk au:i öon belanghebb zijn werk- loonboekje, alsme, zijn pslokuart ie overhandig. De werkgevor!s verplicht aan ier persoon die ziju dist verlaat of afgedankt wordt, e getuigschrift af tc lever, opgemaakt op e 'formulier dat kosteloos door d Dist Arbeidsbemidling Werkloosheid wordt beïorgd. 1) N DENSTTREDNG Bij het ln dist tred e arbeir vraagt werkgever hem om zijn stortingskaart (punslokaurw of vraagt ze zoo noodig aan d voorgaand werkgever overhandigt daarna e ontgstbewijs aap d arbeir. ndi werkgever kaart niet heeft kunn bekom, maakt hij zelf «r e op met beliuip namelijk ' vermelding opgegevc.i op dc indt'.- teltskaart d arbeir of op talons stortingskaartcn dor voorgaan jar. Normaal dit arbeir bedoel talons te bezitt. Wanneer arbeir nog niet bij ' Lljfrtkas is aangeslot, dit werkgever onverwijld formaliteit aansluiting to vervull. Te di ein zal hij door midl e postkaart het uitdrukkelijk Voorgeschrev i ïolj die in postkantor wordt verkocht, aan d burgemeester gemete waar arbeir is gebor, e uittreksel uit geboorteakte laatstgoem vrag. Zoodra hem dit zal geword, zal hij het overmak aan Alg. Spaar- Lljfrtkas, 48. Wolvcngracht, Brussel d er bijvoeging e roos borrcel gebruikeijke vaste' vleugels. De -la Cierva's-eerste machine was voorzi twee horizontaal teg eütaar indraai "whïdmolwleki" welke niet als héfschroev, maar als draagschroev dist d. Het draal schroef vlakk werd veroorzaakt door <A.\ normale luchtschroef, welke op motor het toestel is bevestigd het vliegtuig in voorwaartsche richting trok. Het eerste toestel voled echter niet aan verwachting d uitvinr, zoodat hij overging tot het bouw e vliegtuig volgs nieuw project. n dit type, dat ln 1921 uitkwam, war schroefblad d rotor verstelbaar. Nog neg maal zou la Cler va zijn mol wijzig het laatste mol' 'zijn hand versche ln 1935, e autoglro. 'dat in staat was ze3 tot zev meter loodrecht op te stijg zonr eig aanloop. Bij geslaag monstraties bleek dat het toestel zelfs ln staat was uit e kuil op het vliegveld omhoog te stijg zoodo e z. g. Jumplngstart uit te voer! Plann voor dè totkomst Tot op hed is het autoglro zoowel ais helicoptère nog niet ingelijfd ln het normale luchtverkeer. En dat heeft e belangrijke red. M heeft n.l. tot op d huidig dag nog niet die snelhed kunn bereik, welke bij e normaal motorvliegtuig mogelijk zijn. Slechts ln theorie heet het, dat het autoglro, indi noodzakelijk, e bijna ev groote snelheid kan bereik als u«fc «ewtjjie motorvliegtuig. Maar tslotte."blijft het voorel lijnrecht opstijg langzaam vlieg, dat zooveel voorel kan brg, al was het alle maar. omdat m slechts e zeer. beperkte ruimte noodlg heeft, om het autoglro te do opstijg, hetge toch. bij ge kel normaal motorvliegtuig mogelijk is. Amerika maakt het meeste werk het autoglro; dan volgt Engeland Frankrijk. En in laatste Jar s het ook Duitschland, op dit gebied experimteert. Hoop op naaste toekomst M heeft ln z, "goe hoop op toekomst, ofschoon m niet kan verwacht, dat het autogiro, noch helicoptère sprong zal mak, die tot vervolmaking 2ull leld. Daarvoor s het mechanisme te gecompliceerd. Doch hoe het ook zij : naast verkeers organisaties nteresseer zich vele hulp-organlsatles, situdie-lnstelllng?n tslotte ook militaire instelling zich t zeerste voor ontwikkeling s het 'öairblj tjje * ihoort.p'en'billt njafc^r'' - t^ic; -. to/trï'!t.-sh -litüvr.n-jleti \ mol 0 35 a. Deze botreel wordèn ln al postkantor verkocht. De werkgever zal.het nummer r reking dat hem door Lljfrtkas zal word verstrekt vermeld op stortingskaart, die hij voor d arbeir -leeft opgemaakt alsme op idtiteitskaart laatstgoemds, r>e erssevoj- cal er voor sorg, in het,register het personeel a'.jnr onrneming het nummer r lijfrtreklng te vermeld tegover naam voornam d arbeir die ln dist treedt. PENSOENKAARTEN Deze di zorgvuldig bijgehoud. De Algemee Spaar- ën Lijfrtekas heeft e boekje uitgegev waarbij het mogelijk ls meestal moeilijkhed op te loss die voorkom in praktijk wat betreft storting toepassing r wett omtrt het psio r loontrekkd, bult distverband staan arbeirs vrijwillig verzekerd. De lijfrtekaart stortlngskaart word verkocht ln alie postkantor. 2) TJDSTPPEN EN BEDRAG DER STORTNGEN EN WAARDELOOS MAKEN DER LJFRENTZEGELS Bij eerste uitbetaling het loon '.n maand, houdt werkgever het loon d arbeir het bedrag af r persoonlijke storting voegt daarbij e werkgeversbijdrage netzelf beloop. Bedoel somm waar het bedrag naar dit het '.oon schommelt, word omgezet in lljfrtezejels. Het baria betreff dc a'fhoudlng kan word verkreg Lljfrtkas.. t. b!j Vermel zegels word door het toedo d werkgever op dc stortingskaart d betrokk arbeir geplakt. De zegels word waarloos gemaakt door daarop d datum r opplakking handteeklng dc:i werkgever te schrijv of door midl e datumstempel houd baming d onrnemer of d naam d werkgever. Allo! Allo! HER CORSETTTËN-HUS PECLOO Specialiteit geeskundige buikband, zeer.sterk, voor Dames Heer, te drag na operatie bescherming teg zwar arbeid rugpijn. Metr dan dulzc corsstte.i noudig a) dc ar, es uit vt.n ËBCOO OML'-ENRTE om tussch meer dan zo tig soort moll, hunne Keus te do,etj aa- uiterst voordce'ke orijzon. laatste snit, Eig Adres : " -LE HEYSSE, CORSETMAAKSTER 'l Koning Albertatr. Brugsofieatr. EECLOO. V.29 8X NKEM'f KEN AHONNEMNT Ol' "f GETROUWE MAt.OK'lfKM. EEN AFVAARDGNG VAN DEN BOND OER GROOTE GEZNNEN BJ EERSTE MNSTER JANSON De korting 60 t.ti. op het spoor De Eerste minister heeft e afvaardiging ontg d Bond r Groote Gezinn. Er werd gedacht gewisseld over. korting 50 t.h. op het spoor, door d bond wordt inrdaad sert lang aangedrong nn.- dat hoofd groote gezinn levslang ze korting zoud ge niet. E transactievoorstel wero thans door minister Marck gedaan. Zoolang het jongste kind ge 21 jaai oud ls geword zoud ours alsme kinr' minr dan 21 jaar 50 t.h. korting verkrijg. De verminring r ontgst, welke.uit z maatregel voortvloeit nagoeg 2 snillio frank zou. bedrag, zou door d Staat gekt word., Verr drong afvaardiging aan op boeming e Koninklijk Commissaris voor studie, vraagstukk, welke niet Groote Gezinn verband houd. G Alle laatste typ machi i" magazijn. Speclaliteit gecombineer machi. Alle soort gereed schapp, lintzag, boors rlem, er.zoovoort - n - magazijn op alk dag 's Zondags 8 tot 12 ure. A X D E R W t l R E L D T Qnafhankcliikkeidsiaan $ DE NEUWE PENSOENWET De onrrichting het Ministerie aan Controleurs Ontgers r belasting aangaan toepassing nieuwe wet op ourdomspsio word hun hed toegezond. Zij zull ze week noodlg hebb om ze in te stuer af begin toekom week mog aanvragers zich aanbied. Zij die op dit oogblik ge psio'giet kunn er niets bij ver liezeq e nieuwe aanvraag te do.; ZJ die geeltelijk psio giet di eerst te onrzoek Of e nieuwe aanvraag h voorel kan oplever, opgepast is hier boodschap. De weduw, welke ge kostelooze weduwrte ge weezénrte giet, omdat hun overled echtgoot één of meer storting verzuim mog aan Spaar- Lljfrtkas e nieuwe -aanvraag.do...vermits pp, SreipMitet-'Jla».rkjftvsjtfetfepf " i... - * t n,j$tnstp/ja-heift r wet giljke '.-stpr.tln ti- wffa vettiöhvï'^^s;^ ti'iïwiii'i" -li' RÜA-TÓ AAN; KaeBsrfK QNS^ GEACHT KLENTEEL WENSCHEN WJ EEN VOORSPOEDG JAAR MODE PALES Huis Mauricei VERBEST* VEH51HAE» Hoek Botermarkt E E C L O o" ; Onze elge betrachting rat steeds wez hun -tir alle opzicht?te bevredig! WtuoirtlJU VUUR DE BETREKKNG VAN WACHTER n d loop Februari zal e opbare wedstrijd plaats hebb voor aanwijzing 240 candidiu voor betrekking wachter (180 voer Vlaamsche streek, 60 voor Wa'aische streek). Ket programma vakk komt overe met het programma d 4n graad het lager met het programma tivee ste jar het midlbaar onwijs d lager graad/ onrwijs-of Leeftijdgrs : t minste -18 jaa,r(, t hoogste 24 jaar op 28 Februajrï Deze laatste grs mag ^erschred v/ord met e gelijk? aan d werkell.ike.n- dyur vamcle aanwezigheid onr waps* 'tot'ü maximum-lëé'ftijd 32 jaar;!'??"^ Voor. bedid Maatschappij (vaste, stsgedoerrffl of.yoprloóplge) is ge leeftijdsgrs gesfeld, D» aanvrag om inschrijving Roet tin laatste op 31 Januari'193 ;geword aan Nationale M<\?.Jsni\appi' 'r Belgisch'e Spoorweg. Dist Van het Personeel, bureel 52-1, 21, Leuvsche weg, te Brussel. Ze die «ge.steïd op het. wit formulier dat -verkrugbaar ls aan stationslokett, voorzi e "SFOORWEÓZEGEi" i -2C frank-. Aan candidat wordt e exem plaar het reglemt-programnie d wedstrijd gestuurd, als knisgeving ontgst hun aanvraag om elneming. Zij tvord door zorg d Dist het Personeel tot d v'ed- -< = -1 onftoroep WEKT DE GAL VAN UWE LEVER 0P-f Zonr calomei i morgs tuit gij monter fristh uit hfct bed spring., DJ léver moet olkcn tiag één liter gal iii <le ngewand uitstorion Wanneer cal mor. vrij toevloeit, kan uw voedsel niet vertev; het berft. Kwa gitss do uw lichaam zwell. U lijdt aan verstopping, Uw orfianlsme wordt vovgutlsd cn 1) ls zwaarmoedig terneergeslagon tl wordt n-n j.wnvtüuvei- E laxeermitldcj la e noorthulr- Ecu dwong stoelgang bereikt hot doel niet. Alle KLENE CARTERS PLLEN voor (e LEVER Kunn wi vrli toevloei tl«b«1 verzeker, wat U or weer bovop z»l help. Het, zijn zachte pliuiu-iuiltu-oltsels. die werkeliik op vcrrnsscihli wijze hot toevloei vim gul bevorr. Eiscltt Kleine Carters.PUU-n voor d«ï/tver. lu «Ue «iiothek (r. \2.so. Als Aunlsvertegwoor* tliger b ik Mijd op reis dus onrworp aan verschill regiem, ik b dan ook, voortdurd verstopt. Na- allé gek geesmidl beproefd te hebb, kan ik verklar Hat wo»prieur-piu» volmaakt rijn» zij purgeer zacht op naf««?-' lijke wijze, zonr koliek 'zonr te verzwakk. Bravo l L. D U Waterlos. M moet nooit, al vfue het ook maar één dag, verstopt blijv zegg gèesheer, want verstopping brgt vergiftiging het organisme me bevindt zich aan d oormpiong het meerel x ziekt. Hetia dus beter e purga te nem dan ge stoelgang ie hebb. Maar opgepast. We $ geed voor u w ingewand Kwel ze niet mei alle soori hevige medicijn die wel e goed stoelgang verwekk maar die hel organisme verzwakt lat, ingewand prikkel steeds sterkere dosiss verg, GCfif <fe Voorkeur aan e purgeermidl op basis' plant als «Prieur-Pill». Het is e heel'nieuw geesmidl, dat met bijval in.belangrijkste kliniek beproefd werd. De. «Prieur-Pill» purgeer zonr koliek,' zonr gewoonte te do' ontstaan. Zij werk zacht pass bijgevolg evgoed aan kinr als aan da bejaar person. Belangwekk nieuwigheid ; in tegstelling met alle anre purgeermidl, purgeer zij zonr te verzwakk dank zij het bladgro «het bloed r jonge plant» dat er in bevat is. Schele hoofdpijn Hoofdpijn Slapeloosheid Prikkelbaarheid Algeme loomheid -» Gebrek aan eetlast Zuz Belad tong Slechte luim Opzwell d buik Huid*4ndoing zijn als zoovele teeks als zoovele bewijz verstopping.. Vanaf het verschijn e zer symptom, neme m twee «Prieur-Pill» 'a avonds '«anr«daags zal het bevrijding zijn, zonr koliekeflj zonr ongemakk fr. m alle apothek. KENNSGEVNG NAT. l a x e e r e n d met b l a d g r o e n «het êioed i yutye, plant» MAATSGH.»ER BELGSCHE SPOORWEGEN. De Fransahe spoorweg hebb" beslot vervoerprljz voor reizigers, bagage hond, met ingang 1 Januari 1938, te verhoog in volg verhouding : 15.4 t.h. vqor biljett ' le klasse ; 19.5 th. voor biljett 2e klasse : 20 t.h. voor biljett 3e klasse ; 13 t.h. voor bagage ; 20 t.h, voor hond. Op aanvraag Fransche spoorweg word Pransche aanel in prijz-"r: ï.vewoerbewijzetviateegsyesji. bij; vertrek? uit dè station iwatt.r KEfttd^alei 'Maatsehsppij..ranBelgiach«Spownnffge^i, ' ri^vetrtiëï "mternatlóhajé- 1 reehtètreekac^-i tarlévèw ti' d'ëïéïéêê 0 ONAANGENAME VERRASSNG VOOR EEN N BELGE WONENDEN NEDERLANDER E sert eige jar in België wone Amsterdammer, was vroeger te Amsterdam oestuurr geweest e naamlooze vnootschap. n 1931 trok hij zich echter uit zak terug verkocht alle bezitting. Daarna bega! hij zich naar België. ntussch hadd belastingsoverhed e aanslagbiljet opgesteld guld. De Amsterdammer weiger echter aan z naar zijn meing ohjuist aanslag te voldo. Daar hij zich in Belgie bevond moest Nerlandsche beias.tingoverhed zich daarbij neerlegg. Enkele wek geled wil man echiter e bezoek gaan brg aan zijn dochter te HaaiV-m. Var dochter hadd afgesprok' elkaar in d trein te ontmoet, maar zij zag elkaar niet reisd daarom door naar Amsterdam. Bij het verlat het station we"' ' ^tingschuldige cmrlngd door vijf mann, e urwaarr vier rechercheurs. De urwaarr el hem me, dat hij nog guld belasting had te betal to man daar niet aan kon voldo, werd..hij aangehoud naar het huis. bewaring waar hij thans no? zit. overgebracht, BERCHTEN VAN MAATSCHAPPJEN Tussch. heer B. Van Eeghi hofbouwkundige te Brugge H. Lambert im te Steënbrugge-Oostkamp anr, werd. in dato 21. December,!. ee. jtpaafechappi-j z.w. gèsticht " Belgi- ding, weer wordt het verdwijn zuur :.ohé liaurierskw.eekersbond" terug gevormd bij name, t koste var. het water. zetel te Brugge, hebb voor doel het.verdig r algemèéhe.'öeroepsbe- 'langèh r led in 't bijzonr iuitbreiding d uitvoer hunner pro- 'dukt. Zoo ziet m dat m dacht alle Door heer G. Huyghe R. De Puydt, beids hanlsvertegwoordigers wondo te Ghistel, werd e personvnootschap met beperkte verantwoorlijkheid gesticht in date var. 29 December Deze maatschappij noem "Autoservices" met maatschappelijk«! zetel te Ghistel, heeft voor doel boodschapp, verzding, vertegwoordiging autoclubs e.d Het kapitaal r maatschappij bedraagt fr volstort. H. CONSCEMCE'S LEEUW VAN VLAANDEREN VOOR HET 700NEEL De prijskamp, uitgeschrev door het Verbond r Vlaamsche Kultuurvereeaig'.ng Antwerp, kt e reusachtlg bijval. Als gevo'.g aan verschill vrag tot nare toelichting, rieeit het verbond ons het volg me : riet stuk dit minsts tvnee uur te spel, pauz niot imgcrekd. De auteurs verklar,' voor cie eerste drie vertooning, te gev door uitschrijv veraiging, elk upvoerlngsrecht af te zi. Manuse:iptt?(i moei ingezond word aan het sekritariaat, vóór 15 April 1938 in tweevoud machineschrift. Alle medingers zd hun werk aan het sekretariaat het Verbond r Vlaamsche Kultuurverelglng J Antwerp, Volhardtngstraat 74, Antwerp. HET HOEKJE DER CENTRALE HOOGERE TECHNSCHE SCHOOL Electrolyse water. Ontleding water ln zijn elemt zuurstof waterstof door e electrische stroom, is eiglijk niet het ontled water rechtstreeksch. Om over te gaan tot e e'4:ctrolyse spreekt m altijd aan het water eerst geleidd te- mak door het aan te zur met e of anr zuur, Foutief ls het eiglijk om maar alle aan te nem dat m het zuur erbij voegt om het water geleidd te mak. Dit gebeurt echter mét e gehee. er doeteih,, t H - < <0m.«nu;id3 rol het; z\yir duilijk* te mak gaat rneii over 'tqt ióp-i theorie welke ijjn.bree gekk zal 'mm e zuur ls nu volgs iontheorie min of meer gesplitst ln eltjes waterstof zuurrest. Deze eltjes onrscheid, zich atom doordat ze e electrl- :ch-3 laduig liesiu, m noemt ze ion. Nog meer bepaald noemt m positieve lon kathion negatieve ion anion. De waterstofion zijn positief (alle metaalion zijn positief m beschouwt waterstof als e gasvormig metaal), zuurrest ion zijn negatief. Als m nu met het doel water te ontbind e zuur voegt bij het zuiver water dan neemt m aan volgs iontheorie dat er in oplossing positieve negatieve ion ontstaan. Laat m dan e stroom door het water gaan dan zett die lon zich in beweging wel kathion word aangetrokk naar katho o'f negatieve pool anion naar ano of positieve pool. Vandaar hun naam kathion anion. Op pol word ze respectievelijk ontlad. De waterstofion die positief zijn ontlad word aan negatieve pool vorm daar dan atom welke op hun beurt -molekul' vorm welke dan uit vloeistof ontwijk aan pool. De zuurrestion ontlad zich ook aan ano maar kunn als atoom of molekuul niet bestaan. Z verbind zlgh onrling met vorming e zuuran.hydri zuurstof.- zuurstof ontwijkt aan ano. Dit zuuranhydri vormt met het aanwezige water terug e zuur welke werom geïoniseerd!s in waters tof ion zuurrestion. Weer gebeurt aantrekking kathion anion naar pol, weer gebeurt ontla- e ontled'.ng het water te zijn niets anrs is dan het ontled e'.ektroliet welke dan terug gevormd wordt aan ano met vrijkom zuurstof. Zoo kan m met e v.einig zuur onbeperkte hoeveelhed water ontled. E.R. Om polariteit drad e geleiding gemakkelijk te. kunn jnrscheid. Het is dikwijls zeer nuttig tj kunn bepal we.'ke positieve welke negatieve pool ls e gelijkstroom. Te di ein kan m volg metho gebruik. M heeft daartoe noodig t blad rood lakmoespapier, welke m gedrkt heeft in e calcium. kaliun: of natrium zout oplossing. Dan houdt m bei pol op h?t papier gedrukt m bemerkt dat aan negatieve pool net rood.akmoes blauw wordt. Hierdoor kt m direkt bei po'. uit elkanr. Hoe net komt dat aan.'tgatieve pool het lakmoes blauw wordt kan m op volg manier verklar Het lakmoes wordt gedrkt in e zout om 'net geleidd te mak om verbeuring mogelij!: te mak. E zout is zooais m weet e electrollet volgs iontheorie bestaat e zout u'.t metaalion zuurrestion. De metaalion nu zijn positief gelad zuurrestion negatief. Wanneer m nu eer. stroom laat gaan door dit zout dan zett ion zich ln beweging. De positieve lon gaan naar negatieve pool omgekeerd, waar ze zich respectievelijk ontlad. Dit gebeurt nu echter ln het lakmoespapier. S. A. AriQ Maiton Louit Sandtrt Brusteh Heeft m nu gebruik gemaakt e bovgemel zout, dan vorm metaalion aan negatieve pool, na zich ontlad te hebb, met het aanwezige water oplossing e base. Deze base bestaat nu, nog altijd volks lontheorie ln metaalion O li ion. Dus ontstaun er aan. negatieve pool OH lon. Wel het aijn, nu die lon welke eigschap bezitt rood lakmoes Wauw te kleur. RECTFCATE : Technische Vraagbaak, Sportstraat, 35 : n vorig artikel werd geantwoord op watejf'cte ;za.cih,teri,1.én,nlet zooalf'; bij vergissing' 'géariikt atond oni boorwater te zacht. Natuurlijk zal, belanghebb wel het onrscheid gemaakt h,ehb.eii. j -» DE ZAAK VAN DE BANK VAN DEN ARBED. Op 28 Januari a.s. zal, voor Kamer nbeschuldigingstelling te Brussel, anrmaal zaak Belgische Bauk d Arbeid word opgeroep. Zii zal n.l. te oorel hebb over het aanvulld onrzoek dat zij verled jaar bad bevol. Naar verluidt zal advokaat-geraal Van Durme e algeme ontslag rechtsvervolging eisch, RAADKAMER VAN BKUGGÜ Vrijdag morgd zijn voor Raadiai mei versch gaamd Boussaere, Gonzette, Durolr Cardon, die aangfc-. houd werd wegs 'n 70-tal diefstall die zu z winter te Zeebrugge omligg hebb ^gepleegd. Het mandaat ae drie eerst werd bekrachtigd, terwijl Cardon in vrijheid is gesteld. RECHTBANK VAN KORTRJK. E interessant geval. n November 19S6, vatte eén groote vrachtauto vuur, dicht bij) Veurne, Ongeveer voor f. uiciiwi wei-d vernield. Bij naamlooz prief werd e beschuldiging uitgebracht, als zoud vrachtauto meubel, vrijwillig in brand gestok geweest zijn. Er werd zeifs beweerd dat auto ge meuoel bevatte doch slechts opgevuld was met kist anre voorwerp zonr waar. De verzekering weiger uit te betal gaf slechts e voorschot, ooqo frank, waarna zij zich aansloot bij d..laam.ooze klacht, t Vijf person stond terecht, n.l twee chauffeurs uit zegem, S. D e anr persoon uit zegem O. R. twee pevjon uit Roeselare. D. H. D. S. Be verzekeringsmaatschappij stel zich burgerlijke partij aan voor do rechtbank. )e-.i> zaak waarin Meesters Tahon uit Kortrijk, Leiiridan uit leper Staesss ul> itoeselare voor vijf beticht plelttatt, werd over twee zitting behanld. EK rechtbank ed nu uitspraak. De vijf vet*, dacht werd vrijgesprok bij gebrek aan bewijz da vetzekeringsmaetachappij die burgerlijke partij was, werd afgewez met verooreling tot kost het proces. mi. BOR31S DB» MÜYLS TE ANTWERPEN OPGEWE». Naar het voorbeeld Flor. Gramms trokk Maandag morg Dr Bonna Dr Muyle er te Antwerp met verfpot ooratel op uit t ein tweetalige straatbaming aan e groot kuiscb te onrwerp. Dr Borms droeg d verfpot Dr Muyle d borstei. Met hun beid verliet zij Berchem, nam opschrift r Boomgaard straat onr hand zakt dan verr af naar Antwerp, alwaar Albeit Qrisarstraat, Lange Leemstraat cn verschill zijstrat bezocht werd.' Nadat mann r «Daad» op Belgielel ook hier daar aan 't werk war geweest, werd zij aldaar op zeker oogblik door e politieagt aangespro-«k die beid mann vlocht hem naar het bureel r Florisstraat te vergezell. Aldaar werd Zij dooc d heer pol'juekommissaris gedur drie kwaituurs onrvraagd mocht to vrij uitgaan echter niet zonr met 4«s proc-verbaal tt aijn begiftigd, ^

8 *ÊM * 1 1 Tb fiw.iên te Atiegem, Dorp. Zeer lief BURGERSHUS met. garage magazijn niet verdiep. Zich wd" Tuyps, koster* «<»«-. '.. urt'-sswk j'jju '/.ware spiu'teöusseh. feüoo zeer schcone boonpers züoo vermaakpers lagespers zwarë tallue bussch. vs bekom bij Jerome Fters, ioezier te Knesselaere, ligg in "xi^chsn d Weled. Heer Edmnnd tp Xf^tirtp^cm Princevp!^ 1 t e p a c h t e n groot ongeveer 12 gemete. nlichting YZERSTRAAT 26, OOSTENDE Studi notariss VERMAST te Malgem UAUWü te Eeltloo O - VRJWLLGE OPENBARE VERKOOPNG Ha ar ZAALAND geleg te Malgem, Broecknuize. ka aaster sectie B nr. 561, GU on 555c. n gebruike zonr pachtvooiwaardt bij d'heer Petrus De Baois, mits 1200 fr. 's j irs plus ïasï, vall i Oktober. EENOiä ZTDAG ; MwANDAu ai JAN te 2.30 ure nam-, te Malgem Markt '.er herberg 'het Cud Gemetehuis". Mr Aimanri Hor 'onj 2 ^ v --r viti*.*. VH>' «ei» YEHïvSAST ie Maioiegem UP DNSDAG 1 FEBR te? u. nam VENDTË VAM 30 SCHOONE CANApABOOMEh met 1.70 m.. staan te MDDEL- BURG. Grrffinne, langs <Jrsef. iuv. 4e naar helste Mr. i-itne Van iiecke (zeer dicht gravier gaa'.d-- laar groote baan. dus gemakkelijk 'ervoer;.!n koop vereld. Gewone voorwaard UlUU.Ü V 11 t;^* j Jl ÜU.,.u VERMAST te Mal egem Om uit onvertloeldhaiti te scheid "OnWJS : DONOSRÓAG 3 FESR. 193S e 3.30 ure nam. te Eekloo in. veri'!0.v.aal het Vregerecht t verslaan d heer Vrerechter.xji ^e* kanton Eek'oo OPENBARE VERKOOPNG'' N 1. Vier WERKMANSWONNGEN. te 'nes»-laere. Hoekestmat. Kroot '1.i. 40 ntlarpn. Bewoond door Eduard Allemeerseii eu r-rr el onbewoond. SLECHTS NGESTELD i Fr. 2 WOONHUS met erf te Malgem. -ir^tiat. groot 185 m2 B»-.voond - -r ntrmti-nrwrirknnitttmi irnrrr \ ï Wellicht hebt ge groote ervaring in het vyassch, maar uw wasch kan zonr twijfel nog mooier word door Soleil. Vergelek met het verblindd wit door Soleil gegev, ziet andfcre blankheid er eerr grauw uit. Dc red? Gewone zeep waschmidl verwijr «He het oppervlakkig vuil, terwijl dc samwerking zeep zuuretof in Soleil, ook het diepst vastzittd vuil spoorloos uit het weefsel verwijrt. Het is dus zelfsprekd dat linn, op die manier behanld, zuiverr bijgevolg witter is. Gebruik volgd keer Soleil. Ge krijgt e verblindd witte wasch. \v«ü Cas. Vergtrynge. SLECHTS NGESTELD : Fr. wöond eaor-em! -4l : Hey. 'r'aadèrdêèis o;- -ewriond. SLECHTS NGESTELD ;15,00,0 Fr. *. WvOhflUlK!.. iga.'.rd e-^'jand te Malgem. Speyestraat. groot ca Gewond door Wed Braet-De Muynck. SLECHTS NGESTELD : Fr. 5. ZAALAND te Malgem. Speye. iroot 65 ar 50 ca. Gebruikt door Hri Coppej&ns '-Vpfi. Bdiisrd Borgonjon. SLECHTS NGESTELD : Fr. i..iji-'.sie.üjskiïs te Malgem, Vosshol. rroot Ha 157 a. 70 ca. SLECHTS NGESTELD : Fr. LAND tp Mal?? Vcsser.hcï,, -"in. SLECHTS TNGESTELD : Fr. R LAND te Malgem BqrkeJ. groot ii ^'or- nu ctiar. * SLECHTS NGESTELD : Fr. o. LAND tte Malgem Burkel, groof 'ï'a ca. Koop in pacht ge iirr'i- -ij pieipr fté De Baere. SLECHTS ingesteld : Fr. 'O LAND te Maigem. Noordbroeck-.«rscit.-» groot 17 ar 30 ca SLECHTS NGESTELD : 2,000 Fr. '1. LAND te Ma'ciegi. Noordbroeck tm \?T()t ar. SLECHTS NGESTELD : Fr. >9 LAND te Ma.'öegirNoordbroeck meersch. sroo 1 ', 17 ar. SLECHTS NGESTELD : Fr. Koop in gebruik hij V!i-to r Vnnpoi- -,:e. Verre inlichting ter studie. 1.,tyii;e don notaris VERf/iAST te Waldogem OP DONDERDAG 10 FEBR t.s 1 «rs stipt.merkwaardge VÊNDTE e ADï.Oi Ai in cu;n E'sboach dicht bij Vt'idt'kïbrugi t voorel? r Commissie Op oa r Onrstand r htad Brugge : :i(iü0 -eer schoone lange VERMAAK- PERSEN. r.,p SPARRESNOE. 3egin aan koop 1 'n d Elsbosch. Met tus^-hkomst d gemachtigd Ag' üer Waters Bossch. 4 UOOli STERFBEVAL - o - Ue notaris BAUWENS tc St. Laurein& zal oppnbaar-verknop : GEMEENTE ST LAURENS Moershoofdc 'nop E WOONHUS me 1 ;, ver- ere ' gebouw' erve. tvoop 2 -- E perep-;l LOCHTNG di voor bouwgrond. Alles gekadastreerd te St. Laureins ktie A. ei nummer 532 groot 5 3. f)4 ca. Bewoond door Kr Vo.n. Meehe'.ei. iiriulrl":' '' vrij.. EENGE ZTDAG : MAANDAG 24 JANUAR 1938 te 2.30 ure ter herberg bewoond door Mr. Alfon:. Buysse te St i.aureins \foprshoof 2 SE BT.QT9 BFL De c. ^. s - SPAEY te Eekloo,. jßl " ' MAANDAG 3V JANUAR'Ä - ~f op.oewijz " " ' " jroot 390 m2. Laatst bewooflu door Mr. Leon Van Hoorne, veehanlaar, stijds te Eekloo. Beschikbaar mot geldteliing Nare inlichting s'.eutel ter studie voornoem i jtarls. J Studiën notariss SPAEY DAUWE, beid te Eekloo O Om uit on. rcldheid tred De notaris SFAEY te Eekloo, daartoe in rechte boemd, zal met tussehkomst zijn ambtgoot Mter DAUWE OP DUNUEHDAU 3 FEBRUAR Sjo om 15 ure te Eekloo. op het Vregerecht (stadhuis! toewijz : E schoone welgeleg HOFSTE- DE met boomgaard, bouwland, gelei te A'k-^em. Callestraat, groot 2 Ha. 78 a. 30 ca. lil gehriük ongeveer 44 a. 23 ca. door Hri Cru!, landbouwer te Agi, mits 300 fr. 's jaars ; ongeveer 61 a. 59 ca: door Prudt De Vos. landbouwer te Agem, cits 420 fr. 's jaars ; ongeveer 66 a. ca. door Camiel Haeiaerc, landoouwcr i Adt.em. mits 460 ir. 's jaars, alle pachtsomm bov ie last vall 1 Cctóber zonr /oorwaar. Het woonhuis. S'.a..i. bcci.. cn iand groot-o..veer 1 Ha. 0G a. 22 ca. zijn :n gebruik door Vr. V/we Charles-Louis De Baets kom vrij met geldtellmg. Prijdj truïthgom 3000 tr- 8 li STUUK OR-.t htulitkate EN DOMENEN KANTOOR SEKLCO --O OPENBARE VEROOPtlG VAN BOOMEN V, De ontger r Registratie Domein te Eekloo zal op 31 Januari 1938 om 10 ure 's voormiddags in het lokaal te Eekloo, o\ergaan tot velling volg boom : lè Reeks : 315 KANADAPOPULEREN wass langs het kanaal Zelzate naar zee grondgebied r gemet Watervliet, St. Jan in Eremo St. Margriete gummerd 1 tot 315, vereld in 32 lot ( >. 2e Reeks : 22 BOOMEN langs baan Brussel naar Oost tussch ki- '.ometerpal grondgebied Eekloo, Agem Malgem begrijp 9-wilg. 7 kanadas 4 iniandsche eik 2 ahorn. 3e Reeks : 7 BOOMEN langs baan Balgerhoeke naar St. Laureins, tussch kmp , grondgebied Agem St. Laureins begrijp 4 wilg 3 kanadas. 4e Reeks : 14 WLGEN langs baar. Vraa» aocumontalie 1338, U gezond zonr kost ol verbintis aan FNH. 141 Louisalaan, BRUSSEL of aan e djr officieele verelers FNR. A. De Kemel, Eleotrleker, Zomerscm. P. Delagaye, Collegestraat 9, Eecioo R. Schelstraote, Dorp 16, Ertvel, Gsbr. Thinont. Mark» 5. Asp.r'irfn. E.Verwü-on, $tatleatr. i. Moerboho Waas. Meuiqste-Watervliet op grondgebied Kaprijke, tussch kmp , ' 5e Reeks : 26 KANAOA8 langs baan Triest, Asse, Kaprijke, grondgebied Bassevel tussch kmp e Reeks : 43 KANADAS e wilg langs zelf baan, op grondgebied Lembeke, tussch kmp. U e Reeks : 41 BOOMEN langs baan Malgem naar Aardburg tussch kmp begrijp 1 acacia. 4 plantan, 18 kanadas 18 wilg, 8e Reeks : 4 KANADAS langs baan Malgem naar Knesselare tussch kmp De verkooplng geschiedt bij midl ges'-ot bieding te vergelijk ;r,ct dc 'ecbcdêü KeUaan ter verkooplng, De geslot bieding gesteld op formaatzegèl m'.nlmum 3 frank, moet onr twee omslag geplaatst waar buitste het adres draagt voornoemd ontger binnste "verkoop d 31 Januari 1938" bieding voor d aankoop boom, koop Nrs..., reeks Nrs-.-i of lot Nrs... per aangeteekd schrijv, t laatste daags voor verkooplp.g t kantore toekom. De opbare velling zal geschied eerst per reeks, dan per lot gebeurlijk jaetj&qom, Voor nare bijzonrhed zich wd tot voornoemd ambtaar op werkdag tussch 8 13 uur. Onkost 15 t.h. komptante betaling. N.6 ^Studie d notaris "1AEYENS te Knesselaere : OPENBARE VERKOOPNG VAN TWEE BESTE HOFSTEDEN,. ZAAiLANDEN, WEDEN MEERSCHEN ; TE URSEL, BERKEN Sameij groot 10 Ha. 48 a. 50 ca. vereld in 10 koop. Bewoond gebruikt door Kr Hri Landuyï. ngebi'u.ktreding : Koop 1 groot 1 Ha. 77 a. 86 ca. 60 ar op koop 2 in gebruik zonr schriftelijke voorwaar bij Mr. Marcal Landuyt mits 2000 fr. 's jaars (oud regiem). Voor al liet overige op 15 Maart voor d» land weid op 1 Mei 1938 voor gecouw. NGESTELD : Koop 1: fr. Koop 2: r. Koop 3: fr. Koop 4t fr. Koop 5; r. Koop 6: 37,900 fr. Koop 7: fr. Koop 8: fr. Koop 9: fr. Koop 10i 20,000 fr, SAMEN : fr. TOEWJS i MAANDAG 24 JAN om 2 ure nam. ter herberg gehoud door Mr. Alfons De Pauw te Ursel. Dorp. Voor inlichting plans zich wd ter studie voornoemd nota- h Tel Aalter nr BEERNEM (Kasteel Buisc mp) t behoeve in Kasteelgoer Studie d notaris Mevrouw Douairière Lipps 't Serstevs, MAEYENS te Knesselare grootgronigares aldaar, : - o - Bij uitscheiding bedrijf SPARREN nl. : 1000 schoone PER-2N KEPERSPARREN. SCHOONS LANDBOUWVENOTE i te KNESSELARE, Klulze ÓP DNSDAG 1 FEBR 1938 om 1 ure t verzoeke t hove Mr. A'Jbns Wlttevrongel. B.BBÖ&TALEN : 4 beste werkkoel ;.ee beviggebd&~5eu«-< bij geblev Va i mond&sn!klati\«eer. LANDAËM : Priewlelkar. ploeg,'èeg. sleepaar, loofmol, aalpomp, zwing, aanschijn, aalkorel, oogstreep. harnas, koeigareei, 2 hankarr, melkvull. alle soort klein alm, z. z. Verrs voerbeet, stroo, loof te vel, 2 kleerkass. Gewone voorwaard. Komptante betaling. 4 wil. ü lifcmj om e huie te Koup, w oouw, nani >jjt tc breid, aankoopcii hotsted, 'and, beest, laniibouwtuigcn ot voor (jet afloss dure hypethex, WENPT J.COET VLLA OU1DO HU StecnhfUKEClanr HHft.lil!. Spreekur : Maandag, Wosdag. Zaterdag ft tot 11 ur lutlie d notaris VAN OER PLAATSEN te Logem VRJWLLGE OPENBARE VSRKOOPNQ BESTE HOFSTEDE LAND te Lovgem Waarschoot. De Notaris VAN DER PLAETSEN verblijvsndte te Lovgem zal op nagoemd datum nams wie het behoort opbaar verkoon : E beste hofste wel bebouwd, met prachtige. boomgaards in volle opbrgst^én uitgelez fruitsoort land 'wei te Lovgem, Eeksk qn Waarschoot," Daesdonck-akker vereld in zes koop als volgt :. --LOVENDEGEM i l. HWsteÖé met boomgaar groot 97 ar 10 ca. 2. Larfd beplantte grond dreef groot 1 Ha. 37 a. 40 ca. boomprijs 1700 frank. 3. Boomgaard 57 a. ' WAARSCHOOT 4. LAND 65 a. 80 ca. 5. LAND 70 a. 90 a. 6. LAND 80 a. 90 ca. Totaal 5 Ha. 09 a. 10 ca. Alles vrij op 15 MAART 1938 Voor vereiing plan zie plakbriev. NSTEL : DNSDAG : 25 JANUAR 1B3P TOEWJS : DNSDAG 1 FEBRUAR 1938 teiks om 2 ure namiddag ter herberg Mijnheer Jozef Dhooge te Lovgem Eèksk. Voor nlichting zich wd ter studie. 3 VRJWLLGE VERKOOPNG GOEDE HERBERG te Lovaegesr, Eeksk. De Notaris V«n r Plaets verbli.1 v te Lovgem, zal overgaan tot opbare verkoop : Schoon woonhuis zijn HERBERG met afhang hof te Lovgem. Eeksk, groot 150 m2. Het huis omvat uroote café, keuk, achterkeuk, kelr, voutkamer, bovkamers. Verplichte overname r herbergmeuhel : buffet, toog, 'oillard. z. mits fr, Vrij op 1 Novembpr 193ft NSTEL : DOMnKRDAO 27 JAN. 193? TOKWJS ; DONDERDAG S FEB telks om 2 ure namiddag in het te vprkoop huls, bewoond door Mr, Jo /.cf Dhooge, Lovgem, Eeksk. 1/2 % üistelpïemle te winn. BOUWGROND Tg ZOMgJHSEM 5 min. kerk Electr. tra;n langs steweg Ronsele.. Goetiials, F'. Mabet h pi. o, Gt, Te) !3 lx atuotie meester U&UN BtKAöRT notaris te Watervliet MERKWAARDGE VENDTE OP MAANDAG 31 JAN om 9 ure stipt voormiddag aan Zagerij a heer Jödmono ue faepe te vvatervliet, : Ee groote noeveelheld droog ge» zaugd olm-, kanaüa-, eik- beuk-hout, bestaan uit : Velgstukk, dysselstukk, eegbalkèn, arrems, blokk, 7-4, 6-4, 5-4, plojik bl.izondai-o schoone eik stukk distig voor speek, langwags, stijl, z. alsook nog verschill karada-onrboll. Or r Verkooplng : Begin stipt om 9 ure tot 12 ure. Om ure stipt begin met eik pal. N.B. Het gekochte hout wordt kosteloos thuis besteld binn d afstand rtig kilometers. Met gereed aeld. 4 Studie d«n notaris Qustave D'HOORE ts Bsernsm -- o JAARLJKSCHE VENOTES OP WOEN8DAU 2 FEBR (OJL.Vr. Lichtmis) om 12,30 ure om te 1,30 ure te beginn te OEDELEM. 1) T behoeve in kasteelgoer weled. Heer Baron Gilles Péllchy, gronigaar, Kasteel Wapaar, : 25 koop 15-jarige SPARREN OP STAM ; 20 k. schoone kastanje TAL- LE 25 k. zware 8NOEBUSSCHEN. 2) T behoeve Erv wijl Juffrouw Ruymbeke : 15 koop achtkante- Abeele- eike-boomen. Vergaring betaling ter herberg " De Beukeboom ". 4 n OP MAANDAU 31 JAN om 9 ure om te 10 ure te beginn te BEERNEM (kasteel Bulscamp) t behoeve ln DE fcastesïsccr VÜH Mevrouw Douairière Lipps *t Serstevs, grootgronigares aldaar, : BOOMEN nj. : 14 schoone zuivere CANADAS <1.50 m. tot 1.90 m.) ; 75 schoone zuivere BEUKEN ü tot 2 mv) ; 9 inl. BOSCHEKEN (1 m. tot 1,60 m.> ; 1 k. BERKEN ; 1 ld. EPCEAS ; 2 ld. SPAR- REN ; 4 ld. allerhan BOOMEN. Begin met Canada's tussch Kasteel Born. Komptant, gewone voorwaa:d. 4 ni OP MAANDAG 7 FEBR om 8 uur opi te 10 uur te beginn te 500 schoone HOPPEPBRSEN; 5000 Boon Haag-PERSEN ; 10 koopur Droge REBUTSPARREN ; 25 ld. schoone DOUGLAS (voor ladrs, stehingpers, kepers pers) ; 25 ld. Sldka SPARREN (voor stak, kepers Rer* * f.-on... /.V *i v BeginSaan koop 1 bi] hofste-* be-.^r-d &oot M. P!ètoriL1ps. ' "".Komtpuit gewone voorwaard. 4 SPARRENVENDTE o - Deurwaarr DE VREZE te Caprycke zal opbaar verkoop op WOENSDAG 2 FEBR. te 1 U. nam zware afgezaag SPARREN VERMAAKPERSEN BOOMPEBSEN. 10 BEUKEN op stam. 7 koop ngg SNOE. Alies staan ligg te Lembeke, Waarsehootstraat Goud Zulleker-, in bossch Mevrouw De Hrouwer anre. Vercmrin» hl«ftir-ïv- 1 r'e'-^^r Wn i ro^lio^'^t rn 1-4 Kantoor vnn dqn Notaris JEAN VAN UALLE, KEcKtslHAAT, 2 te Brugge. O TOEWJZNG MAANDAG 31 JANUAR 1938 om 3 m stipt te Brugge. Spanjaardstraat. 9. ln het "Huls r Notariss" : GEMEENTE RUDDERVOORDE EEN HOFSTEDEKEN bestaan uit ' Nieuw gebouwd woonhuis met morne stalling, goe wei- zaailand, groot 2 Ha. 96 a. 48 ca, UDleg gehucht Molhoek, bij d Steweg naar Thourout. Vrij yebruik. ngesteld : SS.GOQ fr. Voor het nazi zich wd bij aannemer Mr Labaere Rüdrvoor. Plaats. :< MERKWAARDGE BOOMVt'NDTE te OOSTKERKE-bij-BRUGGE - o - De Notaris R. 'Jo Gheifiere, te Heystaan zee, zal opénbaar verkoop op : WOENSDAG 2 FEBRUAR 1938 om 12,30 ure stipt namiddag : 90 Koop hoorn op stam, waaronr 158 Kanadas met 1,45 m. tot 2.10 m. 15 wilg, all wass op rond hofste bewoond door Mijnheer Camiel Macnhout te Oostkerke, (Langhoek. nabij Brug). Vergaring aan koop 1 om!2 uur. Comp'iant «fn gewone voorwaard. 3 Studi notariss GOEMNNC te Aeltre VOET te Deitue - u ~ Bij sterfgeval OPENBARE VERKOOPNG eon welgeleg WOONHUS MET LAND Te AELTRE, Oostergv?root 33 ar 50 ctiar, het huli, laatst bewoond door Mr. Pleter Ysebaert c-n dalijk vrij. TOEWJS : DNSDAG 1 FEBR om 1.30 uur stipt te Aeltre sr,atle bij Hri Van Parijs. v.l Studie d nolarii P6R8YN te Winge TER HAND TE KOOP K'.oek welgebouwd WOONHUS met ommuurd lochtlng, groot 2. a. 16 ca- te Winge in Nleuwstraat. ONM1DDELJK VRJ. Alsook verschllllge welbeklante HER- BERGEN te Winge. Rulsele Begem. Voor alle inlichting zich wd ter stud'.e d notaris Persyn te Winge. N.5 't Getrouwe Malgem " 23 Jan. 1)38. rjenoa O.ADZUOÖ i.ujt.8 Studio d notaris,:obert VlglïS'i «Aiifg te LoothMle VENUtTE VAN GEZAAGDS HOUTWAREN in al'.e soort afmeting te Loothulle, ter herberg "N'.euw Schuttershof" bij Mr. Jules De Meyer. Op WOENSDAG 2 FEBR (O.L.Vr. Lichtmis) om 10 u. voorm. 3 n BELANGRJKE LAN9B0UWVEN0THÏ te Loothulle, Dorp Molstraatje, t hove Mr. Adolf Van Laecl^, landbouwer aldaar. var. drie bcsto üvkau'ue kueie». waaronr 2 trekkqel. allerhan landbouwgereedschap, 'ucht, hout kloefkappersalm. WOENSDAG 2 FEBRUAR 1938 te ure stipt namiddag BEMERKNG : De koei word eerst verkocht. 3 r MO Véfftèntmeet Roetefare Studie d notaru COUOKE ts Winge VENDTE VAN 1 HEKTAAR SPARREN OP STAM distig voor Haag-vlaak vermaakpers te Winge " St. Pietersveld " aan dfe Tors of Radio Vereld in koop. T verzoeke, "Regie Telegraaf Telefoon te Brussel". Vergaring aan hofste bewoond door Ré Lagasysss, langs Veldstr. OP MAANDAG 31 JANUAR 193«om 2 ure stipt namiddag Komptante betaling. 3 Studie d notaris COUCKE te Winge VENDTÏS AN 50 koop zware sparr. 25 koop boonperseo. 13 koop snoei droge bussch. OP MAANDAG 7 FEBR om 9 ure stipt te Winge "St. Pietersveld " t verzoeke Weled. Jonckheer A. Schletera rte Lophem, advokaat te Brugge MeJ. Duwelz, eigares te Gt Vergaring bij Mr. A. Manns. toezier. Komptante betalinjf. '1 Kantoor an Notariss JEAN GOEMNNB to Aalter sn VANDER EECK5N, te Gsnt BELANGRJKE JAARLJKSCHE HOUTVENDTE te AALTER, Maria-Aalter ln 't Park " Biekkervljvcr " OOÜDEROAQ 27 JAN. 183?,» u. stipt 60 koop z\. ar slaghout ; ooonpeers. 0 koopeo beuk : verschei eikboom l m. tot 1.50 m. : 1 kastanjeboom 'i ni,. beuk O f' tot 2,30 m. ik, brandhout in. snoei. '.., 9 ram ln tjias,vpdr groehscïkweesl. Zichtbaar z$?ndag 23 t ;oiuari vql» g d^g. Vergaringvaan Jhet helt», k laiig» d Bteweg nar.r statie. nlichting bij boschwaehter ï)e CnUiwé. Studis dsn notaris VAENE ts Aarsseie OPENBARS VELNG VAN WASSENDE BOtiMEt ts Kansgsm. Westhoe i Op WOENSDAG 2 FEBR. 193» Cumiel um> i ui«linniiaoag, 25 zware canada's ; 30 jeugdige wilg ; 35 schoone eik op rond noeve " Viggezeele " te Kanegem, bawoon" 'i)or erv heer Bruno Verkinr.,u...cring aan hofste H. Sylvère Tack nabij "Ondank" lang» d steweg Tlelt-Ruise'.e. Gewone voorwaard. Komptant. Studie d«n notaris HENSMANS te Tlelt OPENBARE VERKOOPNG e WOONHUS MET WERKHUS TE TELT o De notaris HENSMANS te T'.elt zal opbaar te koop :.anbied : STAD TELT E gerlevlg WOONHUS met verdiep, afhang, werkhuis erf. staan geleg te T'.elt, steweg naar Delnze, 19, uitgev langsachter op Dtergemstraat, bekd t kadaster sectie F r.r. 7 L2 cn 71C2. groot laü ma. Bewoond door Michel Nimmegeers. Vrij met. 15 Februari NGESTELD : Fr. TOESAÜ uui:ülroaq 27 JAN om 2 ure namiddag ter herberg "De Kist" bij St. Pieterskerk te T'.elt. De eigdom s te bezichtig eik Donrdag 9 tot 12 uiv 3 ouivi.ö vim et notaris VERKEST te Tielt u OVERSLAG : MAANDAG 24 JAN om 2 u. juist namiddag te Schuyffers Capelle dorp, ter herberg "De Ard " bij Urbain Minne, : GEMEENTE SCHUYFFERS CAPELLE. dichte 't dorp, langs " D Dosweg " Koop 1 - Ee SCHOONE TWEE- WOONST met afhangs, erf land groot 29 ar 65 ctiar. NGESTELD : Fr. Koop 2 Daaraanpai, ee góe partij ZAALAND, groot 78 ar 60 ctiar. NGESTELD i Fr. Koop J - E perceel ZAALAND of BOUWGROND, langs d Dosweg, groot 27 ar 20 ctlar. NGESTELD : Fr. Koop 4 - Daarnevs, e m. <jroot 27 at oi 40 ctlar. NGESTELD i 16,000 Fr. Koop 5 -- Daarnevs e im. groot 27 ar 60 ctlar. NGESTELD : Fr. Koop 6 Langs zelfd Dosweg, ee partij GEBAKKEN LAND, distig ' voor WEDE. Kroot 45 ar 47 ctiar. NGSSTELD : Fr, Koop 7 Daarnevs, e m. groot 5? " 37 ctiare NGESTELD : Fr, Koop. sjebiuikt door Mr. rtmuir Vanweghê Mr. Hri Goethals. zonr wschrift Melpacht. Al anre koop gebruikt door Mr. Basiel. an Daele-Dobbelnere vrli c". 15 Maart Recht Accumulatie. 1 M vraagt ng werkzaa ior klein gezin, ieslaan 43, Brt Or 3 ure. Victor Van erksfcraat-20. K GAST LEF GEVRAAGD - ilter-drukk] voor do vroi ng. Schrijv n icuwerburgh, Gi irsseeie. ^^^^^ WJ GEVEN Gl 6LKEN EERL i die plaats c j nog niet vert inke doos Hof- 3t. Hooge comtr ioet niet betaa ildlijk Depot ERRARENS, Ho HERPEN, Borgei GELDLEENNC andteek, op i iakvelljkc vooi ng verzekerd, re Zaterdag HANDEL Guldsporsl GOEDE voor mann vrije ur, w wisseling, : zonr bijzot v : P.B. n S B Ooi OF2 N F M Voor hur o ;OKSTEDEN. ir rankrijk, ziet an. ï. NEW feg, Antwerp /an mijn. ik ge ongestelc Mevrouw Dev traat 1. te Br [ato 13 Oogst 1 "U moogt luratlf s Alp t uit eee" e, het doe'.matli k b 50 Jaar elljks gebruik l ite ongemakkc.üjn zoon neem eiziekte waarac erdw.cn ". De gevar dc -mgerogekiher iraa'.ing, vïev Ut alles te wtjti nzulver wordt,.ezondheid te atif s AJpipB ilantcn!n"dc lekt door d e l'ubaye (Höoge le halve flescli ille apothek iet Dêpuratif noreffe-bij-nare t a i Coopt uw zaai» n vertrouw l Agt g OPGEPAS t?'f> twinali Oudste S c h o o i 1 t Speciale da rrouw of he netho waar'. Jaktuur. Diplon OS Saultiier,, Logemt ei Li oor alle leerlir learsj Dk er aan fmnard Al Ook sch< vraagt ze bij u kwaliteit. U kunt er b merk. De n N i e u w Broer loorspronke Wl "Kom gij o 1 Linar bescitoic goed. gevond ookinlet." "lis ontk r "',at wij <-ibelangri.il na te gaan \v j» kwnncn afl* " Dit is du heeft 1, met dit broer, waar zuster verkovp "Dat meeiu' mog afui nel. Hebt rd.1 "No, ik n dit biüef je is nu da.t ooic üi dame tof lieve PMljs 1. is. Wij d tot Br betrekking st geheim hun macht, li hebb will '"Zoo is het ge we re med te -k gelooveai, dat t. We kome

9 - ui M vraagt MED vom- alle werk, ng werkzaam, fra.nsch sprekd, -or klein gezin. Zich wd Guld '.ealaan 43, Brugge. Voor 10 ure iôr 3 ure. Victor Van Poucke. kleermaker, erkstraat-80. Kuessilarc, vraagt HAL- GAST LEERLNG. 7 GEVRAAGD - GEHUWD LETTER- 5TTER-DRUKKER. Mogelijkheid tot erk voor vrouw. Woonst ter beschlkng. Schrijv naar : Drukkerij L. Van cuwerburgh, Groote Steweg, Donck- /.-ssme. ö WJ GEVEN GEHTiiïi. FRANCO AAN ELKEN EERLJKEN VERKOOPER r die plaats op het platteland, waar ij nog niet vertegwoordigd zijn, e inke doos Hof- Bloemzad in De- 3t. Hooge commissie. Onverkocht zaad ioet niet betaald word. Vraag onildltlk Depot Prijscourant ERRARENS, Hoilandsciic Zad, ANT- WERPEN, Borgerhout, Tertoostr GELDt-EENNC.N te bekom, mits andteek, op zeer kort tijd. Gelakkelljkc voorwaard. Gehelmhouing verzekerd. Schrijv of- bezoek re Zaterdag 14 tot 19 ure. HANDELSAGENTSCHAP Guldsporstraat 36 KÜKLOO 15 GOEDE BJVERDENSTE voor mann vrouw, in vrije ur, werk thuis per briefwisseling, zeer winstgevd, zonr bijzonre knis. Schrijv : P.B. nr. 105, Welvaarlstr., 1$ B Ooi. 18 HOFSTEDEN N frankrijk Voor hur of overname gocdo OFSTEDEN. in beste strek 'rankrijk, zich wd df schrijv an : ï. NERYNCK, 73, Oudé Staan- <eg, Antwerp. 6 /an mijn keer jar heb. ik ge minste ongesteldheid gevoeld. O Mevrouw Dcvridt, won Kogel- ;traat 1. te Brussel, elt ons me lato 13 Oogst 1937 : "X moogt weldad uw Dciuratlf s Alpes opbaar mak, t uit KCHcesmidl is wei het bese, het doelmatigste het goedkoopste, k b 50 Jaar oud sert k T daelilks gebruik heb 'k niet meer min-,te ongemakk keerjar. «lijn zoon neemt er ge meer, want eizlekte waaraan hij leed, is heelemaal erdw". De gevar r Kïerjarcn zijn talrijk: ^geregeldhed d bloedsomloop, iraa'.ing, viekk in 't wez, z... Ut alles te wijt aan bloed dat dik nzutver wordt. Het goe midl om ezondheid te herwinn is net Dépuatlf s Alp?» QKtnftt,mn zeldzame, klant ürmc öergeö'fieplbkt, ' optlekt door d eerbiedwifardlèfn jfmstoor TUbaye U-Tóoge Alpetfv..se-fie&chaï ff.; Je halve ficsch ïr.. te bekom in ille apothek on in laboratoria iet Dèpuratif s Alpes, Dist 17 te "lorefle-bij-nam. ammmamntm» TE KOOP ^ -j 2 Chevrolet 1937 master Lux 4 ur met koffer. 1 Chevrolet 1937 master coach 2 ur met koffer. 1 Oldsmobilc 1936 Lux sedan 4 ur met koffer. Chevrolet 1933 master Lux 4 ur. 1 Chevrolet commercial Lux 750 kgr. Te bevrag GARAGE GEKERE Wesl.inedstraat MALDEGEM Tel. 98 BLLARD CARAMBOL. als nieuw (V- D, Kerckhove) aan elk aanneemltjk aanbid. Vlaamsch Huis. Oosterzeele. 53 TE'KOOP droge BUSSEN bu Gaston Lateste, Leegtjes, Moerkerke. 5 TE KOOP - AUTO mperia, binnstuur 4 plaats, in zeer goed staat altijd bestuurd geweest door d eigaar Fr. Zich wd bij A. Everawt, Kerkstraat 38 te Heyst aan zee, 6 NlSiC.\n HEN SiliONN'JSM'iN'i' OP T r, ET Rouwt: MALDK'iHEM, DRUKKERS! Onlangs nieuwe SNJ- MACHEN te loop, snijbreedte 73, Sint KathelJnefetr. 73, Brugge. 6».1 Stroo te koop Hierme weze bfekd dat ef t all tij stroo te bekom is ln kleine groote hoeveelhed, af te hal of thuis per autokamion bezorgd. MAUP.CE DE PAUW Gtsche steweg 103 MALDEGEM 2. lx ' MOND- EN KLAUWZEER EN ; ZJNE GEVOLGEN Landbouwers Kiekkweekers Nooit of nooit werd U met zooveel' kracht toegesprok. Wij waarborg te zull voorkom te,gez binn 5 dag alle inwdige uitwdige ziekt gelijk welke dier gevogelte. t bewijze daar do wij op ónze kost e proef of monstratie. 1) Aan het Belgisch Ministerie Landbouw. 2) Aan et Bestuur d Belgisch Boerbond. 3) Aan alle veearts. 1) Koel, kalver, zwijn, schap, met- fiexir -Jo?,nr>? D'Ar? ".'crscmakkciijkt daarbij verlossing vergroot in zoer groote mate het vetgehalte, melkopbrgst ep verbetert d groei kalver zwijn. 2) Hn, duiv kieks met likeur Souvercine Alphl. Doet hn merkelijk meer legg, doei kieks snel sterk op groei, e klein gebruik 5 of 6 maal per maand. 3). Paard, gelijk welke ziekte, zwaarste langdurigste hoest, met elexir Vitas, gez, binn kele dag. Wij waarborg t stelligste dat onze product niet het minste vergif bevatt. Dat zij dus teh all tij mog, gomèn word. Daarom zijn zè eig in g&nsch EUROPA.. ALPH product do dagelijks mlrukel, e proe'f zal u overtuig. Wij waarborg- dat Dier door- Vee-, arts verlat, door ALPïH product' gez word. Hoofdfpot voor Belgie R. DELEU-BERTEtOOT Markt 26, TELT. Tel Vraagt in Apotheek «DE BE» bi i. HOUTAVE Nieuwstraat 4, MALDEGEM n m m r S F ACi L produkf, Speciale ontferhouprodukt, Ontkalker Ontvlekker Ontro^ster Tlntol z. t Gespecialiseer ineektdood' produkt Houtworm verlger Wandlulzvernletiger Teg Tuinlhsect, z. Alleverkoop voor Malgem omstrek. EEN EENGE GELEGENHED Wegs sterfgeval 4 WERKMANS- WOONSTEN te koop, geleg bij statte bij autostra te Malgem. Prijs Fr. Groot gemak betal. Vrije keus notaris voor aankoop. Verre inlichting te bekom bij: P A. Vaiiwalie, Bouwmeester. St, Jacobsstraat 28, te Brugge. 0.1.x Boomkweekers. VOOR DE BESPROENG UWER... FRU1TBOOMEN BJ MDDEL VAN U.C.B. PRODUKTEN, WENDT U TOT: Clemt Hermie, Warmestraat, 32, Malgem. Ré Campe, Vaake," Malgem. -ie- Alfons De Clerck, Vaeke, Boomkweekar;-2i Malgemi-- - «>r..tu r >...< «r., Hçnri- Savat. Ou KjajteeJdrQve:/ 1, Maiitpm.,-..iitgf..- ' ,'t-i j,i Eduard Boerjan, Agem. Honoré Dr Lille. Balgerhoeke. 15 landbouwers, xoek«uw profijt! koodt uw zaaihavor, beet- grasïaad, plantaardanpola ontsmettingstotlbn n vertrouwblja. WAES - OSWERT, R USELEDE, aan kerk. - - Telef, 'Agt gevraagd. OPGEPAST voor bedrog door agt uit huiz met overdrev loon. hrtnalt.f*- 1 rvv- M ' Oudste rr? bestbek Schooi v^or Coiffure Speciale dagviijksche less v. jufrouw of hoer. Oiwe aauieermgsnetho waarborgt volledig sukses op 'aktuur. Dipionia. nlichting : De Saulnier, 8*. RooiRemlaan, Gt Logemt psio verkrijgbaar /oor alle leerling. x Akkorons Scondalli nieuwe occasi Herstelling 40 th. beterkoop. ALFRED VAN ACKER Zuidinoerslraat. 152, EEKLOO. Dk er aan voor Uw aankoop r welkbek Rijwiel M. OEWAELE, MNARD ALCYON. sterk, zacht licht loopd voor HEER DAME. Ook schoonste Toeriste moll zijn te bekom bij zijne AGENTEN, vraagt ze bij uw velomaker aan zeer vooreiige prijz allereerste kwafltelt. U kunt er bekom : vermaar Atrtos FORU, alsook occasies in alle merk. De motos SAROLfcA. Trouwe coe bediing. VRAES Nieuwstraat 55. MAU2EGEM - T L 38. Weergalm het revolverdrama Oost. Donrdag heeft dé rechtbank zich bezig gehoud met. vervolging teg Quints Dominlcus, herbergier te Oost, zijne vrouw, waar drie Antwerpsche jongeling Lambrechc, De Ceune Anthoniss zich verled Zomer bedronk hadd vooraleer tot. het revolverdrama over te gaan, waarvoor zij in maand Maart aanstaan voor Assis te Brugge zull te verantwoord hebb. Quints D. werd verwez tot twee boet 500 fr. of 2 gegzitting 1 maand sluiting züner'herberg, vrouw jongeling elk tot ee boete 500 fr. of e maand rnmt. in il' li ui ni -iifi Gaarne verstrekk wij U V-'!.!.. rrr PhilipsMachities TER HAND TE KOOP in W. V. Schoone OPBRENGSTEGENDOM, bestaand; uit Woonhuis, groote morne broeiij, kweekhuiz, varkskweekerij stalmetkertj. Ruime gebouw, 1.60 Ha. beste wel, gunstige ligging, uitgebrei kliteel, beste zaak. Schr. Bureel blad. D.A.5. munt uit door t Practische uitvoering Handigheid opi mee te werk Groot productie vermog Degelijke afwerking Alle samgestel afzonrlijke machines. Speciale ropchfn«.? y?er waserur.s^aj eu" kiompinaustne nieuwste dubbele bandschuürmaclilhes. vraagt prospectus aan Machinefabriek Constant PHLPS Naaimachi Nieuwe machi te beginn fr. Occasies 250 fr. Alle toebehoort. Groote waarborg. VAN PARJS ALPONS Westeiristranl t«ï - MALDEGEM Thiel Kwell EXTRA TAFELWATER «ESTE LMONADEN Vraagt dépothours Voortverkoopers Adres : Anitwsrpsnstraat nr. t, TjEL. RODE. Telefoon i Ternsche j * PUURS alle inlichting. (Prov, Antwerp) vorzekerd per kontrakt met Breimachi L'Avlr. Kosteloos aaniëer proef thuis. Vraagt gratis kataloog, prijs voorwaard : Rietstraat 95, Gt. Voor uwe HUSVKRSER1NG, komt eerst zi naar het tmu Bertrand V.'H.LEMS-PK BREB S C H L D E R Bofaerstruat 25. MALDEGEM Daar Kunt gij alles oekome' zooais. BALATUM, Matt, Priuit, sspreuksu alle soort, Kinrton, 'i'aieltoil Owellon, Borstels, VeruJs, Verfwar. Alsook alle soort BEHANGPAPER. Hl', s veröêra ïnjjwicnt voor üet leverei "alle soort GLAS «an meest Mllu- (te. prijz DE TABLETTEN Verpakt in e hermetisch geslot onbreekbar kokér klein omg, zijh tablett vooral geschikt voor reiz verplaatsing.. n hard cel lophaan koker' 24 TABL611EN.,. V FR.. DE CACHETS Kiein gemakkelijk fn. ie nem, zoodat zij bijzonr geschikt zijn voor person die e medicijn niet gaarne innem in haar fia-;, tuurlijk staat. n aluminium koker 12 CACHES.,.. 6 FR. «- DE VORM VERSCHLT,, -DE WERKNG BLJFT ALTJD EVEN KRACHTG LABORATORA TUYPENS H. V U s c U d&zm. mexk&ti f Dank zij hun homogiteit hun wetschappelijke toebereiding verzeker Volledige Meststoff Bataille als ze rationeel toegepast word e regelmatige vloedige plantgroei. Fabriek te BASECLES (België) FRESHES (Nord) Frankrijk. BÜEWOL Ftocfte Sayett NEUWE KLEUREN GROOTE KEUS LAGE PRJZEN ONZE LEUS Magazijn Van Poele-Bauters Molstraat 87 EECLOO 27 Peperkoek '"t Waterhotje" Aardappelbloem " 't Waterhotls ' Tapioca " 't Waterhotje " Mostaard "t Waterhotje" mmer "'t WATERHOENTJE " 42 «Al \ Droog nat ift. z v n z ^ i f BAETSLÊ stilt aanstonds jeukte geest droog,( nat zilt, katricnewiel. ervoll kliev aan hand er» voet, baard 'velzleutén. Zeer vóorell'g is het terzelfrtijö'gébruik te mak dér bloedzuiver pill. Prijs 5 fr. zalf 5 fr. doob Pill, Op aanvraag per post gezond mits opleg 0.50 fr. SAETSLE, tiibantiaan, GENT (St. Pietera Statie) 62 'S OE FJNSTE EN AANGENAAMSTE A1GLE-EXPORT AGLE-SUPEK1EUK BAB LAGER BiER BOCK P1LSEN, z. MODERNE EN AUTOMATSCHE FLESSCHENFABREK, Regelmatige dist : Vertegwoordiger voor MALUEGEM ; DE BAETS (Kieit) Brugge : Tel Bloers s errfs over- loorspronkelijks «JoJective-Homan do».- WLLAM HOLT "Kom gij overdrijft", antwoord dc Linar bescheid, "gij zoudt üet evgoed, gevond hebb als üt waarom ookinlet." "lis ontk het". "'.at wij daarover niet meer sprei. jbolangrl.ikcr is het thans voor ons na te gaan w;\t v;ii uit dit kleine biiefj3 knnn afleid". " Dit is duilijk, SJgnora Chiarina heeft 1, met dit briefje bericht aan hoor broer, waar hoe stomme meisje, haar euster verfcovscn was". "Dat ïnesii ik ook uit ze regels te mog afleid. Wat dunkt u Tournel. Hebt ~t.i som» e anr ie?" "Ne, ik geloof hetzelf. Werkelijk dit briefje is veel belanr,. Wij wet nu da.t ook b'-oer onbek dame tof iiever Signora Chiarina in Porijs 1 '- is. Wij vermoed, dat zij beid tot Broer.«; s Vorrfs in bobetrekking sta.in. maai' ook dat uii ln 'fgeheim hun jonaste nus'tcr buit macht, liet gpheime gootschap hebb will houd".' '"Zoo is het. dit brief.!" U "v?cugt hetge we roods uit anre gegevs med te -kunn opmak. k ga nu geiooveai, dat we e heel eind opschiet. We kom er nu langzamerhand achter met welke person wij te do hebb het geheimzinnig waas, waarin Broedsr.s s Verdcrls zich hull, gaat verscheurd word. We zull spoedig niet langer tejj onbekd vecht dit maakt onze kans trn slotte te overwinn zekfcr heel wat grooter". "Maar hoe nu verr?" vroeg Tournel. "Nu mij dunkt", antwoord lord Nibblington, "dat we naar Parijs kunn terugkeer. Hier lijkt mij onze taak afgedaan. En te Parijs zoek wij op het spoor te kom vroegere zangeres, haar broer, maar ook vooral d man, die zij weldoer heet weldoer zijn zuster". "En we wacht er bovdi inlichting, die ik uit Rome dk te ontg. Missrhi bevatt ze nog veel gewichtigs", veeg Linar er bij. Aldus werd beslot d volgd dag war dï ellied wer binn Parijs gearriveerd, maar opnieuw ln e anre vermomming, omdat zij vreesd, dat Broers s Verrfs alle moeite zoud do om h op te spor. En zij wild ongehinrd hun nasporing voortzett, met nieuwe hoop op e gunstlg uitslag bezield. De verwachting Linar, dat hij het tective-bureau dat hij in talië met nasporing had belast, spoedig nog wat nieuws zou hoor, werd niet beschaamd. Twee dag toch warëh ' vrid wer te Parijs to hij uit Home e pakket ontving, dat inlichting eige portrett bevatte, te wet het portret d broer zuster r vroegere zangeres, bevs beeltis vap d taliaanseh elman, die zich als beschermer slgnora Chiarina had bekd gemaakt. Het meisjesportret was inrdaad dat het arme kind, dat door d Schrik verstomd was, doch bei anre portrett baard eige teleurstelling daar zij bei person voorsteld die onze vrid geheel onbekd voorkwam. De veronrstelling dat het tallaansclie b zou zijn, moest dus wel lat vall, daar het portret e heel anr persoon voorstel dan man, die dor Nibblington Linar gege gom was teg Tournel weer werd vrijgelat. Maar inlichting, die het tective-bureau zond. versterkt dc vrid weer in metng. dat die -.voldoer signora Chiarina toch wel tot Broers s Verrfs behoor. De tallaansche speurrs, door het "zich. op e royale belooning aangewakkerd haddon het verled nagepluisd markies dl Cava kond het volg bericht : De markies was e Jong man nog midd rtig Jar, bekd als o ontwikkeld knap elman, die maar weinig mal ip 'het jaar dan slechts kort ih zijn varland vertoef.. Hij was reeds op zun p twintigste verjaardag in het bezit r varlijke goer gesteld, alle op Sardinië 'iéjeg, maar waar zijn bezitting was niet bi.ister groot. Zijn ours war beid reeds gestorv to hij e kind was hadd hunne goer ln tamelijk berooid staat achtergelat. M vertel bovdi, dat jeugdige markies in acamiestad, waar hij gestuerd had, meer had opgemaakt, dan zijn voogd hem toestond dat hij dat hij aarvoor zijn toevlucht ha.d moet nem tot woekeraars, die hem led in 't vooruitzicht zijn spoedige meerrjarigheid. Hij moest dus bij aanvaarding zijne bezitting groote schuld bezitt ook, zooda,t zijn flnantieele positie nu juist niet zoo buitgewoon gunstig te noem was. Evwel het sche d markies gelukt, zijn toestand to verbeter, want hij stond thans als zeer rijk bekd. Hoo waar hij dat geld geërfd of verdid had, was niet na te gaan, wel was zeker dat hi.i het niet in- zijn varland in het bezit had gekreg. Wat zijn betrekking tot operazangeres Chiarina betrof, daar kon zoo heel veel niet gezegd word. Vast stond wel, dat Chiarina geheel op kost d markies gestuerd had, op wis landgoed Mare ours woond. De broer r zangeres was kamerdiaar d markies geword, doch sche later meer als dts secretaris op te tred. De jongste dochter uit' het huis was steeds bij hare ours geblev, doch zij was naar alle waarschijnlijkheid op d dag r begrafis haar moer ont- 1 voerd. De volksmelng was, maar daarvoor had m ge kel bewijs, dat markies hierin hand had. Het had d schijn of markies er belang bij heeft, aldus schreef het opspöringsbureau, dat alle kinr uit het huis dier ours zich in zijn nabijheid in zijn macht bevond. Het is alsof zij iets hem wet, waardoor zij hem gevaarlijk lastig kunn word. Maar dit zijn slechts losse vermoeds gerucht, gelijk h.et volk die gelooft, zonr dat het precies zegg kan waarom he dit met. Verteld wordt ook door msch, dio bij het voorvarlijk kasteel d markies won, dat ze met zangeres Chiarina in het huweljk wil tred om welke red zij het zing in opera geëindigd zou hebb. De markies moest in Parijs vertoev, omtrt signorina Chiarina kon m dit niet met zekerheid meel, terwijl haar jongere zuster s.ert ontvoering niets meer gehoord was. Dit war inlichting die taliaansche tectives wer verschaff kond m "begrijpt, dat met grootste belangstelling drie ellied daar knis nam. "Het blijft e raadselachtige geschiedis". me Linar. "Als dat portret ons vermoed ntet weersprak zou ik vast geoov, dat het hoofd Broers s Verrfs ze markies di Cava zelf persoon zijn". "Én ondanks het portret geloof ik dit nog", sprak lord Nibblington, "of liever ik b er zeker ". "Waarom?" vroeg Toumel. "Wei, 'dit staat toch vast dat het hoofd Broers Chiarina haar broer in zijn macht heeft. Verr wet we, dat, Broers het Jongere zusje ook in hun macht will houd we wet voorts, dat i zangeres haar broer hom daarin tegwerk, maaj- in het geheim. Uit inlichting ons uit talië verstrekt vernamén we, dat markies dl Cava macht op die familie uitoef, dat m hem verdkt het jonge meisje te ontvoer. Welnu, daaruit zou m toch besluit dat die markies het hoofd misdadigersb s". "Maar het portret di markies lijkt beslist niet op d man, die gewond in onze hand viel", merkte Toumel nogmaals op. "Welnu, dan ile^t of het portret of man di wij zag. Misschi ook was ge, di wij in onze macht hadd... niet het werkelijke hoofd b". "k zou dat toch wel geioov", zei Tournel. "k ook", sprak Linar, ".maar laat liet zijn gelijk het wil,hier zijn wij toch all wel overtuigd, dat die map-,. kies in ier geval ook tot Broers s Verrfs in betrekking staat, laat- > ;? hij dan het hoofd zijn of niet". r bondgoot NADRUK vêèsoden

10 n rwaaufoe BLADZJDE 't Getrouwe 23 Jan "Aliernan op het k" of algemee ne voorstelling r vertolkers het prachtig tooneeispel " Hein Roekoe" J. Fabricius, waar door '"t Daghet in d Oost" te Mal gi e twee uitgave zal vertoond word op Maandag 2» zer om 7 u. stipt in d Schouwburg te Malgem. DEKSE MEN 193S. Dat is hier "GLAVE" Draver vos hgst ree. 129 CrolsêLarocheGewonn geld fr. Zijn var is Quo Vadis. zijn moer Crème Jaune. Glaive zal kk aan 150 fr. comptant 150 frank bij ais merrie vol is. Glaive is alle dag zichtbaar bij August Dossehe. Rutsele. Tel. 2. DE NHULDGNG VAN E. H. VAN DER SCHELDE ALS PASTOOR TE HERTSBERGE Bov : M ziet hier dc nieuwe Pastoor, omringd doer geestelijke overheid, in d stcet opstapp. Midd.: mooie groep jonge boerinneks die veel bekijk» huod. Onr : E typisch wag*ir -i» d stoet, met vier flinke ezels bespann-n nzet : nieuwe herr E. H. Van r Schel. E r oudste wachters Vlaanr, mooie mol te Vijve-Kapelie gebouwd ;n 1580, werd onlangs door e orkaan vernield. Deze windmol' geklasseerd als monumt, was het eigdom heer Van Hacke wis zoon op d mol aan.d arbeid was to ze t gron stortte. Op foto ziet m d oud reus-met versplinter wiek ; in d inzet to hij ln zijn vol'.e fleur was. Wir,. De 44Billijke Verhouding» * plaag r Werkloosheid, vobr Vlaanr e dubbele Ramp.../^iinVhiinr-'x.. ^ r m u w m P T ' tï > O.rnn mmy^kxc^in : imm vrnmi mm? j ;.««ai» i j MtM. Cv? ' «< '..." C' \ m «l l ' * \ ) ',? ÖNtUM M.U t w - >! s cjkc proline«staal aangeduidi ' ' 1) hei perct vverklooitn - provincie «tjovcr het (nual Santals il hu aantal dag werkloosheid tijtkns 2 week dt niaanü lxcembcr. DE WERKLOOSHED NAAR KATASTROFALE HOOGTEN. Vlaanr het zwaarst getroff Antwerp alle erger.geteisterd dan gansch Wallonië De plaag r werkloosheid Het vriest vijr grad. De strat ligg glad geijzeld. Hol dof klink klomp over kasselste; het is het uur d dbp. Heel buurt over d Dr moet hier voorbijschuiv. De sliert s haast zoo lang als in ergste Crisisjar ; Aalsi» stad textielarbeirs lerbewerkers twee geweldig getroff takk, ls swaar geteisterd. Ze schuiv als schimm voorbij, lusteloos. Als 't wintert ls "plaag" nog moeilijker om drag ; ze krijg wel winters teun doch huiskol kost 27 fr.. electrlciteit ls opgeslag wie kan zich luxe e goed winterjas permitteer? De werkloosheid stijgt. Niet alle bij werklied. Ook bedid zijn getroff. Daar gaat ; vroegere bestuurr e belangrijke fabriek. Hoeveel werklied heeft hij stijds, misbruik makd het recht hem door het liberale kapitalisme geschonk, onrecht - guikt, geknakt? Hetzelf liberale kapitalisme heeft hem thans tot d dop gedoemd Nu passeert e zestiger : tot gister wq^ (hij.,jji.oofdmagaisj^ier;-. ln het. onv- ^gngrjjkste bèd^jfi^r-stçid. Hasstrtf«* iv^-hef; leypat-: ;ç Jong?- kra'çkt, beterkoop,t- vergt hem. Hoe het groei Wij hebb het reeds vroeger geschrev : vorige Jar nam werkloosheid af tot met - ^ktojer. Dit jaar was het gedaan af tie maand April: tot met Juni bleef»verkioosheid op hetzelf peil ; te beginn met maand Juli steeg zij /.e stijgt zoodanig dat ze tijds vier week maand November reeds %v as aan op hetzelf tijdstip 193t> < in 1937 teg n 1936). n December steeg ze nog hooier, zoodat werkloosheid het aar 1935 bijna geëvaard werd ; zij is.hans amper 10 lager dan in Cijfers zijn welsprekr dan oesigc-kuz woord, daarom gev wij nier statistiek over het aantal gecontroleer werklooz-m voor maand Oecfmber voor jar 1935, Zoodat er thans gekontroleer.verklooz meer zijn dan verled jaat n over meer dan in Juni dit iaar! Bij gezinn waar of e r kostwinners op d dop aangewez zijn. E radiobericht brgt ons mei ciing dat het aantal gekontroleer werklooz tijds laatste week het jaar meer dan bedroeg. En hoeveel zijn er daarnaast uitgeslot ssizo- landbouwarbeirs. msoc'ale of niet vooruitzi, niet gesyndikëerdé' werkers die d -.ehamei arme moet lev? Voor Vlaanr e ware ramp! Deze schrikwekk cijfers betreff gansch België. ndi ze nar beschouwd word 'iet miserie-el Vlaanr na on- Jerzoek, wordt vastgesteld, dan slaat gij uw arm vol ontzetting in lucht. Heeft Wallonië het grootste el hl recht- voorrecht, hier heeft Vlaanr het leeuwaanel. Tijds week 6 tot 11 December 1937 war er ,5 gekontroleer dag werkloosheid. Aantal dag werkloosh. % Antwerp ,5 23,8 % Oofct-Vlaahr 239,988,5 23,7 % Wêst-Vlaanr , 15,9 % Limburg ,5 2,1 % Brabant Hegouw Luik ' Nam Luxemburg , , , ,5 5, ,44 11,22 13,3 7,0 1, ,5 23,24 % n vier Waalsche provincies (Hegouwptr, Luik, Nam Luxemburg) is. werkloosheid minr belangrijk < ,5',g'èkontroleer dag) dan ln Antwern 'M gekontroleer da- TRAGSCHE ONTKNOOPNG VAN EEN FUFPARTJ bondcrdotoehtcnd. om nalrzev uur. gebeur e vleselijk orgeluk aan Guldviiesïaan -e Brussel. E auto bestuurd door d 38-jarlg P^ Jongbluth. woonachtig. 13. Coraetsstraat, hanlsreiziger, wierp e vrouw omver, die op slag gedood werd. Het slachtoffer ls 60-jarlge Nl geh) of in Oost-Vlaanr ( ,5). Vlaanr telt meer dan 65 t.h. r werktoox Voortgaan op ze eljfers mog iwsj besluit dat meer dan 65 % r werklooz Vla mirtg zijn. Wat beteekt dat in vier Vlaamsche gouw alle er ongevéer werklooz zijn welke in gansch België gekontroleerd werd. En iwj iek daarbij ge kele werklooze r provincie Brabant, toch hoofzakelljk Vlaamsch ls. die Ook in verhouding tot sis worsïsiiuê bevolking is Vlaanr het ergst getroff Wij hoor Wal reeds zegg : "nrdaad, Vlaanr telt meer werklooz dan Wallonië. Doch dat is normaal : Vlaanr telt toch 4 milllo inwoners tegover nwoners voor Wallonië!" Doch ook ze opmerking houdt ge steek. Wij hebb verhouding het aantal werklooz tot het aantal verzeker werklied berekd per provincie. Volg tabel geeft uitslag : "> werkloosh. % tewerkgest. VLAAMSCHE GOUWEN. Antwerp 22,7 77,3 Oust-VL 24,6 75,4 West-V Limburg 17, 83, Brabant 16, 84, 'WAAjBCHE GOUWEN. Heg Jii^...',-. L >«Ltl.ft- Liük,.,,.,', Luxemburg i.f agi? Namén.f, -9,5 -».S 9Ü 'Vlaanr telt duslqók ln verlig iwing Wt.' Controleerbare, yerklleftbfevolkirig het grootste aantal werklooz. (De grafische weergave ze tabel vindt lezer bovaan volgkolom). Het besluit : Uit wat voorgaat mog wij besluite h : 1) dat al het geschreeuw rond heilzame politiek economisch herstel r regeering Van Zeeland-De Man louter burobnie was; Ueeit geprofiteerd gunstige wereldkonjunktuur op ekonomisch gebied, zooals het thans gevolg inzinking onrgaat. 2) dat, voor zoover België zich ngespann heeft om werkloosheid te bestrijd, alles t goe gekom ls aan Wallonië. De wanverhouding tussch werklooshetd in Vlaanr in Wallonië bewijst dit zonneklaar. Al aandacht België gaat naar groot-industrie. Deze is voorlooplg ln Wallonië gelocaliseerd, terwijl Vlaanr het land het kleinbedrijf ls. E vluchtige overschouwlng r werkloosheid, ngeeld'per nijverheidstak leert ons inrdaad dat, ln verhouding, werkloosheid het hoogst is in huid- lerbewerking, glasnijverheid, het houtbedrijf, het bouwbedrijf. het vervoer vezelnljverheld. terwijl ze heel wat onr het gemidl peil is voor metaalnijverheid. e stegroev mijnnljverheld Voor splitsing r bestur ndi Vlaanr over zijn eig politieke macht beschikte, dan zou Vlaanr zoo erg niet geteisterd geweest.zijn. Dan zoud Vlaamsche amb-, iar ook ln ze over Vlaamsche belang 'gewaakt hebb zou het Vlaamsche kleinbedrijf zijn rechtmatig el in gunstmaatregel gekreg hebb... Nu staan Wal in het ctraal bestuur. Het veranrt nog niet : h. Wolfs el op 6 Januari cijfers me over nieuwste aanwerving in Spaar- Lijfrtkas : 110 Wal teg 50 Vlaming. En het is toch zelfsprekd dat Wal eerst vooral öaii Wallonië dk? X>e splitsing bestur ls e stap nar tot het verwerv ze elf politieke macht. lüèr ligt e terrein voor praktische samwerking onr Vlaming : De K. V. V. zegt dat zij voor ze splitsing is, De Vlaamsche socialist rexist bewer gewonn te zijn voor e geetelljke splitsing. Dat zij het ons bewijz! Wij bewer dat indi in Vlaanr e intse kampanje gevoerd wordt voor splitsing r bestur. België ze zal moet doordrijv. Dat zou voor onze Vlaamsche ambtar in 't bijzonr, voor heel Vlaanr, heel wat voorel meebrg. Wanneer wordt er begonn? L. F. mevr. wed. Dothey Verbov. woonachtig, Bronstraat, te St Gillis, werkvrouw /an beroep. De auto wierp daarna e lantaarnpaal omver, die over e lgte 15 meter werd megesleurd. De autobestuurr, die e geelte d nacht gered had, terwijl zich twee vrouw ln zijn wag bevond, werd,opgeslot- ter beschikking J. Fabrieins doof d tooneelgroep VEREEN DER NATUURUNKcLi kl N VUANDER6N TN «TS inatuußvoe^eluerkl'ruellle- S T A T E b T R A A T 27 MALDEGEM Hooldnotüurhuiièn : MALDEGEM : Wwe Van Lee, Noordstraat 11; tel. 75. GENT i Natuurhuis " Levsgrnotheld", Kortri}k8che8tsweg, 38, tel », BRUSSEL : Natuurhuis "Levs* groothsiri», Rhsivriènsiraat 1, (hoek Munthotstraat), Sint" Gillis (Brussel), tal Nofuurhuiz: AALST : Van r Eist, Nleuwstraat. 55 ; Clopterop Frans, Sint Jorisstraat, 30 ; AALTER : Orneiis. tel. 39 ;> AD - GEM : Marts ; AAR8ELE : Maurlce Coussemt, Kruidierszaak : AAR- TRjKK : 'uffr. Germatne Ramon, aan Kerk ; ALSEMBERG (Sint Qesius Rho) : Laurt Testa*rt-Mosselmans, Winrlckxplaats ; ARDOQË : V/we Declerck-Van Tleghem, Brugstraat 302 (Plaats) ; ASSENEDE. : Cyrlel. Van Schoonacker, Hoogstraat ; BAVKHO- VE : Ach. Vanneste-Biijrck, 'Dorpplaats, 7 ; BASSEVELDE : Tack.; BEER- NEM ; Mevr. Beylemans-Cabrl,,17.0, Bloemdaaistraat ; BELLEM : Lievs Omer ; B r GGÉ : Deschepper-Drapier, Wollestraat 28, tel. 326.au ; BRUSSEL : (Hoofdhuis) Latuurhiis " Levsgrootheld", Rhetoriekstraat, ï, (hoek Munthofstraat). Sint Gillis-Brussel, tel ; Mej. M. Melis, 13 Atrebatstraat, Etterbeek-Br\..;el ; R. Van Vel. Maria-Chrlstlnastraat, 128, Lak-Brussel. DENDERMONL : Roland Gheysfclinck. Dijkstraat? ; DENTER- GEM ; Kinr De Laere, Tel. Aarseie 139 ; uiksmulde : Dè Jonckheere. Statiestraat 20, Tel. 147 ; DENZE : Juffr. Van Putte, Kortrijkstraat ; DUDZEELE ; Juffr. rma Brackx, Kerkstraat 128 ; EEKLOO : Verstraete. Kaalstraat : EERNEGEM Rich. Proot-Van Masshove. Aartrijkstraat ; ETTER- BEEK : Mej. Melis M., 13 Atrebatstraat ; GENT : (Hoofdhuis) Natuurhuis " Levsgrootheid ", Kortrljkschesteweg, iiï. 38, iei. 336,is ; Hollanrs Georges, Rooygemlaan. 569, tel ; Mej. Germ. Mlchels. Distelstraat 53 ; GSTEL : Mej. Olara Llngier ; HAN8- BEKE : Marts ; HARELBEKE : Wwe Bolt-Ottevaere, Marktstraat, 11 : HEYST : Dhondt, Viamingsraat, tel. 287 ; CHTEGEM : H'.pp. DeduUe-Ungy, StaUestraat 246 ; EPEREN : J. Thoma-Deronne. Rljsselstraat. 32. tel. 578 ; SEGEM : Van Overbeke, Statiestraat. 42, tel. 547 : KAPRJKE : A. Vermelre, Voorstrat ; KNESSELARE : Strobbe ; KNOKKE : Geldhof. Koninklijke Laan, tel. 499 ; KOEKELARE : Vroedvrouw Ds Meyere ; KORTRJK : De Jaeguer- Sonnevllle, Doornljkstraat, 4, tel. 570 : LAEKEN (Brussel) : R. Van Vel, Maria-Chr'.stlnastraat. 128, tel : LANDEGEM : De Brabanr, Bakker ; LAPSCHEURE: Wliiems Edmond. Dorp: LEFF1NGE : Juffr. Deprez Adrlne ; LEMBEKE : G. ngels : HCHTKtiVEL- CE : Pollet. 75. Statiestraat : LOOTEN- HULLF : Wwe Hellebuyck ' NLM.DE- todèlffiroke.r-'&eth.ür Sfnnésae^A- Ööm B&rWr 15.'Tei:, 212 ; MOÈRKEft- KB': Braet ; NEVELE : Van d Heuvel. NrEUWPOORT : Oezust. Serruys. Kokstraat 2 : OEDELEM uobï- VeLd : Dobbelaere ; OLSENE : R. Dieu- 5aert, Gtschesteweg. OOST-EEK- LOO : Tack-Pots, teg Kerk : OOS- TENDE : Bog.ert. --ijhavstraat 31. (teg Statie) : OOST-ROOZEBE- KE Gezusters De Boeverlc Plaats. PTTEM : Lambrechts : POESELE : Dc Su黫, ftotabilahb : Van Nleuwhuyse-Soer.. Noordstra' t 9 tel. QQ5 Wwe Devoó, Ooststfaat 30. tel. 977 RUDDERVOORDE : Jarels. RUMBEKE : Cyrlel V induorrte-lagte Plaats 13 : RUSELEDE : Matthys : SCHUFERSKAPELLE : M'.nne ; SLE- DNGE Mejufer Yvonne Ranschaert; Dorp ' SNT JORS Mortier-Hoste : SNT LAURENS : ^ Valcke Oktaaf. Dorp : Dhoore Leon. Dorp : SNT MAR- GRETE ' Ch L. Mö->s-De Bast Dorpstraat 16. t Bassevel 81 ; SNT N- KLAAS WAAS : i. Neyrinckx-Steels. Statiestraat 92. tel. 237 ; STADEN : Joye ; SY8ELE : Lame'.re ; TELT : Ww> Verkest. Tramstraat : TORHOUT : Lagroe. Zuidstraat. 9. ; KERKE ( Blankberge ) : Wwe Laetiaert. Brügschesteweg. 242 : URSEL : De 2 ut ter Emlel. Dorp ' : VCHTE : Odiel ^uysgntruyt-terras. Harelbekestraat 6 : VLSSEGEM : De Vlieger Jozef. Koster : WAARSCHOOT : Jozef Van Voor Kr. Statiestraat 6 : WATERLOO : Kimile Stielle. Statiestraat 29 : WATER- VLET : Vandaele : WEVELGEM : nury. Mes-.raat. 22 : W1ELSBE- KE : Vanmaeie. Dries i2a ; WN- GENE : Hector De Vrleze. Tieltstraat ; ZELZATE : M. Batsleer-Acke, Grostraat 193. ZGMERGli..; De Boevere Jules. Kloefkapperstraat : ZULTE : Marcel Snoeck, Waran ; ZWEVEZELE : E. Doo, tel. 73. hwldia BULLETl OER VOOR- HANDEN ZJNDE NATUURWAREN : Appelsap, aikoho'.vrlj. flescii. --fê'^ptn fr. Wit druivsap, alkoholvrlj, flesch ir.begrepeh fr. Musk/.at drul. jnsap, alkol-.-" vrij, flesch inbegrep fr- Rood druivsap, liter, flesch nbegrep 25,75 fr. Rood druivsap, 3 L, flesch nbegrep 21, fr. Rood druivsap, 3/8 L., flesch inbegrep j4.5c fr. Dezé '.-ultsapp zijn onr geeskundige ieidlrtg gebotteld hoogst voed wc. e. De prijz zijn lagerd <an die om 't ev welk anr merk. Koudgepers'.' OUjroli. liter, - bus lnb. rep fr Koudge, rste OlljfoUe, 1. L bus inbegrep 18. fr. Natuurhonigkoek uit volrogge 4.75 fr. Natuur-Kavervlokk per 1/2 kg fr. Natuur-Tarwevlokk per, 1/2. kg fr. Volkor-makaronl per 1/2 kg fr. Volkor-Noels 5.90 fr. Natuurbesehult per kg fr. Natuurspeculoos per doosje 1/2 kg fr. Rletsuikerspeculoos per 1/4 kg. 3. fr. Pletvlokk per 200 grs fr. Volrljst per 1/2 kg fr. Volrljst anre soort 4.50 fr. Maltkoffle per 1/2 kg fr. Elkoffie per pak 8.25 fr. Hag-koffie per pak 12. fr. Lindthee per 100 gr: fr. Hulshoudthee per 80 grs fr. Vltanu-Kormelk, groote doos fr. Vitami-Kormelk, kleine doos Jr. dpinaziesap. 200 cu. flesch nbegrep fr. Spinaziesap, 90 cc., ïlesoh nbegrep 10. fr. Minerale Cacao, doos fr. Zulrsche ' onlg ; per glas 12 u0 fr.' Aardb jngelel, glas nbej-re an 7.65 fr. icrlekgelei. glas nbegrep 7.85 fr. Roo bc seigelel, glas lnbegr fr. Frambozge' gla- nbegrep 7.65 fr. Pruimgelei, glas inbegrep 8.90 fr, Vlterstroop. 1/4 L.. flesch inbegrep 7.25 fr. Vlierstroop. 1/2 L., flesch nbegrep 12 {r. Verdikte ge...ike volle melk Ö.50 fr. Verdikte Normandische Volmelk 7.75 fr. Natuurstilker, per kilo, verpakt 5-75 fr. Natuursuiker. p-r 5 kg., verpakt fr, Hoestmt (Eucalyptus) 1.70 fr. Volzfaüt. për do u.so. Plantvet. per 2 pakk Zoutarme Voivotkaas Gerooste. Kellogg vlokk, All Bran. Rlce. Crisples Corn Flakes fr fr fr. Boek '' Wereldzleicte Voed- <> sëlontairöliig"' door '-Ör; Dftlillé tt. Boéki"!-, rvmeliï «h ; Raü»- w grot' ' ' 11.- ;r. Boek "Natuurlijke Voeding" 15.- fr. Boekje Gezondheid " 2.75 fr De rasp voor Natuurkeuk 10.- fr. Moltje voor Natuurkeuk 1875 fr Plantglst zoutarme Supermarralte, groote pot 60. fr. Plantglst zoutarme Supermarmite. kleine pot 20, fr. Dampketels, eig merk, met klelnf zeofjjaatjss : 18 cm fr. 20 cm fr. 22 cm. 62. fr. 24 cm fr. 26 cm. 78. fr. Nieuwe onrst dampketels : 18 cm fr. 20 cm fr. 22 cm fr. 24 cm fr, 26 cm fr. Verzding word per postpakket N.. R over gansch het land uitgevoerd. Schrijv rechtstreeks naar " Natuurvoedaelwsrk Dr. Dalille ", statiestraat nr 27, te MALDEGEM. Alle flessch appelsap, druivsap. muskaat druivsap word zonr onrscheid teruggom aan 0.25 fr. Ledige flessch vlierstroop L'2 liter aan 1 fr. Ledige flessch vlierstroop 1/4 liter aan 0.75 fr, Ledige flessch spinaziesap gtoo- :e kleine aan 0,25 fr. Ledige glaz var. gelei aan fr.. Ledige glaz honing aan 0.50 fr HET TECHNSCH COMTÉ VAN HET N..R. HEEFT DE VOERNG VAN ZJN ONTWER' VOOR DE RADO- ElECTRSCHE RUSTNG DER NEUWE STUDOS AAN DE Bell Telephone Mfg. NC V, 30UDÊWYNSSTRAAT. 4 - ANTWERPEN TOEVERTROUWD. R A O O L E F H E B B E R S SCHKT U VOLGENS HET, OÖRDÉEL VAN HET N.. R. EN OM TEN VOLLE i TE -KUNNEN GENETEN VAN HET BESTE DAT DE TECHNEK EN KUNST U KUNNEN GEVEN, KEST EEN Racliohell... in ai 'e Çetto 2«We _ Er is 'Donrdag oorlog. Degrelle 1 iln zijn " Pa: k heeft d Wauters va: berate mini; z wapei aan Spanje nrusingsi teekd hee Er is me< heele groepi Kamer voorbeeld ee socialist Hu het ovga'. anre la gazet binnste. Dez De h. Mar ge^ mlnlsl zoodanig nl rexlst zou achter hem rexlst, ni lijk te slat De h. Vei Wij zullei merled al bij zich heb feil word De twi: Degrelle ga zegt te he z Zater Brussolsche Wanneer «Un, waart M.. Jaspi ter? (Wat wei heele dage! gemehcd' ètolfjk ü ;on2e droom zonr het toet ls op z die in < 'zoud tno 'slecht > ' wereld Hov dat < «eet te ms jue woed«;f,-,ge gerus v. Maar wa Jltrnd? De '' 'trebrdigèr Wap aan Spanje Gaan Van Degre! dring toehoord omdat Des eegt voor 1 Eénma b bewija of teg man wordt lucht. n Vliegtuig Kram bomr kilometer i Nu lez m door electr's' geworp v om op he kgr. 1 Do rooi <ian 300 m 'gedood hel mt. Di 'drie vllegti t 163 ma n somm rood met 'vall, me Franco ooi Het m dat Rusiati g, geve xlaal ln gr Spanje zou De gel opbar ibesiot h tal mogelijk m d. Hij zou vecht zo in g te n Ch vluchteling) kinr, i door hongt Het ls niel dk wij fransche e wet hoev zij da gelijk karr la t hoeveli Chang: De,Tar schijnt mi dur. Rusland vechtswage g aan dc hebb. De be staatsm met zijn vr Spanje ver maant'. 1 Zoolang d gaat gi Dat mag fanrvel

11 "'t Getrouwe MaKiegem " 23 Jan DUVEN VOCHTGHED EEN GEVAAR VOOR OEN VROEGEN KWEEK De natte dag zijn niet gunstig voor d kweek. Want niets is naeüger voor duri dan vochtigheid. En als duiv di invloed onrgaan lijd nestjong er dubbel onr : veel afval zal net gevolg zijn. Gelukkige Uefheijueisi, ui«geuuidig Feoruau ét Maart afwacht orei tot paring over te gaan. Het wer Bal zich hersteli, temperatuur verjacht, üe zon verschijn. Dan zull natuurkracht d kweek bevorr. Wij moet vochtigheid buit het hok houd, ingang afsluit, lucntverversching langs bov do geschied, d plankvloer rein droog noud, ou kalk gebruik, die üe vochtigheid opslorpt. Om te mog hop op bijval moet kweek regelmatig gaan, groei jong toem ours mog ge teeks vermoeidheid veropuar. E gezon duif aast gemukket'.jk, zonr inspanning, zonr geweid, blijft hard spier naar geverte behoudt al haar pracht rijkdom. Het tegel doet zich voor ais gezondheid er niet is. De spier verslapp, uitwerpsels word waterachtig, pluim verliez hun fijnheid, pluimpjes rond d bek kom recht, oog zijn vochtig. Bij het sp moet wij oplett, want alsdan prull vele Jong gedur verschei dag sterv bijna honger, alhoewel het zelfbehoud bij alle wezs overheerschd is. Hun maag werkt niet, wat reeds vroeger werd vastgesteld, want zij hebb e ledig krop. Best is zulke jong te verwijr voor het sp om ours e nuttelooz last te ontslaan. De Jong moet levdig, vlug opgeruimd zijn. Dat is op te merk tjtj het uitreik gran : zij toon e zekere gulzigheid om hun aanel te elsch met groot lust te d. BJ zulke ehed bestaat ge specrls'.s. Zij blijv hard, geslot blinkd, bezitt e uitmuntd gestel evolmaakte gezondheid. zijn geschikt voor vlucht als zij re'.shoedantghed hebb geërfd. gaan ze e glangsrljke loopbaan tegemoet. Zij vlieg rond het kot, gaan reeds bull als eigaars me dat d<- jong zich op die luchtlag n'.et kunn houd. Dit aües oewljst dat bij het sp veel s op te merk. Elke eheid moet afzon i-v.ik opgevolgd word om haar grondig te leer kn, haar aard, naai karak'cr. haar persoonljikhe'.d. Kn:s s macht. Dit geldt ook ln duivsport, want knis het lnncrl'.jke het binnste, het geheimzinnige, vormt kamploei.. Wij keur liefhebbers af, die ondank;. ut jaariljkschè bevinding htrhaa'. raadgeving gansch hun kolonis reeds hebb gepaard. Vroeg par kan verontschuldigd word, als liefhebber beoogt ecnige Jong te kweek, e drietal maand our wer oogst '«n dp prijskamp, welke ln Juni Juli inge'rtcht word' Maar zonr onrscheid al duiv par, kweek-, v'.ieg- ejarige duiv Meer meer speclallseer liefhebber;; z'.ztt ern el te nem a&n pri.if-kamo met jong of met oudp duiv. Zij hebb gelijk : rie uitslag za'. hun moeite beloon. Wij moet daarom ook elke reeks afzonrlijk behanl : ou duiv, ejarige duiv. jong, kwee!" relsdiv-v. Elk /jn taak. zi n omleiding. behanling volgs bekwaamheid ;;?schikthcid De ^pe«* 1..sering «rfheb bpi'ij morg. Unita.s in " Sportwereld " Gemete MAU1EGEM. Duivelin. Eerlijk moet niemand Vreez. bij Aug. Vim Kerckhove, Wcstelnk. Wekelijkscht Ttoonstelling : 23 JANUAR : Savat Armand. Van Landschoot Camicl, Bric), Claoys Jerome. Colpaert Louis, Braet Raymoiiü. Do Lilli De Roo Cyrlel. Duiveiim. Meida's Snelvllegers gevestigd bij Clemt De LUlo. De volg liefhebbern kom elk. met 10 duiv ttoonstell op Zondag 23 Januari 1933 : 1. Adhemar Cromm; 2. Philibert Rogghe ; 3. Theodoor Splegelaere ; 4. Armand Van d Berghe. ONZE GROOTE VLUCHTEN. Bespreking op Zondag 30 Januari Verled week is er verkeerlijk gaschrev dat het op Zondag 23 Januari vergaring was te Aalter bij Oswald Van Vel, Markt het moet zijn op Zondag 30 Januari om 3 ure s namiddags. Verr zull al betrokk maatschappij e uitnoodiglng krijg, die niet beantwoord 'inn onz oproep niet tegwoordig is op vergaring, zal aanzi word als niet aansluitd b\j ons verbond. A. De Coninck. AAN DJSN H. VAN HOESTENBERGE. Dulz mand duiv hebb wij afgeleverd aan verschei verzrs. Deze heer hebb hoogsts maar tijd om bet aantal mand na te zi. ze te lood. Verr heeft vergezelier er ge belang bij om na te zi of duiv twêe ring aan hebb ot het getal duiv overestemt met het getal ingekorfd z. Volgs uw schrijv moet dat e heel werk geweest zijn onisdfè duiv allemaal te zi, e duizdtal ln verbond ; hoeveel ur heeft dat werk verelseht iaat CRS dan rekschap houd met het nkorv op het laatste oogbllk bier elrs, het juiste getal duiv waar m me aankomt in Gt zegt niets. v Gij zoo goed dan gelijk welke liefhebber weet wel dat als or e ingekorf duif weggom wordt, het altijd ev juist blijft als m (er e anr in plaats bijsteekt. Meer uitleg kunn wij daar niet over gev. Aangaan het verhulz r maatschappij naar Schouwburg, zull w(j kolt zijn kunn verzeker dat wij uw-sn weg niet zull volg. Begonn in Grand Café sijt gij beland in Cecillazaal bij liberal, om het jaar nadi in katholieke kring te nestel t slotte bij Rex binn gevall, waar vooizeker uw plaats wel is, want Rex is neks gij ook niet. Zoudt gij voor het oogblik nog kunn zegg welke kleur gij nu al gehad hebt sert kele Jar welke gij bier in Malgem verbiyft? Of vertel e* waarvoor gij bij Rex gegaan zljt, het zal plezier do aan liefhebberij. Verr schrijft gij nu es zelf in uw Pierlalatje wie politiek ln het duivsport gebracht heeft, dan zull alle liefhebbers Mnlgem kunn oorel ln hoeverre gij rechtzinnig zljt!n»«schrijv. Ad. Alb. De Coninck. AAN DEN H. VAN VEEBÜECEM MARC'. Nooit heb k gepoeld op duiv bestuursled. k heb mij altijd bij liet- Uebbcrs gehoud. Als k u daar e plezier kan mee do wil ik e 30-tal liefhebbers noem waar lk me gespeeld heb, niet tot 100 zulle. k had ge vaste kalant; als lk vroeger poel was het op duiv', vroeger zeg lk, Jan allemai>s waftt "gtj".... ik' dfctt veto iiefi&'fssmtw^ do,bper Theodoor Sjgelare, gaat bij hem zelf om nlichting.' ' " ' Maar wie ik niet k dot is liefhebber die daar voor e vechtpartij zou aan- zelfs late Jong, dat is e gegaan hebb. Deze zou ik will kn ik verhoop dat u zoo eerlijk, zult dwaasheid, die alle kan begaan word door onnadk liefhebbers, zijn hem te noem, want het gaat «oo zon ronrvindlng. maar niet op te schrijv : ze hebb nrdaad, voor prijskamp in er voor gevocht. mmers vecht s ge Msi bs»ir.uc:i, iijn «e duivels uitgeput geheim als het gebeurt la moet er door het jag, duivinn door het nog zijn die het wet. We verwacht legg, be'. werhelft door het dus dat u nam noem zult. kweek. Hun geverte draagt d Verrs kan lk u nog verzeker dat er stempel armoe, gansch hun uiterlijk verraadt e gebrek aan kracht, aan gewicht, aan weerstand. En zulke bij mij nog ge liefhebber, waarme lk sam speel, a.chter op do auto gezet heeft. duiv moet op reis, zich onrscheld geld opbrg? Zij moet aangekom, maar hoe zijn ze er naartoe Gij schrijft dat duiv te Gt zijn strijd teg ehed die maar in gevoerd? Was het met e kamionnetje, Maart gepaard word weinig of Jozef voor t>ij d chauffeur Marcel achter b(j duiv? Vertel dat niet kweek. Belet duiv vroege kweekers als ze afgericht word thuis es nauwkeurig aan uwe lezers!! Albert De Coninck. kom. Zij kunn ge inspanning do. Als zij uit goe richting kom. remm ze n'.et, maar vall drijvd neer zonr haast ïonr sprint. Kom zij op het hok, zij et drinker, eerst, als zij integel voor alles hun Mef voor hun werhelft jong moet lat blijk. Zulke duiv zi.in nog te redr, als kweek geschorst wordt als zij e verzorg voeding.net kemp- koolzaad ontg. Heer Ëvrard Havith ia weer groote Kampio t937 De kundige verzorging Gust De eyter speelt daar natuurlijk e groote rol in "rust neeft nu ee WNTÈRMENGELNG ind hanl gebracht lijk hij duiv sinds jar voert. Deze mgeling is te verkrijg bij tiaymond MATTHYS te Oeiem. VOOR DE KOPPELNG. Wie zijn duiv met Lichtmis koppel wil, geve ze nu af reeds speciale k.voekmgeling Havith, op onrv'mdlngrljke manier door Gust De Feyter samgesteld. Het is voor wie ze mgeling voert heelemaal ge kunst meer om kloeke gezon duivjong groot to biongcn. M kan ze mgeling, evals elke s.iort extra duivgoaii, bekom b:j Raymond Matthys in Ou Zalistra.it i' Oeiem. Daar kan m ook Favori.ut. buste aller gritt, bekom. FON8 DE FEYTER, beroem Antwerpsche dulv.keurr, leert ons kleine iorigs reeds hoe ze e duif beoorl moet. En zie maar es S r X beltagsteliinif ze toezi 1 Ook moer vrouw staat heel al lii bewbrtring voor het puike wtrtk Fons. OEDELEM. Lokaal «Recht voor All» Zondag hadd we hier e puike ttoonstelling. Namelijk hadd kampio er hunne be«te duiv ter bewonring geplaatst. Schoone duiv zag we er,- ook goe. Vooral Blauwe spr'oetduivln eerste kampio Gerald Van d Bruas was e prachtexemplaar. Jammer dat het wer niet e beetje boter s me gevall, want het gedurig reg storm zijn oorzaak geweest dat er hes', wat liefhebbers zffn thuis geblev, wat wel heel jammer te noem ls. Laat ons bop dat twee vergaring het beter treffe u zult zi dat bet lokaal dan te klein zal zijn, DE GROOTE NATONALE VMJCHTEN VOOR Ziehier e eerste lijst nationale internationale verre afstandsviucbt, die ln 1938 in ons land zull wcrrd gehoud : 1) Nationale Derbyvlucht. Deze vlucht zal plaats hebb op 2 Juli. 2) De Libournevlucht. Deze vlucht ingericht door «1«Martin et > oudste verelging Brussel zal gespeeld word op 9 Juli. 3) De vlucht «Club la Porte Chêne» Brussel zijn al«volgt vastgesteld: Op 9 Juli: Loura. Op 16 Juli: Berlijn. Qr> go JuH : Boraux. ï) De vlucht < Belgische Entte» blijv wat ze vorige jar zijn geweest. Op 11 Juni: Angoulème. Op 25 Juni: Boraux. Op 21 JuU : Pau. Op 0 Oogst: Angoulème, Op 3 Sept.: Angoulème, 5) Het «Nationaal Ambt het Belglach Kampioschap» ft volgön nationale fondvlucht :..Op 5 Jun,;. Poltiers. ^ ' : ttfrtogeb.ïgf "fop 2 autf-^ergef^, '?''^.»QPi^lïJuU.fcRufte?,. Op 6 Oogst: Pérlgueux. 6> Daarbij ' Üofnêti äan* nofci klassieke wedvlucht «Curegem CWT».. namelijk Biarrltz, Barcelona Blois. Het zekerste midl om het goed humeur terug te brg? E boterham bekt met... " OPPEGELE - / irnat TAFE. KNESSELARE» Burgerlijke stand bevolking,1937 Huwelijk : 37. Overlljds : 25 mann 25 vrouw is 50 waarin niet begrep.,5. doodgebor. Bevolking Aangekom : door geboorte : 94 ; door vefblijfsveranrfng : 74: totaal : 168. Vertrokk : door overlljds : 50 ; voor verblijfsveranrtng : 145 : totaal : 195. Meer vertrokk dan aangekom : 27 verlies. Bevolkingscijfer op 31 December 1936 is 4099 min 27 is 4072 op 31 December Lanes d koestal 7lin 7P hoe moeilük vel als ze zijn ' zoud mewerk het ook ging, op d Üi dulvzolr te om la'ffe schurk te ontmasker recht gekom hebb er bevs 9 gestol duiv aan hun wetti- beste duivinn ook 20 bek g eigaar terug te bezorg. WEPELE DUVERS megom, die Emiel Van Caveye looft dan ook verled zomer niet minr dan DUZEND frank uit adn ge die hem fr. zuivere winst hadd bij elkaar gevlog. Ook mand. n Emiel Van kan, of nlichting verstrekk die tot e r gestole^du'.v terufe bezorg db Caveye werd door sciflirk aanhouding r schurk aanleiding megom. gev kunn. ßs.» oe GKanoEDi-n» OUMEN» re onean, Maandag hebb we in gezelschap Mt-vromv Mijnheer vcrnuunnts uit Owc-niit» «awk gebracht aan hokk r onklopoure Nerlandsche fondkamploerwn Qebr. Cornelia ÏO Breiia. Links ziet m ecu prächtig tweo-jaarsch duiver toonqn aan vrid Juli. Midd : E?n zicht op Breda op het hok gom. Rechts : Juli Vet'haeghe keurt gewetsvol d«> "Oud Vals 0 ' e extra fondvlierer. terwijl Jef Ooms emstljr zij» werk bekijkt, ZEDELGEM Beweging in 1937 Geboort 70,wiaar 30 mannelijke 40 vrouwelijke. Huwelijk 27. Sterfgevall 34, waar 23 meerrjarige 6 minrjarige. BURGERLJKE STAND TROÜWHNGEN Gabriel Pélilie. Noordstraat 12. ; MALDEGÊM GEBOORTEN : Herman, z.v. Hricus Van Huile Magdala Martlé, Rapstraat ; Cécile Margriet, d.v. Audteas Longusvllle Anna Meirfe, Kleitkalsei ; Antoon Achlel,?..v. Phile- > mon Timmerman Hela Aercke, öroeckhuizestraat ; Pirmln Antoine, z.v Mauritius Wlttevrongel Germaine Hooft, Ou Gtweg. OVERL.JDENS : Gee. ttfctioftsn : Marcel meubelmaker, 24 j. Paula Landuyt, dagloonster, 21j beid alhier ; Remi Roels, landbouwer , Maria Bottelier, z. b. 31 j.. beid alhier ; Jozef Caboor. grondwerker, 25 1., eh Maria Buysse, huishoudster, 24 j.. beid alhier ; Michel De Windt, broodbakker, 35 )., alhier rène Matthl.js. z. b. 25 j te Eekloo ; Maurlts Van Hulle, tuinbouwkundige. alhier Germaine Allaert, vjekdister te Varsaere, voorhe t.;> Brugge. HUWELJKEN : Gilbert Verstuyf Clara De Jaeger. ÂDEGEM Beweging burgerlijke stand 1937 n gemete Agem zijn er 90 geboort geweest : 36 m. 54 vr. Zijn er gemete.kom bewon 134 person 59 m. 75 vr. Zij ee vermeerring 95 m. 129 vr. Duivdiefstal bij Emiel Van Caveye te Winge. n d nacht 4 op 5 December laatstled, dus reeds meer dan e maand geled, hebb diev gepoogd bij gebroers Degui'froy te Winge, op het duivhok te gerak, doch hun opzet mlslükte to moet ze er plóts aan gedacht hebb dat e paar duizd meter verr, dus bij Emiel Van Caveye, ook beste duiv zat, die misschi heel wat gemakkelijker te bereik war. En to zijn ze er op afgetrokk, werkelijk, hier hadd ze meer geluk. te zoek :'.. het feit dat hij dacht dat diev zich aldus zelf verrad zoud, doch dit is Jammerlijk goeg ge waar mog zijn. Wosdag zijn gdarm aan ook bij verschei liefhebbers, die het hok Van Caveye goed kd, huis zoeking gaan do, doch oük dit mocht niet minste uitelag oplever Daarom do we e beroep op alle eerlijke duivliefhebbers 't heele Vlaamsche land, dat ze allemaal, zoo Dat Emiel Van Caveye zoolang d diefstal heeft verzweg gehoud, is Het adres is : Emiel Van Caveye. duivliefhebber, Winge. R.M. Hierbov het duivhok Emiel Van Caveye langs buit gezi. Aart duivpier rechts, zat gestol 'webele duivers die met hun twintig Verled Jaar ook 20 eerste prijz wonn. A 584 Zij ee verminring 112 m, 112 vr. K Wij hebb dus ee winst 17 vrouwelijke person e verlies 17 msarisiljke person. De bevolking s gelijk geblev zijn 4605 inwoners waar 2381 mannelijke 2224 vrouwèlljke. EEKLOO GEBOORTEN : Carnewal Annle Georgette Bertha, Molstraat; De Graeve Mireille Monique Chrlstlaxme, Teetlingstraat; Bonte Achièl Eti*e, Guldspórstraat; De Jaegher Etihe Richard, Balgerhogkstraat; Pattijn Lionel Emanuel, Bdigerhoekstraat. OVERL-JDE-NS : Viasr.e Marie Josephine, 36 i, z. b. ïzegem ; De Schrijver Plortinus, 80 j rtier, --'-'T Bekaert Alma, Statiestraat. HUWELJKEN : De Smet Gustaaf Andries Juline ; De Vüisre Victor Bertram "Robert Elza. Gemete SJSELE. Beweging d Burgerstand in ntreding: Door geboorte : 26 mann, 24 vrouw, totaal 60; Docr vestiging verblijf: 29 m.,'51 vr., totaal 80. Uittreding : Door sterfgeval: 15 mannon, 10 vrouw, totaal 25 ; Door vertrek uit gemete : 40 m., 58 vr,, totaal 98. Meer intreding dan uittreding. 7 vr. Uit bovstaan opgave blijkt dat op 31 December 1937 het getal inwoners r gemete vermeerrd is 7 person. De bevolking Sijsele telt thans: 1474 mann 1472 vrouw, totaal Sert laatste tijaarlijksche telling is ^er ee vermeerring tn bevolking Sterfgevall in ^ Gemete elrs 51, 25 m. 26 vr. Getal huwelijk : 27. t-j bestätig 219 inwoners. Person vertrokk uit gemete m. 86 vr. Getal overlljds : 10 m.;- 65 vr., t<?taal 75 Getal geboort : 18 m., 20 vr., totaal 38. twaar 56 person overled zijn die niet tót wettelijke bevolking r gemete behoord). Doodgebor : 1 vr. Tl ELT GEBOORTEN : Marie Maleine Plottinck, d.v. Antoon Elza Rils, Rameplaats ; Noël Vanddriessche, z.v. Ré Maria Persijn, Sc.hulfferskapelle ; Monlca Buyck, d.v. Marcel rma Van Voor, 5e wijk Erve ; Rita Verhoye, d.v. Adolf Margaretha Plets. Wijnge ; André Polfliet. z.v. Jan Rachella Dem», y er, Meulebeke ; Dimltrle Deys, z.v. Andrê Maria Van Nieuwhuyse, Meulebeke ; Eric De Deyïere, z.v. Achlel Bertha Danneels," Meulebeke ; Johan mpe, z.v. Georges Felicitas Depoorter, Yperstraat; André Bouckaert, z.v. Joseph Germalne Depondt, Ou Sfcatóestraat; Albert Nemegheer, z.v. Carniel Alice De Smet, 7e wijk Poeiberg ; Monique Morregi, d.v. Gabriel Marguerite Van Hecke; Cyrill Van Compernolle, z.v Camiel Paula Van Ha'uwaert, Steweg Marlaloop. HUWELJKEN : Marcel Verstraete Marcella Lauwers. OVERLJDENS : Angèle Seynnaeve. 3 d-, d.v. Camiel. Juliana Snauwaert, Geloove ; Maria Boucknout, 64 j., echtg. Vanvoor August, Flessche ; Jules Sanctorum. 71 j., echtg. Papps Elisa, Hospitaal : Rosalia Van Neste, 62 j echtg. Dobbelaere Jules, Ratte ; Hri Braecki?velt, 75 j., echtg. Rosse Maria, Vlieg Peerd ; Gustaaf Van Nieuwhuyse, 74 j., ongehuwd, Kromvalstraat. EEGEM Burgerlijke stand Nov. Deo. GEBOORTEN : Mayaert Omer, z. v. Jules ; De Four Agnes, d. v. Camiel ; De,Jönckheére Agnes, d.v.- Frans. HUWELJKEN : Velghê * Maurice;-te Swevezetele Naert Laura. OVERLJDENS : De Vooght Hri;. 3 dag, z.v. Adolf. ' AAFTDENBURC /V; Burgerlijke stand December 1937 GEBOORTEN : Willy P. z.v. Ed. Belleshem L. M. Lee'ns. OVERLJDENS : Petrus P. dén Hemel, 87 j., wed. M. Copps ; Prud- tia C. Jacr-fs 20 j.. cclitg. A. A. Quataert: Stephanie P. Dikse, 75 j., wed. Ed. Cuelaere : Alekanr Fonteyne. 48 i.. echtg. C. D. Duinck; Johannes P. Gale, 84 J., echtg C. "aers HUWELJKEN : Gee. Wint^b AAR ja, gij kunt uw gezin beschutt teg vauir, griep, rheumaiiek ai kwal die al te diki «het gëluk uw huiselijk haard kom stor! Hi t gemakkelijk niet kostelijk dank aan ' ASPRO ' Koop af daag e pak ' ASPRO ' houdt het in uw bereik. Gij zult verwonrd zijn over het groote aantal dist, die * ASPRO ' U zal bewijz; d kommer, het geldverlies het lijd dat hij U zat bespar. Zoo bij voorbeeld zult gij vaststell dal :, mimwm\l?iriüms rmmsmhehl! KV twee tablett ne. E wondtrtaar gargdmiddcl! 2 tablett " ASPRO ' in e glas warm water verricht wonr teg keelpijn. De verlichting is ogblikkelijk, sfc eerste proef zal U overtuig! NEEM ÀSPRO TEGEN: VALLNG. GREP, SCHELE HOOFDPJNEN, RHEUMATEK, SLAPELOOSNCD. ZSNUWACHTiGNK.D m bij het eerste niex of eerste rilling (liefst in e warm drank). Om dc groote verscheidheid te begrijp dist door 'ASPRO' bewez. moet gij wet hoe hij werkt. Spoedig geassimileerd, snijdt hij koorts a(, doodt dc mikrob lost het urine zuur op. Hij zuivert dus het organisme juist als e echt inwdig ontsmetter valt oorzak zelf aan rheu-; rrutiok besmeuetijke troebel (griep). ' ASPRO ' is wonrbaar zuiver, hij tast het hart niet aan,^brandt maag niet. E kind mag ' ASPRO' nem, Griep radifcaal afguned lk leed tm grief to m wij dm rjjd gaf etn froef te do mei ' ASPRO' ) k beb bem gom Je kuw! ui» mdiiaji leggeboml. 'i ivjtrjiugi urn bti veel beter. Mm«Cyet-Milherfcc, 23, rv«du P<pia,P»pia»t«.Ui». iet pak wr< tablet t t % Sm f* «u *r» 2S Mb/ellet m bet ptth iwri 60 ubieu S. A., Ancine Maison) Brussel

12 «c.-rcuwe Malgem" 23 Jan. :.TSTK BLADZJDE Ha raadpiegitig * HET BESPROEEN OER FRBOOMEN MET FORMAQTN6 Bij vorst, reg of windvrije dag zal het besproei r fruitboora e aang nem. De manier ziekt insect in d boomgaard te bestrijd, heeft vast zeker e groote vooruitgang gedaan. Voor wtaterbespuiting welke grondslag is e rationeele behanling gebruikt m Pormactine welke e bijzonr voorbereid product is dat sert kele jar zijn gelijkheid bewez heeft. De Formactifw bezit e groot bevochtigingsvermog waar door zij in dc kleinste froitén schors dringt daarin verschol parasiet treft. De Pormactine blijft op schors in e dunne laag die zich gelijkmatig verelt al naarmate hare werking verdwijnt, zoodus amhaling d boom niet hinrd. De Formactine bezit tt buitgewoon zuiver werking. Zij vernie tigt korstmoss, dat parasitaire uitwas levd t,e naele het sap. Zij doet ou schors geleilijk verdwijn, waardoor stam glad gezond wordt vernietigt \vlnter : nest r insect. De Formactine bezit <é afdo zwamdood werking. Zi.i doodt spores zwamm schimmels Zij ls dus e uitstekd midl voor bestrijding schurft monilia. Bevs haar zwamvernlel werking bezit Formactine e rechtstreeks- insecteier-dood werking, bladluiz, kermes, z. Binst d Winter of slapd toestand r frultboom bespuite m dus stefruitboom met 2 tot 3 L Formactine appel- pereboom met 4 % Formactine. N.B. M giet dus opgegev- dosis Formactine in e kuip water. omroere goed vloeistof gebrulke bij voorkeur regwater. Frultkweekers ndi u nog ge Formactine gebruikt hebt neemt eèn proef over e el d boomgaard vergelijkd met niet besproei boom, dan zult ge overtuigd zlin dat behanl fruitgewass gaaf gezonr zull zijn vrucht zull voortbrg welke eèn sierlijker uitzicht hebb. Voor verre kostelooze inlichtingèn wdt u tot plantziekt- in- sectbesfcriftfingsdlst : August De Backere, Noordstraat 47, Malgem Leon Dhoore, Dorp, St. Laurelns ;' Ré Lambrecht, Aalter of Achiel Vanneste, Golieve Oostkamp. WAT ZULLEN Wij ZAAEN Zuinigheid, die wijsheid bedriegt 1 Alle gezond, kiemkraohtig zaad waarborgt e gezon oporanget. Bij het koop Yan zaad moet m niet te veel op pning zi allea het goedkoopste uitkiez. De Bontgekleur plaatjes op dc zaadbakjes do hét hem niet. De hoofdzaak is, dat m kiemkrachtige zad goe soort grot bloem, die m in zijn tuin wil hebb, koopt. De bek groote kweekerij zaadhanls, die dikwijls e hervarlng titall jar hebb, brg uitsluitd.-.zaad : Van..beste,,kwfclltgH -e.voortreffelijke eigschapp! in dén hanl > : s oud zaad nog bruikbaar? Als het weer tijd wordt, om, zaalplann voorc.he.t.^jlejrén<ie vöorja&ftj) te, gaan malcèri' 'ifakrïi'al we soms oudé dooêeh' voor d dag ' "missüfii zelfs wordt er e lijst opgemaakt wat er allemaal in zit. We gebruik er wel wat, maar als het zaai is afgeloop, blijkt er toch nog heel wat over te zijn zelfs is voorraad weer met nieuwe restantjes vermeerrd. Waar moet dat naartoe? Als dat zoo nog e paar jaar doorgaat, mog we werkelijk ge nieuw zaad meer beawrii. Dan moet het ou es vooral word opgebruikt. Maar dan staan, we voor vraag : s het nu wel aljemaai bruikbaar? We hebb immers wel es ergs gelez, dat het zaad verschil plant na verlöop tijd zijn kiemkracht verliest dat ïelfs niet es bewering dat komkommerzaad na jar bewaard te zijn beter ontkiemt dan wanneer het versch is, steek houdt, zooals door proev is aangetoond. Het snelst verdwijnt kiemkracht het zaad verschill tuinkruid grot. n twee tot drl<5 Jaar verliez boon, schorseeréh, ui, spinazie prei hun klemkracht, in 3-i Jaar zad erwt, pe, selrij, rapunzel ; in 4-5 jaar die koolsoort, sla, radijs ramas, artisjokk andijvie ; in 5-6 jaar het zaad biet, kaieljasseriv tuinboon rap. ln 6-7 Jaar bij tomat chtcorei' in 6-8 Jaar bij komkommers. Zelfs als we aannem dat we d zaadhanlaar altijd versch zaad hebb ontg, zal toch al dalijk heel wat. onze restjes moet word.icèruimd. e kiemproef. Er is nrdaad e metho om zaak grondig te onrzoek, namelijk kiemproef. We vull daartoe ee;i ondiep schotel met zuiver zand legg hierin op bepaal afstand 50 a 100 korrels al T.aar gelang soort hét te onrzoek zaad. Dan besproei we schaal met d gieter zett iiem, met e bord of schaal overkt, in e vertrek, waar temperatuur lucht grad Celsius bedraagt, oï beter nog in buus t e warme kachel. Af toe kijk of het zand nog vochtig goeg is zoo noodig wordt het weer besproeid- Het zand moet gelijkmatig vochtig zijn, doch niet nat, want dan gaat het zaad schimmel. Na vijf tot veerti dag al naar gelang d tijd di het aad noodig heeft om te ontkiem, kar> m zi hoeveel korrels er opgekom zijn. Rekt m, dat 100 versche zaadkon. s nieuw oogst gernid- pïd 80 tot ontwikkeling kom, dan sn m uit het perctage opgekom "d nvman. in we'ke mate het zaad nog bruikbaar is. Zijn er bijvoorbeeld 100 za: maar 40 ontkiemd. J-n moet m het zaaigoed dubbel "" veel «itzaal als m het versch -ri 't Vervolet VERMOND OER VKBKWBKKSVNLÏL- KAT EN VAN 003T-VLAAKDRBKN. Er wordt aan kweekers ter knis dat ee twee inaehrijving. -y;\veisjk<> dier zal plaat» hebb oodra d<= plaag- ge-daan ie het verbod vt sambrg dier gehev U. Di.' 'her njll aangebod word op r,_ Dwpplaats. Kv/eefcc-rs die verlang ' rr 5n te schrijv moet dit, rnet aan- - y.v.r.g >M getal, t laststo teg<>r. '. Februari lat wet aan het SekreU- -.?at bet Vfij-feond, 21. Akkergemstraat - '>cnt r> daaropvolg keuring voor 'Je hrijyjog va«vrouwelijke dier zull gewoonlijk pls^ts hébb lis het najaar SU&DBGKaL -'- mfejeu kg. bo v 20-22; eierea. ""omai'kt geslot. EEKLOO. 20 Jan kgr. bpter 22 fr. ; eier 0.50 j 100 kgi\ aard*p pel 40-58; rogjgé fr. ZOMEBGSM. 18 Jap. Boter 24-35; eier 0,6CM),62. ANÖBBLECHT. Varksmarkt. Aangevoerd 3413 stuks, verkoctil aan l gemidld prijs 7,40 tot 7,90 j geslachte varks aangevóord 880 «tuks. ANDERUECH'r. JKjüvuarkt. Ttoongestel 1278 ; gem. prijs ; gedur week aangekom; 1S68. rjkvüjjü. 15 Jan. Tarwe 142 ; rogiüs: haver 118: gei-st lbv«>>w«r$/ > Si» ;.wt l(i0; vlaszaad. TO; aaydappeltm,lu. ) ; tarweatroo 25; roggestroo 2t>; haver».coo 24 ; geratstroo 24; wetóeuooi 3a; K.&- erhooi 4Ï ; Lu*erohool 48; voeioee^i..; 26-2.; tier 0,78-0,80. rmur. 20 Jan. Witte tarwe HQ-Ho roo tarwe 135 ; rogge 129 ; «.guiiaau tn. lijnzaad 150,- haver 120; aaruuppetea ; boter 20-21; eier«u 0.67 ; kiehs 25 ; konijn 7.50 ; hesp : ouy» auivau ; jonge iluiv U> GKK1\ S Jan. Oroeuieu.narKt. - Aardappel 0,(0 ; andijvie,'ia si. a«; «spei'ges 20; bloemkool 3 a 4; KauUisKool l; Kervel 10; peterselie 7,50; porret 1 a. Z ; rap 0,50; roodo kool 1 & 2; sala 1.50 <* 00 ; savooi 13 st. 10 a 14 ; scnorseex & 3,50; seluer pak 3 a 7,30; sjalott Kf ti, spinazie 5; spruit kg. 1; suikei;ukrinu a 4; saikerijwortels 1,1»; tomat 16 & wortels 1,50; zurkel 12. Fruitmarkt Appels kg. 2,30 a 6; appelsi kg. 3,50 a 6; b&uan 4 a 8 ; citro stutc 0,60 a O.tiS ; druiv 18 a 40;' per 2,50 a 15 ; perzikk 5 a 6,50 ; annanas 40 a Hormarkt. Braadkieks stuk la 45 ; soepklekeus stuk 1,0 & 25 ; > konijn 12; wilds konijn 12 a 14; duivejong b 7; haz 20 a 35. Visduaarkt. Per kg, Bevroieu zalm 26, kreeft 43, tarbot 10 a 12, griet S a 11, tong 15 a 17, kabeljauw 12» 14, rog 6 a 9; pladijz. 6 a 10; witting 6; «oolvlsch 7 a 8; zonnevisch 8, zeepost 1. paling 16 a 22, garnal 8 a 10, stokvlscu aberdaan 10, mossels 1,25 a 1,75, levaait bliek 8, karper 12, snoek 16, tink 16. BOESKLAKE. 18 Jan. Aardappel furore 40-45; kruger 40. gewerscb*! muiz 40 ; vainqueurg 26; industries 3U; roo ster 55-60; boter per kg., klom ; é let 0,52-0,63 ; duiv koppe. ou &; jonge 9; konijn 7; ou bn' 9,50-7 ; kieks 12; haantjes 12; vell 15. ui jan. VYKW tarwv.^u, iosb«xz5-130; naver paavui jn ; gerst ; tarwebloei»-' ; inl. z«mtih>n U0; gortesiel 112,.ooi ; stroo 33-35; aardappel ge-. j-42 ; Bcrter 25-16,90 ; eier 0,00-0,66; vu..erbeet 6,90-7,00; turksche tarwe plata.v; cinquantino 126; lijnzaad vreerad 1S1, ; lijnaaadkoek inl 140, Ani. 1S4; ;oco 118; araioui 122; arachi-olie lil'. <00; caramanl S85; nitraat, ChiU 116, dmiïioniaksulfaat 98: liiniaadolie 325; süi- Aerijboon ou 98, nieuwe 100. Veemarkt. Getal dier 298. W Koei levd per kg ; 125 veerz stier ; 19 oss ,95. Markt gevogelte wild. Ko lev. per kg. 7; kieks per kg. 11; hn stuk i^-iö; duiv 4 ; ed 15, bloemkcioleri 3;* Sé- 2; druiv-20,. v,'. kalver 7,80 fr. KORTBJJW. Vlasmarkl 17 Jan. De bedrijvigheid op vlaamarkt ziet thans naar e verbeter toeatand u t; drulbte beweging tussch koopers verkoopera ; prijz iii goeds vlass, midddoort allerbeste kwaliteiteü. De Gtsche spinnerij tell, hunne gewone orrlpr«-r gasn >-eg?mat!g- dnor r voor wat Fransche spinnerij betreft, zijn orrs, voor te water geroote vlass, nog ge tel ; lfiiibei»cn>'. spinnerij gaan aoor met wel orrs in dr allerbeste kwaliteit, waar mumprijs tot 2900 fr. strekt. Voor Ouitaland wordt' ïr eves voortdurd wel vlas goe kwaliteit geleverd. De noteering zijn volg: De lage witte vlass 900 tot 1100 fr.-; baal ÏOO kilos ; twee soort Ubü tot 1350; eerste soort 1400 tot 16uU fr., dan nog 1700 tot 1900 fr. allerbeste kwaliteit 2000 tot 2900 fr. Voor wat markt r klodd betreti, blijft geheele gemee kwaliteit nog stek ; goe kammerling vimlun koopers ; in 't algeme gaan beste kwaliteit goed weg; veldroote ji.qo tot fr. kilo ; ruw werk 2.50 tot 4.00 fr. ; fijn werk 5.00 tot 7,00 fr- vlas r Lele 1,15 tot i.w Uitkomst bij GRiSP Wacht nietto! koorts toeemt, alt 0ij hoest, zyveet, U huiverig neergedrukt voelf, dan is hef ooganblik door cm Abdijsiroop fe gebruik omdat Abijsiroop jnel volledia geest. Vanaf d eerst lepel zult (jij taaie slijm verlost zijn, die bezwangerd z'.jn me» millio ziektekiem. Gij hebl eer» buitgewone verlichting, Uw hoe$1 VEÏUVOJWTK GKH'BSTèN «trekking. 10 Jawiart 1938,. Reeks rjr 3 wint loo.oo'ó frank. Reeks nr 4 wiut ÏOO.ÖOO frank. Reeks nr 5 wint frank. Reeks Ï48.S19 nr 4 wirit. B0.0 0 frajik, Reeks nr 5 wint -50.0ÖO : 'frank. TREKKNG VAN DC BNNENLANOSCHE L86NNO 1933 n Nationale Bank te Brussel heeft, Dinsdag 52e trekking plaats gehaa premleleing Reeks wint 1 miluo frank. ïkjn verr betaalbaar met fr. ier r volg 70 reeks : ' u«1s3s ' ( ' S verdwijnt. Gij kont dan d«koorts meester word slap zonr uitputt hccslaanvall. Neem bij' fftmt-grfcp'bronchtet-aslhmo NEUWS AMERKA Te Detroit overleed OP Kerstdag Emiel Ghesquiere, echtgoot Cccilia Marcliand, als slachtoffer e auto-ongeval. Hij was gebor te Klerk (West- VJaanr) d 28 October Hij v/ordt overk-efd door zijne vrouw vier kinr. Zijn moer vrouw Pelab'te G.lV:Kqiiifcre v;oont te Houthulst. Jan Van Stehuyse, echtgoot Marie strebbe, ov<-i u-ed op d 2 Dec. 1937, te ünionvilie CMich,) Q t > Elke finitieve obligatie behöor tot e uitgekom reeks heeft recht op e vijf het l.ot toegekd aan reeks waartoe zij behoort. Os 2e Snedo vän dé 1938 Koloniale Letéfii s te koop gesteld. " ( Ze is gelijk aah eerste she, welke «oo pas 'uitgeloot werd. GROOT LOT : EEN MLJOEN Loteif fr. ALTJD DE 500 LOTEN VAN Fr.. aangeduid door drie laatste cijfers het biljet anre löt Trekking in Feftruari Depothour Bert rand lytgadt.devi.bedrijfsont^angst -voor Peeemit^sr 'l937^beloc$tó 2l4a\miillo tég Deci^tóer"jl836,: hetf zij' eèn'e''verhöö ing ' 11,2' millloèn. De beon.'fsuitgav voor December 1937 bedrag 249,1 millio teg 209,9 miliio voor December 1938, hetzij ee verhooging 39,2 miluo. - Reking gehoud met flnancieele last- bedraagt het tekort vpor. December 1937 ongeveer 39,4 millio, t' g 18 millio voor " " V:r 1936 Hij wa«afkomstig uit Bt. MlchieU 'We-it-Vlaar.re»-) waar hij op 11 'Octttgedood zonr uitzonring... RflXon fs 100 '/. doeltreffd Raxon ï$ gemakkelijk ie gebruik Roxon is onbeperkte bewaring Rcxon is onschalijk voor rnsch..;e'n. huisdier. Bijxmdtf aanbeval/* ' door i! Dethundigtn ber werd gebor. HU had vier knr Jozef Ta vernier, 6? Jaar, ' fkom stlg uit West-Vlaanr, ls te Chlcago schielijk overled. Tc Mollne zijn twee oud-inwoner?-' Plttem overled, namelijk Paul D? Ceuninck, gebar op 3 rebruar! 1881, weduwnaar Euphrasie Van DaeJe Kamiel Van r Mëerach, gebod d 1 Maart B67, echtgoot var Emma Mortier. U 'ïüs»v e gewoon VERSTOPPNG Xh h«b 35 jaar 9«ae«9kttndige praktijk, schreef onlangs Dr V. Pauchet, «n Tooral *«& groote gewoonte ia d* operatiec op d*»pijbverttxlngfbais Qifsz, móij, «uur»), w*&u h«t U opra«k«r voritopping die mi) het mees*«klie&tea heeft aangebracht. De verstopping veroorzaakt ver- 1 giftiging heel het organisme, wanneer m er niet spoedig or in brgt, dan word, bijzonrste organ aangevall e heelkundige bewerking is noodig. Om sxond te zijn meet m vrije igewand hebb. S K«9S3JJ4< 'Mia'O" S «D 1 BOEKfiESPRiK H.Q, ;,; r H. c:r BïhiKWapëEËööÉÖ.' Romaoi;" geaut. vertaling uit het D^nsch, dr. M. Geir-Jans. ifftsftv«yan; 4e Noord-Holiantische Uit- ' fesxexstnaat5chappij te Amsterdam-.^tttótöt'-.- : tos. f- 3,25; geb. f.. De geschiedis Kejserwinkels : aldu^ ' zóu dit werk kunn gce;r.d '.vora^;; dooi' ccü ïc«.-i me aan slechts e aspect het boek zou begrep hebb, niet het voornaamste Want ln ze Kejserwlnkels lev, werk vecht, dioom vreez : ae- chef Herman Kejser. "snoek"' Fedrs. kapitein, kandidaat Lnid, kleine dikke Bauer, Avsriöe di Sir" " -- in dt beeo zit. Svv anr Af toe verlicht h "komeet" Dltmarc. En al ze msch hebb hun eig, zeer scherp geteekd ka-.takter, het eigaardig, al ev krachtig geschetst miueu waarin ïi 1 terugkeer na d werktijd. Ea al die iuidjes zijn aangeg'.'epm door zucht naar prestige, nnar geid. naar invloed, naar 't slaan esri n ooi figuur, naar c-'jfarrlere. Het zijn -dlomaal woord cl,'.e "mmiht" beteevwi. Het ls e strijd om macht. E paar zijn er die hun'lev steun op e anr beginsel,: eerlijke kapiti in, trouwe chauffeur, Jeugdise Klara, t slotte ook beschaaf -lnd. al is zijn laatste jwpörd :.dokter word, "macht? ^Mp^&n-'KHnan bpiiroivvh-' C..Brann'ë'rsli'jri 'ieffiljversloonbahnv '; het Desehe blad "Pol'tiek" mocht hef l-bpek, wel "e «nsewoon buut" heft. Het verraadt e jeudig. maar reeds krachti? meest o rsch''" over d- taal.je scherp inzicht in psychologie d morn msch. e üterk tam»," tot het bouw e r>\»y-f1ii-.'want onlooch-nijaar i" tf't boev st'" in elkaar irestok cnr- «!> "t'o die bog maa op oorsnronkf' lljuinid,- De vertaling is zuiver. Onthoud d nsam Prarncr. leef Hit hoélc, wnarfi!»r> e'volwass^ «o^ 'fl'n^tont- kan vind. - «- * M. B '- JOS-'-M: Velter : AUSTRALË : Woestijn, konijn, kangoeroes. Vertaald door P. Crassaert. Uitgave dc N. 'V. Uitgeverij DE TOORTS te Heemste. Ned. 175 biz groot formaat '22 x 27). Prijs : itig. f ; geb, f. 2,90. Met zijn vrid Frank Mjchelis heeft schrijve» Jar gedroomd e lange jaehepartij ergs in o onbetred binnland. En Australië leek h t slotte tot dit dc"! h< t meest geschikt. Na flinke voorbereiding trekker z^ er dan rp uit met het voornem het wereldel te doovkrnls Noorc? naar Zuid. Het wordt echter al dallj! e worstel twee eerst overmoedige 'e i statte bi.ina ontmoedig man n te?ep alles wat n e wil natuur -ril tropisch klimaat samspant met d loerd dood. T slottf slagén ze erin terug Oostelijke kust te bereik, vo.nv""" > vertrokk wa- 'ftiiriü'er óm tiéh* 'él^éhianiigcn 1 'ijkdósti' het zoo schaars 'bek wereldel. Het is e feit dat schrijver ln dit werk, dank?4i zijn taiontvoi woord het vloei zijn vertelling, e heerlijk geslaagd beeld schept het Australische land. Bij het boek behoort e groote uitslaan re liefkaart, ook e reeks 19 plat op kunstdrukpapier. Pc tekst s geïllustreerd t prettige levkcuiiigcn eut W. Boer Lef/ei. De uitgavf, ln Horizon-serie, s stoffelijk uitstekd verzorgd. M. 8 v H. V. Morton : N DE VOETSTAP?;" VAN PAULUS.. vert. dr. Barkey-Wolf. Met 12 llustraties bult tekst naai orlgineele foto's, e sroote kaart het gebied Paulus' reiz. Ultg. v. H. P..eopold's U. M. ; vooi;, Eeigle : ALGEMEENS rmportboek 1- HANDEL A. MANTEAU, Montoyerstraat. 49 te Brussel. 406 blz. Prijs : ing. 62 fr.. geb. : 81 Z. Exc. Dr. Colijn schreef o.m. over dit boek 'kan ik getuig zeer zeld e meer interessant hoek te hebb gelez". En we me dat Z. E. H Cyr. Verschaieve er verklaar dat hij het beschouw als e r bcsu boek over d H. Paulus. Dit zijn onverdae^- getuigiss die. als m voor het 'werk gaat zitt om er knis mee te mak, meest hooggespann verwachting wettig. En hot lez bracht ge ontgoocheling. Van stad tot stad leidt ons schrijver, "in voetstapp Paulus" uit Jeruzalem waar Saulus optrekt om Nazarers te gaan vervou>.n, naar Dantascus waar ga hom neerslaat; ndar Tarson zijn geboorteplaats. En dan beginn zdingsreiz Paulus. De schrijver komt op het eiland Cyprus, in Antlochie er nalatie. naar Griekland : Saloniki. Athe. Corinthe! Terug na,ar Klein- Azle : Epheze! natuurlijk ook Rome. Overa] waar schrijver reist aankomt, beschrijf hij het landschap, do stad, d msch die er leeft, vergelijkt het huidige uitzicht r ding M: hoe ze war t tij Paulus. toont ons alles wat aan d Apostel herinnert, verhaalt ziln optred, zijn preek zijn briev, vervolging die hij te verdur kreeg, rnonsch die rond hom 'eerd. En we gaan op Jn d geest die "'nullis beziel. Uit e gewekte voorbereidd verk (jesjroeld, levdig verteld door e goed schrijver, c"le met zijn eig ïel3verha«' ntets anrs bndo?l dan o trouw indruk te schk het reizd aposteiiev d H. Paulus. maf? dit boek buitegewoon waarvol word goemd. Dat het in Nerland e groot succes k, is als zelfsprekd. Het weze ook zoo in Vlaanr. M. 8 De verstopping ia verge*eld door e reeks ongemakk : schele hoofdpijn, hoofdpijn, gebrek aan «eüust, troeb«lên r spijsvertering, riekd am, onzuiverhed het bloed.huidaandoing, g... waar m zich gemakkelijk kan ontdo. Het is voldo 's avonds, voor het slapgaan, e taa HERBES AN te nem, het doelmatigste het onschalijkste r geesmidl teger. verstopping. HERBESAN ia e mgeling 14 uitgekochte plant, verzameld op het gunstigste oogblik op beste plaats, die verstopping overwint, op e natuurlijke zachte wijze zonr ingewand geweld aan te do, zooals dit ongelukkiglijk maar al te dikwijls het geval is met chemische laxeer- purgeermidl. 7,S0 PR. hu ftoot /mk; 15,00 Fit. %wtt» #9, W ; as.00 Ff». itmwtkwr, 5. A, A»«<«bmi MUMB Lx tak üa «*»!, il» * w " ' ' -«f» * - - * * " * öitxe! Mop aói. MODERNE JUMPERS EN VESTEN VOOR J8< EN WNTERSPORT Bov linies. witte woll jumper, sportief mol waar in horizontale verticale richting gebrei avercchtsche stek 'n ruit vorm. Sluiting met roo knoop. omgeboord met roo tres langs kraag, voorkantj mouw zakjes. Bov rechts. jumper met pas ln verschill kleur uitgevoerd n.l, groeoi, roestkleur geel, middstuk mouw in bruin, fn het midd e vest-blouse ln tricot, waar rug mouw in kastanje bruin zljh, helj voorstuk ls e streeppatroon ln geel, rood bruin. Zeer apart ls z.g. Noocweegscha Jumper, zich o.m. voor sportiev«i doeleind let belooft veel opgang te mak op wintersportplaats, Het heeft o,a. rdier motiev, boer- boerinnetjes, alsme ando* ro ontwerp, welke strep vorm^ Het geheel ls in wit, rood zwart ge* houd lieeft e boord manchet«t in rlbpatroon, Vierkante halsuitx snijding, waarin woll shawl gedra. g wordt. Nr. 5 ls e geklee Jumper vaxt zwart bouclé met dubbele revers, waar* bovste angora wol ls ge* breid.»er dae. meer met Het vost (rechts) ln stroerssln ge* 25 Fr«ons cewaarb BreJmnchlon breid (aan voorzij) wordt met klolnel r naar Palmerston Tot ze, na allerh9r> - '. w«rwaard! "V''"" knis- Onze machl zljr. var ouds gekd motiev versierd. Rug n eff kleur, making met het Z. ^ el het ais do boste steeds boste geblev, Practlsch om onr mantels to dragon 'iroote eiland, met nieuw rroed d door tvar laatste verbetering dip of op kille dag ovor iapon in huistocht aanvatt "dwars door het doo ge anr mek bezit, Zij wei-kon vlug- Ltnks onraan pon gehaakte jumpe* «er brr^ min naald Moer dan in blokpatroon, lofst ln verschill hart", nuiai' nu '"""nnvorgestetfl 100 machl in voorraad voor fijn kleur. De vierkantjes word aan elkanr gaaid hebb om het ge- zlq die ze- eerst bedoeld. grof fnntaxlowerk Zoo fg- dit boek e wonr bo«ipnd verhaal '' avontur in tropische Vraag Kostelijk katajoog, 10 laar trnklfiurclo middstuk eige koele» work verzekerd Der kont.rnift Kosteloos zwarte sfcok.los. Afgeboord "^etö woestheid, n uitgestrekte ^held aanleer band., Recht» o Wesch mo) ' 'floer gopte wol met mlcn-i"" -ik in barre woestijn, 'n het rijke Never- BRBW8RKBEH0EPS0H00L, 58, A8- NevpMnnd : e verhaal dat '*sthoud'. in spanndn bskorln?, om het etr, 1»0. BBR8EL (Van Maerlantatr. 10. '«3 kous mot lint aan bovkant tvirii- s*- PioKTS'! ftrnljant. n afstek kleur. Tjijbehooronr'" '^n-«ungf.iot - het avontuur maar niet ANTWERPEN. kleine strik,