Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)"

Transcriptie

1 Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)... 5 A1 Beschrijving van het bedrijf, het personeelsbestand en de (deel)branche(s)... 5 A2 Opleidingsnoodzaak en opleidingsplan... 5 A3 Procedure opstellen/verbeteren en implementeren... 6 A4 Casus: Opzetten en inrichten tweede vestiging... 7 Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer blok A... 9 Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok A en eindtermen Leidinggeven, Organisatie Bedrijfsbeheer blok B Exploitatie & administratie (4.1.1) en Communicatie (4.1.4) B1 Offertes aanvragen en investeringsvoorstel opstellen B2 Stel een exploitatiebegroting voor het bedrijf op B3 Procedure logistiek/routing in de tweede vestiging B4 Klacht afhandelen op basis van de leverings- en betalingsvoorwaarden B5 Presenteren van uitwerking opdracht A4 blok A Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer blok B Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok B en eindtermen Exploitatie & administratie en Communicatie Bedrijfsbeheer blok C Marketing en verkoop (4.1.7), Onderhoud (4.1.3), Milieu en veiligheid (4.1.8), Kwaliteitsbewustzijn en werkuitvoering (4.1.6) C1 Anticiperen op marktonderzoek C2 Verkoopplan opstellen C3 Onderhoudsplan opstellen C4 Afvalstoffenbeleid C5 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) C6 Bedrijfsnoodplan C7 Ziekteverzuimbeleid C8 Werken met kwaliteitsprocedures in het bedrijf Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer Blok C Pagina 1 van 32

2 Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok C en eindtermen Marketing en verkoop, Onderhoud, Milieu en veiligheid, Kwaliteitsbewustzijn en werkuitvoering Bijlagen Pagina 2 van 32

3 Inleiding Binnen opleiding Bedrijfsbeheer / Management zijn er twee uitstroommogelijkheden. Te weten Schadeherstel en Carrosseriebouw. De leerinhoud van de eindtermengerichte opleiding voor Bedrijfsbeheer en Management is in beide gevallen verspreid over twee leerjaren. Voor de hele opleiding is de leerinhoud opgedeeld in 4 blokken (A t/m D). Het eindtermengerichte praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel volgt deze indeling. De deelnemer aan het praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel maakt een verslag waarin hij per blok (A t/m C) meerdere opdrachten uitwerkt. In een aantal gevallen zijn blokken met elkaar verweven doordat uitgewerkte opdrachten uit voorgaande opdrachten de basis vormen voor het uitwerken van opdrachten in de daaropvolgende blokken. Wanneer dit het geval is, wordt daar in de opdrachtomschrijving melding van gemaakt, zodat de deelnemer niet voor vervelende verrassingen staat. De blokken in dit document zijn als volgt uitgewerkt: - Titel blok en de daarin opgenomen eindtermen. - De opdrachten voor de deelnemer aan het praktijkexamen. - De beoordelingscriteria voor de examinator. - De verantwoording van de eindtermen. Attentiepunten: Daar waar gesproken wordt over leidinggevende, wordt tevens bedoeld: werkgever/manager De nummers achter de titels van de eindtermen verwijzen naar de toetstermen. Bijvoorbeeld: Kwaliteitsbewustzijn en werkuitvoering (4.1.6) Pagina 3 van 32

4 Eisen aan het verslag Voorkant: - Titel blok en eindtermen hieruit moet direct duidelijk worden waar het verslag over gaat. - Naam deelnemer. - Deelnemernummer. - Kwalificatie/opleiding + niveau. - Naam van het ROC. - Naam docent(en). - Datum. Technische vormeisen - Verslagen dienen zowel op papier als digitaal te worden aangeleverd. - Papierformaat: A4 (standaardpapier). - Digitale versies worden aangeleverd Als.doc,.docx of.pdf bestand. - Automatische inhoudsopgave (maximaal 3 niveaus). - Voettekst met naam deelnemer, deelnemernummer, naam ROC - Genummerde pagina s in de stijl van: 1 van - Lettertype Arial - Lettergrootte 10 - Eventueel genummerde bijlagen toevoegen - Het verslag is gebundeld: geniet of met een snelhechter (of ander degelijk systeem) Inhoudelijke vormeisen - Inleiding waarin de deelnemer vertelt hoe hij heeft gewerkt en hoe hij het werken ervaren heeft. - Indeling in hoofdstukken volgens het format voor het maken van het verslag. - Uitwerkingen van de opdrachten met verwijzingen naar de eventuele bijlagen en/of de bronnen die je mogelijk geraadpleegd hebt. Inhoud - In correct Nederlands, dus geen spelfouten. - Goede zinsbouw. - In je eigen woorden. Plagiaat (= kopiëren en plakken van internet) wordt afgekeurd. - Illustraties zijn functioneel, dus niet alleen maar ter verfraaiing. Afbeeldingen dienen ter verduidelijking van de tekst. Denk ook aan eigen foto s, grafieken of tabellen om iets uit te leggen. Indien je naar gebruikte bronnen verwijst, vermeld dan (mits bekend) in geval van - Boeken: de auteur(s), de volledige titel (druk), uitgever, jaartal - Tijdschriftartikelen: de auteurs(s), titel artikel, naam tijdschrift, jaargang plus nummer, bladzijdes in tijdschrift. - Internet: vermelden naam of titel van de website en volledige URL + de datum waarop je de website bezocht hebt i.v.m. versie Pagina 4 van 32

5 Bedrijfsbeheer blok A Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2) A1 Beschrijving van het bedrijf, het personeelsbestand en de (deel)branche(s) Beschrijf het eigen bedrijf Beschrijf in je verslag van het bedrijf waarin je werkzaam bent. Geef daarbij tenminste de volgende informatie: - Bedrijfstype (zelfstandig bedrijf, onderdeel van een bedrijfsketen, etc.). - Ondernemingsvorm (eenmanszaak, BV, NV, etc.). - Soort bedrijf (autoschadeherstelbedrijf, carrosseriebouwbedrijf, combinatie autoschadeherstelen garagebedrijf, specialistische bedrijven, zoals caravanbedrijven, restauratie, autopoetsbedrijven, etc.). - Globaal de activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd. - Geef de functies die in het bedrijf voorkomen weer in een organogram. Beschrijving van het personeelsbestand Neem in je verslag een overzicht op van het personeelsbestand van het bedrijf waar je werkt. Beschrijf per medewerker: - De naam van de medewerker - De functiebeschrijving - Eventuele neventaken - Het aantal Fte dat de medewerker werkt. - De leeftijd - Het opleidingsniveau en/of gevolgde cursussen, trainingen - Relevante werkervaring - Overige relevante informatie die je over de medewerker kwijt wilt. Je mag in deze opdracht gebruik maken van bestaande overzichten of beschrijvingen uit het bedrijf en die zo nodig aanvullen. Tip: je kan gebruik maken van door jou opgestelde organogram uit deze opdracht. Beschrijving van de (deel)branche(s) Beschrijf in je verslag in minimaal 200 woorden, de (deel)branche of (deel)branches waarin het bedrijf actief is. Beschrijf hoe de brancheorganisatie voor deze branche(s) er uitziet, waarbij je informatie geeft over: - wat het doel is, of de doelen zijn van deze brancheorganisatie(s), - welke afdelingen je kunt benaderen voor advies over innovaties, - welke afdelingen je kunt benaderen voor advies over personeelszaken. Beschrijf bij welke brancheorganisatie(s) het bedrijf zelf is aangesloten. Wanneer het bedrijf niet bij een brancheorganisatie is aangesloten, beschrijf dan bij welke brancheorganisaties het bedrijf zich dan eventueel zou kunnen aansluiten. Beschrijf wat de voornaamste reden is voor het bedrijf om wel/niet aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie. Beschrijf welke relaties er liggen tussen de onderlinge brancheorganisatie(s) waarbij het bedrijf is aangesloten, of aangesloten had kunnen zijn. Beschrijf welke relaties er liggen tussen de branche waarbij het bedrijf is aangesloten en aanverwante (branche)organisaties. Bijvoorbeeld tussen FOCWA en BOVAG, of FOCWA Eurogarant, etc. A2 Opleidingsnoodzaak en opleidingsplan Signaleren van opleidingsnoodzaak Zoek tenminste twee artikelen die de ontwikkelingen rond elektronica in voertuigen beschrijven. Neem deze artikelen als bijlagen op in dit verslag. Zoek op het beroepsprofiel van de Autoschadetechnicus en lees dit profiel goed door. Beschrijf naar aanleiding van de artikelen en het beroepsprofiel dat je gelezen hebt, in minimaal 150 woorden de volgende zaken: - Beschrijf wat de autoschadetechnicus aan vaardigheden, kennis en inzicht in huis moet hebben om dit beroep uit te kunnen oefenen. Pagina 5 van 32

6 - Beschrijf welk effect de ontwikkelingen rond elektronica in voertuigen kan hebben op de werkzaamheden in het bedrijf waar je werkzaam bent en op welke termijn dit/deze effect(en) zichtbaar kunnen worden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan extra werkzaamheden voor het bedrijf; de noodzaak om werkzaamheden uit te besteden, etc. - Beschrijf of het bedrijf, aan de hand van het door jou in kaart gebrachte personeelsbestand (opdracht 1), beschikt over medewerkers die aan het beroepsprofiel van de Autoschadetechnicus voldoen en in hoeverre daarvan sprake is. Het kan dus zijn dat medewerkers voor een deel of misschien wel geheel aan het profiel voldoen. - Wat er eventueel op het gebied van scholing/opleiding moet gebeuren om met de huidige medewerkers in het bedrijf, goed ingespeeld te zijn en te blijven op de technische ontwikkelingen m.b.t. auto-elektronica in schadevoertuigen. - Wanneer je concludeert dat (bij)scholing niet nodig is, moet je dat onderbouwen. Scholingsplan opstellen Stel vervolgens een voorstel voor een scholingsplan op, waarin je in minimaal 200 woorden de volgende zaken beschrijft: - Welke medewerkers volgens jou (bij)geschoold kunnen worden, inclusief argumentatie. - Welke cursussen of trainingen hiervoor gebruikt kunnen worden, inclusief argumentatie. - Op welke termijn dit scholings/opleidingstraject dan zou moeten plaatsvinden en hoe lang dit traject vervolgens is, inclusief argumentatie. - Geef in een duidelijk overzicht weer wat de kosten voor dit scholingsplan zijn. Bespreek je voorstel met je leidinggevende. Beschrijf in je verslag, in tenminste 100 woorden wat je met je leidinggevende hebt besproken, wat de reactie (positief of negatief) was van je leidinggevende op je voorstel, wat verder uit dat gesprek is gekomen en wat mogelijke stappen zijn die het bedrijf gaat zetten. Vraag je leidinggevende welke budget het bedrijf voor scholing beschikbaar heeft. Heeft het bedrijf hiervoor geen budget bepaald, vraag dan welk budget het bedrijf beschikbaar zou willen/kunnen stellen (mag dus ook een hypothetisch budget zijn). Pas je scholingsplan, indien nodig, hierop aan, zodat dit past binnen het gegeven budget. Laat je leidinggevende dit onderdeel in je verslag tekenen. Neem het scholingsplan als bijlage op in je verslag. A3 Procedure opstellen/verbeteren en implementeren Voorstel (verbetering) procedure opstellen Kies tenminste twee processen binnen het bedrijf waarin je werkzaam bent, waarvoor nog geen (kwaliteits)procedures zijn opgesteld. Beschrijf de door jou gekozen processen in je verslag en geef aan waarom het belangrijk is dat er voor deze processen procedures moeten worden opgesteld. Stel de procedures op, zoals jij vindt dat die er moeten uitzien. Vermeld in de opgestelde procedures tevens wat de te behalen resultaten/doelstellingen zijn die je hiermee wilt behalen. Neem de door jou opgestelde procedures op in je verslag. Indien het je niet lukt om twee processen binnen het bedrijf te vinden die nog niet beschreven staan in een procedure, kies dan tenminste twee kwaliteitsprocedures die al toegepast worden, maar waarvan je vindt dat die verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat deze niet het gewenste resultaat behalen. Beschrijf in je verslag om welke procedures het gaat en welke mogelijke verbeteringen jij ziet om de door jou gekozen procedures nog beter te laten werken. Beschrijf tevens wat de te behalen resultaten/doelstellingen zijn die je met deze verbeterde procedures wilt behalen. Neem de door jou gekozen en verbeterde procedures op in je verslag. Implementatieplan voor de voorgestelde (verbeterde) procedure Beschrijf in stappen hoe je de voorgestelde (verbeterde) procedures in het bedrijf wilt gaan invoeren (implementeren), wat het doel is van je implementatieplan en wat je met dit plan wilt bereiken. Geef in je plan een tijdspad aan en benoem de betrokkenen en hun verantwoordingen. Pagina 6 van 32

7 Bespreek dit implementatieplan met je werkgever. Beschrijf in je verslag wat de reactie (positief of negatief) van je werkgever is op je voorstel betreffende de (verbeterde) procedures en het implementatieplan dat je hebt opgesteld. Laat je leidinggevende de (verbeterde) procedures en het implementatieplan tekenen. Neem deze (verbeterde) procedures en het implementatieplan op als bijlagen in je verslag. Informeren van collega s over de (verbeterde) procedure Informeer je collega s over je opgestelde (verbeterde) procedure en het implementatieplan dat je eerder met je leidinggevende hebt besproken. Kies daarvoor een presentatievorm die in jouw bedrijf gebruikelijk is, of die het beste binnen jouw bedrijf toepasbaar is. Beargumenteer waarom dit de beste passende vorm is. Bespreek vooraf met je leidinggevende de wijze waarop je de informatie omtrent de procedures en het implementatieplan naar je collega s wilt presenteren en beschrijf in je verslag welke adviezen je daarbij hebt verkregen en wat je hiermee hebt gedaan. Zorg er ook voor dat je collega s in de gelegenheid worden gesteld om deze informatie later terug te vinden en na te lezen/te bekijken. Beschrijf in je verslag hoe je het informeren van je collega s hebt aangepakt en waarom je speciaal voor deze presentatievorm hebt gekozen. Beschrijf ook de reacties van je collega s op jouw presentatie. Indien er sprake was van weerstand bij je collega s geef dan aan hoe je hierop hebt gereageerd. Indien er geen sprake was van weerstand bij je collega s, geef dan aan hoe je hierop gereageerd zou hebben. A4 Casus: Opzetten en inrichten tweede vestiging Het bedrijf waar je werkt wil een tweede vestiging starten op een andere locatie. Het wordt een schadeherstelbedrijf waarin alle schades hersteld kunnen worden (dus ook schade aan auto-elektronica) Bij deze opdracht hoort een overzicht van het personeelsbestand dat voor de vestiging is aangenomen. Stel een overzicht op met de benodigde werkplaatsoutillage die je nodig hebt op deze locatie met de gegeven personeelsbezetting. Neem dit overzicht op in je verslag. Je krijgt bij deze opdracht ook een plattegrond van het pand. Vul op basis van deze plattegrond de inrichting van het bedrijf in. Houd daarbij rekening met de gewenste routing in het bedrijf. Het pand is een huurpand en beschikt reeds over de volgende inrichting: - Drie nog verder in te richten ruimtes. - Een grote toiletruimte. - Een gastentoilet. - Een wasplaats met rooster en vuilwaterafscheider. - Het volledige pand is verwarmd (met vloerverwarming) en verlicht. Vul (teken) op de gegeven plattegrond de inrichting verder in met: - Een receptie. - Een ontvangst- en wachtruimte voor klanten. - Een kantoor. - Een kantine voor het personeel. - Een voorbewerkingruimte met afzuigwand en twee verplaatsbare bruggen. - Een aanmaakruimte voor lakmaterialen. - Een spuit/droogcabine. - Een opslagruimte voor lakmaterialen en andere explosie- en brandgevaarlijke materialen. - Een onderdelen- en materialen opslag/magazijn. - De plek in de werkplaats voor het demonteren en herstellen van schades (plaatwerk) met verplaatsbare bruggen. - Een plek waar voertuigen gericht en uitgelijnd kunnen worden. - De plaatsen waar bruggen komen te staan. Pagina 7 van 32

8 Je mag in de tekening extra ruimtes intekenen, of eventueel een voorstel doen om ruimtes te verplaatsen. Je mag deuren omkeren en muren uitbreken. Houd rekening met vluchtwegen en nooduitgangen. Neem de aangevulde plattegrond als bijlage op in je verslag. Werk deze opdracht, net als overigens de andere opdrachten, zorgvuldig uit. Je gaat deze uitwerking namelijk ook gebruiken voor de opdrachten in blok B: Exploitatie en administratie, van je examen. Pagina 8 van 32

9 Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer blok A Opdracht A1: Beschrijving van het bedrijf, het personeelsbestand en de (deel)branche(s) 3 Beschrijf het eigen bedrijf De uitwerking van dit onderdeel bevat informatie over: 1 - Het bedrijfstype. - De ondernemingsvorm. - Het soort bedrijf. - De activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd De omschreven activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd komen overeen 1 met het soort bedrijf dat de deelnemer heeft omschreven. Het verslag bevat een organogram welke hiërarchisch goed is opgebouwd. D.w.z. dat hogere 1 functies bovenin en lagere functies daaronder staan aangegeven en dat tevens mogelijke staffuncties in het organogram zijn aangegeven. Beschrijving van het personeelsbestand De beschrijving van het personeelsbestand komt overeen met de organogram. 1 De beschrijvingen van de functie/takenpakket van de personeelsleden in het personeelsbestand 1 komen overeen met de beschreven activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd. Beschrijving van de (deel)branche(s) De deelnemer heeft de juiste brancheorganisatie(s) genoemd voor deze branche, waarin het bedrijf waar de deelnemer werkt, actief is. De deelnemer heeft correcte informatie gegeven over: 1 - Het doel, of de doelen van deze brancheorganisatie. - De afdelingen die benaderd kunnen worden voor advies over innovaties. - De afdelingen die benaderd kunnen worden voor advies over personeelszaken. De deelnemer heeft een correcte beschrijving gegeven van de brancheorganisatie waarbij het bedrijf wel/niet aangesloten is en kan de juiste voor- en/of nadelen weergegeven van het wel/niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. De deelnemer heeft correct beschreven welke relaties er liggen tussen de onderlinge brancheorganisatie(s) waarbij het bedrijf is aangesloten, of aangesloten had kunnen zijn. De deelnemer heeft correct beschreven welke relaties er liggen tussen de branche waarbij het bedrijf is aangesloten en aanverwante (branche)organisaties. Bijvoorbeeld tussen FOCWA en BOVAG, of FOCWA Eurogarant, etc. Totaalscore 10 Opdracht A2: Opleidingsnoodzaak en opleidingsplan 4 Signaleren van opleidingsnoodzaak De deelnemer heeft naar aanleiding van de artikelen en het beroepsprofiel volgende zaken op juiste wijze beschreven en tussen de gegeven informatie de juiste relatie gelegd: - Een correcte beschrijving van wat de autoschadetechnicus aan vaardigheden, kennis en 1 inzicht in huis moet hebben om dit beroep uit te kunnen oefenen. - Een correcte beschrijving van het effect dat de ontwikkelingen rond elektronica in voertuigen 1 kan hebben op de werkzaamheden in het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is en op welke termijn dit/deze effect(en) zichtbaar kunnen worden. - Een juiste conclusie of het bedrijf, aan de hand van het door de deelnemer in kaart gebrachte 1 personeelsbestand uit opdracht 1, beschikt over medewerkers die aan het beroepsprofiel van de Autoschadetechnicus voldoen en in hoeverre daarvan sprake is. - Een juist analyse en conclusie wat er eventueel op het gebied van scholing/opleiding moet gebeuren om met de huidige medewerkers in het bedrijf, goed ingespeeld te zijn en te blijven op de technische ontwikkelingen m.b.t. auto-elektronica in schadevoertuigen. 1 Of - Een juiste onderbouwing van een eventuele conclusie dat (bij)scholing niet nodig is Scholingsplan opstellen De keuze voor eventueel bij te scholen medewerkers uit het door de deelnemer opgestelde personeelsbestand, is logisch. 1 Pagina 9 van 32

10 De argumentatie voor de keuze is coherent met de keuze en de eerder vastgestelde 1 opleidingsnoodzaak. De deelnemer heeft passende cursussen of trainingen gevonden/beschreven om de 1 medewerkers (bij) te scholen. De deelnemer heeft de kosten van het scholingsplan overzichtelijk in beeld gebracht. 1 De bepaalde termijn waarin het beschreven scholings/opleidingstraject moet plaatsvinden sluit 1 aan op de eerder vastgestelde opleidingsnoodzaak. De deelnemer rekening heeft gehouden met een eventueel budget dat het bedrijf voor scholing 1 beschikbaar heeft, of eventueel beschikbaar zal willen/kunnen stellen. Totaalscore 10 Opdracht A3: Procedure opstellen/verbeteren en implementeren 5 Voorstel (verbetering) procedure opstellen In de beschreven procedures is tenminste opgenomen: 2 - De processtappen. - De betrokkenen (uitvoerenden, afdeling). - De verantwoordelijkheden van iedere betrokkenen. - De te behalen resultaten/doelstellingen. Implementatieplan voor de voorgestelde (verbeterde) procedure In het beschreven implementatieplan is tenminste opgenomen: 2 - Het doel van de implementatie - De te behalen resultaten: wat willen we bereiken? Het gewenste resultaat van de implementatie (eventueel opgesplitst in deelresultaten). - Plannen en sturen: hoe krijgen we het voor elkaar? Plan van aanpak, werkwijzen. De te ondernemen stappen. Een tijdsplan. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke middelen/randvoorwaarden (geld, materiaal) zijn er nodig? Het implementatieplan is realistisch gezien: 2 - De beschikbare middelen - Het tijdsplan - Het gewenste resultaat De leidinggevende van de deelnemer heeft de (verbeterde) procedures en het implementatieplan getekend. De (verbeterde) procedures en het implementatieplan zijn als bijlagen opgenomen in het verslag. Informeren van collega s over de (verbeterde) procedure De argumentatie aangaande de gekozen presentatievorm is logisch. 1 De deelnemer heeft mogelijke adviezen van zijn leidinggevende op juiste wijze weten te 1 verwerken. De deelnemer heeft een goede manier gevonden om ervoor te zorgen dat zijn collega s in de 1 gelegenheid worden gesteld om de informatie later terug te vinden en na te lezen/te bekijken De deelnemer heeft adequaat gereageerd op eventuele weerstand tegen de (verbeterde) 1 procedures en het implementatieplan. Of Heeft mogelijke weerstand goed in kaart gebracht met daarbij de juiste wijze van reageren. Totaalscore 10 Opdracht A4: Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging 1 In het overzicht van de benodigde werkplaatsoutillage is tenminste opgenomen: 2 - (Hand)gereedschappen en apparatuur voor de voorbewerkingsplaats. - (Hand)gereedschappen en (diagnose)apparatuur voor de plaatwerkerij/schadeherstelafdeling. - (Hand)gereedschappen en apparatuur voor de de- en montageplaats. De benodigde werkplaatsoutillage is afgestemd op de grootte van het personeelsbestand. 2 Alle gevraagde elementen zijn aangegeven op de plattegrond. 1 De indeling van de verschillende werklocaties in de werkplaats en de opstelling van ingerichte 2 ruimten, gereedschappen en apparatuur, is logisch. Bij de indeling is rekening gehouden met nooduitgangen en vluchtwegen (ook met de 1 nooduitgangen in de spuitcabine). Pagina 10 van 32

11 In de indeling is er rekening mee gehouden dat de klant in principe niet in de werkplaats komt. 1 In de indeling is er rekening mee gehouden dat de spuit/droogcabine zodanig is opgesteld dat 1 voertuigen makkelijk vanuit de voorbewerkingsruimte naar binnen gereden kunnen worden. Totaalscore 10 Pagina 11 van 32

12 Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok A en eindtermen Leidinggeven, Organisatie Nr. Eindtermen Leidinggeven Tax. Opdracht(en) 1 De kandidaat kan voor het bedrijf / de eigen afdeling de taken uitvoeren R - die voortvloeien uit het personeelsbeleid van de onderneming. 2 De kandidaat kan het scholingsbeleid van de onderneming vertalen in een R A2 scholingsbeleid voor het personeel van het bedrijf / de eigen afdeling. 3 De kandidaat kan opleidingstekorten bij het personeel signaleren en P A2 individuele scholingsplannen opstellen 4 De kandidaat kan voorstellen doen voor het opstellen van procedures en P A3 gesanctioneerde procedures voor het bedrijf / de eigen afdeling uitvoeren. 5 De kandidaat kan kwaliteitsprocedures en normen van het bedrijf R A3 vertalen naar acties in het bedrijf / de eigen afdeling 6 De kandidaat kan relevante informatie over vakontwikkelingen, nieuwe P A3 regelgeving of bedrijfs- / afdelingsprocedures toegankelijk maken voor de medewerkers. 7 De kandidaat kan de werkplanning en de daaruit voortvloeiende P - opdrachten, taken en prioriteiten opstellen en overdragen aan de werknemers 8 De kandidaat kan de waardering voor het vakmanschap van de P - medewerkers kenbaar maken en benutten. Nr. Eindtermen Organisatie Tax. Opdracht(en) 1 De kandidaat kan de structuur van de eigen brancheorganisatie F A1 omschrijven. 2 De kandidaat kan de functionele relatie tussen aanverwante organisaties F A1 en de branche noemen. 3 De kandidaat kan rekening houdend met interne factoren en aan de hand P A2 van relevante gegevens een bedrijfs- / afdelingsplan opzetten. 4 De kandidaat kan de organisatie waarmee het bedrijfs- / afdelingsplan B A1 wordt gerealiseerd omschrijven en schematisch weergeven. 5 De kandidaat kan op basis van gevormd beleid voorstellen doen tot P A4 (her)inrichten van het bedrijf / de eigen afdeling. 6 De kandidaat kan aan de hand van de organisatie en de (bedrijfs-/) P B3 in blok B afdelingsinrichting de logistieke en administratieve procedures binnen de afdeling opstellen en doen uitvoeren. 7 De kandidaat kan werken met een managementinformatiesysteem binnen R A2, A3 (het bedrijf /) de eigen afdeling. 8 De kandidaat kan organisatorische problemen analyseren en voorstellen P A3 voor beleidsvorming formuleren. Totaal eindtermen in blok vs. gedekt in opdrachten 13/16 Pagina 12 van 32

13 Bedrijfsbeheer blok B Exploitatie & administratie (4.1.1) en Communicatie (4.1.4) B1 Offertes aanvragen en investeringsvoorstel opstellen Vraag twee of meer offertes/aanbiedingen op voor de door jou in kaart gebrachte inrichting of equipement voor de vestiging. Je mag hierbij kiezen tussen het opvragen van offertes voor: Of een gecombineerde spuit/droogcabine passend bij bedrijf in de casus. Dit mag een nieuwe of gebruikte spuit/droogcabine zijn. Of, de benodigde bruggen. Of, de benodigde apparatuur voor het uitvoeren van diagnoses aan voertuigsystemen. Geef in je verslag aan wat precies je aanvraag/opdracht naar de leveranciers/aanbieders was. Vergelijk de ontvangen offertes en maak hieruit een keuze voor de best passende offerte. Motiveer je keuze voor de gekozen offerte in je verslag. Neem de ontvangen offertes als bijlagen op in je verslag Bereken de investering die je moet doen om het product/de producten uit de door jou gekozen offerte aan te schaffen en te laten plaatsen. Laat je berekening zien in je verslag. Bepaal de afschrijving in termijnen voor het product/de producten uit de door jou gekozen offerte. Laat ook hier weer je berekening zien in je verslag. B2 Stel een exploitatiebegroting voor het bedrijf op Deze opdracht grijpt terug op opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A. Zorg er dus voor dat opdracht A4 uit blok A helemaal goed is afgerond voordat je aan deze opdracht begint. Stel een exploitatiebegroting op voor de vestiging die door jou in kaart gebracht is in opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging. Bereken de volgende zaken: - Bereken de omzet die je met het gegeven aantal werknemers zou moeten kunnen halen. Ga daarbij uit van het gemiddeld schadebedrag dat daarvoor vorig kalenderjaar is berekend voor autoschadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij FOCWA. - Bereken de loonkosten per medewerker. Ga daarbij uit van het personeelsoverzicht dat bij de casusopdracht A4 uit blok A hoort. De berekening van loonkosten is als volgt opgebouwd: o Brutoloon o Vakantiegeld o Werkgeverslasten sociale verzekeringspremies (ga hierbij uit van 8%) o Pensioenpremie (pensioenpremie = 25%, waarvan de helft door de werknemer betaald moet worden) - Bereken de totale kosten voor het bedrijf. Dat wil zeggen; de huisvestingskosten, de afschrijvingen, personeel (totale loonkosten), etc. - Bereken de kostprijs per uur. - Bereken het uurtarief dat je gaat vragen. - Bereken het bedrijfsresultaat. Let op! Alle kosten die in de exploitatiebegroting worden genoemd dienen te worden ondersteund door een berekening. Deze berekeningen dien je ook op te nemen in je verslag. Voor het berekenen zal je in een aantal gevallen een inschatting moeten maken van kosten of opbrengsten. Toets je schattingen bij je leidinggevende of bij collega-bedrijven, of medestudenten die in een vergelijkbaar bedrijf als het bedrijf in de casus werken. B3 Procedure logistiek/routing in de tweede vestiging Deze opdracht grijpt terug op opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A, waarin je onder andere aan de hand van een plattegrond een indeling van een fictieve tweede vestiging hebt gemaakt. Zorg er dus voor dat opdracht A4 uit blok A helemaal goed is afgerond voordat je aan deze opdracht begint. Beschrijf de routing binnen de tweede vestiging naar aanleiding van de eerder uitgevoerde opdracht A4: Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A. Werk de routing stap voor stap uit in een procedure waardoor zo efficiënt mogelijk aan de klantopdrachten gewerkt kan worden. Pagina 13 van 32

14 In de procedure moet in ieder geval uitgewerkt zijn: - De ontvangst / inname van het voertuig. - De voorbereidende werkzaamheden aan het voertuig. - De feitelijke uitvoering van werkzaamheden aan het voertuig met locatie en specificering van werkzaamheden aan het voertuig in de werkplaats. - De opslag van (gedemonteerde) onderdelen. - De afrondende / afleveringswerkzaamheden aan het voertuig. - De aflevering aan de klant. Neem in je routing alle logistieke aspecten op die van toepassing zijn, zoals materiaal- en onderdeleninname en -uitgifte alsmede de administratieve handelingen die daarbij van toepassing zijn. Bespreek je voorstel met je leidinggevende. Geef daarbij aan welke voordelen je ziet om de routing op deze manier uit te voeren of te verbeteren. Geef in je verslag ook aan wat de reactie (positief of negatief) van je leidinggevende is op je voorstel. B4 Klacht afhandelen op basis van de leverings- en betalingsvoorwaarden Neem in je verslag de leverings- en betalingsvoorwaarden op die gehanteerd worden in het bedrijf waarin je werkzaam bent. Heeft het bedrijf die niet, gebruik dan de Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA voorwaarden). Bereid je aan de hand van de gebruikte voorwaarden, voor op de volgende case: Een klant heeft een klacht over het herstellen van zijn voertuig. De schade op zich is goed hersteld, maar de klant heeft een beschadiging geconstateerd in de lederen stoelbekleding van het voertuig. De klant is van mening dat deze beschadiging is ontstaan tijdens het herstellen van de schade, hij eist dan ook dat de schade aan de lederen bekleding kosteloos hersteld wordt en doet daarbij een beroep op de leverings- en betalingsvoorwaarden. De klant wil niet eerder betalen voordat de schade aan de bekleding hersteld is. Op zich zijn de kosten voor het herstellen van de schade aan de bekleding niet zo hoog. Jij bent echter van mening dat deze schade niet ontstaan is door de werkzaamheden aan het voertuig, omdat een collega de schade aan de bekleding al had gezien voordat het voertuig de werkplaats werd ingereden. Echter, je hebt dit niet vastgelegd, maar wel kort ter sprake gebracht in het contact met de klant. Daarnaast heb je al eens eerder met deze klant te maken gehad. Het is een lastige klant die bij het herstellen van een eerdere schade ook al eens een beroep heeft gedaan op de leverings- en betalingsvoorwaarden. Werk in je verslag de volgende vraagstukken uit: - Welke rechten en verplichtingen naar de klant heb je volgens de gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden? - Welke rechten heeft de klant in dit geval? - Hoe ga je deze kwestie oplossen, met in gedachten dat de kosten van het herstellen van de bekleding niet zo hoog zijn? - Hoe ga je er voor zorgen dat de klant in ieder geval toch eerst betaalt voor de uitgevoerde opdracht? - Beschrijf in je verslag de afwegingen die maakt tussen bedrijfsbelang en het klantbelang - Beschrijf in je verslag de voor- en nadelen hiervan. - Beschrijf in je verslag welke keuzes je uiteindelijk gemaakt hebt. - Motiveer je afwegingen en keuzes. Neem de door jou toegepaste leverings- en betalingsvoorwaarden als bijlage op in je verslag. B5 Presenteren van uitwerking opdracht A4 blok A Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging Deze opdracht grijpt onder andere terug op opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A. Zorg er dus voor dat opdracht A4 uit blok A helemaal goed is afgerond voordat je aan deze opdracht begint. Pagina 14 van 32

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Carrosseriebouw (55011) Inhoud

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Carrosseriebouw (55011) Inhoud Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Carrosseriebouw (550) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4..5) en Organisatie (4..2)...

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Management Schadeherstel (55012)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Management Schadeherstel (55012) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Management Schadeherstel (55012) Inhoud Inleiding... 2 Eisen aan het verslag... 3 Management blok D... 4 Techniek Schadeherstel: Keuringen (1.1.1), Leverings-

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Management Carrosseriebouw (55015) Inhoud

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Management Carrosseriebouw (55015) Inhoud Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Management Carrosseriebouw (55015) Inhoud Inleiding... 2 Eisen aan het verslag... 3 Management blok D... 4 Techniek Carrosseriebouw: Keuringen (1.1.1), Leverings-

Nadere informatie

Deelkwalificatie Bedrijfsbeheer CREBO-nummer Onderwerpen Eindterm Taxonomiecode

Deelkwalificatie Bedrijfsbeheer CREBO-nummer Onderwerpen Eindterm Taxonomiecode Deelkwalificatie Bedrijfsbeheer CEBO-nummer 550 Onderwerpen Eindterm Taxonomiecode Uitgevoerd in praktijkexamen Leidinggeven Ja 2 Ja 3 Ja 5 Ja Kwaliteit werkuitv. 6 Ja Communicatie 7 8 Ja Organisatie F

Nadere informatie

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven.

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. Onderdeel: Onderneming algemeen 1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. 2. De kandidaat kan de diverse organisaties

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Examen VMBO-GL 2012 gedurende 240 minuten CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Opleiding: Mediavormgever (BOL4) Uitstroom: Animatie / Audiovisuele Vormgeving Crebocode: 90411 Versie: Student Inhoudsopgave

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Toetstermen Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche niveau 4 (CREBO-nummer 55011) (Versie 03, augustus 2003)

Toetstermen Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche niveau 4 (CREBO-nummer 55011) (Versie 03, augustus 2003) 4.1.1 Exploitatie en administratie 4.1.1.1 Verklaren de kostensoorten: - huisvestingskosten bestaande uit o.a. huur, afschrijving, rente, assurantie, energie, onderhoud, belastingen en heffingen - inventariskosten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stap 1: Breng het gewenste toekomstig personeelbestand in kaart. Stap 3: Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand Stap 4:

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Document: 95042 PvB AST3 v201510 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom:

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Inboedelverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Inboedelverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Voorman Inboedelverhuizer n.v.t. Voorman Inboedelverhuizer Schriftelijk 1. Beroepshouding, communicatie en leidinggeven 1.1 De kandidaat kan zijn taken,

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB Bij dit examen hoort een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden.

handel en administratie CSPE KB Bij dit examen hoort een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 300 minuten handel en administratie CSPE KB Bij dit examen hoort een bijlage, het programma Telraam en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 16 opdrachten. dit examen

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 30

Inhoud. Pagina 2 van 30 Inhoud Kwalificatiedossier Examinatorenset proeve Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche crebo 93380 Uitstroom Werkplaatsmanager Schadeherstel crebo 93386 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid Pagina 1 van

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Bijlage 6. Format scholing

Bijlage 6. Format scholing Bijlage 6 Format scholing 1 2 Regionaal Scholingsplan Regionale aanpak kindermishandeling Inge Anthonijsz, senior adviseur NJi Nathalie Sie, implementatieadviseur NJi Utrecht, februari 2009 3 4 Het maken

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er?

Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Lesbrief: Inkopen op kantoor Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Veel bedrijven hebben een administratieve afdeling. Mensen die op zo n afdeling

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

project: Behoefteonderzoek

project: Behoefteonderzoek project: Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Lex van der Kruk en ROC Mondriaan

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Toetstermen Beroepsvorming niveau 3 (CREBO-nummer 55010) (Versie 03, augustus 2003)

Toetstermen Beroepsvorming niveau 3 (CREBO-nummer 55010) (Versie 03, augustus 2003) 3.1.1 Organisatie. 3.1.1.1 Noemen van de aan de branche aanverwante organisaties en hun doelstellingen op de volgende niveaus: - het distributienetwerk van personen-, bestel en vrachtauto's (fabrikant,

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer Praktijkwerkboek AKA Voorraadbeheer 1 Inhoud In het onderdeel Voorraadbeheer ga je leren over het beheer van kantoorartikelen, kantoorartikelen bestellen, goederen ontvangen en facturen. Je doet de opdrachten

Nadere informatie

Pagina 1 van 34. Vul hier deelnemer in, vul hier deelnemernummer in, vul hier naam ROC in

Pagina 1 van 34. Vul hier deelnemer in, vul hier deelnemernummer in, vul hier naam ROC in Inhoud Kwalificatiedossier Examinatorenset proeve Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche crebo 93380 Uitstroom Werkplaatsmanager Carrosseriebedrijf crebo 93385 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid Pagina

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie