Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)"

Transcriptie

1 Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)... 5 A1 Beschrijving van het bedrijf, het personeelsbestand en de (deel)branche(s)... 5 A2 Opleidingsnoodzaak en opleidingsplan... 5 A3 Procedure opstellen/verbeteren en implementeren... 6 A4 Casus: Opzetten en inrichten tweede vestiging... 7 Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer blok A... 9 Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok A en eindtermen Leidinggeven, Organisatie Bedrijfsbeheer blok B Exploitatie & administratie (4.1.1) en Communicatie (4.1.4) B1 Offertes aanvragen en investeringsvoorstel opstellen B2 Stel een exploitatiebegroting voor het bedrijf op B3 Procedure logistiek/routing in de tweede vestiging B4 Klacht afhandelen op basis van de leverings- en betalingsvoorwaarden B5 Presenteren van uitwerking opdracht A4 blok A Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer blok B Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok B en eindtermen Exploitatie & administratie en Communicatie Bedrijfsbeheer blok C Marketing en verkoop (4.1.7), Onderhoud (4.1.3), Milieu en veiligheid (4.1.8), Kwaliteitsbewustzijn en werkuitvoering (4.1.6) C1 Anticiperen op marktonderzoek C2 Verkoopplan opstellen C3 Onderhoudsplan opstellen C4 Afvalstoffenbeleid C5 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) C6 Bedrijfsnoodplan C7 Ziekteverzuimbeleid C8 Werken met kwaliteitsprocedures in het bedrijf Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer Blok C Pagina 1 van 32

2 Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok C en eindtermen Marketing en verkoop, Onderhoud, Milieu en veiligheid, Kwaliteitsbewustzijn en werkuitvoering Bijlagen Pagina 2 van 32

3 Inleiding Binnen opleiding Bedrijfsbeheer / Management zijn er twee uitstroommogelijkheden. Te weten Schadeherstel en Carrosseriebouw. De leerinhoud van de eindtermengerichte opleiding voor Bedrijfsbeheer en Management is in beide gevallen verspreid over twee leerjaren. Voor de hele opleiding is de leerinhoud opgedeeld in 4 blokken (A t/m D). Het eindtermengerichte praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel volgt deze indeling. De deelnemer aan het praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel maakt een verslag waarin hij per blok (A t/m C) meerdere opdrachten uitwerkt. In een aantal gevallen zijn blokken met elkaar verweven doordat uitgewerkte opdrachten uit voorgaande opdrachten de basis vormen voor het uitwerken van opdrachten in de daaropvolgende blokken. Wanneer dit het geval is, wordt daar in de opdrachtomschrijving melding van gemaakt, zodat de deelnemer niet voor vervelende verrassingen staat. De blokken in dit document zijn als volgt uitgewerkt: - Titel blok en de daarin opgenomen eindtermen. - De opdrachten voor de deelnemer aan het praktijkexamen. - De beoordelingscriteria voor de examinator. - De verantwoording van de eindtermen. Attentiepunten: Daar waar gesproken wordt over leidinggevende, wordt tevens bedoeld: werkgever/manager De nummers achter de titels van de eindtermen verwijzen naar de toetstermen. Bijvoorbeeld: Kwaliteitsbewustzijn en werkuitvoering (4.1.6) Pagina 3 van 32

4 Eisen aan het verslag Voorkant: - Titel blok en eindtermen hieruit moet direct duidelijk worden waar het verslag over gaat. - Naam deelnemer. - Deelnemernummer. - Kwalificatie/opleiding + niveau. - Naam van het ROC. - Naam docent(en). - Datum. Technische vormeisen - Verslagen dienen zowel op papier als digitaal te worden aangeleverd. - Papierformaat: A4 (standaardpapier). - Digitale versies worden aangeleverd Als.doc,.docx of.pdf bestand. - Automatische inhoudsopgave (maximaal 3 niveaus). - Voettekst met naam deelnemer, deelnemernummer, naam ROC - Genummerde pagina s in de stijl van: 1 van - Lettertype Arial - Lettergrootte 10 - Eventueel genummerde bijlagen toevoegen - Het verslag is gebundeld: geniet of met een snelhechter (of ander degelijk systeem) Inhoudelijke vormeisen - Inleiding waarin de deelnemer vertelt hoe hij heeft gewerkt en hoe hij het werken ervaren heeft. - Indeling in hoofdstukken volgens het format voor het maken van het verslag. - Uitwerkingen van de opdrachten met verwijzingen naar de eventuele bijlagen en/of de bronnen die je mogelijk geraadpleegd hebt. Inhoud - In correct Nederlands, dus geen spelfouten. - Goede zinsbouw. - In je eigen woorden. Plagiaat (= kopiëren en plakken van internet) wordt afgekeurd. - Illustraties zijn functioneel, dus niet alleen maar ter verfraaiing. Afbeeldingen dienen ter verduidelijking van de tekst. Denk ook aan eigen foto s, grafieken of tabellen om iets uit te leggen. Indien je naar gebruikte bronnen verwijst, vermeld dan (mits bekend) in geval van - Boeken: de auteur(s), de volledige titel (druk), uitgever, jaartal - Tijdschriftartikelen: de auteurs(s), titel artikel, naam tijdschrift, jaargang plus nummer, bladzijdes in tijdschrift. - Internet: vermelden naam of titel van de website en volledige URL + de datum waarop je de website bezocht hebt i.v.m. versie Pagina 4 van 32

5 Bedrijfsbeheer blok A Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2) A1 Beschrijving van het bedrijf, het personeelsbestand en de (deel)branche(s) Beschrijf het eigen bedrijf Beschrijf in je verslag van het bedrijf waarin je werkzaam bent. Geef daarbij tenminste de volgende informatie: - Bedrijfstype (zelfstandig bedrijf, onderdeel van een bedrijfsketen, etc.). - Ondernemingsvorm (eenmanszaak, BV, NV, etc.). - Soort bedrijf (autoschadeherstelbedrijf, carrosseriebouwbedrijf, combinatie autoschadeherstelen garagebedrijf, specialistische bedrijven, zoals caravanbedrijven, restauratie, autopoetsbedrijven, etc.). - Globaal de activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd. - Geef de functies die in het bedrijf voorkomen weer in een organogram. Beschrijving van het personeelsbestand Neem in je verslag een overzicht op van het personeelsbestand van het bedrijf waar je werkt. Beschrijf per medewerker: - De naam van de medewerker - De functiebeschrijving - Eventuele neventaken - Het aantal Fte dat de medewerker werkt. - De leeftijd - Het opleidingsniveau en/of gevolgde cursussen, trainingen - Relevante werkervaring - Overige relevante informatie die je over de medewerker kwijt wilt. Je mag in deze opdracht gebruik maken van bestaande overzichten of beschrijvingen uit het bedrijf en die zo nodig aanvullen. Tip: je kan gebruik maken van door jou opgestelde organogram uit deze opdracht. Beschrijving van de (deel)branche(s) Beschrijf in je verslag in minimaal 200 woorden, de (deel)branche of (deel)branches waarin het bedrijf actief is. Beschrijf hoe de brancheorganisatie voor deze branche(s) er uitziet, waarbij je informatie geeft over: - wat het doel is, of de doelen zijn van deze brancheorganisatie(s), - welke afdelingen je kunt benaderen voor advies over innovaties, - welke afdelingen je kunt benaderen voor advies over personeelszaken. Beschrijf bij welke brancheorganisatie(s) het bedrijf zelf is aangesloten. Wanneer het bedrijf niet bij een brancheorganisatie is aangesloten, beschrijf dan bij welke brancheorganisaties het bedrijf zich dan eventueel zou kunnen aansluiten. Beschrijf wat de voornaamste reden is voor het bedrijf om wel/niet aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie. Beschrijf welke relaties er liggen tussen de onderlinge brancheorganisatie(s) waarbij het bedrijf is aangesloten, of aangesloten had kunnen zijn. Beschrijf welke relaties er liggen tussen de branche waarbij het bedrijf is aangesloten en aanverwante (branche)organisaties. Bijvoorbeeld tussen FOCWA en BOVAG, of FOCWA Eurogarant, etc. A2 Opleidingsnoodzaak en opleidingsplan Signaleren van opleidingsnoodzaak Zoek tenminste twee artikelen die de ontwikkelingen rond elektronica in voertuigen beschrijven. Neem deze artikelen als bijlagen op in dit verslag. Zoek op het beroepsprofiel van de Autoschadetechnicus en lees dit profiel goed door. Beschrijf naar aanleiding van de artikelen en het beroepsprofiel dat je gelezen hebt, in minimaal 150 woorden de volgende zaken: - Beschrijf wat de autoschadetechnicus aan vaardigheden, kennis en inzicht in huis moet hebben om dit beroep uit te kunnen oefenen. Pagina 5 van 32

6 - Beschrijf welk effect de ontwikkelingen rond elektronica in voertuigen kan hebben op de werkzaamheden in het bedrijf waar je werkzaam bent en op welke termijn dit/deze effect(en) zichtbaar kunnen worden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan extra werkzaamheden voor het bedrijf; de noodzaak om werkzaamheden uit te besteden, etc. - Beschrijf of het bedrijf, aan de hand van het door jou in kaart gebrachte personeelsbestand (opdracht 1), beschikt over medewerkers die aan het beroepsprofiel van de Autoschadetechnicus voldoen en in hoeverre daarvan sprake is. Het kan dus zijn dat medewerkers voor een deel of misschien wel geheel aan het profiel voldoen. - Wat er eventueel op het gebied van scholing/opleiding moet gebeuren om met de huidige medewerkers in het bedrijf, goed ingespeeld te zijn en te blijven op de technische ontwikkelingen m.b.t. auto-elektronica in schadevoertuigen. - Wanneer je concludeert dat (bij)scholing niet nodig is, moet je dat onderbouwen. Scholingsplan opstellen Stel vervolgens een voorstel voor een scholingsplan op, waarin je in minimaal 200 woorden de volgende zaken beschrijft: - Welke medewerkers volgens jou (bij)geschoold kunnen worden, inclusief argumentatie. - Welke cursussen of trainingen hiervoor gebruikt kunnen worden, inclusief argumentatie. - Op welke termijn dit scholings/opleidingstraject dan zou moeten plaatsvinden en hoe lang dit traject vervolgens is, inclusief argumentatie. - Geef in een duidelijk overzicht weer wat de kosten voor dit scholingsplan zijn. Bespreek je voorstel met je leidinggevende. Beschrijf in je verslag, in tenminste 100 woorden wat je met je leidinggevende hebt besproken, wat de reactie (positief of negatief) was van je leidinggevende op je voorstel, wat verder uit dat gesprek is gekomen en wat mogelijke stappen zijn die het bedrijf gaat zetten. Vraag je leidinggevende welke budget het bedrijf voor scholing beschikbaar heeft. Heeft het bedrijf hiervoor geen budget bepaald, vraag dan welk budget het bedrijf beschikbaar zou willen/kunnen stellen (mag dus ook een hypothetisch budget zijn). Pas je scholingsplan, indien nodig, hierop aan, zodat dit past binnen het gegeven budget. Laat je leidinggevende dit onderdeel in je verslag tekenen. Neem het scholingsplan als bijlage op in je verslag. A3 Procedure opstellen/verbeteren en implementeren Voorstel (verbetering) procedure opstellen Kies tenminste twee processen binnen het bedrijf waarin je werkzaam bent, waarvoor nog geen (kwaliteits)procedures zijn opgesteld. Beschrijf de door jou gekozen processen in je verslag en geef aan waarom het belangrijk is dat er voor deze processen procedures moeten worden opgesteld. Stel de procedures op, zoals jij vindt dat die er moeten uitzien. Vermeld in de opgestelde procedures tevens wat de te behalen resultaten/doelstellingen zijn die je hiermee wilt behalen. Neem de door jou opgestelde procedures op in je verslag. Indien het je niet lukt om twee processen binnen het bedrijf te vinden die nog niet beschreven staan in een procedure, kies dan tenminste twee kwaliteitsprocedures die al toegepast worden, maar waarvan je vindt dat die verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat deze niet het gewenste resultaat behalen. Beschrijf in je verslag om welke procedures het gaat en welke mogelijke verbeteringen jij ziet om de door jou gekozen procedures nog beter te laten werken. Beschrijf tevens wat de te behalen resultaten/doelstellingen zijn die je met deze verbeterde procedures wilt behalen. Neem de door jou gekozen en verbeterde procedures op in je verslag. Implementatieplan voor de voorgestelde (verbeterde) procedure Beschrijf in stappen hoe je de voorgestelde (verbeterde) procedures in het bedrijf wilt gaan invoeren (implementeren), wat het doel is van je implementatieplan en wat je met dit plan wilt bereiken. Geef in je plan een tijdspad aan en benoem de betrokkenen en hun verantwoordingen. Pagina 6 van 32

7 Bespreek dit implementatieplan met je werkgever. Beschrijf in je verslag wat de reactie (positief of negatief) van je werkgever is op je voorstel betreffende de (verbeterde) procedures en het implementatieplan dat je hebt opgesteld. Laat je leidinggevende de (verbeterde) procedures en het implementatieplan tekenen. Neem deze (verbeterde) procedures en het implementatieplan op als bijlagen in je verslag. Informeren van collega s over de (verbeterde) procedure Informeer je collega s over je opgestelde (verbeterde) procedure en het implementatieplan dat je eerder met je leidinggevende hebt besproken. Kies daarvoor een presentatievorm die in jouw bedrijf gebruikelijk is, of die het beste binnen jouw bedrijf toepasbaar is. Beargumenteer waarom dit de beste passende vorm is. Bespreek vooraf met je leidinggevende de wijze waarop je de informatie omtrent de procedures en het implementatieplan naar je collega s wilt presenteren en beschrijf in je verslag welke adviezen je daarbij hebt verkregen en wat je hiermee hebt gedaan. Zorg er ook voor dat je collega s in de gelegenheid worden gesteld om deze informatie later terug te vinden en na te lezen/te bekijken. Beschrijf in je verslag hoe je het informeren van je collega s hebt aangepakt en waarom je speciaal voor deze presentatievorm hebt gekozen. Beschrijf ook de reacties van je collega s op jouw presentatie. Indien er sprake was van weerstand bij je collega s geef dan aan hoe je hierop hebt gereageerd. Indien er geen sprake was van weerstand bij je collega s, geef dan aan hoe je hierop gereageerd zou hebben. A4 Casus: Opzetten en inrichten tweede vestiging Het bedrijf waar je werkt wil een tweede vestiging starten op een andere locatie. Het wordt een schadeherstelbedrijf waarin alle schades hersteld kunnen worden (dus ook schade aan auto-elektronica) Bij deze opdracht hoort een overzicht van het personeelsbestand dat voor de vestiging is aangenomen. Stel een overzicht op met de benodigde werkplaatsoutillage die je nodig hebt op deze locatie met de gegeven personeelsbezetting. Neem dit overzicht op in je verslag. Je krijgt bij deze opdracht ook een plattegrond van het pand. Vul op basis van deze plattegrond de inrichting van het bedrijf in. Houd daarbij rekening met de gewenste routing in het bedrijf. Het pand is een huurpand en beschikt reeds over de volgende inrichting: - Drie nog verder in te richten ruimtes. - Een grote toiletruimte. - Een gastentoilet. - Een wasplaats met rooster en vuilwaterafscheider. - Het volledige pand is verwarmd (met vloerverwarming) en verlicht. Vul (teken) op de gegeven plattegrond de inrichting verder in met: - Een receptie. - Een ontvangst- en wachtruimte voor klanten. - Een kantoor. - Een kantine voor het personeel. - Een voorbewerkingruimte met afzuigwand en twee verplaatsbare bruggen. - Een aanmaakruimte voor lakmaterialen. - Een spuit/droogcabine. - Een opslagruimte voor lakmaterialen en andere explosie- en brandgevaarlijke materialen. - Een onderdelen- en materialen opslag/magazijn. - De plek in de werkplaats voor het demonteren en herstellen van schades (plaatwerk) met verplaatsbare bruggen. - Een plek waar voertuigen gericht en uitgelijnd kunnen worden. - De plaatsen waar bruggen komen te staan. Pagina 7 van 32

8 Je mag in de tekening extra ruimtes intekenen, of eventueel een voorstel doen om ruimtes te verplaatsen. Je mag deuren omkeren en muren uitbreken. Houd rekening met vluchtwegen en nooduitgangen. Neem de aangevulde plattegrond als bijlage op in je verslag. Werk deze opdracht, net als overigens de andere opdrachten, zorgvuldig uit. Je gaat deze uitwerking namelijk ook gebruiken voor de opdrachten in blok B: Exploitatie en administratie, van je examen. Pagina 8 van 32

9 Beoordelingscriteria bedrijfsbeheer blok A Opdracht A1: Beschrijving van het bedrijf, het personeelsbestand en de (deel)branche(s) 3 Beschrijf het eigen bedrijf De uitwerking van dit onderdeel bevat informatie over: 1 - Het bedrijfstype. - De ondernemingsvorm. - Het soort bedrijf. - De activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd De omschreven activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd komen overeen 1 met het soort bedrijf dat de deelnemer heeft omschreven. Het verslag bevat een organogram welke hiërarchisch goed is opgebouwd. D.w.z. dat hogere 1 functies bovenin en lagere functies daaronder staan aangegeven en dat tevens mogelijke staffuncties in het organogram zijn aangegeven. Beschrijving van het personeelsbestand De beschrijving van het personeelsbestand komt overeen met de organogram. 1 De beschrijvingen van de functie/takenpakket van de personeelsleden in het personeelsbestand 1 komen overeen met de beschreven activiteiten/werkzaamheden die in het bedrijf worden uitgevoerd. Beschrijving van de (deel)branche(s) De deelnemer heeft de juiste brancheorganisatie(s) genoemd voor deze branche, waarin het bedrijf waar de deelnemer werkt, actief is. De deelnemer heeft correcte informatie gegeven over: 1 - Het doel, of de doelen van deze brancheorganisatie. - De afdelingen die benaderd kunnen worden voor advies over innovaties. - De afdelingen die benaderd kunnen worden voor advies over personeelszaken. De deelnemer heeft een correcte beschrijving gegeven van de brancheorganisatie waarbij het bedrijf wel/niet aangesloten is en kan de juiste voor- en/of nadelen weergegeven van het wel/niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. De deelnemer heeft correct beschreven welke relaties er liggen tussen de onderlinge brancheorganisatie(s) waarbij het bedrijf is aangesloten, of aangesloten had kunnen zijn. De deelnemer heeft correct beschreven welke relaties er liggen tussen de branche waarbij het bedrijf is aangesloten en aanverwante (branche)organisaties. Bijvoorbeeld tussen FOCWA en BOVAG, of FOCWA Eurogarant, etc. Totaalscore 10 Opdracht A2: Opleidingsnoodzaak en opleidingsplan 4 Signaleren van opleidingsnoodzaak De deelnemer heeft naar aanleiding van de artikelen en het beroepsprofiel volgende zaken op juiste wijze beschreven en tussen de gegeven informatie de juiste relatie gelegd: - Een correcte beschrijving van wat de autoschadetechnicus aan vaardigheden, kennis en 1 inzicht in huis moet hebben om dit beroep uit te kunnen oefenen. - Een correcte beschrijving van het effect dat de ontwikkelingen rond elektronica in voertuigen 1 kan hebben op de werkzaamheden in het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is en op welke termijn dit/deze effect(en) zichtbaar kunnen worden. - Een juiste conclusie of het bedrijf, aan de hand van het door de deelnemer in kaart gebrachte 1 personeelsbestand uit opdracht 1, beschikt over medewerkers die aan het beroepsprofiel van de Autoschadetechnicus voldoen en in hoeverre daarvan sprake is. - Een juist analyse en conclusie wat er eventueel op het gebied van scholing/opleiding moet gebeuren om met de huidige medewerkers in het bedrijf, goed ingespeeld te zijn en te blijven op de technische ontwikkelingen m.b.t. auto-elektronica in schadevoertuigen. 1 Of - Een juiste onderbouwing van een eventuele conclusie dat (bij)scholing niet nodig is Scholingsplan opstellen De keuze voor eventueel bij te scholen medewerkers uit het door de deelnemer opgestelde personeelsbestand, is logisch. 1 Pagina 9 van 32

10 De argumentatie voor de keuze is coherent met de keuze en de eerder vastgestelde 1 opleidingsnoodzaak. De deelnemer heeft passende cursussen of trainingen gevonden/beschreven om de 1 medewerkers (bij) te scholen. De deelnemer heeft de kosten van het scholingsplan overzichtelijk in beeld gebracht. 1 De bepaalde termijn waarin het beschreven scholings/opleidingstraject moet plaatsvinden sluit 1 aan op de eerder vastgestelde opleidingsnoodzaak. De deelnemer rekening heeft gehouden met een eventueel budget dat het bedrijf voor scholing 1 beschikbaar heeft, of eventueel beschikbaar zal willen/kunnen stellen. Totaalscore 10 Opdracht A3: Procedure opstellen/verbeteren en implementeren 5 Voorstel (verbetering) procedure opstellen In de beschreven procedures is tenminste opgenomen: 2 - De processtappen. - De betrokkenen (uitvoerenden, afdeling). - De verantwoordelijkheden van iedere betrokkenen. - De te behalen resultaten/doelstellingen. Implementatieplan voor de voorgestelde (verbeterde) procedure In het beschreven implementatieplan is tenminste opgenomen: 2 - Het doel van de implementatie - De te behalen resultaten: wat willen we bereiken? Het gewenste resultaat van de implementatie (eventueel opgesplitst in deelresultaten). - Plannen en sturen: hoe krijgen we het voor elkaar? Plan van aanpak, werkwijzen. De te ondernemen stappen. Een tijdsplan. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke middelen/randvoorwaarden (geld, materiaal) zijn er nodig? Het implementatieplan is realistisch gezien: 2 - De beschikbare middelen - Het tijdsplan - Het gewenste resultaat De leidinggevende van de deelnemer heeft de (verbeterde) procedures en het implementatieplan getekend. De (verbeterde) procedures en het implementatieplan zijn als bijlagen opgenomen in het verslag. Informeren van collega s over de (verbeterde) procedure De argumentatie aangaande de gekozen presentatievorm is logisch. 1 De deelnemer heeft mogelijke adviezen van zijn leidinggevende op juiste wijze weten te 1 verwerken. De deelnemer heeft een goede manier gevonden om ervoor te zorgen dat zijn collega s in de 1 gelegenheid worden gesteld om de informatie later terug te vinden en na te lezen/te bekijken De deelnemer heeft adequaat gereageerd op eventuele weerstand tegen de (verbeterde) 1 procedures en het implementatieplan. Of Heeft mogelijke weerstand goed in kaart gebracht met daarbij de juiste wijze van reageren. Totaalscore 10 Opdracht A4: Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging 1 In het overzicht van de benodigde werkplaatsoutillage is tenminste opgenomen: 2 - (Hand)gereedschappen en apparatuur voor de voorbewerkingsplaats. - (Hand)gereedschappen en (diagnose)apparatuur voor de plaatwerkerij/schadeherstelafdeling. - (Hand)gereedschappen en apparatuur voor de de- en montageplaats. De benodigde werkplaatsoutillage is afgestemd op de grootte van het personeelsbestand. 2 Alle gevraagde elementen zijn aangegeven op de plattegrond. 1 De indeling van de verschillende werklocaties in de werkplaats en de opstelling van ingerichte 2 ruimten, gereedschappen en apparatuur, is logisch. Bij de indeling is rekening gehouden met nooduitgangen en vluchtwegen (ook met de 1 nooduitgangen in de spuitcabine). Pagina 10 van 32

11 In de indeling is er rekening mee gehouden dat de klant in principe niet in de werkplaats komt. 1 In de indeling is er rekening mee gehouden dat de spuit/droogcabine zodanig is opgesteld dat 1 voertuigen makkelijk vanuit de voorbewerkingsruimte naar binnen gereden kunnen worden. Totaalscore 10 Pagina 11 van 32

12 Verantwoording opdrachten Bedrijfsbeheer blok A en eindtermen Leidinggeven, Organisatie Nr. Eindtermen Leidinggeven Tax. Opdracht(en) 1 De kandidaat kan voor het bedrijf / de eigen afdeling de taken uitvoeren R - die voortvloeien uit het personeelsbeleid van de onderneming. 2 De kandidaat kan het scholingsbeleid van de onderneming vertalen in een R A2 scholingsbeleid voor het personeel van het bedrijf / de eigen afdeling. 3 De kandidaat kan opleidingstekorten bij het personeel signaleren en P A2 individuele scholingsplannen opstellen 4 De kandidaat kan voorstellen doen voor het opstellen van procedures en P A3 gesanctioneerde procedures voor het bedrijf / de eigen afdeling uitvoeren. 5 De kandidaat kan kwaliteitsprocedures en normen van het bedrijf R A3 vertalen naar acties in het bedrijf / de eigen afdeling 6 De kandidaat kan relevante informatie over vakontwikkelingen, nieuwe P A3 regelgeving of bedrijfs- / afdelingsprocedures toegankelijk maken voor de medewerkers. 7 De kandidaat kan de werkplanning en de daaruit voortvloeiende P - opdrachten, taken en prioriteiten opstellen en overdragen aan de werknemers 8 De kandidaat kan de waardering voor het vakmanschap van de P - medewerkers kenbaar maken en benutten. Nr. Eindtermen Organisatie Tax. Opdracht(en) 1 De kandidaat kan de structuur van de eigen brancheorganisatie F A1 omschrijven. 2 De kandidaat kan de functionele relatie tussen aanverwante organisaties F A1 en de branche noemen. 3 De kandidaat kan rekening houdend met interne factoren en aan de hand P A2 van relevante gegevens een bedrijfs- / afdelingsplan opzetten. 4 De kandidaat kan de organisatie waarmee het bedrijfs- / afdelingsplan B A1 wordt gerealiseerd omschrijven en schematisch weergeven. 5 De kandidaat kan op basis van gevormd beleid voorstellen doen tot P A4 (her)inrichten van het bedrijf / de eigen afdeling. 6 De kandidaat kan aan de hand van de organisatie en de (bedrijfs-/) P B3 in blok B afdelingsinrichting de logistieke en administratieve procedures binnen de afdeling opstellen en doen uitvoeren. 7 De kandidaat kan werken met een managementinformatiesysteem binnen R A2, A3 (het bedrijf /) de eigen afdeling. 8 De kandidaat kan organisatorische problemen analyseren en voorstellen P A3 voor beleidsvorming formuleren. Totaal eindtermen in blok vs. gedekt in opdrachten 13/16 Pagina 12 van 32

13 Bedrijfsbeheer blok B Exploitatie & administratie (4.1.1) en Communicatie (4.1.4) B1 Offertes aanvragen en investeringsvoorstel opstellen Vraag twee of meer offertes/aanbiedingen op voor de door jou in kaart gebrachte inrichting of equipement voor de vestiging. Je mag hierbij kiezen tussen het opvragen van offertes voor: Of een gecombineerde spuit/droogcabine passend bij bedrijf in de casus. Dit mag een nieuwe of gebruikte spuit/droogcabine zijn. Of, de benodigde bruggen. Of, de benodigde apparatuur voor het uitvoeren van diagnoses aan voertuigsystemen. Geef in je verslag aan wat precies je aanvraag/opdracht naar de leveranciers/aanbieders was. Vergelijk de ontvangen offertes en maak hieruit een keuze voor de best passende offerte. Motiveer je keuze voor de gekozen offerte in je verslag. Neem de ontvangen offertes als bijlagen op in je verslag Bereken de investering die je moet doen om het product/de producten uit de door jou gekozen offerte aan te schaffen en te laten plaatsen. Laat je berekening zien in je verslag. Bepaal de afschrijving in termijnen voor het product/de producten uit de door jou gekozen offerte. Laat ook hier weer je berekening zien in je verslag. B2 Stel een exploitatiebegroting voor het bedrijf op Deze opdracht grijpt terug op opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A. Zorg er dus voor dat opdracht A4 uit blok A helemaal goed is afgerond voordat je aan deze opdracht begint. Stel een exploitatiebegroting op voor de vestiging die door jou in kaart gebracht is in opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging. Bereken de volgende zaken: - Bereken de omzet die je met het gegeven aantal werknemers zou moeten kunnen halen. Ga daarbij uit van het gemiddeld schadebedrag dat daarvoor vorig kalenderjaar is berekend voor autoschadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij FOCWA. - Bereken de loonkosten per medewerker. Ga daarbij uit van het personeelsoverzicht dat bij de casusopdracht A4 uit blok A hoort. De berekening van loonkosten is als volgt opgebouwd: o Brutoloon o Vakantiegeld o Werkgeverslasten sociale verzekeringspremies (ga hierbij uit van 8%) o Pensioenpremie (pensioenpremie = 25%, waarvan de helft door de werknemer betaald moet worden) - Bereken de totale kosten voor het bedrijf. Dat wil zeggen; de huisvestingskosten, de afschrijvingen, personeel (totale loonkosten), etc. - Bereken de kostprijs per uur. - Bereken het uurtarief dat je gaat vragen. - Bereken het bedrijfsresultaat. Let op! Alle kosten die in de exploitatiebegroting worden genoemd dienen te worden ondersteund door een berekening. Deze berekeningen dien je ook op te nemen in je verslag. Voor het berekenen zal je in een aantal gevallen een inschatting moeten maken van kosten of opbrengsten. Toets je schattingen bij je leidinggevende of bij collega-bedrijven, of medestudenten die in een vergelijkbaar bedrijf als het bedrijf in de casus werken. B3 Procedure logistiek/routing in de tweede vestiging Deze opdracht grijpt terug op opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A, waarin je onder andere aan de hand van een plattegrond een indeling van een fictieve tweede vestiging hebt gemaakt. Zorg er dus voor dat opdracht A4 uit blok A helemaal goed is afgerond voordat je aan deze opdracht begint. Beschrijf de routing binnen de tweede vestiging naar aanleiding van de eerder uitgevoerde opdracht A4: Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A. Werk de routing stap voor stap uit in een procedure waardoor zo efficiënt mogelijk aan de klantopdrachten gewerkt kan worden. Pagina 13 van 32

14 In de procedure moet in ieder geval uitgewerkt zijn: - De ontvangst / inname van het voertuig. - De voorbereidende werkzaamheden aan het voertuig. - De feitelijke uitvoering van werkzaamheden aan het voertuig met locatie en specificering van werkzaamheden aan het voertuig in de werkplaats. - De opslag van (gedemonteerde) onderdelen. - De afrondende / afleveringswerkzaamheden aan het voertuig. - De aflevering aan de klant. Neem in je routing alle logistieke aspecten op die van toepassing zijn, zoals materiaal- en onderdeleninname en -uitgifte alsmede de administratieve handelingen die daarbij van toepassing zijn. Bespreek je voorstel met je leidinggevende. Geef daarbij aan welke voordelen je ziet om de routing op deze manier uit te voeren of te verbeteren. Geef in je verslag ook aan wat de reactie (positief of negatief) van je leidinggevende is op je voorstel. B4 Klacht afhandelen op basis van de leverings- en betalingsvoorwaarden Neem in je verslag de leverings- en betalingsvoorwaarden op die gehanteerd worden in het bedrijf waarin je werkzaam bent. Heeft het bedrijf die niet, gebruik dan de Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA voorwaarden). Bereid je aan de hand van de gebruikte voorwaarden, voor op de volgende case: Een klant heeft een klacht over het herstellen van zijn voertuig. De schade op zich is goed hersteld, maar de klant heeft een beschadiging geconstateerd in de lederen stoelbekleding van het voertuig. De klant is van mening dat deze beschadiging is ontstaan tijdens het herstellen van de schade, hij eist dan ook dat de schade aan de lederen bekleding kosteloos hersteld wordt en doet daarbij een beroep op de leverings- en betalingsvoorwaarden. De klant wil niet eerder betalen voordat de schade aan de bekleding hersteld is. Op zich zijn de kosten voor het herstellen van de schade aan de bekleding niet zo hoog. Jij bent echter van mening dat deze schade niet ontstaan is door de werkzaamheden aan het voertuig, omdat een collega de schade aan de bekleding al had gezien voordat het voertuig de werkplaats werd ingereden. Echter, je hebt dit niet vastgelegd, maar wel kort ter sprake gebracht in het contact met de klant. Daarnaast heb je al eens eerder met deze klant te maken gehad. Het is een lastige klant die bij het herstellen van een eerdere schade ook al eens een beroep heeft gedaan op de leverings- en betalingsvoorwaarden. Werk in je verslag de volgende vraagstukken uit: - Welke rechten en verplichtingen naar de klant heb je volgens de gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden? - Welke rechten heeft de klant in dit geval? - Hoe ga je deze kwestie oplossen, met in gedachten dat de kosten van het herstellen van de bekleding niet zo hoog zijn? - Hoe ga je er voor zorgen dat de klant in ieder geval toch eerst betaalt voor de uitgevoerde opdracht? - Beschrijf in je verslag de afwegingen die maakt tussen bedrijfsbelang en het klantbelang - Beschrijf in je verslag de voor- en nadelen hiervan. - Beschrijf in je verslag welke keuzes je uiteindelijk gemaakt hebt. - Motiveer je afwegingen en keuzes. Neem de door jou toegepaste leverings- en betalingsvoorwaarden als bijlage op in je verslag. B5 Presenteren van uitwerking opdracht A4 blok A Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging Deze opdracht grijpt onder andere terug op opdracht A4 Casus Opzetten en inrichten tweede vestiging, uit blok A. Zorg er dus voor dat opdracht A4 uit blok A helemaal goed is afgerond voordat je aan deze opdracht begint. Pagina 14 van 32

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten ISBN 97890 74365 840 1. BEGRIPPEN... 2 2. BRANCHE- EN AANVERWANTE ORGANISATIES... 3 3. BEDRIJFS- EN AFDELINGSORGANISATIE... 4 4. WERKPLAATS- EN MAGAZIJNPROCEDURES...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie